Satele României dezvoltare, sărăcie şi capital social by revitup2367

VIEWS: 0 PAGES: 10

									   Satele României:
  dezvoltare, sărăcie
   şi capital social

     -suport de prezentare-
               4 aprilie 2000, Bucureşti
Studiu realizat la cererea Băncii Mondiale
Coordonator de program din partea BM – Ana Maria Sandi
Autori: Dumitru Sandu (coordonator), Manuela Sofia Stanculescu, Ionica Berevoescu, Claudiu Tufiş
            Satele României: dezvoltare, sărăcie şi capital social
Temele       Intrebările


I.   DEZBATEREA  1. De ce acest studiu?
          2. De ce întâlnirea de la Palatul Elisabeta

II.  SATELE    3. Cum se poate “vorbi sociologic” despre 13 mii de sate?
             (sau drumul de la “Nerej” la “60 de sate” şi mai departe)
          4. Cât de diverse sunt satele României?
          5. De ce unele sate sunt sărace iar altele bogate?

III.  JUDEŢELE   6. Cum putem compara în timp dezvoltarea judeţelor?
          7. Ce judeţe au sărăcit şi ce judeţe s-au dezvoltat, relativ la media naţională?

IV.  SARĂCIA   8. Ce înseamnă un “sat sărac”?
    SATELOR   9. Cum măsoară FRDS sărăcia satelor?
          10. Cum poate fi îmbunătăţită grila criteriilor de sat sărac?

V.   CAPITAL   11. Fondul este interesat de “capital social” sau de “participare comunitară”?
    SOCIAL    12. Cum măsurăm participarea comunitară potenţială şi pe cea actuală?
    COMUNITAR
                         1
                 Satele României: dezvoltare, sărăcie şi capital socialDe ce acest studiu?

LUCRAREA ESTE UN RĂSPUNS ÎNTR-UN SPAŢIU DE PROVOCĂRI SI RĂSPUNSURI

                     Tipuri şi exemple de RASPUNSURI INSTITUTIONALE
                     Cunoaştere şi proiectare de  ONG   Legi şi organizaţii , fonduri
                     soluţii                cu dependenţă
                     (exemple asociate cu BM,        guvernamentală
                     PHARE)
PROVOCĂRI
Sărăcie     individuală       “Agricultura privată în România”,         Legi şi instituţii de protecţie
                     1997                       socială
                     “Cu ochii minerului”, 1999
                     “De la sărăcie la dezvoltare rurală”,
                     1999
         comunitară       “Sărăcie comunitară”, 1998            FRDS, legea 129
                     “Satele României”,2000              SAPARD
         regională        “Carta verde a dezvoltării regionale”,      ANDR, legea dezvoltării
                     1997                       regionale, SAPARD
Dezorganizare  Cadrul juridic
         deficitar
         Corupţie        Studiu BM

         Participare       “Capital social şi antreprenoriat”,
         publică redusă     1999
                              2
                Satele României: dezvoltare, sărăcie şi capital social


De ce acest studiu?

OBIECTIVE, REZULTATE, STRATEGII
      Obiective ale studiului             Rezultate

           Identificarea satelor        Grilă sat sărac: indice sintetic al dezvoltării satului
           sărace                NIVEL98 şi grilă de criterii de sărăcie a satuluiu
Perfecţionarea                       Analiza dezvoltării/ sărăciei satelor din România:
modului de                         descriere şi explicare
identificare a
ţintelor de      Identificarea regiunilor       Indice dezvoltare judet DEVJUD
acţiune ale      sărace                Analiza dinamicii dezvoltării judeţelor 1995-1998
FRDS
           Măsurarea capitalului        Grilă de măsurare a capitalului social
           social comunitar

STRATEGII
De cunoaştere      Cantitativă            Aanaliza sociologică a dezvoltării la nivelul tuturor
                              satelor României


             Calitativă            Studii de caz
                              Discutii cu experţi

De construcţie      Abordări             Raport - contra-raport – atelier de dezbatere -sinteza ;
             alternative, critice       coordonator, doctoranzi colaboratori, alti experţi                             3
           Satele României: dezvoltare, sărăcie şi capital social

Cât de diverse sunt satele României?

Câte sate erau în România în 1992
                     Sate în rural    Sate în urban     Total sate
 Sate cu maxim 20 locuitori         184          3         187
 Sate cu peste 20 locuitori         12477         330        12807
 Total                   12661         333        12994
Sursa: Date CNS, recensământ 1992
Satele din rural, cu peste 20 de locuitori sunt cele care constituie obiectul prezentei analize.
Dacă raportarea se face la populaţia stabilă şi nu la cea în gospodării, numărul de sate din
categoria respectivă , cel luat efectiv în calculele din lucrare, este de 12475. Sate cu sub 20
de locuitori sau satele din urban au o situaţie cu totul specială şi merită analize distincte.

Semne ale diversităţii satelor din rural
                    Minim               Maxim       Medie pe
                                                sat
 Mărimea satelor din rural,     Sate cu 10 perasoane     Sate cu peste 5000     817
 1992                  sau mai putin         locuitori      persoane
                       83             103
 Distanţa până la cel mai           0.5             140           21
 apropiat oraş km
 Pondere absolvenţi de               0           46,3          7.7
 liceu                                  Arieşeni
                                   (Arieşeni, Alba)
 Pondere populaţie de 60+           2.2             87.5          25.6
 ani                  Poiana-Mărului          Poieniţa
                  (Zăvoi, Caraş-Severin)      (Cârţa, Sibiu)
 Persoane pe gospodărie            1.3             7.2          3.02
                   Staţiunea Climaterică        Poiana
                      Sâmbăta          Negustorului
                    (Voila, Braşov)       (Blăgeşti, Bacău)
 Suprafaţă locuibilă pe            11.5             78.8          32.0
 locuinţă                 Ion Neculce        Lunca Teuzului
                   (Târgu-Frumos, Iaşi)       (Beliu, Arad)
 Camere pe locuinţă              1.03             4.7          2,42
                      Ruseşti         Lunca Teuzului
                    (Bulzeştii de Sus,       (Beliu, Arad)
                     Hunedoara)
Sursa pentru locuinţe şi populaţie: Date CNS, recensământ 1992
O cercetare specială ar trebui consactată satelor cu valori extreme.
                        4
             Satele României: dezvoltare, sărăcie şi capital social

De ce unele sate sunt sărace iar altele bogate?1
1. Capitalul uman – dat de stocul de educaţie şi ocuparea neagricolă – pare să
  fie principala sursă de bogăţie a unui sat. Satele cele mai sărace au o
  populaţie cu nivel redus de educaţie şcolară, ocupată preponderent în
  agricultura privată.

2. Satele cu cel mai redus stoc de educaţie şcolară sunt
     • cu număr redus de populaţie
     • cu pondere redusă de populaţie activă
     • izolate (departe de oraş, departe de drumuri modernizate, periferice în cadrul
      comunei)
     • localizate preponderent la câmpie, în judeţe sărace din Moldova

3. Satele cu cel mai prost fond locativ sunt
     •  cu număr redus de populaţie
     •  cu pondere redusă de populaţie activă
     •  izolate (departe de oraş, departe de drumuri modernizate, periferice în cadrul
       comunei)
     •  localizate preponderent la câmpie, în judeţe sărace din Moldova şi Dobrogea

4. Comunele cu cea mai mare rată a mortalităţii infantile sunt cele care au:
     •  Stoc redus de educaţie
     •  Pondere redusă de populaţie activă
     •  Fond locativ de proastă calitate (pereţi din chirpici, pondere redusă de locuinţe cu
       apă curentă şi electricitate, locuinţe mici sub aspectul numărului de camere)
     •  Grad mare de izolare
     •  Grad mare de dispersare a populaţiei între satele componente
     •  Localizare preponderent în Vechiul Regat, în zonele de câmpie
1
 Toate regularităţile menţionate sub acest titlu sunt bazate pe modele de analiză de regresie prezente în
lucrare. Concluziile referitoare la predictorii mortalităţii infantile sunt în mod particular relevanţi pentru
validitatea ipotezei metodologice de bază a lucrării, cea prin care se susţine că pentru a măsura capitalul
comunitar total este necesar să fie luate în consideraţie capitalul uman, capitalul material, capitalul vital şi
capitalul regional. Mortalitatea infantilă la nivel de comuna este corelata semnificativ si direct cu rata generala
a fertilităţii şi invers cu indicatorii migratiei nete definitive sau temporare. Constatarea sustine validitatea
ipotezei de includere a fertilităţii şi a migraţiei în seria indicilor de estimare a gradului de dezvoltare a
comunităţilor rurale. Mortalitatea infantilă este un indicator cheie al sărăciei comunitare ca probabilitate mare
de consum redus la nivel public sau privat. Datele disponibile nu permit măsurarea mortalităţii infantile decât
la nivel de comună, nu de sat. Dispunem în schimb de măsuri ale condiţiilor de mortalitate infantilă la nivel de
sat. Cu ele a fost construit, în esenţă indicele de dezvoltare a satului NIVEL98.


                            5
         Satele României: dezvoltare, sărăcie şi capital social

5. Sărăcia satelor “creşte” nu numai din factori de genul celor menţionaţi mai
  sus ci şi sau mai ales din “cercuri vicioase” (bucle de reacţie pozitivă). Un
  astfel de cerc vicios este prezentat în lucrare pentru cazul comunelor din
  Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa).Populaţie cu potenţia
redus de dezvoltare                        Migraţie selectivă cu
(nivel redus de                          suprareprezentarea
educaţie,                             tinerilor şi a celor
îmbătrânită,                           educaţi spre
feminizare excesivă                        Bucureşti
în agricultură etc.)
                 Venituri reduse
                   Sărăcie
Reţea urbană                           Economie
ne-echilibrată                          predominant
Apropiere de      Infrastructură de proastă calitate    agricolă, de
Bucureşti                             subzistenţăCercul vicios al sărăciei în comunele de câmpie din sudul ţării, apropiate
                de Bucureşti                      6
                                   Satele României: dezvoltare, sărăcie şi capital social
                         Indici primari ai dezvoltării               Indici de ordinul doi       Indice de ordinul trei

                         Stodc de educaţie EDSTOCK               +

                         Rata de participare (salariaţi la 1000        +  Indicele capitalului uman  +
                         locuitori ) EMPLOYEE                       UMANVIL

                         Pondere populaţie în agricultură           -
                         AGRICULTURE
Measures at village level using census data
                         Locuinţe cu apa curentă WATER             +

                         Locuinţe în cladiri cu pereţi de pământ,       -    Calitatea fondului    +
                         chirpici LAND                        construitQBUILDING

                         Locuinţe electrificate ELECTRICITY          +

                         Fertilitatea estimată prin copii născuţi vii la      Modernitatea demografică a  -
                         1000 femei de 15-49 ani                      satului


                         Populaţia satului                   +
                         ( transformare logaritmică)                                 Indicele dezvoltării
                                                                        satului NIVEL98

                         Pondere populaţie de vârstă activă 15-59 ani     +    Potenţia demografic    +


                         Pondere populaţie a comunei în satul respectiv    +

                         Distanţa până la cel mai apropiat oraş        +
Village level geographical
                         Distanţă până la cel mai apropiat oraş de peste    +
                         30 mii locuitori
      data
                                                       Izolarea satului       -
                                                      ISOLATION
                         Sat localizat la un drum european (1 da, 0 nu)    -

                         Sat care nu este centru de comună (1 da, 0 nu)    +

                         Rata plecărilor definitive din comună, 1998      -
Commune level
updating factor
                         Rata migraţiei nete temporare din comună,       +   Factor de actualizare –  +
                         1998                            potenţial de dezvoltare a
                                                        comunei UPDATING

                         Pondere populaţie de 15-59 ani în           +
                         comună,1998


                       Modul de construire a indicelui sintetic de masurare a dezvoltării satului
                                                  7
         Satele României: dezvoltare, sărăcie şi capital social

Grupări de judeţe funcţie de nivelul de dezvoltare 1995, 1998

              1995                     1998

Judeţe    Vaslui     Ialomita          Vaslui       Ialomita
foarte    Botosani    Calarasi          Botosani      Calarasi
sărace    Suceava     Teleorman          Suceava      Teleorman
       Neamt      Giurgiu           Neamt       Giurgiu
       • Vrancea                  Iasi
               Olt                      Olt
                                      Gorj

Judeţe    • Iaşi     Dâmboviţa          Bacău       Dâmboviţa
sărace    Bacău      Vâlcea           Vrancea      Vâlcea
       Galaţi     Mehedinţi          Buzău       Mehedinţi
       Tulcea
       Buzău      • Maramureş         Tulcea       Sălaj
               Sălaj                     Bistriţa-Năsăud
               Bistriţa-Năsăud

Judeţe    • Satu     • Caraş-Severin       Bihor       Dolj
dezvoltate  Mare                    Maramureş
       Bihor      • Gorj           Alba        Prahova
       Alba      Dolj            Hunedoara
                                      Brăila
       Harghita    Brăila           Harghita      Galaţi
       Covasna                   Covasna

Judeţe    Cluj      Arad            Cluj        Arad
foarte    Mureş      Timis            Mureş       Timis
dezvoltate  Sibiu      • Hunedoara         Sibiu       Caraş-Severin
       Braşov                   Braşov
               Arges            Satu Mare     Arges
               • Prahova

•      Judeţ “în                  Creştere rang       Sărăcire
       mişcare”                  dezvoltare
                      8
          Satele României: dezvoltare, sărăcie şi capital social

Nivelul de dezvoltare a judeţelor 1995, 1998
           Rang de   Rang de    Rang1998   Nivel de   Nivel de
           dezvoltare  dezvoltare   –      dezvoltare  dezvoltare
            1998    1995      rang 1995   1998     1995

 Vaslui          1       2,0     -1,0     -23,9    -20,9
 Botosani         2       1,0      1,0     -22,0    -22,0
 Suceava         3       5,0     -2,0     -11,4    -11,4
 Calarasi         4       4,0      0,0     -10,9    -11,5
 Ialomita        5       6,0      -1,0     -10,7    -10,3
 Iasi           6      12,0     -6,0     -8,7    -6,0
 Teleorman        7       8,0     -1,0     -8,1    -8,8
 Neamt          8       7,0      1,0     -7,8    -10,1
 Olt           9      10,0     -1,0     -7,4    -7,1
 Gorj          10      23,0     -13,0     -6,1     0,9
 Giurgiu         11       3,0      8,0     -6,1    -12,1
 Buzau          12      13,0     -1,0     -4,3    -5,9
 Valcea         13      17,0     -4,0     -4,2    -2,8
 Dambovita        14      16,0     -2,0     -4,0    -3,2
 Bistrita-Nasaud     15      11,0      4,0     -3,9    -6,2
 Vrancea         16       9,0      7,0     -3,8    -7,7
 Bacau          17      15,0      2,0     -3,7    -4,6
 Salaj          18      14,0      4,0     -2,5    -5,0
 Tulcea         19      18,0      1,0     -1,8    -1,4
 Mehedinti        20      19,0      1,0     -0,8    -0,8
 Hunedoara        21      31,0     -10,0      0,6     5,6
 Maramures        22      20,0     2,0      0,8     -0,4
 Galati         23      21,0      2,0      1,1     0,6
 Harghita        24      25,0     -1,0      2,0     2,7
 Alba          25      28,0     -3,0     2,1     4,8
 Dolj          26      24,0      2,0      2,6     1,8
 Bihor          27      30,0     -3,0      3,5     5,1
 Covasna         28      27,0      1,0      4,2     4,8
 Braila         29      29,0     0,0      4,9     4,9
 Prahova         30      34,0     -4,0     5,2     8,7
 Satu Mare        31      22,0      9,0      5,7     0,9
 Caras-Severin      32      26,0      6,0      5,8     4,7
 Mures          33      32,0     1,0      6,2     7,2
 Arges          34      33,0      1,0      7,2     7,8
 Arad          35      35,0      0,0      9,9    12,0
 Constanta        36      36,0      0,0     12,4    13,1
 Sibiu          37      37,0      0,0     17,0    15,8
 Cluj          38      39,0     -1,0     17,4    19,7
 Timis          39      38,0      1,0     19,9    17,2
 Brasov         40      40,0      0,0     23,5    20,0                       9

								
To top