Statistika - Latvijas Nedzirdīgo savienība by xiaoyounan

VIEWS: 0 PAGES: 31

									             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                 „KLUSĀS ROKAS”
                 Projekta nacionālie sadarbības partneri :
Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde
      Pētījums –
    “Latvijas nedzirdīgās
      cittautietes.
   Diskriminācijas slogs ”

                                                       Rīga, 04.07.2006.
             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                  „KLUSĀS ROKAS”
                  Projekta nacionālie sadarbības partneri :
 Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
 Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde


Vai jums ir jūsu profesiju apliecinošs dokuments?


                                 60,4%
Nē
                                              88,6%
                       39,6%
 Jā
         11,4%
                  Latgale           Rīga
               Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                   „KLUSĀS ROKAS”
                   Projekta nacionālie sadarbības partneri :
  Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
  Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde


Ja strādājat, tad kāda ir attieksme pret jums darba vietā?

       72,1%               72,1%
                                             Pozitīva
                                             Negatīva
                               27,9%           Neitrāla
              23,2%


           4,7%
                             0%

     No vadības puses        No darba biedru puses
             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                  „KLUSĀS ROKAS”
                  Projekta nacionālie sadarbības partneri :
 Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
 Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde


   Ja nestrādājat, vai esat meklējuši sev darbu?

60                   55,5%
                                      Nē, jo nevēlos strādāt
50

         40%
40

      30%     30%                        Nē, jo neticu, ka varu
30                      27,8%
                                      dabūt normālu darbu

20                          16,7%

                                      Meklēju darbu
10


0
      Latgale             Rīga
                  Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                      „KLUSĀS ROKAS”
                      Projekta nacionālie sadarbības partneri :
     Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
     Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

        Kādas ir galvenās problēmas darba meklējumos?
                                               16,1%
        Vājas latviešu valodas zināšanas
                                   1,92%

                                    3,2%
Darba devēja noraidoša attieksme pret cittautieti
                                  0,9%

                                                        25,8%
 Informācijas trūkums par brīvajām darba vietām
                                                            29,9%

                                                                35,5%
Darba devēja noraidoša attieksme pret nedzirdīgo
                                                            29,9%

                                            12,9%
Nepietiekama izglītība vai nepietiekama kvalifikācija
                                               15,9%

                                       6,5%
                   Profesijas trūkums
                                                    21,5%

                                      Latgale         Rīga
                Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                     „KLUSĀS ROKAS”
                     Projekta nacionālie sadarbības partneri :
    Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
    Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde
Vai jūs gribētu mācīties kvalifikācijas kursos, lai apgūtu kādu
 profesiju, pārkvalificētos vai paaugstinātu kvalifikāciju?
                                                           Jā
                                                           Nē


                68,4%              62,5%    37,5%
          31,6%           Latgale                    Rīga
              Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                   „KLUSĀS ROKAS”
                   Projekta nacionālie sadarbības partneri :
  Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
  Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde
 Vai jūsu latviešu valodas zināšanas ir pietiekamas,
    lai mācītos šādos kursos vai arodskolā?

                                   36%
Nezinu
                           27%                           26%
  Nē
                                                      59,5%                                    38%
  Jā
                13,5%


                    Latgale             Rīga
                Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                    „KLUSĀS ROKAS”
                    Projekta nacionālie sadarbības partneri :
   Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
   Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

     Vai jūs varat ikdienā sazināties valsts valodā?


       2%

                                            56,3%      Nevaru
 Rīga
                                  41,7%

                                                    Ar grūtībām

                             34%
                                                    Pietiekami labi
                                   42%
Latgale
                      24%
              Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                  „KLUSĀS ROKAS”
                  Projekta nacionālie sadarbības partneri :
 Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
 Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

Vai jūs apmeklētu speciālus kursus nedzirdīgajiem,
     lai labāk iemācītos valsts valodu?

                             56,5%
         54,3%

             45,7%
                        43,5%

                                           Noteikti apmeklētu
                                           Neapmeklētu
        Latgale              Rīga
             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                 „KLUSĀS ROKAS”
                 Projekta nacionālie sadarbības partneri :
Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

               Kāda ir jūsu izglītība?


 95,7%                                        Pamata


                                            Vidējā


                      48%                     Vidējā profesionālā
                           34%
                                            Augstākā
                                18%
       4,3%

        Latgale                  Rīga
                  Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                      „KLUSĀS ROKAS”
                      Projekta nacionālie sadarbības partneri :
     Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
     Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

                     Jūs izglītību ieguvāt:

                      30,6%

 Rīga                     34,7%
                                               Citā valstī
                        34,7%                                               Latviešu skolā

                                       61,7%

Latgale                 27,7%                        Skolā ar krievu mācību valodu

           10,6%
               Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                    „KLUSĀS ROKAS”
                    Projekta nacionālie sadarbības partneri :
   Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
   Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

Vai darba meklējumos jums vajadzīgs zīmju valodas tulks?
                                50%


    43,3%                                     34%
         29,7%
               27%                                  Ir vajadzīgs

                                                  Nav vajadzīgs

                           16%                      Reizēm ir vajadzīgs
       Latgale                    Rīga
             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                 „KLUSĀS ROKAS”
                 Projekta nacionālie sadarbības partneri :
Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

           Kuri ģimenes locekļi strādā?

                                              Vīrs     Bērni
          41%                                59%
             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                 „KLUSĀS ROKAS”
                 Projekta nacionālie sadarbības partneri :
Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde


                 Jūsu vecums?


                            23%
                                                līdz 30 gadiem
         36%

                                                no 31-50 gadiem                                                virs 50 gadiem                         41%
                Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                     „KLUSĀS ROKAS”
                     Projekta nacionālie sadarbības partneri :
    Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
    Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

                          Jūs esat:             1%
Citas valsts pilsone
                             27%
     Nepilsone
                                                           72%
     LR pilsone
              Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                   „KLUSĀS ROKAS”
                   Projekta nacionālie sadarbības partneri :
  Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
Atbalsta fonds invalīdu uzņēmējdarbībai, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālās aprūpes pārvalde


        Kas jums traucē iegūt LR pilsonību?

                                            Varu iztikt bez LR pilsonības

                           27%

            37%                              Trūkst iespēju iemācīties
                                            latviešu valodu


                                            Nav uzņēmības nokārtot
                                            formalitātes
                           22%
                  14%                         Neticu, ka spēšu nokārtot
                                            eksāmenus
                Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                     „KLUSĀS ROKAS”
                     Projekta nacionālie sadarbības partneri :
    Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
  Atbalsta fonds invalīdu uzņēmējdarbībai, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālās aprūpes pārvalde

Vai uzskatāt, ka nedzirdīgai cittautietei darbu atrast vieglāk vai
     grūtāk kā citām nedzirdīgajām sievietēm?
                                                 75%
                             23,9%
          1,1%

          Vieglāk                Grūtāk            Līdzvērtīgas iespējas
               Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                    „KLUSĀS ROKAS”
                    Projekta nacionālie sadarbības partneri :
   Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
 Atbalsta fonds invalīdu uzņēmējdarbībai, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālās aprūpes pārvalde


      Vai jums iznāk sazināties latviešu valodā:

                          25,3%

 Rīga                                             52%

                                                       Ģimenē
                        22,7%


                                                       Sadzīvē


                              29,7%                       Darbā

Latgale                                     42,6%

                            27,7%
              Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                   „KLUSĀS ROKAS”
                   Projekta nacionālie sadarbības partneri :
  Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
  Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde


Vai jūs iegūstat jebkādu informāciju arī latviešu valodā?


              47%              48%

                                           40%
  36,7%

                                                      Jā

                                                      Nē

       16,3%                                             Ļoti minimālu
                                    12%
       Latgale                          Rīga
             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                 „KLUSĀS ROKAS”
                 Projekta nacionālie sadarbības partneri :
Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

  Jūs sekojiet līdzi politiskajiem notikumiem:


                      5%
                                                    50%
45%
       Latvijā          Krievijā          Savā izcelsmes valstī
             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                 „KLUSĀS ROKAS”
                 Projekta nacionālie sadarbības partneri :
Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde


        Vai jūs zināt, kas ir Aigars Kalvītis?

            71%
                                          29%
             Jā                              Nē
               Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                    „KLUSĀS ROKAS”
                    Projekta nacionālie sadarbības partneri :
   Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
   Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

            Vai jūs zināt, kas ir Jānis Rainis?Nē                                 37%
Jā                                                         63%
               Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                   „KLUSĀS ROKAS”
                   Projekta nacionālie sadarbības partneri :
  Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
  Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

             Vai jums ir jauktā ģimene?                                    44%

 Rīga
                                             56%
                                                         Nē


                                                         Jā

                                                61,4%

Latgale                            38,6%
                Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                     „KLUSĀS ROKAS”
                     Projekta nacionālie sadarbības partneri :
    Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
    Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

Vai jūs piedalāties Latvijas Nedzirdīgo savienības pasākumos?                 30%


                                                   Piedalos
                                  70%                Nepiedalos
             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                 „KLUSĀS ROKAS”
                 Projekta nacionālie sadarbības partneri :
Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde


           Vai jums ir draugi latvieši?             14%


                                                       Ir
                                                       Nav

                                   86%
               Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                    „KLUSĀS ROKAS”
                    Projekta nacionālie sadarbības partneri :
   Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
   Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde


Vai jūs savus bērnus sūtāt/sūtīsiet latviešu skolā?                           19,7%
Nevaru izlemt
                                        33%
      Nē
                                                     47,3%
      Jā
             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                  „KLUSĀS ROKAS”
                  Projekta nacionālie sadarbības partneri :
 Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
 Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde
Vai izjūtat ikdienas dzīvē pret sevi citādu attieksmi
      tikai tāpēc, ka esat cittautiete?

     92%                                                 Nē
                          60%


                                                 Jā, izjūtu


                               26%
                                                 Ļoti reti izjūtu
                                    14%
           6%
               2%


       Latgale                   Rīga
              Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                  „KLUSĀS ROKAS”
                  Projekta nacionālie sadarbības partneri :
 Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
 Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

Ja izjūtat pret sevi citādu attieksmi kā pret cittautieti,
        tad kas tai par iemeslu?


                                    22%

     54%                                      7%

                                     17%
               Tas, ka jums grūti sazināties valsts valodā
               Tas, ka jums nav LR pilsonības
               Cits iemesls
               Neizjūtu īpašu attieksmi
               Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                   „KLUSĀS ROKAS”
                   Projekta nacionālie sadarbības partneri :
  Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
  Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde

Vai jūs apmeklētu speciālus zīmju valodas kursus,
   lai labāk apgūtu latviešu zīmju valodu?


                                            71,7%
 Rīga
                     28,3%

                                                   Neapmeklētu                                                   Apmeklētu
                                       62%
Latgale
                          38%
             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                  „KLUSĀS ROKAS”
                 Projekta nacionālie sadarbības partneri :
Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde
           Kas jūs esat pēc tautības?
 Armēniete    1%

  Čigāniete    1%

 Gagauziete    1%

 Osetīniete    1%

 Gruzīniete    1%

 Ukrainiete      4%

 Lietuviete      4%

  Ebrejiete   1%

Baltkrieviete         8%

   Poliete              15%

  Krieviete                                                 63%
             Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts
                  „KLUSĀS ROKAS”
                  Projekta nacionālie sadarbības partneri :
 Valsts aģentūra „Sociālās integrācijas centrs”, Nedzirdīgo jauniešu un viņu draugu organizācija „EFRAIMS”,
 Humāno iniciatīvu atbalsta fonds, Valmieras pilsētas dome, Rēzeknes pilsētas domes sociālā aprūpes pārvalde                 Problēmpunkti:
1) Ļoti zems izglītības līmenis
2) Profesijas trūkums
3) Vājas latviešu valodas zināšanas, kas traucē apgūt profesiju, un iegūt
informāciju par iespējām darba tirgū
4) Vāja motivācija integrēties vietējā kultūrā
5) Zema motivācija strādāt

								
To top