Docstoc

PICTURE CARD

Document Sample
PICTURE CARD Powered By Docstoc
					PICTURE CARD
Code No. 980 6934 871 1005 1008 1015 978 1019 1007 9325 9321 9323 7187 7236 1978 6754 6327 1970 11344 4053 4056 4054 4047 4048 4049 4055 4050 4051 4052 7978 1017 7563 7564 7565 7566 7567 7568 Title 1 nen de narau kanji hyo 1000 picutres for teachers to copy 1-nen no kanji card:kyokashotai oban 76moji 2 nen de narau kanjihyo 3 nen de narau kanji hyo 4 nen de narau kanji hyo 5 nen de narau kanjihyo 50 on zuhyo 6 nen de narau kanjihyo A day with kentaro Activity resources : special edition 1 -skits Activity resources : special edition 2 - cards Alfonso Japanese sixty picture cards Asobinagara manabu Nihongo card:Japanese Daily expressions : e de oboeru hanashi kotoba a Dragon's tears = ryu no me no namida E de manabu communication : Japanese business life series and daily life in Japan series 20 topics : oshie kata manual E de oshieru Nihongo e de tsuzuru Nihongo reibunshu : kiso Nihongo gakushu yorei e kado E kyozai = picture card basic 300 sheets : aisatsu hyogen E kyozai = picture card basic 300 sheets : bunkei donyu E kyozai = picture card basic 300 sheets : byoki hyogen E kyozai = picture card basic 300 sheets : doshi v1-v45 E kyozai = picture card basic 300 sheets : doshi v46-90 E kyozai = picture card basic 300 sheets : doshi v91-133 Author/Editor Kyoogaku Shuppan Wright, Andrew, 1937Gakushuu Kenkyuusha Kyoogaku Shuppan Kyoogaku Shuppan Kyoogaku Shuppan Kyoogaku Shuppan Sakamachi Kikaku Kyoogaku Shuppan Japan Forum Japan Foudnation Sydney Language Center Japan Foudnation Sydney Language Center ALFONSO Ormandy, Ray Dooshinsha Year 19-1985 1988 19-19-19-19-198-? 19-1995 Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card

1996 Card 1997 Card 198? 198-? 1981 1992 Card Card Card Card

Matsumoto, Kumiko ... [et al.] 1991 Card Nomoto, Chizuko 1991 Card

Yagi, Kazumi; Oda, Takahiro 1999 Realia 198-? Card 198-? Card 198-? Card 198-? Card 198-? Card 198-? Card 198-? Card 198-? Card 198-? Card 198-? Card 1994 Card 19-- Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card

Kaigai Gijutsusha Kenshuu Kyookai Hen Kaigai Gijutsusha Kenshuu Kyookai Hen Kaigai Gijutsusha Kenshuu Kyookai Hen Kaigai Gijutsusha Kenshuu Kyookai Hen Kaigai Gijutsusha Kenshuu Kyookai Hen Kaigai Gijutsusha Kenshuu Kyookai Hen Kaigai Gijutsusha Kenshuu E kyozai = picture card basic 300 sheets : josushi Kyookai Hen Kaigai Gijutsusha Kenshuu E kyozai = picture card basic 300 sheets : keiyoshi Kyookai Hen E kyozai = picture card basic 300 sheets : meishi Kaigai Gijutsusha Kenshuu n1-30 Kyookai Hen E kyozai = picture card basic 300 sheets : meishi Kaigai Gijutsusha Kenshuu n31-58 Kyookai Hen National Foreign Language East asian role play cards for teachin & testing Resource Center Zen Kyoozu Eiri hiragana 50 on Foreign language flashcards ; vol. 1 : classrom EMC Publishing (illustration #1~40) Foreign language flashcards ; vol. 2 : schol EMC Publishing subjects (illustration #41~59) Foreign language flashcards ; vol. 3 : number EMC Publishing (illustration #60~87) Foreign language flashcards ; vol. 4 : house EMC Publishing (illustration #88~103) Foreign language flashcards ; vol. 5 : family EMC Publishing (illustration #104 ~114) Foreign language flashcards ; vol. 6 : occupations EMC Publishing (illustration #115~133)

7569 7570 7571 7572 7573 7574 7575 7576 7577 7578 7579 2350 2351 2348 2349 11853 11854 11848 868 1022 1021 6349 6350 1023 11856 6756 6755 9594 4549 11859 982 902 2830 905 500 889 892 887 1033 7457 874 843 839 841 842 1085 876 973 974 975 976

Foreign language flashcards ; vol. 7 : foods & table EMC Publishing setting (illustration #134~208) Foreign language flashcards ; vol. 8 : parts of the EMC Publishing body (illustration #209~234) Foreign language flashcards ; vol. 9 : clothing EMC Publishing (illustration #235~266) Foreign language flashcards ; vol. 10 : time EMC Publishing (illustration #267~274) Foreign language flashcards ; vol. 11 : colors EMC Publishing (illustration #275~287) Foreign language flashcards ; vol. 12 : weather & EMC Publishing seasons (illustration #288~307) Foreign language flashcards ; vol. 13 : days & EMC Publishing months (illustration #308~329) Foreign language flashcards ; vol. 14 : sports & EMC Publishing recreation (illustrataion #330~357) Foreign language flashcards ; vol. 15 : means of EMC Publishing transportation (illustration #358~369) Foreign language flashcards ; vol. 16 : animals EMC Publishing (illustration #370~386) Foreign language flashcards ; vol. 17 : shops & EMC Publishing places in town (illustration #387~400) Gakken Gakken chuban gendai shin Nihon zenzu Gakken Gakken gendai shin Nihon chizu Gakken Gakken gendai shinbun sekai zenzu Gakken Gendai shin Nihon zenzu Gongitsune Kon to kodanuki Pon Matsuno, Masako Hanasaka jiisan Matsuno, Masako Hats for the jizos Matsutani, Miyoko Hen to tsukuri:3 nensei no gakushu zuhyo Kyouiku Shuppan Zen Kyouzu Hiragana 50 on Gakushuu Kenkyuusha Hiragana gakushu card : oban 46 moji Quackenbush, Hiroko C. ; Hiragana in 48 minutes : students' set Ohso, Mieko Quackenbush, Hiroko C. Hiragana in 48 minutes : teachers' set Kyoogaku Shuppan Hiragana no hyo : katakana no hyo Hiyokochan Chukofusuki Dooshinsha How the witch was easten up = taberareta Dooshinsha How the years were named = rainen wa Irasuto word : 3000 [cd-rom] Japanese idea sheets Children's Museum Jisama to kitsune Matsutani, Miyoko Joyo kanji hyo Do, Thong Minh Juyosei ni yoru kanji card new series; dai 1-shu Naganuma, Naoe Juyosei ni yoru kanji card new series; dai 2-shu Naganuma, Naoe Juyosei ni yoru kanji card new series; dai 3-shu Naganuma, Naoe ` Kakezan kuku no hyo Kakijun renshuban:1 nen no kanji hen Miyamatsu, Tadashi Kakijun renshuban:2 nen no kanji kakijun hen Miyamatsu, Tadashi Kakijun renshuban:hiragana hen Miyamatsu, Tadashi Kana card Naganuma, Naoe Kana-a-day practice pad Keirstead, Richard S. Kanji card Katou, Nozomi Kanji hakase: chiteki de tanashi kaniji game no.5 Baba, Yuuji Kanji hakase: chiteki de tanoshii kanji game Baba, Yuuji Kanji hakase: chiteki de tanoshii kanji game no.2 Baba, Yuuji Kanji hakase: chiteki de tanoshii kanji game no.3 Baba, Yuuji Kanji kanyoku toranpu Baba, Yuuji Kanji no bushu:5 nensei no gakushu zuhyo Kyouiku Shuppan Kanji no kanzume Baba, Yuuji Kanji no kyodai meiro- joyo kanji ban Baba, Yuuji Kanji no kyodai meiro- kyoiku kanji ban Baba, Yuuji Kanji no takarajima:dai 1 shu Baba, Yuuji

1994? Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card 1994? Card Card Card Card Card Card Card Card 19-- Card 19-- Card 1990 Card 1991 Card 1991 Card 19-- Card Card 1992 Card 1992 Card 1995 CD-ROM Card Card 1990 Card 1980 Card 1990 Card 1990 Card Series 1981 Card Card 1982 Card 1990 Card 1995 Card 1989 Card 198-? Card 198-? Card 198-? Card 198-? Card 198-? Card 19-- Card 198-? Card 1991 Card 198-? Card 198-? Card 1991 1991 1991 198

977 859 7456 1028 10419 6355 1086 1089 1090 1091 1092 9591 8460 9921 2339 1029 880 882 2345 2344 2340 3075 3076 7447 8459 768 1016 11845 2725 1386 11739 11882 8074 9342 7778 7776 7719 7777 8275

Kanji no takarajima;dai 2 shu Kanji study cards Kanji-a-dai practice pad Katakana 50 on Katakana gakushu card Kore ga Nihonda ! : roru purei no tame no kadoshu Kotowaza karuta kanyoku dai 1 shu Kotowaza karuta kanyoku dai 2 shu Kotowaza karuta kanyoku dai 3 shu Kotowaza karuta kanyoku dai 4 shu Kotowaza karuta kanyoku dai 5 shu Koyomi kado : kumon no seikatsu zukan kado Kudamono yasai kado : kumon no seikatsu jukan Kumon no kotoba e jiten Kumon shiki no haiku card Kumon shiki no hiragana card : 0 sai kara Kumon shiki no jishaku kanji ban Kumon shiki no kanji card: dai 1-shu Kumon shiki no ohanashi card Kumon shiki no shi no card Kumonshiki no haiku card Kumonshiki no shin oban kanji card 1 Kumonshiki no shin oban kanji card 2 Let's talk cards Maku hyoshiki kado : kumon no seikatsu jukan Mizukaki oshuji renshuchou Moji moji hakase no. 2:chiteki de tanoshii moji Momotaro, the peach boy Nihongo hatsuon : Eigo-ban slide = Nihongo : the pronunciation of Japanese. Nihongo karuta = karuta: a game for students of Japanese Nihongo kyoiku shashin paneru banku CD-ROM

Baba, Yuuji Heisig, James W. Keirstead, Richard S. Zen Kyoozu Gakushuu Kenkyuusha Nihongo Kyooiku Kenkyuukai Shiryoo Shiriizu Baba, Yuuji Baba, Yuuji Baba, Yuuji Baba, Yuuji Baba, Yuuji Kumon Muneo, Iizuka(ed.) Kumon Tsubouchi,Toshinori Kumon Kumon Kumon Nishimoto,Keisuke Tsubouchi,Toshinori Tsubouchi,Toshinori Kumon Kumon Colburn, Jean H. Kumon Pilot Mannenshitsu Baba, Yuuji Matsutani, Miyoko Kokusai Kooryuu Kikin Mizutani, Nobuko

198-? 1988 1995 19-1987 198-? 198-? 198-? 198-? 198-? 1998 1996 1993 1985 1990 1989 1978 1986 1987 1985 1985 1985 1989 1996

Card Card Card Card Realia

1993 Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card 198-? Card Card 1991 Card 1988 Card 2000 CD-RON 2000 CD-RON 1995 Card 1995 Card 1995 Card 1995 Card 1995 Card 1995 Card 1996 Card

9349

8068

Kokusai Koryu kikin Nihongo Kokusai Center Kokusai Koryu kikin Nihongo Nihongo kyoiku shashin paneru banku CD-ROM Kokusai Center Kokusai Kooryuu Kikin Nihongo kyoikuyo shashin panel ; i : ishokuju to Nihongo Kokusai Sentaa dogu shirizu Kokusai Kooryuu Kikin Nihongo kyoikuyo shashin panel ; i : ishokuju to Nihongo Kokusai Sentaa dogu shirizu Kokusai Kooryuu Kikin Nihongo kyoikuyo shashin panel ; i : ishokuju to Nihongo Kokusai Sentaa dogu shirizu ; dogu Kokusai Kooryuu Kikin Nihongo kyoikuyo shashin panel ; i : ishokuju to Nihongo Kokusai Sentaa dogu shirizu ; inshokubutsu Kokusai Kooryuu Kikin Nihongo kyoikuyo shashin panel ; i : ishokuju to Nihongo Kokusai Sentaa dogu shirizu ; irui Kokusai Kooryuu Kikin Nihongo kyoikuyo shashin panel ; i : ishokuju to Nihongo Kokusai Sentaa dogu shirizu ; jukyo Kokusai Kooryuu Kikin Nihongo kyoikuyo shashin panel ; ii : shakai Nihongo Kokusai Sentaa ; seikatsu shirizu Nihon Shuppan Booeki Kabushiki Gaisha Kokusai Kooryuu Kikin Nihongo kyoikuyo shashin panel ; iii : shizen to Nihongo Kokusai Sentaa ; yoka shirizu Nihon Shuppan Booeki Kabushiki Gaisha Kokusai Kooryuu Kikin Nihongo Kokusai Sentaa ; Nihongo kyoikuyo shashin panel ; iv : gyoji shirizu Nihon Shuppan Booeki Kabushiki Gaisha

1998 Card

1996 Card

9351 2876 2875 1868 1865 1867 1886 1885 2862 1892 2861 1959 1984 6753 934 936 11855 10321 2640 951 953 954 1041 11858 11857 1982 7310 1046 2352 2353 2354 2355 2356 2357 501 502 503 792 10318 7311 2359 2358 6916 6917 6918 6929

Nihongo kyoikuyo shashin panel ; v : nichijo seikatsu shirizu Nihongo kyoikuyo slide bank : 12-ka getsu series Nihongo kyoikuyo slide bank : 12-ka getsu series shashin panel Nihongo kyoikuyo slide bank : basho series Nihongo kyoikuyo slide bank : basho series : shashin panel 1 Nihongo kyoikuyo slide bank : basho series :shashin panel 2 Nihongo kyoikuyo slide bank : ryugakusei series Nihongo kyoikuyo slide bank : ryugakusei series shashin panel Nihongo kyoikuyo slide bank : seikatsu series Nihongo kyoikuyo slide bank : seikatsu series : shashin panel Nihongo kyoikuyo slide bank : seikatsu series : shashin panel Nihongo tanken : sugoroku game Nihongo unyoryoku yosei mondaishu : Ogre who sank down to the bottom of the sea = umini shizunda oni Ohp irasuto shito :1 bunka gakikokugo Ohp irasuto shito:2 bunka gaikokugo Okeya no ten nobori Omise kado : kumon no seikatsu zukan kado Omoshiro aisatsu card : daily expressions in Omoshiroi kanji card 1: 7 kakokugo tsuki:1 Omoshiroi kanji card 2: 7 kakokugo tsuki Omoshiroi kanji card 3: 7 kakokugo tsuki: 3 Omoshiroi katakana flash card Ookiku ookiku ookiku naare Otamajakushi no 101chan Paired interview cards Picture dictionary : Japanese-English Romaji no hyo Sainen 1 nen no nippon chizu Sainen 2 nen no nippon chizu Sainen 3 nen no nippon chizu Sainen 4 nen no nippon chizu Sainen 5 nen no nippon chizu Sainen 6 nen no nippon chizu Sansu no tan'i to zukei Sansu no zuhyo Sansu zuhyou Saru rururu karuta Seikatsu dogu kado : kumon no seikatsu zukan Shin Nihongo no kiso 1 : kaiwa, renshu c irasuto shito Shogakusei no rekishi nenhyo 2 Shogakusei no rekishi nenpyo 1 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; aisatsu-1 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; aisatsu-2 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; byoki hyogen Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; donyu

Kokusai Kooryuu Kikin Nihongo Kokusai Sentaa ; Nihon Shuppan Booeki Kabushiki Gaisha Kokusai Kooryuu Kikin Kokusai Kooryuu Kikin Kokusai Kooryuu Kikin Kokusai Kooryuu Kikin Kokusai Kooryuu Kikin Kokusai Kooryuu Kikin Kokusai Kooryuu Kikin Kokusai Kooryuu Kikin Kokusai Kooryuu Kikin Kokusai Kooryuu Kikin Olive Company-hen Ootsuka, Junko Dooshinsha Bunka Gaikokugo Senmon Gakko Nihongoka Bunka Gaikokugo Senmon Gakko Nihongoka Kawasaki, Daiji Kumon Shiratori, Yukiko Shiratori, Yukiko Shiratori, Yukiko Shiratori, Yukiko Shiratori, Yukiko Matsui, Noriko Kako, Satoshi Ormandy, Ray Kyooiku Shuppan Zenkyozu Zenkyozu Zenkyozu Zenkyozu Zenkyozu Zenkyozu Kyouiku Shuppan Kyouiku Shuppan Kyouiku Shuppan Gomi, Tarou Kumon Kaigai Gijutsusha Kenshuu Kyookai Kyogaku Shuppan Kyogaku Shuppan Three A Network Three A Network Three A Network Three A Network

1996 Card 1984 Card 1984 Card 1982 Card 1985 Card 1985 Card 1985 Card 1985 Card 1982 Card 1982 Card 1982 Card 198-? Card 1988 Card 1992 Card 1987 Card 1987 Card 1998 1986 1985 1986 1986 1986 1986 1990 19-198 198 198 198 198 198 Card Realia Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Realia

1998

1993 Card 1989 Card 1989 Card Card Card Card Card

6923 6924 6925 6926 6927 6928 6920 6919 6921 6922 6913 6914 6915 6330 8113 11432 504 11317 8461 505 962 965 11847 11841 11852 11843 11849 11846 11844 6752 7455 9593 11840 4261 1093 1095 2971 2017

Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; doshi 1 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; doshi 2 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; doshi 3 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; doshi 4 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; doshi 5 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; doshi 6 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; gimonshi Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; josushi Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; keiyoshi 1 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; keiyoshi 2 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; meishi - 1 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; meishi - 2 Shokyu reberu gogaku kyoikuyo shin e kyozai ; kanzen kara ban 326 mai ; meishi - 3 Shokyusha no tame no e kyozai : Japanese for beginners - complete with illustrations Shokyusha no tame no e kyozai : Japanese for beginners - complete with illustrations Shokyusha no tame no e kyozai : Japanese for beginners - complete with illustrations Suji hyou Suraido shiki doshi katsuyo hyo Tabemono kado : kumon no seikatsu jukan kado Tan'i to zukei Tanoshii kanji gakushu 1 nen Tanoshii kanji gakushu 2 nen The bamboo princess The goblin the water imp and the thunder god = tengu to kappa to kaminarido The Monkey and the crab The Mother cat = Neko no okaasan The mouse's wedding The old man and mice The One-inch boy = Issun poshi Tongue-cut sparrow = shitakiri suzume Tuttle kanji cards Tuttle kanji cards part 2 Urashima Taro Visions of Japan Waei kotowaza karuta Waei kotowaza karuta dai 2 shu Watashi no Nihongo 1 : hiragana e card Watashi no Nihongo 1 : hojo kyozai karuta

Three A Network Three A Network Three A Network Three A Network Three A Network Three A Network Three A Network Three A Network Three A Network Three A Network Three A Network Three A Network Three A Network Maruyama, Keisuke (ed.) Maruyama, Keisuke (ed.) Maruyama, Keisuke (ed.) Kyouiku Shuppan Takahashi, Atsuko(ed.) Kyouiku Shuppan Zenkyoozu Zenkyoozu Matsutani, Miyoko Matsutani, Miyoko Matsutani, Miyoko Matsutani, Miyoko Dooshinsha Kask, Alexander Kask, Alexander Wakabayashi, Ichiro Japan Foundation Baba, Yuuji Baba, Yuuji Shiratori, Sachiko Shiratori, Sachiko 1992 1995 1998? 1991 198-? 198-? 1982 1975

Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card 1992 Card 1992 Card 1992 Card Card 2000 Card 1996 Card Card 198-? Card 198-? Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card Card


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:730
posted:11/7/2009
language:English
pages:5