Docstoc

prezentace_tridni_schuzky_prvak.ppt

Document Sample
prezentace_tridni_schuzky_prvak.ppt Powered By Docstoc
					 Třídní schůzky 1.C a 1. D

• Třídní učitel:
 1. C - Mgr. Dagmar Fohlová, M-Z
 1. D - Mgr. Marie Kokešová, M- F
• kokesova@gymrumburk.cz
• fohlova@gymrumburk.cz
• 1. C – 26 žáků, 1. D -26 žáků
 Své dotazy směřujte na


• zástupce pro ekonomiku: Dagmar Moravcová
• výchovný poradce: RNDr. Libor Holubář
• metodik primární prevence:
           Mgr. Lukáš Melichar
• kancelář: 412 332 196
    Webové stránky

• www.gymrumburk.cz
• Najdete zde informace:
 •  Průběžná klasifikace (heslo pro přístup v září)
 •  Přehled o absenci žáků (elektronická třídnice)
 •  Změny rozvrhu
 •  Plánované akce a časový harmonogram roku
 •  Kontakty na školu a její zaměstnance
 •  Dokumenty školy (ŠVP, školní řád atd.)
 •  Mnoho dalšího 
Školní vzdělávací program (ŠVP)
      Na cestě

•  První ročník 33 hodin týdně
•  Bloková výuka od druhého ročníku
•  Řada projektů (Projekt Evropa atd.)
•  Předmětové exkurze (lyžařský kurz 1. ročník, Z-
  D 2. ročník, turistický kurz 3. ročník, řada
  jednodenních exkurzí, např. divadlo Praha)
  Seznamovací pobyt

• 1. C - Po 17. 9. – Stř 19. 9.
• 1. D - Po 10. 9. - Stř 13. 9.
• penzion Hubertus, Doubice
• Program: seznamovací hry, pěší turistika,
 plnění výstupů ŠVP, enviromentální program s
 panem Judou (NP)
• Cena: cca 800,- Kč (ubytování, strava, doprava)
• Detailní informace a platba v hotovosti první
 týden v září
     Lyžařský kurz
• Horská chata Portášky (Krkonoše)
• termín: pp. leden 2013 (pondělí – neděle)
• cena: předběžně        4.600,- Kč
 doprava (odhad)              600,-
 plná penze, ubytování 7x380=       2.660,-
 vleky (maximální částka pro pokročilé)  1.300,-
• možnosti: sjezdovky, běžky, snowboard, pěší
 turistika
• potvrzení pro příspěvek od zaměstnavatele
 Učebnice a pomůcky

• seznam povinných a doporučených učebnic na
 webu
• burza učebnic: 28.6.2010 od 8.00 hod. - aula
 gymnázia,
• jazykové učebnice dle zařazení do skupin v září –
 rozřazovací testy
• samostatný nákup nebo nákup prostřednictvím
 školy – výdej v září
• paušál na tištěné materiály: max. 200,- Kč
• požadavky na sešity: září od jednotlivých
 vyučujících
• VV – paušál na materiál cca 100 Kč (volba VV/HV!)
       SRPŠ

• volba zástupce třídy na začátku školního roku
• členský příspěvek: 350,- Kč na rok (do 31.10.)
• SRPŠ umožňuje: spolufinancování aktivit žáků
 a chodu školy, sdílení informací mezi školou,
 studenty a jejich zástupci
• kontakty na vedení SRPŠ na webu školy
    Školská rada

• Orgán umožňující studentům a jejich
 zástupcům ovlivňovat chod školy
• Mimo jiné: schvaluje školní řád a výroční
 zprávu, vyjadřuje se k ŠVP, projednává
 rozpočet, inspekční zprávy a podněty ze stran
 rodičů i studentů
• Kontakty na členy na webu
  Omlouvání absence

• Absenci omlouvá zákonný zástupce do
 omluvného listu
• Nepředvídatelnou oznamuje elektronicky či
 telefonicky (412 332 196) do tří dnů od jejího
 počátku a plánovanou písemně v předstihu
• O uvolnění z jiných než zdravotních důvodů je
 třeba žádat písemně TU, na tři a více dnů
 ředitele školy.
 Školní výdejna obědů


• Čipový systém (záloha 120,- Kč za čip)
• Objednávka stravy, provozní řád na webu:
 terminál v jídelně, internet (www.strava.cz,
 kód zařízení 2196)
• Výběr ze dvou jídel (cena oběda 26,- Kč)
• Možnost kontroly odebraných obědů na webu
• Nápojové automaty v suterénu
    Další nabídky

• Školní psycholog Mgr. Jiří Vít (poradna
 zpravidla jednou za 14 dní – info na webu)
• Školní knihovna
• Nepovinné předměty a kroužky (nabídka
 v září)
• Soutěže a olympiády
• Spolupráce se zahraničními školami
• Studentský parlament
Deutsches Sprachdiplom

• jazyková zkouška na úrovni B2 – C1 ERRJ
• nahrazuje profilovou část maturitní zkoušky („školní
 maturitu“)
• umožňuje studium na univerzitách v D, CH, A
• příprava v rozsahu 1200 hodin (i volitelný předmět)
• 4 části: ústní a písemný projev, porozumění (poslech
 a čtení)
• skládá se ve 4.ročníku a je zdarma
• garantem je rodilý mluvčí
      Šatna - skříňky
• Záloha 70 Kč na zámek
• V prostoru šaten je nainstalován kamerový
 systém
Slavnostní zahájení školního roku
       2012/13
3. 9. 2012 v 9.00 hod v aule školy

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:4/4/2013
language:Unknown
pages:15