Docstoc

Name List

Document Sample
Name List Powered By Docstoc
					         Feb. 21, 2004, Div C 2nd Officer Training Registration List

 Area    Club Name     President     EVP      MVP      PRVP     Secretary Treasurer        SAA     No
                Annie Chou   Helen Lin   Shu Chang           Sue Huang

      Grand 1447                                                         4
                       Leo Tseng   Jane Tsai           Rick Chou            Greg Lai

       YWCA 8057                                                         4
                Nick Cheng  Janey Yang  Chloe Huang  Mei-Chu Kao          Hazel Tsai

       NLFD 7693                                                         5
                Paul Kao   Tim Wang   Toshiyo Chen  Sean Wang   Leon Liao

       TTY 6863                                                         5
               Benny Hsiao   Brian Liao  Dave Chen                         Vincent Huang

      Formosa 4844                                                        4
                Rachel Lin   Gloria Kao          Terrie Lu   Carol Liu
Area C1    * EDS                                                          4
                Jerry Hsu    Jo Shih   Jenny Lee          Janice Wang           Cindy Yu
       China 5844                                                        5
                Paul Lee          Alex Chen          Sheela Huang Linda Tseng
      Excellence 8681                                                       4
                Sue Chien   Tina Chiu          Michelle Liu  Virginia Ho          Jenny Sung

      Legacy 9295                                                        5
                Eileen Tsai  Moses Mo          Pamela Yang Libby Chang     Lisa Lo   Kelvin Cheng

      Galaxy 7597                                                        6
                Jay Chan   Cherry Hung  Dark Way Lin  Jamie Cheng   Lucy Chen    May Tu    Hugo Lin

       NTU 9217                   Cindy Liao
                                                                    8
                Kuan Lee          Jennifer Lai  Ross Yang   Peggy Lee     Tim      Hong
Area C2 Hualien 621825                                                         6
               Ta-Ting Peng  Jay Chen                                 Daphene Huang
      Sunshine 7404                                                        3
                                      Sean Wu    Vincent Liu   Anita Mak    Tracy Fu
      Sunrise 2922                                                        4
                Eddy Lin   Tracy Fuh          Yang Chang   Sunny Su    June Chia   Phidias Ni
       * Olympia                                                        6
                YS Liao    Susan Tsai  Jones Chiang William Chang          Sheree Huang   T.T Hsu

Area C3    GIT 3457                                                         6
                Clear Chen  Rachel Yang   Jo Wu    Shaun Chang Shaun Chang     Mark Lee
       PECL 4800                                                         6
               Zhongson Wang Bright Huang   John Chao    Y.C. Lin     Joe             Joanne Wu
       CECI 5013                                                         6
                              Tiffany Liao  Sherry Chung   Hilary Lo  Camila Yang   Ben Chen

Area C4 Innovative 5871                                                        5
                              David Chen          Bright Huang   Y.S. Liao
*Area F1 Sunflower 4344                                                        3
    *Formosa Hakka            Penny Peng                                        1
                Angela Ho   Sunny Cheng
       *Fu-Jen U.                                                        2
*Area F1
       YMIC 2304            Jeff Yang          David Chen                          2
                              Jenny Tsen
*Area A4   Spark 5875                                                        1
                                                                    105

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:3/30/2013
language:Unknown
pages:1