Docstoc

Norsk laboratoriekodeverk v1 0 - Helsedirektoratet

Document Sample
Norsk laboratoriekodeverk v1 0 - Helsedirektoratet Powered By Docstoc
					Kode               Norsk_bruksnavn
     Ugyldig fra Erstattes av/dato ny      Beskrivelse        Materiale
NPU12518             aB-BE                     Arterielt blod
                           Baseoverskudd (BE) i arterielt blod
NPU04197             ab-Blodgass     Blodgass i arterielt blod Arterielt blod
NPU12476             aB-CO2                    Arterielt blod
                           Karbondioksyd (CO2) i arterielt blod
NPU08753                       D             Arterielt blod
                 aB-Deoksyhemoglobin eoksyhemoglobin i arterielt blod
NPU03013             aB-HbO2                    Arterielt
                           Oksyhemoglobin i arterielt blod blod
NPU02409             aB-HCO3-                   Arterielt blod
                           Hydrogenkarbonat (HCO3-) i arterielt blod
NOR05885                       Kalsiumion pH7,4 i arterielt blod blod
                 aB-Kalsium (ion.pH7,4)            Arterielt
NPU03943             aB-Laktat      Laktat i arterielt blod Arterielt blod
NPU03011             aB-O2-metning                 Arterielt
                           Oksygenmetning i arterielt blod blod
NOR05981                                    Arterielt blod
                 aB-O2-metning kalk. Oksygenmetning kalk. i arterielt blod
NPU03849                       Oksygenkonsentrasjon (total) i arterielt blod
                 aB-Oksygenkonsentrasjon            Arterielt blod
NPU12526             aB-pCO2                    blod
                           pCO2 (aktuell) i arterieltArterielt blod
NPU12474             aB-pH                     Arterielt
                           Hydrogenion (pH) i arterielt blod blod
NPU08977             aB-pO2       pO2 i arterielt blod   Arterielt blod
NPU14104             aB-pO2 akt.                  Arterielt blod
                           pO2 (aktuell) i arterielt blod
NPU03925             Amv-AFP                    amnionvæske
                           Alfa-Føtoprotein (AFP) i Amnionvæske
NPU01369             Amv-Bilirubin                 Amnionvæske
                           Bilirubin (total) i amnionvæske
NPU10209             Amv-pH                    Amnionvæske
                           Hydrogenion (pH) i amnionvæske
NPU08638             Asc-Celler     Celler(Leuk.) i ascites Ascites
NPU27931             B-6-Thioguanine                Erytrocytter
                           6-Thioguanine i erytrocytter
NOR25003             B-Antigen                   blod
                           Påvisning av antigener i Blod
NOR25523             B-Antigen                   Erytrocytter
                           Påvisning av antigener på erytrocytter
NPU01946             B-Antigenscreening Erytrocyttantigenscreening Erytrocytter
NOR25086             B-Antistoff                  Blod
                           Påvisning av antistoff i blod
NPU10762             B-Atypiske celler  Atypiske celler i blod Blod
NPU06699             B-Bakterier                  Blod
                           Påvisning av bakterier i blod
NPU01349             B-Basofile                  Blod
                           Basofile granulocytter i blod
NPU03968             B-Basofile                  Blod
                           Basofile granulocytter i blod
NPU09200 Utgått   NPU28816 B-BE          Baseoverskudd (BE) i blod Blod
NPU28816             B-BE        Baseoverskudd (BE) i blod B
NOR25371                                    Erytrocytter
                 B-Blodtypeantgen Påvisning av blodtypeantigener på erytrocytter
NOR25017                                    Erytrocytter
                 B-Blodtypeantistoff Påvisning av blodtypeantistoff på erytrocytter
NPU01945             B-Blodtyping AB0  Blodtyping AB0      Erytrocytter
NOR25473                       Blodtyping Chido/Rodgers
                 B-Blodtyping Chido/Rodgers          Erytrocytter
NOR25474             B-Blodtyping Colton Blodtyping Colton     Erytrocytter
NOR25475             B-Blodtyping Cromer Blodtyping Cromer     Erytrocytter
NOR25476             B-Blodtyping Diego Blodtyping Diego      Erytrocytter
NOR25477                       Blodtyping Dombrock Erytrocytter
                 B-Blodtyping Dombrock
NOR25478             B-Blodtyping Duffy Blodtyping Duffy      Erytrocytter
NOR25479             B-Blodtyping GerbichBlodtyping Gerbich    Erytrocytter
NOR25480             B-Blodtyping Gill  Blodtyping Gill      Erytrocytter
NOR25481                       Blodtyping Globoside Erytrocytter
                 B-Blodtyping Globoside
NOR25482             B-Blodtyping H   Blodtyping H       Erytrocytter
NOR25483             B-Blodtyping I   Blodtyping I       Erytrocytter
NOR25484             B-Blodtyping Indian Blodtyping Indian     Erytrocytter
NOR25485                       Blodtyping        Erytrocytter
                 B-Blodtyping John Milton Hagen John Milton Hagen
NOR25486             B-Blodtyping Kell  Blodtyping Kell      Erytrocytter
NOR25487             B-Blodtyping Kidd Blodtyping Kidd       Erytrocytter
NOR25488             B-Blodtyping Knops Blodtyping Knops      Erytrocytter
NOR25491          B-Blodtyping Lewis Blodtyping Lewis      Erytrocytter
NOR25492                    B
              B-Blodtyping Lutheran lodtyping Lutheran Erytrocytter
NOR25490          B-Blodtyping LW                Erytrocytter
                        Blodtyping Landsteiner-Wiener
NOR25493          B-Blodtyping MNS Blodtyping MNS        Erytrocytter
NOR25494          B-Blodtyping Ok   Blodtyping Ok       Erytrocytter
NOR25495          B-Blodtyping P    Blodtyping P       Erytrocytter
NOR25496          B-Blodtyping Raph Blodtyping Raph       Erytrocytter
NOR25497          B-Blodtyping Rh                Erytrocytter
                        Blodtyping Rh på erytrocytter
NOR25498                                 glykoprotein
              B-Blodtyping RHAG Blodtyping Rh-assosiert Erytrocytter
NOR25499          B-Blodtyping SciannaBlodtyping Scianna     Erytrocytter
NOR25500          B-Blodtyping Sutter Blodtyping Sutter     Erytrocytter
NOR25501          B-Blodtyping Xg   Blodtyping Xg       Erytrocytter
NOR25489          B-Blodtyping XK   Blodtyping Kx       Erytrocytter
NOR25502          B-Blodtyping Yt   Blodtyping Yt       Erytrocytter
NPU02572          B-Bly        Bly i blod        Blod
NPU21819          B-CD19 (B-celler)  CD19 (B-celler) i blod Blod
NPU21822          B-CD3 (T-celler)   CD3+ (T-celler) i blod Blod
NPU21823          B-CD4 (T-celler)   CD4 (T-celler) i blod   Blod
NPU21828          B-CD8 (T-celler)   CD8 (T-celler) i blod   Blod
NOR25127          B-Ch antigen                  på erytrocytter
                        Påvisning av Ch-antigen Erytrocytter
NOR05954          B-CHCM                     Erytrocytter
                        Hemoglobin (CHCM) i erytrocytter
NPU19725          B-Ciklosporin    Ciklosporin i blod    Blod
NPU09204 Utgått  NPU28817 B-CO2        Karbondioksyd (CO2) i blodBlod
NPU28817          B-CO2        Karbondioksyd (CO2) i blodB
NOR25133          B-Coa antigen                 Erytrocytter
                        Påvisning av Coa-antigen på erytrocytter
NOR25134          B-Cob antigen                 Erytrocytter
                        Påvisning av Cob-antigen på erytrocytter
NOR25143          B-Dia antigen                  på erytrocytter
                        Påvisning av Dia-antigenErytrocytter
NPU02596          B-Difftelling                 Blod
                        Differensialtelling av leukocytter i blod
NPU04100          B-Difftelling                 Blod
                        Differensialtelling av leukocytter i blod
NOR25510          B-DNA                     Blod
                        Ekstraksjon av DNA i blodceller
NPU06099                    Aerob dyrkning av bakterier i blod
              B-Dyrkning aerob flaske            B
NPU06099                    Anaerob dyrkning av bakterier i blod
              B-Dyrkning anaerob flaske           B
NPU17649          B-EBV DNA      Epstein-Barr virus DNA DNA
NPU01933          B-Eosinofile                  i blod
                        Eosinofile granulocytter Blod
NPU03967          B-Eosinofile                  i blod
                        Eosinofile granulocytter Blod
NPU01943          B-Erytroblaster                Blod
                        Erytroblaster (kjerneholdige erytrocytter, NRBC) i blod
NPU21914                    Påvisning av A1-antigen Blod
              B-Erytrocytt A1-antigen            på erytrocytter
NPU21915                    P             Blod
              B-Erytrocytt A-antigen åvisning av A-antigen på erytrocytter
NPU21916                    Påvisning av B-antigen på erytrocytter
              B-Erytrocytt B-antigen             Blod
NPU21917                    P             Blod
              B-Erytrocytt D-antigenåvisning av D-antigen på erytrocytter
NPU01960          B-Erytrocytter    Erytrocytter i blod    Blod
NPU21707          B-Everolimus     Everolimus i blod     Blod
NPU01961          B-EVF                     Blod
                        Erytrocytter, volumfraksjon (hematokrit) i blod
NOR25036          B-Farmakologi                 Blod
                        Bestemmelse av spesifisert farmakologisk substans i blod
NOR25038          B-Farmakologi                 Erytrocytter
                        Bestemmelse av spesifisert farmakologisk substans i erytrocytter
NPU02071          B-Folat       Folat i erytrocytter   Erytrocytter
NPU14326          B-Folat       Folat i blod       Blod
NOR25176          B-Fya antigen                 Erytrocytter
                        Påvisning av Fya-antigen på erytrocytter
NOR25177          B-Fyb antigen                 Erytrocytter
                        Påvisning av Fyb-antigen på erytrocytter
NOR15167                    Galaktose-1-fosfat-uridyltransferase (GALTF) i erytrocytter
              B-Galaktosefosfat transferase         Erytrocytter
NPU02187          B-Glukose       Glukose i blod      Blod
NOR05142          B-Glukose-6-PD                 Erytrocytter
                         Glukose-6-fosfat 1-dehydrogenase i erytrocytter
NOR15228                     Glykogenavgreiningsenzym i erytrocytter
              B-Glykogenavgreiningsenzym           Erytrocytter
NPU18611          B-Granulocytter    Granulocytter % i blod Blod
NPU18612          B-Granulocytter    Granulocytter i blod   Blod
NPU01473          B-HbCO                     Blod
                         Hemoglobin-karbonmonoksyd (HbCO) i blod
NPU17703          B-Hb-type                   Blod
                         Hemoglobintype i hemoglobin
NPU09209 Utgått  NPU28822 B-HCO3-                    Blod
                         Hydrogenkarbonat (HCO3-) i blod
NPU28822          B-HCO3-                    B
                         Hydrogenkarbonat (HCO3-) i blod
NOR05950          B-HDW                     Erytrocytter
                         Hemoglobin fordelingsbredde (HDW) i erytrocytter
NOR05172          B-Hemoglobin     Hemoglobin i blod    Blod
NPU01964          B-Hemoglobin F                 Erytrocytter
                         Hemoglobin F-holdige (Erc.HbF-h.) i erytrocytter
NPU12734          B-Hepatitt C virus Hepatitt C virus i blod B
NPU14474 Utgått                 Påvisning av Hepatitt C-virus (RNA) i blod
         NPU12734 B-Hepatitt C-virus (RNA)            Blod
NPU04805                     Histaminfrigjøringstest iBlod
              B-Histaminfrigjøringstest           blod
NPU21375          B-HLA-A-antigen                Blod
                         Påvisning av HLA-A-antigen i blod
NPU21376          B-HLA-B-antigen                blod
                         Påvisning av HLA-B-antigen i blod
NPU21371          B-HLA-B-antigen(B27);             Blod
                         Påvisning av HLA-B-antigen (B27) i blod
NPU21377          B-HLA-C-antigen                Blod
                         Påvisning av HLA-C-antigen i blod
NPU21374                     H            Blod
              B-HLA-klasse I-antigen LA-klasse 1-antigen i blod
NOR25214          B-HPA-1-antigen    HPA-1 i blod       Blod
NPU14111                     Hypokrome erytrocytterErytrocytter
              B-Hypokrome erytrocytter            i blod
NPU26795                     Hæmatopoietiske stamceller
              B-Hæmatopoietiske stamceller          Blod
NOR25062                     Immunfenotyping av leukemier/lymfomer i blod
              B-Immunfenotyping leukocytter         Blod
NPU17011          B-IRF                     Blod
                         IRF (umoden retik.-fraksjon) i blod
NOR25237          B-Jka antigen                  på erytrocytter
                         Påvisning av Jka-antigenErytrocytter
NOR25238          B-Jkb antigen                  på erytrocytter
                         Påvisning av Jkb-antigenErytrocytter
NOR25239          B-JMH antigen                 Erytrocytter
                         Påvisning av JMH-antigen på erytrocytter
NOR25240          B-Jsa antigen                  på erytrocytter
                         Påvisning av Jsa-antigenErytrocytter
NOR25241          B-K antigen                  Erytrocytter
                         Påvisning av K-antigen på erytrocytter
NOR25423          B-k antigen                  Erytrocytter
                         Påvisning av k-antigen på erytrocytter
NPU04874          B-Kadmium       Kadmium i blod      Blod
NOR25249          B-Kpa antigen                 Erytrocytter
                         Påvisning av Kpa-antigen på erytrocytter
NOR25250          B-Kpb antigen                 Erytrocytter
                         Påvisning av Kpb-antigen på erytrocytter
NOR05243          B-Kvikksølv      Kvikksølv i blod     Blod
NOR25256          B-Lea antigen                 Erytrocytter
                         Påvisning av Lea-antigen på erytrocytter
NOR25257          B-Leb antigen                 Erytrocytter
                         Påvisning av Leb-antigen på erytrocytter
NPU02593          B-Leukocytter     Leukocytter i blod    Blod
NOR25263          B-Lua antigen                 Erytrocytter
                         Påvisning av Lua-antigen på erytrocytter
NOR25264          B-Lub antigen                 Erytrocytter
                         Påvisning av Lub-antigen på erytrocytter
NPU14267          B-LUC                     Blod
                         Store ufargede celler (LUC) i blod
NOR05267          B-Lymfocytter     Lymfocytter i blod    Blod
NPU02636          B-Lymfocytter     Lymfocytter i blod    Blod
NOR25265          B-M antigen                  Erytrocytter
                         Påvisning av M-antigen på erytrocytter
NOR05378          B-Magnesium      Magnesium i erytrocytter Erytrocytter
NOR25273          B-Malaria       Malariautstryk i blod Blod
NOR15258          B-Malariaantistoff Malariaantistoff i blod Blod
NPU26880          B-MCH         MCH i blod        Erytrocytter
NOR05278          B-MCHC        MCHC i blod       Erytrocytter
NPU01944          B-MCV         MCV i blod        Erytrocytter
NPU03977          B-Metamyelocytter Metamyelocytter i blod Blod
NPU27932          B-Metyl-Merkaptopurin             Erytrocytter
                        Metyl-Merkaptopurin i erytrocytter
NOR25466                    Lysmikroskopisk kromosomanalyse av blod
              B-Mikroskopisk-karyotyping           Blod
NOR25061                    Immunfenotyping av leukemier/lymfomer i beinmarg
              Bm-Immunfenotyping leukocytter         Beinmarg
NPU02840          B-Monocytter     Monocytter i blod     Blod
NPU04851          B-Mononukleære Mononukleære leukocytter i blod Blod
NPU27407                                 Blod
              B-Mononukleære Mononukleære leukocytter % i blod
NOR25074                    M             blod
              B-Morfologi parasitter orfologi av parasitter iBlod
NPU03562          B-MPV        MPV i trombocytter    Trombocytter
NPU03975          B-Myelocytter    Myelocytter i blod    Blod
NOR25297          B-N antigen                  Erytrocytter
                        Påvisning av N-antigen på erytrocytter
NPU21835          B-NK-celler                  Blod
                        CD16/CD56/CD3neg (NK-celler) i blod
NPU02902          B-Nøytrofile     Nøytrofile gran. i blod Blod
NPU03983          B-Nøytrofile                  i blod
                        Nøytrofile granulocytterBlod
NOR05314                    Nøytrofile segm. i blod Blod
              B-Nøytrofile segmentkjerne
NOR05316                    Nøytrofile stav. i blod Blod
              B-Nøytrofile stavkjerne
NOR05983          B-O2-metning kalk. Oksygenmetning kalk. (MIX) Blod
NPU09217 Utgått                 Oksygenkonsentrasjon i Blod
         NPU28832 B-Oksygenkonsentrasjon             blod
NPU28832                    Oksygenkonsentrasjon i B
              B-Oksygenkonsentrasjon             blod
NPU09220 Utgått  NPU28833 B-Oksyhemoglobin Oksyhemoglobin(Fe) i blod   Blod
NPU28833          B-Oksyhemoglobin Oksyhemoglobin(Fe) i blod   B
NOR25022          B-Parasitter                  blod
                        Påvisning av parasitter i Blod
NOR15277          B-PFA lukketid-ADP PFA lukketid-ADP i blod Blod
NOR15278                    PFA            blod
              B-PFA lukketid-Adrenalin lukketid-Adrenalin iBlod
NPU03010          B-pO2 50%      pO2 50% i blod      Blod
NPU04852          B-Polynukleære                 Blod
                        Polynukleære leukocytter i blod
NPU27406          B-Polynukleære                 Blod
                        Polynukleære leukocytter % i blod
NPU14046                                 Erytrocytter
              B-Protoporfyrin IX Protoporfyrin IX i erytrocytter
NPU18198          B-Pyruvat      Pyruvat i blod      Blod
NOR05411          B-Pyruvatkinase                Erytrocytter
                        Pyruvatkinase (PK) i erytrocytter
NPU18162          B-RDV                     Erytrocytter
                        Røde cellers distribusjonsvidde
NPU26879          B-RetHb                    Retikulocytter
                        Hemoglobin i retikulocytter
NPU08694          B-Retikulocytter   Retikulocytter i blod   Blod
NOR25424          B-Rg antigen                  på erytrocytter
                        Påvisning av Rg-antigen Erytrocytter
NOR25425          B-Rh-C antigen                 Erytrocytter
                        Påvisning av Rh-C-antigen på erytrocytter
NOR25426          B-Rh-c antigen                 Erytrocytter
                        Påvisning av Rh-c-antigen på erytrocytter
NOR25427          B-Rh-Cw antigen                Erytrocytter
                        Påvisning av Rh-Cw-antigen på erytrocytter
NOR25321          B-Rh-D antigen                 Erytrocytter
                        Påvisning av Rh-D-antigen på erytrocytter
NOR25322                                 Erytrocytter
              B-Rh-D svak antigen Påvisning av Rh-D-antigen (svak) på erytrocytter
NOR25429          B-Rh-e antigen                 Erytrocytter
                        Påvisning av Rh-e-antigen på erytrocytter
NOR25428          B-Rh-E antigen                 Erytrocytter
                        Påvisning av Rh-E-antigen på erytrocytter
NOR05952          B-rMCV        MCV i retikulocytter   Retikulocytter
NOR25512          B-RNA                     Blod
                        Ekstraksjon av RNA i blodceller
NOR25430          B-S antigen                  Erytrocytter
                        Påvisning av S-antigen på erytrocytter
NOR25431          B-s antigen                  Erytrocytter
                        Påvisning av s-antigen på erytrocytter
NPU19909          B-Sirolimus     Sirolimus i blod     Blod
NPU03404          B-SR         Senkningsreaksjon i blod Blod
NPU19912          B-Takrolimus     Takrolimus i blod     Blod
NPU26944          B-Tiamin       Tiamin i blod       Blod
NPU03568          B-Trombocytter    Trombocytter i blod    Blod
NPU04871                      Uroporfyrinogendekarboksylase i erytrocytter
              B-Uroporfyrinogendekarboksylase         Erytrocytter
NOR25434          B-Wra antigen                  Erytrocytter
                          Påvisning av Wra-antigen på erytrocytter
NOR25435          B-Xga antigen                  Erytrocytter
                          Påvisning av Xga-antigen på erytrocytter
NPU10771          B-Xylose        Xylose i blod      Blod
NOR25467          Ce-Cancer cytogenetikk             Celler
                          Lysmikroskopisk kromosomanalyse av tumorceller
NOR25012 1/14/2013 NOR25524 Ce-Cytologi                   av celler (ikke fra livmorhals)
                          Cytologisk undersøkelseCeller
                                       av celler fra livmorhals
NOR25019 1/14/2013 NOR25524 Ce-Cytologi screeningCytologisk undersøkelseCeller
NOR25524                      Cytologisk undersøkelseCeller
          16012013 Ce-Cytologisk undersøkelse
NOR25013          Ce-Cytometri                  Celler
                          Flowcytometrisk undersøkelse av celler
NOR25511          Ce-DNA                     Celler
                          Ekstraksjon av DNA fra andre celler
NOR25416          Ce-Dyrkning      Dyrkning av celler    Celler
NOR25060          Ce-Immuncytokjemi Immuncytologisk undersøkelse Celler
NOR25528                      Immunfluorescensundersøkelse celler
          16012013 Ce-Immunfluorescensundersøkelse celler     Celler
NOR25465                      Lysmikroskopisk kromosomanalyse av celler
              Ce-Mikroskopisk-karyotyping           Celler
NOR25529                      Molekylærpatologisk undersøkelse celler
          16012013 Ce-Molekylærpatologisk undersøkelse celler Celler
NOR25526      16012013 Ce-PunksjonscytologiPunksjonscytologi      Celler
NOR25513          Ce-RNA                     Celler
                          Ekstraksjon av RNA fra andre celler
NOR25527                      Spesialfarging celler
          16012013 Ce-Spesialfarging celler            Celler
NOR25525      16012013 Ce-Væskebasert cytologiVæskebasert cytologi Celler
NPU01417                      Butyryl-CoA-dehydrogenaseCeller
              Chor.villus celle(dyrk.) prot.-Butyryl-CoA-dehydrogenase
NPU19001                      genotype
              DNA-ACADM (MCAD)ACADM (MCAD) genotype      DNA
NPU30069                      ACADVL (VLCAD) genotype
              DNA-ACADVL (VLCAD) genotype           DNA
NOR25097          DNA-Adenovirus DNA   Adenovirus DNA      DNA
NPU19239          DNA-ALB ekson 7    ALB ekson 7 sekvensering DNA
NPU19170                      Alfa1-Antitrypsin genotype
              DNA-Alfa1-Antitrypsin genotype         DNA
NOR05925                      Alfa-Thalassemi-genotype
              DNA-Alfa-Thalassemi-genotype          DNA
NOR25099                      Aminoglykosidresistens DNA
              DNA-Aminoglykosidresistens           (aac6-aph2) resistens-gen
NOR25100          DNA-AmpC (ACC)     AmpC (ACC) resistens-gen DNA
NOR25101          DNA-AmpC (ACT)     AmpC (ACT) resistens-gen DNA
NOR25102          DNA-AmpC (CMY) AmpC (CMY) resistens-gen     DNA
NOR25103          DNA-AmpC (DHA) AmpC (DHA) resistens-gen     DNA
NOR25104          DNA-AmpC (FOX)     AmpC (FOX) resistens-gen DNA
NOR25105          DNA-AmpC (LAT)     AmpC (LAT) resistens-gen DNA
NOR25106          DNA-AmpC (MIR)     AmpC (MIR) resistens-gen DNA
NOR25107          DNA-AmpC (MOX) AmpC (MOX) resistens-gen     DNA
NPU30384          DNA-AMPD1 genotype   AMPD1 genotype      DNA
NOR25441                      Undersøkelse av flere DNA
              DNA-Analysepakke DNA-sekvensvarianter kjente DNA-sekvensvarianter
NOR25439          DNA-Analysepakke gener             DNA
                          Undersøkelse av flere gener for en gitt sykdom/syndrom (analysepakke)
NOR25004          DNA-Antigen      Påvisning av antigener i DNA
NPU19009          DNA-APOE-genotypeAPOE-genotype i DNA DNA
NPU30501          DNA-APRT genotype APRT genotype         DNA
NPU19017                      genotype
              DNA-ASPA (Canavan)ASPA (Canavan) genotype    DNA
NPU19022          DNA-AVPR2 ekson AVPR2 ekson-sekvensering    DNA
NOR25121          DNA-B. burgdorferi DNA Borrelia burgdorferi DNA DNA
NOR25113          DNA-Bart. henselae DNA Bartonella henselae DNA DNA
NPU19107          DNA-Beta-Hb genotype  Beta-Hb genotype     DNA
NOR25114                      Beta-hemolytiske streptokokker gr. B DNA
              DNA-B-hem. strept. gr. B DNA          DNA
NOR25370          DNA-Blodtypeantigen               DNA
                          Påvisning av blodtypeantigener i DNA
NOR25520          DNA-Blodtyping Rh Påvisning av Rh-antigen DNA  i DNA
NPU19257          DNA-CASR ekson     CASR ekson-sekvensering DNA
NPU31432  DNA-CDKN1B ekson CDKN1B ekson-sekvensering   DNA
NOR25243  DNA-Ch. psittaci DNAChlamydia psittaci DNA DNA
NOR25138  DNA-CMV DNA      Cytomegalovirus DNA DNA
NPU31770  DNA-COMT genotypeCOMT genotype         DNA
NPU31860  DNA-CPT2 genotype CPT2 genotype         DNA
NPU28064  DNA-CYP11B1 ekson CYP11B1 ekson-sekvensering  DNA
NPU19309  DNA-CYP2C19 genotype CYP2C19 genotype     DNA
NPU32095  DNA-CYP2C9 genotype  CYP2C9 genotype      DNA
NPU19308  DNA-CYP2D6 genotype  CYP2D6 genotype      DNA
NPU27992  DNA-CYP3A5 genotype  CYP3A5 genotype      DNA
NPU27994  DNA-CYP4F2 genotype  CYP4F2 genotype      DNA
NOR25440             Undersøkelse       DNA
      DNA-DNA-sekvensvariantsanalyse av en kjent DNA-sekvensvariant
NPU19060  DNA-DPYD-gen     DPYD-gen         Blod
NOR25174             Escherichia coli (eae) intimin-gen
      DNA-E. coli (eae) intimin-gen          DNA
NOR25152  DNA-EHEC (stxI)                 DNA
                 Enterohemoragisk E. coli (stxI) toxin-gen
NOR25153  DNA-EHEC (stxII)                DNA
                 Enterohemoragisk E. coli (stxII) toxin-gen
NOR25154  DNA-EHEC DNA                  DNA
                 Enterohemoragisk E. coli gen
NOR25155  DNA-EIEC (ial)                 DNA
                 Enteroinvassiv E. coli (ial) invasivitets-gen
NOR25156  DNA-EIEC DNA                  D
                 Enteroinvassiv E. coli gen NA
NOR25444  DNA-Eksomsekvensering              DNA
                 Sekvensering av de fleste kjente gener
NOR25438  DNA-Eksonsekvensering              DNA
                 Undersøkelse av ett eller flere utvalgte ekson(er)
NOR25157  DNA-EPEC (bfpA)                 DNA
                 Enteropatogen E. coli (bfpA) virulens-gen
NOR25158  DNA-EPEC DNA     Enteropatogen E. coli gen DNA
NOR25146                          DNA
      DNA-ESBL (CTXM) Ekstendert spektrum betalaktamase (CTXM) resistens-gen
NOR25147  DNA-ESBL (PER)                 DNA
                 Ekstendert spektrum betalaktamase (PER) resistens-gen
NOR25148  DNA-ESBL (SHV)                 DNA
                 Ekstendert spektrum betalaktamase (SHV) resistens-gen
NOR25149  DNA-ESBL (TEM)                 DNA
                 Ekstendert spektrum betalaktamase (TEM) resistens-gen
NOR25150  DNA-ESBL (VEB)                 DNA
                 Ekstendert spektrum betalaktamase (VEB) resistens-gen
NOR25159                          DNA
      DNA-ETEC (LT-1B) Enterotoxigen E. coli (LT-1B) toxin-gen
NOR25160  DNA-ETEC (LT-A)                 DNA
                 Enterotoxigen E. coli (LT-A) toxin-gen
NOR25161  DNA-ETEC DNA     Enterotoxigen E. coli gen DNA
NOR25175             F
      DNA-F. tularensis DNArancisella tularensis DNA DNA
NPU19072  DNA-FAH genotype FAH genotype          DNA
NPU19270  DNA-Faktor V Leiden Faktor V Leiden       DNA
NPU32928  DNA-FGF23 ekson FGF23 ekson-sekvensering    DNA
NPU28070  DNA-FTL-promoter FTL-promoter-sekvensering   DNA
NPU19090  DNA-GALT genotype GALT genotype         DNA
NOR25446  DNA-Genetisk screening             DNA
                 Genetisk screening (50 vanligst forekommende DNA-sekvensvarianter)
NOR25445  DNA-Genomsekvensering              DNA
                 Sekvensering av hele genomet
NOR25437             U             DNA
      DNA-Gensekvensering ndersøkelse av et spesifikt gen
NOR25442  DNA-Genstrengsanalyse              DNA
                 Undersøkelse for å påvise lokus for et sykdomsgen
NPU19095             GLDC
      DNA-GLDC (NKH) genotype(NKH) genotype DNA
NPU33523  DNA-GNAS       GNAS sekvensering     DNA
NPU27996  DNA-GPIIIa genotypeGPIIIa genotype       DNA
NOR25181                          DNA
      DNA-H. pylori (cagA) Helicobacter pylori (cagA) virulens-gen
NOR25182             C)            DNA
      DNA-H. pylori (ureaseHelicobacter pylori (urease C) identifikasjons-gen
NOR25183                          DNA
      DNA-H. pylori (vacA) Helicobacter pylori (vacA) virulens-gen
NOR25184  DNA-H. pylori DNA Helicobacter pylori DNADNA
NPU33885             genotype
      DNA-HADHA, LCHAD HADHA (LCHAD) genotype     DNA
NOR25469             Helgenomisk homozygositetsanalyse
      DNA-Helgenomisk homozygositetsanalyse DNA
NPU19276            genotype
      DNA-HFE (Cys282Tyr)HFE (Cys282Tyr) genotype DNA
NPU19111            HFE (hemokromatose) genotype
      DNA-HFE (hemokromatose) genotype      DNA
NPU19275            HFE (His63Asp) genotype NA
      DNA-HFE (His63Asp) genotype         D
NPU20192            HFE genotype (MIM235200.0003)
      DNA-HFE genotype (MIM235200.0003)      DNA
NOR25049  DNA-HIV 1 RES                DNA
                Humant immunsviktvirus-1 resistensgen
NOR25211                        DNA
      DNA-HIV 1 subtype Humant immunsviktvirus-1 subtype
NOR25221  DNA-HIV DNA                 DNA
                Humant immunsviktvirus DNA
NOR15241  DNA-HLA-B*5701 gen HLA-B*5701 gen     DNA
NOR25213            HLA-DRB3*0101 i DNA DNA
      DNA-HLA-DRB3*0101 antigen
NOR25215  DNA-HPA-1 antigen HPA-1 i DNA        DNA
NOR25225  DNA-HPV 11 DNA Humant papillomavirus 11 DNA DNA
NOR25226  DNA-HPV 16 DNA Humant papillomavirus 16 DNA DNA
NOR25227  DNA-HPV 18 DNA Humant papillomavirus 18 DNA DNA
NOR25228  DNA-HPV 6 DNA                DNA
                Humant papillomavirus 6 DNA
NOR25229  DNA-HPV DNA     Humant papillomavirus DNA
NOR25230  DNA-HPV DNA     Humant papillomavirus DNA
NOR25202  DNA-HSV 1 DNA                DNA
                Herpes simpleks virus type 1 DNA
NOR25204  DNA-HSV 2 DNA                DNA
                Herpes simpleks virus type 2 DNA
NOR25218                        DNA
      DNA-HSV type 6 DNAHumant herpesvirus type 6 DNA
NOR25219                        DNA
      DNA-HSV type 7 DNAHumant herpesvirus type 7 DNA
NOR25220                        DNA
      DNA-HSV type 8 DNAHumant herpesvirus type 8 DNA
NPU19119            IDUA (MPS I) genotype DNA
      DNA-IDUA (MPS I) genotype
NOR25506  DNA-Kromatinanalyse             DNA
                Undersøkelse for å påvise kromatinmønster i et spesifikt locus
NOR25464            Kromosomalt       DNA
      DNA-Kromosomalt rearrangement rearrangement av spesifikt locus
NOR25470            Undersøkelse av kromosomidentitet
      DNA-Kromosomidentitet            DNA
NPU36715            L
      DNA-Laktasegenotypeaktasegenotype      DNA
NPU36378  DNA-Laktose C-13910TLaktose C-13910T    DNA
NOR25260  DNA-Legionella DNA Legionella DNA      DNA
NOR25262            Listeria monocytogenes DNA
      DNA-List. monocytogenes DNA         DNA
NOR25286            Mycobacterium avium-intracellulare complex DNA
      DNA-M. avium-intracellulare DNA       DNA
NOR25289            complex (KatG)     DNA
      DNA-M. tuberculosis Mycobacterium tuberculosis complex (KatG) resistens-gen
NOR25290            complex (rpoB)     DNA
      DNA-M. tuberculosis Mycobacterium tuberculosis complex (rpoB) resistens-gen
NOR25291            complex DNA       DNA
      DNA-M. tuberculosis Mycobacterium tuberculosis complex DNA
NOR25292            complex DNA       DNA
      DNA-M. tuberculosis Mycobacterium tuberculosis DNA
NOR25293            DNA           DNA
      DNA-M. tuberculosis Mycobacterium tuberculosis DNA
NPU19145  DNA-m.DNA 11778 G>A Mitokondrie DNA 11778DNA G>A
NPU19298            M
      DNA-m.DNA 3243 A>G itokondrie DNA 3243 A>G DNA
NPU19297            M
      DNA-m.DNA 8344 A>G itokondrie DNA 8344 A>G DNA
NPU19293  DNA-m.DNA 8993 T>G/C            DNA
                Mitokondrie DNA 8993 T>G/C
NOR25266            Makrolidresistens (ErmA)-gen
      DNA-Makrolidresistens (ErmA)        DNA
NOR25267            Makrolidresistens (ErmB)-gen
      DNA-Makrolidresistens (ErmB)        DNA
NOR25268            Makrolidresistens (ErmC)-gen
      DNA-Makrolidresistens (ErmC)        DNA
NOR25269            Makrolidresistens (ErmF)-gen
      DNA-Makrolidresistens (ErmF)        DNA
NOR25270            Makrolidresistens (ErnTR)-gen
      DNA-Makrolidresistens (ErnTR)        DNA
NOR25271            Makrolidresistens (MefA)-gen
      DNA-Makrolidresistens (MefA)        DNA
NOR25272            Makrolidresistens (MefE)-gen
      DNA-Makrolidresistens (MefE)        DNA
NOR25280  DNA-MBL (GIM)                DNA
                Metallobetalaktamase (GIM) resistens-gen
NOR25281  DNA-MBL (IMP)                DNA
                Metallobetalaktamase (IMP) resistens-gen
NOR25282  DNA-MBL (SPM)                DNA
                Metallobetalaktamase (SPM) resistens-gen
NOR25283  DNA-MBL (VIM)                DNA
                Metallobetalaktamase (VIM) resistens-gen
NPU19136  DNA-MEN1-gentest MEN1-gentest         DNA
NOR25443            DNA-basert helgenomisk kromatinanalyse
      DNA-Metyleringsprofilering          DNA
NOR25507                         DNA
      DNA-MetyleringstestUndersøkelse for å påvise metyleringsmønster i et spesifikt locus
NOR15177            Mitokondriegenom-sekvensering
      DNA-mitokondriegenom-sekvensering       DNA
NOR25468            Helgenomisk analyse mtp kromosomfeil
      DNA-Molekylær karyotyping           DNA
NOR25285  DNA-MRSA DNA                 DNA
                Metisillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) DNA
NPU19143            M
      DNA-MTHFR genotype THFR genotype       DNA
NPU21722            MTHFR-1286 genotype DNA
      DNA-MTHFR-1286 genotype
NPU48160            MTHFR-665 genotype DNA
      DNA-MTHFR-665 genotype
NOR25295            Mycoplasma genitaliumDNA
      DNA-Myco. genitalium DNA            DNA
NOR25287             DNA
      DNA-Mycobacterium Mycobacterium DNA DNA
NOR25299            Neisseria meningitidis DNA
      DNA-N. meningitidis DNA            DNA
NOR25300            Neisseria meningitidis serogruppe DNA
      DNA-N. meningitidis serogruppe DNA      DNA
NPU37513  DNA-NR3C1 ekson NR3C1 ekson-sekvensering   DNA
NPU27997            P2YI2 (P2RY12) genotype NA
      DNA-P2YI2 (P2RY12) genotype          D
NPU27998            PAR1 (Trombinreceptor) genotype
      DNA-PAR1 (Trombinreceptor) genotype      DNA
NOR25051            P
      DNA-Parasittpåvisning arasittpåvisning    DNA
NPU38276  DNA-PHEX ekson    PHEX ekson-sekvensering DNA
NPU19269            Protrombin G20210A DNA
      DNA-Protrombin G20210A
NOR25088            Påvisning        D
      DNA-Påvisning av resistensgen av resistensgenNA
NPU19181  DNA-RET ekson    RET ekson-sekvenseringDNA (MEN2)
NOR25320                         DNA
      DNA-Rh-D antigen Påvisning av Rh-D-antigen i DNA
NOR25323                         DNA
      DNA-Rh-E antigen Påvisning av Rh-E-antigen i DNA
NPU19182  DNA-Rhesus      Rhesus (D)        DNA
NOR25338                         DNA
      DNA-S. aureus (ETA) Stapylococcus aureus (ETA) exfoliativt toxin A-gen
NOR25339            Stapylococcus aureus (ETA/ETB) exfoliativt toxin A/B-gen
      DNA-S. aureus (ETA/ETB)            DNA
NOR25340                         DNA
      DNA-S. aureus (ETB) Stapylococcus aureus (ETB) exfoliativt toxin B-gen
NOR25336                         DNA
      DNA-S. aureus (nuc) Staphylococcus aureus (nuc) identifikasjons-gen
NOR25337                         DNA
      DNA-S. aureus (PVL) Staphylococcus aureus (PVL) Panton-Valentine Leucocidin-gen
NOR25341            Streptococcus pneumoniae (PLY) pneumolysin-gen
      DNA-S. pneumoniae (PLY)            DNA
NPU27999            Serotonin transporter genotype
      DNA-Serotonin transporter genotype      DNA
NOR25333  DNA-Shigella (ial)  Shigella (ial) toxin-gen DNA
NPU28067  DNA-SLC40A1 ekson SLC40A1 ekson-sekvensering DNA
NOR25463            Undersøkelse for å påvise kopitallsvariasjon i et spesifikt locus
      DNA-Spesifikk kopitallsanalyse        DNA
NOR25335            (mecA)          DNA
      DNA-Staphylococcus Staphylococcus (mecA) resistens-gen
NOR25349  DNA-T. whippeli DNATropheryma whippeli DNA  DNA
NPU28069  DNA-THRB ekson                DNA
                THRB ekson-sekvensering (RTH)
NPU27623  DNA-TPMT-genotypeTPMT-genotype        DNA
NPU28066  DNA-TSHB ekson    TSHB ekson-sekvensering DNA
NPU28065  DNA-TSHR ekson    TSHR ekson-sekvensering DNA
NPU27995  DNA-UGT1A1 genotype UGT1A1 genotype     DNA
NPU19207  DNA-VHL ekson    VHL ekson-sekvenseringDNA
NOR25521  DNA-virulensgen   Påvisning av virulensgenDNA
NOR25052            Virusidentifikasjon
      DNA-Virusidentifikasjon            DNA
NOR25069            Viruskvantifisering
      DNA-Viruskvantifisering            DNA
NPU49946  DNA-VKORC1 genotype VKORC1 genotype     DNA
NOR25351  DNA-VRE (VanA)                DNA
                Vankomycin resistente enterokokker (VanA) resistens-gen
NOR25353                         DNA
      DNA-VRE (VanC1) Vankomycin resistente enterokokker (VanC1) resistens-gen
NOR25354                         DNA
      DNA-VRE (VanC2) Vankomycin resistente enterokokker (VanC2) resistens-gen
NOR25355  DNA-VRE (VanD)                DNA
                Vankomycin resistente enterokokker (VanD) resistens-gen
NOR25357  DNA-VRE (VanG)                  DNA
                 Vankomycin resistente enterokokker (VanG) resistens-gen
NOR25352  DNA-VRE(VanB)                  DNA
                 Vankomycin resistente enterokokker (VanB) resistens-gen
NOR25356  DNA-VRE(VanE)                  DNA
                 Vankomycin resistente enterokokker (VanE) resistens-gen
NOR25358                          DNA
      DNA-VRSA (VanA) Vankomycin resistente stafylokokker (VanA) resistens-gen
NPU28068  DNA-WNK4 ekson WNK4 ekson-sekvensering      DNA
NPU19603  Dv-Albumin       Albumin i dialysevæske Dialysevæske
NOR25037  Dv-Farmakologi                  Dialysevæske
                 Bestemmelse av spesifisert farmakologisk substans i dialysevæske
NPU18375  Dv-Fosfat       Fosfat i dialysevæske Dialysevæske
NPU10112  Dv-Glukose       Glukose i dialysevæske Dialysevæske
NPU10165  Dv-HCO3-                     Dialysevæske
                 Hydrogenkarbonat (HCO3-) i dialysevæske
NPU10168  Dv-Kalium       Kalium i dialysevæske Dialysevæske
NPU17172  Dv-Kalsium       Kalsium i dialysevæske Dialysevæske
NPU10026  Dv-Karbamid      Karbamid i dialysevæske  Dialysevæske
NPU20039  Dv-Klorid       Klorid i dialysevæske Dialysevæske
NPU10043  Dv-Kreatinin      Kreatinin i dialysevæskeDialysevæske
NPU27124  Dv-Leukocytter     Leukocytter i dialysevæskeDialysevæske
NPU28005  Dv-Magnesium      Magnesium i dialysevæske Dialysevæske
NPU27940  Dv-Metformin      Metformin i dialysevæske Dialysevæske
NPU10192  Dv-Natrium       Natrium i dialysevæske Dialysevæske
NPU03815  Ecv-BE                      Ekstracellulærvæske
                 Baseoverskudd i ekstracellulærvæske
NPU20025                          B
      Ercs(B)-Complement+immunglobulin; arb.antal(0 1 2 3) = ?
NPU02966             Osmotisk resistens
      Ercs(B)-Osmotisk resistens            Blod
NOR25519  Exp-Bakterier                  Ekspektorat
                 Påvisning av bakterier i ekspektorat
NOR25471                          Ekspektorat
      Exp-Blodtypeantigen Påvisning av blodtypeantigener i spytt
NOR25044  Exp-Farmakologi                 Ekspektorat
                 Bestemmelse av spesifisert farmakologisk substans i spytt
NPU27368  Exp-Kokain       Exp-Cocain        Ekspektorat
NPU01788  Exp-Kortisol      Kortisol i spytt     Ekspektorat
NOR25288             Påvisning         Ekspektorat
      Exp-Mycobacterium species av Mycobacterium species i ekspektorat
NPU03544  Exp-Testosteron    Testosteron i spytt    Ekspektorat
NPU12713  F-Adenovirus antigenAdenovirus antigen i Fæces  Fæces
NOR25014  F-Amøber                     Fæces
                 Påvisning av amøber i Fæces
NOR25084  F-Antigener      Påvisning av antigener i Fæces
NOR25021  F-Bakterier                   Fæces
                 Påvisning av bakterier i Fæces
NPU01393  F-Blod         Blod i Fæces       Fæces
NOR25124  F-Campylobacter                 Fæces
                 Påvisning av Campylobacter species i Fæces
NOR25130  F-Cl. difficile                  difficile
                 Påvisning av ClostridiumFæces i Fæces
NPU14620              toksin A+B        F
      F-Clostridium difficileClostridium difficile-toxin i feces
NPU12224             Tarmpatogene
      F-Dyrkning tarmpatogene bakterier bakterierFi feces
NPU12394  F-Dyrkning V.cholerae Vibrio cholerae i feces F
NPU17186  F-Elastase-1      Elastase-1 i Fæces    Fæces
NPU16074  F-Entamoeba gingivalis Entamoeba gingivalis Fæces
NOR05912  F-Fett         Fett/Kg i Fæces      Fæces
NOR25178                           Fæces
      F-G. lamblia antigen Giardia lamblia antigen iFæces
NPU18148  F-Heksaporfyrin                 i Fæces
                 Heksakarboksylporfyrin Fæces
NOR25372  F-Hemoglobin      Hemoglobin i Fæces    Fæces
NOR25391  F-Hemoglobin F     Hemoglobin F i Fæces Fæces
NPU18147  F-Heptaporfyrin                 i Fæces
                 Heptakarboksylporfyrin Fæces
NPU01466  Fibrobl. prot.     Carbamoyl-phosphatsynthase(glutamin-hydrolyserende)
NOR15162  Fi-Cytokrom C-oksidase              Fibroblast
                 Cytokrom C-oksidase i fibroblaster
NPU12978             Identifikasjon av parasitter i Fæces
      F-Identifikasjon av parasitter          Fæces
NOR15224  Fi-Sitratsyntase                Fibroblast
                Sitratsyntase i fibroblaster
NPU26814  F-Kalprotektin    Kalprotektin i Fæces Fæces
NOR25072            M             Fæces
      F-Morfologi parasitter orfologi av parasitter iFæces
NOR25078  F-Morfologi virus  Morfologi av virus i FæcesFæces
NPU04219  F-Natrium      Natrium i Fæces      Fæces
NOR05910  F-Nitrogen      Nitrogen i Fæces     Fæces
NOR25301  F-Norovirus antigen Norovirus antigen i Fæces Fæces
NPU10767  F-Osmolalitet    Osmolalitet i Fæces    Fæces
NOR25023  F-Parasitter                  Fæces
                Påvisning av parasitter i Fæces
NPU18149  F-Pentaporfyrin                 Fæces
                Pentakarboksylporfyrin iFæces
NPU03227  F-Porfyriner     Porfyriner i Fæces    Fæces
NPU18153  F-Protoporfyrin IX Protoporfyrin IX i FæcesFæces
NOR15182            Pyruvatdehydrogenase iFæces
      F-Pyruvatdehydrogenase             Fæces
NPU12714  F-Rotavirus antigen Rotavirus antigen i Fæces Fæces
NOR25327  F-Salmonella                  i Fæces
                Påvisning av Salmonella Fæces
NOR25334  F-Shigella                   Fæces
                Påvisning av Shigella species i Fæces
NOR25343            Påvisning av tarmpatogene bakterier i Fæces
      F-Tarmpatogene bakterier            Fæces
NOR25030  F-Virus       Påvisning av virus i FæcesFæces
NOR25367  F-Yersinia                   Fæces
                Påvisning av Yersinia species i Fæces
NPU03835  Hb-HbA1c                    Hemoglobin
                Hemoglobin A1c (HbA1c) i hemoglobin
NPU04994                          hemoglobin
      Hb-Hemoglobin A1 Hemoglobin A1 (HbA1) iHemoglobin
NPU04611                          hemoglobin
      Hb-Hemoglobin A2 Hemoglobin A2 (HbA2) iHemoglobin
NPU10161  Hb-Hemoglobin C Hemoglobin C i hemoglobin   Hemoglobin
NPU04613  Hb-Hemoglobin F   Hemoglobin F i hemoglobin Hemoglobin
NPU10158  Hb-Hemoglobin S   Hemoglobin S i hemoglobin Hemoglobin
NPU02326  Hb-Hemoglobinfraksjon             Hemoglobin
                Hemoglobin-fraksjon i hemoglobin
NPU02725  Hb-Methemoglobin Methemoglobin i hemoglobin  Hemoglobin
NPU03520  Hb-Sulfhemoglobin Sulfhemoglobin i hemoglobin Hemoglobin
NPU18439  Hud-Morfologi sopp Morfologi av sopp i hudHud
NOR25026  Hud-Sopp       Påvisning av sopp i hud Hud
NOR25039  Hår-Farmakologi                Hår
                Bestemmelse av spesifisert farmakologisk substans i hår
NOR25077  Hår-Morfologi sopp Morfologi av sopp i hår Hår
NOR25027  Hår-Sopp       Påvisning av sopp i hår Hår
NPU12520  kB-BE                     Kapillærblod
                Baseoverskudd (BE) i kapillærblod
NPU12479  kB-Blodgass     Blodgass i kapillærblod Kapillærblod
NPU12482  kB-CO2                     Kapillærblod
                Karbondioksyd (CO2) i kapillærblod
NPU22067            D             Kapillærblod
      kB-Deoksyhemoglobin eoksyhemoglobin i kapillærblod
NPU10113  kB-Glukose      Glukose i kapillærblod Kapillærblod
NPU10754  kB-HbO2                    Kapillærblod
                Oksyhemoglobin(Fe) i kapillærblod
NPU14264  kB-HCO3-                    Kapillærblod
                Hydrogenkarbonat (HCO3-) i kapillærblod
NOR05887            Kalsiumion pH7,4 i kapillærblod
      kB-Kalsium (ion.pH7,4)             Kapillærblod
NPU10197  kB-O2-metning                 Kapillærblod
                Oksygenmetning i kapillærblod
NOR05982                         Kapillærblod
      kB-O2-metning kalk. Oksygenmetning kalk. i kapillærblod
NPU12481  kB-pCO2       pCO2 i kapillærblod    Kapillærblod
NPU12490  kB-pH                     Kapillærblod
                Hydrogenion (pH) i kapillærblod
NPU12500  kB-pO2        pO2 i kapillærblod    Kapillærblod
NPU09232  Konkr-Ammonium Ammonium (NH4) i konkrement   Konkrement
NPU10367  Konkr-Cystin     Cystin i konkrement (urin)Konkrement
NOR05907  Konkr-Gallestein                Konkrement
                Bestanddeler i konkrement (gallestein)
NPU09229  Konkr-Karbonat    Karbonat i konkrement Konkrement
NPU09234  Konkr-Magnesium Magnesium i konkrement (urin) Konkrement
NPU10368            Magnesiumammoniumfosfat i konkrement
      Konkr-Magnesiumammoniumfosfat         Konkrement
NPU09231  Konkr-Oksalat    Oksalat i konkrement Konkrement
NOR05822  Konkr-Stein     Bestanddeler i konkrement Konkrement
NPU10369  Konkr-Urat      Urat i konkrement     Konkrement
NPU08868  Konkr-Urinveier   Urinveiskonkrement (U)Konkrement
NPU08684  Ldv-Celler      Celler i leddvæske    Leddvæske
NPU08622  Ldv-Glukose     Glukose i leddvæske Leddvæske
NPU04127  Ldv-Krystaller    Krystaller i leddvæske Leddvæske
NPU19977  Ldv-LD                     Leddvæske
                Laktatdehydrogenase (LD) i leddvæske
NPU14082  Ldv-Leukocytter   Leukocytter i leddvæskeLeddvæske
NPU18630  Ldv-Mucin      Mucin i leddvæske     Leddvæske
NPU08672  Ldv-Protein     Protein i leddvæske    Leddvæske
NOR15173            A             Leukocytter
      Lkc-Alfa-L-Iduronidase lfa-L-Iduronidase i leukocytter
NOR15161  Lkc-Cystein     Cystein i leukocytter Leukocytter
NOR15184  Lkc-Cystin      Cystin i leukocytter   Leukocytter
NOR25041  Lkc-Farmakologi                Leukocytter
                Bestemmelse av spesifisert farmakologisk substans i leukocytter
NOR15164            Fruktose-1,6-difosfataseLeukocytter
      Lkc-Fruktose-1,6-difosfatase           i leukocytter
NOR15165            Fruktose-1,6-difosfataseLeukocytter
      Lkc-Fruktose-1,6-difosfatase           i leukocytter
NOR25522  Lkc-HLA                    Leukocytter
                Vevstyping HLA på leukocytter
NOR25449  Lkc-HLA-A                   Leukocytter
                Vevstyping HLA-A på leukocytter
NOR25450  Lkc-HLA-B                   Leukocytter
                Vevstyping HLA-B på leukocytter
NOR25451  Lkc-HLA-C                   Leukocytter
                Vevstyping HLA-C på leukocytter
NOR25452  Lkc-HLA-DPB1                  Leukocytter
                Vevstyping HLA-DPB1 på leukocytter
NOR25453            DQB1*0602         Leukocytter
      Lkc-HLA-DQA1*0102 Vevstyping HLA-DQA1*0102 DQB1*0602 på leukocytter
NOR25454            DQB1*0201         Leukocytter
      Lkc-HLA-DQA1*0501 Vevstyping HLA-DQA1*0501 DQB1*0201 på leukocytter
NOR25455  Lkc-HLA-DQB1                  Leukocytter
                Vevstyping HLA-DQB1 på leukocytter
NOR25456                         Leukocytter
      Lkc-HLA-DQB1*0302 Vevstyping HLA-DQB1*0302 på leukocytter
NOR25457  Lkc-HLA-DRB1                  Leukocytter
                Vevstyping HLA-DRB1 på leukocytter
NOR25458  Lkc-HLA-DRB3                  Leukocytter
                Vevstyping HLA-DRB3 på leukocytter
NOR25459  Lkc-HLA-DRB4                  Leukocytter
                Vevstyping HLA-DRB4 på leukocytter
NOR25460  Lkc-HLA-DRB5                  Leukocytter
                Vevstyping HLA-DRB5 på leukocytter
NOR15157  Lkc-Karnitin C14   Karnitin C14 i leukocytterLeukocytter
NOR15158  Lkc-Karnitin C16   Karnitin C16 i leukocytterLeukocytter
NOR15159  Lkc-Karnitin C18:1 Karnitin C18:1 i leukocytterLeukocytter
NOR15174            Karnitinpalmitoyltransferase (Cpt-Ii) kvantitativt i leukocytter
      Lkc-Karnitinpalmitoyltransferase        Leukocytter
NPU17000            Lymfocytter, vakuoliserte (VAKU), mikroskopi i leukocytter
      Lkc-Lymfocytter, vakuoliserte         Leukocytter
NPU27134  Lkc-Protein     Protein i leukocytter Leukocytter
NOR15181            Pyruvatdehydrogenase (PDH) i leukocytter
      Lkc-Pyruvatdehydrogenase            Leukocytter
NPU04079  Luft-pCO2      pCO2 i luft (alveolluft) Luft
NPU17835            Cytochrom-C-oxidase Celler
      Muskelprotein-Cytochrom-C-oxidase
NPU17832            NADH:ubiquinone reductase (H(+)-translocating)
                             Celler
      Muskelprotein-NADH:ubiquinone reductase (H(+)-translocating)
NPU17833            Succinatdehydrogenase Celler
      Muskelprotein-Succinatdehydrogenase (ubiquinon) (ubiquinon)
NPU27710             core domain protein 2 domain
      P- WAP four-disulfideWAP four-disulfide corePlasma protein 2 i plasma
NPU02428            (24R)-Hydroksykalsidiol Plasma
      P‐(24R)‐Hydroksykalsidiol           i plasma
NPU10266             D            Plasma
      P-1,25-(OH)2-VitaminKalsitriol + 1,25-Dihydroksyergokalsiferol i plasma
NPU01440             D3            Plasma
      P-1,25-(OH)2-VitaminKalsitriol (1,25-(OH)2-Vitamin D3) i plasma
NPU21529            17-alfa-Hydroksyprogesteron i plasma
      P-17-alfa-OH-progesteron            Plasma
NPU02776  P-1-Metylhistidin  1-Metylhistidin i plasmaPlasma
NPU10267                         Plasma
      P‐25‐(OH)‐Vitamin D Kalsidiol + 25-Hydroksyergokalsiferol i plasma
NPU01435          P‐25‐(OH)‐Vitamin D3              Plasma
                         Kalsidiol (25-(OH)-Vitamin D3) i plasma
NPU28506                                 Plasma
              P-2-Decenoylcarnitin 2-Decenoylcarnitin i plasma
NPU28503                     2-Methylmalonoylcarnitin i plasma
              P-2-Methylmalonoylcarnitin           Plasma
NPU28505                                 Plasma
              P-2-Octenoylcarnitin 2-Octenoylcarnitin i plasma
NPU02424          P-3-Hydroksybutyrat 3-Hydroksybutyrat i plasma Plasma
NPU28509                     3-Hydroxydecanoylcarnitin i plasma
              P-3-Hydroxydecanoylcarnitin          Plasma
NPU28502                     3-Hydroxyoctadecenoylcarnitin i plasma
              P-3-Hydroxyoctadecenoylcarnitin        Plasma
NPU28512                     3-Hydroxypalmitoylcarnitin i plasma
              P-3-Hydroxypalmitoylcarnitin          Plasma
NPU28508                     3-MethylglutarylcarnitinPlasma
              P-3-Methylglutarylcarnitin           i plasma
NPU02778          P-3-Metylhistidin   3-Metylhistidin i plasmaPlasma
NOR15155          P-7-Dehydrokolesterol             Plasma
                         7-Dehydrokolesterol, kvantitativt i plasma
NPU21554          P-7-Dehydrokolesterol             Plasma
                         7-Dehydrokolesterol i plasma
NPU10802                                 Plasma
              P-acarus siro d70 IgE IgE antistoff i plasma mot Acarus siro, d70 allergi
NOR05001          P-ACE                     Plasma
                         Angiotensin konverterende enzym (ACE) i plasma
NOR15243          P-ACE                     Plasma
                         Angiot.conv. enzym (ACE) (Peptidyldipeptidase) i plasma
NPU01011          P-Acetoacetat     Acetoacetat i plasma Plasma
NPU27944          P-Aceton       Aceton i plasma     Plasma
NPU18343                     Acetylcholinreceptor antistoff (IgG) i plasma
              P-Acetylcholinreseptor as           Plasma
NPU10868                     IgE antistoff      Plasma
              P-acremonium kiliense m202 IgE i plasma mot Acremonium kiliense, m202 allergi
NPU28507          P-Acrylylcarnitin   Arylylcarnitin i plasma Plasma
NPU01785          P-ACTH                     Plasma
                         Adrenokortikotropt hormon (ACTH) i plasma
NPU26969          P-Acylkarnitin    Acylkarnitiner i plasma Plasma
NPU17638          P-Adenovirus antigenAdenovirus antigen i plasmaPlasma
NOR25098                     Adenovirus IgA antistoffPlasma
              P-Adenovirus IgA antistoff           i plasma
NPU01087                     A            Plasma
              P-Adenovirus-antistof denovirus-antistof i plasma
NPU03745          P-ADH                     Plasma
                         Antidiuretisk hormon (ADH Vasopressin) i plasma
NPU26672          P-Adiponektin     Adiponektin i plasma Plasma
NPU04625          P-Adrenalin      Adrenalin i plasma    Plasma
NPU18353 Utgått  NPU02043 P-AFP                     plasma
                         Alfa-Føtoprotein (AFP) i Plasma
NPU02043          P-AFP                     plasma
                         Alfa-Føtoprotein (AFP) i Plasma
NPU19766          P-AFP                     plasma
                         Alfa-Føtoprotein (AFP) i Plasma
NPU10805          P-agurk f244 IgE                Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot Agurk, f244 allergi
NPU28199          P-Aktin antistoff                (Autoimmun hepatitt) i plasma
                         Aktin autoantistoff (IgG)Plasma
NPU28198          P-Aktiveringsprodukter             Plasma
                         Komplement C3b alfakjede + Komplement C3c alfakjedefragment 1
NPU27817                     Akvaporin 4 antistoff (IgG) i plasma
              P-Akvaporin 4 antistoff            Plasma
NPU10810 Utgått                 IgE           Plasma
         NPU27969 P-a-laktalbumin f76 IgE antistoff i plasma mot a-laktalbumin, f76 allergi
NPU27969                     IgE           Plasma
              P-a-laktalbumin f76 IgE antistoff i plasma mot a-laktalbumin, f76 allergi
NPU01117          P-Alanin       Alanin i plasma     Plasma
NPU19651          P-ALAT                     i plasma
                         AlaninaminotransferasePlasma
NPU19673          P-Albumin       Albumin i plasma     Plasma
NOR05015                     Albumin i plasma (ved elektroforese)
              P-Albumin (elektroforese)           Plasma
NPU02116          P-Aldolase      Aldolase i plasma    Plasma
NPU01135          P-Aldosteron     Aldosteron i plasma   Plasma
NPU10809                     I            Plasma
              P-alfa amylase k87 IgEgE antistoff i plasma mot alfa amylase, k87 allergi
NPU19692          P-Alfa1-antitrypsin Alfa1-antitrypsin i plasma Plasma
NPU04650          P-Alfa-1-glob     Alfa1-Globulin i plasma Plasma
NPU04651          P-Alfa-2-glob     Alfa2-Globulin i plasma Plasma
NPU01203          P-Alfa-Aminoadipinsyre             Plasma
                         Alfa-Aminoadipinsyre i plasma
NPU09014          P-Alfa-Aminobutyrat Alfa-Aminobutyrat i plasma Plasma
NPU09264          P-Alfa-Globulin    Alfa-Globulin i plasma Plasma
NPU27888                Alifatisk carboxylat(C<sub>22:0</sub>) i plasma
         P-Alifatisk carboxylat(C<sub>22:0</sub>)    Plasma
NPU27889                Alifatisk carboxylat(C<sub>24:0</sub>) i plasma
         P-Alifatisk carboxylat(C<sub>24:0</sub>)    Plasma
NPU27891                Alifatisk carboxylat(C<sub>24:0</sub>)/Alifatisk carboxylat(C<sub>26:0<
                                 Plasma
         P-Alifatisk carboxylat(C<sub>24:0</sub>)/Alifatisk carboxylat(C<sub>26:0</sub>)
NPU27890                Alifatisk carboxylat(C<sub>26:0</sub>) i plasma
         P-Alifatisk carboxylat(C<sub>26:0</sub>)    Plasma
NPU27892                P—Alifatisk carboxylat(C<sub>26:0</sub>)/Alifatisk carboxylat(C<sub>22
                                 Plasma
         P-Alifatisk carboxylat(C<sub>26:0</sub>)/Alifatisk carboxylat(C<sub>22:0</sub>)
NPU27929                             Plasma
         P-allehånde f339 IgE IgE antistoff i plasma mot Allehånde, f339 allergi
NPU22093     P-Alloisoleucin    Alloisoleucin i plasma Plasma
NPU27783     P-ALP                      plasma
                    Alkalisk fosfatase (ALP) iPlasma
NPU04589     P-ALP isoenzym                 Plasma
                    Alkalisk fosfatase (ALP) isoenzym i plasma
NPU21544                             beinspesifikk i plasma
         P-ALP, beinspesifikk Alkalisk fosfatase (ALP), Plasma
NOR15002                Alkalisk fosfatase(ALP), beinspesifikk isoenzym i plasma
         P-ALP, beinspesifikk isoenzym          Plasma
NPU04627     P-Alprazolam     Alprazolam i plasma    Plasma
NPU10814                 (A. tenuis), i plasma Plasma
         P-Alternaria alternataIgE antistoff m6 as IgEmot Alternaria alternata (A. tenuis), m6 allergi
NPU28154                             Plasma
         P-alternaria m6 IgG IgG antistoff i plasma mot alternaria, m6 allergi
NPU28307                Alternativ komplementaktiveringsvei (AP) i plasma
         P-Alternativ aktiveringsvei           Plasma
NPU01157     P-Aluminium      Aluminium i plasma    Plasma
NPU11216                             Plasma
         P-amb.trifida w3 IgE IgE antistoff i plasma mot Amb.trifida, w3 allergi
NPU19643                             Plasma
         P-ambrosia psilo. w2 IgE antistoff i plasma mot Ambrosia psilo, w2 allergi
NPU10861                             Plasma
         P-ambrosia w1 IgE IgE antistoff i plasma mot Ambrosia, w1 allergi
NPU27941     P-Amfetamin      Amfetamin i plasma    Plasma
NPU28165     P-Amfifysinantistoff Amfifysinantistoff i plasmaPlasma
NPU17777     P-Aminosyrepapir Aminosyrepapir i plasma    Plasma
NPU09011     P-Aminosyrer     Aminosyrer i plasma Plasma
NPU01224     P-Amitriptylin    Amitriptylin i plasma Plasma
NPU03928     P-Ammonium      Ammonium (NH4) i plasma  Plasma
NPU10815                             Plasma
         P-Amoksicillin c6 IgE IgE antistoff i plasma mot Amoksicillin c6 allergi
NPU26720                             Plasma
         P-Ampicillin c5 IgE IgE antistoff i plasma mot Ampicillin c5 allergi
NOR05040     P-Amylase       Amylase, total i plasma Plasma
NOR25001     P-Amylase isoenzym Amylase isoenzym i plasma  Plasma
NPU12018 Utgått  P-ANA                      Plasma
                    Cellkjerneantistoff (ANA) (IgG) i plasma
NPU10817                             Plasma
         P-ananas f210 IgE IgE antistoff i plasma mot Ananas, f210 allergi
NPU14530     P-ANCA                     Plasma
                    Neutrofil cytoplasma antistoff (C-ANCA + P-ANCA) (IgG) i plasma
NPU10818                IgE            Plasma
         P-And (fjær), e86 as IgE antistoff i plasma mot And (fjær), e86 allergi
NPU01253     P-Androstendion    Androstendion i plasmaPlasma
NPU01255     P-Androsteron     Androsteron i plasma Plasma
NPU18415     P-Aniongap                   Plasma
                    Aniongap i plasma (inklusiv K+) i plasma
NPU10821     P-anis f271 IgE                 Plasma
                    IgE antistoff i plasma mot Anis, f271 allergi
NPU27728     P-anisakis p4 IgE                Plasma
                    IgE antistoff i plasma mot Anisakis, p4 allergi
NPU21617     P-ansjos f313 IgE                Plasma
                    IgE antistoff i plasma mot ansjos, f313 allergi
NOR25005     P-Antigen                    plasma
                    Påvisning av antigener i Plasma
NPU06747     P-Antigener                   plasma
                    Påvisning av antigener i Plasma
NPU27675     P-Antimüllerhormon Antimüllerhormon i plasma  Plasma
NPU26701     P-Antiplasmin     Antiplasmin i plasma Plasma
NOR25087     P-Antistoff                   Plasma
                    Påvisning av antistoff i plasma
NPU12229     P-Anti-TPO                   Plasma
                    Tyreoperoksidase antistoff (Anti-TPO) i plasma
NPU20041     P-Anti-TPO                   Plasma
                    Tyreoperoksidase antistoff (Anti-TPO) i plasma
NPU18598     P-Antitrombin     Antitrombin i plasma Plasma
NPU10618     P-Antitrypsintype   Antitrypsintyping i plasmaPlasma
NPU14322     P-APC-resistens                 Plasma
                    Protein C aktivert (APC)-resistens i plasma
NPU14323     P-APC-resistens                 M/N Plasma i plasma
                    Protein C aktivert (APC)Plasma
NPU14325          P-APC-resistens                 Plasma
                         Protein C aktivert (APC)-resistens i plasma
NPU19695          P-Apolipoprotein A1 Apolipoprotein A1 i plasma  Plasma
NOR05047          P-Apolipoprotein A Apolipoprotein A i plasma   Plasma
NPU19700          P-Apolipoprotein A Apolipoprotein A i plasma   Plasma
NPU22299          P-Apolipoprotein B Apolipoprotein B i plasma   Plasma
NPU10825                                  Plasma
              P-Appelsin, f33 as IgEIgE antistoff i plasma mot Appelsin, f33 allergi
NPU10800                                  Plasma
              P-aprikos f237 IgE IgE antistoff i plasma mot aprikos, f237 allergi
NPU01682          P-APTT                      Plasma
                         Koagulasjon, aktivert partiell tromboplastintid i plasma
NPU10826                     IgE            Plasma
              P-arabic. gum f297 IgE antistoff i plasma mot Gummi arabicum, f297 allergi
NPU01298          P-Arginin       Arginin i plasma     Plasma
NPU19654          P-ASAT                      Plasma
                         Aspartataminotransferase i plasma
NPU27283          P-ASCA IgA                    Plasma
                         Saccharomyces cerevisiae (ASCA) antistoff (IgA) i plasma
NPU26630          P-ASCA IgG                    Plasma
                         Saccharomyces cerevisiae (ASCA) antistoff (IgG) i plasma
NPU10828                                  Plasma
              P-Ascaris, p1 as IgE IgE antistoff i plasma mot Ascaris, p1 allergi
NPU28093                     IgE antistoff i plasma mot ask europeisk art, t25 allergi
              P-ask europeisk art t25 IgE           Plasma
NPU10829          P-ask t15 IgE                  Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot ask, t15 allergi
NPU01319          P-Asparagin      Asparagin i plasma    Plasma
NPU01322          P-Asparaginsyre    Asparaginsyre i plasma Plasma
NPU10830                                  Plasma
              P-asparges f261 IgE IgE antistoff i plasma mot asparges, f261 allergi
NOR25109          P-Aspergillus antigenAspergillus antigen i plasmaPlasma
NPU09325                     A             Plasma
              P-Aspergillus antistoff spergillus antistoff i plasma
NPU28345                     IgE antistoff i plasma mot Aspergillus flavus, m228 allergi
              P-aspergillus flavus m228 IgE          Plasma
NPU28391                     IgG IgG          Plasma
              P-aspergillus flavus m228antistoff i plasma mot Aspergillus flavus, m228 allergi
NPU27285                     IgG antistoff       Plasma
              P-Aspergillus fumigatus m3 as IgG i plasma mot Aspergillus fumigatus allergi
NPU10831                     IgE antistoff       Plasma
              P-Aspergillus fumigatus, m3 as IgEi plasma mot Aspergillus fumigatus, m3 allergi
NOR25110                      antistoff        Plasma
              P-Aspergillus katalaseAspergillus katalase antistoff i plasma
NPU20108                     IgE IgE          Plasma
              P-aspergillus niger m207 antistoff i plasma mot Aspergillus niger, m207 allergi
NPU28148                     IgG IgG          Plasma
              P-aspergillus niger m207 antistoff i plasma mot Aspergillus niger, m207 allergi
NPU28346                     IgE IgE          Plasma
              P-aspergillus terrus m36 antistoff i plasma mot Aspergillus terrus, m36 allergi
NPU27286 Utgått                  IgG antistoff       Plasma
         NPU27740 P-aspergillus versicolor m25 IgG i plasma mot Aspergillus versicolor, m25 allergi
NPU27740                     Aspergillus versicolor-antistof(IgG)
              P-Aspergillus versicolor-antistof(IgG)      Plasma
NOR25111          P-Astrovirus antigen Astrovirus antigen i plasma Plasma
NPU28210                                  Plasma
              P-Asurosidinantistoff Asurosidin antistoff i plasma
NPU21609          P-Atazanavir      Atazanavir i plasma    Plasma
NPU11063                     IgE antistoff       Plasma
              P-atlanterhavsmakrell f206 IgE i plasma mot atlanterhavsmakrell, f206 allergi
NPU10832                                  Plasma
              P-aubergine f262 IgE IgE antistoff i plasma mot aubergine, f262 allergi
NPU10833                     IgE antistoff i      Plasma
              P-aureobasidium pullulans m12 IgEplasma mot aureobasidium pullulans, m12 allergi
NOR25008          P-Autoantistoff                 Plasma
                         Påvisning av autoantistoff i plasma
NPU10834                                  Plasma
              P-avocado f96 IgE IgE antistoff i plasma mot avocado, f96 allergi
NPU13608                     Bordetella pertussis-antistoff(IgA) i plasma
              P-B. pertussis antistoff IgA           Plasma
NPU27846                     B             Plasma
              P-B. pertussis toxin IgGordetella pertussis-antistoff(IgG) i plasma
NOR25115                     Bordetella         antistoff
              P-B.pertussis IgA antistoff FHA pertussis IgA Plasma FHA i plasma
NOR25116                     Bordetella         antistoff
              P-B.pertussis IgA antistoff PT pertussis IgA Plasma PT i plasma
NOR25117                     Bordetella         antistoff
              P-B.pertussis IgG antistoff FHA pertussis IgG Plasma FHA i plasma
NOR25118                     Bordetella         antistoff
              P-B.pertussis IgG antistoff PT pertussis IgG Plasma PT i plasma
NOR25119                     Bordetella         antistoff
              P-B.pertussis IgM antistoff FHA pertussis IgMPlasma FHA i plasma
NOR25120                     Bordetella         antistoff
              P-B.pertussis IgM antistoff PT pertussis IgMPlasma PT i plasma
NPU06197                     Bakterieidentifikasjon DNA
              P-Bakterieidentifikasjon DNA
NPU10837                                  Plasma
              P-Banan, f92 as IgE IgE antistoff i plasma mot Banan, f92 allergi
NPU20111                                  Plasma
              P-basillikum f269 IgE IgE antistoff i plasma mot basillikum, f269 allergi
NPU20112                      IgE            Plasma
              P-bermudagress g2 IgE antistoff i plasma mot bermudagress, g2 allergi
NPU09262          P-Beta-1-globulin    Beta1-Globulin i plasmaPlasma
NPU16398                      Beta2-glykoprotein I antistoff (IgM) i plasma
              P-Beta2 Glykoprotein1 IgM             Plasma
NPU09263          P-Beta-2-Globulin Beta2-Globulin i plasmaPlasma
NPU14508                      I IgG Glykoprotein I antistoff (IgG) i plasma
              P-Beta2-glykoproteinBeta2as            Plasma
NPU14509                      I IgM Glykoprotein I antistoff (IgM) i plasma
              P-Beta2-glykoproteinBeta2 as           Plasma
NPU16397                      Beta2-glykoprotein I antistoff (IgG) i plasma
              P-Beta2-glykoprotein1 IgG             Plasma
NPU19857                      B
              P-Beta2-Mikroglobulineta2-Mikroglobulin i plasma Plasma
NPU01119          P-Beta-Alanin      Beta-Alanin i plasma Plasma
NPU01207          P-Beta-Aminoisobutyrat              Plasma
                          Beta-Aminoisobutyrat i plasma
NPU04652          P-Beta-Globulin     Beta-Globulin i plasma Plasma
NPU21726          P-Beta-trace                   Plasma
                          Beta-trace (Prostaglandin D-syntase) i plasma
NPU27751                                   Plasma
              P-Bie-gift i1 as IgG IgG antistoff i plasma mot Bie-gift, i1 allergi
NPU10841                                   Plasma
              P-Bie-gift, i1 as IgE IgE antistoff i plasma mot Bie-gift, i1 allergi
NPU28126          P-bigift i1 IgG4                 Plasma
                          IgG antistoff i plasma mot bigift, i1 allergi
NPU01370          P-Bilirubin       Bilirubin (total) i plasmaPlasma
NPU17194          P-Bilirubin (konj)                Plasma
                          Bilirubin (konjugert) i plasma
NPU17196          P-Bilirubin (nyfødte) Bilirubin i plasma (nyfødte)Plasma
NPU01366                                   Plasma
              P-Bilirubin (ukonj) Bilirubin (ukonjugert) i plasma
NPU20194          P-Bilirubin dir     Bilirubin direkte i plasmaPlasma
NOR25378          P-Binyrebark asG                 Plasma
                          Binyrebark antistoff (IgG) i plasma
NPU12545          P-Binyrebark asG                 Plasma
                          Binyrebark antistoff (IgG) i plasma
NOR15121          P-Biotinidase      Biotinidase i plasma   Plasma
NPU19942          P-bjørk t3 IgG                  Plasma
                          IgG antistoff i plasma mot bjørk, t3 allergi
NPU28130          P-bjørk t3 IgG4                  Plasma
                          IgG antistoff i plasma mot bjørk, t3 allergi
NPU10842          P-Bjørk, t3 as IgE                Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot Bjørk, t3 allergi
NPU10857                                   Plasma
              P-bjørnebær f211 IgEIgE antistoff i plasma mot bjørnebær, f211 allergi
NPU10839 Utgått                               Plasma
         NPU27973 P-b-laktoglobulin f77 IgE antistoff i plasma mot b-laktoglobulin, f77 allergi
NPU27973                                   Plasma
              P-b-laktoglobulin f77 IgE antistoff i plasma mot b-laktoglobulin
NPU12130                      Blastomyces dermatitidis antistoff i plasma
              P-Blast. dermatitidis antistoff          Plasma
NPU20114                      IgE            Plasma
              P-blekksprut 10 f58 IgE antistoff i plasma mot blekksprut 10, f58 allergi
NPU20113                      IgE            Plasma
              P-blekksprut 8 f59 IgE antistoff i plasma mot blekksprut 8, f59 allergi
NPU20115                                   Plasma
              P-blekksprut f258 IgEIgE antistoff i plasma mot blekksprut, f258 allergi
NPU11185                                   Plasma
              P-blidnesle w21 IgE IgE antistoff i plasma mot blidnesle, w21 allergi
NOR25015                                   Plasma
              P-Blodtypeantigen Påvisning av blodtypeantigener i plasma
NOR25417                                   Plasma
              P-Blodtypeantistoff Titrering av blodtypeantistoff i plasma
NPU27910                      IgE antistoff i plasma mot blomia tropicalis, d201 allergi
              P-blomia tropicalis d201 IgE           Plasma
NPU10845                                   Plasma
              P-blomkål f291 IgE IgE antistoff i plasma mot blomkål, f291 allergi
NPU04887          P-Bly          Bly i plasma       Plasma
NPU28358                                   Plasma
              P-blå vikke f310 IgE IgE antistoff i plasma mot blå vikke, f310 allergi
NPU27919                                   Plasma
              P-blåbær f288 IgE IgE antistoff i plasma mot blåbær, f288 allergi
NPU10847                                   Plasma
              P-Blåskjell, f37 as IgE IgE antistoff i plasma mot Blåskjell, f37 allergi
NPU17181          P-BNP                       (BNP)
                          Brain natriuretisk peptidPlasma i plasma
NPU10850                                   Plasma
              P-bokhvete f11 IgE IgE antistoff i plasma mot bokhvete, f11 allergi
NPU10851          P-bomull o1 IgE                  Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot bomull, o1 allergi
NPU08015          P-Borrelia IgG                  Plasma
                          Borrelia burgdorferi-antistoff(IgG) i plasma
NPU08015          P-Borrelia IgG antistoff             antistoff
                          Borrelia burgdorferi IgG Plasma i plasma
NPU08017          P-Borrelia IgM                  Plasma
                          Borrelia burgdorferi-antistoff(IgM) i plasma
NPU08017          P-Borrelia IgM antistoff              antistoff
                          Borrelia burgdorferi IgMPlasma i plasma
NPU28178                      Bos d 4, alpha-lactalbumin-antistof
              P-Bos d 4, alpha-lactalbumin-antistoff(IgA) Plasma
NPU28179             Bos d 5, beta-lactoglobulin-antistoff(IgA) i plasma
      P-Bos d 5, beta-lactoglobulin-antistoff(IgA) Plasma
NPU28155                          Plasma
      P-bot.cinerea m7 IgGIgG antistoff i plasma mot bot.cinerea, m7 allergi
NPU10853              IgE           Plasma
      P-botrytis cinerea m7IgE antistoff i plasma mot Botrytis cinerea, m7 allergi
NPU10999             I             Plasma
      P-bovin insulin c71 IgEgE antistoff i plasma mot bovint insulin, c71 allergi
NPU28367  P-BP180 antistoff                Plasma
                 Kollagen alfa-1 (XVII) kjede (BP180 - Bulløs pemphigoid) antistoff (IgG)
NPU17670  P-BPI antistoff                 Plasma
                 Bakterisidalt permeabilitets økende protein (BPI) antistoff (IgG) i plasma
NPU11198                          Plasma
      P-brennesle w20 IgE IgE antistoff i plasma mot brennesle, w20 allergi
NPU20121                          Plasma
      P-bringebær f343 IgEIgE antistoff i plasma mot bringebær, f343 allergi
NPU10855                          Plasma
      P-broccoli f260 IgE IgE antistoff i plasma mot broccoli, f260 allergi
NPU28347                          Plasma
      P-brystbær f336 IgE IgE antistoff i plasma mot Brystbær, f336 allergi
NPU10854  P-BSA e204 IgE                  Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot Bovint serumalbumin, e204 allergi
NPU27922             IgE antistoff i plasma mot bukkhornkløver, f305 allergi
      P-bukkhornkløver f305 IgE            Plasma
NPU27449  P-Buprenorphin     P-Buprenorphin      Plasma
NPU10936                          Plasma
      P-Burot, w6 as IgE IgE antistoff i plasma mot Burot, w6 allergi
NOR05895  P-Busulfan       Busulfan Css i plasma Plasma
NPU10860             IgE            Plasma
      P-Bygg (korn), f6 as IgE antistoff i plasma mot Bygg (korn), f6 allergi
NPU19637             IgE            Plasma
      P-byggpollen g201 IgE antistoff i plasma mot byggpollen, g201 allergi
NPU10862  P-bøk t5 IgE                   Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot bøk, t5 allergi
NPU28342             Komplement C1 inhibitor funksjonstest
      P-C1 inhibitor funksjonstest           Plasma
NPU19739             Komplement C1 inhibitor kvantitering
      P-C1 inhibitor kvantitering           Plasma
NPU01448  P-CA125        CA 125 i plasma      Plasma
NPU01450  P-CA19-9        CA19-9 i plasma      Plasma
NPU14531  P-C-ANCA                      cytoplasmaantistoff (C-ANCA) (IgG) i plasma
                 Neutrofil cytoplasmatiskPlasma
NPU28153                          Plasma
      P-candida alb m5 IgGIgG antistoff i plasma mot candida alb, m5 allergi
NPU10865             IgE antistoff i plasma mot Candida albicans (yeast), m5 allergi
      P-Candida albicans (yeast), m5 as IgE      Plasma
NOR25125  P-Candida antigen Candida antigen i plasma lasma P
NOR25126  P-Candida antistoff Candida antistoff i plasma  Plasma
NPU08974  P-Carbamazepin(fritt)Carbamazepin(fritt) i plasmaPlasma
NPU10801             IgE            Plasma
      P-cashewnøtt f202 IgE antistoff i plasma mot cashewnøtt, f202 allergi
NPU28050             IgE            Plasma
      P-CCD; MUXF3 o214 IgE antistoff i plasma mot CCD; MUXF3, o214 allergi
NPU19947  P-CCP antistoff                 Plasma
                 Syklisk citrullinert peptid (CCP) antistoff i plasma
NPU10000  P-CDT                      Plasma
                 Disialotransferrin (Karbohydrat-fattig transferrin - CDT) i plasma
NPU10005  P-CDT                      Plasma
                 Disialotransferrin (Karbohydrat-fattig transferrin - CDT) i plasma
NPU19719  P-CEA                      Plasma
                 Karsinoembryonalt antigen (CEA) i plasma
NPU27905  P-cefaclor c7 IgE                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot cefaclor, c7 allergi
NPU26644  P-Centromer-B antistoff             Plasma
                 Centromer B (CENP) autoantistoff (IgG) i plasma
NPU28364  P-Centromer-B antistoff              B (CENP)
                 Centromer autoantigen Plasma antistoff (IgG) i plasma
NPU19764  P-Ceruloplasmin                 Plasma
                 Ceruloplasmin (Ferroksidase) i plasma
NOR25128             Chlamydia
      P-Ch. pneumoniae IgA antistoff pneumoniae Plasma IgA antistoff i plasma
NPU12614             Chlamydia
      P-Ch. pneumoniae IgG antistoff pneumoniae Plasma IgG antistoff i plasma
NPU12615             Chlamydia
      P-Ch. pneumoniae IgM antistoff pneumoniae Plasma IgM antistoff i plasma
NOR25247             Chlamydia trachomatis antigen i plasma
      P-Ch. trachomatis antigen            Plasma
NPU19640             IgE antistoff i plasma mot chaetomium globosum., m208 allergi
      P-chaetomium globosum. m208 IgE         Plasma
NPU10869             IgE            Plasma
      P-champignon f212 IgE antistoff i plasma mot champignon, f212 allergi
NPU10870                          Plasma
      P-cheddarost f81 IgE IgE antistoff i plasma mot cheddarost, f81 allergi
NPU10871             IgE            Plasma
      P-chilipepper f279 IgE antistoff i plasma mot chilipepper, f279 allergi
NPU10872                          Plasma
      P-chinchilla e208 IgE IgE antistoff i plasma mot Chinchilla, e208 allergi
NOR25244             Chlamydia sp. IgA antistoff i plasma
      P-Chlamydia IgA antistoff            Plasma
NOR25245             Chlamydia sp. IgG antistoff i plasma
      P-Chlamydia IgG antistoff            Plasma
NOR25246             Chlamydia sp. IgM antistoff i plasma
      P-Chlamydia IgM antistoff            Plasma
NOR25242              Chlamydia         Plasma
      P-Chlamydia pn./psi. antistoff pneumonia/psittaci antistoff i plasma
NPU27613  P-chubmakrell f50 IgE               Plasma
                  Spansk makrel-antistof(IgE); arb.stoffkons.(IRP 75/502; NCCLS/f50) = ? × 1
NPU04778  P-Citalopram       Citalopram i plasma    Plasma
NPU19656  P-CK                        Plasma
                  Kreatinkinase (CK) i plasma
NPU01978  P-CK isoenzym                   Plasma
                  Kreatinkinase (CK) isoenzym i plasma
NOR05756  P-CK-BB                      Plasma
                  Kreatinkinase (CK) BB i plasma
NOR05086  P-CK-MB                      Plasma
                  Kreatinkinase (CK) MB i plasma
NPU19750  P-CK-MB                      Plasma
                  Kreatinkinase (CK) MB i plasma
NOR05760  P-CK-MB+BB                     Plasma
                  Kreatinkinase (CK) MB+BB i plasma
NOR05762  P-CK-MM                       plasma
                  Kreatinkinase (CK) MM iPlasma
NPU01626                           Plasma
      P-Cl. difficile toksin AClostridium difficile toksin A i plasma
NOR25132               og B           Plasma
      P-Cl. difficile toksin A Clostridium difficile toksin A og B i plasma
NPU01627                           Plasma
      P-Cl. difficile toksin B Clostridium difficile toksin B i plasma
NPU28143               m2 IgG          Plasma
      P-cladosporium herb.IgG antistoff i plasma mot cladosporium herb., m2 allergi
NPU10876              IgE antistoff i plasma mot Cladosporium herbarum (Hormodendrum), m2
      P-Cladosporium herbarum (Hormodendrum),PlasmaIgE  m2 as
NPU27744              IgG antistoff       Plasma
      P-cladosporium.cladosp m26 IgG i plasma mot cladosporium.cladosp, m26 allergi
NOR15028  P-CMV antigen                   Plasma
                  Cytomegalovirus antigen i plasma
NOR25137  P-CMV antistoff                  antistoff
                  Cytomegalovirus (CMV) Plasma i plasma
NPU18327  P-CMV DNA        Cytomegalovirus DNA DNA
NPU14137  P-CMV IgG antistoff Cytomegalovirus (CMV) Plasma  IgG antistoff i plasma
NOR25139              Cytomegalovirus (CMV) Plasma
      P-CMV IgG antistoff aviditet            IgG antistoff aviditet i plasma
NOR25140  P-CMV IgG ratio                  Plasma
                  Cytomegalovirus IgG ratio spinalvæske/serum
NPU14138  P-CMV IgM antistoff Cytomegalovirus (CMV) Plasma  IgM antistoff i plasma
NPU12129  P-Cocc. im./po. antistoff             Plasma
                  Coccidioides immitis/posadasii antistoff i plasma
NPU28074              IgE            Plasma
      P-conalbumin f323 IgE antistoff i plasma mot conalbumin, f323 allergi
NOR25136  P-Coxsackievirus antigen              plasma
                  Coxsackievirus antigen i Plasma
NPU03247  P-C-Peptid        C-Peptid i plasma     Plasma
NPU18004  P-C-Peptid        C-Peptid i plasma     Plasma
NPU19748  P-CRP                       i plasma
                  C-reaktivt protein (CRP) Plasma
NPU28169  P-CV2 antistoff                  Plasma
                  Dihydropyrimidinase-relatert protein 5 CV2 antistoff (Nevropati) i plasma
NPU28108                           Plasma
      P-CYP-21 antistoff Hydroksylaseantistoff Anti-21 (A-CYP-21) i plasma
NPU23745  P-Cystatin C       Cystatin C i plasma    Plasma
NPU01820  P-Cystationin      Cystationin i plasma   Plasma
NPU01826  P-Cystin         Cystin i plasma      Plasma
NPU12067              Cytomegalovirus-antistoff(IgG) i plasma
      P-Cytomegalovirus IgG antistoff (CMIA)       Plasma
NPU14137              Cytomegalovirus-antistoff(IgG) i plasma
      P-Cytomegalovirus IgG antistoff (EIA)       Plasma
NPU12066              Cytomegalovirus-antistoff(IgM) i plasma
      P-Cytomegalovirus IgM antistoff (CMIA)       Plasma
NPU14138              Cytomegalovirus-antistoff(IgM) i plasma
      P-Cytomegalovirus IgM antistoff (EIA)       Plasma
NPU28117                           Plasma
      P-d.pteronys d1 IgG4IgG antistoff i plasma mot d.pteronys, d1 allergi
NPU27724  P-daddel f289 IgE                 Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot daddel, f289 allergi
NPU27942  P-Darunavir       Darunavir i plasma    Plasma
NPU19767  P-D-dimer        Fibrin D-dimer i plasma Plasma
NPU28161              Deamidert Gliadinpeptid antistoff (IgG) i plasma
      P-Deamidert Gliadinpeptid IgG as          Plasma
NPU01863              D
      P-Dekstropropoksyfen ekstropropoksyfen i plasma  Plasma
NOR25141              Denguevirus IgG antistoff i plasma
      P-Denguevirus IgG antistoff            Plasma
NPU12718              Denguevirus-antistoff(IgG) i plasma
      P-Denguevirus IgG antistoff (EIA)         Plasma
NOR25142              Denguevirus IgM antistoff i plasma
      P-Denguevirus IgM antistoff            Plasma
NPU12719              Denguevirus-antistoff(IgM) i plasma
      P-Denguevirus IgM antistoff (cEIA)         Plasma
NPU28113  P-Deoksykortikosteron                (S)
                  11-DeoksykortikosteronPlasma
NPU01856  P-Deoksykortisol     11-Deoksykortisol (S) Plasma
NOR25379              pteronyssinus as IgE Plasma
      P-DermatophagoidesIgE antistoff i plasma mot Dermatophagoides pteronyssinus allergi
NPU28022  P-Desflunitrazepam Desflunitrazepam i plasma   Plasma
NPU14067  P-Desklomipramin Desklomipramin i plasmalasma  P
NPU10303  P-DesmetyldiazepamDesmetyldiazepam i plasma   Plasma
NPU27327  P-DesmetyldiazepamDesmetyldiazepam i plasma   Plasma
NPU26628             Desmoglein 1 antistoff (IgG) (Pemfigus) i plasma
      P-Desmoglein 1 antistoff             Plasma
NPU26629             Desmoglein 3 antistoff (IgG) (Pemfigus) i plasma
      P-Desmoglein 3 antistoff             Plasma
NPU04121  P-DHEAS                     Plasma
                 Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEAS) i plasma
NPU18686  P-Diazepam       Diazepam i plasma     Plasma
NPU04786  P-Digitoksin      Digitoksin i plasma    Plasma
NPU01886  P-Digoksin       Digoksin i plasma     Plasma
NPU01252                          Plasma
      P-DihydrotestosteronDihydrotestosteron (DHT) i plasma
NPU10882  P-dill f277 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot dill, f277 allergi
NOR25144             Dimorfe sopp antistoff i Plasma
      P-Dimorfe sopp antistoff             plasma
NOR25018             Påvisning         Plasma
      P-Direkte antiglobulintest DAT av blodtypeantistoff i plasma
NPU28510  P-DodecenoylcarnitinDodecenoylcarnitin i plasma Plasma
NPU04172                          Plasma
      P-dsDNA antistoff Dobbeltstrenget DNA autoantistoff i plasma
NPU16393                          Plasma
      P-dsDNA antistoff Dobbeltstrenget DNA autoantistoff i plasma
NPU28136             IgG antistoff       Plasma
      P-due protein/fjær/lort e91 IgG i plasma mot due protein/fjær/lort, e91 allergi
NPU10887                          Plasma
      P-duefjær e215 IgE IgE antistoff i plasma mot Duefjære, 215 allergi
NPU10886  P-duelort e7 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot duelort, e7 allergi
NOR25151             E             Plasma
      P-E. histolytica antigenntamoeba histolytica antigen i plasma
NOR25166                          EA antistoff i plasma
      P-EBV EA antistoff Epstein-Barr virus (EBV) Plasma
NOR25167             E             EA IgG
      P-EBV EA IgG antistoff pstein-Barr virus (EBV) Plasma antistoff i plasma
NOR25168  P-EBV EA IgM antistoff              EA IgM
                 Epstein-Barr virus (EBV) Plasma antistoff i plasma
NPU12085                          EBNA IgG
      P-EBV EBNA antistoffEpstein-Barr virus (EBV) Plasma antistoff i plasma
NOR25170                          IgG antistoff i plasma
      P-EBV IgG antistoff Epstein-Barr virus (EBV) Plasma
NOR25169  P-EBV IgG ratio                 Plasma
                 Epstein-Barr virus IgG ratio spinalvæske/serum
NOR25171                          IgM antistoff i plasma
      P-EBV IgM antistoff Epstein-Barr virus (EBV) Plasma
NPU12738  P-EBV VCA IgM antistoff             VCA IgM
                 Epstein-Barr virus (EBV) Plasma antistoff i plasma
NPU10891             IgE            Plasma
      P-echinococcus p2 IgE antistoff i plasma mot Echinococcus, p2 allergi
NOR25145  P-Echovirus antigen Echovirus antigen i plasma  Plasma
NPU19758  P-ECP                      Plasma
                 Eosinofilt kationisk protein (ECP) i plasma
NPU27943  P-Ecstasy                    Plasma
                 Ecstasy (metryldioksymetamfetamin - MDMA) i plasma
NPU10996                          Plasma
      P-Eggehvite, f1 as IgEIgE antistoff i plasma mot Eggehvite, f1 allergi
NPU10995             IgE antistoff i plasma mot Eggeplomme, f75 allergi
      P-Eggeplomme, f75 as IgE             Plasma
NPU10892  P-eik t7 IgE                   Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot eik, t7 allergi
NPU10897  P-einer t6 IgE                  Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot einer, t6 allergi
NPU27764  P-EJ antistoff                  Plasma
                 Glysyl-tRNA syntetase (EJ) antistoff (IgG) i plasma
NPU12576                          Plasma
      P-Elastaseantistoff Leukocyttelastaseantistof (IgG) i plasma
NPU27731                          Plasma
      P-elgkjøtt f285 IgE IgE antistoff i plasma mot elgkjøtt, f285 allergi
NPU10913                          Plasma
      P-englodnegress g13 IgE antistoff i plasma mot englodnegress, g13 allergi
NPU10898  P-engrapp g8 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot engrapp, g8 allergi
NOR05108  P-Enolase       Enolase i plasma     Plasma
NPU01931             Entamoeba         Plasma
      P-Entamoeba histolytica antigen histolytica-antistoff i plasma
NOR25162  P-Enterovirus antigenEnterovirus antigen i plasmaPlasma
NOR25163  P-Enterovirus antistoff             Plasma
                 Enterovirus antistoff i plasma
NPU10902             IgE antistoff i plasma mot epicoccum purpurascens, m14 allergi
      P-epicoccum purpurascens m14 IgE         Plasma
NPU11238  P-Eple, f49 as IgE                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot Eple, f49 allergi
NPU27618  P-Ergocalciferol    Ergocalciferol      Plasma
NPU11241                                  Plasma
              P-Erter, f12 as IgE IgE antistoff i plasma mot Erter, f12 allergi
NPU04013          P-Erytropoietin                 Plasma
                         Erytropoietin (EPO) i plasma
NPU10904                                  Plasma
              P-estragon f272 IgE IgE antistoff i plasma mot estragon, f272 allergi
NOR15287 Utgått  NPU23869 P-Etanol       Etanol i plasma      Plasma
NPU23869          P-Etanol       Etanol i plasma      Plasma
NPU01994          P-Etanolamin     Etanolamin i plasma    Plasma
NPU01999          P-Etosuksimid     Etosuksimid i plasma Plasma
NPU09008          P-Etylenglykol    Etylenglykol i plasma Plasma
NPU10905                     IgE            Plasma
              P-etylenoksyd k78 IgE antistoff i plasma mot etylenoksyd, k78 allergi
NPU10906                                  Plasma
              P-eukalyptus t18 IgE IgE antistoff i plasma mot eukalyptus, t18 allergi
NPU10907                     IgE antistoff       Plasma
              P-euroglyphus maynei d74 IgE i plasma mot euroglyphus maynei d74 allergi
NOR25042          P-Farmakologi                  Plasma
                         Bestemmelse av spesifisert farmakologisk substans i plasma
NPU10148          P-Felbamat      Felbamat i plasma     Plasma
NPU27951          P-Fenazon       Fenazon i plasma      Plasma
NPU10908                                  Plasma
              P-fennikel f276 IgE IgE antistoff i plasma mot fennikel, f276 allergi
NPU10909                     IgE            Plasma
              P-fennikel frø f219 IgE antistoff i plasma mot fennikelfrø, f219 allergi
NPU03062          P-Fenobarbital    Fenobarbital i plasma Plasma
NPU03070          P-Fenylalanin     Fenylalanin i plasma    Plasma
NPU03085          P-Fenytoin      Fenytoin i plasma     Plasma
NPU19763          P-Ferritin      Ferritin i plasma     Plasma
NPU10910                                  Plasma
              P-Fersken, f95 as IgE IgE antistoff i plasma mot Fersken, f95 allergi
NPU19768          P-Fibrinogen     Fibrinogen i plasma    Plasma
NPU10843          P-ficus k81 IgE                 Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot ficus, k81 allergi
NPU20118          P-fiken f328 IgE                 Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot fiken, f328 allergi
NPU10911          P-fink e214 IgE                 Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot fink, e214 allergi
NPU04795          P-Flunitrazepam    Flunitrazepam i plasma Plasma
NPU02070          P-Folat        Folat i plasma       Plasma
NPU27904                                  Plasma
              P-folkodin c261 IgE IgE antistoff i plasma mot folkodin, c261 allergi
NPU10914                     IgE antistoff i plasma mot Formaldehyd, k80 allergi
              P-Formaldehyd, k80 as IgE            Plasma
NPU03096          P-Fosfat (uorg)    Fosfat (uorganisk) i plasmaPlasma
NPU03114          P-Fosfoetanolamin Fosfoetanolamin i plasma    Plasma
NPU17695          P-Fosfolipider    Fosfolipider i plasma Plasma
NPU10399          P-Fosfoserin     Fosfoserin (PSER) i plasma Plasma
NPU18893                     Fri            Plasma
              P-Fri testosteron-indeks testosteron-indeks (FTI) i plasma
NOR15240          P-Frie fettsyrer                 Plasma
                         Frie fettsyrer (FFA) i plasma
NPU02096          P-Fruktosamin     Fruktosamin i plasma Plasma
NPU04014          P-FSH                      Plasma
                         Follikkelstimulerende hormon (FSH) i plasma
NPU03625          P-FT3                      Plasma
                         Trijodtyronin (FT3) (fritt) i plasma
NPU03579          P-FT4                      Plasma
                         Tyroksin (fritt) (FT4)i plasma
NPU11131                                  Plasma
              P-Ftalsyre k79 IgE IgE antistoff i plasma mot Ftalsyre, k79 allergi
NPU10917                     t16 IgE          Plasma
              P-furu amerikansk artIgE antistoff i plasma mot furu amerikansk art, t16 allergi
NPU28088                     t213 IgE         Plasma
              P-furu amerikansk artIgE antistoff i plasma mot furu amerikansk art, t213 allergi
NPU10916                     IgE antistoff       Plasma
              P-fusarium moniliforme m9 IgE i plasma mot fusarium moniliforme, m9 allergi
NPU03171          P-Fytansyre      Fytansyre i plasma     Plasma
NPU10920                                  Plasma
              P-fårekjøtt f88 IgE IgE antistoff i plasma mot fårekjøtt, f88 allergi
NPU10155          P-Gabapentin     Gabapentin i plasma Plasma
NPU10607          P-Gallesyrer     Gallesyrer i plasma    Plasma
NPU04653          P-Gammaglobulin Gammaglobulin i plasma      Plasma
NPU28182          P-Gangliosid GD1a IgG              Plasma
                         Gangliosid GD1a antistoff (IgG) i plasma
NPU28189          P-Gangliosid GD1a IgM              Plasma
                         Gangliosid GD1a antistoff (IgM) i plasma
NPU28183  P-Gangliosid GD1b IgG               Plasma
                 Gangliosid GD1b antistoff (IgG) i plasma
NPU28190  P-Gangliosid GD1b IgM               Plasma
                 Gangliosid GD1b antistoff (IgM) i plasma
NPU28184  P-Gangliosid GM1 IgG               Plasma
                 Gangliosid GM1 antistoff (IgG) i plasma
NPU28191  P-Gangliosid GM1 IgM               Plasma
                 Gangliosid GM1 antistoff (IgM) i plasma
NPU28185  P-Gangliosid GM2 IgG               Plasma
                 Gangliosid GM2 antistoff (IgG) i plasma
NPU28192  P-Gangliosid GM2 IgM               Plasma
                 Gangliosid GM2 antistoff (IgM) i plasma
NPU28186  P-Gangliosid GM3 IgG               Plasma
                 Gangliosid GM3 antistoff (IgG) i plasma
NPU28193  P-Gangliosid GM3 IgM               Plasma
                 Gangliosid GM3 antistoff (IgM) i plasma
NPU28187             G             Plasma
      P-Gangliosid GQ1b IgG angliosid GQ1b antistoff (IgG) i plasma
NPU28194             G             Plasma
      P-Gangliosid GQ1b IgMangliosid GQ1b antistoff (IgM) i plasma
NPU28188  P-Gangliosid GT1b IgG               Plasma
                 Gangliosid GT1b antistoff (IgG) i plasma
NPU28195  P-Gangliosid GT1b IgM               Plasma
                 Gangliosid GT1b antistoff (IgM) i plasma
NPU02161  P-Gastrin       Gastrin i plasma      Plasma
NPU12542  P-GBM antistoff                  Plasma
                 Glomerulusbasalmembran (GBM) antistoff (IgG) i plasma
NPU12552  P-GBM antistoff                  Plasma
                 Glomerulusbasalmembran (GBM) antistoff (IgG) i plasma
NPU10922              IgE            Plasma
      P-Geit (epitel), e80 asIgE antistoff i plasma mot Geit (epitel), e80 allergi
NPU10923                           Plasma
      P-geitemelk f300 IgE IgE antistoff i plasma mot geitemelk, f300 allergi
NPU20119  P-gelatin c74 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot gelatin, c74 allergi
NPU19779  P-Gentamycin      Gentamycin i plasma Plasma
NPU28100  P-Ghrelin       Ghrelin i plasma      Plasma
NPU10835  P-gjær f45 IgE                  Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot gjær, f45 allergi
NPU28349                           Plasma
      P-glassvar f311 IgE IgE antistoff i plasma mot glassvar, f311 allergi
NPU12996             Glatt muskulatur antistoff (IgG) i plasma
      P-Glatt muskulatur antistoff           Plasma
NPU19781             Gliacell protein S-100b i Plasma
      P-Gliacell protein S-100b             plasma
NPU12539  P-Gliadin IgA                   Plasma
                 Gliadin antistoff (IgA) i plasma
NPU12537  P-Gliadin IgG                   Plasma
                 Gliadin antistoff (IgG) i plasma
NPU02169  P-Glukagon       Glukagon i plasma     Plasma
NPU02192  P-Glukose       Glukose i plasma      Plasma
NPU12544             Glutamatdekarboksylase-antistoff (GAD65-as) i plasma
      P-Glutamatdekarboksylase as            Plasma
NPU12546             Glutamatdekarboksylase as IgG i plasma
      P-Glutamatdekarboksylase IgG as          Plasma
NPU02249  P-Glutamin       Glutamin i plasma     Plasma
NPU27473  P-Glutamin/Glutaminsyre              i plasma
                 Glutamin/Glutaminsyre Plasma
NPU02229  P-Glutaminsyre     Glutaminsyre i plasma Plasma
NPU10927             IgE antistoff       Plasma
      P-glycyphagus domesticus d73 IgEi plasma mot glycyphagus domesticus, d73 allergi
NPU16693  P-Glykolat       Glykolat i plasma     Plasma
NPU28109             Glykoproteinhormon Alfa-subunit i plasma
      P-Glykoproteinhormon Alfa-subunit         Plasma
NPU02289  P-Glysin        Glysin i plasma      Plasma
NPU02314  P-Gonadeantistoff Gonadeantistoff i plasma lasma P
NPU28200                           Plasma
      P-Gp210 antistoff Nuclear pore membrane glykoprotein-210 antistoff (Primær biliær cirrho
NPU11168             IgE antistoff       Plasma
      P-gran amerikansk art t201 IgE i plasma mot gran amerikansk art, t201 allergi
NPU10929                           Plasma
      P-grapfrukt f209 IgE IgE antistoff i plasma mot grapfrukt, f209 allergi
NPU10930                           Plasma
      P-gresskar f225 IgE IgE antistoff i plasma mot gresskar, f225 allergi
NPU10933             IgE            Plasma
      P-grønn bønne f315 IgE antistoff i plasma mot grønn bønne, f315 allergi
NPU11117             IgE            Plasma
      P-grønpepper f263 IgE antistoff i plasma mot grønpepper, f263 allergi
NPU10894                           Plasma
      P-Grå-or, t2 as IgE IgE antistoff i plasma mot Grå-or, t2 allergi
NPU19657  P-GT                       Plasma
                 Glutamyltransferase (GT) i plasma
NPU26641                           Plasma
      P-guajava f292 IgE IgE antistoff i plasma mot guajava, f292 allergi
NPU26920  P-Guanidinoacetat Guanidinoacetat (GUA) iPlasma  plasma
NPU10938             IgE            Plasma
      P-guargummi f246 IgE antistoff i plasma mot guargummi, f246 allergi
NPU10939  P-gulaks g1 IgE                  Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot gulaks, g1 allergi
NPU10940                          Plasma
      P-Gulrot, f31 as IgE IgE antistoff i plasma mot Gulrot, f31 allergi
NPU10943             IgE            Plasma
      P-Gås (fjær), e70 as IgE antistoff i plasma mot Gås (fjær), e70 allergi
NPU28359  P-gås e70 IgG                  Plasma
                 IgG antistoff i plasma mot gås, e70 allergi
NOR25179  P-H. influenzae antigen              antigen
                 Haemophilus influenzaePlasma i plasma
NPU08045                          Plasma
      P-H. pylori antistoff Helicobacter pylori antistoff i plasma
NPU08047             Helicobacter pylori IgG antistoff i plasma
      P-H. pylori IgG antistoff            Plasma
NPU10946             IgE antistoff i plasma mot Hamster (epitel), e84 allergi
      P-Hamster (epitel), e84 as IgE          Plasma
NPU19788  P-Haptoglobin     Haptoglobin i plasma Plasma
NPU28360  P-hassel t4 IgG                 Plasma
                 IgG antistoff i plasma mot hassel, t4 allergi
NPU28380  P-hassel t4 IgG4                 Plasma
                 IgG antistoff i plasma mot hassel, t4 allergi
NPU10947                          Plasma
      P-Hassel, t4 as IgE IgE antistoff i plasma mot Hassel, t4 allergi
NPU10948             IgE            Plasma
      P-Hasselnøtt, f17 as IgE antistoff i plasma mot Hasselnøtt, f17 allergi
NPU10952  P-Havre, f7 as IgE                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot Havre, f7 allergi
NPU10949                          Plasma
      P-havrepollen g14 IgEIgE antistoff i plasma mot havrepollen, g14 allergi
NPU17650             Hepatitis         Plasma
      P-HBs antigen nøytralisasjon B virus s-antigen i plasma
NPU12183  P-HBV DNA       Hepatitt B virus DNA DNA
NPU01572  P-hCG                      Plasma
                 Koriogonadotropin (hCG) i plasma
NPU01573  P-hCG                      Plasma
                 Koriogonadotropin (hCG) i plasma
NPU01582                          Plasma
      P-hCG + betakjeder Koriogonadotropin (hCG) + Betakjeder i plasma
NOR15290  P-HCO3- (akt.)                  Plasma
                 Hydrogenkarbonat (HCO3-) aktuell i plasma
NPU02410  P-HCO3- (std.)                  Plasma
                 Hydrogenkarbonat (HCO3-) (standard bikarbonat) i plasma
NPU01567  P-HDL-Kolesterol    HDL-Kolesterol i plasmaPlasma
NPU28350  P-hegg t44 IgE                  Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot hegg, t44 allergi
NPU10953             IgE antistoff       Plasma
      P-helminthosporium halodes m8 i plasma mot Helminthosporium halodes m8, allergi
NOR05173  P-Hemoglobin      Hemoglobin i plasma Plasma
NOR05940  P-Hemoglobin      Hemoglobin i plasma Plasma
NPU02343  P-Heparin       Heparin (LMV) i plasma Plasma
NPU26775             Hepatitis A virus-antistoff(IgG) i plasma
      P-Hepatitt A IgG antistoff            Plasma
NPU12181             Hepatitis A virus-antistoff(IgM) i plasma
      P-Hepatitt A IgM antistoff            Plasma
NOR15031             Hepatitt         Plasma
      P-Hepatitt A virus antistoff A virus (HAV) antistoff i plasma
NPU26775              antistoff        Plasma
      P-Hepatitt A virus IgGHepatitt A virus (HAV) IgG antistoff i plasma
NPU12181             Hepatitt A        Plasma
      P-Hepatitt A virus IgM antistoff virus (HAV) IgM antistoff i plasma
NOR25188  P-Hepatitt B e-antigen              Plasma
                 Hepatitt B virus e-antigen i plasma
NPU02349  P-Hepatitt B s-antigen              Plasma
                 Hepatitt B virus s-antigen i plasma
NPU02346             total antistoff      antistoff
      P-Hepatitt Bc virus Ig Hepatitt Bc virus Ig totalPlasma i plasma
NPU02346             total antistoff (CMIA) Plasma
      P-Hepatitt Bc virus Ig Hepatitis B virus c-antistoff i plasma
NOR25187             Hepatitt Bc        Plasma
      P-Hepatitt Bc virus IgG antistoff virus IgG antistoff i plasma
NPU12182             Hepatitt Bc        Plasma
      P-Hepatitt Bc virus IgM antistoff virus IgM antistoff i plasma
NPU12182             Hepatitis B virus c-antistoff(IgM) i plasma
      P-Hepatitt Bc virus IgM antistoff (CMIA)     Plasma
NPU02348             Hepatitis B virus     Plasma
      P-Hepatitt Be virus antigen (CMIA) e-antigen i plasma
NOR25189             Hepatitt         Plasma
      P-Hepatitt Be virus antistoff Be virus antistoff i plasma
NPU02347             Hepatitis B virus     Plasma
      P-Hepatitt Be virus antistoff (CMIA) e-antistoff i plasma
NPU02350             Hepatitis B virus s-antigen i plasma
      P-Hepatitt Bs virus antigen (CMIA)        Plasma
NOR25393             Hepatitt         Plasma
      P-Hepatitt Bs virus antistoff Bs virus antistoff i plasma
NPU16065             Hepatitt         Plasma
      P-Hepatitt Bs virus antistoff Bs virus antistoff i plasma
NPU16065             Hepatitis B virus     Plasma
      P-Hepatitt Bs virus antistoff (CMIA) s-antistoff i plasma
NPU12183  P-Hepatitt B-virus(DNA)             Plasma
                 Hepatitt B-virus(DNA) i plasma
NOR25190                          i plasma
      P-Hepatitt C antigen Hepatitt C virus antigen Plasma
NOR15033             Hepatitt         Plasma
      P-Hepatitt C virus antistoff C virus (HCV) antistoff i plasma
NPU12033             Hepatitis C virus-antistoff i plasma
      P-Hepatitt C virus antistoff (CMIA)       Plasma
NPU14475              Hepatitis
      P-Hepatitt C virus RNA (NAT) C virus(RNA) i plasmaPlasma
NOR25194                           i plasma
      P-Hepatitt D antigen Hepatitt D virus antigen Plasma
NOR25195              Hepatitt         Plasma
      P-Hepatitt D virus antistoff D virus (HDV) antistoff i plasma
NOR25196              Hepatitt         Plasma
      P-Hepatitt E virus antistoff E virus (HEV) antistoff i plasma
NOR25197              Hepatitt         Plasma
      P-Hepatitt G virus antistoff G virus (HGV) antistoff i plasma
NPU27840              Herpes simplexvirus(type 1)-antistoff(IgG) i plasma
      P-Herpes simplex virus IgG antistoff (EIA)    Plasma
NPU28520              Herpes simplexvirus-antistoff(IgM) i plasma
      P-Herpes simplex virus IgM antistoff (EIA)    Plasma
NPU10958              IgE            Plasma
      P-Hest (flass), e3 as IgE antistoff i plasma mot Hest (flass), e3 allergi
NOR25172                           Plasma
      P-Heterofile antistoffHeterofile antistoff i plasma
NPU28351              IgE antistoff       Plasma
      P-hexahydrophtalic anhydid k209 i plasma mot hexahydrophtalic anhydid, k209 allergi
NPU10960  P-hirse f55 IgE                  Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot hirse, f55 allergi
NPU12128              Histoplasma capsulatum antistoff i plasma
      P-Hist. capsulatum antistoff           Plasma
NPU02373  P-Histidin       Histidin i plasma     Plasma
NPU12560  P-Histonantistoff                 Plasma
                  Histonantistoff (IgG) i plasma
NOR25205  P-HIV 1 antigen                  Plasma
                  Humant immunsviktvirus type 1 antigen i plasma
NPU12691                           Plasma
      P-HIV 1+2 antistoff Humant immunsviktvirus 1+2 antistoff i plasma
NOR25208                           Plasma
      P-HIV 1+2 DetermineHumant immunsviktvirus 1+2 antistoff Determine i plasma
NOR25206  P-HIV 2 antigen                  Plasma
                  Humant immunsviktvirus type 2 antigen i plasma
NOR25207  P-HIV antigen/antistoff              Plasma
                  Humant immunsviktvirus antigen/antistoff i plasma
NOR25209  P-HIV antistoff                  Plasma
                  Humant immunsviktvirus antistoff i plasma
NOR25210                           Plasma
      P-HIV p24 antigen Humant immunsviktvirus p24 antigen i plasma
NPU27913  P-hjort e216 IgE                 Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot hjort, e216 allergi
NOR25447              Spesifisitetsbestemmelse HLA klasse-I antistoffer i plasma
      P-HLA type klasse-I antistoff           Plasma
NOR25448              Spesifisitetsbestemmelse HLA klasse-II antistoffer i plasma
      P-HLA type klasse-II antistoff          Plasma
NPU26692  P-HLA-klasse I-antistoff             Plasma
                  HLA-klasse I-antistoff i plasma
NPU26693              HLA-klasse II-antistoff i plasma
      P-HLA-klasse II-antistoff             Plasma
NPU04073  P-Homocystein      Homocystein (Hcy) i plasmaPlasma
NPU02397  P-Homocystin fri                 P
                  Homocystin (fri) i plasma lasma
NPU10961                           Plasma
      P-honning f247 IgE IgE antistoff i plasma mot honning, f247 allergi
NOR25201  P-HSV 1 antigen                  Plasma
                  Herpes simpleks virus type 1 antigen i plasma
NOR25203  P-HSV 2 antigen                  Plasma
                  Herpes simpleks virus type 2 antigen i plasma
NOR15140  P-HSV antistoff                  Plasma
                  Herpes simpleks virus (HSV) antistoff i plasma
NPU18834                           Plasma
      P-HSV IgG antistoff Herpes simpleks virus (HSV) IgG antistoff i plasma
NOR25200                           Plasma
      P-HSV IgM antistoff Herpes simpleks virus (HSV) IgM antistoff i plasma
NOR25216  P-HTLV antigen                  Plasma
                  Humant T-celle lymfotropt virus antigen i plasma
NPU16125  P-HTLV 1 og 2 antistoff              Plasma
                  Humant T-celle lymfotropt virus type 1 og 2 antistoff i plasma
NPU28166  P-Hu antistoff                   antistoff
                  ELAV-like protein 4 (Hu)Plasma i plasma
NPU26861              Hud basalmembran antistoff (IgG) i plasma
      P-Hud basalmembranantistoff            Plasma
NPU26862              Hud            Plasma
      P-Hud desmosomantistoffdesmosom antistoff (IgG) i plasma
NPU28366  P-Hudantistoff                  Plasma
                  Hudantistoff (IgG) i plasma
NOR25383  P-Hudantistoff IgG Hudantistoff (IgG) i plasma  Plasma
NPU11000              IgE            Plasma
      P-human insulin c73 IgE antistoff i plasma mot humant insulin, c73 allergi
NPU11207                           Plasma
      P-human sæd o70 IgEIgE antistoff i plasma mot human sæd, o70 allergi
NOR15239              Humant 4         Plasma
      P-Humant epididymis-protein epididymis protein 4 (HE4) i plasma
NPU12222              B19 IgG antistoff    Plasma
      P-Humant parvovirusParvovirus B-19-antistoff(IgM) i plasma
NPU12223              B19 IgM antistoff    Plasma
      P-Humant parvovirusParvovirus B-19-antistoff(IgG) i plasma
NPU10962                           Plasma
      P-humle (øl) f324 IgE IgE antistoff i plasma mot humle (øl), f324 allergi
NPU27781                           Plasma
      P-humle,ins i205 IgE IgE antistoff i plasma mot humle (insekt), i205 allergi
NPU10963                           Plasma
      P-Hummer, f80 as IgEIgE antistoff i plasma mot Hummer, f80 allergi
NPU10968              IgE            Plasma
      P-Hund (flass), e5 as IgE antistoff i plasma mot Hund(flass), e5 allergi
NPU28122  P-hund e5 IgG4                 Plasma
                 IgG antistoff i plasma mot hund, e5 allergi
NPU10965                         Plasma
      P-hund epit. e2 IgE IgE antistoff i plasma mot hund epit., e2 allergi
NPU10966                         Plasma
      P-hundegress g3 IgE IgE antistoff i plasma mot hundegress, g3 allergi
NPU10881             IgE           Plasma
      P-Husstøvmidd, d1 IgE antistoff i plasma mot Husstøvmidd, d1 allergi
NPU10879             IgE           Plasma
      P-Husstøvmidd, d2 IgE antistoff i plasma mot Husstøvmidd (d.farinae), d2 allergi
NPU10978  P-Hvete, f4 as IgE               Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot Hvete, f4 allergi
NPU10977             IgE           Plasma
      P-hvetepollen g15 IgE antistoff i plasma mot hvetepollen, g15 allergi
NPU10985                         Plasma
      P-hvit bønne f15 IgE IgE antistoff i plasma mot hvit bønne f15 allergi
NPU10988  P-hvitløk f47 IgE               Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot hvitløk, f47 allergi
NPU26817  P-Hydroksymetotreksat             Plasma
                 Hydroksymetotreksat i plasma
NPU28105  P-Hydroksypregnenolon Hydroksypregnenolon Plasma
NPU02460  P-Hydroksyprogesteron             Plasma
                 Hydroksyprogesteron i plasma
NPU02464  P-Hydroksyprolin   Hydroksyprolin i plasmaPlasma
NPU28073  P-Hypokretin                  Plasma
                 Hypokretin (Orexin) i plasma
NPU11044  P-hyse f42 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot hyse, f42 allergi
NOR15171                         Plasma
      P-Iduronat-sulfatase Iduronat sulfatase i plasma
NPU19795  P-IgA         IgA i plasma       Plasma
NOR25055  P-IgA (spesifikt)   IgA (spesifikt) i plasma Plasma
NOR05181  P-IgD         IgD i plasma       Plasma
NPU02482  P-IgE         IgE i plasma       Plasma
NOR25056  P-IgE allergen                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot spesifikt allergen
NOR25402                         Plasma
      P-IgE dyreproteiner IgE antistoff i plasma mot dyreproteiner
NOR25403                         Plasma
      P-IgE gressallerger IgE antistoff i plasma mot gressallerger
NOR25404             IgE antistoff i plasma mot insekter/insektgifter
      P-IgE insekter/insektgifter          Plasma
NOR25405  P-IgE matvarer                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot matvarer
NOR25406                         Plasma
      P-IgE medikamenter IgE antistoff i plasma mot medikamenter
NOR25407  P-IgE midd                   Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot midd
NOR25408             IgE           Plasma
      P-IgE mikroorganismer antistoff i plasma mot mikroorganismer
NOR25409  P-IgE parasitter                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot parasitter
NOR25410                         Plasma
      P-IgE treallergener IgE antistoff i plasma mot treallergener
NOR25411  P-IgE urteallerger               Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot urteallerger
NOR25412                         Plasma
      P-IgE yrkesallergenerIgE antistoff i plasma mot yrkesallergener
NPU02499  P-IGF1                     Plasma
                 Insulinlignende vekstfaktor 1 (IGF1) i plasma
NPU28106  P-IGF1                     Plasma
                 IGF-bindeprotein 1 i plasma
NPU10381                         Plasma
      P-IGF-bindeprotein 3 IGF-bindeprotein 3 i plasma
NPU19814  P-IgG         IgG i plasma       Plasma
NOR25057  P-IgG (spesifikt)   IgG (spesifikt) i plasma Plasma
NOR25058  P-IgG allergen                 Plasma
                 IgG antistoff i plasma mot spesifikk allergi
NOR25514  P-IgG ratio                  Plasma
                 IgG ratio spinalvæske/serum
NOR15274                         Plasma
      P-IgG subklasser FOK IgG-mønster ved isoelektriskfokusering i plasma
NPU19817  P-IgG1        IgG1-subklasse i plasmaPlasma
NPU19818  P-IgG2        IgG2-subklasse i plasmaPlasma
NPU19819  P-IgG3        IgG3-subklasse i plasmaPlasma
NPU19820  P-IgG4        IgG4-subklasse i plasmaPlasma
NPU19806  P-IgG-subklasser   IgG-subklasser i plasma Plasma
NPU19825  P-IgM         IgM i plasma       Plasma
NOR25059  P-IgM (spesifikt)   IgM (spesifikt) i plasma Plasma
NOR25515  P-IgM ratio                  Plasma
                 IgM ratio spinalvæske/serum
NPU10915  P-ilder e217 IgE                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot ilder, e217 allergi
NPU10997  P-ildflue i70 IgE               Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot ildflue, i70 allergi
NPU14663                           Plasma
      P-Immunglobulig D P—Immunglobulin D; arb.stoffkons.(proc.) = ? (p.d.e.)
NOR15265  P-Immunglobulin (topp)              Plasma
                 Immunglobulin, monoklonal topp i plasma
NPU26750             Immunglobulin A antistoff (IgG) i plasma
      P-Immunglobulin A antistoff            Plasma
NOR15275                           Plasma
      P-ImmunkvantiteringImmunkvantitering, profil i plasma
NOR15267  P-Immuntyping     Immuntyping i plasma Plasma
NOR25436             Kvantitering        Plasma
      P-Indirekte antiglobulintest IAT av blodtypeantistoff i plasma
NPU16146             Influensavirus A antigenPlasma
      P-Influensavirus A antigen             i plasma
NOR25231             Influensavirus A antistoff i plasma
      P-Influensavirus A antistoff           Plasma
NPU02489             Influensa A        Plasma
      P-Influensavirus A antistoff (KBR)virus-antistoff i plasma
NOR25233              B antigen         Plasma
      P-Influensavirus A og Influensavirus A og B antigen i plasma
NPU16148             Influensavirus B antigenPlasma
      P-Influensavirus B antigen             i plasma
NOR25235             Influensavirus B antistoff i plasma
      P-Influensavirus B antistoff           Plasma
NPU02490             Influensa B        Plasma
      P-Influensavirus B antistoff (KBR)virus-antistoff i plasma
NPU10998                           Plasma
      P-ingefær f270 IgE IgE antistoff i plasma mot ingefær, f270 allergi
NPU19828  P-Inhibin B      Inhibin B i plasma     Plasma
NPU01685  P-INR                       Plasma
                 Koagulasjon, vevsfaktorindusert, i plasma
NPU02496  P-Insulin       Insulin i plasma      Plasma
NPU20182  P-Insulin       Insulin i plasma      Plasma
NPU14359  P-Insulin antistoff Insulin antistoff i plasmaPlasma
NPU21745  P-Interleukin-1, beta Interleukin-1 Beta i plasma Plasma
NPU21756  P-Interleukin-12    Interleukin-12 i plasma Plasma
NPU21760  P-Interleukin-6    Interleukin-6 i plasma Plasma
NPU14177             I
      P-Intox antidepressivantox antidepressiva i plasmaPlasma
NPU02503             Intrinsic factor antistoff Plasma
      P-Intrinsic factor antistoff           i plasma
NPU28365             Intrinsic factor antistoff Plasma
      P-Intrinsic factor antistoff           i plasma
NPU28361             IgG            Plasma
      P-isocyan HDI k77 IgG antistoff i plasma mot isocyan HDI, k77 allergi
NPU28362             IgG            Plasma
      P-isocyan MDI k76 IgG antistoff i plasma mot isocyan MDI, k76 allergi
NPU28363                           Plasma
      P-isocyan TDI k75 IgGIgG antistoff i plasma mot isocyan TDI, k75 allergi
NPU11002             IgE IgE          Plasma
      P-Isocyanate HDI, k77 as antistoff i plasma mot Isocyanate HDI, k77 allergi
NPU11003             IgE IgE          Plasma
      P-Isocyanate MDI, k76 asantistoff i plasma mot Isocyanate MDI, k76 allergi
NPU11004              as antistoff i plasma mot Isocyanate TDI, k75 allergi , luminescens
      P-Isocyanate TDI, k75IgE IgE           Plasma
NPU02510  P-Isoleucin      Isoleucin i plasma     Plasma
NPU27952  P-Isopropanol     Isopropanol i plasma Plasma
NPU11005                           Plasma
      P-ispaghula k72 IgE IgE antistoff i plasma mot ispaghula, k72 allergi
NPU02508  P-Jern         Jern i plasma       Plasma
NPU27527             Jern i
      P-Jern; Stoffkons.(120 min)plasma (120 min) Plasma
NPU27526             min)
      P-Jern; Stoffkons.(30 Jern i plasma (30 min) Plasma
NPU27527             min)
      P-Jern; Stoffkons.(60 Jern i plasma (60 min) Plasma
NPU18663  P-Jernbelastning    Jernbelastning       Plasma
NPU14511  P-Jo1 antistoff                  Plasma
                 Histidin-tRNA-ligase (Jo1) autoantistoff (IgG) i plasma
NPU26642  P-Jo1 antistoff                  Plasma
                 Histidin-tRNA-ligase (Jo1) autoantistoff (IgG) i plasma
NPU20123                           Plasma
      P-joh.brød f296 IgE IgE antistoff i plasma mot Johannesbrød, f296 allergi
NPU11008                           Plasma
      P-Jordbær, f44 as IgEIgE antistoff i plasma mot Jordbær, f44 allergi
NPU11010  P-kaffe f221 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot kaffe, f221 allergi
NPU10934                           Plasma
      P-kaffebønne k70 IgEIgE antistoff i plasma mot kaffebønne, k70 allergi
NPU11011  P-kakao f93 IgE                  Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot kakao, f93 allergi
NPU28239             IgE antistoff       Plasma
      P-kakkerlakk orientalsk I207 IgE i plasma mot kakkerlakk orientalsk, I207 allergi
NPU11012             IgE            Plasma
      P-kakkerlakk tysk i6 IgE antistoff i plasma mot kakkerlakk tysk, i6 allergi
NPU03230  P-Kalium        Kalium i plasma      Plasma
NPU11013             IgE antistoff i plasma mot Kalkun (fjær), e89 allergi
      P-Kalkun (fjær), e89 as IgE            Plasma
NPU11014             IgE            Plasma
      P-kalkunkjøtt f284 IgE antistoff i plasma mot kalkunkjøtt, f284 allergi
NOR25392  P-Kalsitonin      Kalsitonin i plasma    Plasma
NPU01439  P-Kalsitonin      Kalsitonin i plasma    Plasma
NPU01443  P-Kalsium       Kalsium i plasma     Plasma
NPU01446  P-Kalsium (fritt)   Kalsium (fritt) i plasma Plasma
NPU04144  P-Kalsium (ion.pH7,4)Kalsiumion pH7,4 i plasma  Plasma
NOR15246                          Plasma
      P-Kalsium albkorr. Kalsium,albuminkorrigert i plasma
NPU11016             IgE antistoff i plasma mot kamilleblomst, w206 allergi
      P-kamilleblomst w206 IgE             Plasma
NPU11086                          Plasma
      P-kamskjell f207 IgE IgE antistoff i plasma mot kamskjell, f207 allergi
NPU11017             IgE as IgE        Plasma
      P-Kanariefugl(fjær), e201antistoff i plasma mot Kanariefugl(fjær), e201 allergi
NPU28370                          Plasma
      P-kanarifugl e201 IgGIgG antistoff i plasma mot kanarifugl, e201 allergi
NPU11019  P-kanel rf220 IgE                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot kanel, f220 allergi
NPU11020             IgE antistoff i plasma mot Kanin (epitel), e82 allergi
      P-Kanin (epitel), e82 as IgE           Plasma
NPU19608             Ratio
      P-Kappa/lambda-kjeder kappa/lambda i plasma   Plasma
NPU19832  P-Kappa-kjeder     Kappa-kjeder i plasma Plasma
NPU19606                          Plasma
      P-Kappa-kjeder (frie) Kappa-kjeder (frie) i plasma
NPU01457  P-Karbamazepin     Karbamazepin i plasma Plasma
NPU01459  P-Karbamid                    Plasma
                 Karbamid (urinstoff)i plasma
NPU11023              IgE           Plasma
      P-kardemomme f267IgE antistoff i plasma mot kardemomme, f267 allergi
NPU12021             IgM            Plasma
      P-Kardiolipin antisoff Kardiolipinantistoff (IgM) i plasma
NPU12571             IgM            Plasma
      P-Kardiolipin antisoff Kardiolipinantistoff (IgM) i plasma
NOR25385                          Plasma
      P-Kardiolipin as IgG IgG antistoff i plasma mot kardiolipin
NOR25386                          Plasma
      P-Kardiolipin as IgM IgM antistoff i plasma mot kardiolipin
NPU12020              IgG           Plasma
      P-KardiolipinantistoffKardiolipinantistoff (IgG) i plasma
NPU12570              IgG           Plasma
      P-KardiolipinantistoffKardiolipinantistoff (IgG) i plasma
NPU27954  P-Karisoprodol     Karisoprodol i plasma Plasma
NPU20116             IgE            Plasma
      P-karmosinrød f340 IgE antistoff i plasma mot karmosinrød, f340 allergi
NPU01482  P-Karnitin       Karnitin (total) i plasma Plasma
NPU26965  P-Karnitin C10                  Plasma
                 Karnitin C10-carnitin i plasma
NPU27475  P-Karnitin C12                  Plasma
                 Karnitin C12-carnitin i plasma
NPU27476  P-Karnitin C14                  Plasma
                 Karnitin C14-carnitin i plasma
NOR15229  P-Karnitin C14:1                 plasma
                 Karnitin C14:1-carnitin i Plasma
NOR15230                          Plasma
      P-Karnitin C14-OH Karnitin C14-OH-carnitin i plasma
NPU27477  P-Karnitin C16                  Plasma
                 Karnitin C16-carnitin i plasma
NOR15231                           i plasma
      P-Karnitin C16/C18:1 Karnitin C16/C18:1-ratioPlasma
NOR15232  P-Karnitin C16:1                 plasma
                 Karnitin C16:1-carnitin i Plasma
NOR15233                          Plasma
      P-Karnitin C16-OH Karnitin C16-OH-carnitin i plasma
NPU27478  P-Karnitin C18                  Plasma
                 Karnitin C18-carnitin i plasma
NOR15234  P-Karnitin C18:1                 plasma
                 Karnitin C18:1-carnitin i Plasma
NOR15235                          Plasma
      P-Karnitin C18-OH Karnitin C18-OH-carnitin i plasma
NPU26958  P-Karnitin C2                  Plasma
                 Karnitin C2-carnitin i plasma
NPU26912  P-Karnitin C22     Karnitin C22 i plasma Plasma
NPU26913  P-Karnitin C26     Karnitin C26 i plasma Plasma
NPU17973  P-Karnitin C26/C22 Karnitin C26/C22 i plasma   Plasma
NPU26959  P-Karnitin C3                  Plasma
                 Karnitin C3-carnitin i plasma
NPU26961  P-Karnitin C4                  Plasma
                 Karnitin C4-carnitin i plasma
NPU27486  P-Karnitin C4/C3                 Plasma
                 Karnitin C4/C3-ratio i plasma
NOR15236  P-Karnitin C4-OH                 plasma
                 Karnitin C4-OH-carnitin iPlasma
NPU26962  P-Karnitin C5                  Plasma
                 Karnitin C5-carnitin i plasma
NPU27487  P-Karnitin C5/C3                 Plasma
                 Karnitin C5/C3-ratio i plasma
NPU26960          P-Karnitin C5DC                  Plasma
                          Karnitin C5DC-carnitin i plasma
NPU26963          P-Karnitin C6                   Plasma
                          Karnitin C6-carnitin i plasma
NPU26964          P-Karnitin C8                   Plasma
                          Karnitin C8-carnitin i plasma
NPU18836 Utgått  NPU01482 P-Karnitin fri     Karnitin (fri) i plasma Plasma
NOR15237          P-KarnitinC5-OH                  plasma
                          Karnitin C5-OH-carnitin iPlasma
NPU01505          P-Karoten        Karoten i plasma     Plasma
NPU11024          P-karri f281 IgE                 Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot karri, f281 allergi
NPU01478                      antigen         Plasma
              P-Karsinoembryonalt Karsinoembryonalt antigen (CEA) i plasma
NPU11036          P-karve f265 IgE                 Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot karve, f265 allergi
NPU27976          P-Kasein antistoff (IgE)Kasein antistoff i plasmaPlasma
NPU10866 Utgått  NPU27976 P-kasein f78 IgE                 Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot kasein, f78 allergi
NPU11026                                   Plasma
              P-kastanje f299 IgE IgE antistoff i plasma mot kastanje, f299 allergi
NPU28211                                   Plasma
              P-Katepsinantistoff Katepsin G antistoff (IgG) i plasma
NPU11028                      IgE            Plasma
              P-Katt (flass), e1 as IgE antistoff i plasma mot Katt (flass), e1 allergi
NPU28371          P-katt e1 IgG                   Plasma
                          IgG antistoff i plasma mot katt, e1 allergi
NPU28121          P-katt e1 IgG4                  Plasma
                          IgG antistoff i plasma mot katt, e1 allergi
NPU20127          P-kikert f309 IgE                 Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot kikert, f309 allergi
NPU11032                                   Plasma
              P-kirsebær f242 IgE IgE antistoff i plasma mot kirsebær, f242 allergi
NPU11033          P-Kiwi, f84 as IgE                Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot Kiwi, f84 allergi
NPU28308                      Klassisk komplementaktiveringsvei (CP) i plasma
              P-Klassisk aktiveringsvei             Plasma
NPU11097          P-klegg i204 IgE                 Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot klegg, i204 allergi
NOR15216          P-Klobazam       Klobazam i plasma     Plasma
NPU01616          P-Klomipramin      Klomipramin i plasma Plasma
NPU01618          P-Klonazepam      Klonazepam i plasma Plasma
NPU10873                                   Plasma
              P-kloramin T. k85 IgE IgE antistoff i plasma mot kloramin T., k85 allergi
NPU27906          P-klorhex c8 IgE                 Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot klorhex, c8 allergi
NPU01536          P-Klorid        Klorid i plasma      Plasma
NPU04822          P-Klorpromazin     Klorpromazin i plasma Plasma
NOR05991          P-Koagulasjon Quicktid              Plasma
                          Koagulasjon Quicktid (QUICK) i plasma
NPU22250                      Koagulasjon,       Plasma
              P-Koagulasjon, overflateindusert overflateindusert (LAPT) i plasma
NPU26815                      II            Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor II i plasma
NPU18916                      IX            Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor IX i plasma
NPU01637                      IX AG          Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor Ius-AG i plasma
NPU01639                      IX INH          Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor Ius-Inhibitor i plasma
NPU10402                      V
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor V i plasmaPlasma
NPU03819                      V, akt          Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor V, akt. i plasma
NPU01646                      VII           plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor VII i Plasma
NPU01648                      VII INH         Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor VII-Inhibitor i plasma
NPU18915                      VIII           plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor VIII iPlasma
NPU22260                      VIII INH         Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor VIII-Inhibitor i plasma
NPU18917                      X
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor X i plasmaPlasma
NPU12025                      X as           Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor us-antistoff (Anti-FXa) i plasma
NPU10404                      XI            Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor XI i plasma
NPU10403                      XII           Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor XII i plasma
NPU03825                      XII, akt         Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor XII, aktivert i plasma
NPU10395                      XIII           plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor XIII iPlasma
NPU01673                      XIII AG         Plasma
              P-Koagulasjonsfaktor Koagulasjonsfaktor XIII-AG i plasma
NPU01700          P-Kobalamin                    Plasma
                          Kobalamin (Vitamin B12) i plasma
NPU01773          P-Kobber        Kobber i plasma      Plasma
NPU08781          P-Kodein        Kodein i plasma      Plasma
NPU11035              IgE            Plasma
      P-Kokosnøtt, f36 as IgE antistoff i plasma mot Kokosnøtt, f36 allergi
NPU11093              IgE            Plasma
      P-kokt kumelk f231 IgE antistoff i plasma mot kokt kumelk, f231 allergi
NPU01566  P-Kolesterol      Kolesterol i plasma    Plasma
NPU18410              Kolesterol/HDL-kolesterol i plasma
      P-Kolesterol/HDL-Kolersterol           Plasma
NOR05233  P-Kolinesterase     Kolinesterase i plasma Plasma
NPU19737  P-Kollagen I      Kollagen I (1CTP) i plasmaPlasma
NPU21715  P-Kollagen I                   Plasma
                  Kollagen I (CTus-I) i plasma
NPU23596  P-Komplement C1q Komplement C1q i plasma     Plasma
NPU27408              Komplement C1q antistoff (IgG) i plasma
      P-Komplement C1q antistoff            Plasma
NPU01726  P-Komplement C2 Komplement C2 i plasma lasma   P
NPU01727  P-Komplement C3 Komplement C3 i plasma lasma   P
NPU19740  P-Komplement C3 Komplement C3 i plasma lasma   P
NPU01729  P-Komplement C3a Komplement C3a i plasma     Plasma
NPU01730  P-Komplement C3b Komplement C3b i plasma     Plasma
NPU01737  P-Komplement C4 Komplement C4 i plasma lasma   P
NPU19742  P-Komplement C4 Komplement C4 i plasma lasma   P
NPU11039                           Plasma
      P-koriander f317 IgE IgE antistoff i plasma mot koriander, f317 allergi
NPU14334                           Plasma
      P-kornsvivel i202 IgE IgE antistoff i plasma mot kornsvivel, i202 allergi
NPU01787  P-Kortisol       Kortisol i plasma     Plasma
NPU11042                           Plasma
      P-Krabbe, f23 as IgE IgE antistoff i plasma mot Krabbe, f23 allergi
NPU26918  P-Kreatin        Kreatin i plasma     Plasma
NPU04998  P-Kreatinin       Kreatinin i plasma    Plasma
NPU11043  P-kreps f320 IgE                 Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot kreps, f320 allergi
NPU17556  P-Kromogranin A     Kromogranin A i plasmaPlasma
NPU01816  P-Kryoglobulin     Kryoglobulin i plasma Plasma
NPU10982              IgE            Plasma
      P-Krypkvein, g9 as IgE antistoff i plasma mot Krypkvein, g9 allergi
NPU17489  P-Kryptokokkus antigen              Plasma
                  Kryptokokkus antigen i plasma
NOR25251              Kryptosporidium antigen i plasma
      P-Kryptosporidium antigen             Plasma
NPU11041                           Plasma
      P-Ku (flass), e4 as IgE IgE antistoff i plasma mot Ku (flass), e4 allergi
NPU14549  P-Ku antistoff                  i plasma
                  Polymyositt Ku antistoffPlasma
NPU01714  P-Kuldeagglutininer Kuldeagglutininer i plasma  Plasma
NPU11037                           Plasma
      P-Kumelk f2 as IgE IgE antistoff i plasma mot Melk, f2 allergi
NOR25252              Kusmavirus (parotittvirus) IgG antistoff i plasma
      P-Kusmavirus IgG antistoff            Plasma
NOR25253              Kusmavirus (parotittvirus) IgM antistoff i plasma
      P-Kusmavirus IgM antistoff            Plasma
NPU27921  P-kveite f303 IgE                 Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot kveite, f303 allergi
NPU10991              IgE antistoff i plasma mot Kylling (fjær), e85 allergi
      P-Kylling (fjær), e85 as IgE           Plasma
NPU11045                           Plasma
      P-kyllingavf. E218 IgEIgE antistoff i plasma mot kyllingavf., e218 allergi
NPU10992              IgE            Plasma
      P-Kyllingkjøtt, f83 as IgE antistoff i plasma mot Kyllingkjøtt, f83 allergi
NPU11046              IgE            Plasma
      P-kyllingprot. e219 IgE antistoff i plasma mot kyllingprot., e219 allergi
NPU10987  P-kål f216 IgE                  Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot kål, f216 allergi
NPU11048  P-Laks, f41 as IgE                Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot Laks, f41 allergi
NPU03944  P-Laktat        Laktat i plasma      Plasma
NPU12577                           Plasma
      P-LaktoferrinantistoffLaktoferrin autoantistoff (IgG) i plasma
NOR25255  P-Laktoglobulin antigen              Plasma
                  Laktoglobulin antigen i plasma
NPU19834  P-Lambda-kjeder     Lambda-kjeder i plasmaPlasma
NPU19607  P-Lambda-kjeder (frie)              Plasma
                  Lambda-kjeder (frie) i plasma
NPU08732  P-Lamotrigin      Lamotrigin i plasma    Plasma
NPU26794  P-LARV                      Plasma
                  Koagulasjon, russelactivase us-indusert (LARV) i plasma
NPU11050                           Plasma
      P-Lateks, k82 as IgE IgE antistoff i plasma mot Lateks, k82 allergi
NPU27918                           Plasma
      P-laubærblad f278 IgE antistoff i plasma mot laubærblad, f278 allergi
NPU28201          P-LC1 antistoff                 Plasma
                         Levercytosol (LC1) antistoff (IgG)
NPU19658          P-LD                       Plasma
                         Laktatdehydrogenase (LD) i plasma
NOR05254          P-LD H4                     Plasma
                         Laktatdehydrogenase (LD) H4 i plasma
NPU02547          P-LD isoenzym                  Plasma
                         Laktatdehydrogenase (LD) isoenzym i plasma
NPU01568          P-LDL-Kolesterol   LDL-Kolesterol i plasma Plasma
NOR25258          P-Legionella antigen Legionella antigen i plasma Plasma
NPU28341                     Lektin komplementaktiveringsvei (LP) i plasma
              P-Lektin aktiveringsvei             Plasma
NPU11051                     IgE antistoff i      Plasma
              P-lepidoglyphus destructor d71 IgEplasma mot lepidoglyphus destructor, d71 allergi
NPU19837          P-Leptin       Leptin i plasma      Plasma
NPU28099          P-Leptin       Leptin i plasma      Plasma
NPU02589          P-Leucin       Leucin i plasma      Plasma
NPU18848          P-Levetiracetam    Levetiracetam i plasma Plasma
NPU04853          P-Levomepromazin Levomepromazin i plasma     Plasma
NPU02618          P-LH                       (LH) i plasma
                         Luteiniserende hormon Plasma
NPU11052          P-lime f306 IgE                 Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot lime, f306 allergi
NPU27767          P-linfrø f333 IgE                Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot linfrø, f333 allergi
NPU28504          P-Linoleylcarnitin  Lineleylcarnitin i plasmaPlasma
NPU11054          P-linser f235 IgE                Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot linser, f235 allergi
NOR15248          P-Lipase       Lipase i plasma      Plasma
NOR15262          P-Lipidelektroforese Lipidelektroforese i plasma Plasma
NPU28232          P-litchi f348 IgE                Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot litchi, f348 allergi
NPU02613          P-Litium       Lithium i plasma      Plasma
NPU12997 Utgått  NPU28202 P-LKM antistoff                 Plasma
                         Nyre+lever mikrosomantistoff (LKM) (IgG)
NPU28202          P-LKM1 antistoff                 Plasma
                         Cytokrom P450 2D6 antistoff (IgG)
NPU21611          P-Lopinavir      Lopinavir i plasma     Plasma
NPU26890          P-Lupin f335 IgE                 Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot Lupin, f335 allergi
NPU26892          P-lupin w207 IgE                 Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot Lupin, w207 allergi
NPU02616          P-Lupus-antikoagulant              Plasma
                         Lupus-antikoagulant i plasma
NPU19674          Plv-Albumin      Albumin i pleuravæske Pleuravæske
NPU17034          Plv-Bilirubin                  Pleuravæske
                         Bilirubin (total) i pleuravæske
NPU08682          Plv-Celler      Celler i pleuravæske    Pleuravæske
NPU10115          Plv-Glukose      Glukose i pleuravæske Pleuravæske
NPU18873          Plv-Leukocytter    Leukocytter i pleuravæske Pleuravæske
NPU08670          Plv-Protein      Protein i pleuravæske Pleuravæske
NPU02639          P-Lysin        Lysin i plasma       Plasma
NPU28209                                  Plasma
              P-Lysosymantistoff Lysosym autoantistoff (IgG) i plasma
NOR05272          P-Lysozym       Lysozym i plasma      Plasma
NPU11058          P-Løk, f48 as IgE                Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot Løk, f48 allergi
NPU11059          P-lønn t1 IgE                  Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot lønn, t1 allergi
NPU11060                                  Plasma
              P-løpstikke f275 IgE IgE antistoff i plasma mot løpstikke, f275 allergi
NPU11089                                  Plasma
              P-Løvetann, w8 as IgEIgE antistoff i plasma mot Løvetann, w8 allergi
NPU27930                     IgE antistoff i plasma mot macadamia nøtt, f345 allergi
              P-macadamia nøtt f345 IgE            Plasma
NPU28303          P-MAG antistoff                 Plasma
                         Myelinassosiert glykoprotein (MAG) antistoff (IgM) i plasma
NPU02647          P-Magnesium      Magnesium i plasma Plasma
NPU11062          P-Mais, f8 as IgE                Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot Mais, f8 allergi
NOR25274          P-Malaria antigen Malaria antigen i plasma    Plasma
NPU28500          P-Malonylcarnitin Malonylcarnitin i plasma    Plasma
NPU11064          P-Malt, f90 as IgE                Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot Malt, f90 allergi
NPU11065          P-malurt w5 IgE                 Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot malurt, w5 allergi
NPU28226                                  Plasma
              P-mandarin f302 IgE IgE antistoff i plasma mot mandarin, f302 allergi
NPU11066                          Plasma
      P-Mandel, f20 as IgE IgE antistoff i plasma mot Mandel, f20 allergi
NPU11067                          Plasma
      P-Mango, f91 as IgE IgE antistoff i plasma mot Mango, f91 allergi
NPU11069             as antistoff i plasma mot Marsvin (epitel), e6 allergi
      P-Marsvin (epitel), e6IgE IgE          Plasma
NPU16690  P-Maursyre      Maursyre i plasma     Plasma
NPU19843  P-MBL                      (MBL)
                 Mannanbindende lektinPlasmai plasma
NPU11074  P-melon f87 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot melon, f87 allergi
NOR25275             Meningokokk antigen Plasma
      P-Meningokokk antigen (gr. A/C/Y/W135) gruppe A, C, Y, W135 i plasma
NOR25276             Meningokokk K1)      Plasma
      P-Meningokokk antigen (gr. B/E.coliantigen gruppe B /E. coli K1 i plasma
NPU02696  P-Meprobamat     Meprobamat i plasma Plasma
NPU11075                          Plasma
      P-meriam f274 IgE IgE antistoff i plasma mot meriam. f274 allergi
NOR25277             Meslingevirus antistoff iPlasma
      P-Meslingevirus antistoff            plasma
NPU03947             Meslingevirus IgG antistoff i plasma
      P-Meslingevirus IgG antistoff          Plasma
NPU03947             Morbillivirus-antistoff(IgG) i plasma
      P-Meslingevirus IgG antistoff          Plasma
NOR25278             Meslingevirus IgM antistoff i plasma
      P-Meslingevirus IgM antistoff          Plasma
NPU03948             Morbillivirus-antistoff(IgM) i plasma
      P-Meslingevirus IgM antistoff          Plasma
NPU04113  P-Metadon       Metadon i plasma     Plasma
NPU27955  P-Metamfetamin    Metamfetamin i plasmaPlasma
NPU19577  P-Metanefrin     Metanefrin i plasma    Plasma
NPU27948  P-Metanol       Metanol i plasma     Plasma
NPU26859  P-Metformin      Metformin i plasma    Plasma
NPU28352             IgE antistoff i plasma mot methyltetrahydrophtalic anhydrid, k211 allergi
      P-methyltetrahydrophtalic anhydrid k211 IgE Plasma
NPU02726  P-Metionin      Metionin (MET) i plasma  Plasma
NPU02739  P-Metotreksat     Metotreksat i plasma Plasma
NPU14548  P-Mi-2 antistoff                Plasma
                 Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4-antistoff i plasma
NPU04860  P-Mianserin      Mianserin i plasma    Plasma
NPU10880                          Plasma
      P-microceras d3 IgE IgE antistoff i plasma mot microceras, d3 allergi
NPU27736             IgG antistoff       Plasma
      P-micropolyspora faeni m22 IgG i plasma mot micropolyspora faeni, m22 allergi
NOR05091  P-Mikro-CRP                   (mikro)
                 C-reaktivt protein (CRP) Plasma i plasma
NPU11077             IgE            Plasma
      P-minkepitel e203 IgE antistoff i plasma mot minkepitel, e203 allergi
NPU14028  P-Mirtazapin     Mirtazapin i plasma    Plasma
NPU14122  P-Mitokondrieantistoff             Plasma
                 Mitokondrieantistoff i plasma
NPU26622  P-Mitokondrieantistoff             Plasma
                 Mitokondrieantistoff i plasma
NPU26869  P-Mitotan       Mitotan i plasma     Plasma
NPU02780  P-MMA                      Plasma
                 Metylmalonat (MMA) i plasma
NPU03946  P-Mononukleosetest Mononukleosetest i plasma  Plasma
NPU10619  P-Morfin       Morfin i plasma      Plasma
NPU27730                          Plasma
      P-morfin c260 IgE IgE antistoff i plasma mot morfin, c260 allergi
NPU12572  P-MPO antistoff                 Plasma
                 Myeloperoksidase antistoff (MPO-ANCA) (IgG) i plasma
NPU28334  P-MPO antistoff                 Plasma
                 Myeloperoksidase antistoff (MPO-ANCA) (IgG) i plasma
NOR15022  P-Mucin-1       Mucin-1 i plasma     Plasma
NPU28152  P-mucor m4 IgG                 Plasma
                 IgG antistoff i plasma mot mucor, m4 allergi
NPU11079             IgE as IgE        Plasma
      P-Mucor racemosus, m4 antistoff i plasma mot Mucor racemosus, m4 allergi
NPU11183                          Plasma
      P-muggost f82 IgE IgE antistoff i plasma mot muggost, f82 allergi
NPU18116             urin), e88 as IgE    Plasma
      P-Mus (epitel, serum,IgE antistoff i plasma mot Mus (epitel, serum, urin), e88 allergi
NPU11081                          Plasma
      P-mus epitel e71 IgE IgE antistoff i plasma mot museepitel, e71 allergi
NPU11083                          Plasma
      P-mus urin e72 IgE IgE antistoff i plasma mot museurin, e72 allergi
NPU11085                          Plasma
      P-muskat rf282 IgE IgE antistoff i plasma mot muskat, f282 allergi
NPU11084             IgE antistoff i plasma mot muskatblomme, f266 allergi
      P-muskatblomme f266 IgE             Plasma
NPU08068             antistoff        Plasma
      P-Myco. pneumoniaeMycoplasma pneumoniae antistoff i plasma
NPU08069             antistoff        Plasma
      P-Myco. pneumoniaeMycoplasma pneumoniae antistoff i plasma
NPU20037             IgM antistoff      Plasma
      P-Myco. pneumoniaeMycoplasma pneumoniae IgM antistoff i plasma
NPU02853             Mycoplasma        Plasma
      P-Mycoplasma pn. antistoff (KBR) pneumoniae-antistoff i plasma
NPU12036  P-Myeloperoksidase as             Plasma
                 Myeloperoksidase (MPO) antistoff i plasma
NPU28098             IgE           Plasma
      P-mygg, lewise i72 IgE antistoff i plasma mot mygg, lewise, i72 allergi
NPU11087                         Plasma
      P-mygg, mosqito i71 IgE antistoff i plasma mot mygg, mosqito, i71 allergi
NPU19862  P-Mykofenolat     Mykofenolat i plasma Plasma
NPU27928  P-mynte f332 IgE                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot mynte, f332 allergi
NPU19865  P-Myoglobin      Myoglobin i plasma    Plasma
NPU11232             IgE           Plasma
      P-myse kumelk f236 IgE antistoff i plasma mot myse kumelk, f236 allergi
NPU02888             Neisseria gonorrhoeae antistoff i plasma
      P-N. gonorrhoeae antistoff           Plasma
NPU28046                         Plasma
      P-nArt v1 w231 IgE IgE antistoff i plasma mot nArt v1, w231 allergi
NPU03429  P-Natrium       Natrium i plasma     Plasma
NPU27782             IgE antistoff i     Plasma
      P-nBos d Laktoferrin melk F334 IgE plasma mot Bos d Laktoferrin melk, f334 allergi
NPU28043             IgE           Plasma
      P-nCan f3 alb e221 IgE antistoff i plasma mot nCan f3 alb, e221 allergi
NPU11094  P-nellik f268 IgE               Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot nellik, f268 allergi
NPU28222             IgE           Plasma
      P-nFel d2 alb e220 IgE antistoff i plasma mot nFel d2 alb, e220 allergi
NPU02915  P-Nitrazepam     Nitrazepam i plasma Plasma
NPU04861  P-Noradrenalin    Noradrenalin i plasma Plasma
NPU19578  P-Normetanefrin    Normetanefrin i plasmaPlasma
NOR25302  P-Norovirus antigen Norovirus antigen i plasma Plasma
NPU02923  P-Nortriptylin    Nortriptylin i plasma Plasma
NPU19868  P-NSE                      (NSE)
                 Neuronspesifikk enolasePlasmai plasma
NOR05922  P-NT-proBNP                   brain natriuretisk peptid (NT-proBNP) i plasma
                 N-terminal prohormonePlasma
NPU20122  P-nyper f330 IgE                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot nyper, f330 allergi
NPU27765  P-OJ antistoff                 Plasma
                 Isoleusyl-tRNA syntetase, cytoplasmatisk antistoff (IgG) i plasma
NPU02970  P-Oksalat       Oksalat i plasma     Plasma
NPU27956  P-Oksazepam      Oksazepam i plasma Plasma
NPU11098                         Plasma
      P-oksekjøtt f27 IgE IgE antistoff i plasma mot oksekjøtt, f27 allergi
NPU03902  P-Okskarbazepin    Okskarbazepin i plasma Plasma
NPU27733                         Plasma
      P-oliven sort f342 IgEIgE antistoff i plasma mot oliven sort, f342 allergi
NPU11099  P-oliventre t9 IgE               Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot oliventre, t9 allergi
NPU27983  P-Opiater       Opiater i plasma     Plasma
NPU28381  P-or t2 IgG4                  Plasma
                 IgG antistoff i plasma mot or, t2 allergi
NPU11101                         Plasma
      P-oregano f283 IgE IgE antistoff i plasma mot oregano, f283 allergi
NPU02936  P-Ornitin       Ornitin (ORN) i plasma Plasma
NOR05317             Ornitinkarbamoyltransferase (OCT) i plasma
      P-Ornitinkarbamoyltransferase         Plasma
NPU19873  P-Orosomukoid     Orosomukoid i plasma Plasma
NPU03433  P-Osmolalitet     Osmolalitet i plasma Plasma
NOR15249  P-Osmolalt gap                 Plasma
                 Osmolalt gap (OSGA) i plasma
NPU11138  P-osp t14 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot osp, t14 allergi
NPU02968  P-Osteokalsin     Osteokalsin i plasma Plasma
NPU11103                         Plasma
      P-ovalbumin f232 IgEIgE antistoff i plasma mot ovalbumin, f232 allergi
NPU11104             IgE           Plasma
      P-ovomucoid f233 IgE antistoff i plasma mot ovomucoid, f233 allergi
NPU14532  P-P-ANCA                    Plasma
                 Neutrofil cytoperifer cytoplasmaantistoff (P-ANCA) (IgG) i plasma
NPU14539             Pankreas øycelle (ICA) antistoff i plasma
      P-Pankreas øycelleantistoff          Plasma
NPU19653  P-Pankreasamylase Pankreasamylase i plasma   Plasma
NPU16403                         Plasma
      P-Pankreas-IA2 as Pankreas-IA2 antistoff i plasma
NPU11105                         Plasma
      P-papain k201 IgE IgE antistoff i plasma mot papain, k201 allergi
NPU27920                         Plasma
      P-papaya f293 IgE IgE antistoff i plasma mot papaya, f293 allergi
NPU11107                         Plasma
      P-papegøye e213 IgE IgE antistoff i plasma mot papegøye, e213 allergi
NPU28137                      IgG antistoff i plasma mot papegøye protein/fjær/lort, e92 allergi
              P-papegøye protein/fjær/lort e92 IgG        Plasma
NPU11110                                   Plasma
              P-Paprika, f218 as IgEIgE antistoff i plasma mot Paprika, f218 allergi
NPU03024          P-Paracetamol      Paracetamol i plasma Plasma
NOR25306                      Parainfluensavirus type Plasma i plasma
              P-Parainfluensavirus 1 antigen           1 antigen
NOR25308                      Parainfluensavirus type Plasma i plasma
              P-Parainfluensavirus 2 antigen           2 antigen
NOR25310                      Parainfluensavirus type Plasma i plasma
              P-Parainfluensavirus 3 antigen           3 antigen
NOR25304                      Parainfluensavirus antigen i plasma
              P-Parainfluensavirus antigen            Plasma
NOR25305                      Parainfluensavirus antistoff i plasma
              P-Parainfluensavirus antistoff           Plasma
NPU27712                                   Plasma
              P-parakit fj. e196 IgE IgE antistoff i plasma mot parakitfjær, e196 allergi
NPU27748                      IgE            Plasma
              P-parakitavf. e197 IgE antistoff i plasma mot parakitavføring, e197 allergi
NPU11114                                   Plasma
              P-Paranøtt, f18 as IgEIgE antistoff i plasma mot Paranøtt, f18 allergi
NPU03029          P-Parietalcelleantistoff              Plasma
                          Parietalcelle antistoff i plasma
NPU12557          P-Parietalcelleantistoff              Plasma
                          Parietalcelle antistoff (IgG) i plasma
NPU14544                      Påvisning av Parietalcelle-antistoff
              P-Parietalcelle-antistoff             Plasma
NPU12223                      antistoff         Plasma
              P-Parvovirus B19 IgG Parvovirus B19 IgG antistoff i plasma
NPU12222                       antistoff        Plasma
              P-Parvovirus B19 IgMParvovirus B19 IgM antistoff i plasma
NPU20129                      IgE            Plasma
              P-pasjonsfrukt f294 IgE antistoff i plasma mot pasjonsfrukt, f294 allergi
NOR25173                      Paul            Plasma
              P-Paul & Bunnell antistoff & Bunnell-Davidsohns reaksjon i plasma
NPU03254          P-PCNA antistoff                  Plasma
                          Prolifererende kjerneantistoff (PCNA) (IgG) i plasma
NPU11009                                   Plasma
              P-Peanøtt, f13 as IgE IgE antistoff i plasma mot Peanøtt, f13 allergi
NPU11120                       IgE           Plasma
              P-Pekan-nøtt, f201 asIgE antistoff i plasma mot Pekan-nøtt, f201 allergi
NPU28241                      IgE antistoff       Plasma
              P-penicillium glabrum m209 IgE i plasma mot Penicillium glabrum, m209 allergi
NPU28181                      IgG antistoff       Plasma
              P-penicillium glabrum m209 IgG i plasma mot penicillium glabrum, m209 allergi
NPU28138                                   Plasma
              P-penicillium m1 IgG IgG antistoff i plasma mot penicillium, m1 allergi
NPU11124                      IgE antistoff       Plasma
              P-Penicillium notatum, m1 as IgE i plasma mot Penicillium notatum, m1 allergi
NPU27742                      IgG antistoff i plasma mot penicillium ssp., m27 allergi
              P-Penicillium ssp. m27 IgG             Plasma
NPU11122                      IgE            Plasma
              P-Penicilloyl G, c1 as IgE antistoff i plasma mot Penicilloyl G, c1 allergi
NPU11123                      IgE            Plasma
              P-Penicilloyl V, c2 as IgE antistoff i plasma mot Penicilloyl V, c2 allergi
NPU11127          P-persille f86 IgE                 Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot persille, f86 allergi
NOR15289          P-pH          Hydrogenion (pH) i plasma Plasma
NPU27315          P-Phadiatop IgE                  Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot luftveisallergener (Phadiatop)
NPU28383          P-Phadiatop IgE                  Plasma
                          IgE antistoff i plasma mot luftveisallergener (Phadiatop)
NPU19945                      I             Plasma
              P-Phadiatop Infant IgEgE antistoff i plasma mot luftveisallergener (Phadiatop Infant)
NPU08971          P-Phenytoin(fritt)   Phenytoin(fritt) i plasmaPlasma
NPU20131                      IgE            Plasma
              P-pinjekjerne f253 IgE antistoff i plasma mot pinjekjerne, f253 allergi
NPU11133                      IgE            Plasma
              P-pistasjenøtt f203 IgE antistoff i plasma mot pistasjenøtt, f203 allergi
NPU11135                      IgE antistoff i      Plasma
              P-pityrosporum orbiculare m70 IgEplasma mot Pityrosporum orbiculare, m70 allergi
NPU14547          P-PL-12 antistoff                 Plasma
                          Polymyositt PL-12 antistoff i plasma
NPU14546          P-PL-7 antistoff                  Plasma
                          Polymyositt PL-7 antistoff i plasma
NPU26699          P-Plasminogen      Plasminogen i plasma Plasma
NPU10846                                   Plasma
              P-plomme f255 IgE IgE antistoff i plasma mot plomme, f255 allergi
NPU27763                                   antistoff
              P-PM-Scl100 antistoffEksosomkomponent 10 Plasma (IgG) i plasma
NPU27762                                   Plasma
              P-PM-Scl75 antistoff Eksosomkompleks eksonuklease RRP45 antistoff (IgG) i plasma
NOR25312          P-Pneumokokk antigen  Pneumokokk antigen i plasmaPlasma
NPU28168          P-PNMA2 antistoff Paraneoplastisk antigen Plasma  Ma2-antistoff (PNMA2) i plasma
NPU09215 Utgått  NPU28829 P-pO2          pO2 (MIX) i plasma     Plasma
NPU28829          P-pO2          pO2 (MIX) i plasma
NOR25314          P-Poliovirus antigen Poliovirus antigen i plasma  Plasma
NOR25315          P-Polyomavirus antistoff              Plasma
                          Polyomavirus JC og BK antistoff i plasma
NPU11001                      IgE            Plasma
              P-porcin insulin c70 IgE antistoff i plasma mot porcin insulin, c70 allergi
NPU11025  P-potet f35 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot potet, f35 allergi
NPU01852  P-Prasterone     Prasterone (DHEA) i plasma Plasma
NOR05964  P-Prealbumin     Prealbumin i plasma Plasma
NPU26738  P-Pregabalin     Pregabalin i plasma    Plasma
NPU04061  P-Pregnenolon     Pregnenolon i plasma Plasma
NOR05975  P-Prekallikrein    Prekallikrein i plasma Plasma
NPU10989                          Plasma
      P-Prestekrage, w7 as IgE antistoff i plasma mot Prestekrage, w7 allergi
NPU03242  P-Progesteron     Progesteron i plasma Plasma
NPU27341  P-Pro-GRP       Pro-GRP i plasma      Plasma
NPU04020  P-Proinsulin     Proinsulin i plasma    Plasma
NPU21576  P-Prokalsitonin    Prokalsitonin i plasma Plasma
NPU18974  P-Prokollagen I                 Plasma
                 Prokollagen I (PINP) i plasma
NPU18247  P-Prolaktin      Prolaktin i plasma     Plasma
NPU03256  P-Prolin       Prolin (PRO) i plasma Plasma
NOR05339             Sur            plasma
      P-Prostatasur fosfatase fosfatase, Prostata i Plasma i plasma
NPU03278  P-Protein       Protein i plasma      Plasma
NPU03280  P-Protein C      Protein C i plasma     Plasma
NPU03281  P-Protein C      Protein C i plasma     Plasma
NPU03282  P-Protein C      Protein C i plasma     Plasma
NPU18200  P-Protein C      Protein C (PROTC) i plasma Plasma
NPU19574                          Plasma
      P-Protein C antigen Protein C antigen (PCAG) i plasma
NPU03284             Protein C(aktivert) resistens i plasma
      P-Protein C(aktivert) resistens         Plasma
NPU03283  P-Protein C+acarboxyProtein C+acarboxy i plasma Plasma
NPU03293  P-Protein S                   Plasma
                 Protein S aktivitet i plasma
NPU03293  P-Protein S      Protein S i plasma     Plasma
NPU03294  P-Protein S      Protein S i plasma     Plasma
NPU03295  P-Protein S      Protein S i plasma     Plasma
NPU18201  P-Protein S      Protein S (fritt) i plasma Plasma
NPU20012  P-Protein S (fritt)                plasma
                 Protein S (fritt) antigen iPlasma
NPU10580  P-Protein S (total) Protein S i plasma      Plasma
NPU03297  P-Protein S(fritt)  Protein S(fritt) i plasma Plasma
NPU03298  P-Protein S(fritt)  Protein S(fritt) i plasma Plasma
NPU03296  P-Protein S+acarboxyProtein S+acarboxy i plasma Plasma
NPU03299             Protein          Plasma
      P-Protein S+acarboxy(fritt) S+acarboxy(fritt) i plasma
NPU12575             Proteinase 3 autoantistoff (PR3-ANCA) (IgG) i plasma
      P-Proteinase 3 antistoff             Plasma
NPU28335             Proteinase 3 autoantistoff (PR3-ANCA) (IgG) i plasma
      P-Proteinase 3 antistoff             Plasma
NPU03300  P-Proteinelektroforese              Plasma
                 Proteinelektroforese i plasma
NPU08669  P-PSA                      Plasma
                 Prostataspesifikt antigen (PSA) i plasma
NPU12534  P-PSA (fritt/total)               Plasma
                 Prostataspesifikt antigen (PSA) (fritt) i plasma
NPU09226  P-PSA-ratio      PSA-ratio i plasma     Plasma
NOR05966             P
      P-Pseudokolinesteraseseudokolinesterase i plasma Plasma
NPU03028  P-PTH                      Plasma
                 Paratyreoideahormon (PTH) i plasma
NPU20004  P-PTH relatert protein              Plasma
                 Paratyreoideahormon (Parathyrin PTH) relatert peptid i plasma
NOR25316             Puumalavirus IgG antistoff i plasma
      P-Puumalavirus IgG antistoff           Plasma
NOR25317             Puumalavirus IgM antistoff i plasma
      P-Puumalavirus IgM antistoff           Plasma
NPU10612                          Plasma
      P-Pyridoksal 5-fosfat Pyridoksal 5-fosfat (Vitamin B6) i plasma
NPU11141                          Plasma
      P-Pære, f94 as IgE IgE antistoff i plasma mot Pære, f94 allergi
NPU11143  P-raigress g5 IgE                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot raigress, g5 allergi
NPU28264             IgE antistoff i      Plasma
      P-rApi m1 Phosph. A2 (bie) i208 IgEplasma mot rApi m1 Phosph. A2 (bie), i208 allergi
NPU11146  P-raps w203 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot raps, w203 allergi
NPU11147                          Plasma
      P-rapsfrø f316 IgE IgE antistoff i plasma mot rapsfrø, f316 allergi
NPU27787                          Plasma
      P-rAra h1 f422 IgE IgE antistoff i plasma mot rAra h1, f422 allergi
NPU27788                          Plasma
      P-rAra h2 f423 IgE IgE antistoff i plasma mot rAra h2, f423 allergi
NPU27789                          Plasma
      P-rAra h3 f424 IgE IgE antistoff i plasma mot rAra h3, f424 allergi
NPU27790                          Plasma
      P-rAra h8 f352 IgE IgE antistoff i plasma mot rAra h8, f352 allergi
NPU27791                          Plasma
      P-rAra h9LTP f427 IgEIgE antistoff i plasma mot rAra h9LTP, f427 allergi
NPU27794                          Plasma
      P-rBer e1 f354 IgE IgE antistoff i plasma mot rBer e1, f354 allergi
NPU28089             IgE antistoff i plasma mot rBet v 1 (rekombinant), t215 allergi
      P-rBet v 1 (rekombinant), t215 as IgE      Plasma
NPU28372                          Plasma
      P-rBet v 1 t215 IgG IgG antistoff i plasma mot rBet v1, t215 allergi
NPU28373                          Plasma
      P-rBet v 2 t216 IgG IgG antistoff i plasma mot rBet v2, t216 allergi
NPU28092                          Plasma
      P-rBet v 2,4 t221 IgE IgE antistoff i plasma mot rBet v 2,4, t221 allergi
NPU28090             IgE antistoff i plasma mot rBet
      P-rBet v 2;profilin (rekombinant), t216 as IgE Plasmav 2;profilin (rekombinant), t216 allergi
NPU28091             IgE antistoff i plasma mot rBet v 4 (rekombinant), t220 allergi
      P-rBet v 4 (rekombinant), t220 as IgE      Plasma
NPU28374                          Plasma
      P-rBet v 4 t220 IgG IgG antistoff i plasma mot rBet v4, t220 allergi
NPU28039                          Plasma
      P-rCan f1 e101 IgE IgE antistoff i plasma mot Can f 1, e101 allergi
NPU28040                          Plasma
      P-rCan f2 e102 IgE IgE antistoff i plasma mot rCan f2, e102 allergi
NPU27792             IgE           Plasma
      P-rCora1PR10 f428 IgE antistoff i plasma mot rCora1PR10,f428 allergi
NPU27793                          Plasma
      P-rCora8LTP f425 IgE IgE antistoff i plasma mot rCora8LTP, f425 allergi
NPU27934             IgE           Plasma
      P-rCyp c 1 Carp f355 IgE antistoff i plasma mot rCyp c 1 Carp, f355 allergi
NPU28354             IgE           Plasma
      P-red snapper f381 IgE antistoff i plasma mot red snapper, f381 allergi
NPU11151             IgE as IgE        Plasma
      P-Reinsdyr, epitel, Re202antistoff i plasma mot Reinsdyrepitel, e202 allergi
NPU11150                          Plasma
      P-Reke, f24 as IgE IgE antistoff i plasma mot Reke, f24 allergi
NPU03351  P-Renin        Renin i plasma      Plasma
NPU03358             Retinolbindende protein (RBP) i plasma
      P-Retinolbindende protein            Plasma
NPU03357  P-Retinoler                   Plasma
                 Retinol (Vitamin A) i plasma
NPU17979  P-Retinoler                   Plasma
                 Retinoler (Vitamin A) i plasma
NPU11166  P-rev e210 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot rev, e210 allergi
NPU12581  P-Revmatoid faktor IgA             Plasma
                 Revmatoid faktor IgA i plasma
NPU12580  P-Revmatoid faktor IgM             Plasma
                 Revmatoid faktor IgM i plasma
NPU16407  P-Revmatoid faktor IgM             Plasma
                 Revmatoid faktor IgM i plasma
NPU28042  P-rFel d1 e94 IgE                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot rFel d1, e94 allergi
NPU28110             IgE           Plasma
      P-rGad c 1 Cod f426 IgE antistoff i plasma mot rGad c1 Cod, f426 allergi
NPU27795             IgE           Plasma
      P-rGlym4PR10 f353 IgE antistoff i plasma mot rGlym4PR10, f353 allergi
NPU28139                          Plasma
      P-rhizop.nigr m11 IgGIgG antistoff i plasma mot rhizop.nigr, m11 allergi
NPU11153             IgE IgE         Plasma
      P-rhizopus nigricans m11antistoff i plasma mot rhizopus nigricans, m11 allergi
NPU28167  P-Ri antistoff                 Plasma
                 RNA-binding protein NOVA 1 (Ri) antistoff i plasma
NPU11155             IgE           Plasma
      P-ricinusbønne k71 IgE antistoff i plasma mot ricinusbønne, k71 allergi
NPU20132  P-rips f222 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot rips, f222 allergi
NPU11156  P-ris f9 IgE                  Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot ris, f9 allergi
NPU21610  P-Ritonavir      Ritonavir i plasma    Plasma
NPU14560             Ribonukleoprotein (ribosomalt) autoantistoff (IgG) i plasma
      P-RNP (ribosomalt) antistoff          Plasma
NPU26646  P-RNP antistoff                 Plasma
                 Ribonukleoprotein autoantistoff (IgG) i plasma
NPU18237  P-Ro-52 antistoff                Plasma
                 Sjögrensyndrom A autoantistoff (IgG) Ro-52 i plasma
NOR25398  P-Rotavirus antigen Rotavirus antigen i plasma Plasma
NPU27711             IgE antistoff i plasma Plasma
      P-Rotte (epitel, serum, urin), e87 as IgE mot Rotte (epitel, serum, urin), e87 allergi
NPU28375  P-rotte e87 IgG                 Plasma
                 IgG antistoff i plasma mot rotte, e87 allergi
NPU11160                          Plasma
      P-rotte epitel e73 IgEIgE antistoff i plasma mot rotteepitel, e73 allergi
NPU11161                          Plasma
      P-rotte prot. e75 IgE IgE antistoff i plasma mot rotteprot., e75 allergi
NPU11162                          Plasma
      P-rotte urin e74 IgE IgE antistoff i plasma mot rotteurin, e74 allergi
NPU28355                          Plasma
      P-rParj2LPT w211 IgEIgE antistoff i plasma mot rParj2LPT, w211 allergi
NPU27981              IgE g205 as plasma mot rPhl p 1 (rekombinant), g205 allergi
      P-rPhl p 1 (rekombinant),antistoff iIgE      Plasma
NPU28376                           Plasma
      P-rPhl p 1 g205 IgG IgG antistoff i plasma mot rPhl p1, g205 allergi
NPU28015              IgE antistoff i g212 as IgE
                               Plasma
      P-rPhl p 12; profilin (rekombinant), plasma mot rPhl p 12; profilin (rekombinant), g212 allergi
NPU28016                           Plasma
      P-rPhl p 5b g215 IgE IgE antistoff i plasma mot rPhl p 5b, g215 allergi
NPU28377                           Plasma
      P-rPhl p 5b g215 IgG IgG antistoff i plasma mot rPhl p5b, g215 allergi
NPU28356                           Plasma
      P-rPhl p 6 g209 IgE IgE antistoff i plasma mot rPhl p 6, g209 allergi
NPU28014              IgE g210 as plasma mot rPhl p 7 (rekombinant), g210 allergi
      P-rPhl p 7 (rekombinant),antistoff iIgE      Plasma
NPU28017                           Plasma
      P-rPhl p1,5b g213 IgEIgE antistoff i plasma mot rPhl p1,5b, g213 allergi
NPU28378                           Plasma
      P-rPhl p12 g212 IgG IgG antistoff i plasma mot rPhl p12, g212 allergi
NPU28379                           Plasma
      P-rPhl p7 g210 IgG IgG antistoff i plasma mot rPhl p7, g210 allergi
NPU28018                           Plasma
      P-rPhl p7,12 g214 IgEIgE antistoff i plasma mot rPhl p7,12, g214 allergi
NPU28233                           Plasma
      P-rPru p 1 PR10 f419 IgE antistoff i plasma mot rPru p 1 PR10, f419 allergi
NPU28234              IgE antistoff i plasma mot rPru p 4 Profilin, f421 allergi
      P-rPru p 4 Profilin f421 IgE           Plasma
NPU27938                           Plasma
      P-rPrup3LTP f420 IgE IgE antistoff i plasma mot rPrup3LTP, f420 allergi
NPU16203  P-RSV antigen                   Plasma
                  Respiratorisk synsytialt virus antigen i plasma
NOR25318  P-RSV antistoff                  Plasma
                  Respiratorisk synsytialt virus antistoff i plasma
NPU27786                           Plasma
      P-rTri a19 f416 IgE IgE antistoff i plasma mot rTri a19, f416 allergi
NOR25325  P-Rubellavirus antistoff             Plasma
                  Rubellavirus antistoff i plasma
NPU12412              Rubellavirus IgG antistoff i plasma
      P-Rubellavirus IgG antistoff           Plasma
NPU12411              Rubellavirus IgM antistoff i plasma
      P-Rubellavirus IgM antistoff           Plasma
NPU11163  P-Rug, f5 as IgE                 Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot Rug, f5 allergi
NPU09342                           Plasma
      P-rugpollen g12 IgE IgE antistoff i plasma mot rugpollen, g12 allergi
NPU28265              IgE            Plasma
      P-rVes v5 (veps) i209 IgE antistoff i plasma mot rVes v5 (veps), i209 allergi
NPU10863                           Plasma
      P-rød bønne f287 IgEIgE antistoff i plasma mot rød bønne, f287 allergi
NPU11167                           Plasma
      P-rødbete f319 IgE IgE antistoff i plasma mot rødbete, f319 allergi
NPU11171                           Plasma
      P-rødspette f254 IgE IgE antistoff i plasma mot rødspette, f254 allergi
NPU03389              Salmonella paratyphi B antistoff i plasma
      P-S. paratyphi B antistoff            Plasma
NOR25330                           Plasma
      P-S. typhi antistoff Salmonella typhi antistoff i plasma
NPU27927  P-safran f331 IgE                 Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot safran, f331 allergi
NPU10935  P-salat f215 IgE                 Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot salat, f215 allergi
NPU03383  P-Salisylsyre      Salisylsyre i plasma   Plasma
NOR25328  P-Salmonella H antistoff             Plasma
                  Salmonella H antistoff i plasma
NOR25329  P-Salmonella O antistoff             Plasma
                  Salmonella O antistoff i plasma
NOR25331              Salmonella Vi antistoff i Plasma
      P-Salmonella Vi antistoff             plasma
NPU28236  P-sardin f61 IgE                 Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot sardin, f61 allergi
NPU12536  P-Sarkolemma antistoff              Plasma
                  Sarkolemma antistoff (IgG) i plasma
NPU03396  P-Sarkosin       Sarkosin i plasma     Plasma
NPU10919              IgE           Plasma
      P-Sau (epitel), e81 as IgE antistoff i plasma mot Sau (epitel), e81 allergi
NPU28353                           Plasma
      P-sauemyse f326 IgE IgE antistoff i plasma mot sauemyse, f326 allergi
NPU12562  P-Scl-70 antistoff                Plasma
                  Skleroderma autoantistoff (IgG) Scl-70 i plasma
NPU26643  P-Scl-70 antistoff                Plasma
                  Skleroderma autoantistoff (IgG) Scl-70 i plasma
NPU27936  P-sei f413 IgE                  Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot sei, f413 allergi
NPU16945  P-Selen         Selen i plasma      Plasma
NPU28368              O-fosfoseryl-tRNA(Sec) selenium transferase-antistoff (IgG) i plasma
      P-Selenium transferase-antistoff         Plasma
NPU11132                           Plasma
      P-Selje, t12 as IgE IgE antistoff i plasma mot Selje, t12 allergi
NPU10844                           Plasma
      P-Selleri, f85 as IgE IgE antistoff i plasma mot Selleri, f85 allergi
NPU11178  P-sennep f89 IgE                 Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot sennep, f89 allergi
NPU03415  P-Serin         Serin (SER) i plasma   Plasma
NPU11179                           Plasma
      P-sesamfrø f10 IgE IgE antistoff i plasma mot sesamfrø, f10 allergi
NPU20124              IgE            Plasma
      P-sharonfrukt f301 IgE antistoff i plasma mot sharonfrukt, f301 allergi
NPU03419  P-SHBG                      globulin
                  KjønnshormonbindendePlasma (SHBG) i plasma
NPU11180  P-sild f205 IgE                 Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot sild, f205 allergi
NPU03768  P-Sink         Sink i plasma      Plasma
NPU28107                          Plasma
      P-Sink T8 antistoff Sink transporter 8 antistoff i plasma
NPU10875  P-sitron f208 IgE                Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot sitron, f208 allergi
NPU01611  P-Sitrullin       Sitrullin i plasma    Plasma
NPU28230                          Plasma
      P-sjøtunge f337 IgE IgE antistoff i plasma mot sjøtunge, f337 allergi
NPU28203                          Plasma
      P-SLA/LP antistoff O-fosfoseryl-tRNA(Sec) selenium transferase (SLA/LP) antistoff (IgG) i plas
NPU03428  P-Sm antistoff                  Plasma
                  Smiths (Sm) autoantistoff (IgG) i plasma
NPU26647  P-Sm antistoff                  Plasma
                  Smiths (Sm) autoantistoff (IgG) i plasma
NPU11236                          Plasma
      P-smalkjempe w9 IgEIgE antistoff i plasma mot smalkjempe, w9 allergi
NPU28094              IgE           Plasma
      P-snegle (mat) f314 IgE antistoff i plasma mot snegle (mat), f314 allergi
NPU11189                          Plasma
      P-solsikke w204 IgE IgE antistoff i plasma mot solsikke, w204 allergi
NPU27429                          Plasma
      P-solsikkefrø k84 IgE IgE antistoff i plasma mot solsikkefrø, k84 allergi
NPU11187              IgE           Plasma
      P-Soya-bønne, f14 as IgE antistoff i plasma mot Soya-bønne, f14 allergi
NPU28204                          Plasma
      P-Sp-100 antistoff Nukleær autoantigen Sp-100-antistoff (IgG) (Primær biliær cirrhose) i plas
NOR25376  P-Spektroskopi     Spektroskopi       Plasma
NPU27734                          Plasma
      P-spelthvete f124 IgEIgE antistoff i plasma mot spelthvete, f124 allergi
NPU03446  P-Spermieantistoff Spermieantistoff i plasma   Plasma
NPU11190  P-spinat f214 IgE                Plasma
                  IgE antistoff i plasma mot spinat, f214 allergi
NPU14552  P-SRP antistoff                 Plasma
                  Polymyositt SRP antistoff i plasma
NPU12564  P-SSA antistoff                 Plasma
                  Sjögrensyndrom A autoantistoff (IgG) i plasma
NPU18238  P-SSA antistoff                 Plasma
                  Sjögrensyndrom A autoantistoff (IgG) i plasma
NPU12566  P-SSB antistoff                 Plasma
                  Sjögrensyndrom B autoantistoff (IgG) i plasma
NPU12567  P-SSB antistoff                 Plasma
                  Sjögrensyndrom B autoantistoff (IgG) i plasma
NPU27738              IgG IgG         Plasma
      P-Stachybotrys atra m24 antistoff i plasma mot stachybotrys atra, m24 allergi
NPU20134              IgE antistoff plasma mot Staphyloccal enterotoxin A, m80 allergi
      P-staphyloccal enterotoxin A m80 iIgE      Plasma
NPU20135              IgE antistoff plasma mot Staphyloccal enterotoxin B, m81 allergi
      P-staphyloccal enterotoxin B m81 iIgE      Plasma
NPU18253              IgE antistoff i IgE   Plasma
      P-staphyloccal enterotoxin C m223plasma mot Staphyloccal enterotoxin C, m223 allergi
NPU10901              IgE antistoff i plasma mot Strandsvingel, g4 allergi
      P-Strandsvingel, g4 as IgE            Plasma
NPU18342               B antistoff      Plasma
      P-Streptokokk DNAseStreptokokk DNase B antistoff i plasma
NOR25342              Streptokokker gruppe B Plasma i plasma
      P-Streptokokk gr. B antigen            antigen
NPU08093  P-Streptolysin antistoff             Plasma
                  Streptokokk streptolysin O antistoff i plasma
NPU11200              IgE           Plasma
      P-sukkerbete f227 IgE antistoff i plasma mot sukkerbete, f227 allergi
NPU28221                          Plasma
      P-suxameth c202 IgE IgE antistoff i plasma mot suxameth, c202 allergi
NPU11115              IgE           Plasma
      P-svartpepper f280 IgE antistoff i plasma mot svartpepper, f280 allergi
NPU28229                          Plasma
      P-sverdfisk f312 IgE IgE antistoff i plasma mot sverdfisk, f312 allergi
NPU11204               IgE          Plasma
      P-Svin (epitel), e83 asIgE antistoff i plasma mot Svin (epitel), e83 allergi
NPU11205              IgE           Plasma
      P-Svin (gris), f26 as IgE antistoff i plasma mot Svinekjøtt, f26 allergi
NPU27914                          Plasma
      P-svin alb. e222 IgE IgE antistoff i plasma mot svin alb., e222 allergi
NPU28392                          Plasma
      P-svin urin re212 IgE IgE antistoff i plasma mot svineurin, e212 allergi
NPU10878               t23 IgE        Plasma
      P-sypress italiensk artIgE antistoff i plasma mot sypress italiensk art, t23 allergi
NPU28348                          Plasma
      P-sypress t222 IgE IgE antistoff i plasma mot sypress, t222 allergi
NPU03804  Pt - Kroppsvekt     Kroppsvekt        Pasient
NOR25345                          Plasma
      P-T.pallidum antistoffTreponema pallidum antistoff Ig total i plasma
NPU08097                          Plasma
      P-T.pallidum antistoffTreponema pallidum antistoff i plasma
NOR25346               IgM          Plasma
      P-T.pallidum antistoffTreponema pallidum antistoff IgM i plasma
NPU03624  P-T3                       Plasma
                  Trijodtyronin (T3) i plasma
NPU04158  P-T3 reverse                   Plasma
                  Trijodtyronin (T3) reverse i plasma
NPU03578  P-T4          Tyroksin (T4) i plasma Plasma
NPU28357                                 Plasma
              P-taggmakrell f60 IgEIgE antistoff i plasma mot taggmakrell, f60 allergi
NPU11208          P-takrør g7 IgE                Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot takrør, g7allergi
NPU03541          P-Taurin                   Plasma
                         Taurin (TAU) i plasma i plasma
NPU08968          P-TBG                     Plasma
                         Tyroksinbindende globulin (TBG) i plasma
NPU19917          P-TBG                     Plasma
                         Tyroksinbindende globulin (TBG) i plasma
NPU03795          Pt-Blodvolum     Blodvolum        Pasient
NPU04032          Pt-Blødningstid   Blødningstid       Pasient
NPU17690          Pt-Blødningstid   Blødningstid       Pasient
NOR05904          Pt-Busulfandose   Busulfandose       Pasient
NPU03554          P-Teofyllin     Teofyllin i plasma    Plasma
NPU03543          P-Testosteron    Testosteron i plasma Plasma
NPU27729 Utgått                 IgE           Plasma
          NPU28674 P-tetanus.tox rc208 IgE antistoff i plasma mot tetanus.tox, c208 allergi
NPU28511                     Tetradecadienoylcarnitin i plasma
              P-Tetradecadienoylcarnitin          Plasma
NOR15213          Pt-Fett       Fett+Nitrogen      Pasient
NOR05911          Pt-Fett/d      Fett/Døgn        Pasient
NPU10498          Pt-FruktosebelastningFruktosebelastning    Pasient
NPU10573          Pt-Galaktosetest   Galaktosetoleransetest Pasient
NOR15245          Pt-GFR estimert   GFR, estimert (MDRD) Pasient
NPU02196          Pt-GlukosebelastningGlukosebelastning     Pasient
NPU27726                     IgG antistoff i IgG   Plasma
              P-thermoactinomyces vulgaris m23plasma mot thermoactinomyces vulgaris, m23 allergi
NPU08829          P-Tiamin       Tiamin i plasma     Plasma
NPU04133          P-TIBC                    Plasma
                         Total jernbindingskapasitet (TIBC) i plasma
NPU28501          P-Tiglylcarnitin   Tiglylcarnitin i plasma Plasma
NPU14331          P-timian f273 IgE               Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot timian, f273 allergi
NPU19941          P-timotei g6 IgG               Plasma
                         IgG antistoff i plasma mot timotei, g6 allergi
NPU28125          P-timotei g6 IgG4               Plasma
                         IgG antistoff i plasma mot timotei, g6 allergi
NPU10899                                 Plasma
              P-Timotei, g6 as IgE IgE antistoff i plasma mot Timotei, g6 allergi
NPU04830          P-Tiopental     Tiopental i plasma    Plasma
NPU14048          Pt-Kreatinin/m    Kreatinin clearence   Pasient
NPU02542          Pt-LaktoseabsorbsjonLaktoseabsobsjonstest Pasient
NPU11220          P-TMA k86 IgE                 Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot Trimellitsyreanhydrid (TMA), k86 allergi
NPU19927          P-TNF                     Plasma
                         Tumornekrosefaktor i plasma
NPU11213                     IgE           Plasma
              P-tobakksblad o201 IgE antistoff i plasma mot tobakksblad, o201 allergi
NOR25083 1/14/2013     Pt-Obduksjon     Obduksjon av pasient Pasient
NPU03586          P-Tobramycin     Tobramycin i plasma Plasma
NPU19919          P-Tobramycin     Tobramycin i plasma Plasma
NPU03589          P-Tokoferol                  Plasma
                         Tokoferol (Vitamin E) i plasma
NPU26649          P-Tokoferol (alfa)              Plasma
                         Tokoferol (Vitamin E) i plasma
NOR15255          P-Tokoferol/?                 Plasma
                         Tokoferol (Vitamin E)/Kol +Tg i plasma
NOR25344                     Toksoplasma gondii antistoff i plasma
              P-Toksoplasma antistoff            Plasma
NPU14171                     Toksoplasma gondii IgG Plasma i plasma
              P-Toksoplasma IgG antistoff          antistoff
NPU16222                     Toksoplasma gondii IgG Plasma aviditet i plasma
              P-Toksoplasma IgG antistoff aviditet     antistoff
NPU12593                     Toksoplasma gondii IgMPlasma i plasma
              P-Toksoplasma IgM antistoff          antistoff
NPU14172                     Toksoplasma gondii IgMPlasma i plasma
              P-Toksoplasma IgM antistoff          antistoff
NPU10167          Pt-Oksygenflow    Oksygenflow       Pasient
NPU11214                                 Plasma
              P-Tomat, f25 as IgE IgE antistoff i plasma mot Tomat, f25 allergi
NPU09119          P-Topiramat     Topiramat i plasma    Plasma
NPU11215          P-Torsk, f3 as IgE              Plasma
                         IgE antistoff i plasma mot Torsk, f3 allergi
NPU12414                                 Plasma
              P-Toxoplasma IgG Toxoplasma-antistoff(IgG) i plasma
NPU12415                                 Plasma
              P-Toxoplasma IgM Toxoplasma-antistoff(IgM) i plasma
NPU27732                                  Plasma
              P-tragant f298 IgE IgE antistoff i plasma mot tragant, f298 allergi
NPU28084                                  Plasma
              P-tranbær rf341 IgE IgE antistoff i plasma mot tranbær, f341 allergi
NPU26470          P-Transferrin     Transferrin i plasma   Plasma
NPU04191          P-TransferrinmetningTransferrinmetning i plasmaPlasma
NOR15273                                  Plasma
              P-TransferrinmønsterTransferrin mønster i plasma
NPU28336                                  Plasma
              P-TransferrinreseptorTransferrinreseptor i plasma
NPU03605          P-Transkobalamin Transkobalamin i plasma    Plasma
NPU03606          P-Transkortin                 Plasma
                         Transkortin (CBG) i plasma
NPU17888          P-TRAS                     Plasma
                         Tyrotropin (TSH) reseptorantistoff (TRAS) i plasma
NPU03558          P-Treonin       Treonin (THR) i plasma Plasma
NOR25089 1/14/2013                             Pasient
              Pt-Rettslig obduksjonRettslig obduksjon av pasient
NPU11217                     IgE antistoff i plasma mot Trichoderma viride, m15 allergi
              P-trichoderma viride m15 IgE          Plasma
NPU11219                     IgE antistoff      Plasma
              P-Trichophyton rubrum m205 IgE i plasma mot Trichophyton rubrum, m205 allergi
NPU04094          P-Triglyserid     Triglyserid i plasma   Plasma
NPU01683          P-Trombintid     Trombintid i plasma   Plasma
NOR25418                     T            Plasma
              P-Trombocyttantistoff itrering av trombocyttantistoff
NOR25505                     Identifisering trombocyttantistoff
              P-Trombocyttantistoff identifisering      Plasma
NOR25413                     Screening for      Plasma
              P-Trombocyttantistoff screening trombocyttantistoff
NOR25414          P-Trombocyttforlik Tromcocyttforlik      Plasma
NPU28075                     IgE IgE         Plasma
              P-tropomyosin.reke f351antistoff i plasma mot tropomyosin.reke, f351 allergi
NPU19923          P-Troponin I     Troponin I (TnI) i plasmaPlasma
NPU27591          P-Troponin I     Troponin I (TnI) i plasmaPlasma
NPU19924          P-Troponin T     Troponin T (TnT) i plasmaPlasma
NPU27501          P-Troponin T     Troponin T (TnT) i plasmaPlasma
NPU19926          P-Tryptase      Tryptase i plasma    Plasma
NPU03655          P-Tryptofan      Tryptofan (TRP) i plasma Plasma
NPU03577          P-TSH                     Plasma
                         Tyreoideastimulerende hormon (TSH) (IRP 80/558) i plasma
NPU27547          P-TSH                     Plasma
                         Tyreoideastimulerende hormon (TSH) (IRP 81/565) i plasma
NPU09208 Utgått  NPU28834 Pt-Syre-base status Syre-base status      Pasient
NPU28834          Pt-Syre-base status Syre-base status      Pasient
NPU18196          Pt-Sædanalyse     Sædanalyse        Pasient
NOR25389                                  Plasma
              P-tTg IgA antistoff IgA antistoff i plasma mot vevstransglutaminase
NPU14566                                  Plasma
              P-tTg IgA antistoff Transglutaminaseantistoff (IgA) i plasma
NOR25390                                  Plasma
              P-tTg IgG antistoff IgG antistoff i plasma mot vevstransglutaminase
NPU18189                                  Plasma
              P-tTg IgG antistoff Transglutaminaseantistoff (IgG) i plasma
NPU11222                                  Plasma
              P-Tunfisk, f40 as IgE IgE antistoff i plasma mot Tunfisk, f40 allergi
NPU03695          Pt-Urin        Urinvolum        Pasient
NPU10324          Pt-Urinsamling    Urinoppsamling      Pasient
NPU12995                     Tverrstripet muskulaturantistoff (IgG) i plasma
              P-Tverrstripet muskulaturantistoff       Plasma
NPU03572          P-Tyreoglobulin    Tyreoglobulin i plasma Plasma
NPU19916          P-Tyreoglobulin    Tyreoglobulin i plasma Plasma
NPU18600                     Tyreoglobulinantistoff (TGAB) i plasma
              P-Tyreoglobulinantistoff            Plasma
NPU03574                                  Plasma
              P-Tyreoideaantistoff Tyreoideaantistoff i plasma
NPU11223                     IgE antistoff i plasma mot tyrophagus putrescentiae, d72 allergi
              P-tyrophagus putrescentiae d72 IgE       Plasma
NPU03659          P-Tyrosin       Tyrosin (TYR) i plasma Plasma
NPU06674          Pu-Bakterier                  Puss
                         Påvisning av bakterier i puss
NPU11224                     IgE           Plasma
              P-uloc.chart. M204 IgE antistoff i plasma mot Ulocladium chartarum, m204 allergi
NPU06074          Pu-Morfologi bakterier             puss
                         Morfologi av bakterier i Puss
NPU11228                      as antistoff i plasma mot Undulat (fjær), e78 allergi
              P-Undulat (fjær), e78 IgE IgE         Plasma
NPU28135                     IgG antistoff i     Plasma
              P-undulat protein/fjær/lort e90 IgGplasma mot undulat protein/fjær/lort, e90 allergi
NPU11227             I             Plasma
      P-undulat, lort e77 IgEgE antistoff i plasma mot undulatlort, e77 allergi
NPU11230             IgE            Plasma
      P-undulat, ser e79 IgE antistoff i plasma mot undulat ser, e79 allergi
NPU03328  Pu-Pyruvat       Pyruvat i puss      Puss
NPU09356  P-Urat         Urat (urinsyre) i plasma Plasma
NPU03733  P-Valin        Valin (VALI) i plasma Plasma
NPU11233                          Plasma
      P-valmuefrø f224 IgE IgE antistoff i plasma mot valmuefrø, f224 allergi
NPU20138                          Plasma
      P-Valnøtt, f256 as IgEIgE antistoff i plasma mot Valnøtt, f256 allergi
NPU11234             IgE antistoff i plasma mot Valnøttpollen, t10 allergi
      P-Valnøttpollen, t10 as IgE           Plasma
NPU03735  P-Valproat       Valproat i plasma     Plasma
NOR15219  P-Valproat (fritt)   Valproat (fritt) i plasma Plasma
NPU11235  P-vanilje f234 IgE                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot vanilje, f234 allergi
NPU08731  P-Vankomycin      Vankomycin i plasma Plasma
NPU19929  P-Vankomycin      Vankomycin i plasma Plasma
NPU20139             IgE            Plasma
      P-vannmelon f329 IgE antistoff i plasma mot vannmelon, f329 allergi
NOR25347  P-VDRL                      Plasma
                 Venereal Disease Research Laboratory Slide Test VDRL (FLOK) i plasma
NPU11193                          Plasma
      P-veggurt w19 IgE IgE antistoff i plasma mot veggurt, w19 allergi
NPU03435  P-Veksthormon                  Plasma
                 Somatostatin (veksthormon) i plasma
NPU03436  P-Veksthormon                  Plasma
                 Somatostatin (Veksthormon) i plasma
NPU28128                          Plasma
      P-vepsegift i3 IgG4 IgG antistoff i plasma mot vepsegift, i3 allergi
NPU10984                          Plasma
      P-Vepse-gift, i3 as IgEIgE antistoff i plasma mot Vepse-gift, i3 allergi
NPU27750                          Plasma
      P-Vepsegift, i3 as IgGIgG antistoff i plasma mot Vepsegift, i3 allergi
NPU11237                          Plasma
      P-vindrue f259 IgE IgE antistoff i plasma mot vindrue, f259 allergi
NPU01317  P-Vitamin C                   Plasma
                 Askorbat (Vitamin C) i plasma
NPU01436             Kalsiferol-bindende (Vitamin D-bindende) protein i plasma
      P-Vitamin D-bindende protein           Plasma
NPU01569  P-VLDL-Kolesterol VLDL-Kolesterol i plasma    Plasma
NPU26858             Von            Plasma
      P-Von Willebrand-Faktor Willebrand-Faktor Aktivitet i plasma
NPU03748             Von Willebrand-faktor antigen i plasma
      P-Von Willebrand-Faktor ag            Plasma
NPU18918             Von Willebrand-Faktor Antigen i plasma
      P-Von Willebrand-Faktor ag            Plasma
NPU03752             Von Willebrand-Multimerer i plasma
      P-Von Willebrand-Faktor multimer         Plasma
NPU03749             Von Willebrand-faktor, ristocetinaktivitet, i plasma
      P-Von Willebrand-Faktor Rcof           Plasma
NPU12279  P-VZV antigen                  Plasma
                 Varicella-zoster virus (VZV) antigen i plasma
NPU03742  P-VZV antistoff                 Plasma
                 Varicella-zoster virus (VZV) antistoff i plasma
NPU18835                          Plasma
      P-VZV IgG antistoff Varicella-zoster virus (VZV) IgG antistoff i plasma
NOR25359  P-VZV IgG ratio                 Plasma
                 Varicella-zoster virus IgG ratio spinalvæske/serum
NOR25360                          Plasma
      P-VZV IgM antistoff Varicella-zoster virus (VZV) IgM antistoff i plasma
NOR25348  P-Wasserman      Wasserman i plasma Plasma
NPU10772  P-Xylose        Xylose i plasma      Plasma
NPU03766             Yersinia enterocolitica gruppe 3 antistoff i plasma
      P-Y. enterocolitica gr.3 antistoff        Plasma
NOR25361             Yersinia enterocolitica gruppe 3 IgA antistoff i plasma
      P-Y. enterocolitica gr.3 IgA antistoff      Plasma
NOR25362             Yersinia enterocolitica gruppe 3 IgG antistoff i plasma
      P-Y. enterocolitica gr.3 IgG antistoff      Plasma
NOR25363             Yersinia enterocolitica gruppe 3 IgM antistoff i plasma
      P-Y. enterocolitica gr.3 IgM antistoff      Plasma
NOR25364             Yersinia enterocolitica gruppe 9 IgA antistoff i plasma
      P-Y. enterocolitica gr.9 IgA antistoff      Plasma
NOR25365             Yersinia enterocolitica gruppe 9 IgG antistoff i plasma
      P-Y. enterocolitica gr.9 IgG antistoff      Plasma
NOR25366             Yersinia enterocolitica gruppe 9 IgM antistoff i plasma
      P-Y. enterocolitica gr.9 IgM antistoff      Plasma
NPU28170  P-Yo antistoff                  Plasma
                 Cerebellar degenerationrelatert protein-2 (Yo) antistoff i plasma
NPU27126  P-Zonisamid      Zonisamid i plasma    Plasma
NPU11243  P-ørret f204 IgE                 Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot ørret, f204 allergi
NPU11244  P-østers f290 IgE                Plasma
                 IgE antistoff i plasma mot østers, f290 allergi
NPU01972  P-Østradiol      Østradiol i plasma    Plasma
NPU09357  P-Østradiol      Østradiol i plasma    Plasma
NOR05406  P-Østriol       Østriol i plasma     Plasma
NOR05028  P-Østron       Østron i plasma     Plasma
NOR25092  RNA-16S rRNA     16S rRNA sekvensering RNA
NOR25093  RNA-18S rRNA     18S rRNA sekvensering RNA
NOR25094  RNA-26S rRNA     26S rRNA sekvensering RNA
NOR25112  RNA-Astrovirus RNA Astrovirus RNA       RNA
NOR25420             Undersøkelse av genekspresjonsmønster
      RNA-Ekspresjonsprofilering           RNA
NOR25164  RNA-Enterovirus RNAEnterovirus RNA       RNA
NOR25165  RNA-Enterovirus RNAEnterovirus RNA       RNA
NOR25185  RNA-Hepatitt A RNA Hepatitt A virus RNA RNA
NOR25191  RNA-Hepatitt C RNA Hepatitt C virus RNA RNA
NOR25192  RNA-Hepatitt C RNA Hepatitt C virus RNA RNA
NOR25198  RNA-Hepatitt G RNA Hepatitt G virus RNA RNA
NOR25222  RNA-HIV RNA                  RNA
                 Humant immunsviktvirus RNA
NOR25223  RNA-HIV RNA                  RNA
                 Humant immunsviktvirus RNA
NOR25232             H5N1 RNA
      RNA-Influensavirus A Influensavirus A H5N1 RNA RNA
NOR25234             RNA
      RNA-Influensavirus A Influensavirus A RNA RNA
NOR25236             RNA
      RNA-Influensavirus B Influensavirus B RNA RNA
NOR25248  RNA-Koronavirus RNA  Koronavirus RNA     RNA
NOR25254  RNA-Kusmavirus RNAKusmavirus RNA        RNA
NOR25279  RNA-Meslingevirus RNA Meslingevirus RNA    RNA
NOR25224  RNA-MPV RNA                  RNA
                 Humant metapneumovirus RNA
NOR25303  RNA-Norovirus RNA Norovirus RNA        RNA
NOR25307             Parainfluensavirus type RNA
      RNA-Parainfluensavirus 1 RNA          1 RNA
NOR25309             Parainfluensavirus type RNA
      RNA-Parainfluensavirus 2 RNA          2 RNA
NOR25311             Parainfluensavirus type RNA
      RNA-Parainfluensavirus 3 RNA          3 RNA
NOR25324  RNA-Rhinovirus RNA Rhinovirus RNA       RNA
NOR25090  RNA-Ribosomalt RNARibosomalt RNA        RNA
NOR25319  RNA-RSV RNA                  RNA
                 Respiratorisk synsytialt virus RNA
NOR25326  RNA-Rubellavirus RNA Rubellavirus RNA     RNA
NOR25332  RNA-SARS RNA                  RNA
                 Severe acute respiratory syndrom assosieted coronavirus RNA
NOR25054             Virusidentifikasjon
      RNA-Virusidentifikasjon            RNA
NOR25070             Viruskvantifisering
      RNA-Viruskvantifisering            RNA
NPU06675  Se-Bakterier                  Sekret
                 Påvisning av bakterier i sekret
NPU26632  Se-Beta-trace                 Sekret
                 Beta-trace (Prostaglandin D-syntase) i sekret
NPU17192             Chlamydia trachomatis(ag)Sekr
      Sekr(cervix uteri)-Chlamydia trachomatis DNA i sekret fra cervix uteri
NPU12878             Chlamydia trachomatis(DNA) i sekret fra øyet
      Sekr(conj.)-Chlamydia trachomatis DNA     Sekr
NPU13780             Chlamydia trachomatis(DNA)
      Sekr(rektum)-Chlamydia trachomatis DNA Sekr i sekret fra rektum
NPU12330             Chlamydia trachomatis(DNA)
      Sekr(urethra)-Chlamydia trachomatis DNA Sekr i sekret fra urethra
NPU18750             Chlamydia trachomatis(DNA) i sekret fra ikke angitt lokalisasjon
      Sekr-Chlamydia trachomatis DNA         Sekr
NPU12741             Ureaplasma urealyticum
      Sekr-Ureaplasma urealyticum          Sekr(Cervix uteri)
NPU06075  Se-Morfologi bakterier             sekret
                 Morfologi av bakterier i Sekret
NOR25080  Se-Morfologi virus Morfologi av virus i sekret Sekret
NPU02097  SemP-Fruktose                 S
                 Fruktose i seminalplasmaeminalplasma
NPU04004  SemP-hCG                    Seminalplasma
                 Koriogonadotropin (hCG) i seminalplasma
NPU02414  SemP-pH        pH i seminalplasma    Seminalplasma
NPU03455  SemP-Sædkonsentrasjon             Seminalplasma
                 Sæd-konsentrasjon i seminalplasma
NPU03459                         Seminalplasma
      SemP-Sædmotilitet Sædmotilitet % prog i seminalplasma
NPU08726  SemP-Sædmotilitet rask             Seminalplasma
                 Sædmotilitet % rask progr. i seminalplasma
NOR15038  SemP-Sædvitalitet Sædvitalitet i seminalplasma Seminalplasma
NPU03545  SemP-Testosteron Testosteron i seminalplasma   Seminalplasma
NPU03412  SemP-Volum      Volum i seminalplasma Seminalplasma
NOR25032  Se-Virus       Påvisning av virus i sekretSekret
NOR05137  S-Fosfat       Fosfat i serum       Serum
NPU18907  Sp-AFP                      spinalvæske
                 Alfa-Føtoprotein (AFP) i Spinalvæske
NPU01116  Sp-Alanin       Alanin i spinalvæske    Spinalvæske
NPU19664  Sp-Albumin      Albumin i spinalvæske Spinalvæske
NPU19682  Sp-Albuminindeks Albuminindeks i spinalvæske   Spinalvæske
NPU09018             A             Spinalvæske
      Sp-Alfa-Aminobutyrat lfa-Aminobutyrat i spinalvæske
NOR15192  Sp-Aminosyrepapir Aminosyrepapir i spinalvæske  Spinalvæske
NPU09013  Sp-Aminosyrer     Aminosyrer i spinalvæske  Spinalvæske
NOR25000  Sp-Amylase      Amylase i spinalvæske Spinalvæske
NOR25518  Sp-Antigen                    spinalvæske
                 Påvisning av antigener i Spinalvæske
NPU01297  Sp-Arginin      Arginin i spinalvæske Spinalvæske
NPU01318  Sp-Asparagin     Asparagin i spinalvæskeSpinalvæske
NPU01321  Sp-Asparaginsyre   Asparaginsyre i spinalvæskeSpinalvæske
NPU06701  Sp-Bakterier                   Spinalvæske
                 Påvisning av bakterier i spinalvæske
NPU04660  Sp-Beta2-Mikroglobulin              Spinalvæske
                 Beta2-Mikroglobulin i spinalvæske
NPU08602  Sp-Bilirubin                   Spinalvæske
                 Bilirubin (total) i spinalvæske
NPU12324             Borrelia burgdorferi-antistoff (IgM) i spinalvæske
      Sp-Borrelia burgdorferi-antistof(IgM)      Spinalvæske
NPU12322             Borrelia burgdorferi-antistoff i spinalvæske
      Sp-Borrelia burgdorferi-antistoff        Spinalvæske
NOR15007  Sp-CEA                      Spinalvæske
                 Karsinoembryonalt antigen (CEA) i spinalvæske
NPU08681  Sp-Celler       Celler i spinalvæske    Spinalvæske
NOR05080  Sp-CK                      Spinalvæske
                 Kreatinkinase (CK) i spinalvæske
NOR15244  Sp-CK-BB                     Spinalvæske
                 Kreatinkinase (CK) BB i spinalvæske
NPU09021  Sp-Cystin       Cystin i spinalvæske    Spinalvæske
NOR05113  Sp-Erytrocytter    Erytrocytter i spinalvæske Spinalvæske
NPU01962  Sp-Erytrocytter    Erytrocytter i spinalvæske Spinalvæske
NPU26917  Sp-Etanolamin                  S
                 Etanolamin i spinalvæskepinalvæske
NOR25043  Sp-Farmakologi                  Spinalvæske
                 Bestemmelse av spesifisert farmakologisk substans i spinalvæske
NPU03069  Sp-Fenylalanin                  S
                 Fenylalanin i spinalvæskepinalvæske
NPU26923  Sp-Fosfoetanolamin Fosfoetanolamin i spinalvæske Spinalvæske
NPU26915  Sp-Gamma-Aminobutyrat              Spinalvæske
                 Gamma-Aminobutyrat (GABA) i spinalvæske
NPU02190  Sp-Glukose      Glukose i spinalvæske Spinalvæske
NPU28103             Glutamatdekarboksylase as IgG i spinalvæske
      Sp-Glutamatdekarboksylase IgG as         Spinalvæske
NPU09022  Sp-Glutamin      Glutamin i spinalvæske Spinalvæske
NPU02228  Sp-Glutaminsyre    Glutaminsyre i spinalvæske Spinalvæske
NPU02288  Sp-Glysin       Glysin i spinalvæske    Spinalvæske
NPU18908  Sp-hCG                      Spinalvæske
                 Koriogonadotropin (hCG) i spinalvæske
NOR15004  Sp-hCG beta                   Spinalvæske
                 Koriogonadotropin (hCG) Beta i spinalvæske
NPU17653             Herpes simplexvirus-antistoff i spinalvæske
      Sp-Herpes simplexvirus-antistof(IgG/tot. IgG) Spinalvæske
NPU09023  Sp-Histidin                   Spinalvæske
                 Histidin (HIS) i spinalvæske
NPU02387  Sp-Homokarnosin Homokarnosin (HCA) i spinalvæske Spinalvæske
NPU16121             Human herpesvirus IgG)   Spinalvæske
      Sp-Human herpesvirus 3-antistof(IgG/tot.3-antistoff(IgG/tot.IgG) i spinalvæske
NPU09026  Sp-Hydroksyprolin Hydroksyprolin i spinalvæske  Spinalvæske
NPU28101  SP-Hypokretin                  Spinalvæske
                 Hypokretin (Orexin) i spinalvæske
NOR05177  Sp-IgA        IgA i spinalvæske     Spinalvæske
NOR05184  Sp-IgG        IgG i spinalvæske     Spinalvæske
NPU19813  Sp-IgG        IgG i spinalvæske     Spinalvæske
NOR15268             Isoelektrisk fokusering i Spinalvæske
      Sp-IgG isoel. fokusering             spinalvæske
NPU04029  Sp-IgG-indeks    IgG-indeks i spinalvæskeSpinalvæske
NOR25063             leukocytter       Spinalvæske
      Sp-Immunfenotyping Immunfenotyping av leukemier/lymfomer i spinalvæske
NOR15272  Sp-Immunfiksering Immunfiksering i spinalvæske Spinalvæske
NPU09027  Sp-Isoleucin                  Spinalvæske
                Isoleucin (ILE) i spinalvæske
NOR05206  Sp-Kalium      Kalium i spinalvæske Spinalvæske
NPU04225  Sp-Klarhet, est.                Spinalvæske
                Klarhet (etter sentrifugering) i spinalvæske
NPU27328  Sp-Klorid      Klorid i spinalvæske   Spinalvæske
NPU02545  Sp-Laktat      Laktat i spinalvæske   Spinalvæske
NPU09028  Sp-Leucin      Leucin (LEU) i spinalvæskeSpinalvæske
NPU02594  Sp-Leukocytter    Leukocytter i spinalvæske Spinalvæske
NPU09029  Sp-Lysin       Lysin (LYS) i spinalvæskeSpinalvæske
NPU09030  Sp-Metionin     Metionin i spinalvæske Spinalvæske
NPU02738  Sp-Metotreksat    Metotreksat i spinalvæske Spinalvæske
NOR25081                         Spinalvæske
      Sp-Morfologi virus Morfologi av virus i spinalvæske
NPU10193  Sp-Natrium      Natrium i spinalvæske Spinalvæske
NPU21720  Sp-NSE                     (NSE) i spinalvæske
                Neuronspesifikk enolaseSpinalvæske
NPU09031  Sp-Ornitin      Ornitin i spinalvæske Spinalvæske
NOR25374                         Spinalvæske
      Sp-Pankreasamylase Pankreasamylase i spinalvæske
NOR25375  Sp-proBNP                   Spinalvæske
                Pro-brain natriuretisk peptid (proBNP) i spinalvæske
NPU03255  Sp-Prolin      Prolin i spinalvæske   Spinalvæske
NPU03276  Sp-Protein      Protein i spinalvæske Spinalvæske
NPU04865            Proteinelektroforese i spinalvæske
      Sp-Proteinelektroforese            Spinalvæske
NPU18356  Sp-Pyruvat      Pyruvat i spinalvæske Spinalvæske
NPU03414  Sp-Serin       Serin i spinalvæske    Spinalvæske
NPU09020  Sp-Sitrullin     Sitrullin i spinalvæske Spinalvæske
NPU14911            Spinalvæskeundersøkelse
      Sp-Spinalvæskeundersøkelse           Spinalvæske
NPU03540  Sp-Taurin      Taurin i spinalvæske   Spinalvæske
NPU03557  Sp-Treonin      Treonin i spinalvæske Spinalvæske
NPU03653  Sp-Tryptofan     Tryptofan i spinalvæske Spinalvæske
NPU09033  Sp-Tyrosin      Tyrosin i spinalvæske Spinalvæske
NOR05057  Sp-Urat       Urat i spinalvæske    Spinalvæske
NPU12187            Herpes simplexvirus-antistoff(IgG) i spinalvæske
      Spv- Herpes simplex virus IgG antistoff (EIA) Csv
NPU03732  Sp-Valin       Valin i spinalvæske    Spinalvæske
NPU08019  Spv-Borrelia IgG                Csv
                Borrelia burgdorferi-antistoff(IgG) i spinalvæske
NPU12323            Borrelia         Csv
      Spv-Borrelia IgG indeks sp/s burgdorferi-antistoff(IgG) i spinalvæske
NPU08021  Spv-Borrelia IgM                Csv
                Borrelia burgdorferi-antistoff(IgM) i spinalvæske
NPU12324            Borrelia         Csv
      Spv-Borrelia IgM indeks sp/s burgdorferi-antistoff(IgM) i spinalvæske
NPU01524            Herpes ratio spinalvæske/serum
                             Csv
      Spv-Herpes simplex virus IgGsimplexvirus-antistoff i spinalvæske
NOR25033  Sp-Virus                    Spinalvæske
                Påvisning av virus i spinalvæske
NOR25045  Sv-Farmakologi                 Svette
                Bestemmelse av spesifisert farmakologisk substans i svette
NPU03941  Sv-Kalium      Kalium i svette      Svette
NPU01537  Sv-Klorid      Klorid i svette      Svette
NPU21552  Sv-Konduktivitet   Konduktivitet i svette Svette
NPU03430  Sv-Natrium      Natrium i svette     Svette
NPU14238            1-Metylhistidin/Kreatinin i urin
      U-1-Metylhistidin/Kreatinin          Urin
NPU27988            2-Ethyliden-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidin i urin
                             Urin
      U-2-Ethyliden-1,5-dimethyl-3,3-diphenylpyrrolidin
NPU14239            3-Metylhistidin/Kreatinin i urin
      U-3-Metylhistidin/Kreatinin          Urin
NPU02425  U-4-Hydroksybutyrat4-Hydroksybutyrat i urinUrin
NPU02430  U-5-HIAA       5-HydroksyindolylacetatUrin(5-HIAA) i urin
NPU18372  U-5-HIAA/Kreatinin 5-HydroksyindolylacetatUrin (5-HIAA)/Kreatinin i urin
NPU10504  U-Acetoacetat                 Urin
                Acetoacetat (ketoner) i urin
NPU27945  U-Aceton      Aceton i urin       Urin
NPU04895  U-ACTH                    Urin
                Adrenokortikotropt hormon (ACTH) i urin
NPU27028  U-Adenin/Kreatinin Adenin/Kreatinin i urin Urin
NPU27479                         U
      U-Adenosin/KreatininAdenosin/Kreatinin i urin rin
NPU03916  U-Adrenalin     Adrenalin i urin     Urin
NPU03917  U-Adrenalin/d    Adrenalin, utskilt i urin Urin
NPU21539            Adrenalin/Kreatinin i urin rin
      U-Adrenalin/Kreatinin             U
NPU04159  U-ALA                     Urin
                Aminolevulinat (ALA) i urin
NPU01209  U-ALA/d                    Urin
                Aminolevulinat (ALA) utskillelse i urin
NPU14186  U-Alanin/Kreatinin Alanin/Kreatinin i urin Urin
NPU19677  U-Albumin      Albumin i urin      Urin
NPU17997  U-Albumin stiks   Albumin i urin (stiks) Urin
NOR15260                         i urin
      U-Albumin/Kreatinin Albumin/Kreatinin-ratioUrin
NPU03918                         i urin
      U-Albumin/Kreatinin Albumin/Kreatinin-ratioUrin
NPU19678  U-Albumin/min    Albuminutskillelse    Urin
NOR15193  U-Aldehyder                  Urin
                Aldehyder (Benedicts test) i urin
NPU14039  U-Aldosteron    Aldosteron i urin     Urin
NPU01136  U-Aldosteron/d   Aldosteron, utskilt i urinUrin
NPU14190            Alfa-Aminoadipinsyre/Kreatinin i urin
      U-Alfa-Aminoadipinsyre/Kreatinin       Urin
NPU14191            Alfa-Aminobutyrat/Kreatinin i urin
      U-Alfa-Aminobutyrat/Kreatinin         Urin
NPU26908  U-Alloisoleucin   Alloisoleucin i urin   Urin
NPU01151  U-Alprazolam    Alprazolam i urin     Urin
NPU01158  U-Aluminium     Aluminium i urin     Urin
NPU01162  U-Amfetamin     Amfetamin i urin     Urin
NPU08960  U-Amfetamin     Amfetamin i urin     Urin
NPU17778  U-Aminosyrepapir Aminosyrepapir i urin Urin
NPU09012  U-Aminosyrer    Aminosyrer i urin     Urin
NOR05042  U-Amylase      Amylase i urin      Urin
NPU28104  U-Androsteron    Androsteron i urin    Urin
NPU27517  U-Androsteron/d                Urin
                Androsteron, utskilt i urin
NPU14195  U-Anserin/Kreatinin Anserin/Kreatinin i urin Urin
NOR25085  U-Antigener                  urin
                Påvisning av Antigener i Urin
NPU14196  U-Arginin/Kreatinin Arginin/Kreatinin i urin Urin
NPU14198            A             Urin
      U-Asparagin/Kreatinin sparagin/Kreatinin i urin
NPU14199            Asparaginsyre/KreatininUrin
      U-Asparaginsyre/Kreatinin           i urin
NPU08592  U-Bakterier     Bakterier i urin     Urin
NPU18631  U-Bakterier                  Urin
                Bakterier, mikroskop, i urin
NPU08959  U-Barbiturater   Barbiturater i urin    Urin
NPU08958  U-Benzodiazepiner Benzodiazepiner i urin Urin
NPU08994  U-Benzoylecgonin Benzoylecgonin i urin Urin
NPU24849            Beta2-Mikroglobulin i urin
      U-Beta2-Mikroglobulin             Urin
NPU14187            Beta-Alanin/Kreatinin i urin
      U-Beta-Alanin/Kreatinin            Urin
NPU14193            Beta-Aminoisobutyrat/Kreatinin i urin
      U-Beta-Aminoisobutyrat/Kreatinin       Urin
NPU04656  U-Beta-Globulin   Beta-Globulin i urin   Urin
NOR25369  U-Bilirubin     Bilirubin (total) i urin Urin
NPU01372  U-Bilirubin stiks  Bilirubin (stiks) i urin Urin
NPU09106  U-BJ-protein                 Urin
                Bence Jones' protein i urin
NPU04208  U-Blod       Blod i urin        Urin
NOR25472                         Urin
      U-Blodtypeantigen Påvisning av blodtypeantigener i urin
NPU01413  U-Buprenorfin    Buprenorfin i urin    Urin
NPU04584  U-Buprenorfin    Buprenorfin i urin    Urin
NPU10259  U-cAMP        cAMP/l i urin       Urin
NPU14341  U-cAMP        Syklisk AMP i urin    Urin
NPU10260  U-cAMP/Kreatinin Syklisk AMP/Kreatinin i urin Urin
NOR25129  U-Chlamydia                  Urin
                Påvisning av Chlamydia trachomatis i urin
NPU18549            Chlamydia         U
      U-Chlamydia trachomatis DNA trachomatis(ag) i urin
NPU27986  U-Clonazepam     Clonazepam i urin     Urin
NPU27987  U-Cocain+metabolit Cocain+metabolit i urin Urin
NPU08978  U-C-Peptid/d     C-Peptid i urin pr. døgn Urin
NPU14205            Cystationin/Kreatinin i urin
      U-Cystationin/Kreatinin            Urin
NPU28008  U-Cystein/Kreatinin Cystein/Kreatinin i urin Urin
NPU04782  U-Cystin       Cystin i urin       Urin
NPU28007  U-Cystin/HomocystinCystin/Homocystin i urin  Urin
NPU14207  U-Cystin/Kreatinin Cystin/Kreatinin i urin Urin
NPU01866            D
      U-Dekstropropoksyfen ekstropropoksyfen i urin Urin
NPU01867            D
      U-Dekstropropoksyfen ekstropropoksyfen i urin Urin
NPU27480            Deoksyadenosin/Kreatinin i urin
      U-Deoksyadenosin/Kreatinin           Urin
NPU27482            Deoksyguanosin/Kreatinin i urin
      U-Deoksyguanosin/Kreatinin           Urin
NPU27484            Deoksyinosin/Kreatinin iUrin
      U-Deoksyinosin/Kreatinin             urin
NPU04124  U-DHEAS                    Urin
                Dehydroepiandrosteron-sulfat (DHEAS) i urin
NPU04665  U-Diazepam      Diazepam i urin      Urin
NPU27985  U-Diazepam      Diazepam i urin      Urin
NPU01915  U-Dopamin      Dopamin i urin      Urin
NOR05893  U-Dopamin/KreatininDopamin/Kreatinin i urin  Urin
NPU04701  U-Ecstasy                   Urin
                Ecstasy (metryldioksymetamfetamin - MDMA) i urin
NPU21699            EDDP metadonmetabolitt i urin
      U-EDDP metadonmetabolitt            Urin
NPU01938  U-Efedrin      Efedrin i urin      Urin
NOR15294  U-Epitelceller                 urin
                Epitel, rundtype,mikro i Urin
NPU03986  U-Epitelceller    Epitelceller i urin    Urin
NPU18635  U-Epitelceller    Epitelceller mikro i urin?Urin
NPU01941  U-Epitestosteron   Epitestosteron i urin Urin
NPU03963  U-Erytrocytter    Erytrocytter i urin    Urin
NPU18636  U-Erytrocytter                 i urin
                Erytrocytter mikroskopi Urin
NPU01817  U-Erytrocyttsylindre Erytrocyttsylindre i urin Urin
NPU18632                         i urin
      U-Erytrocyttsylindre Erytrocyttsylindre, mikr Urin
NPU04592  U-Etanol       Etanol i urin       Urin
NPU14208            Etanolamin/Kreatinin i urin
      U-Etanolamin/Kreatinin             Urin
NPU02013  U-Etiokolanolon   Etiokolanolon i urin   Urin
NPU10134  U-Etiokolanolon/d Etiokolanolon, utskilt Urin
NPU27950  U-Etylenglykol    Etylenglykol i urin    Urin
NPU02003  U-Etylmorfin     Etylmorfin i urin     Urin
NOR25046  U-Farmakologi                 Urin
                Bestemmelse av spesifisert farmakologisk substans i urin
NPU19595  U-Fensyklidin    Fensyklidin i urin    Urin
NPU14241            Fenylalanin/Kreatinin i urin
      U-Fenylalanin/Kreatinin            Urin
NPU04685  U-Flunitrazepam   Flunitrazepam i urin   Urin
NPU27990  U-Flunitrazepam   Flunitrazepam i urin   Urin
NOR25381  U-Folkodin      Folkodin i urin      Urin
NPU03955  U-Fosfat (uorg)   Fosfat (uorganisk) i urin Urin
NPU03095  U-Fosfat/d      Fosfat, døgnurin     Urin
NPU14242                    Fosfoetanolamin/Kreatinin i urin
              U-Fosfoetanolamin/Kreatinin          Urin
NPU14243                    F             Urin
              U-Fosfoserin/Kreatininosfoserin/Kreatinin i urin
NPU27033          U-Fruktose      Fruktose i urin      Urin
NPU27032          U-Galaktose     Galaktose i urin     Urin
NPU14192                    Gamma-Aminobutyrat/Kreatinin i urin
              U-Gamma-Aminobutyrat/Kreatinin         Urin
NPU27006 Utgått  NPU21696 U-GHB                     Urin
                        Gammahydroxybutyrat (4-Hydroxybutyrate) (GHB) i urin
NPU21696          U-GHB        4-Hydroxybutyrat i urin Urin
NOR15009          U-Glitterceller   Glitterceller,mikr i urin Urin
NPU03936          U-Glukose      Glukose i urin      Urin
NPU04207          U-Glukose stiks   Glukose (stiks) i urin  Urin
NPU27474                    Glutamin/Glutaminsyre Urin
              U-Glutamin/Glutaminsyre            i urin
NPU14210          U-Glutamin/KreatininGlutamin/Kreatinin i urin Urin
NPU14209                    Glutaminsyre/Kreatinin Urin
              U-Glutaminsyre/Kreatinin            i urin
NPU02252          U-Glutarsyre                  urin
                        Glutarsyre kvantitativt i Urin
NPU26857          U-Glyserol      Glyserol i urin      Urin
NPU26922          U-Glyserol/Kreatinin Glyserol/Kreatinin i urinUrin
NOR15169          U-Glyserolfosfat                Urin
                        Glyserol/glyserol-3-fosfat i urin
NPU14211          U-Glysin/Kreatinin Glysin/Kreatinin i urin Urin
NPU10394          U-Gravitest     Graviditetstest i urin Urin
NPU27330          U-Guanidinoacetat Guanidinoacetat (GUA) iUrin  urin
NPU26921                    Guanidinoacetat/Kreatinin i urin
              U-Guanidinoacetat/Kreatinin          Urin
NPU27481          U-Guanosin/Kreatinin              U
                        Guanosin/Kreatinin i urin rin
NPU01577          U-hCG                     Urin
                        Koriogonadotropin (hCG) i urin
NPU10034          U-hCG                     Urin
                        Koriogonadotropin (hCG) i urin
NPU18124          U-Heksaporfyrin                i urin
                        Heksakarboksylporfyrin Urin
NOR25394          U-Hemoglobin     Hemoglobin i urin     Urin
NPU18123          U-Heptaporfyrin                i urin
                        Heptakarboksylporfyrin Urin
NPU14213          U-Histidin/Kreatinin Histidin/Kreatinin i urin Urin
NPU02398          U-Homocystin     Homocystin i urin     Urin
NPU14217                    Homocystin (fri) /Kreatinin i urin
              U-Homocystin/Kreatinin             Urin
NPU02402          U-HVA                     U
                        Homovanillat (HVA) i urin rin
NPU10164          U-HVA/Kreatinin                U
                        Homovanillat (HVA) i urin rin
NOR15291 Utgått  NPU18634 U-Hyaline sylindre Hyaline sylindre m.inkl. iUrinurin
NPU01819          U-Hyaline sylindre Hyaline sylindre i urin Urin
NPU18634          U-Hyaline sylindre Hyaline sylindre i urin Urin
NPU02422          U-HydroksyandrosteronHydroksyandrosteron i urinUrin
NPU27519                    Hydroksyandrosteron, utskilt i urin
              U-Hydroksyandrosteron/d            Urin
NPU27573                    Hydroksyetiokolanolon, Urin i urin
              U-Hydroksyetiokolanolon/d           utskilt
NPU14225                    Hydroksylysin/Kreatinin Urin
              U-Hydroksylysin/Kreatinin            i urin
NPU04210                    Hydroksyprolin/Kreatinin i urin
              U-Hydroksyprolin/Kreatinin           Urin
NPU27024                    Hypoksantin/Kreatinin i Urin
              U-Hypoksantin/Kreatinin            urin
NOR15270          U-Immunfiksering Immunfiksering i urin Urin
NOR15266                    Immunglobulin, monoklonal topp i urin
              U-Immunglobulin (topp)             Urin
NOR15269          U-Immuntyping    Immuntyping i urin    Urin
NPU27483          U-Inosin/Kreatinin Inosin/Kreatinin i urin Urin
NPU14229          U-Isoleucin/KreatininIsoleucin/Kreatinin i urinUrin
NPU27953          U-Isopropanol    Isopropanol i urin    Urin
NPU03940          U-Jern        Jern i urin        Urin
NPU04884          U-Jod        Jod i urin        Urin
NPU02505          U-Jod/d       Jod, utskilt i urin    Urin
NPU10024          U-Kadmium/d                    Urin
                         Kadmiumutskillelse i urin pr. døgn
NPU09005          U-Kadmium/Kreatinin                Urin
                         Kadmium/Kreatinin ratio i urin
NPU03787          U-Kalium       Kalium i urin        Urin
NPU03229          U-Kalium/d      Kalium, døgnurin       Urin
NPU04160          U-Kalsium       Kalsium i urin        Urin
NPU01442          U-Kalsium/d      Kalsium, døgnurin      Urin
NPU08957          U-Kannabinoider    Kannabinoider i urin Urin
NPU04095          U-Kappa-kjeder    Kappa-kjeder i urin     Urin
NPU19833          U-Kappa-kjeder    Kappa-kjeder i urin     Urin
NPU26855          U-Kappa-kjeder    Kappa-kjeder i urin     Urin
NPU26733          U-Kappa-kjeder (frie)Kappa-kjeder,frie i urin Urin
NPU03930          U-Karbamid      Karbamid i urin       Urin
NPU01458          U-Karbamid/d     Karbamid, døgnurin      Urin
NPU27132          U-Karbamid/Kreatinin Karbamid/Kreatinin i urin rinU
NPU01485          U-Karnitin      Karnitin (total) i urin   Urin
NPU10031          U-Karnitin/d     Karnitin (fri), døgnurin Urin
NPU14202          U-Karnitin/Kreatinin Karnitin, total /KreatininUrin i urin
NOR25399 Utgått                 Karnitin           urin
         NPU14202 U-Karnitin/Kreatinin (fritt) (fri) /Kreatinin i Urin
NPU14203          U-Karnosin/KreatininKarnosin/Kreatinin i urinUrin
NPU04848          U-Klonazepam     Klonazepam i urin      Urin
NPU08613          U-Klorid       Klorid i urin        Urin
NPU01535          U-Klorid/d      Klorid, døgnurin       Urin
NPU01774          U-Kobber       Kobber i urin        Urin
NPU08976          U-Kobber/d                     Urin
                         Kobberutskillelse i urin pr. døgn
NPU01713          U-Kodein       Kodein i urin        Urin
NPU01706          U-Kokain       Kokain i urin        Urin
NPU08955          U-Kokain       Kokain i urin        Urin
NPU21559          U-Kokain       Kokain i urin        Urin
NPU21560          U-Kokain       Kokain i urin        Urin
NPU21697          U-Kokain       U—Cocain           Urin
NPU10300          U-Koproporfyrin    Koproporfyrin i urin     Urin
NPU01818          U-Kornete sylindre Kornete sylindre i urin Urin
NPU18633          U-Kornete sylindre Kornete sylindre i urin Urin
NOR25068 Utgått  NPU14495 U-Kortisol      Kortisol (fritt) i urin   Urin
NPU14495          U-Kortisol/d                    U
                         Kortisol fritt, utskilt i urin rin
NPU27329          U-Kreatin       Kreatin i urin        Urin
NPU26919          U-Kreatin/Kreatinin Kreatin/Kreatinin i urin Urin
NPU09102          U-Kreatinin      Kreatinin i urin       Urin
NOR05241          U-Kreatinin/d                   Urin
                         Kreatininutskillelse i urin per døgn
NPU08761          U-Krystaller     Krystaller i urin      Urin
NPU18640          U-Krystaller     Krystaller/Salter, mikro iUrinurin
NPU02702          U-Kvikksølv      Kvikksølv i urin       Urin
NPU10757          U-Laktat       Laktat i urin        Urin
NPU27673          U-Laktat/Kreatinin Laktat/Kreatinin i urin Urin
NPU27034          U-Laktose       Laktose i urin        Urin
NPU27133          U-Laktulose      Laktulose i urin       Urin
NPU04097          U-Lambda-kjeder    Lambda-kjeder i urin Urin
NPU19835          U-Lambda-kjeder    Lambda-kjeder i urin Urin
NPU26856          U-Lambda-kjeder    Lambda-kjeder i urin Urin
NPU26734          U-Lambda-kjeder (frie)Lambda-kjeder (frie) i urin Urin
NOR25259  U-Legionella antigen Legionella antigen i urinUrin
NPU12406            Legionella pneumophila(ag) i urin
      U-Legionella pneumophila antigen        U
NPU14231  U-Leucin/Kreatinin Leucin/Kreatinin i urin Urin
NPU03987  U-Leukocytter    Leukocytter i urin    Urin
NPU18637  U-Leukocytter                 i urin
                Leukocytter mikroskopi Urin
NPU04888  U-Litium       Lithium i urin      Urin
NPU04932  U-LSD                     Urin
                LSD (Lysergsyredietylamid) i urin
NPU14233  U-Lysin/Kreatinin  Lysin/Kreatinin i urin Urin
NPU19842  U-Lysozym      Lysozym i urin      Urin
NPU02648  U-Magnesium     Magnesium i urin     Urin
NPU03945  U-Magnesium/d                 Urin
                Magnesiumutskillelse i urin per døgn
NPU02721  U-Metadon      Metadon i urin      Urin
NPU02722  U-Metadon      Metadon i urin      Urin
NPU02711  U-Metamfetamin    Metamfetamin i urin Urin
NPU27991  U-Metamfetamin    Metamfetamin i urin Urin
NOR25387  U-Metanol      Metanol i urin      Urin
NPU27949  U-Metanol      Metanol i urin      Urin
NPU27939  U-Metformin     Metformin i urin     Urin
NPU14235  U-Metionin/KreatininMetionin/Kreatinin i urin Urin
NOR15014  U-Metotreksat    Metotreksat i urin    Urin
NOR05905  U-Mikroskopi     Urinmikroskopi      Urin
NPU02781  U-MMA        Metylmalonat (MMA) i urin Urin
NPU02846  U-Morfin       Morfin i urin       Urin
NPU06073            M             urin
      U-Morfologi bakterier orfologi av bakterier i Urin
NOR25075            Morfologi av parasitter iUrin
      U-Morfologi parasitter             urin
NOR15227            Mukopolysakkarider-DMB-test i urin
      U-Mukopolysakkarider DMB            Urin
NOR15178            Mukopolysakkarider-DMB-test/Kreatinin i urin
      U-Mukopolysakkarider/Kreatinin         Urin
NOR25294            Påvisning         Urin
      U-Mycobacterium genitalium av Mykoplasma genitalium i urin
NPU09016  U-Myoglobin     Myoglobin i urin     Urin
NPU19866  U-Myoglobin     Myoglobin i urin     Urin
NPU03431  U-Natrium      Natrium i urin      Urin
NPU03796  U-Natrium/d                   per
                Natriumutskillelse i urin Urindøgn
NOR25380  U-N-desmetyl diazepamN-desmetyl diazepam i Urinurin
NPU04723  U-Nitrazepam     Nitrazepam i urin     Urin
NPU10506  U-Nitritt      Nitritt i urin      Urin
NOR25373  U-Nitrogen      Nitrogen i urin      Urin
NPU27485            N-Karbamyl-Beta-Alanin/Kreatinin i urin
      U-N-Karbamyl-Beta-Alanin/Kreatinin       Urin
NPU03949  U-Noradrenalin    Noradrenalin i urin    Urin
NPU03950  U-Noradrenalin/d Noradrenalin, utskilt i urin Urin
NPU21540            Noradrenalin/Kreatinin iUrin
      U-Noradrenalin/Kreatinin             urin
NPU03951  U-Oksalat/d                  Urin
                Oksalatutsillelse i urin per døgn
NOR15301  U-Oksalat/Kreatinin Oksalsyre i urin      Urin
NPU04727  U-Oksazepam     Oksazepam i urin     Urin
NPU27984  U-Opiater      Opiater i urin      Urin
NPU27007            Organiske         Urin
      U-Organiske syrer kvalitativt syrer kvalitativt i urin
NOR15194            Organiske         Urin
      U-Organiske syrer kvantitativt syrer kvantitativt i urin
NPU14240  U-Ornitin/Kreatinin Ornitin/Kreatinin i urin Urin
NPU27021  U-Orotat/Kreatinin Orotat/Kreatinin i urin Urin
NPU27130  U-Orotidin/Kreatinin Orotidin/Kreatinin i urinUrin
NPU03434  U-Osmolalitet    Osmolalitet i urin    Urin
NOR05771      U-Pankreasamylase Pankreasamylase i urin Urin
NOR25025      U-Parasitter                   urin
                     Påvisning av parasitter i Urin
NOR25516      U-Parasitter                   Urin
                     Kvantifisering av parasitter i urin
NPU03210      U-PBG         Porfobilinogen (PBG) i urinUrin
NPU04864      U-PBG         Porfobilinogen (PBG) i urinUrin
NPU18125      U-Pentaporfyrin    Pentakarboksylporfyrin iUrin urin
NPU02415      U-pH         Hydrogenion (pH) i urinUrin
NPU27989      U-Phencyclidin    Phencyclidin i urin    Urin
NOR15292                               Urin
          U-Plateepitelsylindre Plateepitelsylindre, mikro i urin
NOR25313      U-Pneumokokk antigen Pneumokokk antigen i urin Urin
NPU12756      U-Pneumokokk antigen               U
                     Streptococcus pneumoniae(ag) i urin
NPU03957      U-Porfyriner     Porfyriner i urin     Urin
NPU14245      U-Prolin/Kreatinin Prolin/Kreatinin i urin Urin
NPU03958      U-Protein       Protein i urin       Urin
NPU18610      U-Protein       Protein Total kons. i urin Urin
NOR15264      U-Protein Heller   Protein, Heller i urin   Urin
NPU04206      U-Protein stiks    Protein stiks i urin    Urin
NPU03277      U-Protein/d      Protein utskilt      Urin
NPU28013      U-Protein/d      Protein total utskilt   Urin
NOR15263                               Urin
          U-Protein/Kreatinin Protein Total/Kreatinin-ratio i urin
NPU03301      U-ProteinelektroforeseProteinelektroforese i urinUrin
NPU27023                 Pseudouridin/Kreatinin iUrin
          U-Pseudouridin/Kreatinin              urin
NPU27031      U-Purin        Puriner/Pyrimidiner i urin Urin
NPU14142      U-Reduserende stoffer Reduserende stoffer i urin Urin
NPU03359      U-Riboflavin/d                  Urin
                     Riboflavinutskillelse i urin
NPU06063      Us- Bacterium rDNA PCR              Syst
                     Bakterie-DNA i ikke angitt materiale
NOR15119                               Syst
          Us-1-Metylhistidin 1-Metylhistidin i ikke angitt materiale
NOR05817                 3-             Syst
          Us-3- Hydroksybutyrat Hydroksybutyrat i ikke angitt materiale
NOR15120                               Syst
          Us-3-Metylhistidin 3-Metylhistidin i ikke angitt materiale
NOR05801      Us-ACTH                     Syst
                     Adrenokortikotropt hormon (ACTH) i ikke angitt materiale
NPU12327                 Actinobacillus actinomycetemcomitans
          Us-Actinobacillus actinomycetemcomitans Syst
NPU12326      Us-Actinomyces    Actinomyces        Syst
NPU12325                 Actinomyces+comitans Syst
          Us-Actinomyces+comitans
NPU14462      Us-Adenovirus DNA Adenovirus DNA         DNA
NOR15001      Us-AFP                      ikke
                     Alfa-Føtoprotein (AFP) i Syst angitt materiale
NOR15086      Us-Alanin                    Syst
                     Alanin i ikke angitt materiale
NOR05007      Us-ALAT                      i ikke
                     AlaninaminotransferaseSyst angitt materiale
NPU14338      Us-Albumin                    Syst
                     Albumin i ikke angitt materiale
NPU19668      Us-Albumin                    Syst
                     Albumin i ikke angitt materiale
NOR05341      Us-Alfa1-glob                  Syst
                     Alfa1-Globulin i ikke angitt materiale
NOR05345      Us-Alfa2-glob                  Syst
                     Alfa2-Globulin i ikke angitt materiale
NOR15088                 A              angitt
          Us-Alfa-Aminobutyrat lfa-Aminobutyrat i ikkeSyst materiale
NPU27784      Us-ALP                      ikke
                     Alkalisk fosfatase (ALP) iSyst angitt materiale
NOR05766      Us-Aluminium                   Syst
                     Aluminium i ikke angitt materiale
NOR25574  24012013 Us-Amfotericin B                 Syst
                     Amfotericin B i ikke angitt materiale
NPU13505      Us-Amfotericin B                 Syst
                     Amfotericin B i ikke angitt materiale
NOR25553  24012013 Us-Amikacin                   Syst
                     Amikacin i ikke angitt materiale
NPU13502      Us-Amikacin                   Syst
                     Amikacin i ikke angitt materiale
NOR25535  24012013 Us-Amoksicillin                  materiale
                     Amoksicillin i ikke angittSyst
NPU06001      Us-Amoksicillin                  materiale
                     Amoksicillin i ikke angittSyst
NPU13503      Us-Amoksicillin                 materiale
                     Amoksicillin i ikke angittSyst
NOR25537                 Amoksicillin+Klavulansyre i ikke angitt materiale
      24012013 Us-Amoksicillin+Klavulansyre          Syst
NPU06002                 Amoksicillin+Klavulansyre i ikke angitt materiale
          Us-Amoksicillin+Klavulansyre          Syst
NPU13504                 Amoksicillin+Klavulansyre i ikke angitt materiale
          Us-Amoksicillin+Klavulansyre          Syst
NOR25536  24012013 Us-Ampicillin                  Syst
                     Ampicillin i ikke angitt materiale
NPU06045      Us-Ampicillin                  Syst
                     Ampicillin i ikke angitt materiale
NPU06051      Us-Ampicillin                  Syst
                     Ampicillin i ikke angitt materiale
NOR05043      Us-Amylase                   Syst
                     Amylase, total i ikke angitt materiale
NOR25020      Us-Amøber                    Syst
                     Påvisning av amøber i ikke angitt materiale
NOR25517      Us-Antigen                   ikke
                     Påvisning av antigener i Syst angitt materiale
NOR05867      Us-Antitrombin                  materiale
                     Antitrombin i ikke angittSyst
NOR05803      Us-Apolipoprotein A1               angitt
                     Apolipoprotein A1 i ikkeSyst materiale
NOR05870                              Syst
          Us-Apolipoprotein A Apolipoprotein A i ikke angitt materiale
NOR05804                              Syst
          Us-Apolipoprotein B Apolipoprotein B i ikke angitt materiale
NOR15090      Us-Arginin                   Syst
                     Arginin i ikke angitt materiale
NPU14248      U-Sarkosin/Kreatinin Sarkosin/Kreatinin i urinUrin
NPU19967      Us-ASAT                     Syst
                     Aspartataminotransferase i ikke angitt materiale
NOR15091      Us-Asparagin                  Syst
                     Asparagin i ikke angitt materiale
NOR15092      Us-Asparaginsyre                Syst
                     Asparaginsyre i ikke angitt materiale
NOR25006      Us-Autoantistoff                Syst
                     Påvisning av autoantistoff i ikke angitt materiale
NOR25556  24012013 Us-Azitromycin                  materiale
                     Azitromycin i ikke angittSyst
NPU06004      Us-Azitromycin                  materiale
                     Azitromycin i ikke angittSyst
NPU13508      Us-Azitromycin                  materiale
                     Azitromycin i ikke angittSyst
NOR25547  24012013 Us-Aztreonam                  Syst
                     Aztreonam i ikke angitt materiale
NPU06006      Us-Aztreonam                  Syst
                     Aztreonam i ikke angitt materiale
NPU13510      Us-Aztreonam                  Syst
                     Aztreonam i ikke angitt materiale
NPU14583                 Bordetella parapertussisDNA
          Us-B. parapertussis DNA             DNA
NPU14584      Us-B. pertussis DNA Bordetella pertussis DNA  DNA
NPU12956      Us-Bacterium     Bacterium         Syst
NPU13749      Us-Bacterium     Bacterium         Syst
NPU17915      Us-Bacterium     Bacterium         Syst
NPU06670      Us-Bakterier                  Syst
                     Påvisning av bakterier i ikke angitt materiale
NOR05063      Us-Basofile                   Syst
                     Basofile granulocytter i uspesifisert materiale
NPU18316      Us-Basofile                   Syst
                     Basofile granulocytter i uspesifisert materiale
NOR15295                 Beta2-Mikroglobulin i ikke angitt materiale
          Us-Beta2-Mikroglobulin             Syst
NOR15296                              Syst
          Us-Beta2-transferrin Beta2-transferrin i ikke angitt materiale
NOR15089                 Beta-Aminoisobutyrat i ikke angitt materiale
          Us-Beta-Aminoisobutyrat             Syst
NOR05772      Us-Beta-Globulin                Syst
                     Beta-Globulin i ikke angitt materiale
NOR25010                              Syst
          Us-Beta-Laktamase Beta-Laktamase i ikke angitt materiale
NOR25011                 Beta-Laktamase,      Syst
          Us-Beta-Laktamase, utvidet spektrum ekstendert spektrum (ESBL) i ikke angitt materiale
NPU10128      Us-Bilirubin                  Syst
                     Bilirubin (total) i ikke angitt materiale
NOR05805                              Syst
          Us-Bilirubin (konj) Bilirubin (konjugert) i ikke angitt materiale
NOR25368                              Syst
          Us-Bilirubin (ukonj) Bilirubin (ukonjugert) i ikke angitt materiale
NPU10314      Us-Blod                     Syst
                     Blod i ikke angitt materiale
NOR25135      Us-C. diphtheriae                Syst
                     Påvisning av Corynebacterium diphtheriae i ikke angitt materiale
NOR05997      Us-CA125                    Syst
                     CA 125 i ikke angitt materiale
NOR05998      Us-CA19-9                    Syst
                     CA19-9 i ikke angitt materiale
NOR15008      Us-CEA                     Syst
                     Karsinoembryonalt antigen (CEA) i ikke angitt materiale
NPU06010      Us-Cefaklor                   Syst
                     Cefaklor i ikke angitt materiale
NPU06012      Us-Cefaleksin                  Syst
                     Cefaleksin i ikke angitt materiale
NPU06013       Us-Cefalotin                  Syst
                     Cefalotin i ikke angitt materiale
NPU06014       Us-Cefepim                   Syst
                     Cefepim i ikke angitt materiale
NOR25542  24012013  Us-Cefoksitin                 Syst
                     Cefoksitin i ikke angitt materiale
NPU06016       Us-Cefoksitin                 Syst
                     Cefoksitin i ikke angitt materiale
NPU13521       Us-Cefoksitin                 Syst
                     Cefoksitin i ikke angitt materiale
NOR25543  24012013  Us-Cefotaksim                 Syst
                     Cefotaksim i ikke angitt materiale
NPU06015       Us-Cefotaksim                 Syst
                     Cefotaksim i ikke angitt materiale
NPU13520       Us-Cefotaksim                 Syst
                     Cefotaksim i ikke angitt materiale
NOR25546  24012013  Us-Cefpirom                  Syst
                     Cefpirom i ikke angitt materiale
NPU06017       Us-Cefpirom                  Syst
                     Cefpirom i ikke angitt materiale
NPU13522       Us-Cefpirom                  Syst
                     Cefpirom i ikke angitt materiale
NPU06018       Us-Cefpodoksim                 Syst
                     Cefpodoksim i ikke angitt materiale
NOR25545  24012013  Us-Ceftazidim                 Syst
                     Ceftazidim i ikke angitt materiale
NPU06019       Us-Ceftazidim                 Syst
                     Ceftazidim i ikke angitt materiale
NPU13524       Us-Ceftazidim                 Syst
                     Ceftazidim i ikke angitt materiale
NOR25544  24012013  Us-Ceftriakson                 materiale
                     Ceftriakson i ikke angitt Syst
NPU13577       Us-Ceftriakson                 materiale
                     Ceftriakson i ikke angitt Syst
NPU13588       Us-Ceftriakson                 materiale
                     Ceftriakson i ikke angitt Syst
NOR25541  24012013  Us-Cefuroksim                 materiale
                     Cefuroksim i ikke angitt Syst
NPU06021       Us-Cefuroksim                 materiale
                     Cefuroksim i ikke angitt Syst
NPU13527       Us-Cefuroksim                 materiale
                     Cefuroksim i ikke angitt Syst
NPU10291       Us-Celler                   Syst
                     Celler i ikke angitt materiale
NPU12747       Us-Ch. pneumonia DNAChlamydia pneumonia DNA  DNA
NPU12879                 Chlamydia trachomatis DNA
           Us-Ch. trachomatis DNA             DNA
NOR05030       Us-Ciklosporin                 Syst
                     Ciklosporin i ikke angitt materiale
NOR25560  24012013  Us-Ciprofloksacin               Syst
                     Ciprofloksacin i ikke angitt materiale
NPU06049       Us-Ciprofloksacin               Syst
                     Ciprofloksacin i ikke angitt materiale
NPU06052       Us-Ciprofloksacin               Syst
                     Ciprofloksacin i ikke angitt materiale
NPU19971       Us-CK                     angitt
                     Kreatinkinase (CK) i ikkeSyst materiale
NOR05986       Us-CK-MB                    Syst
                     Kreatinkinase (CK) MB i ikke angitt materiale
NOR25131       Us-Cl. difficile  Påvisning av ClostridiumSystdifficile i ikke angitt materiale
NPU14625       Us-CMV DNA     Cytomegalovirus DNA DNA
NOR15124       Us-Cystationin                 Syst
                     Cystationin i ikke angitt materiale
NOR15094       Us-Cystin                   Syst
                     Cystin i ikke angitt materiale
NOR05866       Us-D-dimer                   Syst
                     Fibrin D-Dimer i ikke angitt materiale
NPU14370       Us-Difftelling                 Syst
                     Differensialtelling i ikke angitt materiale
NOR25558  24012013  Us-Doksysyklin                 materiale
                     Doksysyklin i ikke angitt Syst
NPU06026       Us-Doksysyklin                 materiale
                     Doksysyklin i ikke angitt Syst
NPU13535       Us-Doksysyklin                 materiale
                     Doksysyklin i ikke angitt Syst
NPU06061                               Syst
           Us-Dyrkning aerobt Aerob dyrkning av bakterier i ikke angitt materiale
NPU17956                 A             Syst
           Us-Dyrkning anaerobt naerob dyrkning av bakterier i ikke angitt materiale
NPU12354                 Dyrkning av legionella i ikke angitt materiale
           Us-Dyrkning Legionella             Syst
NPU12360                 Dyrkning          Syst
           Us-Dyrkning mykobakterier av mykobakterier i ikke angitt materiale
NPU06105                 Neisseria
           Us-Dyrkning N.gonorrhoeae gonorrhoeae Syst
NPU06064                               Syst
           Us-Dyrkning sopp Dyrkning av sopp i ikke angitt materiale
NPU26636       Us-Dyrkning sopp Dermatofytt          Syst
NPU09287       Us-EBV DNA     Epstein-Barr virus DNA DNA
NPU12328                 Eikenella corrodens
           Us-Eikenella corrodens             Syst
NOR05807       Us-Eosinofile                 i uspesifisert materiale
                     Eosinofile granulocytter Syst
NPU18317       Us-Eosinofile                 i uspesifisert materiale
                     Eosinofile granulocytter Syst
NPU14249       U-Serin/Kreatinin Serin/Kreatinin i urin Urin
NOR05114       Us-Erytrocytter                 materiale
                     Erytrocytter i ikke angittSyst
NPU10129       Us-Erytrocytter                Syst
                     Erytrocytter i uspesifisert materiale
NOR25554  24012013  Us-Erytromycin   Erytromycin i ikke angittSystmateriale
NPU06050       Us-Erytromycin   Erytromycin i ikke angittSystmateriale
NPU13536       Us-Erytromycin   Erytromycin i ikke angittSystmateriale
NOR25577  24012013  Us-Etambutol                  Syst
                     Etambutol i ikke angitt materiale
NPU13537       Us-Etambutol                  Syst
                     Etambutol i ikke angitt materiale
NOR15126       Us-Etanolamin                 materiale
                     Etanolamin i ikke angitt Syst
NOR25580  24012013  Us-Etionamid                  Syst
                     Etionamidi ikke angitt materiale
NPU13538       Us-Etionamid                  Syst
                     Etionamid i ikke angitt materiale
NOR05595       Us-EVF                     Syst
                     Erytrocytter, volumfraksjon (Hematokritt) i uspesifisert materiale
NOR25040       Us-Farmakologi                 Syst
                     Bestemmelse av spesifisert farmakologisk substans i ikke angitt materiale
NOR15106       Us-Fenylalanin                 materiale
                     Fenylalanin i ikke angitt Syst
NOR05809       Us-Ferritin                  Syst
                     Ferritin i ikke angitt materiale
NOR05810       Us-Fibrinogen                 Syst
                     Fibrinogen i ikke angitt materiale
NOR25575  24012013  Us-Flucytosin                 Syst
                     Flucytosin i ikke angitt materiale
NPU13900       Us-Flucytosin                 Syst
                     Flucytosin i ikke angitt materiale
NOR25576  24012013  Us-Flukonazol                 Syst
                     Flukonazol i ikke angitt materiale
NPU13897       Us-Flukonazol                 Syst
                     Flukonazol i ikke angitt materiale
NOR05811       Us-Folat                    Syst
                     Folat i ikke angitt materiale
NPU10125       Us-Fosfat (uorg)                angitt
                     Fosfat (uorganisk) i ikke Syst materiale
NOR15127                               Syst
           Us-Fosfoetanolamin Fosfoetanolamin i ikke angitt materiale
NOR25566  24012013  Us-Fosfomycin                 materiale
                     Fosfomycin i ikke angitt Syst
NPU14769       Us-Fosfomycin                 materiale
                     Fosfomycin i ikke angitt Syst
NOR05859       Us-FSH                     Syst
                     Follikkelstimulerende hormon (FSH) i ikke angitt materiale
NOR05864       Us-FT3                     Syst
                     Trijodtyronin (fritt) (FT3) i ikke angitt materiale
NOR05863       Us-FT4                     angitt
                     Tyroksin (fritt) (T4) i ikkeSyst materiale
NOR15238                 Fumarylacetoacetase i ikke angitt materiale
           Us-Fumarylacetoacetase             Syst
NOR25568  24012013  Us-Fusidinsyre                 Syst
                     Fusidinsyre i ikke angitt materiale
NPU06030       Us-Fusidinsyre                 Syst
                     Fusidinsyre i ikke angitt materiale
NPU13539       Us-Fusidinsyre                 Syst
                     Fusidinsyre i ikke angitt materiale
NOR05774       Us-Gallesyrer                 Syst
                     Gallesyrer i ikke angitt materiale
NOR15128                 Gamma-Aminobutyrat (GABA) i ikke angitt materiale
           Us-Gamma-Aminobutyrat             Syst
NOR05775                               Syst
           Us-Gammaglobulin Gammaglobulin i ikke angitt materiale
NOR25550  24012013  Us-Gentamicin                 materiale
                     Gentamicin i ikke angitt Syst
NPU06046       Us-Gentamicin                 materiale
                     Gentamicin i ikke angitt Syst
NPU13540       Us-Gentamicin                 materiale
                     Gentamicin i ikke angitt Syst
NPU10127       Us-Glukose                   Syst
                     Glukose i ikke angitt materiale
NOR15096       Us-Glutamin                  Syst
                     Glutamin i ikke angitt materiale
NOR15095       Us-Glutaminsyre                Syst
                     Glutaminsyre i ikke angitt materiale
NOR15097       Us-Glysin                   Syst
                     Glysin i ikke angitt materiale
NOR05162       Us-Granulocytter                Syst
                     Granulocytter i uspesifisert materiale
NOR05165       Us-GT                     Syst
                     Glutamyltransferase (GT) i ikke angitt materiale
NOR25180       Us-H. pylori                  Syst
                     Påvisning av Helicobacter pylori i ikke angitt materiale
NOR05858       Us-hCG                     Syst
                     Koriogonadotropin (hCG) i ikke angitt materiale
NPU10286       Us-HCO3-                    Syst
                     Hydrogenkarbonat (HCO3-) aktuell i ikke angitt materiale
NOR05820                               Syst
           Us-HDL-Kolesterol HDL-Kolesterol i ikke angitt materiale
NOR05176       Us-Hemoglobin   Hemoglobin i ikke angittSyst materiale
NOR25397       Us-Hemoglobin   Hemoglobin i ikke angittSyst materiale
NOR05813                                Syst
           Us-Hemoglobin A1c Hemoglobin A1c i ikke angitt materiale
NOR15098       Us-Histidin                   Syst
                      Histidin i ikke angitt materiale
NOR05816       Us-Homocystein                  Syst
                      Homocystein i ikke angitt materiale
NOR15139                                Syst
           Us-Homocystin fri Homocystin (fri) i ikke angitt materiale
NOR15129                                Syst
           Us-Homokarnosin Homokarnosin (HCA) i ikke angitt materiale
NPU16113       Us-HSV DNA      Herpes simpleks virus DNA DNA
NOR15099                                Syst
           Us-Hydroksyprolin Hydroksyprolin i ikke angitt materiale
NPU06061                  Identifikasjon av bakterier fra bakteriekoloni
           Us-Identifikasjon av bakterier          Syst
NOR25050                  Identifikasjon av parasitter i ikke angitt materiale
           Us-Identifikasjon av parasitter         Syst
NPU06064                  Identifikasjon av sopp i ikke angitt materiale
           Us-Identifikasjon av sopp            Syst
NOR05178       Us-IgA        IgA i ikke angitt materialeSyst
NOR05819       Us-IGF1                     Syst
                      Insulinlignende vekstfaktor I (IGF1) i ikke angitt materiale
NOR05185       Us-IgG        IgG i ikke angitt materialeSyst
NOR05189       Us-IgM        IgM i ikke angitt materialeSyst
NOR25548  24012013  Us-Imipenem                   Syst
                      Imipenem i ikke angitt materiale
NPU13541       Us-Imipenem                   Syst
                      Imipenem i ikke angitt materiale
NPU14407       Us-Imipenem                   Syst
                      Imipenem i ikke angitt materiale
NOR15271                                Syst
           Us-Immunfiksering Immunfiksering i ikke angitt materiale
NPU19815                                Syst
           Us-Immunglobulin G Immunglobulin G i ikke angitt materiale
NPU03961       U-Sink/d                     døgn
                      Sinkutskillelse i urin per Urin
NOR05869       Us-INR                      Syst
                      Koagulasjon, vevsfaktorindusert (International normalized ratio INR) i ikke
NOR05818       Us-Insulin                    Syst
                      Insulin i ikke angitt materiale
NOR15101       Us-Isoleucin                   Syst
                      Isoleucin i ikke angitt materiale
NPU13542       Us-Isoniazid                   Syst
                      Isoniazid i ikke angitt materiale
NPU01594       U-Sitrat       Sitrat i urin       Urin
NPU14263       U-Sitrat/d      Sitrat utskilt       Urin
NPU14204       U-Sitrullin/Kreatinin Sitrullin/Kreatinin i urin Urin
NOR05203       Us-Jern                     Syst
                      Jern i ikke angitt materiale
NPU08631       Us-Kalium                    Syst
                      Kalium i ikke angitt materiale
NOR15198       Us-Kalsitonin                  Syst
                      Kalsitonin i ikke angitt materiale
NPU10289       Us-Kalsium                    Syst
                      Kalsium i ikke angitt materiale
NOR25581  24012013  Us-Kapreomycin                  Syst
                      Kapreomycin i ikke angitt materiale
NPU13514       Us-Kapreomycin                  Syst
                      Kapreomycin i ikke angitt materiale
NPU10027       Us-Karbamid                   Syst
                      Karbamid i ikke angitt materiale
NPU19568       Us-Karbamid 13C                 Syst
                      Karbamid 13C i ikke angitt materiale
NOR15123       Us-Karnosin                   Syst
                      Karnosin i ikke angitt materiale
NOR25555  24012013  Us-Klaritromycin                 Syst
                      Klaritromycin i ikke angitt materiale
NPU06023       Us-Klaritromycin                 Syst
                      Klaritromycin i ikke angitt materiale
NPU13530       Us-Klaritromycin                 Syst
                      Klaritromycin i ikke angitt materiale
NOR25557  24012013  Us-Klindamycin                  materiale
                      Klindamycin i ikke angittSyst
NPU06034       Us-Klindamycin                  materiale
                      Klindamycin i ikke angittSyst
NPU13532       Us-Klindamycin                  materiale
                      Klindamycin i ikke angittSyst
NOR25579  24012013  Us-Klofazimin                  Syst
                      Klofazimin i ikke angitt materiale
NPU13553       Us-Klofazimin                  Syst
                      Klofazimin i ikke angitt materiale
NOR25569  24012013  Us-Kloramfenikol                 Syst
                      Kloramfenikol i ikke angitt materiale
NPU06035       Us-Kloramfenikol                 Syst
                      Kloramfenikol i ikke angitt materiale
NPU13528       Us-Kloramfenikol                 Syst
                      Kloramfenikol i ikke angitt materiale
NPU10122       Us-Klorid                    Syst
                      Klorid i ikke angitt materiale
NOR05918       Us-Kobalamin                   Syst
                      Kobalamin i ikke angitt materiale
NPU10033       Us-Kolesterol                  Syst
                      Kolesterol i ikke angitt materiale
NOR25573  24012013 Us-Kolistin                  Syst
                     Kolistin i ikke angitt materiale
NPU13534      Us-Kolistin                  Syst
                     Kolistin i ikke angitt materiale
NOR05823      Us-Kortisol                  Syst
                     Kortisol i ikke angitt materiale
NPU18105      Us-Kreatinin                  Syst
                     Kreatinin i ikke angitt materiale
NPU28012      Us-Laktat                   Syst
                     Laktat i ikke angitt materiale
NPU19979      Us-LD                     Syst
                     Laktatdehydrogenase (LD) i ikke angitt materiale
NOR05821                              Syst
          Us-LDL-Kolesterol LDL-Kolesterol i ikke angitt materiale
NPU17524                 Legionella pneumophilia DNA
          Us-Leg. pneumophilia DNA            DNA
NOR25261      Us-Legionella                  ikke
                     Påvisning av Legionella iSyst angitt materiale
NOR15102      Us-Leucin                   Syst
                     Leucin i ikke angitt materiale
NPU10130      Us-Leukocytter                 Syst
                     Leukocytter i uspesifisert materiale
NOR05857      Us-LH                     (LH)
                     Luteiniserende hormon Syst i ikke angitt materiale
NOR05268      Us-Lipase                   Syst
                     Lipase i ikke angitt materiale
NOR15261                              angitt
          Us-LipidelektroforeseLipidelektroforese i ikkeSyst materiale
NOR05824      Us-Litium                   Syst
                     Lithium i ikke angitt materiale
NPU18313      Us-Lymfocytter                 Syst
                     % lymfocytter i uspesifisert materiale
NOR15103      Us-Lysin                    Syst
                     Lysin i ikke angitt materiale
NOR05936      Us-Lysozym                   Syst
                     Lysozym i ikke angitt materiale
NPU26844                 Mycobacterium tuberculosis compleks(DNA) i ikke angitt materiale
          Us-M.tuberculosis kompleks DNA         Syst
NPU14119      Us-Magnesium     Magnesium i ikke angittSystmateriale
NOR05814      Us-MCH                     Syst
                     MCH i uspesifisert materiale
NOR05815      Us-MCHC                    Syst
                     MCHC i uspesifisert materiale
NOR05808      Us-MCV                     Syst
                     MCV i ikke angitt materiale
NOR25534  24012013 Us-Mecillinam                 Syst
                     Mecillinam i ikke angitt materiale
NOR25538  24012013 Us-Mecillinam                 Syst
                     Mecillinam i ikke angitt materiale
NPU06044      Us-Mecillinam                 Syst
                     Mecillinam i ikke angitt materiale
NPU13544      Us-Mecillinam                 Syst
                     Mecillinam i ikke angitt materiale
NOR25549  24012013 Us-Meropenem                  Syst
                     Meropenem i ikke angitt materiale
NPU06037      Us-Meropenem                  Syst
                     Meropenem i ikke angitt materiale
NPU13545      Us-Meropenem                  Syst
                     Meropenem i ikke angitt materiale
NOR15104      Us-Metionin                  Syst
                     Metionin i ikke angitt materiale
NOR15015      Us-Metotreksat                 Syst
                     Metotreksat i ikke angitt materiale
NOR25570  24012013 Us-Metronidazol                Syst
                     Metronidazoli ikke angitt materiale
NPU06038      Us-Metronidazol                Syst
                     Metronidazol i ikke angitt materiale
NPU13546      Us-Metronidazol                Syst
                     Metronidazol i ikke angitt materiale
NOR05930      Us-Metylmalonat                Syst
                     Metylmalonat (MMA) i ikke angitt materiale
NOR05806      Us-Mikro-CRP                  i ikke
                     C-reaktivt protein (CRP) Syst angitt materiale
NOR15259      Us-Mikroskopi                 Syst
                     Mikroskopering i ikke angitt materiale
NOR05295      Us-Monocytter                 Syst
                     Monocytter % i ikke angitt materiale
NPU14364                              Syst
          Us-Mononukleære Mononukleæreceller i uspesifisert materiale
NOR25071                 Morfologi bakterier i ikke angitt materiale
          Us-Morfologi bakterier             Syst
NOR25073                 Morfologi parasitter i ikke angitt materiale
          Us-Morfologi parasitter            Syst
NOR25076                              Syst
          Us-Morfologi sopp Morfologi sopp i ikke angitt materiale
NOR25079                              Syst
          Us-Morfologi virus Morfologi virus (elektronmikroskopi) i ikke angitt materiale
NOR25284      Us-MRSA                    Syst
                     Påvisning av methicilinresistente Staphylococcus aurerus i ikke angitt ma
NOR15215      Us-Mucin-1                   Syst
                     Mucin-1 i ikke angitt materiale
NPU12748                 Mycoplasma pneumoniae DNA
          Us-Myco. pneumoniae DNA            DNA
NOR25296      Us-Mycoplasma                 Syst
                     Påvisning av Mycoplasma i ikke angitt materiale
NOR05987      Us-Myoglobin                  Syst
                     Myoglobin i ikke angitt materiale
NOR25298                              Syst
          Us-N. gonorrhoeae Påvisning av Neisseria gonorrhoeae i ikke angitt materiale
NPU06039       Us-Nalidiksinsyre                Syst
                      Nalidiksinsyre i ikke angitt materiale
NPU08651       Us-Natrium                   Syst
                      Natrium i ikke angitt materiale
NOR25567  24012013                          Syst
           Us-Nitrofurantoin Nitrofurantoin i ikke angitt materiale
NPU06048                               Syst
           Us-Nitrofurantoin Nitrofurantoin i ikke angitt materiale
NPU13549                               Syst
           Us-Nitrofurantoin Nitrofurantoin i ikke angitt materiale
NOR25562  24012013  Us-Norfloksacin                 Syst
                      Norfloksacin i ikke angitt materiale
NPU06041       Us-Norfloksacin                 Syst
                      Norfloksacin i ikke angitt materiale
NPU13550       Us-Norfloksacin                 Syst
                      Norfloksacin i ikke angitt materiale
NOR15012       Us-NSE                      (NSE)
                      Neuronspesifikk enolaseSyst i ikke angitt materiale
NPU10028                  Nyre-Karbamidclearance
           Us-Nyre-Karbamidclearance            Syst
NPU18219       Us-Nøytrofile                  Syst
                      Nøytrofile i ikke angitt materiale
NOR25561  24012013  Us-Ofloksacin                  Syst
                      Ofloksacin i ikke angitt materiale
NPU13552       Us-Ofloksacin                  Syst
                      Ofloksacin i ikke angitt materiale
NOR25540  24012013  Us-Oksacillin                  Syst
                      Oksacillin i ikke angitt materiale
NPU07422       Us-Oksacillin                  Syst
                      Oksacillin i ikke angitt materiale
NPU13554       Us-Oksacillin                  Syst
                      Oksacillin i ikke angitt materiale
NOR05269       Us-Oksalat                   Syst
                      Oksalat i ikke angitt materiale
NOR25029       U-Sopp        Påvisning av sopp i urin Urin
NPU17531       U-Sopp        Sopp mikroskopi i urin Urin
NOR15186                  Organiske         Syst
           Us-Organiske syrer kvalitativt syrer kvalitativt i ikke angitt materiale
NOR15105       Us-Ornitin                   Syst
                      Ornitin i ikke angitt materiale
NOR05003       Us-Osmolalitet                 materiale
                      Osmolalitet i ikke angitt Syst
NOR05770                               Syst
           Us-Pankreasamylase Pankreasamylase i ikke angitt materiale
NOR25024       Us-Parasitter                  ikke
                      Påvisning av parasitter i Syst angitt materiale
NPU16352       Us-Parvovirus B19 DNAParvovirus B19 DNA     DNA
NOR25533  24012013  Us-Penicillin                  Syst
                      Penicillin i ikke angitt materiale
NPU06008       Us-Penicillin G                 Syst
                      Penicillin G i ikke angitt materiale
NPU13574       Us-Penicillin G                 Syst
                      Penicillin G i ikke angitt materiale
NPU06029       Us-Penicillin V                 Syst
                      Penicillin V i ikke angitt materiale
NPU13555       Us-Penicillin V                 Syst
                      Penicillin V i ikke angitt materiale
NPU03694       U-Spesifikk vekt   Spesifikk vekt i urin   Urin
NPU10126       Us-pH                      angitt
                      Hydrogenion (pH) i ikkeSyst materiale
NOR25539  24012013            Piperacillin+TazobaktamSyst angitt materiale
           Us-Piperacillin+Tazobaktam            i ikke
NPU07424                  Piperacillin+TazobaktamSyst angitt materiale
           Us-Piperacillin+Tazobaktam            i ikke
NPU13558                  Piperacillin+TazobaktamSyst angitt materiale
           Us-Piperacillin+Tazobaktam            i ikke
NPU27774                  Pneumocystis jirovecii(DNA)
           Us-Pneumocystis jirovecii DNA          Syst
NPU14369       Us-Polynukleære                 Syst
                      Polynukleære leukocytter i ikke angitt materiale
NOR05935       Us-proBNP                    Syst
                      Pro-brain natriuretisk peptid (proBNP) i ikke angitt materiale
NOR05875       Us-Progesteron                  materiale
                      Progesteron i ikke angittSyst
NOR05860       Us-Prolaktin                  Syst
                      Prolaktin i ikke angitt materiale
NOR15107       Us-Prolin                    Syst
                      Prolin i ikke angitt materiale
NPU10131       Us-Protein                   Syst
                      Protein Total i ikke angitt materiale
NOR05826                  Proteinelektroforese i ikke angitt materiale
           Us-Proteinelektroforese             Syst
NOR15020       Us-PSA                     Syst
                      Prostataspesifikt antigen (PSA) i ikke angitt materiale
NOR05825       Us-PTH                     Syst
                      Paratyreoideahormon (PTH) i ikke angitt materiale
NOR15187       Us-Purin                    Syst
                      Puriner/pyrimidiner i ikke angitt materiale
NOR25578  24012013  Us-Pyrazinamid                  materiale
                      Pyrazinamid i ikke angittSyst
NPU13560       Us-Pyrazinamid                  materiale
                      Pyrazinamid i ikke angittSyst
NOR25002                               Syst
           Us-Resistens (abs) Resistensbestemmelse (abs) i ikke angitt materiale
NPU13749                               Syst
           Us-Resistens (SIR) Resistensbestemmelse (SIR) i ikke angitt materiale
NOR05827       Us-Retikulocytter               Syst
                     Retikulocytter i ikke angitt materiale
NOR05958       Us-Retinoler                  Syst
                     Retinol (Vitamin A) i ikke angitt materiale
NPU13561       Us-Rifabutin                  Syst
                     Rifabutin i ikke angitt materiale
NOR25571  24012013  Us-Rifampicin                 Syst
                     Rifampicin i ikke angitt materiale
NPU07428       Us-Rifampicin                 Syst
                     Rifampicin i ikke angitt materiale
NPU13562       Us-Rifampicin                 Syst
                     Rifampicin i ikke angitt materiale
NOR15108       Us-Serin                    Syst
                     Serin i ikke angitt materiale
NOR05861       Us-SHBG       KjønnshormonbindendeSyst  globulin (SHBG) i ikke angitt materiale
NOR05360       Us-Sink                    Syst
                     Sink i ikke angitt materiale
NOR15093       Us-Sitrullin                  Syst
                     Sitrullin i ikke angitt materiale
NOR25028       Us-Sopp                    Syst
                     Påvisning av sopp i ikke angitt materiale
NOR25572  24012013                         Syst
           Us-Spektinomycin Spektinomycin i ikke angitt materiale
NPU13564                               Syst
           Us-Spektinomycin Spektinomycin i ikke angitt materiale
NOR15254       Us-Spesifikk vekt               Syst
                     Spesifikk vekt i ikke angitt materiale
NOR25552  24012013  Us-Streptomycin                Syst
                     Streptomycin i ikke angitt materiale
NPU13500       Us-Streptomycin                Syst
                     Streptomycin i ikke angitt materiale
NPU13565       Us-Streptomycin                Syst
                     Streptomycin i ikke angitt materiale
NOR25565  24012013            Sulfametoksazol+Trimetoprim i ikke angitt materiale
           Us-Sulfametoksazol+Trimetoprim         Syst
NPU07436                 Sulfametoksazol+Trimetoprim i ikke angitt materiale
           Us-Sulfametoksazol+Trimetoprim         Syst
NPU13571                 Sulfametoksazol+Trimetoprim i ikke angitt materiale
           Us-Sulfametoksazol+Trimetoprim         Syst
NOR05363       Us-Sur fosfatase                Syst
                     Sur fosfatase i ikke angitt materiale
NOR25582  24012013  Us-Sykloserin                 Syst
                     Sykloserin i ikke angitt materiale
NPU17959       Us-Sykloserin    Syst—Sykloserin      Syst
NOR15109       Us-Taurin                   Syst
                     Taurin i ikke angitt materiale
NPU13567       Us-Teikoplanin                 materiale
                     Teikoplanin i ikke angitt Syst
NOR05862       Us-Testosteron                 materiale
                     Testosteron i ikke angittSyst
NOR25559  24012013  Us-Tetrasyklin                 Syst
                     Tetrasyklin i ikke angitt materiale
NPU07434       Us-Tetrasyklin                 Syst
                     Tetrasyklin i ikke angitt materiale
NPU13568       Us-Tetrasyklin                 Syst
                     Tetrasyklin i ikke angitt materiale
NOR25551  24012013  Us-Tobramycin                 materiale
                     Tobramycin i ikke angittSyst
NPU07435       Us-Tobramycin                 materiale
                     Tobramycin i ikke angittSyst
NPU13569       Us-Tobramycin                 materiale
                     Tobramycin i ikke angittSyst
NOR05956                               Syst
           Us-Tokoferol (alfa) Tokoferol (Vitamin E) (alfa) i ikke angitt materiale
NOR05957                               Syst
           Us-Tokoferol (beta) Tokoferol (Vitamin E) (beta) i ikke angitt materiale
NPU27510       Us-Tokso. gondii DNAToksoplasma gondii DNA   DNA
NOR15110       Us-Treonin                   Syst
                     Treonin i ikke angitt materiale
NPU18106       Us-Triglyserid                 Syst
                     Triglyserid i ikke angitt materiale
NOR25564  24012013  Us-Trimetoprim                 Syst
                     Trimetoprim i ikke angitt materiale
NPU06047       Us-Trimetoprim                 Syst
                     Trimetoprim i ikke angitt materiale
NPU13570       Us-Trimetoprim                 Syst
                     Trimetoprim i ikke angitt materiale
NPU14924       U-Strimmel     Urin-strimmel       Urin
NOR05379       Us-Trombocytter                Syst
                     Trombocytter i uspesifisert materiale
NOR05988       Us-Troponin T                 Syst
                     Troponin T i ikke angitt materiale
NOR15111       Us-Tryptofan                  Syst
                     Tryptofan i ikke angitt materiale
NOR05865       Us-TSH                     Syst
                     Tyreoideastimulerende hormon (TSH) i ikke angitt materiale
NOR15040       Us-Tyreoglobulin                Syst
                     Tyreoglobulin i ikke angitt materiale
NOR15150                 Tyreoglobulinantistoff i ikke angitt materiale
           Us-Tyreoglobulinantistoff           Syst
NOR15112       Us-Tyrosin                   Syst
                     Tyrosin i ikke angitt materiale
NOR15195       U-Sukrose      Sukrose i urin       Urin
NPU27488                 Suksinyladenosin/Kreatinin i urin
           U-Suksinyladenosin/Kreatinin          Urin
NPU27131           U-Sulfitt stiks   Sulfitt-stiks i urin    Urin
NOR05828           Us-Urat                     Syst
                         Urat i ikke angitt materiale
NOR15113           Us-Valin                    Syst
                         Valin i ikke angitt materiale
NOR25563      24012013 Us-Vankomycin    Vankomycin i ikke angittSystmateriale
NPU07437           Us-Vankomycin    Vankomycin i ikke angittSystmateriale
NPU13572           Us-Vankomycin    Vankomycin i ikke angittSystmateriale
NOR25350                     Påvisning av Vankomycinresistente enterokokker i ikke angitt materiale
               Us-Vankomycinresistente enterokokker      Syst
NOR25031           Us-Virus                    Syst
                         Påvisning av virus i ikke angitt materiale
NPU06067           Us-Virus                    Syst
                         Identifikasjon av virus i ikke angitt materiale
NPU16250           Us-VZV DNA      Varicella zoster virus DNA DNA
NOR05939           Us-Østradiol                  Syst
                         Østradiol i ikke angitt materiale
NPU14251           U-Taurin/Kreatinin Taurin/Kreatinin i urin Urin
NPU04282           U-Temazepam     Temazepam i urin      Urin
NPU03547  Utgått  NPU28410 U-Testosteron    Testosteron i urin     Urin
NPU28410           U-Testosteron    Testosterion i urin    Urin
NPU10231           U-Testosteron/d   Testosteron, utskilt i urinUrin
NPU28102                     Testosteron/Epitestosteron i urin
               U-Testosteron/Epitestosteron          Urin
NOR25388           U-THC-syre                   Urin
                         THC-syre (Tetrahydrokannabinolsyre) i urin
NOR25419           U-Tr. vaginalis                 Urin
                         Påvisning av Trichomonas vaginalis i urin
NPU14252           U-Treonin/Kreatinin Treonin/Kreatinin i urin Urin
NPU12286           U-Trichomonas                  Urin
                         Kvantifisering av Trichomonas mikro i urin
NPU18642           U-Trichomonas                  Urin
                         Kvantifisering av Trichomonas vaginalis i urin
NPU14253           U-Tryptofan/KreatininTryptofan/Kreatinin i urin Urin
NPU27029           U-Tymidin/Kreatinin Tymidin/Kreatinin i urin Urin
NPU27027           U-Tymin/Kreatinin Tymin/Kreatinin i urin Urin
NPU14256           U-Tyrosin/Kreatinin Tyrosin/Kreatinin i urin Urin
NPU27022           U-Urasil/Kreatinin Urasil/Kreatinin i urin Urin
NOR05853           U-Urat        Urat i urin        Urin
NPU03959           U-Urat        Urat i urin        Urin
NPU03687           U-Urat/d       Urat, døgnurin       Urin
NPU27055           U-Urat/Kreatinin   Urat/Kreatinin i urin   Urin
NPU27026           U-Uridin/Kreatinin Uridin/Kreatinin i urin Urin
NPU03696           U-Urobilin      Urobilin i urin      Urin
NPU17168  Utgått      U-Urobilinogen    Urobilinogen i urin    Urin
NPU03697                                   Urin
               U-Urobilinogen stiks Urobilinogener (stiks) i urin
NPU14257           U-Valin/Kreatinin  Valin/Kreatinin i urin Urin
NPU08685           U-VMA        Vanillylmandelat (VMA) Urini urin
NPU03739           U-VMA/d                     Urin
                         Vanilinmandelsyre (VMA), utskilt
NPU03802           U-VMA/Kreatinin                 Urin
                         Vanillylmandelat/Kreatinin (VMA) i urin
NOR15293           U-Vokssylindre    Vokssylindre,mikro i urin Urin
NPU27025           U-Xantin/Kreatinin Xantin/Kreatinin i urin Urin
NOR15196           U-Xylose       Xylose i urin       Urin
NOR25377           U-Xylose       Xylose i urin       Urin
NOR05399           U-Xylosebelastning Xylosebelastning i urin Urin
NPU09067  Utgått      U-Zolpidem      Zolpidem i urin      Urin
NPU09069  Utgått      U-Zopiklon      Zopiklon i urin      Urin
NOR05405           U-Østriol      Østriol i urin       Urin
NPU12877                     Chlamydia trachomatis(DNA) i sekret fra vagina
               Vagv-Chlamydia trachomatis DNA         Vagv
NPU12521           vB-BE                      Veneblod
                         Baseoverskudd (BE) i veneblod
NPU10755           vB-Blodgass     Blodgass i veneblod    Veneblod
NOR25396      vB-CO2                    Veneblod
                     Karbondioksyd (CO2) i veneblod
NPU19598                 D
          vB-Deoksyhemoglobin eoksyhemoglobin i veneblodVeneblod
NPU04093      vB-Glukose      Glukose i veneblod    Veneblod
NPU10265      vB-HbO2                    Veneblod
                     Oksyhemoglobin(Fe) i veneblod
NPU14266      vB-HCO3-                   Veneblod
                     Hydrogenkarbonat (HCO3-) i veneblod
NOR05889                 Kalsiumion pH7,4 i veneblod
          vB-Kalsium (ion.pH7,4)            Veneblod
NPU03942      vB-Laktat      Laktat i veneblod    Veneblod
NPU10199      vB-O2-metning    Oksygenmetning i veneblodVeneblod
NOR05985                             Veneblod
          vB-O2-metning kalk. Oksygenmetning kalk. i veneblod
NPU10029      vB-pCO2       pCO2 i veneblod     Veneblod
NPU03995      vB-pH                     Veneblod
                     Hydrogenion (pH) i veneblod
NPU12501      vB-pO2        pO2 i veneblod      Veneblod
NPU09228      vB-Pyruvat      Pyruvat i veneblod    Veneblod
NOR25009      Ve-Autoantistoff               Vev
                     Påvisning av autoantistoff i vev
NOR25217      Ve-Autoantistoff hudAutoantistoff i hud    Vev
NOR15163                 Cytokrom C-oksidase i vev
          Ve-Cytokrom C-oksidase            Vev
NOR25034      Ve-Elektronmikroskopi             Vev
                     Elektronmikroskopisk undersøkelse
NOR25035                             Vev
          Ve-Enzymhistokjemi Enzymhistokjemisk undersøkelse
NOR25532                 Flowcytometrisk     Vev
      16012013 Ve-Flowcytometrisk undersøkelse vev undersøkelse vev
NOR25047      Ve-Frysesnitt                 Vev
                     Histologisk frysesnittsundersøkelse
NOR15166      Ve-Fumarase     Fumarase i vev      Vev
NOR15168                 Glutamatdehydrogenase (GLUDE) i vev
          Ve-Glutamatdehydrogenase           Vev
NOR25048      Ve-Histologi     Histologisk undersøkelse Vev
NOR25091                 Spesialfarging av vev Vev
          Ve-Histologisk spesialfarging
NOR25064                  leukocytter      Vev
          Ve-ImmunfenotypingImmunfenotyping av leukemier/lymfomer i vev (Lymfeknute)
NOR25530                 Immunfluorescensundersøkelse vev
      16012013 Ve-Immunfluorescensundersøkelse vev      Vev
NOR25065                             Vev
          Ve-Immunhistokjemi Immunhistokjemisk undersøkelse
NOR15176      Ve-Magnesium ATPase Magnesium ATPase i vev  Vev
NOR15175                 Malat          Vev
          Ve-Malatdehydrogenase dehydrogenase (MALDE) i vev
NOR25531                 Molekylærpatologisk undersøkelse av vev
      16012013 Ve-Molekylærpatologisk undersøkelse av vevVev
NOR25082      Ve-Morfometri                 Vev
                     Morfometrisk analyse av vev
NOR15179                 NADH-cytokrom C-reduktase (NCYCR) i vev
          Ve-NADH-cytokrom C-reduktase         Vev
NOR15180                 NADH-ferricyanid-reduktase (NFER) i vev
          Ve-NADH-ferricyanid-reduktase         Vev
NOR15160      Ve-Sitratsyntase   Sitratsyntase i vev   Vev
NOR15288                 Suksinat-cytokrom C-reduktase i vev
          Ve-Suksinat-cytokrom C-reduktase       Vev
Benevning Egenskapsart       NPU-definisjon
            Spesifisert komponent
mmol/L  stoffkons.        P(aB)—Base excess; stofk.(aktuel‐norm) = ? mmol/L
     Liste           Pt(aB)—Syre‐base‐status; egenskabsart(liste)
     stoffkons.        P(aB)—Carbondioxid(frit); stofk. = ? mmol/L
     stoffraksjon       Hb(tot.; aB)—Deoxyhæmoglobin; stoffr. = ?
     stoffraksjon       Hb(Fe; tot.; aB)—Oxyhæmoglobin(Fe); stoffr. = ?
mmol/L  stoffkons.        P(aB)—Hydrogencarbonat; stofk.(aktuel; 37 °C) = ? mmol/L
mmol/L  stoffkons.
mmol/L  stoffkons.        P(aB)—Lactat; stofk. = ? mmol/L
     sat.           Hb(Fe; O<sub>2</sub>‐bind.; aB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); mætn. = ?
     metn.frak.
mmol/L  stoffkons.        B(aB)—Oxygen(O<sub>2</sub>; tot.); stofk. = ? mmol/L
kPa    part.tr.         P(aB)—Carbondioxid; tension(Pt‐temp.) = ? kPa
     pH            P(aB)—Hydrogen‐ion; pH(37 °C) = ?
kPa    part.tr.         P(aB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); tension(37 °C) = ? kPa
kPa    part.tr.         P(aB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); tension(Pt‐temp.) = ? kPa
     arb.kons.         Amv—alpha‐1‐Føtoprotein; stofk. = ? nmol/L
µmol/L  stoffkons.        Amv—Bilirubiner; stofk. = ? µmol/L
     pH            Amv—Hydrogen‐ion; pH = ?
10^6/L  ant.kons.         Asc—Leukocytter; antalk. = ? × 10<sup>6</sup>/L
µmol/L               Ercs(B)—6‐Thioguanin‐nukleotidderivat; stofk. = ? µmol/L
     stoffkons. 6-Thioguanine (6-Tgn)
     taxon (liste)

     taxon    Screening Ercs(B)—Erythrocyt‐antigen; taxon = ?

10^9/L  ant.kons.       B—Atypiske celler; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
     arb.kons.       B—Bacterium; arb.k.(0 1 2) = ?
10^9/L  ant.kons.       B—Basophilocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
     ant.fraksjon     Lkcs(B)—Basophilocytter; antalfr. = ?
mmol/L  stoffkons.      P(mixB)—Base excess; stofk.(aktuel‐norm) = ? mmol/L
mmol/L  Stoffkons.      P(cvB)—Base excess; stofk.(aktuel‐norm) = ? mmol/L
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)     Ercs(B)—Erythrocyt‐antigen; taxon(ABO; Rh D) = ?
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     taxon (liste)
µmol/L  stoffkons.      B—Bly; stofk. = ? µmol/L
10^9/L  ant.kons.       B—B‐lymphocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
10^9/L  ant.kons.       B—T‐lymphocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
10^9/L  ant.kons.       B—T‐lymphocytter(helper); antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
10^9/L  ant.kons.       B—T‐lymphocytter(cytotox.); antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
     påvist    Ch
g/dL   massekons.
µg/L   massekons.Ciklosporin B—Ciclosporin; massek. = ? µg/L
     stoffkons.      P(mixB)—Carbondioxid(frit); stofk. = ? mmol/L
mmol/L  Stoffkons.      P(cvB)—Carbondioxid(frit); stofk. = ? mmol/L
     påvist    Coa
     påvist    Cob
     påvist    Dia
     ant.fraksjon (liste) Lkcs(B)—Leukocyttype; antalfr.(liste; mask.)
     ant.kons. (liste)   B—Leukocyttype; antalk.(liste)
ug    mengde
     taxon         B—Bacterium; taxon = ?
     taxon         B—Bacterium; taxon = ?
                B—Epstein‐Barr virus(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Epstein-Barr virus DNA
10^9/L  ant.kons.       B—Eosinophilocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
     ant.fraksjon     Lkcs(B)—Eosinophilocytter; antalfr. = ?
10^9/L  ant.kons.       B—Erythroblaster; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
01    arb.antall      Ercs(B)—Erythrocyt A1‐antigen; arb.antal(0 1) = ?
01    arb.antall      Ercs(B)—Erythrocyt A‐antigen; arb.antal(0 1) = ?
01    arb.antall      Ercs(B)—Erythrocyt B‐antigen; arb.antal(0 1) = ?
01    arb.antall      Ercs(B)—Erythrocyt D‐antigen; arb.antal(0 1) = ?
10^12/L  arb.ant.kons.     B—Erythrocytter; antalk. = ? × 10<sup>12</sup>/L
µg/L   massekons.Everolimus B—Everolimus; massek. = ? µg/L
                B—Erythrocytter; vol.fr. = ?


nmol/L  stoffkons.      Ercs(B)—Folater; stofk. = ? nmol/L
nmol/L  stoffkons.      B—Folater; stofk. = ? nmol/L
     påvist   Fya
     påvist   Fyb
U/g Hb  kat.akt.
mmol/L    stoffkons.       B—Glucose; stofk. = ? mmol/L
       arb.kat.akt.
       Hb
nmol/min/gkat.akt.
       ant.fraksjon      Lkcs(B)—Granulocytter; antalfr. = ?
10^9/L    ant.kons.        B—Granulocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
       stoffraksjon      Hb(Fe; B)—Carbonmonoxidhæmoglobin(Fe); stoffr. = ?
       egenart (liste)     Hb(B)—Hæmoglobintype; egenskabsart(liste)
mmol/L    stoffkons.       P(mixB)—Hydrogencarbonat; stofk.(aktuel; 37 °C) = ? mmol/L
mmol/L    Stoffkons.       P(cvB)—Hydrogencarbonat; stofk.(aktuel; 37 °C) = ? mmol/L
g/dL     massekons.
g/dL     massekons.
       ant.fraksjon      Ercs(B)—Erythrocytter, hæmoglobin F‐holdige; antalfr. = ?
       taxon          Lkcs(B)—Hepatitis C virus(RNA); taxon(genotype) = ?
arb.enh./l arb.kons.         Lkcs(B)—Hepatitis C virus(RNA); arb.stofk. = ? arb.enh./l
µmol/L    stoffkons.       B—Histamin; stofk. = ? µmol/L
taxon                Lkcs(B)—HLA‐A‐antigen; taxon = ?
taxon                Lkcs(B)—HLA‐B‐antigen; taxon = ?
01      arb.antall       Lkcs(B)—HLA‐B‐antigen(B27); arb.antal(0 1) = ?
taxon                Lkcs(B)—HLA‐C‐antigen; taxon = ?
taxon(liste)             Lkcs(B)—HLA‐klasse I‐antigen; taxon(liste)
             HPA-1
       ant.fraksjon      Ercs(B)—Erythrocytter(hypochrome); antalfr. = ?
antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L B—Hæmatopoietiske stamceller; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
       taxon
       ant.fraksjon      Rtcs(B)—Reticulocytter(RNA; høj k.); antalfr. = ?
       påvist    Jka
       påvist    Jkb
       påvist    JMH
       påvist    Jsa
       påvist    K
       påvist    k
nmol/L    stoffkons.       B—Cadmium; stofk. = ? nmol/L
       påvist    Kpa
       påvist    Kpb
mmol/L    stoffkons.
       påvist    Lea
       påvist    Leb
10^9/L    ant.kons.        B—Leukocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
       påvist    Lua
       påvist    Lub
10^9/L    ant.kons.        B—Store ufarvede celler; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
       ant.fraksjon
10^9/L    ant.kons.        B—Lymphocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
       påvist    M
mmol/L    stoffkons.
             Malaria
             Malaria antistoff
pg      ent.masse        Ercs(B)—Hæmoglobin; entitisk masse = ? pg
g/dL     massekons.
fl      ent.vol.        B—Erythrocytter; entitisk vol. = ? fL
     ant.fraksjon     Lkcs(B)—Metamyelocytter; antalfr. = ?
µmol/L             Ercs(B)—6‐Methylthiopurinderivat; stofk. = ? µmol/L
     stoffkons. Metyl-Merkaptopurin
     taxon (ISCN)
     taxon
10^9/L  ant.kons.      B—Monocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
10^9/L  ant.kons.      B—Leukocytter(mononukl.); antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
     ant.fraksjon     Lkcs(B)—Leukocytter(mononukl.); antalfr. = ?

fl    ent.vol.       B—Thrombocytter; entitisk vol. = ? fL
     ant.fraksjon     Lkcs(B)—Myelocytter; antalfr. = ?
     påvist   N
10^9/L  ant.kons.       B—NK‐lymphocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
10^9/L  ant.kons.       B—Neutrophilocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
     ant.fraksjon     Lkcs(B)—Neutrophilocytter; antalfr. = ?
10^9/L  ant.kons.
10^9/L  ant.kons.
     metn.frak.
     stoffkons.      B(mixB)—Oxygen(O<sub>2</sub>; tot.); stofk. = ? mmol/L
mmol/L  stoffkons.      B(cvB)—Oxygen(O<sub>2</sub>; tot.); stofk. = ? mmol/L
     stoffraksjon     Hb(Fe; tot.; mixB)—Oxyhæmoglobin(Fe); stoffr. = ?
     stoffraksjon     Hb(Fe; tot.; cvB)—Oxyhæmoglobin(Fe); stoffr. = ?
     arb.kons.


kPa    part.tr.       Hb(B)—Oxygen(O<sub>2</sub>); tension(halvmætn.) = ? kPa
10^9/L  ant.kons.       B—Leukocytter(polynukl.); antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
     ant.fraksjon     Lkcs(B)—Leukocytter(polynukl.); antalfr. = ?
µmol/L  stoffkons.      Ercs(B)—Protoporphyrin; stofk. = ? µmol/L
mmol/L  stoffkons.      B(vB)—Pyruvat; stofk. = ? mmol/L
     ent.kat.akt.
%               Ercs(B)—Erythrocyt‐volumener; rel.fordelingsbredde(proc.) = ?
pg    ent.masse      Rtcs(B)—Hæmoglobin; entitisk masse = ? pg
10^12/L  ant.kons.      B—Reticulocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
     påvist   Rg
     påvist   Rh-C
     påvist   Rh-c
     påvist   Rh-Cw
     påvist   Rh-D
     påvist   Rh-D svak
     påvist   Rh-e
     påvist   Rh-E
fl    ent.vol.
ug    mengde
     påvist   S
     påvist   s
µg/L   massekons.Sirolimus B—Sirolimus; massek. = ? µg/L
mm/t   hast.        B—Sedimentationsreaktion; længde = ? mm
µg/L   massekons.Takrolimus B—Tacrolimus; massek. = ? µg/L
nmol/L  stoffkons.      B—Thiamin; stofk. = ? nmol/L
     ant.kons.      B—Thrombocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
     ent.kat.akt.      Ercs(B)—Uroporphyrinogendecarboxylase; entitisk kat.akt. = ? kat
     påvist    Wra
     påvist    Xga
mmol/L  stoffkons.       B—Xylose; stofk. = ? mmol/L
     taxon (ISCN)
ug    mengde
     -


     taxon (ISCN)


ug    mengde


µkat/kg  kat.indh.        Chor.villus celle(dyrk.) prot.—Butyryl‐CoA‐dehydrogenase; kat.indh. = ? µkat/kg
     sekv.var. ACADM     DNA(spec.)—ACADM‐gen; sekv.var. = ?
     sekv.var. ACADVL DNA(spec.)—ACADVL‐gen; sekv.var. = ?
     taxon    Adenovirus DNA
     taxon (HGVS) ALB7    DNA(spec.)—TTR‐gen; sekv.var. = ?
     sekv.var. SERPINA1 DNA(spec.)—SERPINA1‐gen; sekv.var. = ?
     sekv.var. ATHAL
     påvist    Aminoglykosidresistens (aac6-aph2) resistens-gen
     påvist    AmpC (ACC) resistens-gen
     påvist    AmpC (ACT) resistens-gen
     påvist    AmpC (CMY) resistens-gen
     påvist    AmpC (DHA) resistens-gen
     påvist    AmpC (FOX) resistens-gen
     påvist    AmpC (LAT) resistens-gen
     påvist    AmpC (MIR) resistens-gen
     påvist    AmpC (MOX) resistens-gen
     sekv.var. AMPD1     DNA(spec.)—AMPD1‐gen; sekv.var. = ?
     taxon (HGVS)
     taxon (HGVS)
     taxon (liste)
     taxon (HGVS) APOE    DNA(spec.)—APOE‐gen; sekv.var. = ?
     sekv.var. APRT      DNA(spec.)—APRT‐gen; sekv.var. = ?
     sekv.var. ASPA      DNA(spec.)—ASPA‐gen; sekv.var. = ?
     sekv.var. AVPR2     DNA(spec.)—AVPR2‐gen; sekv.var. = ?
     påvist    Borrelia burgdorferi DNA
     påvist    Bartonella henselae DNA
     sekv.var. HBB      DNA(spec.)—HBB‐gen; sekv.var. = ?
     påvist    Beta-hemolytiske streptokokker gr. B DNA
     taxon (liste)
     taxon (liste)
     sekv.var. CASR      DNA(spec.)—CASR‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. CDKN1B DNA(spec.)—CDKN1B‐gen; sekv.var. = ?
påvist   Chlamydia psittaci DNA
taxon   Cytomegalovirus DNA
sekv.var. COMT     DNA(spec.)—COMT‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. CPT2     DNA(spec.)—CPT2‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. CYP11B1 DNA(spec.)—CYP11B1‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. CYP2C19 DNA(spec.)—CYP2C19‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. CYP2C9    DNA(spec.)—CYP2C9‐gen; sekv.var. = ?
      CYP2D6
taxon (HGVS)      DNA(spec.)—CYP2D6‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. CYP3A5    DNA(spec.)—CYP3A5‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. CYP4F2    DNA(spec.)—CYP4F2‐gen; sekv.var. = ?
taxon (HGVS)
sekv.var.        DNA(spec.)—DPYD‐gen; sekv.var. = ?
påvist   Escherichia coli (eae) intimin-gen DNA
påvist   Enterohemoragisk E. coli (stxI) toxin-gen DNA
påvist   Enterohemoragisk E. coli (stxII) toxin-gen DNA
påvist   Enterohemoragisk E. coli DNA
påvist   Enteroinvasiv E. coli (ial) invasivitets-gen DNA
påvist   Enteroinvasiv E. coli DNA
taxon (HGVS)
taxon (HGVS)
påvist   Enteropatogen E. coli (bfpA) virulens-gen DNA
påvist   Enteropatogen E. coli DNA
påvist   Ekstendert spektrum betalaktamase (CTXM) resistens-gen
påvist   Ekstendert spektrum betalaktamase (PER) resistens-gen
påvist   Ekstendert spektrum betalaktamase (SHV) resistens-gen
påvist   Ekstendert spektrum betalaktamase (TEM) resistens-gen
påvist   Ekstendert spektrum betalaktamase (VEB) resistens-gen
påvist   Enterotoxigen E. coli (LT-1B) toxin-gen DNA
påvist   Enterotoxigen E. coli (LT-A) toxin-gen DNA
påvist   Enterotoxigen E. coli DNA
påvist   Francisella tularensis DNA
sekv.var. FAH      DNA(spec.)—FAH‐gen; sekv.var. = ?
ent.ant.        DNA(spec.)—F5‐gen(MIM612309.0001); entitisk antal(0 1 2) = ?
      F5 (MIM227400.0001)
sekv.var. FGF23     DNA(spec.)—FGF23‐gen; sekv.var. = ?
      FTL
taxon (HGVS)      DNA(spec.)—FTL‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. GALT     DNA(spec.)—GALT‐gen; sekv.var. = ?
      Screen50
taxon (HGVS)
taxon (HGVS)
taxon (HGVS)
taxon (HGVS)
sekv.var. GLDC     DNA(spec.)—GLDC‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. GNAS     DNA(spec.)—GNAS‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. ITGB3     DNA(spec.)—ITGB3‐gen; sekv.var. = ?
påvist   Helicobacter pylori (cagA) virulens-gen
påvist   Helicobacter pylori (ureC) identifikasjons-gen
påvist   Helicobacter pylori (vacA) virulens-gen
påvist   Helicobacter pylori DNA
      HADHA
taxon (HGVS)      DNA(spec.)—HADHA‐gen; sekv.var. = ?
taxon (ISCN/HGVS)
ent.ant.        DNA(spec.)—HFE‐gen(MIM613609.0001); entitisk antal(0 1 2) = ?
      HFE (MIM235200.0001)
sekv.var. HFE     DNA(spec.)—HFE‐gen; sekv.var. = ?
ent.ant.        DNA(spec.)—HFE‐gen(MIM613609.0002); entitisk antal(0 1 2) = ?
      HFE (MIM235200.0002)
            DNA(spec.)—HFE‐gen(MIM613609.0003); entitisk antal(0 1 2) = ?
sekv.var. HFE (MIM235200.0003)
påvist   HIV-1
taxon   HIV-1 subtype
påvist   Humant immunsviktvirus DNA
      HLA-B*5701
taxon (HGVS)
      HLA-DRB3*0101
      HPA-1
påvist   Humant papillomavirus 11 DNA
påvist   Humant papillomavirus 16 DNA
påvist   Humant papillomavirus 18 DNA
påvist   Humant papillomavirus 6 DNA
påvist   Humant papillomavirus DNA
taxon   Humant papillomavirus DNA
påvist   Herpes simpleks virus type 1 DNA
påvist   Herpes simpleks virus type 2 DNA
påvist   Humant herpesvirus type 6 DNA
påvist   Humant herpesvirus type 7 DNA
påvist   Humant herpesvirus type 8 DNA
sekv.var. IDUA     DNA(spec.)—IDUA‐gen; sekv.var. = ?
tekst
taxon (ISCN)
taxon (kromo-somnummer)
      MCM6
taxon (HGVS)      DNA(spec.)—MCM6‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. LCT     DNA(spec.)—LCT‐gen; sekv.var. = ?
påvist   Legionella DNA
påvist   Listeria monocytogenes DNA
påvist   Mycobacterium avium intracellulare complex DNA
påvist   Mycobacterium tuberculosis complex (KatG) resistens-gen
påvist   Mycobacterium tuberculosis complex (rpoB) resistens-gen
påvist   Mycobacterium tuberculosis complex DNA
påvist   Mycobacterium tuberculosis complex DNA
påvist   Mycobacterium tuberculosis DNA
      MTND4
taxon (HGVS)      DNA(spec.)—MT‐ND4‐gen; sekv.var. = ?
ent.ant.        DNA(spec.)—MTTL1‐gen(MIM590050.0001); entitisk antal(0 1 2) = ?
      MTTL1 (MIM590050.0001)
ent.ant.        DNA(spec.)—MTTK‐gen(MIM590060.0001); entitisk antal(0 1 2) = ?
      MTTK (MIM590060.0001)
ent.ant.        DNA(spec.)—MT‐ATP6‐gen(MIM516060.0001); entitisk antal(0 1 2) = ?
      MT-ATP6 (MIM516060.0001)
påvist   Makrolidresistens (ErmA)-gen
påvist   Makrolidresistens (ErmB)-gen
påvist   Makrolidresistens (ErmC)-gen
påvist   Makrolidresistens (ErmF)-gen
påvist   Makrolidresistens (ErnTR)-gen
påvist   Makrolidresistens (MefA)-gen
påvist   Makrolidresistens (MefE)-gen
påvist   Metallobetalaktamase (GIM) resistens-gen
påvist   Metallobetalaktamase (IMP) resistens-gen
påvist   Metallobetalaktamase (SPM) resistens-gen
påvist   Metallobetalaktamase (VIM) resistens-gen
sekv.var. MEN1     DNA(spec.)—MEN1‐gen; sekv.var. = ?
taxon (HGVS)
tekst
taxon (HGVS)
taxon (ISCN/HGVS)
påvist   Metisillin resistente Staphylococcus aureus DNA
sekv.var. MTHFR     DNA(spec.)—MTHFR‐gen; sekv.var. = ?
      MTHFR (MIM607093.0004)
taxon (HGVS)      DNA(spec.)—MTHFR‐gen(MIM607093.0004); entitisk antal(0 1 2) = ?
      MTHFR (MIM607093.0003)
taxon (HGVS)      DNA(spec.)—MTHFR‐gen(MIM607093.0003); entitisk antal(0 1 2) = ?
påvist   Mycoplasma genitalium DNA
taxon   Mycobacterium DNA
påvist   Neisseria meningitidis DNA
påvist   Neisseria meningitidis serogruppe DNA
sekv.var. NR3C1     DNA(spec.)—NR3C1‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. P2RY12    DNA(spec.)—P2RY12‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. F2R      DNA(spec.)—F2R‐gen; sekv.var. = ?

sekv.var.  PHEX   DNA(spec.)—PHEX‐gen; sekv.var. = ?
ent.ant.       DNA(spec.)—F2‐gen(MIM176930.0009); entitisk antal(0 1 2) = ?
      F2 (MIM176930.0009)

sekv.var. RET      DNA(spec.)—RET‐gen; sekv.var. = ?
påvist   Rh-D
påvist   Rh-E
      RHD
taxon (HGVS)      DNA(spec.)—RHD‐gen; sekv.var. = ?
påvist   Stapylococcus aureus (ETA) exfoliativt toxin A-gen
påvist   Stapylococcus aureus (ETA/ETB) exfoliativt toxin A/B-gen
påvist   Stapylococcus aureus (ETB) exfoliativt toxin B-gen
påvist   Staphylococcus aureus (nuc) identifikasjons-gen
påvist   Staphylococcus aureus (PVL) Panton-Valentine Leucocidin-gen DNA
påvist   Streptococcus pneumoniae (PLY) pneumolysin-gen
      SLC6A4
taxon (HGVS)      DNA(spec.)—SLC6A4‐gen; sekv.var. = ?
påvist   Shigella (ial) invasivitets-gen DNA
sekv.var. FNP1     DNA(spec.)—SLC40A1‐gen; sekv.var. = ?
taxon (ISCN)
påvist   Staphylococcus (mecA) resistens-gen
påvist   Tropheryma whippeli DNA
sekv.var. THRB     DNA(spec.)—THRB‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. TPMT     DNA(spec.)—TPMT‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. TSHB     DNA(spec.)—TSHB‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. TSHR     DNA(spec.)—TSHR‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. UGT1A1 DNA(spec.)—UGT1A1‐gen; sekv.var. = ?
sekv.var. VHL      DNA(spec.)—VHL‐gen; sekv.var. = ?

taxon

sekv.var.  VKORC1 DNA(spec.)—VKORC1‐gen; sekv.var. = ?
påvist   Vankomycin resistente enterokokker (VanA) resistens-gen
påvist   Vankomycin resistente enterokokker (VanC1) resistens-gen
påvist   Vankomycin resistente enterokokker (VanC2) resistens-gen
påvist   Vankomycin resistente enterokokker (VanD) resistens-gen
      påvist   Vankomycin resistente enterokokker (VanG) resistens-gen
      påvist   Vankomycin resistente enterokokker (VanB) resistens-gen
      påvist   Vankomycin resistente enterokokker (VanE) resistens-gen
      påvist   Vankomycin resistente stafylokokker (VanA) resistens-gen
      sekv.var. WNK4    DNA(spec.)—WNK4‐gen; sekv.var. = ?
mg/L    massekons.      Dialysev(perit.)—Albumin; massek. = ? mg/L

mmol/L   stoffkons.       Dialysev(spec.)—Phosphat(P; uorganisk); stofk. = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.       Dialysev(spec.)—Glucose; stofk. = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.       Dialysev(spec.)—Hydrogencarbonat; stofk.(aktuel) = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.       Dialysev(spec.)—Kalium‐ion; stofk. = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.       Dialysev(spec.)—Calcium(II); stofk. = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.       Dialysev(spec.)—Carbamid; stofk. = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.       Dialysev(spec.)—Chlorid; stofk. = ? mmol/L
µmol/L   stoffkons.       Dialysev(spec.)—Creatininium; stofk. = ? µmol/L
10^9/L   ant.kons.        Dialysev(perit.)—Leukocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
mmol/L   stoffkons.       Dialysev(spec.)—Magnesium(II); stofk. = ? mmol/L
µmol/L   stoffkons. Metformin Dialysev(spec.)—Metformin; stofk. = ? µmol/L
mmol/L   stoffkons.       Dialysev(spec.)—Natrium‐ion; stofk. = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.       Ecv—Base excess; stofk.(aktuel‐norm) = ? mmol/L
0 123   arb.antall       Ercs(B)—Complement+immunglobulin; arb.antal(0 1 2 3) = ?
(p.d.e.)              Ercs(B)—Osmotisk tryk‐reaktion; arb.tryk(Frit Hgb/al Hgb = 0,5; 37 °C; pH = 7,40; 0 h; proc.) = ? (
      Frit Hgb/al Hgb = 0,5; 37 °C; pH = 7,40; 0 h;proc.
      arb.kons.
      taxon (liste)

µg/L    massekons.      Spyt—Cocain; massek. = ? µg/L
nmol/L   stoffkons.      Spyt—Cortisol; stofk. = ? nmol/L
      arb.kons. Mycobacterium species
nmol/L   stoffkons.      Spyt—Testosteron; stofk. = ? nmol/L
                 antigen
      arb.innh. Adenovirus F—Adenovirus(ag); arb.indh.(0 1) = ?
      arb.kons.
      taxon (liste)
      arb.kons.
      arb.innh.      F—Hæmoglobin; arb.indh.(0 1 2) = ?
      arb.kons. Campylobacter species
      arb.kons. Clostridium difficile
      taxon        F—Clostridium difficile‐toxin; taxon(A B) = ?
      taxon        F—Tarmpatogene bakterier; taxon = ?
01     arb.innh.      F—Vibrio cholerae; arb.indh.(0 1) = ?
µkat/kg  kat.innh.      F—Pancreaselastase I; kat.indh. = ? µkat/kg
0123    arb.innh.      F—Entamoeba gingivalis; arb.indh.(0 1 2 3) = ?
g/kg    massefraksjon
      arb.kons. Giardia lamblia antigen
µmol/kg stoffkons.       F—Hexacarboxylporphyrin; stofindh. = ? µmol/kg
g/L    massekons.
      massekons.
µmol/kg stoffkons.       F—Heptacarboxylporphyrin; stofindh. = ? µmol/kg
µkat/kg  kat.innh.      Fibrobl. prot.—Carbamoyl‐phosphatsynthase(glutamin‐hydrolyserende); kat.indh. = ? µkat/kg
      k
k/mg proteinat.innh.
      taxon        F—Parasit; taxon = ?
     kat.innh.
µmol/Lmin/mg
mg/kg   masseinnh.      F—Calprotectin; massefr. = ? mg/kg


mmol/L  stoffkons.       F—Natrium‐ion; stofindh. = ? mmol/kg
mol/kg  stoff/masseratio
     arb.kons. Norovirus antigen
mosmol/kg osmolal.        F—Opløst substans; molal. = ? mmol/kg
     arb.kons.
nmol/L  stoffkons.       F—Pentacarboxylporphyrin; stofindh. = ? µmol/kg
     arb.kons.       F—Porphyriner; arb.indh.(0 1 2) = ?
µmol/kg stoffkons.        F—Protoporphyrin; stofindh. = ? µmol/kg
     kat.akt.
nmol/min/mg protein
                 F—Rotavirus(ag); arb.indh.(0 1) = ?
     arb.innh. Rotavirus antigen
     taxon    Salmonella
     arb.kons. Shigella species
     taxon    Tarmpatogene bakterier
     arb.kons.
     arb.kons. Yersinia species
     stoffraksjon      Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1c(Fe); stoffr. = ?
     stoffraksjon      Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A1(Fe); stoffr. = ?
     stoffraksjon      Hb(Fe; B)—Hæmoglobin A2(Fe); stoffr. = ?
     stoffraksjon      Hb(Fe; B)—Hæmoglobin C(Fe); stoffr. = ?
     massekons.       Hb(Fe; B)—Hæmoglobin F(Fe); stoffr. = ?
     stoffraksjon      Hb(Fe; B)—Hæmoglobin S(Fe); stoffr. = ?
     stoffraksjon      Hb(B)—Hæmoglobintype; stoffr.(liste)
     stoffraksjon      Hb(Fe; B)—Methæmoglobin(Fe); stoffr. = ?
     stoffraksjon      Hb(Fe; B)—Sulfhæmoglobin(Fe); stoffr. = ?
                 Hudovf(spec.)—Fungus; taxon = ?
     arb.kons.


     arb.kons.
mmol/L  stoffkons.      P(kB)—Base excess; stofk.(aktuel‐norm) = ? mmol/L
     Liste         Pt(kB)—Syre‐base‐status; egenskabsart(liste)
     stoffkons.      P(kB)—Carbondioxid(frit); stofk. = ? mmol/L
     stoffraksjon     Hb(tot.; kB)—Deoxyhæmoglobin; stoffr. = ?
mmol/L  stoffkons.      B(kB)—Glucose; stofk. = ? mmol/L
     stoffraksjon     Hb(Fe; tot.; kB)—Oxyhæmoglobin(Fe); stoffr. = ?
mmol/L  stoffkons.      P(kB)—Hydrogencarbonat; stofk.(aktuel; 37 °C) = ? mmol/L
mmol/L  stoffkons.
     sat.         Hb(Fe; O<sub>2</sub>‐bind.; kB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); mætn. = ?
     metn.frak.
kPa    part.tr.       P(kB)—Carbondioxid; tension(37 °C) = ? kPa
     pH          P(kB)—Hydrogen‐ion; pH(37 °C) = ?
kPa    part.tr.       P(kB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); tension(37 °C) = ? kPa
µmol/L  stoffkons.      Calculus(U)—Ammonium; arb.indh.(0 1 2) = ?
     arb.kons.       Calculus(U)—Cystin; arb.indh.(0 1 2) = ?
     stoffinnh.(liste)
     arb.innh.       Calculus(U)—Carbonat; arb.indh.(0 1 2) = ?
mmol/L  stoffkons.      Calculus(U)—Magnesium(II); arb.indh.(0 1 2) = ?
                Calculus(U)—Magnesiumammoniumphosphat; arb.indh.(0 1 2) = ?
µmol/L  stoffkons.      Calculus(U)—Oxalat; arb.indh.(0 1 2) = ?
     stoffinnh.(liste)
µmol/L  stoffkons.      Calculus(U)—Urat; arb.indh.(0 1 2) = ?
     arb.innh. (liste)   U—Calculus‐sammensætning; arb.indh.(liste)
     ant.kons.       Ledv(spec.)—Celler; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
mmol/L  stoffkons.      Ledv(spec.)—Glucose; stofk. = ? mmol/L
     arb.kons.       Ledv(spec.)—Krystaller; taxon = ?
U/L    kat.k.        Ledv(spec.)—Lactatdehydrogenase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
10^9/L  ant.kons.       Ledv(spec.)—Leukocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
     arb.kons.       Ledv(spec.)—Mucin; arb.k.(0 1 2) = ?
g/L    massekons.      Ledv(spec.)—Protein; massek. = ? g/L
     kat.innh. Alfa-L-Iduronidase
     stoffkons.
µmol/g protein
µmol/L  stoffinnh.

     kat.innh.
nmol/min/mg protein
     kat.akt.
nmol/min/mg protein
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     taxon (HLA-type)
     protein
nmol/h/mg kat.akt.
     protein
nmol/h/mg kat.akt.
     protein
nmol/h/mg kat.akt.
     kat.innh.
nmol/mg protein/min
     ant.fraksjon     Lymcs(B)—Lymphocytter(vakuoliseret); antalfr. = ?
g/L    massekons.      Lkcs—Protein; massek. = ? g/L
     kat.akt.
µmol/Lmin/mg protein
kPa    part.tr.       Alveoleluft—Carbondioxid; part.tr. = ? kPa
µkat/kg  kat.indh.       Muskelprotein—Cytochrom‐C‐oxidase; kat.indh. = ? µkat/kg
µkat/kg  kat.indh.       Muskelprotein—NADH:ubiquinone reductase (H(+)‐translocating); kat.indh. = ? µkat/kg
µkat/kg  kat.indh.       Muskelprotein—Succinatdehydrogenase (ubiquinon); kat.indh. = ? µkat/kg
pmol/L  Stoffkons.      P—WAP four‐disulfide core domain protein 2; stofk. = ? pmol/L
nmol/L  stoffkons.      P—(24R)‐Hydroxycalcidiol; stofk. = ? nmol/L
pmol/L  stoffkons.      P—Calcitriol+1,25‐Dihydroxyergocalciferol; stofk. = ? pmol/L
pmol/L  stoffkons.      P—Calcitriol; stofk. = ? pmol/L
nmol/L  stoffkons.      P—17‐alpha‐Hydroxyprogesteron; stofk. = ? nmol/L
µmol/L  stoffkons.      P—1‐Methylhistidin; stofk. = ? µmol/L
nmol/L  stoffkons.      P—Calcifediol+25‐Hydroxyergocalciferol; stofk. = ? nmol/L
nmol/L    stoffkons.       P—Calcifediol; stofk. = ? nmol/L
µmol/L    Stoffkons.       P—2‐Decenoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    Stoffkons.       P—2‐Methylmalonoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    Stoffkons.       P—2‐Octenoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
mmol/L    stoffkons.       P—3‐Hydroxybutyrat; stofk. = ? mmol/L
µmol/L    Stoffkons.       P—3‐Hydroxydecanoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    Stoffkons.       P—3‐Hydroxyoctadecenoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    Stoffkons.       P—3‐Hydroxypalmitoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    Stoffkons.       P—3‐Methylglutarylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—3‐Methylhistidin; stofk. = ? µmol/L
mg/L     stoffkons.
       arb.kons.       P—7‐Dehydrocholesterol; arb.k.(0 1) = ?
× 10³ IU/L             P—Acarus siro‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/d70) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. acarus siro d70
U/L     kat.akt.kons.
U/L     kat.kons.
mmol/L    stoffkons.       P—Acetoacetat; stofk. = ? mmol/L
g/L     massekons.Aceton    P—Acetone; massek. = ? g/L
nmol/L               P—Acetylcholinreceptor‐antistof(IgG); stofk. = ? nmol/L
       stoffkons. Acetylcholinreseptor
× 10³ IU/L             P—Cephalosporum acremonium‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m202) = ? × 10³ IU/
       arb.kons. acremonium kiliense m202
µmol/L    Stoffkons.       P—Acrylylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
pmol/L    stoffkons.       P—Corticotropin; stofk. = ? pmol/L
       stoffkons. (liste)   P—Acylcarnitiner+Carnitin; stofk.(liste)
                  antigen
       arb.kons. Adenovirus B—Adenovirus(DNA); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Adenovirus IgA antistoff
(p.d.e.)   arb.kons.       P—Adenovirus‐antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
pmol/L    stoffkons.       P—Vasopressin; stofk. = ? pmol/L
mg/L     massekons.       P—Adiponektin; massek. = ? mg/L
nmol/L    stoffkons.       P—Adrenalinium; stofk. = ? nmol/L
kU/L     arb.kons.       P—alpha‐1‐Føtoprotein; arb.stofk.(IS AFP) = ? × 10³ int.enh./l
10³ IU/L   arb.kons.       P—alpha‐1‐Føtoprotein; arb.stofk.(IS AFP) = ? × 10³ IU/L
µg/L     massekons.       P—alpha‐1‐Føtoprotein; massek. = ? µg/L
× 10³ IU/L  arb.kons. agurk f244 P—Agurk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f244) = ? × 10³ IU/L
units    arb.kons. F-aktin   P—Actin‐antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
       arb.kons.       P—Complement C3b alpha' chain+Complement C3c alpha' chain fragment 1; arb.stofk.(proc.) =
       arb.kons. Aquaporin-4 P—Aquaporin 4‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
× 10³ IU/L             P—Lactalbumin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f76) = ? × 10³ int.enh./l
       arb.kons. a-laktalbumin f76
10³ IU/L              P—Bos
       arb.kons. a-laktalbumin f76 d 4, alpha‐lactalbumin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f76) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons.       P—Alanin; stofk. = ? µmol/L
U/L     kat.k.         P—Alanintransaminase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
g/L     massekons.       P—Albumin; massek. = ? g/L
g/L     massekons.
µkat/L    kat.k.         P—Aldolase; kat.k. = ? µkat/L
pmol/L    stoffkons.       P—Aldosteron; stofk. = ? pmol/L
× 10³ IU/L             P—Amylase‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k87) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. alfa amylase k87
g/L     massekons.       P—alpha 1‐Antitrypsin; massek. = ? g/L
g/L     massekons.       P—Alpha‐1‐globulin; massek. = ? g/L
g/L     massekons.       P—Alpha‐2‐globulin; massek. = ? g/L
µmol/L    stoffkons.       P—alpha‐Aminoadipat; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—alpha‐Aminobutyrat; stofk. = ? µmol/L
       massefraksjon     Prot.(P)—Alpha‐globulin; massefr. = ?
mg/L     massekons.       P—Alifatisk carboxylat(C<sub>22:0</sub>); massek. = ? mg/L
mg/L     massekons.       P—Alifatisk carboxylat(C<sub>24:0</sub>); massek. = ? mg/L
       masseratio       P—Alifatisk carboxylat(C<sub>24:0</sub>)/Alifatisk carboxylat(C<sub>26:0</sub>); masseratio
mg/L     massekons.       P—Alifatisk carboxylat(C<sub>26:0</sub>); massek. = ? mg/L
       masseratio       P—Alifatisk carboxylat(C<sub>26:0</sub>)/Alifatisk carboxylat(C<sub>22:0</sub>); masseratio
× 10³ IU/L             P—Allehånde‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f339‐1) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. allehånde f339
µmol/L    stoffkons.       P—L‐Alloisoleucin; stofk. = ? µmol/L
U/L     kat.k.         P—Basisk phosphatase; kat.k. = ? U/L
U/L     kat.k.         P—Basisk phosphatasetype; kat.k.(liste)
       kat.fraksjon      Basisk phosphatase(P)—Basisk phosphatase, knogletype; kat.fr. = ?
U/L     kat.akt.
nmol/L    stoffkons. Alprazolam P—Alprazolam; stofk. = ? nmol/L
kU/L                P—Alternaria alternata/tenuis‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m6) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Alternaria alternata (A. tenuis), m6 as
mg/L     massekons.alternaria m6P—Alternaria alternata/tenuis‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/m6) = ? mg/L
%      ratio         P—Complementvej, alternativ; egenskabsart(imm.; aktuel/norm) = ?
µmol/L    stoffkons.       P—Aluminium; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L             P—Trefliget ambrosie‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w3) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. amb.trifida w3
× 10³ IU/L             P—Ambrosia psilostachya‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w2) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. ambrosia psilo. w2
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. ambrosia w1—Bynkeambrosie‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w1) = ? × 10³ IU/L
µg/L     massekons.Amfetamin P—Amfetamin; massek. = ? µg/L
                  P
       arb.kons. Amphiphysin—Amphiphysin‐antistof; arb.k.(proc.) = ?
       taxon (mønster)    P—Aminosyre; taxon(mønster) = ?
       stoffkons. (liste)   P—Aminosyre; stofk.(liste)
nmol/L    stoffkons. AmitriptylinP—Amitriptylin; stofk. = ? nmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Ammonium; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L              c6
       arb.kons. AmoksicillinP—Amoxicillin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/c6) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. Ampicillin c5 —Ampicillin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/c5) = ? × 10³ IU/L
U/L     kat.akt.kons. (liste)
       kat.akt.kons. (liste)
       arb.kons. ANA     P—Nucleus‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3) = ?
× 10³ IU/L  arb.kons. ananas f210 P—Ananas‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f210) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. ANCA     P—Neutrophilocytcytoplasma‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3) = ?
kU/L                P—Andefjer‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e86) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. And (fjær), e86 as
nmol/L    stoffkons.       P—Androstendion; stofk. = ? nmol/L
nmol/L    stoffkons.       P—Androsteron; stofk. = ? nmol/L
mmol/L    stoffkons.       P—Anion gap(inkl. K+); stofk. = ? mmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. anis f271 P—Anisfrø‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f271) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. anisakis p4 P—Anisakis‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/p4) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. ansjos f313 P—Ansjos‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f313) = ? × 10³ IU/L
       taxon (liste)
       taxon (liste)     P—Bacterium(ag; spec.); arb.k.(0 1) = ?
µg/L     massekons.       P—Antimüllersk hormon; massek. = ? µg/L
       rel.stoffkons.     P—Plasmininhibitor; rel.stofk.(enz.; aktuel/norm) = ?
       taxon (liste)
       arb.kons. TPO     P—Thyroid‐peroxidase‐antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
kU/L     arb.kons. TPO     P—Thyroid‐peroxidase‐antistof; arb.stofk.(IRP 66/387) = ? × 10³ IU/L
%      rel.stoffkons.     P—Antithrombin; rel.stofk.(enz.; faktor Xa; aktuel/norm) = ?
       taxon         P—Antitrypsintype; taxon = ?
       rel.tid        P—Protein C(aktiveret) resistens; rel.tid(med/uden APC) = ?
s      tid          P—Protein C(aktiveret) resistens; tid(fort. m. P uden faktor V; med APC) = ? s
      rel.tid        P—Protein C(aktiveret) resistens; rel.tid(fort. m. P uden faktor V; med/uden APC) = ?
g/L     massekons.      P—Apolipoprotein A1; massek. = ? g/L
g/L     massekons.
mg/L    massekons.      P—Apolipoprotein(a); massek. = ? mg/L
g/L     massekons.      P—Apolipoprotein B; massek. = ? g/L
kU/L               P—Appelsin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f33) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Appelsin, f33 as
× 10³ IU/L arb.kons. aprikos f237P—Abrikos‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f237) = ? × 10³ IU/L
s      tid          P—Koagulation, overflade‐induceret; tid = ? s
× 10³ IU/L             f297
      arb.kons. arabic. gumP—Gummi arabicum‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f297) = ? × 10³ IU/L
µmol/L   stoffkons.      P—Arginin; stofk. = ? µmol/L
U/L     kat.k.        P—Aspartattransaminase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
      arb.kons. ASCA IgA P—Saccharomyces cerevisiae‐antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
      arb.kons. ASCA IgG P—Saccharomyces cerevisiae‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
kU/L               P—Ascaris suum‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/p1) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Ascaris, p1 as
                 P—Ask, europæisk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/t25‐1) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. ask europeisk art t25
× 10³ IU/L arb.kons. ask t15   P—Ask, hvid‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t15) = ? × 10³ IU/L
µmol/L   stoffkons.      P—Asparagin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.      P—Aspartat; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L arb.kons. asparges f261P—Asparges‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f261) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Aspergillus antigen
(p.d.e.)             P—Aspergillus‐antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
      arb.kons. Aspergillus antistoff
                 P—Aspergillus
× 10³ IU/L arb.kons. aspergillus flavus m228 flavus‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/m228) = ? × 10³ IU/L
mg/L               P—Aspergillus
      massekons.Aspergillus flavus m228 flavus‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/m228) = ? mg/L
mg/L               P—Aspergillus
      massekons.Aspergillus fumigatus as fumigatus‐antistof(IgG); massek.(IRP 67/86; NCCLS/m3) = ? mg/L
kU/L               P—Aspergillus fumigatus‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m3) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Aspergillus fumigatus, m3 as
      arb.kons. Aspergillus katalase antistoff
                 P—Aspergillus niger‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m207) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. aspergillus niger m207
mg/L               P—Aspergillus niger‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/m207) = ? mg/L
      massekons.Aspergillus niger m207
                 P—Aspergillus terreus‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/m36) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. aspergillus terrus m36
mg/L               P—Aspergillus
      massekons.Aspergillus versicolor m25 versicolor‐antistof(IgG); massek.(IRP 67/86; Gm25) = ? mg/l
mg/L               P—Aspergillus versicolor‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/m25‐1) = ? mg/L
      massekons.(CLSI2009/m25-1)
      arb.kons. Astrovirus antigen
      arb.kons. Azurocidin P—Azurocidin‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
µg/L    massekons.Atazanavir P—Atazanavir; massek. = ? µg/L
                 P—Makrel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f206) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. atlanterhavsmakrell f206
                 P—Aubergine‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f262) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. aubergine f262
                 P—Aureobasidium
× 10³ IU/L arb.kons. aureobasidium pullulans m12 pullulans‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m12) = ? × 10³ IU/L
      taxon (liste)
× 10³ IU/L arb.kons. avocado f96 P—Avocado‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f96) = ? × 10³ IU/L
      a
proc.(p.d.e.) rb.stoffkons.    P—Bordetella pertussis‐antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
012     arb.kons.       P—Bordetella pertussis‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.kons. Bordetella pertussis IgA antistoff FHA
      arb.kons. Bordetella pertussis IgA antistoff PT
      arb.kons. Bordetella pertussis IgG antistoff FHA
      arb.kons. Bordetella pertussis IgG antistoff PT
      arb.kons. Bordetella pertussis IgM antistoff FHA
      arb.kons. Bordetella pertussis IgM antistoff PT
                 P—Bacterium(DNA); taxon = ?
kU/L               P—Banan‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f92) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Banan, f92 as
                 P—Basilikum‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f269) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. basillikum f269
× 10³ IU/L              P—Bermudagræs‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g2) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. bermudagress g2
g/L     massekons.       P—Beta‐1‐globulin; massek. = ? g/L
U/mL                 P—beta‐2‐Glycoprotein I‐antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons. Beta2 Glykoprotein1 IgM
g/L     massekons.       P—Beta‐2‐globulin; massek. = ? g/L
                   P—beta‐2‐Glycoprotein I‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Beta2-Glykoprotein I asG
                   P—beta‐2‐Glycoprotein I‐antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Beta2-Glykoprotein I asM
                   P—beta‐2‐Glycoprotein I‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons. Beta2 Glykoprotein1 IgG
µg/L     massekons.       P—beta‐2‐Microglobulin; massek. = ? mg/L
µmol/L    stoffkons.       P—beta‐Alanin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—beta‐Aminoisobutyrat; stofk. = ? µmol/L
mg/L     massekons.       P—Beta‐globulin; massek. = ? g/L
mg/L     massekons.       P—Prostaglandin D‐synthase; massek. = ? mg/L
g/L     massekons.Bie-gift as P—Bigift‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/i1) = ? mg/L
kU/L                 P—Bigift‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/i1) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Bie-gift, i1 as
mg/L     massekons.bigift i1   P—Bigift‐antistof(IgG4); massek.(NCCLS/i1) = ? mg/L
µmol/L    stoffkons.       P—Bilirubiner; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Bilirubin(konjugeret); stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P(neonatal)—Bilirubin(konjugeret); stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Bilirubin(ukonjugeret); stofk. = ? µmol/L
       arb.kons.        P—Bilirubiner; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
g/L     massekons.Binyrebark
       arb.kons. Binyrebark P—Binyrebark‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
U/L     kat.akt.kons.
mg/L     massekons.bjørk t3   P—Birk‐antistof(IgG); massek.(IRP 67/86; NCCLS/t3) = ? mg/L
mg/L     massekons.bjørk t3   P—Birk‐antistof(IgG4); massek.(NCCLS/t3) = ? mg/L
kU/L     arb.kons. Bjørk as   P—Birk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t3) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. bjørnebær f211P—Brombær‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f211) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L              P—Lactoglobulin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f77) = ? × 10³ int.enh./l
       arb.kons. b-laktoglobulin f77
10³ IU/L               P—Bos
       arb.kons. b-laktoglobulin f77 d 5, beta‐lactoglobulin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f77) = ? × 10³ IU/L
                   P—Blastomyces‐antistof;
       arb.kons. Blastomyces dermatitidis antistoff arb.k.(0 1) = ?
× 10³ IU/L              P—Blæksprutte, stillehavs‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f58) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. blekksprut 10 f58
× 10³ IU/L              P—Blæksprutte, ottearmet‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f59) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. blekksprut 8 f59
× 10³ IU/L              P—Blæksprutte, tiarmet‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f258) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. blekksprut f258
× 10³ IU/L  arb.kons. blidnesle w21 P—Skræppe‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w21) = ? × 10³ IU/L
       taxon (liste)
       arb.kons.
× 10³ IU/L              P—Blomia
       arb.kons. blomia tropicalis d201 tropicalis‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/d201) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L              P
       arb.kons. blomkål f291—Blomkål‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f291) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons.       P—Bly; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. blå vikke f310P—Græs‐fladbælg‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f310) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. blåbær f288  P—Blåbær‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f288) = ? × 10³ IU/L
kU/L                 P—Blåmusling‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f37) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Blåskjell, f37 as
pmol/L    stoffkons.       P—Brain natriuretisk peptid; stofk. = ? pmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. bokhvete f11 P—Boghvedefrø‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f11) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. bomull o1 P—Bomuld‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/o1) = ? × 10³ IU/L
0 (1) 1   arb.kons.        P—Borrelia burgdorferi‐antistof(IgG); arb.k.(0 (1) 1) = ?
                   antistoff
       arb.kons. Borrelia IgGP—Borrelia burgdorferi‐antistof(IgG); arb.k.(0 (1) 1) = ?
0 (1) 1   arb.kons.        P—Borrelia burgdorferi‐antistof(IgM); arb.k.(0 (1) 1) = ?
                   P—Borrelia
       arb.kons. Borrelia IgM antistoff burgdorferi‐antistof(IgM); arb.k.(0 (1) 1) = ?
mg/L     massekons.       P—Bos d 4, alpha‐lactalbumin‐antistof(IgA); massek.(CLSI2009/f76) = ? mg/L
mg/L     massekons.      P—Bos d 5, beta‐lactoglobulin‐antistof(IgA); massek.(CLSI2009/f77) = ? mg/L
mg/L                m7
       massekons.bot.cinerea P—Botrytis cinerea‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/m7) = ? mg/L
× 10³ IU/L             P—Botrytis cinerea‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m7) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. botrytis cinerea m7
× 10³ IU/L             P—Insulin, bovint‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/c71) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. bovin insulin c71
       arb.kons. BP180    P—Collagen alpha‐1(XVII) chain‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons. BPI     P—Baktericidalt permeabilitets øgende protein‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
× 10³ IU/L             P—Stor Nælde‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w20) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. brennesle w20
× 10³ IU/L             P—Hindbær‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f343) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. bringebær f343
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. broccoli f260—Broccoli‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f260) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Almindelig jujube‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f336‐1) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. brystbær f336
× 10³ IU/L  arb.kons. BSA e204 P—Bovint serumalbumin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e204) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Bukkehorn‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f305) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. bukkhornkløver f305
nmol/l    stoffkons.      P—Buprenorphin; stofk. = ? nmol/L
kU/L                P
       arb.kons. Burot, w6 as —Grå bynke‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w6) = ? × 10³ IU/L
ng/ml    massekons.Busulfan
kU/L                 f6 as
       arb.kons. Bygg (korn),P—Byg‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f6) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Byg‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g201) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. byggpollen g201
× 10³ IU/L  arb.kons. bøk t5   P—Bøg, amerikansk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t5) = ? × 10³ IU/L
       arb.akt.       P—Complement C1‐esteraseinhibitor; arb.akt.(proc.) = ? (p.d.e.)
g/L     massekons.      P—Complement C1‐esteraseinhibitor; massek. = ? g/L
       arb.kons.       P—Cancer‐antigen 125; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons.       P—Cancer‐antigen 19‐9; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons. C-ANCA   P—Neutrophilocytcytoplasma(diffust)‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4 5) = ?
mg/L                m5
       massekons.candida alb P—Candida albicans‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/m5) = ? mg/L
kU/L                P—Candida albicans‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m5) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Candida albicans (yeast), m5 as
       arb.kons. Candida antigen
       arb.kons. Candida antistoff
µmol/L    Stoffkons.      P—Carbamazepin(frit); stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L              f202
       arb.kons. cashewnøttP—Cashewnød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f202) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—CCD;
       arb.kons. CCD; MUXF3 o214 MUXF3 Bromelain‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/o214) = ? × 10³ IU/L
EliA U/ml  arb.kons. CCP     P—Cyklisk citrullineret peptid‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
       stoffraksjon     Transferrin(P)—Kulhydratfattigt transferrin; stoffr. = ?
       arb.kons.       P—Kulhydratfattigt transferrin; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
µg/L     massekons.      P—Carcinoembryonalt antigen; massek. = ? µg/L
× 10³ IU/L  arb.kons. cefaclor c7 P—Cefaclor‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/c7) = ? × 10³ IU/L
EliA U/ml  arb.kons. CENP B   P—Major centromere autoantigen B‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
EliA U/ml  arb.kons. CENP B   P—Major centromere autoantigen B‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
g/L     massekons.      P—Ferroxidase; massek. = ? g/L
       arb.kons. Chlamydia pneumoniae IgA antistoff
                  P—Chlamydophila pneumoniae‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Chlamydia pneumoniae IgG antistoff
                  P—Chlamydophila pneumoniae‐antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Chlamydia pneumoniae IgM antistoff
       arb.kons. Chlamydia trachomatis
× 10³ IU/L             P—Chaetomium globosum‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m208) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. chaetomium globosum. m208
× 10³ IU/L             P—Champignon‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f212) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. champignon f212
× 10³ IU/L             f81
       arb.kons. cheddarost P—Cheddarost‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f81) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             f279
       arb.kons. chilipepper P—Chilipeber‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f279) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Chinchilla‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e208) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Chinchilla e208
       arb.kons. Chlamydia sp. IgA antistoff
       arb.kons. Chlamydia sp. IgG antistoff
       arb.kons. Chlamydia sp. IgM antistoff
      arb.kons. Chlamydia pneumoniae/psiittaci antistoff
                  P—Spansk makrel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f50) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. chubmakrell f50
nmol/L   stoffkons. Citalopram P—Citalopram; stofk. = ? nmol/L
U/L     kat.k.         P—Creatinkinase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
      kat.k.         P—Creatinkinasetype; kat.k.(liste)
U/L     kat.akt.kons.
U/L     kat.akt.kons.
µg/L    massekons.       P—Creatinkinase MB; massek. = ? µg/L
U/L     kat.akt.kons.
U/L     kat.akt.kons.
                  difficile toksin botulinum‐toxin A; arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Clostridium P—ClostridiumA
      arb.kons. Clostridium difficile toksin A/B
                  difficile toksin botulinum‐toxin B; arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Clostridium P—ClostridiumB
mg/L                P—Cladosporium herbarum‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/m2) = ? mg/L
      massekons.cladosporium herb. m2
kU/L                P—Cladosporium herbarum‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m2) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Cladosporium herbarum (Hormodendrum), m2 as
mg/L                P—Cladosporium
      massekons.cladosporium.cladosp m26 cladosporioides‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/m26‐1) = ? mg/L
      arb.kons. Cytomegalovirus antigen
      arb.kons. Cytomegalovirus antistoff
                  P—Cytomegalovirus(DNA); antalk. = ? × 10<sup>6</sup>/L
      ant.kons. Cytomegalovirus DNA
                  P—Cytomegalovirus‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.kons. Cytomegalovirus IgG antistoff
      arb.kons. Cytomegalovirus IgG antistoff
      ratio    Cytomegalovirus IgG ratio spinalvæske:serum
                  P—Cytomegalovirus‐antistof(IgM); arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.kons. Cytomegalovirus IgM antistoff
                  P—Coccidioides‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Coccidioides immitis/posadasii
                  f323
× 10³ IU/L arb.kons. conalbuminP—Gal d 3, Conalbumin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f323) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Coxsackievirus antigen
nmol/L   stoffkons.       P—Proinsulin C‐peptid; stofk. = ? nmol/L
pmol/L   stoffkons.       P—Proinsulin C‐peptid; stofk. = ? pmol/L
mg/L    massekons.       P—C‐reaktivt protein; massek. = ? mg/L
      arb.kons. CV2     P—Dihydropyrimidinase‐relateret protein 5‐antistof; arb.k.(proc.) = ?
      arb.kons. CYP-21    P—Steroid‐21‐hydroxylase‐antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
mg/L    massekons.       P—Cystatin C; massek. = ? mg/L
µmol/L   stoffkons.       P—Cystathionin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.       P—Cystin; stofk. = ? µmol/L
      a
proc.(p.d.e.) rb.stoffkons.    P—Cytomegalovirus‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
012     arb.kons.       P—Cytomegalovirus‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
      a
proc.(p.d.e.) rb.stoffkons.    P—Cytomegalovirus‐antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
012     arb.kons.       P—Cytomegalovirus‐antistof(IgM); arb.k.(0 1 2) = ?
mg/L    massekons.d.pteronys d1P—Dermatophagoides pteronyssinus‐antistof(IgG4); massek.(NCCLS/d1) = ? mg/L
× 10³ IU/L arb.kons. daddel f289P—Daddel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f289) = ? × 10³ IU/L
µg/L    massekons.Darunavir P—Darunavir; massek. = ? µg/L
mg/L    massekons.       P—Fibrin D‐dimer; massek. = ? mg/L
      arb.kons. Gliadin IgG P—Deamideret gliadin peptid‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
µmol/L               P—Dextropropoxyphen; stofk. = ? µmol/L
      stoffkons. Dekstropropoksyfen
      arb.kons. Denguevirus IgG antistoff
01     arb.kons.       P—Denguevirus‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Denguevirus IgM antistoff
012     arb.kons.       P—Denguevirus‐antistof(IgM); arb.k.(0 1 2) = ?
nmol/L   stoffkons.       P—Desoxycorticosteron; stofk. = ? nmol/L
mol/L    stoffkons.       P—Cortodoxon; stofk. = ? nmol/L
kU/L     arb.kons. Dermatophagoides pteronyssinus as
nmol/L                P—N‐Desmethylflunitrazepam; stofk. = ? nmol/L
       stoffkons. Desflunitrazepam
nmol/L                P—Desmethylclomipramin; stofk. = ? nmol/L
       stoffkons. Desklomipramin
nmol/L                P—Nordazepam; stofk. = ? nmol/L
       stoffkons. Desmetyldiazepam
µg/L                 P—N‐Desmethylclobazam; massek. = ? µg/L
       massekons.Desmetyldiazepam
                   1
       arb.kons. DesmogleinP—Desmoglein 1‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
                   3
       arb.kons. DesmogleinP—Desmoglein 3‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
µmol/L    stoffkons.       P—Dehydroepiandrosteronsulfat; stofk. = ? µmol/L
nmol/L    stoffkons. Diazepam P—Diazepam; stofk. = ? nmol/L
nmol/L    stoffkons. Digitoksin P—Digitoxin; stofk. = ? nmol/L
nmol/L    stoffkons. Digoksin P—Digoxin; stofk. = ? nmol/L
nmol/L    stoffkons.       P—Androstanolon; stofk. = ? nmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. dill f277 P—Dild‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f277) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Dimorfe sopp antistoff
       taxon (liste)
µmol/L    Stoffkons.       P—Dodecenoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
       arb.kons. dsDNA     P—DNA(dobbeltstrenget)‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. dsDNA     P—DNA(dobbeltstrenget)‐antistof(IgG); arb.stofk.(IS WO/80) = ? × 10³ IU/L
mg/L                 P—Due(serum,fjer,fæces)‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/e91‐1) = ? mg/L
       massekons.due protein/fjær/lort e91
× 10³ IU/L  arb.kons. Duefjær e215 P—Duefjer‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e215) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. duelort e7 P—Duefæces‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e7) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Entamoeba histolytica antigen
       arb.kons. Epstein-Barr virus EA antistoff
       arb.kons. Epstein-Barr virus EA IgG antistoff
       arb.kons. Epstein-Barr virus EA IgM antistoff
                   P—Epstein‐Barr virus
       arb.kons. Epstein-Barr virus EBNA antistoff nukleær‐antistof(IgG); arb.k.(0 (1) 1) = ?
       arb.kons. Epstein-Barr virus VCA IgG antistoff
       ratio    Epstein-Barr virus IgG ratio spinalvæske:serum
       arb.kons. Epstein-Barr virus VCA IgM antistoff
                   P—Epstein‐Barr virus capsid‐antistof(IgM); arb.k.(0 (1) 1) = ?
       arb.kons. Epstein-Barr virus VCA IgM antistoff
× 10³ IU/L              P—Echinococcus granulosus‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/p2) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. echinococcus p2
       arb.kons. Echovirus antigen
µg/L     massekons.       P—Eosinophilocyt‐kationprotein; massek. = ? µg/L
µg/L     massekons.Ecstasy (MDMA)P—3,4‐Methylendioxymetamfetamin; massek. = ? µg/L
kU/L                 P—Hønseæggehvide‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f1) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Eggehvite, f1 as
kU/L                 P—Hønseæggeblomme‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f75) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Eggeplomme, f75 as
× 10³ IU/L  arb.kons. eik t7    P—Eg‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t7) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. einer t6   P—Ene‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t6) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. EJ      P—Glycyl‐tRNA synthetase‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. Elastase P—Leukocytelastase‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
× 10³ IU/L              P
       arb.kons. elgkjøtt f285 —Elgkød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f285) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L              P—Fløjlsgræs‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g13) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. englodnegress g13
× 10³ IU/L  arb.kons. engrapp g8 P—Eng‐rapgræs‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g8) = ? × 10³ IU/L
U/L     kat.akt.kons.
01      arb.kons.        P—Entamoeba histolytica‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Enterovirus antigen
       arb.kons. Enterovirus antistoff
× 10³ IU/L              P—Epicoccum purpurascens‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m14) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. epicoccum purpurascens m14
kU/L     arb.kons. Eple, f49 asP—Æble‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f49) = ? × 10³ IU/L
nmol/l    massekons.       P—Ergocalciferol; stofk. = ? nmol/L
kU/L     arb.kons. Erter, f12 asP—Ærter‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f12) = ? × 10³ IU/L
U/L     arb.kons.       P—Erythropoietin; arb.stofk.(two‐site immunoassay; IRP 67/343) = ? IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. estragon f272P—Esdragon‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f272) = ? × 10³ IU/L
mmol/L    massekons.Etanol
g/L     massekons.       P—Ethanol; massek. = ? g/L
µmol/L    stoffkons.       P—Ethanolamin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons. EtosuksimidP—Ethosuximid; stofk. = ? µmol/L
mmol/L    stoffkons. EtylenglykolP—Ethylenglycol; stofk. = ? mmol/L
× 10³ IU/L              k78
       arb.kons. etylenoksydP—Ethylenoxid‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k78) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Eukalyptus‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t18) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. eukalyptus t18
× 10³ IU/L             P—Euroglyphus
       arb.kons. euroglyphus maynei d74 maynei‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/d74) = ? × 10³ IU/L

µmol/L    stoffkons. Felbamat P—Felbamat; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons. Fenazon P—Phenazon; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. fennikel f276P—Fennikel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f276) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             f219
       arb.kons. fennikel frø P—Fennikelfrø‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f219) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons. FenobarbitalP—Phenobarbital; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Phenylalanin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons. Fenytoin P—Phenytoin; stofk. = ? µmol/L
µg/L     massekons.       P—Ferritin; massek. = ? µg/L
kU/L                P—Fersken‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f95) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Fersken, f95 as
g/L     massekons.       P—Fibrinogen; massek.(koag.) = ? g/L
× 10³ IU/L  arb.kons. ficus k81 P—Birkefigen, gummitræ‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k81) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. fiken f328 P—Figen‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f328) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. fink e214 P—Finkefjer‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e214) = ? × 10³ IU/L
nmol/L               P—Flunitrazepam; stofk. = ? nmol/L
       stoffkons. Flunitrazepam
nmol/L    stoffkons.       P—Folat; stofk. = ? nmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. folkodin c261P—Pholcodin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/c261) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Formaldehyd/formalin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k80) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Formaldehyd, k80 as
mmol/L    stoffkons.       P—Phosphat(P; uorganisk); stofk. = ? mmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Phosphoethanolamin; stofk. = ? µmol/L
mmol/L    stoffkons.       P—Phospholipid; stofk. = ? mmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Phosphoserin; stofk. = ? µmol/L
       stoffratio       P—Testosteron/Sexualhormonbindende globulin; stofratio = ?
mmol/L    stoffkons.
µmol/L    stoffkons.       P—Fructosamin; stofk. = ? µmol/L
U/L     arb.kons.       P—Follitropin; arb.stofk.(IRP 78/549) = ? IU/L
pmol/L    stoffkons.       P—Triiodthyronin(frit); stofk. = ? pmol/L
pmol/L    stoffkons.       P—Thyroxin(frit); stofk. = ? pmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. Ftalsyre k79P—Phtalsyreanhydrid‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k79) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Fyr‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t16) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. furu amerikansk art t16
× 10³ IU/L             P—Monterey
       arb.kons. furu amerikansk art t213 fyr‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/t213) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Fusarium moniliforme‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m9) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. fusarium moniliforme m9
µmol/L    stoffkons.       P—Phytanat; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. fårekjøtt f88P—Får, lam‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f88) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons. GabapentinP—Gabapentin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P(fPt)—Galdesalte; stofk. = ? µmol/L
g/L     massekons.       P—Gamma‐globulin; massek. = ? g/L
                  P—Gangliosid GD1a‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. Gangliosid GD1a IgG
                  P—Gangliosid GD1a‐antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
       arb.kons. Gangliosid GD1a IgM
                  P—Gangliosid GD1b‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. Gangliosid GD1b IgG
                  P—Gangliosid GD1b‐antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
       arb.kons. Gangliosid GD1b IgM
                  P—Gangliosid GM1‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. Gangliosid GM1 IgG
                  P—Gangliosid GM1‐antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
       arb.kons. Gangliosid GM1 IgM
                  P—Gangliosid GM2‐antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
       arb.kons. Gangliosid GM2 IgG
                  P—Gangliosid GM2‐antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
       arb.kons. Gangliosid GM2 IgM
                  P—Gangliosid GM3‐antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
       arb.kons. Gangliosid GM3 IgG
                  P—Gangliosid GM3‐antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
       arb.kons. Gangliosid GM3 IgM
                  P—Gangliosid GQ1b‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. Gangliosid GQ1b IgG
                  P—Gangliosid GQ1b‐antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
       arb.kons. Gangliosid GQ1b IgM
                  P—Gangliosid GT1b‐antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
       arb.kons. Gangliosid GT1b IgG
                  P—Gangliosid GT1b‐antistof(IgM); arb.k.(proc.) = ?
       arb.kons. Gangliosid GT1b IgM
pmol/L    stoffkons.       P—Gastrin; stofk. = ? pmol/L
       arb.kons. GBM     P—Glomerulær basalmembran‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3) = ?
       arb.kons. GBM     P—Glomerulær basalmembran‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
kU/L                P—Gedeepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e80) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Geit (epitel), e80 as
× 10³ IU/L             P—Gedemælk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f300) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. geitemelk f300
× 10³ IU/L  arb.kons. gelatin c74 P—Gelatine‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/c74) = ? × 10³ IU/L
mg/L     massekons.GentamycinP—Gentamicin; massek. = ? mg/L
pmol/L    stoffkons.       P—Ghrelin; stofk. = ? pmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. gjær f45 P—Bagerigær‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f45) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. glassvar f311—Glashvarre‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f311) = ? × 10³ IU/L
                  P—Glat
       arb.kons. Glatt muskulatur muskel‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
µg/L     massekons.       P—Gliacelleprotein S‐100b; massek. = ? µg/L
       arb.kons. Gliadin IgA P—Gliadin‐antistof(IgA); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Gliadin IgG P—Gliadin‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
pmol/L    stoffkons.       P—Glucagon; stofk. = ? pmol/L
mmol/L    stoffkons.       P—Glucose; stofk. = ? mmol/L
       arb.kons.       P—Glutamatdecarboxylase(gad65)‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons.       P—Glutamatdecarboxylase(gad65)‐antistof(IgG); arb.stofk.(ELISA; proc.) = ? (p.d.e.)
µmol/L    stoffkons.       P—Glutamin; stofk. = ? µmol/L
       stoffratio       P—Glutamin/Glutamat; stofratio = ?
µmol/L    stoffkons.       P—Glutamat; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L             P—Glycyphagus
       arb.kons. glycyphagus domesticus d73domesticus‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/d73) = ? × 10³ IU/L
mmol/L    stoffkons.       P—Glycolat; stofk. = ? mmol/L
µg/L     massekons.       P—Glycoprotein hormones alpha chain; massek. = ? µg/L
µmol/L    stoffkons.       P—Glycin; stofk. = ? µmol/L
       arb.kons. Gonade    P—Gonade‐antistof; arb.k.(0 1 2) = ?
       arb.kons. Gp210    P—Nuclear pore membrane glycoprotein 210‐antistof; arb.k.(proc.) = ?
× 10³ IU/L             P—Rødgran‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t201) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. gran amerikansk art t201
× 10³ IU/L             P—Grapefrugt‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f209) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. grapfrukt f209
× 10³ IU/L  arb.kons. gresskar f225P—Græskar‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f225) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Grøn
       arb.kons. grønn bønne f315 bønne‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f315) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L              f263
       arb.kons. grønpepperP—Peber, grøn (umoden)‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f263) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P
       arb.kons. Grå-or, t2 as —El, grå‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t2) = ? × 10³ IU/L
U/L     kat.k.         P—gamma‐Glutamyltransferase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. guajava f292 —Guava frugt‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f292) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons.       P—Guanidinoacetat; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L             f246
       arb.kons. guargummi P—Guar gummi‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f246) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. gulaks g1 P—Gulaks‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g1) = ? × 10³ IU/L
kU/L               P—Gulerod‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f31) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Gulrot, f31 as
kU/L               P—Gåsefjer‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e70) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Gås (fjær), e70 as
mg/L    massekons.gås e70   P—Gåsefjer‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/e70) = ? mg/L
      arb.kons. Haemophilus influenzae antigen
                 P—Helicobacter‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Helicobacter pylori antistoff
                 P—Helicobacter pylori‐antistof(IgG); arb.k.(0 (1) 1) = ?
      arb.kons. Helicobacter pylori IgG antistoff
kU/L               P—Hamsterepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e84) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Hamster (epitel), e84 as
g/L    massekons.       P—Haptoglobin; massek. = ? g/L
mg/L    massekons.hassel t4 P—Hassel‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/t4) = ? mg/L
mg/L    massekons.hassel t4 P—Hassel‐antistof(IgG4); massek.(NCCLS/t4) = ? mg/L
kU/L               P
      arb.kons. Hassel, t4 as —Hassel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t4) = ? × 10³ IU/L
kU/L               f17 as
      arb.kons. Hasselnøtt, P—Hasselnød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f17) = ? × 10³ IU/L
kU/L    arb.kons. Havre, f7 asP—Havremel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f7) = ? × 10³ IU/L
                  g14
× 10³ IU/L arb.kons. havrepollenP—Havre, almindelig‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g14) = ? × 10³ IU/L
konfirm;0 1arb.kons.       P—Hepatitis B virus s‐antigen; arb.k.(konfirm; 0 1) = ?
                 P—Hepatitis B virus(DNA); arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Hepatitt B virus DNA
U/L    arb.kons.       P—Choriogonadotropin; arb.stofk.(IS 75/537) = ? IU/L
pmol/L   stoffkons.       P—Choriogonadotropin; stofk. = ? pmol/L
U/L    arb.kons.       P—Choriogonadotropin+beta‐kæder; arb.stofk.(IS 75/537) = ? IU/L
mmol/L   stoffkons.
mmol/L   stoffkons.       P—Hydrogencarbonat; stofk.(pCO<sub>2</sub> = 5,3 kPa; 37 °C) = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.       P—Cholesterol+ester, i HDL; stofk. = ? mmol/L
× 10³ IU/L arb.kons. hegg t44 P—Nældetræ, amerikansk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/t44) = ? × 10³ IU/L
                 P—Helminthosporium halodes‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m8) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. helminthosporium halodes m8
g/L    massekons.
g/dL    massekons.
kU/L    arb.kons.       P—Heparin, lav molmasse; arb.stofk.(enz.; IS 85/600) = ? × 10³ IU/L
012    arb.kons.       P—Hepatitis A virus‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
012    arb.kons.       P—Hepatitis A virus‐antistof(IgM); arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.kons. Hepatitt A antistoff
                 P—Hepatitis
      arb.kons. Hepatitt A IgG antistoff A virus‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
                 P—Hepatitis
      arb.kons. Hepatitt A IgM antistoff A virus‐antistof(IgM); arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.kons. Hepatitt Be antigen
                 antigen
      arb.kons. Hepatitt Bs P—Hepatitis B virus s‐antigen; arb.k.(0 1) = ?
                 antistoff
      arb.kons. Hepatitt Bc P—Hepatitis B virus c‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
01     arb.kons.       P—Hepatitis B virus c‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Hepatitt Bc antistoff
                 IgM antistoff
      arb.kons. Hepatitt Bc P—Hepatitis B virus c‐antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
01     arb.kons.       P—Hepatitis B virus c‐antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
01     arb.kons.       P—Hepatitis B virus e‐antigen; arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Hepatitt Be antistoff
01     arb.kons.       P—Hepatitis B virus e‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
IS 80/549 arb.stoffkons.     P—Hepatitis B virus s‐antigen; arb.stofk.(IS 80/549) = ? IU/L
      arb.kons. Hepatitt Bs antistoff
mU/L               antistoff
      arb.kons. Hepatitt Bs P—Hepatitis B virus s‐antistof; arb.stofk.(IRP W1042) = ? IU/L
IRP W1042 arb.stoffkons.     P—Hepatitis B virus s‐antistof; arb.stofk.(IRP W1042) = ? IU/L
01     arb.kons.       P—Hepatitis B virus(DNA); arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Hepatitt C antigen
      arb.kons. Hepatitt C antistoff
01     arb.kons.       P—Hepatitis C virus‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
01      arb.kons.       P—Hepatitis C virus(RNA); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Hepatitt D antigen
       arb.kons. Hepatitt D antistoff
       arb.kons. Hepatitt E antistoff
       arb.kons. Hepatitt G antistoff
01      arb.kons.       P—Herpes simplexvirus(type 1)‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
01      arb.kons.       P—Herpes simplexvirus‐antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
kU/L                e3 as
       arb.kons. Hest (flass),P—Hesteskæl‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e3) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Epstein-Barr virus, heterofile antistoff
× 10³ IU/L             P—Hexahydrophtalic
       arb.kons. hexahydrophtalic anhydid k209 anhydrid‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/k209) = ? × 10³ IU/
× 10³ IU/L  arb.kons. hirse f55 P—Hirsefrø‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f55) = ? × 10³ IU/L
                  P—Histoplasma‐antistof;
       arb.kons. Histoplasma capsulatum antistoff arb.k.(0 1) = ?
µmol/L    stoffkons.       P—Histidin; stofk. = ? µmol/L
       arb.kons. Histon    P—Histon‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. HIV 1 antigen
                  P
       arb.kons. HIV antistoff —Human immundefektvirus 1+2‐antistof; arb.k.(screen; 0 1) = ?
       arb.kons. HIV antistoff
       arb.kons. HIV 2 antigen
       arb.kons. HIV antigen/antistoff
       arb.kons. HIV antistoff
       arb.kons. HIV p24 antigen
× 10³ IU/L  arb.kons. hjort e216 P—Hjorteepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/e216) = ? × 10³ IU/L
       taxon (HLA-type)
       taxon (HLA-type)
0123     arb.kons.       P—HLA‐klasse I‐antistof; arb.k.(0 1 2 3) = ?
0123     arb.kons.       P—HLA‐klasse II‐antistof; arb.k.(0 1 2 3) = ?
µmol/L    stoffkons.       P—Homocystein; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Homocystin; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. honning f247 P—Honning‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f247) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Herpes simpleks virus type 1 antigen
       arb.kons. Herpes simpleks virus type 2 antigen
       arb.kons. Herpes simpleks virus antistoff
                  P—Herpes simplexvirus‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Herpes simpleks virus IgG antistoff
       arb.kons. Herpes simpleks virus IgM antistoff
       arb.kons. HTLV
             HTVL   P—HTLV type I+II‐antistof; arb.k.(liste; screen)
       arb.kons.(liste) virus 1 og 2 antistoff
       arb.kons. Hu      P—ELAV‐like proetein 4‐antistof; arb.k.(proc.) = ?
                  P—Hudbasalmembran antistof(IgG); arb.k.(0 >=10) = ?
       arb.kons. Hud basalmembran
       arb.kons. Hud desmosom P—Intercellulær substans‐antistof(IgG); arb.k.(0 >=10) = ?
       arb.kons. Hud     P—Hud‐antistof(IgG); arb.k.(proc.) = ?
g/L     massekons.Hud
× 10³ IU/L             P—Insulin, humant‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/c73) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. human insulin c73
× 10³ IU/L              o70
       arb.kons. human sædP—Seminalplasma antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/o70) = ? × 10³ IU/L
pmol/L    stoffkons.
012     arb.kons.       P—Parvovirus B‐19‐antistof(IgM); arb.k.(0 1 2) = ?
012     arb.kons.       P—Parvovirus B‐19‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
× 10³ IU/L             P—Humle‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f324) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. humle (øl) f324
× 10³ IU/L             P—Humlebi‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/i205) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. humle,ins i205
kU/L                P—Hummer‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f80) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Hummer, f80 as
kU/L                 e5 as
       arb.kons. Hund(flass),P—Hundeskæl‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e5) = ? × 10³ IU/L
mg/L    massekons.hund e5 P—Hundeskæl‐antistof(IgG4); massek.(NCCLS/e5) = ? mg/L
                 P—Hundeepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e2) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. hund epit. e2
                 g3
× 10³ IU/L arb.kons. hundegressP—Hundegræs‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g3) = ? × 10³ IU/L
                 P—Dermatophagoides pteronyssinus‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/d1) = ? × 10³ IU
arb.kons. arb.kons. Husstøvmidd, d1 as
                 P—Dermatophagoides farinae‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/d2) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. Husstøvmidd, d2 as
kU/L    arb.kons. Hvete, f4 asP—Hvede‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f4) = ? × 10³ IU/L
                 g15
× 10³ IU/L arb.kons. hvetepollenP—Hvede, almindelig‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g15) = ? × 10³ IU/L
                 P—Hvide bønner‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f15) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. hvit bønne f15
× 10³ IU/L arb.kons. hvitløk f47 P—Hvidløg‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f47) = ? × 10³ IU/L
µmol/L              P—7‐hydroxy‐Methotrexat; stofk. = ? µmol/L
      stoffkons. Hydroksymetotreksat
nmol/L   stoffkons.      P—Pregn‐5‐en‐20‐one, 3‐beta,17‐dihydroxy‐; stofk. = ? nmol/L
nmol/L   stoffkons.      P—17‐Hydroxyprogesteron; stofk. = ? nmol/L
µmol/L   stoffkons.      P—4‐Hydroxyprolin; stofk. = ? µmol/L
ng/L    massekons.      P—Orexin‐A; massek. = ? ng/L
× 10³ IU/L arb.kons. hyse f42 P—Kuller‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f42) = ? × 10³ IU/L
      kat.innh.
U/mg protein
g/L    massekons.      P—Immunglobulin A; massek. = ? g/L
      arb.kons.
g/L    massekons.
kU/L    arb.kons.       P—Immunglobulin E; arb.stofk.(IRP 75/502) = ? × 10³ IU/L
nmol/L   stoffkons.       P—Insulinlignende vækstfaktor I; stofk. = ? nmol/L
nmol/L   stoffkons.       P—Insulin‐like growth factor‐binding protein 1; stofk. = ? nmol/L
nmol/L   stoffkons.       P—Insulinlignende vækstfaktor‐bindende protein 3; stofk. = ? nmol/L
g/L    massekons.       P—Immunglobulin G; massek. = ? g/L
      arb.kons.
mg/L    massekons.
      ratio
      massekons. (liste)
g/L    massekons.       P—Immunglobulin G1; massek. = ? g/L
g/L    massekons.       P—Immunglobulin G2; massek. = ? g/L
g/L    massekons.       P—Immunglobulin G3; massek. = ? g/L
g/L    massekons.       P—Immunglobulin G4; massek. = ? g/L
      massekons. (liste)   P—Immunglobulin G‐subklasse; massek.(liste)
g/L    massekons.       P—Immunglobulin M; massek. = ? g/L
      arb.kons.
      ratio
× 10³ IU/L arb.kons. ilder e217  P—Fritte‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e217) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. ildflue i70  P—Ildmyre‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/i70) = ? × 10³ IU/L
p.d.e.    arb.kons.       P—Immunglobulin D; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
g/L     massekons.
       arb.kons. IgA     P—Immunglobulin A‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3) = ?
       massekons. (liste)
       taxon
       stoffmengde
                  Syst(spec.)—Influenza A virus(ag); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Influensavirus A antigen
       arb.kons. Influensavirus A antistoff
01      arb.kons.       P—Influenza A virus‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Influensavirus A og B antigen
                  Syst(spec.)—Influenza B virus(ag); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Influensavirus B antigen
       arb.kons. Influensavirus B antistoff
01      arb.kons.       P—Influenza B virus‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. ingefær f270—Ingefær‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f270) = ? × 10³ IU/L
pg/ml    massekons.       P—Inhibin B; massek. = ? ng/L
       rel.tid        P—Koagulation, vævsfaktor‐induceret; rel.tid(aktuel/norm; INR; IRP 67/40) = ?
kU/L     arb.kons.       P—Insulin; arb.stofk.(IRP 66/304) = ? × 10<sup>‐3</sup> IU/L
pmol/L    stoffkons.       P—Insulin; stofk. = ? pmol/L
U/mL     arb.kons.       P—Insulin‐antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
ng/L     massekons.       P—Interleukin‐1 beta; massek.(proc.) = ? ng/L
ng/L     massekons.       P—Interleukin‐12; massek.(proc.) = ? ng/L
ng/L     massekons.       P—Interleukin‐6; massek.(proc.) = ? ng/L
       arb.kons.       P—Antidepressivum, tricyklisk; arb.k.(0 1 2) = ?
units                P—Intrinsic faktor‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Intrinsic factor
                  P—Intrinsic faktor‐antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons. Intrinsic factor
mg/L                 k77
       massekons.isocyan HDIP—Isocyanat HDI‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/k77) = ? mg/L
mg/L                P—Isocyanat MDI‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/k76) = ? mg/L
       massekons.isocyan MDI k76
mg/L                k75
       massekons.isocyan TDI P—Isocyanat TDI‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/k75) = ? mg/L
kU/L                P—Isocyanat
       arb.kons. Isocyanate HDI, k77 as HDI‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k77) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Isocyanat
       arb.kons. Isocyanate MDI, k76 as MDI‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k76) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Isocyanat
       arb.kons. Isocyanate TDI, k75 as TDI‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k75) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons.       P—Isoleucin; stofk. = ? µmol/L
g/L     massekons.IsopropanolP—Isopropanol; massek. = ? g/L
× 10³ IU/L  arb.kons. ispaghula k72P—Ispaghula(laxativ)‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k72) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons.       P—Jern; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    Stoffkons.       P—Jern; stofk.(60 min) = ? µmol/L
µmol/L    Stoffkons.       P—Jern; stofk.(30 min) = ? µmol/L
µmol/L    Stoffkons.       P—Jern; stofk.(60 min) = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Jern; stofk.(0 min) = ? µmol/L
                  P—Histidin‐‐tRNA‐ligase‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. Histidin-tRNA-ligase
                  P—Histidin‐‐tRNA‐ligase‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons. Histidin-tRNA-ligase
× 10³ IU/L  arb.kons. joh.brød f296P—Johannesbrød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f296) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Jordbær‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f44) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Jordbær, f44 as
× 10³ IU/L  arb.kons. kaffe f221 P—Kaffe‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f221) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L              k70
       arb.kons. kaffebønne P—Grøn kaffebønne‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k70) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. kakao f93 P—Kakao‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f93) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Kakerlak, orientalsk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/i207) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. kakkerlakk orientalsk I207
× 10³ IU/L             P—Kakerlak‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/i6) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. kakkerlakk tysk i6
mmol/L    stoffkons.       P—Kalium‐ion; stofk. = ? mmol/L
kU/L                P—Kalkunfjer‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e89) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Kalkun (fjær), e89 as
× 10³ IU/L            f284
      arb.kons. kalkunkjøtt P—Kalkunkød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f284) = ? × 10³ IU/L
U/L    arb.kons.
pmol/L   stoffkons.       P—Calcitonin; stofk. = ? pmol/L
mmol/L   stoffkons.       P—Calcium(II); stofk. = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.       P—Calcium‐ion(frit); stofk. = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.       P—Calcium‐ion(frit); stofk.(pH = 7,40) = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.
× 10³ IU/L            P—Kamille‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w206) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. kamilleblomst w206
× 10³ IU/L            P—Musling‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f207) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. kamskjell f207
kU/L               P—Kanariefjer‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e201) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Kanariefugl(fjær), e201 as
mg/L               P—Kanariefjer‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/e201) = ? mg/L
      massekons.kanarifugl e201
× 10³ IU/L arb.kons. kanel f220 P—Kanel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f220) = ? × 10³ IU/L
kU/L               P—Kaninepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e82) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Kanin (epitel), e82 as
      masseratio       P—Kappa‐kæde(Ig)(frit)/Lambda‐kæde(Ig)(frit); masseratio = ?
g/L    massekons.       P—Kappa‐kæde(Ig); massek. = ? g/L
mg/L    massekons.       P—Kappa‐kæde(Ig)(frit); massek. = ? mg/L
µmol/L   stoffkons. KarbamazepinP—Carbamazepin; stofk. = ? µmol/L
mmol/L   stoffkons.       P—Carbamid; stofk. = ? mmol/L
                 P—Kardemomme‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f267) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. kardemomme f267
                 P—Cardiolipin‐antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
      arb.kons. Kardiolipin IgM
                 P—Cardiolipin‐antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Kardiolipin IgM
g/L    massekons.Kardiolipin IgG
g/L    massekons.Kardiolipin IgM
                 P—Cardiolipin‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
      arb.kons. Kardiolipin IgG
01                P—Cardiolipin‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Kardiolipin IgG
µmol/L   stoffkons. KarisoprodolP—Carisoprodol; stofk. = ? µmol/L
                 P—Carminrødt(E120)‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f340) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. karmosinrød f340
µmol/L   stoffkons.       P—Carnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.       P—Decanoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.       P—Lauroylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.       P—Tetradecanoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.
µmol/L   stoffkons.
µmol/L   stoffkons.       P—Palmitoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
      stoffratio
µmol/L   stoffkons.
µmol/L   stoffkons.
µmol/L   stoffkons.       P—Stearoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.
µmol/L   stoffkons.
µmol/L   stoffkons.       P—Acetylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.       P—Alifatisk carboxylat(C<sub>22:0</sub>); stofk. = ? mmol/L
µmol/L   stoffkons.       P—Alifatisk carboxylat(C<sub>26:0</sub>); stofk. = ? mmol/L
      stoffratio       P—Alifatisk carboxylat(C<sub>26:0</sub>)/Alifatisk carboxylat(C<sub>22:0</sub>); stofratio = ?
µmol/L   stoffkons.       P—Propionylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.       P—Butyrylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
      stoffratio       P—Butyrylcarnitin/Propionylcarnitin; stofratio = ?
µmol/L   stoffkons.
µmol/L   stoffkons.       P—Isovalerylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
      stoffratio       P—Isovalerylcarnitin/Propionylcarnitin; stofratio = ?
µmol/L    stoffkons.       P—Glutarylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Hexanoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Octanoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Carnitin(frit); stofk. = ? µmol/l
µmol/L    stoffkons.
µmol/L    stoffkons.       P—beta‐Caroten; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. karri f281 P—Karry‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f281) = ? × 10³ IU/L
U/L     arb.kons.        P—Carcinoembryonalt antigen; arb.stofk.(IRP 73/601) = ? IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. karve f265 P—Kommen‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f265) = ? × 10³ IU/L
10³ IU/L   arb.kons. kasein f78 P—Bos d 8, Casein‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f78) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. kasein f78 P—Casein‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f78) = ? × 10³ int.enh./l
× 10³ IU/L  arb.kons. kastanje f299 P—Kastanie, ægte‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f299) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Cathepsin P—Cathepsin G‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
kU/L                 e1 as
       arb.kons. Katt (flass), P—Katteskæl og epitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e1) = ? × 10³ IU/L
mg/L     massekons.katt e1    P—Katteskæl og epitel‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/e1) = ? mg/L
mg/L     massekons.katt e1    P—Katteskæl og epitel‐antistof(IgG4); massek.(NCCLS/e1) = ? mg/L
× 10³ IU/L  arb.kons. kikert f309 P—Kikært‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f309) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. kirsebær f242 P—Kirsebær‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f242) = ? × 10³ IU/L
kU/L     arb.kons. Kiwi, f84 as P—Kiwifrugt‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f84) = ? × 10³ IU/L
%      ratio          P—Complementvej, klassisk; egenskabsart(imm.; aktuel/norm) = ?
× 10³ IU/L  arb.kons. klegg i204 P—Taborus spp‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/i204) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons. Klobazam
nmol/L                P
       stoffkons. Klomipramin —Clomipramin; stofk. = ? nmol/L
nmol/L    stoffkons. Klonazepam  P—Clonazepam; stofk. = ? nmol/L
× 10³ IU/L              k85
       arb.kons. kloramin T. P—Chloramin T‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k85) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. klorhex c8 P—Chlorhexidin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/c8) = ? × 10³ IU/L
mmol/L    stoffkons.       P—Chlorid; stofk. = ? mmol/L
nmol/L    stoffkons. Klorpromazin P—Chlorpromazin; stofk. = ? nmol/L
s      tid
       rel.tid         P—Koagulation, overflade‐induceret; rel.tid((1 del pt‐P+1 del n‐Pool)/n‐Pool) = ?
             Koagulasjonsfaktor II
       rel.stoffkons.     P—Prothrombin; rel.stofk.(koag.; aktuel/norm) = ?
             Koagulasjonsfaktor IX
       rel.stoffkons.     P—Koagulationsfaktor IX; rel.stofk.(koag.; aktuel/norm) = ?
             Koagulasjonsfaktor IX AG
       rel.stoffkons.     P—Koagulationsfaktor IX; rel.stofk.(imm.; aktuel/norm) = ?
                   P—Koagulationsfaktor IX‐antistof; arb.k.(koag.; 0 1 2) = ?
       arb.kons. Koagulasjonsfaktor IX INH
             Koagulasjonsfaktor V
       rel.stoffkons.     P—Koagulationsfaktor V; rel.stofk.(koag.; aktuel/norm) = ?
                   P—Koagulationsfaktor V, aktiveret; arb.stofk.(koag.; proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons. Koagulasjonsfaktor V
             Koagulasjonsfaktor VII
       rel.stoffkons.     P—Koagulationsfaktor VII; rel.stofk.(koag.; aktuel/norm) = ?
                   P—Koagulationsfaktor VII‐antistof; arb.k.(koag.; 0 1 2) = ?
       arb.kons. Koagulasjonsfaktor VII INH
                   P—Koagulationsfaktor VIII; rel.stofk.(koag.; aktuel/norm) = ?
       arb.kons. Koagulasjonsfaktor VIII
                   P—Koagulationsfaktor VIII‐antistof; arb.stofk.(koag.; Bethesda; proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons. Koagulasjonsfaktor VIII INH
             Koagulasjonsfaktor X
       rel.stoffkons.     P—Koagulationsfaktor X; rel.stofk.(koag.; aktuel/norm) = ?
                   P—Koagulationsfaktor X‐antistof; arb.stofk.(koag.; proc.) = ? (p.d.e.)
       stoffkons. Koagulasjonsfaktor X as
             Koagulasjonsfaktor XI
       rel.stoffkons.     P—Koagulationsfaktor XI; rel.stofk.(koag.; aktuel/norm) = ?
             Koagulasjonsfaktor XII
       rel.stoffkons.     P—Koagulationsfaktor XII; rel.stofk.(koag.; aktuel/norm) = ?
U/L                 P—Koagulationsfaktor XII, aktiveret; arb.stofk.(koag.; proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons. Koagulasjonsfaktor XII
             Koagulasjonsfaktor XIII
       rel.stoffkons.     P—Koagulationsfaktor XIII; rel.stofk.(enz.; aktuel/norm) = ?
             Koagulasjonsfaktor XIII AG
       rel.stoffkons.     P—Koagulationsfaktor XIII; rel.stofk.(imm.; aktuel/norm) = ?
pmol/L    stoffkons.       P—Cobalamin; stofk. = ? pmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Kobber; stofk. = ? µmol/L
nmol/L    stoffkons. Kodein    P—Codein; stofk. = ? nmol/L
kU/L                P—Kokosnød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f36) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Kokosnøtt, f36 as
                  P—Mælk, kogt‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f231) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. kokt kumelk f231
mmol/L   stoffkons.       P—Cholesterol+ester; stofk. = ? mmol/L
      stoffratio       P—Cholesterol+ester/Cholesterol+ester, i HDL; stofratio = ?
U/L     kat.akt.kons.
µg/L    massekons.       P(fPt)—Collagen I, krydsbundne C‐terminal telopeptid‐fragmenter; massek. = ? µg/L
ng/L    massekons.       P(fPt)—Collagen I, krydsbundne C‐terminal telopeptid‐fragmenter; massek. = ? ng/L
mg/L    massekons.       P—Complement C1q; massek.(proc.) = ? mg/L
                  P—Complement C1q‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
      arb.kons. Komplement C1q
µmol/L   stoffkons.       P—Complement C2; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.       P—Complement C3; stofk. = ? µmol/L
g/L     massekons.       P—Complement C3; massek. = ? g/L
µmol/L   stoffkons.       P—Complement C3a; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.       P—Complement C3b; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.       P—Complement C4; stofk. = ? µmol/L
g/L     massekons.       P—Complement C4; massek. = ? g/L
× 10³ IU/L arb.kons. koriander f317P—Koriander‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f317) = ? × 10³ IU/L
                  P—Kornsnudebille‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/i202) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. kornsvivel i202
nmol/L   stoffkons.       P—Cortisol; stofk. = ? nmol/L
kU/L                as
      arb.kons. Krabbe, f23P—Krabbe‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f23) = ? × 10³ IU/L
µmol/L   stoffkons.       P—Creatin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.       P—Creatininium; stofk.(enz.) = ? µmol/L
× 10³ IU/L arb.kons. kreps f320 P—Krebs‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f320) = ? × 10³ IU/L
nmol/L   stoffkons.       P—Chromogranin A; stofk. = ? pmol/L
units    arb.kons.       P—Cryoglobulin; arb.k.(0 1 2) = ?
kU/L                P—Hvene‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g9) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Krypkvein, g9 as
      arb.kons. Kryptokokkus antigen
× 10³ arb.enh./l          P—Cryptococcus(ag); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
      arb.kons. Kryptosporidium antigen
kU/L                P—Koskæl‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e4) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Ku (flass), e4 as
      arb.kons. Ku      P—Polymyositis(Ku)‐antistof; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
      arb.kons.       P—Kuldeagglutinin; arb.k.(0 1) = ?
kU/L                P—Komælk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f2) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Melk antistoff
      arb.kons. Kusmavirus (parotittvirus) IgG antistoff
      arb.kons. Kusmavirus (parotittvirus) IgM antistoff
× 10³ IU/L arb.kons. kveite f303 P—Helleflynder‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f303‐1) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Hønsefjer‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e85) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Kylling (fjær), e85 as
                  P—Hønsefæces‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e218) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. kyllingavf. e218
kU/L                f83 as
      arb.kons. Kyllingkjøtt,P—Hønsekød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f83) = ? × 10³ IU/L
                  e219
× 10³ IU/L arb.kons. kyllingprot. P—Hønseserum‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e219) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. kål f216 P—Hvidkål‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f216) = ? × 10³ IU/L
kU/L    arb.kons. Laks, f41 asP—Laks‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f41) = ? × 10³ IU/L
mmol/L   stoffkons.       P(vB)—Lactat; stofk. = ? mmol/L
      arb.kons. Lactoferrin P—Lactoferrin‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
            Laktoglobulin
g/L     massekons.       P—Lambda‐kæde(Ig); massek. = ? g/L
mg/L    massekons.       P—Lambda‐kæde(Ig)(frit); massek. = ? mg/L
µmol/L   stoffkons. Lamotrigin P—Lamotrigin; stofk. = ? µmol/L
      rel.tid        P—Koagulation, russelaktivase X‐induceret; rel.tid(uden/med phospholipid‐inkub.; 1 del pt‐P+1
kU/L                as
      arb.kons. Lateks, k82 P—Latex‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k82) = ? × 10³ IU/L
                  f278
× 10³ IU/L arb.kons. laubærblad P—Laurbærblad‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f278) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. LC1     P—Formimidoyltransferase‐cyclodeaminase‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
U/L     kat.k.        P—Lactatdehydrogenase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
U/L     kat.akt.kons.
U/L     kat.k.        P—Lactatdehydrogenasetype; kat.k.(liste)
mmol/L    stoffkons.      P—Cholesterol+ester, i LDL; stofk. = ? mmol/L
       arb.kons. Legionella antigen
%      ratio         P—Complementvej, mannosebindende lektin; egenskabsart(imm.; aktuel/norm) = ?
× 10³ IU/L             P—Lepidoglyphus
       arb.kons. lepidoglyphus destructor d71 destructor‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/d71) = ? × 10³ IU/L
µg/L     massekons.      P—Leptin; massek. = ? µg/L
pmol/L    stoffkons.      P—Leptin; stofk. = ? pmol/L
µmol/L    stoffkons.      P—Leucin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L               P—Levetiracetam; stofk. = ? µmol/L
       stoffkons. Levetiracetam
nmol/L               P—Levomepromazin; stofk. = ? nmol/L
       stoffkons. Levomepromazin
U/L     arb.kons.       P—Lutropin; arb.stofk.(IS 80/552) = ? IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. lime f306 P—Lime‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f306) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. linfrø f333 P—Hørfrø‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f333) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    Stoffkons.      P—Linoleylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. linser f235 P—Linser‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f235) = ? × 10³ IU/L
U/L     kat.akt.kons.
       Liste
× 10³ IU/L  arb.kons. litchi f348 P—Litchi‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f348) = ? × 10³ IU/L
mmol/L    stoffkons. Litium   P—Lithium‐ion; stofk. = ? mmol/L
       arb.kons. LKM     P—Nyre+lever mikrosom‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3) = ?
       arb.kons. LKM1    P—Cytochrom P450 2D6‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
µg/L     massekons.Lopinavir P—Lopinavir; massek. = ? µg/L
× 10³ IU/L  arb.kons. Lupin f335 P—Lupinfrø‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f335) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. lupin w207 P—Lupin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/w207) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons.       P—Lupus antikoagulans; arb.k.(0 1 2) = ?
g/L     massekons.      Plv(spec.)—Albumin; massek. = ? g/L
µmol/L    stoffkons.      Plv(spec.)—Bilirubiner; stofk. = ? µmol/L
       ant.kons.       Plv(spec.)—Celler; antalk. = ? × 10<sup>6</sup>/L
mmol/L    stoffkons.      Plv(spec.)—Glucose; stofk. = ? mmol/L
10^9/L    ant.kons.       Plv(spec.)—Leukocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
g/L     massekons.      Plv(spec.)—Protein; massek. = ? g/L
µmol/L    stoffkons.      P—Lysin; stofk. = ? µmol/L
       arb.kons. Lysozym P—Lysozym‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
g/L     massekons.
kU/L     arb.kons. Løk, f48 as P—Løg‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f48) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. lønn t1   P—Løn‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t1) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Løvstikke‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f275) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. løpstikke f275
kU/L                P—Mælkebøtte‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w8) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Løvetann, w8 as
× 10³ IU/L             nøtt f345
       arb.kons. macadamia P—Macadamianød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f345) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. MAG     P—Myelinassocieret glycoprotein‐antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
mmol/L    stoffkons.      P—Magnesium(II); stofk. = ? mmol/L
kU/L     arb.kons. Mais, f8 as P—Majs‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f8) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Malaria antigen
µmol/L    Stoffkons.      P—Malonylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
kU/L     arb.kons. Malt, f90 asP—Malt‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f90) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. malurt w5 P—Malurt‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w5) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Mandarin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f302) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. mandarin f302
kU/L                as
       arb.kons. Mandel, f20P—Mandel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f20) = ? × 10³ IU/L
kU/L                as
       arb.kons. Mango, f91 P—Mango‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f91) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Marsvineepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e6) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Marsvin (epitel), e6 as
mmol/L    stoffkons. Maursyre P—Format; stofk. = ? mmol/L
µg/L     massekons.      P—Mannosebindende lektin; massek. = ? µg/L
× 10³ IU/L  arb.kons. melon f87 P—Melon‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f87) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Meningokokk antigen gruppe A, C, Y, W135
       arb.kons. Meningokokk antigen gruppe B /E. coli K1
µmol/L    stoffkons. Meprobamat P—Meprobamat; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. meriam f274—Merian‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f274) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Meslingevirus antistoff
                  P—Morbillivirus‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
       arb.kons. Meslingevirus IgG antistoff
012     arb.kons.       P—Morbillivirus‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
       arb.kons. Meslingevirus IgM antistoff
012     arb.kons.       P—Morbillivirus‐antistof(IgM); arb.k.(0 1 2) = ?
nmol/L    stoffkons. Metadon P—Methadon; stofk. = ? nmol/L
µg/L     massekons.MetamfetaminP—Metamfetamin; massek. = ? µg/L
nmol/L    stoffkons.      P—3‐Methoxyadrenalinium; stofk. = ? nmol/L
g/L     massekons.Metanol P—Methanol; massek. = ? g/L
µmol/L    stoffkons. Metformin P—Metformin; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L             P—Methyltetrahydrophtalic
       arb.kons. methyltetrahydrophtalic anhydrid k211 anhydrid‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/k211) = ? ×
µmol/L    stoffkons.      P—Methionin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L               P
       stoffkons. Metotreksat —Methotrexat; stofk. = ? µmol/L
       arb.kons. Mi-2    P—Chromodomain‐helicase‐DNA‐binding protein 4‐antistof; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
nmol/L    stoffkons. Mianserin P—Mianserin; stofk. = ? nmol/L
× 10³ IU/L             P—Dermatophagoides microceras‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/d3) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. microceras d3
mg/L                P—Micropolyspora faeni‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/m22) = ? mg/L
       massekons.micropolyspora faeni m22
mg/L     massekons.
× 10³ IU/L             P—Minkepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e203) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. minkepitel e203
nmol/L    stoffkons. Mirtazapin P—Mirtazapin; stofk. = ? nmol/L
       arb.kons. MitokondrierP—Mitochondrie‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. M2     P—Mitochondrie‐antistof; arb.stofk.(Ag‐klasse M2; IgG; proc.) = ? (p.d.e.)
µmol/L    stoffkons. Mitotan P—Mitotan; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.      P—Methylmalonat; stofk. = ? µmol/L
       arb.kons.       P—Mononucleose‐reaktion; arb.k.(0 1) = ?
nmol/L    stoffkons. Morfin   P—Morphin; stofk. = ? nmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. morfin c260P—Kvaternær ammonium, morphin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/c260) = ? × 1
       arb.kons. MPO     P—Proteinase 3‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. MPO     P—Myeloperoxidase‐antistof(IgG); arb.stofk.(IUIS‐CDC IS2720) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons.
mg/L     massekons.mucor m4 P—Mucor racemosus‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/m4) = ? mg/L
kU/L                P—Mucor as
       arb.kons. Mucor racemosus, m4racemosus‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m4) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. muggost f82 P—Skimmelost‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f82) = ? × 10³ IU/L
kU/L                serum, urin), e88 as
       arb.kons. Mus (epitel,P—Mus(epitel,urin,serum)‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e88) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Museepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e71) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. mus epitel e71
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. mus urin e72—Museurinprotein‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e72) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. muskat f282 P—Muskatnød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f282) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Muskatblomme‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f266) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. muskatblomme f266
                  P—Mycoplasma‐antistof;
       arb.kons. Mycoplasma pneumoniae antistoff arb.k.(0 1) = ?
                  P—Mycoplasma‐antistof;
       arb.kons. Mycoplasma pneumoniae antistoff arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
                 P—Mycoplasma pneumoniae‐antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Mycoplasma pneumoniae IgM antistoff
01     arb.kons.       P—Mycoplasma pneumoniae‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
                 P—Myeloperoxidase‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
                 P—Green nimitti‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/i72) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. mygg, lewise i72
                 P—Myg‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/i71) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. mygg, mosqito i71
mg/L    massekons.Mykofenolat P—Mycophenolat; massek. = ? mg/L
× 10³ IU/L arb.kons. mynte f332P—Mynte‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f332) = ? × 10³ IU/L
µg/L    massekons.       P—Myoglobin; massek. = ? µg/L
                 P—Komælksvalle‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f236) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. myse kumelk f236
                 P—Neisseria gonorrhoeae‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Neisseria gonorrhoeae antistoff
× 10³ IU/L arb.kons. nArt v1 w231 P—Art v 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/w231) = ? × 10³ IU/L
mmol/L   stoffkons.       P—Natrium‐ion; stofk. = ? mmol/L
                 P—Bos d lactoferrin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f334) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. nBos d Laktoferrin melk F334
                 e221
× 10³ IU/L arb.kons. nCan f3 alb P—Can f 3‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/e221) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. nellik f268 P—Nellike‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f268) = ? × 10³ IU/L
                 P—Fel
× 10³ IU/L arb.kons. nFel d2 alb e220 d 2‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/e220) = ? × 10³ IU/L
nmol/L   stoffkons. NitrazepamP—Nitrazepam; stofk. = ? nmol/L
nmol/L   stoffkons.       P—Noradrenalinium; stofk. = ? nmol/L
nmol/L   stoffkons.       P—3‐Methoxynoradrenalinium; stofk. = ? nmol/L
      arb.kons. Norovirus antigen
nmol/L   stoffkons. NortriptylinP—Nortriptylin; stofk. = ? nmol/L
µg/L    massekons.       P—Neuron‐specifik enolase; massek. = ? µg/L
ng/L    stoffkons.
× 10³ IU/L arb.kons. nyper f330 P—Hyben‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f330‐1) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. OJ      P—Isoleucyl‐tRNA synthetase, cytoplasmatisk‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
µmol/L   stoffkons.       P—Oxalat; stofk. = ? µmol/L
nmol/L   stoffkons. OksazepamP—Oxazepam; stofk. = ? nmol/L
                 P
× 10³ IU/L arb.kons. oksekjøtt f27—Oksekød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f27) = ? × 10³ IU/L
µmol/L              P—Oxcarbazepin; stofk. = ? µmol/L
      stoffkons. Okskarbazepin
                 P—Oliven(sort,frisk)‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f342) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. oliven sort f342
× 10³ IU/L arb.kons. oliventre t9P—Oliven‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t9) = ? × 10³ IU/L
      taxon   Opiater   P—Morphin+analog; taxon = ?
mg/L    massekons.or t2    P—El, grå‐antistof(IgG4); massek.(CLSI2009/t2) = ? mg/L
× 10³ IU/L arb.kons. oregano f283 P—Oregano‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f283) = ? × 10³ IU/L
µmol/L   stoffkons.       P—Ornithin; stofk. = ? µmol/L
U/L    kat.akt.kons.
g/L    massekons.       P—Orosomucoid; massek. = ? g/L
mosmol/kg osmolal.        P—Opløst substans; molal. = ? mmol/kg
mosmol/kg osmolal.
× 10³ IU/L arb.kons. osp t14   P—Poppel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t14) = ? × 10³ IU/L
nmol/L   stoffkons.       P—Osteocalcin; stofk. = ? nmol/L
                 P—Ovalbumin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f232) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. ovalbumin f232
                 f233
× 10³ IU/L arb.kons. ovomucoid P—Ovomucoid‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f233) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. P-ANCA    P—Neutrophilocytcytoplasma(perinukleært)‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4 5) = ?
                 P—Pancreas ø‐celle(ICA)‐antistof; arb.k.(0 1 2 3) = ?
      arb.kons. Pancreas øyceller
U/L    kat.k.         P—Amylase, pancreastype; kat.k.(IFCC 2006) = ? U/L
iU/mL   arb.kons. Pankreas-IA2 P—Pancreas ø‐celle(IA‐2)‐antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
× 10³ IU/L arb.kons. papain k201 P—Papain‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k201) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. papaya f293 P—Papaya‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f293) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. papegøye e213P—Papegøjefjer‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e213) = ? × 10³ IU/L
mg/L                P—Papegøje(serum,fjer,fæces)‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/e92) = ? mg/L
       massekons.papegøye protein/fjær/lort e92
kU/L                P—Paprika‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f218) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Paprika, f218 as
µmol/L    stoffkons. Paracetamol P—Paracetamol; stofk. = ? µmol/L
       arb.kons. Parainfluensavirus type 1 antigen
       arb.kons. Parainfluensavirus type 2 antigen
       arb.kons. Parainfluensavirus type 3 antigen
       arb.kons. Parainfluensavirus antigen
       arb.kons. Parainfluensavirus antistoff
× 10³ IU/L             P—Parakitfjer‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/e196) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. parakit fj. e196
× 10³ IU/L             P—Parakitfæces‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/e197) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. parakitavf. e197
kU/L                P—Paranød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f18) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Paranøtt, f18 as
       arb.kons. ParietalcelleP—Parietalcelle‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. ParietalcelleP—Parietalcelle‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
(p.d.e.)   arb.kons.       P—Parietalcelle‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
                  P—Parvovirus B‐19‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
       arb.kons. Parvovirus B19 IgG antistoff
                  P—Parvovirus B‐19‐antistof(IgM); arb.k.(0 1 2) = ?
       arb.kons. Parvovirus B19 IgM antistoff
× 10³ IU/L             P—Passionsfrugt‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f294) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. pasjonsfrukt f294
       arb.kons. Epstein-Barr virus, heterofile antistoff
       arb.kons. PCNA     P—Proliferating cell nuclear antigen‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
kU/L                P—Jordnød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f13) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Peanøtt, f13 as
kU/L                 f201 as
       arb.kons. Pekan-nøtt,P—Pecan‐nød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f201) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Penicillium
       arb.kons. penicillium glabrum m209 glabrum‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/m209‐1) = ? × 10³ IU/L
mg/L                P—Penicillium
       massekons.penicillium glabrum m209 glabrum‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/m209‐1) = ? mg/L
mg/L                P—Penicillium chrysogenum‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/m1) = ? mg/L
       massekons.penicillium m1
kU/L                P—Penicillium chrysogenum‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m1) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Penicillium notatum, m1 as
mg/L                P—Penicillium spp.‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/m27) = ? mg/L
       massekons.penicillium ssp. m27
kU/L                P—Penicillin G‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/c1) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Penicilloyl G, c1 as
kU/L                P—Penicillin V‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/c2) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Penicilloyl V, c2 as
× 10³ IU/L  arb.kons. persille f86 P—Persille‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f86) = ? × 10³ IU/L
       pH
× 10³ IU/L  arb.kons. Phadiatop P—Inhalationsantigen‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/(t3, g6, w6, e1, e5 ,d1, e3, m2
arb.kons.  arb.kons. Phadiatop P—Inhalationsantigen‐antistof(IgE); arb.k.(IRP 75/502; NCCLS/(t3, g6, w6, e1, e5 ,d1, e3, m2, d2
U/L                 P—Inhalationsantigen+fødemiddel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/(f1; f2; f13; f24; e
       arb.kons. Phadiatop Infant
µmol/L    Stoffkons.       P—Phenytoin(frit); stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L             f253
       arb.kons. pinjekjerne P—Pinjekerne‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f253) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L              f203
       arb.kons. pistasjenøttP—Pistacie‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f203) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Pityrosporum
       arb.kons. pityrosporum orbiculare m70orbiculare‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m70) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. PL-12    P—Polymyositis(PL‐12)‐antistof; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. PL-7     P—Polymyositis(PL‐7)‐antistof; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       rel.stoffkons.     P—Plasminogen; rel.stofk.(enz.; aktuel/norm) = ?
× 10³ IU/L  arb.kons. plomme f255 P—Blomme‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f255) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. PM-Scl100 P—Exosome component 10‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. PM-Scl75 P—Exosome complex exonuclease RRP45‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. Pneumokokk antigen
       arb.kons. PNMA2    P—Paraneoplastic antigen Ma2‐antistof; arb.k.(proc.) = ?
kPa     part.tr.        P(mixB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); tension(37 °C) = ? kPa
kPa     part.tr.        P(cvB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); tension(37 °C) = ? kPa
       arb.kons. Poliovirus antigen
       arb.kons. Polyomavirus JC og BK antistoff
× 10³ IU/L             P—Insulin, porcint‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/c70) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. porcin insulin c70
× 10³ IU/L  arb.kons. potet f35 P—Kartoffel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f35) = ? × 10³ IU/L
nmol/L    stoffkons.      P—Prasteron; stofk. = ? nmol/L
g/L     massekons.
µmol/L    stoffkons. Pregabalin P—Pregabalin; stofk. = ? µmol/L
nmol/L    stoffkons.      P—Eltanolon; stofk. = ? nmol/L
       rel.stoffkons.
kU/L                P—Hvid
       arb.kons. Prestekrage, w7 as okseøje‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w7) = ? × 10³ IU/L
nmol/L    stoffkons.      P—Progesteron; stofk. = ? nmol/L
ng/L     massekons.      P—Pro‐gastrin‐releasing peptid(31‐98); massek. = ? ng/L
pmol/L    stoffkons.      P—Proinsulin; stofk. = ? pmol/L
µg/L     massekons.      P—Procalcitonin; massek. = ? µg/L
       arb.kons.       P—Procollagen I, N‐terminal propeptid; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
mU/L     arb.kons.       P—Prolactin; arb.stofk.(IS 84/500) = ? × 10<sup>‐3</sup> IU/L
µmol/L    stoffkons.      P—Prolin; stofk. = ? µmol/L
U/L     kat.akt.kons.
g/L     massekons.      P—Protein; massek. = ? g/L
       arb.stoffkons.
(koag.; IS 86/622) = ? × 10³ IU/L P—Protein C; arb.stofk.(koag.; IS 86/622) = ? × 10³ IU/L
       arb.stoffkons.
(enz.; IS 86/622) = ? × 10³ IU/L  P—Protein C; arb.stofk.(enz.; IS 86/622) = ? × 10³ IU/L
nmol/L    Stoffkons.      P—Protein C; stofk.(imm.) = ? nmol/L
       rel.stoffkons.    P—Protein C; rel.stofk.(aktuel/norm) = ?
       arb.kons.       P—Protein C; arb.stofk.(imm.; proc.) = ? (p.d.e.)
pmol/L    Stoffkons.      P—Protein C(aktiveret) resistens; stofk. = ? pmol/L
nmol/L    Stoffkons.      P—Protein C+acarboxy; stofk.(imm.) = ? nmol/L
       arb.kons.       P—Protein S; arb.stofk.(koag.; proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons.
(p.d.e.) (koag.proc)        P—Protein S; arb.stofk.(koag.; proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons.
(p.d.e.)(enz.proc.)        P—Protein S; arb.stofk.(enz.; proc.) = ? (p.d.e.)
nmol/L    Stoffkons.      P—Protein S; stofk.(imm.) = ? nmol/L
       rel.stoffkons.    P—Protein S(frit); rel.stofk.(aktuel/norm) = ?
       rel.stoffkons.    P—Protein S(frit); rel.stofk.(imm.; aktuel/norm) = ?
U/L     arb.kons.       P—Protein S; arb.stofk.(imm.; proc.) = ? (p.d.e.)
nmol/L    Stoffkons.      P—Protein S(frit); stofk.(imm.) = ? nmol/L
nmol/L    Stoffkons.      P—Protein S(frit); stofk.(koag.) = ? nmol/L
nmol/L    Stoffkons.      P—Protein S+acarboxy; stofk.(imm.) = ? nmol/L
nmol/L    Stoffkons.      P—Protein S+acarboxy(frit); stofk.(imm.) = ? nmol/L
       arb.kons. PR3     P—Myeloperoxidase‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. PR3     P—Proteinase 3‐antistof(IgG); arb.stofk.(IUIS‐CDC IS2721) = ? × 10³ IU/L
       kons.(liste)     P—Proteintype; k.(liste)
µg/L     massekons.      P—Prostataspecifikt antigen; massek. = ? µg/L
µg/L     massekons.      P—Prostataspecifikt antigen(frit); massek. = ? µg/L
       massefraksjon     Prostataspecifikt antigen(P)—Prostataspecifikt antigen(frit); massefr. = ?
kU/L     kat.akt.kons.
pmol/L    stoffkons.      P—Parathyrin; stofk. = ? pmol/L
pmol/L    stoffkons.      P—Parathyrin relateret protein; stofk. = ? pmol/L
       arb.kons. Puumalavirus IgG antistoff
       arb.kons. Puumalavirus IgM antistoff
nmol/L    stoffkons.      P—Pyridoxal 5‐phosphat; stofk. = ? nmol/L
kU/L                P
       arb.kons. Pære, f94 as —Pære‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f94) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. raigress g5 P—Rajgræs, almindeligt‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g5) = ? × 10³ IU/L
                  P—Api m 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. rApi m1 Phosph. A2 (bie) i208
× 10³ IU/L arb.kons. raps w203 P—Raps‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w203) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. rapsfrø f316 P—Rapsfrø‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f316) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. rAra h1 f422 P—Ara h 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f422) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. rAra h2 f423 P—Ara h 2‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f423) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. rAra h3 f424 P—Ara h 3‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f424) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. rAra h8 f352 P—Ara h 8‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f352‐1) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Ara
       arb.kons. rAra h9LTP f427 h 9‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f427) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. rBer e1 f354 P—Ber e 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f354‐1) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Bet v 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/t215‐1) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rBet v 1 (rekombinant), t215 as
mg/L     massekons.rBet v1 t215 P—Bet v 1‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/t215‐1) = ? mg/L
mg/L     massekons.rBet v2 t216 P—Bet v 2, Profilin‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/t216) = ? mg/L
× 10³ IU/L             P—Bet v 2, Bet v 4‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/t221‐1) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rBet v 2,4 t221
kU/L                P—Bet v 2, Profilin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/t216) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rBet v 2;profilin (rekombinant), t216 as
kU/L                P—Bet v 4‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/t220) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rBet v 4 (rekombinant), t220 as
mg/L     massekons.rBet v4 t220 P—Bet v 4‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/t220) = ? mg/L
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. rCan f1 e101 —Can f 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/e101) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. rCan f2 e102 —Can f 2‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/e102) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L              f428
       arb.kons. rCora1PR10P—Cor a 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f428) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Cor a 8‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f425) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rCora8LTP f425
× 10³ IU/L             P—Cyp
       arb.kons. rCyp c 1 Carp f355 c 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f355) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L              f381
       arb.kons. red snapperP—Rød snapper‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f381) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Rensdyrepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e202) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Reinsdyr, epitel, e202 as
kU/L     arb.kons. Reke, f24 asP—Reje‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f24) = ? × 10³ IU/L
ng/L     arb.kons.       P—Renin; arb.stofk.(IRP 68/356) = ? × 10<sup>‐3</sup> IU/L
g/L     massekons.       P—Retinolbindende protein; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    arb.kons.       P—Retinol; stofk. = ? µmol/L
       stoffkons. (liste)   P—Retinoler; stofk.(liste)
× 10³ IU/L  arb.kons. rev e210 P—Ræv‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e210) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons.       P—Rheumafaktor(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons.       P—Rheumafaktor(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons.       P—Rheumafaktor(IgM); arb.stofk.(BS 64/002) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. rFel d1 e94 P—Fel d 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/e94) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Gad
       arb.kons. rGad c1 Cod f426 c 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f426) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Gly
       arb.kons. rGlym4PR10 f353 m 4‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f353) = ? × 10³ IU/L
mg/L                P—Rhizopus nigricans‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/m11) = ? mg/L
       massekons.rhizop.nigr m11
× 10³ IU/L             P—Rhizopus
       arb.kons. rhizopus nigricans m11 nigricans‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m11) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Ri      P—RNA‐binding protein NOVA 1‐antistof; arb.k.(proc.) = ?
× 10³ IU/L             P—Ricinusbønne‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k71) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. ricinusbønne k71
× 10³ IU/L  arb.kons. rips f222 P—Ribs‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f322) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. ris f9    P—Ris‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f9) = ? × 10³ IU/L
µg/L     massekons.Ritonavir P—Ritonavir; massek. = ? µg/L
       arb.kons. RNP     P—Ribonucleoprotein(ribosomalt)‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3) = ?
       arb.kons. RNP     P—Ribonucleoprotein U1(70 kDa+A+C)‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
       arb.kons. Ro-52    P—E3 ubiquitin‐protein ligase TRIM21‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.innh. Rotavirus antigen
kU/L                P—Rotte(epitel,urin,serum)‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/e87‐1) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Rotte (epitel, serum, urin), e87 as
mg/L     massekons.rotte e87 P—Rotte(epitel,urin,serum)‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/e87‐1) = ? mg/L
× 10³ IU/L             e73
       arb.kons. rotte epitel P—Rotteepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e73) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Rotteserumprotein‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e75) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rotte prot. e75
× 10³ IU/L             P—Rotteurinprotein‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e74) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rotte urin e74
× 10³ IU/L             P—Par
       arb.kons. rParj2LPT w211 j 2‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/w211) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Phl p 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/g205) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rPhl p 1 (rekombinant), g205 as
mg/L     massekons.rPhl p1 g205 P—Phl p 1‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/g205) = ? mg/L
kU/L                P—Phl p 12, profilin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/g212) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rPhl p 12; profilin (rekombinant), g212 as
× 10³ IU/L             P—Phl p 5b‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/g215) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rPhl p 5b g215
mg/L     massekons.rPhl p5b g215P—Phl p 5b‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/g215) = ? mg/L
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. rPhl p 6 g209—Phl p 6‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/g209) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Phl p 7‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/g210) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rPhl p 7 (rekombinant), g210 as
× 10³ IU/L             P—Phl
       arb.kons. rPhl p1,5b g213 p 1, Phl p 5b‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/g213) = ? × 10³ IU/L
mg/L     massekons.rPhl p12 g212P—Phl p 12, profilin‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/g212) = ? mg/L
mg/L     massekons.rPhl p7 g210 P—Phl p 7‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/g210) = ? mg/L
× 10³ IU/L             P—Phl
       arb.kons. rPhl p7,12 g214 p 7, Phl p 12‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/g214) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Pru
       arb.kons. rPru p 1 PR10 f419 p 1‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f419) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Pru p
       arb.kons. rPru p 4 Profilin f421 4‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f421) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Pru p 3‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f420) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rPrup3LTP f420
                  Syst(spec.)—Respiratorisk
       arb.kons. Respiratorisk synsytialt virus antigen syncytialvirus(ag); arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Respiratorisk synsytialt virus antistoff
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. rTri a19 f416 —Tri a 19.0101, Omega 5 Gliadin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f416) = ? × 10³
       arb.kons. Rubellavirus antistoff
                  P—Rubellavirus‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
       arb.kons. Rubellavirus IgG antistoff
                  P—Rubellavirus‐antistof(IgM); arb.k.(0 1 2) = ?
       arb.kons. Rubellavirus IgM antistoff
kU/L     arb.kons. Rug, f5 as P—Rugmel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f5) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. rugpollen g12P—Rug‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g12) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Ves
       arb.kons. rVes v5 (veps) i209 v 5‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Bønne, rød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f287) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rød bønne f287
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. rødbete f319—Rødbede‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f319) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L             P—Rødspætte‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f254) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. rødspette f254
                  P—Salmonella paratyphi B‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Salmonella paratyphi B antistoff
       arb.kons. Salmonella typhi antistoff
× 10³ IU/L  arb.kons. safran f331 P—Safran‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f331) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. salat f215 P—Grøn salat‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f215) = ? × 10³ IU/L
mmol/L    stoffkons. Salisylsyre P—Salicylat; stofk. = ? mmol/L
       arb.kons. Salmonella H antistoff
       arb.kons. Salmonella O antistoff
       arb.kons. Salmonella Vi antistoff
× 10³ IU/L  arb.kons. sardin f61 P—Sardin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f61) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Sarkolemma  P—Sarcolemma‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
µmol/L    stoffkons.       P—Sarcosin; stofk. = ? µmol/L
kU/L                 e81 as
       arb.kons. Sau (epitel),P—Fåreepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e81) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. sauemyse f326P—Fåremælksvalle‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f326) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Scl-70    P—DNA topoisomerase 1‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
       arb.kons. Scl-70    P—DNA topoisomerase 1‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
× 10³ IU/L  arb.kons. sei f413   P—Mørksej‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f413) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons.       P—Selen(IV+VI); stofk. = ? µmol/L
       arb.kons. SLA/LP    P—O‐phosphoseryl‐tRNA(Sec) selenium transferase‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
kU/L     arb.kons. Selje, t12 asP—Pil‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t12) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Bladselleri‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f85) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Selleri, f85 as
× 10³ IU/L  arb.kons. sennep f89 P—Sennep‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f89) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons.       P—Serin; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L             P
       arb.kons. sesamfrø f10—Sesamfrø‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f10) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L              f301
       arb.kons. sharonfruktP—Kakifrugt‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f301) = ? × 10³ IU/L
nmol/L   stoffkons.       P—Sexualhormonbindende globulin; stofk. = ? nmol/L
× 10³ IU/L arb.kons. sild f205 P—Sild‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f205) = ? × 10³ IU/L
µmol/L   stoffkons.       P—Zink; stofk. = ? µmol/L
      arb.kons.        P—Zinc transporter 8‐antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
× 10³ IU/L arb.kons. sitron f208 P—Citron‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f208) = ? × 10³ IU/L
µmol/L   stoffkons.       P—Citrullin; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L arb.kons. sjøtunge f337 P—Søtunge‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f337‐1) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. SLA/LP    P—O‐phosphoseryl‐tRNA(Sec) selenium transferase‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
      arb.kons. Sm      P—Smith's‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Sm      P—Smith's‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
                  w9
× 10³ IU/L arb.kons. smalkjempeP—Vejbred‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w9) = ? × 10³ IU/L
                  P—Snegl‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f314) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. snegle (mat) f314
× 10³ IU/L arb.kons. solsikke w204 P—Solsikke‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w204) = ? × 10³ IU/L
                  P—Solsikkefrø‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k84) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. solsikkefrø k84
kU/L                P—Sojabønne‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f14) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Soya-bønne, f14 as
      arb.kons. Sp-100    P—Nuclear autoantigen Sp‐100‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
      taxon (liste)
                  P—Spelt‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f124) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. spelthvete f124
      arb.kons. Spermier P(B)—Spermatozo‐antistof; arb.k.(0 1 2 3) = ?
× 10³ IU/L arb.kons. spinat f214 P—Spinat‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f214) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. SRP      P—Polymyositis(SRP)‐antistof; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
      arb.kons. SSA      P—Sjögrensyndrom A‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
      arb.kons. SSA      P—60 kDa SS‐A/Ro ribonucleoprotein‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. SSB      P—Lupus La protein‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
      arb.kons. SSB      P—Lupus La protein‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
mg/L                P—Stachybotrys atra‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/m24‐1) = ? mg/L
      massekons.stachybotrys atra m24
                  P—Staphylococcal enterotoxin A‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m80) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. staphyloccal enterotoxin A m80
                  P—Staphylococcal enterotoxin B‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m81) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. staphyloccal enterotoxin B m81
                  P—Staphylococcal enterotoxin C‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m223) = ? × 10³ IU/
× 10³ IU/L arb.kons. staphyloccal enterotoxin C m223
kU/L                P—Eng‐svingel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g4) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Strandsvingel, g4 as
                  DNase B antistoff
      arb.kons. StreptokokkP—Streptococcus DNAse B‐antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
      arb.kons. Streptokokker gruppe B antigen
                  streptolysin O-antistoff
      arb.kons. StreptokokkP—Streptolysin O‐antistof; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
                  f227
× 10³ IU/L arb.kons. sukkerbete P—Sukkerroefrø‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f227) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. suxameth c202 P—Suxamethonium‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/c202) = ? × 10³ IU/L
                  P—Peber‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f280) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. svartpepper f280
× 10³ IU/L arb.kons. sverdfisk f312P—Sværdfisk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f312) = ? × 10³ IU/L
kU/L                P—Svineepitel‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e83) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Svin (epitel), e83 as
kU/L                P—Svinekød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f26) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Svin (gris), f26 as
× 10³ IU/L arb.kons. svin alb. e222P—Svineserumalbumin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/e222) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. svin urin e212P—Svineurinprotein‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/e212) = ? × 10³ IU/L
                  P—Cypres‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t23) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. sypress italiensk art t23
× 10³ IU/L arb.kons. sypress t222 P—Arizonacypres‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/t222) = ? × 10³ IU/L
kg     masse          Pt—Legeme; masse = ? kg
      arb.kons. Treponema pallidum Ig antistoff total
                  pallidum antistoff
      arb.kons. Treponema P—Treponema‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons. Treponema pallidum IgM antistoff
nmol/L   stoffkons.       P—Triiodthyronin; stofk. = ? nmol/L
nmol/L   stoffkons.       P—Triiodthyronin(3,3',5'‐); stofk. = ? nmol/L
nmol/L   stoffkons.       P—Thyroxin; stofk. = ? nmol/L
× 10³ IU/L             f60
       arb.kons. taggmakrellP—Hestemakrel, japansk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f60) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. takrør g7 P—Tagrør‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g7) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons.      P—Taurin; stofk. = ? µmol/L
nmol/L    stoffkons.      P—Thyroxinbindende globulin; stofk. = ? nmol/L
mg/L     massekons.      P—Thyroxinbindende globulin; massek. = ? mg/L
L      vol.         Pt—Blod; vol. = ? L
s      tid          Pt—Kapillærblødning; tid(Ivy) = ? s
min     tid          Pt—Kapillærblødning; tid = ? min
mg      masse
µmol/L    stoffkons. Teofyllin P—Theophyllin; stofk. = ? µmol/L
nmol/L    stoffkons.      P—Testosteron; stofk. = ? nmol/L
× 10³ IU/L             c208
       arb.kons. tetanus.tox P—Clostridium tetani‐toxin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/c208‐1) = ? × 10³ int.e
µmol/L    Stoffkons.      P—Tetradecadienoylcarnitin; stofk. = ? µmol/L

g/d     masseutsk.
       stoffkons. (liste)   Pt—Fructose(indgivet); stofm.(p.o.) = ? mmol
                  Pt—Galactose‐tolerance; egenskabsart(liste; galactose p.o.)
      vol.hast.
mL/min/1.73m#2
      stoffkons. (liste)  Pt—Glucose‐tolerance; egenskabsart(liste; glucose p.o.; >180 min)
mg/L               P—Thermoactinomyces
      massekons.thermoactinomyces vulgaris m23 vulgaris‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/m23) = ? mg/L
nmol/L   stoffkons.      P—Thiamin; stofk. = ? nmol/L
µmol/L   stoffkons.      P—Jernbindingskapacitet; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   Stoffkons.      P—Tiglylcarnitin; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L arb.kons. timian f273P—Timian‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f273) = ? × 10³ IU/L
mg/L    massekons.timotei g6 P—Eng‐rottehale‐antistof(IgG); massek.(IRP 67/86; NCCLS/g6) = ? mg/L
mg/L    massekons.timotei g6 P—Eng‐rottehale‐antistof(IgG4); massek.(NCCLS/g6) = ? mg/L
kU/L               as
      arb.kons. Timotei, g6 P—Eng‐rottehale‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/g6) = ? × 10³ IU/L
µmol/L   stoffkons. Tiopental P—Thiopental; stofk. = ? µmol/L
ml/min   vol.rate       Nyre—Creatininium‐clearance; vol.hast. = ? mL/min
                 Pt—Lactose‐tolerance; egenskabsart(liste; lactose p.o.)
× 10³ IU/L arb.kons. TMA k86 P—Trimellitsyreanhydrid‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/k86) = ? × 10³ IU/L
ng/L    massekons.      P—Tumor necrosis factor‐alpha; massek. = ? ng/L
                 o201
× 10³ IU/L arb.kons. tobakksbladP—Tobaksblade‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/o201) = ? × 10³ IU/L

µmol/L    stoffkons. TobramycinP—Tobramycin; stofk. = ? µmol/L
mg/L     massekons.TobramycinP—Tobramycin; massek. = ? mg/L
µmol/L    stoffkons.       P—Tocopheroler; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—alpha‐Tocopherol; stofk. = ? µmol/L
       stoffratio
       arb.kons. Toksoplasma antistoff
                  P—Toxoplasma
       arb.kons. Toksoplasma IgG antistoff gondii‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
                  Toxoplasma‐antistof(P; IgG)—Toxoplasma‐antistof(IgG; høj aviditet); stoffr.(proc.) = ?
       stoffraksjonToksoplasma IgG antistoff
                  P—Toxoplasma
       arb.kons. Toksoplasma IgM antistoff gondii‐antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
                  P—Toxoplasma
       arb.kons. Toksoplasma IgM antistoff gondii‐antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
L/min    vol.rate        Pt—Oxygen(indgivet); vol.hast. = ? L/min
kU/L     arb.kons. Tomat, f25 asP—Tomat‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f25) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons. Topiramat P—Topiramat; stofk. = ? µmol/L
kU/L     arb.kons. Torsk, f3 as P—Torsk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f3) = ? × 10³ IU/L
01      arb.kons.       P—Toxoplasma‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
01      arb.kons.       P—Toxoplasma‐antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
                P—Traganth‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f298) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. tragant f298
                P—Tranebær‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f341‐1) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. tranbær f341
g/L    massekons.      P—Transferrin; massek. = ? g/L
      stoffraksjon     Transferrin(Fe‐bindingssteder; P)—Jern; stoffr. = ?

mg/L     massekons.      P—Transferrinreceptor‐fragment; massek. = ? mg/L
pmol/L    stoffkons.      P—Transcobalamin; stofk. = ? pmol/L
µmol/L    stoffkons.      P—Transcortin; stofk. = ? µmol/L
U/L     arb.kons. TRAS    P—Thyreoidea‐stimulerende immunglobulin; arb.stofk.(IS 90/672) = ? IU/L
µmol/L    stoffkons.      P—Threonin; stofk. = ? µmol/L

× 10³ IU/L            P—Trichoderma viride‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m15) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. trichoderma viride m15
× 10³ IU/L            P—Tricophyton
       arb.kons. Trichophyton rubrum m205rubrum‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m205) = ? × 10³ IU/L
mmol/L    stoffkons.      P—Triglycerid; stofk. = ? mmol/L
s      tid         P—Koagulation, thrombin‐induceret; tid = ? s
       arb.kons.
       taxon (liste)


× 10³ IU/L            P—Pen a 1,
      arb.kons. tropomyosin.reke f351 Tropomyosin‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f351‐1) = ? × 10³ IU/L
µg/L    massekons.      P—Troponin I, hjertemuskel; massek. = ? µg/L
ng/L    massekons.      P—Troponin I, hjertemuskel; massek. = ? ng/L
µg/L    massekons.      P—Troponin T, hjertemuskel; massek. = ? µg/L
ng/L    massekons.      P—Troponin T, hjertemuskel; massek. = ? ng/L
µg/L    massekons.      P—Tryptase; massek. = ? µg/L
µmol/L   stoffkons.      P—Tryptophan(frit); stofk. = ? µmol/L
mI/L    arb.kons.       P—Thyrotropin; arb.stofk.(IRP 80/558) = ? × 10<sup>‐3</sup> IU/L
mU/L    arb.kons.       P—Thyrotropin; stofk.(IRP 81/565) = ? × 10<sup>‐3</sup> IU/L
      Liste         Pt(mixB)—Syre‐base‐status; egenskabsart(liste)
      liste
egenskapsart           Pt(cvB)—Syre‐base‐status; egenskabsart(liste)
      Liste         Pt—Semen; egenskabsart(liste)
g/L    massekons.tTg
      arb.kons. tTg     P—Transglutaminase‐antistof(IgA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
g/L    massekons.tTg
      arb.kons. tTg     P—Transglutaminase‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
kU/L               as
      arb.kons. Tunfisk, f40P—Tunfisk‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f40) = ? × 10³ IU/L
mL     vol.(proc.)      Pt—Urin; vol.(proc.) = ? mL
min    varighed       Pt—Urinopsamling; varighed = ? min
                 muskulatur
      arb.kons. TverrstripetP—Tværstribet muskel‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
      arb.kons.       P—Thyroglobulin; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
µg/L    massekons.      P—Thyroglobulin; massek. = ? µg/L
U/L    arb.kons. TGAB    P—Thyroglobulin‐antistof; arb.stofk.(IRP 65/93) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Thyroidea P—Thyreoidea‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
                 putrescentiae d72
× 10³ IU/L arb.kons. tyrophagus P—Tyrophagus putrescentiae‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/d72) = ? × 10³ IU/L
µmol/L   stoffkons.      P—Tyrosin; stofk. = ? µmol/L
      arb.kons.       Pus(spec.)—Bacterium; arb.k.(0 1 2) = ?
                 P—Ulocladium chartarum‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m204) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L arb.kons. uloc.chart. m204
                 Pus(spec.)—Bacterium; taxon = ?
kU/L               P—Undulatfjer‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e78) = ? × 10³ IU/L
      arb.kons. Undulat (fjær), e78 as
mg/L               P—Undulat(serum,fjer,fæces)‐antistof(IgG); massek.(CLSI2009/e90) = ? mg/L
      massekons.undulat protein/fjær/lort e90
× 10³ IU/L              P—Undulatfæces‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e77) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. undulat, lort e77
× 10³ IU/L              e79
       arb.kons. undulat, serP—Undulatserumprotein‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/e79) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons.       B(aB)—Pyruvat; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Urat; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Valin; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. valmuefrø f224P—Valmuefrø, birkes‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f224) = ? × 10³ IU/L
kU/L                 P—Valnød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f256) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Valnøtt, f256 as
kU/L                 as
       arb.kons. Valnøtt, t10P—Valnød‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/t10) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons. Valproat P—Valproat; stofk. = ? µmol/L
       stoffraksjonValproat
× 10³ IU/L  arb.kons. vanilje f234P—Vanille‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f234) = ? × 10³ IU/L
mg/L     stoffkons. Vankomycin  P—Vancomycin; stofk. = ? µmol/L
mg/L     massekons.Vankomycin  P—Vancomycin; massek. = ? mg/L
× 10³ IU/L              f329
       arb.kons. vannmelon P—Vandmelon‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f329) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons.
× 10³ IU/L  arb.kons. veggurt w19  P—Parietaria officinalis‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/w19) = ? × 10³ IU/L
pmol/L    stoffkons.       P—Somatostatin; stofk. = ? pmol/L
U/L     arb.kons.        P—Somatotropin; arb.stofk.(IS 80/505) = ? × 10<sup>‐3</sup> IU/L
mg/L     massekons.vepsegift i3P—Hvepsegift‐antistof(IgG4); massek.(NCCLS/i3) = ? mg/L
kU/L                 P—Hvepsegift‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/i3) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Vepse-gift, i3 as
g/L     massekons.Vepsegift as P—Hvepsegift‐antistof(IgG); massek.(NCCLS/i3) = ? mg/L
× 10³ IU/L              P
       arb.kons. vindrue f259 —Vindrue‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f259) = ? × 10³ IU/L
µmol/L    stoffkons.       P—Ascorbat; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.       P—Vitamin D bindende protein; stofk. = ? µmol/L
mmol/L    stoffkons.       P—Cholesterol+ester, i VLDL; stofk. = ? mmol/L
             Von     P—Von Willebrand‐faktor; rel.stofk.(ristocetincofaktoraktivitet; aktuel/norm) = ?
       rel.stoffkons. Willebrand-Faktor
U/L                 P—Von Willebrand‐faktor; arb.stofk.(imm.; IS 91/666) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Von Willebrand-Faktor ag
             Von     P—Von Willebrand‐faktor; rel.stofk.(imm.; aktuel/norm) = ?
       rel.stoffkons. Willebrand-Faktor ag
                   P—Von Willebrand‐faktor multimerer; arb.k.(imm.blot.; proc.) = ?
       arb.kons. Von Willebrand-Faktor
U/L                 P—Von Willebrand‐faktor; arb.stofk.(ristocetincofaktoraktivitet; IS 91/666) = ? × 10³ IU/L
       arb.kons. Von Willebrand-Faktor
                   Syst(spec.)—Human
       arb.kons. Varicella-zoster virus antigen herpesvirus 3(ag); arb.k.(0 1) = ?
                   P—Human herpesvirus 3‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Varicella-zoster virus antistoff
                   P—Human herpesvirus
       arb.kons. Varicella-zoster virus IgG antistoff 3‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
       ratio    Varicella-zoster virus IgG ratio spv:s
       arb.kons. Varicella-zoster virus IgM antistoff
       arb.kons.
mmol/L    stoffkons.       P—Xylose; stofk. = ? mmol/L
                   P—Yersinia 3 antistoff
       arb.kons. Y. enterocolitica gruppeenterocolitica‐antistof; arb.k.(0 1) = ?
       arb.kons. Y. enterocolitica gruppe 3 IgA antistoff
       arb.kons. Y. enterocolitica gruppe 3 IgG antistoff
       arb.kons. Y. enterocolitica gruppe 3 IgM antistoff
       arb.kons. Y. enterocolitica gruppe 9 IgA antistoff
       arb.kons. Y. enterocolitica gruppe 9 IgG antistoff
       arb.kons. Y. enterocolitica gruppe 9 IgM antistoff
       arb.kons. Yo      P—Cerebellar degeneration‐relateret protein 2‐antistof; arb.k.(proc.) = ?
µmol/L    stoffkons. Zonisamid P—Zonisamid; stofk. = ? µmol/L
× 10³ IU/L  arb.kons. ørret f204 P—Ørred‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f204) = ? × 10³ IU/L
× 10³ IU/L  arb.kons. østers f290 P—Østers‐antistof(IgE); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/f290) = ? × 10³ IU/L
nmol/L    stoffkons.       P—Estradiol; stofk. = ? nmol/L
pmol/L    stoffkons.       P—Estradiol; stofk. = ? pmol/L
µmol/L  stoffkons.
nmol/L  stoffkons.
     taxon    16S rRNA
     taxon    18S rRNA
     taxon    26S rRNA
     påvist    Astrovirus RNA
     profil(?)
     påvist    Enterovirus RNA
     taxon    Enterovirus RNA
     påvist    Hepatitt A virus RNA
     påvist    Hepatitt C virus RNA
     taxon    Hepatitt C virus RNA
     påvist    Hepatitt G virus RNA
     påvist    Humant immunsviktvirus RNA
kopier/ml arb.kons.  Humant immunsviktvirus RNA
     påvist    Influensavirus A H5N1 RNA
     påvist    Influensavirus A RNA
     påvist    Influensavirus B RNA
     påvist    Koronavirus RNA
     påvist    Kusmavirus RNA
     påvist    Meslingevirus RNA
     påvist    Humant metapneumovirus RNA
     påvist    Norovirus RNA
     påvist    Parainfluensavirus type 1 RNA
     påvist    Parainfluensavirus type 2 RNA
     påvist    Parainfluensavirus type 3 RNA
     påvist    Rhinovirus RNA

     påvist    Respiratorisk synsytialt virus RNA
     påvist    Rubellavirus RNA
     påvist    Severe acute respiratory syndrom assosieted coronavirus RNA
     taxon

     arb.kons.        Sekr(spec.)—Bacterium; arb.k.(0 1 2) = ?
mg/L   massekons.       Sekr(spec.)—Prostaglandin D‐synthase; massek. = ? mg/L
01    arb.kons.        Sekr(Cervix uteri)—Chlamydia trachomatis(ag); arb.k.(0 1) = ?
01    arb.kons.        Sekr(Conj.; spec.)—Chlamydia trachomatis(DNA); arb.k.(0 1) = ?
01    arb.kons.        Sekr(Rectum)—Chlamydia trachomatis(DNA); arb.k.(0 1) = ?
01    arb.kons.        Sekr(Urethra)—Chlamydia trachomatis(DNA); arb.k.(0 1) = ?
01    arb.kons.        Sekr(spec.)—Chlamydia trachomatis(DNA); arb.k.(0 1) = ?
0123   arb.kons.        Sekr(Cervix uteri)—Ureaplasma urealyticum; arb.k.(0 1 2 3) = ?
                 Sekr(spec.)—Bacterium; taxon = ?

     stoffkons.       SemP—Fructose; stofk. = ? mmol/L
pmol/L  stoffkons.       SemP—Choriogonadotropin; stofk. = ? pmol/L
     pH           SemP—Hydrogen‐ion; pH = ?
10^9/L  ant.kons.        Sem—Spermatozoa; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
     ant.fraksjon      Spmzoa—Spermatozoa(levende); antalfr. = ?
     ant.fraksjon      Spmzoa—Spermatozoa(hurtige); antalfr. = ?
     ant.fraksjon
nmol/L   stoffkons.      SemP—Testosteron; stofk. = ? nmol/L
ml     vol.         Pt—Semen; vol.(proc.) = ? mL
      arb.kons.
mmol/L   stoffkons.
kU/L    arb.kons.       Csv—alpha‐1‐Føtoprotein; arb.stofk.(IS AFP) = ? × 10³ IU/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Alanin; stofk. = ? µmol/L
g/L     massekons.      Csv—Albumin; massek. = ? mg/L
      rel.massekons.    Csv—Albumin; rel.massek.(Csv/P) = ?
µmol/L   stoffkons.      Csv—alpha‐Aminobutyrat; stofk. = ? µmol/L
      taxon (mønster)
      stoffkons. (liste)  Csv—Aminosyre; stofk.(liste)
      kat.akt.kons.

µmol/L   stoffkons.      Csv—Arginin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Asparagin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Aspartat; stofk. = ? µmol/L
      arb.kons.       Csv—Bacterium; arb.k.(0 1 2) = ?
µg/L    massekons.      Csv—Beta‐globulin; massek. = ? mg/L
µmol/L   stoffkons.      Csv(cellefri)—Bilirubiner; stofk. = ? µmol/L
rel.stoffkons.(Csv/P)       Csv—Borrelia burgdorferi‐antistof(IgM); rel.stofk.(Csv/P) = ?
(Csv/P)   rel.stoffkons.    Csv—Borrelia burgdorferi‐antistof; rel.stofk.(Csv/P) = ?
µg/L    massekons.
      ant.kons.       Csv—Celler; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
U/L     kat.akt.kons.
U/L     kat.akt.kons.
µmol/L   stoffkons.      Csv—Cystin; stofk. = ? µmol/L
ant/L    arb.ant.kons.
10^6/L   ant.kons.       Csv—Erythrocytter; antalk. = ? × 10<sup>6</sup>/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Ethanolamin; stofk. = ? µmol/L

µmol/L    stoffkons.      Csv—Phenylalanin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.      Csv—Phosphoethanolamin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.      Csv—gamma‐Aminobutyrat; stofk. = ? µmol/L
mmol/L    stoffkons.      Csv—Glucose; stofk. = ? mmol/L
       arb.kons.      Csv—Glutamatdecarboxylase(gad65)‐antistof(IgG); arb.stofk.(RIA; proc.) = ? (p.d.e.)
µmol/L    stoffkons.      Csv—Glutamin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.      Csv—Glutamat; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.      Csv—Glycin; stofk. = ? µmol/L
U/L     arb.kons.      Csv—Choriogonadotropin; arb.stofk.(IS 75/537) = ? IU/L
U/L     stoffkons.
(Csv/P; 0 1) rel.stoffratio    Csv—Herpes simplexvirus‐antistof(IgG/tot. IgG); rel.stofratio(Csv/P; 0 1) = ?
µmol/L    stoffkons.      Csv—Histidin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L    stoffkons.      Csv—Homocarnosin; stofk. = ? µmol/L
rel.stofratio(Csv/P; 1 >1)    Csv—Human herpesvirus 3‐antistof(IgG/tot. IgG); rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) = ?
µmol/L    stoffkons.      Csv—4‐Hydroxyprolin; stofk. = ? µmol/L
ng/L     massekons.      Csv—Orexin‐A; massek. = ? ng/L
g/L     massekons.
g/L     massekons.
mg/L     massekons.      Csv—Immunglobulin G; massek. = ? mg/L
       massekons. (liste)
      rel.stoffratio    Csv—Immunglobulin G/Albumin; rel.stofratio(Csv/P) = ?
      taxon

µmol/L   stoffkons.      Csv—Isoleucin; stofk. = ? µmol/L
mmol/L   stoffkons.
      klarhet       Csv—Cerebrospinalvæske; klarhed(efter centrif.) = ?
mmol/L   stoffkons.      Csv—Chlorid; stofk. = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.      Csv—Lactat; stofk. = ? mmol/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Leucin; stofk. = ? µmol/L
10^9/L   ant.kons.      Csv—Leukocytter; antalk. = ? × 10<sup>6</sup>/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Lysin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Methionin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L              C
      stoffkons. Metotreksat sv—Methotrexat; stofk. = ? µmol/L

mmol/L   Stoffkons.      Csv—Natrium‐ion; stofk. = ? mmol/L
µg/L    massekons.      Csv—Neuron‐specifik enolase; massek. = ? µg/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Ornithin; stofk. = ? µmol/L
U/L     kat.akt.kons.
pmol/L   stoffkons.
µmol/L   stoffkons.      Csv—Prolin; stofk. = ? µmol/L
g/L     massekons.      Csv—Protein; massek. = ? g/L
      kons.(liste)     Csv—Proteintype; k.(liste)
mmol/L   stoffkons.      Csv—Pyruvat; stofk. = ? mmol/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Serin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Citrullin; stofk. = ? µmol/L
      Liste         Csv—Cerebrospinalvæske; egenskabsart(liste)
µmol/L   stoffkons.      Csv—Taurin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Threonin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Tryptophan; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.      Csv—Tyrosin; stofk. = ? µmol/L
µmol/L   stoffkons.
      arb.stoffkons.
proc. (p.d.e.)          Csv—Herpes simplexvirus‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
µmol/L   stoffkons.      Csv—Valin; stofk. = ? µmol/L
01     arb.kons.       Csv—Borrelia burgdorferi‐antistof(IgG); arb.k.(0 1) = ?
      rel.stoffkons.    Csv—Borrelia burgdorferi‐antistof(IgG); rel.stofk.(Csv/P) = ?
01     arb.kons.       Csv—Borrelia burgdorferi‐antistof(IgM); arb.k.(0 1) = ?
      rel.stoffkons.    Csv—Borrelia burgdorferi‐antistof(IgM); rel.stofk.(Csv/P) = ?
Csv/P    rel. Stoffkons.    Csv—Herpes simplexvirus‐antistof; rel.stofk.(Csv/P) = ?
      arb.kons.

mmol/L   stoffkons.      Sved(spec.)—Kalium‐ion; stofk. = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.      Sved(spec.)—Chlorid; stofk. = ? mmol/L
      arb.konduktivitet   Sved(spec.)—Sved; arb.ledningsevne(proc.) = ? (p.d.e.)
mmol/L   stoffkons.      Sved(spec.)—Natrium‐ion; stofk. = ? mmol/L
µmol/mmolstoffratio        U—1‐Methylhistidin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
      arb.kons.
(konfirm; proc.)         U—2‐Ethyliden‐1,5‐dimethyl‐3,3‐diphenylpyrrolidin; arb.k.(konfirm; proc.) = ?
µmol/mmolstoffratio        U—3‐Methylhistidin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
mmol/L   stoffkons.      U—4‐Hydroxybutyrat; stofk. = ? mmol/L
µmol/L   stoffkons.      U—5‐Hydroxyindolylacetat; stofk. = ? µmol/L
µmol/mmolstoffratio        U—5‐Hydroxyindolylacetat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     arb.kons.      U—Acetoacetat; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
g/L    massekons.Aceton   U—Acetone; massek. = ? g/L
pmol/L  stoffkons.      U—Corticotropin; stofk. = ? pmol/L
nmol/mmolstoffratio      U—Adenin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio      U—Adenosin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
nmol/L  stoffkons.      U—Adrenalinium; stofk. = ? nmol/L
nmol/d  stoffrate      Pt(U)—Adrenalinium; stofhast. = ? nmol/d
nmol/mmolstoffratio      U—Adrenalinium/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐6</sup>
µmol/L  stoffkons.      U—5‐Aminolevulinat; stofk. = ? µmol/L
µmol/d  stoffrate      Pt(U)—5‐Aminolevulinat; stofhast. = ? µmol/d
µmol/nmol stoffratio      U—Alanin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
mg/L   massekons.      U—Albumin; massek. = ? mg/L
     arb.kons.      U—Albumin; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
mg/mmol masse/stoffratio
µmol/mmolstoffratio      U—Albumin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µg/min  massehast.      Pt(U)—Albumin; massehast. = ? µg/min
     arb.kons.
nmol/L  stoffkons.      U—Aldosteron; stofk. = ? nmol/L
nmol/d  stoffrate      Pt(U)—Aldosteron; stofhast. = ? nmol/d
µmol/mmolstoffratio      U—alpha‐Aminoadipat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio      U—alpha‐Aminobutyrat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/L  stoffkons.      U—L‐Alloisoleucin; stofk. = ? µmol/L
     arb.kons. Alprazolam U—Alprazolam; arb.k.(0 1 2) = ?
µmol/L  massekons.      U—Aluminium; stofk. = ? µmol/L
     arb.kons. Amfetamin U—Amfepramon; arb.k.(0 1 2) = ?
     arb.kons. Amfetamin U—Amfetamin+analog; arb.k.(0 1 2) = ?
     taxon (mønster)   U—Aminosyre; taxon(mønster) = ?
     stoffkons. (liste)  U—Aminosyre; stofk.(liste)
U/L    kat.akt.kons.
µmol/L  stoffkons.      U—Androsteron; stofk. = ? µmol/L
µmol/d  stoffrate      Pt(U)—Androsteron; stofhast. = ? µmol/d
µmol/L  stoffkons.      U—Anserin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     taxon (liste)
µmol/mmolstoffratio      U—Arginin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio      U—Asparagin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio      U—Aspartat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
0123   arb.kons.      U(spec.)—Bacterium; arb.k.(0 1 2 3) = ?
     arb.ant.       U—Bacterium; arb.antal(proc.) = ? (p.d.e.)
                U
     arb.kons. Barbiturater —Barbiturat; arb.k.(0 1 2) = ?
                U—Benzodiazepiner; arb.k.(0 1 2) = ?
     arb.kons. Benzodiazepiner
     arb.kons.      U—Benzoylecgonin; arb.k.(0 1 2) = ?
µg/L   massekons.      U—beta‐2‐Microglobulin; massek. = ? mg/L
µmol/mmolstoffkons.      U—beta‐Alanin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     stoffratio      U—beta‐Aminoisobutyrat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
mg/L   massekons.      U—Beta‐globulin; massek. = ? mg/L
µmol/L  stoffkons.
     arb.kons.      U—Bilirubiner; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
     arb.kons.      U—Bence Jones' protein; taxon = ?
     arb.kons.      U—Hæmoglobin; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
     taxon (liste)
      stoffkons. BuprenorfinU—Buprenorphin; stofk. = ? nmol/L
      arb.kons. BuprenorfinU—Buprenorphin; arb.k.(0 1 2) = ?
nmol/L   stoffkons.       U—Cyklisk AMP; stofk. = ? nmol/L
mmol/d stoffhast.         Pt(U)—Cyklisk AMP; stofhast. = ? mmol/d
nmol/mmolstoffratio        U—Cyklisk AMP/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐6</sup>
      arb.kons. Chlamydia trachomatis
01     arb.kons.       U(spec.)—Chlamydia trachomatis(ag); arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons.
(konfirm; proc.)          U—Clonazepam; arb.k.(konfirm; proc.) = ?
      arb.kons.
(konfirm; proc.)          U—Cocain+metabolit; arb.k.(konfirm; proc.) = ?
U/L     arb.kons.       Pt(U)—Proinsulin C‐peptid; stofhast. = ? nmol/d
µmol/mmolstoffratio        U—Cystathionin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio        U—Cystein/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
      arb.kons.       U—Cystin; arb.k.(0 1 2) = ?
      stoffratio       U—Cystin/Homocystin; stofratio = ?
µmol/mmolstoffratio        U—Cystin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
                  U—Dextropropoxyphen; arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.kons. Dekstropropoksyfen
                  U—Dextropropoxyphen; stofk. = ? µmol/L
      stoffkons. Dekstropropoksyfen
µmol/mmolstoffratio        U—Deoxyadenosin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio        U—Deoxyguanosin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio        U—Deoxyinosin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/L   stoffkons.       U—Dehydroepiandrosteronsulfat; stofk. = ? µmol/L
      stoffkons. Diazepam U—Diazepam; stofk. = ? µmol/L
      arb.kons.
(konfirm; proc.)          U—Diazepam; arb.k.(konfirm; proc.) = ?
µmol/L   stoffkons.       U—Dopamin; stofk. = ? µmol/L
nmol/mmolstoffratio
                  U—3,4‐Methylendioxymetamfetamin; arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.kons. Ecstasy (MDMA)
                  U—2‐Ethyliden‐1,5‐dimethyl‐3,3‐diphenylpyrrolidin; arb.k.(proc.) = ?
      arb.kons. EDDP metadonmetabolitt
      stoffkons. Efedrin   U—Ephedrin; stofk. = ? µmol/L
      arb.ant.
      arb.kons.       U—Epitelceller; arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.ant.        U—Epitelceller; arb.antal(proc.) = ? (p.d.e.)
nmol/L   stoffkons.       U—Epitestosteron; stofk. = ? nmol/L
      arb.ant.kons.     U—Erythrocytter; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
      arb.ant.        U—Erythrocytter; arb.antal(proc.) = ? (p.d.e.)
      arb.kons.       U—Cylinder, erythrocyttype; arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.ant.        U—Cylinder, erythrocyttype; arb.antal(proc.) = ? (p.d.e.)
      arb.kons. Etanol    U—Ethanol; arb.k.(0 1 2) = ?
µmol/mmolstoffratio        U—Ethanolamin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/L   stoffkons.       U—Etiocholanolon; stofk. = ? µmol/L
µmol/d   stoffrate       Pt(U)—Etiocholanolon; stofhast. = ? µmol/d
mmol/L   stoffkons. EtylenglykolU—Ethylenglycol; stofk. = ? mmol/L
      stoffkons. Etylmorfin U—Ethylmorphin; stofk. = ? µmol/L

      arb.kons. Fensyklidin U—Phencyclidin; arb.k.(0 1) = ?
µmol/mmolstoffratio        U—Phenylalanin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
                 U—Flunitrazepam; stofk. = ? µmol/L
      stoffkons. Flunitrazepam
      arb.kons.
(konfirm; proc.)         U—Flunitrazepam; arb.k.(konfirm; proc.) = ?
            Folkodin
mmol/L   stoffkons.      U—Phosphat(P; uorganisk); stofk. = ? mmol/L
mmol/d stoffrate         Pt(U)—Phosphat(P; uorganisk); stofhast. = ? mmol/d
µmol/mmolstoffratio      U—Phosphoethanolamin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio      U—Phosphoserin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     arb.kons.       U—Fruktose; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
     arb.kons.       U—Galaktose; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
µmol/mmolstoffratio      U—gamma‐Aminobutyrat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     arb.kons. GHB     U—4‐Hydroxybutyrat; arb.k.(1 2 3 4) = ?
1234   arb.kons.       U—4‐Hydroxybutyrat; arb.k.(1 2 3 4) = ?
     arb.kons.
mmol/L  stoffkons.      U—Glucose; stofk. = ? mmol/L
     arb.kons.       U—Glucose; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
     stoffratio      U—Glutamin/Glutamat; stofratio = ?
µmol/mmolstoffratio      U—Glutamin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio      U—Glutamat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/L  stoffkons.      U—Glutarat; stofk. = ? µmol/L
µmol/L  stoffkons.      U—Triglycerid; stofk. = ? mmol/L
µmol/mmolstoffratio      U—Triglycerid/Creatininium; stofratio = ?
mmol/L  stoffkons.
µmol/mmolstoffratio      U—Glycin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     arb.kons.       U—Choriogonadotropin; arb.k.(0 1) = ?
µmol/L  stoffkons.      U—Guanidinoacetat; stofk. = ? µmol/L
µmol/mmolstoffratio      U—Guanidinoacetat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio      U—Guanosin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
pmol/L  stoffkons.      U—Choriogonadotropin; stofk. = ? pmol/L
U/L   arb.kons.       U—Choriogonadotropin; arb.stofk.(IS 75/537) = ? IU/L
nmol/L  stoffkons.      U—Hexacarboxylporphyrin; stofk. = ? nmol/L
g/L   massekons.
nmol/L  stoffkons.      U—Heptacarboxylporphyrin; stofk. = ? nmol/L
µmol/mmolstoffratio      U—Histidin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/L  stoffkons.      U—Homocystin; stofk. = ? µmol/L
µmol/mmolstoffratio      U—Homocystin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/L  stoffkons.      U—Homovanillinat; stofk. = ? µmol/L
µmol/mmolstoffratio      U—Homovanillinat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     arb.ant.
     arb.kons.       U—Cylinder, hyalin type; arb.k.(0 1 2) = ?
     arb.ant.       U—Cylinder, hyalin type; arb.antal(proc.) = ? (p.d.e.)
µmol/L  stoffkons.      U—11‐beta‐Hydroxyandrosteron; stofk. = ? µmol/L
µmol/d  stoffrate       Pt(U)—11‐beta‐Hydroxyandrosteron; stofhast. = ? µmol/d
µmol/d  stoffrate       Pt(U)—11‐Hydroxyetiocholanolon; stofhast. = ? µmol/d
µmol/mmolstoffratio      U—5‐Hydroxylysin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio      U—4‐Hydroxyprolin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio      U—Hypoxantin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>

mg/L   massekons.
     taxon
µmol/mmolstoffratio      U—Inosin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio      U—Isoleucin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
          IsopropanolU—Isopropanol; massek. = ? g/L
µmol/L  stoffkons.      U—Jern; stofk. = ? µmol/L
µmol/L  stoffkons.      U—Iod; stofk. = ? µmol/L
µmol/d  stoffrate       Pt(U)—Iod; stofhast. = ? µmol/d
nmol/d   stoffutsk.      Pt(U)—Cadmium; stofhast. = ? nmol/d
nmol/mmolstoffratio       U—Cadmium/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐6</sup>
mmol/L   stoffkons.      U—Kalium‐ion; stofk. = ? mmol/L
mmol/d stoffrate        Pt(U)—Kalium‐ion; stofhast. = ? mmol/d
mmol/L   stoffkons.      U—Calcium(II); stofk. = ? mmol/L
mmol/d stoffrate        Pt(U)—Calcium(II); stofhast. = ? mmol/d
                U—Cannabinoid; arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.kons. Kannabinoider
      arb.kons.      U—Kappa‐kæde(Ig); arb.k.(0 1 2) = ?
g/L    massekons.      U—Kappa‐kæde(Ig); massek. = ? g/L
mg/L    massekons.      U—Kappa‐kæde(Ig); massek. = ? mg/L
mg/L    massekons.      U—Kappa‐kæde(Ig)(frit); massek. = ? mg/L
mmol/L   stoffkons.      U—Carbamid; stofk. = ? mmol/L
mmol/d stoffrate        Pt(U)—Carbamid; stofhast. = ? mmol/d
      stoffratio      U—Carbamid/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/L   stoffkons.      U—Carnitin; stofk. = ? µmol/L
µmol/d   stoffrate      Pt(U)—Carnitin; stofhast. = ? µmol/d
µmol/mmolstoffratio       U—Carnitin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio
µmol/mmolstoffratio       U—Carnosin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
      stoffkons. KlonazepamU—Clonazepam; stofk. = ? nmol/L
mmol/L   stoffkons.      U—Chlorid; stofk. = ? mmol/L
mmol/d stoffrate        Pt(U)—Chlorid; stofhast. = ? mmol/d
µmol/L   stoffkons.      U—Kobber; stofk. = ? µmol/L
µmol/d   stoffutsk.      Pt(U)—Kobber; stofhast. = ? µmol/d
µmol/L   stoffkons. Kodein  U—Codein; stofk. = ? µmol/L
            Kokain
      arb.stoffkons    U—Cocain; arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.kons. Kokain   U—Cocain+metabolit; arb.k.(0 1 2) = ?
µmol/L   stoffkons.      U—Cocain; stofk. = ? µmol/L
µg/L    massekons.      U—Cocain; massek. = ? µg/L
      arb.kons.
konfirm; proc.         U—Cocain; arb.k.(konfirm; proc.) = ?
nmol/L   stoffkons.      U—Coproporphyrin; stofk. = ? nmol/L
      arb.kons.      U—Cylinder, granulær type; arb.k.(0 1 2) = ?
      arb.ant.       U—Cylinder, granulær type; arb.antal(proc.) = ? (p.d.e.)
nmol/L   stoffkons.
nmol/d   stoffrate      Pt(U)—Cortisol(frit); stofhast. = ? nmol/d
µmol/L   stoffkons.      U—Creatin; stofk. = ? µmol/L
      stoffratio      U—Creatin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
mmol/L   stoffkons.      U—Creatininium; stofk. = ? mmol/L
mmol/d stoffutsk.
      arb.kons.      U—Krystaller; arb.k.(0 1 2 3) = ?
      arb.ant.       U—Krystaller; arb.antal(proc.) = ? (p.d.e.)
nmol/L   stoffkons.      U—Kviksølv; stofk. = ? nmol/L
mmol/L   stoffkons.      U—Lactat; stofk. = ? mmol/L
µmol/mmolstoffratio       U—Lactat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
      arb.kons.      U—Lactose; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
      arb.kons.      U—Lactulose; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
      arb.kons.      U—Lambda‐kæde(Ig); arb.k.(0 1 2) = ?
g/L    massekons.      U—Lambda‐kæde(Ig); massek. = ? g/L
mg/L    massekons.      U—Lambda‐kæde(Ig); massek. = ? mg/L
mg/L    massekons.      U—Lambda‐kæde(Ig)(frit); massek. = ? mg/L
      arb.kons. Legionella antigen
01     arb.kons.       U(spec.)—Legionella pneumophila(ag); arb.k.(0 1) = ?
µmol/mmolstoffratio        U—Leucin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
      arb.kons.       U—Leukocytter; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
      arb.ant.       U—Leukocytter; arb.antal(proc.) = ? (p.d.e.)
mmol/L   stoffkons. Litium   U—Lithium‐ion; stofk. = ? mmol/L
      arb.kons. LSD     U—Lysergid; arb.k.(0 1 2) = ?
µmol/mmolstoffratio        U—Lysin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
g/L     massekons.      U—Lysozym; massek. = ? g/L
mmol/L   stoffkons.      U—Magnesium(II); stofk. = ? mmol/L
mmol/d stoffutsk.         Pt(U)—Magnesium(II); stofhast. = ? mmol/d
      stoffkons. Metadon U—Methadon; stofk. = ? nmol/L
      arb.kons. Metadon U—Methadon; arb.k.(0 1 2) = ?
                 U—Metamfetamin; stofk. = ? µmol/L
      stoffkons. Metamfetamin
      arb.kons.
(konfirm; proc.)         U—Metamfetamin; arb.k.(konfirm; proc.) = ?
            Metanol
g/L     massekons.Metanol U—Methanol; massek. = ? g/L
µmol/L   stoffkons. Metformin U—Metformin; stofk. = ? µmol/L
µmol/mmolstoffratio        U—Methionin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/L   stoffkons. Metotreksat

µmol/L   stoffkons.      U—Methylmalonat; stofk. = ? µmol/L
      arb.kons. Morfin   U—Morphin(ukonjugeret); arb.k.(0 1 2) = ?
                 U(spec.)—Bacterium; taxon = ?

mg/L    massekons.
      stoffratio
      arb.kons. Mycoplasma genitalium
      arb.kons.       U—Myoglobin; arb.k.(0 1 2) = ?
µg/L    massekons.      U—Myoglobin; massek. = ? µg/L
mmol/L   stoffkons.      U—Natrium‐ion; stofk. = ? mmol/L
mmol/d stoffutsk.        Pt(U)—Natrium‐ion; stofhast. = ? mmol/d
            Diazepam N-desmetyl
      stoffkons. NitrazepamU—Nitrazepam; stofk. = ? µmol/L
      arb.kons.       U—Bacterium, nitrit‐producerende; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
mol/kg   stoff/masseratio
      stoffratio      U—N‐Carbamoyl‐beta‐alanin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
nmol/L   stoffkons.      U—Noradrenalinium; stofk. = ? nmol/L
nmol/d   stoffrate       Pt(U)—Noradrenalinium; stofhast. = ? nmol/d
nmol/mmolstoffratio       U—Noradrenalinium/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐6</sup>
µmol/d   stoffutsk.      Pt(U)—Oxalat; stofhast. = ? µmol/d
      stoffratio
      stoffkons. OksazepamU—Oxazepam; stofk. = ? µmol/L
      arb.kons. Opiater
arb.kons.(konfirm; proc.) = ?  U—Morphin+analog; arb.k.(konfirm; proc.) = ?
      arb.kons.       U—Carboxylat; arb.k.(liste)
      arb.kons.
µmol/mmolstoffratio       U—Ornithin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio       U—Orotat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio       U—Orotidin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
mosmol/kg osmolal.        U—Opløst substans; molal. = ? mmol/kg
U/L    kat.akt.kons.
      arb.kons.

µmol/L   stoffkons.      U—Porphobilinogen; stofk. = ? µmol/L
      arb.kons.      U—Porphobilinogen; arb.k.(0 1 2) = ?
nmol/L   stoffkons.      U—Pentacarboxylporphyrin; stofk. = ? nmol/L
      pH          U—Hydrogen‐ion; pH = ?
      arb.kons.
(konfirm; proc.)         U—Phencyclidin; arb.k.(konfirm; proc.) = ?
      arb.ant.
      arb.kons. Pneumokokk antigen
01     arb.kons.      U—Streptococcus pneumoniae(ag); arb.k.(0 1) = ?
      arb.kons.      U—Porphyriner; arb.k.(0 1 2) = ?
µmol/mmolstoffratio       U—Prolin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
g/L     massekons.      U—Protein; massek. = ? g/L
mg/L    massekons.      U—Protein; massek. = ? mg/L
      arb.kons.
      arb.kons.      U—Protein; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
g/d     masseratio      Pt(U)—Protein; massehast. = ? g/d
mg/d    masseratio      Pt(U)—Protein; massehast. = ? mg/d
mg/mmol masse/stoffratio
      kons.(liste)     U—Proteintype; k.(liste)
µmol/mmolstoffratio       U—Pseudouridin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
                 U—Purin+Pyrimidin; egenskabsart(liste)
      arb.kons.      U—Kulhydrater(reducerende); arb.k.(0 1 2) = ?
µmol/d   stoffutsk.      Pt(U)—Riboflavin; stofhast. = ? µmol/d
      taxon        Syst(spec.)—Bacterium(DNA); taxon = ?
µmol/L   stoffkons.
mmol/L   stoffkons.
µmol/L   stoffkons.
pmol/L   stoffkons.
01     arb.kons.      Syst(spec.)—Actinobacillus actinomycetemcomitans; arb.k.(0 1) = ?
01     arb.kons.      Syst(spec.)—Actinomyces; arb.k.(0 1) = ?
(LISTE)   arb.kons.      Syst(spec.)—Actinomyces+comitans; arb.k.(liste)
                 DNA
      arb.innh. Adenovirus Syst(spec.)—Adenovirus(DNA); arb.k.(0 1) = ?
kU/L    arb.kons.
µmol/L   stoffkons.
U/L     kat.akt.kons.
g/L     massekons.      Syst(spec.)—Albumin; massek. = ? g/L
mg/L    massekons.      Syst(spec.)—Albumin; massek. = ? mg/L
g/L     massekons.
g/L     massekons.
µmol/L   stoffkons.
U/L     kat.k.        Syst(spec.)—Basisk phosphatase; kat.k. = ? U/L
µmol/L   stoffkons.
mg/L    massek.
µmol/L   stoffkons.      Syst—Amphotericin B; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L    massek.
µmol/L   stoffkons.      Syst—Amikacin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L    massek.
      følsomhet      Syst—Amoxicillin; følsomhed = ?
µmol/L   stoffkons.       Syst—Amoxicillin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L    massek.
      følsomhet        Syst—Amoxicillin+Clavulansyre; følsomhed = ?
µmol/L   stoffkons.       Syst—Amoxicillin+Clavulansyre; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L    massek.
      følsomhet        Syst—Ampicillin; følsomhed = ?
µmol/L   stoffkons.       Syst—Ampicillin; tærskel stofk. = ? µmol/L
U/L    kat.akt.kons. (liste)
      arb.kons.

%    rel.stoffkons.
g/L   massekons.
mg/L   massekons.
g/L   massekons.
µmol/L  stoffkons.
µmol/mmolstoffratio        U—Sarcosin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
U/L   kat.k.          Syst(spec.)—Aspartattransaminase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
     taxon (liste)
mg/L   massek.
     følsomhet        Syst—Azithromycin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.        Syst—Azithromycin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet        Syst—Aztreonam; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.        Syst—Aztreonam; tærskel stofk. = ? µmol/L
     påvist          Syst(spec.)—Bordetella parapertussis(DNA); arb.k.(0 1) = ?
           Bordetella parapertussis DNA
                 Syst(spec.)—Bordetella pertussis(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Bordetella pertussis DNA
                 Syst(spec.)—Bacterium(spec.); følsomhed(liste; rat.sk.; proc.)
     følsomhet(liste; rat.sk.;proc.)
     følsomhet(liste; RIS) Syst(spec.)—Bacterium(spec.); følsomhed(liste; R I S)
     følsomhet(liste; MIC) Syst(spec.)—Bacterium(spec.); følsomhed(liste; MIC)
     arb.kons.        Syst(spec.)—Bacterium; arb.k.(0 1 2 3) = ?
10^9/L  ant.kons.
     ant.fraksjon       Lkcs(Syst; spec.)—Basophilocytter; antalfr. = ?
µg/L   massekons.
     arb. U
µmol/L  stoffkons.
mg/L   massekons.
     påvist
     påvist
µmol/L  stoffkons.        Syst(spec.)—Bilirubiner; stofk. = ? µmol/L
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
     arb.kons.        Syst(spec.)—Hæmoglobin(Fe); arb.k.(0 1 2) = ?
     påvist    Corynebacterium diphtheriae
     arb.kons.
     arb.kons.
µg/L   massekons.
     følsomhet        Syst—Cefaclor; følsomhed = ?
     følsomhet        Syst—Cefalexin; følsomhed = ?
     følsomhet       Syst—Cefalotin; følsomhed = ?
     følsomhet       Syst—Cefepim; følsomhed = ?
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Cefoxitin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Cefoxitin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Cefotaxim; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Cefotaxim; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Cefpirom; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Cefpirom; tærskel stofk. = ? µmol/L
     følsomhet       Syst—Cefpodoxim; følsomhed = ?
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Ceftazidim; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Ceftazidim; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.       Syst—Ceftriaxon; tærskel stofk. = ? µmol/L
     følsomhet       Syst—Ceftriaxon; følsomhed = ?
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Cefuroxim; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Cefuroxim; tærskel stofk. = ? µmol/L
     ant.kons.       Syst(spec.)—Celler; antalk. = ? × 10<sup>6</sup>/L
                Syst(spec.)—Chlamydophila pneumoniae(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Chlamydia pneumonia DNA
                Syst(spec.)—Chlamydia trachomatis(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Chlamydia trachomatis DNA
     massekons.Ciklosporin
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Ciprofloxacin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Ciprofloxacin; tærskel stofk. = ? µmol/L
U/L   kat.k.         Syst(spec.)—Creatinkinase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
µg/L   massekons.
     påvist   Clostridium difficile
                Syst(spec.)—Cytomegalovirus(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Cytomegalovirus DNA
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
mg/L   massekons.
     ant.fraksjon (liste)  Lkcs(Syst; spec.)—Leukocyttype; antalfr.(liste)
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Doxycyclin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Doxycyclin; tærskel stofk. = ? µmol/L
     taxon         Syst(spec.)—Bacterium; taxon = ?
     taxon         Syst(spec.)—Bacterium, anaerob; taxon = ?
     taxon         Syst(spec.)—Legionella; taxon = ?
     taxon         Syst(spec.)—Mycobacterium; taxon = ?
01    arb.kons.       Syst(spec.)—Neisseria gonorrhoeae; arb.k.(0 1) = ?
     taxon         Syst(spec.)—Fungus; taxon = ?
     taxon         Syst(spec.)—Dermatofyt; taxon = ?
                Syst(spec.)—Epstein‐Barr virus(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Epstein-Barr virus DNA
01    arb.kons.       Syst(spec.)—Eikenella corrodens; arb.k.(0 1) = ?
10^9/L  ant.kons.
     ant.fraksjon      Lkcs(Syst; spec.)—Eosinophilocytter; antalfr. = ?
µmol/mmolstoffratio       U—Serin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
ant/L  arb.ant.kons.
10^12/L ant.kons.        Syst(spec.)—Erythrocytter; antalk. = ? × 10<sup>9</sup>/L
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Erythromycin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Erythromycin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.       Syst—Ethambutol; tærskel stofk. = ? µmol/L
µmol/L  stoffkons.
mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.       Syst—Ethionamid; tærskel stofk. = ? µmol/L
     vol.fraksjon

µmol/L  stoffkons.
µg/L   massekons.

mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.      Syst—Flucytosin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.      Syst—Fluconazol; tærskel stofk. = ? µmol/L
nmol/L  stoffkons.
mmol/L  stoffkons.      Syst(spec.)—Phosphat(P; uorganisk); stofk. = ? mmol/L
µmol/L  stoffkons.
mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.      Syst—Fosfomycin; tærskel stofk. = ? µmol/L
U/L    arb.kons.
pmol/L  stoffkons.
pmol/L  stoffkons.
U/g    kat.akt
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Fusidinsyre; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Fusidinsyre; tærskel stofk. = ? µmol/L
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
g/L    massekons.
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Gentamicin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Gentamicin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mmol/L  stoffkons.      Syst(spec.)—Glucose; stofk. = ? mmol/L
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
10^9/L  ant.kons.
U/L    kat.akt.kons.
     taxon   Helicobacter pylori
U/L    arb.kons.
mmol/L  stoffkons.      Syst(spec.)—Hydrogencarbonat; stofk.(aktuel) = ? mmol/L
mmol/L  stoffkons.
g/dL   massekons.
g/L    massekons.
     stoffraksjon
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
               Syst(spec.)—Herpes simplexvirus(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Herpes simpleks virus DNA
µmol/L  stoffkons.
     taxon        Syst(spec.)—Bacterium; taxon = ?
     taxon
     taxon        Syst(spec.)—Fungus; taxon = ?
g/L   massekons.
nmol/L  stoffkons.
g/L   massekons.
g/L   massekons.
mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.     Syst—Imipenem; tærskel stofk. = ? µmol/L
     følsomhet      Syst—Imipenem; følsomhed = ?

g/L   massekons.      Syst(spec.)—Immunglobulin G; massek. = ? g/L
µmol/d  stoffutsk.      Pt(U)—Zink; stofhast. = ? µmol/d
     rel.tid
pmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.      Syst—Isoniazid; tærskel stofk. = ? µmol/L
mmol/L  stoffkons.      U—Citrat; stofk. = ? mmol/L
mmol/d stoffrate        Pt(U)—Citrat; stofhast. = ? mmol/d
µmol/mmolstoffratio      U—Citrullin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/L  stoffkons.
mmol/L  stoffkons.      Syst(spec.)—Kalium‐ion; stofk. = ? mmol/L
     stoffkons.
mmol/L  stoffkons.      Syst(spec.)—Calcium(II); stofk. = ? mmol/L
mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.      Syst—Capreomycin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mmol/L  stoffkons.      Syst(spec.)—Carbamid; stofk. = ? mmol/L
     arb.kons.       Maveslimhinde—Helicobacter pylori(CO2[13C]‐producerende); arb.k.(Carbamid[13C]; 0 1) = ?
µmol/L  stoffkons.
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Clarithromycin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Clarithromycin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Clindamycin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Clindamycin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.      Syst—Clofazimin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Chloramphenicol; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Chloramphenicol; tærskel stofk. = ? µmol/L
mmol/L  stoffkons.      Syst(spec.)—Chlorid; stofk. = ? mmol/L
pmol/L  stoffkons.
mmol/L  stoffkons.      Syst(spec.)—Cholesterol+ester; stofk. = ? mmol/L
mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.       Syst—Colistin; tærskel stofk. = ? µmol/L
nmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.       Syst(spec.)—Creatininium; stofk. = ? µmol/L
mmol/L  stoffkons.       Syst(spec.)—Lactat; stofk. = ? mmol/L
U/L   kat.k.         Syst(spec.)—Lactatdehydrogenase; kat.k.(IFCC 2002) = ? U/L
mmol/L  stoffkons.
                 Syst(spec.)—Legionella pneumophila(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Legionella pneumophilia DNA
     taxon    Legionella species
µmol/L  stoffkons.
10^6/L  ant.kons.        Syst(spec.)—Leukocytter; antalk. = ? × 10<sup>6</sup>/L
U/L   arb.kons.
U/L   kat.akt.kons.
     Liste
mmol/L  stoffkons. Litium
%    ant.fraksjon      Lkcs(Syst; spec.)—Lymphocytter; antalfr. = ?
µmol/L  stoffkons.
g/L   massekons.
     taxon          Syst(spec.)—Mycobacterium tuberculosis complex(DNA); taxon(proc.) = ?
mmol/L  stoffkons.       Syst(spec.)—Magnesium(II); stofk. = ? mmol/L
pg    ent.masse
g/dL   massekons.
fl    ent.vol.
mg/L   massek.
mg/L   massek.
     følsomhet        Syst—Mecillinam; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Mecillinam; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet        Syst—Meropenem; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Meropenem; tærskel stofk. = ? µmol/L
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons. Metotreksat
mg/L   massek.
     følsomhet        Syst—Metronidazol; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Metronidazol; tærskel stofk. = ? µmol/L
µmol/L  stoffkons.
mg/L   massekons.

     ant.fraksjon
     ant.fraksjon     Lkcs(Syst; spec.)—Leukocytter(mononukl.); antalfr. = ?
     påvist   Methicilinresistente Staphylococcus aurerus
     arb.kons.
                Syst(spec.)—Mycoplasma pneumoniae(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Mycoplasma pneumoniae DNA
     taxon   Mycoplasma species
µg/L   massekons.
     påvist   Neisseria gonorrhoeae
     følsomhet      Syst—Nalidixinsyre; følsomhed = ?
mmol/L  stoffkons.      Syst(spec.)—Natrium‐ion; stofk. = ? mmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet      Syst—Nitrofurantoin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Nitrofurantoin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet      Syst—Norfloxacin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Norfloxacin; tærskel stofk. = ? µmol/L
µg/L   massekons.
ml/s   vol.utsk.      Nyre—Carbamid‐clearance; vol.hast. = ? mL/s
     antalk.
× 10<sup>6</sup>/L       Syst(spec.)—Neutrophilocytter; antalk. = ? × 10<sup>6</sup>/L
mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.      Syst—Ofloxacin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet      Syst—Oxacillin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Oxacillin; tærskel stofk. = ? µmol/L
µmol/L  stoffkons.
     arb.kons.
     arb.kons.      U—Endemiske svampe; arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons.(liste)
µmol/L  stoffkons.
mosmol/kg osmolal.
U/L    kat.akt.kons.
     arb.kons.
                Syst(spec.)—Parvovirus B‐19(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Parvovirus B19 DNA
mg/L   massek.
     følsomhet      Syst—Penicillin G; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Penicillin G; tærskel stofk. = ? µmol/L
     følsomhet      Syst—Penicillin V; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Penicillin V; tærskel stofk. = ? µmol/L
     rel.vol.masse    Pt—Urin; rel.vol.masse(20 °C/vand, 20 °C) = ?
     pH          Syst(spec.)—Hydrogen‐ion; pH = ?
mg/L   massek.
     følsomhet      Syst—Piperacillin+Tazobactam; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Piperacillin+Tazobactam; tærskel stofk. = ? µmol/L
012    arb.kons.      Syst(spec.)—Pneumocystis jirovecii(DNA); arb.k.(0 1 2) = ?
     ant.fraksjon     Lkcs(Syst; spec.)—Leukocytter(polynukl.); antalfr. = ?
pmol/L  stoffkons.
nmol/L  stoffkons.
U/L    arb.kons.
µmol/L  stoffkons.
g/L    massekons.      Syst(spec.)—Protein; massek. = ? g/L
     kons.(liste)
µg/L   massekons.
pmol/L  stoffkons.

mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.      Syst—Pyrazinamid; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   kons.
     arb.kons.       Syst(spec.)—Bacterium(spec.); følsomhed(liste; R I S)
10^9/L  ant.kons.
µmol/L  arb.kons.
µmol/L  stoffkons.      Syst—Rifabutin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet      Syst—Rifampicin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Rifampicin; tærskel stofk. = ? µmol/L
µmol/L  stoffkons.
nmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
     arb.kons.
mg/L   massek.
µmol/L  stoffkons.      Syst—Spectinomycin; tærskel stofk. = ? µmol/L
     rel.vol.masse
mg/L   massek.
     følsomhet      Syst—Streptomycin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Streptomycin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet      Syst—Sulfamethoxazol+Trimethoprim; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Sulfamethoxazol+Trimethoprim; tærskel stofk. = ? µmol/L
U/L   kat.akt.kons.
mg/L   massek.
µmol/L  Stoffkons.      Syst—Cycloserin; tærskel stofk. = ? µmol/L
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.      Syst—Teicoplanin; tærskel stofk. = ? µmol/L
nmol/L  stoffkons.
mg/L   massek.
     følsomhet      Syst—Tetracyclin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Tetracyclin; tærskel stofk. = ? µmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet      Syst—Tobramycin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Tobramycin; tærskel stofk. = ? µmol/L
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
               Syst(spec.)—Toxoplasma gondii(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Toksoplasma gondii DNA
µmol/L  stoffkons.
mmol/L  stoffkons.      Syst(spec.)—Triglycerid; stofk. = ? mmol/L
mg/L   massek.
     følsomhet      Syst—Trimethoprim; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.      Syst—Trimethoprim; tærskel stofk. = ? µmol/L
     egenart (liste)   U—Urin; egenskabsart(liste; stix)
10^9/L  ant.kons.
ng/L   massekons.
µmol/L  stoffkons.
U/L   arb.kons.
µg/L   massekons.
     arb.kons. Tyreoglobulin
µmol/L  stoffkons.
     arb.kons.
µmol/mmolstoffratio      U—Succinyladenosin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     arb.kons.       U—Sulfit; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
µmol/L  stoffkons.
µmol/L  stoffkons.
mg/L   massek.
     følsomhet       Syst—Vancomycin; følsomhed = ?
µmol/L  stoffkons.       Syst—Vancomycin; tærskel stofk. = ? µmol/L
     påvist   Vankomycinresistente enterokokker
     arb.kons.
taxon              Syst(spec.)—Virus(spec.); taxon = ?
                Syst(spec.)—Human herpesvirus 3(DNA); arb.k.(0 1) = ?
     arb.kons. Varicella zoster virus DNA
nmol/L  stoffkons.
µmol/mmolstoffratio       U—Taurin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     stoffkons. Temazepam  U—Temazepam; stofk. = ? µmol/L
nmol/L  stoffkons.       U—Testosteron; stofk.(IOC Konfirm) = ? nmol/l
proc.  arb.kons.       U—Testosteron; arb.k.(proc.) = ?
nmol/d  stoffrate       Pt(U)—Testosteron; stofhast. = ? nmol/d
     stoffratio       U—Testosteron/Epitestosteron; stofratio = ?
          THC-syre
     arb.kons. Tr. vaginalis
µmol/mmolstoffratio       U—Threonin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
                U—Trichomonas vaginalis; arb.k.(0 1 2) = ?
     arb.kons. Trichomonas vaginalis
     arb.ant.        U—Trichomonas vaginalis; arb.antal(proc.) = ? (p.d.e.)
          Trichomonas vaginalis
µmol/mmolstoffratio       U—Tryptophan/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio       U—Thymidin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio       U—Thymin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio       U—Tyrosin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio       U—Uracil/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/L  stoffkons.
mmol/L  stoffkons.       U—Urat; stofk. = ? mmol/L
mmol/d stoffrate        Pt(U)—Urat; stofhast. = ? mmol/d
µmol/mmolstoffratio       U—Urat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/mmolstoffratio       U—Uridin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     arb.kons.       U—Urobilin; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
µmol/L  stoffkons.       U—Urobilinogen; stofk.(kortskala) = ? µmol/l
     arb.kons.       U—Urobilinogen; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
µmol/mmolstoffratio       U—Valin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
µmol/L  stoffkons.       U—Vanillylmandelat; stofk. = ? µmol/L
µmol/d  stoffrate       Pt(U)—Vanillylmandelat; stofhast. = ? µmol/d
µmol/mmolstoffratio       U—Vanillylmandelat/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     arb.ant.
µmol/mmolstoffratio       U—Xantin/Creatininium; stofratio = ? × 10<sup>‐3</sup>
     arb.kons.
mmol/L  stoffkons.
mmol/5t rel.stoffmengde
     stoffkons. Zolpidem U—Zolpidem; stofk. = ? mol/l
     stoffkons. Zopiklon U—Zopiclon; stofk. = ? mol/l
µmol/L  stoffkons.
01    arb.kons.       Vagv—Chlamydia trachomatis(DNA); arb.k.(0 1) = ?
mmol/L  stoffkons.       P(vB)—Base excess; stofk.(aktuel‐norm) = ? mmol/L
     Liste         Pt(vB)—Syre‐base‐status; egenskabsart(liste)
      stoffkons.
      stoffraksjon    Hb(tot.; vB)—Deoxyhæmoglobin; stoffr. = ?
mmol/L   stoffkons.     B(vB)—Glucose; stofk. = ? mmol/L
      stoffraksjon    Hb(Fe; tot.; vB)—Oxyhæmoglobin(Fe); stoffr. = ?
mmol/L   stoffkons.     P(vB)—Hydrogencarbonat; stofk.(aktuel; 37 °C) = ? mmol/L
mmol/L   stoffkons.
mmol/L   stoffkons.     B(vB)—Lactat; stofk. = ? mmol/L
      sat.        Hb(Fe; O<sub>2</sub>‐bind.; vB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); mætn. = ?
      metn.frak.
kPa    part.tr.      P(vB)—Carbondioxid; tension(37 °C) = ? kPa
      pH         P(vB)—Hydrogen‐ion; pH(37 °C) = ?
kPa    part.tr.      P(vB)—Oxygen(O<sub>2</sub>); tension(37 °C) = ? kPa
µmol/L   stoffkons.     B(vB)—Pyruvat; stofk. = ? µmol/L
      taxon (liste)
            Hud
      k
k/mg proteinat.innh.
     kat.innh.
µmol/Lmin/mg protein
     kat.akt.
µmol/Lmin/mg protein


      taxon


     kat.akt.
µmol/Lmin/mg protein
     kat.akt.
µmol/Lmin/mg protein


     kat.akt.
µmol/Lmin/mg protein
     kat.akt.
µmol/Lmin/mg protein
     kat.innh.
µmol/Lmin/mg protein
     kat.akt.
µmol/Lmin/mg protein
b>2</sub>); mætn. = ?
ogenase; kat.indh. = ? µkat/kg
ntitisk antal(0 1 2) = ?
/al Hgb = 0,5; 37 °C; pH = 7,40; 0 h; proc.) = ? (p.d.e.)
amin‐hydrolyserende); kat.indh. = ? µkat/kg
b>2</sub>); mætn. = ?
+)‐translocating); kat.indh. = ? µkat/kg
on); kat.indh. = ? µkat/kg
 ; NCCLS/d70) = ? × 10³ IU/L
 .stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m202) = ? × 10³ IU/L
CLS/f244) = ? × 10³ IU/L

3c alpha' chain fragment 1; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 2; NCCLS/f76) = ? × 10³ int.enh./l
 ofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f76) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/k87) = ? × 10³ IU/L
sk carboxylat(C<sub>26:0</sub>); masseratio = ?

sk carboxylat(C<sub>22:0</sub>); masseratio = ?
 CLSI2009/f339‐1) = ? × 10³ IU/L
tofk.(IRP 75/502; NCCLS/m6) = ? × 10³ IU/L
 ek.(NCCLS/m6) = ? mg/L


 75/502; NCCLS/w3) = ? × 10³ IU/L
(IRP 75/502; NCCLS/w2) = ? × 10³ IU/L
/502; NCCLS/w1) = ? × 10³ IU/L
; NCCLS/c6) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/c5) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f210) = ? × 10³ IU/L

NCCLS/e86) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f271) = ? × 10³ IU/L
LSI2009/p4) = ? × 10³ IU/L
 CLS/f313) = ? × 10³ IU/L
en faktor V; med APC) = ? s
 uden faktor V; med/uden APC) = ?
NCCLS/f33) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f237) = ? × 10³ IU/L

75/502; NCCLS/f297) = ? × 10³ IU/L


ofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
ofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
02; NCCLS/p1) = ? × 10³ IU/L
/502; CLSI2009/t25‐1) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/t15) = ? × 10³ IU/L


NCCLS/f261) = ? × 10³ IU/L


75/502; CLSI2009/m228) = ? × 10³ IU/L
009/m228) = ? mg/L
RP 67/86; NCCLS/m3) = ? mg/L
 RP 75/502; NCCLS/m3) = ? × 10³ IU/L

5/502; NCCLS/m207) = ? × 10³ IU/L

 75/502; CLSI2009/m36) = ? × 10³ IU/L
 P 67/86; Gm25) = ? mg/l
LSI2009/m25‐1) = ? mg/L
CCLS/f206) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/f262) = ? × 10³ IU/L
fk.(IRP 75/502; NCCLS/m12) = ? × 10³ IU/L

NCCLS/f96) = ? × 10³ IU/L
CLS/f92) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f269) = ? × 10³ IU/L
502; NCCLS/g2) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f211) = ? × 10³ IU/L
02; NCCLS/f77) = ? × 10³ int.enh./l
ofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f77) = ? × 10³ IU/L

 (IRP 75/502; NCCLS/f58) = ? × 10³ IU/L
k.(IRP 75/502; NCCLS/f59) = ? × 10³ IU/L
RP 75/502; NCCLS/f258) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/w21) = ? × 10³ IU/L


5/502; CLSI2009/d201) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f291) = ? × 10³ IU/L

 502; CLSI2009/f310) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f288) = ? × 10³ IU/L
 ; NCCLS/f37) = ? × 10³ IU/L

02; NCCLS/f11) = ? × 10³ IU/L
CCLS/o1) = ? × 10³ IU/L
ek.(CLSI2009/f76) = ? mg/L
ek.(CLSI2009/f77) = ? mg/L

 /502; NCCLS/m7) = ? × 10³ IU/L
502; NCCLS/c71) = ? × 10³ IU/L
 stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
ntistof(IgG); arb.k.(0 1 2) = ?
2; NCCLS/w20) = ? × 10³ IU/L
CLSI2009/f343) = ? × 10³ IU/L
 CCLS/f260) = ? × 10³ IU/L
75/502; CLSI2009/f336‐1) = ? × 10³ IU/L
 RP 75/502; NCCLS/e204) = ? × 10³ IU/L
 ; CLSI2009/f305) = ? × 10³ IU/L

 NCCLS/w6) = ? × 10³ IU/L


S/g201) = ? × 10³ IU/L
5/502; NCCLS/t5) = ? × 10³ IU/L
G); arb.k.(0 1 2 3 4 5) = ?

5/502; NCCLS/m5) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/f202) = ? × 10³ IU/L
k.(IRP 75/502; CLSI2009/o214) = ? × 10³ IU/L
 ofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
LSI2009/c7) = ? × 10³ IU/L
; arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
 .(IRP 75/502; NCCLS/m208) = ? × 10³ IU/L
02; NCCLS/f212) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/f81) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/f279) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/e208) = ? × 10³ IU/L
502; NCCLS/f50) = ? × 10³ IU/L
.(NCCLS/m2) = ? mg/L
k.(IRP 75/502; NCCLS/m2) = ? × 10³ IU/L
assek.(CLSI2009/m26‐1) = ? mg/L
P 75/502; CLSI2009/f323) = ? × 10³ IU/L
4); massek.(NCCLS/d1) = ? mg/L
SI2009/f289) = ? × 10³ IU/L


ofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
S/f277) = ? × 10³ IU/L
(IS WO/80) = ? × 10³ IU/L
CLSI2009/e91‐1) = ? mg/L
CCLS/e215) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/e7) = ? × 10³ IU/L
fk.(IRP 75/502; NCCLS/p2) = ? × 10³ IU/L
75/502; NCCLS/f1) = ? × 10³ IU/L
 P 75/502; NCCLS/f75) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f285) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/g13) = ? × 10³ IU/L
02; NCCLS/g8) = ? × 10³ IU/L
fk.(IRP 75/502; NCCLS/m14) = ? × 10³ IU/L
LS/f49) = ? × 10³ IU/L
LS/f12) = ? × 10³ IU/L
ay; IRP 67/343) = ? IU/L
NCCLS/f272) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/k78) = ? × 10³ IU/L
 ; NCCLS/t18) = ? × 10³ IU/L
RP 75/502; NCCLS/d74) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f276) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/f219) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f95) = ? × 10³ IU/L

 IRP 75/502; NCCLS/k81) = ? × 10³ IU/L
2009/f328) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/e214) = ? × 10³ IU/L


 CLSI2009/c261) = ? × 10³ IU/L
 (IRP 75/502; NCCLS/k80) = ? × 10³ IU/L
 75/502; NCCLS/k79) = ? × 10³ IU/L

 02; CLSI2009/t213) = ? × 10³ IU/L
 IRP 75/502; NCCLS/m9) = ? × 10³ IU/L

 CCLS/f88) = ? × 10³ IU/L
 stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
 ; NCCLS/e80) = ? × 10³ IU/L
 ; NCCLS/f300) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/c74) = ? × 10³ IU/L


 NCCLS/f45) = ? × 10³ IU/L
 ; CLSI2009/f311) = ? × 10³ IU/L
arb.stofk.(ELISA; proc.) = ? (p.d.e.)
 k.(IRP 75/502; NCCLS/d73) = ? × 10³ IU/L
 istof; arb.k.(proc.) = ?
NCCLS/t201) = ? × 10³ IU/L
 ; NCCLS/f209) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f225) = ? × 10³ IU/L
 2; NCCLS/f315) = ? × 10³ IU/L
 IRP 75/502; NCCLS/f263) = ? × 10³ IU/L
CLS/t2) = ? × 10³ IU/L

2; NCCLS/f292) = ? × 10³ IU/L

 2; NCCLS/f246) = ? × 10³ IU/L
 CLS/g1) = ? × 10³ IU/L
 CCLS/f31) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/e70) = ? × 10³ IU/L
502; NCCLS/e84) = ? × 10³ IU/L
CLS/t4) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/f17) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/f7) = ? × 10³ IU/L
75/502; NCCLS/g14) = ? × 10³ IU/L
 5,3 kPa; 37 °C) = ? mmol/L

 (IRP 75/502; CLSI2009/t44) = ? × 10³ IU/L
 tofk.(IRP 75/502; NCCLS/m8) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/e3) = ? × 10³ IU/L

tofk.(IRP 75/502; CLSI2009/k209) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f55) = ? × 10³ IU/L
 2; CLSI2009/e216) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f247) = ? × 10³ IU/L
 /502; NCCLS/c73) = ? × 10³ IU/L
 502; NCCLS/o70) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f324) = ? × 10³ IU/L
 LSI2009/i205) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f80) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/e5) = ? × 10³ IU/L
 2; NCCLS/e2) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/g3) = ? × 10³ IU/L
); arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/d1) = ? × 10³ IU/L
tofk.(IRP 75/502; NCCLS/d2) = ? × 10³ IU/L
CLS/f4) = ? × 10³ IU/L
75/502; NCCLS/g15) = ? × 10³ IU/L
 02; NCCLS/f15) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f47) = ? × 10³ IU/L
CLS/f42) = ? × 10³ IU/L
LS/e217) = ? × 10³ IU/L
CCLS/i70) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f270) = ? × 10³ IU/L

uel/norm; INR; IRP 67/40) = ?
502; NCCLS/k77) = ? × 10³ IU/L
502; NCCLS/k76) = ? × 10³ IU/L
 02; NCCLS/k75) = ? × 10³ IU/L


75/502; NCCLS/k72) = ? × 10³ IU/L
502; CLSI2009/f296) = ? × 10³ IU/L
 CCLS/f44) = ? × 10³ IU/L
 LS/f221) = ? × 10³ IU/L
 5/502; NCCLS/k70) = ? × 10³ IU/L
CLS/f93) = ? × 10³ IU/L
P 75/502; CLSI2009/i207) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/i6) = ? × 10³ IU/L

 NCCLS/e89) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/f284) = ? × 10³ IU/L
CCLS/w206) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f207) = ? × 10³ IU/L
 ; NCCLS/e201) = ? × 10³ IU/L

 LS/f220) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/e82) = ? × 10³ IU/L
502; NCCLS/f267) = ? × 10³ IU/L
75/502; CLSI2009/f340) = ? × 10³ IU/L
sk carboxylat(C<sub>22:0</sub>); stofratio = ?
LS/f281) = ? × 10³ IU/L

NCCLS/f265) = ? × 10³ IU/L
/502; CLSI2009/f78) = ? × 10³ IU/L
CLS/f78) = ? × 10³ int.enh./l
 502; NCCLS/f299) = ? × 10³ IU/L

P 75/502; NCCLS/e1) = ? × 10³ IU/L


SI2009/f309) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f242) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f84) = ? × 10³ IU/L

2; NCCLS/i204) = ? × 10³ IU/L
 2; NCCLS/k85) = ? × 10³ IU/L
02; CLSI2009/c8) = ? × 10³ IU/L
 pt‐P+1 del n‐Pool)/n‐Pool) = ?
g.; proc.) = ? (p.d.e.)
g.; Bethesda; proc.) = ? (p.d.e.)
ag.; proc.) = ? (p.d.e.)
 NCCLS/f36) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/f231) = ? × 10³ IU/L
 ptid‐fragmenter; massek. = ? µg/L
 ptid‐fragmenter; massek. = ? ng/L
 NCCLS/f317) = ? × 10³ IU/L
/502; NCCLS/i202) = ? × 10³ IU/L

CCLS/f23) = ? × 10³ IU/L


 LS/f320) = ? × 10³ IU/L


CLS/g9) = ? × 10³ IU/L


CCLS/e4) = ? × 10³ IU/L


 CCLS/f2) = ? × 10³ IU/L


 2; CLSI2009/f303‐1) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/e85) = ? × 10³ IU/L
 2; NCCLS/e218) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/f83) = ? × 10³ IU/L
02; NCCLS/e219) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f216) = ? × 10³ IU/L
 S/f41) = ? × 10³ IU/L
 (uden/med phospholipid‐inkub.; 1 del pt‐P+1 del n‐pool) = ?
LS/k82) = ? × 10³ IU/L
02; CLSI2009/f278) = ? × 10³ IU/L
 tof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
enskabsart(imm.; aktuel/norm) = ?
ofk.(IRP 75/502; NCCLS/d71) = ? × 10³ IU/L
LS/f306) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f333) = ? × 10³ IU/L

CLS/f235) = ? × 10³ IU/L


 2009/f348) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f335) = ? × 10³ IU/L
 2009/w207) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f275) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/w8) = ? × 10³ IU/L
/502; CLSI2009/f345) = ? × 10³ IU/L
 S/f90) = ? × 10³ IU/L
 CLS/w5) = ? × 10³ IU/L
 CLSI2009/f302) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f20) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f91) = ? × 10³ IU/L
/502; NCCLS/e6) = ? × 10³ IU/L


CLS/f87) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f274) = ? × 10³ IU/L
); arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/k211) = ? × 10³ IU/L


 4‐antistof; arb.k.(0 1 2 3 4) = ?

rb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/d3) = ? × 10³ IU/L
LSI2009/m22) = ? mg/L

; NCCLS/e203) = ? × 10³ IU/L


2; IgG; proc.) = ? (p.d.e.)
 arb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/c260) = ? × 10³ IU/L

‐CDC IS2720) = ? × 10³ IU/L


 75/502; NCCLS/m4) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/f82) = ? × 10³ IU/L
 .(IRP 75/502; NCCLS/e88) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/e71) = ? × 10³ IU/L
 5/502; NCCLS/e72) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/f282) = ? × 10³ IU/L
 /502; NCCLS/f266) = ? × 10³ IU/L
02; CLSI2009/i72) = ? × 10³ IU/L
S/i71) = ? × 10³ IU/L

SI2009/f332) = ? × 10³ IU/L

502; NCCLS/f236) = ? × 10³ IU/L

SI2009/w231) = ? × 10³ IU/L

5/502; CLSI2009/f334) = ? × 10³ IU/L
SI2009/e221) = ? × 10³ IU/L
 CLS/f268) = ? × 10³ IU/L
SI2009/e220) = ? × 10³ IU/L
 I2009/f330‐1) = ? × 10³ IU/L
istof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?


NCCLS/f27) = ? × 10³ IU/L

5/502; CLSI2009/f342) = ? × 10³ IU/L
CLS/t9) = ? × 10³ IU/L


NCCLS/f283) = ? × 10³ IU/L
 CLS/t14) = ? × 10³ IU/L

 ; NCCLS/f232) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/f233) = ? × 10³ IU/L
 tof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4 5) = ?
 CLS/k201) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f293) = ? × 10³ IU/L
02; NCCLS/e213) = ? × 10³ IU/L
sek.(CLSI2009/e92) = ? mg/L
CCLS/f218) = ? × 10³ IU/L
 CLSI2009/e196) = ? × 10³ IU/L
02; CLSI2009/e197) = ? × 10³ IU/L
 CCLS/f18) = ? × 10³ IU/L
 02; NCCLS/f294) = ? × 10³ IU/L

 arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
CCLS/f13) = ? × 10³ IU/L
; NCCLS/f201) = ? × 10³ IU/L
P 75/502; CLSI2009/m209‐1) = ? × 10³ IU/L
 I2009/m209‐1) = ? mg/L
k.(NCCLS/m1) = ? mg/L
fk.(IRP 75/502; NCCLS/m1) = ? × 10³ IU/L

 ; NCCLS/c1) = ? × 10³ IU/L
 ; NCCLS/c2) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f86) = ? × 10³ IU/L

 75/502; NCCLS/(t3, g6, w6, e1, e5 ,d1, e3, m2, d2, t9, w19)) = ? × 10³ IU/L
 502; NCCLS/(t3, g6, w6, e1, e5 ,d1, e3, m2, d2, t9, w19); proc.) = ?
arb.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/(f1; f2; f13; f24; e1; e5; d1; t3; g6; w1; w21)) = ? × 10³ IU/L

; NCCLS/f253) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f203) = ? × 10³ IU/L
k.(IRP 75/502; NCCLS/m70) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f255) = ? × 10³ IU/L

 (IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?
 502; NCCLS/c70) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f35) = ? × 10³ IU/L
02; NCCLS/w7) = ? × 10³ IU/L
 IS2721) = ? × 10³ IU/L
tigen(frit); massefr. = ?
 LS/f94) = ? × 10³ IU/L
RP 75/502; NCCLS/g5) = ? × 10³ IU/L

LS/w203) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f316) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f422) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f423) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f424) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f352‐1) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f427) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f354‐1) = ? × 10³ IU/L
SI2009/t215‐1) = ? × 10³ IU/L


/502; CLSI2009/t221‐1) = ? × 10³ IU/L
/502; CLSI2009/t216) = ? × 10³ IU/L
SI2009/t220) = ? × 10³ IU/L

SI2009/e101) = ? × 10³ IU/L
SI2009/e102) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f428) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f425) = ? × 10³ IU/L
 SI2009/f355) = ? × 10³ IU/L
02; CLSI2009/f381) = ? × 10³ IU/L
502; NCCLS/e202) = ? × 10³ IU/L
 S/f24) = ? × 10³ IU/L
S/e210) = ? × 10³ IU/L
SI2009/e94) = ? × 10³ IU/L
 SI2009/f426) = ? × 10³ IU/L
 SI2009/f353) = ? × 10³ IU/L

 75/502; NCCLS/m11) = ? × 10³ IU/L

02; NCCLS/k71) = ? × 10³ IU/L
009/f322) = ? × 10³ IU/L
 G); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
G); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?

 k.(IRP 75/502; CLSI2009/e87‐1) = ? × 10³ IU/L
 .(CLSI2009/e87‐1) = ? mg/L
2; NCCLS/e73) = ? × 10³ IU/L
P 75/502; NCCLS/e75) = ? × 10³ IU/L
 5/502; NCCLS/e74) = ? × 10³ IU/L
 I2009/w211) = ? × 10³ IU/L
SI2009/g205) = ? × 10³ IU/L

5/502; CLSI2009/g212) = ? × 10³ IU/L
LSI2009/g215) = ? × 10³ IU/L

SI2009/g209) = ? × 10³ IU/L
SI2009/g210) = ? × 10³ IU/L
5/502; CLSI2009/g213) = ? × 10³ IU/L


5/502; CLSI2009/g214) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f419) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f421) = ? × 10³ IU/L
SI2009/f420) = ? × 10³ IU/L


rb.stofk.(IRP 75/502; CLSI2009/f416) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f5) = ? × 10³ IU/L
S/g12) = ? × 10³ IU/L

 ; NCCLS/f287) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f319) = ? × 10³ IU/L
; NCCLS/f254) = ? × 10³ IU/L


 I2009/f331) = ? × 10³ IU/L
 NCCLS/f215) = ? × 10³ IU/L
I2009/f61) = ? × 10³ IU/L


NCCLS/e81) = ? × 10³ IU/L
/502; CLSI2009/f326) = ? × 10³ IU/L


LSI2009/f413) = ? × 10³ IU/L

se‐antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

 NCCLS/f85) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f89) = ? × 10³ IU/L

NCCLS/f10) = ? × 10³ IU/L
CLSI2009/f301) = ? × 10³ IU/L
 /f205) = ? × 10³ IU/L


CLS/f208) = ? × 10³ IU/L

LSI2009/f337‐1) = ? × 10³ IU/L
se‐antistof(IgG); arb.k.(0 1 2 3 4) = ?


CCLS/w9) = ? × 10³ IU/L
2009/f314) = ? × 10³ IU/L
CCLS/w204) = ? × 10³ IU/L
; NCCLS/k84) = ? × 10³ IU/L
; NCCLS/f14) = ? × 10³ IU/L


2009/f124) = ? × 10³ IU/L

CLS/f214) = ? × 10³ IU/L
 009/m24‐1) = ? mg/L
b.stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m80) = ? × 10³ IU/L
 .stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m81) = ? × 10³ IU/L
 .stofk.(IRP 75/502; NCCLS/m223) = ? × 10³ IU/L
2; NCCLS/g4) = ? × 10³ IU/L
02; NCCLS/f227) = ? × 10³ IU/L
5/502; CLSI2009/c202) = ? × 10³ IU/L
CLS/f280) = ? × 10³ IU/L
 CLSI2009/f312) = ? × 10³ IU/L
 ; NCCLS/e83) = ? × 10³ IU/L
NCCLS/f26) = ? × 10³ IU/L
 P 75/502; CLSI2009/e222) = ? × 10³ IU/L
 5/502; CLSI2009/e212) = ? × 10³ IU/L
 CLS/t23) = ? × 10³ IU/L
502; CLSI2009/t222) = ? × 10³ IU/L
RP 75/502; CLSI2009/f60) = ? × 10³ IU/L
CLS/g7) = ? × 10³ IU/L
k.(IRP 75/502; CLSI2009/c208‐1) = ? × 10³ int.enh./l
ssek.(CLSI2009/m23) = ? mg/L
 CLS/f273) = ? × 10³ IU/L
6; NCCLS/g6) = ? mg/L

502; NCCLS/g6) = ? × 10³ IU/L
RP 75/502; NCCLS/k86) = ? × 10³ IU/L

02; NCCLS/o201) = ? × 10³ IU/L
f(IgG; høj aviditet); stoffr.(proc.) = ?
CLS/f25) = ? × 10³ IU/L

LS/f3) = ? × 10³ IU/L
CLSI2009/f298) = ? × 10³ IU/L
 CLSI2009/f341‐1) = ? × 10³ IU/L
stofk.(IS 90/672) = ? IU/L


 75/502; NCCLS/m15) = ? × 10³ IU/L
 P 75/502; NCCLS/m205) = ? × 10³ IU/L
IRP 75/502; CLSI2009/f351‐1) = ? × 10³ IU/L
CCLS/f40) = ? × 10³ IU/L
ofk.(IRP 75/502; NCCLS/d72) = ? × 10³ IU/L


(IRP 75/502; NCCLS/m204) = ? × 10³ IU/L

2; NCCLS/e78) = ? × 10³ IU/L
ek.(CLSI2009/e90) = ? mg/L
502; NCCLS/e77) = ? × 10³ IU/L
IRP 75/502; NCCLS/e79) = ? × 10³ IU/L
75/502; NCCLS/f224) = ? × 10³ IU/L
 CLS/f256) = ? × 10³ IU/L
 CLS/t10) = ? × 10³ IU/L


CLS/f234) = ? × 10³ IU/L


2; CLSI2009/f329) = ? × 10³ IU/L

P 75/502; NCCLS/w19) = ? × 10³ IU/L
; NCCLS/i3) = ? × 10³ IU/L

CCLS/f259) = ? × 10³ IU/L
aktoraktivitet; aktuel/norm) = ?
aktoraktivitet; IS 91/666) = ? × 10³ IU/L
ntistof; arb.k.(proc.) = ?

CLS/f204) = ? × 10³ IU/L
CLS/f290) = ? × 10³ IU/L
); arb.stofk.(RIA; proc.) = ? (p.d.e.)
el.stofratio(Csv/P; 0 1) = ?


rel.stofratio(Csv/P; 1 >1) = ?
in; arb.k.(konfirm; proc.) = ?
o = ? × 10<sup>‐3</sup>
 × 10<sup>‐3</sup>
? × 10<sup>‐3</sup>
= ? × 10<sup>‐3</sup>
= ? × 10<sup>‐3</sup>
= ? × 10<sup>‐3</sup>
tio = ? × 10<sup>‐3</sup>
oducerende); arb.k.(Carbamid[13C]; 0 1) = ?
x(DNA); taxon(proc.) = ?
b>2</sub>); mætn. = ?

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:13
posted:3/24/2013
language:Norwegian
pages:168