Docstoc

Slide 1 - Vojvodina Metal Cluster

Document Sample
Slide 1 - Vojvodina Metal Cluster Powered By Docstoc
					                    www.vmc.rs
Projektat finansira EU
RSEDP2          april 2012.
                       www.vmc.rs
      Šta je
  Vojvodina Metal Cluster ?  Projekat     Poslovno udruženje
           za unapređenje konkurentnosti
            metalskog sektora Vojvodine
2008 - razvoj ideje
              21.10.2011.
01.03.2011. - START
            Osnivačka skupština
                          www.vmc.rs

         zašto projekat ?

•  Iskustvo : problem udruživanja/ ukrupnjavanje
•  Kultura saradnje/ CIVILIZACIJSKI VIŠI NIVO
•  Aktuelni svetski/evropski/domaći trendovi
•  Klaster – kao optimalno rešenje
•  Kako klaster – dosadašnja iskustva
  - profesionalni, nezavisni menadžment
  - izvori finansiranja
  - poslovna infrastruktura / prostor,oprema,ljudi,
   usluge članovima, održivost na dug rok.../
                           www.vmc.rs
          zašto metalci?
         zašto Vojvodina?

PROBLEM: stanje metalskog kompleksa-perspektive

•  TEHNOLOŠKO ZAOSTAJANJE – NEDOSTATAK INOVATIVNOSTI
•  PRIVATIZACIJE, TRANZICIJA, NESTABILNI USLOVI POSLOVANJA
•  NELIKVIDNOST, SKUPI KREDITI, USITNJENOST
•  STANDARDI, SERTIFIKATI, STRUČNOST , INTERNACIONALIZACIJA
        KONTEKST / OKRUŽENJE

        - stopa nezaposlenosti + 17,9 %
   Pad    - nezaposlenost mladih +42,5 %
proizvodnje  - najveći gubitak radnih mesta je
 kvaliteta   u metalskom kompleksu
  izvoza   - zaposlenost niska, struktura
zapošljavanj   nepovoljna (40% u javnim
   a     službama + 40% u privatnom
         sektoru +20% neformalno)‫‏‬
  opšti pad
KONKURENTNOSTI
      Šta može biti rešenje?
         Civilizavijsko rešenje – UDRUŽIVANJE
                 sa ciljem:

1.  Podrška Vladi u razvoju i sprovođenju efektivnih mehanizama i
   instrumenata podrške, usmerenih ka povećanju zaposlenosti i
   unapređenju konkurentnosti MSP metalskog sektora kroz razvoj
   klastera i promociju izvoza
2.  Povećanje konkurentnosti MSP metalskog sektora, kroz unapređenje
   institucionalnih kapaciteta klastera u pružanju usluga u oblasti
   tehnoloških inovacija, sertifikacije kvaliteta i proizvoda, obuka
   zaposlenih, kao i u marketingu/internacionalizaciji i usvajanju
   evropskih standarda
Ko su ključni igrači ?
                       www.vmc.rs
     PROJEKTNI KONZORCIJUM

1. Opština Temerin – Lider partner
2. Opština Stara Pazova
3. Pokrajinski sekretarijat za privredu
4. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju
5. Univerzitet Novi Sad – Fakultet tehničkih nauka
6. Friuli Innovazione Research and Technology
  Transfer Centre - Udine, Italija
7. Metalski klaster Srema – MEMOS
8. Opšte udruženje preduzetnika ADA
                       www.vmc.rs

   Projekat podržali ...
- Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja

- Privredna komora Vojvodine i RPK

- VIP fond (Fond za promociju investicija Vojvodine)

- Regionalni centar za poslovnu standardizaciju i
 sertifikaciju Novi Sad

- Fond za evropske poslove Vlade AP Vojvodine
                             www.vmc.rs
  o projektu ...
1. Naziv projekta (orig) : Vojvodina Metal Cluster – VMC
          (srb) : Vojvođanski Metalski Klaster VMC

2. Broj ugovora sa EU:   07SER01/13/51/06

3. Vrednost projekta :   862.006 EUR

4. Izvori finansiranja :  85,81 % nepovratna sredstva EU
                   (739.687 EUR)‫‏‬
              14,19 % sopstvena sredstva partnera
                   (122.319 EUR)‫‏‬

5. Trajanje projekta :   24 meseca (01.03.2011.- 01.03.2013.)‫‏‬
                     www.vmc.rs
     Ključne aktivnosti

Uspostavljanje VMC

Podrška kompanijama

Internacionalizacija, PR i marketing

Javno zagovaranje i doprinos javnim politikama

Razvoj i propulzivnost VMC
 VOJVODINA METAL CLUSTER - VMC

Poslovno udruženje za unapređenje konkurentnosti
     metalskog sektora Vojvodine
                       www.vmc.rs

   Kretanje broja članova
       stanje i perspektive

300

250
200
                     Preduzeća
150                    Institucije
                     UKUPNO
100
50
 0
   okt.  mart  2012  2013  2015
   2011  2012
                            www.vmc.rs
 Kretanje ukupnog prihoda
       stanje i perspektive

1200

1000

800

600                       miliona EUR

400

200

 0
    2010  2011  2012  2013  2014  2015
                         www.vmc.rs
  Kretanje broja zaposlenih
        stanje i perspektive


12000

10000

8000

6000
                         br.zap.
4000

2000

  0
    2010  2011  2012  2013  2014  2015
                              www.vmc.rs
             Aktivnosti
            X/2011- II/2012
Organizacija  Dokumentacija  Marketing  USLUGE
                             Međunarodna
        Studije     Vidljivost  PREDUZEĆIMA
                             saradnja
        Analize     PR      VMC
      organizacija VMC
              SKUPŠTINA
               81
                               ETIČKI
                       SAVET VMC
NO                             KOMITET
                         5      5
3

               UO
                7       Saveti
                       Odbori
                       Komisije
              Menadžer
               VMC
          Sekretarijat VMC


 VMC                       VMC
         VMC       VMC
Centar za                    Centar
       Inovativni    Edukativni
podršku‫‏‬                   za razvojne
        Centar      Centar
 MSP                     projekte
Dokumentacija, Studije, Analize
  Registracija klastera u APR
  Analiza i mapiranje metalskih preduzeća APV
  Baza kompanija /Baza stručnjaka
  Strategija razvoja VMC
  Operativni plan VMC 2011/2012
  Biznis plan VMC 2012-2015
  Marketing i PR plan VMC
  Knjiga grafičkih standarda VMC
  web site i Vision document
  Katalog VMC (GIZ ACCES)
Marketing, Vidljivost i PR

  • web sajt www.vmc.rs
  • štampani mediji
  • radio , TV, internet
  • poslovna korespodencija
  • sajmovi, stručni skupovi
  • B2B i C2C događaji
  • katalozi , lifleti, blokovi, olovke
  • privezak
  • značke, plakete, povelje...
USLUGE PREDUZEĆIMA VMC
1.  Analiza i mapiranje oko 400 preduzeća metalskog
   sektora u APV
2.  Baza podataka o stručnjacima – 200
3.  ISO standardi i sertifikati – za 30 članova
4.  ERP sistem/poslovni informacioni i upravljački sistem
   za 20 članova VMC / 50 licenci – B2B
5.  Oprema za radionicu – početna mašinska obuka
6.  Katalog VMC
7.  Internacionalizacija
8.  Poslovne usluge / objedinjene nabavke, inovacije,
   istraživanje i razvoj, obuke, zajednički poslovi,
   računovodstvni savetnik ....
                           www.vmc.rs
     Standardi i sertifikati
     raspoloživo 30 / prijavljeno 24 preduzeća

 karakteristike 24 preduzeća u kojima uvodimo standarde

- ukupni prihod 2010. - 42 miliona EUR
- ukupni prihod 2011. - 55 miliona EUR
- planirani prihod 2012. - 69 miliona EUR
- broj zaposlenih 1336
- broj računara 367 – prosečna starost 3,5 godine
- 7 ima neki standard , 17 nema standard
- 46 zahteva za različitim standardima
- 15 imaju sopstveni razvoj
- 19 su izvoznici
     Međunarodna saradnja


• Aktivni programi: GIZ,LEDIB,USAID, SECEP, ICIP,
 SIPPO...
• PK i strukovne asocijacije: Nemačka, Italija, Austrija,
 Mađarska, Rusija, Turska, Bugarska, Indija ...
• Klasterske konferencije ...
• Naučne, istraživačke, inovacione institucije...
• B2B: Italija, Nemačka, Austrija, Rusija...
                        www.vmc.rs
      ostale informacije...

- Učlanjenje / prijava, Registraciona forma
- Statut – ravnopravnost članstva, obaveze, prava,
 odgovornosti,...
- Članarina
- Promocija članstva / www-link, poslovna
 dokumenta, značka, povelja, ...
- Poslovni i profesionalni kodeks
- Usluge VMC / iz projekta i/ili prema Katalogu usluga
- Informisanje i komunikacija
                             www.vmc.rs
           Šta posle ?
      VMC je respektabilan konzorcijum
(kompanije, zaposleni, kapital, proizvodi, usluge, tehnologije,
inovacije, razvoj...)

 1. VMC Centar za podršku Kompanijama
 2. VMC Inovativni centar za razvoj i transfer tehnologija
   (savremen i opremljen projektni biro za razvoj i
    transfer znanja, inovacija i tehnologija)
 3. VMC Edukativni centar
   (sopstvena: učionica, radionica, programi
   obuka,stručnjaci + kapaciteti članica VMC)
 4. VMC Projektni centar
   (privlačenje EU i državnih fondova / subvencija
   kompanijama iz VMC)
 5. Project pipeline VMC (katalog zajedničkih projekata)‫‏‬
                  www.vmc.rs

   Izvori finansiranja

1.  Novi projekti
2.  Usluge članovima
3.  Usluge na slobodnom tržištu
4.  Iz zajedničkih poslova
5.  Članarina
6.  Donacije, prilozi,...
     Kontakti:

Temerin
Inđija
Pančevo
Niš…
        21235 Temerin
        Novosadska 322

        www.vmc.rs
        E-mail: office@vmc.rs

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:3/22/2013
language:Unknown
pages:26