Docstoc

Framtidens skolkatalog av Mecka _Word-dokument_ - Guldnyckeln

Document Sample
Framtidens skolkatalog av Mecka _Word-dokument_ - Guldnyckeln Powered By Docstoc
					BIDRAGSANMÄLAN WORD GULDNYCKELN


Kampanjnamn: Framtidens skolkatalog


Sammanfattning (Beskriv kampanjen på ett sammanfattande sätt. Max 1000 tecken.):

I Borås finns fyra kommunala gymnasieskolor. De vill de öka intresset för de kommunala skolorna
bland stadens 1 530 niondeklassare.

Analysen gav några faktorer som blev grunden för vår lösning:
   att välja gymnasieprogram är för många både svårt och krångligt
   Facebook är en viktig del av niondeklassarens liv
   niondeklassare är nyfikna på vilka som skall bli deras framtida klasskamrater
Resultat:
   3 047 unika besökare. 205 % över målsättning.
   6 490 filmvisningar. 115 % över målsättning.
                                           guldnyckeln.se
Vem är du?
Du måste ha samtliga uppgifter med.

Arbetsgrupp (Ange namn och titel på de personer som arbetat i projektet.):
Anders Kåpe, projektledare
Calle Österberg, AD
Pontus Caresten, Martin Rynvik, copy
Oskar Pettersson, AD-ass/webbdesign
Andreas Norén, original
Klas Frick, Lena Hedlund, produktionsledare
Linda Andrén, digital projektledare
Magnus Tapper, bannerproduktion


Byrå/Konsult:
Mecka
Kontaktperson:
Anders Kåpe
Adress:
Box 485
Postnr:
503 13
Ort:
Borås
E-post:
anders.kape@mecka.se
Telefon:
033-7509240
                                       guldnyckeln.se
Uppdragsgivare
Du måste ha samtliga uppgifter med.
Företag: Borås Stad - Utbildningsförvaltningen
Kontaktperson:
Anna Kjellgren, Informations- och marknadsansvarig
Postadress:
501 80 Borås
Telefon:
033-35 54 89
E-post:
Anna.Kjellgren@boras.sePartners
Du måste ha samtliga uppgifter med.
Samarbetspartner:
X-Com
E-post:
per@x-com.se
                           guldnyckeln.se
Kampanjuppgifter
Du måste ha samtliga uppgifter med.
Produkt/Tjänst:
Gymnasieutbildning
Första publicering:
21/11 2011
Senaste publikation:
31/12.


Utmaning (Ange bakgrund, utmaning, kommunikationsförutsättningar, uppsatta mål och
målgrupper. Max 10000 tecken):

Borås har fyra kommunala gymnasieskolor. De kämpar om niondeklassarnas uppmärksamhet mot
mycket annat. Friskolor, utbildningar på andra orter och yrkeslivet lockar. Därför vill de öka intresset
för de kommunala skolorna bland stadens 1530 niondeklassare.

För de flesta nior känns gymnasievalet nästan som ett livsavgörande val. Men det är också svårt.
Valmöjligheterna är många. Förutsättningar och skillnader mellan olika program, inriktningar och
skolor är inte enkelt att ta till sig. De måste välja mellan nästan 100 program, och en röra av
information från olika kanaler gör valet krångligt.

Vår utmaning och mål var att skapa en intressant plats där elever ville samlas för att ta del av
information om de kommunala gymnasieskolorna.Strategi (1/3 av bedömningen, 0-9 poäng. Beskriv erbjudande/produkt/tjänst, bakgrund,
syfte, medieval, målgrupp samt målsättning för kampanjen. Max 10000 tecken):                                                  Men
vi ville framförallt göra det på niondeklassarnas egna villkor.

Analysen gav två intressanta insikter:
  1. målgruppen lägger stor tid på Facebook. Det är också här som gymnasievalet tar stor plats,
    genom niondeklassaren funderingar, frågor och kommentarer om varandras tankar kring valet
  2. niondeklassaren är jättenyfiken på vilka deras framtida klasskamrater kommer att bli

Utifrån ovan gjordes några vägval:
   motorn i kampanjen skulle vara en digital lösning med koppling till Facebook
   för att förenkla för niondeklassaren, och ge en snabb överblick av de olika programmen, skulle
    kortare programfilmer få en central roll

Vi satte följande mål i kampanjen, som en måttstock för intresset att ta del av information:
Antal unika besökare:    1000 st (2/3 av målgrupp)
Antal filmvisningar:     3000 st                                            guldnyckeln.se
Målen grundades på resultat från tidigare års kampanjer.

Gällande medieval sökte vi kostnadseffektiva kanaler som kunde användas för att skapa intresse.
Genom DR och ålderstyrd annonsering på Facebook kunde vi nå målgruppen med hög träffsäkerhet.
Och affischering på stan och på grundskolor skapade både påminnelse och snack.

Kreativitet (1/3 av bedömningen, 0-9 poäng. Beskriv de kreativa enheterna i kampanjen
samt hur kampanjen genomfördes. Glöm inte att bifoga fysiska enheter alt på CD eller som
URL. Läs mer under “Montera bidragen” i kategoribeskrivningen. Max 10000 tecken):

Vår lösning och motor i kampanjen blev Framtidens skolkatalog. En digital skolkatalog integrerad
med Facebook. Alla minns väl uppståndelsen kring den traditionella skolkatalogen? Tänk då att få den
innan du ens börjat på ditt program.

Niondeklassarna kunde välja vilka program de var intresserade av och deras profilbild hamnar då i
motsvarande klasser i skolkatalogen. Där kunde eleven också sprida sitt val genom Facebook, eller
föreslå olika program för vänner. Man kunde också enkelt se vilka program ens vänner var
intresserade av.

På sajten fanns filmer och information om alla gymnasieprogram, och ungdomarna hade möjlighet att
kommentera och diskutera klasser och program. Genom sidan kunde de också ställa frågor till
gymnasieskolornas studie- och yrkesvägledare. Filmer kunde även ses i mobilen eller på YouTube.
Allt på målgruppens villkor.

Sidan var tillgänglig för alla, men endast de som skall göra sitt gymnasieval kunde lägga upp sig i
katalogen och kommentera programmen.

För att väcka målgruppens intresse för Framtidens skolkatalog och få dem att besöka sidan användes
DR, annonsering på Facebook samt affischer på stan och på alla grundskolor. Den röda tråden genom
alla enheter var kopplingen Facebook – skolfoton – skolkatalog.

Resultat (1/3 av bedömningen, 0-9 poäng. Beskriv kampanjens målsättning och resultat (till
exempel som index, procentuell ökning eller ROI). Beskriv även mätmetoder och jämförelser.
Max 10000 tecken):
I Borås finns 1 530 niondeklassare.

Kampanjmål:
   1 000 unika besökare på sajten.
   3 000 visningar av filmer

Målen grundades på tidigare års kampanjer, där filmer också varit en viktig del av kampanjen.

Resultat:
   3 047 unika besökare. 205 % över målsättning.
   6 490 filmvisningar. 116 % över målsättning.

Antal visningar av programfilmer har mer än fördubblats kontra tidigare kampanjer. Framtidens
skolkatalog spreds även med lyckat resultat. På Facebook, bloggar och genom TV-inslag.
                                           guldnyckeln.se
URL (Anmäler du en digital kampanj eller en kampanj med digitala enheter anger du
projektets URL här. Tänk på att URL:en måste vara tillgänglig fram till den 23 mars 2012.

www.boras.se/skolkatalogen
                                       guldnyckeln.se

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6
posted:3/21/2013
language:Swedish
pages:6