kssr senarai semak matematik tahun 1

Document Sample
kssr senarai semak matematik tahun 1 Powered By Docstoc
					TAHUN     SENARAI
 1      SEMAK
  KSSR MATEMATIK
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 :1   Pranombor
Standard Kandungan          : 1.1  Mengklasifikasi objek mengikut warna
Standard Pembelajaran         : 1.1.1 Mengasingkan objek mengikut warna asas
                   : 1.1.2Menyebut warna asas dengan
                       menggunakan objek sebenar
                    1.1.3 Menyebut warna asas dengan menggunakan
                       gambar
                    1.1.4 Menamakan warna asas dengan
                       menggunakan objek sebenar
                    1.1.5 Menamakan warna asas dengan
                       menggunakan gambar
                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Murid boleh mengasingkan
   objek mengikut warna asas
 2  Murid boleh menyebut warna
   asas dengan menggunakan
   objek sebenar
 3  Murid boleh menyebut warna
   asas dengan menggunakan
   gambar
 4  Murid dapat menamakan
   warna asas dengan
   menggunakan objek sebenar
 5  Murid  dapat  menamakan
   warna    asas   dengan
   menggunakan gambar
Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….

                        1
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                : 1   Pranombor
Standard Kandungan          : 1.2 Mengklasifikasi objek mengikut bentuk
Standard Pembelajaran         : 1.2.1 Mengasingkan objek mengikut bentuk asas
                   : 1.2.2 Menyebut bentuk asas dengan
                       menggunakan objek sebenar
                    1.2.3 Menyebut bentuk asas dengan
                       menggunakan gambar
                    1.2.4 Menamakan bentuk asas dengan
                       menggunakan objek sebenar
                    1.2.5 Menamakan bentuk asas dengan
                       menggunakan gambar
                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Murid boleh mengasingkan
   objek mengikut bentuk asas
 2  Murid boleh menyebut bentuk
   asas dengan menggunakan
   objek sebenar
 3  Murid boleh menyebut bentuk
   asas dengan menggunakan
   gambar
 4  Murid dapat menamakan
   bentuk asas dengan
   menggunakan objek sebenar
 5  Murid  dapat  menamakan
   bentuk   asas   dengan
   menggunakan gambar
Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….

                        2
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 :1   Pranombor
Standard Kandungan          : 1.2 Mengklasifikasi objek mengikut bentuk
Standard Pembelajaran         : 1.2.1 Mengasingkan objek mengikut bentuk asas
                   : 1.2.2 Menyebut bentuk asas dengan
                       menggunakan objek sebenar
                    1.2.3 Menyebut bentuk asas dengan
                       menggunakan gambar
                    1.2.4 Menamakan bentuk asas dengan
                       menggunakan objek sebenar
                    1.2.5 Menamakan bentuk asas dengan
                       menggunakan gambar
                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.

BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Murid boleh mengasingkan
   objek mengikut bentuk asas
 2  Murid boleh menyebut bentuk
   asas dengan menggunakan
   objek sebenar
 3  Murid boleh menyebut bentuk
   asas dengan menggunakan
   gambar
 4  Murid dapat menamakan
   bentuk asas dengan
   menggunakan objek sebenar
 5  Murid  dapat  menamakan
   bentuk   asas   dengan
   menggunakan gambar
Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….

                        3
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 :1   Pranombor
Standard Kandungan          : 1.3 Mengklasifikasi objek mengikut saiz
Standard Pembelajaran         : 1.3.1 Mengasingkan objek mengikut saiz
                       (besar,kecil)
                   : 1.3.2 Menyebut saiz dengan menggunakan objek
                        sebenar
                    1.3.3 Menyebut saiz dengan menggunakan
                       gambar
                    131.4 Menamakan saiz dengan
                       menggunakan objek sebenar
                    1.3.5 Menamakan bentuk asas dengan
                       menggunakan gambar
                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Murid boleh mengasingkan
   objek mengikut saiz
 2  Murid boleh menyebut saiz
   dengan menggunakan objek
   sebenar
 3  Murid boleh menyebut saiz
   dengan menggunakan gambar
 4  Murid dapat menamakan saiz
   dengan menggunakan objek
   sebenar
 5  Murid  dapat  menamakan
   dengan menggunakan gambar
Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….
                        4
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 : 2. Nombor Bulat Dalam Lingkungan 10
Standard Kandungan          :2.1 Menamakan nombor 1 hingga 9
Standard Pembelajaran         :2.1.1 Menyebut nombor dalam
                        lingkungan 1 hingga 9
                   :2.1.2 Mengenal simbol nombor dalam
                        lingkungan 1 hingga 9
                    :2.1.3 Menamakan nombor dalam lingkungan
                       1 hingga 9


                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Menyebut nombor 1-3
 2  Menyebut nombor 4-6
 3  Mennyebut nombor 7-9
 4  Mengenal simbol nombor 1-3
 5  Mengenal simbol nombor 4-6
 6  Mengenal simbol nombor 7-9
 7  Menamakan nombor 1-3
 8  Menamakan nombor 4-6
 9  Menamakan nombor 7-9


Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….
                        5
                                          Matematik Tahun 1


Tajuk                 : 2. Nombor Bulat Dalam Lingkungan 10
Standard Kandungan          :2.2 Menamakan nombor 0 dan 10
Standard Pembelajaran         :2.2.1 Menyebut nombor 0 dan 10
                   :2.2.2 Mengenal nombor 0 dan 10
                    :2.1.3 Menamakan nombor 0 dan 10

                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Menyebut nombor 0
 2  Menyebut nombor 10
 3  Mengenal simbol nombor 0
 4  Mengenal simbol nombor 10
 5  Menamakan nombor 0
 6  Menamakan nombor 10


Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….
                        6
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 : 2. Nombor Bulat Dalam Lingkungan 10
Standard Kandungan          :2.3 Membilang nombor 0 hingga 10
Standard Pembelajaran         :2.3.1 Membilang objek dalam kumpulan
                   :2.3.2 Membilang nombor 0-10 mengikut urutan
                   menaik
                    :2.3.3 Menyusun nombor 0-10 mengikut urutan
                   menaik
                   :2.3.4 Membilang nombor 0-10 mengikut urutan
                   menurun
                   : 2.3.5 Menyusun nombor 0-10 mengikut urutan
                   menurun
                   : Menyusun rangkaian nombor 0 hingga 10

                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Membilang objek dalam
   kumpulan
 2  Membilang nombor 0-10
   mengikut urutan menaik
 3  Menyusun   nombor   0-10
   mengikut urutan menaik
 4  Membilang nombor 0-10
   mengikut urutan menurun
 5  Menyusun nombor 0-10
   mengikut urutan menurun
 6  Menyusun rangkain nombor
   0-10


Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….

                        7
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 : 2. Nombor Bulat Dalam Lingkungan 10
Standard Kandungan          :2.4 Menentukan nilai nombor
Standard Pembelajaran         :2.4.1 Menentukan nilai nombor dengan kuantiti

                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Menentukan nilai nombor
   dengan kuantiti

Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….
                        8
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 : 2. Nombor Bulat Dalam Lingkungan 10
Standard Kandungan          :2.5 Menulis nombor 0 hingga 10
Standard Pembelajaran         :2.5.1 Membuat lakaran nombor 0 hingga 10 di
                   atas pasir
                   :2.5.2 Menyurih 0 bentuk nombor 0 hingga 10 di
                   atas kertas pasir
                   :2.5.3 Menekap bentuk nombor 0 hingga 10 di
                   atas nombor yang telah disediakan
                   :2.5.4 Menulis nombor 0-10 dengan cara yang
                   betul


                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Dapat membuat lakaran
   nombor 0-10 di atas pasir
 2  Dapat menyurih bentuk
   nombor 0-10 diatas kertas
   pasir
 3  Dapat menekap bentuk
   nombor 0-10 di atas
   nombor yang disediakan
   (sambung garis putus-
   putus)
 4  Menulis nombor 0-10
   dengan cara yang betul

Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….                        9
                                          Matematik Tahun 1


Tajuk                 : 2. Nombor Bulat Dalam Lingkungan 10
Standard Kandungan          :2.6 Menggunakan nombor dalam kehidupan
                   seharian
Standard Pembelajaran         :2.6.1 Menyebut nombor di persekitaran


                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Dapat menyebut no. di
   persekitaran dengan
   bantuan guru
 2  Dapat menyebut no.
   dipersekitaran yang
   ditunjuk tanpa bantuan
   guru

Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….
                        10
                                          Matematik Tahun 1


Tajuk                 : 3. Operasi Tambah Dalam Lingkungan 10
Standard Kandungan          :3.1 Menguasai konsep tambah
Standard Pembelajaran         :3.1.1 Menyatukan dua kumpulan benda
                   :3.1.2 Menambah dengan membilang semua


                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Murid dapat menyatukan
   dua kumpulan benda dengan
   bantuan guru
 2  Murid dapat menyatukan
   dua kumpulan benda tanpa
   bantua guru
 3  Murid dapat menambah
   dengan membilang semua
   dengan bantuan guru
 4  Murid dapat menambah
   dengan membilang semua
   dengan bantuan guru

Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….
                        11
                                          Matematik Tahun 1


Tajuk                 : 3. Operasi tambah Dalam Lingkungan 10
Standard Kandungan          :3.2 Menambah sebarang dua nombor
Standard Pembelajaran         :3.2.1 Menambah sebarang dua nombor dengan
                   menggunakan objek sebenar
                   :3.2.2 Menambah sebarang dua nombor dengan
                   menggunakan objek sebenar                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Murid dapat menambah dua
   nombor dengan menggunakan
   objek sebenar dengan
   bantuan guru
 2  Murid dapat menambah dua
   nombor dengan menggunakan
   objek sebenar tanpa bantuan
   guru
 3  Murid dapat menambah dua
   nombor dengan menggunakan
   gambar dengan bantuan guru
 4  Murid dapat menambah dua
   nombor dengan menggunakan
   gambar tanpa bantuan guru

Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….
                        12
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 : 4. Operasi Tolak Dalam Lingkungan 10
Standard Kandungan          :4.1 Menguasai konsep tolak
Standard Pembelajaran         :4.1.1 Mengurangkan benda dalam kumpulan
                   :4.1.2 Menolak dengan mencari perbezaan


                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Murid dapat mengurangkan
   benda dalam kumpulan
   dengan bantuan guru
 2  Murid dapat mengurangkan
   benda dalam kumpulan
   tanpa bantuan guru
 3  Murid dapat menolak
   dengan mencari perbezaan
   dengan bantuan guru
 4  Murid dapat menolak
   dengan mencari perbezaan
   tanpa bantuan guru

Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….
                        13
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 : 4. Operasi Tolak Dalam Lingkungan 10
Standard Kandungan          :4.2 Menolak sebarang dua nombor
Standard Pembelajaran         :4.2.1 Menolak sebarang dua nombor 0 hingga 10
                   dengan menggunakan objek sebenar
                   :4.2.2 Menolak sebarang dua nombor 0 hingga 10
                   dengan menggunakan gambar

                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Murid dapat menolak
   sebarang dua nombor 0 – 10
   dengan menggunakan objek
   sebenar dengan bantuan guru
 2  Murid dapat menolak
   sebarang dua nombor 0 – 10
   dengan menggunakan objek
   sebenar dengan bantuan guru
 3  Murid dapat menolak
   sebarang dua nombor 0 – 10
   dengan menggunakan gambar
   dengan bantuan guru
 4  Murid dapat menolak
   sebarang dua nombor 0 – 10
   dengan menggunakan gambar
   tanpa bantuan guru

Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….
                        14
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 : 5. Wang
Standard Kandungan          :5.1 Mengenal mata wang Malaysia
Standard Pembelajaran         :5.1.1 Mengenal wang syiling 5 sen, 10 sen,
                       20 sen dan 50 sen
                   :5.1.2 Menamakan wang syiling 5 sen, 10 sen,
                       20 sen dan 50 sen

                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Murid dapat Mengenal wang
   syiling 5 sen
 2  Murid dapat Mengenal wang
   syilin 10 sen
 3  Murid dapat Mengenal wang
   syiling 20 sen
 4  Murid dapat Mengenal wang
   syiling 50 sen
 5  Murid dapat Menamakan wang
   syiling 5 sen
 6  Murid dapat Menamakan wang
   syiling 10 sen
 7  Murid dapat Menamakan wang
   syiling 20 sen
 8  Murid dapat Menamakan wang
   syiling 50 sen

Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….
                        15
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 : 6. Masa dan waktu
Standard Kandungan          :6.1 Menentukan konsep waktu
Standard Pembelajaran         :6.1.1 Menyatakan waktu dalam satu hari
                       ( pagi, tengah hari, petang dan malam )
                   :6.1.2 Menamakan waktu dalam satu hari
                       berdasarkan gambar

                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Murid dapat menyatakan
   waktu dalam satu hari
 2  Murid dapat Mengenal waktu
   pagi
 3  Murid dapat Mengenal waktu
   tengah hari
 4  Murid dapat Mengenal waktu
   petang
 5  Murid dapat mengenal waktu
   malam
 6  Murid dapat Menamakan
   waktu dalam satu hari
   berdasarkan gambar dengan
   bantuan guru
 7  Murid dapat Menamakan
   waktu dalam satu hari
   berdasarkan gambar tanpa
   bantuan guru

Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….


                        16
                                          Matematik Tahun 1
Tajuk                 : 6. Masa dan waktu
Standard Kandungan          :6.2 Mengenal konsep hari
Standard Pembelajaran         :6.2.1 Menyatakan hari dalam seminggu (Isnin,
                   Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, dan Ahad)                   SENARAI SEMAK

Nama Murid :……………………………………………………
Kelas   :……………………………………………………
Tarikh   :…………………………………………………..

Arahan : Tandakan (/) pada ruangan “Menguasai” atau “Belum Menguasai”
berdasarkan pemerhatian tingkah laku murid.
BIL    KEMAHIRAN DIUJI         MENGUASAI       BELUM       CATATAN
                                MENGUASAI
 1  Murid dapat menyatakan hari
   dalam seminggu dengan
   bantuan guru
 2  Murid dapat menyatakan hari
   dalam seminggu tanpa bantuan
   guru
 3  Menyebut hari dalam
   seminggu mengikut turutan

Refleksi      :
…………………………………………………………………………………..................................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tandatangan Guru : …………………………….
                        17
   Matematik Tahun 1
18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:145
posted:3/15/2013
language:
pages:19