Nederland heeft twaalf provincies _tekst_ by xiaopangnv

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Provincies

Het lied "Provincies" is geschreven om de kinderen die de provincies en de hoofdsteden gaan leren, een handje te
helpen. Gebruik van het lied heeft aangetoond dat een aantal leerlingen de provincies en hoofdsteden op deze
wijze snel automatiseert.Liedtekst

Nederland heeft twaalf provincies, alle met een hoofdstad:
Groningen - Groningen, Friesland - Leeuwarden,
Drenthe - Assen, Overijssel - Zwolle,
Flevoland met Lelystad en Gelderland met Arnhem,
Utrecht met Utrecht in het midden van het land,
Noord-Holland - Haarlem, Zuid-Holland met Den Haag,
Zeeland met Middelburg, Noord-Brabant met Den Bosch,
Limburg met Maastricht. Het lijkt wel een gedicht!
Zing ze als een lied en vergeet ze niet.Notenschrift
Suggestie 1


Om en om
Verdeel de groep in tweeën en laat het eerste groepje kinderen de algemene tekst en de provincienamen zingen.
Het tweede groepje zingt de bijbehorende namen van de hoofdsteden.


Als variant kunt u ook twaalf groepjes maken, waarbij de algemene tekst door iedereen wordt gezongen en telkens
een provincie met hoofdstad door een afzonderlijk groepje.
Als u het lied twaalf keer op deze manier laat zingen en daarbij telkens de te zingen provincie een groepje laat
opschuiven, komt het hele lied bij ieder aan de beurt.Suggestie 2


Waar ligt het?
Benodigdheden:


    Het lied kunnen zingen.
    Blinde kaartjes van Nederland met de provincies en de hoofdsteden.
    Potloden.


U splitst de groep in tweeën. Het eerste groepje zingt het lied, terwijl het andere groepje de eerste letter van de
gezongen provincies en hoofdsteden op de juiste plaats op de kaart zet.
Na de eerste keer luisteren kunt u aan de kinderen vragen hoeveel letters ze hebben ingevuld.
Daarna worden de rollen omgedraaid en na afloop worden de antwoorden nagekeken.


Als u deze werkwijze na enige tijd herhaalt, kunnen de kinderen zelf zien of hun kennis van de provincies en
hoofdsteden gegroeid is.

								
To top