; Plan nabave
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Plan nabave

VIEWS: 0 PAGES: 10

 • pg 1
									                                           Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
    Temeljem čl. 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) donosimo:                                           PRIVREMENI PLAN NABAVE ZA 2012.G.

    Izrađen na temelju nabavne evidencije iz 2011.g. financijskog plana za 2012 - 2014 g.       Zagreb, siječanj 2012.       Klasa:406-02/12

 0.            1.              2.          3.              4.              5.           6.        7.
                                                          SKLAPA LI SE
                                   PROCIJENJENA
RED.                                            VRSTA POSTUPKA JAVNE UGOVOR O JAVNOJ
         PREDMET NABAVE          EV. BR. NAB.    VRIJEDNOST
BR.                                                NABAVE    NABAVI ILI OKVIRNI PLANIRANI POČETAK        PLANIRANO TRAJANJE
                                     NABAVE
                                                          SPORAZUM    POSTUPKA            UGOVORA ILI OS

    UREDSKI MATERIJAL, SREDSTVA ZA
    ODRŽAVANJE ČISTOĆE, SITNI                              Proveden: OTVORENI          postojeći okvirni         Trajanje postojećeg okvirnog
 1   INFORMATIČKI MATERIJAL             VN 05/08       700,000     POSTUPAK                 sporazum            sporazuma do 24.02.2013.
 2   ČASOPISI                              20,000     razno, bagatelna nabava                                              razno, bagatelna nabava do
 3   KNJIGE                               60,000     70.000                                              razno, bagatelna nabava do
 4   MEDICINSKI UDŽBENICI                        65,000     70.000                                              razno, bagatelna nabava do
 5   STRUČNA LITERATURA, SKRIPTE                     69,000     70.000                                              razno, bagatelna nabava do        godišnja
 6   LABORATORIJSKA ODJEĆA I OBUĆA                    40,000     70.000                 narudžbenica                                              razno, bagatelna nabava do
 7   PROFESIONALNA ODJEĆA                        40,000     70.000                                              razno, bagatelna nabava do
 8   RADNA ODJEĆA I OBUĆA                        45,000     70.000
                                                    10/1
                            Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
                               razno, bagatelna nabava do        godišnja
9  OBNOVA TONERA             45,000      70.000                 narudžbenica   HRANA I OPREMA ZA                    Proveden: OTVORENI          postojeći okvirni                Trajanje postojećeg okvirnog
10  LABORATORIJSKE ŽIVOTINJE  VN 01/09  500,000      POSTUPAK                 sporazum                   sporazuma do 06.04.2013.                               razno, bagatelna nabava do
11  LABORATORIJSKE ŽIVOTINJE        30,000      70.000
12  LABORATORIJSKI MATERIJAL  MN 04/12  1,000,000     OTVORENI POSTUPAK           okvirni sporazum    prva polovica 2012         2 godina
12  LABORATORIJSKI MATERIJAL  MN 04/12  1,000,000     OTVORENI POSTUPAK           okvirni sporazum   druga polovica 2012         2 godina
13  KEMIKALIJE         MN 03/12  500,000      OTVORENI POSTUPAK           okvirni sporazum    prva polovica 2012         1godina
13  KEMIKALIJE         MN 03/12  500,000      OTVORENI POSTUPAK           okvirni sporazum   druga polovica 2012         2 godina

                                                            Planirat će se pojedinačni
   SPECIJALNE KEMIKALIJE ZA                                              postupci po odobrenju
14  PROJEKTE               1,000,000     OTVORENI POSTUPCI             ugovor          projekta           1 godina                               Proveden: OTVORENI          postojeći okvirni                Trajanje postojećeg okvirnog
15  ELEKTRIČNA ENERGIJA    VN 11/09  1,600,000     POSTUPAK                 sporazum                   sporazuma do 13.01.2014.                               Proveden: OTVORENI          postojeći okvirni                Trajanje postojećeg okvirnog
16  PLIN            VN 08/10  1,800,000     POSTUPAK                 sporazum                   sporazuma do 25.01.2015.                               razno, bagatelna nabava do
17  LABORATORIJSKI PLINOVI         69,000      70.000
                                     10/2
                                Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
                                   Proveden: OTVORENI          postojeći okvirni       Trajanje postojećeg okvirnog
 18  TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE    VN 02/10   500,000     POSTUPAK                 sporazum          sporazuma do 29.12.2013.
 19  REZERVIRANE POŠTANSKE USLUGE         60,000      bagatelna nabava             ugovor          1 godina                                   razno, bagatelna nabava do
 20  POŠILJKE S DODANOM VRIJEDNOŠĆU        60,000      70.000
19, 20 POŠTANSKE USLUGE               300,000     DODATAK II B               ugovor     svibanj  1 godina   SPECIJALNE POŠILJKE I                     razno, bagatelna nabava do
 21  OTPREMNIŠTVO                 65,000      70.000   PRIJEVOZ VLAKOM - TERENSKI RAD                 razno, bagatelna nabava do
 22  STUDENATA                   30,000      70.000   PRIJEVOZ AUTOBUSOM - TERENSKI                 razno, bagatelna nabava do
 23  RAD STUDENATA                 20,000      70.000   SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA                                                   Trajanje postojećeg ugovora
 24  NA PRAKSI                   172,062          DODATAK II B           ugovor          do izvršenja šk. g. 2011/12   SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA
 25  NA PRAKSI                   300,000          DODATAK II B           ugovor     srpanj  31.12.2013.                                   Proveden: OTVORENI          postojeći okvirni       Trajanje postojećeg okvirnog
 26  GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE ZGRADA  VN 04/08  3,300,000.00    POSTUPAK                 sporazum          sporazuma do 20.02.2013.                                   razno, bagatelna nabava do        godišnja
 27  HORTIKULTURNI RADOVI             60,000.00     70.000                 narudžbenica
                                         10/3
                         Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
   ALATII POTROŠNI MATERIJAL ZA           razno, bagatelna nabava do
28  ODRŽAVANJE ZGRADA        68,000.00     70.000   ODRŽAVANJE TELEFONSKIH                                  godišnja
29  INSTALACIJA           65,000.00     bagatelna nabava           narudžbenica  1 godina                            razno, bagatelna nabava do
30  SERVISI STROJEVA I VOZILA    69,000.00     70.000                            razno, bagatelna nabava do       godišnja
31  BRAVARSKE I STAKLARSKE USLUGE  40,000.00     70.000                narudžbenica   ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE             razno, bagatelna nabava do
32  KOTLOVNICA           68,000.00     70.000   ODRŽAVANJE SUSTAVA GRIJANJA I           razno, bagatelna nabava do
33  HLAĐENJA            65,000.00     70.000                            razno, bagatelna nabava do
34  KLIMA UREĐAJI          69,000.00     70.000                            razno, bagatelna nabava do
35  SERVISI KLIMA UREĐAJA      69,000.00     70.000   SERVISIRANJE FOTOKOPIRNIH             razno, bagatelna nabava do
36  UREĐAJA             60,000.00     70.000   ODRŽAVANJE STABILNIH SISTEMA           razno, bagatelna nabava do
37  OBJEKATA            52,000.00     70.000                            razno, bagatelna nabava do
38  POPRAVCI DIGESTORA       65,000.00     70.000
                                  10/4
                                Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
                                   razno, bagatelna nabava do
39  SERVISI DIZALA I KLIMA KOMORA         25,000.00     70.000

   ISPITIVANJE ISPRAVNOSTI I
   FUNKCIONALNOSTI UREĐAJA I                    razno, bagatelna nabava do        godišnja
40  SUSTAVA                    44,000.00     70.000                 narudžbenica   PERIODIČKI PREGLEDI I ISPITIVANJE                razno, bagatelna nabava do        godišnja
41  APARATA ZA GAŠENJE POŽARA           25,000.00     70.000                 narudžbenica   ODVOZ I ZBRINJAVANJE KEMIJSKOG I                 razno, bagatelna nabava do        godišnja
42  INFEKTIVNOG OTPADA               69,000.00     70.000                 narudžbenica                                   razno, bagatelna nabava do
43  OGLASI U JAVNIM GLASILIMA            60,000      70.000                                   razno, bagatelna nabava do
44  RAZVIJANJE I IZRADA FOTOGRAFIJA         50,000      70.000   USLUGE ODRŽAVANJA VOZNOG                     razno, bagatelna nabava do        godišnja
45  PARKA                      69,000      70.000                 narudžbenica                                   razno, bagatelna nabava do        godišnja
46  DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA           50,000      70.000                 narudžbenica   UKLANJANJE HISTOLOŠKOG I                     razno, bagatelna nabava do
47  OSTALOG MATERIJALA               68,000      70.000                                   proveden postupak:                    Trajanje postojećeg ugovora
48  USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA RUBLJA   MN 04/11  190,000      USLUGE DODATAK II B          postojeći ugovor  do 31.12.2012.                                   razno, bagatelna nabava do
49  USLUGE ČIŠĆENJA PROSTORA            69,000      70.000
                                         10/5
                         Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
                            razno, bagatelna nabava do
50  VODA ZA PIĆE U BOCAMA       65,000     70.000                ugovori   ODVOZ POSEBNOG OTPADA PO             razno, bagatelna nabava do
51  NARUDŽBI             40,000     70.000

                                                    Po odobrenju financijskih
                                                    sredstava - vjerojatno
52  ZDRAVSTVENE USLUGE        290,000     DODATAK II B             ugovor    mjesec studeni     60 dana   TISAK ČASOPISA MEF I CMJ             razno, bagatelna nabava do
53  NASLOVNICA            69,000     70.000

   TISAK TESTOVA OBRAZACA UPUTA
   NALJEPNICA POTVRDNICA ISPRAVA O          razno, bagatelna nabava do
54  STUDIJU              55,000     70.000                            razno, bagatelna nabava do
55  USLUGE FOTOKOPIRANJA       50,000     70.000                            razno, bagatelna nabava do
56  CATERING USLUGE          69,000     70.000                            razno, bagatelna nabava do
57  UREDSKI NAMJEŠTAJ         65,000     70.000                            razno, bagatelna nabava do
58  LABORATORIJSKI NAMJEŠTAJ     60,000     70.000                            razno, bagatelna nabava do
59  NAMJEŠTAJ PO MJERI        69,000     70.000                            razno, bagatelna nabava do
60  NAMJEŠTAJ ZA PREDAVAONE      60,000     70.000
                                  10/6
                                   Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
                                      Proveden: OTVORENI          postojeći okvirni                Trajanje postojećeg okvirnog
 61   RAČUNALA I OPREMA           VN 02/09  1,000,000     POSTUPAK                 sporazum                   sporazuma do 30.04.2013.                                      razno, bagatelna nabava do
 62   SPECIJALNA RAČUNALA ZA PROJEKTE          69,000      70.000                                      razno, bagatelna nabava do
 63   PROJEKTORI                     50,000      70.000                                      razno, bagatelna nabava do
 64   TELEFONI, FAKSOVI i slični uređaji         50,000      70.000

                                                                   Planirat će se pojedinačni
                                                                    postupci po odobrenju
 65   LABORATORIJSKA OPREMA               1,500,000     OTVORENI POSTUPCI             ugovor          projekta          30 do 60 dana                                      razno, bagatelna nabava do
 66   MEDICINSKA OPREMA - razna             69,000      70.000                                      razno, bagatelna nabava do
 66   MEDICINSKA OPREMA - razna             369,000      70.000


     Uređaji za tisak oznaka na kazetama                                                            do izvršenja - jednokratna
66.1.    i na mikroskopskim stakalcima        300,000      OTVORENI POSTUPAK             ugovor          ožujak       isporuka

    UREĐAJI ZA TISAK OZNAKA NA
    KAZETAMA I NA MIKROSKOPSKIM                                                                do izvršenja - jednokratna
 66   STAKALCIMA ZA PATOLOGIJU        MN01/12  300,000      OTVORENI POSTUPAK             ugovor        ožujak/travanj     isporuka                                      razno, bagatelna nabava do
 67   OSTALI UREĐAJI I OPREMA              69,000      70.000    UPS ( UREĐAJ ZA BESPREKIDNO                     razno, bagatelna nabava do
 68   NAPAJANJE)                     69,000      70.000
                                            10/7
                                   Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
                                      razno, bagatelna nabava do
69  AGREGAT                        69,000     70.000   Novi switchevi za servere i za proširenje               razno, bagatelna nabava do
70  kapaciteta                       69,000     70.000                                                                      do izvršenja - jednokratna
71  Storage sustav               MN 02/12  350,000     OTVORENI               ugovor  do lipnja 2012  isporuka
72  Održavanje aktivne mrežne opreme            56,000     bagatelna               ugovor          1 godina                                      razno, bagatelna nabava do
73  Održavanje Microsoft programske opreme         40,000     70.000   Održavanje LINUX, UNIX programske
74  opreme                         50,000     bagatelna               ugovor          1 godina   Izgradnja i proširenje komunikacijske                 razno, bagatelna nabava do
75  pasivne mrežne opreme                 70,000     70.000

   izmještanje postojećih komunikacijskih
   čvorova (komunikacijskih ormara i                   razno, bagatelna nabava do
76  pripadajuće instalacije)                69,000     70.000                                      razno, bagatelna nabava do
77  održavanje optičke infrastrukture           69,000     70.000   odražavanje postojećeg komunikacijskog                 razno, bagatelna nabava do
78  sustava                        69,000     70.000   Održavanje postojeće pasivne mrežne                  razno, bagatelna nabava do
79  opreme                         69,000     70.000
                                            10/8
                               Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
                                  razno, bagatelna nabava do
80  Cisco Wireless AP 20 komada         69,000      70.000                                  razno, bagatelna nabava do
81  Serverski i mrežni ormari          30,000      70.000   Nabavka novih i zamjena dotrajalih DLP-            razno, bagatelna nabava do
82  LCD projektora               69,000      70.000   održavanje prezentacijske opreme,               razno, bagatelna nabava do
83  instalacijskih kabela i nosača       69,000      70.000                                  razno, bagatelna nabava do
84  Softver (Sophos AV, GFI, Statistica )    50,000      70.000                                  razno, bagatelna nabava do
85  Studomati (Šalata, Rebro, ŠNZ, Šalata 4)   50,000      70.000                                  razno, bagatelna nabava do
86  Razglas (mikrofoni, zvučnici i pojačala)   60,000      70.000                                  razno, bagatelna nabava do       godišnja
87  SERVISI CESTOVNIH RAMPI           69,000      70.000                narudžbenica

                                                            Planirat će se pojedinačni
   DODATNA ULAGANJA NA                                                 postupci po odobrenju
88  GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA           6,900,000     OTVORENI POSTUPCI            ugovor         projekta      prema zahtjevima projekta
   Ukupni planirani izdaci:          28,442,062


   Plan izadio voditelj Ureda za nabavu:                                            DEKAN:
   Miljenko Domjanić, d.i.a.                                              Prof.dr.sc. Davor Miličić
                                        10/9
               Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
ligenda:
stavke koje se mijenjaju
izmjene postojećih stavaka
nove stavke
                       10/10

								
To top