Blad1 - LRF by ajizai

VIEWS: 1 PAGES: 4

									Verksamhetsplanen/berättelsen LRF ung. Skaraborg 2012
Aktivitet (antalet deltagare på genomförda)          Ansvarig
Årsmöte på Närebo Lidköping                  Alla

LRF ungdoms ordförandekonferens Stockholm           Osk.
Julbord på Degeberga
Styrelsemöte hos Oskar                     Alla

Styrelsemöte på LRF kontoret i Skara              Alla

Träffa NBG rektorer                      Pernilla, Osk.

Arrendekväll på Uddetorp,                   Anja, Pernilla+andra unga

Laserdome i Skultorp (35 tal)                 Jonas
Slakteri studiebesök Dalsjöfors (15tal)            Andreas

Länstyrelsens Tillväxtdag i Vara, talare Kristina Yngwe tillsammans med Anja
                                Anja

Reg. Konferansen Bohusmalm ön                 Alla

Branch veckan Sötåsen                     Alla Tom.

Skogsdag med Frida P om flisninng klippning. (10tal)      Osk. Pernilla

Träffa VG styrelsen i Trollhättan (efter lunch)        Alla

Fullmäktiga till VG stämman                  Osk. Tom. Ceci.

Motioner inför stämmorna & styrelsemöte Skövde         Alla

Ungdomens riksstämma Stånga Säby                Pern. Jon. Osk.

Matkurs/ hemma hos husmanskost 3 träffar ev fler (16 st fullt) Ceci, Pern.
Deltog på CEJA-konferens i Rom                 Anja

Kväll med utlandsjobbs tema Uddetorp (10 tal)         Oskar

Föredrag för PRO Skaraborg                   Anja

Arrendekväll i Mariestad (3st)                 Oskar

Styrelsemöte hos Pernilla                   Alla

Pubkväll med Ungdomsseminarie Mjölk              Anja, Oskar

Delade ut Premieelevstipendiet på Sötåsen           Tommy

Delade ut Premieelevstipendiet på Uddetorp           Anja

Träffa andra LRF ung. Reg. Sydost brännboll grill (25tal)   Pern. Jon.

Riksförbundsstämman Stockholm                 Anja, Pernilla
Styrelsemöte hos Andreas                    Alla

Styrelsemöte hos Tommy                     Alla

Arlas krismöte på Elmia                    Anja, Tommy, Oskar, Pernilla

Sommarfest på Sägnernas Hus med lekar och övernatt. (10tal)  Anja, Per. Osk

Möte om SLU:s framtid i Skaraborg               Oskar

Möte med Länstyrelsen om ledarskapsutbildning         Anja, Oskar

                                 Marit
Träffade assistenter till EU-Parlamentariker, Kent Johansson ochAnja Paulsen i Bryssel, samt deltog vid möten arr. av C
Styrelsemöte hos Cecilia                    Alla

Unga mjölkprojektet nystart träffar.              Andreas

Bussresa till Skåne gårdsbesök, träff Skåne ung. (18st)    Pern. Lars, And. Plus alla

Studieresa till Bryssel och Eu pralamentet (20st)       Anja, projektet

Arbetsfokusdag: Natur på Högskolan i Skövde          Anja, Lars

HS Framtidsforum och after work i Skövde med bl a Maurit Paulssonplus övriga
                              Anja

Möte ang NBG i Skövde kl 12                  Osk.

Styrelsemöte inför Årsmöte i Skara på LRF kontoret       Alla

Årsmöte Hjällö Hjo                       Alla

Studiebesök Ranaverken (Sponsor av resan) + Julbord      Ceci. Plus nån

Ceja Konferansen Skövde                     Anja plus övriga
Under året har ledamot deltagit i styrgruppen för Mjölkföretagare i Västra Götaland
                                Anja
Under året arbetar ledamot som projektledare för den kommandeAnjaCEJA-konferensen
När?
18/11 2011
7-8 dec 2011
9/12 2011
12/12/2011
1/10/2012
18-Jan


20-Jan
14-Feb
2-Feb
10-11/feb
21- 22feb
29feb. Kl 10
27-Feb
19-Mar
5-Mar
7-8mars
15/3 26/4 25/5
20-22 mars
26/3 kl 19
26-Mar
5-May
2-Apr
13-Apr
27-Apr
4-May
20-May
29-30/5
13-Jun
13-Jul
9-Aug
11-Aug
31-Aug
4-Sep
17-19 sept
26-Sep
3/10 och 12/12
7/10/2005
11-13 okt
17-Oct
18-Oct
25-Oct
12-Nov
23-Nov
5-Dec
21-23/1-13

								
To top