Koncepcija i struktura hrvatskog mirovinskog sustava

Document Sample
Koncepcija i struktura hrvatskog mirovinskog sustava Powered By Docstoc
					  Koncepcija i struktura
hrvatskog mirovinskog sustava                1
Mirovinski sustav prije reforme
• Jednodijelni javni sustav tekućeg pokrića i
  određenih davanja
•  Visoka razina mirovinskih obećanja te
  indeksacija i valorizacija u skladu s porastom
  plaća
•  Klasični europski kontinentalni (Bismarckov)
  sustav s korijenima iz vremena pripadnosti
  Hrvatske Austrougarskoj monarhiji
•  U doba socijalizma sustavom obuhvaćeno
  gotovo cjelokupno radno-aktivno
  stanovništvo
•  Nerazvijeni bilo kakvi drugi oblici socijalnog
  zbrinjavanja za slučaj starosti, invalidnosti i
  smrti                       2
Mirovinski sustav prije reforme
• Tijekom osamdesetih postupno se počinje
  pogoršavati odnos između broja umirovljenika i
  osiguranika
•  Početkom devedesetih rat i njime uzrokovane
  gospodarske i socijalne nedaće te neprikladna
  privatizacija uzrokuju dodatno naglo pogoršanje
  odnosa između broja osiguranika i umirovljenika
•  Radi stabilizacije valute Vlada bez izmjene
  zakona mijenja način usklađivanja mirovina (od
  1993. do 1998. nastaje dug prema
  umirovljenicima)
                           3
  Mirovinski sustav prije reforme
• Ujesen 1995. Vlada prihvaća koncepciju Svjetske
  banke o utemeljenju višedijelnog mirovinskog
  sustava
•  U veljači 1998. Vlada utemeljuje Povjerenstvo za
  mirovinsku reformu
•  U svibnju 1998. Ustavni sud utvrđuje da postoje
  neizvršene obveze prema umirovljenicima te da
  mirovinski sustav nije usklađen s Ustavom iz
  1990.
•  u srpnju 1998. donesen je Zakon o mirovinskom
  osiguranju koji predviđa postojanje trodijelnog
  mirovinskog sustava
                            4
Mirovinska reforma
• Provedena je u razdoblju od 1998. do
 2001. donošenjem petnaestak zakona
• Zakon kojim je reformiran prvi dio
 mirovinskog sustava u primjeni je od 1.
 siječnja 1999. godine
• Zakoni kojima se uređuje drugi i treći dio
 mirovinskog sustava u primjeni su od 1.
 siječnja 2002. godine

                        5
Glavne značajke pojedinih dijelova
reformiranog mirovinskog sustava

Financiranje i određivanje mirovina

  Tekuće/DB   Kapitalno/DC
                   Obvezno

                          Vrsta osiguranja
   PRVI      DRUGI
                   Dobrovoljno
           TREĆI


   Javni     Privatni

    Nositelji osiguranja                      6
Glavne značajke reforme
• Prvi dio mirovinskog sustava osigurava samo
  osnovnu razinu socijalne sigurnosti (naglasak na
  solidarnosti), a drugi i treći dio osiguravaju višu
  razinu ovisno o doprinosu osiguranika
  (kompromisna formula za osnovnu mirovinu)
•  Djelomična privatizacija mirovinskog osiguranja
•  Prelazak na drugačiji način financiranja i
  određivanja mirovina u drugom i trećem dijelu
  mirovinskog sustava (naglasak na
  individualizaciji – eliminiranje solidarnosti)
•  Parametarska reforma prvog dijela radi
  prilagodbe demografskim i gospodarskim
  prilikama
•  Postupna dugoročna tranzicija            7
Dugoročna očekivanja
            8
Dugoročna očekivanja
            9
Dugoročna očekivanja
            10
Glavne značajke parametarske
reforme prvog dijela mirovinskog
sustava
• Povišenje za pet godina dobi za stjecanje starosne i
 prijevremene starosne mirovine (uz zadržavanje pet
 godina povoljnijih uvjeta za žene)
• Promijenjena je mirovinska formula (jednaka za
 žene i muškarce)
• Promijenjeno obračunsko razdoblje (s deset
 najpovoljnijih postepeno se prelazi na cjelokupni
 radni vijek)
• Promijenjen je način valorizacije plaća na temelju
 kojih se određuje prva mirovina i usklađivanja već
 određenih mirovina (polovica zbroja povećanja
 potrošačkih cijena i povećanja plaća – tzv. švicarska11
 formula)
Glavne značajke parametarske
reforme prvog dijela mirovinskog
sustava (nastavak)
• Pooštrenje definicije invalidnosti i izmjena
 postupka za stjecanje invalidske mirovine
• Naknada za tjelesno oštećenje može se
 ostvariti samo zbog profesionalnih uzroka
• Doplatak za tuđu pomoć i njegu prebačen
 je na sustav socijalne skrbi
• Socijalna redistribucija ostvaruje se
 primjenom nove formule za izračun
 najniže mirovine
                         12
Glavne značajke parametarske
reforme prvog dijela mirovinskog
sustava (nastavak)
• Reformirani prvi dio mirovinskog sustava
  postupno se uvodi u primjenu (sada smo u
  devetoj godini tranzicijskog razdoblja koje treba
  završiti 2008. godine)
•  Do 2007. uvjeti za stjecanje starosne i
  prijevremene starosne mirovinu povećani su za
  četiri i pol godine
•  Smanjen je broj novih korisnika prava na
  invalidsku mirovinu
•  U novi sustav uključeni su korisnici prethodnih
  privremenih naknada
                           13
Važnije promjene u sustavu u
razdoblju od 1998. do 2006.
• Promijenjena je mirovinska formula za najnižu
  mirovinu
•  Ograničeni su najviši doprinosi
•  U sustav su uključeni neki oblici atipičnog rada
  (ugovor o djelu i sl.)
•  Otklonjene su razlike između mirovina
  ostvarenih do kraja 1998. godine
•  U mirovinu je uključeno povećanje od 100 kuna i
  6 posto
•  Rješava se pitanje povrata duga umirovljenicima

                         14
Sadašnje stanje
• Kraj tranzicijskog razdoblja postupnog uvođenja
  Zakona o mirovinskom osiguranju u primjenu
•  Prva iskustva s primjenom drugog i trećeg dijela
  mirovinskog sustava koji će tek za 10-15 godina
  postati važan čimbenik socijalne sigurnosti (sada
  su važan čimbenik razvoja financijskog tržišta)
•  Kraj prve i početak druge tranzicije                          15
Sadašnje stanje
• Zahtjevi za
 – Otklanjanje razlika između mirovina ostvarenih prije i
  nakon 1999. godine (eventualni novi dug prema
  novim umirovljenicima za razdoblje 1999. do 2007.)
 – Skraćivanje obračunskog razdoblja
 – Promjenu načina valorizacije i indeksacije
 – Uvođenje božićnice za umirovljenike (bez zakonskog
  uređenja)
 – Prijedlog za uvođenje državne i socijalne mirovine
 – Povećanje doprinosa za drugi dio mirovinskog sustava
 – Osim političkih stranaka (HSS-a, HSU-a, HDZ-a, SDP-
  a) u rasprave oko mirovinskog sustava uključuju se i
  sindikati (SSSH)
                               16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:3/22/2013
language:Bosnian
pages:16