Docstoc

Trung Quoc

Document Sample
Trung Quoc Powered By Docstoc
					Bài 5
“TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN”

“TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN”
1. Trung Quốc thời Tần – Hán
2. Sự phát triển dưới thời Đường 3. Trung Quốc thời Minh – Thanh 4. Văn hóa Trung Quốc thời Phong Kiến

Các triều đại trong lịch sử chế độ phong kiến Trung Quốc:

Thời gian 221-206 TCN 206TCN - 220 220-280

Triều đại TẦN HÁN TAM QUỐC

Thời gian 618-907 907-960 960-1279

Triều đại ĐƯỜNG NGŨ ĐẠI TỐNG

265-316
317-420 420-589 581-618

TÂY TẤN
ĐÔNG TẤN N-B TRIỀU TUỲ

1271-1368
1368-1644 1644-1911

NGUYÊN
MINH THANH

1.Trung Quốc thời Tần – Hán Các bạn hãy cho biết Nhà Tần – Hán đã được thành lập như thế nào?
-Năm 221TCN, nước Tần thống nhất được T.Quốc.
-Năm 206 TCN, Lưu Bang lập ra nhà Hán.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: Thuyet, trinh
Stats:
views:705
posted:9/22/2008
language:Vietnamese
pages:4
lex luthur lex luthur lop10c20.plus.vn
About