Docstoc

catalog

Document Sample
catalog Powered By Docstoc
					Service Categories (SH)
1. Catering
1.1 Restaurant 1.2 Bakery

2. Wellness
2.1 2.2 2.3 2.4 Fitness Beauty Salon Health care Glasses

3. Culture
3.1 Bookstore 3.2 Recreation 3.3 Travel 3.4 Training

4. Daily life support
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Covenient Store Supermarket Shopping Laundry Auto

Remarks: a business name marked "☆" issue for non-recovery of Accor card businesses

Accor card businesses

New Affiliations
Restaurant Name Address

NVEC_final Tiffany(fang dian Store) 1851 Club Wufang noodle restaurant(Guokai Store) 2001 HongKong Tea(Shanxi Store) 2001 HongKong Tea (Songshan Store) Ganso Bakery(Changdao Store) Huashi pharmacy(North Caoxi Store) Taiwan Food Shide food(Weifang Store) Golden Jaguar international Hotel Golden Jaguar international Hotel

12th floor Rui-Jin hospital 197 Rui-Jin No.2 RD 3rd B area 300 Fang Dian RD 2nd 1851 North Sichuan RD 3rd 500 North Pudong RD 55 Sorth Shanxi RD 79 Songshan RD 1st 1127 Changdao RD 741-1 Lingling RD 2rd 1138 Sorth Pudong RD 190 Weifang RD 4th 3755 Qixing RD 5th 88 Century avenue

Golden Jaguar international Hotel(Yan'an baihui Store) 1st 3162 West yan'an RD Golden Jaguar international Hotel(Yan'an liyuan club Store) 2nd 3162 West yan'an RD Huashi pharmacy(Humin Store) Beauty Farm( Damuzhi Plaze Store) Shi sheng jing zuo fang yi ao san yi ao san yi ao san Dong ting chun 7388 Humin RD 3rd B area 300 Fangdian RD 418 Jiangning RD 731hong xu RD 1Yue Yang RD 353 Plaze East Nanjin RD 178 Weifang RD

Phone

64370045 15000542783 56666699 68879016 54670205 63847222 50257801 64697858 13501867229 13818132218 51590066 50478899 64014599转7103 64014599转7103 64121353 61590115 52288326 13564719800 13564719800 13564719800 68752277

Uninstalled Affiliations
Restaurant Name Xiao Long Tang Seafood Restaurant Xinsheng Restaurant Zuimei restaurant Kedi convenientstore(Yongsheng Store) Chantilly(Huaihai Store) Levi's Minhang Store RG(wujiang store) Kedi convenient store(Xingzhuang Store) Kedi convenientstore(Haowangjiao Store) Kedi convenient store(Leyue Store) Kedi convenient store(Sichuan Store) Address 639, Hongqiao Rd 376 fujian m. rd 3F 158 Middle Huaihai Rd 2025M, West Zhongshan Rd 544 Middle Huaihai Rd 1500 lianhua s rd 148 store 169 wujiang rd 127 Xinli Rd 446, Zhao Jia Bang Rd 9, No.2Shangnan village 27 South Sichuan Rd

Kedi convenient store(Zhonghua university Store) Daye highway 5225 Kedi convenient store(Ziyun Store) Barlemen Hotel Croissants de France(Siping Store) Sport 100 (Songjiang Store) Wuyue restaurant(Tangqiao Store) Bai Long Fitness(Pu Dong Store) Belong fitness center 1717, Tian shan Rd 3F 1728 West Nanjing Rd 311 Siping Rd 100 zhongshan m rd 2060 South Pudong Rd 4-6F,1119 Bo Xing Rd 2F 1555B Kongjiang Rd

Sixianglin noodle restaurant(Jiangpu Store) 1380 Jiangpu Rd Lessily hotel Lessily noodle restaurant Zen-miracle beauty parlour(Longcao Store) Jingan Bakery (caoan store) Jingan Bakery(Ganquan Store) 1771 Mudanjiang Rd 1789 Mudanjiang Rd Rm429 No8building,135Longcao Rd 1488 caoan rd 507,gan quan Rd

s
Phone 62832717 63224755 63865997 64390844 53868916 33580563 62675809 64887441 64662303 68580302 63303662 57485019 62410901 62487093 65218853 57726759 58810276 68518956 55969711 65149418 56601177 56695185 64757105*1005 39177262 56955405

1.1 Restaurant
District Area Restaurant Name Shanghai Uncle (Huangpu Store) The family of Jiaxing Moonsha Teppanyaki Metrotole Hotel Bund beer restaurant Bund Address 222 East Yanan Rd 282 East Yanan Rd 3f, bund 5 180 Middle Jiangxi Rd 11 Hankou Rd Phone 63391977 63230903 63231117 63213030-2278 63218447

DQ(yuyuan store)
Ziro restaurant(Bund Store)

112 yuyuan rd
85, Zhong Shan Dong er Rd

63282447
63296606 63368436 63612205 63283838 63218285 63231018 63286729 63210725 63223673

Wufang noodle restaurant(bund store) East Yanan Rd 27 ☆ Gino Cafe (Waitan Store) 66, East Nanjing Rd

Dexing noodle restaurant(jinling Store) East Jinlin Rd 414 Dynasty seafood Hotel 33 Middle Sichuan Rd

Longxing noodle restaurant(Sichuan Store) 156Middle Sichuan Rd Middle Sichuan Rd Wufangzhai restaurant(Nan Store) 6F NO28 Yunnan Rd Lailaiyonghe soya-bean milk Center hotel 166Middle Sichuan Rd 603 Fuzhou Rd

Rice Boss Feng Shou Xie Zhuang
Fuzhou Rd Grand Wugong Hotel Laobanzhai Hotel

188 fujian m. rd 18F 225 fujian m. rd
431Fuzhou Rd 599Fuzhou Rd

63757707 63604799
63260303-6688 63222258 63621177 63225061 63221842

Merrylin Hotel(Guangdong Store) 500, Guangdong Rd Daniang Boiled Dumpling (Fuzhou Store) 2F 567 Fuzhou Rd Wuyue noodle restaurant(Nanjing Store)479East Nanjing Rd B1

yi ao san DQ(dimall store)

353 Plaze East Nanjin RD 13564719800 218 wusheng rd 63582278
63220038 63515888 63515888*4492 63229941 63291543 63513172

Tunlun tea house(East Nanjing Rd Store) 479East Nanjing Rd 3,4F Lobby restaurant of Hyland Hotel 2F 505East Nanjing Rd

Chinese food restaurant of Hyland Hotel505East Nanjing Rd 5F Nanjing E. Rd Brazil BBQ Shanghai 8F 479 East Nanjing Rd

Xinghuo Round-the-clock foodstuff industry CO. Shanghai 172East Nanjing Rd Laodafang foodstuff ☆ Gino Cafe (Zhidi Store) HuangPu 536East Nanjing Rd

B1, 409-459, East Nanjing Rd 63605977

Nanjing E. Rd

HuangPu Daniang Boiled Dumpling (Zhonglian B1 340 East Nanjing Rd Store) Daniang Boiled Dumpling (Nandong Store) East Nanjing Rd 2F 720 4-5,635 Xianqiangfang restaurant(Yongan Store) East Nanjing Rd Hownice BBQ 3F 268 Middle Xizang Rd 63520147 63521505 63503461 63403080

630 Middle Xizang Rd 63605441 Xinghuo Round-the-clock foodstuff industry CO. Shanghai(Xizang Store) 6F 180 Yuanyuanyuan restaurant(Square Store) Middle Xizang Rd Middle Xizhang Rd leaf curry restaurant(Riffles Store) Banana 3F 268Middle Xizang Rd 5F 180Middle Xizang Rd Sumosushi restaurant(People square Store) Metabite restaurant( Laifushi Store) 6,268 Middle xizang Rd Xinya snack restaurant(Xizang Store)1313 South Xizang Rd Shaohsing wine Hotel Shaohsing wine Hotel 4F 75 South Yunnan Rd 69-75 South Yunnan Rd 63504502 63403115 63221631 63404321 53079457 63740622 63203562

Xiyue Eastasia Flavour Tea House 2 500 jinling e. rd B
Xiandelai restaurant 100 South Yunnan Rd

63737797
63745251

Gondola Veneziana Italian Restaurant No.16 Middle He Nan Road, Huang Pu district, Shanghai(near East Yan'an R 63219803 ☆ CoffeeLox jinling 40,jinling west RD 63849899 63522528 63517909 63229893 63265402 63609696 63758882 63273204 63781322 63758501 63283071 63729154 63266660 63524734 63590160 63180324 62172796 62535353

471 Guangdong Rd Dexing noodle restaurant(Guandong Store) Third-street restaurant Lion forest noodle restaurant Others area Changxiangju restaurant Swallow wind restaurant 413 Hankou Rd 330 Hankou Rd 120 Middle Fujian Rd 8-9F 288 North Guangxi Rd

2F 227 Xinyue tea house(Zhongqu square Store) North Huangpu Rd Laitianhua (Huanghe Store) 159 Huanghe Rd

Kaisiling food company(branch store)405 South Guangqi Rd 642 Coffee bar (Huangpi Store) 2F,227 North Huangpi Rd

261 Xinya snack restaurant(Yunnan Store)South Yunnan Rd 321 Fengyang Rd Xinya snack restaurant(Fengyang Store) Xinya snack restaurant(Dafang Store) 3 South Fujian Rd 3 123 Middle Zhejiang Rd Xinya snack restaurant(Zhejiang Store) Godly restaurant 445 West Nanjing Rd West Nanjing Rd shaohsing wine restaurant(Nanjing 473 West Nanjing Rd Store) Plum blossom town restaurant (Guangchang Store) Nanjing Rd 6F 1038 West Plum blossom town restaurant (Head22 1081West Nanjing Rd office)

Xinzhenjiang Hotel

1111 West Nanjing Rd

62171111

DQ(wujiang store)
Kaisiling restaurant Jingan temple Hotel Qila restaurant

1F 169 wujiang rd
3F 1001 West Nanjing Rd 4F 1308 West Nanjing Rd 3F 702 West Nanjing Rd

62188649
62535007 62181193 62557799 62181080 52925586 62173318

Metabite restaurant( Meilongzhen square Store) B1 1038 West Nanjing Rd Wast NanjingGolden Jaguar international Hotel Rd 4F 1168 West Nanjing Rd

Manabe coffee pub(Jiangning Store) 85 Jiangning Rd South Beauty(Zhongxintaifu Store) FuYingMen Restaurant

301A, 1168, West Nanjing Rd 52925048*5148 52, Nanhui Rd 62676900 62157557

Jujube tree restaurant(Jingan Store) 258 Fengxian Rd

Shi sheng jing zuo fang
JingAn

418 Jiangning RD

52288326
62539192

the Coffee Beanery(Shanghai TV Station Store) Rd 9, qing hai

XuYi ZhuDa Lobster NanJing Xi Rd Restaurant West Rd, Food&Entertainment Town, No.6 House 688, Nanjing 62179263 144 Ziro restaurant(West Beijing Store) West Beijing Rd Dunhuang restaurant Jingansi Zunlanshan Hotel Italy Pizza(Jingansi Store) Laodafang foodstuff Wanzai restaurant Huashan Rd Wooden noodle restaurant China Flower restaurant & Bar 333 Changde Rd 151 Yuyuan Rd B1 1618 West Nanjing Rd 13 Changshu Rd 856-858 Julu Rd 5 Changshu Rd 315,huashan RD 63184150 62710189 62481533 62882477 62478799 62485992 62471025 62496460 52288288 62181887 62463772 62885857 62477320 62589952 64333131 54037616 64646430

2F 1 South shanxi Rd Northeasterner restaurant(Shanxi Store) Wanzai restaurant(Shimenyi Store) 168 Shimenyi Rd Merrylin Hotel(Wuning Store) Other area Hong Bin Lou Restaurant Jin ke lou Restaurant 1F—2F 85 South Wuning Rd 75,Wan Hang Du Rd 1440, West Beijing Rd

Xinya snack restaurant(Yanping Store) Yanping Rd 128 South Beauty(Tiaojiang Store) Shanxi Rd Mr.mao restaurant Shanghai Uncle(Xuhui Store) 53 South shanxi Rd 2-3F 211 Tianyaoqiao Rd 28 Tiaojiang Rd

yi ao san
Swu luh pavilion restaurant

1Yue Yang RD
603B 1Hongqiao Rd

13564719800
64077298

DQ(meiluo store) DQ(dongfang store) DQ(liubai store)
Food of Deng's family restaurant Tang2000 Hotel New shaohsing Hotel

1F 1111 zhaojiabang rd. 8 caoxi n. rd 1068 zhaojiabang rd
88 West Guangyuan Rd 432 West Huaihai Rd 197 West Huaihai Rd

64268922 64680297 64078306
64476777 6282 9991 62838660 64457979 64839999 64077556 64863447 64332832 64710787 64690312 64734362 64640959 64387238 64649381 64269330 64332989 64288105 64451206 64719181*108 54972208 51590175 62897766 64230192 64546388 64088579 54211079 62812558

Zhangshengji restaurant(Zhaojiabang Store) Zhaojiabang Rd F2-3 446 Xujiahui Golden Jaguar international Hotel(Huijin Store) 8F,1000 Zhaojiabang Rd 6F Ganghui square Rd Chaorenxuan restaurant(Ganghui Store) Kobe restaurant 3F 98Puhuitang Rd

Flourishing city restaurant(Chinese food) Guangyuan Rd 153 Tangyun tea house (Henshan Store) 199 Hengshan Rd Xuhui Three travelers restaurant 642 Coffee bar ☆ Gino Cafe (Xuhui Store) ☆ CoffeeLox zhongxing 879 Zhaojiabang Rd 798 Zhaojiabang Rd 33,North Caoxi Rd 718,caoxi north RD

Daniang Boiled Dumpling (Xujiahui Store) 57 Tianyaoqiao Rd Manabe coffee pub(Huijinbaihuo Store) 4F,1000, Zhaojiabang Rd Wanzai restaurant(Baoqing Store)10 Baoqing Rd Hongruixing Hotel Tuan crab restaurant 800 linglin Rd 1 Gaoan Rd

Xianqiangfang restaurant(Yongfuhui)200 Yongfu Rd Yuezhenxuan restaurant(Tianlin Store) Qinzhou Rd 688 ☆ Gino Cafe (Qibao Store) Other area shanghai yuting 1F, 3755, Qixing Rd 325,huashan RD

Xinya snack restaurant(Baise Store) 1100-1108 Baise Rd Xinya snack restaurant(Meilong Store) Lingyun Rd 349 600 Xinya snack restaurant(Tianlin Store) Yishan Rd 2 Xinya snack restaurant(Guilin Store) West Guilin street Rd Xinya snack restaurant(Xingguo Store) Xingguo Rd 408

Renqing Japanese Food (Nanchang RD) 125 Nanchang RD
Jujube tree(Huaihai Store) 77 Songshan Rd

64712288
53068001 53858126

6F 98 Tailake boat restaurant(Huaihai Store) Middle Huaihai Rd

Zhuangjia restaurant

s128_129 283 Middle Huaihai Rd 63906877

G112 Brix 12 (hongkong new world store) huaihai m. rd
Old shanghai restaurant restaurant(Sinan Store) 8 Sinan Rd Lotus Hotel 120 Jinxian Rd

63353398
53064766 62564168 62676076 53860973

Red House Restaurant (Shaanxi rd) 6F, 35 Shaanxi S. Rd Wonderful dream Hotel 70 Nanchang Rd

Figaro Coffee (Xintiandi Flagship Store) Xing Ye Rd, Xin Tian Di (Corner MaDang Rd) 160, 63847242 Jieerjing Szechwan food restaurant 82 Yandang Rd Quanjude restaurant Tiangou Dining restaurant LuWan Huaihai Rd Yuezhenxuan restaurant(Huaihai Store) 527Middle Huaihai Rd 7F UBC coffee 127 South Chendu Rd 53061616 63853377 53864224 63910807 58889898 54035090 64155245 64374902 53825171 63918390 786 Middle Huaihai Rd 4F 2Middle Huaihai Rd 53861004 54032513 63191629

Xinyue tea house(Huaihai Store) 16 Yandang Rd South Beauty(Huaihai Store) 5F 93 Middle Huaihai Rd

Chaorenxuan restaurant(Liankafu Store)99 Middle Huaihai Rd 5F Daniang Boiled Dumpling (Huaihai Store) Middle Huaihai Rd 2F 768 ☆ Gino Cafe (Baisheng Store) Red house restaurant Deli France restaurant(Riffles) 8F, 918, Middle Huaihai Rd 845 Middle Huaihai Rd 381 Middle Huaihai Rd

Fb 93c Middle Xinya snack restaurant(Dajiale restaurant Store) Huaihai Rd

Xinya snack restaurant(Huaihai Store) MB102 B1282 Middle Huaihai Rd 63908118 120 Xinya snack restaurant(Ruijin Store) Ruijin Rd Xinya snack restaurant(Dapu Store) 453 Dapu Rd Zhujiang Hotel North Sichuan Rd Fuhe Hotel(Sichuan Store) South Sichuan Rd Chaxuan tea house Merrylin Hotel(Siping Store) Siping Rd Ziro restaurant(Siping Store) Sincere Catering (Hongkou Store) 348 Zhapu Rd 2248 North Sichuan Rd 26 South Sichuan Rd 257 Siping Rd 170 Siping Rd 208, Siping Rd 64318697 63054494 63252846 65404605 63115742 65219416 65080962 65211177 56960148 65420229 63566996 65878877

Wuyue restaurant(Liyang Store) 1300 Liyang Rd Wuyue restaurant(Zhongyi Store) 646 North first Zhongshan Rd HongKou 2F,408,zhapu Rd Yuanyuanyuan restaurant(Zhapu Store) 444,Dong jiang wan Rd Laitianhua Hotel(Dongjiangwan Store) Other area

HongKou

Zhangshengji restaurant(Tongxin Store) 188 Tongxin Rd 2-5F Other area 457,wusong RD ☆ CoffeeLox wusong Xinya snack restaurant(Quyang Store) Yudianzhi Rd 9 Xinya snack restaurant(Chifeng Store) Chifeng Rd 39 721 Quyang Rd Xinya snack restaurant(Yunguang Store) Xinya snack restaurant(Haining Store) Haining Rd 6-8 Shanghai Thames restaurant Shanghai Thames restaurant Shanghai Thames restaurant 766 Kongjiang Rd 1555 Kongjiang Rd 48, 580 Guoquan Rd

65409977 63071435 65531299 65042401 65421499 63642712 65345832 65629963 55664353

DQ(wanda store)
UBC coffee(Huangxing Store) ☆ CoffeeLox huangxing

B1 77 songhu rd
1618 Huangxing Rd

65111705
55057961

1737,Room 139,huangxing RD 61230926 65241471 65321561 65436931 65487780 65302179 65730319 55530936 65111539 65111603 65102056 62427758 62951717 62951677 62953737*212 6237 2891

Xinya snack restaurant(Zhongyuan Store) 785-789 Baotou Rd 188 Xinya snack restaurant(Guohe Store) Zhongyuan Rd YangPu Others area Xinya snack restaurant(Changyang 1297 Changyang Rd Store) 280 Xinya snack restaurant(Jingyu Store) Jingyu Rd Xinya snack restaurant(Shuifeng Store) Kongjiang Rd 660 Xinya snack restaurant(Xinbin Store)138 Xinbin Rd Xinya snack restaurant(Tengyue Store) Tengyue Rd 467 ☆ Gino Cafe (Wanda Store) 77, Husong Rd

Yonghe Soybean Milk(Wanda Store) B05, 77, Songhu Rd Yonghe Soybean Milk(Fudan Store) 14-16,580 Guo Quan Rd Merrylin Hotel(Hongqiao Store) 1885 Hongqiao Rd

Xianqiangfang restaurant(Hongqiao Store) 1468 Hongqiao Rd Xianqiangfang restaurant(Head office) Jinzhu Rd 111 Xianqiangfang restaurant(Qianmen1468 Hongqiao Rd Store) South Beauty(Hongqiao Store) 100 Zunyi Rd

Golden Jaguar international Hotel(Yan'an baihui Store) 64014599转7103 1st 3162 West yan'an RD
Hongqiao

Golden Jaguar international Hotel(Yan'an liyuan club Store) 2nd 3162 West yan'an RD 64014599转7103
Laitianhua Hotel(Wandu Store) 8 Xingyi Rd 52080679 62330992 62080680 53068001

Northeasterner restaurant(Hongqiao 2F 555 Shuicheng Rd Store) Mr.wu Chaffy dish(Hongqiao Store) 2308 West Yanan Rd Jujube tree(Changning Store) 848 Gloden street Changning

Sincere Catering (Changning Store) 2F Maxdo centre,8 Xingyi Rd Lijia Hotel Shanghai city Hotel Zhongshan Park lily restaurant Chez 628 Gubei Rd 546 Changning Rd 2F 1525 Dingxi Rd

52081818 62298855-809 62512877-168 62528058 52397779

1018 Baguobuyi restaurant(Changning Store)Dingxi Rd

The Longemont Shanghai
ChangNing

1116 YAN AN XI LU SHANGHAI 61159988
63161666 62947218

Northeasterner restaurant(West Yanan Store) Xizang Rd 1435 South Lane restaurant Venexia Italian Restaurant Three people restaurant 3F 160 Xinhua Rd

No.127, Pan Yu Road, Chang Ning district, Shanghai(near West Yan'an Road 62822220 141 Dongzhuanbang Rd 62257590 62114288 62819878 62618085 62127972 52178188 52197975

Manabe coffee pub(Jinghua Store) 103, Dongzhuanbang Rd UBC coffee(Zhenguo Store) Manabe coffee pub(Anlong Store) Chang bang sheng xu Restaurant Others area Banana leaf curry house ( BaiLian store) 88, West Xianxia Rd 1113, Ya Dian Fang (Bailianxijiao Store) 2107,88 West Xian Xia Rd 2, 1228 West Yanan Rd 555 Anlong Rd 2F,155 Wuyi Rd

1F 541 Xinya snack restaurant(Tianshan Store) West Tianshan Rd ☆ CoffeeLox hongqiao 75,loushanguan RD 32231478 62520938 63553817 62112917 51533300 62330550 52789797

Daniang Boiled Dumpling (Dingxi Store) Dingxi Rd 1550 Daniang Boiled Dumpling (Yuyuan Store) Fuyou Rd 2F 238 ☆ Gino Cafe (Changning Store) Grand Mercure HQ 2F, 823, Changning Rd 369 xianxia road

500 Loushanguan Rd Xinya snack restaurant(Loushan Store) 1658 Zhenguang Rd Shaohsing wine restaurant (Zhenguang Store)

Dong ting chun DQ(jinshajiang store)

178 Weifang RD 1F 1685 jinshajiang rd

68752277 52100061
62668575 62773647 61392146 52811871 66277778 56088980 56837155

Three travelers restaurant(Changshou Store) 6,505 Chang Shou Rd Putuo Lion forest noodle restaurant(Changshou Store) 97,Chang Shou Rd Xinya snack restaurant(Zhenguang Store) Zhenguang Rd 1326, Xinya snack restaurant(Meichuan Store) Daduhe Rd 1253 Xinya snack restaurant(Taopu Store)3 North Tiaoxin Rd 12 Xinya snack restaurant(Lishan Store)Lishan Rd Shuguo Szechwan food restaurant 358 Linfen Rd

ZhaBei

zhabei

DQ(daning store) Dolar Shangfang
ZhaBei zhabei

1F 1978 gonghexin rd. 2F 13 5199 gonghexin rd

66529175 66229668
63170275 56032743 66838622 66524305 66781777

Xinya snack restaurant(Hengfeng Store) Hengfeng Rd 585 1448 Xinya snack restaurant(Gonghe Store) Gonghexin Rd Xinya snack restaurant(Fenxi Store) 377 Fengxi Rd Xinya snack restaurant(Daning Store) 06C, 1918 Gong he xin Rd 1 221 Sumosushi restaurant(Baoshan Store)Youyi Rd

Belini Restaurant

221 youyi. rd

66781777
66670115 56691945 55038935 56670356 56418854 64466666 54869177 64011179 64128104 54717753

48-52 Xinya snack restaurant(Dahua Store) second Dahua Rd Baoshan 48 Xinya snack restaurant(Youyi Store) Youyi Rd 519 Sanmen Rd Xinya snack restaurant(Sanmen Store) Xinya snack restaurant(Wusong Store) Songbin Rd 600 Xinya snack restaurant(Gongkang Store) Gongkang Rd 462 Merrylin Hotel(Wuzhong Store) Laitianhua Hotel(Qibao Store) 20 Hongxu Rd 5F 3155 Qixin Rd

Laitianhua Hotel(Hongqiao Store) 3208 West Yanan Rd 1F 7388 Humin Rd Sumosushi restaurant(Nanfang Store) New idea Sichuan food restaurant 2276 Dongchuan Rd

yi ao san
Aloha Hotel Jiawei Hotel MinHang Minhang

731hong xu RD
1555 Qixin Rd 2971 Hongmei Rd

13564719800
5495 2277 64060633

Golden Jaguar international Hotel 3755 Qixing RD 4th
☆ CoffeeLox jiasong

51590066

5369,jiasong RD middle NO:B2-112 jishengweibang south district 69755643 54785277 64806767 64506354 64306635 64613779 54703146

Xinya snack restaurant(New Jingan26 Jingan new city (4area) city) Xinya snack restaurant(Nanfang Store) West Gumei Rd 30 Xinya snack restaurant(Wujing Store) 1 Yongde Rd 1 Xinya snack restaurant(Binchuan Store) Binchuan Rd 408 Xinya snack restaurant(Binchuan Store) 01-63, 3655, Qixing Rd 243 Humin Rd Xinya snack restaurant(Minhang Store)

Renqing Japanese Food (jinmao) Jinmao Tower 88 Century Avenue 3F 50472278
Merrylin Hotel(Zhangyang Store) 816 Zhangyang Rd Shanghai Uncle(Pudong Store) 8F 500 Zhangyang Rd 58355555 58367977 58206666*1114

Xianqiangfang restaurant(Pudong Store) Shangcheng Rd 600

South Beauty(Pudong Store) 2F coffee bar of Novotel Novotel hotel Mew hotel

10F 168 West Lujiazui Rd 2F 728 Pudong avenue 50F 728 Pudong avenue 2852 Binjiang avenue

50471917 50366666 50366666 58797307*104 68756692 68875028 58859977

Tony restaurant(Haiyi branch Store) 1211 Zhangyang Rd Tony restaurant(Jinmao branch Store) Huayuanshiqiao Rd 180 Zhangshengji restaurant(Pudong Store) 1081-1089 Pudong avenue

Lang Yi Fang (Zhengda square Store) 5F-23,168 West Lu Jia Zui Rd 50471271 Station-B07 Ziro restaurant(Ke ji guan Store) 2002,Century Avenue 2 Railway68547348 Square Ke Ji Guan 885 South Pudong Rd Wuyue restaurant(South Pudong Store) Baguobuyi restaurant(Pudong Store)1F 738 Dongfang Rd Yanbo temple fish soup Lujiazui Italy pizza(Pudong Store) Sincere Catering (Pudong Store) Red Dot 38,199 Fangdian Rd 50330102 7F Time Square, 500 Zhangyang Rd 58367878 1, Bingjiang Street 58871818 1019 West Laoshan Rd 58789898 50814288 68880377 58317799

huinan town, Ningxia chicken restaurant(Zhangyang Store) Nanhui county

Taiwan Food Shide food(Weifang Store)

2rd 1138 Sorth Pudong RD 13501867229 190 Weifang RD 13818132218
50476826 68879059

Zhangshengji restaurant(Zhengda Plaza 168, West Lujiazui Rd 6F, Store) Yonghe Soybean Milk(Shiji Store) 400, West Lao Shan Rd

Golden Jaguar international Hotel 88 Century avenue 5th
☆ Gino Cafe (Zhengda Store) 5F, 168, West Lujiazui Rd

50478899
50470958 50471070 58302348 58540025 68591719

Xinya snack restaurant(Zhengda Store) 5F04,168West Lujiazui Rd 135 Weifang Rd Xinya snack restaurant(Weifang Store) La Sud hantai PuDong 450 hongfeng rd 1138-302 pudong south RD

DQ(zhongrong store) DQ(grandmall store) DQ(duomeiti store)

1F 1068 pudong s. rd 8F 168 lujiazui w. rd 1F 999 changning rd

58766807 50470830 52410331
58205547 58201279 50311377

Xinya snack restaurant(Zhangyang 998 Zhangyang Rd Store) Lang Yi Fang (Zhangyang Store) Lang Yi Fang (Jinqiao Store) 2F,828 Zhang Yang Rd 1757, Jin Gao Rd

DQ(youyou store)

B1 118 pujian rd

51925177

Italy pizza(PuJian Store)

B1,118 Pujian Rd

51925321/51925322

Nanpu Food
Ya Dian Fang(Lianyang Store) UBC coffee(Jimo Store)

3F 1283 shangcheng rd
50,199 Fang Dian Rd 39 Jimo Rd

51097022
68565679 5878 4548 58874453 58820088-182

Shanghai music hotel(Pudong Store)5F 1271 South Pudong Rd Huarong Hotel coffee bar 1271 South Pudong Rd

Zhengqi pavilion restaurant(Pudong Store) 855 South Pudong Rd(underground) 58823380 Metabite restaurant( Carrefour Jinqiao Store) 1,279 Biyun Rd Metabite restaurant( Carrefour lianyang Store) B1,185 Fang dian Rd Dexing noodle restaurant( Laoshan Store) Lao shan Rd 1, West Xinya snack restaurant(Boshan Store) 33East Boshan Rd Others area Xinya snack restaurant(Jinyang Store) Zaozhuang Rd 765 450 Lancun Rd Xinya snack restaurant(Dongfang Store) 87 Wulian Rd Xinya snack restaurant(Hudong Store) 700 East Laoshan Rd Xinya snack restaurant(Qiaofeng Store) Xinya snack restaurant(Gaoqiao Store) Datong Rd 459 1159-1165 Changdao Rd Xinya snack restaurant(Changdao Store) 105 Xishan Rd Xinya snack restaurant(Minsheng Store) Xinya snack restaurant(Tangqiao Store) Tangqiaoxin Rd 190 Xinya snack restaurant(Jiaonan Store) Jiaonan Rd 66 Xinya snack restaurant(Changli Store) 105,190 East Changli Rd Xinya snack restaurant(Chuansha Store) Xinchuan Rd 343 Yonghe Soybean Milk(Weifang Store) 457,Soth Pudong Rd 1 Yonghe Soybean Milk(New Qiaofeng694, East Laoshan Rd Store) Yonghe Soybean Milk(Shangnan Store) 3521 Shang Nan Rd 1F, NanHui JaiDing JinShan Qingpu Qingpu Laitianhua Hotel(Qingpu Store) 269 sanyuan rd 69711177 Nanhui Yonghe Soybean Milk(Kangqiao Store) 8,1032-1080 Xiu Yan Rd Jiading Jinshan Qingpu Xinya snack restaurant(Jiading Store) 03 Qinghe Rd 1 Xinya snack restaurant(Jinshanyi Store) Weiling Rd 555 Yonghe Soybean Milk(Qingppu Store) C-05/06.700 Gong Yuan Rd 68196375 69985317 57962570 59717196 50707712 68730952 68504979 68874824 50401575 68516830 68537015 58392151 58757109 58453918 58925085 58301674 58202722 58327203 50305820 50336649 58400810 58524416

Yonghe Soybean Milk(Nanhui Store) 88, San Jiao Street, Hui Nan Zhen 58011227

discount

expenditure class(senior\middl senior middle senior senior middle middle middle economic food middle middle

15%discount (except seafood, drink and so on) senior economic food economic food economic food senior middle middle senior middle 12%discount(except othersenior preferential price) economic food middle middle middle middle middle middle middle economic food middle middle

economic food economic food middle senior economic food economic food middle middle middle economic food middle middle middle middle senior middle middle middle economic food middle senior middle senior economic food middle economic food economic food economic food economic food senior middle senior senior

middle middle senior senior middle middle middle middle senior middle middle middle Available on wireless net for free middle middle middle middle senior senior economic food middle economic food middle middle middle 12%discount(except othersenior preferential price) middle middle economic food middle middle senior middle 5%discount senior

middle middle middle senior 15%discount(except special offer, drink ,seafood etc) senior senior middle middle middle 10%discount middle economic food middle economic food middle middle middle economic food middle middle senior middle senior middle middle middle economic food economic food economic food economic food economic food senior middle senior

middle middle 10%discount(except, drink ,seafood, etc) middle senior senior middle Saturady Breakfast from 8:00 to 12:00,order 1 get 1 for free.Wireless net for free. middle 5%discount(except drink ,seafood, etc) middle senior senior middle middle economic food senior middle economic food middle senior senior economic food economic food economic food economic food 20%discount(except special offer, drink ,seafood, etc) middle middle middle 12%discount(except othersenior preferential price) middle 10%discount(except special offer, drink ,seafood, etc) middle middle middle economic food senior

middle middle economic food economic food economic food economic food senior senior senior middle middle middle economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food middle

economic food 12%discount(except othersenior preferential price) senior senior senior senior senior senior senior middle middle middle

4599转7103

4599转7103

10%discount(except special offer, drink ,seafood, etc) middle middle senior senior middle senior middle middle senior middle middle middle middle economic food middle middle economic food middle economic food economic food middle senior economic food middle senior middle middle middle economic food economic food economic food economic food middle

middle middle economic food economic food economic food economic food middle middle economic food economic food economic food economic food economic food 12%discount(except othersenior preferential price) senior senior middle middle middle middle 10%discount middle senior middle economic food economic food economic food economic food economic food economic food senior 12%discount(except othersenior preferential price) senior senior

senior senior senior senior middle middle middle middle middle middle middle middle middle middle 10%discount(except special offer, drink ,seafood, etc) middle senior senior economic food senior economic food senior middle economic food economic food 10% off senior senior middle middle middle economic food middle middle middle

5321/51925322

middle middle middle middle middle middle middle middle middle middle economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food economic food senior

1.2 Bakery
District Bakery Chantilly(Zhonghua Store) PAUL BAKERY (shanghaicenter) Croissants de France(Fengyang Store) Croissants de France(Hankou Store) Croissants de France(Jiangxi Store) Croissants de France(Jinlin Store) Huangpu Ganso Bakery(Lujiabang Rd Store) Jing an Bakery(Xilinjiazhai Store) Jing an Bakery(New world Store) Jing an Bakery(Wusheng Store) Sheng Maiqi Shantel Bakery(New world Store) Jing an Bakery(Head office) Jing an Bakery(Wanhang Store) Jing an Bakery(Wanxin Store) Jing an Bakery(Xinzha Store) 976 Lujiabang Rd(Under KFC) 128 Xilinjiazhai Rd 2-58 West Nanjing Rd 487 Wusheng Rd 63663199 53077479 63594028 63592722 Address 1295 Zhonghua Rd 118 1376 west nanjing rd 369 Fengyang Rd 357 Hankou Rd 265 Middle Jiangxi Rd 14B East Jinling Rd Phone 63669885 6279 7587 63272310 63521907 63291945 63300893

Room 102, 38 Jinling xi RD
B1,10West Nanjing Rd 370 Huashan Rd 689 Wanhangdu Rd 1996 Xinzha Rd 600,North Shanxi RD

63875224
63593347 62487537 62318874 62559190 62155415

Jing An Bakery(yuyao store)
Jingan Croissants de France(Xinzha Store) Kaisling foodstuff Chantilly(Nanjing Store) Chantilly(Wanhang Store) Chantilly(Xinzha Store) Chantilly (Dongan Store) Chantilly(Ganghui Store) Chantilly(Nandan Store) Chantilly(Qinzhou Store) Chantilly(Shanghai-Gym Store) Chantilly(Tianlin Store) Chantilly(Wulumuqi Store)

412-1 yuyao rd
1888 Xinzha Rd 1001 West Nanjing Rd

62320697
62717809 62675691

958 West Nanjing Rd(Near Maoming Rd) 62178810 687 Wanhangdu Rd 912 Xinzha Rd 183 Dongan Rd 1 Hongqiao Rd 168 Nandan Rd (Near Yishan Rd) 62678618 62589787 64171001 64077942 64689742

64825239 700 South Qinzhou Rd(Near South Hongcao Rd) 666 Tianyaoqiao Rd 99-101 Tianlin Rd 1A Middle Wulumuqi Rd 64265062 64363126 62494764

Gino Cafe (Xuhui Store) PAUL BAKERY (dongpingdian) Croissants de France(Dongfang Store) Croissants de France(Damuqiao Store) Croissants de France(East Tianlin Store) Croissants de France(Nandan Store) Croissants de France(Guilin Store) Croissants de France(Huashan Store) Croissants de France(Longhua Store) Xuhui Ganso Bakery(Yishan Store) Ganso Bakery(Xuhui Store) Jing an bakery (shuangfeng ) Jing an Bakery(Damuqiao Store) Jing an Bakery(Longhua Store) Jing an Bakery(Guilin Store) Jing an Bakery(Linyun Store) Jing an Bakery(Xietu Store) Jing an Bakery(Yude Store) Jing an Bakery(Yishan Store) Jing an Bakery(Leshan office) Jing an Bakery(Baise Store) Jing an Bakery(Caodong Store) Jing an Bakery(Luoxiu Store) Croissants de France(Dongfang Store) Shantel Bakery(Fuxing Store) Chantilly(Haixing Store) PAUL BAKERY (huaihaidian) PAUL BAKERY (xintiandi) Croissants de France(Fuxing Store) Luwan Croissants de France(Mengzi Store) Croissants de France(Ruijiner Store) Ganso Bakery(Ruijin Store)

33,North Caoxi Rd first floor 6 dongping RD B1, 2500, Siping Rd 509 Damuqiao Rd 570 East Tianlin Rd 130 Nandan Rd 92 Guilin Rd 1F, 2068, Huashan Rd 120, West Longhua Rd 40, North Yishan Rd 454 Damuqiao Rd 320-2 shuangfeng RD 277 Damuqiao Rd 6 longhua w. rd 35 West Guilin Street 397 Lingyun Rd 2375 Xietu Rd 52 Yude Rd 665, Yishan Rd 27, Le Shan Rd 1163, Baise Road 32 Caodong Rd 947, Luoxiu Rd B1, 2500, Siping Rd 1278 Middle Fuxing Rd 1 South Ruijin Rd 843 Huaihai zhong RD 1 17 181 taicang RD 1244 Middle Fuxing Rd 1,1A Mengzixi Rd 202 Ruijiner Rd 45 Ruijiner Rd(Near Nanchang Rd)

64649350 5465 9131 54962650 64175887 64082169 54891676 64366546 54070748 64567957 64074827 64037849 54245287 64173053 64567664 54189626 54630674 64037507 64811737 54484145 64071180 64233905 64680798 54296079 55065692 64728278 64433794 5465 9350 5306 7191 64456678 63038286 64313163 53830652

Luwan

Jing an Bakery(Dapu Store) Jing an Bakery(Quxi Store) Chantilly(Dongtai Store) Chantilly(Guanglinyi Store) Chantilly(Jiangwan Store) Chantilly(Liangcheng Store) Chantilly(Linping Store) Croissants de France(Chifeng Store) Croissants de France(Haihong Store) Croissants de France(Liangcheng Store) Croissants de France(Yiminhe Store) Ganso Bakery(Jiangwan Store) Hongkou Ganso Bakery(North Sichuan Store) Ganso Bakery(Linping Store)

242 Dapu Rd 897 Quxi rd 19 Shanyin Rd 56 Guanglinyi Rd 580 Yixian Rd 632 Liangcheng Rd 55 North Linping Rd 366 Chifeng Rd 830 Shuidian Rd 749 Liangcheng Rd 46 Yiminhe Rd 1426 North Xinshi Rd 2 North Sichuan Rd 1 Lingping Rd

63050845 53010995 65404840 65601829 65618269 65929007 65088330 65531674 65922648 65281554 55884750 65601391 63240463 61237580

PAUL BAKERY 1933 Jing an Bakery(liangcheng Store)
Jing an Bakery(Guangling Store) Jing an Bakery(Jiangxi Store)

444-445 10 shajin rd 624 Liangcheng RD
34 Guanglingyi Rd 451 West Jiangxi Rd

13918658361 65286822
65441697 63560499

Jing An Bakery(ouyang store)
Jing an Bakery(Miyun Store) Jing an Bakery(Sichuan Store)

20 ouyang rd
471 Miyun Rd 2044 North Sichuan Rd 840, South Xinshi Rd 111 Tongxin Rd 162,Si Ping Rd 1161 Changyang Rd 872, Baotou Rd 1136.pingliang rd 377 Baotou Rd 1 Anshan Rd 10D,580 Guoquan Rd 1655 Kongjiang Rd 1884 Kongjiang Rd

56717525
65530285 56665379 65446515 65400539 65078076 65840248 55492029 55800039 65581237 65156600-7010 55664349 65014441 56033591

Jing an Bakery(Xinshi Store) Jing an Bakery(Tongxin S Store) Shantel Bakery(Liyang Store) Jing an Bakery(Changyang Store) Jing an Bakery (Baotou Store) Jing an Bakery (Pingliang Store) Chantilly(Baotou Store) Chantilly(Kongjiang Store) Croissants de France(Fudan Store) Croissants de France(Kongjiang Store) Croissants de France(Kongjiang Store) Yangpu

Yangpu Gino Cafe (Wanda Store) Ganso Bakery(Kongjiang Store) Ganso Bakery(Wujiaochang Store) Ganso Bakery(Guohe Store) Ganso Bakery(Tumen Store) Ganso Bakery(PingLiang Store) Ganso Bakery(Zhongyuan Store) Shantel Bakery(Huangxing Store) Chantilly(Gubei Store) Croissants de France(Tianshan Store) 77, Husong Rd 1667 Kongjiang Rd 1088 Xiangyin Rd 1000 guohe rd 39 tumen rd 1509 Pingliang Rd 406, Yinhang Rd 1F 1618 Huangxing Rd 38 Tianshan branch Rd 380 Gubei Rd 65111552 65019237 65333254 55492628 55827566 55804437 65069702 55059412 52060965 62288971 62392656 51507720 6295 6951 62421317 62592700 62083720 62081450 62280693 52183540 62250385 52194504 62805400 62522507 52386237 52371556 62906785 62824571 52181970 62908761 62528047 52750415 52692836

Croissants de France(Xijiaobailian Store) 88 West Xianxia Rd Croissants de France(West Tianshan Store) 541,West Tianshan Rd PAUL BAKERY (gubeidian) Jing an Bakery(Chengjiaqiao Store) Jing an Bakery (Loushanguan Store) Jing an Bakery(Anshun Store) Jing an Bakery(HongguStore) Jing an Bakery(Maotai Store) Jing an Bakery(Tianshan Store) Changning Jing an Bakery(Wuyi Store) Jing an Bakery(Xianxia Store) Jing an Bakery(Fahuazhen Store) Jing an Bakery (Changning Store) Jing an Bakery (Jiangsu Store) Jing An Bakery(pingwu store) Jing an Bakery(changzhongxing Store) Shantel Bakery(Xinhua Store) Ganso Bakery(Beixinjing Store) Ganso Bakery(Xianxia Store) Hao Mai De Bread Chantilly(Meichuan Store) Chantilly(Xinfeng Store) 1225 Dingxi Rd 123 West Xianxia Rd 663, Fahuazhen RD 243, Chang Ning Zhi Rd 443 changning rd 128 pingwu rd 985,Xianxia 400 Xinhua Rd 95, West Tianshan Rd 1128, Xianxia Rd 961 West Yan An Rd 1329 Meichuan Rd 152 Xinfeng Rd 268 north shuicheng RD 36,Chengjiaqiao Rd 911 Loushangguan Rd 156 Anshun Rd 318 Honggu Rd 520 Maotai Rd 250 West Tianshan Rd

Chantilly(Yaxin Store) Chantilly(Yichuan Store) Chantilly(Zhengping Store) Croissants de France(Caoyang Store) Croissants de France(Caoyang Store) Croissants de France(Zhonghuan Store) Croissants de France(Yaxin Store) Croissants de France(Jiangnign Store) Croissants de France(Lanxi Store) Putuo Croissants de France(Jinshajiang Store) Ganso Bakery(Hutai Store) Ganso Bakery(Changshou Store) Ganso Bakery(Yichuan Store) Ganso Bakery(Taopu Store) Ganso Bakery(Caoyang Store) Jing an Bakery(Caoyang Store) Jing an Bakery(Lanxi Store) Jing an Bakery(Shiquan Store) Jing an Bakery(YichuanStore) Jing an Bakery (Taopu Store) Chantilly(Daning Store) Croissants de France(Yanchang Store) Croissants de France(shiyuan) Ganso Bakery(Gonghexinlu Store) Zhabei Ganso Bakery(Pengpu Store) Jing an Bakery(Yanchang Store) Jing an Bakery(Zhabei Store) Jing an Bakery(Linfen store) Jing an Bakery(dahua er Store) Ganso Bakery(Baoshan Store) Ganso Bakery(Changjiang Store) Baoshan Ganso Bakery(Songbing Store)

401Changshou Rd 60 Yichuan Rd 11Zhenping Rd 137 Lanxi Rd 388 Caoyang Rd 1288, Zhenguang Rd 1F, 393, Changshou Rd 1311 Jiangning Rd 47 Lanxi Rd 5f, 788, Jinshajiang Rd 666 Hutai Rd 527, Changshou Rd 291 yichuan rd 433, Xuesong Rd 215, Ningxia Rd 249 Caoyang Rd 125 Lanxi Rd 73 Shiquan Rd 38 Yichuan Rd 399, Xue Song Rd 411 Daning Rd 467 Middle Yanchang Rd 309 yanchang m. rd 1947 Gonghexin Rd 860, Wenxi Rd 150 Yanchang Rd 491 Zhonghuaxin Rd 828, Linfen Rd 157 No.2 Dahua RD 160 Youyi Rd 1555, West Changjiang Rd 131 songbing rd

62778888-7505 56958446 62249763 52660487 62440187 61392306 62767109 62981578 62971743 62166620 56084893 62779373 56942238 66269990 52363200 62604430 62143934 62143934 56069371 66269274 56777560 56773722 66302627 56333953 66972953 56330046 36174018 56836194 66342837 56780813 56992202 56671813

Baoshan 66348756 66397335

Chantilly(Dahua Store) Croissants de France(Lekeduo Store)

NO828,Xinhu Road S1-13,518 Dahua Rd

Croissants de France(Longming Store) 1077,Longming RD
Chantilly(Gumei Store) Croissants de France(Xindong Store) Ganso Bakery(Minhang Store) Ganso Bakery(Meilong Store) Ganso Bakery(Xintan Store) Minhang Ganso Bakery(Qibao Store) Jing an Bakery(Hangdong Store) Jing an Bakery(Wuzhong Store) Jing an bakery (longming store) Jing an Bakery(Gumei store) Jing an Bakery (Qingshan Store) Jing an Bakery (Rui li Store) Chantilly (Gaoqiao Store) Chantilly(Boshan Store) Chantilly(Dadao Store) Chantilly(Laoshan Store) Chantilly(Linyi Store) Chantilly(Nanquan Store) Chantilly(Pudong market Store) Chantilly(Rushan Store) PAUL BAKERY (damuzhi guangchang) PAUL BAKERY (jinqiao dian) Croissants de France(Changli Store) Croissants de France(Linyi Store) Croissants de France(Minsheng Store) Croissants de France(Shangnan Store) Gino Bakery (Zhengda Rd) Ganso Bakery(Dongfang Store) Pudong Ganso Bakery(Gaoqiao Store) 357, Datong Rd 651 Gumei Rd 100 Xindong Rd 1050, East Jiangchuan Rd 16-17, 55, West Shangzhong Rd 2, Xintan Rd 2849, Qixin Rd 366 Hangdong Rd 2960 Hongmei Rd 2391 longming rd 260, West Gumei Rd 286, Qingshan Rd 153, Rui Li Rd 340 Datong Rd 42 Boshan Rd 149 Pudong avenur 612 East Lanshan Rd 134 Linyi Rd 1287 Nanquan Rd 306 Changli Rd 221 Rushan Rd 8 199 fangyun RD second floor 555 biyun RD 153 Changli Rd 144 Linyi Rd 1620 Pudong avenue 1,351 Changli Rd 2F, West Lujiazui Rd 395 Pusan Rd

34174571
64800894 54940485 54700813 64775199 54958985 64782637 64202628 64065700

33583597
54801187 54761074 64626374 50414805 58855087 58829724 58302306 58701413 58736952 58725904 58300986 5033 5402 3382 1457 58452848 58704430 58605801 58864100 50471139 58894991 58612394

Pudong Ganso Bakery(Huamu Store) Ganso Bakery(Dadao Store) Ganso Bakery(Hudong Store) Ganso Bakery(Cangli Store) 123, Mudan Rd 2297, Pudongdadao Rd 199, Wulian Rd 241, Qihe Rd 50453128 58512299 68506828 58747218

Croissants de France(Eastern bright pearl Store) 1382,Lujiazuihuang Rd Croissants de France(chengshan Store) Jing an Bakery(Nonggongshan Store) Jing an Bakery(Pudian Store) Jing an Bakery (Changli Store) Jing an Bakery (Sanlin Store) Jing an Bakery (Lingyan Store) Ganso Bakery(Chuansha Store) Ganso Bakery(Beicai Store) 3218 jinxiu rd 1685 South Yanggao Rd 680 East Laoshan Rd 303, Changli Rd 1181,Yongtai Rd 1051, South Ling Yan Rd 59, Chuanhuang Rd 647, Hunan Rd 58535642 68735494 58783041 58722809 50654472 58493936 58901601 58911561 58367381 68757160 58017517 68114150 33611076 68005567 59912476

Croissants de France (Times Square Store) F, 500, Zhangyang Rd 1 Shantel Bakery(Pudong Store) Ganso Bakery(Nanhui Store) Ganso Bakery(Zhoupu Store) Nanhui Croissants de France(Nanqiao Store) Chantilly(Nanhui Store) Chantilly(Jinsha Store) 588 Baiqi Road 378 Chengdong Rd 472 Jinsha Rd 1211 Century highway 7, Beimen Street Huinan Town 350, Nianjiabang Rd

Chantilly(Songbin store) Chantilly(yuepu store)
Chantilly(Cangchang Store) Jiading Ganso Bakery(Jiading Store) Ganso Bakery(Anting Store) Ganso Bakery(Fengzhuang Store) Ganso Bakery(Nanxiang Store) Jing an Bakery (Fengzhuang Store) Jing an Bakery (Songjiang Store) Songjiang Jing an Bakery (Jiuting Store) Ganso Bakery(Qingpu Store) PAUL BAKERY (xujin) Qingpu

147 songbin rd A1 455 chunlei rd
2720 Cangchang Rd 181, Chengzhong Rd 75, Moyu Rd 521-1, Fengzhuang Rd 2-6, Jiefang Street 339, North Fengzhuang Rd 99, Middle Zhongshan Rd 460-462, Jiuting Rd 1, West Chengzhong Rd 101/121 1829 huqingping RD

56841599 56931700
59995800 59918042 59565447 69192358 69120741 59183228 57724585 67631708 59732096 5976 0403

Qingpu Croissants de France(Qingpu Store) Chantilly(Qingpu Store) Fengxian Ganso Bakery(Fengxian Store) Ganso Bakery(Jinshan Store) Jinshan Ganso Bakery(Weiqingxi Store) Ganso Bakery(Zhujing Store) Congming Ganso Bakery(Congming Store) 700-718 Gongyuan Road Qingpu Vallege 69711897 555 Yinggang Rd 69725157

302, South Renming Rd Nanqiao Town 67118032 309, East Jinyi Rd 280, Weiqing xi rd 634, Wanan Rd 308,Bayi Rd 57948505 57281267 67310633 39611509

discount

2.1 Fitness
District Jingan Name Fanyang downtown resort Address 55 Yuyao Rd Phone 32204567 64736819 64380288 64711607 64334330 63406161 56960676 56663730 62767166 58350307 50755768 58351777 58890101 58525881 68719011 58707712 63590926

Daoshun Shooting House(Zhaojiabang Store) 96 Zhaojiabang Rd East shooting club Xuhui Bugao city Y+ Yoga (Fuxing Store) Luwan Y+ Yoga (Xintiandi Store) Hongkou swimming pool Hongkou Hongkou Swimming Club Total fitness 444 dongjiangwan rd 4F 285 Changshou Rd 307 South Shanxi Rd 299-2 West Fuxing Rd 2F 202-2 Hubin Rd 500,dong jiang wan RD 400 Tianyaoqiao Rd

Daoshun Shooting House(Pudong Store) ,628 Zhangyang Rd 6 Great fitness center Shuyate fitness club Pudong 3F 628 Jinyang Rd 3F 6, 628 Zhangyang Rd

Pudong Swimming Pool (Headquarter) 3669 pudong s.rd Shanghai Yuanshen Swimming Pool 1458 zhangyang rd

Pudong Swimming Pool (Biyun Xintiandi) lane 760 31 boxing rd Pudong Swimming Pool (Southeast huating) 150 2 linyi n.rd lane Golden Family Swimming Stadium 333 huanghe rd

discount

75yuan/per consume

50yuan/per consume 5%discount

2.2 Beauty Salon
District Name Address Phone 63525818

Lessily beauty parlour(Nanjing Store)3F 388 East Nanjing Rd Tiffany(Riffles Store) Huangpu Yi zhi Quan(Hankou Store) QianZiLian (Jumen Store)

B1-15/16, 268 Middle Xizang Rd 63403002 618, Han kou Rd 2F, 293, Jumen Rd 63226290 53011492 63510238

8F 463 East Shuyaliangzi relaxation center(Huangpu Store)Nanjing Rd Beauty Form(Portman Store) Jingan QianZiLian ( Kangding Store)

808/809,1376, West Nanjing Rd 62798399 4F, 1437, Kangding Rd 62310439 62184725 62310540

345 Yanping Shuyaliangzi relaxation center(Jiangan Store) Rd

Zen-miracle beauty parlour(Xuhui Store) Rm202,No1building, 99 North Caoxi Rd 54060288 Beauty Farm (Ganghui store) Beauty Farm (yongxin store) Beauty Farm (shangjie store) Xuhui Beauty Farm(Tengfei Store) Yudy beauty QianZiLian (Zhaojiabang Store) Tiffany(Ganghui Store) Leader national beauty parlour Luwan Yashe beauty parlour QianZiLian (North Maoming Store) Tiffany(New city Store) Hongkou QianZiLian (North Sichuan Store) 221, North Sichuan Rd 65872317 56712268 62125837 52394186 021-52370027 65872312 417, 333, Tianyaoqiao Rd Rm1901, 1Dapu Rd 5F, 1, 201, Zhaojiabang Rd 437-438,1Hongqiao Rd 1 Yueyang Rd 2F, 2 Middle Huaihai Rd 2F, 148, North Maoming Rd 02,3F,190 Madang Rd 64263652 64263940 53960812 51508677 64072819 64715589 64456640 62714225 53063931 62714226 439, 1, Hongqiao Rd 88 xingeng rd 508 jiashan rd 64477163 64477159 021-64389902 021-64378619

Zen-miracle beauty parlour(Hongkou608H ,568 Ouyang Rd Store) Evar beauty parlour(Dingxi Store) 1281 Dingxi Rd

Beauty Farm( Longzhimeng Store) 5011, 1018, Changning Rd Beauty Farm( zhengning Store) 9 zhenning rd

Angel Garden Beauty Salon
Changning

B1 55 zhennig rd

62268490

Changning

Beauty Farm( Gubei Store) QianZiLian (Xianxia Store) QianZiLian (Hongjing Store) QianZiLian (Dingxi store) QianZiLian (Hongqiao Store) Beauty Farm(Wandu store) QianZiLian (Meichuan Store)

102, 2, 79, West Ronghua Rd 3F, 320, Xianxia Rd 3F, 820, Hongjing Rd 2F, 1018, Dingxi Rd 2F, 640, Hongqiao Rd 3F,8, Xingyi Rd 2F, 109, Meichuan Rd 1100, Zhenhua Rd 1343, Meichuan Rd 2F 401 Changshou Rd 393, Pingxingguan Rd

62788800 62094785 62687807 52390845 64481241 52080225 62575642 66349099 52757222 62767265 56387501 63177345 56601177 54860905 54378998 54378978 62575843 66348185 52757226 62094786 62687837

Putuo

QianZiLian (Dahua Store) QianZiLian (Meichuan No.2 Store) Yi Zhi Quan(Yaxin Store)

Zhabei

QianZiLian (Pingxingguan Store)

2F 111 West Shuyaliangzi relaxation center(Huadong Store) Tianmu Rd Lessily beauty center Minhang Tiffany (Qixin Store) QianZiLian ( Chunshen Store) 1767 Mudanjiang Rd 3015 qixin rd 3F, 2950, Chunshen Rd

Zen-miracle beauty parlour(Longcao Rm429 No8building,135Longcao Rd Store) 64757105 Live fountain beauty Beauty Form(Jinmao Store) Pudong Beauty Farm( Shidai Store) Rm1603B,188Zhangyang Rd 4F,88, Century Av. 505-507, 500, Zhangyang Rd 58766118 50470995 58367875

Beauty Farm( Damuzhi Plaze Store) B area 300 Fangdian RD 61590115 3rd
QianZiLian ( Qihe Store) Tiffany(Pudong Store) songjiang 257, 211, Qihe Rd 3-8b, 588, Zhangyang Rd 58747865 61604828 58351891

Zen-miracle beauty parlour(Shiji Store) Rm106,1090 century avenue

discount 20%discount 10%discount/ per consume(except retail, card, special offer etc) 20%discount for the fist time

20%-23%discount 15%Discount

20%-23%discount 20%discount for the fist time 15%Discount

15%Discount 12%discount

10%discount/ per consume(except retail, card, special offer etc) 20%discount(expect massage) 20%discount

10%discount/ per consume(except retail, card, special offer etc)

20%discount for the fist time 12%discount 15%Discount

10% off

15%Discount

15%Discount

20%discount for the fist time

20%-23%discount

20%discount for the fist time

15%Discount 15%Discount 15%Discount

10%discount/ per consume(except retail, card, special offer etc) 20%discount for the fist time

2.3
District Huashi pharmacy Huashi pharmacy(Huangpu Store) Huashi pharmacy(Yandong Store) Huangpu Huashi pharmacy(Dalin Store) Huashi pharmacy(New world Store) Huashi pharmacy(Siqiang Store) Huashi pharmacy(Huashan Store) Jingan Huashi pharmacy(Huadong Store) Huashi pharmacy(West Nanjing Store) Huashi pharmacy(Huicheng Store)

Health care
Address 2, 120 Ningbo Rd 9 East Yanan Rd 127 Huangjiaque Rd 2--68 West Nanjing Rd 232 Yuyuan Rd 12 Middle Wulumuqi Rd 257 West Yanan Rd 1376 West Nanjing Rd 1067-1071 Baise Rd

Huashi pharmacy(North Caoxi Store)
Huashi pharmacy(Meilong Store) Huashi pharmacy(Kangjian Store) Huashi pharmacy(Longnan Store) Huashi pharmacy(the five sense organs Store) Huashi pharmacy(Linling Store) Huashi pharmacy(Skin disease Store) Xuhui Huashi pharmacy(Shilong Store)

741-1 Lingling RD
211 Shangzhongxi Rd 233 East Guilin street 304 South Longshui Rd 1 Yueyang Rd 84 Linling Rd 1,131 North Xiangyang Rd 412-414 Laohumin Rd

Huashi pharmacy(traditional Chinese medicine Store) 67 Baise Rd 8 Huashi pharmacy(health Store for women and children) Hengshan Rd 910 Huashi pharmacy(Huajing Store) Huashi pharmacy(Nanzhan Store) Huashi pharmacy(Hongmei Store) Huashi pharmacy(Tianyaoqiao Store) Huashi pharmacy(Longrui Store) Huashi pharmacy(Huazhen Store) Huashi pharmacy(Runan Store) Luwan Huashi pharmacy(Dapu Store) Huashi pharmacy(Baoding Store) Huashi pharmacy(Haining Store) Huashi pharmacy(Newspecial medicine Store) Hongkou 250 Dapu Rd 266 Baoding Rd 143 Haining Rd 1330 North Sichuan Rd 101 Jianhua Rd 38 Shilong Rd 8067 Humin Rd 666,Tianyaoqiao RD 68 longrui rd 87, Huazhan Rd 602 Zhizaoju Rd

Huashi pharmacy(Liangcheng Store) Hongkou Huashi pharmacy(North Baoxing Store) Huashi pharmacy(Shuidian Store) Huashi pharmacy(Ouyang Store) Huashi pharmacy(Hongkou Store) Huashi pharmacy(Pingliang Store) Huashi pharmacy(Tengyue Store) Huashi pharmacy(Huangxing Store) Huashi pharmacy(Guoding Store) Huashi pharmacy(Guohe Store) Huashi pharmacy(Guoshun Store) Huashi pharmacy(Jiangpu Store) Huashi pharmacy(Yingkou Store) Huashi pharmacy(Changyang Store) Huashi pharmacy(Jicheng Store) Huashi pharmacy(Zhoujiazui Store) Yangpu Huashi pharmacy(Yangshupu Store) Huashi pharmacy(Wuchuan Store) Huashi pharmacy(Chifeng Store) Huashi pharmacy(Yanji Store) Huashi pharmacy(Tumen Store) Huashi pharmacy(Changling Store) Huashi pharmacy(Songhuajiang Store) Huashi pharmacy(Zhengli Store) Huashi pharmacy(Kangyan Store) Huashi pharmacy(Antu Store) Huashi pharmacy(Yangpu Store) Huashi pharmacy(Kongjiang Store) Huashi pharmacy(Zhongxin Store) Huashi pharmacy(Fuxin Store) Huashi pharmacy(Qingnian Store) Changning Huashi pharmacy(Tianshan Store) Huashi pharmacy(Fuquan Store)

214 Liangcheng Rd 121-125 North Baoxing Rd Rm102-104,298Shuidian Rd 90 Ouyang Rd 1360 Dongyuhang Rd 1467 Pingliang Rd 463 Tengyue Rd 1616 Huangxing Rd 312 Guoding Rd 1013 Guohe Rd 107 Guoshun Rd 460 Jiangpu Rd 275 East Guoshun Rd 1312 Changyang Rd 466 Longchang Rd 3131 Zhoujiazui Rd 1173 Yangshupu Rd Rm101,58,75Wuchuan Rd 48 Chifeng Rd 305 East Yanji Rd 13 Tumen Rd 91 Changling Rd 213 Songhuajiang Rd 1545-1549 Zhengli Rd 474 Yinxing Rd 212 East Yanji Rd 1600,Xuchang RD 2104, Kongjiang Rd 1435Yuyuan Rd 265 Changning branch Rd 1399 Huashan Rd 210 Tianshan Rd 401 Fuquan Rd

Changning

Huashi pharmacy(Changning Store) Huashi pharmacy(Xuanhua Store) Huashi pharmacy (Changli Store) Huashi pharmacy(Changqing Store) Huashi pharmacy(Gaoxing Store) Huashi pharmacy(Fanghua Store) Huashi pharmacy(Nanxin Store) Huashi pharmacy(Youyou Store) Huashi pharmacy(Qihe Store) Huashi pharmacy(Sanlin Store) Huashi pharmacy(Juye Store) Huashi pharmacy(Boxing Store) Huashi pharmacy(Lianan Store) Huashi pharmacy(Wulian Store) Huashi pharmacy(Jingao Store) Huashi pharmacy(Chenyang Store) Huashi pharmacy(Chengshan Store) Huashi pharmacy(Haiyang Store) Huashi pharmacy(Changdao Store) Pudong Huashi pharmacy(Yangnan Store) Huashi pharmacy(Ziwei Store) Huashi pharmacy(Hongchang Store) Huashi pharmacy(Jinxiu Store) Huashi pharmacy(Jufeng Store) Huashi pharmacy(Meihua Store) Huashi pharmacy(Puxing Store) Huashi pharmacy(Miaojing Store) Huashi pharmacy(Yanggaozhong Store) Huashi pharmacy(Yulan Store) Huashi pharmacy(New Longwei Store) Huashi pharmacy(Jujin Store) Huashi pharmacy(Hangchengwang Store) Huashi pharmacy(Yuqiao Store)

B1, NO.1018 Changning Rd 74 Xuanhua Rd 422 East Changli Rd 1809 Changqing Rd 47 Wanan Rd 460 Fanghua Rd 929 Beiai Rd 1435-1447 Bowen Rd 1F 258 Qihe Rd 3-4,2626 Dongming Rd 253 Juye Rd 931 Boxing Rd 242-244 East Lianan Rd 01A,717Wulian Rd 1102 Jingao Rd 178-180 Chenyang Rd 499 Chengshan Rd 600 Haiyang Rd 612 Changdao Rd 1123 Yangnan Rd 38, 187Ziwei Rd 105-107 Xixia Rd 3218 Jinxiu Rd 6-101,1728 Wulian Rd 835Meihua Rd 801 Puxing Rd 376-378 Miaojing Rd 2128, Middle Yang Gao Rd 292-294 Yulan Rd 1F 111Pujian Rd 335, Jujin Rd 292, Hangchengwang Rd 1728,Yuqiao RD

Huashi pharmacy(Huanlin Store) Huashi pharmacy(Fushui Store) Huashi pharmacy(Aibo Store) Huashi pharmacy(Yonghe Store) Huashi pharmacy(Zhijiang Store) Huashi pharmacy(Fenxi Store) Huashi pharmacy(Changzhong Store) Huashi pharmacy(Anqing Store) Huashi pharmacy(Wanrong Store) Huashi pharmacy(Quanxin Store) Huashi pharmacy(Pingjiang Store) Huashi pharmacy(Zhenbei Store) Huashi pharmacy(Tiaopu Store) Huashi pharmacy(Qingjian Store) Huashi pharmacy(Yangliu Store) Huashi pharmacy(Jinshajiang Store) Huashi pharmacy(Jiande Store) Huashi pharmacy(Wuning Store) Huashi pharmacy(Meichuan Store) Huashi pharmacy(Liqun Store) Huashi pharmacy(Gulang Store) Huashi pharmacy(Xiqu Store) Huashi pharmacy(Zhenru Store) Huashi pharmacy(Changzheng Store) Putuo Huashi pharmacy(Yanchang Store) Huashi pharmacy(Caoyang Store) Huashi pharmacy(Puning Store) Huashi pharmacy(Yichuan Store) Huashi pharmacy(Chezhan Store) Huashi pharmacy(Ganquan Store) Huashi pharmacy(Xincun Store) Huashi pharmacy(Changshou Store) Huashi pharmacy(Nujiang Store)

1627,Sanlin RD 1F 469 fushui RD 305-307, Aibu Rd 176 Jiaocheng Rd 365 Middle Zhijang Rd 414 Fenxi Rd 1179 Changzhong Rd 522-524 Anqing Rd 430-432 Yonghe Rd 423 Changlin Rd 1164 Zhonghuaxin Rd 2130 Daduhe Rd 472 Xuesong Rd 929 Tiaopu Rd 1002 North Meiling Rd 89 Jinshajiang Rd 379 Jingyang Rd 1666 Wuning Rd 1425 Zhenbei Rd 2199 Zhenguang Rd 131 Guliang Rd 231 Wuning Rd 2138 Wuning Rd 365 Nujiang Rd 38 West Yanchang Rd 413 Caoyang Rd 415 South Meiling Rd 16 Yichuan Rd 87 Tiaopu Rd 1146 Lingshi Rd 241 Xincun Rd 136 Changshou Rd 213 Nujiang Rd

Huashi pharmacy(Lanxi Store) Huashi pharmacy(Tiaopu Store) Huashi pharmacy(pharmacy department) Huashi pharmacy(Changfeng Store) Huashi pharmacy(Zhichuan Store) Huashi pharmacy(Yanchuan Store) Huashi pharmacy(Hubei Store) Huashi pharmacy(Nanda Store) Huashi pharmacy(Songnan Store) Huashi pharmacy(Dahua Store) Huashi pharmacy(Gonghe Store) Huashi pharmacy(Hualing Store) Baoshan Huashi pharmacy(Gongjiang Store) Huashi pharmacy(Jinqiu Store) Huashi pharmacy(Changjiang Store) Huashi pharmacy(Lianjia Gongjiang Store)

49 Lanxi Rd 243 Luyang Rd 3 Xunyang Rd 139 Daduhe Rd 28 Zhizhou Rd 232 West Yanchang Rd 107-109five Sitang village, Hulin Rd 118 Nanda Rd 618 South Changjiang Rd 760 Hualing Rd 88 Gongheer village, East Gongkang Rd 1921 West Hualing Rd 193 Gongjiang Rd 10-11,695 Jinqiu Rd 372, 66 Changjiang Rd 1208, Gong Jiang Rd

Huashi Pharmacy(shangda store)
Huashi pharmacy(Mudanjiang Store) Huashi pharmacy(Xinhu Store) Huashi pharmacy(Hanghua Store) Huashi pharmacy(Hongsong Store) Huashi pharmacy(Huajiang Store) Huashi pharmacy(Jingan new city Store) Huashi pharmacy(South department Store) Huashi pharmacy(Qibao Store) Huashi pharmacy(Qinchun Store) Huashi pharmacy(Wuzhong Store) Minhang Huashi pharmacy(West Meilong Store) Huashi pharmacy(Qixing Store) Huashi pharmacy(Chunshen Store) Huashi pharmacy(Zhuansheng Store) Huashi pharmacy(Dushi Store) Huashi pharmacy(Longming Store)

182 shangda rd
1258, Mu Dan Jiang Rd 1051, Hua Ling Rd 298 Hangxin Rd 207 Hongsong Rd 1486-1488 Huajiang highway 1467 Caobao Rd 7388 Humin Rd 18 Husong highway 1052 Qinchun Rd 1053 Wuzhong Rd 2076 West Meilong Rd 695 Qixing Rd 382、384、386 Tengchong Rd 57 Zhuangsheng Rd 7, 3825Dushi Rd 1863 Longming Rd

Huashi pharmacy(Weiye Store) Huashi pharmacy(Gaoxing Store) Huashi pharmacy(Luoxiu Store) Huashi pharmacy(Fengzhuang Store) Huashi pharmacy(Cangchang Store) Huashi pharmacy(Guyiyuan Store) Huashi pharmacy(Jiading Store) Jiading Huashi pharmacy(Anting Store) Huashi pharmacy(Jiafeng Store) Huashi pharmacy(Caofeng Store) Huashi pharmacy(Bole Store) Huashi pharmacy(Jinshan Store) Jinshan

4,620Weiya Rd 240,gaoxing RD 1, 1825Luoxiu Rd 402 Fengzhuang Rd 358 Cangchang Rd 554-558 Guyiyuan Rd 83B Shaxia Rd 318 Fukang Rd 515 Fengzhuang Rd E-111,1685 Caoan highway 99, Bo Le Rd 127 Xiangzhou Rd

Huashi Pharmacy(baoqiao store)
Nanhui Huashi pharmacy(Hangtouzhen Store) Huashi pharmacy(Middle Jiefang Store) Fengxian Huashi pharmacy(Xinqiao Store) Huashi pharmacy(Middle Rongle Store)

514 baoqiao w. rd
5588 Hunan highway 20 Middle Jiefang Rd 717 Xinnan Rd 8 Middle Rongle Rd

2.3
District Changning Name Ganghua Hospital Orthodontics Asia (Huaihai Store) www.91985.com Luwan

Hospital

Address 282, West Huaihai Rd 204,222,Middle Huaihai Rd 15,189 Puan Rd

NVEC_final
Kooka Dental (Jinjiang Dickson Store) Orthodontics Asia (Nanjing Store) Huangpu

12th floor Rui-Jin hospital 197 Rui-Jin No.2 RD
rm 306, 400 changle rd 388 West Nan Jing Rd. Ciros Plaza 3F

Jia Mei yan'an store
Orthodontics Asia (Xuhui Store) Xuhui

500 yan'an e. rd
245 Tian Ping Rd. Jin Guo Garden 2F

Jia Mei pingjiang store
JingAn

234 pingjiang rd 412 changping rd A area 19th Hluishang Tower 1286 Mingsheng RD
417,500,Zhangyang Rd

Jia Mei Changping store Shanghai Shan'Ai Chi
Orthodontics Asia (Times Plaza Store)

Pudong

Jia Mei Chengshan store

2146 chengshan rd

Pudong

Jia Mei Dongfang store
Orthodontics Asia (Zhengda square Store)

710 dongfang rd
168 West Lu Jia Zui Rd. Zheng Da Square B1

2.4
District Name Wu Liang Cai Glasses( Guoshun Store) Wu Liang Cai Glasses( Pingliang Store) Xuhui Changning Putuo Wu Liang Cai Glasses( Tianlin Store) Wu Liang Cai Glasses( Tianshan Store) Wu Liang Cai Glasses( Wuning Store) Wu Liang Cai Glasses( Chuansha1 Store) Pudong Wu Liang Cai Glasses( Zhangyang Store) Wu Liang Cai Glasses( Chuansha2 Store) Jiading Nanhui Wu Liang Cai Glasses( Jiading Store) Wu Liang Cai Glasses( Nanhui Store)

Glasses
Address 226,East Guoshun Rd 1489, Ping Liang Rd 30, Tian Lin Rd 940, Tian Shan Rd 98, Wu Ning Rd 4642, Chuan Sha Rd 1009,Zhangyang Rd 227, Xin Chuan Rd 151, Cheng Zhong Rd 462, Dong Men Da Jie

Phone 63211204 63303110 63454206 63279835 62480577 62485674 62487430 62798090 64235148

discount

64697858
64548575 64517437 54095028 64330891 64164470 54045419 54110309 54282323 64079479 64962749 54361423 64859935 64265049 33682204 54821273 53070861 63030498 65848605 63243205 63241648

65288541 56385119 66283395 65404402 65859100 65439424 65692233 55057519 65645879 65747773 55055398 65895342 65506592 55080769 65396079 65430930 55214540 65426739 65157426 65498412 55621617 65152735 65339114 65913491 65059337 65303727 65021919 65013798 62131715 62525312 62126405 62292232 52187420

52390711 52390247 50776509 58495274 58659485 58441780 68364458 58818735 58861456 50831649 58211434 68713804 68942843 68954598 58659151 58930926 50877451 58329409 50348870 58321642 58554972 58763932 58534115 68974681 50454772 50348313 58378897 51329577 68459615 58895278 58652614 50965185 68930820

50837891 36226286 61344604 56502512 66284013 66973895 66834761 63075278 56651437 66248406 56533923 52801694 66269737 52784387 52803843 62220571 52924886 62867403 52825727 52792025 57621440 62548471、62434476 52802766、52810913 62645171、62654804 56612607 62446144 62545414 56612790 52853319 56059503 56059155 62996388 62455465

62433685 66954322 32030699 62452416 52833090 56945029 56999719 56687400 56148601 66349165 56883240 66362405 66213340 66164126 56443341 66209059

66551631
66591513 66354507 64204516 64023545 62203208 54783101 34121418 64786606 54954047 64068396 54158622 54940676 54154133 64897103 54436755 54786246

54997494 54997494 54302305 59198698 59987705 59175549 59538321 59575229 59195801 59193545 59537426 57952253

67965327
58222444 57422682 57689894 57703706

Phone 62809173 53966539 63858381*114

discount 12% Discount 5%discount

64370045
64459927 63599359 2% discount 5%discount 5% off 5% off 5% off 5% off

51196811
64737733

54961626 62585852 61002998
58368100

5%discount 5% off

51086299

68758089
50476878

5% off 5%discount

Phone 65480188 35120982 64700935 62591194 52919206 58982164 58207074 58922287 59530206 58019359

discount 10%discount 10%discount 10%discount 10%discount 10%discount 10%discount 10%discount 10%discount 10%discount 10%discount

3.1
District Bookstore Address

Bookstore
Phone 63222511

Popular book mall(Fuzhoulu Store) 579, Fuzhou Rd Huangpu

Jifeng bookstore(Laifushi Store)68,5f xizang RD middle 2
Jinsheng library 705-707, Fuzhou Rd

63403085
63221710

Jifeng bookstore(Huangpi Store)huangpi RD station
Luwan

63189188*71235 53821942 63189188*20844 62485363
65605922 62839578

Jifeng bookstore(Shanxi Store) shanxi south RD station Jifeng bookstore(Jingansi Store)ingan RD station j
Jingan

Jifeng bookstore(Yishu Store) jingansi station
Hongkou Changning Xuhui Pudong Pudong Foreign bookstore Mingjun Book Store 560, West Dalian Rd 2, 1228 West Yanan Rd

Jifeng bookstore(Lianhua Store)lianhua RD station
Popular book mall (Zhengda square) 8F, 168,West Lujiazui Rd

63189188*70367
50472900

Jifeng bookstore(Pudong Store) 1025,nanquan north RD

58355285

3.2
District Huangpu ☆ Peace Cinema Jingan Luwan Xuhui Stodio City Royal Angel Children Photo Super cinema Amusement Address

Recreation
Phone

China Ticket Online www.piao.com.cn Room1505-1506,200 East Ning 63748430 Hai Rd,Huang Pu Area

290 xizang m. rd
10F, 1038, West Nanjing Rd 6F 527 huaihai m. rd 5F 1111 Zhaojiabang Rd

63520666
62187109 63354068 64268181

Yi Piao Tong
Hongqiao century cinema Changning Xianxia century cinema Shanghai film art center New century cinema

16F-G 18 caoxi n.rd
B501,100Zunyi Rd 4F 88West Xianxia Rd 160 Xinhua Rd 10F 501Zhangyang Rd

54590415
62372389 62397873 62806088 58362988

Siyu Pet

441 taierzhuang rd

68713271

3.3
District Amusement Address

Travel
Phone

Changning

New Comfort International Travel CO.,LTD (yanJiangsu Rd 3F,876, an xi Store)

51555155

3.4
District Xuhui Kaien English (xuhui store) Amusement Address

Training
Phone 34241568 58360308

Shanghai Chinatop Education Group(Xijiahui Store) Nandan Rd 5F,255 East 75 wanping rd

Shanghai Chinatop Education Group(North Area Fuzhou Rd Square Store) 13F,655, of Peoples 53531001 Huangpu Kaien English (huangpu store) 398 zhejiang m. rd 58360308

Shanghai Chinatop Education Group(South Area of Peoples Square Store) 6F, 505 East Jinling Rd 53580079 Shanghai Chinatop Education Group(Zhongshan Park Store) 6F,855,Changning Rd Changning Kaien English (changning store) Putuo Yangpu Kaien English (yangpu store) 288 guoshun rd 58360308 50540369 68670307 58360308 58851218 Shanghai Chinatop Education Group(babaiban Store) Pudong Rd 15F,1036 South Shanghai Chinatop Education Group(DongfangDongfang Rd 7F, 738 Store) Pudong Kaien English (pudong store) Tong Rong Driver School 707 zhangyang rd 2175, Pu Dong Da Dao 678 gubei rd 58360308 Shanghai Chinatop Education Group(East China Normal University Store) 3621, North Zhongshan Rd 62231068 Shanghai Chinatop Education Group(Wujiaochang Store) Rd 12F,1128 Xiangyin 32200555 52530366

discount

189188*71235

189188*20844

5%discount

189188*70367

discount Some of Entertainment,sport and all kinds of culture ticket with gift,pay 3% for

(2).Open Time: 24 hours

5%discount(except special day) 5%discount

discount

discount

4.2
District Hongkou Changning Name Carrefour (Quyang Store) Carrefour (Gubei Store) Carrefour (Zhongshan Park Store) Carrefour (Wuning Store) Putuo Carrefour (Zhenbei Store) Carrefour (Wanli Store) Xuhui Baoshan Minhang Carrefour (Xuhui Store) Carrefour (Xinzhuang Store) Carrefour (Gongjiang Store) Carrefour (Youyi nanfang shangcheng Store) Carrefour (Qi Bao Store) Carrefour (Jinqiao Store) Carrefour (Lianyang Store) Pudong Carrefour (Jufeng Store) Carrefour (Zhangjiang Store)

Supermarket
Address 560,Quyang Rd 268, South Shuicheng Rd B3, 1018 Chang Ning Rd 20,Wuning Rd 328,Taopu Rd 1500, Xincun Rd 1995,Xietu Rd 5001,dushi road 1208, Gongjiang Rd 7388,Humin Rd 3655, Qi Xin Rd 555, Biyun Rd 185, Fangdian Rd jufeng lijing rd 2860 gaoke m. rd

Carrefour(chuansha store)
Carrefour (Xinlicheng Store) Jiading Qingpu Carrefour (Nanxiang Store) Carrefour (Xujing Store)

1118 miaojing rd
2671, Gaoqing Rd 3168, Fengxiang Rd huqingping rd

4.1 Convenient Store
District Convenient store bright dahua bright linnan bright xinhu bright aihui Baoshan bright xinhua bright songbin bright songbao bright shanghai uni bright baolin bright zhenning bright tianshan xi bright xinfu bright yanan bright anshun bright kaixuan Address 1480 dahua rd 1045 linnan rd 689 xinhu rd 321 aihui rd 1059 xinhu rd 68 songbin rd 162-164 songbao rd 9 jufengyuan rd 259 baolin rd 481 zhenning rd 409 tianshanxi rd 13 xinfu rd 1111 maotai rd 328 anshun rd 1671 kaixuan rd

Changning

bright guanghua Changning bright beiyu bright hami bright fuquan bright fanyu bright changning zhi bright pusong yi bright chengjiaqiao bright feihong bright wujin bright tangshan bright chezhan bright changzhong bright dongbaoxing bright wanan bright baoding bright tianbao bright hailun bright wuhua bright gongping bright deping bright anfen Hongkou bright guanglin yi bright zhuzhou bright liangcheng er bright shangqiu bright yutian zhi bright kunshan bright wenqian bright jiulong bright piaoying bright daming bright changzhong er bright huayuan bright xinlu bright miyun bright dongjiadu bright zhaozhou bright fangbang bright luxiang bright ningbo

540 xinhua rd 88 beiyu rd 176 hami rd 210 fuquan rd A2 1 fanyu rd 301 changning zhi rd 9 pusong n. rd 267 chengjiaqiao rd 370 feihong rd 496 wujin rd 91 tangshan rd 305 chezhan s. rd 205 changzhong rd 643 dongbaoxing rd 641 wanan rd 239 baoding rd 65 tianbao rd 8 hailun xi rd 188 siping rd 758 gongping rd 1205 deping rd 776 anfen rd 60 guanglin yi rd 252-256 zhuzhou rd 70 liangcheng si cun 497 dongchangzhi rd 19 yutianzhi rd 284 kunshan rd 33 wenqian 38 wujin rd 576 tianbao rd 245 daming rd 6 changzhong rd 189 shuidian rd 1388,qiujiang RD 280 miyun rd 402 dongjiadu rd 173 zhaozhou rd 28 fangbangzhong rd 644 fangbang zhong rd 225 ningbo rd

Huangpu

bright guangdong bright shanxi Huangpu bright donger bright wenzhou bright yunnan bright changsha bright xizang nan bright huining bright songyuaner bright sichuanzhong bright fengzhuang Jiading bright huyigonglu bright jiaxing bright yuyao Jingan bright wanhang bright jiangning bright jinling bright madang bright jianguo bright dapu bright huangpi Luwan bright jumen bright xieqiao bright zizhong bright hefei bright datong garden bright nantangbang bright shunchang bright hongzhong bright xinnan bright lianhua bright honger bright huancheng Minghang bright luoxiu bright hangnan bright luojin bright wanyuan bright hangxin bright pujiang xincheng bright yangjing bright pusan

137 guangdong rd 205 shanxi s. rd 251 dongjiadu rd 8 wenzhou rd 9-11 yunnan s. rd 163 changsha rd 1401 xizang s. rd 492 huining rd 639 bansongyuan rd 569 sichuan m. rd 368 fengzhuang rd 529 huyi gonglu 851 jiahang gonglu 305 yuyao rd 713-721 wanhangdu rd 958 jiangning rd 165 jinling m. rd 301 madang rd 125 jianguozhongrd 319 dapu rd 783 huangpi s. rd 181 xietu rd 77 xujiahui rd 133-137 zizhong rd 369 madang rd 168 luban rd 125 nantangbang rd 22 hefei rd 480 hongzhong rd 94 xinnan rd 2150 lianhua rd 762 hongzhong rd 2555 hongmei rd 1525 luoxiu 177 hangnan rd 588 lianhua s. rd 1295 caobao rd 372 hangxin rd 199 jianghua rd 95 yangjingzhen 653 pusan rd

bright beicai bright gushan bright pudian bright changli bright fanghua bright dadao bright dongming bright lianan dong bright lingzhao Pudong bright eshan bright jinqiao bright dongjing bright miaopu bright eshan er bright nanmatou bright pudong nan bright licheng bright chuansha bright dongbo bright nanyangjing bright yuntai bright caoyang bright lishan bright baiyu bright yinxing bright zhongbei bright yangliuqing bright meichuan bright dongxin bright luochuan Putuo bright wanxin bright shiji bright guangfuxi bright yanchang xi bright lanaoxi bright zhiyin rd bright wuwei bright huachi er bright mingfeng bright jinshajiang bright shiquan

625 hunan gonglu 332 gushan rd 333 pudian rd 359 changli e. rd 505 fanghua rd 2637 pudong ave 2626 dongming rd 79 lianan e. rd 53 lingzhao rd 191 eshan rd 139 jinqiao rd 303 dongjing rd 1696 pudong ave 502 eshan rd 434 nanmatou 3629 pudong s. rd 30 licheng rd 238 jixian rd 239 dongbo rd 283 nanyangjing rd 4407 pudong s. rd 770 caoyang rd 57 lishan rd 537 ningxia rd 114 yinxing rd 2658 zhongshanbei rd 785 yangliuqing rd 1009 meichuan rd 111 dongxinzhi rd 238 lishan rd 2399 zhongshan bei rd 1415 jiangning rd 2147 guangfu w. rd 176 yanchang w. rd 222 lanaoxi rd 1028 changshou rd 1059 wuwei rd 6 huachi rd 604 taopu rd 2757 jinshajiang rd 219 shiquan rd

Qingpu

bright shengli bright zhangbang

80 xianqian rd 42 zhangbang rd 559 laiting s. rd 323 longhua w. rd 301 sanjing rd 1466 xietu rd 141 yongkang rd 60 qingzhen rd 76 linling rd 21 shiziwan 376 zhaojiabang rd bright longchang 147 tongbei rd 702 jiangpu rd 64 longchang rd 130 meizhou rd 1342 shiguang rd 137 benxi rd 541 changyang rd 448 huimin rd 10 songpan rd 94 dahushan rd 2663 pingliang rd 286 baotou rd 383 tumen rd 1132 shiguang rd 1066 guohe rd 290 shuangyang rd 496 kailu rd 14 yanji zhong rd 790,yingkou RD 55,hejian RD 511,zhongyuan RD bright aiguo 1556,dalian west RD 847,hangzhou RD 1169,yangshupu RD 45,1028,siping RD 1005,huangxing RD 135,datong RD 281,zhiyuan RD

Songjiang

bright laiting bright longhua bright sanjiang bright xiaomuqiao bright yongkang

Xuhui

bright qingzhen bright linling bright shiziwan bright qingong 467 tengyue rd bright tongbei bright jiangpu bright yangpu bright meizhou bright shiguang bright benxi bright changyang bright huimin bright daqiao bright dahushan bright pingliang bright baotou

Yangpu

bright tumen bright shiguanger bright guohe bright shuangyang bright kailu bright yanjizhong bright yingkou bright hejian bright zhongyuan 2557,pingliang RD bright dalian bright hangzhou bright yangshupu bright fuxin bright huangxing bright datong bright shiyuan

bright kangle bright hetian bright haining bright heyang bright quwo bright wenxi bright xibaoxing bright zhijiang bright guangzhong bright shenjiazhai Zhabei bright hongxing bright changan bright gaoping bright qingyun bright daning bright yangqu bright gonghe building bright yonghe bright fengxi bright gongxing bright pushan two bright zhongpu bright gongheer bright fenxi two

118-120,kangle RD 434, hetian RD 1179,haining RD 834,yanchang middle RD 354, quwuo RD 1274,wenxi RD 858 xibaoxing RD 284 zhijiang west RD 915,guangzhong west RD 823-825,datong RD 485,zhongxing RD 1000£¬changan RD 218,gaoping RD 313,qingyun RD 15-883,daning RD 565,wenxi RD 946,gonghexin RD 209,yonghe RD 472,fengxi RD 608,zhongxing RD 580,pushan RD 916,zhongshan north RD 2303-1 gonghexin RD 80,fenxi RD

Phone 55896078 62096351 62255656 62312922

66253511 64431037

56754167 34124688 64619390 50304420 50336790

50657266 39925252

Phone 66390205 36120890 66362484 56735141 66670693 56679340 56560878 66120860 66591857 62520656 62392401 62815643 62900059 62195166 64070302

62800148 52173723 62626403 52201269 62265976 62102077 52172761 54222494 65013023 63241753 65120422 65285844 65428359 56323790 65365186 65124054 65045825 65403760 65087571 65637083 68569411 56819466 65441644 66528181 65924872 65414176 55885961 63244279 55395993 63061542 65010608 63560575 65168962 56905793 56638363 65212278 63771395 53066026 63304573 63284939 63612709

63293089 63224791 63772984 63590079 63202747 63594561 53077891 63147239 63161799 63238597 59183869 59121155 61405201 62170815 62314505 62668994 63864617 63863308 64724673 63044091 53060393 63019871 63016085 53824526 63865406 63047478 63010328 63282715 64060193 64981201 64655221 64651302 64653546 64556835 54474425 54391447 64011990 64201628 33882029 68535769 50865037

68925609 68530367 68766030 50783983 50914671 58468162 50834830 58435743 58418613 68732249 58465262 68465899 58856964 68734590 58732124 58730104 58742814 68393967 50693105 68550705 58833774 62547256 56536368 62440694 66953952 52917150 52820301 62643941 52900387 56537352 62034255 62771537 62861798 56944020 62040314 62309329 66270377 52908625 52769162 39100517 62036084

59732530 59857332 33737882 64879580 54481839 64038319 64728527 64163126 64162923 64381879 64459917 65690943 65462598 65890782 65209260 65391404 65329404 65028016 65465296 65418028 65430862 65639055 65672814 65586018 55820252 65244630 65066125 65205021 65320180 65505954 65488330 65703064 65241954 65806891 65797343 65180162 65895017 65044128 65019514 63174172 56635737

53540100 56306938 63067383 56094203 66690542 56480164 56307048 56986100 36050252 66543163 56636370 63179249 66250374 56328350 66250612 56887382 56987145 56653008 56919561 56632084 56655772 66580162 56771023 56797412

4.3 District

Shopping

Bar Address Phone SPORT100(Riffles Store) -5F 268 Middle Xizang Rd 4 63403036 SPORT100(Dongfang department Store) 7-8F 800East Nanjing Rd63610720 Huangpu SPORT100(Shimao internation square Store) Rd 63510690 7F, 829,East Nan jing Landmark Plaza 409-459, east nanjing rd 63513828-31135 sanfu wanti store 589-2F tainyaoqiao RD 54890385 Xuhui sanfu jixian store 859-3F tianyaoqiao RD 54890663 Levi's 800 huaihai rd 54045121 Luwan 918 huaihai zhong RD 64159373 Parkson ☆ Sa Sa(funv store) 523 huaihai rd 107 store 169 wujiang rd 62675832 CIMARRON(wujiang store) Jing'an LEVI'S(wujiang store) 105-106 store 169 wujiang rd 62675812 ☆ Sa Sa(nanjing rd) 5F 1168 nanjing w. rd ☆ Sa Sa(changshou store) 1118 changshou rd. Putuo 1F Zhabei SPORT100(Daning Shopping center Store) 1-2F, 1868-2008, Gong he xin Rd 66521207 ☆ Hola(xianxia store) 2F 88 xianxia w. rd 52191919 Changning Parkson 100 zunyi RD 62370685 sanfu gubei store 2789 yanan west RD 62426026 SPORT100(Qibao long cheng 3655, Qi xing Rd 54858476 2-3F, Store) 5001 dushi RD Parkson 34633195 Minhang ☆ Hola(xinsong store) 1F 855 xinsong rd 64938000 BLANC DE RG Minhang 1500 lianhua s rd Store 33580563 Jiading Sport 100 (Nanxiang Carrefour Store) rd 3618 fengxiang 39926548 ☆ Hola(wujiaochang store) 189 zhengtong rd. 1F 65111888 Yangpu ☆ Sa Sa(wanda store) C08 77 songhu rd sanfu wujiaochang store 391 handan RD 55662099 ETAM 3F, 168, West Lujiazui Rd50471316 Sport 100(Damuzhi Store) fangdian rd 185 68569187 Sport 100(Chuansha Store) xinchuan rd 401 58987886 Pudog ☆ Hola(grandmall store)B1 168 lujiazui w. rd 50478000 SPORT100(Qibao long cheng Store) Lujiazui Rd 50472079 4F,168, West sanfu jinqiao store 622 biyun RD 61059299

Baoshan

Sport 100 (Baoshan Store) 1255 mudanjiang rd 4.4 Laundry

District Jingan Changning Minhang

Laundry Address Phone Fornet Laundry 433 Changping Rd 52131612 Elephant king Laundry(Jiangning Store) Rd 345,Jiang Ning 62552210 Funaite Laundry (xingfu store) Room5,135, Fahuazhen RD 62825923 Elephant king Laundry(Qixin Store) Rd 2923, Qi Xin 64590007 4.5 d phone

District baoshan

changning

jing an

minghang

nanhui

pudong

putong qingpu songjiang

Store Address Phone d phone anxin 1228 mudanjiang rd 56112998 d phone baoshan er 1728 mudanjiang rd 66780766 d phone baoshan san 1725 mudanjiang rd 56601771 d phone xijiao 88 xianxia w.rd 52160010 d phone zhengda tianshan tianshan w. rd 541 52174884 d phone longemont2 1018 changning rd 52395422 d phone yaxin 401 changshou rd 62999800 d phone nanjing w. rd 771 nanjing w. rd 62536810 d phone qibao er 3023 qixin rd 54861367 d phone tuanqiao 182 tuanxing rd 61131059 d phone yiloujingpin 7388 humin rd 54179958 d phone nanfang 7388 humin rd 34121312 d phone qixin 3088 qixin rd 54869119 d phone nanhui 44-46 zhendong ave. 68031593 d phone pusan 140 linyi rd 58704540 d phone chuansha 364 xinchuan rd 58907702 d phone chuansha xinde367 xinde rd 58903760 d phone zhengda yanggao 2128 yanggao m. rd 51348519 d phone zhengda 168 lujiazui w.rd 50471788 d phone fengzhuang 1611 caoan rd 69190278 d phone qingpu xin 5 juxing ave. 59726259 d phone songjiang 177 zhongshan zhong rd 57820172 d phone songjianger 272 zhongshan m.rd 57811330

xuhui

yangpu zhabei

d phone meiluo d phone pacific d phone tianlinxin d phone changyang d phone youyicheng d phone duolun d phone gainian

1111 zhaojiabang rd 1117 zhaojiabang rd 396 guilin rd 1865 changyang rd 2500 siping rd 51-55 sichuan n. rd 1851 sichuan n. rd

64267987 64867004 64823677 65430137 65483411 51053350 63062608

discount Other goods will at 10% discount except 10%discount 10%discount 63513828-31135

10%discount

10%discount

10%discount

discount 10%discount 10%discount 10%discount 10%discount

Discount


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:473
posted:11/7/2009
language:English
pages:84