Formular-inreg-Conf-UAMS-2011.doc - Universitatea Alma Mater Sibiu by xuyuzhu

VIEWS: 0 PAGES: 1

									                       Formular de înregistrare
             la Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională
                 a Universităţii Alma Mater din Sibiu
                 ediţia a V-a, Sibiu, 24-26 martie 2010
                   (se completează fie de către primul autor,
         fie de către autorul care va participa la Conferinţă pentru prezentarea lucrării)*


Numele ...............................................................................................................................
Prenumele ...........................................................................................................................
Funcţia / titlul didactic / gradul ştiinţific ............................................................................
.............................................................................................................................................
Instituţia ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Adresa instituţiei             ...........................................................................................
(str., nr., cod poştal, localitate, judeţ) ...........................................................................................
                      ...........................................................................................
Adresa de corespondenţă ....................................................................................................
(dacă este diferită   ....................................................................................................
de adresa instituţiei) ....................................................................................................
            ....................................................................................................
Telefon - instituţie           ....................................................................................................
       - personal**        ....................................................................................................
Fax ......................................................................................................................................
Adresă/-e e-mail .................................................................................................................


Lucrări (maximum două în calitate de prim autor / autor unic)

1. Autor / Autori .................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  Titlul lucrării ..................................................................................................................
       ...............................................................................................................................
  Tematica ........................................................................................................................

2. Autor / Autori .................................................................................................................
  .........................................................................................................................................
  Titlul lucrării ...................................................................................................................
      ................................................................................................................................
  Tematica ........................................................................................................................


* Dacă participă mai mult de un autor, formularul se completează de către fiecare participant
 (cu plata aferentă a taxei)
** Precizarea telefonului personal este opţională

								
To top