Uke 49 - Minskole.no by lanyuehua

VIEWS: 0 PAGES: 2

									              TIMEPLAN 10D - UKE 49
       MANDAG          TIRSDAG        ONSDAG        TORSDAG       FREDAG
08:15-                   RLE        2.Fr.språk/      KUNST OG      2.Fr.språk/
09:00      NORSK                      Ford.       HÅNDVERK       Ford.
09:05-                  NORSK         N&M
09:50
         MATTE
10:00 –                 ENGELSK        ELEVRÅD        ENGELSK       MATTE
10:45      MUSIKK      Minitalk rom 214/215
11:25 –                             MATTE         NORSK       NORSK
        NATURFAG
12:10                 NATURFAG
12:15 –                  Rom 04        ENGELSK        SAMFUNN
          GYM
13:00                           Minitalk rom 214/215             SAMFUNN
13:10 –      GYM          MATTE         NORSK          RLE
13:55

ORDENSELEVER: Lovise og Yasin
Hente melk, kaste melkekartonger (grønn dunk), kaste søppelposen, tørke tavla, koste gulvet
                                Uke      Prøver og diverse
  NB:
 De av dere som ønsker minitalk før julekarakteren       49   Man: Gymfremføring i turn.
                                   Tors: Tentamen (oppsamling for de som
 settes, kan gi meg beskjed så skal vi ordne en tid.         mangler en eller flere)
 Hvis du ikke har hatt minitalk hittil dette skoleåret,        Fremføringer av fordypningsoppgave i saf
 er det obligatorisk for deg i løpet av uke 49.        50   Mandag: Prøve i N&M
 Til våren vil minitalks bli fordelt jevnt utover med         Tirs: Prøve i katolisismen
 faste tider pr elev. Temaene varierer slik at alle får    51   Tors: Juleball

 lik tid til å forberede seg. På den måten unngår vi at
 dere må vente i evigheter på å fremføre. Håper det
 kommer til å fungere bra.
                                Mandag 16.01 er det bestilt
 Julerebus i gater og butikker:                billetter til Sonny på Rogaland
 Sjefene har klekket ut en god førjul for dere som
                                teater- hold av kvelden…
 blant annet innebærer at vi drar til byen og koser oss
 en dag før juleferien. Dere blir delt inn i grupper som
 får rebusoppgaver og diverse oppdrag. Beste
 gruppe får fin premie og heder og ære. Etterpå
 satser vi på bespisning 
 God helg ønskes av Bjørnar og
 Queen Elizabeth 3.
 
             ARBEIDSPLAN 10D UKE 49
SAMFUNN
                                Norsk:
Tema: Forskjellen mellom fattige og
rike land.
Vi starter med fremføringer fredag uke             Ha fokus på samfunnsfag. Lærer gir nærmere
                                beskjed.
48 og fortsetter i uke 49.

Lykke til :-)
 RLE uke 49

 Til tirsdag: Les ut kapittelet om
 katolisismen. Muntlig aktivitet i
 timene fremover mot jul bejubles ;)               Natur og Miljø
                                 Mandag: Arv, miljø og den genetiske koden.
 Til torsdag: Les de første sidene
   ype                            Side 18- 23
                                 Tirsdag: Celledeling, krysninger og genetisk
 om den ortodokse kirken, fram til
                                 variasjon. Side 24-31.
 de første oppgavene begynner. Gjør               Onsdag: Øvettime til prøve på mandag.
 oppgave 1-3.

                                 Tilvalg/Grupper:
                                 Engelsk fordypning: Se plan på
         English week 49                linksidene.
                                 Matte- og engelskgruppe med ØH: Se
 For Tuesday: Spend 30 minutes on its-learning:         plan på linksidene.
 Its-learning: 10D Engelsk: Mappen: Various Internet Tasks
 – Practice your English – Genitive Quiz, etc.
 (You will get your full day test back this day, and you will
 have to correct it during the English lesson. Afterwards    MATTE
 you’ll get your mark and comments).
                                 Oppstart av kap 4 Geometri.
 For Wednesday:                         Plan deles ut på mandag.
 Finish correcting your full day test.


 For Thursday:
 Concentrate on the texts F, G and H pp
 84-86. We will dicsuss them in class.

								
To top