Docstoc

jaar 1 VT

Document Sample
jaar 1 VT Powered By Docstoc
					      2007-2008 Onderwijsprogramma Wiskunde Propedeuse Voltijd Jaar 1
         Cursus            Code    EC's  Totaal Blok 1  Blok 2   Blok 3  Blok 4  KG/PG/SG
   Vak
    Analyse 1-1             WISA11 01X  2                           KG
    Analyse 1-2             WISA12 01X  2                           KG
    Analyse 1-3             WISA13 01X  2                           KG
    Analyse 1-4             WISA14 01X  2                           KG
    Meetkunde 1-1            WISM11 01X  2                           KG
    Meetkunde 1-2            WISM12 01X  2                           KG
    Meetkunde 1-3            WISM13 01X  2                           KG
    Meetkunde 1-4            WISM14 01X  2                           KG
    Statistiek 1-1&1-2          WISS11 04X  2                           KG
    Statistiek 1-3            WISS13 03X  2                           KG
    Taal van de wiskunde         WISTAW 01X  2                           KG
    Probleemaanpak&modellen       WISPAM 01X  4                           KG
 VD/HD Vakdidactiek blok 1         WISH1A 01X  2                           KG
    vakdid/ helpdesk blok 2/3      WISH1B 02X  3                           PG


           Totaal Vak en Vakdidactiek/Helpdesk:     31
 Project  Vakproject Wisk &ICT      WISWEI 01X   3                           PG
      Project Gecijferdheid     WISGCH 01X   3                           PG
      Wiskunde&Leergebieden     WISWLG 01X   4                           PG
                      Totaal Project:    10
   BV  Drama             LERDRA01X   2       **                    KG
      ICT               LERIC102X   2       **                    KG
                          Totaal BV:   4
   SLC  Studieloopbaancoaching 1    LERLBC01X   3                           SG
                         Totaal SLC:   3
  Stage  Voorbereid op stage (VOS)   LERST103X   3                           PG
      Stage             LERS1A02X   3               ***           PG
                       Totaal Stage:    6
HR-keuze  HR Keuze                   2       VANAF BLOK 2 OP INSCHRIJVING*      SG
      HR Keuze                   2       VANAF BLOK 2 OP INSCHRIJVING*      SG
      HR Keuze                   2       VANAF BLOK 2 OP INSCHRIJVING*      SG
                     Totaal HR-Keuze:     6
                           TOTAAL   60

      *= Inschrijven op deze cursus via Osiris Student
      ** = Onderdelen Drama en ICT worden het gehele studiejaar aangeboden.
       De preciese roostering per groep wordt bekend gemaakt via het rooster.
      ***= alleen als je 'Voorbereiding op stage' (LERST103X) met een voldoende hebt afgesloten.
      Cursief gedrukt = kwalitatieve eis c.q. normblok (BSA)

      Verdeling KG/PG/SG             EC's
      Kennis gestuurd           KG    32
      Praktijk gestuurd          PG    19
      Student gestuurd          SG    9
                        Totaal:      60

                 NORMBLOK EERSTEJAARS VOLTIJD
                Cursus            Studiepunten
      Studieloopbaancoaching (SLC)              3
      Voorbereid op stage (VOS)               3
      Stage                         3
      Analyse 1-1                      2
      Meetkunde 1-2                     2
      Vakdidactiek 1a VT                   2
    2007-2008 Onderwijsprogramma Wiskunde Propedeuse Duaal Jaar 1
        Cursus           Code      EC's Totaal Blok 1  Blok 2   Blok 3  Blok 4  KG/PG/SG
   Vak
    Analyse 1-1           WISA11 01X     2                          KG
    Analyse 1-2           WISA12 01X     2                          KG
    Analyse 1-3           WISA13 01X     2                          KG
    Analyse 1-4           WISA14 01X     2                          KG
    Meetkunde 1-1          WISM11 01X     2                          KG
    Meetkunde 1-2          WISM12 01X     2                          KG
    Meetkunde 1-3          WISM13 01X     2                          KG
    Meetkunde 1-4          WISM14 01X     2                          KG
    Statistiek 1-1&1-2        WISS11 04X     2                          KG
    Statistiek 1-3          WISS13 03X     2                          KG
    Taal van de wiskunde       WISTAW 01X     2                          KG
    Probleemaanpak&modellen     WISPAM 01X     4                          KG
 VD/HD Vakdidactiek blok 1       WISH1A 01X     2                          KG
    vakdid/ helpdesk blok 2/3    WISH1B 02X     3                          PG


         Totaal Vak en Vakdidactiek/Helpdesk:      31
 Project                niet invullen!!!

                    niet invullen!!!

                    niet invullen!!!

                    Totaal Project:      0
    BV Drama          LERDRA01X 2             **                    KG
                        Totaal BV:    2
   SLC Studieloopbaancoaching 1 LERLBC01X 3                                  SG
                       Totaal SLC:     3
  Stage Stagevoorbereiding (VOS) LERST103X 3                                  PG
     Leren & Werken blok 2  LERLW105X 3                     ***           PG
     Leren & Werken blok 3  LERW103X 6                                  PG
     Leren & Werken blok 4  LERLW104X 6                                  PG
                      Totaal Stage:     18
HR-keuze HR Keuze          niet invullen!!!  2        VANAF BLOK 2 OP INSCHRIJVING*      SG
     HR Keuze          niet invullen!!!  2        VANAF BLOK 2 OP INSCHRIJVING*      SG
     HR Keuze          niet invullen!!!  2        VANAF BLOK 2 OP INSCHRIJVING*      SG
                  Totaal HR-Keuze:        6
                          TOTAAL    60

      *= Inschrijven op deze cursus via Osiris Student
      ** = Het onderdeel Drama wordt het gehele studiejaar aangeboden.
       De preciese roostering per groep wordt bekend gemaakt via het rooster.
      ***= alleen als 'Voorbereiding op stage' (LERST103X) met een voldoende is afgesloten
      Cursief gedrukt = kwalitatieve eis c.q. normblok (BSA)

      Verdeling KG/PG/SG               EC's
      Kennis gestuurd         KG       30
      Praktijk gestuurd        PG       21
      Student gestuurd         SG       9
                       Totaal:       60

               NORMBLOK EERSTEJAARS DUAAL
                Cursus         Studiepunten
      Studieloopbaancoaching (SLC)           3
      Voorbereid op stage (VOS)            3
      Leren & Werken blok 2              3
      Analyse 1-1                   2
      Meetkunde 1-2                  2
      Vakdidactiek 1a VT                2
         2007-2008 Onderwijsprogramma Wiskunde Voltijd Jaar 2
        Cursus           Code    EC's Totaal Blok 1    Blok 2  Blok 3   Blok 4  KG/PG/SG
   Vak
      Algebra 1           WISAL1 02X  4                           KG
      Lineaire algebra 2-1      WISL21 01X  2                           KG
      Lineaire algebra 2-2      WISL22 01X  2                           KG
      Lineaire algebra 2-3      WISL23 01X  3                           KG
      Wiskunde & cultuur 2-1     WISC21 02X  2                           KG
      Wiskunde & cultuur 2-2     WISC22 01X  2                           KG
 VD/HD Vakdidactiek/helpdesk 2a    WISH2A 01X   2                           KG
     Vakdidactiek/helpdesk 2b   WISH2B 01X   2                           PG
     Vakdidactiek/helpdesk 2c   WISH2C 01X   2                           PG
     Vakdidactiek/helpdesk 2d   WISH2D 01X   2                           KG
         Totaal Vak en Vakdidactiek/Helpdesk:    23
 Project JOS              LERJOS02X   4                           PG
     Wiskunde & cultuur 2-3    WISC23 01X   2                           KG
     Wiskunde & cultuur 2-4    WISC24 01X   2                           PG
                     Totaal Project:   8
   BV Jeugdkunde           LERJEU01X   2      **                     KG
     Onderwijspsychologie     LERONP01V   2      **                     KG
     Logopedie           LERLOG01X   2      **                     KG
     Media & ICT          LERMIC01X   2      **                     KG
                        Totaal BV:  8
   SLC Studieloopbaancoaching 2    LERLBC02X   3                           SG
                        Totaal SLC:  3
  Stage Stage             LERS2A01X   6                           PG
     Stage             LERS2B01X   6                           PG
                      Totaal Stage:   12
HR-keuze HR Keuzevak                  2          VANAF BLOK 1 OP INSCHRIJVING*   SG
     HR Keuzevak                 2          VANAF BLOK 1 OP INSCHRIJVING*   SG
     HR Keuzevak                 2          VANAF BLOK 1 OP INSCHRIJVING*   SG
                   Totaal HR-Keuze:    6
                          TOTAAL   60

      * = Inschrijven op deze cursus via Osiris Student
      ** = Onderdelen Jeugdkunde, Onderwijspsychologie, Logopedie en Media & ICT worden het gehele
       studiejaar aangeboden. De preciese roostering per groep wordt bekend gemaakt via het rooster.

      Verdeling KG/PG/SG             EC's
      Kennis gestuurd         KG     29
      Praktijk gestuurd        PG     22
      Student gestuurd         SG     9
                      Totaal:      60
             2007-2008 Onderwijsprogramma Wiskunde Duaal Jaar 2
        Cursus          Code       EC's     Totaal  Blok 1    Blok 2  Blok 3   Blok 4  KG/PG/SG
   Vak
      Algebra 1          WISAL1 02X     4                                KG
      Lineaire algebra 2-1     WISL21 01X     2                                KG
      Lineaire algebra 2-2     WISL22 01X     2                                KG
      Lineaire algebra 2-3     WISL23 01X     3                                KG
      Wiskunde & cultuur 2-1    WISC21 02X     2                                KG
      Wiskunde & cultuur 2-2    WISC22 01X     2                                KG
      Media & ICT (BV)                2

 VD/HD Vakdidactiek/helpdesk 2a    WISH2A 01X   2                                  KG
     Vakdidactiek/helpdesk 2b   WISH2B 01X   2                                  PG
     Vakdidactiek/helpdesk 2c   WISH2C 01X   2                                  PG
     Vakdidactiek/helpdesk 2d   WISH2D 01X   2                                  KG
            Totaal Vak en Vakdidactiek/Helpdesk:       25
 Project               niet invullen!!

                    niet invullen!!

                    niet invullen!!

                          Totaal Project:   0
   BV Onderwijspsychologie      LERONP01V       2         **                     KG
     Logopedie           LERLOG01X       2         **                     KG
                             Totaal BV:   4
   SLC Studieloopbaancoaching2     LERLBC02X      3                              SG
                             Totaal SLC:   3
  Stage Leren & Werken         LERLW201U       6                              PG
     Leren & Werken         LERLW202U       6                              PG
     Leren & Werken         LERLW203U       6                              PG
     Leren & Werken         LERLW204U       6                              PG
                            Totaal Stage:  24
HR-keuze HR Keuze           niet invullen!!    2             VANAF BLOK 1 OP INSCHRIJVING*   SG
     HR Keuze           niet invullen!!    2             VANAF BLOK 1 OP INSCHRIJVING*   SG
                        Totaal HR-Keuze:     4
                              TOTAAL   60

      *= Inschrijven op deze cursus via Osiris Student
      ** = Onderdelen Onderwijspsychologie, Logopedie en Media & ICT worden het gehele
       studiejaar aangeboden. De preciese roostering per groep wordt bekend gemaakt via het rooster.

      Verdeling KG/PG/SG              EC's
      Kennis gestuurd         KG       23
      Praktijk gestuurd        PG       28
      Student gestuurd        SG       7
                      Totaal:           58
      2007-2008 Onderwijsprogramma Wiskunde Voltijd/Duaal Jaar 3
       Cursus           Code    EC's  Totaal Blok 1  Blok 2  Blok 3  Blok 4  KG/PG/SG
  Vak
     Internet & wiskunde      WISIEW 01X   2                         KG
     Statistiek 2-1         WISS21 01X  2                         KG
     Statistiek 2-2         WISS22 01X  2                         KG
     Analyse Complexe getallen   WISACG 02X   3                         KG
     Excursie Wis & cultuur    WISC31 01V   1                         KG
VD/HD Vakdidactiek/helpdesk 3a     WISH31 01X   2                         PG
   Vakdidactiek/helpdesk 3b     WISH32 01X   2                         PG


         Totaal Vak en Vakdidactiek/Helpdesk:    14
Project De school als opdracht- LERPSO02X
                           4                          PG
    gever (vakproject)
                    Totaal Project:    4
  BV Workshop 1           LERKWS…X    1            *              KG
    Workshop 2          LERKWS...X   1            *              KG
    Ethiek            LERETH01X   2       **                  PG
                        Totaal BV:   4
  SLC Studieloopbaancoaching3    LERLBC03X   3                          SG
                       Totaal SLC:   3
 Stage Leren & Werken         LERS3A02X   5                          PG
    Leren & Werken        LERS3B03X   5                          PG
    Leren & Werken        LERS3C02X   5                          PG
    Leren & Werken        LERS3D02X   5                          PG
                      Totaal Stage:   20
 Minor Minor                    15                *         SG
                     Totaal Minor:   15
                         TOTAAL   60

     *= Inschrijven op deze cursus via Osiris Student
     ** = Het onderdeel Ethiek wordt het gehele studiejaar aangeboden.
      De preciese roostering per groep wordt bekend gemaakt via het rooster.

     Verdeling KG/PG/SG             EC's
     Kennis gestuurd         KG     12
     Praktijk gestuurd        PG     30
     Student gestuurd         SG     18
                     Totaal:      60
      2007-2008 Onderwijsprogramma Wiskunde Voltijd/Duaal Jaar 4
       Cursus          Code      EC's  Totaal Blok 1  Blok 2  Blok 3  Blok 4  KG/PG/SG
 Vak
     Grafentheorie        WISGTH 01X     2                        KG
     An Functies meer var    WISAFV 01X     3                        KG
     Wis&cult Geschiedenis    WISC42 01X    2                        KG
     Excursie Wis & cultuur    WISC41 01V    1                        KG     Afstuderen          LERAFS 02X    12                        PG

VD/HD Vakdidactiek/helpdesk 4    WISH41 01X     2                        PG

                   niet invullen!!

                   niet invullen!!

       Totaal Vak en Vakdidactiek/Helpdesk:       22
  BV  Leerlingbegeleiding  LERLLB01X       2        **                KG
     Aand8 voor Taal    LERA8T01X       2        **                KG
                       Totaal BV:    4
  SLC  Studieloopbaancoaching4LERLBC04X       3                         SG
                       Totaal SLC:    3
 Stage  Leren & Werken     LERS4A03X       5                         PG
     Leren & Werken     LERS4B03X       5                         PG
     Leren & Werken     LERS4C03X       3                         PG
     Leren & Werken     LERS4D03X       3                         PG
                     Totaal Stage:     16
Minor  Minor          niet invullen!!  15        *                 SG
                    Totaal Minor:     15
                         TOTAAL    60

     * = Inschrijven op deze cursus via Osiris Student
     **= 'Aand8 voor Taal' en 'Leerlingbegeleiding' worden het gehele jaar aangeboden.
       Precieze roostering per groep wordt bekend gemaakt via het rooster.

     Verdeling KG/PG/SG              EC's
     Kennis gestuurd         KG       12
     Praktijk gestuurd        PG       30
     Student gestuurd        SG       18
                     Totaal:        60

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:3/21/2013
language:Unknown
pages:6