Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2012_004907_P04-Rozsah_exportu_dat_Analyza_dat_ZR_VZOR

VIEWS: 1 PAGES: 5

									Divize        Druh ZŘ Číslo VZ Název VZ Administrátor
      Lesní správa                            Místo
                                 Globální stav ZŘ plnění                   Konec
                                                Začátek lhůty pro vkládání nabídek lhůty pro vkládání nabídek (Kč) Celkový počet obdržených nabídekPořadí
                                                                       Mezní hodnota VZ
                                                                            Předpkládaná hodnotaDodavatel IČ odavatel název
                                                                                       VZ (Kč)  D               Datum     Sekce
                                                                                                      Dodavatel smlouvauzavření smlouvy
      Lesní   Zadávací VLS-DNS-0098-2012-0116 škodících dřevin, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.,Lipina, LÚ - Malíkovice
                                 Nejman
Divize Hořovice správa Nouzov řízení v DNS Odstranění Ing. ZbyněkZadáno! LÚ 1 - Beroun, LÚ 2 - Chyňava, 8/27/2012 7:00 59/3/2012 7:00
                                                       LÚ 3 - 2012             68000   81600      5 25116525 TOPAZ s.r.o.    3 False           Odstranění škodících dřevin
      Lesní   Zadávací VLS-DNS-0098-2012-0116 škodících dřevin, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.,Lipina, LÚ - Malíkovice
                                 Nejman
Divize Hořovice správa Nouzov řízení v DNS Odstranění Ing. ZbyněkZadáno! LÚ 1 - Beroun, LÚ 2 - Chyňava, 8/27/2012 7:00 59/3/2012 7:00
                                                       LÚ 3 - 2012             68000   81600      5 71480846 Josef Jeníček   5 False           Odstranění škodících dřevin
      Lesní   Zadávací VLS-DNS-0098-2012-0116 škodících dřevin, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.,Lipina, LÚ - Malíkovice
                                 Nejman
Divize Hořovice správa Nouzov řízení v DNS Odstranění Ing. ZbyněkZadáno! LÚ 1 - Beroun, LÚ 2 - Chyňava, 8/27/2012 7:00 59/3/2012 7:00
                                                       LÚ 3 - 2012             68000   81600                     2
                                                                                      5 28212061 AMETYST PRAHA s.r.o. False           Odstranění škodících dřevin
      Lesní   Zadávací VLS-DNS-0098-2012-0116 škodících dřevin, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.,Lipina, LÚ - Malíkovice
                                 Nejman
Divize Hořovice správa Nouzov řízení v DNS Odstranění Ing. ZbyněkZadáno! LÚ 1 - Beroun, LÚ 2 - Chyňava, 8/27/2012 7:00 59/3/2012 7:00
                                                       LÚ 3 - 2012             68000   81600      5 29118239 Lesy - Wolf s.r.o. 4 False           Odstranění škodících dřevin
      Lesní   Zadávací VLS-DNS-0098-2012-0116 škodících dřevin, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.,Lipina, LÚ - Malíkovice
                                 Nejman
Divize Hořovice správa Nouzov řízení v DNS Odstranění Ing. ZbyněkZadáno! LÚ 1 - Beroun, LÚ 2 - Chyňava, 8/27/2012 7:00 59/3/2012 7:00
                                                       LÚ 3 - 2012             68000   81600      5 27873625 Jobline.cz     1 True    9/26/2012 0:00 Odstranění škodících dřevin
      Lesní   Zadávací VLS-DNS-0098-2012-0116 škodících dřevin, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.,Lipina, LÚ - Malíkovice
                                 Nejman
Divize Hořovice správa Nouzov řízení v DNS Odstranění Ing. ZbyněkZadáno! LÚ 1 - Beroun, LÚ 2 - Chyňava, 8/27/2012 7:00 59/3/2012 7:00
                                                       LÚ 3 - 2012             68000   81600      5 25116525 TOPAZ s.r.o.    3 False           Odstranění škodících dřevin
      Lesní   Zadávací VLS-DNS-0098-2012-0116 škodících dřevin, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.,Lipina, LÚ - Malíkovice
                                 Nejman
Divize Hořovice správa Nouzov řízení v DNS Odstranění Ing. ZbyněkZadáno! LÚ 1 - Beroun, LÚ 2 - Chyňava, 8/27/2012 7:00 59/3/2012 7:00
                                                       LÚ 3 - 2012             68000   81600      5 71480846 Josef Jeníček   5 False           Odstranění škodících dřevin
      Lesní   Zadávací VLS-DNS-0098-2012-0116 škodících dřevin, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.,Lipina, LÚ - Malíkovice
                                 Nejman
Divize Hořovice správa Nouzov řízení v DNS Odstranění Ing. ZbyněkZadáno! LÚ 1 - Beroun, LÚ 2 - Chyňava, 8/27/2012 7:00 59/3/2012 7:00
                                                       LÚ 3 - 2012             68000   81600      5 29118239 Lesy - Wolf s.r.o. 4 False           Odstranění škodících dřevin
      Lesní   Zadávací VLS-DNS-0098-2012-0116 škodících dřevin, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.,Lipina, LÚ - Malíkovice
                                 Nejman
Divize Hořovice správa Nouzov řízení v DNS Odstranění Ing. ZbyněkZadáno! LÚ 1 - Beroun, LÚ 2 - Chyňava, 8/27/2012 7:00 59/3/2012 7:00
                                                       LÚ 3 - 2012             68000   81600      5 27873625 Jobline.cz     1 True    9/26/2012 0:00 Odstranění škodících dřevin
      Lesní   Zadávací VLS-DNS-0098-2012-0116 škodících dřevin, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4.Q.,Lipina, LÚ - Malíkovice
                                 Nejman
Divize Hořovice správa Nouzov řízení v DNS Odstranění Ing. ZbyněkZadáno! LÚ 1 - Beroun, LÚ 2 - Chyňava, 8/27/2012 7:00 59/3/2012 7:00
                                                       LÚ 3 - 2012             68000   81600                     2
                                                                                      5 28212061 AMETYST PRAHA s.r.o. False           Odstranění škodících dřevin
cefcf656-f84e-4d6d-9ffa-49748af961a7.xlsx                                                                                                      1z5
     Název komodity
Kód komodity     MJ          Mezní hodnota komodity (Kč/MJ) Cena komodity (Kč)
                           Top   Cena komodity
                Požadované množství MJ cena komodity (Kč/MJ)(Kč/MJ)plocha (ha)materiál dodá dodavatel ano/ne termín dokončení prací
                                                     předpokl. termín zahájení prací
                                                          předpokl.               dřevina  dávka (kg/tis. saz.) MJchemický přípravek objem postřikové jíchy Poznámka
                                                                                         velikost  (%)    dávka přípravku (l/ha) typ oplocení
                                                                   výčet JPRL Zadavatelem garantovaný podíl z množstvíjamek (cm x cm)                 (l/ha)
           škodících dřevin - mechanizovaně
 2.8E+08 Odstranění ha         8    6000   7999    8900  71200      8 ano    10/1/2012    11/30/2012           70
           škodících dřevin - mechanizovaně
 2.8E+08 Odstranění ha         8    6000   7999   17500  140000      8 ano    10/1/2012    11/30/2012           70
           škodících dřevin - mechanizovaně
 2.8E+08 Odstranění ha         8    6000   7999    8600  68800      8 ano    10/1/2012    11/30/2012           70
           škodících dřevin - mechanizovaně
 2.8E+08 Odstranění ha         8    6000   7999   14600  116800      8 ano    10/1/2012    11/30/2012           70
           škodících dřevin - mechanizovaně
 2.8E+08 Odstranění ha         8    6000   7999    7999  63992      8 ano    10/1/2012    11/30/2012           70
           škodících dřevin - mechanizovaně
 2.8E+08 Odstranění ha         4    5000   7599    8400  33600      4 ano    10/1/2012    11/30/2012           70
           škodících dřevin - mechanizovaně
 2.8E+08 Odstranění ha         4    5000   7599   15000   60000      4 ano    10/1/2012    11/30/2012           70
           škodících dřevin - mechanizovaně
 2.8E+08 Odstranění ha         4    5000   7599    8200  32800      4 ano    10/1/2012    11/30/2012           70
           škodících dřevin - mechanizovaně
 2.8E+08 Odstranění ha         4    5000   7599    7599  30396      4 ano    10/1/2012    11/30/2012           70
           škodících dřevin - mechanizovaně
 2.8E+08 Odstranění ha         4    5000   7599    8160  32640      4 ano    10/1/2012    11/30/2012           70
cefcf656-f84e-4d6d-9ffa-49748af961a7.xlsx                                                                                                   2z5
dřevina        těžbu (m3) soustřeď. (m3)
                        manipulaci vyklizovací přibliž./vyváž./ (m)
                              (m3)    surového (m) svahušířka lanovky(m)pro lanovky pro lanovky a vzdálenost (km)
                                         délka
      pr. hm. pro pr. hm. pro pr. hm. pro délka sortimentu nebovzdálenostdříví soustřeď. proprac. pole -LS (m) druh-těžby (m) kódu) terén těžbaterénkódu) terén odvoz (dle kódu) dřevina
                                              - vzdálenost a prac. polí a LS (dle
                                                    počet          odvozní LS                 Poznámka
                                                                           (dle soustřeď. (dle kódu)                intenzita těžby (m3/ha)
                                                                                                             velikost šířka pruhů dávka
                                                                                                                        ( )
                                                                                                 pr. hm. těžených stromů (m3) plošek ( cm x cmcm ) (kg/ha)
                                                                                           jehličnaté a listnaté
                                                                                           jehličnaté a listnaté
                                                                                           jehličnaté a listnaté
                                                                                           jehličnaté a listnaté
                                                                                           jehličnaté a listnaté
                                                                                           jehličnaté a listnaté
                                                                                           jehličnaté a listnaté
                                                                                           jehličnaté a listnaté
                                                                                           jehličnaté a listnaté
                                                                                           jehličnaté a listnaté
cefcf656-f84e-4d6d-9ffa-49748af961a7.xlsx                                                                                                           3z5
      velikost   materiál cm )
                  materiál (biol. Příp) koncentrace (%) přípravku (l/ha) typ oplocení
dávka (kg/tis. saz.) jamek ( cm x(chem. Příp) materiál (feromon)  dávka               (l/ha)
                                        objem postřikové jíchy materiál (typ ind. Ochrany) linky (m) porostu (m)ošetřených vyřezávaných jedinců (ks/ha) zeminy Spon (cm) očekávaná výška buřeně (cm)
                                                         materiál (typ lapače) výška
                                                               šířka         počet        Očekávaná rozpojitelnost sad. Materiálu
                                                                                               Kód
                                                                              počet jedinců (ks/ha) Předpokl. stupeň zabuřenění             Dvojsadba
                                                                                                             Viditelnost sazenic
                                                                     do 4 m i nad 4 m  20 000 - 60 000
                                                                     do 4 m i nad 4 m  20 000 - 60 000
                                                                     do 4 m i nad 4 m  20 000 - 60 000
                                                                     do 4 m i nad 4 m  20 000 - 60 000
                                                                     do 4 m i nad 4 m  20 000 - 60 000
                                                                     do 4 m i nad 4 m  8000 - 20 000
                                                                     do 4 m i nad 4 m  8000 - 20 000
                                                                     do 4 m i nad 4 m  8000 - 20 000
                                                                     do 4 m i nad 4 m  8000 - 20 000
                                                                     do 4 m i nad 4 m  8000 - 20 000
cefcf656-f84e-4d6d-9ffa-49748af961a7.xlsx                                                                                                     4z5
Poznámka Prohlídka
     Datum prohlídky: 29. zájemců: a keřů s ponecháním + 420E-mail:Nejman
           Čas srazu 8. dřevin 8:00zájemců: osoba: Ing. Suchomlýnská
                 2012    hod.   GSM: na Zbyněk zbynek.nejman@vls.cz
                                  605 Výška pařízku 51 cm od
Mechanizovaný výřez nežádoucíchMísto srazuKontaktní LS Nouzov,místě. 206 726 4, 273do 5 Unhošťzemě, řez proveden kolmo na svislou osu vyřezávaného jedince(ne tzv. salámový řez). Vyřezané jedince delší než 3 m zkátit na 1,5 m dlouhé kusy. Vyřezané nežádoucí dřeviny
     Datum prohlídky: 29. zájemců: a keřů s ponecháním + 420E-mail:Nejman
           Čas srazu 8. dřevin 8:00zájemců: osoba: Ing. Suchomlýnská
                 2012    hod.   GSM: na Zbyněk zbynek.nejman@vls.cz
                                  605 Výška pařízku 51 cm od
Mechanizovaný výřez nežádoucíchMísto srazuKontaktní LS Nouzov,místě. 206 726 4, 273do 5 Unhošťzemě, řez proveden kolmo na svislou osu vyřezávaného jedince(ne tzv. salámový řez). Vyřezané jedince delší než 3 m zkátit na 1,5 m dlouhé kusy. Vyřezané nežádoucí dřeviny
     Datum prohlídky: 29. zájemců: a keřů s ponecháním + 420E-mail:Nejman
           Čas srazu 8. dřevin 8:00zájemců: osoba: Ing. Suchomlýnská
                 2012    hod.   GSM: na Zbyněk zbynek.nejman@vls.cz
                                  605 Výška pařízku 51 cm od
Mechanizovaný výřez nežádoucíchMísto srazuKontaktní LS Nouzov,místě. 206 726 4, 273do 5 Unhošťzemě, řez proveden kolmo na svislou osu vyřezávaného jedince(ne tzv. salámový řez). Vyřezané jedince delší než 3 m zkátit na 1,5 m dlouhé kusy. Vyřezané nežádoucí dřeviny
     Datum prohlídky: 29. zájemců: a keřů s ponecháním + 420E-mail:Nejman
           Čas srazu 8. dřevin 8:00zájemců: osoba: Ing. Suchomlýnská
                 2012    hod.   GSM: na Zbyněk zbynek.nejman@vls.cz
                                  605 Výška pařízku 51 cm od
Mechanizovaný výřez nežádoucíchMísto srazuKontaktní LS Nouzov,místě. 206 726 4, 273do 5 Unhošťzemě, řez proveden kolmo na svislou osu vyřezávaného jedince(ne tzv. salámový řez). Vyřezané jedince delší než 3 m zkátit na 1,5 m dlouhé kusy. Vyřezané nežádoucí dřeviny
     Datum prohlídky: 29. zájemců: a keřů s ponecháním + 420E-mail:Nejman
           Čas srazu 8. dřevin 8:00zájemců: osoba: Ing. Suchomlýnská
                 2012    hod.   GSM: na Zbyněk zbynek.nejman@vls.cz
                                  605 Výška pařízku 51 cm od
Mechanizovaný výřez nežádoucíchMísto srazuKontaktní LS Nouzov,místě. 206 726 4, 273do 5 Unhošťzemě, řez proveden kolmo na svislou osu vyřezávaného jedince(ne tzv. salámový řez). Vyřezané jedince delší než 3 m zkátit na 1,5 m dlouhé kusy. Vyřezané nežádoucí dřeviny
     Datum prohlídky: 29. zájemců: a keřů s ponecháním + 420E-mail:Nejman
           Čas srazu 8. dřevin 8:00zájemců: osoba: Ing. Suchomlýnská
                 2012    hod.   GSM: na Zbyněk zbynek.nejman@vls.cz
                                  605 Výška pařízku 51 cm od
Mechanizovaný výřez nežádoucíchMísto srazuKontaktní LS Nouzov,místě. 206 726 4, 273do 5 Unhošťzemě, řez proveden kolmo na svislou osu vyřezávaného jedince(ne tzv. salámový řez). Vyřezané jedince delší než 3 m zkátit na 1,5 m dlouhé kusy. Vyřezané nežádoucí dřeviny
     Datum prohlídky: 29. zájemců: a keřů s ponecháním + 420E-mail:Nejman
           Čas srazu 8. dřevin 8:00zájemců: osoba: Ing. Suchomlýnská
                 2012    hod.   GSM: na Zbyněk zbynek.nejman@vls.cz
                                  605 Výška pařízku 51 cm od
Mechanizovaný výřez nežádoucíchMísto srazuKontaktní LS Nouzov,místě. 206 726 4, 273do 5 Unhošťzemě, řez proveden kolmo na svislou osu vyřezávaného jedince(ne tzv. salámový řez). Vyřezané jedince delší než 3 m zkátit na 1,5 m dlouhé kusy. Vyřezané nežádoucí dřeviny
     Datum prohlídky: 29. zájemců: a keřů s ponecháním + 420E-mail:Nejman
           Čas srazu 8. dřevin 8:00zájemců: osoba: Ing. Suchomlýnská
                 2012    hod.   GSM: na Zbyněk zbynek.nejman@vls.cz
                                  605 Výška pařízku 51 cm od
Mechanizovaný výřez nežádoucíchMísto srazuKontaktní LS Nouzov,místě. 206 726 4, 273do 5 Unhošťzemě, řez proveden kolmo na svislou osu vyřezávaného jedince(ne tzv. salámový řez). Vyřezané jedince delší než 3 m zkátit na 1,5 m dlouhé kusy. Vyřezané nežádoucí dřeviny
     Datum prohlídky: 29. zájemců: a keřů s ponecháním + 420E-mail:Nejman
           Čas srazu 8. dřevin 8:00zájemců: osoba: Ing. Suchomlýnská
                 2012    hod.   GSM: na Zbyněk zbynek.nejman@vls.cz
                                  605 Výška pařízku 51 cm od
Mechanizovaný výřez nežádoucíchMísto srazuKontaktní LS Nouzov,místě. 206 726 4, 273do 5 Unhošťzemě, řez proveden kolmo na svislou osu vyřezávaného jedince(ne tzv. salámový řez). Vyřezané jedince delší než 3 m zkátit na 1,5 m dlouhé kusy. Vyřezané nežádoucí dřeviny
     Datum prohlídky: 29. zájemců: a keřů s ponecháním + 420E-mail:Nejman
           Čas srazu 8. dřevin 8:00zájemců: osoba: Ing. Suchomlýnská
                 2012    hod.   GSM: na Zbyněk zbynek.nejman@vls.cz
                                  605 Výška pařízku 51 cm od
Mechanizovaný výřez nežádoucíchMísto srazuKontaktní LS Nouzov,místě. 206 726 4, 273do 5 Unhošťzemě, řez proveden kolmo na svislou osu vyřezávaného jedince(ne tzv. salámový řez). Vyřezané jedince delší než 3 m zkátit na 1,5 m dlouhé kusy. Vyřezané nežádoucí dřeviny
cefcf656-f84e-4d6d-9ffa-49748af961a7.xlsx                                                                                                       5z5

								
To top