Download de aanbestedingskalender _het inkoopjaarplan_ by ajizai

VIEWS: 12 PAGES: 3

									                                                                                                Versie 1 februari 2013

        Omschrijving                 Toelichting:           Werk,    Soort procedure      Afdeling     Contact-       Start        Opmerkingen:
                                               dienst of                        persoon      aanbesteding
                                               levering

                       Betreft renovatie van binnenkant en buitenkant                                               Gunning Uitvoering in 1e kwartaal
Renovatie Sporthal Mossendam (Goor)      van de sporthal                Werk    Meervoudig Onderhands Openbare Werken   Hr. M. Harbers   Jan. 2012
                                                                                             2013 ;
Renovatie Brandweerkazerne Van Kollaan te   Renovatie van binnen- en buitenkant met                                                   Gunning Uitvoering in 1e kwartaal
                       uitbreiding van de Brandweerkazerne      Werk     Meervoudig Onderhands Openbare Werken   Hr. M. Harbers   April 2012
Goor                                                                                           2013
Uitbreiding, renovatie en nieuwbouw zwembad  Het betreft een Europese aanbesteding van 4
De Vijf Heuvels te Markelo          bestekken, nl. Bouwkundig,                             Maatschappelijke  Hr. R.
                                               Werk    Europese aanbesteding                     3e kwartaal 2012  Gunning is afgerond
                       Werktuigbouwkundig, Electro-technisch en                      Ontwikkeling    Melenhorst
                       Waterbehandeling.
                       Betreft de renovatie van ruim 300
                       drukrioolunits (pompen, leidingwerk in de put                                                Aanbesteding start week 35,
Renovatie EM: kleine rioolinstallaties    en besturing(skast), aangelegd in de jaren '80. Werk    Meervoudig Onderhands Openbare Werken   Hr. H. v.d. Berg  3e kwartaal 2012  gunning voorzien eind oktober.
                                                                                             Opgedragen en in uitvoering!

                       Betreft het voorbereiden en uitvoeren van
                       groot onderhoud aan riooldelen in de
Groot onderhoud riool Diepenheimsestraat,   Diepenheimsestraat in Hengevelde                                                      Aanbesteding vindt plaats in 1e
                                              Werk     Meervoudig Onderhands Openbare Werken   Hr. B. Hofman   1e kwartaal 2013
Hengevelde                                                                                        kwartaal 2013


                       Betreft het voorbereiden en uitvoeren van
                       groot onderhoud aan riooldelen in de
Groot onderhoud riool Bretelerstraat,     Bretelerstraat in Hengevelde                                                        Aanbesteding vindt plaats in 1e
                                              Werk     Meervoudig Onderhands Openbare Werken   Hr. B. Hofman   1e kwartaal 2013
Hengevelde                                                                                        kwartaal 2013


                       Betreft het voorbereiden en uitvoeren van
                       groot onderhoud aan riooldelen en
                                                                                             Aanbesteding vindt plaats in 1e
Groot onderhoud riool zijweg Kerkstraat, Goor herstraatwerkzaamheden in de zijweg      Werk     Meervoudig Onderhands Openbare Werken   Hr. A. Staman   1e kwartaal 2013
                                                                                             kwartaal 2013
                       Kerkstraat in Goor

                       Betreft het aanleggen van hemelwaterriolering
                       en het inrichten van de openbare ruimte rond
                       de woningbouwlocatie. Inspraak is doorlopen,
Woonrijpmaken omgeving voormalige                                                                             Start aanbesteding voorzien in
                       project nu in technische uitwerking.     Werk     Meervoudig Onderhands Openbare Werken   Hr. H. v.d. Berg  1e kwartaal 2013
schoollocatie Bentelo                                                                                   februari 2013                       Met name de elektromechanische onderdelen
                       van circa 20 rioolgemalen dienen te worden                                                 Aanbesteding vindt plaats in 1e
Optimalisatie en grote gemalen (riool)    gerenoveerd. Tegelijk zal zo nodig een    Werk     Meervoudig Onderhands Openbare Werken   Hr. B. Hofman   1e kwartaal 2013
                                                                                             kwartaal 2013
                       optimalisatie plaatsvinden in overleg met het
                       waterschap
                       De bestaande riolering wordt vervangen door
                       een nieuw aan te leggen rioolsysteem.
Rioolvervanging en afkoppelen het Hooijerinck Daarnaast wordt een tweede afvoerbuis
                                                Werk    Meervoudig Onderhands Openbare Werken    Hr. M. Hövels   1e kwartaal 2013  Aanbesteding 15 januari 2013
fase 1 (Delden)                gelegd voor overtollig grond- en hemelwater.


                       Het betreft o.a. het opnieuw aanbrengen van
                       een asfaltverharding in de Molenstraat. De
                       nieuwe inrichting past binnen het geldende 30
                       km/u-regime. Daarnaast worden plateaus op
                       de volgende kruisingen aangebracht: H.                                                    Aanbesteding vindt plaats in 1e
Inrichting 30 km/h zones programma 2010                           Werk     Meervoudig Onderhands Openbare Werken    Hr. M. Hövels   1e kwartaal 2013
                       Heijermanstraat - Van Kollaan, H.                                                       kwartaal 2013
                       Heijermanstraat – Laarstraat, Laarstraat – De
                       Hogenkamp en de Grotestraat –
                       Posthuisstraat.
                       Aanbesteding (met meerdere percelen) met 8
                       Regio Twente gemeenten; marktconsultatie is
                       afgerond. Publicatie zal in 1e kwartaal 2013
                       plaatsvinden.
                                                                           Hr. H. Klein             Gunning gepland voor eind 2e
Multifunctionals (copiers/printers)                              Levering  Europese aanbesteding  Facilitaire Zaken           4e kwartaal 2012
                                                                           Hemmink                kwartaal 2013
                       Aanbesteden in 1e kwartaal 2013. Het betreft
                       gastheerschap/toezicht in de avonduren of bij                              Hr. H. Klein
Beveiligingsdiensten (Gemeentehuis)                              Dienst   Meervoudig Onderhands Facilitaire Zaken            1e kwartaal 2013  Gunning gepland in april 2013
                       bijzondere activiteiten en alarmopvolging tbv                              Hemmink
                       gemeentehuis.
                       Betreft de leveringen t.b.v. de Catering (o.a.
                       Bedrijfsrestaurant)                                           Mw. M.
Leverancier t.b.v. Catering                                  Levering  Meervoudig Onderhands Facilitaire Zaken            1e kwartaal 2013  Gunning gepland in april 2013
                                                                           Weijermars

                       Betreft het opwaarderen van de route
                       Diepenheimseweg - Kerkstraat (vanaf spoor
Herinrichting Kerkplein e.o. (Diepenheimseweg tot de Regge) alsmede het herinrichten van
                                                Werk    Meervoudig Onderhands Openbare Werken    Hr. H. v.d. Berg  2e kwartaal 2013
- Kerkstraat)                 het 'Kerkplein' en de Kerkstraat richting
                       centrum van Goor.
                       De bestaande riolering wordt vervangen door                                                  Na vaststelling Gemeentelijk
Rioolvervanging en afkoppelen het Hooijerinck een nieuw aan te leggen rioolsysteem.                                                     Riolerings Plan (GRP) door de
                       Daarnaast wordt een tweede afvoerbuis      Werk    Meervoudig Onderhands Openbare Werken    Hr. M. Hövels   3e kwartaal 2013
fase 2 (Delden)                                                                                       gemeenteraad kan gestart worden
                       gelegd voor overtollig grond- en hemelwater.                                                 met de voorbereiding.
                       Uit het uitvoeringsprogramma van het
Uitvoeren herinrichting centrum Goor     masterplan centrum Goor worden enkele                                                     Aanbesteding vindt plaats in 2e
                       gebieden opnieuw ingericht.           Werk    Meervoudig Onderhands Openbare Werken    Hr. M. Hövels   2e kwartaal 2013
(Masterplan centrum)                                                                                    kwartaal 2013

                        De bestaande riolering wordt vervangen door
                       een nieuw aan te leggen rioolsysteem.                                                     Aanbesteding vindt plaats in 2e
Groot onderhoud riolering Nieuwstraat, Delden Daarnaast wordt een tweede afvoerbuis    Werk      Meervoudig Onderhands Openbare Werken    Hr. M. Hövels   2e kwartaal 2013
                                                                                              kwartaal 2013
                       gelegd voor overtollig grond- en hemelwater.
                      Betreft de vervanging van diverse
                      tractiemiddelen (vrachtauto, busje, enz.)
Diverse tractiemiddelen           gedurende geheel 2013 conform het      Levering  Meervoudig onderhands  Openbare Werken  Hr. L. Oost    Geheel 2013
                      tractieplan. Nadere informatie bij
                      contactpersoon L. Oost, 0547-858585
                      Betreft het vervangen/aanleggen van nieuwe
                      gescheiden riolering tussen de
                      Haaksbergerstraat en 't Elferink.                                                    Start aanbesteding voorzien in mei
Rioolvervanging Borculoseweg (Diepenheim)                        Werk    Meervoudig Onderhands Openbare Werken   Hr. H. v.d. Berg  2e kwartaal 2013
                      Inspraakperiode februari / maart 2013,                                                 2013
                      aansluitend aanbesteding
                      Betreft het aanleggen van nieuwe gescheiden
Rioolvervanging Regenwicestraat/Dr.CAJ   riolering tussen de Lindelaan, Grotestraat en                                              Start aanbesteding voorzien in mei
                                             Werk   Meervoudig Onderhands Openbare Werken   Hr. H. v.d. Berg  2e kwartaal 2013
Quantstraat (Diepenheim)          de Kuimgaarden. Inspraakperiode in februari /                                              2013
                      maart 2013, aansluitend aanbesteding
                      Uit het uitvoeringsprogramma van het
Uitvoeren herinrichting centrum Goor    masterplan centrum Goor worden enkele                                                  Aanbesteding vindt plaats in 2e
                                             Werk   Meervoudig Onderhands Openbare Werken   Hr. M. Hövels   2e kwartaal 2013
(Masterplan centrum)            gebieden opnieuw ingericht.                                                       kwartaal 2013
                      Betreft het herinrichten van De Hagen en
Inrichting openbare ruimte bij KunstWerk  omgeving bij het project KunstWerk                                                   planning afhankelijk van voortgang
                                             Werk   Wordt nog vastgesteld  Openbare Werken  Hr. H. v.d. Berg  In 2013
Diepenheim (deelplan V)           Diepenheim                                                               bouwwerkzaamheden

								
To top