Docstoc

SQL Results

Document Sample
SQL Results Powered By Docstoc
					     Фонд за здравствено осигурување                                               Страна 1 од 2
     на Македонија
                             Список на склучени договори со аптеки
                                                                     ДАТУМ ВО
Р.бр  ФОНД  БР.ДОГОВОР   ШИФРА     ПЗУ НАЗИВ         ПОГОН НАЗИВ           АДРЕСА       ТЕЛЕФОН
                                                                      СИЛА
                     ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО   ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА
2   КОЧАНИ 09-2220/2/2010  13074102 ЗДРАВЈЕ КОЧАНИ      ЗАШТИТА КОЧАНИ       ул. МИЛАН ЗЕЧАР бр. 21            01.04.2010
                    ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО    ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА
4   ШТИП  09-333/2-1/2010 30004302 ЗДРАВЈЕ ШТИП       ЗАШТИТА ШТИП          УЛ. ХРИСТИЈАН КАРПОШ ББ  032/388-558  01.04.2010
########

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:3/25/2013
language:Macedonian
pages:2