GNU_Linux ve _zgür Yaz_l_m - emo

Document Sample
GNU_Linux ve _zgür Yaz_l_m - emo Powered By Docstoc
					GNU/Linux ve Özgür Yazılım


      Bora Güngören
     Portakal Teknoloji
   bora@portakalteknoloji.com
     EMO Ankara Şubesi
       23.09.2006
         Sunum Planı


• Özgür / açık kaynak kod ve örnekleri
   –  GNU ve GPL
   –  Berkeley Yazılım Dağıtımı Modeli
   –  Apache Vakfı Modeli
   –  Mozilla Modeli
   –  Patentler ve IBM Modeli
• Özgür yazılım projelerinin ilerleyişi ve dağıtık yönetişim modeli
• Yaygınlaşma süreci ve sürecin avantajları / dezavantajları
• Ticari olmayan faydalar
• Sonuç
• Kısaca Linux Kullanıcıları Derneği (LKD)

www.portakalteknoloji.com    23 September 2006          2
   Özgür / açık kaynak kod ve örnekleri

• Özgür / açık kaynak kodlu yazılım (free libre / open source
 software – FLOSS) özellikle son 10 yılda dikkat çekmekle birlikte
 20 yıldan uzun süredir ortada olan bir kavramdır.
  – Kavramın kökenleri 1970'lerdeki hacker kültüründe doğmuştur. Bu
   kültürün bağımsız, sorunu çözmeye odaklı bakış açısını içinde
   barındırır.
  – Temel düşünce sistemi “bir sorun varsa kendin çözmeye çalış” olarak
   özetlenebilir.
  – Elbette bu düşünce sistemini uygulamak için gerekli her türlü
   yardımlaşma ve ekip çalışması, ayrıca deneyimin ve bilginin
   aktarılması da öngörülür.
• Düşünce sistematiğini engelleyecek her türlü kural reddedilir.


www.portakalteknoloji.com   23 September 2006            3
  Özgür / açık kaynak kod ve örnekleri

• 1970'li yıllarda yazılım geliştirme daha çok üniversite
 laboratuarlarında ve çok az sayıdaki kurum bilgi işleminde
 yapılmaktaydı.
• Donanım üreten firmalar için yazılım, donanımın yanında hediye
 edilen ve özellikle değer taşımayan bir yan üründü. Yazılımların
 müşterilere özel olarak güncellenmesi ve yeni beceriler
 kazandırılması ise ücrete dahil bir hizmet sayılırdı.
• Sadece yazılım üreten firmalar yok denecek kadar azdı.
• 1980'lerin başında bir şey oldu. Kişisel bilgisayarlar (PC)
 yaygınlaştı. Daha önce değişik firmaların yaptığı denemeler Apple
 ve IBM modellerinde kendilerine pazar yarattı.
  – Özellikle IBM modeli PC'ler ve onların benzeri diğer firma ürünleri
    (IBM PC klonları) yaygın kullanıma girdi.
  – Artan bilgisayar sayısı artan yazılım gereksinimi demekti.
www.portakalteknoloji.com    23 September 2006             4
   Özgür / açık kaynak kod ve örnekleri

• 1980'li yılların başında bu şekilde bir yazılım krizi doğdu. Krizin
 temel ayırt edici özellikleri nelerdi?
  – Yazılımın belli bir müşteriye özel yazılması yerine çok sayıda
   müşteriden oluşan bir pazara yazılması ve pazarlanarak satılan bir
   ürüne dönmesi yazılım şirketlerinin kar/zarar hesaplarını etkiledi.
  – Yazılım geliştiren şirketler için yazılımlarının kaynak kodları önemli bir
   ticari varlık haline geldi. Şirketler müşterilerinin bu kodları
   rakiplerine sızdırmasından yada müşterinin bilgi işleminin ekleri ve
   yamaları kendileri yapmasından korktular. Bunun üzerine kodlarını
   koruyacak lisans sözleşmeleri yazmaya başladılar.
  – Temel problem “ya müşterim benimle rekabet ederse” korkusuydu.
www.portakalteknoloji.com    23 September 2006              5
   GNU ve GPL

• Kısa bir öykü
  – Richard Stallman MIT'de çalışan bir araştırmacı olarak kendi yazdığı
   bir kodu kullanmak isteyen bir şirkete izin verir.
  – Şirket kodu kullanarak yazdığı ticari uygulamayı pazarlar.
  – Stallman sırf meraktan kodun son halini görmek isteyince reddedilir.
     • Temelde kendi yazdığı uygulamaya bir kaç ekten oluşan bu uygulamanın
      ticari olması sorun değildir.
     • Sorun, kodların kapatılmasıdır. Stallman'ın fikri çalışnmıştır.
     • Sorun kodların kapatılmasıdır. Şirketin müşterileri kodu kendileri
      geliştirmek isteseler bunu yapamazlar.
     • Sorun kodların kapatılmasıdır. Şirketin müşterileri asla tam olarak neyi
      satın aldıklarını bilemezler.
www.portakalteknoloji.com      23 September 2006                 6
   GNU ve GPL

• Bilgi ürünleri bir asimetrinin kurbanı olurlar. Buna Arrow İkilemi
 adını veriyoruz.
  – Bir bilgi ürününün değeri onun içeriğini bilmiyor olmamızdan ileri
   gelir.
  – Bu değeri saptayabilmek için o üründe ne olduğunu bilmemiz gerekir.
  – Ürünü satın almadan içindeki bilgiye erişemeyiz.
  – Satın almak için önceden belirlenmiş bir değeri ödemeyi peşinen
   kabul etmemiz gerekir.
• Bu problemin çözümleri var mıdır? Sorunu aklınızda tutmaya
 çalışın.
www.portakalteknoloji.com   23 September 2006            7
   GNU ve GPL

• Stallman'ın öyküsüne geri dönelim.
• Stallman düşünür taşınır ve der ki “eğer kodun kapatılmasını
 engelleyecek bir model geliştirirsek o zaman herkes kodlarını
 başkalarına güvenerek dağıtabilir.”
  – Stallman yazılım şirketlerinin tam tersine “kodun dağıtılmasını garanti
   altına almak” için düşünmüştür.
  – Bunu sağlamak için geriye dönük bağımlılıkları takip edecek,
   kendisini yineleyen (recursive) bir lisans sözleşmesi tasarlar.
• GPL yani GNU Kamu Lisansı başka şeylerin yanı sıra ne der?
  – Eğer sen GPL bir koddan alıntı yaparsan sen de GPL olacaksın.
  – Bu kural sayesinde geriye doğru GPL'e bağımlılık varsa o kod da GPL
   olacaktır.


www.portakalteknoloji.com   23 September 2006              8
   GNU ve GPL

• Ancak GPL'i tasarlayan kişi yazılım geliştiren birisidir. Aslında
 oldukça iyi bir hacker olarak tanınır.
• İyi bir başka yazılımcı, GPL kodu kullanan ama onunla entegre
 olmayan bir yazılım geliştirebilir.
  – Yani aslında kendi yazılımı GPL yazılım ile birlikte çalışan ve onunla
   geleneksel yollarla iletişim kuran ikinci bir yazılım olacaktır.
  – Bu durumda kendi yazılımı GPL ile bağlanmaz.
• Bu sayede GPL modeli iki türlü ticari faaliyeti destekler.
  – Kodun GPL olarak dağıtıldığı yazılımlar.
  – Kodun GPL olmadığı ama GPL olan altyapıyı kuvvetle kullandığı
   yazılımlar.
• Bu ikinci tür modelin daha sağlıklı gelişmesi için LGPL modeli
 tasarlanır.
www.portakalteknoloji.com    23 September 2006               9
   Berkeley Yazılım Dağıtımı Modeli

• Stallman ile aynı dönemde Berkeley Üniversitesi de benzeri bir
 problem yaşamaktadır.
  – Bilgisayar işletim sistemi dersleri, geleneksel olarak AT&T firmasının
   sağladığı UNIX işletim sistemi ile işlenir. Öğrenciler UNIX işletim
   sistemindeki mekanizmaları, UNIX'in kodlarını çalışarak öğrenir.
   Hatta zaman zaman UNIX'e katkıda bulunur.
  – Ancak AT&T UNIX'in kodlarını kapatmıştır. Üniversiteler kodlara
   bakabilir; derslerinde kullanabilir.
  – Ancak mezunlar mezun olunca derslerindeki deneyimlerini pratiğe
   geçiremezler. Çünkü UNIX'in kodundan yararlanarak ürün çıkarmak
   suçtur.
www.portakalteknoloji.com    23 September 2006             10
   Berkeley Yazılım Dağıtımı Modeli

• Berkeley Üniversitesi, kendi UNIX'ini yazar. Adına Berkeley Yazılım
 Dağıtımı (Berkeley Software Distribution - BSD) UNIX'i derler.
  – Öğrencilerin daha sonra ticari hayatlarında bu kodları kapalı lisanslı
   yazılımlara entegre etmesi gerekir.
  – Bunun için BSD lisansı açık kodun kapatılarak kullanımına izin verir.
• BSD lisansı akademik araştırmasını yayınlarken kodu açık tutan,
 ancak daha sonra bunu ticari ürün haline getirirken yeni halini
 kapatan Amerikan ar-ge projeleri için ideal bir model sunar.
  – Ancak BSD lisansı ile yazılan kodun kapatılmasının olanaklı olması
   bazılarını (örneğin GPL taraftarları) tatmin etmez.
www.portakalteknoloji.com    23 September 2006             11
   Apache Vakfı Modeli

• NCSA, ABD'de İnternet ve İnternet üzerinde veri aktarmanın bir
 çok yolundan birisi olan WWW teknolojisinin evidir.
  – ABD'deki ilk WWW sunucularını ve tarayıcılarını da NCSA yazmıştır.
  – Başlangıçta kodu açık olan sunucuya özellik eklemek isteyenlerin
   yama önerileri NCSA tarafından hızlı biçimde ürüne entegre
   edilmiştir.
  – NCSA'nın bu sunucudan kar beklentisi yoktur.
  – Ancak daha sonra bu sisteme zaman ayıramazlar.
• NCSA web sunucusunun kullanıcısı olan bir grup genç, kodları
 devralır ve kendi web sunucularını yazmaya başlar.
www.portakalteknoloji.com   23 September 2006              12
   Apache Vakfı Modeli

• IBM kendi web sunucusu ürünü yerine bu gençlerin ürününü
 kullanmaya başlar.
  – Ücretsiz olan bu üründe kendi istedikleri eklerin yapılması için para
   önerir. Gençler ise bunu nasıl yapacaklarını bilemezler. Farklı
   şehirlerde yaşayan bağımsız kişilerdir.
  – IBM avukatları hem IBM'in haklarını korumak için ticari kullanımı
   esnek bırakan hem de insanların haklarını korumak için kodun açık
   kalmasını garanti eden bir lisans sözleşmesi yazar.
  – Para transferini sağlayabilmek için Apache Yazılım Vakfı kurulur.
• İnternet ve web yaygınlaştıkça IBM dışında başka dev şirketler ve
 ayrıca bağımsız kuruluşlar da vakfa para yatırır. Vakıf çok büyük
 projelere imza atar.
  – Vakfın tüm ürünleri kamuya aittir.

www.portakalteknoloji.com    23 September 2006               13
   Apache Vakfı Modeli

• Apache Yazılım Vakfı, normalde yazılım şirketlerinin bir ortak
 girişim (joint venture) kurması gereken türde sorunlarla uğraşır.
  – Vakfın her ürünü kendi alanında “de facto standart” halini almıştır.
  – Bu ürünler açık kaynak kodludur. Ayrıca geliştirilen standartlar da
   açık standartlardır.
• Vakıf, ticari kaygıları olan şirketlerin ürünlerinin kamu çıkarına en
 uygun standarta göre üretilmesi için gerekli ara buluculuğu
 üstlenir.
  – Bunu açık standartları teşvik ederek yapar.
www.portakalteknoloji.com   23 September 2006               14
   Apache Vakfı Modeli

• Ticari bir ortak girişim, içindeki oyuncuların kendi gündemleri ve
 organizasyon sorunları nedeni ile çoklukla açık standart üretemez.
  – C++ standart komitesinin 1990'lı yıllarda kilitlenme noktasına
   gelmesi bunun çok iyi bir örneğidir.
  – Daha önce USB arabirimlerini tasarlayan konsorsiyum da bir dönem
   benzeri bir kilitlenme yaşamıştır.
  – Evlere gelen elektriğin voltajı (110,220,240) dünyada değişir. Çünkü
   Avrupa ve Amerikalı şirketler bir türlü anlaşamamıştır.
• Zaman zaman ticari odaklı ortak girişimler kamu yararına olan bir
 standart da çıkartamaz.
  – Müzik dinlemek için AM radyo, FM radyodan daha iyidir. Ancak
   1930'larda standart FM radyoya dönmüştür.


www.portakalteknoloji.com   23 September 2006             15
   Mozilla Modeli

• İnternet alanında ilkleri gerçekleştiren NCSA ekibi ayrılıp şirket
 kurar.
  – Netscape adındaki web tarayıcısı ürünleri ile büyük başarı elde
   ederler.
  – Ancak zamanla daha yüksek kar oranı olan alanlara geçmeleri
   gerekir.
  – Ayrıca Microsoft ile olan rekabetleri de (MS'in ahlak dışı teknikleri
   nedeni ile) çoktan kaybedilmiş bir savaştır.
• Netscape'in diğer iş alanlarındaki faaliyetlerine engel olmayacak
 bir lisans sözleşmesi ile web tarayıcısının kodları açılır.
www.portakalteknoloji.com    23 September 2006               16
   Mozilla Modeli

• Açılan kodlara ani bir ilgi doğar. Microsoft'un bir çok pratiğine
 tepki göstermek isteyen geliştiriciler bu kodlara özellik eklemek
 isterler.
• Mozilla böyle doğar.
  – Netscape'in ürünü yeni nesil tarayıcının çekirdeği olur. Asgari
   işlevsellik buradan sağlanır.
  – Ancak yazılım yeniden yapılandırılır. Artık eklenti (plug-in)
   mekanizması daha verimli çalışmaktadır.
  – Tek bir eklentiyi yazmak çok daha kolaydır. Küçük bir ekip, hatta tek
   bir kişi, kendi istediği özelliklere sahip bir eklenti yazabilir.
  – Bu sayede çok sayıda Mozilla eklentisi doğar.
  – Mozilla kısa sürece %99 pazar payı olan Microsoft'u %80'e indirir ve
   pazarı geri alır.

www.portakalteknoloji.com   23 September 2006             17
   Mozilla Modeli

• Mozilla'nın önyüzü için XUL adnda bir teknoloji kullanılır.
• Bu yeni teknoloji herhangi bir yamanın yada eklentinin doğrudan
 dış görünüşü değiştirmesine olanak verir. Menüler ve elemanları,
 ayrıca görsel bileşenlerin nasıl gözükeceği değiştirilebilir.
  – Mozilla'ya eklenti olarak çalışan ve arabirime bir şeyler ekleyen
   uygulamalar doğar.
  – Temel etkinliğini gerçekleştirmek için web üzerinden veri çeken her
   tür uygulama bu şekilde yazılabilir.
  – Bu uygulamanın yazılmasını kolay ve ucuz hale getirir.
www.portakalteknoloji.com   23 September 2006             18
   Mozilla Modeli
www.portakalteknoloji.com  23 September 2006  19
   Patentler ve IBM Modeli

• IBM uzun süredir Linux ve özgür yazılıma verdiği desteği
 genişletmek ister.
• Firmaya ait 500'den fazla yazılım patenti (doğası gereği) özgür
 yazılımların önünde engeldir.
  – Keyfi lisans verme hakkı kullanılır.
  – Açık kaynak kodlu herhangi bir projenin uygun lisansa sahipse bu
   patentlerdeki fikirlerden özgürce yararlanması için lisans verilir.
  – Bu ücretsiz lisanslar devredilecek biçimde verilir ki GPL gibi
   “bulaşıcı” lisanslar da yararlanabilsin.
• Bu SCO'nun patentleri kullanımının tersi bir hamledir.
  – SCO kaybederken IBM kazanır.www.portakalteknoloji.com   23 September 2006              20
   Patentler ve IBM Modeli
www.portakalteknoloji.com  23 September 2006  21
   Özgür yazılım projelerinin ilerleyişi ve dağıtık
   yönetişim modeli

• Özgür yazılım fikri Arrow İkilemi için bir çözüm önerisi sunar.
• Eğer yazılımın kaynak kodu açıksa, müşteri yada onun tercih
 edeceği bir teknik uzman yazılımın değerini saptayabilir. Daha
 sonra da satın alabilir.
  – Bir ürünün doğru fiyata sahip olması onu en çok sayıda müşterinin
   almasını sağlar. Bir çok özel durumda da kamu çıkarını en yüksek
   seviyede tutar.
  – Yazılımlar bu özel durumlara dahil midir, tartışılabilir. Ancak en
   azından en yaygın kullanım garantilenir.
• Arrow İkilemi için kapalı kaynak kodlu çözüm önerileri de vardır.
  – Değişik becerileri olan sürümler, deneme / öğrenci sürümleri gibi
   modeller hep aynı sorunu çözmek içindir.
  – Müşteri ve ürün farklıaştırması burada şiddetle önerilir.

www.portakalteknoloji.com   23 September 2006              22
   Özgür yazılım projelerinin ilerleyişi ve dağıtık
   yönetişim modeli

• Özgür yazılım eğer Arrow ikilemini çözüyorsa, o zaman yanında bir
 riski de getirir.
  – Müşteri gerçekten de para ödemekten vazgeçip ürünü ücretsiz
   kullanabilir.
  – Müşteri ürüne kendi eklerini yapabilir yani yeni kodlar yazabilir.
• GPL gibi bulaşıcı lisanslar bu durumda müşterinin yapacağı eklerin
 de açık olmasını garanti edecektir. Böylece geliştirici bu eklere bir
 ücret ödemeden sahip olur.
• GPL modeli bu sayede geliştirici ve müşteri arasındaki çizgiyi
 oldukça bulanık hale getirir.
  – Diğer açık lisanslarda da bu bulanıklık az yada çok olarak vardır.www.portakalteknoloji.com    23 September 2006             23
   Özgür yazılım projelerinin ilerleyişi ve dağıtık
   yönetişim modeli

• Aslında müşterinin geliştirme sürecine katılması yazılım
 sektöründe önerilen ancak zor uygulanan bir pratiktir.
• Bunun ana nedeni Arrow ikileminin benzeri bir durumdur.
  – Eğer yapmasını bilseydim, ben yapardım
  – Eğer yapmak isteseydim sana yaptırmazdım.
• Bilişim sektöründe “anahtar teslim proje” teriminin aşırı ilgi
 görmesi yukarıdaki düşünceden ileri gelir.
• Ancak özgür yazılım, müşterinin, daha doğru bir tanımla
 kullanıcının da süreçte etkin rol almasını gerekli kılar.
www.portakalteknoloji.com   23 September 2006          24
   Özgür yazılım projelerinin ilerleyişi ve dağıtık
   yönetişim modeli

• Çoğu özgür yazılım projesi aslında temel bir çekirdeğe sahiptir. Bu
 çekirdek ana problemi iyi bilen küçük bir grup tarafından
 geliştirilir.
  – Bu gruplar sosyal olarak çok iyi entegre olmuş, yarı kapalı
   toplumlardır.
  – Gruba giriş liyakat ile olur.
  – Gruptaki herkes söz hakkına sahiptir.
• Bu gruplar yazılım projesinin gidişini yöneten ana kararları alırlar.
• Kişiler ayrı konumlarda olabilir, hatta bazıları reşit olmayabilir.
 Önemli olan teknik yetkinliktir.
  – Bu tür bir karar alma modeline dağıtık yönetişim diyebiliriz.www.portakalteknoloji.com    23 September 2006            25
   Özgür yazılım projelerinin ilerleyişi ve dağıtık
   yönetişim modeli

• Çekirdek grubun çevresinde            Geliştirme
                          Belgeleme
 yapılanmış başka                 Paketleme
                          Pazarlama ve Satış
                          Danışmanlık
 organizasyonlar olur.              Uygulama-Enteg.
                          Eğitim
• Bu organizasyonlar ille de saf          Destek
                          Uygulama Yönetimi
 açık kaynaklı ürün ve hizmet
 veriyor olmak zorunda
 değildir.
  – Çoğu zaman çevredeki
   destekleyici organizasyonların
   ticari boyutu da bulunur.
www.portakalteknoloji.com   23 September 2006          26
   Yaygınlaşma süreci ve sürecin avantajları /
   dezavantajları

• Bu model sayesinde hibrid iş modelleri kurgulanabilir.
  –  Açık  kaynak    yazılımlar  +  Kurulum + Eğitim
  –  Açık  kaynak    yazılımlar  +  Destek
  –  Açık  kaynak    yazılımlar  +  Geliştirme + Destek
  –  Açık  kaynak    yazılımlar  +  Kapalı Yazılım Parçaları + Destek
• Sektör şirketleri kurumların isteyeceği şeylerin üzerine
 odaklanabilir.
  – Yüksek nitelikli özellikler (ör: yüksek bulunurluk)
  – Devamlılık (muhatap alacak şirket olması)
• Bu arada özgür geliştirme de alt yapıyı geliştirir.
  – Özgür yazılım ürünü kullanıcıların temel beklentisi olur.
  – Aynı alt yapıyı kullanan rakip ticari ürünler aslında farkında olmadan
   bir de facto standart üzerinde anlaşmış olur.
www.portakalteknoloji.com          23 September 2006          27
   Yaygınlaşma süreci ve sürecin avantajları /
   dezavantajları

• Ancak özgür yazılım modellerinde bu iki kesimin biri birini sağlıklı
 ve koordinasyon içinde besleyeceği garantilenmez.
  – Ticari kazancın bir kısmının özgür geliştirmeye akacağı varsayılmıştır
   ancak bu bazı durumlarda gerçekleşmeyebilir.
  – Özellikle belli dar uygulama alanlarında ortak beklenti ve altyapı
   gereksinimi zaten tekel konumunu kazanmış ticari ürünlerle
   belirlenmiş olabilir. (ör: Autocad)
  – Bu durumda özgür bir alternatifin üretilmesi için ek kaynak oluşmaz
   ve geliştirme süreci çok yavaş yada çok verimsiz ilerler.
www.portakalteknoloji.com   23 September 2006             28
   Yaygınlaşma süreci ve sürecin avantajları /
   dezavantajları

• Sıklıkla karşılaşılan bir problem özgür yazılım geliştiren ekiplerin
 kapalı kod yazan şirketlere geçmesi ve projelerinden
 çekilmeleridir.
  – Bilgi asla kaybolmaz ama onu işleyecek ve ileri götürecek nitelikli
   insan kaynağını bulmak sorun olabilir.
• Aynı problem ayrıca şirket satın alma ve birleşmelerinde de
 yaşanır.
  – ABD'de şirketlerin değeri hesaplanırken fikri ve sınai mülkiyet
   haklarına da bakılır.
  – Özgür yazılım geliştiren şirketlerin satın alınıp ürünlerinin lisanslarının
   değiştirilmesi ve kodların kapatılması olası bir taktiktir. (Ör: Oracle-
   InnoDB ve SAP-MySQL)


www.portakalteknoloji.com    23 September 2006              29
   Ticari olmayan faydalar

• Özgür yazılımın ticaretle ilgisi olmayan katkıları da mevcuttur
• Bunlar daha çok özgür yazılım altyapısının ücretsiz olmasından
 yararlanan üçüncü kişilerin kazanımlarıdır.
  – Sivil toplum örgütleri özgür yazılım altyapılarını kullanarak kolaylıkla
   ve düşük maliyetle tartışma ortamları kurabilir ve önem verdikleri
   konularda kamuoyu oluşturabilirler.
  – İnternet üzerinde bağımsız gazetecilik olarak da nitelenen haber
   odaklı günlükler özgür yazılım altyapıları ile kurgulanmıştır.
  – Wikipedia gibi bağımsız haber kaynakları da özgür yazılım sayesinde
   var olur.
  – Bağımsız organizasyonlar ve henüz yasal nitelik kazanmamış gruplar
   normal şartlarda muhatap kabul edilmeyecekleri için ticari teknik
   destek alamaz. Özgür yazılımda ise belli düzeyde teknik desteği
   toplumdan alabilirler.
www.portakalteknoloji.com    23 September 2006              30
   Ticari olmayan faydalar
www.portakalteknoloji.com  23 September 2006  31
   Ticari olmayan faydalar

• Özgür yazılımın tek bir kaynağı olmadığı için tek merkezden
 kontrol edilmesi veya yönlendirilmesi mümkün olmaz.
  – Hükümetlerin, şirketlerin yada çıkar odaklarının güdümünde yazılım
   üretilmesi söz konusu değildir. Tamamen bireyler dahil tüketicilerin
   çıkarları gözetilerek geliştirme olur.
  – Ayrıca açık kaynak kod nedeni ile “büyük ağabey” paranoyaları
   engellenir. Hiç kimse açık kaynak koda kötü amaçlı eklenti yapmaya
   cesaret edemez.
  – Açık kaynak kodun belli bir ülkeden, sınıftan yada kitlenin kullanımına
   kapatılması mümkün değildir. Ticari kotalar ve ambargolar açık
   kaynak kodu pratikte bağlamaz. Bilginin tüm insanlara eşit olarak
   verilmesi sağlanır.
  – Aynı şekilde kişisel yaratıcılığın eseri olan buluş ve ürünlerin ticari
   olarak engellenmesi de mümkün olmaz.
www.portakalteknoloji.com   23 September 2006             32
   Ticari olmayan faydalar
www.portakalteknoloji.com  23 September 2006  33
   Sonuç

• Özgür yazılım, bilginin kaybolmasını önleyen ve uzun dönemde
 kamu çıkarını korumayı amaçlayan bir harekettir.
  – En iyi çözümleri ve en yüksek sosyal faydayı sağlamak zorunda
   değildir ancak amaç olarak yararlıdır.
  – Bu nedenle kamu çıkarını gözetmek için canlı tutulması
   gerekmektedir.
  – Burada sektör şirketleri dışında özellikle devletlere ve sivil topluma
   önemli görevler düşer.
www.portakalteknoloji.com    23 September 2006               34
   Kısaca Linux Kullanıcıları Derneği (LKD)

• Linux Kullanıcıları Derneği ülkemizde Linux ve özgür yazılım
 alanında faaliyetlerin merkez noktası durumundadır.
  – 500'den fazla üyesi bulunmaktadır ve bu sayı son iki yılda ciddi artış
   kaydetmiştir.
  – Neredeyse istisnasız tüm illerimizde ve tüm üniversitelerimizde Linux
   ve özgür yazılım felsefesini, açık kaynak kod kullanmanın yararlarını
   anlatan seminerler, tipik özgür yazılımlar üzerine laboratuar
   çalışmaları düzenlemektedir.
  – 2002'den bu yana Ankara'da Mayıs ayında Linux ve Özgür Yazılım
   Şenliği'ni düzenlemektedir. 2006 yılındaki beşinci şenlik 11-14 Mayıs
   2006 tarihlerinde ODTÜ'de düzenlenecektir.
  – http://www.linux.org.tr/ ve http://senlik.linux.org.tr/ adreslerini
   ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.


www.portakalteknoloji.com   23 September 2006             35
   Soru - Cevap
www.portakalteknoloji.com  23 September 2006  36

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/22/2013
language:Turkish
pages:36