Cai dat Win XP tu dong by hung7049

VIEWS: 2,038 PAGES: 2

									Cài đặt WinXP tự động: Trươc tiên la một số quy ươc: ́ ̀ ́ - Hệ điều hanh (HĐH) ở đây chỉ đề cập đến Windows của Microsoft ̀ - Ổ cứng được chia làm 2 phân vung la C:\ và D:\ ̀ ̀ - Ổ CD chứa đĩa cài đặt là E:\ - HĐH đươc cai đăt lên phân vung C:\ ̀ ̀ - Các hệ điều hành được cài đặt từ DOS. Các bạn nên chú ý đến quy ước này để có thể thay đổi cách làm cho phù hợp với cấu hình thực tê va nhu cầu của mình. ́ ̀ ̀ Một lần nữa xin nhắc lại, bài viết này chỉ đề cập đến việc làm thế nào để công việc cài đặt HĐH đơn giản va nhanh chong hơn, chứ không đề cập cập đên cac thao tac cai đặt một ̀ ́ ́ ́ ́ ̀ HĐH như thê nao. ́ ̀ - Cài đặt tự động: Trước tiên, chép bộ cài đặt (đĩa Windows) lên một thư mục trên máy. Tạo file "msbatch.txt", với nội dung như sau: (Hãy coppy để không có sai sót nhé!) ;SetupMgrTag [Data] AutoPartition=1 (Đây là khu vực cài Windows. C:\ = 1, D:\ = 2... Tùy theo định dạng HDD của bạn) MsDosInitiated="0" UnattendedInstall="Yes" [Unattended] UnattendMode=FullUnattended OemSkipEula=Yes OemPreinstall=Yes TargetPath=\WINDOWS [GuiUnattended] AdminPassword=* EncryptedAdminPassword=NO OEMSkipRegional=1 TimeZone=205 OemSkipWelcome=1 [UserData] ProductKey=xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx ( Nhập vào CD-Key) FullName="(Tên của bạn)" OrgName="(Tên cơ quan)" ComputerName=VUSONTUNG [SetupMgr] DistFolder=D:\windist DistShare=windist [Identification] JoinWorkgroup=WORKGROUP

[Networking] InstallDefaultComponents=Yes Coppy file vừa tạo vào thư mục chứa bộ cài đặt (cùng cấp với setup.exe). Do dong lệnh kha dài, nên bạn co thê tạo thêm một file nữa để chạy nhanh hơn. Bạn mở ̀ ́ ́ ̉ NotePad lên, nhập vao dong lệnh sau: i386\winnt /s:i386 /u:msbatch.txt ̀ ̀ Lưu lại với tên caidatxp.bat, rồi coppy vào thư mục cùng với file msbatch.txt ở trên. Ghi toàn bộ file trong thư mục cài đặt đó vào một CD. Và thực hiện cài đặt khi cần. #Trong trường hợp bạn không có ổ CD-RW, hãy liên hệ với tôi để có thể sử dụng FDD thay thế.


								
To top