SBE_doktora_tezleri by babbian

VIEWS: 89 PAGES: 1850

									Sıra  Arşiv              Mezuniyet
            Adı Soyadı                   Program       Danışman                Tez Konusu
 No   No                Tarihi                                                         Köpeklerin     Ekzema      Sağıtımında
 1   1   Tarık Bilal       5/6/1983  İç Hastalıkları       Prof.Dr.  Çetinkaya Şendil   Autohaemotherapie’nin Diğer Sağıtımlara Katkısı ve
                                                         Kan Bulguları Üzerinde Araştırmalar                                                         Dağlık ve Ramlıç Koyunlarının Önemli Verim
 2   2   Hıdır Demir       5/6/1983  Zootekni          Prof.Dr.    Halil Özcan
                                                         Özellikleri Yönünden Karşılaştırılmaları
                                                         Bazı İlaç Maddelerinin Amin Grubu Üzerinden
 3   3   Necla Nedret Bayraktar  5/27/1983 Farmasötik Kimya       Doç.Dr.    Serpil Salman
                                                         Spektrofotometrik Miktar Tayini                                                         Mukostatik ve Mukokompresif Metodlarına Göre
 4   4   Mehmet Ş. Kervancıoğlu  6/7/1983  Total Parsiyel Protezi   Prof.Dr.  Senih Çalıkkocaoğlu  Yapılan Tam Protezler Altındaki Örtücü Epitelin
                                                         Davranışlarının Karşılaştırılması                                                         Helichrysum Graveolens (Bieb.)Sweet Flavonoidleri
 5   5   Baruyr Damatyan     6/8/1983  Farmakognozi        Prof.Dr.  Bayhan Çubukçu
                                                         Üzerinde Araştırmalar
                                                         Kök Kanallarında Kullanılan Diaket Dolgu
 6   6   Beyhan Atalay      6/8/1983  Endodonti          Prof.Dr.   Gündüz Bayırlı
                                                         Maddesinin Klinik ve Mikrobiyolojik İncelenmesi
                                                         Kalsiyum Hidroksitin Pulpitisli Kök Kanallarındaki
7  7  Ayşe Nur Keçeli     6/8/1983  Endodonti                Prof.Dr.  Gündüz Bayırlı
                                                         Antibakteriyal Etkisi
                                                         Dişeti Çekilmelerinin Periodontal Operasyonlarla
8  8  Fuat Türkmen      6/24/1983 Periodontoloji              Doç.Dr.  Selçuk Yılmaz
                                                         Düzeltilmesi                                                         Kliniğimize Getirilen Evcil  Hayvanlardaki
9  9  Suphi Erdem Acar    6/30/1983 Cerrahi                  Prof.Dr.   Akın Finci   Radyolojik Uygulamalar Üzerinde Karşılaştırmalı
                                                         Araştırmalar


                                                         Sıçanlarda Akut Etanol Uygulamasının Karaciğer ve
     Beşaret Necla (Koçak)
10  10              7/4/1983  Biyokimya                Prof.Dr.  Fahamet Arat   Eritrosit Lipid Peroksit ve Glutatyon Düzeylerine
     Toker
                                                         Etkisi


                                                         İpekböceği Krizalitinin Broiler Rasyonlarında Balık
11  11  Ali Taş         7/20/1983 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.  Servet Şenel  Unu ve Et-Kemik Unu Yerine Değişik Oranlarda
                                                         Kullanılma Olanakları

                                                         Yem Fabrikaları, Bayileri ve Tavukçuluk
                                                         İşletmelerinden Alınan Kanatlı Karma Yemleri
                                                         Örneklerinde Mycotoxin (Aflatoxin) Kalıntılarının
12  12  Abbas Bakan       7/27/1983 Farmakoloji-Toksikoloji          Prof.Dr.  Kemal Ozan
                                                         Kromatografik Yöntemlerle Saptanması ve Analiz
                                                         Sonuçlarının Yedirme Denemeleriyle Doğrulanması
                                                         Üzerine Araştırmalar


                                                         Marmara Bölgesinde Hindi Coccidiosis’inin
13  13  Muzaffer Aydemir    8/1/1983  Parazitoloji               Prof.Dr.  Kamil Göksu
                                                         Epizootiyolojisi Üzerinde Araştırmalar
                                                  Sığır, Koyun ve Köpekte Meme Dokusunun
14  14  Suzan Dağlıoğlu   8/26/1983 Histoloji ve Embriyoloji  Doç.Dr.   Ercan Artan   Laktasyon  ve  İnvolusyon   Dönemlerindeki
                                                  Mikroskopik Yapısı Üzerinde İncelemeler


                                                  Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş Devrinde
15  15  Cevat Ahmet Yalın  10/26/1983 Deontoloji ve Tıp Tarihi  Doç.Dr.  Arslan Terzioğlu  Türkçe Tıp Yazmalarında Kulak-Burun-Boğaz
                                                  Hastalıkları


                                                  Psikiyatrik Hastalar İle    Normal Kişilerin
16  16  Sacide Tümerkan   11/1/1983 Psikiyatri         Prof.Dr.  Günsel Koptagel  Engellenmeye Tepkilerinin   Psikolojik Açıdan
                                                  İncelenmesi                                                  Psikiyatrik  Ortamın   Hastaların  İyileşmeleri
17  17  Jale (Gürel) Yazar  11/4/1983 Psikiyatri         Prof.Dr.  Özcan Köknel
                                                  Üzerindeki Etkileri


                                                  Normal ve Anemili Köpeklerde Erythrocyte
                                                  Leucocyte Sayısı ve Hemoglobin Miktarı İle
18  18  Abdülkadir Uysal   11/18/1983 İç Hastalıkları      Prof.Dr.  Çetinkaya Şendil
                                                  Mikrohematokrit Değerler Arasında Karşılaştırmalı
                                                  Araştırmalar


                                                  Centaurea Kotschyi Bioiss, Flavonoid ve
19  19  Ersan Pütün     11/18/1983 Genel Kimya        Doç.Dr.   Sevil Öksüz
                                                  Seskiterpenoidleri Üzerinde Kimyasal Araştırmalar                                                  Çeşitli Kole Defektleri ve Restorasyonlarının
20  20  Yonca Akıncı     11/25/1983 Konservatif Diş Tedavisi  Doç.Dr.   Fatma Koray    Marginal Dişeti Sağlığı Üzerine Etkilerinin Klinik,
                                                  İstatistik ve Histolojik Yöntemlerle İncelenmesi
                                                          Bazı Aminoglikozit Antibiyotiklerle İn Vivo ve İn
21  21  Emir Tan         11/28/1983 Farmasötik Mikrobiyoloji    Doç.Dr.  Candan Bozok Johansson
                                                          Vitro Çalışmaları
22  22  Sevgi Öncel        11/29/1983 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları  Doç.Dr.     Günay Saner     Şehre Göçün Çocuk Sağlığı Üzerine Etkisi
                                                          Türkiye’deki Evcil ve Yabani Domuzlar İle
23  23  Bülent Nazlı       11/30/1983 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.     Turan İnal     Bunlardan Hazırlanan Et Preparatlarında Trichinella
                                                          Spiralis’in Mevcudiyeti Üzerine Araştırmalar     Helmut Ernst Joseph                                           1.Dünya  Savaşında   (1914-1918)    Osmanlı
24  24               12/12/1983 Deontoloji ve Tıp Tarihi    Doç.Dr.    Arslan Terzioğlu
     Becker                                                  Cephesinde Askeri Tababet ve Eczacılık
                                                          İmidazolin Bazı- Ni (11) Dietilditiyofosfat Katım
25  25  Sedat Ramazan Tosunoğlu  12/15/1983 Analitik Kimya         Doç.Dr.    Türkan Gürkan
                                                          Ürünleri İle Analitik ve Termodinamik Çalışmalar


                                                          Soya Fasulyesi Aglutinininin Molekül Yapısında
                                                          Meydana    Getirilen  Bazı   Biyokimyasal
26  26  Nuriye Akev        12/15/1983 Biyokimya            Prof.Dr.    Nevzat Öner
                                                          Değişikliklerin Hemaglutinasyon Aktivitesi Üzerine
                                                          Etkisi


                                                          Beyaz Sıçanlarda Eksperimental Oluşturulmuş
27  27  Müberra (Gökalp) Uygun  12/19/1983 Histoloji ve Embriyoloji    Prof.Dr.    Halit Kayalı    Primer Pankreas Kanserlerinin Ultrastruktüral
                                                          İncelenmesi
28  28  Vilma Yüzbaşıyan  12/29/1983 Biyokimya         Doç.Dr.   Günay Saner    Doğumda Anne ve Çocukta Çinko Metabolizması
                                                 Normal ve Patolojik Hallerde Dişetlerinde
29  29  A.Hüsnü Rodopman  1/27/1984 Farmakoloji        Doç.Dr.    Esen Özalp
                                                 Prostaglandinlerin Düzeyindeki Değişiklikler
                                                 İlaç Bağımlılıklarında Kişilik Sorunu ve Rorschach
30  30  Zoi Poliviu     1/31/1984 Psikiyatri         Prof.Dr.  Burhanettin Noyan
                                                 Bulguları


                                                 İntrinsik Astmalı Hastalarda Helium-Oksijen
                                                 Karışımı  Solutularak   Yapılan Maksimum
31  31  Mine Erkal     2/15/1984 Fizyoloji         Prof.Dr.  Seyhan Çelikoğlu
                                                 Ekspiratuar Akım Hacim (MEFV) Eğrileri İle Ufak
                                                 Çaplı Havayollarının İncelenmesi


                                                 Neisseria Gonorrhoeae’nin Üretilmesi İçin Uygun
32  32  Neriman Büget    2/24/1984 Mikrobiyoloji       Prof.Dr.   E.Tali Çetin
                                                 Besiyerlerinin Araştırılması


                                                 Değişik Deneysel Durumlardaki Epifiz Bezi
                                                 Üzerinde  Ultrastrüktürel Araştırmalar  5-
33  33  Tülay (Öcal) İrez  2/28/1984 Histoloji ve Embriyoloji  Prof.Dr.   Halit Kayalı
                                                 Methoxvindol’lerin Pineal Peptid-Protein Sentez
                                                 Mekanizması Üzerine Etkileri


                                                 Ehrlıch-Ascıtes-Tümör  Hücrelerinin  Işınlama
34  34  Kemal Krepsin    3/8/1984  Biyofizik        Prof.Dr.  Meliha Terzioğlu
                                                 Sonrası Kinetiği
                                                           Ülkemizde Tüketilen Bazı Et ve Balık Cinslerinin
                                                           Miyojen   Proteinlerinin Poyiakrilamid  Disk
35  35  Turgay Şemsettin Çelik   3/14/1984 Analitik Kimya              Prof.Dr.   Sedat İmre
                                                           Elektroforezi İle Besin Kontrolü Yönünden
                                                           İncelenmesi

                                                           Lisozim ve Aminoglikozit Grubu Antibiyotiklerin
                                                           Staphylococcus Aureus ve Escherichia Coli
36  36  Nesrin Atay (Küçükyamaç)  3/16/1984 Mikrobiyoloji               Prof.Dr.  Özdem Ang
                                                           Suşlarına Karşı Birlikte Etkilerinin İn Vitro
                                                           Araştırılması


                                                           Protein Enerji Malnütrisyonunda TRH Stimülasyonu
37  37  Erol Çakır         3/21/1984 Biyokimya                 Prof.Dr.  Nevzat Baban   İle Hipofiz Hormonlarından (TSH,PRL) ve Tiroid
                                                           Hormonlarından (T3,T4) Düzeylerinin İncelenmesi
38  38  F.Canan Alatlı       4/10/1984 Patoloji                 Doç.Dr.  Gülçin Erseven  Dişeti Epitelindeki Bazı Değişiklikler
                                                           Türk Ceza Kanununun 46. ve 47. Maddeleri İle İlgili
39  39  Eser (Ciner) Çolakoğlu   4/12/1984 Psikiyatri                Prof.Dr.  Ayhan Songar
                                                           Kriterlerin Tesbiti                                                           Juvenil Diabetes Mellutus Olgularında Hasta ve
40  40  Semra Erdoğan       4/27/1984 Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları       Doç.Dr.  Hülya Günöz   Ailesine Uygulanan Eğitimin, Hastalığın Kontrolü
                                                           Üzerine Etkinliği                                                           Ağız İçi Operasyonlarında, Operasyon Bölgesinin ve
41  41  Ayşegül Apaydın      5/18/1984 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Necla Timoçin
                                                           Aletlerin Sterlizasyon Problemleri
                                                  Stresin Beyaz Sıçanların Böbreküstü Bezi
42  42  Faruk Alkan     5/21/1984 Histoloji ve Embriyoloji  Prof.Dr.   Halit Kayalı   Korteksindeki Etkisinin Işık ve Ultrastrüktüral
                                                  Düzeyde Araştırılması


                                                  Trypan Mavisi İle Vital Boyanın Sıçanlarda
43  43  Hüseyin Oktar    5/21/1984 Histoloji ve Embriyoloji  Prof.Dr.   Halit Kayalı   Karaciğerin Periportal Alanlarında Görülen Hücre
                                                  Proliferasyonunun Ultrastrüktürel İncelenmesi                                                  Akut Myokard Enfarktüsü ve Kroner Yetmezlik
44  44  Nevin Ergin     5/29/1984 Psikiyatri         Prof.Dr.  Burhanettin Noyan
                                                  Saptananlarda Kişilik Analizi
                                                  Diştaşı ve Diştaşı Oluşum Hızı İle Periodontal
45  45  Salih Adnan Yağmur  5/29/1984 Periodontoloji       Prof.Dr.   Peker Sandallı
                                                  Hastalıklar Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi


                                                  İstanbul İlinde Sosyo-ekonomik Kültürel Durumu
                                                  Farklı 3 Yerleşme Bölgesindeki Annelerin 0-24
46  46  Nur Memnune Tuncel  6/4/1984  Halk Sağlığı       Doç.Dr.  Yıldız Tümerdem
                                                  Aylık Bebek ve Çocuk Beslenmesine İlişkin Bilgi ve
                                                  Davranışları


                                                  Sefaletin, Sefasetril, Sefamandol, Sefamandol Nafat,
47  47  İnci Fedai      6/7/1984  Analitik Kimya      Doç.Dr.    İnci Şengün   Sefaperazon ve Seftizoksim İle İn Vivo ve İn Vitro
                                                  Analitik İncelemeler                                                  Digitalis Cariensis Jaub.Et.Spach Bitkisi Yaprak ve
48  48  Türkan Yurdun    6/7/1984  Farmasötik Toksikoloji  Doç.Dr.    Zeliha İmre
                                                  Tohumlarının Kardioaktif Glikozidleri
                                                      Sefalosporin Grubu Antibiyotiklerden Bazılarının
49  49  Köksal Ulaş        6/7/1984  Analitik Kimya      Doç.Dr.    İnci Şengün    Miktar   Tayinlerinde Yeni  Yöntemler   ve
                                                      Karşılaştırılmaları                                                      Psikiyarti Hastanelerinde Çalışan Hemşirelik
50  51  İkbal Aksoy        6/26/1984 Psikiyatri         Prof.Dr.  Süleyman Velioğlu
                                                      Personelinin Aktivitelerinin İncelenmesi
                                                      Akut Viral  Hepatitin  Prodromal  Döneminin
51  52  Sevgi Hacer Oktay     6/27/1984 İç Hastalıkları      Prof.Dr.  A.Sevim Büyükdevrim
                                                      Özellikleri
52  54  F.Ayla Dönmez       7/17/1984 Psikiyatri         Prof.Dr.   Ayhan Songar    Şizofrenik Hastalarda Fonosyon Değişimi
                                                      Osmanlı Yükseliş Devrinde Kullanılan Anorganik
53  56  A.Feza Günergun (Baytop)  8/28/1984 Deontoloji ve Tıp Tarihi  Doç.Dr.   Arslan Terzioğlu
                                                      İlaçlar ve Elde Ediliş Metodları                                                      EHDP (Ethane-1-Hydroxy-l, 1-Diphosphonate)’nin
54  57  Sevtap Gürsu Akıncı    8/28/1984 Histoloji ve Embriyoloji  Doç.Dr.    Namık Soydan    Biyomineralizasyon Üzerine Etkisinin Dentinde
                                                      (Sıçan) Ultrastrüktürel İncelenmesi


                                                      Sığır    Akciğerlerinden   Elde   Edilen
                                                      Polideoksiribonükleotid (Defibrotid)in Trombosit
55  58  Günay Sıdkı Çizmeci    9/14/1984 Biyokimya         Prof.Dr.   Nevzat Baban
                                                      Fonksiyonları İle Kandaki Tromboksan A2 ve
                                                      Prostasiklin Yapımına Etkisi
                                                     Cenitaurea Coronopifolia Lam.Seskiterponoid ve
56  59  Hatice Ayyıldız     8/29/1984 Genel Kimya           Doç.Dr.   Sevil Öksüz
                                                     Flonoidleri Üzerinde Kimyasal Araştırmalar
     Seniha (Numan)                                         Bazı Viral Hastalıkların Kromozomlara Etkisinin
57  60              9/26/1984 Genetik             Prof.Dr.  Asım Cenani
     Hacıhanefioğlu                                         Sitogenetik Yöntemlerle İncelenmesi
                                                     Tüberküloz Menenjitli Çocuklarda Nörolojik
58  61  Sevim (Kinsiz) Savaşer  10/3/1984 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Doç.Dr.   Işık Yalçın
                                                     Sekeller ve Denver Gelişimsel Tarama Testi (DGTT)


                                                     Adolesans Dönemi Gebeliklerinde Fizyolojik ve
                                                     Psikolojik Değişikliklerin İncelenmesi ve Bu
59  62  Anahit Çoşkun      10/8/1984 Halk Sağlığı          Doç.Dr.  Yıldız Tümerdem
                                                     Gebeliklere Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Faktörlerin
                                                     Etkinliği


                                                     Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Programı Birinci ve
60  63  Kamerya Babadağ     10/9/1984 Halk Sağlığı          Prof.Dr.   Övat Güray   Son Sınıf Öğrencilerinin Kişisel Sağlıkları İle İlgili
                                                     Uygulamaların Karşılaştırılması


                                                     Sıçan Pankreasında Çeşitli İnsulinotropik Faktörlere
61  64  Tuncay Altuğ       10/19/1984 Histoloji ve Embriyoloji    Prof.Dr.  Türkan Erbengi  Karşı Hormon Salgı Cevapları ve Bunun Morfolojik
                                                     Karşılaştırılması62  65  Mehmet Gürtekin     10/19/1984 Histoloji ve Embriyoloji    Prof.Dr.  Türkan Erbengi  Pankreas Adacık Sisteminde Deneysel İncelemeler
                                                    Sıçanlarda Deneysel, Depresyon Oluşturulması ve
63  67  Nurhan Enginar      11/5/1984 Farmakoloji        Doç.Dr    Lütfiye Eroğlu  Bu Depresyonun Oluş Mekanızmasında Santral Sinir
                                                    Sistemi Ara Geçiricilerinden Noradrenalinin Etkisi


     Hashim Said Abdel Ghani
                                                    Levamisol’ün Ağız Hastalıklarının Tedavisindeki
64  68  Abu   Bakir  (Haşim 12/3/1984 Ağız Diş Çene Hastalıkları  Doç.Dr.    Ülker Güç
                                                    Rolü
     Ebubekir)


                                                    12 İle 18 Yaş Arası Suçlu Erkek Çocukların Suça
65  70  Bekir Behlül İnal    12/11/1984 Psikiyatri         Prof.Dr.   Özcan Köknel   Yönelmelerinin Zeka ve Kişilik Faktörleri ile
                                                    İlgisinin Araştırılması


                                                    Histaminin Bromtimol Mavisi İle İyon Çifti Şeklinde
66  71  Gönül Tümerdem      12/19/1984 Analitik Kimya       Prof.Dr.   Sedat İmre    Spektrofotometrik Tayini ve Bazı Besinlerin
                                                    Analizinde Bundan Yararlanma


                                                    Primer ve Sekonder Alifatik Amin Grubu İçeren
                                                    Bazı   İlaç   Maddelerinin   7-Kloro-4-
67  72  Sedef Havva Atmaca    12/27/1984 Analitik Kimya       Doç.Dr.   Gülsen İskender
                                                    Nitrobenzofurazan (NBD-CI) İle Spektrofluometrik
                                                    Miktar Tayini


                                                    Bursa ve İstanbul Bölgelerinde Kesime Gönderilen
68  73  A.Ufuk Çalışkan     12/28/1984 Patoloji          Prof.Dr.  Mehmet Alibaşoğlu  Kısır İneklerin Genital Organlarında Patolojik
                                                    İncelemeler


                                                    Salvia Verticillate L. Ve Salvia Pinnata
69  74  Gülaçtı Topçu      12/28/1984 Genel Kimya        Prof.Dr.  Ayhan Ulubelen   L.Triterpenoid ve Flavonoidleri Üzerinde Kimyasal
                                                    Araştırmalar
                                                 Geçici Kron ve Koruyucu Lakların Dekortike Vital
70  75  Enver Yazıcıoğlu      1/28/1985 Kuron Köprü Protezi  Prof.Dr.   Erhan Akın
                                                 Dişlere Uygulanması Konusunda Araştırmalar                                                 Halotan ve Etran Anestezisi Uygulanan Şahıslarda
71  77  F.Tunçel Çaylı       2/7/1985  Biyokimya      Prof.Dr.  Nevzat Öner   Kan Glukoz, Kortizol, İnsülin ve C- Peptid
                                                 Düzeyleri

                                                 Aromatik Amin Grubu İçeren Bazı Maddelerinin 1,2-
                                                 Naftokinon-4- Sulforik Asid Sodyum Tuzu (NOS)
72  78  Fatma (Avdağıç) Orak    2/14/1985 Analitik Kimya    Doç.Dr.  Gülsen İskender  İle Spektrofotometrik ve 4- Fenilspire (Furan-2(3), I-
                                                 Ftalan)-3,   3-Dion    (Fluoreskamin     İle
                                                 Spektrofluoremetrik Miktar Tayini


                                                 Sublingual Tükürük Bezinden Elde Edilen Fraksiyon
73  79  H.Yegane Güven       2/15/1985 Biyokimya       Prof.Dr.   Hikmet Öz
                                                 3’ün (SLF3) Karbonhidrat Metabolizmasına Etkisi
                                                 Esherichia Coli’nin Hemaglütinasyon     Yapma
74  80  Süreyya Erdarcan      2/18/1985 Mikrobiyoloji     Prof.Dr.  Ömer Kasımoğlu
                                                 Özelliği ve Hastalık Tanısındaki Değeri                                                 Kemiküstü (Suprabony) Defekt İçeren Kronik
     Mukaddem      Shaim
75  81               2/26/1985 Periodontoloji    Doç.Dr.   Utku Onan    Periodontitis    Olgularının Tedavisinde
     (Mindan) Germy
                                                 Klorheksidinin Etkileri


                                                 Depresyon Tanısı Konan Hastalarda Rorschach
76  82  Yaşar Gürel        3/5/1985  Psikiyatri      Prof.Dr.  Özcan Köknel   Testi İle Hamilton ve Zung Ölçeklerinin
                                                 Karşılaştırılması
                                                    İn Utero Ölü ve Anomalili Doğumlarda Sosyo-
77  83  Hediye Ekizler     3/12/1985 Kadın Hastalıkları ve Doğum  Doç..Dr.   Sina Tükel
                                                    Ekonomik Problemler
                                                    Sosyo-Ekonomik Durumun, Spontan ve Kriminal
78  84  Hacer Çil Karanisoğlu  3/12/1985 Kadın Hastalıkları ve Doğum  Prof.Dr.  Yalçın Eğeci
                                                    Abortuslar Üzerindeki Etkileri
                                                    Solunum Santral    Düzenlenmesinde   Katekol
79  85  Alev Eren        3/25/1985 Fizyoloji           Prof.Dr.  Nuran Gökhan
                                                    Aminlerin Rolü                                                    Tavşanda Aralıklı Kronik Hipoksik Hipoksi İle
80  86  Ümit Bora Barutçu    3/28/1985 Biyofizik           Prof.Dr.  Meliha Terzioğlu  Oluşturulan Polisitemide Eritropoez ve Eser
                                                    Elementlerin İncelenmesi                                                    Bronkiolo-Alveolar Lavajda Elde Edilen Hücre
81  87  Rabia Pişiriciler    4/1/1985  Histoloji ve Embriyoloji   Prof.Dr.   Halit Kayalı
                                                    Populasyonu ve Sarkiodozlu Olgulardaki Özellikleri
                                                    Günümüzde Veneral     Hastalıkların  Bulaşma
82  88  Gülsün Tandal      4/3/1985  Dermatoloji         Prof.Dr.  Ahmet Murat
                                                    Kaynakları ve Durumu                                                    Normal ve Diabetli Sıçanlarda İnsülin Hipoglisemisi
83  89  Mutlu Küçük       4/17/1985 Fizyoloji           Doç.Dr.   Baria Öztaş   Komasının Kan-Beyin Bariyeri Permeabilitesine
                                                    Etkisi
     Nevin Kanan                                  Preoperatif Eğitimin Postoperatif Ağrı Algılamasına
84  90            4/22/1985 Cerrahi        Prof.Dr.  Sait Bekem
     (Büyükkaradağ)                                 Olan Etkisi                                             Kadınların Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme
85  92  Neriman Akyolcu   4/26/1985 Cerrahi        Prof.Dr.  Metin Ünal   Muayenesi Hakkındaki Sağlık Bilgisi Düzeylerinin
                                             Ölçülmesi                                             Zehirleştirme Mekanizmasında Glutatyonun ve İlgili
86  93  Ahmet Süha Yalçın  5/6/1985  Biyokimya      Prof.Dr.  Hikmet Öz
                                             Enzimlerin Rolü                                             Bazı Tahıl, Makarna, Süt ve Yoğurt Proteinlerinin
87  94  Emine Zafer Bilgiç  5/13/1985 Analitik Kimya    Prof.Dr.  Sedat İmre   Poliakrilemid Jel Disk Elektroforezi Yöntemi İle
                                             Orijin Tayini Yönünden İncelenmesi                                             Kuron-Köprü Restorasyon Yüzeylerinin Dişe ve
88  95  M.Murat Aydın    5/16/1985 Kuron Köprü Protezi  Prof.Dr.  Erhan Akın
                                             Periodonsiyuma Etkileri Üzerine Araştırmalar


                                             Türkiye’deki Başlıca Koyun Irklarının Yarı Entansif
                                             Koşullardaki Döl, Süt ve Yapağı Verim
89  96  Hasan Başpınar    5/28/1985 Zootekni       Prof.Dr.  Cahit Yalçın
                                             Performansları  Üzerindeki  Mukayeseli   Bir
                                             Araştırma


                                             Dilaltı Tükürük Bezlerinin Lipid Metabolizmasına
90  97  Hassan Omidfar    5/29/1985 Biyokimya       Prof.Dr.  Hikmet Öz
                                             Etkisi
                                                  Kompozit Dolgu Maddelerinde Cosmic ve Uvio-
91  98  Yücenur Aybars     5/29/1985 Endodonti       Prof.Dr.   Gündüz Bayırlı
                                                  Filin Pulpaya Etkilerinin İncelenmesi                                                  Normal ve Kuvvetlendirilmiş (Ranforse) Ful
92  100 Yıldırım User      6/6/1985  Kuron Köprü Protezi  Prof.Dr.    Erhan Akın    Seramik Jaket Kuronların Hazırlanması Üzerine
                                                  Araştırmalar                                                  Kedi ve Köpeklerde Üriner Sistemin Cerrahi
93  101 Metin Kaya       6/7/1985  Cerrahi        Prof.Dr.    Akın Finci
                                                  Hastalıkları Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar                                                  İnsüline Bağımsız Obez-Diabetik (Tip II. Diabet)
94  102 Zeynep Koç       6/10/1985 İç Hastalıkları    Prof.Dr.  A.Sevim Büyükdevrim  HastalarınTedavisinde Kalori-Besin Öğeleri ve
                                                  Zamanlama Bakımından Diyetin Rolü                                                  Cerrahi Enfeksiyonları Önleme ve Kontrolünde
95  103 Nilgün Vardarlı     6/10/1985 Cerrahi        Prof.Dr.   Yusuf Gökşen
                                                  Hemşire Gözetiminin Değeri


                                                  Prefabrike Porselen Diş Kullanılan Protezlerde
                                                  Ajuste Edilen ve Aşındırılan Kısımların Normal ve
96  104 E.Fügen Keskin     6/10/1985 Kuron Köprü Protezi  Prof.Dr.    Erhan Akın
                                                  Alüminus   Porselenlerle  Tamamlanması  ve
                                                  Bitirilmesi Üzerine Araştırmalar


                                                  Karaciğer   Sirozunun  Klinik  Belirtilerinin
97  105 Zehra (Durna) Akşahin  6/13/1985 İç Hastalıkları    Doç.Dr.    Atilla Ökten
                                                  Değerlendirilmesi
                                                       Arteriosklerotik  Demansda  Psikometrik  Test
98  107 Sezer (Oral) Tan    6/28/1985 Psikiyatri             Prof.Dr.  Eflatun Adam
                                                       Sonuçları                                                       Keçi (Capra Hircus) ve Koyun (Ovis Aries) Ossa
99  110 Ali Bahadır      7/2/1985  Anatomi              Prof.Dr.  Tayyip Çalışlar  Carpi ve Ossa Tarsi’lerinin Fonksiyon Yönünden
                                                       Morfolojik İncelenmesi                                                       Ökaryot Elongasyon Faktöri 2 (EF-2) Üzerinde
100  121 Neşe Bilgin Aktar   7/19/1985 Biyofizik              Prof.Dr.  Engin Bermek
                                                       Çalışmalar                                                       Diabetes Mellitus’lu Hastaların Hastalıkları ve
101  123 Türkinaz Atabek    7/23/1985 İç Hastalıkları           Doç.Dr.  Senay Molvalılar  Tedavileri Konusundaki   Bilgi Düzeylerinin
                                                       Saptanması


                                                       Atmosferik Olaylar ve Meteorolojik Elemanların
102  128 Mahmut Osman Aslan   7/26/1985 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Prof.Dr.   Nurten Özer   Tavşanlardaki Plazma Askorbik Asit Düzeyine
                                                       Etkisi                                                       Candida Cinsinden Mayaların Tür Tanısı ve
103  138 Habibe (Can) Erdeniz  8/5/1985  Mikrobiyoloji           Doç.Dr.  Rahmiye Berkiten
                                                       Antifungal Kemoterapötik Maddelere Duyarlıkları                                                       Normal ve Hipokalsemiden Şüpheli İzmir Bölgesi
104  141 Muzaffer Başıbüyük   8/16/1985 Biyokimya              Doç.Dr.    Tanju Ası    Süt İneklerinde Ca, P, Mg Değerleri Üzerinde
                                                       Araştırmalar
                                                             Klinik Tanı Vermeyen Diş Ağrılarının Kardiyolojik
105  142 Namık Rıfat Akvardar   8/20/1985 Fizyoloji                 Doç.Dr.    Artun Öncel
                                                             Bulgular Yönünden Değerlendirilmesi
      Safinaz (Albayrak)                                              Çeşitli Stimulanlarla Aktivasyondan Sonra Gelişen
106  143              9/2/1985  Fizyoloji                Prof.Dr.  Hayrünissa Çavuşoğlu
      Çamurcu                                                    Eritropoiez ve Granülopoiezin Özellikleri
                                                             Yüksek Organizmaların    Ribozom   Proteinleri
107  144 Ümit Gülbin Odabaş    9/2/1985  Biyofizik                Doç.Dr.    Demir Tiryaki
                                                             Üzerinde Bir Çalışma
                                                             Normal ve Cerrahi Çekimlerden Sonra Civar
108  145 Eren Albayrak       9/17/1985 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.   Necla Timoçin
                                                             Dişlerin Paradental ve Dokularındaki Değişiklikler                                                             Açlık, Beslenme ve DL-Dopa’nın Sıçan Mide-
109  148 Filiz (Karaçavuş) Aydın  9/30/1985 Histoloji ve Embriyoloji         Doç.Dr.   Yurdagül Canberk   Barsak Mukozasına Etkilerinin Işık Mikroskopu ve
                                                             Ultrastrüktür Düzeyinde İncelenmesi                                                             Hücre Kültürlerinde  Hücre  Devri  Açısından
110  149 Ayhan Bilir        9/30/1985 Histoloji ve Embriyoloji         Prof.Dr.   Türkan Erbengi
                                                             Deneysel İncelemeler
                                                             Türkiye’de Tüberküloz ve Lepra Epidemiyolojisinde
111  150 Müeyyet Perk       10/1/1985 Halk Sağlığı               Prof.Dr.   Sıtkı Velicangil
                                                             Halk Sağlığı Eğitiminin Etki Dereceleri
                                                   Yüz Protezleri Yapımında Kullanılan Çeşitli
112  157 Yumuşhan Günay       10/14/1985 Çene Yüz Protezi   Prof.Dr.   Nuri Mugan    Maddelerin  Fiziksel Özellikleri Açısından
                                                   Mukayeseleri


                                                   Cresytin-W Kanal Dolgu Maddesinin İnsan
113  166 E.Sedat Küçükay      10/24/1985 Endodonti       Doç.Dr.    Feyzi Batur   Dişlerinde, İltihaplı Kök Kanallarındaki (Pulpitisli
                                                   Dişlerde) Radyolojik ve Klinik İncelenmesi                                                   Morfinoman Köpeklerde Saf Antagonist Naloxon’un
114  171 A.Gökhan Akkan       12/4/1985 Farmakoloji      Prof.Dr.  Alaeddin Akçasu
                                                   Etkisi                                                   İstanbul Bölgesindeki Köpeklerde Nefritislerin Tanı,
115  172 Oktay Deprem        12/20/1985 İç Hastalıkları    Prof.Dr.  Çetinkaya Şendil  Ayırıcı Tanı ve Sağaltım Olanakları Üzerinde
                                                   Çalışmalar                                                   Psikosomatik ve Psikonevrotik Belirti Gösteren
116  173 Nuran Aksoy        12/24/1985 Psikiyatri      Doç.Dr.   Ulviye Etaner
                                                   Çocuklarda AileYapı Özellikleri                                                   Gyps Minerallerinden Elde Edilen Alfa Hemihidrat
117  174 Sevgi (Yeşilbek) Özyeğin  1/21/1986 Kuron Köprü Protezi  Doç.Dr.  Babür Caniklioğlu  Alçının Kristal Boyutlarına Etki Eden Faktörler
                                                   Üzerine Araştırmalar118  176 Bekir Ufuk Hallı      2/18/1986 Farmasötik Teknoloji  Prof.Dr.  Kasım Cemal Güven  Pankreatin Enzimlerinin Stabilitesi
                                                          Normal   ve   Diabetik Sıçanlarda Kemik
119  179 Çetin Kasapoğlu      3/6/1986  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Aygen Ilıcalı  Travmasından Sonra Kan Serumunda Görülen
                                                          Değişikliklerin İncelenmesi                                                          Papaver Rhopalotece Stapf ve P.Rhoeas L.Türlerinin
120  180 Yusuf Nur Kalav      3/11/1986 Farmakognozi                Doç.Dr.  Günay Sarıyar
                                                          Alkaloitleri Üzerinde Çalışmalar
                                                          “İnsandan İzole Edilen Haemophilus     Cinsi
121  181 Müzeyyen Mamal      3/17/1986 Mikrobiyoloji               Prof.Dr.  Ayhan Yücel
                                                          Bakteriler Üzerine Çalışmalar”
                                                          Türklerde ve Dünyada Müzikle Ruhi Tedavinin
122  183 Rahmi Oruç Güvenç     3/24/1986 Psikiyatri                 Prof.Dr.  Ayhan Songar
                                                          Tarihçesi ve Günümüzdeki Durumu
                                                          Parsiyel   Protezlerde  Ölçü   Metodlarının
123  184 İslam İslamoğlu      3/27/1986 Çene Yüz Protezi              Prof.Dr.  Nuri Mugan
                                                          Karşılaştırılması                                                          Cerrahi Sarılıklı Hastalarda, Ameliyat Sonrasında
      Hayriye Deniz Gözeğer
124  186              5/1/1986  Cerrahi                  Doç.Dr.  Orhan Arıoğlu  Akut Böbrek Yetmezliği Riskini Azaltmada
      Şelimen
                                                          Manitolün Rolü                                                          Fermante Sucuklarda Kullanılan Katkı Maddelerinin
125  187 Sadettin Sönmez      5/14/1986 Besin Hijyeni ve Teknolojisi        Prof.Dr.  Turan İnal
                                                          Kalite Üzerine Etkileri
                                                         Traitement SPAD İle Tedavi Edilen Pulpitisli
126  188 Fehmi Raif Erişen   5/15/1986 Oral Diagnoz ve Radyoloji         Prof.Dr.  Şükrü Şirin
                                                         Dişlerin Klinik ve Radyolojik İncelenmesi                                                         Katemine’nin  Enflurane  (Ethrane) İle
127  189 Sadettin Işıldar    5/23/1986 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Aygen Ilıcalı  Kullanılmasında Serum Enzim Seviyelerinde
                                                         Meydana Gelen Değişiklikler

                                                         Çeşitli Fizyolojik ve Psikolojik Stres Etmenlerinin
                                                         Sıçanlarda Beyin Dopamin ve Serotonin Çevriminde
128  191 Tahir Aydın Hızal   6/13/1986 Farmakoloji                Doç.Dr   Lütfiye Eroğlu  (Turnover) Yaptıkları Değişiklikler ve Bu
                                                         Değişiklikler Üzerine Bazı Psikoaktif Drogların
                                                         Etkileri

                                                         Sağlık Sistemlerinde Bekleme Hattı Modelinin
129  192 Rian Dişçi       6/19/1986 Bioistatistik ve Demografi         Doç.Dr.  Yakut Irmak   Kullanımı ve Geliştirilen Simülasyon Modelinin Bir
                                                         Polikliniğin Hasta Kabul Sistemine Uygulanması


                                                         Kafeste Beslenen Yumurta Tavuklarında Serum Ca,
130  193 Aysel (Okur) Özpınar  7/1/1986  Biyokimya                 Doç.Dr.  Ahmet Mengi   P ve Mg Düzeyleri İle Yumurta Kabuğu Oluşumu
                                                         Arasındaki İlişkiler                                                         Tavuklarda Stafilokkal İnfeksiyonlarda İzolasyon ve
131  194 Sertaç Tuzlacı     7/3/1986  Mikrobiyoloji               Prof.Dr.  Muzafer Beşe
                                                         İndentifikasyon Üzerinde Araştırmalar


                                                         Gökkuşağı Alabalığı (Salma Gairdneri R.)
                                                         Rasyonlarında Protein Kaynağı Olarak Balık Unu
132  195 Erdal Şener      7/8/1986  Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.  Servet Şenel
                                                         Yerine Değişik Oranlarda Kerevit Ununun
                                                         Kullanılma Olanakları
                                                                Normal ve Patolojik Durumlarda Dişetlerindeki
133  196 Filiz (Çetinkaya) Bal     7/8/1986  Farmakoloji               Doç.Dr.    Esen Özalp
                                                                Serotonin (5-HT) Değerlerindeki Değişiklikler
                                                                Çeşitli Ağız Hastalıklarında ve Sağlıklı Ağızlarda
134  199 Ayşe Mine (Anğ) Küçüker    7/9/1986  Mikrobiyoloji              Prof.Dr.    Özdem Anğ
                                                                Mycoplasma Cinsi Mikroorganizmalar
                                                                Ağız Cerrahisi Uygulamalarında Ağız Florasında
135  200 Hülya (Er) Çintan       7/14/1986 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.   Necla Timoçin
                                                                Görülen Değişmeler                                                                Başarısız Olan Lise Öğrencilerinin Anksiyete
136  204 F.Tülin Yurtbay        7/28/1986 Psikiyatri                Doç.Dr.    Ulviye Etaner    Düzeyleri İle Annelerinin Tutumları Arasındaki
                                                                İlişki                                                                Muayene Maddelerinden İzole Edilen Bacteroides
137  207 Nezahat Gürler (Tosunoğlu) 8/12/1986 Mikrobiyoloji                 Prof.Dr.   Enver Tali Çetin
                                                                Cinsi Bakterilerin Tiplendirilmesi
      Yasemin      (Arslan)                                             Değişik İnley Çapalı Köprülerin Statiğinin ve
138  210                9/24/1986 Kuron Köprü Protezi            Prof.Dr.    Erhan Akın
      Fordozesh                                                     Tutuculuğunun İncelenmesi
139  212 Serap Erdem          10/2/1986 Fizyoloji                 Prof.Dr.  Abidin Kayserilioğlu  Kemik İliğinden Lenfopoeze Etkili Faktörler
      Ali Mohammad El
140  213            10/2/1986 Fizyoloji                 Prof.Dr.  Abidin Kayserilioğlu  Lökopoez Düzenlenmesinde Etkili Faktörler
      Abdelaziz
                                                            İltihaplı Periodontal Dokuların İyileşmesinin
141  215 Elvan Kökten      10/31/1986 Periodontoloji              Doç.Dr.    Özen Tuncer
                                                            Kontrolu ve Periodontal İndekslerin Kullanılması
                                                            Kronik Akciğer Hastalıklarında Rehabilitasyonun
142  216 Şule Ecevit      11/18/1986 Göğüs Hastalıkları            Prof.Dr.  Kuddusi Gazioğlu
                                                            Solunum Fonksiyonlarına Etkisi
      N.Reyhan (Özkan)
143  217            11/20/1986 Psikiyatri                Prof.Dr.   Selim Özaydın    Hızlı Kentlileşme ve Nevrotik Kişilik
      Mülayim
                                                            Stostatik Tedavisi Gören Hastalarda Tükürükteki
144  218 Feride Tijen İyigün  12/8/1986 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.   Aygen Ilıcalı
                                                            Değişiklikler                                                            Bazı Antipirilimidazol Türevleri ve N-((4-
145  219 Nesrin (Kısal) Cesur  12/11/1986 Farmasötik Kimya             Prof.Dr.    Öznur Ateş     Antipiroil) Alkil) Piridinyum Bromürler Üzerine
                                                            Çalışmalar                                                            Dişlerdeki  Temas   Noktaları   ve  Arayüz
146  220 Bora Yıldıran     12/16/1986 Periodontoloji              Prof.Dr.   Peker Sandallı
                                                            Mesafelerinin Periodontal Hastalıktaki Etkinliği
                                                      Üst Tam Protezlerin Kaide Plağında Oluşan
147  221 Nurhan Çetinkaya   1/7/1987  Total Parsiyel Protezi     Prof.Dr.  Senih Çalıkkocaoğlu
                                                      Gerilimler (Stress) Üzerinde İncelemeler
148  222 Ömer Lütfü Aktaş   1/16/1987 Histoloji ve Embriyoloji     Prof.Dr.    Türkan Erbengi   Hücrede Apikal Yüze Ait Özelleşmeler
                                                      Polideoksiribonükleotid Defibrotide’in Fibrinolitik
149  223 Musa Şahin Uğur   1/16/1987 Histoloji ve Embriyoloji     Prof.Dr.    Halit Kayalı
                                                      Sisteme ve Trombosit Ultrastrüktürüne Etkisi                                                      Kaşar Peynirlerinde Depolama Koşullarında Oluşan
150  233 R.Şeminur Topal   3/25/1987 Besin Hijyeni ve Teknolojisi   Prof.Dr.     Turan İnal    Küflerin Tanısı ve Önleme Çareleri Üzerinde
                                                      Araştırmalar                                                      Depresyondaki Düşünce Bozukluklarının Bilişsel
151  238 Güler Aytar     5/7/1987  Psikiyatri           Prof.Dr.    Özcan Köknel
                                                      Kuram Açısından İncelenmesi


                                                      Kalay Fluorür (SnF2), Asidüle Fosfofluorür (APF),
                                                      Sodyum Fluorür (NaF)’ün Diş Çürüğünü Önleme
                                                      Açısından Etkinliklerinin Dikalsiyüm Fosfat
152  239 Hatice Ferda Doğan  5/14/1987 Halk Sağlığı           Prof.Dr.    Sıtkı Velicangil
                                                      Dihidrat (DCPD) Arafazı Oluşturarak İn Vitro
                                                      İncelenmesi ve Bazı Yüzeyel Uygulamalardaki
                                                      Kullanılabilme Olasılıklarının Araştırılması


                                                       0-2 Yaş Grubu Konjenital Kalp Hastalarında
153  241 Suzan Yıldız     6/9/1987  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Doç.Dr.  Türkan (Yüksel) Ertuğrul Beslenme Eğitiminin Çocukların Büyüme ve
                                                       Gelişmelerine Etkisi
                                                     İlkokul Çocuklarında Görülen Kazalara Sosyo-
154  242 Elias Bekele Nıgatu    6/16/1987 Halk Sağlığı         Doç.Dr.  Yıldız Tümerdem  Ekonomik    Kültürel   Faktörlerin Etkisi
                                                     (Epidemiyolojik Bir Araştırma)


                                                     Hava Harp Okulu ve İ.Ü.Dişhekimliği Fakültesi
155  243 Erol Günel         6/23/1987 Periodontoloji        Doç.Dr.   Özen Tuncer   Öğrencilerinde Ağız-Diş Sağlığı İle İlgili
                                                     Epidemiyolojik Araştırmalar                                                     Ülkelerin Sağlık Planlamasında Tıbbi Coğrafyanın
156  244 Bilge Hapçıoğlu      7/3/1987  Halk Sağlığı        Prof.Dr.   Övat Güray
                                                     Yeri


                                                     Ağır Metallerle Kirlenmiş Sulardan Toplanan
                                                     Midyeler ve Benzeri Deniz Ürünlerinde, Ağır
157  246 Nuray Uzunören       7/10/1987 Farmakoloji-Toksikoloji   Prof.Dr.   Kemal Ozan
                                                     Metallerden Arsenik ve Türevleri İle Kirlenme
                                                     Düzeylerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar

                                                     Aktif Alifatik C-H Bileşiklerinin Diazonyum Tuzları
                                                     İle Kenetlenme Ürünleri, Bunlardan Türeyen Bazı
158  257 Bilgehan (Barlas) Durgun  7/31/1987 Farmasötik Kimya       Prof.Dr.  Nedime Ergenç
                                                     Heterosiklik Yapıların Sentezi ve Spektroskopik
                                                     Verileri


                                                     Karacabey Tarım İşletmesindeki İneklerde İnfertilite
159  259 Erol Çekgül        7/31/1987 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.  Adnan Özkoca
                                                     Nedenlerinin Araştırılması
      Razmik Kazariance Dovim                                   Angle III.Sınıf Vakalarda Çenelik Uygulaması
160  260              9/16/1987 Ortodonti           Doç.Dr.   Erkut Yıldırım
      Nakhjaven Tapeh                                       Sonuçlarının Sefolometrik İncelenmesi
                                                             Diyet Tedavisinde Fiber’in Tip II Diabetik
                                                             Hastaların Kan Şekerine ve Diabetik Olan,
161  261 Müveddet Emel Alphan   9/18/1987 Beslenme                  Prof.Dr.  A.Sevim Büyükdevrim
                                                             Olmayan     Hiperlipidemik-Hiperkolesterolemik
                                                             Hastaların Plazma Kolesterin ve Lipidlerine Etkisi


                                                             Obsessif Belirtiler Gösteren Çocuklarda Aile Yapı
162  266 Ayla (Kesemen) Umut   12/24/1987 Psikiyatri                Doç.Dr.    Ulviye Etaner
                                                             Özellikleri
163  267 Ayhan Karay       12/28/1987 Psikiyatri                Prof.Dr.   Adnan Ziyalar   Alkoliklerde Kognitif Fonksiyonların İncelenmesi
                                                             Psikosomatik Deri Hastalarında ve Şizofrenlerde
164  268 F.Zehra Karaburçak    12/28/1987 Psikiyatri                Prof.Dr.   Adnan Ziyalar
                                                             Sembolik Fonksiyonlar
                                                             Laser’in Ağız Cerrahisi Girişimlerinde İyileşme
165  269 Cüneyt Korhan Oral    12/29/1987 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.    Aygen Ilıcalı
                                                             Üzerine Deneysel Araştırmalar


                                                             Histolojik Yöntemlerle Sucuklardaki Hayvansal
                                                             Kaynaklı Katkı Maddelerinin (Doku ve Organ
166  271 Serdal Uğurlu      1/20/1988 Histoloji ve Embriyoloji          Doç.Dr.    Ercan Artan
                                                             Parçaları) Tespiti ve Histolojik Değerlendirmelerin
                                                             Etki Alanı


                                                             Sıçanlarda Aterojenik Diete Bağlı Serum ve Beyin
167  282 Selda (Bekpınar) Biner  3/3/1988  Biyokimya                Prof.Dr.    Hikmet Öz     Lipid Değişiklirlerinin Beyin ATPaz Aktiviteleri İle
                                                             İlişkisi
                                                 Süt Dişi Amputasyon Tedavisinde Çeşitli Madde ve
168  284 Oya Aktören          3/15/1988 Pedodonti      Prof.Dr.  Altan Gülhan
                                                 Tekniklerin Karşılaştırılması
                                                 Hipertiroidide Plazma ve Eritrosit Lipit Bileşimi ve
169  295 Çiğdem Tüzgiray        3/23/1988 Biyokimya      Doç.Dr.  Gülçin Aykaç
                                                 Lipit Peroksidasyonu


                                                 1-(a,a-Difenil-a-Hidroksiasetil)-4-
                                                 Sübstitüetiyosemikarbazitler İle Bunlardan Türeyen
170  309 Eser Berrin İlhan (Sarıoğlu)  4/8/1988  Farmasötik Kimya  Prof.Dr.  Nedime Ergenç
                                                 1,2,4-Triazolin-5-Tionların     Sentezi   ve
                                                 Spektroskopik Verileri

                                                 3-Etil-4(3H)-Kinazolinen-2-İlmerkaptoasetik Asid
                                                 Hidrazidinden Oluşan Hidrazon, Tiyosemikarbazid
171  310 Necdet İlhan          4/21/1988 Farmasötik Kimya  Prof.Dr.  Aysel Gürsoy
                                                 ve 1,3,4-Tiyadiazol Türevlerinin Sentez ve Spektral
                                                 Verileri


                                                 Genç Madde Bağımlılarında Kaygı Düzeyi ve
172  311 S.Vicdan Yücel         4/22/1988 Psikiyatri     Prof.Dr.  Özcan Köknel
                                                 Belirleyici Etkenler


                                                 Türk Merinosu Koyunlarının Büyüme, Döl ve
                                                 Yapağı   Verim   Özelliklerine  Bazı Çevre
173  313 M.Mustafa Oğan         5/10/1988 Zootekni      Prof.Dr.  Cahit Yalçın
                                                 Faktörlerinin Etkisi ve Bu Özelliklere Ait
                                                 Parametrelerin Tayini Üzerinde Bir Çalışma


                                                 “Kronik Alkoliklerin   Çocuklarının  Psikolojik
174  317 Olcay İnanç (Haznedar)     6/6/1988  Psikiyatri     Prof.Dr.  Adnan Ziyalar
                                                 Yönden İncelenmesi”
                                                          Karbon Tetraklörür Uygulanan Sıçanlarda Lipit
                                                          Peroksitlerinin   Plazma   Lesitin-Kolesterol
175  318 Nurdan (Ersoy) Uzel  6/6/1988  Biyokimya                 Doç.Dr.   Ahmet Sivas
                                                          Aciltransferaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisinin
                                                          İncelenmesi
                                                          Klinik Normal Sığırlar ile Reticulo-Peritonitis
                                                          Traumatica’lı Sığırların Teşhis ve Prognozunda
176  319 Hasan Batmaz     6/10/1988 İç Hastalıkları              Prof.Dr.  Çetinkaya Şendil  Serum Protein Elektroforezi ve SGOT, SGPT İle
                                                          LDH Enzim Düzeyleri Üzerinde Karşılaştırmalı
                                                          Araştırmalar
                                                          Mikrokapsüllenmiş ve Mikrokapsüllenmemiş Çinko
                                                          Sülfat  Preparatlarından Salınan  Çinkonun
177  321 Nuri Sür       6/28/1988 Biyokimya                 Prof.Dr.  Emine Kökoğlu
                                                          Çözünmesi ve Bioyararlanım Etki Süresinin
                                                          İncelenmesi


                                                          Yersinia   Enterocolitica   İnfeksiyonlarının
178  322 İsmet Candan     6/29/1988 Mikrobiyoloji               Prof.Dr.  Kurtuluş Töreci
                                                          Araştırılması                                                          Döl Verimsizliği Nedeni İle Kesime Gönderilen
179  324 Yeşim Çalışkan    7/8/1988  Mikrobiyoloji               Prof.Dr.  Muzafer Beşe   İneklerde Mycoplasmosis ve Antikor Varlığının
                                                          Serolojik Yöntemlerle Aranması


                                                          Yaygın Olarak Kullanılan Kanatlı Yemlerinde
180  325 Müjdat Alp      7/8/1988  Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Doç.Dr.   Hilmi Türker   Metabolize Olabilir Enerjinin Hızlı Biyolojik
                                                          Yöntemle Saptanması                                                          Ökaryot Elongasyon   Faktörü  (EF-2)’nin  Etki
181  331 Osman Ziya Sayhan   8/1/1988  Biyofizik                 Prof.Dr.  Engin Bermek
                                                          Mekanizmaları
                                                  Psikososyal Faktörlerin Konversiyon Reaksiyonları
182  334 Gholam Hossein Ebadi  8/3/1988  Psikiyatri        Doç.Dr.  Kurban Özuğurlu
                                                  Üzerinde Etkisi
                                                  Gelişmekte Olan ve Gelişmiş Dişlerin Fluoresan
183  338 Metin Kızılcıkoğlu   9/19/1988 Histoloji ve Embriyoloji  Doç.Dr.   Namık Soydan
                                                  Mikroskop İle İncelenmesi                                                  İstanbul’un Değişik Bölgelerine Kırsal Yörelerden
184  339 Türkan Şanlı      9/28/1988 Halk Sağlığı        Doç.Dr.  Yıldız Tümerdem  Göçenlerin Sağlık ve Hastalığa İlişkin Bilgi ve
                                                  Davranışlarını Etkileyen Faktörler


                                                  Adliyeye İntikal Eden Tıp Deontolojisine Ait
185  340 İbrahim Başağaoğlu   10/6/1988 Deontoloji ve Tıp Tarihi  Doç.Dr.    Nil Sarı   Vak’aların Hukuki ve Deontolojik Yönlerinin
                                                  Değerlendirilmesi


                                                  Cyclosporin A’nın Fare Endokrin Pankreas
186  341 Melek Öztürk      10/11/1988 Tıbbi Biyoloji       Doç.Dr.  Selma Yılmazer  Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Ultrastrüktürel ve
                                                  Işık Mikroskopik İncelenmesi


                                                  Çeşitli Polimerizasyon Yöntemleri İle Pişirilen
187  342 Fatma Ünalan      10/18/1988 Çene Yüz Protezi      Prof.Dr.   Nuri Mugan   Protezlerde Dimansiyonel Değişiklikler Üzerine
                                                  Araştırmalar                                                  Semen İncelemesinde Kullanılan Parametrelerin
188  343 M.Ertan Kervancıoğlu  10/20/1988 Histoloji ve Embriyoloji  Prof.Dr.  Türkan Erbengi
                                                  Değerlendirilmesi
                                                  Sifilizin Serolojik Tanısında Uygulanan Testler
189  345 F.Yıldız Yeğenoğlu  11/29/1988 Mikrobiyoloji        Prof.Dr.  Ömer Kasımoğlu  (Kolmes, VDRL-RPR-TPHA, FTA, ABS) ve
                                                  Sonuçların Değerlendirilmesi                                                  Ağız Hastalıklarında Tükrükte IgA Miktarındaki
190  346 Hakkı Tanyeri     12/13/1988 Ağız Diş Çene Hastalıkları  Doç.Dr.   Ülker Güç
                                                  Değişiklikler                                                  Çeşitli Sulandırıcılar ve Yöntemler Kullanılarak
191  347 Mustafa Kemal Soylu  12/9/1988 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.  Adnan Özkoca   Dondurulan Koç Spermalarının Bazı Spermatolojik
                                                  Özellikleri Üzerinde Araştırmalar


                                                  Sağlıklı Tavukların İnce Barsak İçeriklerinde
                                                  Clostridium Welchii Mikroorganizmaların Aranması
192  348 Kaya Demirözü     12/9/1988 Mikrobiyoloji         Prof.Dr.  Muzafer Beşe
                                                  ve Bunun Tavuk Enterotoksemileri Bakımından
                                                  Öneminin Saptanması193  349 Mebrure Değer     12/16/1988 Deontoloji ve Tıp Tarihi   Doç.Dr.    Nil Sarı   İstanbul’un Şifalı Suları
                                                  Yeni Ataşman Kazanmak İçin Yapılan İşlemlerde
194  350 A.Gülden Işık     12/19/1988 Periodontoloji        Doç.Dr.   Utku Onan   Kök Yüzeyine Sitrik Asit Uygulanmasının
                                                  İncelenmesi                                                  Çocuklarda Kalıtsal ve Edinsel Diş Eksikliklerinin
195  351 Koray Gençay     12/20/1988 Pedodonti          Prof.Dr.  Altan Gülhan
                                                  Restorasyonu
                                                         Sabit Protezlerde  Kullanılan   Miller  Üzerine
196  352 Selim Emin Pamuk  12/21/1988 Total Parsiyel Protezi           Prof.Dr.  Mehmet S. Beyli
                                                         Araştırmalar
                                                         Gebe Olan ve Olmayan Kadınlarda       Maya
197  353 Gülşen Aktan    12/21/1988 Mikrobiyoloji               Prof.Dr.  Enver Tali Çetin
                                                         İnfeksiyonlarının Araştırılması
                                                         Dermatifitlerin Tür Tanısı    ve Antibiyotiklere
198  354 Muammer Kiraz    12/5/1988 Mikrobiyoloji                Prof.Dr.  Enver Tali Çetin
                                                         Duyarlılıkları
                                                         Pyrimethamine’in (Daraprim) İnsan Kromozomları
199  355 Ünal Egeli     12/26/1988 Tıbb Biyoloji               Doç.Dr.   Ahmet Sivas
                                                         Üzerine Etkisi


                                                         Muayene Maddelerinden İzole     Edilen Non-
                                                         Fermentatif   Gram  Negatif    Çomakların
200  357 Şengül Derbentli   1/5/1989  Mikrobiyoloji               Prof.Dr.  Ömer Kasımoğlu
                                                         İdentifikasyonu  İçin Çeşitli   Yöntemlerin
                                                         Değerlendirilmesi

                                                         Sağlam Sığırların Karaciğerlerinden Clostridium
                                                         Oedematiens İzalosyonu, İdentifikasyonu ve
201  358 Asuman Berkoğlu   1/13/1989 Mikrobiyoloji                Prof.Dr.  Muzafer Beşe
                                                         Bacillary Hemoglobinuria İle İlişkisi Üzerinde
                                                         Araştırmalar


                                                         Bira Posasının Silolanması ve Hayvan Beslemede
202  367 Hasan Melih Yavuz  2/6/1989  Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.   Servet Şenel
                                                         Kullanılma Olanakları
                                                    Sıçanlarda Selenyum İle Oluşturulan Katarakt
203  368 Ali Tunç Ovalı    2/6/1989  Fizyoloji           Prof.Dr.   Nuran Gökhan
                                                    Modelinin İncelenmesi                                                    Mısır ve Mısır   Ürünlerinde Aflatoksin ve
204  370 Güner Özay      2/10/1989 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.    Turan İnal    Okratoksin-A’nın  Detoksifikasyonları Üzerine
                                                    Araştırmalar


                                                    Bursa Yöresinde Gastro-İntestinal Nematod
                                                    İnvazyonu Tespit Edilen Koyunlarda İvermectinle
205  371 Nilüfer Aytuğ    2/10/1989 İç Hastalıkları        Prof.Dr.  Çetinkaya Şendil
                                                    Sağaltım Denemeleri ve Bu İlacın Bazı Kan
                                                    Parametrelerine Etkisi Üzerine Araştırmalar
                                                    Son Dönem Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının
                                                    Transplantasyon Öncesi Pozitif Cross-Natch’lerinin
206  388 S.Gülay Sönmez    3/7/1989  Tıbb Biyoloji         Doç.Dr.  Mahmut Nezih Çarin  Tanımı: a) Otoantikorların (IgM) b) Tarama
                                                    (Screening) ile Anti HLA’ların Etkilerinin
                                                    Gösterilmesi


                                                    Tam Protezlerde Kullanılan Hazır Ölçü Kaşıkları
207  395 Tayfun Bilgin    3/20/1989 Total Parsiyel Protezi     Prof.Dr.   Metin Turfaner
                                                    İçin Ülkemize Uygun Standartların Araştırılması
      Suzan Bozkurt                                        IV.Murad’ın Saray Hekimi Emir Çelebi’nin En-
208  402           3/27/1989 Deontoloji ve Tıp Tarihi    Prof.Dr.  Arslan Terzioğlu
      (Fetvecioğlu)                                        Muzecü’t-Tıbb Eserinde Dahili Hastalıklar                                                    Kimodenervasyondan Önce ve     Sonra Vagal
209  403 Mehmet Can Akyolcu  3/29/1989 Biyofizik           Doç.Dr.    Tülin Oruç    İmpulsların Santral Solunum    Merkezlerinin
                                                    Aktivasyon Durumuna Etkisi
                                                  Diagnostik ve Terapik Dozda Pulsasyonlu Ultrases
210  409 M.Ali Körpınar  5/12/1989 Biyofizik         Doç.Dr.     Sinan Önen     Işınlamasının İnsan Eritrositleri Üzerine Etkisinin İn
                                                  Vitro Koşulda İncelenmesi


                                                  Kronik Beta-Blokör Tedavisinin Pineal Bez ve
211  410 Safiye Çavdar  5/18/1989 Morfoloji         Doç.Dr.     Feridun Vural    Gonadlar Üzerine Etkisinin Morfolojik Olarak
                                                  İncelenmesi                                                  Amonyak Komasında Kan-Beyin Bariyeri        ve
212  411 Gülay Üzüm    5/29/1989 Fizyoloji         Doç.Dr.     Ziya Ziylan
                                                  Dekzamethazon’un Bariyer Üzerine Etkisi
213  413 Yıldız Özsoy   6/9/1989  Farmasötik Teknoloji   Prof.Dr.   Kasım Cemal Güven   Heparin Üzerinde Çalışmalar
                                                  Aterosklerotik Tavşanlarda Plazma ve Eritrosit
214  416 Cahide Gökkuşu  6/16/1989 Biyokimya         Prof.Dr.     Hikmet Öz     Lipid Bileşimi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine
                                                  Timozin F5’in Etkisi                                                  Bazı İlaç ve İlaç Yardımcı Maddelerinin Küf
215  417 Oğuz Özyaral   6/20/1989 Farmasötik Mikrobiyoloji  Doç.Dr.  Candan Bozok Johansson
                                                  Mantarları Yönünden İncelenmesi                                                  Bursa Yöresi Sığırlarında Cysticercus Bovis’in
216  419 Hüsrev Doğan   6/23/1989 Parazitoloji        Doç.Dr.     Erkut Tüzer     Organ, Yaş, Cinsiyet ve Irklara Göre Dağılımı İle
                                                  Halk Sağlığı Açısından Önemi
                                                      Yaşam Tablosu Tekniği İle Ülkemizde RİA
217  420 Günay Dağtekin      6/26/1989 Biyoistatistik ve Demografi  Doç.Dr.  Yakut Irmak Özden  Kullanımında Bu Yöntemin Etkinliğinin Yan Etki ve
                                                      Komplikasyonlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi                                                      Juvenil Periodontitisli Hastalarda Değişik Tedavi
218  426 A.Yaşar Gökbuget     6/30/1989 Periodontoloji        Doç.Dr.    Özen Tuncer
                                                      Yöntemlerinin Etkinliklerinin Araştırılması                                                      Periodontitisin Tedavisinde  Tetrasiklin ve
219  429 Serdar Çintan       7/5/1989  Periodontoloji        Doç.Dr.    Özen Tuncer   Ornidazolün Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak
                                                      Araştırılması


                                                      Periferik ve Santral Kontrol Mekanizmalarının
220  430 Ertan Yurdakoş      7/6/1989  Fizyoloji          Prof.Dr.  Meliha Terzioğlu  İntegratif Faaliyetlerinin Solunum Düzenlenmesine
                                                      Etkisi                                                      Yerli Koyun ve Keçilerde Sol Fossa Paralumbalis’in
221  434 Kifayet Oya Kahvecioğlu  7/10/1989 Morfoloji           Prof.Dr.  Tayyip Çalışlar
                                                      Makro-Anatomik Farklılıkları
                                                      Akrilik ve Metal Protez    Kaide Maddelerine
222  436 Hasan Ömer Kutay     7/11/1989 Total Parsiyel Protezi    Prof.Dr.  Metin Turfaner
                                                      Molloplast-B’nin Tutunması                                                      Karacabey Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Değişik
223  437 Vedat Halıcıoğlu     7/12/1989 Zootekni           Doç.Dr.   Mehmet Evrim   Kaynaklı Siyah-Alaca Sığırların Döl ve Süt Verimi
                                                      Özellikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar
      Mehmet     Muhteşem                               Gelen  İmpotansın    Tetkiki  ve   Latent
224  439               7/19/1989 Psikiyatri   Prof.Dr.   Ayhan Songar
      Gaffarnejad                                     Homoseksüalitenin İncelenmesi
                                                 İşyerinde Çok Fazla Isı’ya Maruz Kalmanın Erkek
225  440 Daryoush Ghahremanpour   7/27/1989 Halk Sağlığı  Prof.Dr.   Hilmi Sabuncu
                                                 Fertilitesi Üzerine Etkisi
226  443 A.Şule (Akçığ) Tamer    8/4/1989  Fizyoloji   Prof.Dr.  Hayrünnisa Çavuşoğlu  Türk Fizyolojik Normları
                                                 Solunum Düzenlenmesinde   Merkezi  Aminerjik
227  444 Hüsniye Birman       8/4/1989  Fizyoloji   Prof.Dr.   Nuran Gökhan
                                                 Nöronların Rolü
                                                 Kalsiyum Paradoksunda Ekstrasellüler İnorganik
228  449 Ayşe Döler         8/28/1989 Fizyoloji   Prof.Dr.  Yusuf Karakullukçu
                                                 Fosforun Modülatör Etkisi                                                 Dopaminin Periferik Kimoreseptörler Üzerine Olan
229  450 Kamil Temizyürek      9/1/1989  Biyofizik   Prof.Dr.    Lütfü Çakar    İnhibötör Etkisinin Hipoksik ve Hiperkapnik Gaz
                                                 Karışımları Solunumu Sırasında İncelenmesi


                                                 Dopaminin Periferik ve Santral Solunum Kontrol
230  451 Mustafa Tunaya Kalkan    9/1/1989  Biyofizik   Prof.Dr.    Lütfü Çakar    Mekanizmaları Üzerine Etkisinin Çeşitli Dopamin
                                                 Antagonistleri İle İncelenmesi
                                                          Cisplatin’in L-Strain Hücrelerinde Proliferasyona
231  453 Ayşim (Yılmaz) Ceyhan  10/13/1989 Tıbb Biyoloji               Prof.Dr.  Türkan Erbengi
                                                          Etkisi                                                          Sağlıklı Kişilerde ve Diabetiklerde Serum B-D-
232  455 Işık Türkalp      10/17/1989 Biyokimya-Fizyoloji            Prof.Dr.  Ahmet Mengi   Glukuronidaz Enziminin Saptanması ve Enzimin
                                                          Diabetik Kontroldeki Öneminin Araştırılması


                                                          İnsanlara Kolin Askorbat ve C Vitamini
                                                          Uygulamasından Sonra Kan Askorbik Asid
233  456 Dündar Okan Yıllar   10/24/1989 Farmakoloji                Prof.Dr.  Zeki Özüner
                                                          Düzeylerinin Karşılaştırılması ve Kolin Askorbatın
                                                          Stabilitesi


                                                          Radyoimmunoassay Progesteron    Ölçümleri  İle
234  457 Huriye Horoz      10/27/1989 Doğum ve Jinekoloji            Prof.Dr.  Adem Şenünver
                                                          Kısraklarda Erken Gebelik Teşhisi


                                                          Değişik Anti-Enflamatuar Ajanların, Gömülü Alt
                                                          Akıl Dişlerinin Cerrahi Çekimleri Sonrası Oluşan
235  458 Mehmet Sinan Soley   11/17/1989 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Necla Timoçin
                                                          Post-Operatif   Ödeme     Karşı Etkilerinin
                                                          Ultrasonografi İle Karşılaştırılması


                                                          Dişeti Kenarı Çekilme İndeksinin Güvenilirliği ve
236  459 Barış Tunalı      11/17/1989 Periodontoloji              Prof.Dr.  Özen Tuncer
                                                          Geçerliliği Üzerine Bir Araştırma
                                                          Myofasyal Ağrılı Hastaların, Elektriksel Deri
237  460 Levent Ertuğrul     11/17/1989 Fizyoloji                 Prof.Dr.  Refik Yiğit
                                                          Direnci, Eşik Değer İle Ağrı Eşiğinin Saptanması
                                                  İngiliz Cerrah William Wittman’ın 19.yy. Başında
238  461 Şefik Görgey     11/20/1989 Deontoloji ve Tıp Tarihi   Prof.Dr.   Nil Sarı   İstanbul, Yafa ve Mısır’daki Gözlemleri,
                                                  Uygulamaları ve Raporları


                                                  Çeşitli  Faktörlerin  Kan   Beyin   Bariyer
239  462 Mehmet Kaya     11/20/1989 Fizyoloji          Prof.Dr.  Baria Öztaş   Permeabilitesine Etkisinin Işık ve Ultrastrüktürel
                                                  Düzeyde Araştırılması


                                                  Çok   Doymamış    Yağ Asitleri  İle Lipit
240  463 Hüseyin Bulur    12/25/1989 Biyokimya          Prof.Dr.  Müjdat Uysal   Peroksidasyonu ve Ateroskleroz     Arasındaki
                                                  İlişkilerin İncelenmesi


                                                  Rutin Tekniklerle Yapılmış Kennedy 1.Sınıf
                                                  Bölümlü Protezlerde Oklüzal-Yüzeylerin Mumlama
241  464 Kazım Serhan Akşit  12/26/1989 Total Parsiyel Protezi    Prof.Dr.  Metin Turfaner  Tekniği İle Düzenlenmesinin Masseter Kası
                                                  Aktivitesi ve Çiğneme Performansına Etkilerini
                                                  EMG ve Test Yiyecekleri İle Araştırma


                                                  Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Boğaların Sperma
242  465 Ekrem Haluk Akder  12/29/1989 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.  Adnan Özkoca   Özellikleri İle Spermalarının Oda Isısında
                                                  Gliserolizasyon ve Dondurulmasının Araştırılması


                                                  Sodyum Valproat’ın Sıçan Karaciğeri Üzerine
243  466 Onur Toparlak     1/8/1990  Tıbbi Biyoloji       Prof.Dr.  Halit Kayalı  Etkisinin Işık Mikroskobik ve Elektron Mikroskobik
                                                  Düzeyde Araştırılması


                                                  Proteinden Fakir Beslenme ve Kalsiyum-Fosfor
244  477 Ayşe Dina Erdilek  3/15/1990 Konservatif Diş Tedavisi   Doç.Dr.   Fatma Koray   Dengesi Bozuk Beslenme Koşullarında Dişlerin
                                                  Sertdoku Gelişiminin İncelenmesi
                                                              Fissür Koruyucu Materyallerin Amalgam Dolgularda
245  479 Berna Tarım         3/15/1990 Konservatif Diş Tedavisi         Doç.Dr.    Fatma Koray    Oluşan Marginal Aralığın Giderilmesi Amacıyla
                                                              Kullanımı Üzerine İn Vivo ve İn-Vitro İncelemeler


                                                              Smear Tabakasının Varlığında ve Yokluğunda
246  483 Işıl (Karagöz) Küçükay   3/22/1990 Endodonti                 Prof.Dr.   Gündüz Bayırlı   Doldurulan Kök Kanallarında Apikal Sızıntının
                                                              İncelenmesi


                                                              Sığırlarda Embryo-Transfer Tekniğinin Ülkemiz
      Mehmet  Emin  Cumhur
247  484               3/26/1990 Dölerme ve Sun’i Tohumlama        Prof.Dr.   Adnan Özkoca    Koşullarında   Uygulanabilme   Olanağınını
      Sönmez
                                                              Araştırılması                                                              Hipertansiyon İle Viskozite Sferoekinosit Oluşumu,
248  488 Nesrin Zeynep Ertan     3/27/1990 Fizyoloji                 Prof.Dr.  Hayrünnisa Çavuşoğlu
                                                              Osmotik Direnç İlişkileri
                                                              Odontojen Kisk Sıvısındaki Bazı Biyokimyasal
249  489 Özen Doğan Onur       3/28/1990 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.   Tülin Özbayrak
                                                              Bileşiklerin İncelenmesi
                                                              a- Asit Glikoproteinde Kronik İlaç Uygulamasına
250  493 Mualla Aycan        4/6/1990  Biyokimya                Prof.Dr.   Figen Eryürek
                                                              Bağlı Değişiklikler                                                              İznik Gölü’ndeki Sazan (Cyprinus Canqio Linneaus,
251  494 Handan Türkmen       4/6/1990  Parazitoloji               Doç.Dr.    Erkut Tüzer    1758) ve Akbalıkların (Rutilus Frisil Nordmann,
                                                              1840) Sindirim Kanalı Helmintleri
                                                Marmara Bölgesi Sığırlarının Gastro-İntestinal
252  495 Metin Günay         4/6/1990  Parazitoloji  Doç.Dr.   Erkut Tüzer
                                                Nematodları Üzerinde Sistematik Araştırmalar
253  497 Zuhal Suyugül (Erdoğan)   4/12/1990 Tıbbi Biyoloji  Prof.Dr.   Asım Cenani   Down Sendromu Olgularında Göz Bulguları
                                                Boğaz Salgısından İzole Edilen Beta Hemolitik
      Jassim Mohammed
254  506               6/4/1990  Mikrobiyoloji  Doç.Dr.  Rahmiye Berkiten  Streptotokların Gruplandırılması, Penisilin ve Diğer
      Mustaffa Al-Hassani
                                                Antibiyotiklere Dirençliliklerinin Araştırılması                                                Köpeklerde Trombosit Sayısı ve Pıhtılaşma Üzerine
255  507 Ö.Vehbi Altunçul      6/11/1990 Fizyoloji    Doç.Dr.  Ülker Çötelioğlu
                                                Etkileri                                                137 Cs’nin Kobaylarda Birikimi, Dağılım ve
256  508 Hüsniye Sunaçoğlu      6/11/1990 Morfoloji    Prof.Dr.   Ercan Artan   Atılmasının  Radyobiyolojik ve Histolojik
                                                Metodlarla Tespit Edilmesi


                                                Süt Dişlerinde Çeşitli Kavite Laklarının Kenar
                                                Sızıntısını Önlemedeki ve Pulpayı Zararlı Etkilerden
257  509 Işın (Karamürsel) Ulukapı  6/15/1990 Pedodonti    Prof.Dr.  Nüket Sandallı
                                                Korumadaki Etkinliklerinin İn Vivo ve İn Vitro
                                                Olarak İncelenmesi

                                                “Erzurum ve İstanbul İlleri Orta Öğretim
                                                Öğrencilerinde Ağız Diş Sağlığı İle İlgili
258  510 Veysel Balkaya       6/19/1990 Periodontoloji  Prof.Dr.  Peker Sandallı
                                                Epidemiyolojik Araştırmalar ve İki Bölgenin
                                                Karşılaştırılması”
                                                           Kronik Böbrek Yetmezliğinin Diş ve Çevre
259  511 Serhat Yalçın       6/22/1990 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Necla Timoçin   Dokularına Olan Etkisinin Radyolojik, Histolojik ve
                                                           Sintigrafik Olarak İncelenmesi


                                                           Oksijen-Asetilen ve Endüksiyon Teknikleriyle
260  512 Belkıs Gülsen Bayraktar  6/25/1990 Total Parsiyel Protezi          Prof.Dr.  Metin Turfaner  Dökülen İskelet Protez Döküm Metallerinin Fiziksel
                                                           Özelliklerinin Araştırılması


                                                           Prostaglandin E2 ve Dimetil Sulfoksid’in Sıçan
                                                           Karaciğer Hücrelerini Karbon Tetraklorürün Toksik
261  513 Serap (Şahinler) Arbak  6/27/1990 Morfoloji                 Doç.Dr.  Şükriye Zaloğlu
                                                           Etkisinden Korunmalarının Işık ve Elektron
                                                           Mikroskobu Düzeyinde İncelenmesi262  514 Gönül Erdoğdu       6/27/1990 Biyofizik                 Prof.Dr.  Engin Bermek   Protein Sentezinin Düzenlenmesi Üzerine Çalışmalar
                                                           “Doküm Dolgularda Kullanılan Değişik Metal
263  515 Ömer Yavuz Gömeç     6/27/1990 Konservatif Diş Tedavisi         Prof.Dr.  Hikmet Çamlı   Alaşımlarının  Mekanik   ve  Elektrokimyasal
                                                           Özellikler Yönünden Birbirleriyle Karşılaştırılması”


                                                           Difenilhidantein ve Sodyum Valproat’ın Kemik ve
264  516 Göksen Tamer       6/27/1990 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Aygen Ilıcalı  Kıkırdak Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin Deneysel
                                                           Olarak İncelenmesi                                                           Koyunlarda Atonia Ruminis Olgularının Vetarumex
265  517 Hazım Tamer Dodurka    6/27/1990 İç Hastalıkları              Prof.Dr.  Hüseyin Tan
                                                           İle Tedavi Denemeleri Üzerine Deneysel Çalışmalar
                                                  Ankara Keçilerinde   Embriyo  Nakli  Üzerine
266  518 Mehmet Ragıp Kılıçarslan  6/29/1990 Doğum ve Jinekoloji  Prof.Dr.  Adem Şenünver
                                                  Çalışmalar
                                                  Van İli ve Yöresindeki Kıl Keçilerinde Gözlenen
267  520 Yusuf Gül         7/13/1990 Patoloji       Doç.Dr.  Tahsin Yeşildere
                                                  Mastitis Olayları Üzerinde Patolojik İncelemeler                                                  İstanbul ve Yöresindeki Newcastle Aşılarıyla
268  521 Seyyal (Alparslan) Ak   7/16/1990 Mikrobiyoloji     Prof.Dr.   Atilla Ilgaz   Aşılanmış Tavukların Bağışık Düzeyleri Üzerinde
                                                  Araştırmalar                                                  Anadolu Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Arap
269  523 Mehmet Koç         7/23/1990 Zootekni       Doç.Dr.   Ahmet Altınel
                                                  Atlarının Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar                                                  Halk Elindeki Değişik Orijinli Siyah-Alaca
270  524 Naim Karakçı        8/20/1990 Zootekni       Prof.Dr.  Mehmet Evrim    Sığırların Döl ve Süt Verimi Performansları
                                                  Üzerinde Araştırmalar


                                                  Halk Elindeki Serbest ve Sabit Bağlamalı
                                                  Sistemlerde Yapılmış Ahırlarda Yetiştirilen Siyah-
271  525 Ferhan Çukurbağ      8/20/1990 Zootekni       Prof.Dr.  Mehmet Evrim
                                                  Alaca Sığırların Süt Verimi Döl Verimi ve Büyüme
                                                  Özellikleri Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar


                                                  Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde
272  529 Seçil (Özdeniz) Aksayan  8/23/1990 Hemşirelik      Prof.Dr.  Perihan Velioğlu  Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Etkenlerinin
                                                  İrdelenmesi
                                                Karacabey Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Arap,
                                                Haflinger ve Yarımkan Haflinger Atlarının Çeşitli
273  532 Hüseyin Küçük     9/11/1990 Zootekni        Doç.Dr.   Ahmet Altınel
                                                Verim   Özellikleri Üzerinde  Karşılaştırmalı
                                                Araştırmalar


                                                Çözünür Elastin Türevinin İnvitro Non Enzimatik
274  534 Hüseyin Avni Sönmez  9/13/1990 Biyokimya       Prof.Dr.  Nevzat Baban
                                                Glikozillenme Özelliği                                                Metil 4-Metoksi-3-Obsobutanoat’tan Kazanılan
275  539 Gültaze Çapan     9/25/1990 Farmasötik Kimya    Prof.Dr.  Nedime Ergenç   Kenetlenme Ürünleri ve Bunlardan Oluşan Bazı
                                                Hidrazonopirazolonlar


                                                Süt Tozu İle Hazırlanan Sulandırıcılar İle
276  548 Kemal Ak       10/15/1990 Doğum ve Jinekoloji  Doç.Dr.   Kamuran İleri   Dondurulan    Boğa   Spermasının  Ülkemizde
                                                Kullanılabilirliği Üzerinde Araştırmalar


                                                Klinikman Normal ve Deneysel Olarak Hypothroidi
                                                Oluşturulan Köpeklerde, EKG Parametreleri ve
277  549 Halil Mahzunlar    10/26/1990 İç Hastalıkları    Prof.Dr.  Çetinkaya Şendil
                                                SGOT, SGPT, LDH, CPK Enzim Düzeyleri
                                                Üzerinde Karşılaştırmalı Araştırmalar


                                                Pürülan Menenjitin Tanısında    Kültür, Latex
278  551 Özden Büyükbaba    11/2/1990 Mikrobiyoloji     Prof.Dr.  Enver Tali Çetin  Aglütinasyonu   ve EIA      Yöntemlerinin
                                                Karşılaştırılması


                                                Diabetik ve Non-Diabetik İnsan Eritrositlerinde [D5-
                                                3H] Glikoz Kullanılarak 3H2 O Prodüksiyonu
279  552 Ömer Faruk Erdoğan  11/5/1990 Biyofizik       Prof.Dr.   Sinan Önen
                                                (Oluşumu) İle İn Vitro D-Glikoz Fosforilizasyon
                                                Hızının Ölçümü
                                                 Yerli Sığır, Koyun ve Keçilerde Hypophysis
280  553 Mehmet Çakır     11/6/1990 Morfoloji        Prof.Dr.   Tayyip Çalışlar  Cerebri’nin Morfolojik Yapısı ve Meningeslerle
                                                 İlişkileri

                                                 Paillette Yöntemine Göre Dondurulmuş Boğa
                                                 Spermasının Farklı Isı ve Sürelerde Eritilmesinin ve
281  554 Hamdi Özge Güney   11/12/1990 Doğum ve Jinekoloji  Doç.Dr.   Kamuran İleri   Eritme Sonrası Düşük Isı Uygulamalarının
                                                 Spermatozoitlerin Motilite ve Morfolojik Yapıları
                                                 Üzerine Etkisi


                                                 Hızlı  İlerleyen  Periodontitisin   İmmunolojik
282  555 Halil Erhan Fıratlı  11/29/1990 Periodontoloji     Prof.Dr.   Hasan Meriç
                                                 Özellikleri ve Tetrasiklin İle Tedavisi                                                 Çeşitli Tekniklerle Sulandırılıp Tohumlamada
283  556 Hüseyin Tümen     11/30/1990 Doğum ve Jinekoloji  Prof.Dr.   Adnan Özkoca   Kullanılan   Koç  Spermasının  Spermatolojik
                                                 Özellikleri ve Döl Verimi Üzerinde Araştırmalar


                                                 Deneysel Konvulsiv Nöbetlerde Serebrovasküler
284  557 Nurbay Ateş      12/4/1990 Fizyoloji        Prof.Dr.   Ziya Ziylan   Geçirgenlik ve Beyin Su İçeriği Değişikliklerinde
                                                 Hipertansiyonun Rolü                                                 Bıldırcınlarda  Sinir    Hasarına  Nörofilament
285  558 Ali Bilgiç      12/7/1990 Fizyoloji        Doç.Dr.   Ülker Çötelioğlu
                                                 Proteinlerin Yanıtı
286  559 Saadet Demet Temiz  12/18/1990 Farmasötik Teknoloji  Prof.Dr.  Kasım Cemal Güven  Sultamisilin’in Stabilitesi
287  560 F.Gülgün Yener     12/18/1990 Farmasötik Teknoloji    Prof.Dr.  Kasım Cemal Güven  Plastik Kaplarda İlacın Adsorpsiyonu
                                                   Tanzimat Devri Hekimi Hayrullah Efendi’nin Hayatı
288  561 Zuhal Özaydın     12/27/1990 Deontoloji ve Tıp Tarihi  Doç.Dr.   Ayten Altıntaş
                                                   ve Eserleri                                                   İstanbul ve Yöresindeki Kültür Irkı Sığırlarda Ayak
289  562 Serhat Özsoy      12/28/1990 Cerrahi          Prof.Dr.   Rauf Yücel    Hastalıklarının  Etiyoloji,  Patogenezis   ve
                                                   Sağaltımları Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar


                                                   Temporomandibuler Eklem (TMJ) Kas Ağrı
                                                   Disfonksiyon    Sendromunda     (TMJMPD)
290  563 İlknur (Duman) Özcan  1/25/1991 Endodonti          Doç.Dr.   Seçkin Dindar
                                                   Transkütanöz Elektriksel Sinir Uyarımının (TENS)
                                                   Etkinliği

                                                   Kanatlı Yemlerinde Aflatoksin Türevlerinin İnce
                                                   Tabaka Kromatografisi İle Nitel, Yüksek Basınçlı
291  565 Gürdal Ağoğlu      2/8/1991  Farmakoloji-Toksikoloji  Doç.Dr.    Ayhan Ünsal
                                                   Sıvı Kromatografi Yöntemi İle Nicel Olarak
                                                   Saptanması

                                                   Kanatlılarda Karbamat Grubu İnsektisitlerin
                                                   Kolinesteraz Aktivitesi Üzerine Etkisi ve Deneysel
292  566 Oya Keleş        2/8/1991  Farmakoloji-Toksikoloji  Prof.Dr.  Süleyman Şener
                                                   Zehirlenme Olaylarında Oksimlerin Sağıtım Değeri
                                                   Üzerinde Araştırmalar293  568 Erdal Cevher      2/20/1991 Farmasötik Teknoloji    Prof.Dr.  Kasım Cemal Güven  Deniz Alglerinin İncelenmesi
                                                Tavşan Embriyolarının Kazanılması ve Kültüre
294  569 Serhat Papuççuoğlu   2/28/1991 Doğum ve Jinekoloji  Doç.Dr.   Kamuran İleri   Edilmelerinden Sonra Transferleri Üzerinde
                                                Araştırmalar


                                                Türk Çoban Köpeği ve Alman Çoban Köpeğinin
295  574 Engin Kırmızı     3/22/1991 Zootekni       Prof.Dr.   Cahit Yalçın   Döl Verimi, Büyütülen Yavru Oranı, Büyüme ve
                                                Beden Ölçüleri Yönünden Karşılaştırılması                                                Tam Estetik İnley Çapalı Sabit Köprü Protezleri
296  575 Mehmet Haşim Gür    3/26/1991 Kuron Köprü Protezi  Prof.Dr.   Erhan Akın
                                                Üzerine İn Vivo ve İn Vitro Araştırmalar


                                                Sifilizli Hastalarda Spesifik IgM ve IgG
                                                Antikorlarının, Tedavinin İzlenmesindeki Önemi ve
297  578 Ali Ağaçfidan     4/8/1991  Mikrobiyoloji    Doç.Dr.   Selim Badur
                                                Tanıda    Kullanılan  Diğer   Yöntemlerle
                                                Karşılaştırılması


                                                İstanbul ve Çevresinde Kesilen Boğaların Eklenti
298  579 Ömer Serdar Sonceley  4/11/1991 Patoloji       Doç.Dr.  Tahsin Yeşildere  Üreme Bezleri Üzerinde Anatomo-Histopatolojik
                                                İncelemeler                                                Hipotiroidi ve Hipertiroidi Oluşturulan Sıçanlarda
299  584 Nuran Toktamış     4/26/1991 Fizyoloji       Doç.Dr.   Günnur Yiğit
                                                İntestinal Demir Absorbsiyonunun İncelenmesi                                                Fraksiyonlanmış (CY 222, Fraxiparine:CY 216) ve
300  586 Şerife Selmin Toplan  4/26/1991 Biyofizik       Prof.Dr.   Ayla Süer    Fraksiyonlanmamış (UF) Heparinin İnsanda
                                                Fibrinolitik Sisteme Etkisi
                                               İnce ve Kalın Vagal Afferentlerin Solunum Tipine
301  587 Nermin Karaturan   4/26/1991 Fizyoloji       Doç.Dr.   Tülin Oruç
                                               ve CO2 Karşı Oluşan Solunumsal Cevaba Etkileri


                                               Değişik Mezio-Distal ve Gingivo-Oklüzal Boyuttaki
                                               Köprü    Gövdelerinde  Inzoma-Isosıt  Mum
302  590 Nuray Sıdkı Uyar   6/6/1991  Kuron Köprü Protezi  Prof.Dr.  Erdal Poyrazoğlu
                                               Strüktürlerinin   Konvansiyonel   Tekniklerle
                                               Karşılaştırılması


                                               Köpeklerde Akut Ethylene Gloycol Zehirlenmesinde
303  591 Tamer Sabri Tunaer  6/17/1991 İç Hastalıkları    Prof.Dr.   Hüseyin Tan   Klinik Hematolojik Bulgular ve Çeşitli Tedavi
                                               Denemeleri Üzerine Deneysel Çalışmalar


                                               Deneysel Olarak Streptozotocin İle Diabet Yapılan
304  592 F.Alev Akdoğan    6/17/1991 İç Hastalıkları    Prof.Dr.   Hüseyin Tan   Sıçanlarda Kan ve Doku Proteinleri Üzerine Değişik
                                               Grup Kalsiyum Antagonistlerinin Etkisi


                                               Genç Ruminantlarda Doğumdan Altı Aylığa Kadar
                                               Olan Dönemde Kan Parametreleri (Hematokrit,
305  593 Fahrünnisa Cengiz  6/18/1991 Fizyoloji       Doç.Dr.  Ülker Çötelioğlu
                                               Hemoglobin, Alyuvar, Akyuvar, Sedimantasyon) ve
                                               Glikoz Değerlerinin İncelenmesi


                                               Karacabey Yetiştirmesi Esmer ve Siyah Alaca
306  594 Seyit Ali Aslan   6/21/1991 Zootekni        Doç.Dr.   Ahmet Altınel   Sığırlarda,  Amerika   Kökenli   Spermaların
                                               Kullanılmasının Sonuçları Üzerinde Araştırmalar


                                               Hampshire Down X Kıvırcık Melezlemesi Yoluyla
307  595 Sait Bulmuş     6/21/1991 Zootekni        Y.DoçDr.   Hıdır Demir   Kaliteli Kesim Kuzuları Elde Edilmesi İmkanları
                                               Üzerinde Araştırmalar
                                                            Titanyum ve Hidroksiapatit Yüzeylerde Tükürük
308  596 Mesture Ayfer Kaynar   7/3/1991  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Necla Timoçin   Proteinlerinin Adsorpsiyonu İle İlgili Karşılaştırmalı
                                                            Çalışmalar


                                                            Kıl Keçilerinde Zeranolün Besi Performansına Etkisi
309  599 Neşe (Tuğrul) Kocabağlı  7/26/1991 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.   Servet Şenel   ve Yenebilecek Dokulardaki Rezidü Miktarlarının
                                                            Saptanması                                                            R.O.C. Eğrisi Çözümlemesi İle Tanı Testlerinin
310  603 Ahmet Dirican       8/20/1991 Biyoistatistik ve Demografi        Prof.Dr.  Mustafa Şenocak
                                                            Değerlendirilmesi ve Bilgisayar Uygulaması
                                                            Sigara Alışkanlığının Türk Toplumunda Dağılım
311  606 Gülin Narin Odabaşı    9/4/1991  Halk Sağlığı               Prof.Dr.  Orhan Demirhindi
                                                            Özellikleri
                                                            İstanbul Genelevlerinde Çalışan Kadınların Mediko-
312  608 Ayşe Yüksel        9/12/1991 Halk Sağlığı                Prof.Dr.  Yıldız Tümerdem
                                                            Sosyal Konumları                                                            Glutatyon ve Glutatyon İle İlgili Enzimlerin
313  612 Gül Özdemirler      9/20/1991 Biyokimya                 Prof.Dr.   Gülçin Toker   Zehirsizleştirmedeki Rollerinin Karaciğer Hücre
                                                            Fraksiyonlarında İncelenmesi


                                                            İstanbul Piyasasında Tüketime Sunulan Türk Tipi
314  613 Emrullah Sağun      9/20/1991 Besin Hijyeni ve Teknolojisi        Doç.Dr.   Özer Ergün    Beyaz Peynir ve Kaşar Peynirinde Yersinia
                                                            Enterocolitica’nın Varlığı
                                                        Cam İyonomer Simanları İle Kompozit Reçine
                                                        Dolgu Materyalinin Birbirine Tutunması ve
315  616 Yasemin Benderli        9/26/1991 Konservatif Diş Tedavisi    Prof.Dr.  Hikmet Çamlı
                                                        Bağlanma Şiddetine Etki Eden Faktörler Üzerine İn
                                                        Vitro İncelemeler


                                                        Kök Kanallarında Oluşan Smear Tabakası’nın
316  617 Faruk Haznedaroğlu       9/26/1991 Oral Diagnoz ve Radyoloji   Prof.Dr.   Şükrü Şirin
                                                        Temizlenmesinin Histolojik Olarak İncelenmesi
      Hatice  Nesrin  (Çelen)                                     Civcilerde Deneysel Oluşturulan Aflatoksikosis
317  624                10/21/1991 Patoloji           Doç.Dr.  Tahsin Yeşildere
      Bilgiç                                               Olaylarında Histopatolojik Bulgular


                                                        Elongasyon Faktörü 2(Ef-2) ve Protein Sentezi
                                                        Sonrası Modifiksayonlar-Otokatalitik Biçimde
318  628 Ayşe Nur Sayhan        12/2/1991 Biyofizik           Prof.Dr.  Engin Bermek
                                                        Gerçekleşen ADF-Ribozillenme Üzerine Bir
                                                        Çalışma


                                                        Tulum Peynirlerinde Starter Kültür Kullanılabilirliği
319  630 Kamil Bostan          12/6/1991 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.  Muammer Uğur
                                                        Üzerine Bir Araştırma


                                                        Prostat Kanseri Tanısında, Serum Prostatik Asit
                                                        Fosfataz (pap) ve Prostat Sipesifik Antijen (PSA)
320  631 Yakup Gidon          12/9/1991 Biyokimya           Prof.Dr.  Nevzat Baban
                                                        Düzeyleri Yanı Sıra Yeni Bir Parametre: Siyalik
                                                        Asit


                                                        Cerrahi Tedavide Hastanın Aydınlatılması ve
321  632 Nermin Ersoy          12/13/1991 Deontoloji ve Tıp Tarihi   Doç.Dr.   Ayten Altıntaş  Aydınlatılmış Onam (Rıza)’nın Alınması İle İlgili
                                                        Etik Sorunlar
                                                       Tavşan Embryolarının Gelişmesinde İn Vitro Kültür
322  634 Maqbool Ahmad       12/16/1991 Doğum ve Jinekoloji        Prof.Dr.  Adnan Özkoca
                                                       Mediumunun Etkisi                                                       Broiler Civcivlerde Canlı Ağırlık Artışı ve Yem
323  636 Süleyman Korkut Tekeli   12/20/1991 Biyokimya             Prof.Dr.  Ahmet Mengi   Tüketiminin Triiodotironin (T3) ve Tiroksin (T4) İle
                                                       İlişkisi


                                                       Frankel’in Fonksiyon Düzenleyicisi FR-3 ün Klas III
324  637 Sönmez (Arıcan) Fıratlı  12/20/1991 Ortodonti             Prof.Dr.  Mustafa Ülgen  Vakalarda   Ön-Arka   Yöndeki   Etkilerinin
                                                       Sefalometrik Olarak İncelenmesi


                                                       Beta Talesemi Mutasyonlarının Türkiye’deki
325  638 Erol Ömer Atalay      12/27/1991 Biyofizik             Prof.Dr.  Engin Bermek  Yöresel  Dağılımının;  PCR/Nokta   Endrimi
                                                       Yöntemleriyle Saptanması Üzerine Çalışmalar


                                                       Hemipleji  Rehabilitasyonunda   Nörofizyolojik
326  640 Hanife Gül Taşkıran    14.ll.l990  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Prof.Dr.  Ender Berker  Yaklaşımlı Eğitim ve EMG Biofeedback Eğitimi
                                                       Üzerine Karışlaştırmalı Bir Çalışma


                                                       Angle II.Sınıf l.Bölüm Vakaların Tedavilerinde
                                                       Aktivatör ve Aktivatör Headger Apareylerinin Diş-
327  643 Nazan (Sürmeli) Tankuter  24.0l.l992 Ortodonti             Doç.Dr.  Yıldız Öztürk
                                                       Çene-Yüz    Sistemi   Üzerindeki Etkilerinin
                                                       Karşılaştırılmalarının İncelenmesi


                                                       Nefropatili, Repinopatili ve Komplikasyonsuz
328  645 Münire Hacıbekiroğlu    29.0l.l992 Biyokimya             Prof.Dr.  Tülay Akçay   Diabetik Hastaların Plazma, Eritrosit, Trombosit
                                                       Myo-İnositol Düzeyleri
                                                            Değişik    Tipli  Odontojen   Kistlerde
329  646 Hülya Koçak       ll.02.l992  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.   Necla Koçak   İmmunohistokimyasal CEA’in (Karsinoembriyonik
                                                            Antijen) Araştırılması


                                                            Hospitalize Edilmeyen Çocuklarda Genel Anestezi
330  647 Ahmet Bülent Katipoğlu  l3.02.l992 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi   Doç.Dr.  Osman Zeki Gümrü  Altında Uygulanan Dişhekimliği Cerrahisinde
                                                            Halothane ve İsoflurane’in Karşılaştırılması


                                                            Marmara ve Trakya Bölgelerindeki Yeraltı ve Yüzey
331  648 Gülden Zehra Omurtag   13.02.l992 Farmakoloji-Toksikoloji           Prof.Dr.   Kemal Ozan    Sularının Sentetik Gübre Atıklarıyla Kirlenmeleri
                                                            Bakımından Nitrat Düzeylerinin Saptanması


                                                            Hidroksilapatit Yerleştirilmesinden Sonra Kemik
332  649 İ.Hakan Özyuvacı     l8.02.l992 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi   Prof.Dr.   Aygen Ilıcalı  Yapısındaki   Biyomekanik   ve  Histolojik
                                                            Değişikliklerin Deneysel İncelenmesi                                                            Bazı Hayvan Etleri Üzerinde Standart Poliakrilamid
333  650 Samiye Bayramlar     21.02.l992 Besin Hijyeni ve Teknolojisi        Prof.Dr.  Muammer Uğur
                                                            Jel Elektroforezi İle Yapılan Tür Tayini Çalışmaları                                                            Kuron Köprü Protezlerinde Kullanılan Estetik
334  651 İ.Bülent Şermet     27.02.l992 Kuron Köprü Protezi             Prof.Dr.   Erhan Akın   Materyallerin Bakteri Florası ve Bakteri Plağı
                                                            Açısından Mukayeseli İncelenmesi                                                            Suda Eriyen Dana Lensi Proteinleri Üzerine
335  652 Tülay Çakıner      27.02.l992 Fizyoloji                  Prof.Dr.   Nuran Gökhan
                                                            Kalsiyum ve Glikozun Etkileri
                                                     Kıyma, Sucuk ve Tavuk Etlerinde Listeria
336  658 Gürhan Raif Çiftçioğlu  20.03.l992 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.  Muammer Uğur
                                                     Monocytogenes’in Mecudiyeti Üzerine Araştırmalar                                                     İstanbul İli Mezbahalarında Kesilen Kıl Keçilerinde
337  659 Hayrettin Akkaya     23.03.l992 Parazitoloji          Prof.Dr.  Kamil Göksu   Trichostrongylidae Leiper, l9l2 Türleri Üzerinde
                                                     Araştırmalar                                                     “Köpeklerde Genel Anestezi ve Kan Tablosu
338  660 Emin Cem Perk      25.03.l992 Cerrahi            Prof.Dr.  Rauf Yücel
                                                     İlişkileri”                                                     Farklı Sosyo-Ekonomik-Kültürel Düzeyde 3-6 Yaş
339  662 Muazzez Garipağaoğlu   01.04.l992 Halk Sağlığı          Prof.Dr.  Hilmi Sabuncu  Grubu Anaokulu Çocuklarında Beslenme ve
                                                     Obesiteyi Etkileyen Faktörler                                                     Nervus Radialis’in Dirsek Ön      Bölgesinde
340  664 Zafer Arı        l0.04.l992 Morfoloji           Prof.Dr.  Çetin Dergin
                                                     Dallanmasının Morfolojik İncelenmesi
                                                     6-11 Yaş İlkokul Çocuklarında Özel Öğrenme
341  666 Ümran Korkmazlar     14.05.l992 Halk Sağlığı          Prof.Dr.  Hilmi Sabuncu
                                                     Bozkluğu ve Tanı Yöntemleri
                                                     Biosel ve Kalsiyum-Hidroksit Patlarının Periapikal
342  670 Sema Yıldırım      l6.04.l992 Endodonti           Prof.Dr.  Gündüz Bayırlı
                                                     Lezyonlara Etkilerinin İncelenmesi
                                                  Üç Değişik Metal Alaşımı Kullanılarak Hazırlanan
                                                  Metal Seramik İmplant Üst Yapı Protezlerinin Statik
343  676 Şebnem (Taşman) Demirel  04.05.l992 Kuron Köprü Protezi  Prof.Dr.  Erdal Poyrazoğlu
                                                  Kuvvetler Altında Sonlu Elamanlar Stres Analiz
                                                  Yöntemi (FEM) ile İncelenmesi


      Asadollaeh Mamagani                                  Non-Spesifik Vajinosis Olgularından Gardnerella
344  678              06.05.l992 Mikrobiyoloji     Prof.Dr.  Kurtuluş Töreci
      Bonaby                                         Vaginalis’in İzolasyon ve İdantifikasyonu                                                  Yüzeyel Uygulanan Doksisiklin Hidroklorür’ün
345  680 Korkud Demirel      l4.05.l992 Periodontoloji    Prof.Dr.   Hasan Meriç   Periodontal Hastalıktan Etkilenmiş Kök Yüzeyleri
                                                  Üzerindeki İn Vitro Etkileri


                                                  Streptozotocin İle Diabetik Yapılan Sıçanların
                                                  Plazma B-Hidroksibutirik Asid, Asetoasetik Asid,
346  681 Mustafa Koray Gümüştaş  l4.05.l992 Biyokimya       Prof.Dr.  Emine Kökoğlu
                                                  Trigliserid ve Serbest Yağ Asidi Seviyelerinin Bir
                                                  Ay Süre İle İncelenmesi

                                                  “Streptozotocin (STZ) İle Oluşturulan Bir Aylık
                                                  Diabetin Sıçan Beyin Dokusunun Ak ve Gri
347  682 Ahmet Belce        l4.05.l992 Biyokimya       Prof.Dr.  Emine Kökoğlu
                                                  Maddelerindeki Superoksid Dismutaz Enzimi
                                                  Aktivitelerine Etkisi”


                                                  Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan
348  683 Nuray Enç         l8.05.l992 Hemşirelik      Y.Doç.Dr  Birsen Yürügen   Hemşirelerin Kritik Durumlarda Hemen Karar
                                                  Verme İşlevinin Analizi


                                                  Sağlam ve Hasta İnsanların Dışkı Örneklerinde
349  684 Naser Ghoulamy Fard    20.05.l992 Mikrobiyoloji     Prof.Dr.   Özdem Anğ    Proteae Türlerinin Saptanması ve Bu Bakterilerin
                                                  Hastalık Etkeni Olarak Rollerinin Araştırılması
                                               Galaktozomin Uygulanmasıyla Gelişen Karaciğer
350  685 Güzide Şule Seçkin     21.05.l992 Biyokimya    Doç.Dr.   Necla Toker
                                               Hasarında Lipit Peroksitlerinin ve Kalsiyumun Rolü
                                               Zorlamalı Tüy Değiştirmenin Yumurta Tavuklarında
351  686 Gülhan (Hoştürk) Türkmen  01.06.l992 Biyokimya    Prof.Dr.  Ahmet Mengi
                                               Serum LDH,ALP,Ca,Ip, Glikoz Düzeylerine Etkisi
                                               Hidroksiapatitin Pulpa Yaraları Üzerindeki Etkisinin
352  687 Rüstem Kemal Sübay     04.06.l992 Endodonti    Prof.Dr.  Selmin Aşçı
                                               Histopatolojik ve Klinik Olarak İncelenmesi
                                               Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Sofra Tuzunun
353  690 Fitnat Şule Teko      08.06.l992 Halk Sağlığı  Prof.Dr.  Hilmi Sabuncu
                                               Plazma Glikoz ve İnsülin Seviyelerine Etkisi
                                               Kronik Myeloid Lösemili Vakalardaki Sitogenetik
354  691 Zeynep Ufuk Yanar     6/16/1992 Tıbbi Biyoloji
                                               Bulgular


                                               Akut Myokard İnfarktüsünde Risk Faktörü Olarak
                                               Lp(a)’nın   Değerlendirilmesi  ve    Diğer
355  692 Nihal Salmayenli      6/18/1992 Biyokimya    Prof.Dr.  Ahmet Sivas
                                               Lipoproteinlerle İlgili  Risk Faktörleri  İle
                                               Kıyaslanması


                                               İstanbul Yöresinde Tüketilen Tavuklarda Deri
356  693 Rıfat Mutuş        6/18/1992 Morfoloji    Prof.Dr.  Tayyip Çalışlar  (İntegumentum Commune) ve Deri Kökenli
                                               Oluşumların Morfolojik Özellikleri
                                                    Sivas-Kangal Köpeklerinde Kalça Ekleminin
357  694 Bahtiyar Bakır     6/24/1992 Cerrahi           Prof.Dr.  Hasan Büyükönder  Displazi Açısından Klinik ve Radyolojik
                                                    Değerlendirilmesi                                                    Yerli Koyun ve Keçilerin Regio Perinalis’inin
358  695 Hasan Alpak       6/25/1992 Morfoloji          Prof.Dr.  Tayyip Çalışlar
                                                    Makro-Anatomik Farklılıkları
                                                    Çürük Profilaksinde Örtücülerin Etkinlikleri ve
359  697 Gamze Aren       7/6/1992  Pedodonti          Doç.Dr.   Tevfik Akıncı
                                                    Sonuçları Etkileyen Faktörler                                                    Tavşanlarda Uterus Yıkaması Yöntemi İle Elde
360  698 Sema Usta        7/28/1992 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Doç.Dr.   Kamuran İleri  Edilen Embryoların Kalite ve Kantitesi Üzerine Bazı
                                                    Süperovulatör Ajanların Etkileri


                                                    Erişkin Periodontitisli Bireylerde Subgingival
361  699 Funda (Sağlam) Yalçın  8/7/1992  Periodontoloji       Prof.Dr.   Utku Onan    Klorheksidin Uygulamasının Klinik Etkilerinin
                                                    İncelenmesi                                                    Adolesan   Çağındaki   Gençlerin  Eritrositer
362  707 Gönül Şimşek      04.09.l992 Fizyoloji          Prof.Dr.   Günnur Yiğit
                                                    Parametreleri ve Eritropoetin Açısından İncelenmesi


                                                    Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Orijinli
                                                    Ankara Keçisi Hatları Arasındaki Birleştirilerden
363  709 Halil Güneş       09.09.l992 Zootekni          Prof.Dr.  Mehmet Evrim
                                                    Elde Edilen Çeşitli Genotip Gruplarının Önemli
                                                    Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması
                                                             Ramlıç Koyunlarının Önemli Verim Özelliklerinin
364  710 Burhan Hacıislamoğlu   09.09.l992 Zootekni                 Prof.Dr.   Mehmet Evrim
                                                             Fenotipik ve Genetik Parametreleri


                                                             Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarının, Böbrek
                                                             Nakli Öncesinde Duyarlılıklarının Belirlenmesi ve
365  711 Neş’e Meltem Hamamizade  9/14/1992 Tıbb Biyoloji               Prof.Dr.  Mahmut Nezih Çarin
                                                             Böbrek Nakli Uygulanmış Pozitif Crossmatch’li
                                                             Hastaların Graft Yaşam Sürelerinin Araştırılması


                                                             Köpeklerde Disk Hernilerinin Tanı (Diyagnoz) ve
366  718 Ali Belge         9/18/1992 Cerrahi                  Prof.Dr.    Rauf Yücel
                                                             Sağaltımı Amacıyla Yapılan Deneysel Çalışmalar


                                                             Tüberkülozlu Hastaların Spesifik IgG ve IgM
     Karımollah Ghasemi                                               Düzeylerinin Serumda ELISA Yöntemi İle
367  720              23.09.l992 Mikrobiyoloji               Prof.Dr.  Ömer Kasımoğlu
     Gharmi                                                     Saptanması ve Bunların Tedavi Süresindeki
                                                             Değişimlerinin İzlenmesi


                                                             Görme Ağırlıklı İşlerde Renk Görme ve Bu Tür
368  721 Halim İşsever       06.l0.l992 Halk Sağlığı               Prof.Dr.   Hilmi Sabuncu   İşlerde Çalışanlarda Farnsworth-Munsell l00-HUE
                                                             Test Skorları


                                                             Boriler Piliçlerde Erken Dönemdeki Beslenmede
369  722 Mustafa Eren       08.l0.l992 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.   Servet Şenel   Uygulanacak Değişikliklerin Kesim Yaşındaki
                                                             Abdominal Yağ Birikimi Üzerine Etkileri


                                                             İneklerde Proventriküler Alimenter İndigestionlar ve
                                                             Rumen Asidosisine Bağlı Diare Olaylarında Bazı
370  723 Refkın Beyazıt      l6.l0.l992  İç Hastalıkları             Y.DoçDr.    Tarık Bilal
                                                             Kan ve Serum Parametrelerinin Klinik Tablo İle
                                                             İlişkisi ve Prognoz Değerlendirmeleri
                                                   Yetişkin Periodontitisli Vakalarda, Hidroksilapatit
                                                   Graft  Materyalinin   Kemikiçi   Defektlerin
371  724 Vildan Göksoy       28.l0.l992 Periodontoloji     Prof.Dr.   Peker Sandallı
                                                   Tedavisindeki Rolünün Klinik ve Radyografik
                                                   Yönden Değrlendirilmesi


      Serpil Kospancalı
372  726              l6.ll.l992  Biyofizik      Prof.Dr.   Sina Gökçe    Elengasyon Faktörü 1 (Ef-1) Üzerinde Çalışmalar
      (Babaoğlu)                                                   Çeşitli Posterior Kompozit Reçinelerin Amalgam ve
373  727 Figen Seymen       l8.ll.l992  Pedodonti      Prof.Dr.   Altan Gülhan   Cam İyonomer Siman İle Fiziksel Özellikleri
                                                   Açısından Karşılaştırılması


                                                   Salvia Candidisssima Vahl Subsp.Occidentalis
374  729 Nur Tan          03.06.l992 Analitik Kimya     Prof.Dr.  Ayhan Ulubelen   Hedge Alt Türünde Bulunan Diterpenoid
                                                   Bileşiklerin Yapı Tayini

                                                   Aşırı Madde Kaybı Gösteren Süt ve Genç Sürekli
                                                   Azı Dişlerinin Restorasyonlarında S-R Isosit
375  730 Tankut Gürsoy       25.ll.l992  Pedodonti      Prof.Dr.   Nüket Sandallı  Inlay/Onlay’in Posterior Kompozit ve Amalgam
                                                   Restorasyonlarla Fiziksel Özellikleri Bakımından
                                                   Karşılaştırılması

                                                   Mastektomili Hastalara Ameliyat Öncesi ve Sonrası
376  734 Fatma Eti Aslan      08.l2.l992 Hemşirelik       Y.Doç.Dr   Güler Aksoy   Uygulanan Hemşirelik Bakımının Beden İmajını
                                                   Algılama ve Fiziksel İyileşme Üzerine Etkisi                                                   Aspirinin Enjektabl Preparatında Hazırlanması ve
377  736 Ümit (İskender) Gönüllü  l7.12.l992 Farmasötik Teknoloji  Prof.Dr.  Kasım Cemal Güven
                                                   Stabilitesi
                                                        Broiler Civcivlerde Deneysel Olarak Oluşturulacak
                                                        Gumbaro (İnfectious Bursal Diease) ve Marek
378  742 Aydın Gürel         24.12.l992 Patoloji             Doç.Dr.  Tahsin Yeşildere
                                                        Hastalığında Bursa Fabriciusda Oluşan Lezyonların
                                                        Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

                                                        Kanatlılarda  Kollektif  Uygulamadan   Sonra
                                                        Kloramfenikolin   Yumurtaya   Transferi  ve
379  746 Murat Yıldırım       ll.01.l993  Farmakoloji-Toksikoloji    Prof.Dr.  Süleyman Şener
                                                        İstanbul’da Tüketilen Yumurtalarda Kloramfenikol
                                                        Rezidüleri Üzerine Araştırmalar


                                                        Kedi ve Köpeklerde Tümörlerin Cerrahi,
380  747 Kürşat Özer         l2.01.l993 Cerrahi             Doç.Dr.   Nuri Arıkan   İmmunoterapi ve Kemoterapi Yoluyla Sağaltımı
                                                        Üzerinde Klinik Çalışmalar

                                                        Yumurtacı Tavuklarda Egg-Drop Syndrom-76 Virus
                                                        Antikorlarının Assay (ELISA) Testi İle Saptanması,
381  748 Ayşe Selma (Serez) İyisan  08.0l.l993 Mikrobiyoloji          Prof.Dr.  Muzafer Beşe   Agar-Gel    Difusion  Test   (AGP)   ve
                                                        Hemagglütionation-İnhibition  Test  (HI)  İle
                                                        Karşılaştırılması

                                                        İş Kazası Riski Yüksek Yerlerde Çalışanlarla İş
382  749 Levent Önen         l3.0l.l993  Halk Sağlığı          Prof.Dr.  Hilmi Sabuncu   Kazası Riski Az Yerlerde Çalışanlar Arasındaki
                                                        Psikolojik Özellikler                                                        Romatoid Artiritli Hastalarda El Rehabilitasyon
383  755 Ferda Dokuztuğ       26.01.l993 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Prof.Dr.  Güzin Dilşen
                                                        Sonuçlarının Değerlendirilmesi
                                                        Konvülziyonlar ve Akut Hipertansiyonda Kan-Beyin
384  759 Ayşe Nükhet Türkel     ll.03.l993  Fizyoloji           Prof.Dr.   Baria Öztaş
                                                        Bariyeri Yıkımına Etkili Faktörler
                                                        Fluörürlerin Yalnız ve İz Elementlerle Birlikte
385  760 Haşmet Ulukapı        l2.03.l993 Konservatif Diş Tedavisi  Doç.Dr.   Mübin Soyman
                                                        Uygulanmasının Sement Çözünürlüğüne Etkisi
                                                        Permethrin’in Sıçan Testis Morfolojisi Üzerine
386  761 Engin Yenilmez        l6.03.l993 Morfoloji         Doç.Dr.   Yener Aytekin
                                                        Etkileri
                                                        Smear Tabakasının Varlığı ve Yokluğunda Çeşitli
387  763 Jale (Tanalp) Dülger     l9.03.l993 Endodonti         Prof.Dr.   Gündüz Bayırlı
                                                        Kök Kanal Patlarının Dentine Tutunması
                                                        Aspartaterjik/Glutamaterjik   Sistemin   İmmun
388  764 Feyza Arıcıoğlu        l9.03.l993 Farmakoloji        Prof.Dr.  Mehmet Güngör
                                                        Yanıttaki Rolü                                                        İskeletsel II.Sınıf Maloklüzyonların Bass Ortopedik
389  765 Nil Cura           22.02.l993 Ortodonti         Doç.Dr.   Müyesser Saraç   Aparey Sistemi İle Tedavisinde Meydana Gelen
                                                        Değişimlerin Sefalometrik Açıdan İncelenmesi


                                                        Sübstitüe Propandioik Asid Tiyosemikarbazidleri İle
390  766 Nuray Ulusoy         0l.04.l993 Farmasötik Kimya      Prof.Dr.   Nedime Ergenç    Bunlardan   Türeyen   Bis   (Triazolintiyonil)
                                                        Alkanlar’ın Sentezi ve Spektral Verileri


                                                        Üst Tam Protezdeki Orta Hat Kırıkları İle Damak
      Gül        Aykanat
391  767                06.04.l993 Total Parsiyel Protezi   Prof.Dr.  Senih Çalıkkocaoğlu  Şekli, Akrilik Reçinenin Cinsi ve Polimerizasyon
      (İncebayraktar)
                                                        Yöntemi Arasındaki Bağıntının İncelenmesi
                                                              Maksiller ve Mandibuler Nevraljilerde Gliserol
392  768 Ali Ekrem Canbaz      08.04.l993 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Doç.Dr.  Osman Zeki Gümrü
                                                              Uygulaması
                                                              Maryland   Köprülerde  Retansiyon  Üzerine
393  769 Deniz Şen         08.04.l993 Kuron Köprü Protezi            Doç.Dr.   Babür Caniklioğlu
                                                              Çalışmalar                                                              Mikrodalga Enerjisi ve Klasik Yöntemlerle
394  770 Hayri Bülent Tüfekçioğlu  4/6/1993  Total Parsiyel Protezi          Prof.Dr.  Senih Çalıkkocaoğlu  Polimerize Edilen Protez Kaide Plaklarının Alçı
                                                              Model ile Olan Uyumunun Araştırılması                                                              İneklerde Kan ve Sütte Progesteron Hormonu Tayini
395  771 Cengiz S.Konuk       4/9/1993  Doğum ve Jinekoloji           Prof.Dr.   Adem Şenünver
                                                              İle Erken Gebelik Teşhisi                                                              Zorlamalı Tüy Değiştirmenin Yumurta Tavuklarında
396  774 Fatma Uyanık        4/19/1993 Biyokimya                 Prof.Dr.   Ahmet Mengi    Serum Gama-GT, GOT, GPT, Albumin ve Globulin
                                                              Düzeylerine Etkisi                                                              Depresif Hastalarda Kısa Süreli Bellek Üzerine
397  775 Asiye Nurten        4/21/1993 Fizyoloji                 Prof.Dr.   Nuran Gökhan
                                                              Antidepresanların Etkisi                                                              Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kişilik
398  776 Hatice Pek         4/27/1993 Hemşirelik                 Doç.Dr.    Gülay Görak    Özellikleri ve Yatılı Öğrenimden Kaynaklanan
                                                              Sorunlar
                                                    İskeletsel III.Sınıf Vakaların Delaire Maskesi İle
                                                    Tedavisinde Diş Çene Yüz Sisteminde Meydana
399  778 Hülya Kılıçoğlu     4/30/1993 Ortodonti          Doç.Dr.   Yıldız Öztürk
                                                    Gelen   Değişikliklerin  Sefalometrik Olarak
                                                    İncelenmesi


                                                    Kuron Köprü Protezlerinde Çeşitli Estetik
400  779 Fatma Sevinç Sayın   4/20/1993 Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.  Erdal Poyrazoğlu  Materyallerin Metal İskelet Üzerine Bağlama
                                                    Yetenekleri Üzerine Araştırma                                                    Periapikal   Lezyonların  Ayırıcı  Tanısında
401  781 Tamer Lütfi Erdem    5/3/1993  Oral Diagnoz ve Radyoloji  Prof.Dr.   Şükrü Şirin
                                                    Bilgisayarlı Tomografinin Rolü
                                                    Nevrotik İntrovent ve Nevrotik Ekstrovent’lerdeki
402  782 Uğur Uygun       5/18/1993 Psikiyatri          Prof.Dr.  Özcan Köknel
                                                    Asosyal Davranış Paternlerinin Araştırılması


                                                    Isı Stresi Altındaki Broilerlerde Supplemental
                                                    Askorbik Asit’in Performans Üzerine Etkileri ve
403  784 Ferda (Kılıçalp) Bege  5/21/1993 Fizyoloji          Prof.Dr.  Ülker Çötelioğlu  Supplemental Askorbik Asit İle Plazma Askorbik
                                                    Asit ve Adrenokortikotropik Hormon Düzeyleri
                                                    Arasındaki İlişkiler


                                                    Atlarda Gebelik Teşhisi İçin Tükrük Progesteron
404  785 Sayım Erdin       5/21/1993 Fizyoloji          Prof.Dr.  Ülker Çötelioğlu
                                                    Düzeylerinin İncelenmesi                                                    Ağız ve Boyun Ameliyatı Öncesi Antibiyotikle Özel
405  786 Rengin Acaroğlu     5/21/1993 Hemşirelik          Doç.Dr.   Güler Aksoy   Ağız Bakımı Vermenin Ameliyat Sonrası Ağız
                                                    Komplikasyonlarına Etkisi
                                                    Camıonomer       Sistemlerinin     İn-Vitro
406  787 Fatma (Aslan) Dörter    5/26/1993 Konservatif Diş Tedavisi  Prof.Dr.   Mete Üçok
                                                    Sitotoksisitelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi


                                                    Toplumumuzda Kötü Davranılan (İstismar) ve İhmal
                                                    Edilen Çocukların Erken Tanı ve Tedavisinde
407  790 A.Nefize Bahçecik      6/8/1993  Hemşirelik        Doç.Dr.   Aysel Kavaklı
                                                    Hemşirenin  Gözlemi ve  Eğitici  Rolünün
                                                    Değerlendirilmesi


                                                    İstanbul Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca
408  793 Altan Armutak        6/17/1993 Histoloji ve Embriyoloji  Doç.Dr.  Suzan Dağlıoğlu  Sığırların Deri Yapıların Histomorfolojik ve
                                                    Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi                                                    Ankara Bölgesi Sığır ve Koyunlarında Serum GOT,
409  794 Hüseyin Aydın        6/22/1993 Biyokimya         Prof.Dr.   Tanju Ası
                                                    GPT ve ALP Aktiviteleri Üzerine Çalışmalar                                                    Örtülü  Kapanışlı  Angle  2.Sınıf  l.Bölüm
      Aydan Zeynep (Vatansever)
410  795               6/23/1993 Ortodonti         Prof.Dr.  Mustafa Ülgen   Düzensizliklerde Clark Twin-Blocks Apareyi İle
      Kaya
                                                    Tedavinin Sefalometrik Yönden İncelenmesi


                                                    0-6 Yaş Grubu Türk Çocuklarında Beslenme
411  796 Meliha Kırkıncıoğlu     7/1/1993  Beslenme         Prof.Dr.  Nazif Bağrıaçık  Durumu İle İlgili Deri Kıvrım Kalınlığı ve Kol
                                                    Çevresi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi                                                    Üst Çene Rezeksiyonlu Hastalarda İskelet Protez
412  797 Gülümser (Ertin) Evlioğlu  7/2/1993  Çene Yüz Protezi     Prof.Dr.  Esengün Yengin
                                                    Planlaması Üzerine Deneysel Araştırmalar
                                                          Isı İşlemi Görmüş Et ve Et Ürünlerinde Clostridium
413  798 Ramazan Gökçe       7/2/1993  Besin Hijyeni ve Teknolojisi    Prof.Dr.  İhsan Alperdem   Perfringens’in Termerezistan Tipleri Üzerine
                                                          Araştırma


                                                          PMSG İle Süperovule Edilen Tavşanlarda HCG ve
414  799 Sezen Arat        7/2/1993  Doğum ve Jinekoloji         Prof.Dr.  Adem Şenünver    GnRH’ın Ovulasyon Oranı ve Embriyo Kalitesi
                                                          Üzerine Etkisi


                                                          Atopik Astmalı Çocuklarda Hücresel İmmunitenin
415  800 Volkan Sözer       7/6/1993  Biyokimya              Prof.Dr.   Nevzat Baban    İncelenmesi ve İntelökin 4 ve İnterlökin 4-Reseptör
                                                          Düzeyleri İle İlgisinin Araştırılması


                                                          Hipertansif Hastalarda Karbondioksitli Su İle
416  802 Hülya (Karadeniz) Şişli  7/8/1993  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Doç.Dr.   Zeki Karagülle   Yapılan Kısmi Banyonun Termoegülasyon ve
                                                          Kardiovasküler Sistem Üzerine Etkileri


                                                          Hipertansif Hastalarda Kükürtlü Su İle Yapılan
417  803 Hülya (Harutoğlu) Akdur  7/8/1993  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Doç.Dr.  Nergis Yüzbaşıoğlu  Kısmi   Banyonun    Termoegülasyon  ve
                                                          Kardiyovasküler Sistem Üzerine Etkileri                                                          Kronik Karaciğer Yetersizliğinde Glikuronik Asid
418  804 Dilek Çağlar       7/8/1993  Biyokimya              Doç.Dr.  Mukaddes Cambaz
                                                          Metabolizması
                                                          İstanbul Bölgesi Hayvansal Gıda İşletmelerinde
419  805 Engin Civan        7/9/1993  Besin Hijyeni ve Teknolojisi    Doç.Dr.    Özer Ergün
                                                          Personel, Çevre ve Üretim Hijyeni
                                                    Porselen Lamina Venerler İle Kompozit Resin
420  806 Nurcan (Durmaz) Uygun  7/9/1993  Çene Yüz Protezi        Prof.Dr.  Erman Tuncer   Arasındaki Tutunmada Hidroflorik Asit Solüsyonu
                                                    Silon Bağlantı Ajanı ve Tükürüğün Etkisi421  807 Ayhan Deviren      7/9/1993  Tıbbi Biyoloji         Prof.Dr.  Asım Cenani   Umbilikal Kordon Kanında Sitogenetik İncelemeler
                                                    Sütlü Çikolata Üretiminde Uygulanan Teknolojik
422  808 Ömer Çetin       7/9/1993  Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Doç.Dr.  Bülent Nazlı   İşlemlerin Mikrobiyolojik Kaliteye Etkisi Üzerine
                                                    Araştırmalar


                                                    İstanbul Piyasasında Satışa Sunulan Tulum
423  809 Güngör Yıldırıcı    7/9/1993  Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Doç.Dr.  Bülent Nazlı   Peynirlerinde Brucella Etkenlerinin Mevcudiyeti
                                                    Üzerine Araştırmalar


                                                    Sübstitüe   Kinazolinonilmerkaptoasetik  Asid
424  810 Nilgün (Karalı) Olgun  7/14/1993 Farmasötik Kimya        Prof.Dr.  Aysel Gürsoy   Hidrazidlerinden Kazanılan Tiyosemikarbazidler ve
                                                    Tiyazolidonlar


                                                    Çeşitli Ağız Hijyeni Aletlerinin İmplant Yüzeyi
425  814 Serdar Yalçın      8/2/1993  Oral İmplantoloji       Prof.Dr.  Peker Sandallı  Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak
                                                    İncelenmesi


                                                    Örtülü Kapanışlı Angle 2.Sınıf l.Bölüm Ortodontik
                                                    Düzensizliklerde BIONATOR (Ortopedik Düzeltici)
426  815 Ö.Hakan Kaya      8/3/1993  Ortodonti           Prof.Dr.  Türköz Uğur
                                                    Apareyi İle Tedavisinin Sefalometrik Yönden
                                                    İncelenmesi
                                                        Farklı Yapıştırıcılar İle İki Ayrı Braket Kaide
                                                        Tipinin Sıyırma ve Çekme Kuvvetlerine Karşı
427  816 K.Şevket Erbay    8/5/1993  Ortodonti                Doç.Dr.  Müyesser Saraç
                                                        Tutuculuklarının ve Kopma Bölgelerinin İn Vitro
                                                        Olarak İncelenmesi


                                                        Tirioid Hastalıklarında Tiroid Doku Homojenatı,
428  823 Fatma Ezel Uslu   9/8/1993  Biyokimya                Prof.Dr.  Emine Kökoğlu  Mitokondri   ve  Mikrozom   Fraksiyonlarında
                                                        Peroksidaz Aktiviteleri Ölçümünün Önemi


                                                        Protez Kaide Maddesi Olarak Kullanılan
429  830 M.Muzaffer Ateş   9/17/1993 Total Parsiyel Protezi          Prof.Dr.  Mehmet S. Beyli  Akriliklerin Yapay Plastik Dişlere Bağlanma
                                                        Dayanımı


                                                        Diş Eksikliği Olmayan Bireylerde Kondiller Arası
430  831 Erkan Arat      9/17/1993 Total Parsiyel Protezi          Prof.Dr.  Mehmet S. Beyli  Mesafenin ve Kondil Yolu Eğitiminin Açısal
                                                        Değerinin Araştırılması


                                                        Düşük Doz Östrojen İçeren Oral Kontraseptiflerin
431  832 Selvi (Aygün) Kaya  9/20/1993 Tıbb Biyoloji               Y.Doç.Dr  Mehmet Gürtekin  Sıçanda Langerhans Adacıkları Beta Hücresi
                                                        Üzerine Etkileri      Miryagop                                              Obturater Bulbunun Protez Retansiyon ve Stabilitesi
432  836           9/24/1993 Çene Yüz Protezi             Prof.Dr.  Esengün Yengin
      Gasempourkazemi                                           Üzerinde Araştırma
                                                        Probiyotiklerin  Buzağıların  Büyümesi  Üzerine
433  838 Recep Kahraman    9/29/1993 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.   Servet Şenel
                                                        Etkisi
                                                     Aile Planlaması Uygulamalarında Tıp Etiği İle İlgili
434  842 Mine Şehiraltı     0l.l0.l993  Deontoloji ve Tıp Tarihi  Doç.Dr.   Ayten Altıntaş
                                                     Sorunların İncelenmesi
                                                     Kıymetsiz Alaşımlardan Yapılan Köprülerde Ortaya
435  844 Ercüment Süer      05.l0.l993 Kuron Köprü Protezi     Doç.Dr.  Babür Caniklioğlu
                                                     Çıkan Kontraksiyon Sorunları Üzerine Araştırma                                                     Domuzlarda Myometrium Kontraksiyonlarına İn
436  845 İsmail Kırşan      10/5/1993 Doğum ve Jinekoloji      Prof.Dr.  Adem Şenünver   Vitro Koşullar Altında Denaverinhydrochlorid’in
                                                     Etkisi                                                     Agressivite ve Empülsivite Faktörlerinin Suçluların
437  846 M.Bayhan Üge      10/6/1993 Psikiyatri          Prof.Dr.   Eflatun Adam
                                                     Şahsiyet Yapısındaki Rolleri                                                     Sakız ve İmroz Koyunlarının Yarı-Entansif
438  850 Şebnem Gündal Çörekçi  10/18/1993 Zootekni           Prof.Dr.  Mehmet Evrim    Koşullardaki Verim Performansları Konusunda
                                                     Karşılaştırmalı Araştırmalar


                                                     Tavuklarda Rastlanan Kanatlı Tipi Tüberkülosiz’i
439  852 Naciye Yakut Tekeli   10/21/1993 Mikrobiyoloji                        Üzerinde Bakteriolojik, Allerjik Serolojik ve
                                                     Experimental Çalışmalar                                                     Ülkemizde l9.yy. ve 20.yy. Başında Dişhekimliği
440  858 G.Melek Yıldırım    05.ll.l993  Deontoloji ve Tıp Tarihi  Prof.Dr.  Arslan Terzioğlu
                                                     Eğitiminin Gelişimi
                                                    Karaciğer Ağrısı Hastalığı’nın Çeşitli Suşlarıyla
441  859 Jale Türkarslan     05.11.l993 Biyokimya-Fizyoloji     Prof.Dr.   Tanju Ası    Aşılanmış Hayvanlarda Kan Serumunda Bazı
                                                    Parametrelerin Araştırılması


                                                    Koyun Çiçek Hastalığına Karşı Aşılanan ve Enfekte
442  860 Canan Altınel      05.ll.l993  Biyokimya-Fizyoloji    Prof.Dr.   Tanju Ası    Koyun Kan Serumunda Bazı Parametrelerin
                                                    Araştırılması                                                    Sağlıklı Kişilerin ve Diabetik Hastaların Serum
443  865 Ufuk Çakatay      24.ll.l993  Biyokimya         Prof.Dr.  Tülay Akçay
                                                    Osteokalsin Düzeyleri
                                                    İstanbul Tabip Odasının Gelişimi ve Tıp Tarihi İle
444  868 Ayşe Nur Gökçe     30.ll.l993  Deontoloji ve Tıp Tarihi  Prof.Dr.  Arslan Terzioğlu
                                                    Deontoloji Bakımından Önemi


                                                    İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
                                                    Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Günü Kaybı,
445  874 Nesrin Aştı       24.12.l993 Hemşirelik          Doç.Dr.  Çaylan Pektekin
                                                    Nedenleri, Sıklığı ve İş Doyumu İlişkisi Üzerine Bir
                                                    Araştırma


                                                    Kısraklarda  Ultrasonografi  İle  Erken  Gebelik
446  875 Hayri Ekici       24.12.l993 Doğum ve Jinekoloji     Prof.Dr.  Adem Şenünver
                                                    Teşhisi


                                                    Ratlarda Ultraviole B’nin Çeşitli Hematolojik
                                                    Parametreler (Eritrosit,Lökosit Trombosit Sayısı,
447  880 Mukaddes Kapucu Özcan  30.l2.l993 Fizyoloji          Prof.Dr.  Ülker Çötelioğlu  Pıhtılaşma Süresi, Formül Lökasit, Hemoglobin,
                                                    Hematokrit ve İmmunoglobulin GMiktarı) Üzerine
                                                    Etkileri
                                                     Paratiroid Görüntülenmesinde TL-20l/Tc-99 m Dual
448  881 Mustafa Demir        07.0l.l994 Biyofizik          Prof.Dr.  Sinan Önen
                                                     İzotop Çalışmasının Optimizasyonu


                                                     Üst Küçükazı Dişindeki Black V.Sınıf Kavitenin ve
                                                     Yapılan Restorasyonun Dişin Yapısındaki Gerileme
449  883 Esra Yıldız         l2.0l.l994  Konservatif Diş Tedavisi  Prof.Dr.  Fatma Koray
                                                     Dağılımlarına Etkisinin 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar
                                                     Metodu İle Araştırılması


                                                     AIDS’li Diger İmmun Suprese Hastalarda
450  884 Betigül (Öngen) Sarıaslan  l2.0l.l994  Mikrobiyoloji       Prof.Dr.  Ergene Büget   Pneumocystis Carinii Pnömonisinin Tanısında
                                                     Çeşitli Yöntemlerin Karşılaştırılması


                                                     Erzurum ve İstanbul İleri Yükseköğretim
                                                     Öğrencilerinde Ağız ve Diş Sağlığı İle İlgili
451  885 Recep Orbak         l3.0l.l994  Periodontoloji       Prof.Dr.  Özen Tuncer
                                                     Epidemiyolojik Araştırmalar ve İki Bölgenin
                                                     Karşılaştırılması


                                                     Cam İyonomer Simanların Süt Dişlerinin II.Sınıf
452  886 Elif Sepet Oktay      20.0l.l994 Pedodonti          Doç.Dr.  Zeynep Aytepe  Kavitelerinde Kullanılabilirlik  Alanlarının
                                                     Saptanması                                                     Primer Hemşirelik Metodunun Hasta Bakımı ve
453  887 Nermin Olgun        27.0l.l994 Hemşirelik          Y.Doç.Dr  Birsen Yürügen
                                                     Hemşirelerin İş Doyumuna Etkisi
                                                     Sağlıklı Gençlerde  Öz-Bakım Gücü   ve Aile
454  888 Nursen Özkan Nahçıvan    27.0l.l994 Hemşirelik          Y.Doç.Dr  Nur Tuncel
                                                     Ortamının Etkisi
                                                        Yüksek Hidrostatik Basıncın Sütteki E Coli Üzerine
455  889 Hasan Ayçiçek         04.02.l994 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.  Muammer Uğur
                                                        Etkisi
                                                        Primenstrual   Şikayetlerin    Hafifletilmesinde
456  892 Nezihe Kızılkaya        14.02.l994 Hemşirelik           Y.Doç.Dr   Nur Tuncel
                                                        Hemşirelik Girişmelerinin Etkinliği                                                        İstanbul ve Yöresindeki Sağlıklı İneklerin Sütlerinde
457  894 Hüseyin Gün          04.03.l994 Mikrobiyoloji         Prof.Dr.   Atilla Ilgaz  Listeria Türlerinin İzolasyon, İdentifikasyon ve
                                                        Patojenitesi Üzerine Araştırmalar                                                        Ülkemizde Tüketime Sunulan Çeşitli Hazır
458  895 Harun Aksu           04.03.l994 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.   Özer Ergün
                                                        Gıdalarda Bacillus Cereus’un Varlığı ve Önemi
                                                        Yumuşak Doku ve Kemik Tümörlerinin Tanısında
459  897 Ayla Özveren          25.03.l994 Onkolojik Sitoloji       Doç.Dr.   Canan Alatlı
                                                        Sitolojinin Yeri


                                                        Tüberküloz Tanısında Ehrlich Ziehl-Neelsen,
                                                        Fluorokrom Boyama Yöntemleri İle Bactec ve
460  902 Meltem (Şengül) Uzun      30.03.l994 Mikrobiyoloji         Prof.Dr.  Ömer Kasımoğlu
                                                        Löwenstein-Jensen    Kültür Yöntemlerinin
                                                        Sonuçlarının Değerlendirilmesi


                                                        Karışık Dişlenme Dönemindeki Yan Çapraz
      Aslıhan  Mediha  (Ertan)
461  903                04.04.l994 Ortodonti           Prof.Dr.  Türköz Uğur   Kapanışlı Bireylerde Uygulanan Çeşitli Tedavi
      Erdinç
                                                        Yöntemlerinin Karşılaştırılması
                                                       İnfantil Serebral Palsili Çocukların Okul Öncesi
462  905 Ayşe Deniz Daryal  05.04.l994 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Prof.Dr.     Ender Berker
                                                       Döneminde Motor Gelişimlerinin İncelenmesi


                                                       Kıvırcık Koyunlarında Supplemental Sodyum Asetat
                                                       ve Sodyum Propionatın Plazma İnsülin, Kan Glikoz
463  908 Mustafa Zerin    l2.04.l994 Fizyoloji            Y.Doç Dr     Vehbi Altunçul
                                                       Düzeyleri İle Süt Verimi ve Süt Yağı Üzerine
                                                       Etkileri

                                                       Dişlerin Babial (Dudak) ve Bukkal (Yanak)
                                                       Yüzeylerinde Estetik Amaçla Hazırlanan Porselen
464  909 Funda Seymen     l3.04.l994 Kuron Köprü Protezi       Prof.Dr.    Erdal Poyrazoğlu
                                                       ve Kompozit Fasetler (Yüzcükler) Üzerine
                                                       Araştırmalar


                                                       Türkiye’de İzole Edilen Brucalla Suşlarının Bazı
465  912 Aygül Çoker     08.0l.l994 Mikrobiyoloji          Prof.Dr.     Muzafer Beşe
                                                       Brucella Fajları İle Tiplendirilmesi


                                                       Hızlı İlerleyen Periodontitis Vakalarında Geleneksel
                                                       Periodontal Tedaviye Ek Olarak Yüzeysel
466  913 Ahmet Murat Erdinç  20.04.l994 Periodontoloji          Doç.Dr.     Ahmet Efeoğlu   Tetraksiklin Hidroklorür İle Kök Yüzeylerinin
                                                       Demineralizasyonunun     Etkilerinin   Klinik
                                                       İncelenmesi


                                                       Kıymetsiz Metal Seramik Bağlantısını Etkileyen Faktörler
467  914 Sabire İşler     4/27/1994  Protetik Diş Tedavisi      Doç.Dr.  Babür Caniklioğlu
                                                       Üzerine Çalışmalar
                                                       Çeitli Antibiyotiklerin Tek Başına ve Amikasin İle
468  916 A.Alev Gerçeker    5/3/1994  Mikrobiyoloji          Doç.Dr.  Bülent Gürler      Kombinasyon Halindeki İn-Vitro Etkilerinin
                                                       Pseudomonas Aeruginosa Suşlarına Karşı Araştırılması
                                                        Lipit Peroksitlerinin  Ölçümünde   Kullanılan
469  917 Nilgün Alptekin   05.05.l994 Biyokimya                 Prof.Dr.  Gülçin Toker
                                                        Yöntemlerin Karşılaştırılması                                                        Gebelikte Risk Faktörü Oluşturan Hiperemesis
470  920 Ayşe (Şen) Yıldız  09.05.l994 Hemşirelik                Y.Doç.Dr  Anahit Coşkun  Gravidarum Olgularında Hemşirelik Bakımının
                                                        Etkinliği                                                        Papaver Triniifolium Bois Türünün Tersiyer ve
471  921 Aynur Sarı     5/11/1994 Farmakognozi                Prof.Dr.  Günay Sarıyar
                                                        Katerner Alkaloitleri Üzerinde Araştırmalar
                                                        Trakya’da Kıvırcık Koyunlarında Mide ve İnce
472  925 Cem Vuruşaner    30.05.l994 Parazitoloji               Doç.Dr.   Erkut Tüzer
                                                        Bağırsak Nematodları                                                        Koyunlarda Gebelik Süresi ve Sonrası Bazı Kan
473  926 Ayşen Fırat     l3.06.l994 Biyokimya                 Doç.Dr.   Aysel Özpınar  Parametrelerindeki (Glikoz, Üre, Bilirübin, AST)
                                                        Değişimlerinin İncelenmesi


                                                        Yemlerde Nitrat ve Nitrit Oranlarının Saptanması ve
                                                        Besi Sığırı Rasyonlarındaki Nitrat Miktarlarının
474  928 Tanay Bilal     l6.06.l994 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Doç.Dr.  Haydar Özpınar
                                                        Kandaki B-Karoten, A-Vitamini, Bazı Kan ve
                                                        Rumen Sıvısı Parametreleri Üzerine Etkisi


                                                        Artemisia Austriaca Jacq. Üzerinde farmakognozik
475  929 Gülay Melikoğlu   l7.06.l994 Farmakognozi               Prof.Dr.  Bayhan Çubukçu
                                                        Araştırmalar
                                                             Beyaz Peynir Üretiminde Nitrat-Nitrit Tuzlarının
476  930 Nurşen Bayraktar        l7.06.l994 Besin Hijyeni ve Teknolojisi       Prof.Dr.  Özer Ergün   Kullanılması ve Kalıntı Düzeyleri Üzerine
                                                             Araştırmalar


                                                             Bazı Balık, Midye ve Karides Türlerinin Yağ Asidi
477  932 Serap Sağlık          22.06.l994 Analitik Kimya              Prof.Dr.  Sedat İmre   Kompozisyonları ve Kolesterol İçeriklerinin Gaz
                                                             Kromatografik İncelenmesi


                                                             Bazı Balık ve Karides Türlerinin Değişik
      Lütfiye  Filiz  İnceoğlu
478  933                22.06.l994 Analitik Kimya              Prof.Dr.  Sedat İmre   Poliakrilamid Jel Disk Elektroforezi Yöntemleri İle
      (Çimen)
                                                             İncelenmesi
479  934 Semra Dölek          24.06.l994 Onkolojik Sitoloji            Doç.Dr.  Canan Alatlı  Hücre Bloğu Tekniğinin Sitolojideki Yeri
480  935 M.Ali Tanör          24.06.l994 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.  Servet Şenel  Damızlık Tavuk Diyetinde Enzimlerin Kullanılması


                                                             Angle I.Sınıf Anomalilerin Sürekli Diş Çekimi
                                                             Yapılarak  ve   Yapılmadan Gerçekleştirilen
481  937 Elif Fatma Erbay        30.06.l994 Ortodonti                 Prof.Dr.  Mustafa Ülgen  Ortodontik Tedavileri Sonucunda Meydana Gelen
                                                             Sert ve Yumuşak Doku Profil Değişikliklerini
                                                             Sefalometrik Olarak İncelenmesi

                                                             Zeka   Özürlü Çocukların  Günlük   Yaşam
482  939 Özlem (Işıl) Gürkan      l3.07.l994 Hemşirelik                Y.Doç.Dr  Nur Tuncel   Aktivitelerine Uyumunda Annelere Verilen Eğitimin
                                                             Etkinliği
                                                    Koyun (Dağlıç ve Karaman) ve Keçilerde (Kıl ve
483  949 Vedat Onar       8/12/1994 Morfoloji           Prof.Dr.  Tayyip Çalışlar  Tiftik) Pancreas’ın Histomorfolojik Özellikleri
                                                    Üzerinde Komparati Araştırmalar                                     Yrd.DoçD           Yüksek Enerjili Fotonlarla Yapılan Radyoterapide
484  953 Tülay Ercan      24.08.l994 Tıbbi Radyofizik             Gönül Kemikler
                                     r.              Metal İmplantların Tedavi Dozuna Etkileri                                                    Değişik Kanal Patlarıyla Dondurulmuş Diş
485  973 Oktay Dülger      05.l0.l994 Endodonti           Prof.Dr.   Feyzi Batur   Köklerinin   Kırılmaya   Karşı Dirençlerinin
                                                    Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


                                                    Ülkemizde Yetiştirilen Yerli Kara ve Doğu Anadolu
                                                    Kırmızı  Sığır  Irklarının  Deri  Yapılarının
486  978 Umay Banıçiçek Erkut  l9.l0.l994  Histoloji-Embriyoloji    Prof.Dr.   Ercan Artan
                                                    Histomorfolojik   ve  Kimyasal   Yöntemlerle
                                                    İncelenmesi


                                                    Diyareli Çocuklarda Enterotoksijen Escherichia Coli
487  981 Handan Katrancı    21.l0.l994 Mikrobiyoloji         Doç.Dr.  Şengül Derbentli
                                                    Suşlarının Araştırılması                                                    Kardio-Vasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerinde
488  988 Sibel Erkal      04.ll.l994  Hemşirelik         Y.Doç.Dr  Güler Aksoy    İlk 24 Saatte Hemşirelik Bakımı İçin Harcanan
                                                    Sürenin Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma


                                                    Esansiyel Hipertansiyonlu Hastaların Tükürük
489  994 Yeşim Demirdurak    21.ll.l994  Oral Diagnoz ve Radyoloji  Prof.Dr.   Şükrü Şirin   Sodyum, Potasyum ve Çinko Değerlerinde Meydana
                                                    Gelen Değişiklikler
                                                    Oksidan Etkinin Neden Olduğu Hücre Hasarları İle
490  995 İlhan Onaran     30.ll.l994  Tıbbi Biyoloji       Doç.Dr.   Gönül Sultuybek
                                                    Yaşlanma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
                                                    Hiperkolesterolemik   Kişilerde  Serum  Lipit
491  996 Güldal Mehmetçik   29.ll.l994  Biyokimya         Prof.Dr.   Müjdat Uysal
                                                    Peroksitleri ve Antioksidan Sistem
                                                    Veteriner Hekimlikte Akupunktur ve Akupunktur
492  999 Erol Güçlü Gülanber  16.12.l994 Cerrahi           Doç.Dr.   E.Suphi Acar
                                                    Uygulamaları                                                    Sığır Kas Proteinlerinden Miyozinin Muhtelif
493  1000 Asuman Siyahhan   23.l2.l994 Biyokimya          Prof.Dr.   Nevzat Baban    Temperatürlerde Isıtılmasıyla Amino Asitlerinde
                                                    Meydana Gelen Değişiklikler
494  1001 Haydar Bağış     23.l2.l994 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Y.DoçDr.  Serhat Papuççuoğlu  Transgenik Fare Eldesine Yönelik Çalışmalar
                                                    Pirofosfat ve Çinko Sitrat İçeren Dişmacunlarının
495  1002 M.Ali Seyhan Gücüm  09.ll.l994  Periodontoloji       Prof.Dr.   Özen Tuncer    Diştaşı   Oluşumunun    Önleyici Etkilerinin
                                                    Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


                                                    Siyah Alaca Sığırlarında Yaşama Gücü, Dölverimi
496  1003 Mustafa Özcan    09.l2.l994 Zootekni           Prof.Dr.   Ahmet Altınel   ve Süt Verimi Özelliklerini Etkileyen Bazı Çevresel
                                                    Faktörler Üzerinde Araştırmalar
                                                  Antiepileptik İlaçlardan Fonitoinin   Serum  ve
497  1008 Gülsüm (Uslu) Ak   28.12.l994 Ağız Diş Çene Hastalıkları  Doç.Dr.   Ülker Güç
                                                  Tükürük IgA Düzeylerine Etkisi


                                                  Amalgam Dolgularda Oluşan Defektlerin Farklı
                                                  Bonding Ajanlar Aracılığıyla, Aynı yada Farklı
498  1011 Can Dörter      29.l2.l994 Konservatif Diş Tedavisi   Prof.Dr.  Fatma Koray
                                                  Materyalle Onarımı ve Sonuçlarının Tutuculuk
                                                  Açısından Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi


       F.Zeynep (Şengün)                                   Hodgkin    Dışı  Lenfoma’da    Kromozomal
499  1012            l0.0l.l995  Kanser Genetiği      Prof.Dr.  Asım Cenani
       Ekşinazlıgil                                      Değişiklikler
                                                  Myokard İnfarktüsünde, Plazminojen Aktivatör
500  1016 Hülya Sarıkahya    23.0l.l995 Biyokimya          Prof.Dr.  Nevzat Baban
                                                  İnhibitörü İle Hiperlipidemi Arasındaki İlişki                                                  Kıyılarımızdan Toplanan Bazı Laurencia Obtusa
501  1020 Zeynep Aydoğmuş    2/15/1995 Analitik Kimya        Prof.Dr.  Sedat İmre   Örnekleri İle Bir Laurencia Paniculata Örneğinin
                                                  Kimyasal Yönden İncelenmesi


                                                  Liyofilize B.Melitensis Rev.I ve B.Abortus S.l9
502  1021 Durmuş Yavuz Uysal  l7.02.l995 Mikrobiyoloji        Prof.Dr.  Ahmet Mimbay  Aşılarının Değişik Isı Derecelerinde Stabilitelerinin
                                                  Tesbit Edilmesi

                                                  Marmara   Bölgesindeki   Broillerde Görülen
                                                  Escherichia  Coli   İnfeksiyonlarında Değişik
503  1022 Birsen Akçadağ    l7.02.l995 Mikrobiyoloji        Prof.Dr.  Atilla Ilgaz  Organlardan İzole Edilen Suşların Biyokimyasal ve
                                                  Serolojik Özellikleri İle Antibiyotiklere Karşı
                                                  Duyarlılık Oranlarının Saptanması
                                                 Oral Antimikotiklerin Köpek Dermatomikoz
504  1024 Erman Or       24.02.l995 İç Hastalıkları     Prof.Dr.  Hüseyin Tan   Tedavisinde Denenmesi ve Bu Antimikotiklerin Kan
                                                 Serum Parametreleri Üzerine Etkileri


                                                 Muayene Maddelerinden İzole Edilen Pseudomonas
505  1026 Oya Balkanlı     28.02.l995 Mikrobiyoloji      Prof.Dr.  Özdem Anğ    Aeruginosa Dışındaki Pseudomonas Türleri ve
                                                 Antibiyotiklere Duyarlıkları                                                 Diabetes Mellisut’lu Hastaların Yaşam Kalitesi ve
506  1027 Rukiye Pınar     07.03.l995 Hemşirelik        Y.Doç.Dr  Birsen Yürügen
                                                 Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
                                                 İki Farklı Alloplastik Greft Materyalinin Periodontal
507  1029 Hülya Kesikbaş    21.12.l994 Periodontoloji      Doç.Dr.  Ahmet Efeoğlu
                                                 Kemikiçi Defektlerindeki Etkilerinin İncelenmesi                                                 Dişsiz Hastaların Protetik Tedavisinde Oklüzyon
508  1035 Nilhan Pınar Bilgin  21.03.l995 Total Parsiyel Protezi  Prof.Dr.  Metin Turfaner  Düzlemi Eğimi Değerinin Sefalometrik Analiz
                                                 Yöntemiyle Belirlenmesi


                                                 Titanyum Dioksit’in Sıçanların Cilt Altı Bağ
                                                 Dokularında Oluşturduğu Reaksiyonların Kalsiyum
509  1036 Hakan Özbaş      21.03.l995 Endodonti        Doç.Dr.  Seçkin Dindar
                                                 Hidroksit İle Karşılaştırmalı Olarak Histopatolojik
                                                 Yönden İncelenmesi


                                                 Hemşirelik Öğrencilerinde Madde Kullanım
510  1037 Sevim Buzlu      22.03.l995 Hemşirelik        Prof.Dr.  Çaylan Pektekin  Yaygınlığı ve Nedenlerinin Eşdeğer Eğitim Gören
                                                 Diğer Öğrencilerle Kıyaslamalı Olarak Araştırılması
                                                 Bale  Dansçılarında   Ayak   Morfolojisi  ve
511  1039 Emine Zeynep Vural     21.04.l995 Anatomi      Doç.Dr.   Yakup Tuna
                                                 Deformiteleri                                                 Lösemili Çocuklarda Candida’ların İzolasyonu ve
512  1040 Handan Ağırbaşlı      05.04.l995 Mikrobiyoloji   Prof.Dr.  Ömer Kasımoğlu   Tür Tanısı İçin Yapılan Çalışmalar ve Türlerinin
                                                 Antifungal Kemoterapötik Maddelere Duyarlılıkları


                                                 Annelerin Öz-Bakım Gücü, Sağlıklı Bebeklerinin
513  1041 Sema Yazıcı        07.04.l995 Hemşirelik    Doç.Dr.   Gülay Görak    Bakım Sorunlarını Çözme Becerileri ve Bu Süreçte
                                                 Hemşirenin Eğitici Rolünün Etkisi                                                 Trakya Yöresi Sığırlarında Eimeriidae Türlerinin
514  1043 M.Özkan Aslan       l4.04.l995 Parazitoloji   Prof.Dr.   Erkut Tüzer
                                                 Yaygınlığı
                                                 Trakya’da  Kıvırcık   Koyunlarında   Akciğer
515  1044 Ayşen Gargılı       l4.04.l995 Parazitoloji   Doç.Dr.   Müfit Toparlak
                                                 Nematodları
                                                 Kronik Hastalığı Olan Bireylerin Hastalıktaki
516  1045 Mahmure Adaylar      l7.04.l995 Hemşirelik    Y.Doç.Dr  Birsen Yürügen
                                                 Tutum, Adaptasyon, Algı ve Öz Bakım Yönelimleri


                                                 Radyoterapide Nitelik Sağlamada İn Vivo
                                                 Dozimetrinin Yeri, İstanbul Üniversitesi Onkoloji
517  1046 Alpar (Kalabay) Dadaşbilge 4/20/1995 Tıbbi Radyofizik  Doç.Dr.  Emin Darendeliler
                                                 Enstitüsü Baş, Boyun ve Sınırlı Beyin Olgularının İn
                                                 Vivo Dozimetri Sonuçlarının Değerlendirilmesi
                                                 Suplemental Magnezyum Kanatlılarda Yumurta
518  1047 Fahri Bayıroğlu     24.04.l995 Fizyoloji      Y.Doç.Dr  Vehbi Altunçul
                                                 Verim ve Kalitesine Etkisi


                                                 Servikal   Kanserli   Hastaların  Sitolojik
                                                 Materyallerinde  İnsan   Papilloma  Virüs
519  1048 Hadiye Derya Karaloğlu  25.04.l995 Kanser Etyolojisi  Prof.Dr.   Haluk Onat
                                                 Enfeksiyonunun Polimeraz Zincir Reaksiyonu
                                                 (PCR) Yöntemiyle Araştırılması


                                                 Fibrokistik Meme Hastalığı ve Meme Kanserinde
520  1049 Güvenç (Güvenen) Ersoy  26.04.l995 Kanser Biyokimyası  Prof.Dr.   Hikmet Öz    Plazma ve Eritrosit Antioksidan Enzim Aktiviteleri
                                                 ve Selenyum Düzeyleri


                                                 Sıçan Diyafragma Frenik Sinir Preparatına
521  1050 Sibel Özyazgan      26.04.l995 Farmakoloji     Prof.Dr.   Zeki Özüner   Profofol’un Etkisi  ve   Non   Depolarizan
                                                 Nöromüsküler Bloker Droglarla Etkileşimi
522  1053 Haluk Özçelik      28.04.l995 Halk Sağlığı     Prof.Dr.  Yıldız Tümerdem  Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Aile Hekimiği                                                 İstanbul ve Yöresinde Satışa Sunulan Hazır Tavuk
                                                 Etleri ve Ürünlerinde Campylabacter Jejuni
523  1054 Gülay Yıldırım      28.04.l995 Mikrobiyoloji    Prof.Dr.   Atilla Ilgaz
                                                 Saptanması Üzerinde İzolasyon ve İdentifikasyon
                                                 Çalışmaları

                                                 Broyler ve Yumurtacı Tavuk Serumlarında
                                                 Salmonella Enteritidis ve Salmonella Typhimurium
524  1055 Nuri Turan        28.04.l995 Mikrobiyoloji    Prof.Dr.   Atilla Ilgaz
                                                 Antikorlarının Serololojik Testlerle Araştırılması ve
                                                 Deneysel İnfeksiyon Çalışmaları
                                                           Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinin Preoperatif
525  1056 Necat Vakur Olgaç   28.04.l995 Tümör Patolojisi             Prof.Dr.  Gülçin Erseven   Tedavi Sonrası Acridine Orange Fluoresans
                                                           Yöntemi İle İncelenmesi526  1057 İdil (Kuruca) Dikbaş  0l.05.l995 Total Parsiyel Protezi          Prof.Dr.  Mehmet Beyli   Tam Dişsiz Çenelerde Nötral Zonun Lokalizasyonu
                                                           Tam ve Bölümlü Protezlerde Başarılı Bir Estetiğin
527  1058 Olcay Şakar      0l.05.l995 Total Parsiyel Protezi          Prof.Dr.  Mehmet Beyli
                                                           Sağlanmasında Etkili Olan Faktörler


                                                           Farklı Protein İçeren Rasyonlarla Beslenen Broiler
                                                           Tipi Civcivlerin Ergin Döneme Kadar M.Pectoralis
528  1059 İhsan Çörekçi     03.05.l995 Histoloji-Embriyoloji           Doç.Dr.  Suzan Dağlıoğlu  Superficialis ve M.Biceps Femoris Kaslarının
                                                           Gelişmesinin Histomorfolojik ve Histokimyasal
                                                           Yöntemlerle İncelenmesi


                                                           İnsanda Görsel Uyarılmış Potansiyellerin Dinamiği:
529  1060 Ümmühan İşoğlu Alkaç  05.05.l995 Fizyoloji                 Doç.Dr.  Sacit Karamürsel
                                                           Tek Uyarıya Yanıttan, Uyarı Treni Yanıtına Geçiş
530  1062 Hülya Gül       5/25/1995 Kanser Epidemiyolojisi ve Biyoistatistik  Prof.Dr.  Turan Akbulut   Türkiye’de Mesleksel Kanser Epidemiyolojisi                                                           Kocamustafapaşa   Semti  Davutpaşa   Lisesi
                                                           Öğrencilerinde Akciğer Hastalıkları Açısından
531  1063 Saniye Kalkan     26.05.l995 Halk Sağlığı               Prof.Dr.  Hilmi Erginöz
                                                           Klinik, Radyolojik ve Tüberkülin Testi İle Yapılan
                                                           Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
532  1065 Huriye Balcı       05.06.l995 Biyokimya           Prof.Dr.   Nevzat Baban    Elastolizatın Çeşitli Yöntemlerle İzlenmesi
                                                        Krom-Kobalt ve Titanyumdan Değişik Yöntemlerle
533  1068 Didem Özlem (Genç) İnce  l4.06.l995 Total Parsiyel Protezi    Prof.Dr.  Senih Çalıkkocaoğlu  Dökülen Kaide Plaklarının Ana Modellere
                                                        Uyumunun Araştırılması


                                                        Kuru İncir Zararlısı (Cadra Cautella Walk)
                                                        (Lepidoptera Pyralidae) Yumurtalarının Kontrollü
534  1072 Erkan Kırat        6/22/1995 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.   Muammer Uğur
                                                        Atmosfer Yöntemiyle İnaktive Edilmesi Üzerine Bir
                                                        Araştırma


                                                        Tiftik ve Kıl Keçilerinde Memenin (Mamma)
535  1073 Sami Özcan        6/26/1995 Anatomi            Prof.Dr.   Tayyip Çalışlar
                                                        Morfolojik Yapısı Üzerine Araştırmalar
                                                        Centaurea Ptosimopappoides Wagenitz Bitkisinin
536  1074 Sema (Gümüş) Serin    26.06.l995 Analitik Kimya        Prof.Dr.   Sevil Öksüz
                                                        Fitokimyasal incelenmesi                                                        Sodyum Diklorisosiyanurat’ın Sodyum Hipoklorit
537  1075 Halil Erçağ        29.06.l995 Endodonti           Prof.Dr.    Feyzi Batur    İle Antimikrobiyal ve Sitotoksisite Yönünden
                                                        Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


                                                        Diabetik   ve  Nondiabetik Atheroskleroz
538  1077 Selma Süer        04.07.l995 Biyokimya           Prof.Dr.   Emine Kökoğlu    Patogenezinde Lipoprotein Desialilasyonu ve
                                                        Sialidaz Aktivitesi
                                                          Karışık Dişlenme Döneminde Angle KI II, l
                                                          Anomali Gösteren Kızlarda Vestibül Plağı (Oral
539  1079 Hasan Kayhan Erışıldar  06.07.l995 Ortodonti              Doç.Dr.   Melek Yıldırım
                                                          Secreen) Tedavisi İle Oluşan Değişikliklerin
                                                          Sefalometrik Olarak İncelenmesi


                                                          Bursa ve Çevresinde İneklerde Subklinik Ketozisin
540  1080 Engin Kennerman     07.07.l995 İç Hastalıkları           Prof.Dr.   Hüseyin Tan    İnsidensi, Erken Tanısı ve Karaciğer Fonksiyon
                                                          Bozukluklarının Değerlendirilmesi


                                                          Angle Sınıf II. Bölüm I Ortodontik Düzensizliklerin
      Gülnaz Marşan                                              Edgewise Tedavi Tekniği İle Çekimsiz Tedavisinde
541  1081             l0.07.l995 Ortodonti              Prof.Dr.   Türköz Uğur
      (Leblebicioğlu)                                             Sınıf II İntermaksiller Elastiklerin Etkilerinin
                                                          Sefalometrik Olarak İncelenmesi

                                                          İskeletsel   II   Sınıf   Maloklüzyonların
                                                          M.A.R.S.(Mandibular Advancing Repositioning
542  1082 Didem (Dalaman) Güner  ll.07.l995  Ortodonti             Doç.Dr.   Müyesser Saraç
                                                          Splint) Apareyi İle Tedavisinde Meydana Gelen
                                                          Değişikliklerin Sefalometrik Olarak İncelenmesi543  1083 Hatice Halet Demirtaş  l2.07.l995 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Doç.Dr.  Nergis Yüzbaşıoğlu  Türkiye Kaplıcalarının Hijyenik Koşulu
                                                          İstanbul İli Sığırlarında Tropikal Theileriosis’in
544  1086 Hatice Günseli Alp    l4.07.l995 Parazitoloji            Prof.Dr.   Erkut Tüzer
                                                          Yaygınlığı ve Yayılma Oranının Belirlenmesi                                                          Fluorürlerin ve İz Elementlerin Yalnız veya Birlikte
545  1087 Meltem (Ozar) Koray   l7.07.l995 Konservatif Diş Tedavisi      Prof.Dr.   Mübin Soyman    Uygulamaları Sonrasında Dişlerin Mine ve Sement
                                                          Çözünürlüklerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
                                                   İstanbul’da  Kesilen Domuzlarda Tüberküloz
546  1090 Kadir Özcan     21.07.l995 Patoloji           Prof.Dr.  Tahsin Yeşildere  Olaylarının  Anatomo-Histopatolojik Olarak
                                                   İncelenmesi547  1092 Suphi Vehid     24.07.l995 Halk Sağlığı         Prof.Dr.  Hilmi Erginöz   İşyeri Gürültüsünün Kan Basıncı Üzerine Etkisi                                                   Herpes Simpleks Virus İnfeksiyonlarının Tanısında
                                                   Direkt İmmunofloresan, Standart Hücre Kültürü ve
548  1094 Farıdeh Velaei    27.07.l995 Mikrobiyoloji        Doç.Dr.   Emel Bozkaya
                                                   Santrifüjlü   Hücre  Kültürü  Yöntemlerinin
                                                   Karşılaştırılması

                                                   Değişik Sulandırıcılarla İşlem Gören Horoz
                                                   Spermasının +5 C’de Saklanması ve Sun’i
549  1096 Serhat Alkan     03.08.l995 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.  Kamuran İleri
                                                   Tohumlama Sonucunda Elde Edilen Fertilite
                                                   Oranları


                                                   Kanser  Kayıt   Sistemleri  ve   Ülkemize
550  1098 N.Nurcan Ertürk   l0.08.l995 Kanser Epidemiyoloj.     Prof.Dr.  Turan Akbulut
                                                   Uygulanabilecek Bir Model Araştırması                                                   Ratlarda Oral Olarak Verilen Alkolün Serum,
551  1100 Ayla (Biçer) Özcan  22.09.l995 Biyokimya          Prof.Dr.  Ahmet Mengi    Karaciğer ve Böbrekteki y-GT, ALT ve AST
                                                   Düzeyleri İle Karaciğer Yağlanması Üzerine Etkileri


                                                   Deneysel Şartlarda Sıçan Böbrek Toplayıcı
552  1101 Bülent Uruluer    22.09.l995 Histoloji ve Embriyoloji   Doç Dr.   İsmail Seçkin   Kanallarının Fonksiyonel Rollerinin Ultrastrüktürel
                                                   Değerlendirilmesi
                                                    Nöroblastom’da N-myc Gen Amplifikasyonu ve
553  1106 Uğur Özbek         l4.09.l995 Kanser Genetiği      Prof.Dr.  Asım Cenani
                                                    Klinik Önemi


                                                    Östrojenle İndüklenmiş Sıçan Hipofizinde Uzun
                                                    Etkili Bromocriptine ve Tamoxifenin Prolaktin
554  1107 Nevin Erensoy        l8.09.l995 Tıbbi Biyoloji      Prof.Dr.  Selma Yılmazer
                                                    Salgılayan Hücreler Üzerine Etkisinin Morfolojik ve
                                                    İmmunositokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi

                                                    İstanbul İlinde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile
                                                    Planlaması Merkezlerine Başvuran Evli Kadınların
555  1108 Nurdan Tekin        26.09.l995 Hemşirelik        Y.Doç.Dr  Anahit Coşkun
                                                    Cinsel Sorunları ve Sağlık Ekibi Üyelerinin Konuya
                                                    Yaklaşımı


                                                    Fluoresan İn Situ Hibridizasyonun Mitotik ve
556  1110 Aslı Nilüfer Silahtaroğlu  03.l0.l995 Tıbbi Biyoloji      Prof.Dr.  Asım Cenani   Mayotik Kromozomlar Üzerinde Uygulaması ve
                                                    Karşılaştırılması                                                    Papaver Cammutatum Subsp.Euxinum ve P. Rhoeas
557  1111 Meltem Atay         05.l0.l995 Farmakognozi       Prof.Dr.  Günay Sarıyar
                                                    Türlerinin Alkaloitleri Üzerinde Araştırmalar
                                                    Büyüme    Hormonunun    Sıçan   Overinde
558  1118 Tanfer Toparlak       l8.l0.l995  Tıbbi Biyoloji     Prof.Dr.  Selma Yılmazer
                                                    Follikülogenezis’e ve Ovulasyona Etkisi


                                                    Deneysel Olarak Deri Yoluyla Pentaklorfenol
                                                    Uygulanan Ratların, Doku ve İdrarlarında, Kalıntı
559  1122 Oktay Arslan        30.l0.l995 Farmakoloji-Toksikoloji  Prof.Dr.  Kemal Ozan
                                                    Düzeylerinin  Gaz  Kromotgrafi   Yöntemiyle
                                                    Araştırılması
                                                               Mandibular Kondildeki Fibröz Alanda Bulunan
                                                               Hücrelerin Mitotik Aktivitelerinin Büyümeye Olan
560  1124 Refia Deniz Fırat       07.ll.l995  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Aygen Ilıcalı
                                                               Etkilerinin Experimental ve Histolojik olarak
                                                               İncelenmesi


                                                               İnfeksiyöz Bronşitis Virusu (IBV)’nin Üç Patojen
561  1127 İbrahim Fırat         21.ll.l995  Patoloji                 Prof.Dr.  Tahsin Yeşildere  Suşu İle İnfekte Edilen Civcivlerdeki Nefrolojik
                                                               Bulguların Histopatolojik Karşılaştırılması                                                               Salvia Nepifolia Jacg. Bitkisinden Elde Edilen Yeni
562  1128 Ufuk Sönmez          11/24/1995 Analitik Kimya               Prof.Dr.  Ayhan Ulubelen
                                                               Diterpenoit Bileşiklerinin Yapı Araştırması


                                                               Adapazarı Bölgesi Ticari Broyler Sürülerinde
                                                               Lasalocid, Maduramicin ve Monensin İyonofor
563  1129 Ercan Petekkaya        24.ll.l995  Farmakoloji-Toksikoloji          Prof.Dr.  Ayhan Ünsal
                                                               Antioksidiyallerin Besi Performansları ve Ookist
                                                               Atılımı Üzerine Etkileri


                                                               Siyah-Alaca Sığırlarda Yaşama Gücü, Ergin Canlı
564  1130 Zeki Şahinler         28.ll.l995  Zootekni                 Y.Doç.Dr   Hıdır Demir   Ağırlık ve Vücut Ölçülerini Etkileyen Bazı Çevresel
                                                               Faktörler Üzerinde Araştırmalar


                                                               Escherichia Coli, Klebsiella Pneumoniae ve
                                                               Pseudomonas Aeruginosa Suşlarınra Beta-Laktamaz
565  1131 Yıldız (Erbaş)Atar      24.ll.l995  Mikrobiyoloji               Doç.Dr.  Şengül Derbentli
                                                               Aktivitesi Çeşitli Beta-Laktam Antibiyotiklerin Bu
                                                               Suşlara Etkisinin Araştırılması


       Fatma       Nurdan                                            Gumboro Hastalığının (Infectious Bursal Discase-
566  1135                11.12.l995 Patoloji                  Prof.Dr.  Tahsin Yeşildere
       Ademoğulları                                                   IBD) Histopatolojik ve Immunofloresanla Teşhisi
                                                             Epidermal Büyüme Faktörü Reseptörünün (EGFR)
                                                             Ağız Boşluğunda Görülen Epidermoid Karsinom ve
567  1137 Banu Gürkan        l4.l2.l995  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Tülin Özbayrak
                                                             Odontojen Kist Epitelinde İmmunohistokimyasal
                                                             Yöntemle Araştırılması


                                                             Sütlü Sulandırıcılara Farklı Oranlarda Yumurta
568  1138 Muharrem Haluk Moğolkoç 15.12.l995 Dölerme ve Sun’i Tohumlama          Y.Doç.Dr   Kemal Ak    Sarısı İlavelerinin Boğalarda Donma Sonrası
                                                             Spermatolojik Özelliklere ve Fertiliteye Etkileri


                                                             Muş İlinde, Koyunlarda Brucellozisin Sero
                                                             Prevalans’ının Rose Bengal Plate Test (RBPT),
569  1139 Solmaz (Ertürk) Lee    ll.12.l995  Mikrobiyoloji               Prof.Dr.   Atilla Ilgaz
                                                             Serum Tüp Aglutinasyon (SAT) Rivanol Test (RT)
                                                             İmmunosorbant Assay Test (ELISA) İle Saptanması


                                                             Değişik Tipli Odontojen Kistlerde Akım Sitometrik
570  1141 Melike Ordulu       l9.l2.l995  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Necla Timoçin
                                                             Analizle Hücresel DNA İçeriğinin Araştırılması                                                             2-(5-Sübstitüe-1,3,4-Oksadiazol-2-İlimino)-4-
571  1142 Ayşe Şule Kocabalkanlı  25.l2.l995 Farmasötik Kimya               Prof.Dr.   Öznur Ateş   Tiyazolidinon Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının
                                                             Aydınlatılması
572  1144 Şükrü Palandüz      25.l2.l995 Genetik                   Prof.Dr.  Asım Cenani   Abortuslu Olgularda HLA Doku Grupları                                                             Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Sisteminde Sevk
                                                             Zinciri SSK Süreyyapaşa Göğüs Kalp Damar
573  1147 Nilüfer Kosku      0l.02.l996 Halk Sağlığı                 Prof.Dr.  Yıldız Tümerdem
                                                             Hastalıkları Eğitim Hastanesinde Kesitsel Bir
                                                             Çalışma
                                                         Durumsal Kriz Yaşayan Ailelerin Sorunla Başa
574  1148 F.Yasemin (Sönmez) Kutlu  08.0l.l996 Hemşirelik            Prof.Dr.  Çaylan Pektekin  Çıkma Yolları ve Hemşirelik Bakımının Etkinliğinin
                                                         Araştırılması


                                                         İstanbul Piyasasında Satışa Sunulan Çeşitli Kanatlı
575  1150 Davood Ghaleh Kafdızgah  l9.0l.l996  Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.   Özer Ergün    Eti ve Ürünlerinde Campylobacter Jejuni’nin Varlığı
                                                         Üzerine Araştırmalar


                                                         Glikokortikoid Değişimi İle Glikokortikoid Reseptör
576  1152 Mehmet Güven        29.0l.l996 Tıbbi Biyoloji          Prof.Dr.  Gönül Sultuybek  Regulasyonu Arasındaki İlişkinin Değişik Hastalık
                                                         Gruplarında Araştırılması


                                                         Farklı Mine Yüzeylerine, Çeşitli Ortamlarda,
                                                         Bağlayıcı Ajan Tedavisi Uygulamalarının Bağlanma
577  1157 Ali Kağan Gökçe      28.02.l996 Konservatif Diş Tedavisi     Prof.Dr.  Sami Büyükgökçesu
                                                         Şiddeti  Yönünden   İn  Vitro  Koşullarda
                                                         Değerlendirilmesi

                                                         Temporonamdibular   Eklem    Disfonksiyon
                                                         Sendromunda    Manuplasyon-Egzersiz    ve
578  1160 Esra Somtürk        08.03.l996 Çene Yüz Protezi         Doç.Dr.   Haluk Keskin
                                                         Manuplasyon-Splint Tedavilerinin Etkinliklerinin
                                                         Araştırılması

                                                         Sağlıklı Yenidoğanlarda Beslenme Yönteminin
                                                         Bilirübin Düzeyine Etkisinin Araştırılması ve
579  1161 Zerrin Yıldırım      20.03.l996 Hemşirelik            Doç.Dr.   Aysel Kavaklı
                                                         Hemşirenin Transkütan Bilirubinometre Kullanarak
                                                         Erken Tanıdaki Rolü


                                                         ADP- Ribozillenme   Örneğinde  Sentez  Ötesi
580  1162 Işıl Albeniz        20.03.l996 Biyofizik            Prof.Dr.   Rüstem Nurten
                                                         Modifikasyonlar
       Mükerrem      Bedizel                                           l8.Yüzyıla Ait Türkçe Müfredat Kitapları ve Türk
581  1163                22.03.l996 Deontoloji ve Tıp Tarihi         Prof.Dr.   Nil Sarı
       (Zülfikar) Aydın                                                Tıp Tarihindeki Yeri


                                                              Akut Miyeloid Lösemili Erişkin Hastalarda
                                                              Kemoterapi Öncesi ve Sonrası Tükürükteki
582  1166 Sel (Yıldırım) Birman     28.03.l996 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Doç.Dr.   Sami Yıldırım
                                                              Laboratuvar Bulgularının Karşılaştırmalı Olarak
                                                              Değerlendirilmesi583  1167 Aynur (Akın) Gülanber     29.03.l996 Parazitoloji               Prof.Dr.   Erkut Tüzer   Trakya’da Sığırlarda İxodid Enfestasyonlar                                                              Gastrik Asid Sekresyonu İnhibisyonunun Gastrin ve
                                                              Somatostatin Hücreleri Üzerindeki Etkisinin
584  1169 H.Sema Bolkent         03.04.l996 Tıbbi Biyoloji              Prof.Dr.  Selma Yılmazer
                                                              Nonradyoaktif  İn  Situ  Hibridizasyon  ve
                                                              İmmunohistokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi


                                                              Hemiplejik Hastalarda El ve Elbileğinde Fleksör
585  1171 Güngör Akyüz          03.04.l996 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon      Prof.Dr.  Ahmet Öncel   Spastisitenin Ortez ve EMG Biofeedback İle
                                                              Tedavisi


                                                              Yeni Bir Şeker Alkolü Olan Etythritol’ün Çürük
586  1173 Gül Gürsoy Çağlar       05.04.l996 Pedodonti                 Doç.Dr.  Zeynep Aytepe   Önleyici Özelliklerinin Xylitol İle Karşılaştırmalı
                                                              Olarak İncelenmesi


                                                              Farklı Oranlarda Ham Protein İçeren Rasyonlarla
                                                              Beslenen Broilerlerde Böbrek, Karaciğer ve Kalp
587  1174 Şahin Aslan          05.04.l996 Histoloji ve Embriyoloji         Doç.Dr.  Suzan Dağlıoğlu
                                                              Kası (Ventrikulus Duvarı) Dokusunun Histolojik
                                                              Yöntemlerle İncelenmesi
                                                     Broilerlerde  Okside    Yağlarının   Lipid
588  1175 Ali Örmen         05.04.l996 Biyokimya          Prof.Dr.  Aysel Özpınar
                                                     Metabolizmasına Etkisi                                                     Full Seramik Kuron Yapım Tekniğinde (Ipe-
589  1176 Gamze (Bulut) Oral    08.03.l996 Kuron Köprü Protezi     Doç.Dr.   Betül Tuncelli  Empress) Tabaka (Layerıng) ve Boyama (Staınıng)
                                                     Yöntemlerinin Direnç Yönünden İncelenmesi                                                     Porselen Pişirme İşleminin Farklı Alaşımların Kole
590  1180 Mehmet Cudi Balkaya    l0.04.l996 Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.  Emine Nayır
                                                     Uyumuna Etkisi Üzerine Araştırmalar
                                                     Köyden Kente Göçün Kadının      Psikososyal
591  1183 Sevim (Şeremet) İbrikçi  l2.04.l996 Hemşirelik          Y.Doç.Dr   Nur Tuncel
                                                     Adaptasyonu Üzerine Etkileri
                                                     Yeni Nesin Cam-İonomer Sistemin İn Vivo ve İnsitu
592  1184 Mustafa Demirci      l6.04.l996 Konservatif Diş Tedavisi   Prof.Dr.   Mete Üçok
                                                     Değerlendirilmesi
                                                     Artemicia  Spisicigera  C.Koch     Üzerinde
593  1185 Leyla (Öztürkmen) Bitiş  l8.04.l996 Farmakognozi         Prof.Dr.  Bayhan Çubukçu
                                                     Farmakognozik Araştırmalar                                                     Payetlerde   Dondurulmuş   Boğa Spermasına
594  1186 İrfan Yavaşça       l9.04.l996 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Y.Doç.Dr   Kemal Ak    Uygulanan Eritme Sonrası Değişik Süre ve Çevre
                                                     Isılarının Fertiliteye Etkileri
                                                          Cinsler   Arasında   Anaerobik   Kapasite
       Çağlayan Sevgi
595  1187            22.04.l996 Fizyoloji              Prof.Dr.  Abidin Kayserilioğlu  Değerlendirmesinde Anaerobik ve Aerobik Katkının
       (Demirtürk)Yergin
                                                          Rolü


                                                          Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica)
596  1189 Turgut Kırmızıbayrak  06.05.l996 Zootekni              Prof.Dr.   Ahmet Altınel    Önemli   Verim   Özellikleriyle İlgili Bazı
                                                          Parametreler

                                                          Marmara Bölgesindeki Sağlıklı Koyunların Kan
                                                          Serumlarında ELISA Yöntemi İle Listeria
597  1192 Mustafa Hasöksüz    24.05.l996 Mikrobiyoloji            Prof.Dr.    Atilla Ilgaz    Monocytogenes’e Karşı Oluşan Antikorların
                                                          Saptanması ve Listeriozis Üzerinde Etiyolojik-
                                                          Epizootiolojik Çalışmalar

                                                          Obturatör Protez Yapımında Kullanılan Üç Farklı
598  1193 Nuriye Emel Derviş   03.06.l996 Çene Yüz Protezi          Prof.Dr.   Erman Tuncer    Protetik Metaryal  Üzerine Mikroorganizma
                                                          Yapışmasının Değerlendirilmesi                                                          Digitalis Antrakinonları Üzerinde Teşhis ve Yapı
599  1196 Sıdıka Ertürk     l3.06.l996 Analitik Kimya           Prof.Dr.    Sedat İmre
                                                          Aydınlatılması Çalışmaları
                                                          Tanacetum Bitki Türlerinden Elde      Edilen
600  1197 Elif Tahtasakal    13.06.l996 Analitik Kimya           Prof.Dr.    Lale Ersoy
                                                          Seskiterpen Laktonlar ve Yapı Tayini                                                          Refleks   Sempatik   Distrofili Olgularda
601  1199 Ali Muzaffer Alyanak  27.06.l996 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Prof.Dr.  Nergis Yüzbaşıoğlu   Karbondioksitli Su ile Yapılan Kısmi Banyonun
                                                          Klinik Semptomlardaki Etkinliği
                                                  Sürekli  Etkili  Sinnarizin  Mikrokürelerinin
602  1200 Esin Evrensel Tuğ   27.06.l996 Farmasötik Teknoloji  Prof.Dr.  Nazan Bergişadi
                                                  Hazırlanması Üzerine Araştırmalar


                                                  Minimal İnhibitör Konsantrasyon Altında ve
                                                  Üstünde Antibiyotik Konsantrasyonlarına Maruz
603  1201 A.Suat Sarıbaş    27.06.l996 Mikrobiyoloji     Prof.Dr.  Kurtuluş Töreci   Bırakılan Enterekoklorda Beta Laktam ve
                                                  Aminoglikozid Antibiyotiklere Karşı Direnç
                                                  Gelişiminin Araştırılması

                                                  Işıkla ve Kimyasal Olarak Sertleşen Cam İyonomer
604  1203 Ayşegül Yaşar Aykut  28.06.l996 Pedodonti       Prof.Dr.   Altan Gülhan    Simanların Yüzey Sertliği ve Pulpaya Etkilerinin
                                                  Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


                                                  Degusint Sistemle Hazırlanan Metal Kuronların Tam
605  1205 Birsen Erol      0l.07.l996 Kuron Köprü Protezi  Prof.Dr.  Erdal Poyrazoğlu  Döküm Metal Kuronlarla Laboratuvar Uygulamaları
                                                  Açısından Karşılaştırılması


                                                  Fibrinli Doku Adesivi Beriplastın Pulpa Yaraları
606  1208 Mehmet Kutlu Tarık  03.07.l996 Endodonti       Prof.Dr.   Selmin Aşçı    Üzerindeki Etkisinin Histopatolojik ve Klinik
                                                  Olarak İncelenmesi                                                  Değişik Yörelerdeki Çeşitli Koyun ve Sığır
607  1209 Aytekin Sevindik   04.07.l996 Biyokimya       Y.Doç.Dr  Süleyman K. Tekeli
                                                  Irklarından Bazı Kan Parametrelerinin Araştırılması                                                  Alabalıklarda (Salmo Gairdneri R.) Serum,
608  1211 Haluk Çepoğlu     04.07.l996 Biyokimya       Prof.Dr.   Ahmet Mengi    Karaciğer ve Böbrekte AST, ALT, ALP, GGT
                                                  Enzim Aktivitelerinin Saptanması
                                                  Açık Kalp Ameliyatı Sonrasında Uygulanan Farklı
609  1212 S.Ufuk Yurdalan  08.07.l996 Fizyoterapi Rehabilitasyon   Prof.Dr.  Nilgün Gürses  Fizyoterapi   Yaklaşımlarındaki Hemodinamik
                                                  Etkilerin Karşılaştırılması                                                  “Farklı Yöntemlerle   Kanın   Distalizasyonu
610  1214 Cüneyt Keskin   12.07.l996 Ortodonti           Doç.Dr.   Yıldız Öztürk
                                                  Biomekaniğinin Üç Boyutlu Sonlu


                                                  Klebsiella Pneumonıae ve Klebsiella Oxcytoca
                                                  Suşlarının Aztreonom-Klindamisin, Aztreonam-
611  1221 Venüs Tolun    26.07.l996 Mikrobiyoloji         Prof.Dr.   Özdem Anğ
                                                  Amikasin ve Trimetoprim-Siprofloksasin Çiftlerine
                                                  Karşı Duyarlığı


                                                  Fermente Sucuklarda Bozulmalara Neden Olan
612  1222 Aysel Şenol    29.07.l996 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Doç.Dr.   Bülent Nazlı
                                                  Faktörlerin Tesbiti Üzerine Araştırmalar
                                                  Türkiye’de Toplumun Sağlığı Yönünden İnfluenza
613  1224 Haydar Sur    31.07.l996 Halk Sağlığı          Prof.Dr.  Yıldız Tümerdem
                                                  İnfeksiyonları                                                  Çeşitli Dentin Bağlayıcı Ajanların Fiziksel
614  1225 Özlem Kızıldağ  0l.08.l996 Pedodonti           Doç.Dr.   Zeynep Aytepe  Özelliklerinin Süt ve Genç Sürekli Dişlerde
                                                  Karşılaştırılması                                                  Psikiyatri Hemşireliğinin Uluslararası Boyutlarda
615  1230 Yıldız Tanığ   03.09.l996 Hemşirelik           Prof.Dr.  Çaylan Pektekin
                                                  İncelenmesi
                                                 Diabet Anjiopatisinde Bradikinin Endotel, Kan
616  1232 Neşe Akış     06.09.l996 İmmünoloji         Prof.Dr.  Aydın Barlas
                                                 Hücreleri Etkileşimine Tesiri
                                                 Süleyman Ferit Eczacıbaşı ve     Türkiye  İlaç
617  1234 Doğan Üvey    16.09.l996 Deontoloji ve Tıp Tarihi  Prof.Dr.  Arslan Terzioğlu
                                                 Sanayiinin Kuruluşuna Katkıları
                                                 Kadınların  Klimakteryum   Dönemine    Özgü
618  1237 Nevin Hotun    20.09.l996 Hemşirelik         Doç.Dr.  Anahit Coşkun
                                                 Gereksinimleri ve Hemşirenin Rolü                                                 Koroner Arter Hastalarında Diyabet Varlığında ve
619  1238 Arsun Bektaş   25.09.l996 Tıbbi Biyoloji       Prof.Dr.  Gönül Sultuybek  Yokluğunda ACE Geninin İnsersiyon/Delesyon
                                                 Polimorfizmi Açısından İncelenmesi


                                                 Erişkin Periodontitisli Bireylerde Subgingival
620  1239 Oya Yılmaz    25.09.l996 Periodontoloji       Prof.Dr.   Utku Onan    İrrigasyon Yoluyla Uygulanan Metronidazolün
                                                 Klinik ve Mikrobiyolojik Etkilerinin İncelenmesi


                                                 Güta-Perka’nın Yumuşatılmasında Kloroforma
                                                 Alternatif Olabileceği Düşünülen Bazı Solüsyonların
621  1241 Ş.Nur Yüncüoğlu  27.09.l996 Endodonti         Prof.Dr.   Feyzi Batur
                                                 Etkinliklerinin   İn   Vitro   Koşullarda
                                                 Değerlendirilmesi


                                                 Kısraklarda Gaita Östrojen Seviyelerine Bağlı
622  1242 Çağatay Tek    27.09.l996 Doğum ve Jinekoloji    Prof.Dr.  Adem Şenünver
                                                 Gebelik Teşhisi
                                                            Monoklonal Antikor Çalışmaları ve Antijenlerin
623  1256 Aynur Başalp      l4.l0.l996  Biyofizik                 Prof.Dr.   Sina Gökçe
                                                            İmminojenikliğini Arttırmada Yeni Yaklaşımlar


                                                            Tip II Diyabetik Hastalarda Tek Başına Patetes
      Sabiha Zeynep (Üner)                                             Yenmesine ve Patetesin Sıvı Yağla Birlikte
624  1260            l7.l0.l996  Beslenme                 Prof.Dr.   Ergin Sencer
      Köseoğlu                                                   Yenmesine Karşı Kan Glikoz ve İnsülin
                                                            Cevaplarının Karşılaştırılması


                                                            Diabetik Hastalarda Günlük Protein Alımı Miktarı
625  1267 Ökkeş Canan Gülkesen  16.l0.l996 Beslenme                  Prof.Dr.   Ergin Sencer
                                                            İle Böbrek Komplikasyonlarının İlişkisi                                                            Türk   Toplumunda   Görülen   Romatizmal
626  1268 Fatma Özbakır     0l.04.l996 Tıbbi Biyoloji               Prof.Dr.  Selma Yılmazer   Hastalıklarda Anti-Nükleer Antikorların Saptanması
                                                            ve Değerlendirilmesi


                                                            Kasaplık Hayvan Etleri ve Tavuk Etinden Yapılan
627  1270 Meral Susur Acar    25.l0.l996 Besin Hijyeni ve Teknolojisi        Y.Doç.Dr  Gürhan Çiftçioğlu  Döner Kebaların Mikrobiyolojik Kalitelerinin
                                                            Karşılaştırmalı Araştırması


                                                            Sağlıklı Kişilerde ve Geçirilmiş Miyokard
                                                            İnfarktüslü Hastalarda Stepperla Yapılan Egzersizin
628  1275 M.Gülden Polat     05.ll.l996  Fizyoterapi Rehabilitasyon        Prof.Dr.  Nilgün Gürses
                                                            Kardiyopulmoner    Parametrelere   Etkisinin
                                                            Araştırılması


                                                            Broilerde Sıcak Stresine Karşı Vitamin C ve
629  1283 Muzaffer Yetim     08.ll.l996  Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.   Servet Şenel   Sodyum Bikarbonat Uygulamalarının Performans
                                                            Üzerine Etkileri
                                                             Post  Menapozal   Kadınlarda   Osteoporozun
630  1286 Aynur Beşparmak     12.ll.l996  Total Parsiyel Protezi          Prof.Dr.   Mehmet Beyli
                                                             Mandibula Üzerindeki Etkisi                                                             Ağız Mukozasının Selim, Prekanseröz ve Habis
631  1289 Mehmet Yaltırık     13.ll.l996  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Nevin Büyükakyüz  Lezyonlarında Human Papilloma Virüs Varlığının İn
                                                             Situ Hibridizasyon Yöntemi İle Araştırılması


                                                             Koç Spermasının Yoğun Gliserollü Sulandırıcılarla
632  1293 Yavuz Öztürkler     29.ll.l996  Dölerme ve Sun’i Tohumlama        Prof.Dr.   Kamuran İleri   Dondurulması ve Eritme Sonrası Fertilite Üzerine
                                                             Etkileri                                                             Bilişsel  Fonksiyonların   Rehabilitasyonunda
633  1295 Nalan Celasun      l7.l2.l996  Halk Sağlığı               Prof.Dr.  Ayşe Kaypmaz
                                                             Kompütarize Rehabilitasyon Programının Yeri                                                             Temporomandibular Hastalıklarda Oklüzal Splint ve
634  1300 Dilek (Karaca) İyigün  24.12.l996 Çene Yüz Protezi              Prof.Dr.  Esengün Yengin   Oklüzal Dengeleme İle Yapılan Tedavi Sonuçlarının
                                                             Karşılaştırılması


                                                             Düvelerde Östrus Siklusu ve Erken Gebelikte Kan,
635  1301 Murat Aslan       27.l2.l996 Fizyoloji                  Prof.Dr.  Ülker Çötelioğlu  Tükürük Progesteron Düzeyleri Arasındaki İlişkinin
                                                             İncelenmesi                                                             Protein Enerji  Malnutrisoyunun   (PEM’İN)
636  1303 Tuğrul Erbaydar     12/11/1996 Halk Sağlığı                Prof.Dr.  Yıldız Tümerdem
                                                             Medikososyal Değerlendirilmesi
                                                     Köpeklerde İntramuscular Enjeksiyon Sonunda
637  1304 Murat Celalettin Özhavala  12/20/1996 Biyokimya         Y.Doç.Dr  Gülhan Türkmen  Oluşan Kas Yıkılımının CK (Creatin Kinase)
                                                     Aktivitesi Üzerine Etkisi


                                                     Türk Populasyonunda Afidikolin Flordeoksiürüidin
638  1308 Gülgün (Sağcı) Güven     1/6/1997  Genetik          Prof.Dr.  Asım Cenani   ve Kafein İle İndüklenen Frajil Bölgelerin Sıklık ve
                                                     Dağılımları
639  1309 Handan Ersev         1/8/1997  Endodonti         Prof.Dr.  Gündüz Bayırlı  Kök Kanal Dolgu Materyallerinin Mutajenisitesi
       Pelin     (Çaybaşı)                                   Karragen’in Transdermal Terapötik Sistem Şeklinde
640  1312               1/24/1997 Farmasötik Teknoloji    Prof.Dr.   Tülin Tuçel
       Yüceyaltırık                                         Kullanılması Üzerine Araştırmalar
                                                     Esansiyel (İdiyopatik) Hiperhidroziste Lokal Doğru
641  1313 Yunus Karakoç        1/29/1997 Biyofizik          Prof.Dr.   Sinan Önen
                                                     Elektrik Akımı Uygulamasının Biyolojik Etkileri                                                     Diabetes Mellituslu Hastalarda Eritrosit-Plazma
642  1314 A.Meltem Ercan        1/31/1997 Biyofizik          Prof.Dr.   Sinan Önen   Lipid    Peroksidasyonunun     Hemoreolojik
                                                     Parametrelerle İlişkisinin İncelenmesi


                                                     Beslenme Kanallarının Görülme Sıklığının Diabetes
643  1319 Mehmet İlgüy         2/17/1997 Oral Diagnoz ve Radyoloji  Prof.Dr.   Şükrü Şirin  Mellituslu Hastalarla Olan İlişkisinin Radyolojik
                                                     Olarak İncelenmesi
                                                    İmplant Destekli Overdenture Protezlerde Bar
                                                    Yapımında Kullanılan İki Değişik Metal Alaşımının,
                                                    Bar Şeklinin ve Barlı Sisteme Destek Veren İmplant
644  1320 Macit Kubilay Özkan  2/17/1997 Oral İmplantoloji     Prof.Dr.    Tayfun Özdemir
                                                    Sayısının Statik Yükleme Altında Oluşan Kuvvet
                                                    Dağılımına Etkilerinin Sonlu Elemanlar Gerilme
                                                    Analizi Yöntemi (FEM) İle İncelenmesi                                                    Japon Bıldırcınlarının (Coturnix Coturnix Japonica)
645  1321 Harun Cerit      2/17/1997  Zootekni         Prof.Dr.  Ahmet Altınel     Çeşitli Verim Özelliklerine Ait Genetik ve Fenotipik
                                                    Parametreler
                                                    Pitt-Easy Bio-Oss İmplantların Yerleştirilmesinde
                                                    Muhtemel Kemik Rezorpsiyonlarını Önlemek İçin
646  1322 Selim Ersanlı     2/17/1997 Oral İmplantoloji     Prof.Dr.    Tayfun Özdemir
                                                    Uygulanan Çeşitli Cerrahi Metodların Klinik Olarak
                                                    Araştırılması
                                                    Serbest Sonlanan Alt Çenelerde Pitt-Easy Bio-Oss
                                                    İmplantları Üzerine Yapılan İmplant-İmplant
647  1323 Tosun Tosun      2/18/1997 Oral İmplantoloji     Prof.Dr.     Peker Sandallı  Destekli  ve  İmplant-Dış   Destekli  Köprü
                                                    Protezlerinin Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi
                                                    İle Biomekanik Açıdan İncelenmesi
                                                    Tip I Diabetes Mellitusta Adacık Hücre Antikor
                                                    (ICA) Ölçümünde İmmunfloresan ve Peroksidaz-
648  1327 Gülbu Işıtmangil   2/20/1997 İmmünoloji         Prof.Dr.     Temel Yılmaz   İşaretli Protein A Tekniklerinin Karşılaştırılması ve
                                                    Farklı Türlerden Alınan Pankreas Örneklerinin ICA
                                                    Tayininde Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
                                                    Mod Kaviteli ve Kanal Tedavisi Görmüş Üst
                                                    Premolar Dişlerin Restorasyonunda Restorasyon
649  1332 F.Sevde (Duç) Ersan  2/21/1997 Konservatif Diş Tedavisi  Prof.Dr.     Fatma Koray   Materyalinin ve Bonding Ajanların Dişin Kırılma
                                                    Direncine Etkilerinin Eksperimental Yöntemlerle
                                                    İncelenmesi
                                                    Broilerlerde Supplemental Vitamin E’nin Bazı Kan
650  1333 İsmail Karakuzey       2/21/1997 Fizyoloji       Prof.Dr.  Ülker Çötelioğlu
                                                    Parametreleri Üzerine Etkileri
651  1334 Muhammet Bektaş       2/24/1997 Biyofizik       Prof.Dr.  Rüstem Nurten   Elongasyon Faktör-2 (EF-2)-Aktin Etkileşimi                                                    Çocuklarda ve İmmun Yetersizliği Olan İshalli
                                                    Hastaların  Dışkısında   ve   Serumlarında
652  1337 Mohsen Rahber Dadbaksh    2/26/1997 Mikrobiyoloji     Prof.Dr.  Ergene Büget
                                                    Cryptospridium Cinsleri İle Diğer Sık Rastlanan
                                                    Aerop ve Anaerop İshal Etkenlerinin Araştırılması

                                                    Dietilstilbestrol (DES) ve Zeranol Kalıntılarının Gaz
      Birsel      Münevver                                  Kromatografi    Yöntemiyle  Deneysel   Olarak
653  1338              2/27/1997 Farmakoloji-Toksikoloji  Prof.Dr.  Ayhan Ünsal
      (Çelikkanat) Saraç                                     Tavşanlar İle Mezbahalarda Kesilen Hayvanların
                                                    Doku ve Organlarında Araştırılması


                                                    Endüstriyel Alanda Çalışan İşçilerin Sağlık
654  1340 Melek Nihal (Özabacı) Esin  3/7/1997  Hemşirelik      Doç.Dr.  Semra Erdoğan
                                                    Davranışlarının Saptanması ve Geliştirilmesi
                                                    Mayaların Antifungal Maddelere Duyarlılıkları
655  1341 Nadide Miroğlu        3/11/1997 Mikrobiyoloji     Prof.Dr.  Şengül Derbentli
                                                    Üzerine Farklı Deney Koşullarının Etkisi


                                                    Temporomandibular Rahatsızlıkların Tedavisinde
                                                    Oklüzal Splintin, Fizik Tedavi Modalitelerinden
656  1342 Ayşen Azak          3/12/1997 Çene Yüz Protezi    Doç.Dr.   Haluk Keskin
                                                    Olan Tens ve Ultrasonla Birlikte Kullanımındaki
                                                    Etkinliğinin Araştırılması
                                                         “B-Thalassemi Majorlu Hastalarda Tükürük Akış
                                                         Miktarı, Tükürük Ph, Tükürük Fe Miktarının ve
657  1344 Ayşe Dilara Gürbüz   3/18/1997 Oral Diagnoz ve Radyoloji      Prof.Dr.    Şükrü Şirin    Stomatognatik Sistemin Radyografik Olarak
                                                         Değerlendirilmesi ve Normal Bireylerle İstatistiksel
                                                         Olarak Karşılaştırılması”

                                                         Akratotermal Kürün Hasta (Osteoartroz) ve Sağlıklı
658  1350 Fatma Nazan Kafalı   3/28/1997 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Prof.Dr.   Hatice Gürdal   Bireylerde Nöromusküler Eksitabilite (NME)
                                                         Üzerine Etkileri                                                         Bazı Nöroleptiklerle Oluşturulan    Katalepsiye
659  1351 Hülya Özer       3/31/1997 Farmakoloji             Prof.Dr.  Ahmet Cevdet Ekinci
                                                         Glutamaterjik Sistemin Etkisi


                                                         Tip II Furkasyon Defektlerinin Yönlendirilmiş Doku
                                                         Rejenerasyonu Tekniği İle Tedavisinde Laktit
660  1353 Ahmet İrfan Cebeci   4/2/1997  Periodontoloji           Prof.Dr.   Özen Tuncer
                                                         Glikolit Kopolimer Esaslı Rezorbe Olan Membranın
                                                         Etkinliğinin İncelenmesi


                                                         Hemşirelikte Vaka Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı
661  1355 Emine Ercan Türkmen   4/11/1997 Hemşirelik             Prof.Dr.    Sevgi Oktay
                                                         Üzerine Etkileri
                                                         Parkinson Hastalarının Fonksiyonel Durumlarının
662  1356 Sakine (Boyraz) Memiş  4/11/1997 Hemşirelik             Doç.Dr.   Birsen Yürügen
                                                         Değerlendirilmesinde Hemşirenin Rolü


                                                         Türk Tipi Dana Jambonların Üretiminde Sodyum
                                                         Difosfat   ve   Sodyum Kazeinatın   Çeşitli
663  1357 Özlem Turgay      4/11/1997 Besin Hijyeni ve Teknolojisi    Prof.Dr.    Özer Ergün    Kombinasyonlarda Kullanılması ve Bunların Ürünün
                                                         Çeşitli Fiziksel, Kimyasal ve Organoleptik
                                                         Özelliklerine Etkileri
                                                       Fibronektin   Fragmentinde  Farklı   Nokta
                                                       Mustasyonlarının  Yapı-Fonksiyon   İlişkilerine
664  1360 Şükriye Yılmaz   4/28/1997 Genetik              Prof.Dr.     Asım Cenani
                                                       Etkisinin Teorik Konformasyon Analiz Metoduyla
                                                       İncelenmesi


                                                       Muayene Maddelerinden İzole Edilen Anaerop
665  1361 Hengameh Zandi   4/29/1997 Mikrobiyoloji           Prof.Dr.     Nezahat Gürler  Gram Negatif Çomakların İdintifikasyonu ve
                                                       Kemoterapötiklere Direnci                                                       Allerjik ve Allerjik Olmayan Bronş Astmasında
666  1362 Bilun Gemicioğlu  4/30/1997 İmmünoloji             Prof.Dr.    Nurhayat Yıldırım
                                                       Lenfosit Altgrupları ve Aktivasyon Belirleyicileri
                                                       Protein Kinaz  C   İnhibitörlerinin   Kanser
667  1363 Hülya Koyuncu   4/30/1997 Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji  Prof.Dr.     Selim Badur
                                                       Kemoprevensiyonundaki Yeri


                                                       Hemiplejik Hastalarda Yürüme Rehabilitasyonunda
                                                       Fonksiyonel Elektrik Stimulasyonu (FES) İle
668  1364 Arzu Özdinçler   5/8/1997  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Prof.Dr.     Güzin Dilşen
                                                       Nöromusküler Elektrik Stimulasyonu (NMES)
                                                       Uygulamalarının Karşılaştırılması

                                                       50Hz. Frekanslı Sinüsoidal Magnetik Alanın
                                                       Karsinogenezdeki Rolünün, MNU (N-Methly-N-
669  1365 Handan Tuncel   5/16/1997 Biyofizik             Prof.Dr.    M.Tunaya Kalkan
                                                       Nitroscurea) İle Oluşturulan Deneysel Kolon
                                                       Tümörü Modelinde Araştırılması


                                                       Canalis Carpi Normal Anatomi- Radyolojik Anatomi
670  1366 Ali İhsan Işık   1/22/1997  Anatomi             Prof.Dr.  Feridun Vural
                                                       Korelasyonu
                                                           Temiz  Aralıklı  Kateterizasyon  Uygulanan
671  1368 Ayfer Kamber        4/8/1997  Hemşirelik                Doç.Dr.   Güler Aksoy   Çocuklarda    Üriner    Komplikasyonların
                                                           Engellenmesinde Eğitimin Etkisi


                                                           Kalp Cerrahisinde Uygulanan Pulmoner Arter (Swan-
672  1370 Seher Deniz Öztekin    5/20/1997 Hemşirelik                Doç.Dr.   Güler Aksoy   Ganz) Kateterlerine Bağlı Enfeksiyon Riskini
                                                           Azaltmada Hemşirelik Önlemlerinin Etkinliği                                                           Elastinden İleri Glikasyon Ürünlerinin Oluşumunda
673  1371 Remise (Gelişgen) Şengül  5/21/1997 Biyokimya                 Prof.Dr.  Gülden Burçak
                                                           Antioksidan Vitaminlerin Etkilerinin İncelenmesi
                                                           Elastinden İleri Glikasyon Ürünlerinin Oluşumunda
674  1372 Sabiha Civelek       5/21/1997 Biyokimya                 Prof.Dr.  Gülden Burçak
                                                           Transisyon Elementlerinin Etkisi                                                           Periapikal    Lezyonlarda    Prostaglandinler
675  1373 Buket Aybar        5/22/1997 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Bilgin Öner   (PGE2,PGF2µ)     ve   Bazı   Biyokimyasal
                                                           Parametrelerin İncelenmesi


                                                           Erenköy Hayvan Hastanesine Gelen Sağlıklı ve
                                                           Hastalıklı Köpeklerde ALT, AST, GGT ve AP
676  1374 Nevin Gülsen        5/30/1997 Biyokimya                 Prof.Dr.  Ahmet Mengi
                                                           Enzimleri İle Total Protein, Bilirubin, Albumin ve
                                                           Globulin Düzeyleri Üzerine Araştırmalar

                                                           Ülkemizde Üretilen Akrilik Yapay Dişlerin
                                                           Yapımında  Kullanılan  Polimetilmetakrilatlara
677  1376 Ayşe Ümit Sevin      6/4/1997  Total Parsiyel Protezi          Prof.Dr.  Metin Turfaner
                                                           Alumina Tozu Katılması ve Aşınma Değerlerine
                                                           Etkisi
                                                          Sağlıklı ve Deneysel Myokard Enfarktüsü
                                                          Oluşturulan Köpeklerin Kalbinde Meydana Gelen
678  1377 Utku Bakırel      6/5/1997  İç Hastalıkları             DoçDr.    Tarık Bilal   Kinetik, Yapısal ve Fonksiyonel Değişikliklerin M-
                                                          Mode ve 2 Boyutlu (2-D) Ekokardiyografi
                                                          Teknikleri İle Saptanması


                                                          Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Sorun Çözme
679  1378 Sevim Ulupınar     6/6/1997  Hemşirelik                Prof.Dr.  Çaylan Pektekin
                                                          Becerilerine Etkisi


                                                          Çene Kemiği Lezyonlarından TRU-CUT ve İnce
                                                          İğne Aspirasyon Biopsilerinin Histopatolojik ve
680  1379 Namık Kemal Ayhan   6/12/1997 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Cengizhan Keskin
                                                          Sitopatolojik Değerlendirmesinin Klinik Tanıdaki
                                                          Yeri

                                                          Hidatik Kist Tanısında DD5 (Double Diffusion Arc
                                                          5) Deneyinin Yeri ve Önemi, ELİSA (Enzyme-
681  1380 Nilgün Dinçer     6/17/1997 Mikrobiyoloji               Prof.Dr.   Ergene Büget
                                                          Linked İmmunosorbent Assay) ve IHA (Indirect
                                                          Hemagglutination) İle Karşılaştırılması


                                                          Hemşirelerin İş Stresi İle Başa Çıkma Yolları ve
682  1381 Aynur Dinç Sever    6/19/1997 Hemşirelik                Prof.Dr.  Çaylan Pektekin
                                                          Bunun Sonuçlarının Araştırılması
                                                          Clostrıdıum Perfrıngens Alfa, Beta ve Epsilon
683  1383 Rüçhan Alp       6/23/1997 Mikrobiyoloji               Prof.Dr.  Ahmet Mimbay
                                                          Toksin Üretimlerine Amino Asitlerin Etkisi
                                                          Deneysel Hiydronefrozis Oluşturulan Köpeklerde
684  1384 Mehdi Talebi Saatlou  7/2/1997  İç Hastalıkları             Y.Doç.Dr  Abdülkadir Uysal
                                                          Ultrasound’un Tanıdaki Önemi
                                                              İşyeri Hekimliği Uygulamaları Görev, Yetki Analizi
685  1390 Sinan Yolsal        7/10/1997 Halk Sağlığı               Prof.Dr.   Hilmi Sabuncu
                                                              ve Öneriler
                                                              Köpek Spermasının Farklı Oranlarda Glycerol
686  1394 Alper Baran         7/11/1997 Dölerme ve Sun’i Tohumlama        Prof.Dr.   Kamuran İleri
                                                              İçeren Sulandırıcılarda Dondurulması                                                              Kalsitriol’ün Alveolar Kemik İyileşmesi Üzerindeki
687  1398 Hasan Kılıç         7/17/1997 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Çetin Kasapoğlu   Biyokimyasal   ve  Histopatolojik  Etkilerinin
                                                              Eksperimental Olarak Araştırılması
688  1399 Ayşe Arzu (Aykor) Civelek  7/17/1997 Konservatif Diş Tedavisi         Prof.Dr.   Mübin Soyman    Mine Erozyonlarında Fluorürlerin Etkisi


                                                              Broylerlerde Newcastle Hastalığı (ND), Gumboro
                                                              Hastalığı(IBD), Salmonellosis (Salmonella Spp.) ve
                                                              Koli Enfeksiyonu (E.Coli) Durumlarında, Serumda
689  1403 Nermin (Şenol) Kalyoncu   7/23/1997 Biyokimya                 Y.Doç.Dr  Süleyman K. Tekeli
                                                              Alkalin Fosfataz (ALP), Aspartat Aminotransferaz
                                                              (AST), Alanin Aminotransferaz (ALT) ve Glikoz
                                                              Düzeylerinin Karşılaştırılması


                                                              Beyin Gangliozid, Glutatyon ve Malondialdehid
690  1407 Makbule Aydın        7/30/1997 Biyokimya
                                                              Düzeylerinin Yaşa Bağımlı Değişimi
                                                              Neısserıa Gonorrhoeae Suşlarında Antibiyotik
691  1408 Gülseren Aktaş       8/4/1997  Mikrobiyoloji
                                                              Duyarlılıklarının Çeşitli Yöntemlerle Araştırılması
                                              Cyclosporin-A-’nın Lipit Peroksidasyonu    ve
692  1412 Beril Uğurnal    8/6/1997  Biyokimya       Prof.Dr.  Necla Koçak
                                              Antioksidan Sistem Elemanları Üzerine Etkisi
                                              Solunum Adenosin İle İnhibisyonunda Hipoksi ve
693  1416 Günfer Turgut    8/14/1997 Fizyoloji       Prof.Dr.   Tülin Oruç
                                              Hiperkapniye Solunumsal Cevaplar                                              Klinik Kuronu Kısmen Harap Olmuş Dişlerde Tek
694  1430 İpek (Gök)Topalan  9/1/1997  Kuron Köprü Protezi  Prof.Dr.  Çetin Sevük   Parça Tam Seramik Milli Kuronlar Üzerine
                                              Araştırmalar                                              Streptozotosin Uygulamasıyla Oluşturulan Deneysel
695  1431 İrfan Baştar    9/4/1997  Biyokimya       Prof.Dr.  Selda Bekpınar
                                              Diabette Oksidatif Stresin Rolü
                                              Laringeal Afferent Stimülasyonun     Solunum
696  1432 İbrahim Güner    9/12/1997 Fizyoloji       Prof.Dr.  Gülderen Şahin
                                              Düzenlenmesi Üzerine Etkisi                                              Dentofasial İskeletsel Deformiteli Hastalarda
697  1433 Hüseyin Fahrioğlu  9/1/1997  Çene Yüz Protezi   Prof.Dr.  Erman Tuncer   Ortognatif Cerrahiden Önce ve Sonra TME
                                              Fonksiyonlarının Aksiograf İle Analizi


                                              Hematolojik Parametreler Yönünden Açık Kalp
698  1435 Atilla Uslu     9/12/1997 Fizyoloji       Prof.Dr.  Refik Yiğit   Cerrahisinde, Heparin Kaplı Oksijenatör ve
                                              Tubingset Kullanılmasının Yararları
                                                       Elongasyon Faktör-2 (EF-2)’nin Hücre İçi Dönüşüm
699  1440 Handan (Tümer) Akçakaya  9/17/1997 Biyofizik           Prof.Dr.   Sina Gökçe    (Turnover) Mekanizmaları Üzerine Bir Çalışma-1
                                                       G2 Hibridoma Hücrelerinde Yapılan Gözlemler                                                       Non-Hodgkın Lenfomalarda Gen Düzenlemelerinin
700  1442 Hülya Yazıcı        9/23/1997 Temel Onkoloji        Prof.Dr.   Nejat Dalay
                                                       Araştırılması


                                                       Hodkin Hastalığı Dışı Lenfomalar, Hodgkin
                                                       Hastalığı, Reaktif Hiperplaziler, Normal Çevresel
701  1443 Nuray (Sükeyna) Gürel   9/24/1997 İmmünoloji          Prof.Dr.  Nükhet Tüzüner   Kan Lenfositleri ve Fare Dalak Lenfositlerinde
                                                       Akım(Flow) Sitometri İle Hücre Siklusu ve DNA
                                                       Analizi


                                                       Serbest Dişeti Greft Kanlanmasının Xenon-133
702  1444 Ayşegül (Sunar) Demirkol  9/25/1997 Periodontoloji        Prof.Dr.   Hasan Meriç
                                                       Klirens Yöntemi İle Değerlendirilmesi


                                                       İmmediat İmplantasyon Tekniği İle Uygulanan
                                                       Hidroksilapatit ve Titanyum Plazma Sprey Kaplı
703  1445 Zihni Cüneyt Karabuda   9/26/1997 Oral İmplantoloji       Prof.Dr.  Peker Sandallı
                                                       İmplantların Histolojik, Histomorfometrik ve Klinik
                                                       Olarak Karşılaştırılması


                                                       Konus Kronlarda Kullanım Sonucu Tutuculuk ve
704  1447 Farıborz Saadat      9/30/1997 Kuron Köprü Protezi      Doç.Dr.  Babür Caniklioğlu
                                                       Aşınmanın İn Vitro Olarak İncelenmesi
705  1449 F.Nesrin Turan       10/6/1997 Biyoistatistik ve Demografi  Prof.Dr.  Mustafa Şenocak   Temel Bileşenler Analizi ve Klinik Bir Uygulama
                                                     Çocukluk Çağı Tümörlerinde Baş-Boyun Bölgesi
                                                     Haricinde Oluşan Neoplazmaların Tedavisinde
706  1450 Ali Sinan Horasan    10/17/1997 Oral Diagnoz ve Radyoloji  Prof.Dr.   Şükrü Şirin
                                                     Kullanılan Antineoplastik Ajanların Diş ve Çene
                                                     Gelişimi Üzerine Etkisi


                                                     Köpeklerde Proistrusta Uygulanan Progesteronun
707  1455 Fikret Kil       10/24/1997 Doğum ve Jinekoloji     Doç.Dr.  Ragıp Kılıçarslan  Plazma Hormon Seviyeleri (Progesteron, Östrogen,
                                                     LH) ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisi


                                                     Farklı  Dentin   Bonding   Ajanların Dentin
                                                     Permeabilitesine Olan Etkisinin Mine-Sement Sınırı
708  1456 Mustafa Ersoy      10/24/1997 Endodonti          Prof.Dr.   Taner Yücel
                                                     Altında Açılan Class II Mod Türü Kavitelerde İn-
                                                     Vitro Araştırılması

                                                     Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerin Radyografik
                                                     Alveol Kemiği Yüksekliğinin ve Cerrahi Olmayan
709  1457 Can Demirkaya      10/24/1997 Periodontoloji       Prof.Dr.   Hasan Meriç
                                                     Periodontal   Tedaviye Verdikleri  Yanıtın
                                                     Karşılaştırılması


                                                     Süt  Dişi  Vital  Amputasyon   Tedavisinde
710  1459 Burhan Hakan Oray    10/31/1997 Pedodonti          Prof.Dr.   Altan Gülhan   Glutaraldehit, Elektrocerrahi ve Kollogen Süngeri
                                                     Amputasyon Tekniklerinin Karşılaştırılması


                                                     B-Talasemi Taşıyıcılarının Belirlenmesinde Yüksek
                                                     Performanslı Sıvı Kromatografi (HP1C) Yönteminin
711  1463 Fikriye Ridolfi     11/5/1997 Tıbbi Genetik        Prof.Dr.  Leyla Ağaoğlu
                                                     Uygulanması ve Konvansiyonel Yöntemlerle
                                                     Karşılaştırılması


                                                     Silivri Ortaköy Beldesinde 15-49 Yaş Evli
712  1468 İbrahim Halil Özdemir  11/20/1997 Halk Sağlığı        Y.Doç.Dr  Selçuk Köksal   Kadınların Aile Planlaması İle İlgili Bilgi, Tutum ve
                                                     Davranışları
                                                        Karaciğer     Gangliozid    Düzeylerindeki
713  1469 Elif Özkök          11/20/1997 Biyokimya          Prof.Dr.   Salih Cengiz   Değişikliklerin Yaşlanmaya Bağlı Olarak Glutatyon
                                                        ve Lipid Peroksidasyon İle İlişkisi


                                                        Periodontal Hastalıklı  Bireylerde Başlangıç
                                                        Tedavisine Ek Olarak %25’lik Metronidozal Jel
714  1471 Kaan Kıraç          12/3/1997 Periodontoloji        Prof.Dr.   Utku Onan
                                                        Uygulamasının Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılmalı
                                                        Olarak Değerlendirilmesi


       Hassan  Rahimi  Aghdam                                     Kıvırcık Irkı Koyunlarda Mevsim İçi ve Dışı Östrus
715  1472               12/5/1997 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Doç.Dr.  Serhat Pabuçcuoğlu
       Heris                                               Senkronizasyonu ve Embriyo Transfer Çalışmaları
                                                        Lenfoid Lösemilerde Klonalite Saptanmasında
716  1474 Hakan Savlı         12/12/1997 Kanser Genetiği       Prof.Dr.   Asım Cenani
                                                        Hedef Olarak CDR 3 Bölgelerinin Tespiti                                                        Kompomer Restorasyon Materyallerinin Süt
717  1475 Sibel Burmabıyıkoğlu     12/12/1997 Pedodonti          Doç.Dr.   Zeynep Aytepe   Dişlerinde Kullanılabilirliğinin İn-Vivo ve İn-Vitro
                                                        Değerlendirilmesi                                                        Amalgam Restorasyonlarda Kullanılan Bağlayıcı
718  1476 Elif Sağlam Güzeltırpan   12/16/1997 Pedodonti          Prof.Dr.   Tevfik Akıncı
                                                        Ajanların Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi                                                        Değişik Yöntemlerle Hazırlanan 4 Çeşit Toxoplasma
719  1477 Erdal Polat         12/17/1997 Mikrobiyoloji        Prof.Dr.   Kemal Altaş    Gondıı Eriyik Antijenlerinin ELİSA Yöntemiyle
                                                        Duyarlılık ve Özgürlüğünün Belirlenmesi
                                                           Konus Kuronlarda Kaybolan Tutuculuğun Yeniden
720  1480 Begüm Akkayan     12/30/1997 Kuron Köprü Protezi           Prof.Dr.  Babür Caniklioğlu
                                                           Sağlanmasının İn-Vitro Olarak İncelenmesi
                                                           Üniversite Öğrencilerinde Eleştirel Akıl Yürütme
721  1482 Hülya Kaya      1/20/1998 Hemşirelik                Doç.Dr.   Gülsün Taşocak
                                                           Gücü
                                                           HLA-DR ve DP Allellerinin DNA Düzeyinde
722  1484 Fatma Savran Oğuz   2/10/1998 Tıbb Biyoloji               Prof.Dr.  Mahmut Nezih Çarin
                                                           Belirlenmesi                                                           Böbrek   Nakli  Hastalarında AHKİ-HLA
723  1485 Uğur Akar       2/10/1998 Tıbb Biyoloji               Prof.Dr.  Mahmut Nezih Çarin  Antikorlarının Tespitinde Dondurulmuş Hücre
                                                           Kullanılması


                                                           Meme Kanserleri ve Selim Meme Hastalıklarında
724  1487 Sembol Türkmen    2/17/1998 Kanser Biyokimyası            Prof.Dr.   Pernur Öner    Lökosit    Arilsülfataz-A Aktivitesinin
                                                           Değerlendirilmesi                                                           Değişik İnley Sistemlerinin ve Amalgamın Kenar
725  1489 Halit Haluk Babacan  2/17/1998 Kuron Köprü Protezi            Prof.Dr.   Emine Pamuk
                                                           Sızıntısı Açısından Karşılaştırılması
                                                           Periapikal Lezyonlu Dişlerin Cerrahi Tedavisinin
726  1490 Leman Yakut Alkaner  2/17/1998 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Osman Zeki Gümrü
                                                           İmmun Yanıt Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
727  1491 Hayriye Kırkoyun     2/18/1998 Mikrobiyoloji         Prof.Dr.   Özdem Anğ     Süt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Listeria Türleri
   1491                                                  Tavuklarda Toxoplasma Gondii Antikorlarının IFA
728    Naciye Erol        2/18/1998 Mikrobiyoloji         Prof.Dr.   Ergene Büget
    A                                                   ve IHA Yöntemleri İle Araştırılması
                                                       İşlenmiş Derinin Histomorfolojisi ve Bazı Yapısal
729  1492 Aynur Berkün       2/20/1998 Histoloji ve Embriyoloji    Prof.Dr.   Ercan Artan
                                                       Özellikleri İle Kalite Arasındaki İlişkiler                                                       Jinekolojik    Endokavitler      Brakiterapi
730  1493 Nezahat Olacak      2/24/1998 Tıbbi Radyofizik        Prof.Dr.  Emin Darendeliler  Uygulamalarında Bilgisayarlı Planlama ve TLD
                                                       Dozimetrisi Ölçümlerinin Karşılaştırılması


                                                       Isı İşlemi Görmüş Et Ürünlerinden Sosislerde
731  1494 Özge Özgen        2/27/1998 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.  Muammer Uğur    Hayvan Türünün SDS-PAGE Tekniği İle
                                                       Belirlenmesi Üzerinde Çalışmalar                                                       İstanbul Hastanelerinde İnfekte Atıkların Zararsız
732  1496 Seyhan Temiz       3/5/1998  Halk Sağlığı         Prof.Dr.   Övat Güray
                                                       Hale Getirilme Sürecinin İncelenmesi
                                                       “Tüm Vücut Işınlamasında Semikondüktör Diod
733  1497 Ayşe Kadın (Kozan) Koca  3/6/1998  Tıbbi Radyofizik       Prof.Dr.   Gökhan Töre
                                                       (Yarı İletken Diod) Detektörlerle Doz Ölçümü”
                                                   Serviks Kanserinin Radyasyon Tedavisinde
                                                   Brakiterapi ve Eksternal Radyoterapi Birleşim Doz
734  1499 Nina Tunçel      3/6/1998  Tıbbi Radyofizik      Prof.Dr.   Işık Aslay
                                                   Dağılımının  İncelenmesi  ve   Belirsizliklerin
                                                   Araştırılması


                                                   Fetal Doku İnterfaz Nükleuslarında 13,18,21,X ve Y
735  1500 Gül Leyla Kılıç    3/6/1998  Tıbbi Genetik        Prof.Dr.  Seher Başaran  Kromozom Anöploidilerinin Fluoresan İn Situ
                                                   Hibridizasyon Yöntemi İle Araştırılması                                                   DNA Spesifik Probların Kullanımı İle Yapısal Seks
736  1501 Birsen Karaman    3/6/1998  Tıbbi Genetik        Prof.Dr.  Seher Başaran
                                                   Kromozom Anomalilerinin Araştırılması                                                   Türk Akça Ağacı Şurubu Hastalarında a-Ketoasid
737  1503 Ali Dursun      3/11/1998 Genetik           Prof.Dr.  Asım Cenani   Dehidrogenaz Enzim Kompleksi Mutasyonlarının
                                                   Araştırılması                                                   Aerobik ve Anaerobik Akut/Kronik Egzersizlerin
738  1504 Mehmet Ünal      3/11/1998 Fizyoloji          Prof.Dr.  Serap Erdem
                                                   İmmun Parametreler Üzerindeki Etkileri                                                   Marmara Bölgesi Koyunlarında (Dalgıç, Kıvırcık,
739  1505 Mehmet Cengiz Ölçal  3/11/1998 Anatomi           Doç..Dr.  Oya Kahvecioğlu  Karaman) Dişlerin Morfolojisi, Morfogenezisi ve
                                                   Dişlere Göre Yaş Tayini                                                   Konteynerde Saklanan Boğa Spermatozoonları
740  1506 Nedim Üzey      3/13/1998 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.  Kamuran İleri
                                                   Üzerine Çevre Faktörlerinin Etkileri
                                                    Erken Postiskemik Dönemlerde Kan Beyin Bariyeri
741  1507 Ali Sarper Diler      3/13/1998 Fizyoloji       Prof.Dr.    Ziya Ziylan
                                                    Permeabilite Değişimleri ve Poliaminlerin Geçişi                                                    Köpeklerde     Ketamin     İndüksiyonuyla
742  1508 Oktay Düzgün        3/13/1998 Cerrahi        Doç.Dr.    E.Cem Perk    Gerçekleştirilen İsofluran Anestezisi ve Kan
                                                    Tablosuna Etkileri Üzerine Araştırmalar


                                                    Down    Sendromunda  HLA-DQA1   Allel
743  1509 Hülya Kayserili       3/16/1998 Tıbbi Genetik     Prof.Dr.  Memnune Yüksel Apak  Polimorfizmi  İle DR53  Homozigotluğunun
                                                    Araştırılması


                                                    Tıp II Furkasyon Defektlerinin Yönlendirilmiş Doku
                                                    Rejenerasyonu Tekniği İle Tedavisinde Laktid-
744  1511 İbrahim Alpdoğan Kantarcı  3/18/1998 Periodontoloji    Prof.Dr.    Özen Tuncer
                                                    Glikolid Kopolimer Esaslı Bariyer Membranın
                                                    (Poliglaktin 910) Etkinliğinin İncelenmesi


                                                    Kedi ve Köpeklerde Ultrasonografi Muayene İle
745  1512 Ayça (Tayanç)Buz      3/19/1998 Doğum ve Jinekoloji  Prof.Dr.   Adem Şenünver
                                                    Gebelik ve İnfertilitenin Teşhisi                                                    Kısraklarda Ovulasyonun HCG(Human Chorionic
746  1514 Güven Kaşıkçı        3/20/1998 Doğum ve Jinekoloji  Prof.Dr.   Adem Şenünver   Ganodotropin) ve GnRH (Ganodotropin Releasing
                                                    Hormon) İle Uyarılması                                                    Ankara Keçilerinde Mevsim İçi Oksitosin
747  1515 Gonca Ataç         3/20/1998 Doğum ve Jinekoloji  Prof.Dr.   Adem Şenünver
                                                    Uygulaması İle Östrus Siklusunun Kısaltılması
                                                    Kronik Kalp Yetmezlikli Hastaların    Yaşam
748  1516 Aysel (Badır) Durademir  3/25/1998 Hemşirelik       Doç.Dr.   Birsen Yürügen
                                                    Kaliteleri ve Öz Bakım Davranışları
                                                    Mesane Kanserli Hastaların Demografik Özellikleri
749  1517 Füsun Yarış        3/26/1998 Kanser Epidemiyoloj.  Prof.Dr.   Hilmi Sabuncu
                                                    ve Mesane Kanserinde Etyolojik Faktörler
                                                    Arteria Vertebralis’lerin V1,V2,V3 Segmentlerinin
750  1518 Mübeccel Ulukavak     3/26/1998 Anatomi        Prof.Dr.   Metin Toprak
                                                    Anatomik ve Radyolojik Olarak İncelenmesi
                                                    Dirençli Tüberküloz Olgularında Epidemiyolojik
751  1520 Necati Ünal Toprak    3/30/1998 Halk Sağlığı      Prof.Dr.   Ayşe Kaypmaz
                                                    Faktörler


                                                    Sağlıklı ve Miyokard İnfarktüslü Köpeklerde
                                                    Miyokard      Aktivasyon    Akımlarının
                                                    Elektrokardiyografik,     Vektörkardiyografik
752  1521 Remzi Gönül        3/31/1998 İç Hastalıkları    Prof.Dr.   Hüseyin Tan
                                                    İncelenmesi ve Bu Bulguların Klinik, Hematolojik
                                                    ve Biyokimyasal Değerlerle Olan İlişkilerinin
                                                    İncelenmesi

                                                    Köpeklerde Deri Hastalıklarında Bazı Kan
753  1523 Salim Kemal Kutlay    4/17/1998 Biyokimya       Y.Doç.Dr  Gülhan Türkmen    Parametreleri (Hemoglobin, Kolesterol, GOT, GPT,
                                                    Glikoz, Üre, Kreatinin) Üzerine Araştırmalar                                                    Sputumda Dıthıothreıtol (DTT)ve Diğer Mukolitik
754  1524 Sacide Eroğlu       4/17/1998 Onkolojik Sitoloji   Prof.Dr.  Uğur Hacıhanefioğlu
                                                    Ajanların Sitolojik Kanser Tanısındaki Yeri
                                                             Trivalent Subünit ve Split İnfluenza Aşılarının
                                                             Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Bronşial Astım
755  1525 Abdül Lama         4/21/1998 İmmünoloji                Prof.Dr.  Nurhayat Yıldırım
                                                             Olguları ve Sağlık Personelinin Bağışık Yanıtına
                                                             Etkisi


                                                             Kuzey-Batı Türkiye’de Yetişen Yabani Rosa Türleri
756  1526 Şükran (Şiraneci) Kültür  4/24/1998 Farmasötik Botanik            Prof.Dr.  Neriman Özhatay
                                                             Üzerinde Farmasötik Botanik Bir Araştırma


                                                             Biyoaktif Camların (Biyoglass Y5S5) Sistemik
                                                             Etkilerinin Deneysel Olarak Laboratuvar ve
757  1527 Arzu Ferdağ Şenkesen    4/29/1998 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Necla Timoçin
                                                             Transmisyon    Elektron   Mikroskobisiyle
                                                             Değerlendirilmesi
                                                             Bakır, Çinko, Kurşun ve Kadmiyum Katkılı
                                                             Besinlerle Beslenen Civcivlerin Kan Serum ve
758  1529 Derviş Özçelik       5/4/1998  Biyofizik                Prof.Dr.   Şefik Dursun   Değişik      Dokularındaki     Element
                                                             Konsantrasyonlarının   Ölçülmesi ve  Besi
                                                             Performansına Etkilerinin Saptanması


                                                             Skolyozda   Hemşirelik   Tanı  Yöntemlerinin
759  1530 Zarife (Yenidoğan) Kavlak  5/8/1998  Hemşirelik                Doç.Dr.   Semra Erdoğan
                                                             Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi


                                                             Silivri Sağlık Ocaklarında Çalışan Ebe ve
                                                             Hemşirelerin Bağışıklama Konusundaki Bilgi
760  1531 Levent Altıntaş       5/8/1998  Halk Sağlığı               Prof.Dr.   Zuhal Baltaş
                                                             Düzeylerinin Tespiti ve Görev Analizi İle Hazırlanan
                                                             Hizmet içi Eğitimin Etkinliğinin Belirlenmesi


                                                             Kesim Kuzularında Et Verimi ve Et Kalitesine Etki
761  1532 Alper Yılmaz        5/8/1998  Zootekni                 Prof.Dr.  Ahmet Altınel
                                                             Eden Bazı Faktörler Üzerinde Araştırmalar
                                                         Tip II Diabete Makrovasküler Komplikasyonlar
                                                         Açısından Serum Sitokin (Tümör Nekroz Faktör-µ
762  1537 Seval Aydın Mermertaş     6/3/1998  Biyokimya           Prof.Dr.  Safiye Dondurmacı
                                                         ve  İnterlökün-IB) Düzeylerinin ve  Lipid
                                                         Peroksidasyonunun Değerlendirilmesi


                                                         Mikroanjiopatili Diabetes Mellituslu Hastalarda
763  1538 Hafize (Kaya)Uzun       6/3/1998  Biyokimya           Prof.Dr.  Safiye Dondurmacı  Serum Sitokin (İnterlökin-IB ve İnterlökin-6)
                                                         Düzeylerinin ve Lipid Peroksidasyonunun Rolü                                                         Veteriner Toksikoloji Yönünden Trakya Bölgesinin
764  1540 Tülay (İlter) Bakırel     6/8/1998  Farmakoloji-Toksikoloji    Prof.Dr.  Süleyman Şener
                                                         Zehirli Bitkileri Üzerine Çalışmalar
765  1542 Penbe Çağatay         6/12/1998 Biyoistatistik ve Demografi  Prof.Dr.  Mustafa Şenocak   Randomize Klinik Deneylerde Bir Ölçek Önerisi
                                                         Baş ve Boyun Kanserli Hastalarda Radyoterapinin
       Safiye Çiğdem   (Keklik)
766  1543                6/17/1998 Endodonti           Prof.Dr.  Gündüz Bayırlı   Tükürük ve Kan Parametreleri Üzerindeki
       Gürkök
                                                         Etkilerinin İncelenmesi


                                                         Kıvırcık Irkı Koyunlarda Reprodüksiyonun Farklı
767  1547 Zambak (Erkan) Uras      6/19/1998 Biyokimya           Prof.Dr.   Aysel Özpınar   Dönemlerinde   Çeşitli  Kan  Parametrelerinin
                                                         Konsantrasyonlarının İncelenmesi


                                                         Ülkemiz Karasularından Avlanan Bazı Kabuklu Su
                                                         Ürünlerinde Paralytıc Shellfısh Poısonıng (PSP)ve
768  1550 Ayşegül Eryiğit        6/24/1998 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.   Özer Ergün
                                                         Diarrhetıc Shellfısh Poısonıng (DSP) Toksin
                                                         Kalıntılarının Araştırılması
                                                             Deneysel Olarak Çekim Boşluklarına Yerleştirilen
                                                             Biyoaktif Cam Partiküllü Kemik Ogmentasyon
                                                             Materyali İle Yüksek Yoğunluklu Politetrafloraetilen
769  1556 Haşmet Cemil Gökdeniz  7/8/1998  Oral İmplantoloji            Prof.Dr.  Tayfun Özdemir
                                                             Esaslı Bariyer Membranının Kemik İyileşmesi
                                                             Üzerindeki   Etkilerinin, Histolojik   Olarak
                                                             Karşılaştırılması


                                                             Türkiye’de Yetişen Sarı Çiçekli Asphodelıne Türleri
770  1559 Tüten (Keklik) Koçoğlu  7/9/1998  Farmakognozi               Prof.Dr.  Nurhayat Sütlüpınar
                                                             Köklerindeki Antrakinon Türevleri                                                             Puromisin Aminonükleoziti Uygulanarak Nefrotik
771  1563 Dilek Ayrıbaş      7/15/1998 Biyokimya                 Prof.Dr.   Necla Koçak    Sendrom Oluşturulan Sıçanların Böbreklerinde
                                                             Glutatyon Metabolizmasının İncelenmesi


                                                             Sistemik Uygulanan Kortikosteraidlerin Çene ve
772  1567 Güneş Ayışığı      7/24/1998 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Ayşegül Apaydın   Kalça Ekmeli (Sıçan) Üzerindeki Etkilerinin Işık ve
                                                             Elektron Mikroskobu Düzeyinde Araştırılması
773  1569 İnsaf İnan        7/28/1998 Hemşirelik                Prof.Dr.  Kamerya Babadağ    Doğru Hemşirelik Tanılamasında Eğitimin Etkinliği
                                                             Türkiye’nin Değişik Bölgelerinden Toplanan Çeşitli
774  1578 Sevgi Ergin       8/21/1998 Mikrobiyoloji               Prof.Dr.   Kemal Altaş    Su Örneklerinde Hepatit E Virüsü RNA’sının
                                                             Araştırılması


                                                             Metal Alaşımlarının Örtülü Lehim Yöntemi İle
775  1585 Gülden Sızmazışık    9/4/1998  Kuron Köprü Protezi           Prof.Dr.   Murat Aydın    Birleştirilmesinde Kullanılan Değişik Revetmanların
                                                             Lehim Hassasiyetine Etkileri Üzerine Araştırmalar
       Süheyla (Aykaç)                                    İstanbul’da Human Herpesvirus-6’nın Farklı Yaş
776  1587            9/9/1998  Mikrobiyoloji        Prof.Dr.  Gülden Yılmaz
       Yazıcıoğlu                                      Gruplarında Seroepidemiyolojisi


                                                  Çeşitli Akciğer Hastalıklarının Ayırıcı Tanısında
                                                  Transbronşiyal Akciğer Biyopsisi İle Labiyal
777  1588 Erkan Ağırbaş     9/10/1998 Ağız Diş Çene Hastalıkları  Prof.Dr.   Ülker Güç   Tükürük      Bezi   Biyopsilerinin    ve
                                                  İmmünohistokimyasal         Belirteçlerinin
                                                  Karşılaştırılması

                                                  Akut Miyokard İnfarktüsünde Serum HDL Alt
778  1589 Fazlollah Moin    7/7/1998  Biyokimya          Prof.Dr.  İnci Kuşçu   Grupları İle APO AI, APO B ve Lp(a) Düzeylerinin
                                                  İncelenmesi


                                                  Püberte Öncesi Kısa Boylu Çocuklarda, Endojen
                                                  Büyüme Hormonu Değerlerinin Sekiz Saatlik Gece
779  1592 Nurten Turan     9/11/1998 Bioistatistik ve Demografi  Prof.Dr.  Rian Dişçi
                                                  Uykusu Sırasındaki Periyodisitesinin, Fourter
                                                  Çözümleme Yöntemi İle İncelenmesi


                                                  Rekürrent Aftöz Stomatitislerin Etyolojisinde
780  1595 Cem Baysal      9/18/1998 Oral Diagnoz ve Radyoloji  Prof.Dr.  Şükrü Şirin  Herpes Simpleks Virüs-1, Herpes Simpleks Virüs-2
                                                  ve Chlamydia Trachomatis’in Rolü                                                  Uzun Süreli Lityum Kullanımının Manik-Depresif
781  1596 Dilhan (Işkın)İlgüy  9/18/1998 Oral Diagnoz ve Radyoloji  Prof.Dr.  Şükrü Şirin
                                                  Hastalarda Ağız-Diş Sağlığı Üzerine Etkileri
                                                  Akkaraman Irkında Yaş ve Cinsiyetin Deri Kalitesi
782  1600 Hasan Akın      9/18/1998 Zootekni           Prof.Dr.  Ahmet Altınel
                                                  ve Randımanına Etkileri Üzerinde Araştırmalar
                                                             Farklı Tekniklerle Üretilen Beyaz Peynirlerde Bazı
783  1609 Hülya Varlık       10/9/1998 Besin Hijyeni ve Teknolojisi        Prof.Dr.  Muammer Uğur    Biyojenik Aminlerin (Histamin ve Tiramin)
                                                             Oluşumu Üzerine Bir Araştırma                                                             Kadınlarda Cinsel Davranış Özellikleri ve Bunların
784  1610 Sibel (Çağlayan) Gürsoy  10/13/1998 Psikiyatri                Prof.Dr.   Arşalus Kayır
                                                             Zaman Boyunca Değişimi                                                             Konus Kuronlarda Metal Primer İle Metal ve Plastik
785  1611 Özlem (Erdem) Bıyıklı   10/14/1998 Kuron Köprü Protezi            Prof.Dr.  Babür Caniklioğlu  Sekonder Kuronlarda Tutunma Kuvvetinin İn Vitro
                                                             Olarak İncelenmesi                                                             Taksole Bağlı Olarak Oluşan Radyoduyarlılığın
786  1612 Belma Kurdoğlu      10/15/1998 Tıbbi Radyofizik             Prof.Dr.  Emin Darendeliler
                                                             Moleküler Mekanizmasının Araştırılması
                                                             Yem Maddelerinin Üretiminden Tüketimine Kadar
787  1613 Haşim Salihoğlu      10/16/1998 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.  Haydar Özpınar
                                                             Geçen Dönemde Hijyenik Yönden İncelenmesi                                                             Açık ve Kapalı Kaplıca Kür Tedavisinin Diz
788  1614 Feryal Subaşı       9/29/1998 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji     Prof.Dr.  Zeki Karagülle   Osteoartritli Hastalar Üzerindeki Etkinliğinin
                                                             Karşılaştırılması                                                             Afetlerde Sağlık Hizmetleri (Halk Sağlığı Konusu
789  1615 Ayhan Özşahin       10/16/1998 Halk Sağlığı               Prof.Dr.  Yıldız Tümerdem
                                                             Olarak Depremler)
                                                            Kronik Egzersizin Sıçanlarda Periferik Kan
790  1623 Canan Dinçer       11/17/1998 Fizyoloji                Doç.Dr.   Zeynep Aydın   Hematopoetik Kök Hücre Populasyonu Üzerine
                                                            Etkileri


                                                            Ratlarda Oral Olarak Verilen Linear Alkil Benzen
                                                            Sülfonatın (LAS) Serum ve Karaciğerdeki Enzim
791  1625 Meryem Şakar       12/11/1998 Biyokimya                Prof.Dr.  Ahmet Mengi
                                                            (AST,ALT) İle Üre Glukoz ve Bilirubin Düzeyleri
                                                            Üzerine Kronik Etkilerinin Araştırılması


                                                            Meme Kanserlilerde Nükleer    DNA   Üzerine
792  1626 Tülin Ayşe Özden     12/7/1998 Biyokimya                 Prof.Dr.  Beyhan Ömer
                                                            Oksidatif Hasarın Etkisi


                                                            Oral Mukozada Oluşturulmuş Yumuşak Doku
                                                            Defektinin İyileşmesi ve Oksidatif Stres Üzerine E
793  1627 İsil (Şamlı) Köşkeroğlu  12/9/1998 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.   Zerrin Çebi
                                                            Vitamini ve Selenyumun Etkisinin Deneysel Olarak
                                                            Araştırılması


                                                            Lektin Verilen Normal ve Tümörlü Farelerde Serum,
794  1628 Kemal Özdem Öztabak    12/11/1998 Biyokimya                Prof.Dr.  Ahmet Mengi    Karaciğer, Böbrek, AST, ALT, GGT, ALP, CK,
                                                            Aktiviteleri                                                            İşlenmiş Koyun İnce Bağırsaklarının Muhafazası
795  1629 Mehmet Gültekin Bilgin  12/16/1998 Besin Hijyeni ve Teknolojisi       Prof.Dr.  Muammer Uğur
                                                            Üzerine Bir Araştırma                                                            Bıldırcınlarda Deneysel Hipertiroidizm  ve
796  1630 Doğan Yağcı        12/17/1998 Fizyoloji                Prof.Dr.  Ülker Çötelioğlu  Hipotiroidizmde Bazı Eritrosit Parametrelerin
                                                            İncelenmesi
                                                    Farklı Dokularda Oksidan Etkinin Hasarları ve
797  1631 Erdal İnce         12/22/1998 Tıbbi Biyoloji    Prof.Dr.  Gönül Sultuybek
                                                    Antioksidan Savunma Sistemleri                                                    Köpeklerde   Antebrachium’da Karşılaşılan
798  1632 Kemal Altunatmaz      12/25/1998 Cerrahi       Prof.Dr.    Rauf Yücel    Ortopedik Lezyonlar ve Bunların Sağaltımları
                                                    Üzerine Klinik Çalışmalar


                                                    Sıçanlarda N-Nitroso-N-Methylurea’nın Karsinojen
799  1633 Ahmet Gülçubuk       12/28/1998 Patoloji       Prof.Dr.  Tahsin Yeşildere   Etkisinin Kan Plazmasındaki E Vitamini ve
                                                    Selenyum Düzeyleri İle İlişkisi                                                    Ratlarda Deneysel Hipotiroidi Olaylarında Klinik
800  1634 Gülbin Ayyıldız       12/28/1998 Patoloji       Prof.Dr.  Tahsin Yeşildere
                                                    Patolojik Bulgular
                                                    Psikotik ve Borderline Hasta Gruplarında Sanatla
801  1636 Nurhan Eren         12/29/1998 Hemşirelik      Prof.Dr.  Çaylan Pektekin
                                                    Psikoterapi Sürecinin İncelenmesi
       Ali  Asghar   Ahmady                                  Östrusları PMSG İle Uyarılmış Köpeklerde
802  1638               11/6/1998 Doğum ve Jinekoloji  Doç.Dr.    Huriye Horoz
       Aghdam                                           Ovulasyonun GnRH ve hCG İle Uyarılması                                                    Tip I Diyabetes Mellituslu Hastalarda Lenfosit Alt
803  1639 Mehmet Araslı        12/23/1998 İmmünoloji      Prof.Dr.  Süheyla Serdengeçti  Gruplarının ve Aktive Lenfosit Oranlarının Flow
                                                    Sitometrik Yöntem İle Araştırılması
                                                          Farklı Kalsiyum Düzeyleri ve Anyonların
                                                          Broylerlerde  Kan   Asit-Baz  Dengesi,Besi
804  1640 Şerife Karamüftüoğlu  1/8/1999  Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Doç.Dr.  Neşe Kocabağlı
                                                          Performansı ve Tibial Diskondroplazi Oluşumuna
                                                          Etkisi

                                                          0,5mm’den 0,3mm ve 0,2mm Metal Kalınlığına
                                                          İndirilen Metal Seramik Kuronlarda Kıymetli ve
805  1641 Ayşe Yılmaz      1/11/1999 Kuron Köprü Protezi            Prof.Dr.  Murat Aydın
                                                          Kıymetsiz Metal Alaşımlarının Baskı Gerilim
                                                          Dirençlerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması


                                                          Düşük ve Yüksek Glisemik İndeksli Öğüne µ-
806  1643 Emel Selma Özer    1/12/1999 Beslenme                  Prof.Dr.  Ergin Sencer
                                                          Glikosidaz İnhibitörünün Etkisi                                                          Akut Alkol İntoksikasyonuna Bağlı Beyin Transport
807  1644 Füsun Çınar      1/14/1999 Biyokimya                 Prof.Dr.  Pernur Öner   Fonksiyonları Değişiklikleri Üzerine Eksojen
                                                          Melatoninin Etkisi                                                          NAD+/ADP    Riboz  Metabolizmasına  İlişkin
808  1645 Leman Yalçıntepe    1/15/1999 Biyofizik                 Prof.Dr.  Demir Tiryaki
                                                          Çalışmalar                                                          Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Bazı Tedavi
809  1646 Fatma Nur Kesiktaş   1/25/1999 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji     Prof.Dr.  Nurten Özer   Yöntemlerinin Kısa ve Uzun Dönemlerde
                                                          Değerlendirilmesi


                                                          Sürekli Kemik Defektlerinde Yönlendirilmiş Doku
810  1647 Taha Tekin Yazar    1/26/1999 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Tülin Özbayrak  Rejenerasyonunun Osteogenesis Üzerine Etkilerinin
                                                          Histopatolojik Araştırılması
                                                     Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Değişik
811  1649 Bülent Pelister      1/26/1999 Zootekni            Prof.Dr.  Ahmet Altınel  Orijinli Siyah Alaca İneklerin Döl ve Süt Verim
                                                     Özellikleri Üzerinde Araştırmalar


                                                     Tümör Modelinde CD 38 Düzeyi Bir Hayvan
812  1650 Ş.Çağatay Korkut      2/1/1999  Biyofizik          Prof.Dr.  Demir Tiryaki  Modelinde   NAD+ Metabolizmasına İlişkin
                                                     Değişiklikler                                                     Bakteriyel Vajinozda Anaerop Bakterilerin Önemi
813  1652 Hrisi Bahar        2/5/1999  Mikrobiyoloji        Prof.Dr.  Müzeyyen Mamal
                                                     ve Antimikrobik Maddelere Direnç Durumları


                                                     Streptozotosin İle Kronik Diabetik Yapılan
                                                     Sıçanların Aort Endotel Dokusunda Nitrik Oksid
814  1653 Osman Nuri Şenbayram   2/16/1999 Biyokimya           Prof.Dr.  Emine Kökoğlu
                                                     Sentez Aktivitesinin ve Plazma Nitrit/Nitrat
                                                     Ölçümünün Değerlendirilmesi


                                                     Kronik B Hepatiti Patogenezinde Süperantijen
815  1654 Nilgün (Yılbaz) Döşoğlu  11/30/1998 İmmünoloji          Prof.Dr.   Şadi Yenen
                                                     Hipotezinin Test Edilmesi                                                     İstanbul Piyasasında Satışa Sunulan Tavuk Etlerinde
816  1655 Yunus Bayrak       2/15/1999 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.   Bülent Nazlı  Yersinia Enterocolitica’nın Mevcudiyeti Üzerine
                                                     Araştırmalar


                                                     Tekir Kedilerde Reprodüksiyon Durumlarına Bağlı
817  1656 Cevat Nisbet       2/19/1999 Biyokimya           Prof.Dr.  Aysel Özpınar  Olarak Plazma Progresteron, Östrodiol 17B
                                                     Düzeylerindeki Değişimler
                                                       Fare Embriyolarının İn Vitro Kültüründe Farklı BSA
818  1657 Mithat Evecen        2/26/1999 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.  Kamuran İleri
                                                       Oranlarının Gelişime Etkisi
                                                       Helicobacter Pylori Enfeksiyonunun Halk Sağlığı
819  1658 Berrin Tutkun Telatar    3/3/1999  Halk Sağlığı        Prof.Dr.  Ayşe Kaypmaz
                                                       Açısından Önemi Üzerine Bir Araştırma                                                       İnterproksimal Bölgede Kuron-Dişeti, Kuron-Diş
820  1659 Erdal Eroğlu         3/4/1999  Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.  Erdal Poyrazoğlu  İlişkisinin Oluşturulmasında Farklı Yöntemlerin
                                                       İncelenmesi


                                                       İstanbul’un Çeşitli İlçe ve Belde Belediyelerinde
                                                       Kullanılan, Şebeke, Sokak Çeşmesi, Kuyu ve
821  1660 Sema Yalvaç         3/4/1999  Beslenme          Prof.Dr.  Ahmet Aydın
                                                       İstasyon   Sularındaki  Florür  Düzeylerinin
                                                       Belirlenmesi


                                                       İstanbul’da Çeşitli Kaynaklardan İzole Edilen
822  1661 Şüküfe Diren         3/5/1999  Mikrobiyoloji        Prof.Dr.   Özdem Anğ
                                                       Salmonella Typhimurium Suşlarının Özellikleri


                                                       Nikel-Titanyum ve Paslanmaz Çelik Kanal
                                                       Aletlerinin   Eğri    Kök    Kanallarının
823  1662 Rabia Figen (Uysal) Kaptan  3/8/1999  Endodonti          Prof.Dr.  Alpay Yırcallı
                                                       Preparasyonundaki  Etkinliklerinin Bilgisayarlı
                                                       Dental Radyografi Yöntemiyle İncelenmesi


                                                       Santral ve Periferik Obezite Vakalarında Lipit
824  1663 İ.Yıldıray Kargı       3/10/1999 Biyokimya          Prof.Dr.   Ahmet Sivas   Profili Özelliği ve Diğer Antropometrik ve
                                                       Metabolik Parametreler İle İlişkisi
                                                    “İstanbul’daki Su İstasyonlarında Satışa Sunulan
825  1664 Füsun Ergün       3/5/1999  Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.  Özer Ergün   İçme Sularının Genel Hijyen Kriterleri ve Bazı
                                                    Patojenler Yönünden İncelenmesi”


                                                    Chlamydia Trachomatis Üretrifli Hastalarda
826  1665 Hülya Nilgün Işık    3/15/1999 İmmünoloji           Prof.Dr.  Şadi Yenen   Azitronisin ve Doksisiklin İle Tedavilerin
                                                    Karşılaştırmalı İmmunomodülatör Etkileri


                                                    Çölyak Hastalığında HLA-DQAIBI (*0501;*02)
827  1666 Beyhan Tüysüz      3/15/1999 Genetik             Prof.Dr.  Turgut Ulutin  Allel Sıklığının ve Genotip-Fenotip İlişkisinin
                                                    Araştırılması                                                    Küçük Ölçekli İşyerleri İle Çalışanlarının İş Sağlığı
828  1667 Yeşim Altıntepe     3/18/1999 Halk Sağlığı          Prof.Dr.  Ayşe Kaypmaz
                                                    Hizmetleri Bakımından Araştırılması
                                                    Ulaştırma Hizmetlerinde Çalışanların Bel (ve Sırt)
829  1668 Oğuz Altunkaynak    3/18/1999 Halk Sağlığı          Prof.Dr.  Hilmi Sabuncu
                                                    Ağrıları Üzerinde Ergonomik Koşulların Etkisi
                                                    Çok Değişkenli Varyans Analizinin (MANOVA)
830  1674 Hayriye (Vehid) Ertem  3/24/1999 Biyoistatistik ve Demografi   Doç.Dr.  Ahmet Dirican
                                                    Sağlık Bilimlerinde Uygulaması
                                                    Ağrı Yöntemi İle İlgili Hemşirelerin Bilgi ve
831  1675 Hale Üstkan Özlen    3/24/1999 Hemşirelik           Prof.Dr.  Sevgi Oktay
                                                    İnançlarının Değerlendirilmesi
                                              Rebazaj ve Astarlama İşlemlerinin Protez Kaide
832  1677 Özlem Duran   4/6/1999  Total Parsiyel Protezi  Prof.Dr.  Metin Turfaner
                                              Plağının Kırılma Dayanımına Etkisi
                                              Milli Kuronların Tutuculuğunu Etkileyen Faktörler
833  1678 Hakan Çetiner  4/7/1999  Kuron Köprü Protezi   Prof.Dr.  Selim Pamuk
                                              Üzerine Araştırmalar


                                              Fetal Kromozom Anomalilerinin Yasaklanmasında
                                              II.Trimester Maternal Serum Üçlü Tarama Testinin
834  1681 Ayşe Engür   4/9/1999  Genetik         Prof.Dr.  Seher Başaran
                                              Duyarlılığı ve Plasenta İle Sınırlı Mozaisizmin
                                              Maternal Serum hCG Değeri Üzerine Etkisi


                                              Silikon Esaslı Ölçü Materyallerinin Metal Ölçü
835  1682 Yeşim Çevik   4/9/1999  Kuron Köprü Protezi   Prof.Dr.  Yasemin Aras   Kaşıklarına Tutuculuğunu Arttıran Faktörlerin
                                              Araştırılması


                                              Saturne-41  Lineer  Hızlandırıcısında Toraks
836  1684 Nural Öztürk  4/13/1999 Tıbbi Radyofizik     Doç.Dr.  Gönül Kemikler  Cidarının Elektron   Ark Tedavisi ve Doz
                                              Optimizasyonu                                              Aspergillus  Flavipes’in  İndüklenebilen  α-
837  1685 Nurten Özsoy  3/26/1999 Biyokimya         Prof.Dr.  Hakan Berkkan
                                              Galaktozidaz İzoenzimleri
838  1686 Amir Ashkhasi  3/26/1999 Biyokimya         Prof.Dr.   Ayşe Can    Midye Transaminazları Üzerinde İncelemeler
                                                              Profesyonel Futbolcularda Alt Ekstremitelerin
                                                              Yapısal ve Fonksiyonel Anatomik Ölçüleri İle Aynı
839  1694 Bülent Bayraktar     4/21/1999 Anatomi                  Prof.Dr.  Kayıhan Şahinoğlu
                                                              Bölgedeki Sportif Sakatlıklar Arasındaki İlişkilerin
                                                              Değerlendirilmesi840  1695 Yelda (Tarkan) Argüden  4/21/1999 Genetik                  DoçDr.   Seniha Hacıhanefioğlu  Akciğer Kanserlerinde Sitogenetik İncelemeler
                                                              Ampütasyon Uygulanan Hastalarda Eğitimin
841  1701 Ümmü Yıldız Fındık    4/27/1999 Hemşirelik                Prof.Dr.    Güler Aksoy     Hastalığı Değerlendirme ve Öz Bakım Gücü
                                                              Kazanma Yetisine Etkisi                                                              Kök Yüzeyi Düzleştirme İşleminde Kullanılan Farklı
842  1702 Betül (Memik) Gürer   4/28/1999 Periodontoloji              Prof.Dr.    Hasan Meriç
                                                              Aletlerin Karşılaştırılması
                                                              Silivri Bölgesi İçme ve Kullanma Sularının Fiziksel
843  1703 Cahit Şimşek       4/29/1999 Halk Sağlığı               Y.Doç.Dr   Ahmet Yüceokur
                                                              ve Kimyasal Yönden Değerlendirilmesi                                                              Tane Sorgumun Süt İneklerinde Ruminal
844  1706 M.Sedat Baran      5/10/1999 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Doç.Dr.    Neşe Kocabağlı    Fermentasyon,Süt Verimi ve Sütün Bileşimi Üzerine
                                                              Etkisi                                                              Türkiye’de Tüketilen Balıklarda     ve   Deniz
845  1707 Rana Oral Çelikkol    4/14/1999 Beslenme                 Prof.Dr.    Faruk Alagöl
                                                              Ürünlerinde İyod Miktarı Tayini
                                                          Genç    Popülasyonda     Temporomandibular
846  1709 Pınar Köktürk Kursoğlu  5/11/1999 Total Parsiyel Protezi          Prof.Dr.  Mehmet Beyli
                                                          Rahatsızlıkların Sıklığı ve Dağılımı                                                          Toplumumuzun Bir Kesiminden Elde Edilen
847  1710 Uğur Ergin        5/12/1999 Protetik Diş Tedavisi           Prof.Dr.  Mehmet Beyli   Ölçümlere Uygun Olarak Deneysel Bir Artikülatör
                                                          Modelinin Oluşturulması


                                                          Normal ve Fascioliasis’li Sığırlarda Serum AST,
                                                          ALT, GGT, ALP Aktiviteleri İle Total Protein,
848  1711 Kadir Levent Bulum    5/13/1999 Biyokimya                 Prof.Dr.  Ahmet Mengi
                                                          Albumin, Total Bilirubin Düzeyleri Üzerine
                                                          Araştırmalar


                                                          Büyüme Hormonunun (rBST) İneklerde Süt
849  1712 İsmail Abaş       5/14/1999 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.  Haydar Özpınar  Verimine, Sütün Kompozisyonuna ve Hayvan
                                                          Sağlığı Üzerine Etkisinin İncelenmesi                                                          Deniz   Ürünlerinde   Histamin   Düzeyinin
850  1713 Uğur Ata         5/21/1999 Farmakoloji-Toksikoloji          Prof.Dr.  Süleyman Şener
                                                          Araştırılması                                                          Kuron Köprü Protezlerinde Kullanılan Metal
851  1714 Gökhan Akgüngör     5/25/1999 Kuron Köprü Protezi            Prof.Dr.  Murat Aydın   Alaşımlarının Radyasyon Işınlarıyla Karşılıklı
                                                          Etkileşimleri Üzerine Araştırmalar                                                          Diyabetli Hastalarda Hastalığa Uyumu Etkileyen
852  1715 H.Şeyda Özcan      5/21/1999 Hemşirelik                Doç.Dr.   Zehra Durna
                                                          Faktörlerin Değerlendirilmesi
853  1716 İsmail İlker Efil  5/28/1999 Parazitoloji            Prof.Dr.  Müfit Toparlak   Trakya’da Koyunlarda Ixodıd Kene Enfestasyonları
                                                      İstanbul’un Su Kaynaklarının Patojen     Barsak
854  1717 Fatma Köksal    5/28/1999 Mikrobiyoloji            Prof.Dr.  Mustafa Samastı
                                                      Bakterileri Bakımından Değerlendirilmesi                                                      Metal Alt Yapılı Hareketli Protezlerde, Metal İle
855  1718 Gökçen Okan     6/2/1999  Total Parsiyel Protezi       Prof.Dr.   Necat Tuncer   Akriliğin   Bağlantısında   Mikroretansiyon
                                                      Yöntemlerinin İncelenmesi                                                      Türk Toplumunda Kullanılabilir    Dişli  Kaşık
856  1719 Selim Çömelekoğlu  6/3/1999  Kuron Köprü Protezi        Prof.Dr.  Babür Caniklioğlu
                                                      Boyutlarının Saptanması                                                      Sporcular ve Antrenörlerin Görsel Dikkatlerinin
857  1720 İlker Yücesir    6/7/1999  Fizyoloji             Prof.Dr.  Tamer Demiralp   Nesnel Değerlendirilmesinde Olaya İlişkin Beyin
                                                      Potansiyelleri(OİP)


                                                      Kocaeli İli Merkez İlçesinde İçme Sularındaki İyot
858  1723 Sıdıka Beykal    6/16/1999 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Doç.Dr.   Arif Dönmez    Düzeyi İle İlkokul Çocuklarında İyot Eksikliği ve
                                                      Guatr Sıklığının Karşılaştırılması


                                                      Dezenfektan ve Antiseptik Maddelerinin Düşük
859  1725 Hayati Beka     6/14/1999 Mikrobiyoloji            Prof.Dr.   Bülent Gürler   Konsantrasyonlarının  S.Aureus, E.Coli ve
                                                      P.Aeruginosa Suşlarına Etkisi
                                                           Kocaeli İlinde Spontan Pnömotoraks Olguları İle
860  1726 Reha Alzafer          6/16/1999 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Prof.Dr.  Zeki Karagülle
                                                           Hava Basıncı İlişkisi                                                           Kesim Öncesi Kasaplık Koyunlara Uygulanan
861  1727 Achmet Chalil         6/18/1999 Besin Hijyeni ve Teknolojisi    Prof.Dr.   Bülent Nazlı   Elektrikle Bayıltma Metodunun Et Kalitesine Etkisi
                                                           Üzerinde Araştırmalar                                                           Genetik Hastalıklar İçin Farklı Risk Gruplarında
862  1729 M.Zuhal Azaklı         6/24/1999 Genetik               Prof.Dr.  Seher Başaran
                                                           Prenatal Tanı Amaçlı Genetik Danışmanın Etkileri
                                                           Tad Duyusu Uyarısının İnsülin Sekresyonuna
863  1733 Aliye Özenoğlu         7/5/1999  Beslenme              Prof.Dr.  Hüsrev Hatemi
                                                           Etkisinin Araştırılması
                                                           Crataegus Tanacetifolia (Lam.) Pers. Üzerinde
864  1735 M.Kaya Ergezen         7/6/1999  Farmakognozi            Prof.Dr.  A.Hikmet Meriçli
                                                           Farmakognozik Araştırmalar                                                           Çeşitli Kimyasal Madde Sınıfına Ait 80 Kadar
       Adviye  Naz  (Karayiğit)
865  1736                7/6/1999  Farmasötik Toksikoloji       Prof.Dr.   Zeliha İmre   Pestisidin Artemia Salina L.Larvaları Üzerindeki
       Alişan
                                                           Toksisitelerinin Tayini                                                           Şanizade Mehmed Ataullah Efendi’nin Kanunü’l-
866  1738 Namık Kemal Kurt        7/8/1999  Deontoloji ve Tıp Tarihi      Prof.Dr.  Ayten Altıntaş
                                                           Cerrahin Adlı Kitabının İncelenmesi
                                                     I.Dünya Savaşında Kafkas Cephesinde Tifüsle
867  1739 Mustafa Karatepe      7/8/1999  Deontoloji ve Tıp Tarihi   Prof.Dr.  Mebrure Değer
                                                     Mücadele
                                                     Lokal Paratiroid Hormon Uygulamasının Ortodontik
868  1741 M.Cem Caniklioğlu     7/8/1999  Ortodonti          Prof.Dr.  Yıldız Kırlıç
                                                     Diş Hareketleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi
                                                     Melatoninin    Beyin   Antioksidan     Enzim
869  1742 Yıldız (Öner)İyidoğan   7/9/1999  Biyokimya          Prof.Dr.  Figen Gürdöl
                                                     Aktivitelerine Etkisi ve Etanolle Etkileşimi                                                     Kısraklarda  Erken   Embriyonik  Ölümlerin
870  1743 Babür Carioğlu       7/9/1999  Doğum ve Jinekoloji     Prof.Dr.  Adem Şenünver  Progesteron ve Gonadotrophin Releasıng Hormon
                                                     (GnRH) İle Engellenmesi


                                                     Isı İşlemi Görmüş Et Ürünlerinin Üretiminde
871  1746 Filiz Yılmaz       7/12/1999 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.  Muammer Uğur   Kontaminasyon Kaynakları ve Kritik Kontrol
                                                     Noktalarının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma                                                     Çeşitli Kök Kanalı Dolgu Materyallerinin Sitotoksik
872  1750 Handan Odabaşı      7/15/1999 Endodonti           Prof.Dr.  Selmin Aşçı
                                                     Etkilerinin İncelenmesi
       Emine Meltem Battalgazi                                   Preeklampside   Adhezyon     Molekülleri   ve
873  1751              6/16/1999 İmmünoloji           Prof.Dr.  Tarık Altınok
       Çam                                             Sitokinlerin Rolü
                                                    Farklı Tip Kök Kanal Aletleri ve Farklı Yöntemler
                                                    Kullanarak Yapılan Kök Kanalı Şekillendirmeleri
874  1754 Halil Murat Okuyan  7/20/1999 Endodonti           Prof.Dr.  Sedat Küçükay
                                                    Sonucu Foramen Apikale Dışına İtilen Debris
                                                    Miktarının Ölçülmesi


                                                    Klimakterik Dönemdeki Kadınların Öz-Bakım
875  1756 Selma Uptan      7/15/1999 Hemşirelik           Prof.Dr.  Anahit Coşkun
                                                    Gücünün Arttırılmasında Hemşirenin Rolü
                                                    Türkiye’nin Batısında Yetişen Ferulago Türleri
876  1758 Emine Akalın Uruşak  7/23/1999 Farmasötik Botanik       Prof.Dr.  Neriman Özhatay
                                                    Üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar
                                                    Kinazolinon Halkası Taşıyan 4-Tiyazolidinon
877  1759 Nalan Terzioğlu    7/27/1999 Farmasötik Kimya        Prof.Dr.  Aysel Gürsoy
                                                    Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Yapı Aydınlatılması
                                                    İmmediyat İmplant   Uygulamalarında  Membran
878  1761 Özkan Cem Dilek    7/28/1999 Oral İmplantoloji       Prof.Dr.  Tayfun Özdemir
                                                    Kullanımının Rolü                                                    Frajil-X Sendromu Hasta ve Taşıyıcılarının
879  1763 Duran Üstek      6/30/1999 Genetik            Prof.Dr.  Seher Başaran  Tanısında  Non-Radyoaktif Southern  Blot
                                                    Yönteminin Uygulanması


                                                    Çeşitli Sığır Irklarımıza Ait Karkaslarda Değerli Et
880  1764 Ahmet Yücesan     7/30/1999 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.   Özer Ergün   Prepatlarının Oranlarının Tespiti ve Bunlara
                                                    Uygulanan Ön İşlemler Üzerine Araştırmalar
                                                  İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde Kullanılan
881  1769 Yaşar Nakipoğlu    8/10/1999 Mikrobiyoloji      Prof.Dr.   Bülent Gürler
                                                  Sularda Legionella Cinsi Bakterilerin Araştırılması                                                  Kondil Pozisyonu ve Glenoid Fossa Morfolojisinin
882  1774 Tonguç Sülün      8/16/1999 Total Parsiyel Protezi  Prof.Dr.   Necat Tuncer   Temporomandibular Eklem Disk Deplasmanları İle
                                                  İlişkisinin İncelenmesi


                                                  0-6 Yaş Çocuklarda Annenin Ev Kazalarına Yönelik
                                                  Güvenlik   Önlemlerini  Tanılama  Ölçeğinin
883  1775 Nursan Dede Çınar   8/18/1999 Hemşirelik        Prof.Dr.   Gülay Görak
                                                  Geliştirilmesi ve Çocuktaki Kazaları Önlemede
                                                  Annelere Verilen Eğitimin Etkisi


                                                  Kolostomili   Hastaların    Kolostomilerine
884  1779 İkbal (Özdem) Çavdar  8/24/1999 Hemşirelik        Prof.Dr.   Güler Aksoy
                                                  Uyumlarında Hemşirelik Eğitiminin Etkinliği
                                                  Akciğer Tüberkülozu Tanısında ve Tedavinin
885  1781 M.Cüneyt Yalçınöz   7/7/1999  İmmünoloji       Prof.Dr.  Nurhayat Yıldırım
                                                  İzlenmesinde Serum Marker’ı Olarak sICAM-I
                                                  Piroksikam Katı   Dispersiyonundan   Preparat
886  1787 Hülya Şahin      8/31/1999 Farmasötik Teknoloji   Prof.Dr.  Yalçın Topaloğlu
                                                  Formülasyonu                                                  “Çeşitli Yerel Fluorid Ajanlarının Minenin
887  1789 Aysun Avşar Saygın   9/6/1999  Pedodonti        Prof.Dr.   Altan Gülhan   Çözünürlüğü Üzerine Etkisinin İn Vitro Olarak
                                                  Değerlendirilmesi”
                                                       Trakya Yöresi   Koyunlarında   Eımerııdosıs’in
888  1790 Vedat Keleş          9/3/1999  Parazitoloji        Prof.Dr.  Müfit Toparlak
                                                       Yaygınlığı
                                                       Trakya’da  Kasaplık  Hayvanlarda  Hidatidozun
889  1791 Meltem Ulutaş         9/3/1999  Parazitoloji        Prof.Dr.   Erkut Tüzer
                                                       Yaygınlığı
                                                       Yeraltı Otoparkı Çalışanlarında Motorlu Taşıt Egzoz
890  1800 Palmet Köseoğlu        7/30/1999 Halk Sağlığı         Prof.Dr.  Hilmi Sabuncu
                                                       Emisyonuna Bağlı Sağlık Sorunları                                                       Baş-Boyun Bölgesi Radyoterapisi Uygulanan
891  1809 Durul Öğüdücü         9/28/1999 Ağız Diş Çene Hastalıkları  Prof.Dr.   Meral Ünür    Hastaların Oral Mukozalarındaki Fungal Etkenlerin
                                                       İn Vitro Araştırılması


                                                       Amlodipin Besilatin Farmasötik Preparatlarda ve
892  1810 Sevgi Tatar          9/28/1999 Analitik Kimya        Prof.Dr.  Sedef Atmaca   Biyolojik Sıvılarda Yüksek Performanslı Sıvı
                                                       Kromatografisi (HPLC) İle Analizi

                                                       Temporomandibular   Eklem   Rahatsızlıklarında
                                                       Kullanılan Kraniomandibular İndeksin Tarafımızdan
       Özlem     (Karabacak)
893  1813                9/29/1999 Çene Yüz Protezi       Prof.Dr.  Haluk Keskin   Modifiye Edilmiş Şeklinin Validitesinin, İntra-
       Malkondu
                                                       Examiner ve İnter-Examiner Güvenilirliliğinin
                                                       Araştırılması


                                                       Tavuklarda Plazma Kursak ve Pankreasta α -Amilaz
894  1814 Erdal Matur          9/30/1999 Fizyoloji          Prof.Dr.  Ülker Çötelioğlu
                                                       Aktivitesi
                                                   Ortodontik Yapıştırıcılardan Serbestlenen Fluorürün
                                                   Etkisi İle Braket Çevresindeki Mine Dokusunda
895  1817 Aylin (Sezen) Yalçın  10/5/1999 Ortodonti          Prof.Dr.  Müyesser Saraç
                                                   Meydana Gelen Değişikliklerin İn Vitro Olarak
                                                   Araştırılması


                                                   Elektrikle Uyarılan Kobay ve Fare Sol Atriyumu ve
896  1822 D.Çiğdem Aşkın     10/13/1999 Farmakoloji        Prof.Dr.   Aydın Barlas
                                                   Sıçan Diyaframı Üzerine Kalsitoninin Etkileri
                                                   Enterokok Suşlarında Tür Tayini, Vankomisin ve
897  1828 Seyed Reza Moaddab   10/26/1999 Mikrobiyoloji       Prof.Dr.  Kurtuluş Töreci
                                                   Diğer Bazı Antibiyotiklere Direnç Aranması
                                                   Kedi ve Köpeklerde Periodontal Hastalıkların Klinik
898  1831 Leyla Gencer Parlak  10/27/1999 Cerrahi          Prof.Dr.  Erdem Suphi Acar
                                                   ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi
                                                   İstanbul’daki Lise Öğrencilerinin HIV/AIDS ve
899  1833 Serdar Öztürk     11/5/1999 Halk Sağlığı        Prof.Dr.   Rian Dişçi
                                                   HIV/AIDS Eğitimi Hakkında Bilgi ve Görüşleri                                                   Japon Bıldırcını (Coturnix Coturnix Japonica)
900  1835 Önder Kırcallı     11/8/1999 Zootekni          Doç.Dr.   Halil Güneş   Üretiminde Bazı Nongenetik Faktörlerin Gelişme
                                                   Üzerindeki Etkileri ve Ekonomik Parametreler                                                   Gazette Medicale de   Constantinople  ve  Tıp
901  1836 Yeşim Işıl Ülman    11/12/1999 Deontoloji ve Tıp Tarihi  Prof.Dr.  Nuran Yıldırım
                                                   Tarihimizdeki Önemi
                                                 Lomber Disk Herni Ameliyatı Öncesi ve Sonrasında
902  1837 Mevlüde Karadağ  11/12/1999 Hemşirelik         Prof.Dr.  Güler Aksoy
                                                 Baş Etmede Hemşirenin Rolü
                                                 EF-2’nin Aktif ADP-Ribozillenme      Bölgeleri
903  1838 Kıvanç Ergen    11/15/1999 Biyofizik         Prof.Dr.   Sina Gökçe
                                                 Üzerine Yapısal Çalışmalar
                                                 Ord.Prof.Dr.Sadi Irmak’ın Türk Tıbbi ve Kültürüne
904  1839 Fatma Arın Namal  11/15/1999 Deontoloji ve Tıp Tarihi  Prof.Dr.  Arslan Terzioğlu
                                                 Katkıları
                                                 İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Olgularında
905  1841 Deniz Cankat    11/24/1999 Genetik          Prof.Dr.  Seher Başaran
                                                 Parental Kromozom Analizi                                                 Alabalıklardan      Yersinia     Ruckeri
906  1843 Ayşe Ateşoğlu   12/6/1999 Mikrobiyoloji        Prof.Dr.   Ömer Akay    İzolasyonu,İdentifikasyonu ve Dokularda İndirekt
                                                 Floresan Antikor Testi İle Antijen Aranması


                                                 Hepatit B,C veya Delta Hepatiti Yönünden Serolojik
                                                 Göstergeleri  Pozitif  Olan;Kronik  Taşıyıcı,
907  1847 Ali Uçur      12/20/1999 Genetik          Doç.Dr.  Şükrü Palandüz
                                                 Hepatosellüler Karsinom veya Sirozlu Hastalarda
                                                 Sitogenetik Değerlendirmeler


                                                 Kavite Dezenfektanlarının Çok ve Tek Basamaklı
908  1848 Esra Can      12/24/1999 Konservatif Diş Tedavisi  Prof.Dr.  Fatma Koray    Dentin Bonding Sistemlerinin Dentine Tutunması
                                                 Üzerine Olan Etkisinin İn Vitro İncelenmesi
                                                       Köpeklerde Columna Vertebralis ve Medulla
909  1849 Yalçın Devecioğlu    12/27/1999 Cerrahi               Prof.Dr.  Rauf Yücel
                                                       Spinalis Lezyonlarının Klinik Değerlendirilmesi                                                       Tavşanlarda Deneysel Oluşturulan Kornea Alkali
910  1850 Murat Şaroğlu      12/27/1999 Cerrahi               Prof.Dr.  Nuri Arıkan   Yanıklarının Sağaltımında Bazı Antikollajenazik
                                                       İlaçların Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar                                                       Lomber Osteoartritli Hastalarda Balneoterapinin
911  1851 Demet Biçki       12/29/1999 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Prof.Dr.  Hatice Gürdal
                                                       Etkinliği Üzerine Kontrollü Bir Çalışma


                                                       Eksojen Melatonin Verilmiş Postnatal Gelişen
                                                       Sıçanlarda    Sinaptozamal   ATPaz   ve
912  1855 Hikmet (Selhep) Koçak  1/24/2000 Biyokimya              Prof.Dr.  Pernur Öner
                                                       Asetilkolinesteraz Aktivitelerinde Yaşla İlişkili
                                                       Değişikliklerin Araştırılması


                                                       Sinir Defektlerinin Sinir Greft, Düz ve Ters Ven
913  1856 Saeid Dindoust     1/26/2000 Cerrahi               Prof.Dr.  Nuri Arıkan
                                                       Greft Yöntemleri İle Onarımı Üzerine Araştırmalar
                                                       Eczacılıkta Etik İlkeler ve İstanbul’daki Serbest
914  1860 Süheyla Sivas      2/8/2000  Deontoloji             Y.Doç.Dr  Ayten Altıntaş
                                                       Eczanelerin Bu Açıdan Değerlendirilmesi                                                       Tanı ve Tedaviye Yardımcı Ağrılı Uygulamalarda
915  1861 Sakine Gülçiçek     2/16/2000 Hemşirelik              Prof.Dr.  Aysel Kavaklı  Anne Varlığının Çocuğun Ağrı ve Anksiyete
                                                       Üzerine Etkisi
                                                   Akrilik Kaideli ve Yumuşak Astarlı Tam Protezlerde
                                                   ve Destek Dokularında Gerilme Dağılımlarının Üç
916  1862 Arzu Balatlıoğlu     2/24/2000 Total Parsiyel Protezi  Doç.Dr.   Ömer Kutay
                                                   Boyutlu Sonlu Elemanlar Gerilme Analizi İle
                                                   İncelenmesi


                                                   IL-2 İle Aktive Olmuş T Lenfonsitlerde Class II
917  1863 M.Koray Gürbüz      2/25/2000 Tıbbi Biyoloji      Prof.Dr.  Mahmut Çarin
                                                   MHC Ekspresyonunun Gösterilmesi


                                                   Süt ve Genç Sürekli Dişlerin Endodontik
                                                   Tedavilerinde Kullanılan Kanal Dolgu Maddelerinin
918  1866 Aygül Metin       3/8/2000  Pedodonti        Doç.Dr.   Oya Aktören    Bağ Dokusu Üzerindeki Sitotoksik Etkilerinin
                                                   Histopatolojik ve Biyokimyasal Yöntemlerle
                                                   Sıçanlarda İn Vivo İncelenmesi

                                                   Esansiyel Hipertansiyon ve İskemik Kalp
919  1870 Nurten Özçelik      3/22/2000 Biyokimya        Doç.Dr.   Arzu Seven    Hastalığında Nitrik Oksitin Antioksidan Savunma
                                                   Sistemleri İle İlişkisi
920  1871 Sevgi Yılmaz (Tek)    3/24/2000 Doğum ve Jinekoloji   Y.Doç.Dr  Ragıp Kılıçarslan  Tavşanlarda Beta Karoten’in Fertilite Üzerine Etkisi
                                                   Nikel-Titanyum El ve Döner Aletlerin Eğri Kök
921  1872 Kambiz Mohseni Kashani  3/28/2000 Endodonti        Prof.Dr.  Seçkin Dindar   Kanallarının Şekillendirilmesindeki Etkinliklerinin
                                                   Şeffaf Akrilik Bloklarda İncelenmesi


                                                   Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerin      Cerrahi
922  1873 Zuhal Mete        3/30/2000 Periodontoloji      Prof.Dr.   Hasan Meriç    Periodontal   Tedaviye   Verdikleri   Yanıtın
                                                   Karşılaştırılarak İncelenmesi
                                                   Total Kalça Protezi Ameliyatı Öncesi Hasta
923  1874 Merdiye Şendir     4/3/2000  Hemşirelik         Prof.Dr.  Kamerya Babadağ  Eğitiminin Ameliyat Sonrası Fiziksel Uyum ve
                                                   Yaşam Kalitesine Etkisi


                                                   Muayene Maddelerinden İzole Edilen Pigmentli
924  1875 Fatma (Kurtay) Demir  4/3/2000  Mikrobiyoloji       Prof.Dr.  Nezahat Gürler  Anaerop Gram Negatif Çomakların İdentifikasyonu
                                                   ve Kemoterapötiklere Direnci                                                   Türk Toplumunda Konjenital Diş Anomalilerinin
925  1877 Yaver Işık       4/10/2000 Oral Diagnoz ve Radyoloji  Prof.Dr.   Şükrü Şirin
                                                   Görülme Sıklığı                                                   Fluoresan İn Situ Hibridizasyon Yöntemi İle Kronik
926  1878 S.Rüştü Oğuz      4/10/2000 Tıbbi Biyoloji       Prof.Dr.   Filiz Aydın   Myeloid Lösemi ve Farklı Cinsten Kemik İliği Nakli
                                                   Olan Hastaların Minimal Residuel Hastalık Tanısı


                                                   Farklı Yapıştırıcı ve Braket Sistemlerinin Sıyırma ve
927  1879 Emet Özge Özbilgen   4/11/2000 Ortodonti          Prof.Dr.   Yıldız Kırlıç  Çekme Kuvvetlerine Karşı Tutuculuklarının İn Vitro
                                                   Olarak Karşılaştırılması


                                                   Periodontal İnterproksimal Kemikiçi Defektlerinin
                                                   Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Tekniğiyle
928  1880 Uluç Yılmaz      4/13/2000 Periodontoloji       Prof.Dr.   Özen Tuncer
                                                   Tedavisinde Rezorbe Olan Periodontal Bariyer
                                                   Membranın (GUIDOR) Etkinliğinin İncelenmesi


                                                   Fonksiyonel Ön Çapraz Kapanış Gösteren Angle
929  1881 Süleyman Evren Öztaş  4/17/2000 Ortodonti          Doç.Dr.   Melek Yıldırım  III.Sınıf Anomalilerin Tedavisinde Çenelerarası
                                                   III.Sınıf Elastiklerin Etkilerinin İncelenmesi
                                                              L-Dopa’nın (Allojenik Greft Uygulanan ve
930  1883 Okhan Oral         4/19/2000 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.   Osman Gümrü    Uygulamayan) Defektlerinin İyileşmesi Üzerine
                                                              Olan Etkilerinin Deneysel Araştırılması


                                                              Farklı Muhafaza Sıcaklığı ve Süresinin Fermente
931  1884 Hilal Çolak         4/20/2000 Besin Hijyeni ve Teknolojisi       Prof.Dr.  Muammer Uğur    Sucuklarda Biyojen Aminlerin Oluşumu Üzerine
                                                              Etkisi                                                              Sodyum Laktatın Hazır Köftelerin Mikrobiyolojik
932  1885 Bayram Çetin        4/20/2000 Besin Hijyeni ve Teknolojisi       Doç.Dr    Kamil Bostan
                                                              Kalite ve Raf Ömrü Üzerine Etkisinin Araştırılması


                                                              Halkın Sağlığı Açısından AIDS Epidemisini
                                                              Önlemede HIV/AIDS Danışmanlığının Önemi
933  1887 Haluk Pektaş        4/26/2000 Halk Sağlığı               Prof.Dr.  Yakut Irmak Özden
                                                              (Hassas Gruplar Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı
                                                              Bir Araştırma)


                                                              Korona   Stimülasyonunun   Ağz    Cerrahisi
934  1888 Hümeyra (Arıkan) Kocaelli  4/26/2000 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Cüneyt Korhan Oral  Girişimlerinde İyileşme Sürecine Etkisinin Deneysel
                                                              Araştırılması


                                                              Kongenital Bilateral Vas Deferens Aplazi
                                                              (CBAVD)’li Hastalarda Kistik Fibröz (CF)
935  1889 Semire Uzun Altınöz     4/26/2000 Biyofizik                 Prof.Dr.   Sina Gökçe
                                                              Genindeki Nokta Mutasyonlarının Araştırılması:
                                                              CBAVD, CF İlişkisi


                                                              Yüksek   Hidrostatik   Basınç   Tekniğinin
936  1890 Şükran İzgi         4/26/2000 Besin Hijyeni ve Teknolojisi       Prof.Dr.  Muammer Uğur
                                                              Baharatlardaki Mikroflara Yükü Üzerine Etkisi
                                                 İşyeri Sağlık Hizmetleri İçerisinde Ağız Diş Sağlığı
937  1891 Ömer Haluk Elçioğlu  4/27/2000 Halk Sağlığı        Prof.Dr.  Hilmi Sabuncu  Hizmetlerinin Bugünkü Durumu, Aksaklıklar ve
                                                 Yeniden Yapılanması


                                                 Yüz Protezlerinde Kullanılan DPms Esaslı Silikon
938  1893 Taciser Eren     5/2/2000  Çene Yüz Protezi      Prof.Dr.  Haluk Keskin  Elastomerlere Dolgu Maddesi İlavesi ve Mekanik
                                                 Özelliklerine Etkisi                                                 Habis Melanom Hastalarının Genel Özellikleri, Risk
939  1895 Hakan Çamlıca     5/8/2000  Epidemiyoloji       Prof.Dr.  Yakut Özden
                                                 Faktörleri ve İzleme Sonuçları                                                 Oksidatif DNA Hasarının Göstergesi Olan 8-
940  1896 Z.Gülnur Andican   5/9/2000  Biyokimya         Prof.Dr.  Gülden Burçak  Hidroksi Deoksiguanozin’in Analizi Yöntemi ve
                                                 STZ Diabetik Sıçanlara Uygulanması                                                 İstanbul’da 1994-1998 Hava Kirliliği Düzeyleri İle
941  1897 Ümit Şahin      5/22/2000 Halk Sağlığı        Prof.Dr.  Ayşe Kaypmaz
                                                 Mortalite Arasındaki İlişki
942  1900 İ.Eren Akçiçek    6/5/2000  Deontoloji ve Tıp Tarihi  Prof.Dr.   Nil Sarı   Atatürk’ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü
                                                 Glutatyon S-Transferaz GSTM-1 ve      GSTT-1
943  1901 Ahmet Özaydın     6/12/2000 Tıbbi Biyoloji       Prof.Dr.  Turgut Ulutin  Polimorfizmlerinin    Glutatyonla    İlişkili
                                                 Detoksifikasyon Sistemlerine Etkisi
                                            Civcivlerde  Deneysel  Olarak   Oluşturulan
944  1902 Burak Kuşçu   6/12/2000 Patoloji        Doç.Dr.   Aydın Gürel  Enfeksiyöz Tavuk Anemisi (CIA) Hastalığında
                                            Patolojik ve İmmunoperoksidaz Çalışmalar


                                            Kıvırcık Koyunlarından Kaliteli Kesim Kuzuları
945  1904 Bülent Ekiz   6/19/2000 Zootekni        Prof.Dr.  Ahmet Altınel  Elde Etmek Amacıyla Alman Siyah Başlı Etçi
                                            Koyunu Genotiplerinden Yararlanma Olanakları

                                            Lokalize Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Verici
                                            Bölgenin Serbest Dişeti Grefti İle Örtüldüğü Yana
946  1906 Ebru Okan    6/28/2000 Periodontoloji     Prof.Dr.  Ahmet Efeoğlu  Kaydırılan Flap İle Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti
                                            Operasyonlarının    Karşılaştırmalı   Olarak
                                            Değerlendirilmesi
                                            İnsan Normal ve Kanserli Akciğer Dokusunda
                                            Kazein II(CKII)Enziminin MYC Onkoproteinini
                                            Substrat    Olarak   Kullanarak   Kinetik
947  1908 İlhan Yaylım  7/20/2000 Moleküler Tıp     Prof.Dr.  Turgay İsbir
                                            Karekterizasyonu   ve  L-MYC   Onkogeninin
                                            Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP)
                                            Analizi
                                            Akciğer Kanserli Vakalarda Faz I ve Faz II
                                            Enzimlerinden   Sitokrom  p450  1A1  Gen
948  1909 Oğuz Öztürk   7/21/2000 Moleküler Tıp     Prof.Dr.  Turgay İsbir  Polimorfizminin   ve  Glutatyon S-Transferaz
                                            Enziminin Düzeyi ve Gen Polimorfizminin
                                            Saptanması


                                            İstanbul Üniversitesi Silivri Sağlık Bölgesi’nin 5
949  1913 Ethem Erginöz  7/6/2000  Halk Sağlığı     Prof.Dr.  Ayşe Kaypmaz
                                            Yıllık (1994-1998) Etkinliklerinin Değerlendirilmesi                                            Doğum Sonrası Anöstrus Gösteren Süt İneklerinde
950  1914 Ahmet Sabuncu  7/7/2000  Doğum ve Jinekoloji  Y.Doç.Dr  Huriye Horoz  Ovaryum Aktivitelerinin PGF2 Alfa ve GnRH İle
                                            Uyarılması1
                                                 Alt ve Üst Birinci ve İkinci Büyük Azı Dişlerinin
951  1915 M.Baybora Kayahan  7/11/2000 Konservatif Diş Tedavisi  Prof.Dr.  Alpay Yırcalı  Kanal Morfolojileri ve Üçüncü Büyük Azı Dişleri
                                                 ile Karşılaştırılması                                                 Doğal Aile Planlaması Yöntemlerinden Ovulasyon
952  1916 Sevgi Gökdemirel  7/14/2000 Hemşirelik         Prof.Dr.  Anahit Coşkun
                                                 Metodunun Uygulanması
                                                 Tiroid Kanserli Hastalarda, Lökosit 06 Metil Guanin
953  1918 Yıldız Dinçer    7/19/2000 Biyokimya         Prof.Dr.  Tülay Akçay
                                                 DNA Metil Transferaz Aktivitesinin Tayini                                                 Bilgisayarlı Tomografi İle Sinus Maxillaris’in
954  1922 Mete Büyükertan   7/26/2000 Anatomi          Prof.Dr.  Gülseren Kökten  Anatomisi Morfometrisi ve Varyasyonlarının
                                                 Araştırılması


                                                 Türk Populasyonunda İnsüline Bağımlı Olmayan
955  1923 Belgin Süsleyici  7/26/2000 Tıbbi Biyoloji       Prof.Dr.  Melek Öztürk   Diabetes Mellitus’ta (NIDDM) Apolipoprotein E
                                                 (APO E) Genotiplemesi                                                 İlk Dönem (XIV-XV. Yüzyıllar) Türkçe Tıp
956  1926 Mahmut Tokaç    7/31/2000 Deontoloji         Prof.Dr.  Aydın Altıntaş
                                                 Yazmalarında Cilt Hastalıkları ve Tedavileri


                                                 Miyokard İnfarktüsü Geçirmiş Hasta Grubunda Risk
                                                 Faktörü Olarak Kolesterol Ester Transfer Protein
957  1929 Hülya Yılmaz    8/4/2000  Moleküler Tıp       Prof.Dr.   Turgay İsbir
                                                 (CETP) Gen Lokusundaki Kritik Polimorfizmlerin
                                                 İncelenmesi
                                                            Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Risk Faktörü
                                                            Olarak Anjiotensinojen, Anjiotensin II Reseptör
958  1930 Bedia Ağaçhan       8/4/2000  Moleküler Tıp              Prof.Dr.   Turgay İsbir
                                                            Geni ve Anjiotensin Konverting Enzim Genindeki
                                                            Mutasyonların İncelenmesi


                                                            Atopik Dermatitli Çocuklarda İn Vivo ve İn Vitro
959  1936 Nur Efe İris       8/17/2000 İmmünoloji                Prof.Dr.   S.Ülker Öneş
                                                            Yöntemle Hücresel Bağışıklığın Araştırılması                                                            Amin Grubu İçeren Çeşitli İlaç Maddelerinden
960  1948 Gül Özhan         9/12/2000 Farmasötik Toksikoloji          Prof.Dr.  Buket Alpertunga  Fizyolojik Şartlarda Oluşan N-Nitrozo Türevlerinin
                                                            Genotoksik Aktivite Yönünden Araştırılması


                                                            Kanatlı Embriyolarında Deneysel Salmonella
                                                            Enteritidis İnfeksiyonlarına Karşı Gentamisin ve
961  1949 Saeid Akbarzadeh Kolahı  9/13/2000 Farmakoloji Toksikoloji          Y.Doç.Dr   Oya Keleş
                                                            Enrofloksasin’in Birarada Kullanımının Terapötik
                                                            ve Olası Toksik Etkilerinin Değerlendirilmesi


                                                            Farklı Düzeyde Kalsiyum İçeren Diyetlerle Beslenen
962  1952 Didem Hilkat Aksakal   9/22/2000 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Y.Doç.Dr   Tanay Bilal   Broylerlerde Mikrobiyal Fitaz ve D3 Vitamininin
                                                            Performans ve Mineral Düzeylerine Etkileri


                                                            Titanyumun, Kıymetsiz Ve     Yarı Kıymetli
963  1954 Elif (Pak) Tunç      9/29/2000 Kuron Köprü Protezi            Prof.Dr.   Murat Aydın    Dişhekimliği Alaşımları İle    Elektrokimyasal
                                                            Etkileşimi Üzerine Araştırmalar


                                                            Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Afyon Sandıklı
964  1955 Ufuk Şen         9/29/2000 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji     Prof.Dr.  M. Zeki Karagülle  Peloidi ve Termomineral Suyu İle Yapılan
                                                            Balneoterapi ve Peloidoterapinin Etkinliği
   1956                                                      Kök Kanalına Uyarlanan Değişik Tip Standart
965    Nilgün (Arat) Cabıoğlu  10/4/2000 Kuron Köprü Protezi           Prof.Dr.   E.Halide Nayır
    A                                                       Postların Kuronal Sızıntı Açısından İncelenmesi                                                           Broyler Yemlerinde Metiyonin ve Kolin Yerine
966  1958 Mehmet Türker      10/9/2000 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Prof.Dr.   Müjdat Alp    Kısmen Betain Kullanımının Besi Performansı ve
                                                           Karkas Kalitesi Üzerine Etkileri


                                                           Hiperlipidemili ve Periodontitisli Hastaların
                                                           Sistemik ve Periodontal Bulgularının, Sağlıklı ve
967  1959 Gülay Güldallı      10/20/2000 Diş Hastl. ve Tedavisi         Prof.Dr.   Şükrü Şirin
                                                           Periodontitisli Hastaların Sistemik ve Periodontal
                                                           Bulguları İle Karşılaştırılması

                                                           Düşük Yağlı Türk Tipi Salam ve Hamburger
                                                           Köfteleri Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve
968  1960 Hülya Günay       10/27/2000 Besin Hijyeni ve Teknolojisi      Prof.Dr.   Özer Ergün
                                                           Bazı Kimyasal, Fiziksel ve Duyusal Özelliklerinin
                                                           Karşılaştırılması Üzerine Araştırmalar


                                                           Dentin Bağlayıcı Ajan Uygulanmış Çeşitli Restoratif
969  1961 Begüm Güray Efes     11/9/2000 Konservatif Diş Tedavisi        Prof.Dr.  Sami Büyükgökçesu  Materyallerde Farklı Yöntemlerle Mikrosızıntı
                                                           Belirlenmesi                                                           Huntington Hastalığı ve Myotonik Distrofi’de
970  1962 Fahri Akbaş       11/6/2000 Genetik                 Doç.Dr.   Nihan Ünaltuna
                                                           Dinamik Mutasyonların Moleküler Tanısı                                                           Radius Distal Uç Kırıklarının İmmobilizasyon
971  1964 Hamiyet Yüce (Buluş)   12/13/2000 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji   Prof.Dr.   Hatice Gürdal   Sonrası Tedavisinde Lokal Tuzlu Su Banyolarının
                                                           Etkinliği Üzerine Randomize Kontrollü Bir Çalışma
972  1965 Başbuğ Öke      12/18/2000 Biyokimya      Prof.Dr.  Hakan Berkkan  Akciğer Kanserinin Farmakogenetiği
                                              “9.Ayında Kızamık Aşısı Uygulanmış 18-24 Aylık
973  1967 Canan Önür Aslan   12/20/2000 Sosyal Pediatri   Prof.Dr.  Müjgan Sıdal
                                              ve 5-6 Yaş Grubu Çocuklarda Kızamık”


                                              Biyomekanik Olarak Temizlenen Ve Kalsiyum
                                              Hidroksit İle Doldurulan Kronik Periapikal Lezyonlu
974  1968 Arzu Akman Subay   12/20/2000 Endodonti      Prof.Dr.  Selmin Aşçı  Dişlerde    T/Heper/Inducer     ve    T
                                              Cytotoxıc/Suppressor   Hücrelerinin  Varlığının
                                              İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi
                                              Trakya   Yöresindeki  Sığırlarda  Leptospira
                                              İnterrogans Antikorlarının ELISA ve Mikroskobik
975  1969 Serkan İkiz     12/21/2000 Mikrobiyoloji    Doç.Dr.  N.Yakut Özgür  Aglutinasyon Testi (MAT) İle Belirlenmesi ve
                                              Kesime Gönderilen Sığırlarda Leptospirozis Üzerine
                                              Bakteriyolojik Çalışmalar


                                              Kısraklarda  Fertilitenin Değerlendirilmesinde
976  1971 Kazım Güvenç     1/26/2001 Doğum ve Jinekoloji  Prof.Dr.  Huriye Horoz
                                              Endometrial Biopsinin Önemi
                                              Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Sağlık
977  1972 Mukadder Mollaoğlu  1/31/2001 Hemşirelik      Prof.Dr.  Zehra Durna
                                              Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi


                                              Tetrasiklin İçeren Etilen Vinil Asetat Fibrillerinin
                                              Periodontal Hastalıklı Bireylerde Uygulanması
978  1973 Mahtaban Soydinç   2/2/2001  Periodontoloji   Prof.Dr.  Utku Onan
                                              Sonucu Klinik Parametrelerde Meydana Gelen
                                              Değişikliklerin İncelenmesi
                                                         Meme Kanserli Hastalarda Yorgunluğun ve Bakım
979  1974 Gülbeyaz Can     2/5/2001  Hemşirelik             Prof.Dr.    Zehra Durna
                                                         Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi


                                                         İnsülin Benzeri Büyüme Faktör-I (IGF-I:Insulin-like
                                                         Growth Factor-I)’in Normal ve Alkolik Sıçan
980  1976 Cannur Dalçık     2/7/2001  Anatomi              Prof.Dr.   Güler Kahraman   Beynindeki    Anatomik   Lokalizasyonunun
                                                         İmmunohistokimyasal Yöntemle Belirlenmesi ve
                                                         Karşılaştırılması


                                                         Türkiye’deki Ruhsatlı  Kaplıcaların Balneolojik
981  1977 M.Bülent Doğan    2/14/2001 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Prof.Dr.   M. Zeki Karagülle
                                                         Değerlendirilmesi
                                        Yard.               İstanbul’daki Tatlı İmalathanelerinde Çalışanların
982  1984 Necmi Mamal      3/15/2001 Halk Sağlığı                  Ahmet Ayhan Yüceokur
                                        Doç.Dr.              Ağız ve Diş Sağlığı Durumlarının Araştırılması
                                                         Şizofreni’de Eksiklik Sendromu Çizelgesi (ESÇ)
983  1986 Serhat Çıtak     3/26/2001 Biyoistatistik ve Demografi     Prof.Dr.   Mustafa Şenocak
                                                         Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması                                                         Behçet Hastalığında Görülen Tekrarlayan Oral
984  1987 Nihal Eren Alan    3/30/2001 Ağız Diş Çene Hastalıkları     Prof.Dr.    Ülker Güç     Aftların Patogenezinde Adezyon Moleküllerinin
                                                         Rolü

                                                         Peri- ve Postmenopozal Kadınlarda Hormon
                                                         Replasman Tedavisinin Subjektif Oral Şikayetler,
                                                         Tükürük İmmunoglobulinleri, Seçilmiş Tükürük
985  1988 Nazan (Erteni) Koca  4/2/2001  Ağız Diş Çene Hastalıkları     Prof.Dr.    Meral Üner
                                                         Hormonları, Tükürük Akış Hızı, Tamponlama
                                                         Kapasitesi, pH ve Candida Albicans Miktarı Üzerine
                                                         Etkisi
                                                   Farklı Florür Konsantrasyonları Ve Uygulama
                                                   Sıklığının Sağlam ve Çürük Benzeri Lezyon
986  1989 Hediye Sözer      4/2/2001  Halk Sağlığı         Prof.Dr.  Ferda Doğan
                                                   Oluşturulmuş Mine Üzerine Etkilerinin İn Vitro
                                                   İncelenmesi
                                                   Konvansiyonel Yöntemlerle Ligatüre Edilen
                                                   Braketler İle Kilit Sistemiyle Ligatüre Edilen
987  1990 Serdar Kırlangıçoğlu  4/5/2001  Ortodonti          Prof.Dr.  Müyesser Saraç  Braketlerde Farklı Materyale ve Dimansiyona Sahip
                                                   Ark Telleri İle Meydana Gelen Sürtünme
                                                   Kuvvetlerinin İn Vitro Olarak Araştırılması
                                                   Co-60 Teleterapi Cihazı İle Yapılan Tedavilerde
                                                   Hastadaki Doku Eksikliğini Gidermek İçin
988  1991 Kadir Yaray      4/6/2001  Tıbbi Radyofizik       Doç.Dr.  Gönül Kemikler
                                                   Kompansatör Dizayn Edilmesi ve Bunun Doz
                                                   Dağılımına Etkisinin Araştırılması

                                                   Tüm Vücut Cildinin 6MeV Elektron Demeti İle
                                                   Işınlanmasında Sabit Huzme-Hareketli Masa
989  1992 Salih Gürdallı     4/6/2001  Tıbbi Radyofizik       Doç.Dr.   Hatice Bilge
                                                   Tekniğinin Uygulanabilirliği Ve Dozimetresinin
                                                   Araştırılması


                                                   Tavuklarda   Ornithobacterium  Rhinotracheale
990  1993 Nesrin Turan      4/11/2001 Mikrobiyoloji         Doç.Dr.   Seyyal Ak   Varlığının  Araştırılması  ve  İnfeksiyonun
                                                   Seroprevalansının ELISA Yöntemi İle Belirlenmesi
991  1995 Mehmet Kemal Arıkan  4/17/2001 Biyoistatistik ve Demografi  Prof.Dr.  Ahmet Dirican  Diskriminant Analizi: Bir Uygulama
                                                   Köpeklerin Ekstremitelerinde İlizarov Eksternal
992  1996 Zihni Mutlu      4/20/2001 Cerrahi            Doç.Dr.   Serhat Özsoy
                                                   Fiksatör Uygulamaları Üzerine Klinik Çalışmalar
                                                  Nimesulidin Jel Tipi Farmasötik Preparatlarının
993  1997 Sevgi Güngör     4/26/2001 Farmasötik Teknoloji    Prof.Dr.  Nazan Bergişadi
                                                  Hazırlanması ve Stabilitesi Üzerine Çalışmalar


                                                  Titanyum Dioksitin Sıçanların Kemik İçinde
                                                  Oluşturduğu Reaksiyonların Kalsiyum Hidroksit İle
994  1998 Hüseyin Demirkesen  4/30/2001 Konservatif Diş Tedavisi  Prof.Dr.  Seçkin Dindar
                                                  Karşılaştırmalı Olarak Histopatolojik Yönden
                                                  İncelenmesi
                                                  İki Farklı Kompomer Retrograd Doku Materyalinin
                                                  Uzun Dönemdeki Mikrosızıntılarının Sıvı Filtrasyon
995  2000 Selçuk Meci      4/30/2001 Konservatif Diş Tedavisi  Prof.Dr.  Seçkin Dindar   Yöntemiyle Dentinle Kenar Uyumlarının Taramalı
                                                  Elektron Mikroskobuyla Amalgamla Karşılaştırmalı
                                                  Olarak İncelenmesi


996  2001 Aynur Çınar      5/8/2001  Kuron Köprü Protezi    Prof.Dr.  Selim Pamuk   Değişik Kuron Sistemlerinde Kenar Uyumu
                                                  Toplumumuzda Hipertansiyon Prevalansı ve
997  2002 Akın Aydemir     5/16/2001 Biyokimya         Prof.Dr.  Orkide Donma   Esansiyel Hipertansiyonda Lipid Peroksidasyonu,
                                                  Total Antioksidan Kapasite


                                                  Sıçanlarda Nikotinin Prenatal Damak Oluşumu İle
998  2003 Zeynep Taner Yazıcı  5/18/2001 Ortodonti         Prof.Dr.  Türköz Uğur   Baş-Yüz İskeletinin Büyüme ve Gelişimi Üzerindeki
                                                  Teratojenik Etkilerinin İncelenmesi                                                  Merinos Irkı Koyunlarda Mevsim Dışı Melatonin İle
999  2004 Ahmet Zeki Emrelli  5/18/2001 Doğum ve Jinekoloji    Prof.Dr.  Huriye Horoz
                                                  Östrus Senkronizasyonu
                                                       Apoptoz İle Metallothionein İlişkilerinin Farklı Süre
1000  2005 Zafer Gürel      5/22/2001 Biyofizik              Prof.Dr.  Şefik Dursun   ve Dozlarda Kadmiyum ve Bakıra Maruz Bırakılan
                                                       Sıçanların Değişik Dokularında Araştırılması


                                                       Köpeklerde Genel Anestezi Prosedürü Ve
1001  2007 Özlem Güzel      6/8/2001  Cerrahi              Doç.Dr.    Cem Perk    İntraoperatif Periyotta Rastlanan Kardiyak Ritm
                                                       Bozukluklarının Tanı Ve Sağaltımı                                                       Yem Hammaddelerinde Fumonizinlerin Nitel ve
1002  2009 Ebru Sencer      6/12/2001 Farmakoloji             Prof.Dr.  Süleyman Şener
                                                       Nicel Belirlenmesi Üzerine Çalışmalar                                                       Çeşitli Endodontik Materyallerin Kemik İçi
1003  2018 Muzaffer Emir Dinçol  6/19/2001 Endodonti              Prof.Dr.   Raif Erişen   İmplantasyonu İle Biyokompatibilitelerinin Ve Doku
                                                       Yanıtlarının Histopatolojik Olarak Araştırılması                                                       Lösemide Apoptozun Prognostik Marker Olarak
1004  2021 Esra Gürel Balaban   6/21/2001 Tıbbi Biyoloji           Prof.Dr.  Mahmut Çarin
                                                       Kullanılabilirliğinin İncelenmesi
                                                       Yozgat İli Kaplıcalarında Ampirik Ve Geleneksel
1005  2026 Aysun Mutlu Tokay   6/26/2001 Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji  Prof.Dr.  Zeki Karagülle
                                                       Kaplıca Tedavisi Ve Balneoterapi                                                       Cerrahi İşlem Öncesi Ve Sonrası Kan Ve
1006  2027 Kamer Çetin Gökhan   6/26/2001 Moleküler Tıp            Prof.Dr.  Esen Özap Dural  Tükürükteki Kortizolün ELİSA Yöntemi İle Tayini
                                                       ve Değerlendirilmesi
                                                        Topikal Ketoprofen Uygulamasının Periodontal
1007  2031 Berna Ayar         6/27/2001 Periodontoloji        Prof.Dr.   Ahmet Efeoğlu
                                                        Başlangıç Tedavisi Üzerine Etkileri
                                                        Sıçanlarda Yüksek Bakır Ve Çinkonun Bazı
1008  2037 Sebahat (Aydemir) Turgut  6/29/2001 Fizyoloji          Doç.Dr.   Mukaddes Özcan
                                                        Hematolojik Parametreler Üzerine Etkileri                                                        İn Vitro Fertilizasyon Yöntemi İle Elde Edilen Fare
1009  2039 Ö.Banu Özdaş        6/29/2001 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Doç.Dr.   Serhat Paputçuoğlu  Embriyolarının Gelişimine Farklı Potasyum
                                                        Konsantrasyonlarının Etkileri


                                                        Tarım Alanlarında Kullanılan Herbisit Grubu
1010  2040 Handan Aydın        7/2/2001  Farmakoloji         Prof.Dr.   Nuray Uzunören   İlaçların Kalıntılarının Toprakta Ve Oligochaeta
                                                        Grubu Toprak Solucanlarında Araştırılması


                                                       İlköğretim Evresinde Ağız Diş Sağlığı Eğitiminde
1011  2044 Nilüfer Bora        7/4/2001  Halk Sağlığı        Prof.Dr.  Gülçin Bermek Saydam Bilgi İşleme Modeli’nin Etkinliğinin Klinik Ve
                                                       Epidemiyolojik Olarak İncelenmesi       Hayriye Funda Çetiner                                      Kumlamanın Dişhekimliği Materyallerinin Bağlantı
1012  2061              7/17/2001 Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.   E.Halide Nayır
       Taşkın                                              Kuvvetine Etkisi Üzerine Araştırmalar                                                        HIV İle İnfekte Kişilerde HIV-1 Antikorlarının WB,
1013  2063 Emine Özkan        7/19/2001 Mikrobiyoloji        Prof.Dr.    Ergene Buget   HIV DNA’sının In-House PCR Yöntemi İle
                                                        Saptanması
                                                           “Toz Karabiberde Mikrodalga Yöntemi İle
1014  2069 Ali Aydın      7/23/2001 Besin Hijyeni ve Teknolojisi       Doç.Dr.    Kamil Bostan
                                                           Mikrobiyel Dekontaminasyon Üzerine Bir Çalışma”                                                           Steroid 21-Hidroksilaz Eksikliği Olan Çocukluk Yaş
1015  2070 Turgut Tükel     7/23/2001 Genetik                  Prof.Dr.  Memnune Yüksel Apak  Grubu Hastalarda CYP21 Geni Mutasyonlarının
                                                           Araştırılması                                                           Dentin Bondinglerin Pulpa Üzerindeki Etkilerinin
1016  2072 Y.Burak Batur    8/2/2001  Endodonti                Prof.Dr.    Selmin Aşçı
                                                           Histopatolojik Olarak İncelenmesi                                                           Düşük Devirli Mikromotorda Ve Elde Kullanılan Ni-
1017  2073 Ece Engin      8/7/2001  Endodonti                Prof.Dr.    Işıl Küçükay   Ti Esaslı Kanal Aletlerinin Kök Kanallarının
                                                           Şekillendirilmesine Etkilerinin Karşılaştırılması                                                           Köpeklerin Omuz, Dirsek ve Diz Eklemlerinde
1018  2075 Defne Joan Şadalak  8/20/2001 Cerrahi                  Prof.Dr.   S.Erdem Acar
                                                           Artroskopik İncelemeler


                                                           Primer Hiperparatiroidi Olgularında Dev Hücreli
                                                           Reparatif Granülom Görülme Sıklığı İle Ağız İçi Ve
1019  2076 Ayçe Banu Anger   8/29/2001 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Nevin Büyükakyüz
                                                           Kemik Yapısındaki Değişikliklerin Diş Hekimliği
                                                           Açısından Önemi


                                                           Galaktomannan Kullanılarak Uzun Etkili Oral İlaç
1020  2077 Melike Üner     8/29/2001 Farmasötik Teknoloji           Prof.Dr.   Turan Altınkurt
                                                           Şekillerinin Geliştirilmesi
                                                    Gıdalarda Kullanılan Nitritlerin Fazla Alımı
1021  2079 Emek Dümen       9/12/2001 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.  Bülent Nazlı  Durumunda Organizmada Serbest Radikal Oluşumu
                                                    Üzerine Etkileri                                                    Değişik Tipteki Tam Seramik Mil ve Çekirdek
1022  2081 N.Yeşim Tüfekçi     9/14/2001 Kuron Köprü Protezi      Prof.Dr.  Çetin Sevük
                                                    Sistemlerinin Direnç Yönünden İncelenmesi


                                                    “Folikül Sıvısındaki “Heat Shock Protein 60”
                                                    Varlığının   Ve  Serumdaki   Antiklamidiyal
1023  2082 M.Özhan Turan      9/18/2001 Moleküler Tıp         Prof.Dr.  Kemal Altaş  Antikorların “Standart İn Vitro Fertilizasyon” Ve
                                                    “İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu” Üzerine
                                                    Etkisi”

                                                    Yüzey İşlemleri Ve Silan/Bonding Ajanı
1024  2083 E.Yeşim Erdem Ermiş   9/18/2001 Çene Yüz Protezi        Prof.Dr.  Haluk Keskin  Uygulamalarının Porselen Yapay Diş-Protez Kaidesi
                                                    Bağlantısına Olan Etkinlikleri


                                                    Siyah-Alaca Irkından Erkek Sığırların Özel İşletme
1025  2085 Erdal İlgü       9/21/2001 Zootekni            Doç.Dr.   Halil Güneş  Koşullarındaki Besi Performansları Üzerinde
                                                    Araştırmalar


                                                    Değişik Yaşlarda Sütten Kesilen Dişi Buzağıların
1026  2086 Ömür Koçak       9/21/2001 Zootekni            Doç.Dr.   Halil Güneş  Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri Üzerinde
                                                    Araştırmalar


                                                    Hastanede Yatak İstirahatindeki Yüksek Riskli
1027  2088 Ümran Yeşiltepe Oskay  9/26/2001 Hemşirelik           Prof.Dr.  Anahit Coşkun  Gebelerde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesinde
                                                    Hemşirenin Rolünün Belirlenmesi
                                                     Sağlık Bilimlerinde Lojistik Regresyon Analizi Ve
1028  2089 Semra Akgöz        9/27/2001 Biyoistatistik        Prof.Dr.  Ahmet Dirican
                                                     Ayırma Analizinin Bir Uygulaması                                                     Koroner Arter Hastalarında Risk Faktörlerini
1029  2091 Serap Ünsar Tuna     10/2/2001 Hemşirelik          Prof.Dr.  Zehra Durna   Azaltmaya Yönelik Sağlık Eğitiminde Hemşirenin
                                                     Rolü                                                     Deterjan Enzimlerine Karşı Atopik Yanıt Geliştiren
1030  2094 Fatma (Evyapan) Fişekçi  10/19/2001 İmmünoloji         Prof.Dr.  Zeki Kılıçaslan
                                                     İşçilerde HLA-DQAI Allel Dağılım Özellikleri                                                     Ağır Sistemik İnflamatuvar Cevaplı ve Ağır Sepsisli
1031  2096 Neslihan Cabıoğlu     10/23/2001 İmmünoloji         Doç.Dr.  Günnur Deniz   Hastalarda Tip 1 T Hücre Yanıtının Prognostik ve
                                                     Terapötik Önemi                                                     Dişhekimliği Porselenlerinin  Kuvvetlendirilme
1032  2099 M.Seha Mirkelam      10/31/2001 Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.  Selim Pamuk
                                                     Mekanizması Üzerine Araştırmalar                                                     “Donmuş Boğa Spermasına Uygulanan Isı
1033  2101 Zekeriya Nur       11/9/2001 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.  İ.Kamuran İleri  Farklılıklarının Eritme Sonrası Oluşturulan Soğuk
                                                     Şokuna Etkileri”


                                                     Direkt Teknikle Hazırlanan Geçici Kuronların Kenar
1034  2102 Selva Eraslan       11/9/2001 Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.  Betül Tuncelli  Uyumları ve Serviko-Okluzal Boyut Değişiminin
                                                     Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
                                                   Erişkin Kangal Irkı Köpeklerde M-Mod ve 2
1035  2107 Abdullah Kayar   12/24/2001 İç Hastalıkları      Doç.Dr.   Abdulkadir Uysal  Boyutlu (2-D) Ekokardiyografi Teknikleri İle
                                                   Kardiyak Referans Parametrelerin Saptanması


                                                   Anevrizmal Kemik Lezyonlarının Histokimyasal ve
1036  2110 F.Nihan Aksakallı  1/18/2002 Tümör Patolojisi      Prof.Dr.   Gülçin Erseven   İmmünhistokimyasal    Özelliklerinin Klinik
                                                   Davranışları İle İlişkisi                                                   Türk Otozomal Resesif Polikistik Böbrek Hastalığı
1037  2112 Sibel Kantarcı   1/21/2002 Genetik          Prof.Dr.  Memnune Yüksel Apak
                                                   Ailelerinde DNA Haplotip Analizi


                                                   Farklı Yıkama Yöntemleri İle Birlikte Düşük Devirli
                                                   Mikromotorda ve Elde Kullanılan Ni-ti Esaslı Kök
1038  2113 Bülent Yılmaz    1/21/2002 Endodonti         Prof.Dr.   Sedat Küçükay
                                                   Kanal Aletlerinin Çıkardıkları Apikal Debris
                                                   Miktarlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


                                                   Sıhhıye Mecmuasına Göre Ülkemizde Bulaşıcı
1039  2115 İnci Hot      1/22/2002 Deontoloji ve Tıp Tarihi  Prof.Dr.   Mebrure Değer
                                                   Hastalıklarla Mücadele (1913-1996)                                                   Çok   Boyutlu  Ölçekleme  Çözümlemesinin
1040  2116 Özden (Öz) Calay  1/23/2002 Biyoistatistik       Prof.Dr.   Mustafa Şenocak   Türkiye’deki İllerin Sağlıksal Olanaklarının
                                                   Yargılanmasında Kullanımı


                                                   Çevre Koşullarının Salmonella Typhimurium ve
      Didem Törümküney                                     Salmonella Enteritidis’in Üremeleri Üzerine,
1041  2117           1/24/2002 Mikrobiyoloji       Prof.Dr.   Mine Küçüker
      Akbulut                                          Virulans   Faktörlerine  ve Antibiyotiklere
                                                   Duyarlılıklarına Olan Etkisi
                                                    Düşük Basınç Ortamının, Oksidan/Antioksidan
1042  2119 Ali Rıza Kızıler    2/1/2002  Biyofizik          Prof.Dr.  Ü.Bora Barutçu  Mekanizmalara Serum Çinko (Zn) ve Bakır (Cu)
                                                    Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


                                                    Otitis Externa’lı Köpeklerden İzole ve İdentifiye
1043  2121 Meltem Şekercioğlu   2/12/2002 Mikrobiyoloji        Prof.Dr.  Ömer Akay    Edilen  Bakterilerin   Fluoroquinolan    Grubu
                                                    Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Araştırılması


                                                    Ratlarda   Gelişme   Döneminde   Sigara
1044  2123 Mehmet Erkut Kara    2/15/2002 Anatomi           Y.Doç.Dr  Hasan Alpak   İnhalasyonunun İskelet Sistemi Üzerine Etkisinin
                                                    Morfometrik Yöntemlerle Belirlenmesi                                                    Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Bakım ve
1045  2126 Mağfiret Kara      2/27/2002 Hemşirelik          Doç.Dr.  Türkinaz Aştı
                                                    Eğitimin Öz-Etkililik Algısına Etkisi


                                                    Gen   Kontrol   Bölgelerinde   Yönlendirilmiş
                                                    Mutagenez İle Yapılacak Değişikliklerin Ekspresyon
1046  2129 Saliha İşsever Öztürk  3/4/2002  Biyofizik          Prof.Dr.  Engin Bermek   Üzerine Etkilerinin Penisilin Asilaz (PA) Modelinde
                                                    İncelenmesi ve İlgili Klonda Ekspresyonun
                                                    Gerçekleştiği Promotorun Belirlenmesi


                                                    Boğa Spermasında Farklı Eritme Süreleri ve Eritme
1047  2132 Süleyman Bacınoğlu   3/15/2002 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.   Kemal Ak    Sonrasında  Oluşturulan   Soğuk  Şoklarının
                                                    Spermatolojik Özelliklere Etkisi                                                    Kompomer Dolgu Materyallerinin Dendin-Pulpa
1048  2133 Haktan Yurdagüven    3/22/2002 Konservatif Diş Tedavisi   Prof.Dr.   Mete Üçok
                                                    Kompleksi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
                                             İnfekte  Kök   Kanallarına  Ait   Anaerop
                                             Mikrofloraların İncelenmesi, Sodyum Hipoklorit ve
1049  2137 E.Sıla Moğol      4/19/2002 Endodonti    Prof.Dr.   Feyzi Batur
                                             Klorheksidin Glukonat Solüsyonlarının İn Vivo
                                             Antimikrobiyal Etkinliklerinin Değerlendirilmesi


                                             Tavuklarda Marek Hastalığı Virusunun Polimeraz
1050  2138 Aysel Ünsal Baca    4/26/2002 Mikrobiyoloji  Prof.Dr.   Ömer Akay
                                             Zincir Reaksiyonu İle Saptanması


                                             Tavuklarda     Mycoplasma   Gallisepticum
                                             İnfeksiyonunun Tanısında Bakteriyolojik ve
1051  2139 Arzu Funda Bağcıgil  5/3/2002  Mikrobiyoloji  Prof.Dr.   Atilla Ilgaz
                                             Serolojik Yöntemlerin Polymerase Chaın Reactıon
                                             (PCR) İle Karşılaştırılması
                                             Anti-Glutamikasit Dekarboksilaz Antikoru, Adacık
                                             Antikoru,  İnsülin  Otoantikoru,   Anti-Tiroid
                                             Peroksidaz Antikoru, Anti-Gastrik Parietal Hücre
1052  2144 Gaye Yıllar      5/23/2002 İmmünoloji    Prof.Dr.  M.Temel Yılmaz
                                             Antikorunun Preklinik ve Klinik Dönem Otoimmün
                                             Tip1 Diyabette Erken Tanı Kriteri Olarak Etkilerinin
                                             Değerlendirilmesi

                                             Ksilazin/Ketamin   ve   Medetomidin/Ketamin
1053  2146 Sevcan Gönültaş Özer  5/31/2002 Fizyoloji    Y.Doç.Dr  Vehbi Altunçul  Anestezisi Altında Ovariohisterektomi Uygulanan
                                             Köpeklerde Stres Yanıtının Karşılaştırılması


                                             Nikel Titanyum Esaslı Genişletme Aygıtlarının
1054  2149 Hakan Dönmez      6/10/2002 Ortodonti    Prof.Dr.  Melek Yıldırım  Mikro Yapısal Ve Mekanik Özelliklerinin Deneysel
                                             Olarak İncelenmesi


                                             Aterosklerotik Tavşanlarda Fındık Yağının Lipit
1055  2150 Aydan Hatipoğlu    6/14/2002 Biyokimya    Prof.Dr.  Hakan Berkkan  Peroksidasyonu ve Antioksidan Sistem Üzerine
                                             Etkisi
                                                    Siyah Alaca İneklerde PGF2a ve GnRH’nın Farklı
1056  2151 Ümüt Cirit     6/17/2002 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.    Kemal Ak     Kombinasyonları İle Östrus Senkronizasyonu
                                                    Çalışmaları                                                    İn Vitro Fertilizasyon Yöntemi İle Elde Edilen
1057  2152 Hatem A.M. Atalla  6/17/2002 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Doç.Dr.    Sema Birler
                                                    Koyun Embriyolarının Dondurulması
1058  2154 Esin Aktaş     6/18/2002 İmmünoloji          Doç.Dr.   Günnur Deniz    Atopik Dermatitte NK Hücrelerinin Rolü
                                                    Enterokoklarda Glikopeptid   Direncinin  PCR
1059  2161 Zerrin Aktaş    6/26/2002 Mikrobiyoloji        Prof.Dr.   Z.Çiğdem Bal
                                                    Yöntemiyle Araştırılması
                                                    Romatoid Artritli Bireylerde Sağlığa İlişkin Yaşam
1060  2162 Nurten Kaya     6/28/2002 Hemşirelik          Prof.Dr.  Kamerya Babadağ
                                                    Kalitesi


                                                    Çoğul İlaca Dirençli Mycobacterıum Tuberculosıs
                                                    Kompleksi   Suşlarının  Sekonder İlaçlara
1061  2164 Dilek Şatana    7/1/2002  Mikrobiyoloji        Prof.Dr.  Yıldız Yeğenoğlu
                                                    Duyarlılığının Bactec ve Ağar Proporsiyon
                                                    Yöntemleri İle Araştırılması

                                                    Büyüme Faktörleriyle Uyarılmış Kordon Kanı
                                                    Mononükleer Hücrelerinin İn Vitro Kültürlerde
1062  2165 Faruk Süzergöz   7/1/2002  İmmünoloji         Prof.Dr.  Serap Erdem Kuruca
                                                    Proliferasyonu ve İmmünfenotipik Özelliklerinin
                                                    İncelenmesi
                                                          Smear Tabakası Varlığında ve Yokluğunda Değişik
1063  2168 Şamil Cemal Demir     7/9/2002  Endodonti           Prof.Dr.    Feyzi Batur    Simanlarla Uygulanan Prefabrik Kök Kanalı
                                                          Postlarının Tutuculuklarının İncelenmesi


                                                          KML    Vakalarının Sitogenetik, Moleküler
1064  2169 Rahiye Dilhan Kuru     7/9/2002  Genetik            Prof.Dr.  Seniha Hacıhanefioğlu  Sitogenetik ve Moleküler Genetik Yöntemleri İle
                                                          İncelenmesi


                                                          “Solunum Egzersizleri İle Genel Fizyoterapi
1065  2170 Fatma (Karantay) Mutluay  7/10/2002 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Prof.Dr.   Nilgün Gürses    Eğitiminin Multiple Sklerozlu Hastalarda Pulmoner
                                                          Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi”


                                                          Perkütanöz Transluminal Koroner Anjiyoplasti
1066  2171 Rengin Demir        7/10/2002 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Prof.Dr.   Nilgün Gürses    (PTKA) Sonrası Yapılan Egzersiz Eğitiminin
                                                          Kardiyopulmoner Parametrelere Etkisi


                                                          Bilgi İşleme Modeline Göre Yapılan Sağlık
1067  2176 Emine Aslı Aktı      7/23/2002 Halk Sağlığı          Prof.Dr.    İnci Oktay     Eğitiminde Farklı Diş Fırçalama Yöntemlerinin
                                                          Etkinliğinin İncelenmesi


                                                          “Farklı Dozlardaki Gamma Işınlarının Köftelerin
1068  2177 Aydın Vural        7/23/2002 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Doç.Dr.    Harun Aksu     Mikrobiyolojik Kalitesi Ve Raf Ömrü Üzerine
                                                          Etkisi”                                                          Kronik B ve C Hepatitinde T Lenfosit Yüzey
1069  2180 Suzan Adın Çınar      7/26/2002 İmmünoloji           Prof.Dr.    Selim Badur
                                                          Markırları ve TH1/TH2 Sitokin Dengesi
                                                    Lateral Kondansasyon Guta-Perka Yöntemi ve
                                                    Farklı Sealer’lar İle Doldurulan Kök Kanallarında
       Tubahan Kaya
1070  2181             7/29/2002 Endodonti        Prof.Dr.  Sedat Küçükay    Dentin Bonding Ajanı Kullanılmasıyla Ortaya Çıkan
       Büyükkalaycı
                                                    Etkinliğin Mikrosızıntı Yöntemi ve Scannıng
                                                    Elektron Mikroskobu İle Değerlendirilmesi


                                                    Beş Farklı Dolgu Materyalinin Fluorid Salınım
1071  2184 Senem Selvi Kuvvetli  7/30/2002 Pedodonti        Prof.Dr.   Koray Gençay    Özelliklerinin İn Vitro Koşullarda Karşılaştırmalı
                                                    Olarak İncelenmesi


                                                    Ovariyektomi Sonrası Meydana Gelen Osteoporoz
                                                    ve Uygulanan Tedaviler Sonrasında Sıçan Tiroidi
1072  2186 Emine Mamal       8/1/2002  Histoloji Embriyoloji  Prof.Dr.  Mustafa Taşyürekli
                                                    Parafoliküler     Hücrelerdeki  Morfolojik
                                                    Değişikliklerin İncelenmesi


                                                    Farelerde Toxocara Catı Larvalarının İntrauterin Ve
1073  2190 Handan Çetinkaya    8/2/2002  Parazitoloji      Prof.Dr.   Erkut Tüzer    Galaktojen Geçişi İle Paratenik Konaklar Arasındaki
                                                    Bulaşmanın Araştırılması


                                                    Parafin İçinde Saklanan Malign Melanom Biyopsi
                                                    Örneklerinde P53 Geninin DGGE ve Dizi Analizi;
1074  2192 Kıvanç Çefle      8/5/2002  Genetik         Doç.Dr.   Şükrü Palandüz
                                                    P16 Retinoblastoma ve CDK4 Genlerinin FISH
                                                    Yöntemi İle İncelenmesi
                                                    Yüz Protezlerinin Yapımında Kullanılan Silikon
                                                    Elastomerlerin Farklı Renklendirici Ajanlarla Üç
1075  2195 Fuat Noyun       8/8/2002  Çene Yüz Protezi    Prof.Dr.   Haluk Keskin    Temel Renkte Renklendirilen Örneklerin U.V.
                                                    Işınları Karşısında Uğradıkları Renk Değişimlerinin
                                                    Araştırılması
                                                    Kök   Kanalinda   Enterococcus  Faecalisa’in
                                                    Eliminasyonunda Farklı Yıkama Yöntemleriyle
1076  2203 İhsan Taylan Günaydın  8/14/2002 Endodonti        Prof.Dr.   Işıl Küçükay   Kullanılan Yıkama Solüsyonlarının ve Kanal İçi
                                                    Kalsiyum Hidroksit Uygulanmasının Etkinliğinin İn
                                                    Vitro Olarak İncelenmesi
                                                       Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri ve Performans
1077  2204 Havva Öztürk      8/21/2002 Hemşirelik           Prof.Dr.    Sevgi Oktay
                                                       Düzeyleri


                                                       Üst Çene Total Dişsizlik Vakalarında İmplant
                                                       Destekli Sabit Protez Uygulamalarında, Farklı
1078  2207 Giray Sağat      9/3/2002  Oral İmplantoloji       Prof.Dr.   Serdar Yalçın   Alveol Ark Formları ve İmplant Pozisyonlarının
                                                       İmplantlar Çevresindeki Stres Dağılımına Olan
                                                       Etkisinin FEM Analizi Yöntemi İle Araştırılması
                                                       Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin
                                                       Kişilerarası İlişki Tazları İle Hasta/Hasta
1079  2208 Hülya Bilgin      9/5/2002  Psikiyatri Hemşireliği    Doç.Dr.    Sevim Buzlu
                                                       Yakınlarından Kaynaklanan Saldırılara Karşı
                                                       Tutumları


                                                       Çürük Profilaksisinde Kullanılan Dört Farklı
1080  2209 Berrin Tulgar Bilgin  9/10/2002 Pedodonti           Prof.Dr.    Oya Aktören    Materyalin İn Vivo ve İn Vitro Koşullarda
                                                       Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


                                                       Salatalarda Kullanılan Sebzelerden E.coli O157:H7
1081  2210 Aysun Yılmaz (Aktaş)  9/13/2002 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.   Muammer Uğur    İzolasyonu ve Verotoksijenik Genin PCR İle
                                                       Saptanması


                                                       Mental Retardasyon ve/veya Multipl Konjenital
1082  2211 Adnan Yüksel      9/13/2002 Genetik            Prof.Dr.  Memnune Yüksel Apak  Anomalileri Olan Çocuklarda Genetik Etyolojinin
                                                       Aydınlatılmasında Etkili Faktörler


                                                       Dental İmplantlara Sahip Total Dişsiz Hastalarda
                                                       İmplant Çevresindeki Subgingival Mikroflorada
1083  2212 Kadri Evren Ermiş   9/19/2002 Oral İmplantoloji       Prof.Dr.   Tayfun Özdemir
                                                       Periodontopatojenlerin Varlığının ve Kaynağının
                                                       Araştırılması
                                               Kontrollü Salınım Aracı      Olan Tetrasiklin
1084  2213 Oğuzhan Hakan Özdemir  9/19/2002 Oral İmplantoloji  Prof.Dr.  Tayfun Özdemir  Hidroklorid    Fibrillerinin   Peri-İmplantitis
                                               Olgularında Kullanımı


                                               Yarış  Atlarında   Equine Herpes  Virus
1085  2214 Bilge Kaan Tekelioğlu  9/20/2002 Mikrobiyoloji    Prof.Dr.   Ömer Akay   Enfeksiyonlarının (EHV 1 ve EHV 4) Polymerase
                                               Chain Reaction İle Saptanması                                               Yarış Sezonundaki İngiliz-Arap Kısrak ve
1086  2220 Yücel Meral       10/7/2002 İç Hastalıkları   Prof.Dr.   Tarık Bilal
                                               Aygırlarında M-Mod Ekokardiyografik Muayeneler
                                               Anne Sütündeki Kadmiyum Düzeyinin Çevre
1087  2221 Hülya Gül        11/7/2002 Halk Sağlığı    Prof.Dr.  Günay Güngör
                                               Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi
                                               Sığırlarda BHV-1 İnfeksiyonlarının PZR ve ELISA
1088  2224 Ayla Ünver       11/15/2002 Mikrobiyoloji   Prof.Dr.  Hüseyin Yılmaz
                                               İle Saptanması ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi                                               Türk Populasyonunda Puberte Dönemi Kemik
1089  2225 Mehmet Üzel       11/22/2002 Anatomi      Prof.Dr.  Feridun Vural  Gelişimi ve Yaş Tayini Üzerine Anatomik ve
                                               Radyolojik Araştırma


                                               Malatya   İlindeki Adölesanların  Sağlık
                                               Davranışlarının ve Sorunlarının Tanımlanması,
1090  2226 Emine (Alçı) Geçkil   11/29/2002 Hemşirelik     Doç.Dr.   Suzan Yıldız
                                               Beslenme ve Stresle Başetme Eğitiminin Sağlığı
                                               Geliştirmeye Etkisi
       Fatma Sönmezateş
1091  2227            12/9/2002 Periodontoloji  Prof.Dr.  Aslan Yaşar Gökbuget  Behçet Hastalarında Periodontal Durum Saptaması
       (Abdurrahmanoğlu)


                                                Anterior Bölgede Bulunan İnterproksimal Kemikiçi
                                                Defektlerin Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu
1092  2228 Arman Duraduryan   12/9/2002 Periodontoloji  Prof.Dr.   Serdar Çintan    Tekniği İle Tedavisinde Rezorbe Olabilen
                                                Periodontal   Bariyer Membranın   (Atrisorb)
                                                Etkinliğinin İncelenmesi


                                                Agresif   Periodontitisli  Bireylerin  Genetik
1093  2229 Cem Uygur       12/9/2002 Periodontoloji  Prof.Dr.    Erhan Fıratlı
                                                Özelliklerinin İncelenmesi                                                Ehrlich Ascites Tümörü İle Balb-c Farelerde
1094  2230 Elif İlkay Taşkın   12/12/2002 Tıbbi Biyoloji  Prof.Dr.   Mehmet Gürtekin   Oluşturulmuş Solid Tümör Modelinde Curcumin’in
                                                Apoptoz Üzerine Etkisi


                                                Entansif  Koşullarda Yetiştirilen Yumurtacı
1095  2231 Fevzi Karaağaç    12/13/2002 Zootekni     Doç.Dr.    Mustafa Özcan    Tavuklarda ve Besi Kuzularında Gözlenen Anormal
                                                Davranışlar                                                Deneysel   Ateroskleroz Patogenezinde   LDL
1096  2232 Zeynep Banu Öztürk  12/27/2002 Biyokimya    Prof.Dr.   Hüseyin Sönmez
                                                Desiyalilasyonunun İncelenmesi                                                Kıvırcık Erkek Kuzuların Damızlıkta Erken
1097  2234 Özkan Elmaz      1/30/2003 Zootekni     Prof.Dr.    Hıdır Demir    Kullanılma  Yaşının Belirlenmesi Üzerine
                                                Araştırmalar
                                                    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde İvesi X Kıbrıs
1098  2235 Mehmet İsfendiyaroğlu  1/30/2003 Zootekni           Prof.Dr.   Hıdır Demir   Yerli Fı ve Sakız X Kıbrıs Yerli Fı Koyunların
                                                    Çeşitli Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması


                                                    Koroner Arter Bypass Cerrahisi (KABC) Sonrası
       Semiramis (Atakan)
1099  2236             1/30/2003 Fizyoterapi Rehabilitasyon  Prof.Dr.  H.Nilgün Gürses  Yapılan Egzersiz Eğitiminin Kardiyopulmoner
       Özyılmaz
                                                    Parametrelere Etkisi                                                    Cynara  Syriaca  Boiss.Yaprakları    Üzerinde
1100  2237 G.Vildan Seyhan     1/31/2003 Farmakognozi         Prof.Dr.  Ali H.Meriçli
                                                    Farmakognozik Araştırmalar
                                                    Helichrysum   Compactum      Boiss.Üzerinde
1101  2238 Sevda Süzgeç      1/31/2003 Farmakognozi         Prof.Dr.  Ali H.Meriçli
                                                    Farmakognozik Araştırmalar                                                    Normal Oklüzyonlu Erişkinlerde Diş Dizilerinin
1102  2239 Levent Almaç      2/4/2003  Ortodonti          Prof.Dr.   Elif Erbay   Boyut ve Biçimlerinin ve Hazır Elastik Ark Telleri
                                                    İle Uyumlarının Bilgisayar Ortamında İncelenmesi                                                    Kedilerde Ovarıan Remnant Syndrome’un (ORS)
1103  2240 Özlem Onay       2/5/2003  Doğum ve Jinekoloji     Doç.Dr.  Cengiz S.Konuk
                                                    Teşhis ve Tedavisi Üzerine Çalışmalar
                                                    Postkoıtal LHRH Uygulamasının Dişi Tavşanlarda
1104  2241 Füsun Ünal       2/5/2003  Doğum ve Jinekoloji     Prof.Dr.  Adem Şenünver
                                                    Kontraseptif Etkisinin Araştırılması
                                                  İmmunostimulant Etkili Levamizol’ün Sığır Mastitis,
1105  2242 Kutlay Gürbulak    2/5/2003  Doğum ve Jinekoloji  Prof.Dr.  Ragıp Kılıçarslan
                                                  Metritis ve Fötal Ölüm Üzerine Etkisi


                                                  Üropatojen Escherichia Coli Suşlarında ve Bağırsak
                                                  Florasında Bulunan Kommensal Escherichia Coli
1106  2245 Neşe Kiremit Korkut  2/19/2003 Mikrobiyoloji     Prof.Dr.  Mine Küçüker
                                                  Suşlarında PAP, SFA ve AFA Adhezinleri Kodlayan
                                                  Operonların Saptanması1107  2246 Bayram Kıran      2/19/2003 İmmünoloji       Doç.Dr.   Günnur Deniz    Deneysel Septik Peritonitte TH1/TH2 Modülasyonu
                                                  Sıçanlarda Adriamycin Kardiyotoksisitesinin Eser
1108  2248 Tevfik Gülyaşar    2/21/2003 Biyofizik       Prof.Dr.   Bora Barutçu   Element, Kan Parametreleri ve Serbest Radikaller
                                                  Bakımından İncelenmesi


                                                  CYP1A1, CYP2D6, CYP2E1, GSTT1, GSTM1 Gen
1109  2249 Müge Aydın Sayitoğlu  2/25/2003 Genetik        Doç.Dr.   Uğur Özbek    Polimorfizmlerinin Akut Lösemi Etiyolojisindeki
                                                  Rollerinin Saptanması

                                                  Gestasyonel Diyabetlilerde Adacık Sitoplazmik
                                                  Antikoru, Anti-Glutamik Asit Dekarboksilaz
1110  2250 M.Yücel Yılmaz     2/27/2003 İmmünoloji       Prof.Dr.   İlhan Satman   Antikoru, İnsülin Otoantikoru ve Anti-Tiroid
                                                  Peroksidaz    Antikoru   Prevalanslarının
                                                  Değerlendirilmesi
                                                  Posterior Estetik Dolgu Materyallerinin Fiziksel
                                                  Özelliklerinin     ve Süt     Azılarında
1111  2251 Berrin Elif Kumbasar  2/27/2003 Pedodonti       Prof.Dr.  Tevfik Akıncı
                                                  Kullanılabilirliklerinin Klinik     Olarak
                                                  Değerlendirilmesi
1112  2252 Armağan Önal     3/4/2003  Analitik Kimya  Prof.Dr.   Aysel Öztunç  Amin Grubuna Dayanan Bazı Analitik Çalışmalar                                             İmmünsüpresyon Uygulanan ve Uygulanmayan
                                             Diyabetik ve Nondiyabetik Sıçanlarda Langerhans
1113  2253 Ali Osman Gürol   3/5/2003  İmmünoloji    Prof.Dr.  M.Temel Yılmaz
                                             Adacık Transplantasyonu Öncesi ve Sonrası IL-1b
                                             Salınımının İncelenmesi


                                             Servikal Kanser İle Chlamydia     Trachomatis
1114  2257 Mustaf Önel     3/19/2003 Mikrobiyoloji   Prof.Dr.   Ali Ağaçfidan
                                             Arasındaki İlişkinin Araştırılması                                             Çocukluk Çağı Lösemilerinde HLA Doku Grubu
1115  2258 Kürşat Özdilli    3/19/2003 Tibbi Biyoloji  Prof..Dr.  Mahmut Çarin   Sıklığı ve HLA Tam Uygun Allojenik Kemik İliği
                                             Nakli Uygulanan Hastalarda Prognozla İlişkisi


                                             Çocuklarda Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu
1116  2259 Hülya Bilgen     3/19/2003 Tibbi Biyoloji  Prof.Dr.  Mahmut Çarin   Sonrası PCR ve FISH Yöntemleriyle Kimerizm
                                             Tayini ve Prognozla İlişkisi                                             Kazeinglikopeptid   Solüsyonlarının   Başlangıç
1117  2260 Kamil Sadık Yılmaz  3/19/2003 Pedodonti     Prof.Dr.  Zeynep Aytepe
                                             Çürükleri Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması                                             Sakarya İlindeki Gebe Kadınlarda Doğum Sonrası
1118  2261 Gülgün Durat     3/20/2003 Hemşirelik    Y.Doç.Dr  Yasemin Kutlu  Depresyon Riskinin Belirlenmesi ve Yüksek Riskli
                                             Kadınlarda Hemşirelik Uygulamalarının Etkinliği
                                                                On Yıl Süreyle İzlenen Hepatit B Aşısı Uygulanmış
                                                                Hepatit B Taşıyıcısı Anne Çocuklarının Hücresel ve
1119  2262 Ümit Kuru         3/20/2003 İmmünoloji                 Prof.Dr.    Selim Badur
                                                                Hümoral İmmün Yanıtları ve Anti-HBS IgG Alt
                                                                Sınıfları Dağılımları

                                                                Fiberle Güçlendirilmiş İki Farklı Kompozit
                                                                Prefabrik Milin Kompozit ve Seramik Çekirdeklerle
1120  2263 Hatice Fürizan Pamukçu   3/21/2003 Kuron Köprü Protezi            Prof.Dr.   Erdal Poyrazoğlu
                                                                Birlikte Kullanımlarının Dayanıklılık Yönünden
                                                                Araştırılması


                                                                Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya İllerinde 20 Yaş
1121  2264 Nebahat Öztaç Özerdoğan  3/25/2003 Hemşirelik                 Doç.Dr.  Nezihe Kızılkaya Beji  ve Üstü Kadınlarda Üriner İnkontinansın Prevalansı,
                                                                Risk Faktörleri, Yaşam Kalitesine Etkisi


                                                               Doğum Sonrası Aile Planlaması Danışmanlığı Alan
    2264
1122    Gün Akı          3/26/2003 Halk Sağlığı                Prof.Dr.  Bedia Ayhan Özyıldırım Kadınların Bilgi, Tutum ve Davranışlarının
    A
                                                               İncelenmesi                                                                Periapikal Leyzonların Radyolojik, Histopatolojik
1123  2265 Güzin Yetkin Dayıoğlu   3/27/2003 Endodonti                 Prof.Dr.    Selmin Aştı
                                                                Ve İmmunolojik (TNF-α) Yönden İncelenmesi
                                                                Yetişkinlerde Profesyonel Psikolojik Yardım Arama
1124  2266 Hülya Cihangir Arslantaş  3/28/2003 Hemşirelik                 Prof.Dr.    Nesrin Aştı
                                                                Tutumu ve Bunu Etkileyen Faktörler


                                                                Broyler Rasyonlarında Mikotoksinleri Önleme
                                                                Amacıyla Kullanılan Mycofix Plus’un Performans
1125  2268 Oktay Duymaz        4/4/2003  Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Doç.Dr.     Tanay Bilal
                                                                ve Bazı Organların Histopatolojik Yapısına
                                                                Etkisinin İncelenmesi
                                                       Deneysel Pasteurella Haemolytica Enfeksiyonlu
                                                       Koyunlarda Kolostrum ve Ana Sütü İle Beslemenin
1126  2269 Pınar Alkım Ulutaş    4/4/2003  Biyokimya          Prof.Dr.    Aysel Özpınar
                                                       Kan Akut Faz Proteinleri ve Bazı Mineral
                                                       Düzeylerine Etkisi


                                                       İstanbul Hastanelerinde Acil Hizmetlerin Durumu ve
1127  2271 Tümer Ulus        4/11/2003 Halk Sağlığı         Y.Doç.Dr  Ahmet Ayhan Yüceokur
                                                       Ülkemizde Yeniden Örgütlenme İçin Öneriler                                                       Kimi Uzun Etkili (LA) Veteriner Tetrasiklin
1128  2272 Nurullah Özdemir     4/25/2003 Farmakoloji ve Toksikoloji  Doç.Dr.    Murat Yıldırım   Formülasyonlarının    Biyoyararlanım ve
                                                       Biyoeşdeğerlilik Yönünden İncelenmesi


                                                       Konus Kuronlara Gelen Eğimli Kuvvetlerin
1129  2273 Ayşegül Güleryüz     5/16/2003 Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.   Babür Caniklioğlu  Fotoelastik Stres Analiz Yöntemleriyle İn-Vitro
                                                       Olarak İncelenmesi


                                                       Şizofreni Tanılı Bireylere ve Ailelerine Topluma
1130  2274 Zekiye Çetinkaya Duman  5/26/2003 Hemşirelik          Doç.Dr.     Nesrin Aştı    Yeniden Katılım Programı Uygulaması ve İzleme
                                                       Çalışması


                                                       Repeat Breeder İneklerde Tohumlamadan Sonra
1131  2276 Kudret Yenilmez     5/30/2003 Doğum ve Jinekoloji     Prof.Dr.   Adem Şenünver    GmRH ve Progesteron Uygulamalarının Gebe
                                                       Kalma Üzerine Etkisi                                                       Kedilerde   İstenmeyen   Gebeliklerin  Sona
1132  2277 Nihal Eren        5/30/2003 Doğum ve Jinekoloji     Prof.Dr.   Adem Şenünver
                                                       Erdirilmesinde Aglepristone (RU 534) Kullanımı
                                                             Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kadınların
1133  2280 Meral Kelleci        6/9/2003  Hemşirelik                 Doç.Dr.   Sevim Buzlu   Sorun Çözme Becerilerini Geliştirmenin Depresif
                                                             Semptomlara Etkisi


                                                             Böbrek Transplantasyonu Yapılan Hastaların Alt
1134  2281 Nur Çam           6/9/2003  Oral Diagnoz ve Radyoloji         Doç.Dr.  Tamer L.Erdem  Çene Kemiklerinde Aseptik Kemik Nekrozu
                                                             Varlığının Araştırılması


                                                             Kronik Hematolojik-Onkolojik Hastalığı Olan
1135  2283 Özgür (Çankaya) Alparslan  6/16/2003 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  Doç.Dr.   Suzan Yıldız  Çocukların Kardeşleri ve Annelerine Verilen
                                                             Hemşirelik Desteğinin Kaygı Düzeylerine Etkisi
1136  2284 Mine Turgay         6/17/2003 Hemşirelik                 Doç.Dr.   Nesrin Aştı  Ölüm Korkusu ve Kişilik Yapısı Arasındaki İlişki                                                             Farklı Yağ Asidi Kaynağı İçeren Yumurta Tavuğu
                                                             Rasyonlarına E ve C Vitaminleri İlavesinin Yumurta
1137  2285 Hüseyin Eseceli       6/18/2003 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları   Doç.Dr.  Recep Kahraman
                                                             Sarısı Yağ Asidi Kompozisyonuna, Lipit
                                                             Peroksidasyon Düzeyine ve Performansa Etkisi


                                                             Koyun Çiçek Aşısının Vero Hücre Kültüründe
1138  2286 Veli Gülyaz         6/18/2003 Mikrobiyoloji                Prof.Dr.   Atilla Ilgaz
                                                             Üretimi ve Bağışıklık Çalışmaları                                                             Broilerlerde Bakır Eksik   Purifiye Yemle
1139  2287 Ayşem Kaya         6/18/2003 Biyokimya                  Prof.Dr.  Aysel Özpınar  Beslenmenin Kan Lipid Profili ve Hemodinamik
                                                             Parametrelere Etkisi
                                                     Mekteb’i Tıbbiye Matbaası’nda Basılan Arap Harfli
1140  2290 Gülten Dinç       6/23/2003 Deontoloji ve Tıp Tarihi   Prof.Dr.  Mebrure Değer   Türkçe Yayınları Aracılığı İle Tıbbiye’nin Yayın
                                                     Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme (1844-1928)


                                                     Fiziksel Hastalığı Uyum Güçlüğü Yaşayan
                                      Yard.
1141  2291 Nazmiye Kaçmaz     6/24/2003 Hemşirelik               Yasemin Kutlu   Hastalarda Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
                                      Doç.Dr.
                                                     Hemşireliği Modeli Geliştirme Çalışması                                                     Organik Olarak Modifiye Edilmiş Seramiklerin
1142  2292 İ.Mert Topçubaşı    6/25/2003 Konservatif Diş Tedavisi   Prof.Dr.   Taner Yücel
                                                     Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi
                                                     Değişik İnley Sistemlerinin Mikrosızıntı Açısından
1143  2293 Gülay Katipoğlu     6/26/2003 Kuron Köprü Protezi     Doç.Dr.   Haşim Gür
                                                     Değerlendirilmesi
1144  2294 Hatice Nevzat Uçtum   6/26/2003 Psikiyatri          Prof.Dr.   Ertaç İlkay   Alkol Bağımlılarında Bağlanma
                                                     Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında (KOAH)
1145  2295 Gülbin Ege Tanyeli   6/27/2003 Fizyoterapi Rehabilitasyon  Prof.Dr.  H.Nilgün Gürses  Evde  Rehabilitasyon  Programının   Solunum
                                                     Fonksiyonları ve Yaşam Kalitesine Etkisi


                                                     Sıçan ve Bıldırcınlarda Yem Kısıtlaması ve Açlığın
1146  2296 Hümeyra (Çeler) Ünsal  6/27/2003 Fizyoloji          Pro.Dr.  Ülker Çötelioğlu  Bazı Kan Parametreleri ve Sekum Florası Üzerine
                                                     Etkilerinin İncelenmesi
                                                      Hemşirelik  Bakımı    Sınıflama   Modelleri
1147  2298 Ayşe Ergün       6/30/2003 Hemşirelik            Prof.Dr.  Semra Erdoğan   Doğrultusunda  Okul    Sağlığı   Hemşireliği
                                                      Uygulamaları


                                                      Kronik Hepatit C Virus İnfeksiyonlu Hastalarda
1148  2299 Fahriye Keskin     6/30/2003 Mikrobiyoloji          Prof.Dr.  Salih Türkoğlu  İnfeksiyon Kaynakları İle Hepatit C Virus
                                                      Genotipleri Arasındaki İlişki


                                                      İnterferon ve Lamivudin Tedavisi Alan Kronik
1149  2300 Sevgi Çiftçi      6/30/2003 Mikrobiyoloji          Prof.Dr.  Selim Badur   Hepatit B Hastalarında Hepatit B (HBV) Genotip
                                                      Dağılımı ve Tedaviye Direnç Gelişimi İle İlişkisi                                                      Pseudomonas  Aeruginosa’da  Porin  Direncinin
1150  2301 Sabiha Karayay Güner  7/1/2003  Mikrobiyoloji          Prof.Dr.  Nezahat Gürler
                                                      Saptanması


                                                      Çürük Aktivitesi Yüksek Çocuklarda Üç Farklı Ağız
                                                      Gargarasının Tükürük Mutans, Laktobasil ve
1151  2302 Julyana Bakırgil    7/1/2003  Pedodonti            Prof.Dr.   Işın Ulukapı  Laktoperoksidazları İle Tükürük Akış Hızı ve
                                                      Tamponlama Kapasitesi Üzerine Etkisinin İn Vivo
                                                      Koşullarda İncelenmesi

                                                      Kavşak Tipi Kas Distrofili Hastalarda İki Farklı
1152  2303 İpek Yeldan      7/2/2003  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Prof.Dr.  H.Nilgün Gürses  Göğüs   Fizyoterapi   Yönteminin    Solunum
                                                      Fonksiyonlarına Etkilerinin Karşılaştırılması


                                                      Rezeksiyonlu Dişsiz Üst Çenede İmplant Üstü
1153  2304 Nuri Oraj Özgövde   7/3/2003  Çene Yüz Protezi        Prof.Dr.  Esengün Yengin  Protez Planlamalarının Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar
                                                      Stress Analizi Metoduyla İncelenmesi
                                                        Gen Teknolojisi İle İlgili Etik Bildirgeler ve Yasal
1154  2305 Hakan Ertin        7/4/2003  Deontoloji ve Tıp Tarihi  Prof.Dr.    Öztan Öncel
                                                        Düzenlemeler
                                                        Çeşitli Restoratif Materyallerin Sitotoksik Açıdan
1155  2309 Mağrur Kazak Hüdayioğlu  7/8/2003  Konservatif Diş Tedavisi  Prof.Dr.  Yasemin Benderli Gökçe
                                                        Değerlendirilmesi                                                        Betain ve Taurin Uygulamalarının Endotoksin ve
1156  2310 Ayşe Fulya Erman     7/8/2003  Biyokimya         Prof.Dr.    Müjdat Uysal     Alkole Bağlı Karaciğer Hasarı ve Oksidatif Stres
                                                        Üzerine Etkileri                                                        DNA Hasar Tamirinde Rol Oynayan XRCC1 Gen
1157  2313 Semra Doğru Abbasoğlu   7/10/2003 Biyokimya          Prof.Dr.   Gülçin Aykaç Toker
                                                        Polimorfizminin Araştırılması
                                                        Sayısal Görüntüleme Kullanılarak Diş Renginin
1158  2315 Atakan Elter       7/11/2003 Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.   Babür Caniklioğlu
                                                        Belirlenmesi
                                                        Plazma Püskürtme İle Hidroksilapatit-Zirkonya
1159  2316 Omid Anzabi        7/11/2003 Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.    Murat Aydın
                                                        Kompozit Kaplanmış Titanyum İmplantlar                                                        Kedi ve Köpeklerde Ossa Coxae Kırıkları İle Buna
1160  2317 Özgür Aksoy        7/11/2003 Cerrahi           Doç.Dr.     Serhat Özsoy    Bağlı Gelişen Komplikasyonların Sağaltımı ve Geç
                                                        Dönem Sonuçlarının Klinik Değerlendirilmesi
                                                        Kayseri İlinde Çiğ Sütlerden Yapılan Taze Beyaz
1161  2320 Kenan Buğdaycı   7/15/2003 Besin Hijyeni ve Teknolojisi       Prof.Dr.  Özer Ergün
                                                        Peynirlerde Brusella SPP.Aranması                                                        Broyler Rasyonlarına Balık Yağı, E ve C Vitaminleri
1162  2321 Levent Bayraktar  7/18/2003 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.  Haydar Özpınar  İlavesinin Etteki Yağ Asidi Kompozisyonuna ve
                                                        Besi Performansına Etkisi


                                                        Açık Agresyon Ölçeğinin (The Overt Aggression
1163  2326 Leman Kutlu    7/23/2003 Hemşirelik                Doç.Dr.   Nesrin Aştı  Scale) Türk Psikiyatrik Hasta Grubunda Geçerlik-
                                                        Güvenirlik Çalışması


                                                        Farklı  Bölgelerde  Hasat  Edilen  Yem
    2326                                                  Hammaddelerinin   ve  Fabrika   Yemlerinin
1164    Halil Can Kutay  7/24/2003 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.  Haydar Özpınar
    A                                                   Deoksinivalenol (DON) Düzeyleri Bakımından
                                                        İncelenmesi


                                                        Astımlı Okul Çocuklarında Hastalığın Yönetimi
1165  2338 Gülçin Bozkut   8/12/2003 Hemşirelik                Doç.Dr.   Suzan Yıldız  Konusunda Verilen Eğitimin Yaşam Kalitelerine
                                                        Etkisi


                                                        Arı Venom-Spesifik İnterferon-γ, İnterlökin-4 ve
1166  2346 Mübeccel Akdiş   8/18/2003 İmmünoloji                Doç.Dr.  Günnur Deniz   İnterlökin-10 Salgılayan T Hücreleri ve Periferik
                                                        Tolerans                                                        İnterlökin-12 ve Protaminin, C6 Sıçan Glioma
1167  2347 Akif Turna     8/19/2003 İmmünoloji                Prof.Dr.  Aydın Barlas
                                                        Modelinde Sağkalım ve Damarlanmaya Etkileri
                                             Sağlıklı Bebeklerde Düzenli Bebek Masajının
1168  2349 Sevil İnal       8/26/2003 Hemşirelik  Doç.Dr.   Suzan Yıldız
                                             Büyüme ve Mental – Motor Gelişime Etkisi
                                             Juvenil Romatoid Artritli 6-12 Yaş Grubu
1169  2350 Melahat Akgün Kostak  8/27/2003 Hemşirelik  Prof.Dr.   Sevim Savaşer
                                             Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi


                                             Tavşan ve Kobaylarda Ön ve Arka Bacak Uzun
                                             Kemiklerinin (Humerus, Radius, Ulna, Femur, Tibia,
1170  2351 Gülsün Pazvant     8/27/2003 Anatomi    Prof.Dr.  K.Oya Kahvecioğlu
                                             Fibula, Metacarpus ve Metatarsus) Homotipik
                                             Varyasyonları Üzerinde Araştırmalar


                                             Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Domuzların
1171  2352 Filiz Akdağ      9/4/2003  Zootekni   Prof.Dr.   Hıdır Demir   Döl Verimi Özellikleri ve Yavruların Büyüme
                                             Performansları Üzerinde Araştırmalar


                                             Yenidoğanlarda Periferik Venöz Kan Örneklemesi
                                             Sırasındaki Ağrıyı Azaltmada; Kucakta Emzirme ve
1172  2353 Emine Özel (Efe)    9/4/2003  Hemşirelik  Prof.Dr.   Sevim Savaşer
                                             Emzikle   Sukroz  Solüsyonu  Uygulamasının
                                             Karşılaştırılması


                                             15-18 Yaş Grubu Gençlerde Riskli      Sağlık
1173  2354 Saniye Çimen      9/4/2003  Hemşirelik  Prof.Dr.   Sevim Savaşer
                                             Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi
                                             Adölesan Gebelere Verilen Planlı Eğitimin Benlik
1174  2355 Emine Altun      9/5/2003  Hemşirelik  Prof.Dr.   Sevim Savaşer
                                             Saygısı ve Bebeği Algılaması Üzerine Etkisi
                                               Yeni Sentezlenmiş 3-Hidroksikromon Probların
1175  2356 Şebnem Erçelen   9/22/2003 Biyofizik    Prof.Dr.    Sina Gökçe     Proteinlerle Etkileşimlerinin İncelenmesi ve Protein
                                               Katlanması Üzerine Çalışmalar                                               Tip 1 Diyabet’te İntrasitoplazmik Sitokin Düzeyleri
1176  2357 Sema Bilgiç     9/24/2003 İmmünoloji    Doç.Dr.    Günnur Deniz
                                               ve Nötrofil Fonksiyonları                                               Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu Olan 8-12
1177  2358 Gülümser Dolgun   10/3/2003 Hemşirelik    Prof.Dr.   Sevim Savaşer    Yaş Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (DE/HB-
                                               YKÖ) Geliştirilmesi


                                               Malatya İlinde 15-34 Yaş Arası Kadınlarda
                                               Osteoporoz Risk Faktörlerini Belirleme ve
1178  2359 Yurdagül Yağmur   10/6/2003 Hemşirelik    Y.Doç.Dr  Nevin Hotun Şahin
                                               Osteoporozdan Korunmada Sağlıklı Yaşam Biçimi
                                               Davranışlarını Geliştirme


                                               Beyin Tümörlerinde Sitogenetik ve Moleküler
1179  2361 Ayşe Çırakoğlu   10/8/2003 Genetik     Prof.Dr.  Seniha Hacıhanefioğlu
                                               Sitogenetik İncelemeler                                               E.Coli İle Sepsis Modeli Oluşturulmuş Sıçanlarda
1180  2363 Şakir Ümit Zeybek  10/24/2003 Moleküler Tıp  Prof.Dr.    Kemal Altaş     İmmün Profil ve Kompleman Sistemindeki
                                               Değişimlerin İncelenmesi


                                               Sporadik Amyotrofik Lateral Sklerozlu Hastalarda
1181  2364 Öznur Kanbağlı   10/27/2003 Biyokimya    Prof.Dr.    Müjdat Uysal    CuZn-Süperoksit Dismutaz Geninde Mutasyon
                                               Taranması
                                                      Jinekolojik Kanserlerde Yaşam Kalitesi ve Etkileyen
1182  2367 Nesrin Reis      11/21/2003 Hemşirelik         Doç.Dr.  Nezihe Kızılkaya Beji
                                                      Faktörler
                                                      Streptozotosin İle İndüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda
1183  2368 Refik Kayalı     12/3/2003 Biyokimya          Prof.Dr.    Tülay Akçay
                                                      Mitokondriyal Oksidatif Protein Hasarı                                                      Koroner    Arter  Hastalarında  Vitronektin,
1184  2369 Hakan Ekmekçi     12/4/2003 Biyokimya          Prof.Dr.   Hüseyin Sönmez    Fibronektin, Leptin ve t-PA Düzeyleri Arasındaki
                                                      İlişkinin Tıkalı Damar Sayısı Yönünden İncelenmesi


                                                      Bronşial  Astımda  Paraoksonaz Aktivitesi,
1185  2370 Özlem Balcı Ekmekçi  12/8/2003 Biyokimya          Prof.Dr.   Orkide Donma     Lipoprotein Oksidasyonu ve Eser Element
                                                      Etkileşimi                                                      Deneysel Diabet Modelinde S-Nitrozoglutatyon
1186  2371 F.Murat Görgün    12/10/2003 Biyokimya          Prof.Dr.   Emine Kökoğlu
                                                      Oluşumu ve Melatonin Etkisinin İncelenmesi                                                      Çeşitli Organik Tükürük Komponentlerinin Diş
1187  2373 Hakan Bilhan      1/5/2004  Total Parsiyel Protezi   Prof.Dr.   Tayfun Bilgin    Hekimliğinde Kullanılan Farklı Döküm Alaşımları
                                                      ve Amalgam’ın Korozyonu Üzerine Etkisi                                                      Sperma-Servikal Mukus Penetrasyon Testinde Farklı
1188  2374 Muzaffer Taş     1/16/2004 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.   Kamuran İleri
                                                      Isı ve Süreli İnkübasyonların Etkileri
                                               Atriyal İzomerizm’li Çocuklarda Hand1 ve NKX 2.5
1189  2375 Ali Can Hatemi   1/19/2004 Genetik     Doç.Dr.  Nihan Erginel Ünaltuna
                                               Gen Mutasyonları
                                               Tip 1 Diyabette Bruce Protokolünün Kompleman
1190  2376 Deniz Aydemir   1/28/2004 İmmünoloji    Prof.Dr.   M.Temel Yılmaz
                                               Sistemi ve Apoptozis Üzerine Etkisi
                                               Bruce Protokolü Uygulanan Tip 1 Diyabetiklerde
1191  2377 Fatih Salman    1/28/2004 İmmünoloji    Prof.Dr.    Nevin Dinççağ
                                               Egzersizin İmmün Parametrelere Etkisi                                               Glutatyon S-Transferaz M1 (GSTM1) Genetik
1192  2378 Birsen Aydemir   1/28/2004 Biyofizik    Prof.Dr.  Mehmet Can Akyolcu    Polimorfizmi İle İnsan Sperm Hücresi Oksidatif
                                               Hasarı Arasındaki İlişkiler


                                               Mesane Kanserli Hastalarda Metil Guanin DNA
1193  2379 E.İlker Saygılı  1/29/2004 Biyokimya    Prof.Dr.    Tülay Akçay     Metil Transferaz Aktivitesi Glutatyon S Transferaz
                                               ve Nitrik Oksit’in Önemi


                                               Vigabatrinin Farmasötik Preparatlarda ve Biyolojik
1194  2380 Sevil Müge Çetin  1/29/2004 Analitik Kimya  Prof.Dr.    Sedef Atmaca     Sıvılarda Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi
                                               İle Analizi                                               Devekuşlarının Önemli Verim Özellikleri Üzerine
1195  2381 Yusuf Ziya Oğrak  2/10/2004 Zootekni     Prof.Dr.    Ahmet Altınel
                                               Araştırmalar
                                                             Kronik Periodontitis Hastalarında Periodontal
                                                             Başlangıç Tedavisinin Endotel Fonksiyonları
1196  2382 Ogün Öz          2/11/2004 Periodontoloji              Prof.Dr.  Aslan Y. Gökbuget
                                                             Üzerine  Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak
                                                             Değerlendirilmesi

                                                             Lokalize Dişeti Çekilmeleri Tedavisinde Uygulanan
                                                             Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti Operasyonlarında
1197  2383 M.Başar Şık        2/11/2004 Periodontoloji              Prof.Dr.   Hasan Meriç
                                                             Fibrin-Fibronektin Doku Yapıştırıcısının Klinik
                                                             Etkileri
                                                             Kronik Periodontitisli Bireylerde Periodontal
                                                             Başlangıç Tedavisine Yardımcı Olarak Uygulanan
       Ayşe Cansu (Başeğmez)
1198  2384              2/11/2004 Periodontoloji              Prof.Dr.   A.Gülden Işık   Sistemik   Doksisiklin   HCI   ve  İbuprofen
       Zeren
                                                             Kombinasyonunun     Etkinliğinin  Klinik   ve
                                                             Biyokimyasal Olarak İncelenmesi
                                                             DBM (Demineralize Kemik Matriksi) ve β-
                                                             Trikalsiyum   Fosfat’ın    Deneysel   Kemik
1199  2385 R.Kerem Dedeoğlu     2/12/2004 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Cengizhan Keskin  Defektlerinde   Ayrı   Ayrı   ve   Birlikte
                                                             Kullanıldıklarında İyileşme Üzerine Olan Etkilerinin
                                                             Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi
                                                             Hızlı ve Yavaş Palatal Ekspansiyon Uygulanan
                                                             Bireylerin Dişeti Oluğu Sıvısında İnterleukin-1β,
1200  2386 Cem Altınörs       2/17/2004 Ortodonti                 Prof.Dr.   Sönmez Fıratlı
                                                             Aspartat Aminotransferaz ve Alkalen Fosfataz
                                                             Düzeylerinin İncelenmesi


                                                             Ergenlik Çağındaki Çocukların Dişsel Durumlarını
1201  2387 Ahmet Ali Gül       2/19/2004 Ortodonti                 Prof.Dr.    Nil Cura    Algılamaları: Ailesel ve Kişisel Bilincin Tedavi
                                                             İhtiyacı İle Karşılaştırılması


                                                             Üç Farklı Statüde Hizmet Veren Hastanede Hasta
1202  2388 Kadir Dadan        2/19/2004 Halk Sağlığı               Prof.Dr.  Ayşe Kaypmaz    Memnuniyetini    Etkileyen   Faktörlerin
                                                             Değerlendirilmesi
                                                       Glukokortikoidlerin Neden Olduğu Hipokampal
1203  2389 H.Emre Kızıltan    2/20/2004 Farmakoloji            Prof.Dr.  Lütfiye Eroğlu  Hasarda Nitrerjik ve Glutamaterjik Sistemlerin Olası
                                                       Rollerinin Sıçanlarda İncelenmesi                                                       Kalp Kateterizasyonu Sonrası Dört Farklı Bakım
1204  2390 Meral Altıok      2/20/2004 Hemşirelik             Doç.Dr.   Nuray Enç
                                                       Metodunun Komplikasyonlara Etkisi
                                                       Euphorbıa Helıoscopıa L. Bitkisinin    Bioaktif
1205  2391 A.Aslı Barla      2/23/2004 Analitik Kimya           Prof.Dr.   Sevil Öksüz
                                                       Bileşiklerinin İzolasyonu ve Yapı Tayini


                                                       Kronik Periodontitisli Bireylerde Periodontal
                                                       Başlangıç Tedavisine Ek Olarak Sistemik
1206  2392 R.Laçin Berber     2/25/2004 Periodontoloji           Prof.Dr.  Funda Yalçın   Minosiklin-HCL  Uygulamasının   Klinik  ve
                                                       Biyokimyasal Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak
                                                       Değerlendirilmesi


                                                       Pankreas Adacık Beta Hücrelerinin Flow Sitometrik
1207  2394 Berrin Oğuzhan     2/26/2004 İmmünoloji             Prof.Dr.  M. Temel Yılmaz
                                                       ve İmmünomanyetik İzolasyonu                                                       İlk Dönem (14.ve 15.Yüzyıl) Türkçe Tıp
1208  2395 O.Necmettin Şafak   2/26/2004 Deontoloji ve Tıp Tarihi      Prof.Dr.  Ayten Altıntaş  Yazmalarında Çocuk Sağlığı; Hastalıkları ve
                                                       Tedavileri


                                                       Kolon   Kanserinde  COX-2  Ekspresyonun
    2395
1209    Mustafa Yavuz Dizdar  2/27/2004 Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji  Prof.Dr.  Faruk Aykan   Histopatolojik Parametrelerle Korelasyonu ve
    A
                                                       Tedavideki Prognostik Önemi
                                                       Adeziv Reçine Simanların Diş Sert Dokularına
1210  2396 Barış Tunca        3/3/2004  Kuron Köprü Protezi      Prof.Dr.  Betül Tuncelli
                                                       Tutunma Özelliklerinin İncelenmesi                                                       Ampiyem Nedeniyle Toraks Tüpü Takılan
1211  2397 Gülümser Arça Sonat    3/4/2004  Hemşirelik          Doç.Dr.   Suzan Yıldız   Çocuklara Uygulanan Standart Bakım Planının
                                                       İyileşme Sürecine Etkisi


                                                       Meme Kanserli Hastalarda Konforu Destekleyici
1212  2398 Ükke Ergin Karabacak    3/8/2004  Hemşirelik          Y.Doç.Dr  Rengin Acaroğlu  Hemşirelik Bakımının ve Eğitimin Radyoterapi
                                                       Uygulaması İle Etkileşimi                                                       Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanımının
1213  2399 Neslihan Keser Özcan    3/9/2004  Hemşirelik          Doç.Dr.   Sevim Buzlu
                                                       Psikososyal Durum İle İlişkisi                                                       Diyabetik Sıçanlarda Kuafaj Materyallerinin Kemik
1214  2401 Hakkı Sunay        3/17/2004 Endodonti           Prof.Dr.   Raif Erişen   Dokusu Reaksiyonlarının Histopatolojik Açıdan
                                                       İncelenmesi                                                       Sakız Melezi Koyunlarda İleri Gebelikte Enerji
1215  2402 M.Hanifi Durak       3/26/2004 Biyokimya           Doç.Dr.   Ayşen Fırat
                                                       Noksanlığının Bazı Metabolik Parametrelere Etkisi


                                                       Yoğurt   Üretiminde   Stabilizatör Maddelerin
                                                       Kullanılması ve Bu Maddelerin Yoğurdun
1216  2403 Sema Sandıkçı Altunatmaz  4/16/2004 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.   Özer Ergün
                                                       Organoleptik ve Bazı Fiziksel, Mikrobiyolojik
                                                       Özellikleri Üzerine Etkileri
                                                       Spor Atlarının Topuk Eklemlerinde Gelişen Cerrahi
1217  2404 Aytaç Sedat Kaval   4/30/2004 Cerrahi            Prof.Dr.    Rauf Yücel
                                                       Lezyonların Klinik Değerlendirilmesi                                                       Agresyona Eğilimli Olan Sağlıklı Genç Erişkinlerde
1218  2405 Ejder Akgün Yıldırım  5/4/2004  Fizyoloji           Prof.Dr.   Ertan Yurdakoş   Agresyon Alt Tipleri ve Öfke İfade Tarzlarının
                                                       Olaya İlişkin Beyin Potansiyellerine Yansımaları


                                                       Edirne İl Merkezindeki Kadınlarda Doğum Sonrası
1219  2406 İlknur Dindar     5/21/2004 Hemşirelik           Prof.Dr.    Semra Erdoğan   Depresyon Tanılaması, Risk Analizleri ve Yardım
                                                       Arama Davranışları                                                       Diz Ekleminin İntraartiküler Kemik Yapılarının
1220  2407 Fatih Kesmezacar    5/28/2004 Anatomi            Prof.Dr.    Derya Ertem
                                                       Anatomik Analizi                                                       Sağlık   Bilimlerinde  Kullanılan Ölçekleri
1221  2408 Sevim Özdem Purisa   6/8/2004  Biyoistatistik ve Demografi  Prof.Dr.    Ahmet Dirican   Standartlaştırma Yöntemleri ve Bir Uygulama
                                                       (Epworth Uykululuk Testi)

                                                       İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sonucunda
                                                       Ortaya Çıkan Meslekte Kazanma Gücü Azalma
1222  2409 Cengiz Haluk İnce   6/11/2004 Halk Sağlığı          Prof.Dr.  Bedia Ayhan Özyıldırım Oranlarının Hesaplanma Yöntemlerinin Farklı
                                                       Sosyal Güvence Kurumlarına Göre Araştırılması ve
                                                       Standartizasyonu


                                                       Broilerlerde Bakır Noksanlığına Bağlı Oksidatif
1223  2410 Aydın Çevik      6/17/2004 Biyokimya           Prof.Dr.   Süleyman K. Tekeli
                                                       Strese Karşı Antioksidan Yanıt
                                                     Modifiye Atmosfer Paketlemenin Farklı Formlardaki
1224  2411 Mehmet Emin Erkan   6/18/2004 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Doç.Dr.   Harun Aksu   Kaşar Peynirlerinin Duyusal, Fizikokimyasal ve
                                                     Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi                                                     Kalsiyum İçerikli Materyallerin Mikroorganizmalar
1225  2414 Mehmet Önder Köse   6/21/2004 Endodonti           Prof.Dr.   Selmin Aşçı
                                                     Üzerindeki Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi                                                     Erkek ve Dişi Ratlarda Cuprizone İle Oluşturulan
1226  2415 Cengiz Ünsal      6/21/2004 Fizyoloji           Prof.Dr.  Mukaddes Özcan  Demiyelinasyon     ve     Remiyelinasyonun
                                                     Elektromiyografik Özelliklerinin İncelenmesi


                                                     Kadmiyum ve Kurşuna Maruz Bırakılan Sıçanların
1227  2416 Semra Özdemir     6/23/2004 Biyofizik           Prof.Dr.  Şefik Dursun   Kan ve Değişik Dokularındaki Toksisite Üzerine
                                                     Selenyum ve Kateşin Etkilerinin Araştırılması


                                                     Obtüratör Protez Kullanan Orta Hat Maksiller
1228  2418 Osman Tuğrul Acar   6/24/2004 Çene Yüz Protezi        Prof.Dr.  Esengün Yengin  Rezeksiyonlu Hastalarda Yaşam Kalitesinin
                                                     Araştırılması

                                                     Baş Boyun Kanserlerinin Tedavisinde Kullanılan
                                                     Antineoplastik İlaçların Sıçan Submandibuler
       Z.Zuhal (Altındağ)
1229  2419            6/24/2004 Oral Diagnoz ve Radyoloji   Prof.Dr.  İlknur Özcan   Tükürük Bezlerine Olan Etkilerinin Histopatolojik
       Yurdabakan
                                                     Olarak ve Total Protein Tayini Açısından
                                                     Değerlendirilmesi

                                                     Spinal Kord Yaralanması Olan Hastalarda
1230  2420 Hatice Kaya      6/24/2004 Hemşirelik           Y.Doç.Dr  Rengin Acaroğlu  Hemşirelik Bakımı ve Eğitimin Bağımlılık-
                                                     Bağımsızlık ve Özbakım-Gücü Üzerine Etkisi
                                                        Süt ve Karışık Diş Dizili Çocukların Subgingival
                                                        Mikroflorasında            Actınobacıllus
1231  2421 Emine Nursen Topçuoğlu  6/26/2004 Mikrobiyoloji        Prof.Dr.   Güven Külekçi
                                                        Actınomycetemcomıtans,    Porphyromonas    ve
                                                        Pigmentli Prevotella Varlığının Araştırılması


                                                        Koyunların    Mevsim    Dışı    Östrus
1232  2423 Kenan Topçu       6/29/2004 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.  Serhat Pabuççuoğlu   Senkronizasyonunda Gebelik Oranı ve Yavru
                                                        Sayıları Üzerine hCG ve GnRH’nın Etkileri


                                                        Üriner İnkontinans Şikayeti Olan Gebelerde Gebelik
                                                        ve Postpartum Dönemde Uygulanan Pelvik Taban
1233  2424 Ayten Dinç        7/1/2004  Hemşirelik         Doç.Dr.  Nezihe Kızılkaya Beji
                                                        Kas Egzersizlerinin Bu Şikayetin Giderilmesindeki
                                                        Etkinliği


                                                        Çalışan Evli Kadınlarda Üreme Sağlığını Koruyucu
1234  2425 Hülya Demirci      7/1/2004  Hemşirelik         Prof.Dr.  Hacer Karanisoğlu
                                                        Davranışlarının Geliştirilmesi


                                                        Diabetes Mellitus’lu ve Sistemik Olarak Sağlıklı
                                                        Periodontitisli Hastaların Dişeti Bağ Dokusu ve
1235  2426 Berrak Yücekal Tuncer  7/1/2004  Periodontoloji       Prof.Dr.    Erhan Fıratlı
                                                        Periferik Kanlarında İmmünoregülatör Hücrelerin
                                                        İncelenmesi


                                                        Süs Kuşlarında Chlamydophila Psittaci Varlığının,
1236  2427 Beliz (Saracel) Çelebi  7/1/2004  Mikrobiyoloji        Prof.Dr.    Seyyal Ak     İzolasyon ve PCR Yöntemi İle Karşılaştırmalı
                                                        Olarak Araştırılması


                                                        Gebeliğin Erken Evresinde Gebelik Hormonları ve
1237  2428 Sibel Akyol       7/2/2004  Fizyoloji          Prof.Dr.    Günnur Yiğit    İmmün Sistemin MHC-II ve sIL-2r İle Bağıntılı
                                                        İncelenmesi
                                                  Siyah-Alaca Sığırların İngiltere’deki Özel İşletme
1238  2430 Nihal Topaloğlu    7/2/2004  Zootekni         Prof.Dr.  Halil Güneş   Koşullarında Bazı Verim Özellikleri Üzerinde
                                                  Araştırmalar


                                                  Abiyotik Stresle-İlişkili Genlerin mRNA Farklılık
1239  2431 Diğdem Aktopraklıgil  7/6/2004  Biyofizik         Prof.Dr.  Engin Bermek   Gösterim Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi ve
                                                  Karakterize Edilmesi


                                                  Çeşitli Tekniklerle Hazırlanan Geçici Kuron
1240  2433 Nevzat Sinem Öztaş   7/6/2004  Kuron Köprü Protezi    Prof.Dr.  Betül Tuncelli  Protezlerinin Periodontal Dokulara Olan Etkilerinin
                                                  Araştırılması


                                                  Vinblastin ve Atorvastatinin P-Glikoprotein
1241  2434 Alper Okyar      7/7/2004  Farmakoloji        Prof.Dr.  Gül Baktır   Üzerinden     Talinolol Farmakokinetiğini
                                                  Değiştirmesinin İncelenmesi                                                  5-Sübstitüe/Nonsübstitüe 1H-İndol-2-On-3-İliden
1242  2439 Handan Altıntaş    7/9/2004  Farmasötik Kimya     Prof.Dr.  Öznur Ateş
                                                  Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması


                                                  Gestasyonun İlk İki Trimesteri Boyunca Ethanole
                                                  Maruz Kalan Sıçanlarda Prenatal Kolin Tedavisinin
1243  2441 Sibel Köktürk     7/15/2004 Histoloji ve Embriyoloji  Prof.Dr.  Faruk Alkan   Postnatal Hipokampus’da Nöron Miktarı Üzerine
                                                  Etkilerinin İmmünohistokimyasal ve Elektron
                                                  Mikroskobik İncelenmesi
                                                  Köpek Meme Tümörlerinin Farklı Boyama
                                                  Yöntemleri (Papanicolaou ve May-Grünwald-
1244  2442 Funda Yıldız      7/16/2004 Patoloji          Prof.Dr.  Aydın Gürel
                                                  Giemsa) İle Sitolojik Teşhisi ve Histopatolojik
                                                  Teşhisle Karşılaştırılması
                                                    İneklerde Güç Doğuma Bağlı Şekillenen Retensiyo
                                                    Sekundinaryum’un    Engellenmesinde  Beta
1245  2443 Servet Bademkıran  7/16/2004 Doğum ve Jinekoloji     Prof.Dr.   Huriye Horoz
                                                    Blokörlerin (Carazolol) ve PGF2µ’nın Etkilerinin
                                                    Karşılaştırılması


                                                    Çoklu Uyum Analizinin Sağlık Alanındaki
1246  2445 Sevda Özel     7/20/2004 Bioistatistik ve Demografi  Prof.Dr.  Yakut Irmak Özden  Araştırmalarda Kullanımı ve Bu Alanda Bir
                                                    Uygulaması                                                    Diabette Insülin Reseptör Geni ve b3-Adrenerjik
1247  2446 Rukset Attar    7/20/2004 Moleküler Tıp        Prof.Dr.   Hüsrev Hatemi
                                                    Reseptör Gen Polimorfizminin Analizi
                                                    Fenari-Zade’nin Kitabu’l-Fusulu ve Osmanlı Tıp
1248  2447 Necmettin Çağlar  7/23/2004 Deontoloji ve Tıp Tarihi   Doç.Dr.  İbrahim Başağaoğlu
                                                    Eğitimindeki Yeri
                                                    Farklı Yerleşim Sıklığında Yetiştirilen Erkek
1249  2452 Mehmet Doğrul    7/26/2004 Zootekni           Prof.Dr.   Hıdır Demir
                                                    Hindilerin Besi Performansı ve Karkas Özellikleri
                                                    Ülseratif Kolitli Hastalarda Ameliyat Olanlarla
1250  2458 Nuray Gönül Akyüz  7/28/2004 Hemşirelik          Prof.Dr.   Nevin Kanan
                                                    Olmayanların Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi                                                    Trombositten Zengin Plazma Uygulanmış Kronik
1251  2459 İdil Kurtuluş    7/28/2004 Periodontoloji        Prof.Dr.   Serdar Çintan   Periodontitisli Bireylerde Elastaz Aktivitesi
                                                    Seviyesinin Belirlenmesi
                                                        Tip1 Diabetli Hastaların Periodontal Başlangıç
1252  2460 İ.Hakkı Sönmezateş    7/28/2004 Periodontoloji        Prof.Dr.   Ahmet Efeoğlu     Tedavisine Verdiği Yanıtın Karşılaştırmalı Olarak
                                                        Değerlendirilmesi                                                        İn Situ Hibridizasyonla Vertebralı Doku Kesitlerinde
1253  2461 Mehveş Poda       7/28/2004 Genetik           Prof.Dr.  Nihan Ünaltuna Erginel
                                                        mRNA Ekspresyonunun Gösterilmesi


                                                        Çeşitli Tiroid Fonksiyonlarında Biyo-Elektrik
                                                        Empedans Tekniği İle Ölçülen Vücut Kompozisyon
1254  2462 Evren Burşuk       7/28/2004 Biyofizik          Prof.Dr.    Sinan Önen
                                                        Değişimlerinin   Hemoreolojik Parametrelerle
                                                        İlişkisinin İncelenmesi


                                                        Servikal Restorasyonların   Kenar   Uyumunun
1255  2463 Muhittin Alp Dabanoğlu  7/29/2004 Konservatif Diş Tedavisi   Prof.Dr.    Fatma Koray
                                                        Değerlendirilmesi                                                        Salmonella Typhımurıum Lipopolisakkariti Verilen
                                      Yard.
1256  2467 Serpil Kefalı      8/2/2004  Biyokimya                Nezir Yaşar Toker   Broylerlerde Probiyotiklerin Akut Faz Proteinlerine
                                      Doç.Dr.
                                                        Etkisi                                                        Deltametrin’in   Genototoksisitesi    Üzerine
1257  2482 Oktay Özkan       8/20/2004 Farmakoloji ve Toksikoloji  Prof.Dr.     Oya Keleş
                                                        Araştırmalar                                                        Doğum Sonrası 6 Ay Boyunca Sürdürülen Emzirme
1258  2483 Duygu Varol       9/1/2004  Hemşirelik         Doç.Dr.     Suzan Yıldız    Eğitiminin Tek Başına Anne Sütüyle Beslenme
                                                        Süresine ve Büyümeye Etkisi
                                                      Geleneksel ve Fluorit Serbestleyen Dentin
1259  2484 Olabisi Adebayo     9/2/2004  Konservatif Diş Tedavisi  Prof.Dr.  Sami Büyükgökçesu   Adezivlerinin Farklı Restoratif Materyallerden
                                                      Fluorit Serbestlenmesine Etkilerinin İncelenmesi                                                      Sol  Ventrikül   Anatomisinin   Matematiksel
1260  2486 Nilgün Ulusoy Bozbuğa  9/17/2004 Anatomi           Prof.Dr.    Zafer Arı
                                                      Modellenmesi                                                      Trans-Sylvıan Anterior Temporal Trans-Kavernöz
1261  2487 Mustafa Bozbuğa     9/17/2004 Anatomi           Prof.Dr.  Kayıhan Şahinoğlu   Trans-Klinoidal Trans-Petroz Apeks Yaklaşımının
                                                      Tanımlanması Ve İrdelenmesi
1262  2488 Dilek Yıldırım     9/20/2004 Hemşirelik         Prof.Dr.   Zehra Durna    Hemşirelik Uygulama Maliyetlerinin Belirlenmesi
1263  2490 A.Olcay Sağırlı     9/27/2004 Analitik Kimya       Prof.Dr.    Lale Ersoy    Lizinopril Miktar Tayini İçin Yeni Bir Yöntem
                                                      Akrilik Protez Kaide Maddelerinin Genel ve
1264  2491 Tolga Kayserili     9/27/2004 Total Parsiyel Protezi   Doç.Dr.  Gülbahar Işık Özkol  Lokalize   Sıcaklıklar Karşısındaki Boyutsal
                                                      Stabiliteleri


                                                      Doğu Anadolu’da Yetişen Papaver Macrostomum
1265  2492 Çağlayan Ünsal     9/28/2004 Farmakognozi        Prof.Dr.   Günay Sarıyar    Boıss.&Huet ve P.Rhoeas L.Türleri Üzerinde
                                                      Farmakognozik Araştırmalar
                                                     Eritromisine Dirençli Streptococcus Pyogenes
                                                     Suşlarında Makrolidlere Direnç Fenotiplerinin
1266  2497 Sabriye Dilara Gürol  10/20/2004 Mikrobiyoloji        Prof.Dr.  Rahmiye Berkiten
                                                     Belirlenmesi ve PCR Yöntemiyle Eritromisin Direnç
                                                     Genlerinin Saptanması

                                                     Sigara İçen ve İçmeyen Bireylerde Cerrahi İşlem
                                                     Sırasında Tetrasiklin HCI İle Kök Yüzeyi
1267  2498 Savaş Okutan      10/20/2004 Periodontoloji        Prof.Dr.  Korkud Demirel
                                                     Demineralizasyonunun İyileşme Üzerine Klinik
                                                     Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


                                                     Sigara İçme ve Periodontal Hastalık Arasındaki
1268  2500 Duygu Yaman      10/27/2004 Periodontoloji        Prof.Dr.  Korkud Demirel
                                                     İlişkinin Serum Kotinin Seviyesine Göre İncelenmesi


                                                     Kopya Freze Tekniği İle Elde Edilen Tam Seramik
                                                     Feldspatik Kuronların Yapımında Kullanılan Çeşitli
1269  2506 Biriz Ordukaya     12/15/2004 Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.   Çetin Sevük
                                                     Maket Materyallerinin Kenar ve İç Uyuma Etkisinin
                                                     İncelenmesi


                                                     Yoğun Bakım Hastalarında Pozisyon Değişimi ve
1270  2507 Sevim (Akgül) Çelik  12/17/2004 Hemşirelik          Prof.Dr.   Güler Aksoy   Sırt Masajının Arteryel Kan Gazı, Atım Hızı, Kan
                                                     Basıncı Üzerine Etkileri                                                     Farklı Yüzey Uygulamalarının Porselen-Kompozit
1271  2508 Berna Başara Akon   12/20/2004 Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.  Erdal Poyrazoğlu
                                                     Bağlantısı Üzerine Etkileri                                                     Behçet Hastalığında İntraoral Lezyonlardan Alınan
1272  2510 Ediz Deniz       12/27/2004 Ağız Diş Çene Hastalıkları  Prof.Dr.   Ülker Güç    Biyopsi Örneklerinde HSP 60’ın Faktör Olarak
                                                     İncelenmesi
                                                         Domuzlarda Actinobacillus Pleuropneumoniae’nın
1273  2511 Kemal Metiner       12/27/2004 Mikrobiyoloji           Prof.Dr.   Seyyal Ak   Varlığının Araştırılması ve Seroprevalansının
                                                         Saptanması


                                                         Meme Kanserli Kadınların, Birinci Derece
                                                         Akrabalarının  Bilgi  Arama  Davranışlarının
1274  2512 Nuran (Teke) Gençtürk   12/29/2004 Hemşirelik            Prof.Dr.  Neriman Akyolcu
                                                         Değerlendirilmesi ve Bilgi Gereksinimlerinin
                                                         Giderilmesinde Eğitimin Etkinliği


                                                         Baş-Boyun   Kanserli   Hastalarda  Genetik
1275  2513 Semra Demokan       12/30/2004 Onkoloji Biyoloji ve İmmünoloji  Prof.Dr.   Nejat Dalay
                                                         Polimorfizmlerin İncelenmesi                                                         Sarkoidoz ve Sjögren Sendromunda     Dudak
1276  2514 Ceyda Özçakır       12/30/2004 Ağız Diş Çene Hastalıkları    Prof.Dr.  Hakkı Tanyeri  Biyopsisinin   Tanısal   Değeri     ve
                                                         İmmünohistokimyasal Analizler
1277  2515 ASM Sabbir Ahmet      1/11/2005 Nükleer Tıp            Prof.Dr.  Mustafa Demir  Dinamik Böbrek Fantomu                                                         Kanal Şekillendirme ve Kalsiyum Hidroksit İle
                                                         Doldurma İşlemlerinin Apikal Granulomlardaki B
1278  2519 Aslı Dilara Talu Avunduk  1/14/2005 Endodonti             Prof.Dr.  R.Kemal Sübay
                                                         Lenfosit  Hücrelerinin  Varlığına  Etkisinin
                                                         İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi


                                                         Kıvırcık Irkı Koyunlarda Sıfat Mevsimi İçinde ve
1279  2520 Elif Ergül Ekiz      1/14/2005 Fizyoloji             Prof.Dr.  Mukaddes Özcan  Dışında  Östrus  Davranışları İle  Hormon
                                                         Düzeylerinin İncelenmesi
                                                              Progesteron Reseptör Antagonistlerinden Biri Olan
1280  2521 Murat Akbaş       1/14/2005 Doğum ve Jinekoloji            Doç.Dr.    İsmail Kırşan   Aglepristone (RU 534) İle Köpeklerde Erken
                                                              Dönem Gebeliklerin Sona Erdirilmesi


                                                              Kıvırcık Kuzularda Rasyondaki Farklı Protein
1281  2522 Onur Keser        1/18/2005 Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Doç.Dr.     Tanay Bilal    Düzeylerinin Besi Performansı ve Bazı Kan
                                                              Parametreleri Üzerine Etkisi                                                              Beyazlatma     Maddelerinin       Minenin
1282  2523 Tülin Ulu        1/18/2005 Konservatif Diş Tedavisi         Doç.Dr.    Haşmet Ulukapı
                                                              Remineralizasyon Kapasitesine Etkisi


                                                              Kök Kanallarının Şekillendirilmesinde Kullanılan
                                                              Farklı Ni-Ti Esaslı Döner Alet Sistemlerinin ve Ni-
1283  2524 Ş.Fatih Özkarslı     1/26/2005 Endodonti                 Prof.Dr.   Seçkin Dindar
                                                              Ti Kök Kanal Aletlerinin Çift Eğimli Kök
                                                              Kanallarındaki Etkinliklerinin İncelenmesi


                                                              Periodontitisli          Bireylerde
1284  2525 Özgür Özdemir      1/27/2005 Periodontoloji              Prof.Dr.    Erhan Fıratlı   Nöroimmunomediyatörlerin Dişeti Bağ Dokusu
                                                              Düzeylerinin İncelenmesi


                                                              Yerli Koyun Irklarında Derinin Fötal Dönemdeki
1285  2526 Abit Aktaş        1/27/2005 Histoloji ve Embriyoloji         Prof.Dr.   Suzan Dağlıoğlu   Yapısal Özelliklerinin Histolojik Yöntemlerle
                                                              İncelenmesi                                                              Kentli Erişkinlerde Ağız Diş Sağlığı Algısı ve Sağlık
1286  2527 Kadriye Bahtışen Peker  1/28/2005 Halk Sağlığı               Prof.Dr.  Gülçin Bermek Saydam
                                                              Davranışının İncelenmesi
                                                    Sağlık  Personelinin  Kas  İskelet  Sistemi
1287  2529 Günay Kılıç Menekşe  2/3/2005  Hemşirelik          Prof.Dr.  Kamerya Babadağ  Bozukluklarına  Karşı  Aldıkları   Koruyucu
                                                    Önlemlerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi


                                                    Erkek Ratlarda Sentetik Östrojen ve Fitoöstrojenin
1288  2530 M.Başak Ulkay     2/4/2005  Histoloji ve Embriyoloji   Doç.Dr.  H.Hakan Bozkurt  (Trifolium Pratense) Genital Sistem Üzerindeki
                                                    Etkileri                                                    Sentetik Östrojen ve Fitoöstrojen’lerin Dişi Ratlarda
1289  2531 Emrah Yatkın     2/4/2005  Histoloji ve Embriyoloji   Prof.Dr.  Suzan Dağlıoğlu
                                                    Genital Organlar Üzerine Etkisi
                                                    Kekik Olarak Kullanılan Türler       Üzerinde
1290  2532 Narin Sadıkoğlu    2/7/2005  Farmasötik Botanik      Prof.Dr.  Neriman Özhatay
                                                    Farmasötik Botanik Araştırmalar                                                    Astımlı Hastalarda Serum ve Tükürük Eozinofil
1291  2534 Esma Kürklü      2/8/2005  Ağız Diş Çene Hastalıkları  Prof.Dr.   Ülker Güç   Katyonik Protein Düzeyleri İle Enflamasyon
                                                    Derecesi Arasındaki Korelasyonun Araştırılması


                                                    Günümüzde Kullanılan İki Tip Bağlayıcı Ajanın
1292  2535 B.Başak Kızıltan   2/10/2005 Pedodonti           Prof.Dr.  Figen Seymen   Fibroblast   Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik
                                                    Etkilerinin İncelenmesi                                                    Uzun ve Kavisli Sabit Restorasyonlarda Stres
1293  2536 Koray Cenan      2/10/2005 Kuron Köprü Protezi      Prof.Dr.   Murat Aydın
                                                    Dağılımının İncelenmesi
                                                       Alt Çene Total Dişsizlik Vakalarında İmplant
                                                       Destekli Protez Uygulamalarında, İmplantların
1294  2537 M.Özkan Çankaya     2/11/2005 Oral İmplantoloji       Prof.Dr.    Serdar Yalçın   Farklı Lokalizasyonlarda Yerleştirilmesinin ve Farklı
                                                       Üst Yapıların Kullanılmasının Kemikteki Kuvvet
                                                       Dağılımına Etkisinin Sonlu Elemanlar Stres Analizi
                                                       Kalsiyum Fosfat Esaslı Greft Materyallerinin
                                                       İmplant   Çevresinde   Oluşan    Dehisens
1295  2538 Volkan Arısan      2/11/2005 Oral İmplantoloji       Prof.Dr.   Tayfun Özdemir
                                                       Defektlerindeki Rejeneratif Etkisinin Histolojik ve
                                                       Histomorfometrik İncelenmesi

                                                       Amalgam Restorasyonların Farklı Bağlayıcı Ajan ve
                                                       Materyallerle Onarımı, Onarım İle Eski Restorasyon
1296  2539 Batu Can Yaman     2/11/2005 Konservatif Diş Tedavisi   Prof.Dr.    Fatma Koray
                                                       Arasındaki Kenar Uyumu Açısından Mikrosızıntı
                                                       Yöntemi İle İncelenmesi


                                      Yard.               Bağımsız Bileşen   Çözümlemesi   ve  Bayesgil
1297  2540 Ömer Uysal       2/11/2005 Biyoistatistik ve Demografi       Ahmet Ayhan Yüceokur
                                      Doç.Dr.              Uygulamalar


                                                       Gebelik Döneminde Değişen Hormonal Dengenin
                                                       Periodontal Dokular Üzerine Etkisinin ve Dişeti
1298  2541 Esti (Eskinazi) Dinar  2/14/2005 Periodontoloji        Prof.Dr.    Utku Onan
                                                       Oluğu Sıvısı Prostaglandin E2 Düzeyinin
                                                       İncelenmesi


                                                       Romatoid Artritli Hastaların Periodontal Başlangıç
1299  2542 Aziz Yaramış      2/14/2005 Periodontoloji        Prof.Dr.    Hasan Meriç    Tedavisine Verdiği Yanıtın Sistemik Açıdan Sağlıklı
                                                       Bireylerle Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi


                                                       Redüksiyonlu Disk Deplasmanlarının Tedavisinde
1300  2543 Hanefi Kurt       2/14/2005 Total Parsiyel Protezi    Prof.Dr.    Necat Tuncer    Kullanılan Konservatif Tedavi Yöntemlerinin
                                                       Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
                                                  Farklı Çürük Uzaklaştırma Yöntemlerinin Dentin
1301  2545 Uğur Erdemir    2/15/2005 Konservatif Diş Tedavisi  Doç.Dr.  Esra Yıldız Ayvaz  Bağlayıcı Sistemlerin Bağlanmasına Etkisinin
                                                  Araştırılması


                                                  Anterior İnterproksimal Kemikiçi Defektlerinin
      A.Zeynep Yassıbağ                                    Tedavisinde Kemik Grefti ve Bariyer Membran İle
1302  2546           2/16/2005 Periodontoloji       Prof.Dr.   Özen Tuncer
      Berkman                                         Birlikte Kullanılan Trombositten Zengin Plazmanın
                                                  Etkinliğinin İncelenmesi
                                                  Periodontal İnterproksimal Kemikiçi Defektlerin
                                                  Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu İle Tedavisinde
1303  2547 Türkan Subaşıoğlu  2/16/2005 Periodontoloji       Prof.Dr.   Özen Tuncer    Tek Başına yada Doğal Kemik Mineral Grefti
                                                  (BioOss) İle Birlikte Kullanılan Periodontal Bariyer
                                                  Membranın (Atrisorb) Etkinliğinin İncelenmesi

                                                  Sağlık Bakımı Uygulamalarında Deneyimlenen Etik
1304  2548 Hale Tosun     2/16/2005 Hemşirelik         Prof.Dr.  Kamerya Babadağ   İkilemlere  Karşı   Hekim ve Hemşirelerin
                                                  Duyarlılıklarının Belirlenmesi


                                                  Kalsiyum Fosfat İle Kalsiyum Hidroksitin Üçüncü
1305  2550 Ş.Ufuk Gökyayla   2/17/2005 Konservatif Diş Tedavisi  Prof.Dr.   Taner Yücel    Molar Dişlerdeki Pulpa Kuafajında Diş Sert Doku
                                                  Oluşumuna Etkisinin Karşılaştırılması


                                                  Hiperkolesterolemik   ve   Kronik   Hipertansif
1306  2552 Rivaze Kalaycı   2/17/2005 Fizyoloji         Prof.Dr.   Mehmet Kaya    Sıçanlarda Kan-Beyin Bariyer Geçirgenliğindeki
                                                  Değişiklikler ve Anjiyotensin II’nin Etkileri                                                  Ağız Diş Sağlığı Alanında Ülkemiz Koşullarına
1307  2553 Remzi Ülgen     2/18/2005 Halk Sağlığı        Prof.Dr.   İnci Oktay
                                                  Uygun Sigorta Planlarının Modellenmesi
                                                     Kangal Irkı Köpeklerde Normal Kan Basıncı
1308  2554 T.Burak Sanan     2/18/2005 Fizyoloji          Doç.Dr.   Murat Arslan   Değerlerinin Yaşa, Cinsiyete ve Ölçüm Metodlarına
                                                     Bağlı Olarak Karşılaştırılması


                                                     Klinik Olarak Sağlıklı ve Sağlıklı Olmayan Kedi ve
1309  2555 Banu Türköz      2/21/2005 Mikrobiyoloji        Prof.Dr.  Hüseyin Yılmaz   Köpeklerde Borna Hastalığı ve Risk Faktörlerinin
                                                     İncelenmesi                                                     Nazofarenks Kanseri Etyolojisinde DNA Tamir
1310  2556 Ayfer Akköse      2/22/2005 Biyokimya          Prof.Dr.   Beyhan Ömer
                                                     Genlerinin Polimorfizmi


                                                     Yüz Defektlerinde Kullanılabilecek Farklı İmplant
                                                     Tasarımlarının Kemikte Oluşturduğu Gerilmelerinin
1311  2558 Banu Karayazgan    2/23/2005 Çene Yüz Protezi       Doç.Dr.  Gülümser Evlioğlu
                                                     Sonlu  Elemanlar   Analizi  Yöntemi   İle
                                                     Değerlendirilmesi


                                                     De Novo Yapısal Kromozom Anomalilerinde
       Asadollah Ghanbari
1312  2559            2/25/2005 Genetik           Prof.Dr.   Seher Başaran   Mikrosatellit Analizleri İle Parental Kökenin
       Marand
                                                     Belirlenmesi                                                     Farklı Serum Katkılarının Kedi Oositlerinin İn Vitro
1313  2560 Ali Emrah Güriş    2/25/2005 Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.   Semra Birler
                                                     Olgunlaşmasına Etkileri
                                                     Kronik Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hastalık
1314  2561 Sıdıka Oğuz      3/2/2005  Hemşirelik         Doç.Dr.    Nuray Enç
                                                     Yönetimine İlişkin İnanç ve Uyumları
                                                             Angina Pektorisli ve Akut Miyokard İnfarktüslü
1315  2562 Şölen Himmetoğlu     3/3/2005  Biyokimya                Prof.Dr.   Safiye Kaya    Hastalarda Lizil Oksidaz, Süperoksid Dismutaz
                                                             Seruloplazmin ve İlgili Eser Elementler

                                                             Amalgam    Restorasyonlarda Oluşan   Kenar
                                                             Aralıklarının Amalgam Bağlayıcı Materyalle ve
1316  2565 Alper Doğançe       3/18/2005 Konservatif Diş Tedavisi         Prof.Dr.   Fatma Koray    Akıcı Ormocer Materyalle Örtülenmesinin (Sealıng)
                                                             İn Vitro Koşullarda Mikrosızıntı Açısından
                                                             İncelenmesi


                                                             Ortodontik Tedavi Başarısının Par İndeksi ve
1317  2566 Gonca Kumbul Yüceyaltırık 3/23/2005 Ortodonti                 Prof.Dr.    Elif Erbay
                                                             Sefalometrik Analiz İle Değerlendirilmesi


                                                             Self-Etching Primer Kullanılarak Yapıştırılan
                                                             Ortodontik Braketlerin Sıyırma ve Çekme
1318  2567 Janar Jumagali      3/28/2005 Ortodonti                 Prof.Dr.   Yıldız Öztürk
                                                             Kuvvetlerine Karşı Tutuculuklarının İn-Vitro Olarak
                                                             Karşılaştırılması


                                                             N-Metilsakkarinin Kükürtlü Türevlerinin Sentezi,
1319  2568 Özlen Güzel        4/1/2005  Farmasötik Kimya             Prof.Dr.   Aydın Salman    Yapılarının Aydınlatılması ve Biyolojik Etkilerinin
                                                             İncelenmesi

                                                             Ksenogreft Kemik Esaslı Greft Materyalinin
                                                             Deneysel Kemik Defektlerine Kemik İliği ve
1320  2571 R.Cem Tanyel       4/28/2005 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  A.Bülent Katiboğlu  Mononükleer Hücre İle Birlikte Uygulanmasının
                                                             İyileşme Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırmalı
                                                             Olarak Değerlendirilmesi
                                                             Kontrollü Lokal Antibiyotik (Gentamisin) Salınımı
                                                             Yapan Mikropartiküllerin Kemik Enfeksiyonlarını
1321  2572 Uğur Meriç        4/29/2005 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Osman Z.Gümrü
                                                             Önleyici Etkisinin Deneysel Hayvan Modellerinde
                                                             Araştırılması
                                                           Myelodisplastik Sendromlu Olguların Periferik Kan
                                                           Örneklerinde NQO1 Geninde C609T Polimorfizm
1322  2573 Gülçin Bağatır Tutkan  5/17/2005 Genetik                  Prof.Dr.  Şükrü Palandüz   Analizi, Sitogenetik İncelemeler ve Polimorfizmin
                                                           Sitogenetik     Anomalilerle    İlişkisinin
                                                           Değerlendirilmesi
                                                           Sjögren    Sendromlu  Hastalarda Genomik
                                                           İnstabilitenin Sitogenetik Bir Biomarker Olan
1323  2574 Sertan Ergun      5/18/2005 Ağız Diş Çene Hastalıkları        Prof.Dr.  Hakkı Tanyeri
                                                           Kardeş Kromatid Değişim Sıklığı Yöntemiyle
                                                           Araştırılması

                                                           Santral ve Periferik Obezitede Antropo-Plikometrik
                                                           Ölçümler İle Total Vücut Yağının Hesaplanması ve
1324  2576 Şükrü Aras       5/24/2005 Beslenme                 Prof.Dr.   Neşe Özbey
                                                           Koroner Arter Hastalığı Risk Faktörlerinin
                                                           Değerlendirilmesi


                                                           Değişime Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve
1325  2579 Şeyda Seren       5/27/2005 Hemşirelikte Yönetim           Y.Doç.Dr  Ülkü Baykal    Kalite Belgesi Alan Hastanelerde Değişim İle Örgüt
                                                           Kültürü Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi


                                                           Yumuşak Astar Maddesi ve Metal Döküm
                                                           Uygulanan Alt Tam Protezlerin Destek Kemik
1326  2580 Burç İhsan Gençel    6/9/2005  Total Parsiyel Protezi          Prof.Dr.   Ömer Kutay
                                                           Dokusundaki Gerilme Dağılımlarının Strain-Gauge
                                                           Metodu İle İncelenmesi


                                                           Freze Dry ve Solventlerle Dehidratasyon
1327  2582 Yusuf Emes       6/13/2005 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Serhat Yalçın   İşlemlerinin Kemiğin Biyomekanik Özelliklerine
                                                           Etkileri


                                                           Ratlarda  D-Ala2,    D-LEU5 –Enkephalin
1328  2583 İbrahim Akyazı     6/15/2005 Fizyoloji                 Prof.Dr.  Ülker Çötelioğlu  (DADLE)’in Nöroprotektif Adaptasyona İlişkin
                                                           Bazı Parametrelere Etkileri
                                           Antimikrobik  Etkili  Katyonik    Peptitlerin
1329  2584 Sibel Döşler     6/16/2005 Mikrobiyoloji  Prof.Dr.  Bülent Gürler  Mikroorganizmalar Üzerine Tek Başlarına ve
                                           Kombinasyon Halindeki Etkilerinin Araştırılması


                                           Sefepim, Sefpirom ve Seftazidimin Amikasin ve
                                           Siprofloksasin     İle Kombinasyonlarının
1330  2585 Berna Özbek     6/16/2005 Mikrobiyoloji  Prof.Dr.  Gülten Ötük
                                           Pseudomonas aerugınosa Suşlarına Karşı İn Vitro
                                           Etkilerinin Araştırılması


                                           Aydın İli Özel İşletme Koşullarında Yetiştirilen Kıl
1331  2586 Hayriye Değer Oral  6/17/2005 Zootekni    Prof.Dr.  Ahmet Altınel  Keçilerinin Bazı Verim Özellikleri Üzerinde
                                           Araştırmalar                                           Değişken İmmün Yetersizlikte Doğal Öldürücü
1332  2589 M.Cem Ar       6/20/2005 İmmünoloji   Prof.Dr.  Birsen Ülkü
                                           Hücre Düzeyleri ve Apoptoz
                                           Süt Yerine Kullanılan Düşük Proteinli Gıda
1333  2590 Işıl Özer      6/21/2005 Beslenme    Prof.Dr.  Ferihan Aral
                                           Maddelerinin Üretimi ve Kullanım Alanları
                                           Adölesanlarda   Sigara  İçme   Davranışını
1334  2591 Saime Koşan Erol   6/21/2005 Hemşirelik   Prof.Dr.  Semra Erdoğan
                                           Değiştirmede Motivasyon Görüşmelerinin Etkisi
    2593                                      İdyopatik Jeneralize Epilepsili Ailelerde Hastalıkla
1335    Naci Çine      6/24/2005 Genetik     Prof.Dr.  Uğur Özbek
    A                                       İlişkili Lokusların Bağlantı Analizi İle Belirlenmesi
                                                           Deneysel Olarak Meydana Getirilen Kemik
                                                           Defektlerine Yerleştirilen Farklı Tipteki Yapay
1336  2599 S.Yiğit Şirin       6/28/2005 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Sinan Soley  Kaynaklı Greft Materyallerinin Kemikleşmesinde
                                                           Hiperbarik Oksijen Uygulamasının Etkilerinin
                                                           İncelenmesi

                                                           Deneysel Olarak Çinko Eksikliği Oluşturulan
1337  2604 Kader Aydın        6/30/2005 Oral Diagnoz ve Radyoloji         Prof.Dr.  İlknur Özcan  Hayvan Modellerinde, Dil Papillası ve Tat
                                                           Duyusundaki Değişimler


                                                           Sıçanların Periodontal Dokularında Radyoterapi İle
                                                           Oluşan Serbest Radikal ve Siyalik Asit Düzeylerinin
1338  2605 Ş.Neslihan Şenel     7/1/2005  Oral Diagnoz ve Radyoloji        Prof.Dr.  Tamer L.Erdem
                                                           Belirlenmesi İle Bioflavonoid ve Polifenollerin
                                                           (Enoant ®) Koruyucu Etkisinin Araştırılması


                                                           Behçet Hastalığında Rol Alan Yeni İmmunogenik
1339  2606 Burçak Vural       7/1/2005  Genetik                 Prof.Dr.  Uğur Özbek
                                                           Antijenlerin Serex Metodu İle Belirlenmesi                                                           Yeni Topikal Bariyer Krem Formülasyonları
1340  2607 M.Sedef (Saygılı) Erdal  7/4/2005  Farmasötik Teknoloji           Prof.Dr.  Ahmet Araman  Hazırlanması Amacı İle Vernıx Caseosa Yapısı ve
                                                           İnsan Derisi İle Etkileşimleri Üzerinde Çalışmalar


                                                           Behçet Hastalıklı ve Sistemik Olarak Sağlıklı,
                                                           Periodontal Hastalığa Sahip Bireylerin Dişeti
1341  2609 Artun Urgancıoğlu     7/6/2005  Periodontoloji              Prof.Dr.  Özen Tuncer
                                                           Dokularının İmmunohistokimyasal Analizlerinin
                                                           Karşılaştırılması


                                                           Canlı Donörden Böbrek Transplantasyonuna
1342  2610 Yalçın Seyhun       7/7/2005  Tıbbi Biyoloji              Prof.Dr.  Filiz Aydın  Hazırlanan Hastalarda Sitokin Gen Polimorfizminin
                                                           Rejeksiyon Açısından Değerlendirilmesi
                                                      Multiple Myeloma’lı Hastalarda     Sitokin  Gen
1343  2611 Çiğdem Kekik       7/7/2005  Tıbbi Biyoloji        Prof.Dr.  Mehmet Gürtekin
                                                      Polimorfizminin Tespiti                                                      Süt Dişlerinde, Kemo-Mekanik ve Geleneksel Çürük
1344  2617 Didem Özdemir      7/11/2005 Pedodonti           Prof.Dr.   Gamze Aren    Temizleme Yöntemlerinin Fiziko-Kimyasal ve
                                                      Mikrobiyolojik Yöntemlerle Karşılaştırılması


                                                      Deneysel Diabet Modelinde Serebral İskemi
1345  2618 Pınar Atukeren      7/12/2005 Biyokimya           Prof.Dr.  M.Koray Gümüştaş  Reperfüzyon Sonucu Oluşan Oksidatif Hasarın ve
                                                      Antioksidan Tedavi Etkilerinin İncelenmesi


                                                      Tip 2 Diyabet Açısından Yüksek Riskli Bireylerde
                                                      Proinflamatuvar Proteinler, Sitokin Düzeyleri ve
1346  2619 Yıldız Tütüncü      7/13/2005 İmmünoloji           Prof.Dr.   İlhan Satman
                                                      Sitokin Polimorfizmleri İle Periferik İnsülin Direnci
                                                      Arasındaki İlişkilerin Araştırılması


                                                      Küçükbaş   Kesim   Hayvanlarına  Uygulanan
1347  2628 Serkan Kemal Büyükünal  7/20/2005 Besin Hijyeni ve Teknolojisi  Prof.Dr.   Bülent Nazlı   Elektrikle Bayıltma Tekniklerinin Karkas Kalitesine
                                                      Etkileri Üzerine Araştırmaları                                                      Kolo-Rektal Kanserli Olgularda Genetik      ve
1348  2638 Cumhur Gökhan Ekmekçi  7/25/2005 Genetik            Prof.Dr.   Uğur Özbek
                                                      Epigenetik Değişikliklerin Araştırılması                                                      Kemikiçi Periodontal Defektlerin Tedavisinde
1349  2645 Duygu İlhan       8/3/2005  Periodontoloji        Prof.Dr.  Ahmet Efeoğlu   Ksenogert ve Ksenogreft+Otojen Kemik Greftlerinin
                                                      Etkinliğinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
                                                     Türkiye’nin Çeşitli Bölgelerinden İzole Edilen
1350  2648 Atilla Önal       8/5/2005  Mikrobiyoloji       Prof.Dr.   Selim Badur   İnfluenza Viruslarının Tip ve Alttiplerinin
                                                     Belirlenmesi


                                                     Yüzeylerine Dentin Bağlayıcı Uygulanmış ve
                                                     Uygulanmamış    Amalgam    Restorasyonlardan
1351  2649 Zafer Kanyılmaz     8/5/2005  Konservatif Diş Tedavisi  Prof.Dr.  Sami Büyükgökçesu
                                                     Serbestlenen Civa Buharı Miktarının İn-Vivo Olarak
                                                     Belirlenmesi ve Karşılaştırılması

                                                     Yan Çapraz Kapanışın Düzeltilmesinde Kullanılan
                                                     Bileşik Palatal Ark Apareyi, Nikel Titanyum
1352  2656 Onul Üner        8/10/2005 Ortodonti          Prof.Dr.   Melek Yıldırım
                                                     Genişletme Apareyi ve Hyrax Apareylerinin Dişsel
                                                     ve İskeletsel Etkilerinin Karşılaştırılması


                                                     Hemşirelik Yüksekokulları İçin Örgüt Kültürü
1353  2657 Filiz Kantek      8/10/2005 Hemşirelikte Yönetim    Y.Doç.Dr   Ülkü Baykal
                                                     Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Uygulanması                                                     Böbrek Nakli Sonrasında Verici HLA Antijenlerine
1354  2660 Tülay Kılıçaslan Ayna  8/24/2005 Tıbbi Biyoloji       Prof.Dr.   Mahmut Çarin   Karşı Oluşan Antikorların Flow Cytomtry Cross
                                                     Matkch Yöntemi İle Saptanması


                                                     Kemik      İliği   Transplantasyonu
                                                     Komplikasyonlarından aGVHD ve Doku Reddinin
1355  2661 Hülya Sayılan Şen    8/24/2005 Tıbbi Biyoloji       Prof.Dr.  Mehmet Gürtekin
                                                     Mixed Lymphocyte Culture (MLC) Testinde
                                                     Önceden Belirlenmesi


                                                     İstanbul’daki Kamu Hastanelerinde Görevli Alt
1356  2662 Serap Sökmen      8/25/2005 Hemşirelikte Yönetim    Y.Doç.Dr   Ülkü Baykal   Kademe Yönetici Hemşirelerin Eğitim İhtiyacının
                                                     Analizi ve Yönetici Eğitim Programı Önerisi
                                                             Akciğer Kanserinde Paraoksonaz 192 ve 55 Gen
1357  2666 Pınar Aksoy      9/26/2005 Biyokimya                Prof.Dr.   Hakan Berkkan     Polimorfizmlerinin  ve Serum  Paraoksonaz
                                                             Aktivitesinin İncelenmesi                                                             Milli Türk Tıp Kongreleri (1923-1968) ve Türkiye
1358  2667 Ayten Arıkan      9/28/2005 Deontoloji ve Tıp Tarihi         Prof.Dr.   Rengin Dramur
                                                             Sağlık Politikalarına Etkileri
1359  2670 Özlem (Demir) Coşkun  10/4/2005  Biyofizik               Prof.Dr.    Rüstem Nurten    Serumdan NAD+ Glikohidrolazın Saflaştırılması
                                                             Tedavi Yöntemlerinde Ekonomik Değerlendirme
1360  2673 Necdet Süt       10/20/2005 Biyoistatistik ve Demografi       Prof.Dr.   Mustafa Şenocak    Yaklaşımları: Farmakoekonomi ve Araştırma
                                                             Çıktılarının Değerlendirilmesi                                                             Kısraklarda Post-Partum Dönemde Uygulanan
1361  2678 Mehmet Can Gündüz   11/11/2005 Doğum ve Jinekoloji           Y.Doç.Dr.   Güven Kaşıkçı    Oksitosin ve PGF2α Enjeksiyonlarının Uterus
                                                             İnvolusyonuna ve Gebelik Oranlarına Etkisi                                                             Dişi Köpeklerde Erken Yaşta Uygulanan Total
1362  2679 Besim Hasan Sontaş   11/11/2005 Doğum ve Jinekoloji           Doç.Dr.     Hayri Ekşici    Ovariohisterektomi Operasyonunun Kemik, Davranış
                                                             ve Gelişim Üzerine Etkileri                                                             Doğum Eyleminde Uygulanan Ikınma Tekniğinin
1363  2680 Gülay Yıldırım     11/18/2005 Doğ.ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği  Doç.Dr.   Nezihe Kızılkaya Beji
                                                             Anne ve Fetüs Üzerindeki Etkileri
                                                    Isı Stresi Oluşturulan Yumurta Tavuklarında Oral
1364  2682 Hasret Yardibi     11/28/2005 Biyokimya           Prof.Dr.  Gülhan Türkay  Vitamin E’nin Antioksidan Aktivite, Yumurta Verimi
                                                    ve Kalitesine Etkisi                                                    Gebe Koyunlarda Enerji Yetersizliğinin Serum
1365  2683 Atila Ateş       11/30/2005 Biyokimya           Doç.Dr.  Ayşen Altıner  Kortizol ve Dışkı Metaboliti (11,17-Dioksoantrostan)
                                                    Düzeylerine Etkisi

                                                    Total Dişsiz Hastalar İçin İmplant Destekli Sabit
                                                    Protetik Restorasyonların Tedavi Planlamasında ve
1366  2684 Gizem Tabar      12/1/2005  Kuron Köprü Protezi     Prof.Dr.  Çetin Sevük   Uygulamasında Kullanılan Bilgisayar Destekli Dizayn
                                                    ve Üretim (CAD-CAM) Yönteminin Geleneksel
                                                    Yöntemle Karşılaştırılması

                                                    Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Oluşturan
                                                    E.Coli ve Klebsiella Suşlarında İzoelektrik Fokuslama
1367  2685 Lütfiye Öksüz     12/5/2005  Mikrobiyoloji        Prof.Dr.  Nezahat Gürler
                                                    Yöntemiyle Beta Laktamaz Tiplerinin Saptanması ve
                                                    Plazmid Profil Analizi


                                                    Geleneksel ve İmplant Destekli Alt Tam Protezlerde
1368  2686 Ahmet Altuğ Çilingir  12/16/2005 Total Parsiyel Protezi    Doç.Dr.  Muzaffer Ateş  Alt Çeneye Gelen Gerilmelerin Deneysel ve Sayısal
                                                    Yöntemlerle Analizi


                                                    Enjekte Edilebilen Kalsiyum Fosfat Esaslı Greft
                                                    Materyalinin Üst Çene Arka Bölgede Maksiler Sinüs
1369  2688 Ali Aral        1/23/2006  Oral İmplantoloji      Prof.Dr.  Serdar Yalçın
                                                    Ogmentasyonu İçin İmplantlar Etrafında Kullanılması:
                                                    Koyunlar Üzerinde Yapılan Karşılaştırılmalı Çalışma                                                    Oral Skuamöz Hücreli Karsinoma Hastalarında L-myc
1370  2689 Kıvanç Bektaş Kayhan  1/31/2006  Ağız Diş Çene Hastalıkları  Prof.Dr.  Meral Ünür
                                                    Gen Polimorfizminin Araştırılması
                                                        Köpeklerde Yumuşak Doku Tümörlerinin
1371  2695 Damla Haktanır Yatkın   2/16/2006  Patoloji           Doç.Dr.   S.Seçkin Arun   İmmunofenotipik Olarak Sınıflandırılması ve
                                                        Histopatolojik Teşhisleri İle Karşılaştırılması                                                        Değişik Biyopsi Yöntemlerinin Kryosurvival Üzerine
1372  2698 Cenk Özcan        2/24/2006  Dölerme ve Sun’i Tohumlama  Prof.Dr.  Serhat Pabuçcuoğlu
                                                        Etkisi                                                        Preterm Bebeğin Evdeki Bakımına Yönelik Hemşirelik
                                                        Girişimlerinin Bebeğin Büyüme-Gelişmesine ve
1373  2700 Serap Balcı        3/9/2006  Hemşirelik          Doç.Dr.    Suzan Yıldız
                                                        Annelerin Bakım Sorunlarını Çözme Becerilerine
                                                        Etkisi


                                                        Nikel Titanyum Tellerin Recycling Sonrası Mekanik
1374  2701 Berna Dinçer Kırbıyık   3/17/2006  Ortodonti          Prof.Dr.   Sönmez Fıratlı   ve Fiziksel Özelliklerinde Meydana Gelen
                                                        Değişikliklerin İncelenmesi                                                        STZ-Diabetik Sıçanlarda ACE İnhibitörü ve
1375  2702 Matem Tunçdemir      3/17/2006  Tıbbi Biyoloji        Prof.Dr.   Melek Öztürk    Angiotensin Reseptör Blokerinin Böbrek Dokusunda
                                                        Clusterin ve Apoptoz Üzerine Etkileri
1376  2703 Dilek Olgun Erdikmen   3/20/2006  Cerrahi           Prof.Dr.   Rauf Yücel    Atlarda Deneysel ve Klinik Artroskopik İncelemeler
                                                        Ortodontik Tedavide Hasta Kooperasyonunun
1377  2704 Verda Cerasi Kastoryano  3/21/2006  Ortodonti          Prof.Dr.    Nil Cura
                                                        Öngörülmesi: Maloklüzyonun Algılanması İle İlişkisi
                                               GSH S-Konjugat Transportu Açısından Farklı Hücre
1378  2705 Şule (Beyhan) Özdaş   3/22/2006  Tıbbi Biyoloji   Prof.Dr.  Gönül Kanıgür  Soylarında Hücre Hasar Mekanizmalarının
                                               İncelenmesi                                               Sıçanlarda Miyokard İnfarktüsü Sonrası Nebivolol'ün
1379  2706 H.Güldem Mercanoğlu   3/24/2006  Farmakoloji    Prof.Dr.  Mehmet Güngör  Kardiyomiyosit Apoptozu ve Ventriküler
                                               ‘Remodeling’ Üzerine Etkisi                                               Bazı N-(2-Metilimidazo [1,2-α] piridin-3-il)
1380  2707 B.Özden Kasımoğulları  3/27/2006  Farmasötik Kimya  Prof.Dr.  Zafer Cesur  Hidrazinkarboksamidlerin Sentezleri ve Biyolojik
                                               Özelliklerinin İncelenmesi                                               Düzenli Sağlık Kontrolüne Alınan Multipl Sklerozlu
1381  2708 Zeliha Tülek      3/27/2006  Hemşirelik     Prof.Dr.  Zehra Durna
                                               Hastalarda Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi
                                               Romatoid Artrit ve Ailesel Akdeniz Ateşi
1382  2709 Savaş Güzel       3/29/2006  Biyokimya     Prof.Dr.  Arzu Seven
                                               Hastalıklarında Oksidan Statü                                               Süt ve Sürekli Dişlerde Kullanılan Dört Farklı
1383  2710 E.Bahar Tuna      4/11/2006  Pedodonti     Prof.Dr.  Koray Gençay  Kompozit Materyalden Monomer Salınımının
                                               Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi                                               X-Kromozomal STR Polimorfizmi (DXS8377,
1384  2711 Faruk Aşıcıoğlu     4/12/2006  Tıbbi Biyoloji   Prof.Dr.  Mahmut Çarin  DXS101, DXS6789, STRX-1 HUMHPRTB) ve Türk
                                               Toplumundaki Alel Frekansları
                                                                Koroner Kalp Hastalıklarında Adducin ve Na+ - K+
1385  2712 Nilüfer (Bozkurt) Yiğit  4/28/2006  Moleküler Tıp               Prof.Dr.    Turgay İsbir
                                                                ATPaz Gen Polimorfizmi
                                                                Hiperkolesterolemik Olgularda Mevelonat Kinaz
1386  2713 H.Arzu Ergen       4/28/2006  Moleküler Tıp               Prof.Dr.    Turgay İsbir
                                                                V3771 ve ABC1 Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi                                                                Kıvırcık Koyunlarında Stereolojik Metodla Cranial
1387  2714 Haluk Ömer        5/2/2006  Anatomi                  Doç.Dr.     Hasan Alpak     Volüm Hesaplanması ve Bunun Kafatası
                                                                Parametreleriyle Aralarındaki Korrelasyonu                                                                Çene Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan Fiksasyon
1388  2715 Barış Altuğ Aydil     5/4/2006  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Hülya Koçak Berberoğlu  Apareylerinin Genotoksik Etkilerinin Kardeş Kromatid
                                                                Değişim (KKD) Sıklığı Yöntemiyle Araştırılması                                                                İvesi ve Türk Merinosu x İvesi (F1) Kuzuların Bazı
1389  2716 Romedi Çelik       5/5/2006  Zootekni                 Doç.Dr.    Alper Yılmaz
                                                                Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar                                                                KOAH ve Astımlı Hastalarda Fonksiyonel Performans
1390  2717 Safiye Özkan       5/22/2006  Hemşirelik                Prof.Dr.    Zehra Durna     ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin
                                                                Değerlendirilmesi


                                                                Tip 2 Diabetik Hastalarda Paraoksonaz (Pon 55 ve Pon
                                                                192) Gen Polimorfizmlerinin Serum Paraoksonaz
1391  2720 Erdinç Demirez      6/15/2006  Ağız Diş Çene Hastalıkları        Prof.Dr.    Meral Ünür
                                                                Aktivitesi İle Etkileşimlerinin Ağız Dokusu
                                                                Harabiyetiyle Olan İlişkisinin Araştırılması
                                                              Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Telomer
1392  2721 Hilmi Tozkır       6/15/2006  Tıbbi Biyoloji              Prof.Dr.   Filiz Aydın   Uzunluğu ve Telomeraz Enzim Aktivasyonunun
                                                              Sağlıklı İnsan Populasyonu İle Karşılaştırılması                                                              Koç Spermasının Dondurulmasında Seminal Plazma
       Ambrose Samuel Jubara
1393  2722              6/19/2006  Dölerme ve Sun’i Tohumlama        Prof.Dr.   Kemal Ak     ve Soğutma Öncesi Gliserol İlavesinin Spermatolojik
       Tombi
                                                              Özelliklere Etkisi                                                              Fermente Sucuklarda Nisin Kullanımının Listeria
1394  2723 Hamparsun Hampikyan    6/21/2006  Besin Hijyeni ve Teknolojisi       Prof.Dr.  Muammer Uğur
                                                              Monocytogenes Üzerine Etkileri                                                              Süt İneği Rasyonuna Formik Asitle Olgunlaştırılmış
1395  2724 Olcay Karaman       6/26/2006  Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları  Prof.Dr.  Neşe Kocabağlı   Mısır Silajı Katılmasının Döl Verimi, Buzağı Sağlığı,
                                                              Süt Verimi ve Sütün Kompozisyonuna Etkisi                                                              Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında Serum ACE Gen
1396  2725 Yüksel Erpardo      6/26/2006  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.  Özen Doğan Onur   Polimorfizmi İle İnterlökin 6 ve İnterlökin 8
                                                              Düzeylerinin Ağız Dokusu Harabiyetleri İle İlişkisi                                                              Yüz Protezleri Yapımında Kullanılan İki Farklı Tip
1397  2726 Dilek (Çankaya) Uyan   6/26/2006  Çene Yüz Protezi             Prof.Dr.  Gülümser Evlioğlu  Silikon Elastomerin İn Vivo İmplantasyon Tekniği İle
                                                              Biyolojik Uyumluluk Açısından Kıyaslanması


                                                              İnvaziv Mantar İnfeksiyonlarının Tanımlanmasında
                                                              Moleküler Yöntemlerin Önemi; Uygulanması ve
1398  2729 Serdar Susever      6/28/2006  Mikrobiyoloji               Prof.Dr.  Yıldız Yeğenoğlu
                                                              Geleneksel Yöntemler İle Karşılaştırılarak
                                                              Değerlendirilmesi
                                                                Bazı Pestisidlerin Oksidatif Stres Oluşturma
1399  2730 Sibel Özden        6/29/2006  Farmasötik Toksikoloji          Prof.Dr.   Buket Alpertunga    Potansiyellerinin ve Antioksidan Sistemler Üzerine
                                                                Etkilerinin Sıçanlarda Araştırılması                                                                İstanbul İli Köpeklerinde Bulunan Babesia Türlerinin
1400  2731 Nuran (Selek) Aysul    6/29/2006  Parazitoloji               Prof.Dr.    Ayşen Gargılı    Teşhisinde Mikroskobik ve PCR-RLB Bulgularının
                                                                Karşılaştırılması                                                                Bop (CD8 Beta Opposite) Geninin Hipertrofik
1401  2733 Neslihan Abacı      6/30/2006  Genetik                  Prof.Dr.  Nihan Ünaltuna Erginel
                                                                Kardiyomiyopatili Hastalarda Mutasyon Analizi                                                                Demineralize Sığır Kemiği Grefti (BBP®) İle β-
                                                                Trikalsiyum Fosfat Kemik Greftinin (fortos®
1402  2734 Şinasi Hakkı Tanrıkulu  6/30/2006  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.    Bilgin Öner
                                                                ResorbTM) Osteoblast Hücre Kültürü Üzerine
                                                                Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi

                                                                Deneysel Olarak Distrakte Edilen Sıçan Tibiasının
                                                                Hiperbarik Oksijen Uygulamalarının Kas Dokusu
1403  2735 Zamira Kasımova      7/3/2006  Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi  Prof.Dr.    Ayfer Kaynar
                                                                Üzerine Olan Etkilerinin Histolojik ve Biyokimyasal
                                                                Yöntemlerle İncelenmesi                                                                Yeni Doğan Streptozotocin Diabetik Sıçanlarda
1404  2736 Fatma (Kaya) Dağıstanlı  7/3/2006  Tıbbi Biyoloji              Prof.Dr.    Melek Öztürk
                                                                Pankreatik β Hücre Rejenerasyonu                                                                Deneysel Kemik D