Thuc don an dam cho be 7 den 9 thang tuoi

Document Sample
Thuc don an dam cho be 7 den 9 thang tuoi Powered By Docstoc
					Trẻ nhỏ cần được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Sau thời gian
này, trẻ cần được cho ăn bổ sung hợp lý để đáp ứng với nhu cầu phát triển của trẻ,
đồng thời tiếp tục duy trì cho trẻ bú sữa mẹ ít nhất cho đến khi trẻ được 18-24 tháng.

Chúng tôi xin giới thiệu mẫu thực đơn ăn bổ sung cho trẻ từ 7 đến 9 tháng tuổi do các
chuyên gia dinh dưỡng tính tóan phù hợp cho từng nhóm tuổi của trẻ.
           Xem thêm thực đơn cho bé từ 6 đến 7 tháng tuổi

Giờ       Thứ 2,4      Thứ 3,5      Thứ 6, chủ   Thứ 7
                           nhật
6h        Bú mẹ       Bú mẹ       Bú mẹ      Bú mẹ
8h        Bột thịt lợn   Bột thịt gà    Bột thịt bò   Bột trứng
10h       Chuối tiêu: 1/3  Đu đủ: 100g    Hồng xiêm: 1  Xoài: 100 g
         -1/2 quả               quả
11h       Bú mẹ       Bú mẹ       Bú mẹ      Bú mẹ
14h       Bột trứng     Bột cua      Bột tôm     Bột lạc
16h       Nước cam:     Nước cam:     Nước cam:    Nước cam:
         cam:50-100g +   cam:50-100g +   cam:50-100g +  cam:50-100g +
         đường: 5g (1   đường: 5g (1    đường: 5g (1  đường: 5g (1
         thìa nhỏ)     thìa nhỏ)     thìa nhỏ)    thìa nhỏ)
18h       Bột cá      Bột đậu xanh bí  Bột thịt gà   Bột gan (gà,
                  đỏ                 lợn)
19h       Bú mẹ đến     Bú mẹ       Bú mẹ      Bú mẹ
         sáng hôm sau


Tham khảo từ chuyên trang trẻ biếng ăn http://www.trebiengan.org

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2
posted:4/9/2013
language:
pages:1
Description: Thực đơn ăn dặm cho b� từ 7 đến 9 th�ng tuổi, trẻ biếng ăn