Tvrdé slabiky by liuzedongsd

VIEWS: 0 PAGES: 7

									                         Název projektu:
           Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více
                Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970
Identifikátor materiálu         I/2-5/13
Název klíčové aktivity          Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji
                     čtenářské a informační gramotnosti

Vzdělávací oblast            Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací předmět / obor        Český jazyk
Tematický okruh             Jazyková výchova
Název materiálu             Tvrdé slabiky
Typ interakce              Aktivita
Autor                  Mgr. Švédová Miluše
Jazyk                  ČeštinaDostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
               Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
  Název materiálu                         Tvrdé slabiky
  Typ interakce                              Aktivita
  Anotace                Materiál obsahuje pracovní list zaměřený na procvičování tvrdých
                     slabik: hy, chy, ky, ry, dy, ty ny.
                     Žáci vyhledávají a doplňují tvrdé slabiky ve slovech. Správně, plynule
                     čtou a hledají rýmy v básni.
                     Žáci pracují dle pokynů vyučujícího. Následuje samostatná práce žáků.
                     Součástí je řešení pro učitele.
  Očekávaný výstup            Žák tvoří a vyjadřuje se v jednoduchých smysluplných větách.
                     Žák naslouchá poezii a čte plynule jednoduché texty s porozuměním.
                     Žák pozná tvrdé souhlásky.
  Speciální vzdělávací potřeby      Žádné
  Klíčová slova             Tvrdé slabiky, rým
  Druh učebního materiálu        MS Word 2007
  Stupeň základního vzdělávání      První stupeň
  Cílová skupina             Žák
  Typická věková kategorie/ročník    7 – 9 let / 2.
   Vytvořeno dne     Ověřeno dne       Kým            Třída     Zveřejněno dne
   04. 01. 2012     06. 01. 2012    Mgr. M. Švédová         II. B     30. 1. 2012
       Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
               Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
                          Stránka 2 z 7
                      PRACOVNÍ LIST
    Přečtěte si pozorně následující báseň.
                     NAD KNIHOU POHÁDEK
                            Jiří Žáček
                 Kudy vede cesta do pohádky?
                 Srdcem, které věří na zázraky.
                 Dědo, čti! A vydáme se zpátky
                mezi loupežníky, princezny a draky.
                 Haló, děti, vezměte mě taky!

  1. Vyhledejte v básni rýmy a napište je na linky.
    _____________________________________________
    _____________________________________________
  2. V básni zakroužkujte modře všechny tvrdé slabiky.

  3. Doplňte do slov chybějící slabiky: hy-hý, chy-chý.

    kni _ _, _ _ ba, no _ _, _ _ trý, bře _ _, su _ _, dlou _ _, _ _ tá

  4. Doplňte do slov chybějící slabiky: ky-ký, ry-rý.

    hruš _ _, _ _ ba, _ _ chá, dob _ _, _ _ tara, mok _ _, ten _ _,

    _ _ tíř

       Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
               Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
                          Stránka 3 z 7
  5. Doplňte do slov chybějící slabiky: dy-dý, ty-tý, ny-ný.
      jaho _ _, bo _ _, mali _ _, mla _ _, mo _ _ lek, krás _ _,
      žlu _ _, baná _ _, koru _ _, tvr _ _


  6. Ke každému slovu z prvního sloupce najděte vhodné slovo
    z druhého sloupce. Správné dvojice podtrhněte stejnou
    barvou.

      chytrý                  okurky
      kyselé                  žák
      ořezané                  vlaky
      rychlé                  pastelky
      červené                  chléb
      měkký                   jahody

  7. Doplňte vhodnou slabiku do neúplných slov.

      Jaký je chléb?                   Jaký je cukr?

      tvr _ _                      slad _ _
      měk_ _                       jem _ _
      sla _ _                      hlad _ _
      ten _ _                      zabale _ _


       Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
               Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
                          Stránka 4 z 7
                              ŘEŠENÍ
     Přečtěte si pozorně následující báseň.

                     NAD KNIHOU POHÁDEK
                            Jiří Žáček
                 Kudy vede cesta do pohádky?
                 Srdcem, které věří na zázraky.
                 Dědo, čti! A vydáme se zpátky
                mezi loupežníky, princezny a draky.
                 Haló, děti, vezměte mě taky!

  1. Vyhledejte v básni rýmy a napište je na linky.
      pohádky, zázraky
      draky, zpátky, taky
  2. V básni zakroužkujte modře všechny tvrdé slabiky.
  3. Doplňte do slov chybějící slabiky: hy-hý, chy-chý.

      kni hy, chy ba, no hy, chy trý, bře hy, su chý, dlou hý, chy
      tá

  4. Doplňte do slov chybějící slabiky: ky-ký, ry-rý.

      hruš ky, ryba, ký chá, dob rý, kytara, mok rý, ten ký, ry tíř       Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
               Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
                          Stránka 5 z 7
  5. Doplňte do slov chybějící slabiky: dy-dý, ty-tý, ny-ný.
      jaho dy, bo ty, mali ny, mla dý, mo tý lek, krás ný, žlu tý,
      baná ny, koru- ny , tvr dý


  6. Ke každému slovu z prvního sloupce najděte vhodné slovo
    z druhého sloupce. Správné dvojice podtrhněte stejnou
    barvou.

      chytrý                  okurky
      kyselé                  žák
      ořezané                  vlaky
      rychlé                  pastelky
      červené                  chléb
      měkký                   jahody

  7. Doplňte vhodnou slabiku do neúplných slov.

      Jaký je chléb?                   Jaký je cukr?

      tvr dý                       slad ký
      měk ký                       jem ný
      sla ný                       hlad ký
      ten ký                       zabale ný

       Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
               Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
                          Stránka 6 z 7
  Materiály a odkazy:
      HORÁKOVÁ, MGR., Zdenka; JANÁČKOVÁ, MGR., Zita; PROCHÁZKOVÁ, MGR., Eva. Čítanka: pro
  2. ročník. První vydání. Brno: Nakladatelství Nová škola, s.r.o., 2002. 167 s. ISBN 80-7289-043-3
       Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Miluše Švédová.
Dostupné z http://kynsperk.cz/mestske-organizace/zakladni-skola/, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.
               Provozováno Základní školou v Kynšperku nad Ohří.
                          Stránka 7 z 7

								
To top