Docstoc

Model Cerere Bursa 2012 2013

Document Sample
Model Cerere Bursa 2012 2013 Powered By Docstoc
					          Colegiul Naţional ,,Sfântul Sava”
          str. G-ral Berthelot, nr. 23, sector 1, cod. 010168, Bucureşti, tel: 314.92.94; fax: 312.68.21; 310.07.73
          www.licsfsava.ro; e -mail: secretariatsfsava@gmail.com
                          Domnule Director,


    Subsemnatul / a _______________________________________ elev/ a în clasa a ___________
an şcolar 2012-2013, vă rog să binevoiţi a - mi acorda bursa de _____________ pe semestrul I al
anului şcolar curent.
    Media generală din anul şcolar precedent ______________
            Media generală la purtare din anul şcolar precedent __________

Anexez următoarele documente:

Bursa de performanta :
  - copia diplomei de la olimpiada sau concursul scolar national organizate de MECTS locurile I,II III
  - dovada calificarii in loturile de pregatire organizate de MECTS pentru competitiile internationale
  - copia diplomei de la etapele nationale ale competitiilor / concursurilor cultural artistice , cu caracter
   sportiv sau cu caracter tehnico –stiintific de nivel national organizate de MECTS locurile I, II, II
Bursa de merit:
  - copia diplomei de la olimpiada sau concursul scolar judetean organizate de MECTS locurile I,II III
  - copia diplomei de la etapele judetene ale competitiilor / concursurilor cultural artistice , cu caracter
   sportiv sau cu caracter tehnico –stiintific de nivel national organizate de MECTS locurile I, II, II
Bursa de studiu:
  - adeverinte de venit pentru ultimele 3 luni , taloane pensie, somaj si alocatie , adeverinta de elev si
   certificate de nastere de la frati/surori , acte de identitate parinti , declaratii notariale , adeverinte ca
   nu detin terenuri agricole etc.
Bursa de ajutor social :
  - ORFANI      copia certificatului de deces a parintelui decedat
  - MEDICALA originalul certificatului medical
  - VENITURI MICI adeverinte de venit pentru ultimele 12 luni , taloane pensie, somaj si alocatie ,
   adeverinta de elev si certificate de nastere de la frati/surori , acte de identitate parinti , declaratii
   notariale , adeverinte ca nu detin terenuri agricole, ancheta sociala eliberata de Primaria pe raza
   caruia se afla domiciliul etc.
        Diriginte ,                                Elev,

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: model, cerere, bursa
Stats:
views:0
posted:3/30/2013
language:Unknown
pages:1