Hanh cac thanh va cac ngay le kinh by duyan9

VIEWS: 1,495 PAGES: 7

									Hạnh Các Thánh và Ngày Lễ Kính
§ Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác Hạnh Các Thánh và Ngày Lễ Kính 1. Ngày 20 tháng 12: Kính Thánh Dominicô ở Silos 2. Ngày 19 tháng 12: Kính Chân phước Urban V 3. Ngày 17 tháng 12: Kính Thánh Olympias 4. Ngày 16 tháng 12: Kính Thánh Adelaide 5. Ngày 15 tháng 12: Kính Thánh Christiana 6. Ngày 14 tháng 12: Kính Thánh Gioan Thánh Giá 7. Ngày 13 tháng 12: Kính Thánh Lucia 8. Ngày 12 tháng 12: Kính Thánh Jeanne de Chantal 9. Ngày 11 tháng 12: Kính Thánh Damase 10. Ngày 10 tháng 12: Kính Thánh Gregory III 11. Ngày 9 tháng 12: Kính Thánh Juan Diego 12. Ngày 8 tháng 12: Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 13. Ngày 7 tháng 12: Kính Thánh Ambrose 14. Ngày 6 tháng 12: Kính Thánh Nicholas 15. Ngày 3 tháng 12: Kính Thánh Phanxicô Xaviê 16. Ngày 30 tháng 11: Kính Thánh Anrê, Tông đồ 17. Ngày 28 tháng 11: Kính Thánh Catherine Labouré 18. Ngày 26 tháng 11: Kính Chân Phước Delphine 19. Ngày 25 tháng 11: Kính Thánh Catarina thành Alexandria 20. Ngày 24 tháng 11: Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Chân Phước Anrê Phú Yên 21. Ngày 23 tháng 10: Kính Thánh Gioan Capistran 22. Ngày 22 tháng 10: Kính Thánh Salome 23. Ngày 21 tháng 10: Kính Thánh Malchus 24. Ngày 20 tháng 10: Kính Thánh Phao lồ Thánh Giá 25. Ngày 19 tháng 10: Kính Thánh Isaac Jogues 26. Ngày 18 tháng 10: Kính Thánh Luca, Thánh sử 27. Ngày 17 tháng 10: Kính Thánh Ignatius ở Antioch 28. Ngày 16 tháng 10: Kính Thánh Marguerite-Marie 29. Ngày 15 tháng 10: Kính Thánh Têrêxa Avila 30. Ngày 14 tháng 10: Kính Thánh Callitus I 31. Ngày 11 tháng 10: Kính Chân Phước Gioan XXIII 32. Ngày 9 tháng 10: Kính Thánh Denis 33. Ngày 8 tháng 10: Kính Thánh Pelagia 34. Ngày 7 tháng 10: Kính Đức Mẹ Mân Côi 35. Ngày 6 tháng 10: Kính Thánh Bruno 36. Ngày 5 tháng 10: Kính Thánh Maria Faustina Kowalska 37. Ngày 4 tháng 10: Kính Thánh Phanxicô Assisi 38. Ngày 3 tháng 10: Kính Thánh Gérard 39. Ngày 1 tháng 10: Kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu 40. Ngày 30 tháng 9: Kính Thánh Jerome

41. Ngày 29 tháng 9: Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrien và Raphaen 42. Ngày 28 tháng 9: Kính Thánh Lioba 43. Ngày 27 tháng 9: Kính Thánh Vincent de Paul 44. Ngày 26 tháng 9: Kính Thánh Cosmas và Damian 45. Ngày 25 tháng 9: Kính thánh Elzear và Chân phước Delphina 46. Ngày 24 tháng 9: Lễ Kính Đức Mẹ Thương Xót 47. Ngày 23 tháng 9: Kính Thánh Padre Pio 48. Ngày 22 tháng 9: Kính Thánh Maurice và Đồng Bạn Tử Đạo 49. Ngày 21 tháng 9: Kính Thánh Mát Thêu, Tông Đồ Thánh Sử 50. Ngày 20 tháng 9: Kính Các Thánh Tử Đạo Đại Hàn 51. Ngày 19 tháng 9: Kính Thánh Emilie de Rodat 52. Ngày 16 tháng 9: Kính Thánh Cyprian 53. Ngày 15 tháng 9: Lễ Kính Đức Mẹ Sầu Bi 54. Ngày 13 tháng 9: Kính Thánh Gioan Chrysostom 55. Ngày 12 tháng 9: Kính Chân Phước Victoria Fornari 56. Ngày 11 tháng 9: Kính Thánh Gioan Gabriel Perboyre 57. Ngày 10 tháng 9: Kính Chân Phước Inès Takêya 58. Ngày 9 tháng 9: Kính Thánh Phêrô Claver 59. Ngày 8 tháng 9: Kính Ngày Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria 60. Ngày 7 tháng 9: Kính Chân Phước Frédéric Ozanam 61. Ngày 6 tháng 9: Kính Chân Phước Bertrand de Garrigues 62. Ngày 5 tháng 9: Kính Thánh Bertin 63. Ngày 3 tháng 9: Kính Thánh Grêgôriô Cả 64. Ngày 2 tháng 9: Kính Chân Phước Gioan Lau và đồng bạn tử đạo 65. Ngày 1 tháng 9: Kính Thánh Gilles 66. Ngày 31 tháng 8: Kính Thánh Raymond Nonnatus 67. Ngày 30 tháng 8: Kính Chân Phước Jeanne Jugan 68. Ngày 29 tháng 8: Kính Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết 69. Ngày 27 tháng 8: Kính Thánh Monica 70. Ngày 25 tháng 8: Kính Thánh Louis, Vua nước Pháp 71. Ngày 24 tháng 8: Kính Thánh Batôlômêô, Tông đồ 72. Ngày 23 tháng 8: Kính Thánh Rose ở Lima 73. Ngày 22 tháng 8: Kính Lễ Đức Bà Maria Nữ Vương 74. Ngày 21 tháng 8: Kính Thánh Pius X 75. Ngày 20 tháng 8: Kính Thánh Bernard ở Clairvaux 76. Ngày 19 tháng 8: Kính Thánh Gioan Eudes 77. Ngày 18 tháng 8: Kính Thánh Jeanne de Chantal 78. Ngày 17 tháng 8: Kính Thánh Joan Delanou 79. Ngày 16 tháng 8: Kính Thánh Stêphanô ở Hung Gia Lợi 80. Ngày 15 tháng 8: Kính Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời 81. Ngày 14 tháng 8: Kính Thánh Maximilian Mary Kolbe 82. Ngày 13 tháng 8: Kính Thánh Pontian và Thánh Hippolytus 83. Ngày 10 tháng 8: Kính Thánh Lôrenxô 84. Ngày 9 tháng 8: Kính Thánh Edith Stein 85. Ngày 6 tháng 8: Kính Lễ Hiển Dung của Chúa Giêsu Kitô 86. Ngày 5 tháng 8: Kính Thánh Gioan ở Chozeba

87. Ngày 4 tháng 8: Kính Thánh Gioan Maria Vianney, Curé d’Ars 88. Ngày 3 tháng 8: Kính Thánh Lydia 89. Ngày 2 tháng 8: Kính Thánh Basil ở Moscow 90. Ngày 1 tháng 8: Kính Thánh An Phong Liguori 91. Ngày 31 tháng 7: Kính Thánh Ignatius de Loyola 92. Ngày 30 tháng 7: Kính Thánh Julitta 93. Ngày 29 tháng 7: Kính Thánh Martha 94. Ngày 28 tháng 7: Kính Thánh Samson 95. Ngày 27 tháng 7: Kính Thánh Nathalie 96. Ngày 26 tháng 7: Kính Thánh Ana và Thánh Gioankim 97. Ngày 26 tháng 7: Kính Chân Phước Titus Brandsma 98. Ngày 25 tháng 7: Kính Thánh Giacôbê 'Lớn' 99. Ngày 23 tháng 7: Kính Thánh Bridget ở Thụy Điển 100. Ngày 22 tháng 7: Kính Thánh Maria Mađalêna 101. Ngày 21 tháng 7: Kính Thánh Lawrence Brindisi 102. Ngày 10 tháng 7: Kính Chân Phước Pacificus 103. Ngày 9 tháng 7: Kính Các Thánh Tử Đạo ở Orange 104. Ngày 8 tháng 7: Kính Thánh Thibaud 105. Ngày 7 tháng 7: Kính Thánh Roger Dickenson và Ralph Milner 106. Ngày 6 tháng 7: Kính Thánh Maria Goretti 107. Ngày 5 tháng 7: Kính Thánh Antoniô Maria Claret 108. Ngày 4 tháng 7: Kính Thánh Elizabeth ở Bồ Đào Nha 109. Ngày 3 tháng 7: Kinh Thánh Thomas Tông đồ 110. Ngày 2 tháng 7 : Kính Thánh Bernardino Realino 111. Ngày 1 tháng 7: Kính Chân Phước Junipero Serra 112. Ngày 30 tháng 6: Kính các Thánh Tử đạo đầu tiên của Giáo Hội Roma 113. Ngày 29 tháng 6: Kính Thánh Phêrô và Thánh Phao lồ 114. Ngày 25 tháng 6: Kính Thánh Prosper 115. Ngày 24 tháng 6: Kính Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita 116. Ngày 23 tháng 6: Kính Thánh Audrey 117. Ngày 22 tháng 6: Kính Thánh Thomas More 118. Ngày 21 tháng 6: Kính Thánh Aloysius Gonzaga 119. Ngày 20 tháng 6: Kính Thánh Nicolas Cabasilas 120. Ngày 19 tháng 6: Kính Thánh Romuald 121. Ngày 18 tháng 6: Kính Thánh LeontiusNgày 17 tháng 6: Kính Thánh Rayner 122. Ngày 16 tháng 6: Kính Thánh Gioan Phanxicô Regis 123. Ngày 15 tháng 6: Kính Thánh Germaine Cousin 124. Ngày 14 tháng 6: Kính Thánh Basil Cả 125. Ngày 13 tháng 6: Kính Thánh Anthony ở Padua 126. Ngày 12 tháng 5: Kính Chân Phước Guy Vagnotelli 127. Ngày 11 tháng 6: Kính Thánh Barnabas, Tông đồ 128. Ngày 10 tháng 6: Kính Thánh Landry 129. Ngày 6 tháng 6: Kính Thánh Philip, Phó Tế 130. Ngày 5 tháng 6: Kính Thánh Bonaface 131. Ngày 4 tháng 6: Kính Thánh Quirinus

132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177.

Ngày 3 tháng 6: Kính Thánh Charles Lwanga và đồng bạn tử đạo Ngày 2 tháng 6: Kính các Thánh Blandina, Pothinus và đồng bạn tử đạo Ngày 1 tháng 6: Kính Thánh Justin Ngày 31 tháng 5: Lễ Kính Đức Mẹ Thăm Viếng Ngày 17 tháng 5: Kính Thánh Pascal Ngày 16 tháng 5: Kính Thánh Simon Stock Ngày 15 tháng 5: Kính Thánh Isidore Ngày 14 tháng 5: Kính Thánh Mathias Ngày 13 tháng 5: Kính Đức Mẹ Fatima Ngày 12 tháng 5: Kính Các Thánh Nereus và Achilleus, Tử Đạo Ngày 11 tháng 5: Kính Thánh Phanxicô Girolamo Ngày 10 tháng 5: Kính Thánh Solange Ngày 9 tháng 5: Kính Thánh Pacome, ẩn sĩ Ngày 8 tháng 5: Kính Thánh Phêrô ở Tarentaise Ngày 8 tháng 5: Kính Thánh Desideratus Ngày 7 tháng 5: Kính Thánh Antonin ở Florence Ngày 6 tháng 5: Kính Thánh Prudentiana Ngày 4 tháng 5: Kính Thánh Silas (còn gọi là Sylvain) Ngày 3 tháng 5: Kính Thánh Philiphê và Thánh Giacôbê, Tông Đồ Ngày 2 tháng 5: Kính Thánh Athanasius Ngày 1 tháng 5: Kính Thánh Giuse, người lao động Ngày 29 tháng 4: Kính Thánh Catarina ở Siena Ngày 28 tháng 4: Kính Thánh Louis Marie de Monfort Ngày 27 tháng 4: Kính Thánh Zita Ngày 26 tháng 4: Kính Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành Ngày 25 tháng 4: Kính Thánh Mác cô Ngày 24 tháng 4: Kính Thánh Fidelis Ngày 23 tháng 4: Kính Thánh George Ngày 22 tháng 4: Kính Thánh Leonidas Ngày 21 tháng 4: Kính Thánh Anselm Ngày 20 tháng 4: Kính Thánh Hildegund Ngày 19 tháng 4: Kính Thánh Alphege Ngày 17 tháng 4: Kính Thánh Stephen Harding Ngày 18 tháng 4: Kính Chân Phước Maria Chúa Nhập Thể Ngày 15 tháng 4: Kính Chân phước Damien ở Molokai Ngày 14 tháng 4: Kính Thánh Justin Ngày 13 tháng 4: Kính Thánh Martin Ðệ nhất Ngày 12 tháng 4: Kính Thánh Julius Ðệ nhất Ngày 11 tháng 4: Kính Thánh Stanislas ở Cracovie Ngày 10 tháng 4: Kính Thánh Fulbert de Chartres Ngày 9 tháng 4: Kính Thánh Casilda Ngày 8 tháng 4: Kính Thánh Julie Billiart Ngày 7 tháng 4: Kính Thánh Jean Baptiste de la Salle Ngày 6 tháng 4: Kính Thánh Marcellin Ngày 5 tháng 4: Kính Thánh Vincent Ferrier Ngày 4 tháng 4: Kính Thánh Isodore ở Seville

178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.

Ngày 3 tháng 4: Kính Thánh Benedict, nguời Phi châu Ngày 2 tháng 4: Kính Thánh Phanxicô ở Paola Ngày 1 tháng 4: Kính Thánh Hugues Ngày 31 tháng 3: Kính Thánh Benjamin Ngày 30 tháng 3: Kính Thánh Gioan Climacus Ngày 29 tháng 3: Kính Chân Phước Ludovico Casoria Ngày 28 tháng 3: Kính Thánh Gontran Ngày 27 tháng 3: Kính Thánh Margaret Clitherow Ngày 26 tháng 3: Kính Thánh Ludger Ngày 24 tháng 3: Kính Thánh Catêrina ở Thụy Điển Ngày 23 tháng 3: Kính Thánh Turibius Mongrovejo Ngày 22 tháng 3: Kính Thánh Lea Ngày 21 tháng 3: Kính Thánh Nicolas Flue Ngày 20 tháng 3: Kính Thánh Herbert Ngày 19 tháng 3: Kính Thánh Cả Giuse Ngày 18 tháng 3: Kính Thánh Cyril ở Jerusalem Ngày 17 tháng 3: Kính Thánh Patrick Ngày 16 tháng 3: Kính Thánh Clement Maria Hofbauer Ngày 15 tháng 3: Kính Thánh Louise de Marillac Ngày 14 tháng 3: Kính Thánh Matilda Ngày 13 tháng 3: Kính Thánh Rodriguez và Salomon Ngày 12 tháng 3: Kính Thánh Maximilian Ngày 11 tháng 3: Kính Thánh Gioan Ogilvie Ngày 10 tháng 3: Kính 40 Thánh tử đạo thành Sebaste Ngày 9 tháng 3: Kính Thánh Francis ở Roma Ngày 8 tháng 3: Kính Thánh Gioan của Thiên Chúa Ngày 7 tháng 3: Kính Thánh Perpetua và Felicity Ngày 6 tháng 3: Kính Thánh Colette Ngày 5 tháng 3: Kính Thánh Giuse Thánh Giá Ngày 4 tháng 3: Kính Thánh Casimir Ngày 3 tháng 3: Kính Thánh Katharine Drexel Ngày 1 tháng 3: Kính Thánh Aubinus Ngày 28 tháng 2: Kính Thánh Justus Ngày 27 tháng 2: Kính Thánh Romanus và Lupicinus Ngày 26 tháng 2: Kính Thánh Porphyrius Ngày 25 tháng 2: Kính Thánh Tarasius Ngày 24 tháng 2: Kính Thánh Montanus và đồng bạn tử đạo Ngày 23 tháng 2: Kính Thánh Polycarp Ngày 21 tháng 2: Kính Thánh Phêrô Damian Ngày 20 tháng 2: Kính Thánh Eucherius Ngày 2 tháng 3: Kính Thánh Agnes Bohemia Ngày 19 tháng 2: Kính Thánh Conrad Ngày 18 tháng 2: Kính Thánh Bernadette Ngày 17 tháng 2: Kính Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ Ngày 16 tháng 2: Kính Thánh Gilbert Sempringham Ngày 15 tháng 2: Kính Thánh Claude de la Colombière

224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266.

Ngày 14 tháng 2: Kính Thánh Cyril và Thánh Methodius Ngày 13 tháng 2: Kính Thánh Giles Maria Giuse Ngày 12 tháng 2: Kính Thánh Apollonia Ngày 11 tháng 2: Kính Ðức Mẹ Lộ Đức Ngày 10 tháng 2: Kính Thánh Scholastica Ngày 8 tháng 2: Kính Thánh Bakhita Ngày 7 tháng 2: Kính Thánh Eugénie Ngày 6 tháng 2: Kính Thánh Phao lồ Miki và đồng bạn tử đạo Ngày 4 tháng 2: Kính Thánh Veronica Ngày 3 tháng 2: Kính Thánh Ansgar Ngày 2 tháng 2: Lễ dâng Chúa Giêsu vào Ðền Thánh Ngày 1 tháng 2: Kính Thánh Brigid ở Aí Nhĩ Lan Ngày 31 tháng 1: Kính Thánh Gioan Bosco Ngày 29 tháng 1: Kính Thánh Gildas Ngày 30 tháng 1: Kính Thánh Bathilde Ngày 28 tháng 1: Kính Thánh Thomas Aquinas Ngày 27 tháng 1: Kính Thánh Angela Merici Ngày 26 tháng 1: Kính Thánh Paula Ngày 25 tháng 1: Kính Thánh Phao lồ Tông đồ trở lại Ngày 24 tháng 1: Kính Thánh Francis De Sales Ngày 23 tháng 1: Kính Thánh Ildephonsus Ngày 22 tháng 1: Kính Thánh Vincent Saragossa Ngày 21 tháng 1: Kính Thánh Agnes. Ngày 20 tháng 1: Kính Thánh Sebastian Ngày 19 tháng 1: Kính Thánh Canute Ngày 18 tháng 1: Kính Thánh Prisca Ngày 17 tháng 1: Kính Thánh Anthony ẩn sĩ Ngày 16 tháng 1: Kính Thánh Marcellus Ngày 15 tháng 1: Kính Thánh Phao lồ Ẩn sĩ Ngày 14 tháng 1: Kính Thánh Saba Ngày 13 tháng 1: Kính Thánh Hilary Ngày 12 tháng 1: Kính Thánh Marguerite Bourgeoys Ngày 11 tháng 1: Kính Thánh Vital ở Gaza Ngày 10 tháng 1: Kính Thánh Guillaume de Bourges Ngày 9 tháng 1: Kính Chân Phước Alix LeClerc Ngày 8 tháng 1: Kính Thánh Apollinaris Claudius Ngày 7 tháng 1: Kính Thánh Raymond Pennafort Ngày 6 tháng 1: Kính Chân Phước André Bessette Ngày 5 tháng 1: Kính Thánh John Newman Ngày 4 tháng 1: Kính thánh Elizabeth Seton Ngày 3 tháng 1: Kính thánh Geneviere Ngày 2 tháng 1: Kính Thánh Basil Cêsarê và Thánh Gregory Nazianzê Ngày 1 tháng 1: Kính Ðức Bà Maria, Mẹ của Thiên Chúa


								
To top