Docstoc

Raspored predavanja II godina_svi smjerovi_25.10.2010.- 28.11

Document Sample
Raspored predavanja II godina_svi smjerovi_25.10.2010.- 28.11 Powered By Docstoc
					          Raspored predavanja na postdiplomskim studijama "Preduzetnička eko
Datum     Termin:       "Preduzetnička ekonomija"
26.10.2010.  17:30h - 19:00h   Makroekonomija (Amfitetar A2)
28.10.2010.  17:30h - 19:00h   Makroekonomija (Amfitetar A2)
29.10.2010.  17:30h - 19:00h     Istorija ideja (Amfitetar A2)
30.10.2010.  09:00h - 10:30h   Finansijska tržišta (Amfitatar AS)
       10:45h - 12:15h   Kompanijsko pravo (Amfitatar A2)
02.11.2010.  17:30h - 19:00h   Makroekonomija (Amfitetar A2)
04.11.2010.  17:30h - 19:00h   Makroekonomija (Amfitetar A2)
05.11.2010.  17:30h - 19:00h     Istorija ideja (Amfitetar A2)
06.11.2010.  09:00h - 10:30h  Ekonomske politike EU (Amfitetar A2)
       10:45h - 12:15h  Ekonomske politike EU (Amfitetar A2)
       10:45h – 12:15h   Kompanijsko pravo (Amfitatar A4)
       12:30h - 15:00h  Ekonomske politike EU (Amfitetar A2)
07.11.2010.  09:00h - 13:00h  Ekonomske politike EU (Amfitetar A2)
09.11.2010.  17:30h - 19:00h  Makroekonomija –kolokvijum (A4)
12.11.2010.  17:30h - 19:00h     Istorija ideja (Amfitetar A2)
13.11.2010.  09:00h - 10:30h   Kompanijsko pravo (Amfitatar A2)
       10:45h - 12:15h   Finansijska tržišta (Amfitatar A2)
       12:30h - 14:00h   Informacioni sistemi (Sala S23)
16.11.2010.  17:30h - 19:00h   Makroekonomija (Amfitetar A2)
19.11.2010.  17:30h - 19:00h
20.11.2010.  09:00h - 10:30h   Makroekonomija (Amfitetar A4)
       10:45h - 12:15h   Finansijska tržišta (Amfitatar A4)
       12:30h - 14:00h   Informacioni sistemi (Sala S23)
23.11.2010.  17:30h - 19:00h   Makroekonomija (Amfitetar A2)
24.11.2010.  17:30h – 19:00h  Ekonomske politike EU (Amfitetar A2)
25.11.2010.  17:30h - 19:00h   Makroekonomija(Amfitetar A2)
26.11.2010.  17:30h - 19:00h    Istorija ideja (Amfitetar A2)
27.11.2010.  09:00h - 10:30h   Finansijska tržišta (Amfitatar AS)
       10:45h - 12:15h  Kompanijsko pravo (Amfitatar A2)
       12:30h - 14:00h   Informacioni sistemi (Sala S23)
omskim studijama "Preduzetnička ekonomija"(druga godina)
         Ekološki menadžment                Osiguranje        Istorija ideja (Amfitetar A2)       Pravo osiguranja u EU (sala S21)
      Odrzivi razvoj i ekologija (Sala S24)  Laboratorija:Pisanje naučnih radova(S21)                             Pravo osiguranja u EU (sala S21)
        Istorija ideja (Amfitetar A2)     Računovodsvo i revizija u osiguranju(S21)
      Odrzivi razvoj i ekologija (Sala S24)  Računovodsvo i revizija u osiguranju(S21)
                           Računovodsvo i revizija u osiguranju(S21)
        Istorija ideja (Amfitetar A2)       Pravo osiguranja u EU (sala S21)
      Upravljanje zaštitom vazduha (S24)
       Odrzivi razvoj i ekologija (Sala S24)  Laboratorija:Pisanje naučnih radova(S21)
      Informacioni sistemi u ekologiji (S23 )  Informacioni sistemi u osiguranju (S23 )

                           Računovodsvo i revizija u osiguranju(S21)
     Upravljanje zaštitom vazduha(Sala S24)   Računovodsvo i revizija u osiguranju(S21)
       Odrzivi razvoj i ekologija (Sala S24)  Računovodsvo i revizija u osiguranju(S21)
      Informacioni sistemi u ekologiji (S23 )     Upravljanje zaštitom vazduha(Sala S24)
        Istorija ideja (Amfitetar A2)       Pravo osiguranja u EU (sala S21)
     Upravljanje zaštitom vazduha(Sala S24)
      Odrzivi razvoj i ekologija (Sala S24)
      Informacioni sistemi u ekologiji (S23 )  Informacioni sistemi u osiguranju (S23 )

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:3/22/2013
language:Bosnian
pages:2