Luu Tam by hung7049

VIEWS: 94 PAGES: 3

									SOFTWARE
1. Gửi file kèm dung lượng lớn: http://www.yousendit.com 1. Tăng tốc: Dùng phần mềm Proxyconn và Propel Accelerator ở http://ww.quocsinh.net.tf Hoặc trong Google, gõ “Accelerator 4.1”, enter, bấm vào dòng “có sẵn” 2. Giảm nhiệt độ CPU không cần quạt: Dùng Cpuidle Extreme 7.0 3. Download font: http://support.vnn.vn/tiengviet/

1. Xóa mũi tên trong biểu tượng Shortcut: -Regedit: -Tại khung phải, tìm Hkey-Classes-Root\lnkfine xóa bỏ giá trị IsShortut -Tại khung trái, tìm Hkey-Classes-Root\piffile và cũng xóa bỏ giá trị có tên là IsShortut -LogOut 2. Xóa dòng “shortcut to”: Click-right lên biểu tượng, Rename, gõ tên mới bằng cách nhấn giữ ALT đồng thời gõ 0160, Enter. Với biểu tượng thứ hai, làm như thế nhưng hai lần, xong lần 1 nhả ALT, nhấn lại ALT và gõ tiếp 0160. Như vậy, biểu thượng thứ n thì lặp lại động tác n lần) 3. Vị trí ảnh trên desktop: -Regedit -Hkey-Current-User\ControlPanel\Desktop -Tại khung bên phải: ở vị trí bất ký, NEW > String, đặt Value Name là Wallpaperoriginx. Nhắp kép, nhập trong ValueData vài chục đến vài trăm -Tiếp tục, …Wallpaperoriginy…….. Ex: ảnh 465x474p, 320, 30 4. Vô hiệu hóa Logo XP khởi động: -System Properties -Advanced \ Starup Anh Setting -Tại System Starup, nhấn vào EDIT, hiện ra BOOT.INI: sau dòng /fastdetect tạo thêm 1 ký tự trống rồi gõ /noguiboot, Save (…. /fastdetect /noguiboot) -LogOut 5. Bỏ màn hình Welcome khởi động: -User Accounts

-Đánh dấu chọn ở Change the way user log on or off -Tại trang màn hình kế tiếp, bỏ chọn Use the welcome screen -Apply Option 6. Bỏ qua hỏi Password khi khởi động XP: -RUN: gõ Control userpasswords2, Enter -Chọn thẻ USER và bỏ chọn ô User must enter a user name and password to use thí computer OK 7. Đổi tên thẻ Tittle Bar ở WindowsMediaPlayer: -Backup Reg -RUN: gpedit, OK -Hkey-Current-User\Software\policies\microsoft -Edit\new\Key: nhập tên từ khóa là WindowsMediaPlayer -Edit\new\StringValue: đặt tên là TittleBar. Click-right, chọn Modify, ValueData = Music for all -Restart

11. Xuất Lish ổ đĩa Tool \Folder option \File Types: trong dang sách Registry files type, chọn “Fold” và nhấn tab Advanced > New Action: gõ Lish Application used to perform action: command.com /c tree /F /A >C:\List.txt Clickright ổ đĩa, Lish…Mở List.txt trong C:\> 12. RUN xuất hiện rồi mất: Start\ RUN: gõ CMD, rồi gõ lệnh bình thường tại màn hình DOS

14. Chụp hình liên tục ở Herosoft: Play > Stop > Save picture Sequence Kết thúc: Close All

16. Thumbnail không có tên File: Clickright vùng trống, giữ Shift, chọn View> Thumbnail 22. Không xuất hiện ổ di động trong My computer(USB): Clickright MyComputer> manager Disk Management dưới Storage Nhấp phải vào ổ đĩa, Change Driver Letter or Path, Add Tại Change Driver Letter or Path, gõ ký tự ổ đĩa, OK 23. Mở hai cửa sổ Windows Explorer: Minimize các ứng dụng, mở 2 WE ra

Clickright vào TaskBar, chọn Tile Windows Vertically

10. Bỏ Indexing Servic: Click right Ổ đĩa C, Properties, bỏ „Allow…‟ chọn Apply change to C, OK

11. XP: Thường xuyên xóa file trong C:\>Windows\Prefetch.

12. DMA My Computer>Properties\Hardware\Device Manager: Nháy đúp “IDE ATA/ATAPI Controllers” rồi “Primary IDE Channel” Chuyển tới Advance Setting, chuyển All các giá trị ở hộp tùy chọn sang “DMA if avaisible” cho cả device0 và device1 Sau đó, tương tự với “Second IDE chanel”

18. Hệ điều hành chạy từ CD: Knoppix 3.3 (bản việt hóa) 19. Tìm đến file nhanh trong một Folder: Trong WE, giữ Shift và gõ chữ cái đầu tiên, chữ cái tiếp theo


								
To top