Tal for Danida bistand til Kina _1982-1992 by xiaopangnv

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Tal for Danida bistanden til Kina (1982-92)
Samlet rentefri lån, gavebistand og eksportkredit

Rentefri Statslån    Gavebistand      Eksportkredit     Total dansk eksport

    mio. kr.       mio. kr.       mio. kr.        mio. kr.

     780          165         755           1.700Bistanden fordelt på forskellige kategorier
                                     Antal      Danida kr.
Kategori
                                     Projekter    (Lån + gave)

Produktion af konsumvarer, varige forbrugsgoder og              42       746
industrielle produkter

Produktion af maskiner og udstyr                       4        22

Spildevandsbehandling og generering af vedvarende energi           4        78

Rådgivning                                  3        26

Trænings og forskningscentre. Management og teknisk træning          6        73

Total                                     59       945Bistanden fordelt på sektorer/industrier

    Mejeri og fødevarer           Miljø og         Byggematerialer og
                     energieffektivisering      råstofudvinding

          45%               19%               15%Bistanden geografisk fordelt

      Nordøstkina           Beijing og omegn       Omkring Yangtze floden

 Heilongjiang, Jilin, Liaoning og    Beijing, Tianjin og Hebei   Shanghai og provinserne
     Indre Mongoliet             provinsen         Hubei og Sichuan

          46%               7%                33%
Bistanden fordelt på danske leverandører

Company                  Antal  Danida kr.

DDS Engineering               5    140

Pasilac                   7    131

F.L.Smidth                 11    126

Niro Atomizer                1    71

Intercool                  5    50

United Milling System            4    44

I.Krüger                   1    37

Alfa Laval /Sabroe              4    36

Puritek                   1    30

Disa                     2    30

Bonus                    2    29

M. Krüger                  2    26

Andre leverandører             14    195

Total                    59    945

								
To top