1 overzichtelijke Excelfile - Icuro by waishengda

VIEWS: 0 PAGES: 63

									                    Samenvatting instrument zelfevaluatie en
                              veiligheidsrondes
                      opgemaakt door Vera De Troyer en Isabelle LaevensNr.      Ziekenhuis           Locatie
1       AZ Jan Portaels        Vilvoorde
2        Jan Yperman           Ieper
3     RZ Heilig Hart Tienen        Tienen
4        AZ Vesalius         Tongeren
5    AZ Sint-Maartenziekenhuis      Mechelen
6     AZ Damiaan Oostende        Oostende
7   Revalidatieziekenhuis RevArte      Edegem
8   Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo    Sint-Truiden
9       AZ St.-Dimpna           Geel
10        AZ Turnhout         Turnhout
11        UZ Brussel          Brussel
12      Jessa Ziekenhuis         Hasselt
ting instrument zelfevaluatie en
  veiligheidsrondes
kt door Vera De Troyer en Isabelle Laevens          Contactpersoon
         Véronique Vande Gucht
            Eddy Delporte
            Joeri Dejaeger
             Jef Coenen     (Gebruikt normenkader NIAZ)
          Alex Van Weymbergh
           Nathalie Baillieul   (graag bereid om mee te bouwen aan verdere uitwerking)
            Bea Janssens
           Nicole Van Hoof
           Inge De Busser     (alleen interne en heelkunde)
           Karin van Deuren
          Maarten Walraevens
             Thijs Nelis
                Items
Elke patiënt draagt een correct ID-bandje.
Alle patiënten zijn geïdentificeerd door middel van een kleurgecodeerd
polsbandje
Elke patiënt draagt een identificatiearmband met de juiste gegevens.
Alle patiënten zijn geïdentificeerd door middel van een polsbandje dat
correct en leesbaar is
Patiënt heeft identificatiebandje aan (OK, spoed).
Patiënt draagt correct id-bandje
Identificatiearmband.
De afspraken betreffende patiëntenidentificatie zijn gekend.
De afspraken betreffende patiëntenidentificatie worden toegepast.
Patiëntveiligheid: Identificatieprocedure gekend.
Juiste ptnklever in juiste schuifje
Elke patiënt draagt een identificatiearmband met de juiste gegevens.
Elk bed is voorzien van een correct ID-bandje.
Op het einde van het bed is een bedkaartje aanwezig dat correct en
leesbaar is
Het polsbandje komt overeen met het bedkaartje
    Ziekenhuis
    AZ Jan Portaels
  Jessa Ziekenhuis Hasselt

     AZ Turnhout

     UZ Brussel
     Jan Yperman
    AZ St.-Dimpna
   RZ Heilig Hart Tienen
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
    AZ St.-Dimpna
     AZ Turnhout
    AZ Jan Portaels
     UZ Brussel
     UZ Brussel
             Items             Ziekenhuis
Reabox onder toog.                   AZ St.-Dimpna
Locatie REA-koffer is gekend door de medewerker.    AZ Jan Portaels
De plaats van het reanimatiemateriaal is gekend.    AZ Turnhout
Inhoud reabox correct.                 AZ St.-Dimpna
REA-koffer is in orde.                 AZ Jan Portaels
##################################################   Jan Yperman
De reanimatiekoffer op de afdeling:
a) Is voorzien van een controlelijst waarop alle
materialen staan
                            AZ Turnhout
b) Is steeds op de afgesproken momenten
gecontroleerd (aftekenen controlelijst)
c) Is verzegeld
De urgentiekoffer (6000-koffer) is up to date.      RevArte
Het reanimatiemateriaal is verzegeld.          AZ Turnhout
De REA-kar is vergrendeld en het logboek is ongevuld   UZ Brussel
Aspiratietoestel staat gemonteerd klaar, werkt en de
                            AZ Jan Portaels
locatie is gekend door de medewerker.
                Items
Handhygiëne
MATERIALEN / INFRASTRUCTUUR
De uitrusting is in orde:
- handalcohol
- zeep
- handdoekjes
- vuilbakje
Voldoende voorzieningen om handen te wassen:
- toiletten personeel
- openbare toiletten
- verpleegposten
- ruimtes voor medicatiebereiding
- spoelruimtes
- doktersburelen
- onderzoekskamers
Voldoende voorzieningen om handen te ontsmetten:
- toiletten personeel
- openbare toiletten
- verpleegposten
- ruimtes voor medicatiebereiding
- spoelruimtes
- doktersburelen
- onderzoekskamers
- patiëntenkamers
- verzorgingskarren

De dispensers van handalcohol worden om de 6 maand gecontroleerd.
Op de patiëntenkamer is er handalcogel voorhanden.
Op elke kamer zijn er gevulde alcoholdispensers
Handalcohol in elke kamer.
Recipiënten handhygiëne kamer/gang.
Hygiëne statief (handschoenen, maskers, schort, handdesinfectans,
vuilbak)
Dispensers met Alcogel zijn aanwezig
Alle alcoholdispensers zijn voldoende gevuld.
Er zit nog voldoende handalcoholgel in de flacon.
Handalcohol dispensers zijn aanwezig op de verzorgingskar

Er staat een flacon Alcogel op de werkwagen van de schoonmaakster
Voldoende voorzieningen om handschoenen te dragen:
- verpleegposten
- spoelruimtes
- doktersburelen
- onderzoekskamers
- patiëntenkamers
- verzorgingskarren
HANDEN ZORGVERLENERS
Geen sieraden onderarmen.
Afwezigheid van ring en polshorloge (ook spoed).
De onderarmen en de handen zijn vrij van juwelen.
De medewerker heeft nagellak op de handnagels en/of gelnagels.
Juwelenvrije/nette handen/ korte nagels/korte mouwen.
Handen zorgverleners juwelenvrij.

Alle aanwezige medewerkers houden zich aan de hygiënevoorschriften:
a) De juwelen (ring, armband, polshorloge) zijn afgedaan
b) De dienstkledij wordt op de voorgeschreven manier gedragen (korte of
3/4 mouwen, geen vest over de kledij)
c) De nagels zijn in orde (schoon, kort, geen kunstnagels)
Medewerkers dragen geen handjuwelen, korte ketting en/of oorbellen mogen
wel
Nagels zijn schoon en kortgeknipt (geen kunst-,hars- of gelnagels)
Er zijn geen sieraden aan de onderarmen
Korte nagels, geen nagellak of kunstnagels
KENNIS PROCEDURE
Voor patiëntencontact alcogel.
De medewerkers wassen hun handen grondig:
- na elke toiletbezoek
- na het snuiten van de neus
- bij hoesten en niezen
- voor eten en drinken
- na beëindigen patiëntencontact
en desinfecteren met handalcohol
De medewerkers passen voor en na patiëntencontact handhygiëne toe.
Handdesinfectie voor en na patiëntencontact

Kleding en hygiëne zorgverlener
De haren van de medewerker zijn samengebonden (niet los).
Lange haren zijn opgebonden
Het haar is schoon; lang haar wordt bij elkaar gebonden
AZJP werkkledij en hygiëne.
De medewerkers dragen propere ziekenhuiskledij
Alle uniformen zijn netjes: dicht, geen vlekken, korte mouwen,… Eigen
kledij mag niet onder het uniform uitkomen
Eigen kledij komt niet onder de ziekenhuiskledij uit
De medewerkers gebruiken de verstrekte en noodzakelijke
beschermingsmiddelen tijdens een handeling (vb. handschoenen, schort,
beschermingsbril,mondmasker)
Medewerkers dragen geen handjuwelen, korte ketting en/of oorbellen
mogen wel

Alle aanwezige medewerkers houden zich aan de hygiënevoorschriften:
a) De juwelen (ring, armband, polshorloge) zijn afgedaan
b) De dienstkledij wordt op de voorgeschreven manier gedragen (korte of
3/4 mouwen, geen vest over de kledij)
c) De nagels zijn in orde (schoon, kort, geen kunstnagels)
Isolatie
Hygiëne: Toepassing isolatiemaatregelen/ procedure.
Isolatie (sas-kar) in orde.
Materiaal voor isolatie aan inkom kamer.
Contact geïsoleerde pt volgens procedure.
Isolatiekaart op de deur is duidelijk ingevuld voor medewerkers en
bezoekers
Bij isolatie van een patiënt wordt een duidelijk deurplaatje bevestigd aan
de deur voor medewerkers en bezoekers
Bij isolatie van een patiënt is een meldingsformulier bezorgd aan het
onderhoudspersoneel
Indien er een patiënt in isolatie ligt, is een formulier "melding besmette
kamer" aanwezig op de deur
Isolatiekaart thv kamerdeur.
Isolatiekaart op de deur is duidelijk ingevuld voor medewerkers en
bezoekers
De afspraken over afzonderingsmaatregelen worden toegepast.

Decubitus
Decubitusriscobepaling bij opname.
Toepassing preventieve maatregelen decubitus.
Wordt er dagelijks een huidbeoordeling gedaan op basis van
wegdrukbare/niet-wegdrukbare roodheid?
Bij verhoogd risico op decubitus (Norton ≥ 14): Gebeurt er een dagelijkse
controle ter hoogte van de drukpunten?
Bij verhoogd risico op decubitus (Norton ≥ 14): Wordt met regelmatige
tussenpozen en wanneer de huid zichtbaar bevuild is tgv wondvocht,
transpiratie, urine of stoelgang deze op een zacht wijze gereinigd met een
mild reinigende oplossing, die irritatie en uitdroging van de huid
minimaliseert?
Bij verhoogd risico op decubitus (Norton ≥ 14): Is er voldoende aandacht
voor voeding- en vochtinname

Bij verhoogd risico op decubitus (Norton ≥ 14): Wordt er
preventiemateriaal gebruikt bij positionering in bed en/of de zetel?

Bij verhoogd risico op decubitus (Norton ≥ 14): Wordt er wisselhouding
toegepast om de 4h in bed en/of om de 2 à 3h in de zetel?
Wordt er op regelmatige tijdstippen (bij opname + 1X/week + bij
verandering algemene toestand) een risico-evaluatie op basis van de
Nortonschaal doorgevoerd die aangeeft hoe groot het risico is op het
ontstaan van decubitus?

Wondzorg
Zorgitems.
Verband: goed afdekkend
Verband: gedateerd
Catheterzorg
Hygiëne: Leidingen en Verband PC en DVC (status, datum,spuitpunt
bloedvrij).
De datum waarop de katheter geprikt werd is vermeld op het afdekkend
verband
Bij het plaatsen van een perifeer infuus, is de plaatsingsdatum vermeld in
het patiëntendossier
IV-therapie: Correct verband DVC (one hand iv).
IV-therapie: Datum op verband DVC.
De insteekplaats van een katheter is afgedekt met een polyurethaanfilm (bv.
Tegaderm®, Opsite ®,…)

Het 'vleugeltje' van de katheter is bijkomend gefixeerd met een klever.

Katheterzorg:
- sluitend afdekkend verband
- verband gedateerd
- proper verband

Urinewegen
Urologie: Gesloten blaassondagesysteem.
De blaaskatheter is dermate gefixeerd dat er geen tractie wordt veroorzaakt
De opvangzak hangt lager dan de blaas
Er is een onbelemmerde urinestroom mogelijk: geen afknikkingen of klonters
aanwezig
Geen enkel element van de urinezak raakt de grond


Ontsmettingsmiddelen
De openingsdatum van waterige oplossingen is vermeld.
De houdbaarheidsdatum is vermeld op flacons met
ontsmettingsproducten
Er staat geen vervallen ontsmetting op de verzorgings-
karren.
De ontsmettingsmiddelen zijn gelabeld met openingsdatum
(aantoonbaar).
Vervaldatum op ontsmettingsflacon: klever voorzien en niet vervallen
(ook OK en spoed).
Geen aanwezigheid van vervallen antiseptica.
Medicatieveiligheid: Ontsmettingsstof: vervaldatum genoteerd?
De medewerkers kennen de vervaldatum van de ontsmettingsmiddelen
(aantoonbaar).

Zorgbundel POWI
Indien nodig, wordt de operatiezone met een clipper onthaard.
Profylactische antibiotica wordt tussen de 15 en 60 minuten voor incisie
toegediend
Tijdens de ingreep werd de temperatuur continu gemeten
De temperatuur van de patiënt was tijdens de ingreep tussen 36°C en
38°C
De deur van de operatiezaal was dicht tijdens de ingreep

Andere
De verpleegkundige vindt de procedures van ziekenhuishygiëne terug in
Infoland. Kan de medewerker het decontaminatieschema MRSA
terugvinden?
    Ziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
      RevArte
     UZ Brussel
    AZ St.-Dimpna
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
    AZ Jan Portaels
     AZ Turnhout
     UZ Brussel
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
    AZ Jan Portaels
     Jan Yperman
      RevArte
      RevArte
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
    AZ St.-Dimpna     AZ Turnhout
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel
     UZ Brussel
  Jessa Ziekenhuis Hasselt

    AZ St.-Dimpna
     UZ Brussel
     UZ Brussel
  Jessa Ziekenhuis Hasselt      RevArte
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel
    AZ Jan Portaels
     UZ Brussel

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel

     UZ Brussel


  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     AZ Turnhout
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
     Jan Yperman
    AZ St.-Dimpna
    AZ St.-Dimpna
  Jessa Ziekenhuis Hasselt


     UZ Brussel

     UZ Brussel


  Jessa Ziekenhuis Hasselt
    AZ St.-Dimpna

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
 AZ Sint-MaartenziekenhuisRegionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
  Jessa Ziekenhuis Hasselt

  Jessa Ziekenhuis Hasselt  Jessa Ziekenhuis Hasselt  Jessa Ziekenhuis Hasselt


  Jessa Ziekenhuis Hasselt


  Jessa Ziekenhuis Hasselt  Jessa Ziekenhuis Hasselt
   RZ Heilig Hart Tienen
   RZ Heilig Hart Tienen
   RZ Heilig Hart Tienen
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo


  Jessa Ziekenhuis Hasselt

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
    AZ St.-Dimpna
    AZ St.-Dimpna

  Jessa Ziekenhuis Hasselt

  Jessa Ziekenhuis Hasselt   RZ Heilig Hart Tienen    AZ St.-Dimpna

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
  Jessa Ziekenhuis Hasselt

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
  Jessa Ziekenhuis Hasselt    AZ Jan Portaels
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel

    AZ Jan Portaels

 AZ Sint-Maartenziekenhuis

     Jan Yperman
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo


 AZ Sint-Maartenziekenhuis  Jessa Ziekenhuis Hasselt
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
Jessa Ziekenhuis Hasselt
   AZ Turnhout
              Items
High risk medication
De verdovingskast is op slot.
De kast/schuif voor verdovende middelen is op slot.
Dienstvoorraad narcotische geneesmiddelen is op slot,
eventuele sleutel wordt apart bewaard
Verdoving achter slot
Dienstvoorraad narcotische geneesmiddelen is op slot,
eventuele sleutel wordt apart bewaard
De dienstvoorraad narcotica is op slot, de sleutel wordt apart
bewaard
Individuele patiëntenvoorraden met narcotische
geneesmiddelen liggen achter slot, eventuele sleutel wordt
apart bewaard
De geneesmiddelen worden bewaard in een kast met slot, in
een lokaal niet toegankelijk voor patiënten.
Medicatieveiligheid: Dagelijkse controle inhoud
verdovingskast/inhoud op punt?/gesloten
De voorraad verdovende middelen klopt (aantoonbaar).
De procedure voor het bewaren van verdoving wordt toegepast
(aantoonbaar).
De voorraden verdovende middelen van de patiënten kloppen
(aantoonbaar).
Verdovingskaarten correct ingevuld
In de kast/schuif met verdovende middelen zijn andere
voorwerpen terug te vinden dan narcotica.
Medicatieveiligheid: KCl voorraad? beveiligd
KCl en NaCl 0,9% niet samen in kast
Heparine en insuline niet samen in kast
Insuline in koelkast.
Glucose 10% is aanwezig op de afdeling
Glucagen-hypokit is aanwezig op de afdeling

Login
De verpleegkundige heeft een persoonlijke login in het
medicatiepakket.
Medicatiebeheer login gebruiker

Thuismedicatie
Er staat thuismedicatie genoteerd in het dossier.
Thuismedicatie: medicatie, dosis en tijdstip.

Voorraad
Het opvolgsysteem voor de controle van de stock medicatie op
de afdeling wordt toegepast (aantoonbaar).
Perfusalgan en Diflucan niet samen in kast
De medicatiekast is afgesloten
Medicatiekast is afsluitbaar en afgesloten indien de
verpleegkundigen niet in het verpleegstation zijn.
Volgende plaatsen, waar medicatie bewaard wordt, zijn
afgesloten:
- medicatieruimte (deur)
- medicatiekar
- verdovingslade
De geneesmiddelen van de individuele patiëntenvoorraad zijn
identificeerbaar.
De medicatie uit eigen stock is identificeerbaar (3 verschillende
geneesmiddelen bekijken):
a) Naam medicatie
b) Vervaldatum
c) Dosis
Elk geneesmiddel is duidelijk identificeerbaar.
FRIGO
Medicatieveiligheid: T° controle frigo.
Medicatieveiligheid: Medicatiefrigo enkel medicatie.
In de koelkast waarin medicatie wordt bewaard, zijn
voedingsproducten terug te vinden.
Het controlesysteem (met betrekking tot
temperatuurregistratie) van de koelkasten waar medicatie
wordt bewaard, wordt systematisch ingevuld.
Koelkastmedicatie wordt in de koelkast bewaard

VERVALDATUM
De vervaldatum van geneesmiddelen is niet overschreden
Geen aanwezigheid van vervallen medicatie.
Medicatieveiligheid: Laatste controle op vervaldatum.
Vervaldatum geopende siroop.
Vervaldatum medicatie (steekproef 5 stuks).
De vervaldatum van geneesmiddelen is niet overschreden
Gemeenschappelijk gebruik van oplosmiddelen voor medicatie
is gedateerd en duurt maximaal 24u.

Procedure medicatietoediening
MEDICATIEFICHE
De medicatiefiche voldoet aan de voorschriften opgelegd door
het medisch farmaceutisch comité.
De medicatiefiche is duidelijk leesbaar.
Op het medicatieschema in het verpleegkundig dossier zijn de
dosissen, vorm en toedieningswijze van de medicatie vermeld.

Op het medicatieschema van de patiënt is de dosis, de vorm en
de toedieningswijze van ieder geneesmiddel vermeld.
De “indien nodig” toegediende medicatie van uw voorbije shift
is geregistreerd.
Medicatieveiligheid: Validatie/parafering medicatieopdrachten
Het medicatieschema is op alle toedieningsmomenten door de
verpleegkundige geparafeerd.
VOORSCHRIJVEN
De afspraken over het voorschrijven van medicatie worden
rigoreus toegepast (aantoonbaar).
Het voorschrijven van medicatie gebeurt door een arts
De procedure voor het voorschrijven van verdoving wordt
toegepast.
KLAARZETTEN
Klaargezet, maar niet op medicatieblad (ook spoed):
Na het klaarzetten van de medicatie wordt er nagezien of er
medicatie in de bakjes klaarligt maar die niet op het
medicatieschema staan.
Geen Unit dosis (ook spoed):
Van alle klaargezette medicatie moet de naam, dosis,
vervaldatum terug te vinden zijn op de blister.
Niet klaar gezet (ook spoed):
Na het klaarzetten van de medicatie wordt er nagezien of er
medicatie niet klaarligt.
Verkeerde dosis ligt klaar:
Na het klaarzetten van de medicatie wordt er nagezien of er
medicatie klaarligt met de verkeerde dosis.
De gecontroleerde medicatie is afgetekend.
De wijzigingen van de medicatie zijn toegepast op de medicatie
die reeds klaarstaat.
Medicatieveiligheid: Max. 24u klaargezette medicatie
De klaargelegde medicatie is identificeerbaar.
Klaargezette medicatie is voorzien van de juiste identificatie van
patiënt en van medicatie
BEREIDING
Bij multidose vials is de datum van eerste aanprik genoteerd
Voeding: TPN zak datum + uur aanhangen.
TOEDIENING
Perorale geneesmiddelen die nuchter moeten gegeven worden,
worden ook effectief minimum 1h voor de maaltijd of 2 uren na
de maaltijd toegediend
Perorale geneesmiddelen die bij de maaltijd moeten gegeven
worden, worden ook effectief zo toegediend aan de patiënt
Het toedieningsinterval wordt gerespecteerd bij de toediening
van zowel perorale als IV-antibiotica
De procedure voor het toedienen van verdoving wordt
toegepast.
De toegediende medicatie is afgetekend.
Infusen: etiket aanwezig
Infusen: etiket ingevuld (naam, soort infuus, kamer)
De toediening van AB gebeurt volgens medisch order
De toediening van analgetica gebeurt volgens medisch order


Andere
Medicatieveiligheid: Pat. ID distributiesysteem/
infusen/druppelsnelheid
Bevestigen medicatie
Geen recuperatie van zalven, verbanden, ... voor gebruik bij
meerdere patiënten.
Er is geen rondslingerende medicatie.
Geen rondslingerende medicatie in vpw
Er is geen geopende/begonnen medicatie.
Er mogen geen halve comprimés onverpakt klaar liggen (ook
spoed).
Er worden op de dienst halve pillen bewaard.
Op de kamer van de patiënt is geen voorbereide
ziekenhuismedicatie aanwezig
Een volledige extravasatiekit is aanwezig op de afdeling
    Ziekenhuis

    AZ Jan Portaels
     AZ Turnhout

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
    AZ St.-Dimpna

  Jessa Ziekenhuis Hasselt

     UZ Brussel


  Jessa Ziekenhuis Hasselt
 AZ Sint-Maartenziekenhuis

Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo

 AZ Sint-Maartenziekenhuis

 AZ Sint-Maartenziekenhuis

 AZ Sint-Maartenziekenhuis
    AZ St.-Dimpna
     AZ Turnhout
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
    AZ St.-Dimpna
    AZ St.-Dimpna
    AZ St.-Dimpna
     UZ Brussel
     UZ Brussel      RevArte
    AZ St.-Dimpna    AZ Jan Portaels
   RZ Heilig Hart Tienen
 AZ Sint-Maartenziekenhuis

    AZ St.-Dimpna
     UZ Brussel

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
      RevArte
      RevArte     AZ Turnhout


 AZ Sint-Maartenziekenhuis

Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
     AZ Turnhout


     AZ Turnhout

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel  Jessa Ziekenhuis Hasselt
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
    AZ St.-Dimpna
    AZ St.-Dimpna
     UZ Brussel

 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
     AZ Turnhout


      RevArte


      RevArte

Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo

     AZ Turnhout AZ Sint-Maartenziekenhuis
     UZ Brussel
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
     Jan Yperman     Jan Yperman


     Jan Yperman


     Jan Yperman

      RevArte
      RevArte
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
     AZ Turnhout

     UZ Brussel

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ BRUSSEL
    AZ St.-Dimpna
  Jessa Ziekenhuis Hasselt


  Jessa Ziekenhuis Hasselt

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
      RevArte
   RZ Heilig Hart Tienen
   RZ Heilig Hart Tienen
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
    AZ St.-Dimpna
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
    AZ Jan Portaels
    AZ St.-Dimpna
    AZ Jan Portaels
     Jan Yperman
     AZ Turnhout

     UZ Brussel
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
               Items                      Ziekenhuis
Bloed en bloedtransfusie
Patiëntveiligheid: Toepassing procedure bloedname
(identificatie).                            Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Transfusieformulier correct en volledig.                    AZ St.-Dimpna
< 4h tss ontvangst bloed en einde toediening.                 AZ St.-Dimpna
Er is geen opslag van bloed- en bloedproducten in de
afdelingskoelkast.                            Jessa Ziekenhuis Hasselt
Er liggen geen bloedproducten 'op te warmen' voor toediening
op tafel/desk/uit koelkast                        Jessa Ziekenhuis Hasselt
Toediening van bloedproducten wordt correct geregistreerd         Jessa Ziekenhuis Hasselt

Parametercontrole
Parametercontrole: temperatuur (2x/dag)                   RZ Heilig Hart Tienen
Parametercontrole: pijnscore (4x/dag)                    RZ Heilig Hart Tienen
Parametercontrole: bloeddruk (1x/dag)                    RZ Heilig Hart Tienen
Parametercontrole: temperatuur (2x/dag)                   RZ Heilig Hart Tienen

Nuchter
Nuchter voor ingreep: geen drank op nachtkastje.              RZ Heilig Hart Tienen
Nuchter voor ingreep: geen voeding op nachtkastje.             RZ Heilig Hart TienenFixatie
Fixatie: Buikgordel met zijstukken.                      AZ St.-Dimpna
Fixatie: Onderbroken hekken --> pols/enkel of hoes.              AZ St.-Dimpna
Fixatie: Bed in laagste stand bij gefixeerde patiënt.             AZ St.-Dimpna
Fixatierapport is volledig ingevuld.                      AZ St.-Dimpna
Fixatie is correct toegepast i.f.v. fixatiedocument.              AZ Jan Portaels
Fixatiedocument is correct ingevuld (en voldoende afgetekend).         AZ Jan Portaels

Patiëntveiligheid: Toepassing fixatieprotocol(in dossier, dagelijkse
                                    Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
evaluatie).
Indien er een gefixeerde patiënt op de afdeling ligt, is het
                                         RevArte
formulier ingevuld.
Indien er nu gefixeerde patiënt op de afdeling zijn: (bij deze vraag
dienen de dossiers van alle gefixeerde patiënten nagekeken te
worden):                                    AZ Turnhout
a) Het fixatiefiche is bijgevoegd in het patiëntendossier
b) De gegevens op het fixatiefiche werden ingevuld
Het fixatiemateriaal is ordelijk opgeborgen en de fixatiebox is
                                     Jessa Ziekenhuis Hasselt
volledig
                  Items
Dossier
Anamnese
Anamneseformulier: ingevuld, getekend, gedateerd.
Anamneseformulier: als eerste in zorgdossier.
In het patiëntendossier is aangegeven of de patiënt gescreend is op MRSA
Anamneseformulier: MRSA-screening aangeduid.
In het patiëntendossier is aangegeven of de patiënt gescreend is op
MRSA
Anamneseformulier: GRP ingevuld indien > 75 jaar.
Allergieën werden nagevraagd.

Anamneseblad dient 24u na opname volledig ingevuld te zijn (ook spoed):
- Identificatie van de patiënt
- Thuismedicatie
- Contactpersonen
- Parameters bij opname
- Sociale status patiënt
- Aan of afwezigheid allergie

Patiëntenproces: Anamnese < 24 u
Er is een anamnese afgenomen bij de patiënt, deze is te vinden in het
patiëntendossier
Elk dossier bevat het anamneseblad.
Op de anamnesebladen staat de naam van de verantwoordelijke vpk.
Sociale status
Contactpersoon en telefoonnummer
Een screening op ondervoeding werd uitgevoerd bij opname
VPK anamneseblad:
reden van opname + datum
Elektronisch patiëntendossier: De patiënt is 75+ en de medewerker kan de
ingevulde GRP terugvinden.
BIJKOMENDE FORMULIEREN IN HET DOSSIER
Wondzorgblad:
- Wonde is aangeduid op de figuur.
- Er is een beschrijving van de wonde.
- Er is een voorschrift van de wondzorg.
- Evaluatie van de wondzorg.
Elk dossier bevat het parameterblad.
Elk dossier bevat de medische opdrachten.
Ontslagformulier: In vijf dossier van ontslagen patiënten moet telkens het
dubbel van een ingevuld ontslagformulier terug te vinden zijn.

Medicatieblad ontslag: In vijf dossier van ontslagen patiënten moet telkens het
dubbel van een medicatieblad terug te vinden zijn.

VERANTWOORDELIJKE ZORGVERLENER
Het is duidelijk welke arts/specialist eindverantwoordelijk is voor het
individuele zorgproces (aantoonbaar).
In het patiëntendossier is duidelijk wie verantwoordelijk is voor de patiënt.
Verpleegkundig en medisch
Bij werken met zorgplan: verpleegkundige kan benoemen wie de
verantwoordelijke arts is voor de patiënt
PATIENTENGEGEVENS OPGENOMEN IN DOSSIER
Alle patiëntgerelateerde documenten beschikken over een identificatieklever
Elk document is voorzien van een identificatieklever/patiëntenetiket.


Patiëntenklever: Op ieder blad van het patiëntendossier, recto en verso, moet
de naam van de patiënt en zijn geboortedatum terug te vinden zijn.
Elk dossier bevat de identificatiegegevens.
ZORGPLANNING
De zorgplanning voor de volgende dag is ingevuld in het patiëntendossier.
Zorgplanning: De zorg voor de volgende dag moet met gele fluostift gepland
zijn.
Elk dossier bevat het verzorgingsplan.
Patiëntenproces: Dagelijkse zorgplanning voor volgende dag/ indeling+
handleiding verpleegdossier.
Elektronisch patiëntendossier: Alle voor de patiënt relevante parameters zijn
ingevuld.
Wordt er dagelijks een huidbeoordeling gedaan op basis van wegdrukbare/niet-
wegdrukbare roodheid?
Bij verhoogd risico op decubitus (Norton ≥ 14): Gebeurt er een dagelijkse
controle ter hoogte van de drukpunten?

Bij verhoogd risico op decubitus (Norton ≥ 14): Wordt met regelematige
tussenpozen en wanneer de huid zichtbaar bevuild is tgv wondvocht,
transpiratie, urine of stoelgang deze op een zacht wijze gereinigd met een mild
reinigende oplossing, die irritatie en uitdroging van de huid minimaliseert?

Bij verhoogd risico op decubitus (Norton ≥ 14): Is er voldoende aandacht voor
voeding- en vochtinname
Bij verhoogd risico op decubitus (Norton ≥ 14): Wordt er preventiemateriaal
gebruikt bij positionering in bed en/of de zetel?
Bij verhoogd risico op decubitus (Norton ≥ 14): Wordt er wisselhouding
toegepast om de 4h in bed en/of om de 2 à 3h in de zetel?
Wordt er op regelmatige tijdstippen (bij opname + 1X/week + bij verandering
algemene toestand) een risico-evaluatie op basis van de Nortonschaal
doorgevoerd die aangeeft hoe groot het risico is op het ontstaan van
decubitus?
Elektronisch patiëntendossier: De patiënt is 75+ en de medewerker kan de
ingevulde GRP terugvinden.
De medische opdrachten zijn geïndividualiseerd per patiënt.
Het zorgplan is correct ingevuld
VERLEENDE ZORG
Verpleegkundige kan aantonen op welke punten de patiënt het zorgpad volgt.
Het zorgplan is correct ingevuld
Alle voor de patiënt relevante verpleegkundige parameters (mogelijk
temperatuur,bloeddruk, bewustzijn, ...) werden gisteren in het
patiëntendossier ingevuld.
Patiëntenproces: Notitie uitgevoerde zorg.
Elk dossier bevat de uitvoering van het verzorgingsplan.
Elk dossier bevat de evaluatie van de verstrekte zorgen.
Afwijkingen ten opzicht van het zorgplan worden benoemd en gerapporteerd

Indien er nu gefixeerde patiënt op de afdeling zijn: (bij deze vraag dienen de
dossiers van alle gefixeerde patiënten nagekeken te worden):
a) Het fixatiefiche is bijgevoegd in het patiëntendossier
b) De gegevens op het fixatiefiche werden ingevuld

Indien er een gefixeerde patiënt op de afdeling ligt, is het formulier ingevuld.

Afwijkingen ten opzicht van het zorgplan worden benoemd en gerapporteerd
Patiëntenproces: Toepassing advies GST.
Patiëntenproces: Multidisciplinair overleg/verslag in dossier.
Indien nodig is de sociale dienst verwittigd, dit is geregistreerd in het
patiëntendossier
PARAFEREN VAN DE GEGEVEN ZORG/OBSERVATIES
Elektronisch patiëntendossier: Alle uitgevoerde handelingen zijn afgetekend in
het patiëntendossier.
Alle uitgevoerde handelingen door verpleegkundigen zijn afgetekend in het
patiëntendossier.

Verantwoordelijke per shift en zorgplanner: de namen van zorgplanner-Nv-Vv-
Lv-Nv moeten ingevuld zijn op het eerste zorgenblad.
Paraferen van de zorg (er wordt ook nagekeken of de nummers voor
specificatie (cf MVG2) ingevuld zijn) (ook OK en spoed).
Het zorgplan is gevalideerd/gehandtekend door de arts
Verantwoordelijke verpl.per shift/paraffenlijst .
Patiëntenproces: Medische opdrachten genoteerd/gevalideerd.
De medische opdrachten zijn gehandtekend door de arts.
De verpleegkundige kan aantonen op welke punten de patiënt het
zorgpad volgt
Bij het plaatsen van een perifeer infuus is de plaatsingsdatum
vermeld in het patiëntendossier
De datum waarop de katheter geprikt werd is vermeld in het patiëntendossier
Bij patiënten die opgenomen zijn op de dienst spoedgevallen en de
dienst intensieve zorgen wordt
- de early warning score ingevuld (EWS)
- de Bradenschaal wordt wekelijks ingevuld
Een voorontslag is aanwezig in het verpleegkundig dossier de dag
dat de patiënt op ontslag gaat
DNR
De gemaakte afspraken betreffende DNR beleid zijn terug te vinden in het
dossier (aantoonbaar).
 Indien een patiënt een DNR-code heeft, dan is dit ingevuld en is dit duidelijk
zichtbaar in het patiëntendossier.
Er is een DNR beleid dat door alle medewerkers is gekend.
De DNR codering wordt adequaat toegepast
De verpleegkundige kan de DNR-code van een patiënt terugvinden in C-
eHealth portal.
ALGEMEEN
De kleurcodes in het dossier worden systematisch toegepast.
De verpleegkundige dossiers zijn niet toegankelijk voor patiënten.

Coördinatie van de zorg
Coördinatie van zorg en dossiers: Alternatieve pten: arts gecontacteerd om 9u.
Patiëntenproces: Dagelijkse doktersronde.
Alle patiënten worden dagelijks door een arts bezocht

De instelling heeft afspraken voor informatieoverdracht tussen de
medewerkers en werkeenheden die bij eenzelfde (zorg)proces zijn betrokken.

De afdeling heeft afspraken met betrekking tot de patiëntenbriefings


Er zijn afspraken ivm de toermomenten van de artsen (aantoonbaar).
Er is een gestandariseerd pijnbeleid op de afdeling (aantoonbaar).
    Ziekenhuis


    AZ Jan Portaels
    AZ Jan Portaels

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
    AZ Jan Portaels

     UZ Brussel
    AZ Jan Portaels
    AZ Jan Portaels
     Jan Yperman
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
   RZ Heilig Hart Tienen
   RZ Heilig Hart Tienen
     UZ Brussel
   RZ Heilig Hart Tienen

      RevArte
     Jan Yperman


 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis

     Jan Yperman


     Jan Yperman
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
  Jessa Ziekenhuis Hasselt

  Jessa Ziekenhuis Hasselt

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel

     AZ Turnhout


     Jan Yperman

 AZ Sint-Maartenziekenhuis


     AZ Turnhout

     Jan Yperman
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo

      RevArte

  Jessa Ziekenhuis Hasselt

  Jessa Ziekenhuis Hasselt  Jessa Ziekenhuis Hasselt  Jessa Ziekenhuis Hasselt

  Jessa Ziekenhuis Hasselt


  Jessa Ziekenhuis Hasselt  Jessa Ziekenhuis Hasselt


      RevArte
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
     UZ Brussel


  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     AZ Turnhout

Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
  Jessa Ziekenhuis Hasselt     AZ Turnhout      RevArte

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo

     UZ Brussel


      RevArte

     AZ Turnhout


     Jan Yperman


     Jan Yperman
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
 AZ Sint-Maartenziekenhuis

     UZ Brussel

     UZ Brussel

  Jessa Ziekenhuis Hasselt     UZ Brussel

     UZ Brussel


 AZ Sint-Maartenziekenhuis
      RevArte
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
     AZ Turnhout


 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
    AZ Jan Portaels
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
  Jessa Ziekenhuis Hasselt


 AZ Sint-Maartenziekenhuis

  Jessa Ziekenhuis Hasselt


 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
                 Items
Informatie aan patiënt
Als een andere zorgverlener de behandeling overneemt, wordt de patiënt
hierover tijdig en duidelijk geïnformeerd en wordt hiervan melding gemaakt
in het dossier (aantoonbaar).
Als er leerlingen, stagiaires en/of co-assistenten betrokken zijn bij de
(zorg)processen, wordt de patiënt hierover tijdig en duidelijk geïnformeerd
en om toestemming gevraagd.
De instelling hanteert de regeling voor het betrekken van patiënten bij
medisch-wetenschappelijk onderzoek, die in ieder geval inhoudt dat de
patiënt deugdelijk is geïnformeerd en met deelname expliciet heeft
ingestemd (aantoonbaar).
Er zijn patiëntenbrochures beschikbaar over het onthaal op de afdeling en
de 3 meest voorkomende inrepen of onderzoeken

Patiëntenbevraging
Ben u tevreden over de geboden zorg? (ook OK, spoed)
Kom je terug naar het JYZ?
Anderen aanraden om te komen
Wachttijd beloproep (< 2min)
Bent u geïnformeerd over de anaësthesie? (OK)
Bent u geïnformeerd over de operatie of de spoedopname? (OK)
Was het OK of spoed personeel vriendelijk en behulpzaam? (OK en spoed)
Stelde het personeel in OK zich voor? (OK)
Wachttijd (spoed).
Nodige informatie gekregen (spoed)?
   Ziekenhuis


AZ Sint-Maartenziekenhuis


AZ Sint-MaartenziekenhuisAZ Sint-Maartenziekenhuis


 Jessa Ziekenhuis Hasselt   Jan Yperman
   Jan Yperman
   Jan Yperman
   Jan Yperman
   Jan Yperman
   Jan Yperman
   Jan Yperman
   Jan Yperman
   Jan Yperman
   Jan Yperman
             Items                  Ziekenhuis
Spoedopname
Medewerkers kunnen benoemen welke verpleegkundige
                               Jessa Ziekenhuis Hasselt
verantwoordelijk is voor de patiënten in de wachtzaal
Aanduiding verantwoordelijke VK (spoed)              Jan Yperman
De hoofdvpk is gegradueerd en heeft minimum 5 jaar
ervaring in de functie (ook op intensieve zorgen of op een
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
dienst voor medische beeldvorming waarin een transversale
axiale tomograaf is opgesteld).
Er zijn permanent ten minste 2 vpk aanwezig, waarvan 1 vpk
met minimum 5 jaar ervaring en de beroepstitel van spoed   AZ Sint-Maartenziekenhuis
en intensieve.
Het team wordt aangepast naargelang de activiteiten van de
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
dienst + 1 mug + 1 ziekenwagen.
Er zijn afzonderlijke en rolstoeltoegankelijke sanitaire
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
installaties voor bezoekers.
Er is een afzonderingskamer voor psychiatrische patiënten.  AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een triagekamer.                    AZ Sint-Maartenziekenhuis
Voldoende stopcontacten zijn aangesloten op de
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
noodstroom.
De medewerkers weten welke stopcontacten op de
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
noodstroom aangesloten zijn.

Er is permanent een minstens halftijds verbonden
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
geneesheer-specialist in de acute geneeskunde aanwezig.

Er kan altijd beroep gedaan worden op een geneesheer-
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
specialist in de inwendige geneeskunde.
Er kan altijd beroep gedaan worden op een geneesheer-
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
specialist in de heelkunde.

Er kan altijd beroep gedaan worden op een geneesheer-
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
specialist in de anesthesie en reanimatie.
Er kan altijd beroep gedaan worden op een geneesheer-
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
specialist in de röntgendiagnose.
Er kan altijd beroep gedaan worden op een geneesheer-
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
specialist in de pediatrie.
Er kan altijd beroep gedaan worden op een geneesheer-
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
specialist in de orthopedie.

Er kan altijd beroep gedaan worden op een geneesheer-
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
specialist in de gynaecologie-verloskunde.
Er kan altijd beroep gedaan worden op een geneesheer-
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
specialist in de otorhinolaryngologie.
Er kan altijd beroep gedaan worden op een geneesheer-
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
specialist in de oftalmologie.
Er kan altijd beroep gedaan worden op een geneesheer-
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
specialist in de neuropsychiatrie of neurologie.
De MUG-oproeper wordt gedragen door een
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
verpleegkundige
De INTERNE MUG-oproeper wordt gedragen door een
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
verpleegkundige
De medewerkers ambulance/MUG dragen
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
veiligheidsschoenen
Veiligheidskledij is beschikbaar voor de medewerkers      Jessa Ziekenhuis Hasselt
De koffers in de ambulance zijn volledig op basis van de
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
inventarislijst
De koffers in de ambulance bevatten geen vervallen
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
producten

De ambulance is zuiver en geeft een opgeruimde indruk     Jessa Ziekenhuis Hasselt
Het MUG-voertuig geen een opgeruimde indruk          Jessa Ziekenhuis Hasselt
Patiënten dragen een oranje identificatiebandje met
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
correcte identificatiegegevens
Observaties (spoed)                         Jan Yperman
Wachtlijst beschikbaar op PC? (spoed)                Jan Yperman
Privacy patiënt wordt gerespecteerd (spoed).            Jan Yperman

Dialyse afdeling
De instellingen aan het toestel zijn volgens het
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
patiëntenorder
Aandachtspunten in CCL zijn steeds gedateerd          Jessa Ziekenhuis Hasselt
Lijst met medicatie die niet mag gegeven worden tijdens
dialyse wordt door elke vpk teruggevonden op Jessanet of in  Jessa Ziekenhuis Hasselt
de klapper

De juiste nier is gemonteerd volgens het patiëntenorder    Jessa Ziekenhuis Hasselt
Opgetrokken medicatie is gelabeld (naam medicatie, datum,
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
patiënt)
Indien voorgeschreven wordt ijzer gegeven           Jessa Ziekenhuis Hasselt
Indien voorgeschreven wordt EPO gegeven            Jessa Ziekenhuis Hasselt
Bij het aan- en afsluiten draagt de vpk handschoenen en een
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
masker
De leidingen worden zo gehangen dat er geen tractie
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
mogelijk is op de fistelnaalden
De leidingen mogen in geen enkel geval worden
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
vastgehouden door de patiënt
De patiënt heeft een vaatfiche                 Jessa Ziekenhuis Hasselt
De vaatfiche is up to date (de foto is naar de realiteit)   Jessa Ziekenhuis Hasselt
Er wordt rekening gehouden met de 15'' droogtijd van
                                Jessa Ziekenhuis Hasselt
Hibitane ®
De fistelarm of katheter is zichtbaar tijdens dialyse     Jessa Ziekenhuis Hasselt
Bij het aan- en afsluiten heeft de vpk aandacht voor
                                 Jessa Ziekenhuis Hasselt
handhygiëne
Indien voorgeschreven wordt heparine gebruikt als
                                 Jessa Ziekenhuis Hasselt
katheterslot ipv citraat

In het dossier is de datum van plaatsing katheter vermeld    Jessa Ziekenhuis Hasselt
Bij nieuw geplaatste katheters is de datum van verwijdering
                                 Jessa Ziekenhuis Hasselt
draadjes vermeld in CCL

Normen A-dienst
Er is 1 hoofdvpk voor max. 30 bedden.              AZ Sint-Maartenziekenhuis

De bestaffing bestaat uit minstens 11 VTE, waarvan 6
verplegers en 5 overige (waarvan minstens 2 met een
diploma van verpleger, arbeidstherapeut, opvoeder of
psychologisch assistent, ofwel met een brevet van verpleger
of verpleegassistent, en de overige met een brevet van
gezins- en sanitaire hulp of met een opleiding aangepast aan
de noden van de afdeling), en 3 verzorgenden.          AZ Sint-Maartenziekenhuis
Tijdens de nacht zijn er steeds 2 personeelsleden waarvan 1
vpk aanwezig.                          AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een overzicht van de verschillende
therapiemogelijkheden aanwezig op de afdeling.         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Als de afdeling bestaat uit meer dan 1/4
gemeenschappelijke kamers, dan is er op de afdeling een
onderzoekskamer.                        AZ Sint-Maartenziekenhuis
De deuren van de wc's en badkamers gaan naar buiten
open.                              AZ Sint-Maartenziekenhuis
De veiligheidssluitingen van de deuren van de wc's en
badkamers kunnen van buitenaf bediend worden          AZ Sint-Maartenziekenhuis

De vensters zijn voorzien van veiligheidsinrichtingen die
verluchting slechts in beperkte mate mogelijk maken       AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn lokalen voor individuele therapie + materiaal      AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn lokalen voor groepstherapie + materiaal         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn lokalen met uitrusting voor artsen           AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn lokalen met uitrusting voor psychologen         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn lokalen met uitrusting voor maatschappelijke
medewerkers                           AZ Sint-Maartenziekenhuis
De lokalen voor individuele therapie, groepstherapie, artsen,
psychologen en maatschappelijke medewerkers zijn
aangeduid                            AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn observatiekamers voor het afzonderen van onrustige
patiënten                            AZ Sint-Maartenziekenhuis
De observatiekamers voor onrustige patiënten voldoen aan
de inrichtingsvoorwaarden                    AZ Sint-Maartenziekenhuis

Normen SP-dienst
Er is 1 hoofdvpk voor max. 30 bedden.              AZ Sint-Maartenziekenhuis
0.5 VTE kinesist per 30 bedden.                  AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is altijd een gebreveteerd of gegradueerd
verpleegkundige aanwezig.                     AZ Sint-Maartenziekenhuis
Sp-loco : 8 VTE verpleegkundigen waarvan 5 gegradueerde
vpk en 6 FTE verzorgend personeel.                AZ Sint-Maartenziekenhuis

Sp-cardio-pulmonair : 8 VTE verpleegkundigen waarvan 5
gegradueerde vpk en 7 FTE verzorgend personeel.          AZ Sint-Maartenziekenhuis

Sp-loco : 2 FTE ergotherapeut. of Logopedist of paramedicus.   AZ Sint-Maartenziekenhuis
Sp-cardio-pulmonair : 1 FTE ergotherapeut of Logopedist of
paramedicus.                           AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er kan beroep worden gedaan op een psycholoog.          AZ Sint-Maartenziekenhuis

De toiletten zijn dichtbij de kamers en oefenlokalen.       AZ Sint-Maartenziekenhuis
De oppervlakken zijn vlak.µ                    AZ Sint-Maartenziekenhuis
De procedure ter preventie van decubitus wordt toegepast
(aantoonbaar).                          AZ Sint-Maartenziekenhuis

Het materiaal ter preventie van decubitus is beschikbaar.     AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn voldoende leuningen en handgrepen.            AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn voldoende rustplaatsen.                  AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn voldoende O2- en aspiratie-installaties.         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een verbandlokaal.                     AZ Sint-Maartenziekenhuis

De mogelijkheden of eisen bij ontslag (naar huis of instelling)
worden vooraf geëvalueerd (aantoonbaar).             AZ Sint-Maartenziekenhuis

Er wordt een programma met speciale behandelingen en
revalidatiemogelijkheden gevolgd (aantoonbaar).          AZ Sint-Maartenziekenhuis

Bij opname wordt een tijdschema voor de behandeling van
de patiënt opgesteld (aantoonbaar).                AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er wordt regelmatig een verslag gemaakt over de evolutie
van de patiënt, getoetst aan het tijdschema bij opname
(aantoonbaar).                          AZ Sint-Maartenziekenhuis

Normen D - dagziekenhuis
Er zijn wachtkamers.                       AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn kleedhokjes.                       AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn onderzoeksruimten.                    AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een schriftelijke procedure pré - op onderzoeken
(aantoonbaar).                          AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een schriftelijke procedure post - op verzorging
(aantoonbaar).                          AZ Sint-Maartenziekenhuis

Er is een schriftelijke procedure ontslag (aantoonbaar).     AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn schriftelijke opnamecriteria (aantoonbaar).        AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een schriftelijke procedure voor ongeplande
overnachting in het ziekenhuis (aantoonbaar).           AZ Sint-Maartenziekenhuis
De behandelend arts wordt bij opname en ontslag van de
patiënt verwittigd ( aantoonbaar).               AZ Sint-Maartenziekenhuis
Tijdens de openingsuren is er een administratief
medewerker aanwezig.                      AZ Sint-Maartenziekenhuis
Permanentie van ten minste 1 gegradueerde vpk is
verzekerd.                           AZ Sint-Maartenziekenhuis
De bovenstaande vpk is aan de afdeling verbonden.       AZ Sint-Maartenziekenhuis
De bovenstaande vpk wordt bijgestaan door een bijkomende
gegradueerde vpk in functie van de reële bezetting.(1/800
forfaits)                           AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een permanentie van anesthesist tot de laatste patiënt
ontslagen is.                         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Bij ontslag is er een schriftelijk rapport van een arts
voorhanden (aantoonbaar).                   AZ Sint-Maartenziekenhuis
Het schriftelijk rapport bij ontslag wordt doorgestuurd naar
de behandelende arts.                     AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is 1 bad of stortbad per 30 bedden.             AZ Sint-Maartenziekenhuis

Normen E-dienst
Er kan op elk ogenblik O2 worden toegediend.          AZ Sint-Maartenziekenhuis

Er kan op elk ogenblik een reanimatie worden uitgevoerd.    AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er kan binnen een zo kort mogelijke tijd bloed worden
toegediend.                          AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een lokaal voor de bereiding van de zuigfles.      AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn kindvriendelijke aanpassingen die verhinderen dat
kinderen kunnen weglopen.                   AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een functieomschrijving van spelbegeleiding
beschikbaar (aantoonbaar).                   AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een functieomschrijving van psychosociale begeleiding
aanwezig (aantoonbaar).                    AZ Sint-Maartenziekenhuis

Psychosociale begeleiding is voorzien (aantoonbaar).      AZ Sint-Maartenziekenhuis
Multidisciplinaire bespreking van de patiënt met aantoonbar
verslag.                            AZ Sint-Maartenziekenhuis
Kindvriendelijk beleid is aantoonbaar.             AZ Sint-Maartenziekenhuis
Rooming-in is mogelijk.                    AZ Sint-Maartenziekenhuis
Het pijnprotocol bij kinderen is beschreven en wordt
gevolgd.                            AZ Sint-Maartenziekenhuis

Er is een onthaalbrochure van de afdeling (aantoonbaar).    AZ Sint-Maartenziekenhuis

Normen M-dienst
Het reglement van N* is aanwezig en geafficheerd
(aantoonbaar).                         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een protocol voor de geneesheer verantwoordelijk voor
de werking van de dienst ( aantoonbaar).            AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een protocol voor het voorafgaand overleg tussen de
bevallingsverantwoordelijke en de pediater bij een intra-
uterien transfer ( aantoonbaar).                AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een protocol voor de aanwezigheid van een pediater
met bijzondere ervaring in de neonatologie in de
onmiddellijke nabijheid van de verloskamer voor en tijdens
risicobevallingen.                      AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een protocol voor het beschikbaar houden van het
nodige medische instrumentarium in de reanimatiekamer (
aantoonbaar).                         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een protocol voor het tijdig waarschuwen van de NIC
van zodra extra-uterien transfer noodzakelijk blijkt. Het
transportteam is al ter plaatse bij de geboorte (
aantoonbaar).                         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een protocol voor het onderzoeken door een pediater
van elke pasgeborene zo snel mogelijk na de geboorte
(aantoonbaar).                        AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een protocol voor het onderwerpen van perinatale
sterfgevallen aan een autopsie, onder meer rekening
houdende met juridische beletselen en geloofsovertuiging (
aantoonbaar).                         AZ Sint-Maartenziekenhuis

Er is een protocol voor de bijzondere bespreking en
evaluatie van elk geval van perinatale sterfte en ernstige
perinatale morbiditeit. Het verslag wordt opgenomen in het
medisch dossier van moeder en kind (aantoonbaar).       AZ Sint-Maartenziekenhuis

Er is een protocol voor de organisatorische maatregelen die
de kwaliteit en de continuïteit van de medische
zorgverlening ook na het ziekenhuisverblijf verzekeren,
onder meer het verslag naar de doorverwijzende arts.     AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er kan op ieder ogenblik beroep gedaan worden op een
geneesheer in de gynecologie, anesthesie en pediatrie (
aantoonbaar).                         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Lijst van de geneesheren met wachtdienstis aanwezig +
raadpleegbaar ( aantoonbaar).                 AZ Sint-Maartenziekenhuis
Reglement van orde voor de verloskamer is aanwezig (
aantoonbaar).                         AZ Sint-Maartenziekenhuis

Er is een huishoudelijk reglement met daarin de formele
afspraken tussen artsen en vroedvrouwen (aantoonbaar).    AZ Sint-Maartenziekenhuis

Er is een huishoudelijk reglement met daarin de formele
afspraken betreffende een spoedsectio (aantoonbaar).     AZ Sint-Maartenziekenhuis
Bevallingsregister is aanwezig                AZ Sint-Maartenziekenhuis
Voorwaarden tot de toegang van personen in de
vershillende lokalen zijn beschreven (aantoonbaar).      AZ Sint-Maartenziekenhuis

Afspraken i.v.m. het vervoer van pasgeborenen is
beschreven (binnen& buiten het ziekenhuis)(aantoonbaar).   AZ Sint-Maartenziekenhuis
Het borstvoedingsbeleid is aanwezig en beschreven
(aantoonbaar).                        AZ Sint-Maartenziekenhuis
Normen G-zorgprogramma
Als de afdeling bestaat uit meer dan 1/4
gemeenschappelijke kamers, dan is er op de afdeling een
onderzoekskamer.                        AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een gesprekslokaal.                    AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een eetzaal.                       AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een zitzaal.                       AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een verbandlokaal.                    AZ Sint-Maartenziekenhuis

Er is een therapiezaal voor gemeenschappelijke oefeningen.   AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een badkamer met hooglaag bad.              AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn rustplaatsen in de gang.                AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn leuningen die de patiënten helpen zich op de afdeling
te verplaatsen.                         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn leuningen in de sanitaire voorzieningen.        AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn geen oneffenheden van de vloeren.            AZ Sint-Maartenziekenhuis
Slipgevaar wordt verhinderd.                  AZ Sint-Maartenziekenhuis
Het sanitair is rolstoeltoegankelijk.              AZ Sint-Maartenziekenhuis

Normen IC
Per 6 bedden zijn er permanent minstens 2 vpk aanwezig,
waarvan minstens 1 gegradueerde vpk in intensieve zorg en
spoed (of gebreveteerde vpk met 5 jaar ervaring in de dienst
sinds 1998).                          AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een ruimte voor de apparatuur.              AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een ruimte om gebruiksgoederen op te bergen.       AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een ruimte voor linnen.                  AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een ruimte voor vuil linnen en materieel.         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een dienst- of verdeelkeuken.               AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er zijn afzonderlijke sanitaire voorzieningen voor het
personeel.                           AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een bureau voor het medisch team.             AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een bureau voor het verpleegkundig team.         AZ Sint-Maartenziekenhuis
Er is een vergader- en/of ontspanningsruimte voor het
personeel.                           AZ Sint-Maartenziekenhuis

Er is (op of buiten de dienst) een rustruimte voor de arts.   AZ Sint-Maartenziekenhuis

Er is een wachtzaal met opvangmogelijkheid voor bezoekers.   AZ Sint-Maartenziekenhuis
De minimum capaciteit bedraagt 6 bedden.            AZ Sint-Maartenziekenhuis
Iedere patiënt kan visueel bewaakt worden.           AZ Sint-Maartenziekenhuis

In de nabijheid van de patiënt is er handwasmogelijkheid.    AZ Sint-Maartenziekenhuis
Per 6 bedden is er 1 isoleerkamer met sas.           AZ Sint-Maartenziekenhuis

Normen CSA
Opslaglokaal :
- ingang- en uitgangsas
- niet in contact met de buitenlucht
- zo weinig mogelijk in het zonlicht
- geen condensatie of vochtigheid
- de vloer is glad, ondoordringbaar en onbeschadigd
- hulpmiddelen staan vrij van de vloer, wand en plafond
- hulpmiddelen zijn alleen in primaire en/of
distributieverpakking opgeslagen
- transportverpakking is verwijderd
- rekken/kasten zijn gemakkelijk te reinigen
- rekken/kasten zijn schoon en droog
- FIFO systeem wordt gebruikt                 AZ Sint-Maartenziekenhuis
Materiaal wordt besteld ten vroegste 10 werkuren voor het
wordt gebruikt.                        AZ Sint-Maartenziekenhuis
Van leenmateriaal is er een inventaris in de taal van de
gebruiker aanwezig (aantoonbaar).               AZ Sint-Maartenziekenhuis
Het traceersysteem voor het opvolgen van het materiaal
wordt toegepast (aantoonbaar).                AZ Sint-Maartenziekenhuis

Normen operatiekwartier
Omkleedprocedure wordt gevolgd.                   Jan Yperman
OK-deuren zijn dicht tijdens de operatie.              Jan Yperman
Wrong site formulier is in orde.                  Jan Yperman
Peroperatieve parameters genoteerd?                 Jan Yperman
Postoperatieve parameters en observaties (recovery)
                                  Jan Yperman
genoteerd?
Pre-op checklist: alle rubrieken ingevuld.            RZ Heilig Hart Tienen
Pre-op checklist: alle rubrieken geparaffeerd.          RZ Heilig Hart Tienen
Het OK reglement is aanwezig (aantoonbaar).          AZ Sint-Maartenziekenhuis
Het OK schema is beschikbaar (aantoonbaar).          AZ Sint-Maartenziekenhuis

De permanentie van de CSA is duidelijk (aantoonbaar).     AZ Sint-Maartenziekenhuis

Het traceersysteem voor de setten wordt toegepast.      AZ Sint-Maartenziekenhuis
De procedure voor hersterilisatie van wegwerpmateriaal
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
wordt toegepast.
De richtlijnen voor snelsterilisatie worden toegepast
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
(aantoonbaar).
Er is een protocol voor de controle van de sterilisatie- en
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
beademingsmachines.
De afspraken over het leeninstrumentarium worden
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
toegepast (aantoonbaar).
Er worden voorzorgen genomen tegen ontploffing van
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
verdovende gassen.
De procedure voor het reinigen van endoscopen en ander
                               AZ Sint-Maartenziekenhuis
consultatiemateriaal wordt toegepast.
Er zijn afspraken betreffende de opvang van kinderen.     AZ Sint-Maartenziekenhuis
Schoonmaak
De schoonmaakster draagt handschoenen bij het
                               Jessa Ziekenhuis Hasselt
schoonmaken met een doek
Er staat een flacon Alcogel op de werkwagen van de
                               Jessa Ziekenhuis Hasselt
schoonmaakster
Het weekoverzicht, aanwezig op de werkwagen, is ingevuld   Jessa Ziekenhuis Hasselt
Er staan geen bekers of tassen met drank op de werkwagen,
                               Jessa Ziekenhuis Hasselt
een flesje met dop mag wel
Indien er een patiënt in isolatie ligt, is een formulier
                               Jessa Ziekenhuis Hasselt
"melding besmette kamer" aanwezig op de deur
De hoogte van de steel van het stofwisapparaat is ingesteld
                               Jessa Ziekenhuis Hasselt
op kin- of neushoogte
De werkwagen heeft een opgeruimde indruk           Jessa Ziekenhuis Hasselt
                  Items
Identificatie van de zorgverlener/Voorkomen van de zorgverlener
ID-badge wordt leesbaar gedragen.
Elke medewerker van de afdeling draagt zijn badge zichtbaar.

Medewerkers zijn identificeerbaar via hun personeelsbadge die ze op zich dragen.
Aanwezige studenten zijn identificeerbaar op de afdeling

Kennis procedures
De medewerkers kunnen relevante info opvragen via het intranet.

De verpleegkundige vindt de procedures van ziekenhuishygiëne terug in Infoland.
Kan de medewerker het decontaminatieschema MRSA terugvinden?

De verpleegkundige kan een geldige procedure terugvinden
Medewerker kan alle nodige procedures snel
terugvinden (bv. decubitus).

De medewerker kan de procedures terugvinden (procedureboek en/of intranet).

De medewerker weet de papieren versies van de informatiebrochures voor
patiënten te vinden op de afdeling (vallen, MRSA, diabetes), en kan deze voorraad
indien nodig aanvullen.
De medewerker kent de procedure mbt het beëindigen van het verblijf in het
ziekenhuis zonder toestemming van de behandelend arts.
De medewerker weet wat er moet gebeuren bij een arbeidsongeval.
De medewerker kent de vier kernzinnen van de missie van het verpleegkundig
departement.
De medewerker kent het zorgmodel en het organisatiemodel van het
verpleegkundig departement.
‘Voeding’ is een indicator die wordt opgevolgd in het kader van kwaliteit. De
medewerker weet hoe deze indicator geregistreerd wordt.
Het pluridisciplinair geriatrisch handboek ligt op een zichtbare plaats ter inzage
voor patiënten en bezoekers.
De verpleegkundige kan de productinformatie van Mepilex (wondzorg) in infoland
terugvinden.
De verpleegkundige kan een geldige procedure terugvinden
Medewerkers kunnen het opleidingsplan van de afdeling tonen
Medewerkers kunnen de vormingskalender vinden op Jessanet
De medewerker kan vier patiëntenrechten opsommen.
De medewerker kan 4 rechten van de patiënt opsommen.

De wachtregeling van de artsen is gekend door de medewerkers van de afdeling.
De medewerker kan een bijscholingsaanvraag voor een goedgekeurde externe
bijscholing invullen.

Kennis van procedures bij kritieke situaties
Infrastructuur/materialen/localisatie
De medewerkers weten wat op het circuit van de noodstroom aangesloten is.
(spoedopname)
De hoofdverpleegkundige kent de stroompunten die werken op de noodstroom
(aantoonbaar).
De plaats van het reanimatiemateriaal is gekend.
De medewerker kan de evacuatieplaats bij brand of ramp tonen
De medewerker kan de evacuatieplaats bij brand of ramp tonen
De medewerker kent de vluchtwegen.
De medewerker kan het type brandblusapparaat (schuimblusser, CO2-blusser of
poederblusser) herkennen
Locatie aspiratietoestel is gekend door de medewerker.
Procedures
De medewerker vindt het rampenplan terug op de afdeling.

De medewerker kan de brandblusapparaten aanduiden op de afdeling/dienst.

De medewerker kan de actiekaart bij brand vinden
De medewerker vindt de actiekaart van het nood- en interventieplan terug op de
afdeling.
De medewerker kan de actiekaart bij brand vinden
Oproepen
De medewerker kent het intern telefoonnummer voor noodgevallen.
De medewerker kent het rea-nummer.
De medewerker kent het brandnummer.
De medewerker kent het noodnummer bij brand
De medewerker kent het noodnummer bij brand
Opleiding
De verpleegkundinge heeft de afgelopen 12 maanden een reanimatie-opleiding
gevolgd
Heeft u in de afgelopen 2 jaar een cursus reanimatie gevolgd?
De verpleegkundige kent de diverse stappen van de BLS-reanimatie.


Melden
De verpleegkundige kan een valincident melden
De medewerker kan een (bijna-)incident melden.
De verpleegkundige kan een identificatie-incident melden
Medewerkers weten hoe incidenten en bijna-incidenten moeten geregistreerd
worden
Medewerkers weten hoe incidenten en bijna-incidenten geregistreerd moeten
worden

Hoofdverpleegkundige
Hoofdverpleegkundige: Kwaliteitsprojecten worden opgezet (aantoonbaar).

Hoofdverpleegkundige: Informatie betreffende de kwaliteitsprojecten is
raadpleegbaar door de medewerkers (aantoonbaar).
Hoofdverpleegkundige: Er worden regelmatig functioneringsgesprekken gepland (
aantoonbaar).
Hoofdverpleegkundige: Er is een inscholingsplan voor nieuwe medewerkers
(aantoonbaar).
Hoofdverpleegkundige: De startersmap voor nieuwkomers wordt gebruikt
(aantoonbaar).
Hoofdverpleegkundige: Er is een taakomschrijving voor ieder type medewerker
dat op de afdeling werkzaam is (aantoonbaar).
Hoofdverpleegkundige: Er is een afspraak rond minimumbestaffing voor de
afdeling (aantoonbaar).
Hoofdverpleegkundige: Er wordt een systeem van patiëntenidentificatie
toegepast (aantoonbaar).
Hoofdverpleegkundige: Er is een methode om aan patiëntenvoorlichting te
doen(aantoonbaar).
Hoofdverpleegkundige: Er is een systeem om patiëntentevredenheid te meten
(aantoonbaar).
Hoofdverpleegkundige: Er is opvolgsysteem betreffende de resutaten van
patiëntentevredenheid metingen (aantoonbaar).
Hoofdverpleegkundige: Er is een afzonderlijke afvalstroom voor vertrouwelijke
documenten (aantoonbaar).
De hoofdverpleegkundige kent de stroompunten die werken op de noodstroom
(aantoonbaar).
De hoofdverpleegkundige kan 60 uur opleiding / 4 jaar aantonen.
             Ziekenhuis
n de zorgverlener
             AZ Jan Portaels
              AZ Turnhout
           Jessa Ziekenhuis Hasselt
              UZ Brussel
           Jessa Ziekenhuis Hasselt          AZ Sint-Maartenziekenhuis

             AZ Turnhout

           Jessa Ziekenhuis Hasselt
              UZ Brussel

             AZ Jan Portaels


               RevArte


               RevArte

               RevArte
               RevArte

               RevArte

               RevArte

               RevArte


               RevArte

             AZ Turnhout
              UZ Brussel
           Jessa Ziekenhuis Hasselt
           Jessa Ziekenhuis Hasselt
               RevArte
              AZ Turnhout

          AZ Sint-Maartenziekenhuis

               RevArte
          AZ Sint-Maartenziekenhuis
AZ Sint-Maartenziekenhuis
    AZ Turnhout
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
    UZ Brussel
    AZ Turnhout
   AZ Turnhout
   AZ Jan Portaels

     RevArte
     RevArte
    AZ Turnhout
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
    UZ Brussel

   AZ Turnhout
    UZ Brussel

     RevArte
    AZ Turnhout
    AZ Turnhout
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
    UZ Brussel

 Jessa Ziekenhuis Hasselt
    UZ Brussel
    AZ Turnhout
    AZ Turnhout   AZ Turnhout
    RevArte
   AZ Turnhout
    UZ Brussel

 Jessa Ziekenhuis Hasselt
AZ Sint-Maartenziekenhuis

AZ Sint-Maartenziekenhuis

AZ Sint-Maartenziekenhuis

AZ Sint-Maartenziekenhuis
AZ Sint-Maartenziekenhuis

AZ Sint-Maartenziekenhuis

AZ Sint-Maartenziekenhuis

AZ Sint-Maartenziekenhuis

AZ Sint-Maartenziekenhuis

AZ Sint-Maartenziekenhuis

AZ Sint-Maartenziekenhuis

AZ Sint-Maartenziekenhuis

AZ Sint-Maartenziekenhuis
AZ Sint-Maartenziekenhuis
                 Items
Informatieveiligheid
Geen rondslingerende briefingdocumenten.
Geen openstaande applicaties op de E-toerkarren.
Elektronisch patiëntendossier: Iedere medewerker heeft een eigen login in
het EPD.
Beroepsgeheim: Toegankelijkheid patiëntgegevens(dossiers,
computers,lokalen).
Privacy: EVD niet open in de gang.
Er is geen patiëntgerelateerde informatie (papier of elektronisch) open op de
verpleegafdeling aanwezig (privacy)
Staat op het moment van de Check it Out C2M of C-eHealth portal open
zonder een bevoegd persoon achter de computer?
Dossiers zijn veilig opgeborgen zodat ze niet toegankelijk zijn voor
onbevoegden
Bij het verlaten van de werkplek wordt het beeldscherm van de computer
geblokkeerd
Alle patiëntgerelateerde documenten beschikken over een
identificatieklever
Elk document is voorzien van een identificatieklever/patiëntenetiket.

Patiëntenklever: Op ieder blad van het patiëntendossier, recto en verso,
moet de naam van de patiënt en zijn geboortedatum terug te vinden zijn.
Elk dossier bevat de identificatiegegevens.

Vluchtwegen/veiligheid/ nooduitgang
De nooduitgangen zijn vrij.
Algemene veiligheid: Vrije vluchtweg.
Vluchtwegen zijn vrij van obstakels.
Alle branddeuren en nooduitgangen zijn vrij
Er is een vrije doorgang op de gang
De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven
Er is een vrije doorgang op de gang
De vluchtwegen zijn vrij van obstakels
Brandblusapparaten en brandhaspels zijn vlot toegankelijk
De blusmiddelen en handbrandmelders (hamer) zijn duidelijk aangegeven en
goed bereikbaar
Er vindt jaarlijks een ontruimingsoefening plaats
Het actueel ontruimingsplan is aanwezig
Algemene veiligheid: Actiefichen/brandalarm.

Afdeling
Infrastructuur
Er is 1 bad of stortbad per 30 bedden.
Het sanitair is rolstoeltoegankelijk.
Er is 1 bedpanwasser per 30 bedden.
Er is 1 wc per 10 patiënten.
Er is 1 wastafel per 2 patiënten.
Gemaakte afspraken
De staande orders zijn aanwezig op de afdeling en raadpleegbaar.
De procedures zijn aanwezig op de afdeling en raadpleegbaar.
Patiëntveiligheid: Wachtlijst R/ geneesheer te vinden.
De afgedrukte telefoonlijst is ouder dan 3 maanden
Er zijn geen procedures ouder dan 24h te vinden op de afdeling afgeprint
vanuit intranet
Het jaarverslag is aanwezig op de afdeling en toegankelijk voor de
medewerkers.
In het toezichtboek zitten minstens twee formulieren inzake:
- arbeidsongeval
- aanvraag bloedtransfusie
- aangifte overlijden
Wordt de vakantieregeling gevolgd:
Worden de verlofdagen zoals afgesproken in de vakantieregeling
opgenomen (ook OK en spoed).
Uurrooster is op tijd bekend:
Tijdens de controleperiode wordt tijdens de eerste week van de maand
gekeken of het uurrooster al gekend is voor de daaropvolgende maand (ook
OK en spoed).
De dect-toestellen zijn meegenomen door de medewerkers.
Aantal ongelezen emails.
Er is altijd een gebreveteerd of gegradueerd verpleegkundige aanwezig.
De arts(en) nemen deel aan multidisciplinair overleg ivm de behandeling van
patiënten (aantoonbaar).
De arts(en) nemen deel aan overleg ivm beleid /sturing van de afdeling
De parafenlijst dient direct terug te vinden zijn op de afdeling en up to date
(=de parafenlijst dient te kloppen met de verpleegkundigen die op het
controlemoment op het uurrooster staan). Enkel te controleren in januari en
september (ook OK en spoed).

Alle huidige medewerkers zijn opgenomen in de parafenlijst.

Orde en netheid
Afdeling is schoon, geen zichtbaar vuil.
Orde van de voorraad (ook OK en spoed).
Orde van de propere utility.
Orde van de vuile utiliy.
Orde verpleegpost, spoedboxen (spoed).
Hygiëne: Orde/netheid afdeling(berging, rollend materiaal,verzorgingskar,
verpleegstation).
De toetsenborden van de computers zijn hygiënisch onderhouden

Stockage materialen
Steriele materialen
De vervaldatum op steriele verpakkingen is niet overschreden
De verpakking van steriele sets is intact
Geen stockage van steriel medisch materiaal op normaal niet voorziene
locatie (bv. vensterbanken).
Geen stockage van steriel medisch materiaal met beschadigde verpakking.

De vervaldatum op steriele verpakkingen is niet overschreden

Geen aanwezigheid van vervallen steriel medisch materiaal.

Instrumentensets zijn niet gestapeld

Data op steriele sets lopen op van vooraan in de kast naar achteraan (FIFO-
principe)
Geen gemeenschappelijk gebruik van steriel medisch materiaal (zalven,
verbanden, ...).
De verpakking van steriele sets is intact
Instrumentensets zijn niet gestapeld
Niet-sterielen materialen
De zuurstofflessen zijn correct gestockeerd. Dit houdt in dat ze niet om
kunnen vallen.
O² flessen zijn goed geïnstalleerd (= op de juiste plaats, dicht en vol, niet in
het rood)
Linnen
Op de linnenkar scheiding tussen zuiver linnen en vuil linnen.
Zuiverheid van de linnenkar.
Algemene netheid van de linnenkamer.
Er ligt vuil linnen op de grond.
Er ligt vuil linnen op de grond.
Er ligt proper linnen op de kar waarin de zakken voor het vuil linnen hangen.

Scheiding proper/vuil
Hygiëne: Scheiding zuiver/vuil/ gesloten deur berging.
Recubox < 75% vol.

Gebruikt instrumentarium wordt afgesloten bewaard

Varia
Geen rondslingerende dozen in de gangen en lokalen.
Algemene veiligheid: Plaatsing rollend materiaal.
De schoonmaakmiddelen zijn opgeborgen wanneer ze niet in gebruik zijn.
Geen stockage op de grond van verpleegmaterialen voorzien voor gebruik in
het patiëntenbed.
Zuiverheid van kasten en laden.
De kaartjes van het leeg-vol-systeem zijn correct omgedraaid wanneer de
stock leeg is
Materiaal: Leegvolprincipe wordt goed toegepast (ook OK en spoed).


Kar
Alle karren staan langs één zijde van de gang.
Karren aan één kant van de gang.
De karren staan aan dezelfde kant van de gang.
De medicatiekarren zijn proper. Dit houdt in dat er geen stof en geen
vlekken op de medicatiekarren zit.
De medicatiekar is proper (geen stof en geen vlekken).
Orde verzorgingskar (ook OK en spoed).
- Is er een inhoudslijst aanwezig in de kar?
- Ligt het materiaal op de juiste plaats?
- Ligt de kar niet overvol of dubbele zaken (vb. 2 naaldcontainers)
- Is de kar visueel in orde?
Orde op de verzorgingskar.
Zuiverheid van de verzorgingskar.
De verzorgingskar is aangevuld en op orde
Er zijn afspraken over de orde en netheid van de verbandkar en medicatiekar
(periodieke reiniging, aanvulling,….)

Op de verzorgingskarren zijn vervallen producten terug te vinden.


Toiletten
Openbare toiletten: Algemene netheid van het toilet.
Personeelstoilet: Algemene netheid van het toilet.

Kamer patiënt
Inrichting
De kamers zijn voorzien van alle nodige materiaal en
dit is in orde.

Patiëntenkamer: Aanwezigheid van toiletpapier, vuilbakje, toiletborstel.
Privacy: Aanwezigheid/gebruik tussenbedgordijnen.
Privacy: Sluiten deuren pat.kamers.
Snoeren/stekkerblokken zijn veilig weggeborgen
De kamer is vrij van obstakels (valpreventie)
Op het einde van het bed is een bedkaartje aanwezig dat correct en leesbaar
is
Op de kamer van de patiënt is geen voorbereide ziekenhuismedicatie
aanwezig
Orde en netheid
Kamer opgeruimd.
Patiëntenkamer: Reinheid van bed, bedtrekker, nachtttafeltje, koelkast.
Patiëntenkamer: Algemene netheid van de kamer.
Patiëntenkamer: Reinheid van telefoon, bedbel, afstandsbediening tv.
Patiëntenkamer: Reinheid van toilet, lavabo en toiletruimte.
Patiëntenkamer, badkamer: Geen aanwezigheid van stukken zeep en natte
handdoeken.
Patiëntenkamer, badkamer: Netheid van bad/douche.
Patiëntenkamer, badkamer: Algemene netheid van de badkamer.
Installeren materialen voor de patiënt
Indien onrusthekkens naar boven zijn, is deze vorm van vrijheidsbeperking
gedocumenteerd in het patiëntendossier
Bij gebruik is de voorzettafel correct op de relaxzetel geplaatst
Bedden staan in de laagste stand.
Het bed staat in de laagste stand of het bedhekken staat omhoog
Een niet-mobiele patiënt beschikt over een beker/kan met water in zijn
nabijheid
Bel
Beloproep binnen handbereik patiënt.
Patiënten hebben de bel binnen handbereik.
De patiëntenbel is toegankelijk voor de patiënt
De patiëntenbel is binnen het bereik van de patiënt
Bel binnen bereik.
Het oproepsysteem ligt binnen handbereik van de patiënt.
Het oproepsysteem ligt binnen handbereik van de patiënt.
Alle oproepsystemen functioneren.

Medische apparatuur
Elke medische apparatuur heeft een identificatiesticker
Op elk toestel hangt een sticker met vermelding van de datum van de
volgende onderhoudsbeurt
Elke medische apparatuur heeft een identificatiesticker
Gebruikshandleidingen zijn beschikbaar op de afdeling
Toestellen zijn proper en hygiënisch genoeg voor gebruik
Toestellen, bedden en rolwagens zijn proper en hygiënisch voor gebruik
Zuiverheid van verpleegmaterialen : bloeddrukmeters, stethoscopen,
knelbanden, glucometers, saturatiemeters, thermometers, infuuspompen,
toiletstoelen, …

Vermijden prikongevallen
Naalden niet recappen.
Naaldcontainers in orde: (ook OK en spoed)
- Zitten de juiste zaken in het juiste recipiënt?
- Zijn de recipiënten niet overvol geladen?
Aanwezigheid van een naaldcontainer op volgende locaties:
- verpleegposten
- ruimtes voor medicatiebereiding
- spoelruimtes
- onderzoekskamers
- verzorgingskarren
Beschikbare naaldcontainers zijn niet overvuld.
De naaldencontainer is voor minder dan 75% vol en is goed afgesloten

De naaldcontainer zit te vol (>75% gevuld).
De naaldcontainers zitten te vol (< 75%).
Naaldcontainer < 75% vol.
Algemene veiligheid: Sharp container( situatie, inhoud, vulling,sluiting).
    Ziekenhuis

    AZ Jan Portaels
    AZ Jan Portaels
      RevArte

Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo

   RZ Heilig Hart Tienen
  Jessa Ziekenhuis Hasselt

     AZ Turnhout

     UZ Brussel

     UZ Brussel
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel
     AZ Turnhout


     Jan Yperman

 AZ Sint-Maartenziekenhuis     AZ Turnhout
      Revarte
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
    AZ Jan Portaels
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel
     UZ Brussel
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel
     UZ Brussel
     UZ Brussel
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis

 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
     AZ Turnhout
  Jessa Ziekenhuis Hasselt

 AZ Sint-Maartenziekenhuis


      RevArte     Jan Yperman     Jan Yperman


      RevArte
    AZ St.-Dimpna
 AZ Sint-Maartenziekenhuis

 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis


     Jan Yperman


     AZ Turnhout    AZ Jan Portaels
     Jan Yperman
     Jan Yperman
     Jan Yperman
     Jan Yperman
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo

     UZ Brussel
     UZ Brussel
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
 AZ Sint-Maartenziekenhuis

 AZ Sint-Maartenziekenhuis
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel
 AZ Sint-Maartenziekenhuis

  Jessa Ziekenhuis Hasselt

  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
     UZ Brussel
     UZ Brussel


     AZ Turnhout

     UZ Brussel


 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
      RevArte
     AZ Turnhout
     AZ Turnhout


Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
    AZ St.-Dimpna
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     UZ Brussel

    AZ Jan Portaels
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
     AZ Turnhout

 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
  Jessa Ziekenhuis Hasselt

     Jan Yperman    AZ Jan Portaels
     Jan Yperman
     AZ Turnhout
     AZ Turnhout
      RevArte


     Jan Yperman


 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
     UZ Brussel
  Jessa Ziekenhuis Hasselt
     AZ Turnhout
      Revarte AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
    AZ Jan Portaels

 AZ Sint-Maartenziekenhuis
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
     UZ Brussel
     UZ Brussel
     UZ Brussel

     UZ Brussel


   RZ Heilig Hart Tienen
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 AZ Sint-Maartenziekenhuis
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
   AZ Jan Portaels
    UZ Brussel
    UZ Brussel


   AZ St.-Dimpna
   AZ Jan Portaels
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
    UZ Brussel
  RZ Heilig Hart Tienen
     RevArte
    AZ Turnhout
    AZ Turnhout Jessa Ziekenhuis Hasselt
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
    UZ Brussel
    UZ Brussel
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
    UZ Brussel
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
    UZ Brussel


AZ Sint-Maartenziekenhuis
   AZ St.-Dimpna

   Jan Yperman
AZ Sint-Maartenziekenhuis   AZ Jan Portaels

    UZ Brussel

    RevArte
   AZ Turnhout
   AZ St.-Dimpna
Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo
                  Items
Koelkast
Geen vervallen produkten in de afdelingskoelkast.
Er zijn geen vervallen producten te vinden in de koelkast
De temperatuur van de koelkast wordt opgevolgd (aantoonbaar).
De temperatuur van de koelkast voldoet aan de norm (aantoonbaar).
De temperatuur van de koelkast wordt dagelijks geregistreerd
Koelkast: Aanwezigheid van thermometer in de koelkast.
Gekoelde ziekenhuisproducten worden gescheiden van voeding bewaard
in de koelkast
Koelkast: Zuiverheid van de koelkasten.
De houdbaarheidsdatum van de producten in de koelkast is niet
overschreden
De koelkast in de keuken is hygiënisch onderhouden
Alle producten in de koelkast zijn afgedekt
FIFO-principes worden gehanteerd in de koelkast
Maaltijden die niet onmiddellijk worden toegediend worden in de
koelkast bewaard

Voeding
Voeding: Geen driewegkraan op SV systeem.
Voeding: SV lijn en SV zak: datum.
Voeding: TPN zak datum + uur aanhangen.
Voeding: Coupes nuchtere patiënt in koelkast.
Er ligt voeding (zoals ijsjes) in de diepvries van de eetzaal.
De voorraad is gesorteerd volgens oplopende datum (FIFO-principe)

Keuken: Toepassing FIFO-principe bij het bewaren van droge voeding.
Warme gerechten worden direct bij de patiënt bezorgd
Bijvoeding wordt uitgedeeld op het afgesproken tijdstip
Tussendoortjes worden uitgedeeld op het afgesproken tijdstip
Melkproducten worden niet langer dan 2h bewaard uit de frigo, ook op
patiëntenkamers

Keuken
Keuken: Geen aanwezigheid van vervallen voedingsmiddelen.
Keuken: Geen aanwezigheid van natte handdoeken en doeken.
Keuken: Zuiverheid van microgolfoven, koffiezetmachine,
vaatwasmachine, aanrecht, kasten.
Algemene netheid van de keuken.
   Ziekenhuis

   AZ Jan Portaels
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
AZ Sint-Maartenziekenhuis
AZ Sint-Maartenziekenhuis
    UZ Brussel
AZ Sint-Maartenziekenhuis
    UZ Brussel
AZ Sint-Maartenziekenhuis
    UZ Brussel
    UZ Brussel
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
 Jessa Ziekenhuis Hasselt
 Jessa Ziekenhuis Hasselt   AZ St.-Dimpna
   AZ St.-Dimpna
   AZ St.-Dimpna
   AZ St.-Dimpna
    RevArte
 Jessa Ziekenhuis Hasselt

AZ Sint-Maartenziekenhuis
    UZ Brussel
    UZ Brussel
    UZ Brussel
 Jessa Ziekenhuis HasseltAZ Sint-Maartenziekenhuis
AZ Sint-Maartenziekenhuis
AZ Sint-Maartenziekenhuis
AZ Sint-Maartenziekenhuis

								
To top