Docstoc

bai tap lon (DOC)

Document Sample
bai tap lon (DOC) Powered By Docstoc
					Bộ Công Thương Trường ĐHCN Hà Nội

Lớp CTM1-K9

Khoa Cơ Khí

DANH SÁCH LỚP CTM1-K9
2009-2010 …………..O0O…………..

BÀI TẬP LỚN
Nhóm Họ Và Tên 1. Hồ Công Bắc 2. Lê Thành Công 3. Trần Hữu Công 4. Lê Văn Dương 5. Mai Dương Dương 6. Nguyễn Văn Dương 7. Trần Đình Dương 8. Vi Văn Dự 9. Phạm Ngọc Điệp 10. Nguyễn Văn Đô 1. Nguyễn Trung Đông 2. Hoàng Văn Được 3. Nguyễn Quang Đức 4. Nguyễn Văn Đức 5. Nguyễn Văn Giang 6. Nguyễn Văn Hải 7. Phạm Văn Hiếu 8. Đặng Văn Xuân Hòa 9. Hoàng Thanh Hòa 10. Nguyễn Văn Hoằng 1. Trần Đình Hồng 2. Nguyễn Duy Hợp 3. Trần Đăng Huân 4. Vũ Văn Huấn 5. Dương Văn Huệ 6. Đỗ Văn Huy 7. Lê Quốc Huy 8. Nguyễn Ngọc Huy 9. Lê Văn Hùng 10. Mai Văn Hưởng Chủ đề

I

Catia

II

Pro/Engineer

III

Delcam

Bộ Công Thương Trường ĐHCN Hà Nội

Lớp CTM1-K9

Khoa Cơ Khí

IV

V

VI

VII

1. Nguyễn Đức Khơi 2. Nguyễn Văn Luân 3. Hoàng Thanh Mai 4. Vũ Ngọc Mai 5. Nguyễn Văn Nam 6. Hoàng Như Ngọc 7. Nguyễn Bá Phán 8. Vũ Văn Phiên 9. Dương Hữu Phong 10. Hà Văn Phong 1. Nguyễn Sỹ Phòng 2. Trần Đức Phương 3. Nguyễn Hoàng Quân 4. Nguyễn Tiến Quân 5. Trương Hữu Quân 6. Vũ Hồng Quân 7. Phạm Văn Quý 8. Nguyễn Hùng Sơn 9. Nguyễn Văn Tần 1. Vũ Đình Thanh 2. Lê Hữu Thành 3. Nguyễn Tấn Thành 4. Phạm Văn Thành 5. Vũ Đại Thành 6. Đào Xuân Thỉnh 7. Vũ Ngọc Thịnh 8. Nguyễn Đức Thủ 9. Phạm Văn Tiến 1. Dương Đức Tĩnh 2. Đoàn Xuân Trung 3. Bùi Anh Tuấn 4. Nguyễn Văn Tuấn 5. Phạm Văn Tuấn 6. Trịnh Văn Tuấn 7. Trịnh Ngọc Tuyến 8. Nguyễn Văn Vịnh 9. Nguyễn Anh Vũ

Cimatron

Solidworks và Cam(solidcam)

Unigraphic

Inventor và Mastercam


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:303
posted:11/6/2009
language:Vietnamese
pages:2