Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Preuzmi XLSX datoteku _37.7 kB_ - Sfera-plus

VIEWS: 6 PAGES: 12

									                                                             OSOBNA BILANCA

Osobna bilanca stanja je namijenjena prepoznavanju promjena u osobnoj imovini, koje bi možda dovele do gubitka nadzora nad up

Unosom podataka o ostvarenim mjesečnim prihodima i troškovima, tablica će Vam prikazati procjenu situacije u narednih 12 mjese

Podatci se unose u sheetu "PODATCI".
Podatke možete unositi samo u ćelije bijele boje.
Prilikom unosa podataka, potrebno je prvenstveno unijeti iznose u prvom stupcu ("Mjesec 1").
Kod nekih stavki (npr. "Osobni dohodak od nesamostalnog rada (plača)") tablica će automatski ispuniti preostalih 12 mjeseci kako b
Ukoliko stavka koja automatski ispunjava slijedećih 11 mjeseci nije jednaka svakom prethodnom mjesecu, ručno upišite vrijednosti

Unos podataka o trenutnom stanju računa i odobrenog minusa po tekućem računu:
Unesite stanje računa koje se odnosi na početak razdoblja te visinu dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu kao i iznos revolv

Unos podataka za vlastite dnevne potrebe (npr. troškovi dnevnog objeda na poslu):
Ukoliko računate s dnevnim iznosom, ne zaboravite ga pomnožiti s brojem dana u mjesecu!!


Prikaz ukupno raspoloživih sredstava:
Ukoliko je polje "zelene boje" - stanje računa pokriva dozvoljeni minus i revolving kredit.
Ukoliko je polje "bijele boje" - trenutno ste u dozvoljenom minusu ili koristite revolving kredit.
Ukoliko je polje "roza boje - ušli ste u NEDOZVOLJENI minus te ste iskoristili cijeli iznos odobrenog revolving kredita - POTROŠNJA P

Grafički prikaz:
Grafikon "ODNOS PRIHODA I TROŠKOVA TE STANJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA" prikazuje odnos troškova/prihoda i stanje raspolo
Grafikon "STRUKTURA TROŠKOVA NA GODIŠNJOJ RAZINI" prikazuje strukturu troškova na razini 12 mjeseci. Iskazuje ukupan iznos t
Grafikoni se automatski ažuriraju izmjenom podataka.

Pojmovi:
1H1Y    Suma određene stavke za prvih 6 mjeseci u godini (suma prvih 6 mjeseci)
2H1Y    Suma određene stavke za drugih 6 mjeseci u godini (suma drugih 6 mjeseci)
1Y     Ukupna suma određene stavke za svih 12 mjeseci


Tablica i izračuni služe isključivo u informativne svrhe i ne predstavlja financijsko savjetovanje.
Tablica je izrađena u najboljoj namjeri i Sfera plus ne garantira za eventualne pogreške niti se može smatrati odgovornom za posljedice zbog nj
              OSOBNA BILANCA V 1.0 - UPUTE

je bi možda dovele do gubitka nadzora nad upravljanjem njome, te je time moguća pravovremena intervencija i otklanjanje problema.

rikazati procjenu situacije u narednih 12 mjeseci.
utomatski ispuniti preostalih 12 mjeseci kako bi Vam se olakšao unos podataka.
rethodnom mjesecu, ručno upišite vrijednosti u odgovarajuće ćelije.


oračenja po tekućem računu kao i iznos revolving kredita ukoliko ga imate odobrenog.
dit.
ng kredit.
s odobrenog revolving kredita - POTROŠNJA PRELAZI RASPLOŽIVA SREDSTVA!!!


azuje odnos troškova/prihoda i stanje raspoloživih sredstava.
va na razini 12 mjeseci. Iskazuje ukupan iznos te % udjela određenog troška u ukupnim troškovima.
 može smatrati odgovornom za posljedice zbog njenog korištenja.
encija i otklanjanje problema.
                                                                OSOBNA
              Osobna bilanca stanja je namijenjena prepoznavanju promjena u osobnoj imovini, koje bi možda dovele do g


                                                                  PRI
Mjesečni prihodi                        Mjesec 1       Mjesec 2       Mjesec 3

Osobni dohodak od nesamostalnog rada (plača)                0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Dohodak od samostalnog rada                        0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Dohodak od najma nekretnina                        0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Dohodak od subvencija / naknada / stipendija                0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Drugi mjesečni dohodak (npr. ispomoć djece/roditelja)           0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Jednokratni (neredoviti) prihodi                      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Prihod od podizanja gotovinskog kredita                  0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Ukupni mjesečni prihodi                        0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn


Početno stanje tekućeg računa:                     0.00 kn
Iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu:           0.00 kn
Iznos dozvoljenog revolving kredita po kreditnoj kartici:       0.00 kn                                                                  TRO
Mjesečni troškovi stanovanja                  Mjesec 1       Mjesec 2       Mjesec 3

Stanarina                                 0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Struja                                   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Voda                                    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Plin                                    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Odvoz otpada                                0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Mjesečni porez na nekretninu                        0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Ukupni troškovi stanovanja:                      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesečni troškovi za hranu i higijenu              Mjesec 1       Mjesec 2       Mjesec 3

Izdatci za hranu                              0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Izdatci za higijenu                            0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Izdatci za kućanska sredstva za čišćenje                  0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Ukupni troškovi hrane i higijene                    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesečni troškovi za odjeću i obuću               Mjesec 1       Mjesec 2       Mjesec 3

Izdatci za odjeću                             0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Izdatci za obuću                              0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Ukupni troškovi odjeće i obuće                     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesečni troškovi prijevoza                   Mjesec 1       Mjesec 2       Mjesec 3

Izdatak za benzin/naftu                          0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Izdatak za javni prijevoz                         0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Izdatak za Taxi prijevoz                          0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Ukupni troškovi prijevoza                      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesečni troškovi telefonije / interneta /TV        Mjesec 1       Mjesec 2       Mjesec 3

Fiksni telefon                             0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Mobilni telefon 1                           0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Mobilni telefon 2                           0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Internet pretplata                           0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
TV pretplata (HRT, MaxTV, Bnet…)                    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Ukupni troškovi telefonije/interneta/TV               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesečni troškovi slobodnog vremena i osobne potrošnje   Mjesec 1       Mjesec 2       Mjesec 3

Izdatci za izlaske (kino, kazalište, kafić…)              0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Mjesečna članarina za fitnes klub i sl.                0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Izdatci za masaže/frizere i sl.                    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Izdatci za dnevne potrebe (npr. ručak na poslu)            0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Izdatci za cigarete (ukoliko ste pušač)                0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Trošak odlaska na mjesečni odmor (ljetovanje, skijanje..)       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Ukupni troškovi slobodnog vremena i osobne potrošnje        0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesečni troškovi polica osiguranja             Mjesec 1       Mjesec 2       Mjesec 3

Mjesečna rata police Životnog osiguranja                0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Mjesečna rata osiguranja imovine                    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Mjesečna rata polica Auto osiguranja                  0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Mjesečna rata police Auto kaska                    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Ukupni troškovi polica osiguranja                  0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesečni troškovi otplate kredita              Mjesec 1       Mjesec 2       Mjesec 3

Trošak otplate rate revolving kredita                 0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Trošak otplate rate kredita za nekretninu               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Trošak otplate rate kredita za auto                  0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Trošak otplate rate gotovinskog kredita                0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Trošak otplate rate kredita za kupovinu na rate            0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Ukupno troškovi otplate kredita                   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Ostali (izvanredni) mjesečni troškovi            Mjesec 1       Mjesec 2       Mjesec 3

Troškovi servisa vozila                        0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Troškovi ljetnih / zimskih guma za vozilo               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Troškovi održavanja i/ili nabavke kućanskih aparata          0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Ostali nepredviđeni troškovi troškovi                 0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Ukupno izvanredni troškovi                     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

TOTAL MJESEČNI TROŠKOVI                       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
SALDO PRIHODA I TROŠKOVA                  Mjesec 1    Mjesec 2    Mjesec 3
TOTAL MJESEČNI TROŠKOVI                       0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn
TOTAL MJESEČNI PRIHODI                       0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn
MJESEČNI SALDO:                           0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn
NOVAC NA T.R. + DOZVOLJENO PREKORAĆENJE PO T.R.          0.00 kn
RASPOLOŽIV REVOLVING KREDIT PO KREDITNOJ KARTICI         0.00 kn
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (minus+revolving kredit)       0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn                                                       SALDO RASPOLO
                              Mjesec 1     Mjesec 2     Mjesec 3
STANJE RAČUNA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA (KUMULATIV)         0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn                 ODNOS PRIHODA I TROŠKOVA TE STANJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA
 1.00 kn

 0.90 kn

 0.80 kn

 0.70 kn

 0.60 kn

 0.50 kn

 0.40 kn

 0.30 kn

 0.20 kn

 0.10 kn

 0.00 kn
       1    2    3    4    5    6  7     8   9     10   11    12
                OSOBNA BILANCA
na u osobnoj imovini, koje bi možda dovele do gubitka nadzora nad upravljanjem njome, te je time moguća pravovremena intervencija i otklanjanje pro


                           PRIHODI
          Mjesec 4       Mjesec 5       Mjesec 6       1H1Y    Mjesec 7       Mjesec 8       Mjesec 9

               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

             0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
                          TROŠKOVI
          Mjesec 4       Mjesec 5       Mjesec 6       1H1Y    Mjesec 7       Mjesec 8       Mjesec 9

               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

             0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

          Mjesec 4       Mjesec 5       Mjesec 6       1H1Y    Mjesec 7       Mjesec 8       Mjesec 9

               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

             0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

          Mjesec 4       Mjesec 5       Mjesec 6       1H1Y    Mjesec 7       Mjesec 8       Mjesec 9

               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

             0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

          Mjesec 4       Mjesec 5       Mjesec 6       1H1Y    Mjesec 7       Mjesec 8       Mjesec 9

               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
               0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesec 4       Mjesec 5       Mjesec 6       1H1Y     Mjesec 7       Mjesec 8       Mjesec 9

      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesec 4       Mjesec 5       Mjesec 6       1H1Y     Mjesec 7       Mjesec 8       Mjesec 9

      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesec 4       Mjesec 5       Mjesec 6       1H1Y     Mjesec 7       Mjesec 8       Mjesec 9

      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesec 4       Mjesec 5       Mjesec 6       1H1Y     Mjesec 7       Mjesec 8       Mjesec 9

      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

Mjesec 4       Mjesec 5       Mjesec 6       1H1Y     Mjesec 7       Mjesec 8       Mjesec 9

      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
      0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn

    0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn
Mjesec 4    Mjesec 5    Mjesec 6            1H1Y    Mjesec 7     Mjesec 8     Mjesec 9
    0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn          0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn
    0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn          0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn
    0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn          0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn
            0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn   0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn       0.00 kn            SALDO RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA
         Mjesec 4     Mjesec 5     Mjesec 6     1H1Y    Mjesec 7       Mjesec 8       Mjesec 9
            0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn   0.00 kn     0.00 kn       0.00 kn       0.00 knASPOLOŽIVIH SREDSTAVA                                                      STRUKTURA TROŠKOVA NA GOD
                                                             slobodnog izvanredni
                                                     Ukupni troškoviUkupni troškovi polica
                                                                Ukupno
                                                             osiguranja, 0.00 kn, 0% 0%
                                                       vremena i osobne        kn,
                                                                troškovi, 0.00troškovi otplate
                                                                  Ukupno
                                                      potrošnje, 0.00 kn, 0%
            TOTAL MJESEČNI TROŠKOVI


            TOTAL MJESEČNI PRIHODI


            STANJE RAČUNA - RASPOLOŽIVA SREDSTVA
            (KUMULATIV)
      12
                                           V1.0
guća pravovremena intervencija i otklanjanje problema.          Mjesec 10     Mjesec 11     Mjesec 12     2H1Y    TOTAL 1Y

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
          Mjesec 10     Mjesec 11     Mjesec 12     2H1Y    TOTAL 1Y

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

          Mjesec 10     Mjesec 11     Mjesec 12     2H1Y    TOTAL 1Y

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

          Mjesec 10     Mjesec 11     Mjesec 12     2H1Y    TOTAL 1Y

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

          Mjesec 10     Mjesec 11     Mjesec 12     2H1Y    TOTAL 1Y

              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
              0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

Mjesec 10     Mjesec 11     Mjesec 12     2H1Y     TOTAL 1Y

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

Mjesec 10     Mjesec 11     Mjesec 12     2H1Y     TOTAL 1Y

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

Mjesec 10     Mjesec 11     Mjesec 12     2H1Y     TOTAL 1Y

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

Mjesec 10     Mjesec 11     Mjesec 12     2H1Y     TOTAL 1Y

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

Mjesec 10     Mjesec 11     Mjesec 12     2H1Y     TOTAL 1Y

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn

     0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
Mjesec 10    Mjesec 11    Mjesec 12      2H1Y     TOTAL 1Y
     0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn    0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn    0.00 kn    0.00 kn
     0.00 kn     0.00 kn     0.00 kn    0.00 kn    0.00 kn
               0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn   0.00 kn    0.00 kn
           Mjesec 10     Mjesec 11     Mjesec 12     2H1Y     TOTAL 1Y
               0.00 kn      0.00 kn      0.00 kn    0.00 kn    0.00 kn      STRUKTURA TROŠKOVA NA GODIŠNJOJ RAZINI
      slobodnog izvanredni Ukupni troškovi troškovi prijevoza,
                          Ukupni    i
ni troškoviUkupni troškovi polica Ukupni troškovi odjećeUkupni troškovi
         Ukupno       Ukupni troškovi hrane i
                 telefonije/interneta/TV, 0.00 kn, 0% 0.00 kn, 0%
     osiguranja, 0.00 kn, 0% 0%
                kn,     obuće, 0.00 kn, 0%
         troškovi, 0.00troškovihigijene, 0.00 kn, 0%stanovanja:,
           Ukupno      otplate
                    0.00 kn, 0%
            kredita, 0.00 kn, 0%

								
To top