Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Tư vấn lựa chọn lap dat camera quan sat

VIEWS: 5 PAGES: 10

									     Tư vấn lựa chọn lap dat camera quan sat

Việc tìm một nhà cung cấp để lap dat camera quan sát ngày nay quá dễ dàng. Điều quan
trọng là chọn giải pháp camera và chủng loại camera nào nào phù hợp với mục đích sử
dụng và không quá lãng phí. Với kinh nghiệm 10 năm làm về Camera giám sát, Xin góp
một vài điểm chính để quý khách có cơ sở lựa chọn hợp lý nhất.
Việc tìm một nhà cung cấp để lắp đặt Camera quan sát ngày nay quá dễ dàng. Điều quan
trọng là chọn giải pháp camera và chủng loại camera nào nào phù hợp với mục đích sử
dụng và không quá lãng phí. Với kinh nghiệm 10 năm làm về camera giám sát, Xin góp
một vài điểm chính để quý khách có cơ sở lựa chọn hợp lý nhất.
1. Quyết định giải pháp camera quan sat ha noi
Lựa chọn này là quyết định quan trọng nhất khi lắp đặt một hệ thống camera. Nếu quyết
định sai sẽ tốn chi phí nhiều cho việc điều chỉnh.
Camera IP là giải pháp mới và được triển khai nhiều trong những năm gần đây khi công
nghệ internet phát triển nhanh chóng. Nhưng không phải Camera IP là giải pháp phù hợp
nhất hiện nay. Cần phải xác định đúng nhu cầu của mình để có quyết định đúng đắn.
Các khái niệm cơ bản:


Chủng loại Camera           Đặc điểm & tính chất
Camera thân              Camera dạng chữ nhật, quan sát ban ngày
                    Camera dạng chữ nhật, quan sát được
                    ngày và đêm có ánh sáng yếu. Ban đêm
Camera thân day/night
                    ánh sáng còn nằm trong ngưỡng cho phép
                    vẫn quan sát thấy hình màu. Vượt quá
              ngưỡng, quan sát hình trắng đen. Nếu trời
              tối mịt không có ánh sáng thì sẽ không
              quan sát được. Các camera loại này chỉ
              cần có ánh sáng yếu là vẫn quan sát được.
Camera Dome         Camera dạng bán cầu, quan sát ban ngày
              Camera dạng bán cầu, quan sát được ngày
              cà đêm có ánh sáng yếu. Ban đêm ánh
              sáng còn nằm trong ngưỡng cho phép vẫn
              quan sát thấy hình màu. Vượt quá
Camera Dome day/night
              ngưỡng, quan sát hình trắng đen. Nếu trời
              tối mịt không có ánh sáng thì sẽ không
              quan sát được. Các camera loại này chỉ
              cần có ánh sáng yếu là vẫn quan sát được.
              Camera dạng hình trụ. Quan sát được
Camera thân hồng ngoại   ngày và đêm. Nếu ánh sáng yếu thì chỉ
              quan sát hình trắng đen
              Camera dạng bán cầu. Quan sát được
Camera Dome hồng ngoại   ngày và đêm. Nếu ánh sáng yếu thì chỉ
              quan sát hình trắng đen
              Camera dạng hình cầu.Điều chỉnh xoay
Camera Speed dome
              360 độ, lên xuống và phóng to (zoom)
              Nói một cách dễ hiểu, Có 2 phương thức
              truyền tín hiệu từ camera về thiết bị ghi
              hình là tín hiệu tương tự (analog) và tín
              hiệu số (digital). Nếu là tín hiệu tương tự
Camera analog & camera IP
              thì Camera sử dụng phải là camera
              analog. Nếu là tín hiệu số thì camera là
              camera IP.
              Camera IP kết nối trực tiếp hoặc thông
                     qua đường truyền internet ADSL nên việc
                     xem hình ảnh qua mạng internet sẽ cho
                     hình ảnh thực hơn, mịn hơn, sắc nét hơn.
                     Camera analog kết nối đường truyền
                     internet ADSL thông qua đầu ghi hình
                     nên việc xem hình ảnh qua mạng internet
                    sẽ không bằng camera analog.
Xem xét nhu cầu thực sự khi trang bị camera qua các phân tích sau:
ỨNG    TÍNH CHẤT              CAMERA PHÙ
             MỤC ĐÍCH               GIẢI PHÁP
DỤNG    CHÍNH                HỢP
                        Camera thân
             Quan sát tường    hoặc dome hồng
                                Chọn giải
             rào bảo vệ      ngoạiquan sát
                                pháp Camera IP
                        ngày và đêm
                                nếu thường xuyên
      Giám sát và             Camera thân
Nhà dân                             đi công tác. Ngược
      bảo vệ chống Quan sát cửa      hoặc dome hồng
dụng                              lại,
      trộm      chính        ngoại quan sát
                                Chọn giải
                        ngày và đêm
                                pháp Camera
                        Camera thân
             Quan sát bên             analog
                        hoặc dome quan
             trong nhà
                        sát ngày
                        Camera thân   Chọn giải
             Quan sát nơi nhân
                        hoặc dome quan pháp Camera IP
             viên làm việc
                        sát ngày     nếu thường xuyên
Doanh                     Camera thân   đi công tác hoặc
      Giám sát
nghiệp          Quan sát kho     hoặc dome hồng công ty có nhiều
             hàng         ngoại quan sát  chi nhánh. Ngược
                        ngày và đêm   lại,
             Quan sát       Camera thân   Chọn giải
             showroom       hoặc dome quan pháp Camera
                       sát ngày      analog
                       Camera thân
             Quan sát quầy
                       day/night (không
             Teller
                       có hồng ngoại)
                       Camera thân
                       hoặc dome hồng
             Quan sát kho quỹ
                       ngoại quan sát
     Giám sát và             ngày và đêm    Chọn giải
Ngân hàng bảo vệ chống            Camera thân    pháp Camera
             Quan sát phòng
     trộm                hoặc dome hồng analog
             thiết bị công nghệ
                       ngoại quan sát
             thông tin
                       ngày và đêm
                       Camera thân
             Quan sát dọc     hoặc dome hồng
             hành lang      ngoại quan sát
                       ngày và đêm
                       Camera thân
             Quan sát nơi nhân
                       hoặc speeddome
             viên làm việc tại
                       day/night (không
             nhà máy
                       có hồng ngoại)
                       Camera thân
     Giám sát và                      Chọn giải
             Quan sát kho     hoặc dome hồng
Nhà máy  bảo vệ chống                      pháp Camera
             hàng         ngoại quan sát
     trộm                          analog
                       ngày và đêm
                       Camera thân
             Quan sát tường    hoặc dome hồng
             rào bảo vệ      ngoại quan sát
                       ngày và đêm
                        Camera thân
             Quan sát đường    hoặc dome hồng
             nội bộ nhà máy    ngoại quan sát
                        ngày và đêm
                        Camera thân
             Quan sát các cửa
                        hoặc dome hồng
             chính ra vào theo
                        ngoại quan sát
             quy trình sản xuất
                        ngày và đêm
             Mất điện vẫn duy Nguồn điện tập
             trì giám sát và ghi trung và có bộ
             hình         lưu điện
                        Camera thân
             Quan sát khu vực
                        hoặc dome quan
             bán hàng
                        sát ngày
                        Camera thân
                        hoặc dome hồng
             Quan sát kho
                        ngoại quan sát
                        ngày và đêm    Chọn giải
Cửa hàng  Giám sát
                        Camera thân    pháp Camera IP
             Quan sát mặt tiền
                        hoặc dome
             cửa hàng và cửa
                        day/night (không
             chính ra vào
                        có hồng ngoại)
                        Camera thân
             Quan sát tại quầy
                        hoặc dome
             thu ngân
                        day/night
                        Camera thân    Chọn giải
Siêu thị,  Giám sát và  Quan sát khu vực
                        hoặc speeddome pháp Camera
Trung tâm bảo vệ chống bán hàng, kinh
                        day/night (không IP nếu có nhiều
thương mại trộm      doanh
                        có hồng ngoại)   chi nhánh. Ngược
                      Camera thân    lại
            Quan sát lối ra vô hoặc dome hồng Chọn giải
            cửa chính     ngoại quan sát   phápCamera
                      ngày và đêm    analog
                      Camera thân
            Quan sát kho    hoặc dome hồng
            hàng        ngoại quan sát
                      ngày và đêm
                      Camera thân
            Quan sát tại quầy hoặc dome
            thu ngân      day/night (không
                      có hồng ngoại)
            Mất điện vẫn duy Nguồn điện tập
            trì giám sát và ghi trung và có bộ
            hình        lưu điện
                      Camera thân
            Quan sát dọc    hoặc dome hồng
            hành lang, sảnh  ngoại quan sát
                      ngày và đêm
                      Camera thân
            Quan sát trước
                      hoặc dome hồng
     Giám sát và  thang máy và             Chọn giải
                      ngoại quan sát
Khách sạn bảo vệ chống thang bộ                pháp Camera
                      ngày và đêm
     trộm                        analog
                      Camera thân
            Quan sát sảnh
                      hoặc dome
            lobby và quầy lễ
                      day/night (không
            tân
                      có hồng ngoại)
            Quan sát nhà    Camera thân
            hàng        hoặc dome
                      Camera thân
            Quan sát cửa xuất
                      hoặc dome hồng
            nhập thực phẩm
                      ngoại quan sát
            tại bếp
                      ngày và đêm
                      Camera thân
                      hoặc dome hồng
            Quan sát bãi xe
                      ngoại quan sát
                      ngày và đêm
                      Camera thân
            Quan sát kho    hoặc dome hồng
            thuốc        ngoại quan sát
                      ngày và đêm
                      Camera thân
            Quan sát tường   hoặc dome hồng
            rào bảo vệ     ngoại quan sát
                      ngày và đêm
                      Camera thân    Chọn giải
Bệnh viện Giám sát   Quan sát đường   hoặc dome hồng pháp Camera
            nội bộ bệnh viện ngoại quan sát    analog
                      ngày và đêm
            Quan sát quấy
                      Camera thân
            tiếp nhận bệnh
                      hoặc dome
            trung tâm
                      Camera thân
            Quan sát khu vực
                      hoặc dome
            tiếp nhận bệnh
                      day/night (không
            nhân cấp cứu
                      có hồng ngoại)
Trường         Quan sát dọc    Camera thân    Chọn giải
       Giám sát
học, trung       hành lang      hoặc dome     pháp Camera IP
tâm ngoại          Quan sát sân    Camera thân    nếu có nhiều cơ sở
ngữ             trường       hoặc speeddome ngược lại
              Quan sát khu vực Camera thân     Chọn giải
              tư vấn viên    hoặc dome     pháp Camera
                        Camera thân    analog
              Quan sát lớp học
                        hoặc dome

2. Nếu lựa chọn giải pháp camera analog, cần lưu ý các vấn đề sau:
-    Thiết bị lưu trữ là đầu ghi hình
-    Hình ảnh lưu trữ trực tiếp vào ổ cứng
-    Đầu ghi hình có ổ đĩa DVD-WR để backup dự liệu
-    Xem khả năng đầu ghi hình cho phép gắn tối đa ổ cứng có dung lượng bao nhiêu
để tránh trường hợp sau này không mở rộng được ổ cứng để tăng thời gian lưu trữ. Vì
mỗi loại đầu ghi hình có khả năng này khác nhau.
-    Một số đầu ghi hình xem hình ảnh thực tế thì rất đẹp nhưng xem qua mạng thì bi
giật hình ( chậm so với diễn biến thực tế ) mặc dù cũng đều là chuẩn H.264 (là chuẩn nén
hình xem qua mạng ). Tốt hơn hết là yêu cầu nhà cung cấp cho xem quan sát qua mạng
của một khách hàng đã sử dụng cùng chủng loại đầu ghi hình.
-    Kiểm tra đầu ghi hình có tự động họat động trở lại sau khi có điện trở lại không (
do cúp điện). Vì có 1 số loại đầu ghi phải bật trở lại bằng tay.
-    Nên hạn chế sử dụng các đầu ghi hình backup qua cổng USB vì tốc độ backup rất
chậm.
3. Nếu lựa chọn giải pháp camera IP cần lưu ý các vấn đề sau
-    Thiết bị lưu trữ là đầu ghi hình chuyên dụng hoặc server hoặc máy vi tính PC
chạy 24/24 ( đòi hỏi nguồn máy tính từ 600W trở lên mới ổn định)
-    Thiết bị lưu trữ có thể đặt bất cứ nơi nào miễn là có kết nối Internet
-    Kiểm tra gói dịch vụ đăng ký internet ADSL. Nếu thấp quá sẽ không đạt yêu cầu
hình ảnh.
-    Xác định version của window vì một số phần mềm xem và ghi hình chỉ hỗ trợ
win XP mà không hỗ trợ win server 2007
-    Hạn chế sử dụng camera IP wifi nếu sóng wifi không đạt mức tốt nhất.
-    Xem khả năng Phần mềm cho phép xem cùng 1 lúc được bao nhiêu camera trên
cùng 1 màn hình PC
-    Xem khả năng Phần mềm cho phép xem cùng 1 lúc được bao nhiêu camera trên
cùng 1 màn hình máy di động
4. Lựa chọn giải pháp thi công & vật tư
+ Quyết định xem khi mất điện có cần xem và ghi hình không. Hoặc những camera nào
cần ghi hình để yêu cầu nhà cung cấp thi công nguồn điện cung cấp cho camera đó về bộ
nguồn lưu điện.
+ Cable tín hiệu đồng trục camera (cho camera analog) hoặc cable mạng RJ45 (cho
camera IP) đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho tín hiệu hình ảnh về sau (thông thường từ
1,5 năm trở đi). Hiện nay, Cable tín hiệu này rất bát nháo trên thị trường mà người sử
dụng không thể kiểm định được chất lượng. Giá cable trung quốc không có thương hiệu
giá chỉ bằng 1/4 hay 1/3 giá cable có thương hiệu. Tốt nhất, nên chọn các loại cable có
thương hiệu, có nhà phân phối chính thức tại Việtnam.
5. Lựa chọn nhà cung cấp
Ngày nay, chỉ cần lên google gõ từ khóa “ lap dat camera” là hiển thị ra trên 10 nhà
cung cấp quảng cáo trả tiền trên google. Quá dễ dàng để lựa chọn tuy nhiên không ít
khách hàng âu lo do một số nhà cung cấp đưa ra mức chào giá thiết bị và dịch vụ rất thấp
hơn nhiều so với các nhà cung cấp khác. Nhà cung cấp nào cũng cho mình là chuyên
nghiệp, có dịch vụ sau bảo hành tốt nhất.
Camera quan sat là thiết bị an ninh đem lại hiệu quả trong quản lý công việc nhưng cũng
lại gây không ít khó khăn khi truy tìm lại sự việc để xử lý khi có rủi ro xảy ra.
Ngày nay không có việc nhà cung cấp bán giá đắt, giá cao nữa mà là bán giá phù hợp thị
trường nếu không sẽ tự đào thải ra ngoài cuộc chơi
Vì vậy, việc khó khăn nhất hiện nay là làm thế nào để loại những nhà cung cấp kém chất
lượng để tránh rơi vào trường hợp chọn nhầm nhà cung cấp.
Thông thường bộ phận mua sắm của các công ty lớn, sau khi đã quy chuẩn lại chủng loại
thiết bị cần mua sắm, Thông qua một vài tiêu chí sau trong số các tiêu chí chuyên môn
khác, Họ đã loại được những nhà cung cấp không đạt chất lượng.
      Tiêu chí                Lý do
  Cung cấp bản photo sổ Tiêu chí này giúp xác định được số nhân viên kỹ thuật
  lao động của nhân viên thực sự sẽ đáp ứng dịch vụ sau bán hàng. Nhà cung
1
  kỹ thuật       cấp nào không mua bảo hiểm hoặc outsourcing sẽ
             không cung cấp hoặc tự động rút lui
  Cung cấp bản công Tiêu chí này xác định công ty chuyên cung cấp thiết bị
  chứng 3 hóa đơn tài hay không. Từ đó xác định nhà cung cấp có thiết bị dự
2
  chính bán thiết bị cùng phòng cho mượn khi mang thiết bị về sửa chữa khi sự
  chủng loại gần nhất  cố xảy ra
  Số năm kinh nghiệm  Hai tiêu chí 1 và 2 là thước đo sự nhiệt tình tham gia
3             đội ngũ nhà cung cấp thì tiêu chí 3 này xác định giá trị
             thương hiệu của nhà cung cấp

        Công ty CP kỹ thuật số Sài Gòn - Saigon Digital
      Hà Nội: Số 96/156 - Tam trinh - Q.Hoàng Mai - Hà Nội
  TP.HCM: Số 590C2 -Đường Cách mạng tháng 8- P11- Q3-TP. Hồ Chí Minh
        Copyright Saigon Digital Joint stock Company

								
To top