Java - Nauk by pptfiles

VIEWS: 0 PAGES: 18

									Python - Grafični uporabniški
vmesniki
Gumbi, dogodki, …
                1
Gumb

 Button
 Ima lastnost command
 Tam vpišemo ime funkcije, ki se izvede ob
 kliku na gumb
import tkinter
def kajdelam():
  print("Klik!")
okno = tkinter.Tk()
gumb = tkinter.Button(okno, text="OK",
 command=kajdelam)
gumb.pack()
okno.mainloop()

                       2
Dogodkovno programiranje

 S tem smo dejasnko začeli uporabljati
 dogodkovno programiranje
 Naši grafični objekti ob določenem dogodku
 (klik, sprememba vrednosti, …) znajo izvesti
 določeno akcijo, s katero lahko spet vplivajo
 na druge objekte, ki spet zaradi dogodka nad
 njimi sprožijo nove akcije …
                         3
Štejmo klike

 Denimo, da bi želeli šteti, koliko je klikov
 Poleg gumba imejmo še oznako, ki bo štela
 klike
 Metoda kajDelam()
   Nastavi vrednost napisa na oznaki
   Poveča števec klikov
 Problema
   Kako povečevati
   Kako spreminjati napis

                         4
Povečevanje števca

def stejemo() :
  stej = stej + 1

stej = 0
print(stej)
stejemo()
print(stej)
           5
Globalne spremenljivke

def stejemo() :
  global stej
  stej = stej + 1

stej = 0
print(stej)
stejemo()
print(stej)
             6
A pozor!

 Načeloma se globalnim spremenljivkam
 izogibamo!
 Pravi način bi bil preko objektov, lastnosti …
  A tega še ne znamo!
                          7
Spremeniti napis

import tkinter
okno = tkinter.Tk()
vsebinaNapisa = tkinter.StringVar()
stejem = tkinter.Label(okno,
 textvariable = vsebinaNapisa,
 font =('Arial', 30), width=10, height=5)
stejem.pack()
vsebinaNapisa.set("ZDRAVO!")
okno.mainloop()
                       8
Program za štetje

import tkinter

def kajDelam():
  global števec # uporabljamo globalno spremenljivko števec
  vsebinaNapisa.set("Klikov: " + str(števec))
  števec = števec + 1

okno = tkinter.Tk()
gumb = tkinter.Button(okno, text = "OK", command = kajDelam)
gumb.pack()

vsebinaNapisa = tkinter.StringVar()
vsebinaNapisa.set("Klikov: 0")
štejem = tkinter.Label(okno, textvariable = vsebinaNapisa, font =('Arial', 30),
  width=10, height=5)
štejem.pack()

števec = 0
okno.mainloop()
                                         9
Zagon programa

 Kako bi sestavili uporabniški vmesnik, ki bi
 omogočal izbiro med različnimi programi?
 Ob kliku na ustrezen gumb, bi se zagnal nek
 program, ki bi potem svoje odgovore izpisal v
 samostojnem oknu.
                       10
Samostojno okno

 Prikaz samostojnega okna le z rezultati:
  tkinter.messagebox.showInfo('Ime okna',
  'Vsebina')
 Zgled


import tkinter
kajNajIzpišem = input("Kaj naj izpišem: ")
tkinter.messagebox.showinfo("ŽELELI STE in
 ...", kajNajIzpišem)


                       11
 Koda

import tkinter
# uporabniški vmesnik
def GUI() :
  okno = tkinter.Tk()
  #imamo tri programe, torej tri gumbe
  gumb1 = tkinter.Button(okno, text = 'Obrni', command = obrniNiz)
  gumb1.pack()
  gumb2 = tkinter.Button(okno, text = 'Razbij', command = razbij)
  gumb2.pack()
  gumb3 = tkinter.Button(okno, text = 'Seštevaj',
   command = seštevaj)
  gumb3.pack()
  # in poženimo vse skupaj
  okno.mainloop()
                                12
 Koda

# funkcije

def obrniNiz() :
  ''' preberemo niz in ga izpišemo v oknu '''
  niz = input("Vnesi niz: ")
  obNiz = niz[::-1] # obračamo niz
  tkinter.messagebox.showinfo('Obrnjeni niz',
     niz + '\n\nobrnjen\n\n' + obNiz)

def razbij() :
  pass             Povemo, da ni tukaj še
                 nič, le "okostje"
def seštevaj() :
  pass             Uporabno za testiranje
                              13
Vnos podatkov

 Ali je možno narediti vnos podatkov preko
 GUV
 Vnosno polje
 Entry
 Osnovna lastnost:
  Širina (width)
 Osnovna metoda
  Vsebina vnosa
  get()
                       14
Šparta

import tkinter
# uporabniški vmesnik
def GUI() :
  okno = tkinter.Tk()
  vnos = tkinter.Entry(okno, width = 10)
  vnos.pack()
  gumb2 = tkinter.Button(okno,
    text = 'Prikaži vnos', command = prikaz)
  gumb2.pack()
  okno.mainloop()

def prikaz() :
  kajJe = vnos.get()
  print(kajJe)                         15
In ponovne težave
          16
A te že znamo rešiti

 Res?
 global vnos
 v prikaz()
 A ne pomaga …
 Poskusimo
  >>> GUI()
  Exception in Tkinter callback
  Traceback (most recent call last):
   File "C:\Python30\lib\tkinter\__init__.py", line 1399, in __call__
    return self.func(*args)
   File "C:/Users/lokar/Desktop/PythonGrafika/vnos.py", line 17, in prikaz
    kajJe = vnos.get()
  NameError: global name 'vnos' is not defined
  >>>

 Razen če …
   Seveda, vnos je lokalna spremenljivka v GUI
   Zato global vnos znotraj GUI() in ne v prikaz()!


                                        17
Pregled gr. objektov in njihovih lastnosti

 Denimo:
   http://effbot.org/tkinterbook/tkinter-index.htm#class-
   reference
   http://www.pythonware.com/library/tkinter/introduction
   /tkinter-reference.htm
   http://infohost.nmt.edu/tcc/help/pubs/tkinter/index.html
 In sedaj je ovira le še vaša domišljija in vaši programi
 bodo zasijali v vsej svoji lepoti ;-)

 No, dejstvo je, da če želimo delati malo lažje (in brez
 čaranja z globalnimi spremenljivkami in podobnim),
 potrebujemo objekte in objektni pristop

                               18

								
To top