Tehniska_piedavajuma_forma_4.pielikums_JVLMA_2010_4 by xiaoyounan

VIEWS: 61 PAGES: 4

									                                                4.pielikums
                        pie iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹.pantu
                            “ Serveru un nepārtrauktās barošanas bloku piegāde
                                Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai”
                                             nr. JVLMA 2010/4

               Tehniskā piedāvājuma forma
        Iepirkumam, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹.pantu
  “Serveru un nepārtrauktās barošanas bloku piegāde Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
                   akadēmijai”

  1. Iepirkuma priekšmets ir divu serveru un nepārtrauktās barošanas bloku iegāde Jāzepa
   Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (turpmāk – JVLMA) vajadzībām un piegāde
   JVLMA Informāciju tehnoloģiju daļā (Rīgā, K.Barona ielā 1, 503.telpā) .
  2. Pretendents norāda serveru piegādes termiņu (norādot dienās no līguma parakstīšanas
   brīža).

     Serveru tehniskais piedāvājums:
Pozīcija          Specifikācija un piezīmes      Pretendenta piedāvājums*
1. Korpuss         Torņkonfigurācijas veida
              serveris
              Korpusā jābūt iespējai ievietot
              vismaz 8 (astoņus) karsti
              maināmus SAS vai SATA
              diskus;
2. Procesori        Ne mazāk kā viens četru kodolu
              64-bitu x86 arhitektūras
              procesors, kuru kopējā jauda
              pēc SPECint_rate2006 testiem ir
              vismaz 114 punkti un pēc
              SPECfp_rate2006 vismaz 87
              punkti.
              Ir jābūt iespējai serverī ievietot
              otru procesoru;
3. Operatīvā atmiņa    Ne mazāk kā 8GB. Atmiņai
              jāstrādā ar maksimālo
              taktsfrekvenci, ko atbalsta
              servera pamatplate.
              Iespēja paplašināt atmiņas
              apjomu līdz ne mazāk kā
              100GB saglabājot serverī esošos
              atmiņas moduļus;
4. Diski un disku     2 (divi) karsti maināmi vismaz
kontrolieris        146GB SAS 15,000 RPM diski.
              6 (seši) karsti maināmi vismaz
              300GB SAS 15,000 RPM diski.
              6Gb/s disku kontrolieris
              nodrošina RAID 0, 1 un 10
              atbalstu.
              Serveris aprīkots ar CD/DVD
              disku lasītāju;
5. Tīkla karte       Pamatplatē integrēti ne mazāk
              kā divi 1 Gbit/s tīkla interfeisi ar
              TCP Offload Engine atbalstu;
6. Paplašināšana      Vismaz 1 (viena) brīva PCI-
              Express 2.0 16x ligzda
              Vismaz 3 (trīs) brīvas PCI-
              Express 2.0 8x ligzdas;
7. Barošanas bloki un   Serveris aprīkots ar dublētiem,
                                                  4.pielikums
                         pie iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹.pantu
                              “ Serveru un nepārtrauktās barošanas bloku piegāde
                                  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai”
                                              nr. JVLMA 2010/4

dzesēšana         karsti nomaināmiem, savstarpēji
              aizstājamiem pietiekamas
              jaudas barošanas blokiem.
              Viena barošanas bloka iziešana
              no ierindas neietekmē servera
              darbību. Serveris aprīkots ar
              dublētiem, karsti nomaināmiem
              ventilatoriem;
8. Vadības iespējas    Serverim jābūt aprīkotam ar
              vadības procesoru servera
              attālinātai vadībai un svarīgāko
              darbības parametru novērošanai.
              Servera vadība jānodrošina arī
              izslēgtam serverim. Vadības
              procesoram jānodrošina
              attālināta pieeja servera
              konsolei, tai skaitā grafiskā
              režīmā, kā arī attālinātu datu
              uzglabāšanas iekārtu
              (CD/DVD/USB) pieslēgšana un
              servera ielāde no tām. Vadības
              procesoram jābūt aprīkotam ar
              atsevišķu 10/100 Base-T tīkla
              interfeisu;
9. Izmantojamo       Pretendentam jānorāda
operētājsistēmu atbalsts  informācijas avots (norādot uz
              vietni servera ražotāja mājas
              lapā), kurā būtu apliecināta
              piedāvātā servera saderība ar
              Windows Server 2008 R2 x64,
              Red Hat Enterprise Linux 5.4,
              VMware ESX 4.1 un ESXi 4.1
              Embedded operētājsistēmām
              (Compatibility list);
10. Papildu nosacījumi   Serveris marķēts ar piegādātāja
              nosaukuma zīmi un uzturēšanas
              termiņu. Serveris ir jauns un
              tiek izmantotas tikai ražotāja
              oriģinālās komponentes;
11. Garantija.       36 mēnešu On Site garantija,
Uzturēšanas nosacījumi   bez aizlieguma atvērt servera
              korpusu garantijas perioda laikā;
              Servisa ietvaros iekārtām bez
              maksas jānodrošina bojājumu
              novēršana;
              Nepieciešamības gadījumā, pēc
              pasūtītāja pieprasījuma
              pretendentam jānodrošina
              bezmaksas ierašanās pie
              pasūtītāja iekārtas ekspluatācijas
              vietā un/vai telefoniskas
              konsultācijas;
              Bojājuma gadījumā Pretendents
                                                 4.pielikums
                         pie iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹.pantu
                             “ Serveru un nepārtrauktās barošanas bloku piegāde
                                 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai”
                                              nr. JVLMA 2010/4

             veic uz sava rēķina bojāto Preču
             vai to komponenšu nomaiņu vai
             remontu. Ja Preces garantijas
             remonts veicams ārpus
             Pasūtītāja telpām, Pretendents
             nodrošina Preces transportēšanu
             un sedz visas ar to saistītās
             izmaksas. Jebkura veida Preces
             trūkumus vai bojājumus
             Pretendents novērš ar Pasūtītāja
             pilnvaroto pārstāvi rakstiski
             saskaņotos termiņos;
12. Reakcijas, laiks,   Remontu izpildes laiks –
bojājumu novēršanas    maksimālais reakcijas laiks
laiks, stundās (no    darba dienās (laiks, kurā
bojājumu pieteikšanas   Pretendents atsaucas ar
brīža)          problēmas risinājumu) uz
             Pasūtītāja izsaukumu ir 4
             (četras) stundas.
             Pretendents nodrošina, ka
             Pasūtītājs var pieteikt problēmu
             darba dienās, laikā no plkst.
             8.00 līdz 20.00.
             Pretendents bojājumus novērsīs
             ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc
             izsaukuma saņemšanas Preču
             atrašanās vietās vai ar Pasūtītāja
             pilnvaroto pārstāvi rakstiski
             saskaņotos termiņos;
*Pretendents aizpilda kolonnu detalizēti norādot piedāvātā produkta atbilstību izvirzītajām
specifikācijām un norāda kas pārsniedz specifikācijās prasīto.

Nepārtrauktās barošanas avotu tehniskais piedāvājums:
Pozīcija         Specifikācija un piezīmes        Pretendenta piedāvājums
1. Korpuss        Torņkonfigurācijas veida
             nepārtrauktās barošanas avots;
2. Nominālais efekts   Ne mazāk kā 2700W,
             nominālais spriegums 230V;
3. Darbības ilgums    Ne mazāk kā 5 minūtes pie
             noslodzes 2700W
             Ne mazāk kā 12 minūtes pie
             1350W noslodzes;
4. Pieejamība      Iespēja iekārtas darbības laikā,
             bez tās izslēgšanas, mainīt
             bateriju komplektus atbilstoši
             ražotāja noteiktajām
             instrukcijām;
5. Izejošās       Ne mazāk kā 8 (astoņas) IEC
pieslēgumvietas     320 C13 pieslēgumvietas
             Ne mazāk kā 2 (divas) IEC 320
             C19 pieslēgumvietas;
             1 (viens) attālinātās vadības
             10/100 Base-T tīkla interfeiss
                                                  4.pielikums
                         pie iepirkuma, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹.pantu
                              “ Serveru un nepārtrauktās barošanas bloku piegāde
                                  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijai”
                                              nr. JVLMA 2010/4

              svarīgāko darbības parametru
              novērošanai;
6. Indikācija un vadība  Vizuālā signalizācija par
              darbības režīmiem
              (darbojas/nedarbojas, strāvas
              padeve no baterijām, bateriju
              stāvoklis, pārslodze);
7. Vadības         Programmatūra, kuras
programmatūra       funkcionalitāte nodrošina
              iekārtas vizuālo pārvaldību no
              datora – iekārtas testēšanu,
              bateriju stāvokļa novērtēšanu,
              informāciju par pēdējo baterijas
              maiņas datumu, brīdinājumu
              signalizāciju u.c.;
8. Komplektācija      Viss nepieciešamais, lai
              nodrošinātu iekārtas darbību
              atbilstīgi tehniskajai
              specifikācijai, kā arī iekārtas
              vadības un diagnostikas
              programmatūras instalācijas
              disku komplekts CD-
              ROM/DVD formātos;
9. Garantija. Reakcijas,  36 mēnešu On Site garantija.
laiks, bojājumu      Remontu izpildes laiks –
novēršanas laiks,     maksimālais reakcijas laiks
stundās (no bojājumu    darba dienās (laiks, kurā
pieteikšanas brīža)    Pretendents atsaucas ar
              problēmas risinājumu) uz
              Pasūtītāja izsaukumu ir 4
              (četras) stundas.
              Pretendents nodrošina, ka
              Pasūtītājs var pieteikt problēmu
              darba dienās, laikā no plkst.
              8.00 līdz 20.00.
              Pretendents bojājumus novērsīs
              ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc
              izsaukuma saņemšanas Preču
              atrašanās vietās vai ar Pasūtītāja
              pilnvaroto pārstāvi rakstiski
              saskaņotos termiņos;

Pretendenta vai pretendenta pilnvarotas personas paraksts:       ___________________

Vārds, Uzvārds ______________\____________Amats __________

Datums ____________

								
To top