Docstoc

Wyjazd pracowniczy Poczty Polskiej w poznaniu - Oskar

Document Sample
Wyjazd pracowniczy Poczty Polskiej w poznaniu - Oskar Powered By Docstoc
					                                                 ANEKS DO UMOWY AGENCYJNEJ

Aneks do umowy agencyjnej zawartej w dniu.................................... w ............................................................
pomiędzy Centrum Turystyki OSKAR zwanego w dalszej części umowy ORGANIZATOREM, a
............................................................................................................................................................................
z          siedzibą            w          ....................................................................          reprezentowanym
przez.............................................................................................
................................................ zwanym w dalszej części umowy AGENTEM.

ROZLICZENIA
AGENT przekazuje kwoty ze sprzedaży zaliczek i dopłat (w ciągu 7 dni jeżeli termin wyjazdu jest powyżej 30 dni i
wciągu 3 dni jeżeli termin wyjazdu jest poniżej 30 dni od daty sprzedaży) na konto ORGANIZATORA:
                 „OSKAR” PLAC WOLNOŚCI 2/7 61-738 POZNAŃ
                     59 1060 0076 0000 3260 0051 4218
PODAJĄC NA PRZELEWIE symbol imprezy i nazwiska klientów potwierdzając dokonanie przelewu faxem.

PROWIZJE
AGENTOWI przysługują następujące prowizje:

      55 zł - za sprzedaż ofert o wartości do 800 zł./os. (dotyczy wyjazdów do Czech i Słowacji)
      60 zł - za sprzedaż ofert o wartości ponad 800 zł./os. (dotyczy wyjazdów do Czech i Słowacji)
      11 % - za sprzedaż łączną do 18 osób (wyjazdy autokarowe Włochy, Francja)
      12 % - za sprzedaż łączną od 19 do 39 osób (wyjazdy autokarowe Włochy, Francja)
      13 % - za sprzedaż łączną powyżej 40 osób (wyjazdy autokarowe Włochy, Francja)
      10 % - za sprzedaż łączną do 39 osób (wyjazdy dojazd własny Włochy, Francja)
      11 % - za sprzedaż łączną powyżej 40 osób (wyjazdy dojazd własny Włochy, Francja)
      10 %- za sprzedaż po cenach promocyjnych / First minute, Last minute i specjalne promocje/- wyjazdy z
       dojazdem własnym
      11 %- za sprzedaż po cenach promocyjnych / First minute, Last minute i specjalne promocje/- wyjazdy
       autokarowe
Prowizja naliczana jest od ceny podstawowej imprezy. Prowizją nieobjęte są: zabawy sylwestrowe, ubezpieczenie,
składniki dodatkowe imprez, kaucje, opłaty klimatyczne i lokalne itd.
Prowizję AGENT pobiera w momencie wpłaty przez klienta ostatniej raty.

Ponadto AGENT ZOBOWIĄZUJE SIĘ do:
Bieżącego przekazywania zgłoszeń-umów (na koniec dnia sprzedaży) z klientami (faksem) zawierających: symbol,
termin i cenę zgodnie z ofertą oraz dane uczestnika niezbędne do ubezpieczenia. Przestrzegania i nie zmieniania cen
podanych przez OSKAR.
Przed zawarciem umowy z klientem AGENT zobowiązany jest uzyskać telefoniczne potwierdzenie przez OSKARA,
wstępnej, warunkowej rezerwacji miejsca na udział klienta w imprezie turystycznej.
Terminowego zgodnego z obowiązującymi przepisami przesyłania faktur VAT lub rachunków uproszczonych na
prowizję.
Pobierania opłat od klientów w wysokości i w terminach zgodnych z warunkami uczestnictwa.                  AGENT                                    ORGANIZATOR
      Centrum Turystyki OSKAR, pl. Wolności 2/7, 61-738 Poznań, tel. (61) 850 15 08
                        www.oskar.com.pl biuro@oskar.com.pl
                    nr konta: BANK 59 1060 0076 0000 3260 0051 4218

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:3/21/2013
language:Polish
pages:1