Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Outlook 2007

VIEWS: 1 PAGES: 54

									                Brukerdokumentasjon
                 MS Outlook 2007
Innholdsfortegnelse
1    OUTLOOK 2007 ....................................................................................................................................................... 3
  1.1     OVERSIKT – STANDARD OUTLOOK KLIENT......................................................................................................... 3
  1.2     Å JOBBE I TILKOBLET ELLER FRAKOBLET MODUS ............................................................................................... 4
  1.3     OVERSIKT – OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) .................................................................................................... 5
  1.4     PÅLOGGING ........................................................................................................................................................ 5
  1.5     OVERSIKT ........................................................................................................................................................... 5
VALG OG MULIGHETER I OWA ER BESKREVET UNDER HVERT ENKELT PUNKT DER DET ER
ANNERLEDES ENN I STANDARD OUTLOOK KLIENT. ......................................................................................... 6
2    BRUK AV E-POST ................................................................................................................................................... 7
  2.1   SKRIV NY E-POST ................................................................................................................................................ 7
  2.2   SVARE PÅ MOTTATT E-POST.............................................................................................................................. 10
  2.3   SLETTE E-POST ................................................................................................................................................. 11
  2.4   HVORDAN VARSLES NY E-POST? ....................................................................................................................... 11
  2.5   SIGNATUR......................................................................................................................................................... 12
  2.6   SORTERING AV E-POST...................................................................................................................................... 13
  2.7   ENDRE VISNING FOR LEST E-POST ..................................................................................................................... 13
  2.8   E-POST LAGRING OG PLASSERING I MAPPER ...................................................................................................... 14
  2.9   FULL INNBOKS .................................................................................................................................................. 16
  2.10  ”FLAGGING” AV E-POST – KOPIERING TIL OPPGAVER ....................................................................................... 16
  2.11  LAGE REGEL ..................................................................................................................................................... 18
  2.12  SETTE OPP FELLES E-POSTKASSER OG GI TILGANG TIL EGEN INNBOKS .............................................................. 19
  2.13  RSS-FEEDS ....................................................................................................................................................... 22
  2.14  REGEL FOR KOPIERING AV SENDTE MELDINGER TIL ”RIKTIG” SENDTE ELEMENTER MAPPE VED BRUK AV FLERE
  E-POST BRUKERE I SAMME OUTLOOK KLIENT ................................................................................................................. 23

3    BRUK AV KALENDER ......................................................................................................................................... 36
  3.1     KALENDERVISNING .......................................................................................................................................... 36
  3.2     OPPRETTE NY AVTALE (UTEN ROM OG MØTEDELTAKERE) ................................................................................ 37
  3.3     OPPRETTE MØTEINNKALLELSE (MED ROM OG MØTEDELTAKERE) ..................................................................... 38
  3.4     SVARE PÅ OG/ELLER ENDRE MØTEINNKALLING ................................................................................................ 40
  3.5     ÅPNE EN ANNENS KALENDER ............................................................................................................................ 41
  3.6     DELE OG LUKKE KALENDER.............................................................................................................................. 41
  3.7     FRAVÆRSASSISTENT – NÅR DU SKAL VÆRE BORTE ........................................................................................... 42
  3.8     AVANSERT: LEGGE TIL ELLER SLETTE HELLIGDAGER ....................................................................................... 43
4    KONTAKTER ......................................................................................................................................................... 44
  4.1     BEHANDLE KONTAKTER ................................................................................................................................... 44
  4.2     OPPRETTE GRUPPER: DISTRIBUSJONSLISTE ....................................................................................................... 44
  4.3     SØKE OPP KONTAKTER I GLOBAL KATALOG (MULIG OGSÅ I ANDRE LISTER): .................................................... 45
5    OPPGAVER ............................................................................................................................................................ 48
  5.1     BEHANDLE OPPGAVER ...................................................................................................................................... 48
6    KOMMUNIKASJON OG SYNKRONISERING MOBILE ENHETER ........................................................... 50
  6.1     SENDE SMS ...................................................................................................................................................... 50
  6.2     OSLO KOMMUNES SYNKRONISERINGSPOLICY ................................................................................................... 50
  6.3     HVORDAN SETTE OPP SYNKRONISERING ........................................................................................................... 50
  6.4     SIKKERHET PÅ DEN MOBIL ENHETEN ................................................................................................................ 50
                                                                             Oslo Kommune

  6.5    SLETTE EN MISTET ELLER STJÅLET MOBILENHET .............................................................................................. 51
  6.6    SLIK FORETAR DU EKSTERN SLETTING AV DATA FRA EN MOBIL ENHET ............................................................. 51
  6.7    OPPSETT AV MOBILE ENHETER ......................................................................................................................... 51
  6.8    VALG AV MOBILE ENHETER .............................................................................................................................. 53
7   HJELP ...................................................................................................................................................................... 53
  7.1    SØK OG FILTRERING AV UTLISTINGER ............................................................................................................... 53
  7.2    HJELP ............................................................................................................................................................... 53
  7.3    INFORMASJON PÅ INTERNETT ........................................................................................................................... 54
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                                                 Side 2 av 54
                                          Oslo Kommune1 OUTLOOK 2007

1.1 Oversikt – Standard Outlook klient
   Microsoft Outlook 2007 er e-post klienten som leveres som en del av Microsoft Office 2007.
   Når programmet startes, vil et vindu tilsvarende bildet under vises. Som standard starter
   Outlook med E-post og innboks valgt.
   Vinduet er delt opp i følgende elementer (nummer i liste samsvarer med nummererte elementer
   i bildet):

  1. Menylinjen. Her styres alle brukerinnstillingene til Outlook. På den øverste linjen finner du
   nedtrekksmenyen du kan klikke på, og den nederste linje på menyen inneholder hurtigvalg til
   valgt hovedfunksjon. Outlook har følgende hovedfunksjoner: E-post, Kalender, Kontakter og
   Oppgaver. I bildet over er E-post valgt, og hurtigvalg for å besvare, videresende, opprette ny
   e-post og liknende vises. Andre valg vil være tilgjengelig når man er inne på andre
   hovedfunksjoner (se punktet under)
  2. Hovedfunksjon. Valgt hovedfunksjon (i dette tilfellet E-post) er markert med oransje. Ved å
   trykke på annen hovedfunksjon (E-post, Kalender, Kontakter og Oppgaver), vil andre
   elementer vises i samsvar med det valget som er gjort. Nederst i dette området ligger det som
   standard 3 ikoner (Notater, Mapper og Snarveier)
  3. Mapper. Øverste området inneholder 3 hurtigvalg til innboks, ulest e-post og sendt e-post.
   De samme mappene finnes i trestrukturen plassert under. Man åpner/lukker nestede elementer
   ved enten å trykke på +/- tegn foran mappenavn eller ved å dobbeltklikke på mappenavn.Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007               Side 3 av 54
                                            Oslo Kommune

  4. Kalender og Oppgaver: En minikalender, en liste over de neste avtalene og de neste
   oppfølgingspunktene vises på høyre side når e-post er valgt.
  5. Mottatt e-post: Øverste del av hovedvinduet (over blå skillestrek) lister opp mottatt e-post.
   E-post fordeles som standard etter dato (nyest øverst), og grupperes i tillegg i tidsperioder (pr.
   dag for inneværende uke, deretter pr. uke, forrige måned og eldre)
  6. Forhåndvisning: Nederste del av hovedvinduet (under blå skillestrek) gir en forhåndsvisning
   av valgt e-post. Når det velges en mappe i feltet markert med 3-tall på figuren, velges som
   standard første e-post. Øverste del av forhåndsvisningen vil blant annet vise mottakere,
   sendetidspunkt og eventuelle vedlegg.
  7. Statuslinje: Viser antall elementer for valgt mappe, status (om mappene er
   oppdatert/synkronisert og om man er koblet til Exchange-server eller om man jobber
   frakoblet)
  8. Hjelp søkefelt: Hjelp er lett tilgjengelig ved å skrive inn stikkord eller spørsmål i søkefeltet
   og trykke enter-tasten


1.2 Å jobbe i tilkoblet eller frakoblet modus

   Outlook kobler automatisk til Exchange server når du er koblet til nettet og har nødvendig
   tilgang til serveren. Du kan velge å arbeide i frakoblet modus ved å trykke på teksten eller
   liten trekant rett etter markert med tallet 7 (Se figur i punkt 1.1). Outlook vil fungere som
   normalt (skrive e-post, legge inn avtaler også videre) i frakoblet modus, men oppslag
   (kontakter, oppføringer i kalender også videre) vil ikke være tilgjengelig før man igjen er
   koblet opp mot Exchange server.
   Sendt og mottatt e-post, kalenderoppføringer og andre elementer som legges inn i frakoblet
   modus vil bli synkronisert mot serveren neste gang man er koblet opp. Er man i frakoblet
   modus og har nødvendig nettverkstilgang til Exchange serveren, kan man velge å koble seg
   opp igjen på samme måte som man setter Outlook i frakoblet modus. (En hake foran ”Arbeid
   frakoblet” blir borte når eller legges til avhengig av gjeldende status når man trykker på
   linjen)
   Har man treg nettforbindelse, for eksempel hvis man jobber over et tregt modem, kan man
   velge å kun laste ned overskrifter i stedet for hele elementer (med vedlegg). Standard
   innstillinger er at hele elementer lastes ned, men automatisk settes over til kun overskrifter
   når forbindelsen er treg
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                 Side 4 av 54
                                          Oslo Kommune1.3 Oversikt – Outlook Web Access (OWA)
   Det er mulig å gi tilgang til Outlook via internett. Denne tjenesten heter OWA som står for
   Outlook Web Access, og benyttes via nettleseren, Internet Explorer. Denne tjenesten gjør at du
   kan få tilgang til Outlook fra hvilken som helst pc med tilgang til Oslo Kommunes nett.
   Utseende og funksjonalitet på OWA er i hovedsak lik som i standard Outlook, men det er en
   del begrensninger. Utenfor konsernnettet finner du OWA via Oslo kommunes FA-løsning /
   VPN.

1.4 Pålogging
   Tilgang til OWA skjer gjennom Internet Explorer (forutsatt gyldig koppling mot Oslo
   Kommunes nett). Adressen er https://webmail.oslo.kommune.no/owa
   Man logger seg på ved å skrive OSLOFELLES/<brukernavn> og passordet for Windows.
1.5 Oversikt
   Etter innlogging får man opp et skjermbilde som i hovedsak er oppbygd likt som den vi ser i
   standard Outlook klient. Mini-kalender og liste over oppgaver vises ikke når man er inne på e-
   post (standard visningsbilde for start). Meny i toppen er mindre omfangsrik enn den man finner
   i standard Outlook klient.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007               Side 5 av 54
                                         Oslo Kommune
   1.  Menylinje
   2.  Hovedfunksjon
   3.  Mapper
   4.  E-postliste (avhengig av valgt hovedfunksjon)
   5.  Forhåndsvisning av e-post (avhengig av valgt hovedfunksjon)

   Valg og muligheter i OWA er beskrevet under hvert enkelt punkt der det er annerledes enn i
   standard Outlook klient.
   Til brukere som kun benytter OWA:
   Ved førstegangs pålogging vil du se at standard katalogene i Exchange, som for eksempel
   innboks, har engelske navn (Inbox). Hvis du ønsker å endre språket til norsk gjør følgende:

   Klikk på Alternativer i øvre høgre hørnet.   Velg Regional Settings å endre til Norwegian i Choose Language menyen. Klikk deretter på
   ”Rename default folders so their names match the specified language”.
   Klikk Save/Lagre.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007               Side 6 av 54
                                           Oslo Kommune
2 BRUK AV E-POST

2.1 Skriv ny e-post
  1. For å jobbe med e-post, må du velge denne hovedfunksjonen. Dette gjør du ved å klikke på
   E-post nederst i venstre kolonne
  2. Klikk på Ny (øverst til venstre)
  3. Klikk på Til… eller Adressebok for å finne mottaker
   Du får da tilgang til felles adresseliste for Oslo Kommune. Adresselisten er satt opp som
   standard ”Global Adresseliste”. Denne viser alle innslag i Oslo kommunes katalogtjeneste, og
   sorteres på navn. Det er her du søker opp alle mottakere som er registeret i Oslo kommunes
   katalogtjeneste.

   4. Skriv inn navn eller deler av navn i søkefelt øverst til venstre for å innsnevre navnelisten


Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 7 av 54
                                          Oslo Kommune
   Det er også mulig å søke på andre søkekriterier ved å velge avansert søk
   Det er også mulighet for å søke på spesifikke virksomheter ved å søke på
   trebokstavsforkortelsen i ”Alias” (se figur)
   Du får da opp alle innslag i den aktuelle virksomheten.

   Fellesnavn som ”Administrasjon” kommer til å vises i listen som UKE-Administrasjon, BBJ-
   Administrasjon osv. for å kunne skille mellom samme navn som eksisterer i dagens PRK
   løsning.


Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 8 av 54
                                           Oslo Kommune  5. Marker aktuell mottaker og klikk på Til (eller Kopi eller Blindkopi) for å legge til
  6. Gjenta dersom du har flere mottakere.
  7. Klikk på OK når mottaker(e) er registrert. Du kommer da tilbake til selve e-posten du skal
   skrive. Det er også mulig å skrive e-post adressen til mottageren direkte i Til-feltet.
  8. Skriv inn emne (overskrift)
  9. Skriv meldingen i det store feltet. Eventuelle feilstavelser og antatt feil setningsoppbygning
   vil per standard bli markert med en ruglete linje under teksten. Dette er standard
   funksjonalitet for de fleste Office-produktene og blir ikke gjennomgått i denne
   dokumentasjonen.

   OWA: Korrektur vil ikke vises direkte mens du skriver, men kan velges utført før sending
   ved å klikke på ”ABC” i menyen over e-post når ønskelig.
   Det er mulig å sette innstillinger for korrektur ved å klikke på
   ”Alternativer…/Stavekontroll” i hovedmenyen
  10. Hvis vedlegg skal legges til e-posten, gjør du følgende:
     a. Klikk på Legg ved fil (bindersen fra verktøylinja)
     b. Bla gjennom mapper/filer til du finner aktuell fil
     c. Marker filen og klikk på Sett inn (vedlegget plasseres under Emne-feltet)
     d. Alternativt: Det er også mulig å legge til andre elementer fra Outlook. Klikker du på
       ’Legg ved element’ ved siden av bindersen vil det åpne seg et vindu med
       mappestrukturen. Du kan navigere rundt i denne og klikke på valgt element og ”OK”
       for å legge til dette som vedlegg.
     e. Alternativt: Ved å velge arkfanen ’Sett inn’ får du hurtigvalg for å legge til andre
       typer elementer, dette er standard for de fleste Office-produktene og blir ikke
       gjennomgått i denne dokumentasjonen.

   OWA: Vedlegg legges til ved å trykke på binders i menyen:
   a. Klikk på binders; nytt vindu dukker opp
   b. Klikk på ”Bla gjennom…”; nytt vindu dukker opp
   c. Velg filplassering og klikk på fil som skal legges ved, klikk på ”Åpne” for å legge til


Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 9 av 54
                                            Oslo Kommune    Det finnes ikke en ”Sett inn” arkfane i OWA. Det finnes heller ikke et valg som heter ”Legg
    ved element”

  11. Klikk på Send

  12. Avansert tema: Det er mulig å tilbakekalle sendt e-post. Beskrivelse og metode for å gjøre
    dette er beskrevet i hjelp. Du finner temaet ved å skrive inn ”tilbakekalling” i søkefeltet
    øverst til høyre i vinduet, og deretter trykke på enter-tasten.

    OWA: Denne tjenesten er ikke tilgjengelig

  13. Avansert tema: Det er mulig å velge utsette utsendelse av e-post til et valgt tidspunkt. Du
    finner dette under arkfanen ”Alternativer” og knappen ’Utsett levering’. I vinduet som
    dukker opp kan man også velge å få sendt kvittering for når e-post ble åpnet, varighet for e-
    post og andre sikkerhetsinnstillinger. Du kan finne dette beskrevet i hjelp ved å skrive inn
    ’forsinke levering’ i søkefeltet øverst til høyre i vinduet og deretter trykke på enter-tasten.

    OWA: Deler av tjenesten er ikke tilgjengelig, men ved å klikke på ”Alternativer…” i
    menyen i vinduet for ny e-post, vil man kunne velge å få tilsendt kvittering for når melding
    er levert eller når mottaker har åpnet e-posten
2.2 Svare på mottatt e-post
  1. Dobbeltklikk på den e-posten du vil svare på, eller klikk en gang på e-post og deretter på
   Svar i menyen

  2.    Klikk på Svar/Svar til alle (eventuelle vedlegg i e-post det svares på blir ikke med i
    svaret) eller Videresend (vedlegg blir med)
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                 Side 10 av 54
                                           Oslo Kommune
  3. Dersom du har registrert signatur (se punkt 2.5), vil denne vises nederst i meldingen.
   Alternativt kan du klikke på Signatur på verktøylinjen og definere den nå.


2.3 Slette e-post
  1. Klikk på den e-posten du vil slette
  2. Trykk Delete-tasten (Et stort kryss i verktøylinjen)
  E-posten havner nå i mappen Slettede Elementer i venstremenyen.

2.4 Hvordan varsles ny e-post?
   Ny e-post varsles med en liten konvolutt nederst til høyre i skjermbildet (i systray), uavhengig
   av om du jobber i andre program. Dette vil kun skje mens Outlook er startet. Ny e-post vil
   plassere seg i ”Innboks”. Dobbeltklikkes konvolutten, vil innboksen i Outlook åpnes.
   OWA: Ny e-post varsles som standard med lyd og en pop-up. Innstillinger for dette kan settes
   ved å klikke på ”Alternativer…/Meldingstjeneste” i hovedmenyen
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 11 av 54
                                            Oslo Kommune2.5 Signatur
  Du kan definere en eller flere signaturer som kan settes opp til å bli automatisk inkludert i e-post
  som sendes/besvares.
  I Oslo kommunes designhåndbok kapittel 9, finner du oversikt over hvordan en signatur i Oslo
  kommune skal se ut.

  Følg trinnene under for å opprette en signatur:

  1.  Klikk Verktøy – Alternativer
  2.  Klikk Fanen E-postformat
  3.  Klikk Signatur
  4.  Alternativt: Klikk på Signatur - Signaturer… i verktøylinjen når du har åpnet e-post/ny e-
    post vindu
  5. Klikk Ny
  6. Gi signaturen et navn, for eksempel Standard
  7. Klikk OK
  8. Nederst i skjermbildet kan du nå skrive inn den ønskede signaturen
  9. Klikk OK
  10. Lag om nødvendig flere signaturer (for eksempel Enkel)
  11. Angi hvilken signatur som skal være standard ved Nye meldinger og ved Svar/
    videresendinger
  OWA: Det er kun mulig å legge til èn signatur som benyttes ved sending av ny e-post. Denne nås
  via ”Alternativer… / Meldingstjeneste”Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 12 av 54
                                           Oslo Kommune
2.6 Sortering av e-post
   Som standard vil e-post sorteres fra nyeste til eldste element. Dette kan enkelt endres ved å
   klikke på kolonneoverskriftene øverst i hovedvinduet hvor e-posten listes opp. For eksempel
   kan man klikke på ”Fra” for å sortere etter avsendernavn i stigende rekkefølge. Klikker man på
   samme kolonneoverskrift flere ganger vil sorteringen veksle mellom stigende og synkende.
   Høyreklikker man på en av kolonneoverskriftene får man opp en liten meny med mer avanserte
   valg for sortering og gruppering av e-post.

   OWA: Sortering fungerer litt annerledes. Det er mulig å velge sortering i en nedtrekksmeny
   og/eller sortere fra nyest til eldst eller motsatt


2.7 Endre visning for lest e-post
   Når du klikker én gang på en ny e-post, vil e-postens innhold bli vist i leseruten til høyre. E-
   posten vil som standard bli markert som lest når den vises i leseruten. Dersom du heller ønsker
   at e-posten skal forbli ulest frem til du åpner den (enten ved å dobbeltklikke på e-posten, eller
   du høyreklikker og velger Marker som lest i menyen), kan du gjøre følgende:

   1.  Klikk Verktøy – Alternativer
   2.  Klikk fanen Annet
   3.  Klikk Leserute…
   4.  Marker ønskede valg (se bildet under)
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 13 av 54
                                           Oslo Kommune
  5. Klikk OK
  6. Klikk OK igjen

  OWA: Alternativer for visning gjøres ved å klikke på visningsalternativer i menyen
2.8 E-post lagring og plassering i mapper
   Ny e-post plasseres som standard i mappen ”Innboks”. E-post som sendes vil som standard
   kopieres til mappen ’Sendte elementer’. Det finnes flere slike spesialmapper, som alle er
   plassert i mappestrukturen i venstre del av skjermen. Her kan du også selv legge til og fjerne
   mapper, og deretter flytte eller kopiere e-post mellom mappene.

   Flytte e-post til en mappe:
   Klikk på og hold knappen nede på e-post i utlisting. Mens du holder knappen nede kan du dra
   e-posten over til ønsket mappe. Slipp knappen når riktig mappe er uthevet. E-post flyttes nå fra
   mappen den var listet ut i, til mappen du slapp den på.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 14 av 54
                                          Oslo Kommune

   Du kan også høyreklikke på e-post i utlisting og velge ’Overfør til mappe…’
   Vinduet som åpnes lister opp samme mappestruktur som vises på venstre side i vinduet. Velg
   ønsket mappe og klikk på ”OK” for å flytte e-post.

   Opprette nye mapper
  1. Du kan opprette ny mappe i vinduet ”Overfor elementer”. Du må først velge en mappe og
   deretter trykke ’Ny…’. Den nye mappen vil legge seg direkte under valgt mappe.
  2. Ny mappe kan også opprettes i mappestrukturen listet ut på venstre side i vinduet ved å
   høyreklikke på en mappe og velge ’Ny mappe…’ i menyen som dukker opp.
   Mappene kan også flyttes fra et sted til et annet på samme måte som man flytter e-post.

   Hvis ønskelig, kan e-post lagres som fil (ikke i OWA):
   1. Marker e-post som skal lagres ved å klikke på den i listen, klikk deretter på ”Fil/Lagre
     som…” i menyen øverst til venstre. Standard vindu for
     lagring filer i Windows vil nå åpnes og du kan velge mappe
     og angi filnavn.

     Under innfyllingsfeltet hvor du angir ønsket filnavn finnes et
     rullefelt hvor du kan velge i hvilket filformat du vil lagre e-
     posten (standard er html):
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007               Side 15 av 54
                                            Oslo Kommune
2.9 Full innboks
   Det er en begrensning på hvor mye plass som er satt av til lagring av mottatt og sendt e-post.
   Dette reguleres av driftstjenesten og kan variere. Hvis maksimal lagringsplass blir overskredet,
   vil det være risiko for at andre som sender e-post til deg vil få denne i retur med beskjed om at
   du ikke har kapasitet til å ta i mot mer e-post. Sjekk rutiner hos servicedesk for administrasjon,
   eventuell bistand og informasjon om tilgjengelig kapasitet.
   For å unngå slike situasjoner er det lurt å rydde jevnlig i e-post mappene dine. Følgende tips
   kan bedre utnyttelsen av plass:
     1. Slett gammel og/eller uviktig e-post. Marker e-post som det ikke lenger er behov for å
       lagre og velg slett (et stort kryss oppe til venstre i vinduet, på verktøylinjen).
     2. Rydd opp i sendte elementer. Vurder om sendte e-poster må lagres, eller om de kan
       slettes.
     3. Rydd opp i/slett store vedlegg. Store vedlegg som sendes vil også kopieres til ’Sendte
       elementer’, vurder om disse må lagres eller om de kan slettes. Det finnes en egen
       spesialmappe for store vedlegg i mappestrukturen på venstre side i vinduet:
       ’Søkemapper / Store vedlegg (Large mail)’. Klikker du på denne, vil e-post som
       inneholder store vedlegg listes ut


2.10 ”Flagging” av e-post – kopiering til Oppgaver
  Viktig e-post kan markeres med ”flagg” for å skille dem fra de øvrige, samt kopiere elementet til
  Oppgavelisten for lettere oppfølging. Dette gjøres på følgende måte:

  1. Høyreklikk den e-posten du ønsker å følge opp (OWA: Høyreklikk på flagg)
  2. Velg Følg opp – og marker aktuelt tidspunkt. E-posten vil nå bli listet opp som en Oppgave
   og vises i Gjøremålsfeltet i høyre kolonne på skjermen. (OWA: Kolonne ikke tilgjengelig)

  3. Du kan velge om du også vil bli varslet på et valgt tidspunkt
  4. Når e-posten er fulgt opp, er det enklest å klikke på det røde flagget i gjøremålsfeltet. Den
   markeres da som utført og markeres med en hake i stedet for flagg i innboksen. E-posten vil
   da forsvinne fra gjøremålsfeltet. Du kan også høyreklikke for å få flere valgmuligheter i
   menyen som dukker opp
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 16 av 54
                                          Oslo Kommune
   Det er også mulig å kategorisere e-post etter egne valgte fargekoder. Dette fungerer på
   samme måte som oppfølging beskrevet ovenfor, men man høyreklikker i stedet på e-posten i
   kolonnen ”Kategorier”. Dette kan også gjøres ved å høyreklikke på kategori-symbol i
   Gjøremålsfeltet.
   E-post som har blitt lagt inn i egne kategorier og/eller er markert for oppfølging, kan listes
   opp ved å gå inn på ”Søkemapper” og tilsvarende underkategori i mappeutlistingen i venstre
   kolonne på skjermen.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007               Side 17 av 54
                                           Oslo Kommune2.11 Lage regel
   Det er mulig å opprette regler som styrer hva som skal skje med e-post som blir sendt til deg.
   Du kan for eksempel lage en regel som sier at mottatt e-post der du er kopimottaker, skal
   havne direkte i en mappe som heter Kopi. Da kan du lese dem når du har tid.
   Eller du kan lage en regel som sier at all post fra en bestemt avsender skal havne direkte i en
   valgt mappe. Beskrivelse for sistnevnte eksempel:

   1.  Klikk på Verktøy – Regler og varsler
   2.  Klikk på Ny regel
   3.  Trinn 1 (øvre del av bildet): Flytt meldinger fra noen til en mappe
   4.  Trinn 2 (nedre del av bildet): Klikk på den blå lenken: Mottakere eller distribusjonsliste
   5.  Finn riktig navn eller gruppe og dobbeltklikk på denne
   6.  Klikk OK
   7.  Klikk på den andre blå lenken: Angitt
   8.  Bestem plassering
   9.  Klikk OK
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 18 av 54
                                           Oslo Kommune

  10. Klikk Neste og sjekk at betingelsene er som du ønsker
  11. Klikk Neste igjen og definer eventuelle unntak fra regelen
  12. Klikk Fullfør for å aktivere regelen

  OWA: Innstillinger for å lage/endre regler finnes under menyvalgene ”Alternativer…/Regler”


2.12 Sette opp felles e-postkasser og gi tilgang til egen innboks

   Du kan dele innboks ved å gi rettigheter til andre brukere til å se din egen innboks:
   Bruker som ønsker å dele innboksen sin må gi rettigheter ved å høyreklikke på ”Innboks”,
   velge ” Mine delingstillatelser”, og deretter åpner arkfanen som heter ”tillatelser”. Her kan
   brukeren tillegge rettigheter til personer eller grupper:
   For fellespostkasser anbefales det her å sette ”Tilgangsnivå” til ”Redaktør”.

   Det må også gis rettigheter til å handle på vegne av dersom det skal være mulig å sende/svare
   på e-post på vegne av ”fellespostkassen”:

                          I Outlook velg ”Verktøy”, ”Alternativer” og
                          klikk på ”Representanter” fanen.

                          Deretter klikk på ”Legg til…” knappen for å
                          legge til brukere som skal ha rettighet til å
                          handle på vegne av postboksen
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 19 av 54
                                           Oslo Kommune

                          Etter brukere er valgt må man gi disse eksplisitt
                          tillatelser til å handle på vegne av postboksen
   Fremgangsmåte for å åpne en annen brukers innboks:
   For en bruker som ønsker å åpne en annen brukers innboks gjøres dette slik:
   Velg ”Fil” > ”Åpne” > ”Annen brukers mappe” (se figurer)
   Deretter søker du på navnet til den brukeren du skal se innboksen til.

   Dersom denne skal ligge permanent tilgjengelig i Outlook ”Alle e-post mapper” må du legge
   denne til i profilen din:sfd

   Velg ”VerktøyKontoinnstillinger…” og verifiser at du får valget ”Ny…” og ”Endre…”, se
   bildet under.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 20 av 54
                                 Oslo Kommune
   Marker/velg ”Microsoft Exchange” og klikk på ”Endre…”
   Klikk på ”Flere innstillinger…”
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007      Side 21 av 54
                                           Oslo Kommune
                           Velg ”Avansert”-fanen
   Velg ”Legg til…” deretter skriver du inn navnet på postboksen du ønsker skal legges til i din
   Outlook.

2.13 RSS-feeds
   Det er mulig å legge til nyhetsoverskrifter fra gitte nettsider i Microsoft Outlook. Dette kalles
   RSS-feeds. En av mappene som listes på venstre side heter ’RSS feeds’. Du kan legge til
   nyhetsoverskrifter ved å høyreklikke på mappen og velge ’Legg til ny RSS-feed…’. Du får da
   opp følgende dialogboks:
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 22 av 54
                                           Oslo Kommune
   I innfyllingsfeltet kan du kopiere adressen til tjenesten du ønsker å abonnere på. Symbolet for
   RSS-feeds er     . Når du er inne på nettsider som har RSS som tjeneste vil du kunne trykke
   på denne for å vise RSS-utlisting. Adressen for denne kan kopieres rett fra adressefeltet i
   Internet Explorer. Hver tjeneste du velger å abonnere på vil legge seg som en undermappe
   under mappen ’RSS feeds’. Ved å klikke på aktuell tjeneste listes nyhetsoverskriftene i
   hovedvinduet på tilsvarende måte som e-post.
2.14 Regel for kopiering av sendte meldinger til ”riktig” Sendte
    elementer mappe ved bruk av flere e-post brukere i samme
    Outlook klient


Bakgrunn
Dersom det benyttes flere e-postbrukere i samme Outlook-klient vil sendt e-post legge seg i mappen
sendte elementer tilhørende pålogget bruker selv om e-posten sendes fra en av de andre e-
postbrukerne i Outlook-klienten. Dette vil typisk være tilfelle for en bruker som sender e-post for en
eller flere fellespostkasser i tillegg til sin egen e-postbruker.
GReP prosjektet har laget en Outlook-regel som delvis avhjelper dette. Regelen kopierer sendt e-post
fra brukerens egen sendte elementer til tilsvarende mappe for brukeren det sendes fra. Hvordan
regelen virker og hvordan den aktiveres er beskrevet nedenfor.

Hvordan virker regelen
Regelen heter SendteElementerRegel og kan lastes ned fra Outlook-nettsidene, Regelen leter etter en
bestemt tekststreng i e-postteksten. Finnes tekststrengen kopieres e-posten til en fastsatt mappe.
Tekststrengen og mappen det kopieres til må være unik for hver e-postbruker som benyttes i
klienten. Det må finnes et eksemplar av regelen for hver e-postbruker som benyttes i klienten.
Håndterer outlook-brukeren en felles e-postkasse må det finnes en versjon av regelen. Håndterer
brukeren tre felles e-postkasser må det finnes 3 kopier av regelen, en for hver e-postkasse.

Begrensninger
   Sendt melding kopieres. Dvs. det ligger igjen en kopi i brukerens sendte elementer.
   Regelen(e) virker kun på klienten. Dersom brukeren logger seg på flere PC-er, må regelen(e)
   være satt opp identisk på disse.
   Regel virker av samme grunn bare på Outlook tykk klient, ikke på OWA. OWA vil håndtere
   dette korrekt og regel er unødvendig.Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 23 av 54
                                        Oslo Kommune

Installere regelen

    1. Last regelen SendteElementerRegel ned på din PC. Den ligger på Outlook-nettsidene i
     mappen ”Nedlastinger, regel”
     I eksemplet nedenfor er den lagt i ”Mine dokumenter”.
    2. Start Outlook og klikk ”Verktøy” på menyen.
    3. Klikk deretter ”Regler og varsler” som vist under
Bildet nedenfor vil nå åpne seg.
    4. Klikk ”Importer regler”
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007             Side 24 av 54
                                           Oslo Kommune
Du får nå fram et bilde hvor du skal velge fra hvilken fil regelen skal hentes.

    5. Velg lokasjonen hvor du lagret filen fra prosjektets intranett. ( Her Mine dokumenter) og
     klikk ”Åpne”
    6. Trykk deretter ”OK”
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 25 av 54
                                            Oslo Kommune
Du har nå installert regelen.

Skal du sende fra flere enn en e-postboks i tillegg til din egen, klikk ”Kopier…” i ”Regler og
varsler”-bildet og følg instruksjonene på skjermen. Gjenta til du har like mange eksemplarer av
regelen som du har e-postbokser. Alternativt kan du gjenta punktene 4 – 6 over til du har riktig antall
regler.

Som det går fram av reglebeskrivelsen (bildet under), er regelen i utgangspunktet satt opp til å se
etter teksten ”QA GreP”. Du må endre dette til en tekststreng som identifiserer den e-postboksen
regelen skal benyttes med. Vi har i eksempelet benyttet navnet på e-postboksen, QA GreP.

    7. Du endrer teksten ved å klikke på søkestrengen som vil være blå og understreket, se
     nedenfor. Du vil da få opp vinduet ”Søketekst”. Her erstatter du ”QA GreP” med den
     teksten som er riktig for ditt bruk, for eksempel ”Postmottak xx”. Bruk knappene ”Fjern”
     for å fjerne tekst og ”Legg til” for å legge til ny tekst. Klikk OK når du er ferdig.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 26 av 54
                                          Oslo Kommune
Du må nå få regelen til å peke på riktig ”Sendte elementer” mappe, mappen som sendt e-post skal
kopieres til.

    8. Klikk ”Sendte elementer” og du får opp et vindu som viser mappene i Outlook på din PC,
     vist under. Gå opp eller ned til du finner ”Sendte elementer” under den e-postbrukeren
     regelen skal gjelde for. Klikk på mappen slik at den markeres og klikk deretter OK. Se
     bildet under. Her ligger mappen under ”Postboks – QA GReP” som er den brukeren
     regelen i eksempelet skal håndtere.

Gjenta punktene 7 og 8 for hver av postkassene/reglene du har i din Outlook.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007               Side 27 av 54
                                           Oslo Kommune
Hvordan sikre at reglen virker
Regelen går igjennom e-posten når den sendes og søker etter teksten som du la inn i punkt 7 over.
For å sikre at denne teksten er med i e-posten og er korrekt skrevet , kan det lages en signatur som
innholder teksten. Når du sender e-post fra en fellespostkasse, velger du en tilhørende signatur som
innholder teksten. Nedenfor er det vist hvordan du lager en signatur

Legge inn en signatur
  1. Fra Outlooks hovedmeny velg ”Verktøy” deretter alternativer som vist under
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 28 av 54
                                    Oslo Kommune
Du får nå opp et vindu for forskjellige alternativer i Outlook.
  2. Velg fanen for e-postformat og klikk på knappen ”Signatur…”
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007         Side 29 av 54
                                         Oslo Kommune

Du får nå opp et bilde for å håndtere signaturer.
  3. Klikk knappen ”Ny…”
Du får nå opp en veiviser for å lage en ny signatur.

  4. Velg et navn for signaturen. I eksemplet har vi valgt QA GreP. Klikk ”Neste >”
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007              Side 30 av 54
                                 Oslo Kommune
Du kommer inn i bildet ”Rediger signatur”.
  5. Skriv inn signaturen. VÆR 100% SIKKER PÅ AT SIGNATUREN INNHOLDER
   SØKETEKSTEN DU LA INN UNDER PKT. 7 I AVSNITTET Installere regelen.

  6. Klikk ”Fullfør”
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007      Side 31 av 54
                                         Oslo Kommune
   9. Sjekk at den nye signaturen vises i ”Lag signatur” vinduet og klikk ”OK”.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007              Side 32 av 54
                                          Oslo Kommune
   10. Klikk ”OK” for å lukke ”Alternativer vinduet”. Signaturen er nå klar til bruk.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007              Side 33 av 54
                                           Oslo Kommune
Slik setter du inn signaturen i utgående e-post
Dersom signaturen i utgående e-post ikke tilhører e-postboksen i ”Fra…” feltet, høyreklikker du
signaturen som står der. Du får da opp en liste over tilgjengelig signaturer. Velg signaturen som
tilhører avsender i ”Fra...”feltet. E-posten er nå klar til å sendes.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007               Side 34 av 54
                                         Oslo Kommune

For å kontroller at regelen virker send en e-post innholdende signaturen og sjekk innholdet i
tilhørende ”Sendte elementer” mappe. Du skal nå ha e-posten i listen over elementer i mappen som
vist under.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007              Side 35 av 54
                                           Oslo Kommune3 BRUK AV KALENDER


3.1 Kalendervisning
   Klikk på Kalender nederst i venstre kolonne
   Standard visning av kalenderen er Uke. Du kan variere mellom Vis arbeidsuke, Vis hele
   uken. Du kan også velge Dag eller Måned ved å klikke på ønsket intervall øverst i
   hovedvinduet.
   Gjeldende dato vises med en rød ring rundt datoen i mini-kalenderen i venstre kolonne.
   Hvis du skal se på/endre avtaler for annen dato, kan du klikke på ønsket dato. Utlisting av
   planlagte aktiviteter i hovedvinduet vil endre seg til valgt dato
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007               Side 36 av 54
                                           Oslo Kommune3.2 Opprette ny avtale (uten rom og møtedeltakere)
  1. Klikk Ny på menylinjen øverst til venstre. Et vindu for å opprette en ny avtale åpnes (se
   bildet nedenfor)
  2. Fyll inn emne, sted og tidspunkt og skriv inn beskrivelse/agenda for avtalen i det store
   tekstfeltet
  3. Dersom avtalen gjelder hele dagen, må du huke av i ruten ved siden av der du angir
   klokkeslettet. Legg merke til at kalenderen da vil angi hendelsen som ledig tid. Hvis dette
   ikke er ønskelig kan du endre dette ved å endre fra Ledig til for eksempel Opptatt.


  4. Rett under dette valget kan du velge å bli få påminnelse (i form av en lyd, og et vindu som
   dukker opp) i forkant av møtet. Standard er at påminnelser sendes15 minutter før start, men
   dette kan du også justere selv om du ønsker.

  5. Vedlegg: Det kan også legges ved vedlegg til en avtale som opprettes. Dette gjøres ved å
   velge arkfanen ”Sett inn”. Verktøylinjen endrer seg til å inneholde en rekke valg for å sette
   inn elementer. I OWA kan du legge til vedlegg ved å trykke på binders i menylinjen.
   Arkfanen ”Sett inn” er ikke tilgjengelig  6. Gjentagende avtaler: Dersom avtalen skal gjentas, klikker du Regelmessighet og legger inn
   hyppighet. Dette er nyttig for å sette opp møter som for eksempel gjentas fast hver uke. I
   OWA vises dette valget kun med symbolet (to piler i ring)
  7. Kategorisering av avtale: Du kan angi at avtalen er privat, av høy viktighet eller lav viktighet
   ved å klikke på hurtigvalg for dette til høyre i menyen i toppen av vinduet. Dersom du velger
   at avtalen er privat, vil ikke andre kunne se hva du er opptatt med det tidsrommet denne
   avtalen gjelder.
  8. Klikk Lagre og LukkBrukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 37 av 54
                                           Oslo Kommune3.3 Opprette møteinnkallelse (med rom og møtedeltakere)
  Å opprette en avtale der du vil invitere noen til å delta, samt booke møterom, gjøres på samme
  måte som beskrevet i kapitlet ovenfor. I tillegg må du utføre noen operasjoner til.

  1. Følg punktene i 3.2
  2. Klikk Inviter Deltagere og sen Til..
  3.
  4. Du må også klikke på Planleggingsassistent og klikk ”Legg til deltakere…”
  5. Du får nå opp samme adresseliste som når du skal sende e-post.
  6. Skal eksterne møtedeltakere som ikke ligger i adresseboka legges til, kan e-post for disse
   skrives inn direkte
  7. I Planleggningsassistenten kan du angi hvis personen er Obligatoriske eller Valgfrie
  8. Når du klikker på Planleggingsassistenten, vil du nå se om deltakerne er ledig eller opptatt i
   en det aktuelle tidsrommet. Ledig/opptatt tid vil ikke for eksterne brukere.
   a. Dersom det er deltakere som ikke er tilgjengelig ved angitt
   b. tidspunkt, vil det foreslås annet tidspunkt samme dag der alle / flest mulig er ledige. Klikk
     på det beste av foreslåtte tidspunkt, og møtetidspunktet flyttes dit
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 38 av 54
                                          Oslo Kommune 9. Booke møterom: Klikk Legg til rom…
 OWA: Klikk på ”Velg rom / mer…”

 10. Rull på listen til du finner et rom du ønsker å bruke. Det kan med fordel markeres flere rom
   ved å holde ned Ctrl-tasten og klikk på de ønskede rommene. Dette vil gi større sjanse for å
   finne et som er ledig
 11. Når rommene er markert, klikker du knappen Rom -> og deretter OK
 12. Under Foreslåtte tidspunkt markerer du det rommet som passer best til ditt møte (dermed
   avmarkes de andre rommene på venstre side. Du kan også slette alle andre rom i
   planleggingsassitenten)
 13. Nå har du funnet det optimale tidspunktet for både møtedeltakere og rom
 14. Klikk tilbake til Avtale (egen arkfane i OWA) og sjekk at alt ser greit ut.
 15. Klikk Send

 MERK: Et møterom må da være registrert i Oslo kommunes katalogtjeneste. Husk at du bare kan
 booke møterom på din egen etat.
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007               Side 39 av 54
                                              Oslo Kommune3.4 Svare på og/eller endre møteinnkalling
      Møteinnkallinger mottas som e-post i innkurven. De havner også direkte i kalenderen din, men
      har da en stiplet kant på venstre side inntil du besvarer den. Dette blir gjort for at tiden skal
      være reservert. Du kan også redigere møteinnkallinger du tidligere har svart på (som da er uten
      stiplet kant)
      For å svare på en møteinnkalling, gjør du følgende:

   1.   Dobbeltklikk på innkallingen
   2.   Sjekk eventuelt om du er ledig ved å klikke på Kalender (lukk deretter kalenderen ved å
      klikke på rød X øverst i høyre hjørne). Du kan også se oversikt over din og andres ledig tid i
      en tidslinje ved å klikke på ”Planleggingsassistent”
 3.     Du kan nå velge om du vil ”Godta”, ”Foreløpig”, ”Avslå” eller ”Foreslå nytt tidspunkt”

   Møteinnkallinger kan når som helst åpnes, også etter de er besvart, for å redigere/endre
   deltakelse, tidspunkt, deltakere også videre. Dette fungerer på samme måte som beskrivelsene i
   kap 3.2 og 3.3. Når du har gjort de endringer som ønskes, klikker du på ”Lagre og lukk”. Du vil
   få spørsmål om å sende oppdatering til de som berøres
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                   Side 40 av 54
                                           Oslo Kommune3.5 Åpne en annens kalender
   Standard i Oslo kommune er at du har tilgang til å se andres kalendre.

   For å åpne en annen person sin kalender, gjør du følgende:

   Klikk på Kalender nederst i venstre kolonne
           Klikk Åpne en delt kalender…

            Klikk Navn og velg person
            Velg OK

            Etter hvert som du har åpnet andres kalendre, vil navnene listes opp i venstre
            kolonne, under ”Andres kalendere”. Du kan slå av og på visning av disse
            ved å krysse av i boksen foran hvert element. Hvis flere bokser krysses av,
            vil alle avkryssede kalendere vises samtidig i hovedvinduet, side ved side.

            OWA: Det er ikke mulig å se på andres kalendere i webgrensesnittet


3.6 Dele og lukke kalender
   Standard i Oslo kommune er at du har tilgang til å se andres kalendre.

   For å dele ut din egen kalender til andre gjør følgende:

               Klikk på Del Min kalender…

               Et nytt vindu åpnes, tilsvarende ny e-post.
                1. Fyll inn mottaker du vil dele kalender med
                2. Skriv emne for e-post
                3. La avkryssingen i La mottakerne se kalenderen din bli
                  stående
                4. Du kan eventuelt krysse av for å be mottaker(ne) dele sin
   kalender
  5. Det vil dukke opp en bekreftelsesboks, se at innholdet stemmer og klikk på Ok
  6. Det dukker opp en bekreftelsesboks som bekrefter deling, klikk på Ok

  Alternativt kan du dele ut standard kalendermapp og sette delingsrettigheter ved å gå inn på
  delingsrettighetene til standard kalender:

  1. Høyreklikk på Kalender i kolonnen til høyre, klikk deretter på Endre delingstillatelser…
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007               Side 41 av 54
                                            Oslo Kommune
   Et nytt vindu åpnes hvor oversikt over hvem som har tilgang til din kalender vises. Fra dette
   vinduet kan det settes rettigheter for hver enkelt bruker eller gruppe av brukere.

   Tilgang til flere brukere kan legges til ved å klikke på Legg til…, eller tilgang kan fjernes ved
   å velge aktuell bruker i listen og deretter klikke på Fjern

   Ved å velge Tilgangsnivå i rullemenyen midt i vinduet kan en rekke forhåndsdefinerte
   rettighetsnivåer settes (høyeste rettighetsnivå i toppen og synkende nedover listen). Alternativt
   velger man ønsket tilgangsnivå i områdene for Lese, Skrive, Slett Elementer og Andre feltene.

   Brukeren Standard er definert av Outlook, og angir hvilke rettigheter som gjelder for alle
   brukere som har tilgang til samme Exchange. Det er dermed mulig å tildele tilganger til alle
   brukere ved å redigere denne ’brukeren’

   OWA: Denne tjenesten er ikke tilgjengelig


3.7 Fraværsassistent – når du skal være borte
  Det vil være god service å fortelle avsendere av e-post når du er borte fra kontoret

  1. Klikk Verktøy – Fraværsassistent på verktøylinjen. Du får da opp en dialogboks som vist
   på bildet nedenfor.
  2. Marker valget Send automatiske svar…
  3. Skriv inn meldingen din i tekstfeltet (det store, hvite feltet nedst i boksen)
  4. Velg om du vil sende meldingen både Innenfor - og Utenfor organisasjonen (egne faner).
   Standardinnstilling er at automatisk svar sendes alle. Tekstene behøver ikke være like
  5. Du kan også velge å begrense tidspunkt for når det skal sendes automatisk svar
  6. Klikk OKBrukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 42 av 54
                                            Oslo Kommune
  OWA: Fraværsassistent kan slås av/på ved å velge ”Alternativer” i menyen og deretter velge
  ”Fraværsassistent”


3.8 Avansert: Legge til eller slette helligdager

   Det er mulig å legge inn ferdigdefinerte helligdager for Norge eller andre land, i tillegg til å
   legge til eller slette enkeltdager. Dette vil ikke bli beskrevet i denne dokumentasjonen, men
   kan leses om i hjelpfunksjonen til Outlook. Du kan finne beskrivelse av hvordan dette gjøres
   ved å søke med ordene ”legge til eller slette helligdager” i søkefeltet øverst til høyre i vinduet,
   og trykke på enter-tasten.

   OWA: Denne tjenesten er ikke tilgjengelig
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                 Side 43 av 54
                                           Oslo Kommune4 KONTAKTER
4.1 Behandle kontakter
   Klikk på Kontakter nederst i venstre kolonne
   Her kan du legge til egne kontakter, som du sendere kan velge å søke opp i adresseboken. For
   å legge til en ny kontakt gjør du følgende:

   1. Klikk Ny eller dobbeltklikk på kontaktboks (kun utlisting i OWA) for å legge til eller
     redigere egen kontakt
   2. Fyll inn ønsket kontaktinfo i innfyllingsfeltene, trykk deretter Lagre og lukk
   3. Gjenta dette for de kontaktene du ønsker å legge til

   Det er mulig å endre visningen ved å klikke på visningsalternativer i venstre kolonne i vinduet.
   Ved å høyreklikke på ”Kontakter” åpnes en dialog hvor det er mulig å blant annet legge til en
   ny mappe hvis det er ønskelig. Flytting av kontakter til/fra mapper fungerer på samme måte
   som flytting av e-post til/fra mapper.
4.2 Opprette grupper: Distribusjonsliste
   Det kan opprettes egne grupper i Outlook, blant annet for sending av e-post til en selvvalgt
   gruppe mottakere. For å opprette en gruppe, gjør du følgende:

   1. Klikk Fil – Ny – Distribusjonsliste
   2. Skriv inn navn på gruppa
   3. Klikk på Velg medlemmer for å velge medlemmer av gruppen/distribusjonslistenBrukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007               Side 44 av 54
                                           Oslo Kommune

   4. Du kan velge medlemmer fra alle adressebøker (egne kontakter ligger i gruppen
    Kontakter / Contacts). Du kan eventuelt klikke på ”Legg til ny” hvis du vil legge til en
    kontakt som ikke finnes i adressebøkene
   5. Klikk OK når alle medlemmer er valgt
   6. Oversikt over hvilke medlemmer som allerede er lagt til i distribusjonslisten vises hvis du
    klikker på Medlemmer
   7. Klikk Lagre og lukk
   8. Gruppen vil dukke opp som en egen kontaktboks med det navnet du valgte for gruppen.
   Du kan nå sende e-post, avtale møter og lignende for alle medlemmene i gruppen din på lik
   linje som når du legger til en vanlig kontakt. Grupper vises med uthevet skrift i kontaktlisten.
   Du kan se hvem som er lagt inn i en gruppe ved å høyreklikke på kontaktboksen og velge
   ”Åpne”, eller ved å dobbeltklikke på kontaktboksen

                       Dialogen som dukker opp når man høyreklikker på en
                       kontaktboks gir også mulighet for blant annet direkte å
                       sende kontaktinformasjonen (via e-post), opprette
                       blant annet e-post og avtale, legge til oppfølging
                       (Oppgave) og plassere kontakten i en valgt kategori


                       OWA: Kontaktboksene vises ikke i OWA. Det vises i
                       stedet en utlisting av kontaktene. Ellers er
                       funksjonaliteten for det meste lik
4.3 Søke opp kontakter i global katalog (mulig også i andre lister):
Standard søk på Exchange settes til fornavn, mellomnavn så etternavn. I stedet for å benytte
PRK kan brukerne benytte ”avansert søk funksjonen” for å finne frem til en person i den globale
adresselisten.
Slik går man frem:

  1. klikk på ikonet for adressebok


Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 45 av 54
                                         Oslo Kommune

  2. velg verktøy ->søk
  I eksempelet har jeg søkt på navnet ”Kari” da listes alle brukere som har fornavn Kari inkl.
  mellomnavn:
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007              Side 46 av 54
                                             Oslo Kommune
I dette eksempelet har jeg søk på etternavn, da listes alle brukere med etternavnet ”Bugge”
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                 Side 47 av 54
                                          Oslo Kommune


5 OPPGAVER

5.1 Behandle oppgaver
   Klikk på Oppgaver nederst i venstre kolonne
  1. Klikk på Ny for å legge inn ny oppgave
  2. Du kan også klikke på Klikk her for å legge til ny Oppgave og skrive inn oppgaven. Denne
   vil da legge seg i listen over oppgaver. Du må da senere dobbeltklikke denne for å redigere/
   legge til flere detaljer. Som standard vil en oppgave lagt til på denne måten ikke ha noen
   forfallsdato.
  3. Fyll inn ønskede detaljer som Startdato, Forfallsdato, Prioritet m.v. Hvis ønskelig, kryss av
   for Påminnelse og velg dato og klokkeslett for når du skal få en påminnelse. Denne
   påminnelsen forutsetter at Outlook er åpnet, og fører til at et vindu dukker opp på skjermen,
   sammen med en varsellyd
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007              Side 48 av 54
                                            Oslo Kommune

   På tilsvarende måte som når du oppretter avtaler eller skriver e-post, kan du legge ved vedlegg
   til en oppgave ved å klikke på arkfanen ”Sett inn”. Dette endrer verktøylinjen til en rekke
   muligheter for vedlegg av blant annet bilder, filer og lenker.

   OWA: Det finnes ikke en egen arkfane for å legge til vedlegg. Det er mulig å legge til dette
   ved å klikke på bindersen i menyen

   Oppgaven kan tilordnes en kontakt ved å klikke på ”Tilordne oppgave” når du har åpnet en
   oppgave og velge mottaker. Det sendes da en forespørsel til mottaker om å godkjenne/avslå
   oppgaven. Når oppgaven godkjennes vil den legge seg inn i listen over oppgaver
   Det er mulig å legge inn informasjon om prosent gjennomført og å følge opp oppgaven ved
   hjelp av rapportering, tildeling til andre ressurser og liknende, men dette vil ikke bli dekket av
   denne dokumentasjonen
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                 Side 49 av 54
                                           Oslo Kommune
6 KOMMUNIKASJON OG SYNKRONISERING MOBILE
 ENHETER

6.1 Sende SMS
   SMS sendes fra Outlook på denne måten: nummer@sms.oslo.kommune.no
   Synkronisering

6.2 Oslo kommunes synkroniseringspolicy
   Oslo kommune har laget retningslinjer for synkronisering. Retningslinjene ligger på GReP-
   prosjektets nettsider http://oslo.kommune.no/grep


6.3 Hvordan sette opp synkronisering
   OTA Push / OTA Pull
   OTA betyr over the air og betyr i praksis at den mobile enheten kobler seg til Exchange-
   serveren over internett (over telenettet). OTA-synkroniseringen kan følge to mønstre, push og
   pull. For førstnevnte alternativ vil endringer synkroniseres fortløpende til enheten etter hvert
   som de skjer på serveren, med inntil 15 minutters forsinkelse. Pull-alternativet er styrt av en
   synkroniseringstidsplan definert på den mobile enheten.
   MERK: Dagens løsning støtter kun synkronisering over telenettet.


   Gjennom klient-PC
   Dersom ActiveSync er installert på en brukers datamaskin kan den mobile enheten synkes mot
   den informasjonen som ligger i den lokale Outlook-klienten. Tilkoblingen gjøres da enten
   trådløst ved hjelp av bluetooth eller ved hjelp av en USB-kabel.
   Informasjonen på den mobile enheten kan sikres gjennom følgende tiltak:

6.4 Sikkerhet på den mobil enheten
Se informasjonsdokument for synkronseringspolicy/retningslinjer på GReP-prosektets nettside.
http://oslo.kommune.no/grep
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 50 av 54
                                            Oslo Kommune

6.5 Slette en mistet eller stjålet mobilenhet
   Dersom en mobil enhet går tapt kan det personlige innholdet slettes fra serveren. Dette gjøres
   ved at den mobile enheten får en slettekommando fra Exchange-serveren neste gang den
   tilkobles for synkronisering. Det vil likevel være mulig for den som urettmessig er i besittelse
   av enheten å lese informasjon før en ny synkronisering finner sted dersom ikke sikkerhet på
   enheten er aktivert i tilstrekkelig grad. Se forrige punkt.

   Viktig
   Denne prosessen sletter alle programmer og data fra enheten og fjerner all funksjonalitet
   bortsett fra muligheten til å ringe nødnumre. Du kan også bruke denne fremgangsmåten til å
   slette alt innhold på enheten før du kaster den eller overlater den til en ny bruker.

6.6 Slik foretar du ekstern sletting av data fra en mobil enhet
  1. Logg på Microsoft Office Outlook Web Access (OWA) på
   .https://webmail.oslo.kommune.no/owa ved hjelp av e-postadressen og passordet for
   brukerkontoen som den mobile enheten synkroniseres med, deryourdomainname er firmaets
   primære domenenavn.
  2. Klikk Alternativer på tittellinjen i OWA-vinduet.
  3. Klikk Mobile enheter i navigasjonsruten.
  4. Klikk IDen for enheten du vil foreta ekstern sletting på, klikk Slette alle data fra enheten, og
   klikk deretter OK.
  5. Klikk Fjern enhet fra listen.

   Merk
   Den eksterne slettingen utføres vanligvis noen få minutter etter at den er startet. Hvis den
   mobile enheten er slått av eller er i et område uten dekning når den eksterne slettingen startes,
   vil den eksterne slettingen utføres så snart den mobile enheten er koblet til nettverket igjen.
6.7 Oppsett av mobile enheter
   For å få synkronisering gjort tilgjengelig for brukeren, må det settes rettigheter for
   mobilsynkronisering i PRK slik det gjøres i dag. Kontakt PRK-ansvarlig som kan sette opp
   dette.Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 51 av 54
                                          Oslo Kommune

   E-post for Exchangeoppsett er forskjellig for de ulike mobilleverandørene. Oppsett av
   synkronisering er beskrevet i de fleste brukerdokumenter som følger mobiltelefonene.

   De innstillingene og egenskapene du trenger er beskrevet i tabellene under:

   Tilkobling
   Exchange Server     Webmail.oslo.kommune.no
   Sikker tilkobling    Ja
   Tilgangspunkt      Telenor Internett
   Synk under roaming    Nei
   Bruk standardport    Ja

   Pålogging
   Brukernavn        “påloggingsid”
   Passord         “OK password”
   Domene          Oslofelles.oslo.kommune.no

   Synkroniser
   Synkplan for topptid   Alltid på
   Synkcplan ut. Topptid  Hvert 30 mminutt
   Start på topptid     08:00
   Slutt på topptid     17:00
   Topptiddager       Ma,Ti,On,To, Fr,
   Ved konfilkter      Server vinner

   Kalender
   Synkroniser kalender   Ja
   Synk kalender tilbake  2 uker
   Første synkronisering  Behold elem. På tel

   Oppgaver
   Synkroniser oppgaver   Nei
   Synk fullførte oppg.   Nei
   Første synkronisering

   Kontakter
   Synkroniser kontakter  Ja
   Første synkronisering  Behold elem. På tel

   E-post
   Synkroniser e-post    Ja
   E-postadresse      Ansatt@virksomhet.oslo.kommune.no
   Vis meld ved ny e-post  Ja
   Bruk signatur      Nei
   Signatur         Ingen
   Ved sending av e-post  Send med en gang
   Synk meldinger tilbake  3 dager

   Fraværende
   Fraværende        Ja
   Melding         0
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007              Side 52 av 54
                                             Oslo Kommune

6.8 Valg av mobile enheter

   Ved innkjøp av mobilen enheter må brukerne være klar over at støtte for Exchange
   informasjons synkronisering er forskjellig fra mobil-leverandør til mobil-leverandør. Dersom
   den mobile enheten skal brukes til å synkronisere informasjon fra Oslo kommunes e-
   postsystem bør det verifiseres av selger av den mobile
   enheten at den støtter Microsoft Exchange Server -informasjonsutveksling.

7   HJELP
7.1 Søk og filtrering av utlistinger
   For lettere å finne frem til tidligere mottatt/sendt e-post, kalenderføringer, kontakter og
   oppgaver, er det tilgjengelig et søke-/filtreringsfelt øverst til høyre i utlistingsvinduet for valgt
   hovedelement
   Ved å fylle inn data i dette feltet, vil gjeldene utlisting begrense visning til kun de elementene
   som inneholder søkeordet. Søkefeltet søker etter ord(ene) som legges inn i både overskrifter,
   hovedtekst og andre tekstfeltet.

   OWA: Søke-/filtreringsfelt er ikke tilgjengelig for kalender


7.2 Hjelp
   Det finnes omfattende hjelpemateriell for Outlook. Man kan generelt få tilgang til
   hjelpfunksjonen ved å trykke på funksjonstasten F1 på tastaturet. I tillegg er det et eget
   menyvalg for hjelp, en egen knapp (spørsmålstegn), og et innfyllingsfelt hvor man kan skrive
   inn stikkord man ønsker å søke etter
   OWA: Det er ikke mulig å søke etter stikkord når du benytter OWA. F1-tasten vil heller ikke
   være til hjelp (den vil åpne hjelp-funksjonen til Internet Explorer). Hjelp er tilgjengelig ved
   klikke på symbol med spørsmålstegn oppe til høyre i vinduet
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                  Side 53 av 54
                                           Oslo Kommune

7.3 Informasjon på Internett
   Det finnes omfattende hjelpemateriell for Outlook tilgjengelig på Internett. For hjelp, tips og
   opplæringsvideoer kan for eksempel følgende adresse besøkes (Ctrl-klikk for å åpne linken i
   standard nettleser)

   http://office.microsoft.com/nb-no/training/CR100654581044.aspx

   Se også spørsmål og svar på http://oslo.kommune.no/grep
   Se venstre menyfelt på nettsiden.

   Her vil vi legge ut informasjon og tips om ting du bør være oppmerksom på i forbindelse med
   Oslo kommunes løsning - og i forbindelse med den sameksistens som er mellom CP og
   Exchange i prosjektperioden.

   Oppdager du feil eller mangler i dette dokumentet, kontakt grep@oslo.kommune.no
Brukerdokumentasjon for Oslo Kommune Exchange 2007                Side 54 av 54

								
To top