Docstoc

TestMer_Szelepcs3

Document Sample
TestMer_Szelepcs3 Powered By Docstoc
					Juraj Szelepcsényi  Šk. rok: 2010/11
● Výkon: Akú úroveň rýchlosti môžeme očakávať od svojej
bezdrôtovej siete? Bude bezdrôtová sieť poskytovať šírku pásma
potrebnú pre podporu žiadaných aplikácií?
● Rozsah: Aké pokrytie zabezpečuje bezdrôtový prístupový
bod? Budú moje aplikácie bežať rovnako na bezdrôtovej sieti, ako je
tomu na káblovej sieti?
● Kapacita: Koľko klientov môžeme podporiť? Ako sa bezdrôtové
siete správajú, keď majú pripojených viacej klientov naraz?
  Testovala sa rýchlosť pripojenia na server
  Vzdialenosti od AP (30,70,120,150 stôp)
  Meranie bolo uskutočnené v 2,4Ghz a 5Ghz
  pásme
Obr. Namerané výsledky „priepustnosť vs- vzdialenosť“
 Meranie bolo uskutočnené v 5Ghz pásme

Namerané prenosové rýchlosti vidíme na obrázku
  TCP protokol kde bolo testovanie sťahovanie
  zo servera, posielanie mailov
  UDP protkol kde bolo testované audio/video
  streamovanie
Obr. Rýchlosti pri TCP a UDP protokoloch
Zdroj:
<http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns348/ns767/comp_test_r
esults_wp_c11-558406.pdf>

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:63
posted:4/8/2013
language:Slovak
pages:6