Docstoc

Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo gospodarstva ... - Globalnet

Document Sample
Vlada Republike Hrvatske Ministarstvo gospodarstva ... - Globalnet Powered By Docstoc
					               Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske
              PROJEKT
 “LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA -
   MIKROKREDITIRANJE”

                Ivan Bračić, pomoćnik ministra
       XI. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu
           Šibenik, 31. svibnja - 2. lipnja 2007. godine
              Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske

   Poduzetništvo je avantura ili način života?
                Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske
              MODEL POTICANJA
              Odnos društvene
 PODUZETNIČKO       zajednice                       P
 OKRUŽENJE        prema poduzetništvu                  O
              Obrazovanje u poduzetništvu              D
 OBRAZOVANJE       e - obrazovanje
                                         U
 PODUZETNIČKA       Zone
              Poduzetnički centri                  Z
INFRASTRUKTURA
              Poduzetnički inkubatori                E
  SREDSTVA        Inovacije                       T
  POTPORE        Konkurentnost
                                         N
                                         I
                                         Š
 POVOLJNO
              Subvencije kamata                   T
FINANCIRANJE                                   V
              HAMAG                         O
  JAMSTVA
              Regionalni jamstveni instrumenti
                      Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske

     Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik
                       (2004-2006)
     ZASTUPLJENOST MIKROKREDITA U LPR-P        -Kreditni potencijal 5 milijardi KN
                              -Transferirano 4,07 milijardi KN
                              -Riješeno 3.778 zahtjeva
                                 -prosječan iznos kredita 1.07 milijuna
             100 %                  -prosječan iznos kredita 2003. godine
                                  525.000 KN
             79 %                   UKUPAN IZNOS "MIKROKREDITA"


  24 %
                                     9.680.000 EUR

    MIKRO KREDITI ANALIZIRANI UZORAK UKUPNO KREDITI
                                  14.340 EUR


                                 PROSJEČNI IZNOS  UKUPAN IZNOS
                                  ODOBRENOG    MIKROKREDITA
                                  MIKROKREDITA   532 ZAHTJEVA
               Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske


              Zašto mikrokrediti?

   ─ Veliki interes malih i srednjih poduzetnika za
    mikrokredite
   ─ Veliki broj malih i srednjih poduzetnika u
    gospodarstvu RH (ukupno 180.000 subjekata)
   ─ Brzo rješavanje kreditnih zahtjeva
                          Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske

             Broj zahtjeva i odobrenih kredita LPR-P
                   po potprojektima
               BROJ ZAHTJEVA ZA KREDIT I ODOBRENIH KREDITA LPR-P


                   Nove
         6
                 tehnologije
         5                                 Poduzetnik
  Potprojekti
         4           Mladi
         3                    Žene
                                          Broj odobrenih kredita
         2               Branitelji
                                          Broj zahtjeva
         1    Socijalne usluge

           0   250  500   750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500
                     Broj zahtjeva i odobrenih kredita
                Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske

     Projekt “Lokalni projekti razvoja –
         mikrokreditiranje”
 SREDSTVA         1.000.000,00 kn za subvenciju kamata za 2007. godinu
 CILJ           Unapređenje oblika financiranja razvoja malog i
              srednjeg poduzetništva kroz poduzetničke
              mikrokredite
 PROVEDBA PROJEKTA    Županije, Grad Zagreb i poslovne banke
 KORISNICI        Mala i srednja trgovačka društva, obrti, zadruge i
              ustanove, u 100% privatnom vlasništvu
              državljanki/državljana Republike Hrvatske
 NAMJENA         kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje
              gospodarskih objekata,
              nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme,
              trajna obrtna sredstva.
               Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske


              Kreditni uvjeti
• Visina kredita:        najniži iznos 35.000,00 kuna,
•                najviši iznos 200.000,00 kuna
• Kamatna stopa:        do 7%, fiksno
• Subvencija kamata:      1% poen Ministarstvo,
•                1% poen (najmanje) županije/Grad
                     Zagreb
• Troškovi obrade kredita:   do 0,8%
• Rok otplate:         do 5 godina (poček 1 godina, osim
                trajnih obrtnih sredstava)
• Instrumenti          jamstvo Regionalnih jamstvenih
 osiguranja          instrumenata
                HAMAG
                   Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske

          Subjekti u provedbi projekta
           LPR-mikrokreditiranje
                         MINGORP              ŽUPANIJA                     BANKA                      Dodatak Ugovoru
                       LPR-P 2004.
                 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske

         Hodogram poduzetnika
                KREDITNI ZAHTJEV
                              1

              2


                  ODOBREN KREDIT             BANKA                    Dokumentacija uz kreditni zahtjev:
                    - skraćeni Poslovni plan samo za nove i
                     poduzetnike početnike
                    - ostalo u dogovoru s bankom
                 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske


          Projekcija za 2007. godinu
- Sredstva MINGORP-a
 za subvenciju kamata                      1 milijun kuna

- Sredstva županije za
 subvenciju kamata 48.000 KN, ukupno               1 milijun kuna

     ─ Kreditni potencijal                  100 milijuna KN
     ─ Prosječno po županiji                 4,7 milijuna KN
     ─ Prosječan iznos kredita                100 tisuća KN
     ─ Riješiti ukupno                    1.000 zahtjeva
              Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske
                Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske
              PROJEKT
     “REGIONALNI JAMSTVENI
       INSTRUMENTI- RJI”

      Ivan Bračić, pomoćnik ministra
XI. Nacionalno savjetovanje o gospodarstvu i poduzetništvu
Šibenik, 31. svibnja - 2. lipnja 2007. godine
              Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske
 Projektom RJI-a:

 - Brži razvoj poduzetništva

 - Poduzetniku lakši pristup financijskim sredstvima

 - Značenje lokalne zajednice za razvoj poduzetništva

 - Jamstvo na razini županije
              Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske


   Organizatori provedbe RJI-a:
    - Županije i Grad Zagreb
              Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske I. Provedba projekta RJI-a:

 - Početna sredstva osiguravaju MINGORP i
  županije/Grad Zagreb (Ugovor)
 - Organizatori provedbe:
   - županije/Grad Zagreb
   - potporne institucije
   - banke
 - Korisnici jamstva:
   - poduzetnici županije koja provodi Projekt
              Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske  II. Provedba Projekta RJI-a:
  - za kredite LPR – mikrokreditiranje
  - za sve ostale kredite s istim ili povoljnijim
    uvjetima, do maksimalnog iznosa kredita po
    odluci županije
  - jamstva se odobravaju do 70% glavnice za
    početnike i nove poduzetnike, te do 50%
    glavnice za ostale poduzetnike
  - naknada za izdavanje jamstva je 0,80% iznosa
    jamstva
                 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske


              Hodogram poduzetnika
                KREDITNI ZAHTJEV
                              1

              4

              ODOBREN KREDIT
                                      BANKA
                                    3
                    2
      POTPORNA INSTITUCIJA PODUZETNIŠTVA
              Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske
              Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske


  Svečano potpisivanje Ugovora
         biti će
   dana 5. lipnja 2007. godine
      (utorak) u 11 sati,
  u velikoj dvorani Ministarstva
       u Zagrebu,
   Ulica Grada Vukovara 78
              Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva


Vlada Republike Hrvatske


        SVE INFORMACIJE NA JEDNOM MJESTU

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:3/23/2013
language:Unknown
pages:21