Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Specifikacija softverskih zahtjeva

VIEWS: 2 PAGES: 11

									<Docstoc, Inc>
               <Elektrodistribucija>

         Specifikacija softverskih zahtjeva
                    Verzija <1.0>
1
DocInformation:Title (fixed): Elektrodistribucija                Verzija:  1.0

Specifikacija softverskih zahtjeva                       Datum: 09.12.2012
                     Historija revizija

     Datum        Verzija             Opis                Autor
    9/12/2012        1.0         Raspodjela zadataka         Mahir Korjenić,
                                              Renato Kristić
    11/12/2012        1.0    Analiza sistema i prikupljanje informacija   Mahir Korjenić,
                                              Renato Kristić
    12/12/2012        1.0         Specifikacija zahtjeva        Mahir Korjenić,
                                              Renato Kristić
    --/12/2012        1.0           Implementacija          Mahir Korjenić,
                                              Renato Kristić
Povjerljivo                 Elektrodistribucija, 2013                  Strana 2
DocInformation:Title (fixed): Elektrodistribucija                                     Verzija:        1.0

Specifikacija softverskih zahtjeva                                            Datum: 09.12.2012
                                  SADRŽAJ


 1.   Uvod ......................................................................................................................................................................4
   1.1    Svrha dokumenta ..........................................................................................................................................4
   1.2    Opseg (scope) proizvoda ..............................................................................................................................4
   1.3    Definicije, akronimi i skraćenice .................................................................................................................5
   1.4    Reference .....................................................................................................................................................5
   1.5    Sažetak dokumenta.......................................................................................................................................5
 2.   Opći opis ................................................................................................................................................................5
   2.1    Perspektiva proizvoda ..................................................................................................................................6
   2.2    Funkcionalnosti proizvoda ...........................................................................................................................6
   2.3    Karakteristike korisnika ...............................................................................................................................7
   2.4    Ograničenja ..................................................................................................................................................7
   2.5    Pretpostavke i zavisnosti ..............................................................................................................................7
   2.6    Planiranje zahtjeva .......................................................................................................................................7
 3.   Konkretni zahtjevi .................................................................................................................................................8
   3.1    Vanjski interfejsi ..........................................................................................................................................8
    3.1.1    Korisnički interfejsi .................................................................................................................................8
    3.1.2    Hardverski interfejsi ................................................................................................................................8
    3.1.3    Softverski interfejsi ..................................................................................................................................8
    3.1.4    Komunikacijski interfejsi .........................................................................................................................8
   3.2    Funkcionalni zahtjevi ...................................................................................................................................8
   3.3    Nefunkcionalni zahtjevi ............................................................................................................................. 10
    3.3.1    Upotrebljivost (eng. usability) ............................................................................................................... 10
    3.3.2    Pouzdanost (engl. reliability) ................................................................................................................. 10
    3.3.3    Ograničenja na performanse i skalabilnost ............................................................................................ 10
    3.3.4    Sigurnost ................................................................................................................................................ 10
    3.3.5    Korisnička dokumentacija ..................................................................................................................... 10
    3.3.6    Održavanje sistema i podrška ................................................................................................................ 10
    3.3.7    Zahtjevi licenciranja .............................................................................................................................. 10
    3.3.8    Autorska prava, pravne i druge regulative ............................................................................................. 11
    3.3.9    Ograničenja operacijskog orkuženja ...................................................................................................... 11
    3.3.10      Primjenjivi standardi ......................................................................................................................... 11
    3.3.11      Ograničenje dizajna (engl. Design Constraints) ................................................................................ 11
Povjerljivo                            Elektrodistribucija, 2013                                   Strana 3
DocInformation:Title (fixed): Elektrodistribucija                Verzija:    1.0

Specifikacija softverskih zahtjeva                       Datum: 09.12.2012
            Specifikacije softverskih zahtjeva

 1. Uvod
     Elektrodisribucija je odlučila unaprijediti informacijski sistem uvođenjem novog informacijskog sistema
     koji će biti zasnovan na modernijim tehnologijama. Samim time se teži na optimizaciji sistema što rezultira
     kraće vrijme procesiranja i pristupa podacima.

     1.1 Svrha dokumenta
     Priloženi dokument sadrži informacije vezane za informacijski sistem za podršku poslovanja
     elektrodistribucije. Namjenjen je svim sudionicima u realizaciji ovog projekta. Posebna pažnja u ovom
     dokumentu je usmjerena na projektni tim, te sve buduće korisnike ovog sistema koji pomažu u
     specifikaciji zahtjeva.

     1.2 Opseg (scope) proizvoda
     Budući softver treba da obezbjedi slijedeće funkcionalnosti:

     -  Unos novih klijenata

     -  Modifikovanje klijenata

     -  Brisanje klijenata

     -  Unošenje stanja o potrošenoj električnoj energiji

     -  Obračun i izvještaj (printanje računa)

     -  Upozorenja za korisnike koji nisu izvršili plaćanje

     -  Unos podataka o kvarovima

     -  Unos zahtjeva o potrebnim dijelovima

     -  Statusi kvarova

     -  Unos podataka o novih dijelovima

     -  Evidencija stanja

     -  Slanje zahtjeva za nabavku dijelova

     -  Filtriranje izvještaja po zatraženim parametrima

     -  Pregled podataka po periodima        Realizacija softvra nudi slijedeće prednosti:

     -  Upotreba digitaliziranog sistema naspram papirologije

Povjerljivo                 Elektrodistribucija, 2013                  Strana 4
DocInformation:Title (fixed): Elektrodistribucija                Verzija:   1.0

Specifikacija softverskih zahtjeva                       Datum: 09.12.2012     -   Visoka pouzdanost i tačnost

     -   Kompatibilnost sa mnogim platformama

     -   Siguran i intuitivan unos podataka

     -   Arhiviranje podataka radi detaljne analize

     -   Statistički pregled podataka

     1.3 Definicije, akronimi i skraćenice
     JAVA – Objektno orijentisani programski jezik koji se koristiti za implementaciju ovog sistema

     GUI   – grafički interfejs koji omogućuje komunikaciju korisnika sa sistemom
     1.4 Reference
 http://www.komunalno.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=179&lang=bs
 (1.12.2012)

  http://www.elektroprivreda.ba/np/ep/epp?bp=O

 (1.12.2012)     1.5 Sažetak dokumenta
     Ovaj dokument u nastavku opisuje sitem, njegove učinkovitosti i prednosti. Sastavni dio ovog dokumenta
     čine: perspektive proizvoda, njegove funkcionalnosti, karakteristika i ograničenja, te ostale informacije
     vezane za sistem.   2. Opći opis
     Ovaj sistem je proizvod samostalne informatičke firme „mahasoft“. Kao razvojno okruženje korišten je
     Eclipse. Samim time što se koristi programski jezik JAVA budući softver će biti jednostavan za buduću
     nadogradnju, te i korištenje na raznim platformama. Informacijski sistem će da pruži podršku u navedenim
     podsistemima:        -  Sistem za obračun troškova potrošnje električne energije
        -  Sistem za evidenciju kvarova na distribucijskoj mreži
        -  Sistem za nabavku rezevnih dijelova
        -  Sistem za kreiranje statističkih izvještajaPovjerljivo                  Elektrodistribucija, 2013                 Strana 5
DocInformation:Title (fixed): Elektrodistribucija                Verzija:    1.0

Specifikacija softverskih zahtjeva                       Datum: 09.12.2012     2.1 Perspektiva proizvoda
     Ovaj projekat za korisnika predstavlja olakšicu pri radu u elektrodistribuciji. Informacijski sistem teži da
     smanji troškove pri radu, te da poveća produktivnost poslovanja. Naš informacioni sistem je samostalan
     sistem za podršku poslovanja elektrodistribucije koji će možda u budućim verzijama biti implementiran kao
     podsistem čitave elektroprivrede. Zbog nemogućnosti nadogradnje već postojećeg informacijskog sistema
     odlučili smo realizirati novi informacijski sistem.

     Korisnički interfejs sadržat će slijedeće dijelove:     -  Unos, modifikovanje i brisanje klijenata

     -  Unošenje stanja o potrošenoj električnoj energiji

     -  Obračun i izvještaj (printanje računa)

     -  Unos podataka o kvarovima, statusi kvarova,te zahtjevi za potrebnim djelovima

     -  Statistički pregled podataka     2.2 Funkcionalnosti proizvoda
   Osovne funkcionalnosti sistema su:   -  Sistem za obračun troškova potrošnje električne energije
   -  Sistem za evidenciju kvarova na distribucijskoj mreži
   -  Sistem za nabavku rezevnih dijelova
   -  Sistem za kreiranje statističkih izvještaja
Povjerljivo                  Elektrodistribucija, 2013                 Strana 6
DocInformation:Title (fixed): Elektrodistribucija                Verzija:    1.0

Specifikacija softverskih zahtjeva                        Datum: 09.12.2012
     2.3 Karakteristike korisnika
     Pretpostavlja se da korisnici neće imati nikakvih problema pri korištenju ovog softvera, obzirom na svoje
     postojeće znanje iz računarstva kao i činjenice da su prethodno koristili sistem prema kojem će upravo i
     ovaj softver biti napravljen. Sistem je vrlo intuitivan i sve dodatne funkcije sistema će biti lagane za
     savladat.

     2.4 Ograničenja
     Naš informacijski sistem će biti realizovan u programskom jeziku JAVA te iz tih razloga nema značajnih
     ograničenja pri realizaciji softvera.     2.5 Pretpostavke i zavisnosti
     Naš sistem će biti implementiran u programskom jeziku JAVA te iz tog razloga naš informacjski sistem ne
     zavisi od operativnog sistema. Naša aplikacija će zavisiti od database servera koji će biti centraliziran te
     bilo kakvi problemi na database serveru rezultirat će zastoju u poslovanju. Iz tog razloga treba obezbjediti
     visoku dostupnost serveru.

     2.6 Planiranje zahtjeva
     Postoji mogućnost da će informacijski sistem imat potrebu za uvezivanjem sa modulom za sudstvo, te je iz
     tog razloga kupac softvera dužan da dostavi sve nove zahtjeve te detalje oko čitavog sistema
     elektroprivrede. Firma „mahasoft“ će u periodu od 2012/2015 (kao što je navedeno u ugovoru) vršiti
     potrebnu nadogradnju sistema po zahtjevima kupca.
Povjerljivo                 Elektrodistribucija, 2013                   Strana 7
DocInformation:Title (fixed): Elektrodistribucija                Verzija:    1.0

Specifikacija softverskih zahtjeva                       Datum: 09.12.2012   3. Konkretni zahtjevi

     3.1 Vanjski interfejsi
       3.1.1    Korisnički interfejsi
       Fokus našeg informacijskog sistema je na brzini unosa podataka, te iz tog razloga nije potrebno da naš
       sistem bude moderan, već je fokus na brzom i intuitivnom unosu podataka. Zbog postojanja starijeg
       sistema naš cilj je da realizujemo sistem koji će imati sličnosti sa starijim sistemo. Samim time nije
       potrebna dodatna edukacija korisnika sistema.
       3.1.2     Hardverski interfejsi
        Da bi naš sistem funkcionisao neophodno je da nam database server bude uvijek dostupan. Iz tog
       razloga najviše pažnje moramo posvetiti na smještaj i kvalitet database servera. Izuzev servera potrebni
       su nam i mrežni uređaji za umrežavanje database servera sa lokalnim stanicama.
       Za pristup ostalim modulima potreban nam je uređaj trećeg sloja (router).
       Pri komunikaciji sa vanjskim modulima koristit ćemo enkriptovanu vezu radi sigurnosti prenosa
       podataka.
       3.1.3    Softverski interfejsi
       Za funkcionisanje database servera koristit ćemo freeware alate, u našem slučaju MySQL server. Zbog
       popularizacije open source softvera planirali smo koristiti besplatne alate gdje god je to moguće. Tako
       smo na radnim stanicama koristili uredske alate iz paketa LibreOffice. Zbog kompatibilnosti
       komponenti već postojećih komponenti primorani smo koristiti Microsoft Windows 7.
       3.1.4     Komunikacijski interfejsi
       Za komunikaciju uređaja u mreži koristili smo TCP/IP protokol. U svrhu email klijenata odlučili smo
       koristiti online email servise. Najviše pažnje smo posvetili na sigurnosti prenosa podataka te smo sve
       mrežne protokole primjenili SSL prenos podataka.

     3.2 Funkcionalni zahtjevi
Povjerljivo                 Elektrodistribucija, 2013                  Strana 8
DocInformation:Title (fixed): Elektrodistribucija                  Verzija:    1.0

Specifikacija softverskih zahtjeva                          Datum: 09.12.2012     Na našem Use Case dijagramu možemo primjetiti pet aktera koji će koristiti Informacijski Sistem
     Elektrodistribucije. Najveću pažnju ćemo posvetiti našem akteru za rad sa klijentima, iz razloga što poslove
     koje on obavlja moraju biti izvedeni sa velikom preciznošću. Akcenat je stavljen na validaciju podataka
     koje referent unosi. Osim navedenog aktera tu su još akteri za: nabavku opreme, serviser, statističar I
     administrator. Njihove funkcije ćemo detaljnije objasniti kroz funkcionalne zahtjeve. Glavni funkcionalni
     zahtjevi našeg sistema su: unos podataka o potrošnji električne energije, prijava kvarova, nabavka potrebne
     opreme, pregled i filtriranje podataka, administracija sistema.


     Unos podataka o potrošnji električne energije
     Prije svega za obavljanje ove funkcije potrebna je prijava na sistem. Nakon toga naš akter popunjava sva
     neophodna polja za evidentiranje računa o potrošnji električne energije. Najveću pažnju smo posvetili
     validaciji ovih podataka jer greške u ovoj fazi mogu imati velike posljedice. Ovaj isti akter može slti
     upozorenja o neplaćenim računima, te slati izvještaje o plaćenim računima.


     Prijava kvarova
     U ovoj situaciji naš akter upisuje u sistem nastali kvar sa svim neophodnim detaljima. Također može
     zahtjevati i nabavku potrebnih dijelova za otklanjanje kvara.
     Nabavka potrebne opreme
     Naš akter čija je funkcija nabavka opreme u sistem unosi zahtjeve koji se tiču nabavke potrebnih dijelova.
     Osim toga akter se treba brinuti oko evidencije svih dijelova na stanju. Ukoliko u sistem treba unijeti dio
     koji prije nije postojao onda treba pomoću određene forme dodati dio u bazu podataka za “dijelove”.
     Pregled i filtriranje podataka
     Podaci sami od sebe nisu od velikog značaja ako se ne arhiviraju i ne koriste u određene statističke
     proračune. Iz tog razloga svi izvješaji o potrošnji električne energije se arhiviraju, te iz njih filtriraju podaci
     radi dobivanja nama korisnih informacija. Sve navedene funkcije obavlja statističar.
     Administracija sistema
     Iz sigurnosnih razloga ovaj akter se prije svega mora prijaviti na sistem. Unos novih radnika, njihovo
     brisanje te i njihovo modifikovanje obavlja administrator sistema. Naš administrator ima sve ovlasti nad
     sistemom.
Povjerljivo                  Elektrodistribucija, 2013                     Strana 9
DocInformation:Title (fixed): Elektrodistribucija                 Verzija:    1.0

Specifikacija softverskih zahtjeva                        Datum: 09.12.2012     3.3 Nefunkcionalni zahtjevi
       3.3.1    Upotrebljivost (eng. usability)
       Naš sistem treba da ispunjava sljedeće zahtjeve koji se tiču brzine izvršavanja operacija
            Dodavanje novog računa u roku od 5 minuta
            Unos i opis kvara u roku od 10 minuta
            Zahtjev za nabavku dijelova u roku od 20 minuta
            Filtriranje podataka u roku od 30 minuta


       3.3.2     Pouzdanost (engl. reliability)


         Dostupnost – naš sistem zahtjeva dostupnost u 99.99% vremena.
         Srednje vrijeme između dva otkaza ne smije biti manje od 3 mjeseca.
         Srednje vrijme otklanjanja greške ne smije biti duže od 2 sata.
         Naš sistem treba da bude precizan u jedan pfening kod obračuna računa, te u 1 Wh što se tiće
          utroška električne energije.
         Naš sistem ne smije gnerisati greške koje će rezultirati gubitak podataka ili njegovo pogrešno
          zapisivanj.


       3.3.3    Ograničenja na performanse i skalabilnost
       Naš sistem treba će imati slijedeće karakteristke:

            100 unesenih računa u toku jednog sata
            100 000 000 transakcija tokom životnog vijeka sistema
            Ukoliko se unosi više od 100 računa u toku jednog sata moguće je usporenje sistema

       3.3.4     Sigurnost
       Sa aspekta fizičke sigurnosti naš database server treba da se nalazi u zaštičenoj prostoriji kojoj se ne
       može pristupiti bez ovlaštenog lica.
       Što se tiče samih podataka potrebno je enkriptovati podatke kao što je JMBG.
       3.3.5     Korisnička dokumentacija
       Naš informacijski sistem dolazi sa svom pratećom dokumentacijom. Dokumentacija sadrži instrukcije
       za korištenje aplikacije za svakog od korinika sistema. Također dolazi sa instrukcijama o rješavanju
       grešaka koje se mogu pojaviti u sistemu.
       3.3.6     Održavanje sistema i podrška
       U ugovoru stoji da će sistem ostati u vlasništvu kupca sistema. Samim time, aplikacija nije pisana u
       izvornom kodu te za sve nadogradnje potrebno je kontaktirati matičnu firmu. Period održavanja
       sistema je 10 godina.
       3.3.7    Zahtjevi licenciranja
       U našem primjeru koristit ćemo MySQL bazu podataka te ju je potrebno naknadno instalirati na
       sistemu Svi uredski alati su open source te ne dolaze u sklopu naše aplikacije te ih je potrebno
Povjerljivo                 Elektrodistribucija, 2013                   Strana 10
DocInformation:Title (fixed): Elektrodistribucija               Verzija:    1.0

Specifikacija softverskih zahtjeva                       Datum: 09.12.2012       naknadno instalirati.
       3.3.8     Autorska prava, pravne i druge regulative
       Autorska prava za korištenje softvera ima elektrodistribucija. Distribucija ovog sistema van preduzeća
       Elektrodistribucije nije dozvoljena.       3.3.9    Ograničenja operacijskog orkuženja
       Ograničenja operacijskog okruženja su:
          Temperatura serverske sobe ne smije prelaziti 20 stepeni
          Server mora da se nalazi u opsegu od 200km od matčne firme u slučaju održavanja
          Za rad servera potrebno je obezbjediti akumulatorske baterije u slučaju nestanka elekrične
           energije
         
       3.3.10   Primjenjivi standardi
       Naš sistmem će se pridržavati sljedećih standarda:
          ISO 10646 (Korišenje Unicode UTF-8 karaktera)
          ISO 4217 (za reprezentativne valute)
          ISO 31 (za jedinice mjere)
          ISO 8601 (za vrijeme)
       3.3.11    Ograničenje dizajna (engl. Design Constraints)
       Sistem za poršku poslovanja elektrodistribucije ne zahtjeva napredne programske jezike. Iz tog razloga
       implementacija sistema u JAVA programskom jeziku neće imati nikakva ograničenja.
Povjerljivo                 Elektrodistribucija, 2013                 Strana 11

								
To top