Docstoc

Supp Table S8.xls

Document Sample
Supp Table S8.xls Powered By Docstoc
					         70609E2f1a 0246E2f1b 0610E2f4a 0613E2f4b 2084E2f6a 0614E2f6b ESCRIPTION
GENE_ID NGS_SEQ_ID     7     7     7     7     7     D
         ?
AB014563 HSAP0406S00003183 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; KIAA0663; KIAA0663 protein; H
         ?
AF119914 HSAP0406S00030329 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; PRO3078; Homo sapiens P
         ?
AF130084 HSAP0406S00018578 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; PRO2225; Homo sapiens c
         ?
AF130084 HSAP0406S00018584 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; PRO2225; Homo sapiens c
         ?
AF336876 HSAP0406S00007546 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; FKSG49; FKSG49; Homo sapie
         ?
AF336878 HSAP0406S00008378 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; FKSG51; FKSG51; Homo sapie
         ?
AF420440 HSAP0406S00032991 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; BIRC8; testis-specific inhibitor o
         ?
AJ431726 HSAP0406S00018825 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; 44050; 44050 protein; Homo sa
         ?
AK026676 HSAP0406S00033246 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
         ?
AK091192 HSAP0406S00008177 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AK124589 HSAP0406S00012022 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AK124624 HSAP0406S00020718 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AK125508 HSAP0406S00031077 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AK126701 HSAP0406S00008242 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AK127066 HSAP0406S00035939 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AK127356 HSAP0406S00036382 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AK128336 HSAP0406S00003631 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AK128388 HSAP0406S00018490 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AK128595 HSAP0406S00026815 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AK129846 HSAP0406S00009877 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AK130593 HSAP0406S00005630 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
         ?
AL832618 HSAP0406S00001539 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; DKFZp451O2417; hypothetical
         ?
AY499148 HSAP0406S00000899 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; N/A; p40; Homo sapiens isolate
         ?
BC009051 HSAP0406S00018448 ?     ?     ?     ?     ?     source; N/A; N/A; Homo sapiens cDN
         ?
BC030991 HSAP0406S00004462 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; OR7E91P; OR7E91P protein; H
     H    ?
NM_004719 SAP0406S00022082 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; SFRS2IP; splicing factor, arginin
     H    ?
NM_022127 SAP0406S00016804 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; SLC28A3; concentrative Na+-nu
     H    ?
NM_024804 SAP0406S00003722 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; FLJ12606; hypothetical protein
     H    ?
NM_130803 SAP0406S00020439 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; MEN1; menin isoform 1; Homo
     H    ?
NM_138442 SAP0406S00031758 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; LOC115098; hypothetical protei
     H    ?
NM_153024 SAP0406S00020099 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; FLJ31393; seven transmembran
     H    ?
NM_173664 SAP0406S00033829 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; ARL10A; ADP-ribosylation facto
     H    ?
NM_203282 SAP0406S00031947 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; ZNF539; zinc finger protein 539
     H    ?
NM_206862 SAP0406S00019142 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; TACC2; transforming, acidic coi
     H    ?
NM_207647 SAP0406S00017069 ?     ?     ?     ?     ?     CDS; MGC45564; similar to fibronecti
     H      2.325
NM_198476 SAP0406S00032331   1.941   4.482   4.241   0.731   0.543 CDS; FLJ41131; FLJ41131 protein; H
           2.148
AB014589 HSAP0406S00018309   0.88   4.389   4.116   0.768   0.649 CDS; KIAA0689; KIAA0689 protein; H
     H      2.445
NM_015235 SAP0406S00018310   0.997   4.351   4.078   0.881   0.644 CDS; CSTF2T; cleavage stimulation f
     H      2.032
NM_001326 SAP0406S00019897   1.335   4.338   4.163   1.074   1.173 CDS; CSTF3; cleavage stimulation fa
     H      1.955
NM_001949 SAP0406S00011434   0.733   4.337   4.164   0.116   0.347 CDS; E2F3; E2F transcription factor 3
     H      2.222
NM_006733 SAP0406S00036274   0.868   4.328   3.887   2.295   1.29 CDS; FSHPRH1; follicle-stimulating h
           3.077
AF015592 HSAP0406S00001632   1.171   4.325   4.083   1.702   1.085 CDS; CDC7; Cdc7; Homo sapiens Cd
           1.339
BC000356 HSAP0406S00009219   0.674   4.318   4.006   0.19   0.048 CDS; MAD2L1; MAD2-like 1; Homo s
     H      1.338
NM_003035 SAP0406S00001229   0.565   4.305   3.745   0.225   0.167 CDS; SIL; TAL1 (SCL) interrupting loc
           0.89
AB033337 HSAP0406S00018666   0.658   4.25   4.234   0.282   0.304 CDS; KRMP1; mitotic kinesin-related
           1.535
AK056348 HSAP0406S00002865   1.127   4.243   3.896   0.215  -0.137 CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.026
NM_007174 SAP0406S00023187   0.188   4.242   4.318   0.293   0.303 CDS; CIT; citron; Homo sapiens citron
     H      2.425
NM_020675 SAP0406S00005313   0.465   4.238   4.142   0.378  -0.281 CDS; Spc25; kinetochore protein Spc2
           1.23
D42046 HSAP0406S00018387    0.395   4.225   3.959   0.654   0.284 CDS; KIAA0083; N/A; Homo sapiens
     HSAP0406S00018316
NM_001005414     1.605   0.486   4.224   3.856   0.399  -0.037 CDS; ZWINT; ZW10 interactor isoform
     H      0.872
NM_139199 SAP0406S00010579   0.405   4.224   4.008  -0.026  -0.212 CDS; BRD8; bromodomain containing
     H     2.907
NM_016396 SAP0406S00025688  1.517  4.202  4.005  0.431   0.29  CDS; HSPC129; hypothetical protein H
     H     0.144
NM_152373 SAP0406S00001052  0.322  4.19  3.932  0.235  0.199  CDS; MGC27466; hypothetical protein
     H     2.914
NM_015342 SAP0406S00010049  1.218  4.188  3.93  1.043  0.427  CDS; KIAA0073; KIAA0073 protein; H
     H     1.134
NM_194292 SAP0406S00001706  0.45  4.188  3.869  0.339  -0.172  CDS; DKFZp761A078; hypothetical pr
          2.051
D21262 HSAP0406S00018940   0.954  4.187  3.944  0.554  0.336  CDS; KIAA0035; ORF; Homo sapiens
     H     0.815
NM_024857 SAP0406S00028896  0.145  4.187  4.031  0.478   0.06  CDS; FLJ12735; hypothetical protein
          1.851
BC046199 HSAP0406S00001985  0.659  4.184  3.858  0.131  0.335  CDS; MGC57827; MGC57827 protein
     H     0.305
NM_199418 SAP0406S00020896  0.167  4.184  4.055  0.278  0.398  CDS; PRCP; prolylcarboxypeptidase i
          2.725
AK124208 HSAP0406S00001147  1.071  4.182  4.019  0.147   0.34  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.128
NM_145663 SAP0406S00029366  0.126  4.182  3.798  0.137  0.172  CDS; DRF1; Dbf4-related factor 1 isof
          1.283
D42054 HSAP0406S00021008   0.343  4.174  3.944  0.432   0.03  CDS; KIAA0092; N/A; Homo sapiens
     H     0.254
NM_020147 SAP0406S00026038  -0.04  4.173  4.19  -0.037  -0.122  CDS; THAP10; THAP domain contain
     H       2.1
NM_003093 SAP0406S00011962  1.309  4.156  3.899  0.311  0.716  CDS; SNRPC; small nuclear ribonucle
     H     0.753
NM_018136 SAP0406S00003067  0.248  4.155  3.686  0.207  0.083  CDS; ASPM; asp (abnormal spindle)-
     H     1.569
NM_002915 SAP0406S00023629  0.694  4.149  3.983  0.323  0.385  CDS; RFC3; replication factor C 3 iso
     H     2.562
NM_004596 SAP0406S00032332  1.621  4.148  3.879  0.629  0.614  CDS; SNRPA; small nuclear ribonucle
     H     1.423
NM_012112 SAP0406S00033642  0.898  4.14  4.13  0.236  -0.281  CDS; TPX2; TPX2, microtubule-assoc
     H     1.619
NM_033418 SAP0406S00002820  0.767  4.135  3.74  0.178  -0.026  CDS; MGC9084; hypothetical protein
          1.701
AF053306 HSAP0406S00025514  0.217  4.125  3.921  0.142  -0.062  CDS; MAD3L; mitotic checkpoint kina
          1.303
BC007751 HSAP0406S00002393  1.259  4.119  3.789  0.251  0.309  CDS; CKS1B; CDC28 protein kinase 1
          2.055
AB020719 HSAP0406S00025748  0.723  4.118  3.792  0.451  0.241  CDS; KIAA0912; KIAA0912 protein; H
     H     0.529
NM_145018 SAP0406S00020898  0.178  4.118  3.916  0.172  0.015  CDS; FLJ25416; hypothetical protein
          0.614
BC000504 HSAP0406S00004574  0.187  4.115  3.887  0.806  0.337  CDS; SUCLG1; succinate-CoA ligase
     H     2.032
NM_016072 SAP0406S00021904  1.034  4.115  3.986  1.211  0.579  CDS; CGI-141; CGI-141 protein; Hom
     H      1.74
NM_002907 SAP0406S00021903  1.139  4.113  4.146  0.281  0.546  CDS; RECQL; RecQ protein-like isofo
     H      0.45
NM_002013 SAP0406S00024434  0.232  4.111  4.002  0.058  -0.304  CDS; FKBP3; FK506-binding protein 3
     H     0.379
NM_025083 SAP0406S00026116  0.281  4.111  3.746  -0.122  0.459  CDS; FLJ21128; hypothetical protein
     H      1.46
NM_018186 SAP0406S00002821  0.703  4.11  3.867  -0.034  0.068  CDS; FLJ10706; hypothetical protein
     H     2.815
NM_003509 SAP0406S00011550  1.812  4.107  3.936  0.156  0.267  CDS; HIST1H2AI; H2A histone family
          1.516
AK127391 HSAP0406S00027039  0.58  4.106  3.826  0.099  0.381  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     2.082
NM_000057 SAP0406S00026416  0.818  4.102  4.009  0.624   0.24  CDS; BLM; Bloom syndrome protein;
          1.132
BC012999 HSAP0406S00010580  0.628  4.101  3.935  0.003  -0.445  CDS; KIF20A; kinesin family member
     H     0.901
NM_001790 SAP0406S00010584  0.27  4.097  3.728  0.288  0.089  CDS; CDC25C; cell division cycle 25C
     H     0.826
NM_145697 SAP0406S00002744  0.474  4.091  3.802  0.003  0.007  CDS; CDCA1; cell division cycle asso
     H     1.789
NM_001067 SAP0406S00029130  0.228  4.09  3.748  0.213  0.127  CDS; TOP2A; DNA topoisomerase II,
     H     1.459
NM_003594 SAP0406S00001950  0.17  4.084  3.909  0.195  -0.034  CDS; TTF2; transcription termination
     H     1.347
NM_014736 SAP0406S00025928  0.452  4.077  3.591  0.438  0.372  CDS; KIAA0101; KIAA0101; Homo sa
          1.236
D86978 HSAP0406S00014628   0.651  4.076  3.941  0.398  0.153  CDS; KIAA0225; N/A; Human mRNA
          1.407
BC043599 HSAP0406S00006281  0.476  4.064  3.882  0.716   0.25  CDS; CIDEC; CIDEC protein; Homo s
     H     2.298
NM_002388 SAP0406S00012282  1.103  4.063  3.797  0.261  0.536  CDS; MCM3; minichromosome maint
     H     1.272
NM_032043 SAP0406S00029710  0.109  4.054  4.008  0.321  0.066  CDS; BRIP1; BRCA1 interacting prote
          1.234
AB006624 HSAP0406S00022543  0.55  4.053  3.825  0.289  0.421  CDS; KIAA0286; N/A; Homo sapiens
     H     2.794
NM_003537 SAP0406S00011483  1.18  4.053  4.064  0.092  -0.195  CDS; HIST1H3B; H3 histone family, m
     H     1.789
NM_014871 SAP0406S00022513  1.406  4.037  3.639  0.547   0.28  CDS; USP52; ubiquitin specific protea
     H     0.951
NM_019083 SAP0406S00001707  0.516  4.036  4.039  0.114  0.105  CDS; FLJ10287; hypothetical protein
     H     1.612
NM_182620 SAP0406S00029668  0.29  4.034  3.583  0.702  0.204  CDS; FAM33A; family with sequence
     H     0.273
NM_024079 SAP0406S00020879  0.277  4.03  3.702  0.372  0.353  CDS; ALG8; asparagine-linked glycos
     H     2.598
NM_012115 SAP0406S00012535  1.487  4.029  3.934  0.216  0.213  CDS; CASP8AP2; CASP8 associated
     H     1.332
NM_022840 SAP0406S00030337  0.23  4.029  3.396  0.217  -0.059  CDS; METTL4; methyltransferase like
          0.432
AF053305 HSAP0406S00004897  0.239  4.027  3.838  0.145  0.211  CDS; BUB1; mitotic checkpoint kinase
     H     0.944
NM_145647 SAP0406S00015890  0.34  4.024  3.655  0.325  0.375  CDS; MGC21654; unknown MGC216
     H     1.562
NM_178229 SAP0406S00002533  0.124  4.024  3.927  -0.084  0.492  CDS; IQGAP3; IQ motif containing GT
     H     3.045
NM_003521 SAP0406S00011553  1.588  4.022  3.898  0.405  -0.219  CDS; HIST1H2BM; H2B histone famil
     H     2.772
NM_003519 SAP0406S00011549  1.995  4.021  3.911  0.223  -0.153  CDS; HIST1H2BL; H2B histone family
     H     2.646
NM_021066 SAP0406S00011552  1.684   4.01    4  0.315  0.002  CDS; HIST1H2AJ; H2A histone family
     H     2.959
NM_003548 SAP0406S00002127  2.452  4.006  3.785  0.391  0.352  CDS; HIST2H4; histone 2, H4; Homo
     H     0.921
NM_006706 SAP0406S00010775  0.375  4.005  3.592  0.527  0.318  CDS; TCERG1; transcription elongatio
     H     1.298
NM_018230 SAP0406S00003554  1.128  4.003  4.043  -0.021  -0.006  CDS; NUP133; nucleoporin 133kDa; H
     H     2.471
NM_015530 SAP0406S00005351  1.519  3.999  3.509  0.754  0.255  CDS; GORASP2; golgi reassembly st
     H     1.511
NM_173630 SAP0406S00030795  0.507  3.999  4.016  0.143  0.422  CDS; RTTN; rotatin; Homo sapiens ro
     H     3.406
NM_080596 SAP0406S00011540   2.59  3.997  3.856  0.379  0.317  CDS; HIST1H2AH; H2A histone famil
          2.461
BC008504 HSAP0406S00010048  1.031  3.995  3.621  0.571  0.204  CDS; FKSG14; SoxLZ/Sox6 leucine z
     H     1.468
NM_181802 SAP0406S00033923  0.193  3.981  3.812  -0.051  0.363  CDS; UBE2C; ubiquitin-conjugating en
     H     1.805
NM_002441 SAP0406S00011781   0.63   3.98  3.724  0.227  0.429  CDS; MSH5; mutS homolog 5 isoform
           2.92
BC014924 HSAP0406S00001146  1.451  3.978  4.125  0.323  0.166  CDS; KIF2C; kinesin family member 2
           1.26
AK027859 HSAP0406S00003958  0.366  3.971  3.855  0.414  0.209  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          2.135
AF318362 HSAP0406S00002321  1.395  3.968  3.264  0.246  -0.045  CDS; pp7704; unknown; Homo sapien
          1.438
BC004236 HSAP0406S00033133  0.392  3.968  3.588  0.106  0.336  CDS; UBE2S; UBE2S protein; Homo
     H     1.632
NM_014750 SAP0406S00024532  0.232  3.967  3.657  0.134  0.215  CDS; DLG7; discs large homolog 7; H
     H     0.883
NM_144664 SAP0406S00021007  0.479  3.965  3.404  0.127  0.468  CDS; MGC33371; hypothetical protein
          1.168
AF001891 HSAP0406S00020461  0.241   3.96  3.824  0.345   0.31  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
     HSAP0406S00031142
NM_001001520    3.022   0.765  3.949  3.64  0.524  0.497  CDS; HDGF2; hepatoma-derived grow
     H     1.929
NM_006465 SAP0406S00026113  0.345  3.949  3.761  0.282  0.148  CDS; ARID3B; AT rich interactive dom
     H     1.913
NM_004661 SAP0406S00010581  0.672  3.944  3.878  0.352  -0.107  CDS; CDC23; cell division cycle prote
     H     2.804
NM_003548 SAP0406S00002134    2.7  3.94  3.601  0.223  0.256  CDS; HIST2H4; histone 2, H4; Homo
     H     2.121
NM_005589 SAP0406S00024786  0.765  3.937  3.68  0.281  0.414  CDS; ALDH6A1; aldehyde dehydroge
     H     1.844
NM_018062 SAP0406S00004335  0.752  3.932  3.588  1.096  1.093  CDS; FANCL; Fanconi anemia, comp
     H     0.852
NM_020242 SAP0406S00006619  0.402  3.929  3.813  0.062  0.308  CDS; KNSL7; kinesin-like 7; Homo sa
     H     1.736
NM_018122 SAP0406S00002866  0.826  3.928  3.837   0.09  -0.08  CDS; FLJ10514; hypothetical protein
     H     1.704
NM_005573 SAP0406S00010456  0.456  3.926  3.189  0.233  0.157  CDS; LMNB1; lamin B1; Homo sapien
          1.974
BC005139 HSAP0406S00021689  0.636  3.925  3.808  0.567  0.045  CDS; USP5; USP5 protein; Homo sap
          0.275
BC028123 HSAP0406S00019686  0.322  3.918  3.484  0.089   0.21  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H     0.624
NM_001161 SAP0406S00016496  0.485  3.917  4.021  0.341  0.049  CDS; NUDT2; nudix-type motif 2; Hom
     H     2.067
NM_018492 SAP0406S00015272  0.226  3.916  3.897  0.208  0.316  CDS; TOPK; T-LAK cell-originated pro
     H     0.984
NM_130398 SAP0406S00003666  0.439  3.913  3.824  -0.098  0.204  CDS; EXO1; exonuclease 1 isoform b
          0.425
AK095291 HSAP0406S00005616  0.247  3.912  3.614  0.279  -0.001  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          3.021
BC011372 HSAP0406S00011557  2.332  3.909  3.548  0.371  -0.115  source; N/A; N/A; Homo sapiens histo
     H       2.6
NM_016448 SAP0406S00003338  1.125  3.908  3.922  0.784   0.08  CDS; RAMP; retinoic acid-regulated n
     H     0.556
NM_019052 SAP0406S00011713  0.489  3.904  3.714  0.231  0.302  CDS; C6orf18; StAR-binding protein; H
     H     1.713
NM_013277 SAP0406S00022218  0.088  3.903  3.508  0.198  -0.033  CDS; RACGAP1; Rac GTPase activa
          1.537
BC033154 HSAP0406S00002864  0.882  3.897  3.783  0.197  -0.18  CDS; dJ383J4.3; dJ383J4.3 protein; H
     H     0.106
NM_170589 SAP0406S00025542  -0.108  3.894  3.605  0.116  -0.407  CDS; AF15Q14; AF15q14 protein; Ho
     H     1.504
NM_018283 SAP0406S00023751  0.828  3.892  3.702  0.088  0.245  CDS; NUDT15; nudix (nucleoside diph
     H     2.205
NM_014042 SAP0406S00020733  1.855  3.891  3.243  0.382  0.596  CDS; DKFZP564M082; DKFZP564M0
     H     1.357
NM_014783 SAP0406S00025443  0.717  3.886  3.899  0.134  -0.027  CDS; ARHGAP11A; Rho GTPase act
     H     2.914
NM_003520 SAP0406S00011558  2.304  3.879  3.486  0.274  -0.043  CDS; HIST1H2BN; H2B histone famil
     H     1.714
NM_031299 SAP0406S00021688  0.736  3.878  4.026  0.262  0.161  CDS; CDCA3; trigger of mitotic entry 1
     H     1.605
NM_207418 SAP0406S00037039  0.935  3.876  3.858   0.15   0.19  CDS; MGC57827; Similar to RIKEN c
     H     2.652
NM_031157 SAP0406S00022400  1.517  3.875  3.22  0.484  0.412  CDS; HNRPA1; heterogeneous nucle
     HSAP0406S00002434
NM_001005749    2.503   1.465  3.873  3.563   1.09  0.741  CDS; GBA; glucocerebrosidase precu
     H     2.599
NM_006924 SAP0406S00029637  1.521  3.873  3.484  0.704  0.477  CDS; SFRS1; splicing factor, arginine
          0.708
BX537851 HSAP0406S00016887  0.195  3.872  3.501  0.172    0.1  CDS; DKFZp779J2459; hypothetical p
     H     0.969
NM_002916 SAP0406S00008120  0.787  3.871  3.555  0.479  0.228  CDS; RFC4; replication factor C 4; Ho
     H     1.715
NM_022770 SAP0406S00027592   0.58  3.869  3.52  0.322   0.45  CDS; FLJ13912; hypothetical protein
     H     3.281
NM_080593 SAP0406S00011539  2.512  3.869  3.728  0.535   0.328  CDS; HIST1H2BK; H2B histone family
           1.38
AK075158 HSAP0406S00007434  0.422  3.867  3.213  0.292   0.529  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.404
BC043502 HSAP0406S00003331  0.121  3.867  3.509  0.291  -0.031  CDS; NEK2; NIMA (never in mitosis g
     H     0.913
NM_032359 SAP0406S00007215  0.348  3.866  3.795   0.42   0.05  CDS; MGC4308; hypothetical protein
          2.075
BC007102 HSAP0406S00005824  1.078  3.858  3.752  1.158   0.76  CDS; RQCD1; RQCD1 protein; Homo
          2.824
BC015544 HSAP0406S00002128  2.016  3.855  3.615    0.5  0.247  CDS; N/A; histone gene complex 1; H
     H      3.21
NM_021064 SAP0406S00011537  2.04  3.854  3.723  -0.076   0.083  CDS; HIST1H2AG; H2A histone famil
     H     0.615
NM_022550 SAP0406S00010245  0.759  3.854  3.37  0.024   0.102  CDS; XRCC4; X-ray repair cross com
     H     0.924
NM_052860 SAP0406S00010863  0.079  3.852  4.121  0.352   0.029  CDS; ZNF300; zinc finger protein 300
     H     1.956
NM_198566 SAP0406S00009926  0.742  3.85  3.391  0.243   0.04  CDS; FLJ32363; FLJ32363 protein; H
     H     0.787
NM_181837 SAP0406S00012505  0.586  3.847  3.995   0.32   0.083  CDS; ORC3L; origin recognition comp
     H     2.074
NM_005445 SAP0406S00019021  0.904  3.841  3.662  0.335   0.526  CDS; CSPG6; chondroitin sulfate prot
          0.863
AK090447 HSAP0406S00018801  0.009  3.833  3.574  0.107   0.021  CDS; FLJ00368; FLJ00368 protein; H
          0.844
AF195513 HSAP0406S00015310  0.515  3.832  3.612  0.359   0.002  CDS; PURG; Pur-gamma A-form; Hom
     H     3.074
NM_003518 SAP0406S00011507  2.371  3.832  3.931  0.339  -0.078  CDS; HIST1H2BG; H2B histone famil
     H     0.764
NM_001017 SAP0406S00019752  0.638  3.822  3.608  1.106   0.554  CDS; RPS13; ribosomal protein S13;
          2.615
BC000349 HSAP0406S00002432  1.585  3.821  3.449  1.321   0.786  CDS; GBA; GBA protein; Homo sapie
     H     0.045
NM_017915 SAP0406S00022928  0.327  3.821  4.056  0.298   0.051  CDS; FLJ20641; hypothetical protein
          0.602
BC018109 HSAP0406S00000976  0.322  3.82  3.453  0.298   0.275  CDS; FLJ20508; FLJ20508 protein; H
     H     1.882
NM_138369 SAP0406S00011042  1.244  3.819  3.111  0.535   0.205  CDS; FAM44B; family with sequence
          3.281
BC014312 HSAP0406S00011536  2.535  3.816  3.756  0.321  -0.078  CDS; HIST1H2BJ; HIST1H2BJ protei
          1.562
AK124556 HSAP0406S00001984  0.833  3.815  3.696  0.131   0.029  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.585
AK093422 HSAP0406S00024435  0.316  3.811  3.837  -0.08   -0.35  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.381
AK125758 HSAP0406S00012839  0.168  3.804  3.878  0.124  -0.165  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     2.798
NM_003527 SAP0406S00011566  2.017  3.804  3.343  0.319  -0.046  CDS; HIST1H2BO; histone H2B; Hom
     H     1.267
NM_015361 SAP0406S00005125  0.405  3.804  3.244  0.356   0.137  CDS; R3HDM; R3H domain (binds sin
          1.474
BC000442 HSAP0406S00028501  0.185  3.798  3.458  0.099   0.186  CDS; AURKB; AURKB protein; Homo
     H     1.838
NM_024844 SAP0406S00029946  1.003  3.798  3.565  0.302   0.411  CDS; PCNT1; pericentrin 1; Homo sa
     H     1.027
NM_016343 SAP0406S00003367  0.129  3.797  3.637  0.241  -0.039  CDS; CENPF; centromere protein F (3
     H     1.839
NM_013242 SAP0406S00027584  0.69  3.794  3.259  0.569   0.484  CDS; GTL3; transcription factor IIB; H
     H      0.37
NM_024057 SAP0406S00022926  0.315  3.791  4.081  0.107  -0.232  CDS; NUP37; nucleoporin 37kDa; Ho
          1.326
AK092352 HSAP0406S00006280  0.499  3.784  3.671  0.579   0.241  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     1.447
NM_000255 SAP0406S00012264  0.704  3.784  3.443  0.176  -0.242  CDS; MUT; methylmalonyl Coenzyme
     H     2.055
NM_001320 SAP0406S00011767  0.932  3.78  3.551  0.185   0.395  CDS; CSNK2B; casein kinase 2, beta
           1.77
AK124556 HSAP0406S00037038  0.97  3.777  3.87  0.223   0.326  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.696
NM_020320 SAP0406S00012504  0.561  3.777  3.707  0.148   0.05  CDS; RARSL; arginyl-tRNA synthetas
     H     0.459
NM_173529 SAP0406S00030682  0.27  3.774  3.343  -0.115   0.414  CDS; MGC33382; hypothetical protein
          2.591
BC015544 HSAP0406S00002133  1.875  3.772  3.573  0.401   0.229  CDS; N/A; histone gene complex 1; H
          3.218
BC001131 HSAP0406S00011508  2.615  3.77  3.985  0.374  -0.044  source; N/A; N/A; Homo sapiens cDN
     H     1.445
NM_033084 SAP0406S00006282  0.468  3.767  3.948  0.392   0.231  CDS; FANCD2; Fanconi anemia, com
     H     1.518
NM_000947 SAP0406S00012348  0.581  3.765  3.454  0.538   0.174  CDS; PRIM2A; DNA primase large su
          0.992
AK096705 HSAP0406S00007433  0.734  3.759  2.852  0.357   0.482  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.765
BC019261 HSAP0406S00031718  0.588  3.754  3.315  0.397   0.404  CDS; GTPBP3; GTP binding protein 3
     H       1.7
NM_016497 SAP0406S00021652  0.931  3.754  3.583  0.127   0.115  CDS; MRPL51; mitochondrial ribosom
     H      0.51
NM_080668 SAP0406S00020460  0.47  3.754  3.532  0.151   0.292  CDS; CDCA5; cell division cycle asso
     H     2.512
NM_002467 SAP0406S00015936  1.915  3.75  3.304  0.301   0.363  CDS; MYC; v-myc myelocytomatosis
     H     0.622
NM_005480 SAP0406S00022179  0.152  3.75  3.748  0.379   0.346  CDS; TROAP; trophinin associated pr
     H     0.839
NM_198468 SAP0406S00012555  0.795  3.748  3.573  0.535   0.618  CDS; C6orf167; FLJ46180 protein; Ho
     H      1.07
NM_003579 SAP0406S00001196  0.196  3.746  3.672  0.319   0.145  CDS; RAD54L; RAD54-like protein; H
     H     1.791
NM_006021 SAP0406S00023786  0.472  3.733  3.316   0.19  -0.204  CDS; DLEU2; deleted in lymphocytic l
     H     1.823
NM_022346 SAP0406S00008518  0.585  3.729  3.319  0.449   0.685  CDS; HCAP-G; chromosome condens
     H     2.939
NM_003522 SAP0406S00011505  2.026  3.727  3.54  0.181  -0.039  CDS; HIST1H2BF; H2B histone family
     H     1.448
NM_152624 SAP0406S00010379  0.584  3.723  3.739  0.549  0.693  CDS; DCP2; decapping enzyme hDcp
     H     0.404
NM_002857 SAP0406S00002660  0.254  3.719  3.499  -0.091  0.075  CDS; PEX19; peroxisomal biogenesis
     H     0.782
NM_017910 SAP0406S00004088  0.344  3.719   2.78  0.112  0.149  CDS; FLJ20628; hypothetical protein
     H     0.469
NM_001521 SAP0406S00004039  0.957  3.717  3.429  0.333  0.176  CDS; GTF3C2; general transcription f
     H     1.908
NM_144618 SAP0406S00002214  1.336  3.715  3.448   0.16  -0.04  CDS; MGC29891; hypothetical protein
     H     2.835
NM_030920 SAP0406S00002155  0.839  3.714  3.533  0.141  -0.414  CDS; ANP32E; acidic (leucine-rich) nu
     H     1.037
NM_016545 SAP0406S00002961  1.275  3.713  3.187  0.315  0.145  CDS; IER5; immediate early response
     H     0.535
NM_017659 SAP0406S00032564  0.339  3.712  3.548  0.036  0.195  CDS; QPCTL; glutaminyl-peptide cycl
     H     3.063
NM_014176 SAP0406S00003145  1.101  3.703  3.445  0.198   0.05  CDS; HSPC150; HSPC150 protein sim
     H     1.287
NM_198947 SAP0406S00020181  0.44  3.703  3.391  0.391  0.462  CDS; CANP; cancer-associated nucle
     H     1.389
NM_001254 SAP0406S00029125  0.497    3.7  3.701  0.418  0.194  CDS; CDC6; CDC6 homolog; Homo s
     H     0.636
NM_014706 SAP0406S00023004  0.352  3.694  3.117  0.144     0  CDS; SART3; squamous cell carcinom
     H     0.621
NM_032816 SAP0406S00031986  0.206  3.692  3.778  0.129  0.012  CDS; FLJ14640; hypothetical protein
     H     1.593
NM_006306 SAP0406S00036023  0.587  3.689  3.251  0.299  0.158  CDS; SMC1L1; SMC1 structural main
     H     0.342
NM_005879 SAP0406S00006832  0.233  3.683   4.01  0.155  -0.052  CDS; TRIP; TRAF interacting protein;
     H     0.597
NM_002076 SAP0406S00022645  0.369  3.679  3.212  0.336  -0.014  CDS; GNS; glucosamine (N-acetyl)-6-
     H     0.732
NM_024624 SAP0406S00003904  0.094  3.676  2.828   0.12  0.366  CDS; SMC6L1; SMC6 protein; Homo
     H     0.616
NM_017785 SAP0406S00010998  0.54   3.67  3.872  0.317  0.052  CDS; FLJ20364; hypothetical protein
     H     0.745
NM_153689 SAP0406S00005609  0.105   3.67  3.453  0.178  -0.088  CDS; FLJ38973; hypothetical protein
     H     2.143
NM_007040 SAP0406S00032350  1.551  3.668  3.249   0.41  0.072  CDS; HNRPUL1; E1B-55kDa-associa
     H     2.739
NM_012117 SAP0406S00022399  2.033  3.667  2.887  0.598  0.448  CDS; CBX5; chromobox homolog 5 (H
     H     2.118
NM_020374 SAP0406S00021619  0.604  3.665  3.471  0.504  -0.096  CDS; C12orf4; chromosome 12 open
     H     1.678
NM_005926 SAP0406S00025682  0.842  3.647   3.14  0.867  -0.049  CDS; MFAP1; microfibrillar-associated
     H     2.904
NM_017445 SAP0406S00034538  2.38  3.647  3.711  0.186   0.36  CDS; H2BFS; H2B histone family, me
     H     0.014
NM_012322 SAP0406S00013538  0.219  3.635  3.851  0.172  -0.081  CDS; LSM5; U6 snRNA-associated S
          1.897
AK075134 HSAP0406S00005375  0.398  3.633  3.074  0.539  0.496  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.464
AB051551 HSAP0406S00015644  0.506  3.632  3.436  0.554  0.207  CDS; KIAA1764; KIAA1764 protein; H
          0.908
AL137727 HSAP0406S00024127  0.396  3.627  3.364  0.325  0.048  CDS; DKFZp434M0519; hypothetical
          0.696
BC035590 HSAP0406S00014627  0.124  3.623  3.438  0.589  0.165  CDS; CNOT4; CNOT4 protein; Homo
          1.613
AB058702 HSAP0406S00001401  0.646  3.622  3.531  -0.004  -0.073  CDS; KIAA1799; KIAA1799 protein; H
     H      1.37
NM_022836 SAP0406S00001902  0.474   3.62  3.578  0.298  0.073  CDS; DCLRE1B; DNA cross-link repa
          1.606
D14697 HSAP0406S00002446   1.324  3.617  3.446  0.468    0.2  CDS; KIAA1293; N/A; Homo sapiens
     H     1.879
NM_003511 SAP0406S00011559  1.396  3.617  3.891  0.277  0.107  CDS; HIST1H2AL; H2A histone family
     H     2.618
NM_003542 SAP0406S00011494  2.394  3.615  3.576  0.059  -0.472  CDS; HIST1H4C; H4 histone family, m
     H     1.607
NM_002012 SAP0406S00007065  0.552  3.612  3.213  0.391   0.43  CDS; FHIT; fragile histidine triad gene
          2.416
BC007518 HSAP0406S00011551   1.3   3.6  2.789  0.241  -0.451  CDS; HIST1H3H; H3 histone family, m
     H     0.374
NM_025049 SAP0406S00025934  0.143  3.599  3.306  0.117  0.209  CDS; C15orf20; DNA helicase homolo
     H      0.46
NM_152266 SAP0406S00031987  0.186  3.591  3.859  0.019  0.338  CDS; MGC32020; hypothetical protein
          2.079
AK001980 HSAP0406S00024120  1.706   3.59  3.537  0.608  0.311  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.434
NM_174909 SAP0406S00010244  0.446   3.59  3.366  0.043  0.084  CDS; MGC23909; hypothetical protein
          1.791
AK074809 HSAP0406S00006062  0.306  3.589   3.23  0.443  0.098  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.344
BC035617 HSAP0406S00030338  0.296  3.584  3.403  0.193  -0.258  CDS; KNTC2; kinetochore associated
     H     1.072
NM_004629 SAP0406S00016529  0.61  3.575  3.445  0.287  0.395  CDS; FANCG; Fanconi anemia, comp
     H      0.43
NM_012310 SAP0406S00036113  0.212  3.575  3.449  0.388  0.221  CDS; KIF4A; kinesin family member 4
     H     1.774
NM_145309 SAP0406S00020730  0.431  3.563  3.193  0.165  0.148  CDS; LOC220074; Hypothetical 55.1
     H     0.958
NM_006031 SAP0406S00034662  0.282  3.558   3.35   0.08  0.279  CDS; PCNT2; pericentrin B; Homo sa
          1.794
AK094933 HSAP0406S00032671  0.529  3.556  3.071  0.435  0.107  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     1.641
NM_153485 SAP0406S00009863   0.6  3.552  2.688  0.345  0.148  CDS; NUP155; nucleoporin 155kDa is
     H     0.715
NM_001809 SAP0406S00004005  0.244  3.545  3.262  0.098  0.226  CDS; CENPA; centromere protein A;
     H     1.104
NM_002946 SAP0406S00000753  0.404   3.54   3.26  1.742  2.124  CDS; RPA2; replication protein A2, 32
     H     0.864
NM_021238 SAP0406S00022002  0.557  3.539  3.035  0.452  0.202  CDS; C12orf14; chromosome 12 open
            1.4
BC003530 HSAP0406S00033368  1.187  3.536  3.289  0.494  0.586  CDS; SNRPB; SNRPB protein; Homo
     H      3.39
NM_003517 SAP0406S00002138  3.048  3.534  3.32   0.398   0.137  CDS; HIST2H2AC; H2A histone famil
     H     1.055
NM_012180 SAP0406S00009527  0.513  3.533  2.952   0.297  -0.016  CDS; FBXO8; F-box only protein 8; H
     H     1.254
NM_153013 SAP0406S00009850  0.346  3.529  3.204   0.215   0.721  CDS; FLJ30596; hypothetical protein
     H     0.815
NM_014301 SAP0406S00023006  0.152  3.523  2.881    0.3  -0.005  CDS; ISCU; iron-sulfur cluster assemb
     H     1.604
NM_004074 SAP0406S00020380  0.472  3.522  3.389   0.25  -0.062  CDS; COX8A; cytochrome c oxidase
     H     2.245
NM_152442 SAP0406S00023060  1.333  3.519  3.474   1.003   0.632  CDS; RAD9B; RAD9 homolog B; Hom
     H     1.558
NM_020935 SAP0406S00005823  1.078  3.518  3.067   0.276   0.633  CDS; USP37; ubiquitin specific protea
     H     1.909
NM_025207 SAP0406S00002395  1.005  3.514  3.542   0.878   0.379  CDS; PP591; FAD synthetase isoform
           1.25
AK125735 HSAP0406S00010177  0.502  3.513  3.623  -0.129   0.045  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.846
NM_145307 SAP0406S00018345  0.364  3.51  3.522   0.323   0.177  CDS; PLEKHK1; pleckstrin homology
          1.133
BC062442 HSAP0406S00003645  0.638  3.506  3.45  -0.148   -0.01  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H     1.887
NM_005007 SAP0406S00011749  0.755  3.505  3.253   0.29  -0.055  CDS; NFKBIL1; nuclear factor of kapp
     H     0.708
NM_002766 SAP0406S00030028  0.204  3.504  3.066   0.076   0.286  CDS; PRPSAP1; phosphoribosyl pyro
     H     2.067
NM_003510 SAP0406S00011556  2.051  3.504  2.913   0.086   0.297  CDS; HIST1H2AK; H2A histone family
     H     0.439
NM_182543 SAP0406S00018006  0.544  3.503  3.287  -0.149  -0.035  CDS; NSUN6; NOL1/NOP2/Sun doma
          1.504
AF056617 HSAP0406S00019616  0.489  3.498  3.278   0.867   0.912  CDS; BAZ1; BWSCR2 associated zin
          1.858
AF078164 HSAP0406S00022610  0.657  3.498  2.723   0.27   0.24  CDS; KUB3; Ku70-binding protein; Ho
     H     2.298
NM_018449 SAP0406S00016483  0.693  3.497  3.371   0.766   0.534  CDS; UBAP2; ubiquitin associated pro
     H     0.926
NM_018987 SAP0406S00007437  -0.064  3.493  3.045   0.21  -0.312  CDS; SEMA5B; semaphorin 5B; Hom
     H     1.461
NM_030655 SAP0406S00021995  0.695  3.493  3.564   0.652   0.531  CDS; DDX11; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-
          1.765
BC064929 HSAP0406S00014529  0.615  3.492  3.522   0.557   0.472  CDS; METTL2; METTL2 protein; Hom
     H     0.853
NM_013290 SAP0406S00029260  0.625  3.492  3.387   0.241   0.22  CDS; HUMGT198A; GT198, complete
          1.504
AL834147 HSAP0406S00014420  0.791  3.489  3.428   0.334   0.472  CDS; DKFZp761P18121; hypothetica
          2.069
AY347529 HSAP0406S00011016  1.216  3.489  2.804   0.445  -0.083  CDS; N/A; nucleophosmin; Homo sap
     H     1.315
NM_052875 SAP0406S00021533  0.365  3.486  3.365   0.394   0.19  CDS; MGC10485; hypothetical protein
     H     0.598
NM_005030 SAP0406S00027119  0.168  3.484  3.519   0.235   0.329  CDS; PLK1; polo-like kinase; Homo s
     H     2.084
NM_006265 SAP0406S00015856  0.704  3.483  2.82   0.165  -0.146  CDS; RAD21; RAD21 homolog; Homo
     H     0.517
NM_021227 SAP0406S00009149  0.335  3.483  3.47   0.131   0.062  CDS; DC2; DC2 protein; Homo sapien
           1.58
AB033105 HSAP0406S00018407  0.805  3.482  3.257   0.269   0.147  CDS; KIAA1279; KIAA1279 protein; H
     H     0.789
NM_012415 SAP0406S00015710  0.139  3.481  3.732   0.649   0.428  CDS; RAD54B; RAD54 homolog B iso
     H      1.34
NM_181471 SAP0406S00013894   0.64  3.48  3.372   0.479   0.433  CDS; RFC2; replication factor C 2 (40
     H     1.116
NM_018447 SAP0406S00006279  0.344  3.474  3.417   0.502   0.277  CDS; LOC55831; 30 kDa protein; Hom
          0.788
AK122733 HSAP0406S00027225  0.993  3.468   3.3  0.282   0.311  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          3.544
M60756 HSAP0406S00002135   3.036  3.458  3.296   0.283   0.268  CDS; H2B.1; histone H2B.1; Human h
          1.286
BC050557 HSAP0406S00022520  0.668  3.457  3.36   0.235   0.325  CDS; TIMELESS; timeless homolog; H
     H     1.249
NM_032834 SAP0406S00022027  0.405  3.456  2.498   0.059   0.004  CDS; ALG10; asparagine-linked glyco
          0.244
D26361 HSAP0406S00003090   0.053  3.455  3.361   0.034   0.522  CDS; KIAA0042; N/A; Homo sapiens
     H     1.703
NM_019041 SAP0406S00013000  0.985  3.453  3.417   0.21  -0.038  CDS; MTRF1L; mitochondrial translat
          1.765
BC042478 HSAP0406S00021835  0.723  3.452  2.437   0.335   0.256  CDS; N/A; hypothetical protein DKFZp
     HSAP0406S00029720
NM_001005372    1.711   0.727  3.452  3.585   0.794   0.34  CDS; FLJ12760; hypothetical protein
     H     0.565
NM_016139 SAP0406S00013777  1.156  3.451  3.879   0.339  -0.028  CDS; CHCHD2; coiled-coil-helix-coile
          1.666
AK022948 HSAP0406S00032446  0.739  3.449  3.229   0.181   0.297  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.405
AY358641 HSAP0406S00016967  0.253  3.448  3.054   0.159   0.132  CDS; N/A; cathepsin L2; Homo sapien
     H     1.692
NM_018063 SAP0406S00018728  0.486  3.447  3.321   0.299   0.305  CDS; HELLS; helicase, lymphoid-spec
     H     2.058
NM_020897 SAP0406S00002442  0.527  3.443  3.535   0.509   0.346  CDS; HCN3; hyperpolarization activat
          0.637
AL832321 HSAP0406S00024937   0.24  3.442  3.397   0.21  -0.183  CDS; DKFZp547I1415; hypothetical p
     H     0.617
NM_018204 SAP0406S00023816  0.128  3.442  3.082   0.121  -0.022  CDS; CKAP2; cytoskeleton associated
           0.98
AB051499 HSAP0406S00009528  0.641  3.441  3.459   0.202  -0.316  CDS; KIAA1712; KIAA1712 protein; H
     H     0.589
NM_005466 SAP0406S00024723  0.204  3.441  2.519   0.039  -0.145  CDS; MED6; mediator of RNA polyme
          0.732
AY376439 HSAP0406S00007974  0.466  3.431  3.333   0.217  -0.135  CDS; ECT2; epithelial cell transformin
           1.92
AF218022 HSAP0406S00002397  1.017  3.429  3.584   0.675   0.276  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
     H     1.111
NM_194271 SAP0406S00023253  0.806  3.428  3.227   0.492   0.373  CDS; RNF34; ring finger protein 34 iso
     H     2.445
NM_002804 SAP0406S00020038  0.894  3.426  3.028  0.612  0.239  CDS; PSMC3; proteasome 26S ATPa
     H     0.607
NM_015565 SAP0406S00034296  0.417  3.426  3.453  0.117  0.349  CDS; ZNF294; zinc finger protein 294
     H     1.307
NM_017719 SAP0406S00006596   0.26  3.424  3.13  0.303  0.142  CDS; SNRK; SNF-1 related kinase; H
     H     0.433
NM_173824 SAP0406S00007170  0.283   3.41  3.288  0.376  -0.072  CDS; MGC26717; hypothetical protein
     H     0.282
NM_177542 SAP0406S00032562   0.24   3.41  3.115   0.27  0.089  CDS; SNRPD2; small nuclear ribonuc
     H     0.775
NM_014885 SAP0406S00009340  0.459  3.404  3.372  0.252  -0.002  CDS; ANAPC10; anaphase promoting
     H     0.498
NM_173645 SAP0406S00004575  0.207  3.402  3.533  0.359  -0.109  CDS; FLJ37357; hypothetical protein
          1.556
BC017574 HSAP0406S00020913  0.636  3.399  3.077  0.208  0.369  CDS; HT007; HT007 protein; Homo s
     H     1.956
NM_002129 SAP0406S00009518  0.699  3.398  3.152  0.309  0.182  CDS; HMGB2; high-mobility group bo
     H     1.339
NM_007280 SAP0406S00025571  0.238  3.396  3.553  0.081  0.073  CDS; OIP5; Opa-interacting protein 5;
     H     0.436
NM_152329 SAP0406S00024446  0.331  3.396  3.08  0.384  0.072  CDS; PPIL5; peptidylprolyl isomerase
          1.816
AK074970 HSAP0406S00001452  0.708  3.395  2.765  0.481  0.072  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.176
BC032735 HSAP0406S00020589  0.876  3.394  3.293  0.189   0.18  CDS; RBM4; RNA binding motif prote
     H     0.341
NM_018101 SAP0406S00000977  -0.033  3.394  3.283  0.055   0.31  CDS; CDCA8; cell division cycle asso
          1.013
BC000712 HSAP0406S00011930  0.288  3.392  3.757  -0.036  0.147  CDS; KIFC1; KIFC1 protein; Homo sa
     H     0.998
NM_016359 SAP0406S00025573  0.206  3.392  3.665  0.216  0.058  CDS; NUSAP1; clone HQ0310 PRO0
     H      1.48
NM_000136 SAP0406S00016940  0.467  3.388  3.353  0.299  0.577  CDS; FANCC; Fanconi anemia, comp
     H     1.107
NM_024700 SAP0406S00000971   0.44  3.384  3.312  0.148  0.076  CDS; SNIP1; Smad nuclear interactin
     H     3.426
NM_003545 SAP0406S00011506   2.76   3.37  3.452   0.05  0.059  CDS; HIST1H4E; H4 histone family, m
     H     2.096
NM_014109 SAP0406S00015901   0.56  3.366  3.21   0.57  0.427  CDS; ATAD2; two AAA domain contai
          1.372
AK023367 HSAP0406S00004354  0.438  3.361  3.211  0.512  0.406  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.974
AK128828 HSAP0406S00015588  0.382  3.357  3.018   0.16  0.231  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.44
BC016330 HSAP0406S00021620  0.531  3.357  3.315  0.273  0.267  CDS; RAD51AP1; RAD51AP1 protein
     H     1.493
NM_000051 SAP0406S00021097   0.74  3.357  3.261  0.783  0.456  CDS; ATM; ataxia telangiectasia muta
          1.026
AF395752 HSAP0406S00017969  0.304  3.349  3.508  0.855  0.728  CDS; SCIDA; Athabascan SCID trans
     H     2.276
NM_003524 SAP0406S00011515   1.16  3.345  3.23  0.216  0.116  CDS; HIST1H2BH; H2B histone famil
     H     2.079
NM_198261 SAP0406S00023297  1.129  3.343  3.229  0.316  0.237  CDS; FLJ11021; similar to splicing fac
     H     1.167
NM_017489 SAP0406S00015587  0.251  3.338  2.716  0.596  0.305  CDS; TERF1; telomeric repeat binding
     H     0.345
NM_152633 SAP0406S00035637  0.255  3.338  3.268  0.304  0.098  CDS; FLJ34064; hypothetical protein
     H     1.581
NM_006275 SAP0406S00033848  1.556  3.335  3.247  0.324  0.012  CDS; SFRS6; arginine/serine-rich spli
     H     0.994
NM_006596 SAP0406S00007403  0.033  3.333  2.908  -0.108  -0.65  CDS; POLQ; DNA polymerase theta is
     H     0.853
NM_004728 SAP0406S00018405  1.451  3.332  3.292  0.321  -0.022  CDS; DDX21; DEAD (Asp-Glu-Ala-As
          1.014
AK122733 HSAP0406S00027288  0.918  3.331  3.569   0.42  0.491  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.15
NM_018555 SAP0406S00033002  0.096  3.331  3.374  0.223  0.198  CDS; ZNF331; zinc finger protein 331
     H     2.987
NM_005320 SAP0406S00011511  1.697   3.33  3.081  0.368  -0.137  CDS; HIST1H1D; H1 histone family, m
          0.769
BC032233 HSAP0406S00015546  0.197  3.328  3.241  0.114  0.157  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H     1.589
NM_005507 SAP0406S00020522  0.537  3.328  2.598  0.196   0.03  CDS; CFL1; cofilin 1 (non-muscle); Ho
          0.898
AY221959 HSAP0406S00019724  0.546  3.327  3.059  0.442  0.079  CDS; N/A; BTB domain containing 10
     H     1.553
NM_024612 SAP0406S00029676  0.974  3.327  3.046  1.996   2.57  CDS; DHX40; DEAH (Asp-Glu-Ala-His
     H     1.207
NM_144968 SAP0406S00036024  0.758  3.327  3.487  0.466  0.488  CDS; RIBC1; RIB43A domain with coi
     H      1.05
NM_198433 SAP0406S00034047  0.508  3.327  3.124  0.233  -0.021  CDS; STK6; serine/threonine protein k
          0.889
AB020658 HSAP0406S00006637  0.034  3.325  2.451  0.254  -0.198  CDS; KIAA0851; KIAA0851 protein; H
     H     0.792
NM_198544 SAP0406S00000291  0.089  3.322  3.27  0.407  0.066  CDS; CORT; cortistatin isoform a prep
          0.595
AK095574 HSAP0406S00019637    0.2  3.32  3.313   0.05  -0.142  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     1.641
NM_001800 SAP0406S00031418  0.383  3.318  2.991  0.238  0.437  CDS; CDKN2D; cyclin-dependent kina
     H     0.868
NM_147194 SAP0406S00014338  0.558  3.316  2.727   0.75  0.377  CDS; MGC35361; hypothetical protein
     H     0.913
NM_018064 SAP0406S00012507  0.849  3.312  3.562  0.254  -0.102  CDS; C6orf166; hypothetical protein F
     H     1.896
NM_000107 SAP0406S00020026  1.204  3.311  3.115  0.427  0.198  CDS; DDB2; damage-specific DNA bi
     H     1.704
NM_001753 SAP0406S00014456  0.492  3.307  2.895  0.239  -0.082  CDS; CAV1; caveolin 1; Homo sapien
     H     1.487
NM_032869 SAP0406S00015841  1.097  3.303  3.596  0.194  0.254  CDS; CML66; chronic myelogenous le
          1.177
BC053675 HSAP0406S00022864  0.494  3.294  3.305  0.321  0.259  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
          0.695
AL834143 HSAP0406S00029661   0.07  3.284  3.273  0.347  0.187  CDS; DKFZp434N177; hypothetical p
     H      0.63
NM_005643 SAP0406S00011966  0.505  3.281   3.3  0.272  0.167  CDS; TAF11; TBP-associated factor 1
     H     0.978
NM_052940 SAP0406S00001316  0.338  3.281  2.307  -0.005  0.101  CDS; MGC8974; hypothetical protein
     H     0.592
NM_015245 SAP0406S00011967  0.368  3.274  2.741   0.195  0.261  CDS; ANKS1; ankyrin repeat and ster
     H     1.559
NM_004096 SAP0406S00018441  0.278  3.27  2.689   0.31  0.369  CDS; EIF4EBP2; eukaryotic translatio
     H     1.172
NM_005359 SAP0406S00030673  0.683  3.27  2.645   0.47  0.071  CDS; SMAD4; MAD, mothers against
          1.694
BC038301 HSAP0406S00028998  0.212  3.269  3.155   0.369  0.416  source; N/A; N/A; Homo sapiens RAD
          2.383
D38502 HSAP0406S00013851   1.243  3.269  1.966   0.503  0.436  CDS; PMS4; N/A; Homo sapiens PMS
     H     1.139
NM_018320 SAP0406S00020721  0.32  3.269  2.655   0.07  0.278  CDS; RNF121; ring finger protein 121
          0.636
AJ223953 HSAP0406S00010970  0.118  3.268  3.056   0.121  -0.03  CDS; hpttg; hPTTG; Homo sapiens m
            1.4
BC047528 HSAP0406S00032510  0.656  3.267  2.96   0.207  0.157  CDS; TOMM40; TOMM40 protein; Ho
     H     1.445
NM_006805 SAP0406S00010569  0.639  3.267  2.92  -0.067  0.456  CDS; HNRPA0; heterogeneous nucle
     H      0.19
NM_016403 SAP0406S00020998  0.293  3.267  3.548   0.081  0.219  CDS; HSPC148; hypothetical protein H
     H     0.666
NM_016484 SAP0406S00036111  0.187  3.267  3.619  -0.237  -0.01  CDS; PDZK11; PDZ domain containin
     H     2.291
NM_012412 SAP0406S00013685  0.673  3.266  2.537   0.449  0.276  CDS; H2AFV; H2A histone family, me
     H      2.08
NM_006591 SAP0406S00020798  0.792  3.265  3.194   0.405  0.425  CDS; POLD3; polymerase (DNA direc
     H       1.6
NM_012138 SAP0406S00029033  0.699  3.265  3.552   1.491  1.404  CDS; AATF; apoptosis antagonizing tr
     H     0.689
NM_152903 SAP0406S00023678  0.374  3.265  3.406   0.331  0.143  CDS; KBTBD6; kelch repeat and BTB
          1.489
BC060668 HSAP0406S00011761  1.007  3.263  3.405   0.095  0.465  CDS; BAT2; BAT2 protein; Homo sap
     H     0.284
NM_006461 SAP0406S00028808  0.247  3.263  3.54   0.26  0.136  CDS; SPAG5; mitotic spindle coiled-c
     H     1.605
NM_031465 SAP0406S00021597  0.164  3.262  3.135   0.074  0.225  CDS; MGC13204; hypothetical protein
          2.222
AK095945 HSAP0406S00003695  1.844  3.26  3.015   0.456  0.068  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.186
BC028382 HSAP0406S00002151  0.84  3.258  3.173  -0.137  0.083  CDS; VPS45A; vacuolar protein sortin
     H     1.819
NM_015203 SAP0406S00002168  1.342  3.253  2.589   0.744  0.051  CDS; KIAA0460; KIAA0460 protein; H
          0.646
AF297866 HSAP0406S00000935  0.106  3.252  3.266  -0.106  0.244  CDS; N/A; Hu-Claspin; Homo sapiens
     H     1.182
NM_004725 SAP0406S00019162  0.635  3.25  2.87   0.576  0.692  CDS; BUB3; BUB3 budding uninhibite
     H     0.666
NM_019852 SAP0406S00024171  0.869  3.246  3.123   0.199  -0.154  CDS; METTL3; methyltransferase like
          2.008
BC018157 HSAP0406S00015775  0.765  3.241  2.627   0.233  -0.009  CDS; POLR2K; DNA directed RNA po
     H     1.014
NM_006594 SAP0406S00001901  0.424  3.236  2.86   0.163  0.431  CDS; AP4B1; adaptor-related protein
     H     0.858
NM_006913 SAP0406S00011838  0.617  3.233  2.802   0.555  0.212  CDS; RNF5; ring finger protein 5; Hom
          0.937
AY327412 HSAP0406S00022165  0.269  3.232  2.919   0.344  0.362  CDS; RHEBL1; Ras homolog enriche
          0.192
AY358569 HSAP0406S00010041  0.752  3.232  3.391   0.085  -0.299  CDS; N/A; SDCCAG10; Homo sapien
     H     0.171
NM_152230 SAP0406S00018317  0.315  3.231  2.365   0.173  0.426  CDS; IPMK; inositol polyphosphate m
     H     1.291
NM_018132 SAP0406S00012265  0.55  3.229  3.024  -0.016  -0.148  CDS; C6orf139; FLJ10545 protein; Ho
     H     1.453
NM_015935 SAP0406S00002846  1.111  3.227  3.165   0.271   0.24  CDS; CGI-01; CGI-01 protein isoform
     H     1.418
NM_004818 SAP0406S00022150  0.833  3.225  2.869   0.238  0.313  CDS; DDX23; DEAD (Asp-Glu-Ala-As
          0.758
BC028584 HSAP0406S00009181  0.24  3.222  3.602   0.042  -0.158  source; N/A; N/A; Homo sapiens cDN
          1.277
AY359032 HSAP0406S00012016  0.767  3.219  3.285   0.213  -0.102  CDS; N/A; PPIL1; Homo sapiens clon
     H     1.323
NM_018108 SAP0406S00025013  0.768  3.218  2.936   0.465  0.516  CDS; C14orf130; chromosome 14 ope
     H      2.78
NM_003533 SAP0406S00011562  2.035  3.215  2.746   0.333  0.243  CDS; HIST1H3I; H3 histone family, m
     H      1.61
NM_022731 SAP0406S00003236  0.441  3.214  2.926   0.284  -0.199  CDS; NUCKS; nuclear ubiquitous cas
     H     1.267
NM_004091 SAP0406S00000606  0.189  3.207  2.598   0.409  0.302  CDS; E2F2; E2F transcription factor 2
     H      1.33
NM_032322 SAP0406S00028901  0.632  3.207  2.671   0.549   0.05  CDS; RNF135; ring finger protein 135
          0.195
AL834142 HSAP0406S00004399  0.224  3.205  3.111   0.307  -0.051  CDS; DKFZp434B156; hypothetical pr
     H     0.726
NM_145060 SAP0406S00030668  0.383  3.205  3.359   0.181  0.099  CDS; C18orf24; chromosome 18 open
     H     0.997
NM_000373 SAP0406S00007459  0.832  3.193  2.819   0.255  0.137  CDS; UMPS; uridine monophosphate
     H     0.261
NM_006347 SAP0406S00001081  0.344  3.193  3.64   0.409  0.287  CDS; PPIH; peptidyl prolyl isomerase
     H     1.929
NM_181886 SAP0406S00009104  0.958  3.192  1.871   0.153  -0.088  CDS; UBE2D3; ubiquitin-conjugating e
     H       0.3
NM_000434 SAP0406S00011792  0.198  3.19  3.673   0.002  0.164  CDS; NEU1; neuraminidase precurso
     H     0.215
NM_003318 SAP0406S00012447  0.239  3.19  3.182   0.052  0.217  CDS; TTK; TTK protein kinase; Homo
     H     1.765
NM_003203 SAP0406S00004559  0.903  3.189  2.434   1.099  0.271  CDS; C2orf3; chromosome 2 open re
     H     0.961
NM_139312 SAP0406S00018069  0.881  3.188  3.885   0.105  0.389  CDS; YME1L1; YME1-like 1 isoform 1
     H     2.334
NM_003514 SAP0406S00011565  1.537  3.184  3.139   0.342  0.269  CDS; HIST1H2AM; H2A histone famil
     H     1.544
NM_001786 SAP0406S00018337  0.271  3.183  2.609    0.2  0.045  CDS; CDC2; cell division cycle 2 prote
     H     0.978
NM_002795 SAP0406S00029070  0.882  3.182  3.245  0.177   0.043  CDS; PSMB3; proteasome beta 3 sub
     H     1.744
NM_024026 SAP0406S00023512  0.683  3.182  3.029  0.334   0.08  CDS; MRP63; mitochondrial ribosoma
     H     0.862
NM_003805 SAP0406S00022830  0.712  3.179  2.038   0.24  -0.018  CDS; CRADD; CASP2 and RIPK1 dom
     H     0.396
NM_003258 SAP0406S00030097  0.296  3.178  3.259  0.177   0.332  CDS; TK1; thymidine kinase 1, soluble
     H     0.881
NM_005431 SAP0406S00014888  0.262  3.178  2.749  0.336   0.659  CDS; XRCC2; X-ray repair cross com
     H     2.057
NM_015014 SAP0406S00003615   1.46  3.176  2.711  0.403   0.09  CDS; KIAA0117; KIAA0117 protein; H
     H     1.138
NM_016286 SAP0406S00030255  0.149  3.176  2.495  0.007   0.437  CDS; DCXR; dicarbonyl/L-xylulose red
           0.95
AF458589 HSAP0406S00022764  0.441  3.169  2.367  0.185  -0.088  CDS; PPP1R12A; myosin phosphatas
     H     0.146
NM_020143 SAP0406S00004402  0.348  3.168  3.392  0.086  -0.137  CDS; LOC56902; putatative 28 kDa p
     H     0.548
NM_004398 SAP0406S00021106  0.125  3.167  3.153  -0.083   0.103  CDS; DDX10; DEAD (Asp-Glu-Ala-As
     H     0.571
NM_016440 SAP0406S00032824  0.177  3.165  3.191  0.523   0.461  CDS; VRK3; vaccinia related kinase 3
     H     1.217
NM_002356 SAP0406S00012678  0.205  3.164  2.624  0.263  -0.149  CDS; MARCKS; myristoylated alanine
          1.102
AL833081 HSAP0406S00003273  1.069  3.162  3.056  0.404   -0.01  CDS; DKFZp451J1719; hypothetical p
     HSAP0406S00000309
NM_001001998    1.622   0.566  3.162  2.404  0.167  -0.142  CDS; EXOSC10; exosome componen
     H     1.009
NM_005015 SAP0406S00024191  0.774  3.161  3.067  0.327  -0.022  CDS; OXA1L; oxidase (cytochrome c)
          1.016
BC033086 HSAP0406S00011714  0.476  3.16  2.686  0.068   0.147  CDS; TCF19; TCF19 protein; Homo s
     H     1.002
NM_005500 SAP0406S00032632  0.401  3.159  2.353  0.288   0.473  CDS; SAE1; SUMO-1 activating enzym
           1.45
BC014908 HSAP0406S00008322  0.276  3.155  3.014  0.605   0.406  CDS; SLBP; histone stem-loop bindin
     H     0.416
NM_016040 SAP0406S00001649  0.119  3.152  2.983  -0.036   0.412  CDS; CGI-100; CGI-100 protein; Hom
          1.753
AL603623 HSAP0406S00014480  0.668  3.149  3.034  0.353   0.193  CDS; DKFZp586C1218; hypothetical
     H     0.528
NM_080654 SAP0406S00019850  -0.091  3.149  2.237  0.073  -0.216  CDS; NY-REN-41; NY-REN-41 antige
     H     1.423
NM_152227 SAP0406S00033539  0.579  3.146  2.653  0.354   0.249  CDS; SNX5; sorting nexin 5; Homo sa
          1.234
AF176924 HSAP0406S00027355  0.171  3.143  2.824  0.249   0.192  CDS; MST134; MSTP134; Homo sap
          1.024
AK096608 HSAP0406S00023677  0.542  3.14  3.452  0.076   0.191  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          2.255
BC031333 HSAP0406S00011503  2.352  3.138  3.482  0.304  -0.013  CDS; HIST1H3D; H3 histone family, m
          1.953
AF419331 HSAP0406S00037083  0.837  3.137  2.711  0.259   0.207  CDS; N/A; TLS-associated protein TA
     H     0.846
NM_031217 SAP0406S00019860  0.341  3.137  2.609  0.257  -0.045  CDS; KIF18A; kinesin family member
          1.947
AF419331 HSAP0406S00000621  1.344  3.136  2.784  0.442   0.266  CDS; N/A; TLS-associated protein TA
     H     0.407
NM_017634 SAP0406S00015244  0.038  3.131  3.313  0.263   0.112  CDS; KCTD9; potassium channel tetr
          0.974
AK096828 HSAP0406S00032972  0.287  3.129  2.726  0.408   0.215  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.593
AF132818 HSAP0406S00023860  0.662  3.123  1.962  0.399  -0.305  CDS; CKLF; colon Kruppel-like factor;
          0.901
BX537987 HSAP0406S00007892  0.117  3.121  3.377  0.276   0.488  CDS; DKFZp686N1030; hypothetical
     H     0.757
NM_020188 SAP0406S00027937  0.357  3.12  3.371  0.325   0.161  CDS; DC13; DC13 protein; Homo sap
     H     3.504
NM_021052 SAP0406S00011509  2.461  3.117  3.447    0.7   0.15  CDS; HIST1H2AE; H2A histone family
     H     1.383
NM_013300 SAP0406S00023056  0.408  3.115  2.989  0.377   0.073  CDS; HSU79274; protein predicted by
     H     0.124
NM_014078 SAP0406S00015879  0.251  3.115  3.413  0.235   -0.21  CDS; MRPL13; mitochondrial ribosom
     H     2.058
NM_002394 SAP0406S00020350  2.167  3.114  2.836  -0.056  -0.139  CDS; SLC3A2; solute carrier family 3
     H     1.959
NM_021018 SAP0406S00011514  1.075  3.113   2.94  0.381  -0.064  CDS; HIST1H3F; H3 histone family, m
          0.523
BC057776 HSAP0406S00032921  0.263  3.107  3.032  0.899   0.604  CDS; ZNF613; ZNF613 protein; Homo
           2.87
BC067494 HSAP0406S00011561  1.758  3.107  2.637  0.425   0.119  CDS; HIST1H3I; HIST1H3I protein; H
     H     0.358
NM_002128 SAP0406S00023599  0.212  3.106  2.859  0.312   0.105  CDS; HMGB1; high-mobility group bo
     H     0.729
NM_015292 SAP0406S00022483  0.424  3.106  3.218  0.232  -0.035  CDS; MBC2; KIAA0747 protein; Homo
     H     1.207
NM_018151 SAP0406S00005175  0.543  3.102  2.354  0.184   0.156  CDS; Rif1; telomere-associated prote
     H     1.285
NM_013411 SAP0406S00000883  0.507   3.1  2.714  0.796   1.083  CDS; AK2; adenylate kinase 2 isoform
     H     0.043
NM_015441 SAP0406S00002730  -0.074  3.098  3.058  0.062   0.097  CDS; OLFML2B; olfactomedin-like 2B
          2.241
BC032462 HSAP0406S00023057  1.121  3.096   3.06  1.131   0.545  CDS; VPS29; VPS29 protein; Homo s
     H     0.463
NM_153332 SAP0406S00015029  0.052  3.095  2.728  0.246   0.176  CDS; 3'HEXO; 3' exoribonuclease; Ho
     H     0.952
NM_021874 SAP0406S00033436  0.432  3.094  3.233  0.013   0.244  CDS; CDC25B; cell division cycle 25B
     H      1.97
NM_198219 SAP0406S00024025  1.475  3.093  2.306  0.374   0.345  CDS; ING1; inhibitor of growth family,
     H     0.813
NM_001033 SAP0406S00019490  0.636  3.089  3.403  0.289   0.316  CDS; RRM1; ribonucleoside-diphosph
     H     1.043
NM_024918 SAP0406S00033783  0.602  3.089   3.22  0.199   0.505  CDS; C20orf172; chromosome 20 ope
     H     1.973
NM_015885 SAP0406S00020902  1.702  3.088  3.255  0.094  0.096  CDS; PCF11; pre-mRNA cleavage co
     H     0.577
NM_024039 SAP0406S00028370  0.558  3.085  3.129  0.093  0.195  CDS; MIS12; MIS12 homolog; Homo
     H     1.633
NM_001022 SAP0406S00032375  0.904  3.084  2.831  0.225  0.056  CDS; RPS19; ribosomal protein S19;
     H     1.487
NM_007192 SAP0406S00024163  0.558  3.076  2.488  0.409  0.128  CDS; SUPT16H; chromatin-specific tr
     H     0.872
NM_002519 SAP0406S00021096  0.649  3.071  3.278  0.351  0.479  CDS; NPAT; nuclear protein, ataxia-t
          0.768
AF532613 HSAP0406S00021459  0.199  3.069  2.695  -0.041  -0.07  CDS; DCPS; scavenger mRNA decap
          0.629
AK091743 HSAP0406S00031513  0.166  3.068  3.403  0.092  -0.493  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.432
BC029038 HSAP0406S00023252  0.604  3.066  2.956  0.209  0.484  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H     0.827
NM_002697 SAP0406S00002775  0.195  3.066  3.07  0.186   0.25  CDS; POU2F1; POU domain, class 2,
     H     1.439
NM_153649 SAP0406S00002358  0.811  3.065  2.981  0.309  1.238  CDS; TPM3; tropomyosin 3; Homo sa
     H     0.531
NM_173646 SAP0406S00005575  0.198  3.064  3.122  0.268  -0.02  CDS; FLJ39660; hypothetical protein
     H     1.945
NM_015014 SAP0406S00003617  1.318  3.063  2.419  0.076  -0.181  CDS; KIAA0117; KIAA0117 protein; H
          0.341
AB057597 HSAP0406S00001168  0.097  3.06  2.523  0.316   0.45  CDS; N/A; testicular protein kinase 2;
          0.892
AK075227 HSAP0406S00025459  0.766  3.06  2.948  0.213  0.186  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.868
NM_002028 SAP0406S00024653  0.726  3.06  3.149  0.417  -0.194  CDS; FNTB; farnesyltransferase, CAA
     H     0.698
NM_013257 SAP0406S00015550  0.089  3.06  2.339  -0.006  0.334  CDS; SGKL; serum/glucocorticoid reg
     H     0.467
NM_018685 SAP0406S00013584  -0.062  3.059  2.466   0.15  -0.002  CDS; ANLN; anillin, actin binding prot
     H      0.56
NM_015665 SAP0406S00022359  0.446  3.054  2.787  0.273    0.1  CDS; AAAS; achalasia, adrenocortica
     H      0.14
NM_024745 SAP0406S00027411  -0.057  3.048  3.254   0.19  0.464  CDS; SHCBP1; SHC SH2-domain bin
     H      0.76
NM_018154 SAP0406S00031600  0.841  3.047  3.621  0.938  0.645  CDS; ASF1B; ASF1 anti-silencing fun
     H      0.67
NM_018843 SAP0406S00014034  0.213  3.044  2.517  0.652  0.104  CDS; MCFP; mitochondrial carrier fam
          1.689
D14689 HSAP0406S00017536   0.717  3.042  2.485  0.118  0.158  CDS; KIAA0023; N/A; Homo sapiens
     H     1.063
NM_138998 SAP0406S00031606  0.452  3.041  2.497  -0.006  0.216  CDS; DDX39; DEAD (Asp-Glu-Ala-As
     H     1.182
NM_130898 SAP0406S00002345  1.051  3.038  3.393  0.499   0.17  CDS; CREB3L4; cAMP responsive ele
     H     1.343
NM_007149 SAP0406S00011548  0.852  3.036  3.036  0.432  0.027  CDS; ZNF184; zinc finger protein 184
     H     0.041
NM_005038 SAP0406S00009449   0.43  3.035  3.075  0.519  0.176  CDS; PPID; peptidylprolyl isomerase D
     H     2.777
NM_003546 SAP0406S00011563  2.124  3.034  2.799  0.688  0.216  CDS; HIST1H4L; H4 histone family, m
     H     0.861
NM_017868 SAP0406S00021171  0.219  3.032  2.587  0.572  0.224  CDS; TTC12; tetratricopeptide repeat
     H      0.69
NM_018356 SAP0406S00009790  0.468  3.029  2.79  0.417  0.217  CDS; FLJ11193; hypothetical protein
     H     0.931
NM_018456 SAP0406S00007413  0.359  3.029  2.677  0.136  0.309  CDS; EAF2; ELL associated factor 2;
     H     0.818
NM_002918 SAP0406S00031588  0.453  3.028  2.77  0.245  0.194  CDS; RFX1; regulatory factor X1; Hom
     H     2.023
NM_031306 SAP0406S00003091  1.107  3.024  2.401   0.55  0.074  CDS; DKFZP564B1023; hypothetical
          1.013
AB007892 HSAP0406S00012226  0.287  3.023  2.648  0.157   0.29  CDS; KIAA0432; N/A; Homo sapiens
          1.347
BC004350 HSAP0406S00011746  0.816  3.022  2.396  0.007  0.214  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H     0.191
NM_173829 SAP0406S00010040  0.484  3.013  3.08  0.003  -0.308  CDS; FLJ36754; hypothetical protein
     H     1.304
NM_016151 SAP0406S00027261  0.189  3.007  2.138  0.353  0.459  CDS; TAOK2; TAO kinase 2; Homo s
     H     1.702
NM_005610 SAP0406S00000866  0.653  3.005  2.625  0.489  0.404  CDS; RBBP4; retinoblastoma binding
     H     1.509
NM_203419 SAP0406S00014551  0.764  3.002  2.567  0.546  0.065  CDS; LOC286016; hypothetical protei
          0.699
AB107354 HSAP0406S00023661  0.264  3.001  2.571   0.21  0.206  CDS; KIAA2032; KIAA2032 protein; H
          0.536
BC025025 HSAP0406S00015516  0.192  2.999  2.946  0.292  0.227  CDS; GGH; gamma-glutamyl hydrolas
     H     0.653
NM_000143 SAP0406S00003660   0.27  2.998  2.427  0.277  0.025  CDS; FH; fumarate hydratase precurs
     H     1.577
NM_003368 SAP0406S00001389  0.781  2.994  2.674  0.187  0.429  CDS; USP1; ubiquitin specific proteas
     H     0.625
NM_003981 SAP0406S00026427  0.177  2.994  2.832  0.336  0.359  CDS; PRC1; protein regulator of cytok
          1.012
BC028301 HSAP0406S00030326  0.345  2.987  2.922  -0.041  0.301  CDS; N/A; Similar to LOC147447; Hom
     H     0.594
NM_016505 SAP0406S00000806  0.445  2.985  2.595  0.359  0.106  CDS; PS1D; putative S1 RNA binding
     H     0.194
NM_006785 SAP0406S00030713  0.196  2.983  2.769  0.183  0.179  CDS; MALT1; mucosa associated lym
     H      1.21
NM_002158 SAP0406S00004274  0.215  2.981  2.881  0.425  0.253  CDS; HTLF; T-cell leukemia virus enh
          0.925
BX538290 HSAP0406S00010977  0.477  2.979  2.804  0.163  -0.076  CDS; DKFZp686E10109; hypothetica
          0.585
AF173296 HSAP0406S00015842  0.436  2.976  2.798  0.321  0.131  CDS; N/A; e(y)2 homolog; Homo sapi
     H     2.441
NM_021035 SAP0406S00033993  1.821  2.975  1.686  0.176  0.171  CDS; KIAA1404; KIAA1404 protein; H
     H     1.383
NM_152463 SAP0406S00029563  0.454  2.968  3.265  0.239  0.123  CDS; EME1; essential meiotic endonu
     H     0.454
NM_172164 SAP0406S00001174  0.211  2.965  2.75  0.246  0.335  CDS; NASP; nuclear autoantigenic sp
     H     0.726
NM_006444 SAP0406S00017050  0.138  2.963  3.092  0.025  0.268  CDS; SMC2L1; structural maintenanc
          0.734
AK127739 HSAP0406S00032458  0.267  2.961  2.516  0.582  0.129  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.32
NM_005848 SAP0406S00025968  0.419   2.96  2.853  0.376  0.221  CDS; MYCPBP; c-myc promoter bindi
     H     1.627
NM_014267 SAP0406S00019747  1.437  2.952  2.401   0.12  0.052  CDS; SMAP; small acidic protein; Hom
     H     0.416
NM_021145 SAP0406S00014024  0.374  2.948  2.497  0.337  0.106  CDS; DMTF1; cyclin D binding myb-lik
     H     1.541
NM_005066 SAP0406S00000916   1.53  2.947  2.403  0.171  -0.077  CDS; SFPQ; splicing factor proline/glu
     H     0.247
NM_000356 SAP0406S00010842  0.183  2.946  3.088  -0.013  0.287  CDS; TCOF1; treacle; Homo sapiens
     H       0.9
NM_004111 SAP0406S00020270  0.647  2.943  3.021  0.058  0.174  CDS; FEN1; flap structure-specific en
     H     1.194
NM_175874 SAP0406S00021866  0.677  2.942  3.18   0.24  -0.137  CDS; MGC47869; hypothetical protein
     H     0.746
NM_015895 SAP0406S00011458  0.349  2.941  3.031  0.048  0.227  CDS; GMNN; geminin; Homo sapiens
     H      0.75
NM_003685 SAP0406S00031227  0.378  2.939  2.397   0.49  0.573  CDS; KHSRP; KH-type splicing regula
     H     1.155
NM_004956 SAP0406S00013379  0.665  2.939  2.437  0.185  0.204  CDS; ETV1; ets variant gene 1; Homo
     H       0.2
NM_018039 SAP0406S00020999  0.239  2.936  2.946  0.246  0.252  CDS; JMJD2D; jumonji domain contai
          1.034
BC014385 HSAP0406S00001399   0.44  2.933  3.215  0.219  0.107  CDS; ITGB3BP; ITGB3BP protein; Ho
          2.355
BC017361 HSAP0406S00011554  1.628  2.932  2.586  0.501  -0.026  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H     1.621
NM_017807 SAP0406S00024124  0.747   2.93  2.578  0.318  -0.132  CDS; OSGEP; O-sialoglycoprotein en
          1.007
BC067898 HSAP0406S00023514  0.447  2.929  1.907  0.346  0.098  CDS; FLJ25952; FLJ25952 protein; H
     H     0.701
NM_015554 SAP0406S00026022  0.571  2.928  1.429  0.093  0.047  CDS; GLCE; D-glucuronyl C5-epimera
     H     0.376
NM_144643 SAP0406S00009284  0.156  2.928  2.855  0.376   0.15  CDS; FLJ30655; hypothetical protein
     H     0.958
NM_018502 SAP0406S00010648  0.346  2.927  2.47  0.146   0.38  CDS; PRO1580; hypothetical protein P
     H     1.181
NM_006623 SAP0406S00001971  0.639  2.924  2.663  0.077  -0.248  CDS; PHGDH; phosphoglycerate deh
          0.719
BC054885 HSAP0406S00010288  0.274  2.922  2.879  0.238   0.19  CDS; DKFZp564C0469; DKFZp564C0
          2.022
AJ249731 HSAP0406S00011790  1.514   2.92  2.752  0.212  0.416  CDS; G8; putative G8.1 protein; Homo
          0.102
AL354613 HSAP0406S00001311  -0.049   2.92  3.348  0.115   0.19  CDS; N/A; hypothetical protein; Novel
          0.774
AK128546 HSAP0406S00011439  0.862  2.919  2.962  0.053  0.018  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.844
NM_203394 SAP0406S00022756  0.549  2.911  2.396  0.371  0.505  CDS; E2F7; E2F transcription factor 7
     H     0.238
NM_002466 SAP0406S00033855  0.056   2.91  3.049  0.276  0.219  CDS; MYBL2; MYB-related protein B;
     H     1.555
NM_032868 SAP0406S00031130  0.425   2.91  2.232  0.185   0.17  CDS; FLJ14981; hypothetical protein
          1.467
AF525304 HSAP0406S00018839   1.28  2.909  2.524  0.078  0.077  CDS; GIDRP88; growth inhibition and
          1.096
AK055963 HSAP0406S00003544  0.537  2.909  2.095  0.255  0.332  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.903
NM_024561 SAP0406S00023681  0.255  2.909  2.39  0.163   0.24  CDS; FLJ22054; hypothetical protein
          2.195
BC017361 HSAP0406S00011555  2.174  2.908  2.498  0.474  0.078  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
          1.357
BC056872 HSAP0406S00033944  0.624  2.904  1.914  0.054  0.136  CDS; NCOA5; NCOA5 protein; Homo
     H     0.625
NM_002130 SAP0406S00009922  0.278  2.903  2.81  0.161  0.275  CDS; HMGCS1; 3-hydroxy-3-methylgl
          1.226
BC004190 HSAP0406S00018484   0.15  2.902  2.576  0.075  0.115  CDS; CBARA1; calcium binding atopy
     H     0.332
NM_080604 SAP0406S00012172  0.136  2.902  2.719  0.004  0.241  CDS; TJP4; tight junction protein 4 (pe
          0.756
AF303178 HSAP0406S00010013  0.239  2.901  3.663  0.282  0.194  CDS; N/A; BRCC3; Homo sapiens BR
     H     0.821
NM_004286 SAP0406S00035228  0.201  2.897  1.814  0.349  -0.182  CDS; GTPBP1; GTP binding protein 1
          1.578
D25542 HSAP0406S00007409   1.116  2.896  2.592  0.143  -0.303  CDS; N/A; golgi antigen gcp372; Hom
     H     2.099
NM_002105 SAP0406S00021309  0.986  2.895  2.154  0.075  0.304  CDS; H2AFX; H2A histone family, me
     H     1.394
NM_016312 SAP0406S00021864  0.885  2.895  2.641  0.093  -0.286  CDS; WBP11; WW domain binding pr
          0.659
BC035819 HSAP0406S00031546  0.248  2.891  3.103  0.706  0.467  CDS; LOC256126; LOC256126 protei
     H     1.117
NM_017969 SAP0406S00005019  0.614  2.891  2.362  0.238  0.342  CDS; FLJ10006; hypothetical protein
     H     0.138
NM_020401 SAP0406S00022685  0.065  2.891  3.295  0.179  -0.051  CDS; NUP107; nuclear pore complex
     H     1.584
NM_014708 SAP0406S00023300  0.979   2.89  2.479  0.097  0.058  CDS; KNTC1; Rough Deal homolog, c
     H      0.67
NM_030929 SAP0406S00018907  0.613   2.89  3.207  0.427  0.095  CDS; KAZALD1; Kazal-type serine pro
     H     2.496
NM_021065 SAP0406S00011504  2.029  2.888  3.401  0.048  -0.142  CDS; HIST1H2AD; histone 1, H2ad; H
           1.71
AK074091 HSAP0406S00035296  0.501  2.883  2.574   0.12  -0.138  CDS; FLJ00162; FLJ00162 protein; H
     H     1.476
NM_022768 SAP0406S00001822  0.868  2.883  2.584  0.444  0.521  CDS; RBM15; RNA binding motif prot
     H     0.371
NM_203374 SAP0406S00033148  -0.052  2.883  2.33  0.005  -0.111  CDS; LOC147808; similar to zinc finge
           0.84
BC004398 HSAP0406S00031699  0.044   2.88  2.065  0.043  0.409  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H     1.721
NM_152269 SAP0406S00023329    0.9  2.878  2.585  0.091  0.188  CDS; FLJ38663; hypothetical protein
     H     0.767
NM_032027 SAP0406S00001379   0.65  2.877  2.806   0.13   0.36  CDS; BBP; beta-amyloid binding prote
     H     0.363
NM_022168 SAP0406S00005261  0.219  2.875  2.286   0.507  -0.127  CDS; IFIH1; melanoma differentiation
          1.308
BC022506 HSAP0406S00015845  0.428  2.874  2.914   0.378  0.472  CDS; EBAG9; estrogen receptor bindi
     H     0.603
NM_152786 SAP0406S00017161  0.384  2.874  2.826   0.238  0.394  CDS; C9orf43; chromosome 9 open re
     H     1.965
NM_004136 SAP0406S00026211  1.173  2.872  2.231   0.243  0.092  CDS; IREB2; iron-responsive element
     H       1
NM_177968 SAP0406S00004228  0.344  2.872  2.857   0.428  0.495  CDS; PPM1B; protein phosphatase 1B
          0.982
BC011890 HSAP0406S00009448  0.456  2.866  3.162   0.201  0.232  CDS; ETFDH; electron-transferring-fla
     H      0.78
NM_018131 SAP0406S00018706  0.034  2.864  2.715   0.366  0.172  CDS; C10orf3; chromosome 10 open
     H     1.852
NM_031314 SAP0406S00024160  1.394  2.864  2.779  -0.018  0.408  CDS; HNRPC; heterogeneous nuclea
     H     0.563
NM_001487 SAP0406S00022443  0.303  2.86  2.813   0.108  0.094  CDS; BLOC1S1; GCN5 general contr
     H     0.723
NM_003628 SAP0406S00005226  0.225  2.86  2.015   0.189  0.237  CDS; PKP4; plakophilin 4 isoform a; H
     H      1.12
NM_006928 SAP0406S00022466  0.234  2.858  2.552   0.323   0.35  CDS; SILV; silver homolog; Homo sap
     H     0.861
NM_022771 SAP0406S00022727  0.815  2.858   2.75   0.556  0.529  CDS; TBC1D15; TBC1 domain family
     H      1.17
NM_002826 SAP0406S00002945  0.844  2.857  2.205   0.282  0.135  CDS; QSCN6; quiescin Q6 isoform a;
     H     1.096
NM_000059 SAP0406S00023613  0.185  2.854  2.849   0.245  0.213  CDS; BRCA2; breast cancer 2, early o
     H     1.059
NM_002296 SAP0406S00003453   0.63  2.854  2.642   0.476  0.169  CDS; LBR; lamin B receptor; Homo sa
     H     0.174
NM_018405 SAP0406S00028915  -0.016  2.854  2.456   0.079  0.202  CDS; HSA272196; hypothetical protei
     H     0.814
NM_012484 SAP0406S00010978  0.652  2.849  2.825   0.123  0.008  CDS; HMMR; hyaluronan-mediated m
     H     1.507
NM_198324 SAP0406S00022509  0.299  2.849  2.016   0.21  0.045  CDS; CS; citrate synthase precursor,
          0.892
AK091294 HSAP0406S00016603  0.114  2.845  2.328   0.074  0.306  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.724
NM_004426 SAP0406S00021755  0.034  2.844  2.623   0.326  -0.223  CDS; PHC1; polyhomeotic 1-like; Hom
     H     0.561
NM_005815 SAP0406S00031514  0.114  2.844  2.991   0.205  -0.212  CDS; ZNF443; zinc finger protein 443
     H     0.159
NM_005681 SAP0406S00003418  0.555  2.843    2.7  0.119  -0.007  CDS; TAF1A; TBP-associated factor 1
     H     0.076
NM_017779 SAP0406S00001464  -0.026  2.843  2.823   0.164  0.176  CDS; DEPDC1; DEP domain containi
     H     0.739
NM_015180 SAP0406S00024617  0.212  2.842  1.323   0.258  -0.082  CDS; SYNE2; synaptic nuclei express
          1.391
BX538183 HSAP0406S00032941  0.887  2.841  2.557   0.297  0.206  CDS; DKFZp686M10188; hypothetica
          0.614
AB023226 HSAP0406S00012483  0.189  2.84   3.09   0.196  0.008  CDS; KIAA1009; KIAA1009 protein; H
     H     1.192
NM_005887 SAP0406S00023787  0.176  2.839  2.569   0.11  0.111  CDS; DLEU1; deleted in lymphocytic l
     H     1.282
NM_003590 SAP0406S00005931  0.206  2.838  2.084   0.343  -0.035  CDS; CUL3; cullin 3; Homo sapiens c
     H     1.311
NM_014412 SAP0406S00002885  1.076  2.837  2.879   0.294  0.062  CDS; SIP; calcyclin binding protein; H
          1.178
AL834128 HSAP0406S00021976  1.149  2.832  2.619   0.274  -0.245  CDS; DKFZp451J152; hypothetical pr
     H      0.63
NM_020165 SAP0406S00006240  0.335  2.831  2.525   0.197  0.302  CDS; RAD18; postreplication repair pr
     H     0.835
NM_152991 SAP0406S00020932  0.808  2.831  2.139   0.156  -0.123  CDS; EED; embryonic ectoderm deve
     H     1.389
NM_000027 SAP0406S00009545  0.726  2.83  2.974   0.205   0.16  CDS; AGA; aspartylglucosaminidase p
          1.641
BC050420 HSAP0406S00024628  0.847  2.826  2.648   0.312  0.151  CDS; MTHFD1; methylenetetrahydrof
     H     0.287
NM_017948 SAP0406S00016886  0.073  2.818  3.177   0.219  0.229  CDS; NOL8; nucleolar protein 8; Hom
     H     0.401
NM_145271 SAP0406S00027316  0.231  2.818  2.947   0.229  0.172  CDS; LOC146542; similar to hypothet
     H     0.652
NM_001042 SAP0406S00028417  0.266  2.817  2.716   0.414  0.345  CDS; SLC2A4; solute carrier family 2
          0.867
AF004715 HSAP0406S00021021  0.389  2.816  2.354   0.164  0.316  CDS; N/A; jerky gene product homolo
     H     0.753
NM_080651 SAP0406S00015859  0.519  2.815   2.08   0.06  0.409  CDS; THRAP6; TRAP/Mediator comp
     H     1.138
NM_145045 SAP0406S00031464  0.626  2.811  2.342   0.081  0.328  CDS; MGC20983; hypothetical protein
     H     0.485
NM_015327 SAP0406S00002517  0.455  2.809  2.585   0.381  0.301  CDS; EST1B; Est1p-like protein B; Ho
     H     1.053
NM_006185 SAP0406S00020729  0.146  2.807  3.189   0.578  0.161  CDS; NUMA1; nuclear mitotic appara
     H     0.465
NM_000234 SAP0406S00032669  0.052  2.806  2.706   0.304  0.047  CDS; LIG1; DNA ligase I; Homo sapie
     H      0.94
NM_032490 SAP0406S00025011  0.264  2.803  2.745   0.384  0.505  CDS; C14orf142; chromosome 14 ope
          1.697
AK127494 HSAP0406S00031254  0.435   2.8  2.24   0.293  0.323  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.511
AY390225 HSAP0406S00016558  0.099   2.8  2.643   0.432  -0.072  CDS; N/A; VAV-like protein; Homo sa
     H     3.267
NM_003512 SAP0406S00011498  2.697  2.799  1.796   0.17   0.04  CDS; HIST1H2AC; H2A histone famil
     H     1.918
NM_019096 SAP0406S00012193  1.295  2.799  2.222   0.372  0.227  CDS; GTPBP2; GTP binding protein 2
     H     0.893
NM_002082 SAP0406S00011120  0.614  2.798  2.033   0.237   0.29  CDS; GRK6; G protein-coupled recep
     H     2.395
NM_003534 SAP0406S00011516  1.146  2.797  2.278   0.219  0.015  CDS; HIST1H3G; H3 histone family, m
     H     2.573
NM_003525 SAP0406S00011517  1.554  2.796  2.471   0.334  -0.01  CDS; HIST1H2BI; H2B histone family
     H     0.897
NM_152409 SAP0406S00010543  0.344   2.79  2.057   0.412  -0.057  CDS; FLJ37562; hypothetical protein
     H     1.159
NM_003772 SAP0406S00021020  0.585  2.789  2.332   0.183   0.369  CDS; JRKL; jerky homolog-like; Homo
     H     1.098
NM_017761 SAP0406S00000620  0.782  2.784  3.19    0.3  0.449  CDS; PNRC2; proline-rich nuclear rec
     H      1.52
NM_199188 SAP0406S00022229  0.844   2.78  2.27   0.082  -0.138  CDS; LOC113251; c-Mpl binding prote
          0.933
BC051855 HSAP0406S00025683  0.274  2.776  2.466   0.346   0.277  CDS; FLJ12973; hypothetical protein
     H     0.792
NM_016937 SAP0406S00035728  0.251  2.776  2.351   0.183   0.323  CDS; POLA; polymerase (DNA-directe
          0.611
BC039244 HSAP0406S00012080  0.681  2.774  2.278   0.194   0.454  CDS; NFYA; NFYA protein; Homo sap
     H     0.878
NM_001184 SAP0406S00007730  0.409  2.773  2.086   0.278   0.161  CDS; ATR; ataxia telangiectasia and R
     H     1.013
NM_018360 SAP0406S00035669  0.271  2.772  1.817   0.232   0.406  CDS; CXorf15; gamma-taxilin; Homo
     H     1.308
NM_003162 SAP0406S00004145  0.485  2.771  2.275   0.583   0.263  CDS; STRN; striatin, calmodulin bindi
     H     0.282
NM_015428 SAP0406S00032825  0.348  2.769  2.929   0.427   0.406  CDS; ZNF473; zinc finger protein 473
           1.05
BC032518 HSAP0406S00008897  0.337  2.765  2.761   0.012   0.469  CDS; CCNG2; CCNG2 protein; Homo
     H      1.82
NM_138473 SAP0406S00022362  0.977  2.765  2.658   0.521   0.11  CDS; SP1; Sp1 transcription factor; H
          0.632
BC007913 HSAP0406S00026112  0.525   2.76  3.053   0.12  -0.218  CDS; BMSC-UbP; BMSC-UbP protein
     H     1.151
NM_005033 SAP0406S00009231  0.535  2.759  2.434   0.313   0.157  CDS; EXOSC9; exosome component
     HSAP0406S00030620
NM_001001937    1.135  0.435  2.758  2.045   0.226   0.291  CDS; ATP5A1; ATP synthase, H+ tran
           1.74
BC001193 HSAP0406S00003539  1.532  2.753  2.349   0.178  -0.024  CDS; HIST3H2A; histone H2a; Homo
          2.084
AB028987 HSAP0406S00032631  1.572  2.751  2.04   0.43  -0.314  CDS; KIAA1064; KIAA1064 protein; H
          1.487
AK021933 HSAP0406S00037220  1.177  2.751  2.412   0.157  -0.041  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.387
BC018206 HSAP0406S00005089  0.505  2.751  2.18   0.382   0.207  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H     0.888
NM_176095 SAP0406S00029479  0.336  2.751  2.458   0.256   0.221  CDS; CDK5RAP3; CDK5 regulatory s
          1.021
AY360137 HSAP0406S00030622  0.333  2.748  2.13   0.203   0.42  CDS; HEIC; enhancer of invasion-clus
          1.403
BC004333 HSAP0406S00027273  0.578  2.746  2.787   0.792   0.555  CDS; ALDOA; aldolase A; Homo sapi
     H     0.805
NM_001324 SAP0406S00034048  0.221  2.744  2.757   0.017   0.005  CDS; CSTF1; cleavage stimulation fa
          0.952
AF176703 HSAP0406S00009909  0.252  2.743  2.133   0.46   0.216  CDS; N/A; F-box protein FBX4; Homo
     H      0.96
NM_201269 SAP0406S00001630  0.392  2.743  2.104   0.143   0.657  CDS; Zep-2; zinc finger motif enhance
     H     0.545
NM_005192 SAP0406S00024509  0.043  2.742  2.646   0.122   0.118  CDS; CDKN3; cyclin-dependent kinas
     H     0.075
NM_022045 SAP0406S00015880  0.473  2.739  2.795  -0.068   0.062  CDS; MTBP; Mdm2, transformed 3T3
     H     0.149
NM_018944 SAP0406S00034346  -0.01  2.736  3.176  -0.069   0.106  CDS; C21orf45; chromosome 21 open
     H      0.73
NM_015341 SAP0406S00004723  0.054  2.735  1.985    0.1   0.16  CDS; BRRN1; barren; Homo sapiens
     H     1.181
NM_002295 SAP0406S00006547   1.1  2.734  2.452   0.222   0.18  CDS; LAMR1; laminin receptor 1; Hom
     H     1.716
NM_000024 SAP0406S00010802  0.99  2.732  2.66   0.151  -0.244  CDS; ADRB2; adrenergic, beta-2-, rec
     H     1.211
NM_021215 SAP0406S00033808  0.618   2.73  2.457   0.654   0.487  CDS; C20orf77; chromosome 20 open
     H       0.7
NM_021127 SAP0406S00030727  0.387  2.725   1.8  0.238  -0.126  CDS; PMAIP1; phorbol-12-myristate-1
     H     0.804
NM_018365 SAP0406S00025836  0.201  2.723  2.686   0.637   -0.04  CDS; MNS1; meiosis-specific nuclear
     H     1.101
NM_005105 SAP0406S00002056  1.25  2.722  2.737   0.242  -0.198  CDS; RBM8A; RNA binding motif prot
     H     0.417
NM_024629 SAP0406S00009583  0.206  2.721  2.922   0.133   0.452  CDS; MLF1IP; MLF1 interacting prote
     H     0.699
NM_018353 SAP0406S00024439  0.647   2.72  2.657   0.245   0.302  CDS; C14orf106; chromosome 14 ope
            1.2
BC040541 HSAP0406S00020810  0.735  2.718  2.741   0.212   0.044  CDS; XRRA1; XRRA1 protein; Homo
          1.355
AB037858 HSAP0406S00017461  0.346  2.716  2.091   0.355   0.188  CDS; KIAA1437; KIAA1437 protein; H
          1.051
BX537973 HSAP0406S00023055  0.368  2.714  2.566   0.28   0.366  CDS; DKFZp686I0686; hypothetical p
     H     0.728
NM_003352 SAP0406S00005657  0.278  2.713  2.524   0.292  -0.085  CDS; SUMO1; SMT3 suppressor of m
     H      1.31
NM_015859 SAP0406S00024898  0.447   2.71  2.144   0.365   0.104  CDS; GTF2A1; TFIIA alpha, p55 isofo
          0.947
BC063003 HSAP0406S00005365  0.701  2.706  3.167   0.443   0.106  CDS; HAT1; HAT1 protein; Homo sap
     H     1.989
NM_144717 SAP0406S00007668  1.694  2.706  2.525   0.283  -0.026  CDS; MGC34923; hypothetical protein
          1.139
AL833857 HSAP0406S00016077  0.593  2.705  2.255   0.006  -0.159  CDS; DKFZp761H0716; hypothetical
     H     0.992
NM_006709 SAP0406S00011797  0.555  2.705  2.291   0.113  -0.082  CDS; BAT8; HLA-B associated transc
     H     0.702
NM_017998 SAP0406S00016756  0.095  2.705  1.967   0.081   0.234  CDS; C9orf40; chromosome 9 open re
     H     1.053
NM_015934 SAP0406S00005658  1.05  2.703  2.645   0.223   0.141  CDS; NOP5/NOP58; nucleolar protein
          0.543
BC005240 HSAP0406S00002366  0.631  2.702  3.063   0.198   0.176  CDS; HAX1; HS1 binding protein; Hom
     H     1.078
NM_001256 SAP0406S00029454  0.639  2.702  2.185   0.293  -0.088  CDS; CDC27; cell division cycle prote
     HSAP0406S00007560
NM_001006109    0.991  0.122  2.701  2.089   0.117   0.274  CDS; DC12; DC12 protein; Homo sap
     H      0.685
NM_022371 SAP0406S00002923  0.165  2.701  2.124  0.507  0.346  CDS; TOR3A; torsin family 3, membe
           0.58
AK124220 HSAP0406S00029078  -0.063    2.7  2.518  0.394  0.091  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.578
AK074045 HSAP0406S00030005  0.006  2.697  2.129  0.095  0.284  CDS; FLJ00103; FLJ00103 protein; H
           1.342
BC001959 HSAP0406S00037082  0.869  2.696  2.839  0.392  0.225  CDS; PNRC2; proline-rich nuclear rec
     H      1.192
NM_003620 SAP0406S00029702  0.545  2.693  2.436  0.419  0.418  CDS; PPM1D; protein phosphatase 1D
     H      0.267
NM_015426 SAP0406S00006921    0.1  2.693  2.791  -0.015  0.533  CDS; DKFZP434C245; DKFZP434C2
     H      0.923
NM_022909 SAP0406S00010079  0.459  2.691  2.784   0.12  -0.207  CDS; CENPH; centromere protein H;
           0.861
AK128623 HSAP0406S00026355  0.285  2.688  2.464  0.092  -0.105  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      2.266
NM_021823 SAP0406S00026135  0.867  2.687  2.558  0.078  0.052  CDS; MDS018; hypothetical protein M
     H      1.034
NM_017828 SAP0406S00026146  0.486  2.686   2.23  0.245  0.185  CDS; COMMD4; COMM domain cont
     H      1.057
NM_015975 SAP0406S00036195  0.248  2.685  1.943  0.404  0.208  CDS; TAF9L; TBP-associated factor 9
     H      0.962
NM_001126 SAP0406S00003681  0.198  2.683   2.03  0.332  0.018  CDS; ADSS; adenylosuccinate syntha
           0.762
AK074497 HSAP0406S00032128  0.506  2.682  2.278  0.191  0.339  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.164
NM_005327 SAP0406S00009142  0.268  2.682  1.582  0.132  0.189  CDS; HADHSC; L-3-hydroxyacyl-Coe
     H      0.771
NM_030650 SAP0406S00005401  0.314  2.682  1.166  0.257   0.46  CDS; KIAA1715; Lunapark; Homo sap
           2.001
AY313779 HSAP0406S00013850  1.054   2.68  2.088  0.479  -0.073  CDS; N/A; ARM-repeat protein; Homo
     H      1.118
NM_002648 SAP0406S00012034  0.245  2.677  2.132  0.103  0.336  CDS; PIM1; pim-1 oncogene; Homo s
     H      1.42
NM_012177 SAP0406S00012998  0.723  2.677  2.408  0.182  0.124  CDS; FBXO5; F-box only protein 5; H
     H      1.012
NM_016227 SAP0406S00002853  0.711  2.677  2.295  -0.084  -0.586  CDS; C1orf9; membrane protein CH1
     H      0.674
NM_206914 SAP0406S00022602  0.705  2.676  2.878  0.247  0.095  CDS; DKFZP586D0919; hepatocellula
     H      0.561
NM_007358 SAP0406S00001648  0.383  2.675  2.589  0.166  -0.074  CDS; M96; putative DNA binding prote
     H      1.308
NM_003404 SAP0406S00033882  0.405  2.674  2.137  0.396  0.236  CDS; YWHAB; tyrosine 3-monooxyge
     H      1.05
NM_015602 SAP0406S00002939  1.129  2.674  1.943  0.657  -0.075  CDS; LAP1B; lamina-associated polyp
           0.84
AK092089 HSAP0406S00020787  0.236  2.673  2.397  0.178  0.125  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.164
BC040527 HSAP0406S00010444  0.681  2.672  2.437  0.199  0.119  CDS; FLJ36090; FLJ36090 protein; H
     H      0.976
NM_022110 SAP0406S00011829  0.752  2.672  2.843  -0.068  -0.007  CDS; FKBPL; FK506 binding protein l
     H      0.366
NM_203381 SAP0406S00031512  0.041  2.672   2.67  0.157  -0.287  CDS; MGC71805; protein for MGC71
     H      0.314
NM_018464 SAP0406S00018318  0.229   2.67   2.43  0.415  0.169  CDS; C10orf70; chromosome 10 open
     H      0.683
NM_030579 SAP0406S00027757  0.295  2.666  2.549  0.101  -0.264  CDS; CYB5-M; cytochrome b5 outer m
     H      1.017
NM_173513 SAP0406S00005991  0.851  2.666  1.885  0.529  0.477  CDS; MGC43122; hypothetical protein
     H      0.098
NM_031966 SAP0406S00010076  -0.004  2.663  2.776  0.003  0.059  CDS; CCNB1; cyclin B1; Homo sapien
           0.917
BC015664 HSAP0406S00020874  0.535  2.661  2.595   0.19  0.084  CDS; MGC16733; MGC16733 protein
     H      1.063
NM_032231 SAP0406S00025919  0.742  2.657  2.469  0.122  -0.092  CDS; FLJ22875; hypothetical protein
     H      1.473
NM_134323 SAP0406S00022370  0.898  2.655  2.529  0.399  0.026  CDS; TARBP2; TAR RNA binding pro
     H      0.463
NM_004628 SAP0406S00006343   0.63  2.652  2.703  0.016   0.16  CDS; XPC; xeroderma pigmentosum,
     H      0.554
NM_018260 SAP0406S00032956  0.239  2.652  2.816   0.19  0.201  CDS; FLJ10891; hypothetical protein
           0.975
U73338 HSAP0406S00003648   1.109  2.652  2.744  0.806  0.446  CDS; N/A; methionine synthase; Hum
     H      0.616
NM_000251 SAP0406S00004267  0.195   2.65  2.453  0.323  0.609  CDS; MSH2; mutS homolog 2; Homo
     H      1.064
NM_152318 SAP0406S00022961   0.07  2.649  1.841  0.125  0.251  CDS; MGC40397; hypothetical protein
           0.76
AK001003 HSAP0406S00009908  0.288  2.647  2.006  0.289  0.263  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.104
AK124968 HSAP0406S00026147  0.389  2.646  2.592  0.429  0.268  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.482
NM_006827 SAP0406S00024825  1.232  2.643  2.363  0.326  -0.053  CDS; TMP21; transmembrane traffick
     H      1.243
NM_018448 SAP0406S00022668  0.833  2.641  1.591  0.287  0.131  CDS; TIP120A; TIP120 protein; Homo
     H      1.039
NM_152522 SAP0406S00005203  0.479  2.641  2.154  0.202  0.368  CDS; MGC33864; ADP-ribosylation-lik
     H      0.962
NM_012321 SAP0406S00031783  0.272   2.64  2.282   0.47  0.139  CDS; LSM4; U6 snRNA-associated S
     H      1.008
NM_002895 SAP0406S00033789  0.502  2.637  2.638  0.254  0.496  CDS; RBL1; retinoblastoma-like prote
     H      0.264
NM_007342 SAP0406S00013432  0.558  2.637  3.079  0.256  0.124  CDS; NUPL2; nucleoporin like 2; Hom
     H      0.843
NM_022761 SAP0406S00021136  0.606  2.637  2.933  0.197  -0.153  CDS; C11orf1; hypothetical protein FL
     H     -0.096
NM_138468 SAP0406S00005665  0.041  2.637  1.825  0.121  0.403  CDS; ALS2CR15; Ica69-related prote
           0.465
X51760 HSAP0406S00031482   0.299  2.636  2.654   0.62  0.312  CDS; N/A; zinc finger protein (583 AA
     H      0.833
NM_178123 SAP0406S00005456  0.091  2.635   1.48  0.249  0.165  CDS; SESTD1; SEC14 and spectrin d
     H      0.955
NM_194430 SAP0406S00024136  0.697  2.635  2.767  0.469   0.07  CDS; RNASE4; ribonuclease, RNase
           1.351
BC034623 HSAP0406S00001964  0.992  2.634  2.236   0.134   0.091  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.096
NM_194282 SAP0406S00008955  0.007  2.634   1.78   0.089   0.303  CDS; DKFZp686L1814; hypothetical p
     H      1.332
NM_201263 SAP0406S00001963  1.035  2.634   2.32   0.162  -0.027  CDS; WARS2; mitochondrial tryptoph
     H      0.587
NM_006670 SAP0406S00012460  0.395  2.633    2.4  0.138   0.062  CDS; TPBG; 5T4 oncofetal trophoblas
     H      0.876
NM_002532 SAP0406S00028359    0.7  2.632  2.738   0.344   0.107  CDS; NUP88; nucleoporin 88kDa; Ho
           0.268
BC045739 HSAP0406S00025525  0.061  2.627  2.755   0.065  -0.175  CDS; C15orf23; C15orf23 protein; Ho
     H      1.226
NM_016079 SAP0406S00004629  0.847  2.627  2.406   0.348   0.488  CDS; VPS24; vacuolar protein sorting
     H      0.423
NM_002355 SAP0406S00021758  0.251  2.624  2.855   0.422   0.424  CDS; M6PR; cation-dependent manno
           0.243
AL080062 HSAP0406S00001169  0.522  2.623  2.672   0.103  -0.007  CDS; DKFZp564I122; hypothetical pro
     H      0.854
NM_021922 SAP0406S00011980   0.26  2.622  1.942   0.235   0.057  CDS; FANCE; Fanconi anemia, comp
           0.454
AK023378 HSAP0406S00005625  0.602   2.62    2.3  0.284   0.154  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.148
BC065555 HSAP0406S00007224  1.117   2.62  2.356   0.705   0.051  CDS; TOMM70A; translocase of outer
     H      0.348
NM_020117 SAP0406S00010770  0.919  2.619  2.316   0.078  -0.294  CDS; LARS; leucyl-tRNA synthetase;
     H      1.398
NM_014969 SAP0406S00001764   0.32  2.618  1.319   0.061   0.216  CDS; KIAA0893; KIAA0893 protein; H
     H      1.354
NM_138555 SAP0406S00026025  0.036  2.618  2.916   0.341   0.037  CDS; KIF23; kinesin family member 2
     H      0.262
NM_015368 SAP0406S00020987  0.072  2.617   2.22   0.269   0.314  CDS; PANX1; pannexin 1; Homo sapi
     H      0.657
NM_002743 SAP0406S00031465  0.384  2.614  2.249   0.249   0.127  CDS; PRKCSH; protein kinase C subs
     H      0.911
NM_022461 SAP0406S00006435  0.946  2.614  2.221   0.039  -0.012  CDS; AZI2; 5-azacytidine induced 2 is
     H      0.329
NM_030755 SAP0406S00024488  0.428  2.614  2.085   0.467   0.099  CDS; TXNDC; thioredoxin domain con
     H      0.616
NM_024955 SAP0406S00035142  0.036   2.61  1.742   0.637   0.16  CDS; FLJ23322; hypothetical protein
     H      0.573
NM_014648 SAP0406S00007280   0.15  2.605  1.972   0.259  -0.194  CDS; DZIP3; zinc finger DAZ interacti
           0.129
BC064527 HSAP0406S00011780  0.108  2.603  2.475  -0.061  -0.299  CDS; CLIC1; CLIC1 protein; Homo sa
     H      1.379
NM_005628 SAP0406S00032623  0.623  2.603  2.393   0.579   0.394  CDS; SLC1A5; solute carrier family 1
     H      0.144
NM_024094 SAP0406S00015870  0.043  2.603   3.15   0.141   0.142  CDS; DCC1; hypothetical protein MGC
     H      1.722
NM_001415 SAP0406S00035720  0.522    2.6  1.879   0.345   0.157  CDS; EIF2S3; eukaryotic translation in
     H      0.993
NM_014177 SAP0406S00030804   0.34  2.599  2.372   0.394   0.129  CDS; HSPC154; HSPC154 protein; H
     H      1.053
NM_018079 SAP0406S00004240  0.941  2.599  2.287   0.135   0.07  CDS; FLJ10379; hypothetical protein
     H       0.7
NM_003071 SAP0406S00007765   0.48  2.596  2.564   0.854   1.395  CDS; SMARCA3; SWI/SNF-related m
     H      1.013
NM_003473 SAP0406S00017996  0.472  2.596  2.323   0.168  -0.194  CDS; STAM; signal transducing adapt
     H      0.788
NM_004159 SAP0406S00011884  0.497  2.596  2.457   0.327   0.025  CDS; PSMB8; proteasome beta 8 sub
           0.346
D87448 HSAP0406S00007631   0.361  2.595  2.341  -0.033  -0.022  CDS; KIAA0259; N/A; Human mRNA
           0.33
AK128624 HSAP0406S00026311  0.197  2.594  2.565   0.24   0.45  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.264
NM_006597 SAP0406S00021365  0.782  2.593  1.986   0.345   0.348  CDS; HSPA8; heat shock 70kDa prote
     H      1.115
NM_004817 SAP0406S00016715  0.267  2.592  1.549   0.253   0.188  CDS; TJP2; tight junction protein 2 (zo
     H      0.176
NM_138447 SAP0406S00027318  0.303   2.59  3.006   0.352   0.08  CDS; LOC115509; hypothetical protei
     H      0.708
NM_018325 SAP0406S00016433  0.224  2.589  2.079   0.119   0.016  CDS; C9orf72; hypothetical protein MG
     H      0.409
NM_006831 SAP0406S00020148  0.254  2.588  1.905   0.111    0.1  CDS; HEAB; ATP/GTP-binding protein
     H      0.873
NM_015697 SAP0406S00008964   0.06  2.588  1.761  -0.072  -0.075  CDS; CL640; hypothetical protein CL6
           0.368
BC064570 HSAP0406S00020154  0.281  2.587  2.051   0.382   0.181  CDS; C11orf31; C11orf31 protein; Ho
     H      1.294
NM_003753 SAP0406S00035143  1.283  2.586  2.491   0.33   0.282  CDS; EIF3S7; eukaryotic translation in
     H      2.402
NM_003538 SAP0406S00011481  1.653  2.584  2.341   0.583  -0.028  CDS; HIST1H4A; H4 histone family, m
D63880 HSAP0406S000216531.4  0.428  2.583    2.5  0.025  -0.086  CDS; KIAA0159; N/A; Homo sapiens
     H      0.88
NM_001497 SAP0406S00016458  0.334  2.583  1.524   0.247   0.318  CDS; B4GALT1; UDP-Gal:betaGlcNA
     H      3.275
NM_003526 SAP0406S00011496  2.648  2.581  2.299   0.116     0  CDS; HIST1H2BC; H2B histone famil
          -0.127
BC011575 HSAP0406S00002522  0.074  2.579  2.456   0.068  -0.083  CDS; MGC31963; MGC31963 protein
     H      0.85
NM_015975 SAP0406S00037363  0.208  2.577  2.193  -0.006   0.186  CDS; TAF9L; TBP-associated factor 9
     H      1.335
NM_022154 SAP0406S00009099  0.823  2.576  2.411   0.542   0.353  CDS; SLC39A8; solute carrier family 3
           0.174
BC042483 HSAP0406S00006640   0.38  2.575  2.081   0.337   0.46  CDS; LZTFL1; leucine zipper transcrip
           1.244
BC006550 HSAP0406S00036605  0.696  2.571  2.964   0.14  -0.041  CDS; RBMX; RNA binding motif prote
           0.666
D42045 HSAP0406S00019048   0.275  2.571  2.399    0.3  0.201  CDS; KIAA0086; N/A; Homo sapiens
     H      0.411
NM_032016 SAP0406S00013600  0.265  2.571  2.088   0.345   0.133  CDS; STARD3NL; MLN64 N-terminal
     H      1.031
NM_145251 SAP0406S00024503   0.13  2.571  1.841   0.224   0.207  CDS; STYX; serine/threonine/tyrosine
     H     1.178
NM_181503 SAP0406S00023641  0.866  2.569  2.638   0.07  0.419  CDS; EXOSC8; exosome component
          0.997
BC005847 HSAP0406S00014289  0.115  2.568  2.088  0.343  -0.096  CDS; TRIM56; TRIM56 protein; Homo
          0.753
BC010132 HSAP0406S00000835  0.21  2.568  2.361  0.286  0.119  CDS; KHDRBS1; KHDRBS1 protein; H
     H     0.491
NM_002106 SAP0406S00009082  0.34  2.566  3.15  0.515  0.166  CDS; H2AFZ; H2A histone family, me
     H      0.64
NM_014206 SAP0406S00020269  0.435  2.56  3.146  0.084  0.263  CDS; C11orf10; chromosome 11 open
     H     0.339
NM_024032 SAP0406S00029338  0.137  2.559  2.825  0.418  0.403  CDS; MGC3130; hypothetical protein
     H     1.155
NM_003021 SAP0406S00031038  0.401  2.557  2.208  0.623  0.754  CDS; SGTA; small glutamine-rich tetr
     H     0.428
NM_002266 SAP0406S00037286  0.086  2.555  2.424  -0.019  0.042  CDS; KPNA2; karyopherin alpha 2; Ho
     H     0.571
NM_002642 SAP0406S00002852  0.419  2.555  2.563   0.39  0.212  CDS; PIGC; phosphatidylinositol glyca
     H     0.619
NM_004110 SAP0406S00029923  0.584  2.554  2.473   0.05  0.444  CDS; FDXR; ferredoxin reductase iso
     H     1.015
NM_005175 SAP0406S00029505  0.654  2.554  2.577  0.127  0.328  CDS; ATP5G1; ATP synthase, H+ tra
          1.091
AK098755 HSAP0406S00002160  0.304  2.549  1.659  0.115  0.246  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.35
NM_025004 SAP0406S00021427  0.761  2.549  2.528   0.51  0.088  CDS; FLJ13215; hypothetical protein
     H     1.131
NM_022090 SAP0406S00010968  0.723  2.545  2.349   0.44  -0.049  CDS; LOC63920; transposon-derived
          0.446
AB051518 HSAP0406S00020976  0.388  2.543  3.049  0.767  0.386  CDS; KIAA1731; KIAA1731 protein; H
     H     1.449
NM_198328 SAP0406S00001876  1.093  2.543  1.732  0.215  0.082  CDS; ST7L; suppression of tumorigen
     H     0.781
NM_014810 SAP0406S00002942  0.546  2.54  2.316  0.223  0.248  CDS; CAP350; centrosome-associate
          0.667
AB007893 HSAP0406S00010342  0.692  2.538  2.253  0.102  -0.202  CDS; KIAA0433; N/A; Homo sapiens
          0.379
BX161511 HSAP0406S00024444  0.211  2.538  2.599  0.297  0.211  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
     H     0.394
NM_024725 SAP0406S00021018  0.309  2.537  1.883  0.245  0.214  CDS; FLJ23518; hypothetical protein
     H      0.61
NM_016038 SAP0406S00013825  1.33  2.536  2.478  0.365  -0.04  CDS; SBDS; Shwachman-Bodian-Dia
     H      0.71
NM_016626 SAP0406S00030675  0.187  2.535  1.861   0.25  0.213  CDS; RKHD2; ring finger and KH dom
          0.624
AL834198 HSAP0406S00024201  0.544  2.534  1.918  0.106  -0.056  CDS; DKFZp547I166; hypothetical pro
          0.662
BC022045 HSAP0406S00023670  0.69  2.533  2.22  0.144  0.245  CDS; MRPS31; mitochondrial ribosom
     H     1.287
NM_016049 SAP0406S00024270  0.701  2.533  2.49  0.046   0.36  CDS; C14orf122; CGI-112 protein; Ho
          0.709
AK001236 HSAP0406S00031123  0.779  2.532  2.446  0.026  0.046  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.66
NM_021105 SAP0406S00007753  0.33  2.53  2.691  0.161  0.295  CDS; PLSCR1; phospholipid scrambla
     H     0.991
NM_153035 SAP0406S00001320  0.56  2.53  2.191   0.12  0.065  CDS; FLJ32112; hypothetical protein
     H     0.527
NM_198539 SAP0406S00032145  0.103  2.529  2.678  0.469  0.266  CDS; ZNF568; zinc finger protein 568
          0.619
BC046501 HSAP0406S00035882  0.275  2.528  2.413   0.27  0.014  CDS; EBP; EBP protein; Homo sapien
     H      2.02
NM_003513 SAP0406S00011484  0.84  2.528  2.519  0.267  -0.003  CDS; HIST1H2AB; H2A histone family
           1.12
AK123513 HSAP0406S00024315  1.575  2.527  2.489  0.222  0.013  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.651
D80008 HSAP0406S00033619   0.398  2.527  2.903  0.246  -0.025  CDS; KIAA0186; N/A; Homo sapiens
     H     0.056
NM_006413 SAP0406S00018675  0.022  2.525  2.042  0.203  -0.32  CDS; RPP30; ribonuclease P (30kD);
     H     0.824
NM_198335 SAP0406S00020323  0.397  2.521  2.089  -0.014  0.484  CDS; GANAB; alpha glucosidase II al
          0.566
AK056816 HSAP0406S00002519  0.272  2.52  2.743  0.174  0.101  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.123
AK125733 HSAP0406S00015802  0.249  2.515  2.011  0.169  0.212  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     1.456
NM_003096 SAP0406S00004446  1.268  2.514  2.442  0.577  0.137  CDS; SNRPG; small nuclear ribonucle
     H     1.477
NM_003864 SAP0406S00009519  0.415  2.514  2.26  -0.058  0.064  CDS; SAP30; sin3 associated polypep
     H     1.316
NM_004134 SAP0406S00010597  1.169  2.513  1.94  0.601  0.574  CDS; HSPA9B; heat shock 70kDa pro
     H     0.349
NM_017410 SAP0406S00022382  0.284  2.513  2.148  0.299  0.215  CDS; HOXC13; homeo box C13; Hom
          0.569
AK123479 HSAP0406S00035340  0.095  2.511  3.111  0.328  0.121  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.374
NM_023074 SAP0406S00032920  0.204  2.511  2.51  0.342  0.075  CDS; FLJ12644; hypothetical protein
          0.644
U78556 HSAP0406S00002147   0.167  2.51  1.933  0.231  -0.26  CDS; hCRA alpha; cisplatin resistance
           1.32
AK001784 HSAP0406S00032683  0.631  2.509  2.733  0.326  0.415  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          3.092
BC017379 HSAP0406S00011497  2.477  2.507  1.808  0.158  0.135  CDS; HIST1H2AC; H2A histone famil
     H     0.341
NM_019040 SAP0406S00019875  0.523  2.507  2.502  0.179  0.034  CDS; ELP4; elongation protein 4 hom
     H     1.182
NM_015913 SAP0406S00001266  1.421  2.505  2.321  0.122   0.06  CDS; TLP19; endoplasmic reticulum t
          0.974
AB037862 HSAP0406S00002229  0.644  2.503  2.619  0.353  0.494  CDS; KIAA1441; KIAA1441 protein; H
          0.156
AK125326 HSAP0406S00013431  0.531  2.503  3.091  0.394  0.106  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.018
BC007605 HSAP0406S00011687  0.548  2.503  2.08  0.391  -0.198  CDS; OK/SW-cl.56; beta 5-tubulin; Ho
           1.22
AF116704 HSAP0406S00028498  0.026  2.502  2.168  0.028  -0.212  CDS; N/A; PRO2472; Homo sapiens P
           0.357
BC031016 HSAP0406S00026889   0.179   2.5  1.939   0.401  0.345  CDS; MGC24665; hypothetical protein
     H      0.764
NM_002266 SAP0406S00029832   0.083   2.5  3.038   0.31  -0.018  CDS; KPNA2; karyopherin alpha 2; Ho
     H      0.745
NM_005496 SAP0406S00007891   0.434  2.499  2.377   0.246  0.209  CDS; SMC4L1; SMC4 structural main
     H      0.261
NM_022457 SAP0406S00002895   0.327  2.496  2.464   0.461   0.04  CDS; COP1; constitutive photomorph
     H      1.036
NM_001880 SAP0406S00005397   0.311  2.495  2.072   0.424  0.184  CDS; ATF2; activating transcription fa
           1.856
BC024922 HSAP0406S00016656   1.117  2.493  1.481   0.129  0.437  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.544
NM_148571 SAP0406S00029562   0.387  2.493  3.159   0.041  0.397  CDS; MRPL27; mitochondrial ribosom
     H      0.671
NM_139244 SAP0406S00012928   0.761  2.492   2.22   0.022  -0.089  CDS; STXBP5; tomosyn; Homo sapie
     H      0.633
NM_001789 SAP0406S00006727   0.215  2.49  2.073   0.019  0.284  CDS; CDC25A; cell division cycle 25A
     H      0.636
NM_177441 SAP0406S00029342   0.458  2.488  2.472   0.438  0.162  CDS; MGC3123; hypothetical protein
     H      0.678
NM_173156 SAP0406S00002987   0.646  2.486  2.257   0.165  0.439  CDS; C1orf16; SMG-7 homolog isofor
           1.358
BC008767 HSAP0406S00030006   0.826  2.485   1.12   0.266  0.381  CDS; ACOX1; acyl-Coenzyme A oxida
           0.757
D79987 HSAP0406S00022353    0.018  2.481  2.569  -0.026  0.116  CDS; KIAA0165; N/A; Homo sapiens
           1.125
AB040887 HSAP0406S00026180   0.31  2.479  2.266   0.218  0.801  CDS; KIAA1454; KIAA1454 protein; H
     H      0.917
NM_007317 SAP0406S00027237   0.137  2.479  2.955   0.283  0.107  CDS; KIF22; kinesin family member 2
           0.722
U68140 HSAP0406S00003442    0.604  2.479  2.204   0.299  0.257  CDS; NVL.2; nuclear VCP-like protein
           1.003
AF274947 HSAP0406S00025752   1.278  2.477  2.216   0.225  0.155  CDS; N/A; PNAS-22; Homo sapiens P
           0.657
AK090675 HSAP0406S00014509   0.554  2.477  2.436   0.533  0.554  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.881
NM_032864 SAP0406S00001276   0.354  2.476  2.128   0.063  0.017  CDS; FLJ14936; hypothetical protein
           0.501
AL035301 HSAP0406S00002850   0.52  2.475  2.706   0.297  0.314  CDS; N/A; hypothetical protein; H.sap
          -0.574
BC001339 HSAP0406S00006404  -0.133  2.475  2.172   0.267  -0.37  CDS; SGOL1; SGOL1 protein; Homo
     H      0.945
NM_017440 SAP0406S00022683   0.473  2.475  2.467   0.32  0.243  CDS; MDM1; nuclear protein double m
     H      1.21
NM_139286 SAP0406S00017149   0.703  2.475  2.225   0.142  -0.01  CDS; CDC26; CDC26 subunit of anap
     H      1.369
NM_002140 SAP0406S00016801   0.655  2.473  2.483   0.361  0.266  CDS; HNRPK; heterogeneous nuclea
     H      0.928
NM_138423 SAP0406S00025687   0.473  2.473  2.347   0.088  0.055  CDS; H63; H63 breast cancer express
     H      1.68
NM_144688 SAP0406S00018512   0.898  2.473  1.772   0.198  -0.199  CDS; FLJ32658; hypothetical protein
           0.743
BC064351 HSAP0406S00003460   0.588  2.472  2.692   -0.02  0.127  CDS; SRP9; SRP9 protein; Homo sap
     H      0.536
NM_202002 SAP0406S00021596   0.231  2.471  2.008   0.273   0.24  CDS; FOXM1; forkhead box M1 isofor
     H       0.8
NM_015282 SAP0406S00004999   0.709  2.468  1.757   0.158  -0.054  CDS; CLASP1; CLIP-associating prot
           3.433
BC005827 HSAP0406S00002137   3.133  2.466  2.559   0.23  0.161  source; N/A; N/A; Homo sapiens histo
     H      1.208
NM_003653 SAP0406S00028642   0.764  2.466   2.65   0.378  0.411  CDS; COPS3; COP9 constitutive phot
     H      0.182
NM_024808 SAP0406S00023851   0.157  2.466  2.628   0.228  0.387  CDS; FLJ22624; FLJ22624 protein; H
     H      1.26
NM_001025 SAP0406S00010242   1.228  2.463  1.928   0.525  0.038  CDS; RPS23; ribosomal protein S23;
           1.091
BC015213 HSAP0406S00019188   0.68  2.462  2.575   0.888  0.248  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.623
NM_032815 SAP0406S00027213   0.081  2.462  2.145   0.008  0.408  CDS; FLJ14639; nuclear factor of acti
     H      0.798
NM_032015 SAP0406S00021328   0.397  2.459  2.839   0.135  -0.025  CDS; RNF26; ring finger protein 26; H
     H      1.25
NM_017638 SAP0406S00000770   0.882  2.451  2.404   0.214  -0.243  CDS; FLJ20045; TRAP/mediator com
     H      0.944
NM_021033 SAP0406S00023931   0.37  2.45   2.32   0.638  0.305  CDS; RAP2A; RAP2A, member of RA
     H      0.836
NM_004701 SAP0406S00025870  -0.031  2.449   2.85   0.153  -0.01  CDS; CCNB2; cyclin B2; Homo sapien
     H      0.632
NM_021976 SAP0406S00011908   0.581  2.448  2.642   0.086  -0.036  CDS; RXRB; retinoid X receptor, beta
     H      0.206
NM_212550 SAP0406S00032531   0.38  2.448  2.894   0.164  0.284  CDS; BLOC1S3; biogenesis of lysoso
     H      1.053
NM_012191 SAP0406S00006858   0.648  2.447   2.55   0.139  0.058  CDS; NAT6; putative tumor suppresso
           0.889
AB007898 HSAP0406S00010354   0.642  2.446  1.652   0.268  0.407  CDS; KIAA0438; N/A; Homo sapiens
     H       0.7
NM_005797 SAP0406S00021254   0.196  2.446  2.055   0.132  0.004  CDS; EVA1; epithelial V-like antigen 1
     H      0.985
NM_003337 SAP0406S00010530   0.409  2.445  2.052  -0.108  -0.077  CDS; UBE2B; ubiquitin-conjugating en
     H      0.821
NM_030752 SAP0406S00013075   1.129  2.445  2.233   0.051  0.154  CDS; TCP1; t-complex 1; Homo sapie
     H      0.787
NM_175921 SAP0406S00009906   0.515  2.445    1.7  0.227  0.311  CDS; LOC285636; hypothetical protei
     H      1.034
NM_003369 SAP0406S00020837   0.29  2.444  2.015   0.168  0.243  CDS; UVRAG; UV radiation resistance
     H       0.8
NM_003714 SAP0406S00011041   2.104  2.443  1.667   0.144  0.415  CDS; STC2; stanniocalcin 2; Homo sa
     H      0.793
NM_007317 SAP0406S00037270   0.154  2.443  2.889   0.176  0.248  CDS; KIF22; kinesin family member 2
     H      1.431
NM_014417 SAP0406S00032633   0.412  2.441  1.217   -0.06  -0.332  CDS; BBC3; BCL2 binding componen
           0.732
AB014545 HSAP0406S00035088   0.494  2.44  2.205  -0.028  0.439  CDS; KIAA0645; KIAA0645 protein; H
           0.535
BC040277 HSAP0406S00019575  0.324  2.437  2.294   0.067  -0.009  CDS; CNGA4; CNGA4 protein; Homo
     H      1.237
NM_018834 SAP0406S00010604  0.306  2.437  1.487   0.116  0.295  CDS; MATR3; matrin 3; Homo sapien
     H      0.921
NM_001262 SAP0406S00001250  0.437  2.436  1.917   0.396  0.264  CDS; CDKN2C; cyclin-dependent kina
     H      0.572
NM_004755 SAP0406S00024956  0.212  2.436  2.589   -0.03  0.406  CDS; RPS6KA5; ribosomal protein S6
           0.519
AB082522 HSAP0406S00020804  0.384  2.432  1.359   0.096  -0.067  CDS; KIAA1991; KIAA1991 protein; H
     H      0.749
NM_012260 SAP0406S00006370  0.273  2.432  2.327   0.181  -0.147  CDS; HPCL2; 2-hydroxyphytanoyl-Co
           0.879
AK125351 HSAP0406S00020310  0.647  2.431  1.96  -0.032  -0.042  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.737
AK126646 HSAP0406S00017428  0.819  2.431  2.321   0.137  -0.065  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.734
NM_014637 SAP0406S00015527  0.216  2.431  2.408   0.396  0.243  CDS; CHPPR; KIAA0009 gene produc
     H      0.743
NM_182476 SAP0406S00024778  0.484  2.43  2.689   0.221  0.303  CDS; COQ6; CGI-10 protein isoform a
           1.426
BC063486 HSAP0406S00010801  0.702  2.429  2.263   0.436  -0.08  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.23
AK124283 HSAP0406S00026478   0.04  2.428  2.097   0.356  -0.021  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.182
NM_018077 SAP0406S00014524  0.235  2.428  1.697   0.382  -0.071  CDS; RBM28; RNA binding motif prot
           0.361
BC000004 HSAP0406S00034986  0.022  2.426  2.558   0.531  0.003  CDS; HSC20; J-type co-chaperone HS
           1.461
AK094772 HSAP0406S00000410  1.451  2.425  2.291   0.033  0.302  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.439
NM_006739 SAP0406S00035116  0.365  2.425  2.613   0.128  0.432  CDS; MCM5; minichromosome maint
           0.776
BC064913 HSAP0406S00032549  0.369  2.424  1.634   0.43  0.252  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.432
NM_003299 SAP0406S00022949  0.584  2.424   2.8  0.101  0.179  CDS; TRA1; tumor rejection antigen (
           0.481
AK091671 HSAP0406S00007485  0.221  2.423  0.969   0.11  0.547  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.02
AF161506 HSAP0406S00000571  0.625  2.421  2.199   0.062  0.192  CDS; N/A; HSPC157; Homo sapiens
     H      1.069
NM_006858 SAP0406S00031435  0.555  2.42  2.477   1.38  0.853  CDS; IL1RL1LG; interleukin 1 recepto
     H      0.285
NM_024899 SAP0406S00030429  0.114  2.418  1.677   0.044  0.271  CDS; C18orf9; chromosome 18 open
     H      0.561
NM_172178 SAP0406S00022827  0.466  2.418  2.194   0.184  0.119  CDS; MRPL42; mitochondrial ribosom
     H      0.804
NM_015254 SAP0406S00015289  0.064  2.416  1.303   0.226  0.094  CDS; KIF13B; kinesin family member
           0.631
AK127891 HSAP0406S00028497  0.188  2.415  2.004   0.064  0.176  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.049
NM_002913 SAP0406S00008602  0.389  2.415  2.716   0.696  0.661  CDS; RFC1; replication factor C large
     H      0.334
NM_024316 SAP0406S00033024  0.322  2.415  2.126   0.165  0.347  CDS; LENG1; leukocyte receptor clus
     H      3.143
NM_003528 SAP0406S00002136  3.014  2.413  2.525   0.12  0.074  CDS; HIST2H2BE; H2B histone family
     H      0.853
NM_032824 SAP0406S00004910  0.231  2.412  1.075   0.01  0.103  CDS; FLJ14681; hypothetical protein
     H     -0.058
NM_001628 SAP0406S00014610   0.06  2.411  2.256   0.405  0.335  CDS; AKR1B1; aldo-keto reductase fa
           1.457
AK027750 HSAP0406S00001268  1.455  2.41  2.017   0.126  0.126  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.752
AL136803 HSAP0406S00007712  0.355  2.41  1.865   0.424  0.408  CDS; DKFZp434M1820; hypothetical
     H      0.901
NM_020248 SAP0406S00000279  0.007  2.407  1.451   0.046  -0.101  CDS; CTNNBIP1; beta-catenin-interac
     H       0.5
NM_182513 SAP0406S00031443   0.05  2.407  2.814   0.138  0.007  CDS; Spc24; kinetochore protein Spc2
     H      1.124
NM_003902 SAP0406S00001533  0.935  2.406  2.542   0.038  0.026  CDS; FUBP1; far upstream element-b
     H      0.309
NM_018455 SAP0406S00027938   0.12  2.405  2.497   0.221  -0.214  CDS; BM039; uncharacterized bone m
           1.119
AK026130 HSAP0406S00028030  0.623  2.404  2.348   0.54  0.184  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
           1.724
BC007034 HSAP0406S00027517  1.749  2.402  2.249   0.389  0.121  CDS; MT2A; MT2A protein; Homo sap
     H      1.013
NM_012099 SAP0406S00032550  0.421  2.402  2.263   0.369  0.236  CDS; ASE-1; CD3-epsilon-associated
           -0.29
AK129724 HSAP0406S00012332  0.027  2.399  3.065   0.063  -0.084  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.714
NM_005441 SAP0406S00034419  0.027  2.399  1.673   0.224  0.078  CDS; CHAF1B; chromatin assembly f
     H      0.848
NM_145167 SAP0406S00002641  0.406  2.399  2.093   0.137  0.344  CDS; PIGM; PIG-M mannosyltransfer
     H      0.878
NM_173582 SAP0406S00020794  0.319  2.399  1.947   0.161  0.038  CDS; PGM2L1; phosphoglucomutase
     H      1.06
NM_019053 SAP0406S00018696  0.293  2.396  1.39   0.17  0.127  CDS; SEC15L1; SEC15 (S. cerevisiae
     H      1.014
NM_207331 SAP0406S00010106  0.671  2.394  1.442   0.272  -0.593  CDS; LOC153561; hypothetical protei
     H      0.795
NM_033211 SAP0406S00010344  0.101  2.393  1.384   0.094  0.188  CDS; LOC90355; hypothetical protein
     H      0.353
NM_024108 SAP0406S00032529  0.387  2.392  3.088   0.088  0.323  CDS; MGC2650; hypothetical protein
           0.76
AF161383 HSAP0406S00012045  0.006  2.391  1.239   0.203  -0.061  CDS; N/A; HSPC265; Homo sapiens
           0.721
BC035076 HSAP0406S00010963  0.066  2.391  1.915   0.182  0.068  CDS; KIAA1935; KIAA1935 protein; H
     H      0.203
NM_000390 SAP0406S00036227  0.094  2.391  2.178   0.283  0.018  CDS; CHM; choroideremia (Rab esco
           0.577
BX538288 HSAP0406S00032143  0.433  2.389  2.515   0.232  0.061  CDS; DKFZp779O175; hypothetical p
           0.596
D87073 HSAP0406S00005826   0.198  2.389  2.217   -0.03  0.125  CDS; KIAA0236; N/A; Homo sapiens
     H      0.661
NM_014035 SAP0406S00010438  0.099  2.389  1.366   0.142  -0.065  CDS; SNX24; SBBI31 protein; Homo
     H      0.731
NM_001959 SAP0406S00005698  0.631  2.387  2.123   0.406  0.042  CDS; EEF1B2; eukaryotic translation
     H      0.836
NM_134423 SAP0406S00021567  0.601  2.387  2.678   0.267  0.269  CDS; RAD52; RAD52 homolog isoform
     H      0.799
NM_024573 SAP0406S00012980  0.488  2.385  2.212   0.324  0.251  CDS; C6orf211; chromosome 6 open
           0.389
BC015129 HSAP0406S00015911  0.014  2.384  2.663   0.067  0.072  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           -0.01
AK056691 HSAP0406S00028280  0.166  2.383  3.143   0.199  0.163  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.134
NM_016426 SAP0406S00035462  0.162  2.381  2.876   0.258  0.242  CDS; GTSE1; G-2 and S-phase expre
     H      0.625
NM_024749 SAP0406S00003353  0.115  2.378  1.932   0.422  0.467  CDS; FLJ12505; hypothetical protein
           0.819
BC063405 HSAP0406S00002140  0.335  2.377  2.451   0.346  0.336  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.765
D25278 HSAP0406S00007412   0.025  2.377  2.137   0.08  0.105  CDS; KIAA0036; N/A; Homo sapiens
     H      1.053
NM_003999 SAP0406S00009880  0.663  2.377  1.941   0.321  0.113  CDS; OSMR; oncostatin M receptor; H
           0.047
BC006083 HSAP0406S00024939  0.198  2.376  2.348   0.323  0.442  CDS; TDP1; TDP1 protein; Homo sap
     H      0.738
NM_001274 SAP0406S00021441  0.411  2.376  1.956   0.605  0.087  CDS; CHEK1; CHK1 checkpoint homo
     H      0.907
NM_002764 SAP0406S00036367  0.252  2.376  2.473   0.331  0.233  CDS; PRPS1; phosphoribosyl pyropho
     H      0.543
NM_001867 SAP0406S00010252  0.909  2.375  2.09  -0.023  -0.37  CDS; COX7C; cytochrome c oxidase
     H      0.461
NM_014892 SAP0406S00013008  0.199  2.375  2.121   0.168   0.25  CDS; RBM16; RNA-binding motif prot
     H      0.266
NM_018206 SAP0406S00027412  0.102  2.375  2.779   0.612  0.148  CDS; VPS35; vacuolar protein sorting
     H      1.284
NM_174921 SAP0406S00008608  0.374  2.374  1.738   0.226  0.043  CDS; LOC201895; hypothetical protei
     H      0.657
NM_197956 SAP0406S00017405  0.153  2.373  2.058   0.05  0.154  CDS; C9orf90; chromosome 9 open re
          -0.121
AF272663 HSAP0406S00024660   0.19  2.372  2.367   0.367  -0.421  CDS; N/A; gephyrin; Homo sapiens ge
     H      0.961
NM_016053 SAP0406S00022925  0.419  2.372  2.009   0.159  0.383  CDS; CGI-116; CGI-116 protein; Hom
           0.754
AB044545 HSAP0406S00023118  0.154  2.368  2.814   0.52  -0.181  CDS; P/OKcl.4; 2'-5' oligoadenylate sy
     H      2.029
NM_003544 SAP0406S00011482  1.265  2.367  1.678  -0.055  0.048  CDS; HIST1H4B; H4 histone family, m
           0.199
AL713789 HSAP0406S00007175  0.315  2.366  2.752   0.295  0.415  CDS; DKFZp761H079; hypothetical p
     H      0.854
NM_006310 SAP0406S00029463  0.295  2.365  1.105   0.327  -0.163  CDS; NPEPPS; aminopeptidase puro
           1.191
AB011166 HSAP0406S00016724  0.612  2.364  1.417   0.569  0.405  CDS; KIAA0594; KIAA0594 protein; H
           0.893
BC034248 HSAP0406S00029303  0.121  2.364  2.011   0.226  -0.103  source; N/A; N/A; Homo sapiens neig
           0.822
BC064699 HSAP0406S00007664  0.428  2.364  1.996   0.072   0.24  CDS; STAG1; STAG1 protein; Homo
     H      0.989
NM_002870 SAP0406S00002348  0.241  2.364  2.572   0.022  0.032  CDS; RAB13; RAB13, member RAS o
           0.372
AB028958 HSAP0406S00016813  0.089  2.361  0.695   0.559  0.201  CDS; KIAA1035; KIAA1035 protein; H
     H      0.477
NM_020787 SAP0406S00028622  0.214  2.361  1.512   0.446  -0.06  CDS; ZNF624; zinc finger protein 624
     H      1.322
NM_022085 SAP0406S00011341  0.739  2.361  2.171   0.13  0.361  CDS; TXNDC5; thioredoxin domain co
           1.106
AK074335 HSAP0406S00033624  0.949  2.359  1.844   0.473   0.39  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.433
NM_006055 SAP0406S00005744  0.535  2.358   1.9  0.034  0.249  CDS; LANCL1; lanthionine synthetase
     H      1.573
NM_003539 SAP0406S00011502  1.247  2.355  2.26   0.222  0.005  CDS; HIST1H4D; H4 histone family, m
     H      1.547
NM_005147 SAP0406S00026814  1.219  2.354  2.538   0.462  -0.013  CDS; DNAJA3; DnaJ (Hsp40) homolo
     H      0.311
NM_006681 SAP0406S00008716  -0.104  2.354  1.637   0.181  0.103  CDS; NMU; neuromedin U; Homo sap
     H      1.077
NM_207331 SAP0406S00010119  0.583  2.353  1.492   0.316  -0.659  CDS; LOC153561; hypothetical protei
           0.554
AK124265 HSAP0406S00022806  1.192  2.352  1.839   0.249  -0.336  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.246
NM_145341 SAP0406S00019024  0.488  2.352  1.444   0.03  0.208  CDS; PDCD4; programmed cell death
     H      1.363
NM_203488 SAP0406S00024820  0.336  2.352  1.872  -0.031  0.101  CDS; ACYP1; erythrocyte acylphosph
           0.189
AF151076 HSAP0406S00035045  0.341  2.351  2.856   0.356  0.418  CDS; N/A; HSPC242; Homo sapiens
     H      1.075
NM_015459 SAP0406S00020367  0.458  2.35  2.349   0.966  1.332  CDS; DKFZP564J0863; DKFZP564J0
     H      0.415
NM_016041 SAP0406S00028369  0.132  2.348  2.444   0.298  0.218  CDS; F-LANa; derlin-2; Homo sapiens
     H      0.254
NM_005689 SAP0406S00005862  0.191  2.347  2.898   0.315   0.32  CDS; ABCB6; ATP-binding cassette, s
     H      1.392
NM_019002 SAP0406S00004397  0.718  2.347  2.217   0.074  0.407  CDS; ETAA16; ETAA16 protein; Hom
     H      0.554
NM_032844 SAP0406S00018070   0.51  2.346  2.596   0.521  0.456  CDS; MASTL; microtubule associated
     H      0.78
NM_018179 SAP0406S00021853  0.566  2.344  2.205   0.179  0.346  CDS; ATF7IP; activating transcription
     H      0.332
NM_025235 SAP0406S00018683  0.355  2.344  0.768   0.256  -0.011  CDS; TNKS2; tankyrase, TRF1-intera
     H      0.377
NM_030636 SAP0406S00013580   0.15  2.344  1.698   0.337  0.135  CDS; KIAA1706; KIAA1706 protein; H
     H      2.065
NM_032786 SAP0406S00022482  2.217  2.343  2.737   0.11  0.112  CDS; FLJ14451; hypothetical protein
     H      0.589
NM_018047 SAP0406S00010857  0.999  2.341  2.261   0.062  0.169  CDS; RBM22; RNA binding motif prot
     H      1.433
NM_001634 SAP0406S00012653  1.171  2.34  1.728   0.428  -0.043  CDS; AMD1; S-adenosylmethionine d
     H      1.347
NM_018100 SAP0406S00012286  0.523  2.34   1.7  0.312  -0.121  CDS; EFHC1; EF-hand domain (C-ter
     H      1.057
NM_002079 SAP0406S00018849   0.82  2.338  2.317   0.327   0.263  CDS; GOT1; aspartate aminotransfera
           0.983
AK128593 HSAP0406S00008950  0.591  2.336  1.985   0.085  -0.339  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.223
NM_014793 SAP0406S00025655  0.822  2.334  2.192   0.424   0.094  CDS; LCMT2; leucine carboxyl methy
     H      0.145
NM_004792 SAP0406S00005325  0.335  2.333  2.683  -0.018  -0.239  CDS; PPIG; peptidyl-prolyl isomerase
     H      0.99
NM_006817 SAP0406S00023097  0.655  2.333  2.241   0.504   0.463  CDS; C12orf8; endoplasmic reticulum
     H      0.66
NM_144579 SAP0406S00004482  0.308  2.333  2.998   0.137    -0.1  CDS; SFXN5; sideroflexin 5; Homo sa
     H      0.865
NM_138639 SAP0406S00032788  0.291  2.328  1.71   0.303   0.161  CDS; BCL2L12; BCL2-like 12 isoform
     H      1.153
NM_147202 SAP0406S00016503  0.076  2.328  1.327   0.307   0.155  CDS; C9orf25; chromosome 9 open re
           0.024
BC013808 HSAP0406S00037066  0.054  2.327    2  0.258   0.08  CDS; TAF1A; TBP-associated factor 1
           0.954
BC030778 HSAP0406S00003791  0.479  2.327  2.208   0.504   0.45  CDS; SH3YL1; SH3YL1 protein; Hom
     H      0.393
NM_058216 SAP0406S00029663  0.136  2.327  2.351   0.214   0.169  CDS; RAD51C; RAD51 homolog C iso
           1.217
X06818 HSAP0406S00032745   0.737  2.327  1.725   0.074   0.32  CDS; N/A; N/A; Human mRNA for hU
           1.245
AF289571 HSAP0406S00022523  0.703  2.326  2.133   0.197   0.323  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           1.818
AK124122 HSAP0406S00016655  0.772  2.326  1.433   0.422   0.422  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     -0.038
NM_016625 SAP0406S00007870  -0.168  2.326  2.598   0.559  -0.179  CDS; MGC12197; BM-011 protein; Ho
           0.897
AF161364 HSAP0406S00010263  1.167  2.321  2.289   0.481   0.367  CDS; N/A; HSPC101; Homo sapiens
     H      0.66
NM_014463 SAP0406S00006344  0.694  2.32  1.863   0.083   0.108  CDS; LSM3; Lsm3 protein; Homo sap
           1.346
BC020808 HSAP0406S00002709  1.371  2.319  2.032   0.425  -0.173  CDS; SDHC; succinate dehydrogenas
     H      0.722
NM_032160 SAP0406S00030777  0.283  2.318  1.922   0.035  -0.241  CDS; C18orf4; chromosome 18 open
     H      0.564
NM_018112 SAP0406S00017073  0.113  2.316  1.688   0.082   0.002  CDS; C9orf87; chromosome 9 open re
     H      0.756
NM_016306 SAP0406S00008110  0.421  2.315  2.222   0.473   0.286  CDS; DNAJB11; DnaJ (Hsp40) homo
     H      0.208
NM_024751 SAP0406S00009127  0.246  2.314  2.37   0.165   0.12  CDS; FLJ13273; hypothetical protein
     H      3.458
NM_138720 SAP0406S00011500   2.59  2.314  1.784   0.126  -0.313  CDS; HIST1H2BD; H2B histone famil
     H      1.325
NM_001946 SAP0406S00022807   1.25  2.312  1.352   0.343   0.209  CDS; DUSP6; dual specificity phosph
     H      0.746
NM_003916 SAP0406S00035659  0.312  2.31  1.67   0.767   0.419  CDS; AP1S2; adaptor-related protein
     H      1.455
NM_007043 SAP0406S00022740   0.53  2.31  2.192   0.385  -0.052  CDS; HRB2; HIV-1 rev binding protein
     H      0.701
NM_001349 SAP0406S00005131  0.391  2.309  2.409   0.56   0.344  CDS; DARS; aspartyl-tRNA synthetas
     H      1.494
NM_004630 SAP0406S00020433  0.442  2.309  2.029   0.149  -0.247  CDS; SF1; splicing factor 1 isoform 1;
     H      0.501
NM_019592 SAP0406S00017040  0.088  2.309  1.963   0.189   0.242  CDS; RNF20; ring finger protein 20; H
     H      0.73
NM_024092 SAP0406S00020232  0.186  2.308  1.469   0.245   0.337  CDS; MGC5508; hypothetical protein
     H      0.749
NM_003505 SAP0406S00014052  0.193  2.307  2.089   0.121   0.182  CDS; FZD1; frizzled 1; Homo sapiens
     H      0.826
NM_005694 SAP0406S00007376  0.558  2.306  2.076  -0.023  -0.048  CDS; COX17; COX17 homolog, cytoc
           0.414
AY258587 HSAP0406S00018275  0.441  2.305  2.015   0.679   0.175  CDS; PARG; poly(ADP-ribose) glycoh
           0.885
AY359100 HSAP0406S00014211  0.309  2.301  1.947   0.149  -0.022  CDS; N/A; GPVR1909; Homo sapiens
     H      0.161
NM_004836 SAP0406S00004657  0.515  2.301  2.295   0.334   0.071  CDS; EIF2AK3; eukaryotic translation
           0.623
BC001916 HSAP0406S00024204  0.336  2.298  2.367   0.098   0.418  CDS; C14orf94; chromosome 14 open
     H      0.231
NM_000097 SAP0406S00007206  0.072  2.298  1.668   0.072   0.093  CDS; CPOX; coproporphyrinogen oxid
     H      0.287
NM_003286 SAP0406S00033836  0.675  2.298  2.453   0.011   0.354  CDS; TOP1; DNA topoisomerase I; H
     H      0.605
NM_031431 SAP0406S00023724  0.957  2.298  1.624   0.149  -0.108  CDS; COG3; component of golgi trans
     H      1.042
NM_005238 SAP0406S00021470  0.464  2.297  1.516   0.386   0.091  CDS; ETS1; v-ets erythroblastosis viru
     H      1.282
NM_014624 SAP0406S00002312  1.137  2.297  2.02   0.179   0.122  CDS; S100A6; S100 calcium-binding
           1.058
AL136587 HSAP0406S00014981  0.246  2.296  1.647   0.166   0.342  CDS; DKFZp761C222; hypothetical p
     H      0.392
NM_001255 SAP0406S00001105  0.218  2.294   2.9  0.185   0.105  CDS; CDC20; cell division cycle 20; H
           1.341
BC040540 HSAP0406S00023755  0.491  2.293  1.455   0.084   0.434  CDS; RB1; retinoblastoma 1; Homo s
     H      0.972
NM_020800 SAP0406S00007890  0.239  2.293  2.462    0.2  0.245  CDS; KIAA1374; KIAA1374 protein; H
           1.529
AK091508 HSAP0406S00016661  0.701  2.292  1.211   0.289   0.485  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.88
NM_000016 SAP0406S00001503  0.535  2.29  1.676   0.056   0.119  CDS; ACADM; acyl-Coenzyme A dehy
           0.45
BC051789 HSAP0406S00004582  0.147  2.289  1.696   0.24   0.244  CDS; LOC129293; LOC129293 protei
     H      1.984
NM_003516 SAP0406S00002129  1.965  2.288  1.757   0.21  -0.222  CDS; HIST2H2AA; H2A histone family
           0.827
BC023503 HSAP0406S00008737  1.045  2.287  1.84   0.137   -0.09  CDS; POLR2B; DNA directed RNA po
     H     0.528
NM_015440 SAP0406S00012969  0.222  2.287  1.288   0.355  0.264  CDS; FTHFSDC1; mitochondrial C1-t
     H     0.693
NM_024632 SAP0406S00010898  0.245  2.283  1.627   0.188  -0.027  CDS; SAP30L; Sin3A associated prot
     H     0.951
NM_003146 SAP0406S00020134  0.323  2.282  1.547   0.325  0.103  CDS; SSRP1; structure specific recog
     H     0.509
NM_022497 SAP0406S00006357   0.37  2.282  1.982   0.303  0.211  CDS; MRPS25; mitochondrial ribosom
          1.073
AB018309 HSAP0406S00006487  0.977  2.281  2.031   0.271  0.096  CDS; KIAA0766; KIAA0766 protein; H
          0.662
AF161533 HSAP0406S00021019  0.374  2.281  1.893   -0.18  0.313  CDS; N/A; HSPC048; Homo sapiens
     H     0.418
NM_170739 SAP0406S00020572   0.09  2.281  2.629   0.125  0.122  CDS; MRPL11; mitochondrial ribosom
          0.471
BC000200 HSAP0406S00026349  0.324  2.28  2.19   0.217  0.176  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H     0.494
NM_013235 SAP0406S00009789  0.311  2.28  2.362   0.249  0.203  CDS; RNASE3L; nuclear RNase III Dr
     H     0.886
NM_002525 SAP0406S00001263  0.864  2.278  1.848   0.204  0.121  CDS; NRD1; nardilysin (N-arginine dib
     H      1.31
NM_016338 SAP0406S00010029  0.154  2.278  2.409   0.149  -0.08  CDS; IPO11; Ran binding protein 11;
     H     0.712
NM_017741 SAP0406S00008517  0.205  2.278  2.024  -0.079  0.535  CDS; FLJ20280; hypothetical protein
          0.234
X71661 HSAP0406S00030722   0.183  2.276  1.283   0.182  -0.024  CDS; ERGIC53; N/A; H.sapiens ERG
          0.704
AK125318 HSAP0406S00011424  0.155  2.275  1.892   0.021  0.255  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.195
BC067830 HSAP0406S00010125  0.724  2.275  1.439   0.021  -0.642  CDS; LOC153561; hypothetical protei
     HSAP0406S00004395
NM_001004345    0.535   0.58  2.275  1.911   0.29  0.197  CDS; FLJ16124; FLJ16124 protein; H
     H     1.065
NM_001530 SAP0406S00024602  0.505  2.274  1.492  -0.014  0.194  CDS; HIF1A; hypoxia-inducible factor
     H      0.86
NM_003752 SAP0406S00027195  0.813  2.273  2.409   0.326  0.241  CDS; EIF3S8; eukaryotic translation in
     H     0.615
NM_014752 SAP0406S00020812   0.83  2.273  2.139   0.37  0.089  CDS; KIAA0102; KIAA0102 gene prod
     H     1.122
NM_182498 SAP0406S00032440  0.619  2.273  1.906   0.421   0.05  CDS; MGC51082; hypothetical protein
     H     0.829
NM_006826 SAP0406S00003849  0.757  2.272  1.712   0.203  0.203  CDS; YWHAQ; tyrosine 3/tryptophan
     H       1.2
NM_015387 SAP0406S00005594  0.724  2.272  1.96   0.164  -0.048  CDS; PREI3; preimplantation protein 3
     H     1.241
NM_032306 SAP0406S00031222  0.181  2.27  1.673  -0.002  -0.189  CDS; SPATA11; spermatogenesis as
     H      0.89
NM_170677 SAP0406S00025491   0.53  2.27  1.848   0.164  0.311  CDS; MEIS2; homeobox protein Meis
     H     0.739
NM_002716 SAP0406S00021132  0.242  2.269  1.199   0.228  -0.06  CDS; PPP2R1B; beta isoform of regu
     H     1.078
NM_017491 SAP0406S00008477  0.401  2.269  1.786   0.263  -0.006  CDS; WDR1; WD repeat-containing p
     H     0.353
NM_024567 SAP0406S00015286  0.266  2.269  1.691   0.248  -0.021  CDS; FLJ21616; hypothetical protein
          3.043
AF151017 HSAP0406S00011666  2.585  2.268  1.928   0.192  -0.271  CDS; N/A; HSPC183; Homo sapiens
     H     0.831
NM_014362 SAP0406S00005548   0.27  2.268  1.427   0.261  -0.035  CDS; HIBCH; 3-hydroxyisobutyryl-Coe
     H     0.832
NM_014236 SAP0406S00003584  0.876  2.266  1.991   0.107  0.206  CDS; GNPAT; glyceronephosphate O
          0.342
BC013966 HSAP0406S00028379  0.138  2.264  2.131   0.107  0.458  CDS; FLJ10156; hypothetical protein
     H     0.887
NM_031924 SAP0406S00013060  0.697  2.264  2.346   0.207  0.402  CDS; RSHL2; radial spokehead-like 2
     H     1.019
NM_007107 SAP0406S00007851  0.721  2.263  2.541   0.039  -0.012  CDS; SSR3; signal sequence recepto
          0.132
BC033025 HSAP0406S00015357  0.042  2.262  2.111   0.313  0.212  CDS; HTPAP; HTPAP protein; Homo
     H     1.247
NM_016587 SAP0406S00013468  1.296  2.261  1.913   0.07   0.12  CDS; CBX3; chromobox homolog 3; H
          0.859
BC017093 HSAP0406S00008255  0.788  2.259  1.701   0.411  0.392  CDS; RPL35A; RPL35A protein; Hom
     H     0.611
NM_194356 SAP0406S00023409   0.19  2.259  1.355   0.25  0.293  CDS; EPIM; epimorphin isoform 2; Ho
     H     0.918
NM_014805 SAP0406S00006486   0.89  2.258  2.149   0.135  0.103  CDS; EPM2AIP1; EPM2A interacting
          0.717
BC020660 HSAP0406S00001238  0.063  2.257   1.7  -0.031  -0.115  CDS; SPATA6; SPATA6 protein; Hom
     H       0.5
NM_000968 SAP0406S00025980  0.363  2.256  2.479   0.185  -0.06  CDS; RPL4; ribosomal protein L4; Ho
     H     0.415
NM_002493 SAP0406S00016445  0.657  2.256  2.283   0.337  0.236  CDS; NDUFB6; NADH dehydrogenas
     H     0.652
NM_138372 SAP0406S00032996  0.139  2.256  1.806   0.224  0.356  CDS; LOC91661; hypothetical protein
     H     0.409
NM_004172 SAP0406S00009852  0.378  2.255  1.906   0.293  -0.254  CDS; SLC1A3; solute carrier family 1
     H     1.054
NM_016248 SAP0406S00023695  0.312  2.255  1.918   0.294  0.207  CDS; AKAP11; A-kinase anchor prote
     H     0.292
NM_015065 SAP0406S00021105  -0.146  2.254  2.009   0.281  -0.445  CDS; SLAC2-B; exophilin 5; Homo sa
     H     0.907
NM_020919 SAP0406S00005651  0.637  2.254  1.965   0.34  -0.193  CDS; ALS2; alsin; Homo sapiens amy
     H     1.059
NM_178830 SAP0406S00032298  0.535  2.254  1.783   0.169  0.169  CDS; FLJ36888; hypothetical protein
     H     0.274
NM_006304 SAP0406S00014123  0.289  2.253  2.169   0.095  -0.418  CDS; SHFM1; candidate for split hand
          0.756
BC037284 HSAP0406S00003209  0.683  2.252  1.973   0.177  -0.069  CDS; RBBP5; RBBP5 protein; Homo
     H     0.364
NM_000098 SAP0406S00001299  0.093  2.252  1.537   0.334  -0.145  CDS; CPT2; carnitine palmitoyltransfe
     H     0.064
NM_182625 SAP0406S00003905  0.062  2.251  1.731   0.111  0.105  CDS; FLJ40869; hypothetical protein
          0.775
BC000870 HSAP0406S00025977  0.472  2.25  1.993  -0.027   0.24  CDS; FLJ20516; timeless-interacting
     H      1.201
NM_001240 SAP0406S00022146  0.915  2.25  1.981   0.348  0.321  CDS; CCNT1; cyclin T1; Homo sapien
     H      0.544
NM_004242 SAP0406S00012439  0.387  2.25  2.216   0.346  0.518  CDS; HMGN3; high mobility group nu
     H      0.572
NM_012104 SAP0406S00021224  0.126  2.25  1.339   0.043    0  CDS; BACE1; beta-site APP-cleaving
     H      0.719
NM_079425 SAP0406S00022490  0.454  2.249  1.925   0.163  0.217  CDS; MYL6; smooth muscle and non-
           1.672
AK091508 HSAP0406S00016657  0.833  2.248  1.432   0.657  0.447  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.701
NM_022839 SAP0406S00026350  0.267  2.248  2.603   0.32  0.298  CDS; MRPS11; mitochondrial ribosom
     H      0.344
NM_017769 SAP0406S00024331  0.616  2.247  2.184   0.176  0.185  CDS; KIAA1333; KIAA1333; Homo sa
     H      0.728
NM_015483 SAP0406S00013544  0.277  2.246  1.731   0.212  0.163  CDS; KBTBD2; kelch repeat and BTB
           1.463
U79258 HSAP0406S00002161   0.836  2.245  2.217   0.227  0.132  CDS; N/A; unknown; Human clone 23
     H      0.526
NM_006176 SAP0406S00021407  -0.045  2.244  2.338   0.199  0.269  CDS; NRGN; neurogranin; Homo sap
     H      0.65
NM_003672 SAP0406S00001712  0.418  2.243  1.912   0.293  -0.064  CDS; CDC14A; CDC14 homolog A iso
     H      0.76
NM_024604 SAP0406S00022099  -0.026  2.241  0.861   0.144  0.049  CDS; FLJ21908; hypothetical protein
     H      0.533
NM_194071 SAP0406S00014643  0.207  2.241  2.218   0.253  0.055  CDS; CREB3L2; cAMP responsive ele
     H      0.745
NM_198319 SAP0406S00032791  0.531  2.241  1.992   0.296   0.34  CDS; HRMT1L2; HMT1 hnRNP methy
     H      0.987
NM_002790 SAP0406S00001780  0.834  2.24  2.511   0.87  0.237  CDS; PSMA5; proteasome alpha 5 su
           1.164
BC017557 HSAP0406S00033788  0.298  2.239   2.1  0.095  0.345  CDS; RBL1; RBL1 protein; Homo sap
           0.696
BC043641 HSAP0406S00029750  0.631  2.237  2.272   0.337  0.507  CDS; LYK5; LYK5 protein; Homo sapi
     H      0.616
NM_001023 SAP0406S00015480  0.653  2.237  2.029   0.359  0.164  CDS; RPS20; ribosomal protein S20;
     H      0.545
NM_006256 SAP0406S00001593  0.316  2.237  1.212   0.575  -0.001  CDS; PKN2; protein kinase N2; Homo
     H      0.632
NM_173478 SAP0406S00029277  0.102  2.235  1.818   0.218   0.24  CDS; FLJ40137; hypothetical protein
     H      0.831
NM_002265 SAP0406S00029464  0.356  2.234  1.697   0.106  0.121  CDS; KPNB1; karyopherin beta 1; Ho
          -0.111
AK098175 HSAP0406S00032453  0.094  2.233  2.21  -0.109  -0.293  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.831
NM_006243 SAP0406S00003341  0.357  2.233  2.498   0.212  0.475  CDS; PPP2R5A; alpha isoform of reg
           0.826
BX640960 HSAP0406S00021614   0.39  2.232  1.717   0.006  0.456  CDS; DKFZp686D19169; hypothetica
     H      0.072
NM_013250 SAP0406S00019615  0.225  2.232  2.429   0.309  0.103  CDS; ZNF215; zinc finger protein 215
     H      0.431
NM_014170 SAP0406S00007320  0.734  2.232  2.373   0.383  0.268  CDS; HSPC135; HSPC135 protein; H
     H      1.273
NM_015959 SAP0406S00020153  0.977  2.23  2.022   0.111  0.157  CDS; TMX2; thioredoxin-related trans
     H      0.852
NM_053053 SAP0406S00002768  0.539  2.23  2.117   0.275  0.385  CDS; STAF42; SPT3-associated facto
     H      0.456
NM_144981 SAP0406S00019874  0.386  2.23  2.282   0.166  0.066  CDS; FLJ25059; hypothetical protein
           0.686
BC010090 HSAP0406S00004776  0.358  2.228  1.673   0.173  0.294  CDS; ACTR1B; ARP1 actin-related pr
     H      0.947
NM_017872 SAP0406S00010934  1.408  2.227  2.428   0.232  0.349  CDS; ICF45; interphase cyctoplasmic
     H      1.118
NM_133496 SAP0406S00001720   1.33  2.227  1.852   0.348  0.299  CDS; SLC30A7; zinc transporter like 2
           0.626
BC048259 HSAP0406S00020930  0.568  2.226  1.656   0.19   0.41  CDS; N/A; phosphatidylinositol binding
     H      1.049
NM_003562 SAP0406S00028328  0.752  2.226  2.245   0.296  0.161  CDS; SLC25A11; solute carrier family
     H      1.102
NM_014055 SAP0406S00023048  0.078  2.224  0.902   0.206  -0.131  CDS; CDV-1; carnitine deficiency-ass
     H      0.989
NM_001065 SAP0406S00021642  0.549  2.22  2.241   0.082  0.165  CDS; TNFRSF1A; tumor necrosis fac
     H      0.002
NM_004317 SAP0406S00031530  0.156  2.22  1.499   0.222  0.225  CDS; ASNA1; arsA arsenite transport
           0.693
AL831992 HSAP0406S00020201  0.438  2.219  1.475  -0.033  0.165  CDS; DKFZp451I053; hypothetical pro
     H      0.521
NM_015439 SAP0406S00012865  0.202  2.219  2.123   0.151   0.02  CDS; C6orf80; chromosome 6 open re
     H      0.65
NM_017645 SAP0406S00016353  0.654  2.219  2.167   0.161  0.116  CDS; FAM29A; family with sequence
     H      0.953
NM_005983 SAP0406S00009849  0.569  2.218  2.084   0.196  0.116  CDS; SKP2; S-phase kinase-associat
     H      0.403
NM_016216 SAP0406S00007677  0.249  2.218  2.163   0.307  0.021  CDS; DBR1; debranching enzyme hom
     H      0.532
NM_032308 SAP0406S00028360  0.617  2.218  2.52   0.256  0.176  CDS; RIP; RPA interacting protein; Ho
     H      1.064
NM_003563 SAP0406S00029527  0.207  2.217  1.51   0.467  0.608  CDS; SPOP; speckle-type POZ protei
     H      0.906
NM_052902 SAP0406S00005901  0.991  2.217  1.651   0.202  0.178  CDS; STK11IP; LKB1 interacting prote
J03798        0.537
     HSAP0406S00030464  0.387  2.214  1.724   0.199  0.103  CDS; N/A; N/A; Human autoantigen s
     H      1.096
NM_001379 SAP0406S00031382  0.263  2.214  1.797  -0.053  0.362  CDS; DNMT1; DNA (cytosine-5-)-met
     HSAP0406S00016414
NM_001004125     0.165  0.101  2.213  1.671   0.37  -0.028  CDS; TUSC1; tumor suppressor cand
           0.162
AK074812 HSAP0406S00016490   0.28  2.212  2.213   0.096  -0.01  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.266
NM_015555 SAP0406S00012342  0.239  2.212  1.172   0.517  0.509  CDS; ZNF451; zinc finger protein 451
     H      0.276
NM_018947 SAP0406S00013456  0.864  2.212  1.858   0.396  0.114  CDS; CYCS; cytochrome c; Homo sap
     H      0.312
NM_000190 SAP0406S00021308  0.353  2.211  2.481   0.177  0.214  CDS; HMBS; hydroxymethylbilane syn
     H     1.011
NM_031243 SAP0406S00013467  1.332   2.21   1.86   0.135  0.206  CDS; HNRPA2B1; heterogeneous nuc
     H     0.653
NM_004341 SAP0406S00004028  -0.061  2.209    1.4  0.034  0.047  CDS; CAD; carbamoylphosphate synt
     H     0.942
NM_014161 SAP0406S00013076  0.942  2.209   1.73   0.138  0.092  CDS; MRPL18; mitochondrial ribosom
     H     0.637
NM_014901 SAP0406S00011078  0.448  2.208  2.247   0.105  0.289  CDS; RNF44; ring finger protein 44; H
           1.08
AB011119 HSAP0406S00025656  0.764  2.207  1.698   0.281  0.134  CDS; KIAA0547; KIAA0547 protein; H
     H     1.026
NM_207331 SAP0406S00037239  0.626  2.207  1.204   0.186  -0.616  CDS; LOC153561; hypothetical protei
     H      0.59
NM_207399 SAP0406S00001887  0.575  2.207  1.534  -0.037  -0.223  CDS; FLJ36116; FLJ36116 protein; H
     H      0.35
NM_005829 SAP0406S00026390  0.702  2.205  2.385   0.234  0.375  CDS; AP3S2; adaptor-related protein
     H     0.788
NM_015957 SAP0406S00019921  0.431  2.205  1.358  -0.045  0.062  CDS; MMRP19; CGI-29 protein; Hom
     H     1.352
NM_000527 SAP0406S00031441  0.886  2.203  1.346   0.128  -0.061  CDS; LDLR; low density lipoprotein re
     H     0.347
NM_024619 SAP0406S00030301  0.113  2.203  1.977   0.242  0.366  CDS; FN3KRP; fructosamine-3-kinase
     H     0.655
NM_012393 SAP0406S00028506  0.994  2.201  2.119   0.256  0.034  CDS; PFAS; phosphoribosylformylglyc
     H     0.629
NM_012456 SAP0406S00020142   0.29  2.201  2.212   0.107  0.035  CDS; TIMM10; translocase of inner m
     H     0.452
NM_018120 SAP0406S00015526  0.463    2.2  1.896   0.477  -0.059  CDS; ARMC1; armadillo repeat-conta
     H     0.578
NM_173636 SAP0406S00032113  0.353  2.198  2.705   0.308  0.369  CDS; C19orf14; chromosome 19 open
          0.879
X83301 HSAP0406S00010108   0.681  2.197  1.352   0.394  -0.549  CDS; SMA5; N/A; H.sapiens SMA5 m
     H     1.734
NM_002574 SAP0406S00001171  1.657  2.195  1.768   0.144  -0.031  CDS; PRDX1; peroxiredoxin 1; Homo
     H     0.361
NM_031903 SAP0406S00013631  0.314  2.195  2.125  -0.179  0.015  CDS; MRPL32; mitochondrial ribosom
     H     0.828
NM_199421 SAP0406S00024526  0.272  2.195  2.256   0.227    0.1  CDS; SOCS4; suppressor of cytokine
          0.517
BC008402 HSAP0406S00014691  1.079  2.194  2.225   0.004  -0.059  CDS; SSBP1; SSBP1 protein; Homo s
     H     0.786
NM_005717 SAP0406S00002991  0.333  2.194   2.02   0.123  -0.004  CDS; ARPC5; actin related protein 2/3
     H     1.622
NM_012286 SAP0406S00036329  1.098  2.194  1.819   0.051  -0.085  CDS; MORF4L2; MORF-related gene
     H     0.334
NM_024809 SAP0406S00023348  0.305  2.194   2.16  -0.115  0.028  CDS; FLJ12975; hypothetical protein
     H     1.064
NM_025128 SAP0406S00020523  0.403  2.193  2.162   0.101  0.115  CDS; MUS81; MUS81 endonuclease
     H     0.551
NM_152683 SAP0406S00009581  0.174  2.193   1.24   0.371  -0.064  CDS; FLJ33167; hypothetical protein
          2.158
AK098637 HSAP0406S00014928  0.708  2.191  1.406  -0.214  1.251  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.241
BC035761 HSAP0406S00009204   0.55  2.191  1.173   0.005  -0.042  CDS; SEC24D; Sec24-related protein
          0.502
AK001962 HSAP0406S00009830  0.437   2.19  2.351   0.289   0.15  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.983
NM_015477 SAP0406S00026154  0.496   2.19  2.545   0.239  0.409  CDS; SIN3A; transcriptional co-repres
     H     0.794
NM_023039 SAP0406S00010154  0.873   2.19  2.249   0.062  -0.178  CDS; ANKRA2; ankyrin repeat, family
     H     0.607
NM_006738 SAP0406S00026332  0.343  2.189   2.26   0.252  0.042  CDS; AKAP13; A-kinase anchor prote
     H      0.58
NM_000788 SAP0406S00008805   0.09  2.188  1.656   0.265  0.303  CDS; DCK; deoxycytidine kinase; Hom
     H     0.561
NM_003846 SAP0406S00002059  0.466  2.188  2.352   0.265  0.215  CDS; PEX11B; peroxisomal biogenes
     H     0.414
NM_024546 SAP0406S00023887  0.153  2.188  2.394   0.141  0.183  CDS; C13orf7; chromosome 13 open
          0.681
AK128129 HSAP0406S00014846  0.566  2.186  1.924   0.14  0.198  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.63
BX537913 HSAP0406S00020952   0.47  2.185  1.952   0.472  0.063  CDS; DKFZp686N18114; hypothetica
     H     1.352
NM_005870 SAP0406S00023509   0.76  2.183  1.819   0.482  0.083  CDS; SAP18; sin3 associated polypep
     H     0.957
NM_014319 SAP0406S00022648  0.543  2.182  2.253   0.944  1.023  CDS; MAN1; integral inner nuclear me
          0.687
U56725 HSAP0406S00024632    0.48  2.182  1.866   0.406  0.279  CDS; N/A; heat shock protein; Human
          1.466
AK097925 HSAP0406S00033935  1.046   2.18  1.823   0.128  0.187  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.881
NM_031296 SAP0406S00009299  1.222   2.18   2.11   0.366  -0.122  CDS; RAB33B; RAB33B, member RA
     H     0.885
NM_004447 SAP0406S00021876  0.311  2.179  2.372   0.195  0.316  CDS; EPS8; epidermal growth factor r
     H     0.565
NM_006544 SAP0406S00024550    0.5  2.179  1.927   0.22  -0.044  CDS; SEC10L1; brain secretory prote
     H     0.688
NM_007068 SAP0406S00035223   0.03  2.178  1.493   0.189  0.312  CDS; DMC1; DMC1 dosage suppress
     H     0.765
NM_152676 SAP0406S00030803   0.42  2.178   2.53   0.234  0.167  CDS; FBXO15; F-box protein 15; Hom
          0.723
BC008573 HSAP0406S00014527  0.314  2.177  2.344   0.554   0.18  CDS; HIG2; HIG2 protein; Homo sapi
          0.633
BC030833 HSAP0406S00005697  0.532  2.177  1.834   0.44  0.338  CDS; NDUFS1; NADH dehydrogenas
     H     0.416
NM_017886 SAP0406S00006564  0.241  2.176  1.778   0.257  0.198  CDS; FLJ20574; hypothetical protein
          0.563
BC035036 HSAP0406S00012517  0.106  2.174  1.217   0.164  0.096  CDS; ACY1L2; ACY1L2 protein; Hom
     H     0.916
NM_006937 SAP0406S00029944  0.442  2.172  1.379   0.193  0.109  CDS; SUMO2; SMT3 suppressor of m
     H      1.11
NM_207331 SAP0406S00010102  0.678  2.172   1.34   0.247  -0.645  CDS; LOC153561; hypothetical protei
          0.846
BC059174 HSAP0406S00006116  0.136  2.171   1.58   0.165  0.067  CDS; TRAF3IP1; TRAF3IP1 protein; H
     H     0.795
NM_005517 SAP0406S00000697  0.339  2.171  2.067  0.155  0.342  CDS; HMGN2; high-mobility group nu
L38961        1.02
     HSAP0406S00021440  0.784  2.17  1.586  0.139  -0.001  CDS; B5; N/A; Human putative transm
     H     0.682
NM_004600 SAP0406S00003039  0.813  2.17  2.089  0.135  0.278  CDS; SSA2; 60kD Ro/SSA autoantige
     H     0.524
NM_007348 SAP0406S00002726  0.741  2.17  2.343  0.036  -0.359  CDS; ATF6; activating transcription fa
     H     0.539
NM_030969 SAP0406S00011365  0.422  2.169  1.925  0.276  0.227  CDS; TMEM14B; transmembrane pro
     H     1.025
NM_006515 SAP0406S00006225  0.106  2.168  1.667  0.156  0.093  CDS; SETMAR; SET domain and mar
     H     0.848
NM_016732 SAP0406S00033702  0.199  2.168  2.061  0.174  0.215  CDS; RALY; RNA binding protein (aut
     H     0.555
NM_024836 SAP0406S00003783  0.555  2.167  2.245  0.134  0.327  CDS; FLJ22301; hypothetical protein
     H     0.251
NM_198956 SAP0406S00013411  -0.07  2.166  2.104  -0.165  -0.091  CDS; SP8; Sp8 transcription factor iso
     H     0.853
NM_153477 SAP0406S00035862  0.364  2.164  1.901  0.391  0.625  CDS; UXT; ubiquitously-expressed tra
     HSAP0406S00015392
NM_001002296    0.996  0.362  2.16  1.498  -0.128  0.287  CDS; GOLGA7; golgi autoantigen, go
     H     0.506
NM_030962 SAP0406S00019681  0.438  2.16  1.405  0.265  0.423  CDS; CMT4B2; SET binding factor 2;
     H     0.147
NM_007005 SAP0406S00016776  0.234  2.159  2.595   0.41  0.487  CDS; TLE4; transducin-like enhancer
     H     0.799
NM_016485 SAP0406S00012882  0.613  2.158  1.892  0.344  -0.18  CDS; C6orf55; chromosome 6 open re
          0.631
BC007824 HSAP0406S00002170  1.118  2.156  1.599  0.132  -0.487  CDS; FLJ12528; FLJ12528 protein; H
     H     0.801
NM_004705 SAP0406S00020839  0.263  2.156  2.107  0.306  0.264  CDS; PRKRIR; protein-kinase, interfe
          0.534
BC001494 HSAP0406S00000805  0.422  2.155  2.36  0.166  0.096  CDS; HPRP8BP; U5 snRNP-specific
          2.354
BC001629 HSAP0406S00002130  1.521  2.154  1.695  0.106  -0.19  CDS; HIST2H2AA; H2A histone family
     H     0.129
NM_020395 SAP0406S00009126  0.16  2.154  2.264  0.363  0.189  CDS; LOC57117; hypothetical nuclea
     H     0.372
NM_198887 SAP0406S00012950  0.341  2.152  1.907  0.331  -0.17  CDS; NUP43; nucleoporin 43kDa; Ho
     H     0.714
NM_032127 SAP0406S00019573  0.182  2.148  2.447  0.112  -0.013  CDS; DKFZP566M1046; hypothetical
     H     1.368
NM_018696 SAP0406S00030672  0.566  2.146  1.641   0.41  -0.06  CDS; ELAC1; elaC homolog 1; Homo
          0.868
AK074420 HSAP0406S00018497  0.378  2.145  1.669  0.058  0.065  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.645
NM_007295 SAP0406S00029302  0.344  2.144  1.676  0.155   0.14  CDS; BRCA1; breast cancer 1, early o
     H     0.677
NM_001798 SAP0406S00022467  0.157  2.141  1.856   0.29  0.121  CDS; CDK2; cyclin-dependent kinase
     H     0.483
NM_001866 SAP0406S00036190  0.449  2.141  2.056  0.081  -0.322  CDS; COX7B; cytochrome c oxidase
           0.56
AL833977 HSAP0406S00020990  0.119  2.14  2.179  0.155  0.077  CDS; DKFZp434G1811; hypothetical
     H     0.867
NM_004365 SAP0406S00010262  0.619  2.14  1.708  0.141  0.128  CDS; CETN3; centrin 3; Homo sapien
     H     0.452
NM_032705 SAP0406S00003327  0.335  2.14  1.603  0.257  0.271  CDS; MGC14801; hypothetical protein
          0.787
D78130 HSAP0406S00015927   0.222  2.139  2.046   0.06  0.362  CDS; N/A; squalene epoxidase; Homo
     H     0.507
NM_002167 SAP0406S00000607  0.493  2.139  1.706  0.164  0.106  CDS; ID3; inhibitor of DNA binding 3;
     H     0.886
NM_014829 SAP0406S00010542  0.579  2.139  2.122  0.268  0.148  CDS; DDX46; DEAD (Asp-Glu-Ala-As
     H     1.119
NM_020677 SAP0406S00026816  0.476  2.139  2.147  0.699  0.329  CDS; HSCARG; HSCARG protein; Ho
     H     0.582
NM_201566 SAP0406S00028398  0.444  2.139  1.777  0.183  0.412  CDS; SLC16A13; monocarboxylate tra
     H     0.393
NM_002858 SAP0406S00001666  0.276  2.138  2.093  0.354  0.208  CDS; ABCD3; ATP-binding cassette,
     H     0.748
NM_004425 SAP0406S00002173  0.214  2.137  1.898  -0.056  0.048  CDS; ECM1; extracellular matrix prote
     H     0.693
NM_004935 SAP0406S00014850  0.489  2.137  1.418  0.168  0.088  CDS; CDK5; cyclin-dependent kinase
     H     0.804
NM_016183 SAP0406S00000496  0.16  2.137  1.432  0.372  0.181  CDS; C1orf33; ribosomal protein P0-li
     H     1.192
NM_004559 SAP0406S00001082  0.899  2.136  1.947  0.289  0.007  CDS; NSEP1; nuclease sensitive elem
          0.382
AB014574 HSAP0406S00017145  0.309  2.135  1.955  -0.129  0.253  CDS; KIAA0674; KIAA0674 protein; H
     H     2.073
NM_003516 SAP0406S00002132  0.919  2.135  1.823  -0.103  -0.367  CDS; HIST2H2AA; H2A histone family
     H     0.567
NM_021199 SAP0406S00025726  0.425  2.134  2.312   0.28  0.367  CDS; SQRDL; sulfide dehydrogenase
     H     0.908
NM_018194 SAP0406S00003319  0.504  2.133  1.361  0.226  0.446  CDS; HHAT; hedgehog acyltransferas
     H     0.397
NM_017583 SAP0406S00019932  0.221  2.132  1.844  0.561  -0.066  CDS; TRIM44; DIPB protein; Homo sa
     H     0.356
NM_020817 SAP0406S00007346  0.175  2.131  1.885  0.405  -0.034  CDS; KIAA1407; KIAA1407 protein; H
     H     0.054
NM_024942 SAP0406S00019156  0.075  2.131  1.924  0.341  0.484  CDS; C10orf88; chromosome 10 open
     H     0.413
NM_152475 SAP0406S00033249  0.54  2.129  2.278  0.414  0.332  CDS; MGC34079; hypothetical protein
     H     0.845
NM_012451 SAP0406S00032684  0.355  2.128  2.227  0.185  0.294  CDS; SYNGR4; synaptogyrin 4; Homo
     H     0.685
NM_003630 SAP0406S00012898  0.341  2.127  2.261  0.228  0.321  CDS; PEX3; peroxisomal biogenesis f
     H     0.566
NM_080632 SAP0406S00036455  0.302  2.127  2.303  0.222  0.599  CDS; UPF3B; UPF3 regulator of nons
     H     1.134
NM_152587 SAP0406S00021101  1.015  2.126  1.952  0.164  -0.092  CDS; MGC33948; hypothetical protein
     H     0.604
NM_005109 SAP0406S00006511  0.423  2.125  2.25  0.515  0.003  CDS; OSR1; oxidative-stress respons
     H      0.736
NM_015905 SAP0406S00014646   0.062  2.124  1.501  0.337  -0.021  CDS; TIF1; transcriptional intermediar
           0.178
AK022705 HSAP0406S00016773    0.1  2.123  1.734  0.044  0.069  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.652
AK127255 HSAP0406S00032092   0.141  2.122  1.234  0.018  0.439  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.833
NM_052859 SAP0406S00006985   0.601  2.121  1.988  0.205  0.051  CDS; RFT1; putative endoplasmic ret
     H      0.896
NM_017882 SAP0406S00026006   0.106  2.119  1.323  0.042  0.309  CDS; CLN6; CLN6 protein; Homo sap
     H      0.645
NM_003168 SAP0406S00029652   0.311  2.118  1.704  0.154  0.187  CDS; SUPT4H1; suppressor of Ty 4 h
            0.7
BX537787 HSAP0406S00036472   0.285  2.117  1.122  0.359  0.477  CDS; DKFZp779P1063; hypothetical p
     H      0.676
NM_001656 SAP0406S00010050   0.586  2.117  1.564  0.143  0.228  CDS; TRIM23; ADP-ribosylation facto
     HSAP0406S00029977
NM_001003716     0.69   0.416  2.114  1.554  0.014  0.115  CDS; RECQL5; RecQ protein-like 5 is
     H      0.327
NM_018656 SAP0406S00022687   0.139  2.113  2.189  0.041   0.11  CDS; SLC35E3; solute carrier family 3
     H       1.1
NM_018214 SAP0406S00012314   0.58  2.112  1.662  0.225  0.416  CDS; LRRC1; leucine rich repeat cont
     H      0.925
NM_032328 SAP0406S00003694   0.629  2.112  1.422  0.291  0.361  CDS; MGC12458; hypothetical protein
     H      0.269
NM_015247 SAP0406S00027467   0.006  2.111  1.644  -0.001  -0.054  CDS; CYLD; cylindromatosis (turban t
     H      0.951
NM_006335 SAP0406S00003133   1.616   2.11  2.001  0.082  -0.223  CDS; TIMM17A; translocase of inner
     H      0.81
NM_016023 SAP0406S00015687   0.724  2.108  2.029  0.145  -0.035  CDS; CGI-77; CGI-77 protein; Homo s
     H      0.468
NM_003752 SAP0406S00027179   0.43  2.106  2.306  0.464  0.155  CDS; EIF3S8; eukaryotic translation in
     H      0.382
NM_021218 SAP0406S00017138   0.149  2.106  1.957  0.213  0.172  CDS; C9orf80; chromosome 9 open re
           1.394
AF327452 HSAP0406S00029594   0.463  2.105  1.569  0.248   0.23  CDS; N/A; JNK-associated leucine-zip
           0.494
AK091741 HSAP0406S00009279   0.167  2.104  1.669   0.86  0.265  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.429
BC015936 HSAP0406S00015349   0.262  2.104  2.529   0.31   0.49  CDS; ASH2L; ASH2L protein; Homo s
           0.909
BX538331 HSAP0406S00004367   0.57  2.103  1.909  0.227  -0.018  CDS; DKFZp686C12204; hypothetica
           0.108
AB014569 HSAP0406S00007780   0.596  2.102  1.757  0.037  -0.39  CDS; KIAA0669; KIAA0669 protein; H
     H      0.619
NM_014419 SAP0406S00032759   0.085  2.102  1.953  0.142  0.309  CDS; DKKL1; soggy-1 gene; Homo sa
     H      0.69
NM_016320 SAP0406S00019484   0.301  2.102  1.739   0.61  0.514  CDS; NUP98; nucleoporin 98kD isofo
           2.353
BC001629 HSAP0406S00002131   1.523  2.101  2.435  0.303  -0.212  CDS; HIST2H2AA; H2A histone family
     H      0.689
NM_031419 SAP0406S00007254   0.422  2.101  1.796   0.22  0.288  CDS; NFKBIZ; nuclear factor of kappa
     H      0.447
NM_182802 SAP0406S00033479   0.162  2.099  2.225  0.341  -0.038  CDS; MCM8; minichromosome maint
     H      1.042
NM_006099 SAP0406S00002063   0.129  2.098  1.525  0.459  0.196  CDS; PIAS3; protein inhibitor of activa
     H      0.518
NM_021734 SAP0406S00029952   0.812  2.098  2.373  0.234  0.276  CDS; SLC25A19; solute carrier family
     H      0.969
NM_032313 SAP0406S00008736   0.822  2.098  1.896  0.247  -0.098  CDS; C4orf14; chromosome 4 open re
     H      0.475
NM_014580 SAP0406S00017365   0.235  2.097  1.541  0.437  0.264  CDS; SLC2A8; solute carrier family 2,
     H      0.84
NM_145063 SAP0406S00012079   0.719  2.097  2.044  0.243  0.349  CDS; C6orf130; chromosome 6 open
           0.871
BC008939 HSAP0406S00032081   0.625  2.096  1.737  0.107  0.286  source; N/A; N/A; Homo sapiens cDN
     H      0.272
NM_001490 SAP0406S00016764   0.05  2.096  1.259  0.306  0.528  CDS; GCNT1; beta-1,3-galactosyl-O-g
     H     -0.032
NM_024037 SAP0406S00000666  -0.032  2.093  2.456  0.087  0.185  CDS; MGC2603; hypothetical protein
     H      0.895
NM_032217 SAP0406S00008824   0.659  2.092  1.598  0.356  -0.227  CDS; ANKRD17; ankyrin repeat doma
     H      0.194
NM_198519 SAP0406S00020797   0.203  2.092  1.664  0.291  0.081  CDS; MGC12965; similar to Cytochro
     H      0.515
NM_014264 SAP0406S00009269   0.351  2.091  2.573  0.334  -0.169  CDS; PLK4; polo-like kinase 4; Homo
           0.892
AB023141 HSAP0406S00029520   0.191   2.09  1.166   0.14  0.272  CDS; KIAA0924; KIAA0924 protein; H
           0.927
AY258587 HSAP0406S00018288   0.64  2.089  2.149  0.776  0.067  CDS; PARG; poly(ADP-ribose) glycoh
           0.536
BX537431 HSAP0406S00019001   0.314  2.089  1.711  0.035  0.298  CDS; DKFZp686H13163; hypothetica
     H      0.555
NM_014049 SAP0406S00007541   0.659  2.088  2.222  0.266  0.556  CDS; ACAD9; acyl-Coenzyme A dehy
     H      0.698
NM_016526 SAP0406S00019307   0.917  2.087  1.77  0.168  0.446  CDS; BET1L; blocked early in transpo
           0.725
Y16521 HSAP0406S00033468    0.045  2.087  1.621  0.176  0.169  CDS; cds2; CDS2 protein; Homo sapi
     H      0.43
NM_012222 SAP0406S00001167   0.236  2.086  1.724  0.349  0.146  CDS; MUTYH; mutY homolog; Homo
     H      0.647
NM_018248 SAP0406S00009542   0.084  2.086  1.984  0.138  0.298  CDS; FLJ10858; DNA glycosylase hF
     H      0.127
NM_001813 SAP0406S00009114   0.107  2.084  2.595  0.165  0.198  CDS; CENPE; centromere protein E;
     H      0.76
NM_001352 SAP0406S00032704   0.124  2.081  1.631  0.367  0.132  CDS; DBP; D site of albumin promote
     H      0.406
NM_032352 SAP0406S00024388   0.271  2.081  1.82  0.207  0.175  CDS; BRMS1L; breast cancer metast
           1.043
AF059751 HSAP0406S00006485   0.78   2.08  2.022  0.431  0.007  CDS; N/A; My007 protein; Homo sapie
     H      0.44
NM_012158 SAP0406S00023873   0.328   2.08  1.682  0.405    0.3  CDS; FBXL3; F-box and leucine-rich r
     H      0.345
NM_014573 SAP0406S00028784   0.142   2.08  2.413  0.374  0.452  CDS; MAC30; hypothetical protein MA
           0.935
AL833077 HSAP0406S00025806  0.161  2.079  1.16  0.407  0.545  CDS; DKFZp451F1219; hypothetical p
     H      1.097
NM_006096 SAP0406S00015971  1.274  2.079  1.734  0.157  0.277  CDS; NDRG1; N-myc downstream reg
           0.546
AB007870 HSAP0406S00023554    0.4  2.078  2.136  0.324  0.039  CDS; KIAA0410; N/A; Homo sapiens
           3.016
BC010926 HSAP0406S00011519   2.26  2.078  1.73  0.036  -0.205  CDS; HIST1H4H; H4 histone family, m
           0.979
BC065722 HSAP0406S00018213  1.567  2.078  1.718  0.298  0.437  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.668
NM_002940 SAP0406S00009341  0.534  2.078  2.466  0.074  -0.092  CDS; ABCE1; ATP-binding cassette, s
     H      1.051
NM_004523 SAP0406S00018693  0.973  2.078  2.494  0.184  0.426  CDS; KIF11; kinesin family member 1
     H      1.525
NM_006322 SAP0406S00024038  0.438  2.078  1.841  0.621  0.224  CDS; TUBGCP3; spindle pole body pr
     H      1.089
NM_018048 SAP0406S00021794  0.964  2.077  1.924  0.126  -0.125  CDS; FLJ10292; hypothetical protein
           0.441
U64791 HSAP0406S00027868   0.143  2.077  2.358  0.311  -0.103  CDS; GLG1; Golgi membrane sialogly
     H      0.631
NM_020642 SAP0406S00019651  0.044  2.076  1.974  0.403  0.111  CDS; C11orf17; chromosome 11 open
     H      0.821
NM_031858 SAP0406S00029305   0.68  2.076  1.744  0.243  -0.087  CDS; M17S2; membrane component,
     H      0.71
NM_015469 SAP0406S00017061  0.136  2.075  1.574  0.059  0.118  CDS; NIPSNAP3A; nipsnap homolog
           0.687
BC058863 HSAP0406S00027334  0.267  2.074  1.612  0.472  0.353  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.801
NM_003560 SAP0406S00035211  0.443  2.074  1.686  0.278  -0.038  CDS; PLA2G6; phospholipase A2, gro
     H      0.084
NM_032178 SAP0406S00027726  0.265  2.073  1.997  0.209  0.145  CDS; FLJ13291; hypothetical protein
           1.029
AB002389 HSAP0406S00024374  0.556  2.072  1.993  0.299  0.307  CDS; KIAA0391; N/A; Homo sapiens
     H      0.981
NM_001746 SAP0406S00011179  0.978  2.071  2.069  0.208    0.5  CDS; CANX; calnexin; Homo sapiens
     H      0.493
NM_198046 SAP0406S00018810  0.406  2.071  2.114  0.018  0.141  CDS; ZDHHC16; Abl-philin 2 isoform
     H      0.448
NM_007229 SAP0406S00035381   0.23  2.069  1.311  0.282  0.243  CDS; PACSIN2; protein kinase C and
           0.504
BC006136 HSAP0406S00021135  0.657  2.067  2.572  0.001  0.142  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.032
NM_004315 SAP0406S00015122  0.614  2.065  2.012  0.314  -0.027  CDS; ASAH1; N-acylsphingosine amid
     H      0.457
NM_012329 SAP0406S00029614  0.284  2.065  1.936   0.34   0.29  CDS; MMD; monocyte to macrophage
     H      0.865
NM_033082 SAP0406S00022448  0.572  2.065  2.056  0.164  0.087  CDS; CIP29; cytokine induced protein
     H      0.604
NM_020423 SAP0406S00002824  0.434  2.064  1.201  0.237  -0.139  CDS; PACE-1; ezrin-binding partner P
     H      1.339
NM_015528 SAP0406S00028329  0.495  2.063  1.875  0.276  0.297  CDS; RNF167; ring finger protein 167
           0.783
AK056354 HSAP0406S00036178  0.422  2.062  1.921  0.204  0.371  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.372
NM_015926 SAP0406S00006896   0.06  2.062  1.209  0.163   0.02  CDS; TEX264; testis expressed seque
     H      0.333
NM_173494 SAP0406S00036364  0.116  2.062  2.366  0.471   0.24  CDS; CXorf41; chromosome X open r
     H      0.473
NM_003680 SAP0406S00000871   0.16  2.059  1.634  0.063  0.138  CDS; YARS; tyrosyl-tRNA synthetase
     H      0.941
NM_197964 SAP0406S00014663  1.107  2.058  1.827  0.347  0.002  CDS; HSPC268; hypothetical protein H
           0.897
AK094354 HSAP0406S00019187  0.587  2.057  2.564  0.643  0.502  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.453
NM_030911 SAP0406S00023765  0.289  2.057  1.693  -0.074  0.037  CDS; CDADC1; cytidine and dCMP de
          -0.068
BC047109 HSAP0406S00021112  -0.109  2.055  1.744  0.051  0.069  CDS; RDX; radixin; Homo sapiens rad
     HSAP0406S00003257
NM_001004023     0.48   0.48  2.055  1.743  0.559  0.329  CDS; DYRK3; dual-specificity tyrosine
     H      0.266
NM_032175 SAP0406S00010155  0.686  2.055  1.78  0.128  -0.067  CDS; FLJ12787; Src-associated prote
     H      0.282
NM_174911 SAP0406S00015933   0.06  2.055  1.706  0.455  0.327  CDS; NSE2; breast cancer membrane
           0.548
U20938 HSAP0406S00001682   0.097  2.055  1.03  0.241  0.052  CDS; N/A; dihydropyrimidine dehydrog
     H      0.635
NM_003922 SAP0406S00025917  0.679  2.051  1.529  0.164  0.397  CDS; HERC1; guanine nucleotide exc
     H      0.771
NM_032120 SAP0406S00014071  0.215  2.051  1.252  0.538  0.137  CDS; DKFZP564O0523; hypothetical
     H      0.995
NM_153260 SAP0406S00025630  0.077  2.051  1.065  0.033  0.247  CDS; FLJ36812; hypothetical protein
           0.62
AK074381 HSAP0406S00009329  -0.134   2.05  1.43  0.057  -0.341  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.339
NM_006948 SAP0406S00034257  0.505   2.05  1.814  0.067  0.166  CDS; STCH; stress 70 protein chaper
     H      0.667
NM_031421 SAP0406S00029227  0.766  2.049  1.814  0.288  -0.157  CDS; DKFZP434H0115; hypothetical
     H      0.607
NM_178042 SAP0406S00007997  0.075  2.049  2.125    0   0.23  CDS; ACTL6A; actin-like 6A isoform 2
     H      0.013
NM_017768 SAP0406S00001472  0.414  2.048  2.063   0.33  0.233  CDS; FLJ20331; hypothetical protein
           0.282
AF289605 HSAP0406S00020335  0.677  2.047  1.864  0.333  0.366  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           0.948
AK095688 HSAP0406S00007012  1.064  2.047  1.82  0.606  0.529  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.688
BX248253 HSAP0406S00024902  0.863  2.047  1.954   0.12  0.093  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
     H      0.651
NM_003601 SAP0406S00009331  0.501  2.047  1.922   0.13  -0.052  CDS; SMARCA5; SWI/SNF-related m
     H      1.186
NM_006464 SAP0406S00004587  0.805  2.047  1.692  0.063  0.158  CDS; TGOLN2; trans-golgi network pr
           0.622
BC059370 HSAP0406S00022524  0.095  2.046  1.398  0.634  0.704  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H     0.561
NM_052950 SAP0406S00023798  0.258  2.046  1.751   0.24   0.11  CDS; WDFY2; WD repeat- and FYVE
     H     0.682
NM_177965 SAP0406S00015732  0.532  2.046  2.326   0.248   0.084  CDS; LOC157657; hypothetical protei
     H     0.351
NM_181862 SAP0406S00000204  0.172  2.046  1.872   0.169   0.309  CDS; BACH; brain acyl-CoA hydrolase
     H     0.621
NM_006245 SAP0406S00012138   0.28  2.044  1.773   0.03   0.209  CDS; PPP2R5D; delta isoform of regu
          0.161
AB049388 HSAP0406S00028830  0.224  2.043  2.16   0.203  -0.117  CDS; cega; conserved ERA-like GTPa
     H     0.748
NM_020314 SAP0406S00027017   0.54  2.043  1.481   0.01   0.045  CDS; MGC16824; esophageal cancer
          0.723
AF116725 HSAP0406S00002790  0.561  2.041  1.904   0.358   0.168  CDS; N/A; MSTP055; Homo sapiens
     H     0.614
NM_003549 SAP0406S00006857   0.46  2.041  1.98    -0.1   0.34  CDS; HYAL3; hyaluronoglucosaminid
            0.7
BC037869 HSAP0406S00009397  0.504   2.04  1.943  -0.045  -0.035  CDS; TIGD4; tigger transposable elem
     H     0.269
NM_014313 SAP0406S00000652  0.579   2.04  2.486   0.176   0.416  CDS; SMP1; small membrane protein
     H     0.652
NM_001641 SAP0406S00024125  0.298  2.039  2.287   0.51   0.204  CDS; APEX1; APEX nuclease; Homo
     H      1.01
NM_002488 SAP0406S00010650  0.767  2.039  1.662   0.152  -0.228  CDS; NDUFA2; NADH dehydrogenas
     H     0.583
NM_018845 SAP0406S00002411  0.596  2.038  1.255   0.171   0.484  CDS; LOC55974; stromal cell protein;
          0.122
BC017503 HSAP0406S00027089  0.163  2.037  2.166   0.127   0.273  CDS; CDR2; CDR2 protein; Homo sa
          0.116
BC051353 HSAP0406S00010939  -0.099  2.037  1.431   0.02   0.007  CDS; LSM11; LSM11 protein; Homo s
     H     1.309
NM_006601 SAP0406S00022530  0.755  2.037  1.773   0.314   0.172  CDS; TEBP; unactive progesterone re
     H     1.144
NM_001358 SAP0406S00008534   0.57  2.035  1.482   0.104   0.283  CDS; DHX15; DEAH (Asp-Glu-Ala-His
     H     0.562
NM_174923 SAP0406S00016556  0.406  2.033  2.27   0.393   0.522  CDS; MGC31967; hypothetical protein
     H     1.144
NM_007218 SAP0406S00015916  1.351  2.032  1.709   0.318   0.219  CDS; RNF139; ring finger protein 139
     H     0.049
NM_014173 SAP0406S00031711  0.086  2.032  2.017  -0.149   0.141  CDS; HSPC142; HSPC142 protein; H
     H     0.798
NM_015092 SAP0406S00027002  0.502  2.031  1.598   0.993   0.608  CDS; SMG1; PI-3-kinase-related kina
     H      0.59
NM_152540 SAP0406S00008694  1.007   2.03  1.813   0.12  -0.056  CDS; SCFD2; sec1 family domain con
     H     0.339
NM_016123 SAP0406S00022060  0.315  2.028  1.925   0.159   0.066  CDS; IRAK4; interleukin-1 receptor-as
          0.438
BC014911 HSAP0406S00007557  0.454  2.026  1.804   0.285   0.17  CDS; ZNF9; ZNF9 protein; Homo sap
     H     1.164
NM_004906 SAP0406S00013072  1.282  2.025  1.79   0.306   0.165  CDS; WTAP; Wilms' tumour 1-associ
          1.624
AB023231 HSAP0406S00020062  1.255  2.024  1.641   0.287   0.198  CDS; KIAA1014; KIAA1014 protein; H
          0.755
BC009927 HSAP0406S00000511  0.346  2.024  1.479  -0.014   -0.24  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.05
NM_173665 SAP0406S00010286   0.14  2.024  2.62   0.008   0.305  CDS; MGC34713; hypothetical protein
     H     1.144
NM_006164 SAP0406S00005418   0.71  2.023  1.468   0.089   0.581  CDS; NFE2L2; nuclear factor (erythro
     H     0.251
NM_013332 SAP0406S00014528   0.25  2.023  1.734   0.275   0.163  CDS; HIG2; hypoxia-inducible protein
     H     0.806
NM_152902 SAP0406S00002794  0.408  2.022  1.446   0.159  -0.168  CDS; MGC3794; CG9578-like; Homo
          0.434
BC010367 HSAP0406S00009509  0.231  2.021  2.114   0.053   0.425  CDS; FLJ20534; hypothetical protein
           0.24
BC048970 HSAP0406S00001546  0.098  2.019  1.674   0.281   0.167  CDS; FLJ23033; FLJ23033 protein; H
     H     0.696
NM_003927 SAP0406S00030679  0.302  2.017  1.215   0.146  -0.042  CDS; MBD2; methyl-CpG binding dom
     H     0.519
NM_032305 SAP0406S00002054  0.763  2.017  1.952  -0.037   0.029  CDS; MGC3200; hypothetical protein
     H       0.9
NM_006503 SAP0406S00032286  1.505  2.016   2.4  0.596   0.349  CDS; PSMC4; proteasome 26S ATPa
     H     0.614
NM_152485 SAP0406S00003310   0.68  2.016  2.126   0.493   0.358  CDS; FLJ25078; hypothetical protein
          0.952
AY334564 HSAP0406S00002459    1.2  2.015  2.234   0.381   0.192  CDS; N/A; misato; Homo sapiens mis
          0.824
BC013583 HSAP0406S00021454  0.692  2.015  1.902   0.064   0.224  CDS; SRPR; signal recognition particl
     H     0.683
NM_144695 SAP0406S00003425  0.711  2.015  1.989  -0.134   0.074  CDS; FLJ32421; hypothetical protein
     H     0.641
NM_000436 SAP0406S00009905  0.344  2.014  1.897   0.217   0.025  CDS; OXCT1; 3-oxoacid CoA transfer
     H     0.643
NM_014481 SAP0406S00036052  0.258  2.014  1.506   0.463   0.046  CDS; APEX2; apurinic/apyrimidinic en
     H     0.667
NM_004161 SAP0406S00004390   0.44  2.013  2.402   0.37   0.351  CDS; RAB1A; RAB1A, member RAS
     H     0.945
NM_015496 SAP0406S00015717   0.77  2.013  1.797   0.149  -0.059  CDS; DKFZP434I116; DKFZP434I116
     H      0.63
NM_138271 SAP0406S00036185  0.301  2.013  2.082   0.078   0.19  CDS; ATRX; transcriptional regulator
     H      0.79
NM_015149 SAP0406S00002993  0.397  2.012  1.806   0.057   0.086  CDS; RGL1; ral guanine nucleotide di
     H     0.486
NM_020408 SAP0406S00011313  0.216  2.012  1.662   0.076  -0.014  CDS; C6orf149; chromosome 6 open
     H     1.009
NM_024672 SAP0406S00008952  0.775  2.012  1.727   0.37  -0.114  CDS; THAP9; THAP domain containin
     H     0.822
NM_006400 SAP0406S00022571  0.195   2.01  1.478   0.103  -0.019  CDS; DCTN2; dynactin 2; Homo sapie
     H     0.225
NM_006618 SAP0406S00003159  0.241   2.01  1.677   0.101  -0.342  CDS; JARID1B; Jumonji, AT rich inter
     H     0.693
NM_006397 SAP0406S00031537  0.205  2.008  1.683   0.212   0.359  CDS; RNASEH2A; ribonuclease HI, la
          0.664
AF078544 HSAP0406S00036524  0.113  2.007  2.582   0.16   0.165  CDS; BMCP1; brain mitochondrial car
           1.049
BX641138 HSAP0406S00020900  0.787  2.007  1.638  0.246  -0.226  CDS; DKFZp686J07132; hypothetical
           1.002
M11353 HSAP0406S00003471   0.441  2.007  1.21  -0.058  0.222  CDS; H3F2; N/A; Human H3.3 histone
     H      0.827
NM_173802 SAP0406S00022009  0.425  2.006  1.905  0.341  -0.309  CDS; MGC50559; hypothetical protein
           0.833
D13413 HSAP0406S00003692   0.981  2.005  1.386  0.216  -0.002  CDS; N/A; p120; Homo sapiens mRN
     HSAP0406S00032229
NM_001001716     0.707  0.539  2.005  1.81  0.035  0.095  CDS; NFKBIB; nuclear factor of kappa
     H      0.774
NM_144695 SAP0406S00037073  0.759  2.003  2.01  0.195  0.086  CDS; FLJ32421; hypothetical protein
     H      0.616
NM_003860 SAP0406S00020536  0.877  2.002  1.564  0.313  -0.263  CDS; BANF1; barrier to autointegratio
     H      0.549
NM_006756 SAP0406S00015468  0.552  2.002  0.869   0.25  0.345  CDS; TCEA1; transcription elongation
           0.607
AB020679 HSAP0406S00027918  0.787  2.001  1.703  0.492  0.121  CDS; KIAA0872; KIAA0872 protein; H
     H      1.086
NM_004639 SAP0406S00011763  0.758  2.001  1.636  0.232  0.094  CDS; BAT3; HLA-B associated transc
     H      0.257
NM_015226 SAP0406S00026880  0.203  2.001  1.492  0.289  0.262  CDS; KIAA0350; KIAA0350 protein; H
     H      2.028
NM_152350 SAP0406S00028615  2.087  2.001  1.345  0.175  -0.031  CDS; MGC40157; hypothetical protein
           0.568
M58660 HSAP0406S00011910   0.792    2  1.986  0.154  0.262  CDS; RING5; non-class II protein; Hu
     H      0.909
NM_002398 SAP0406S00004396  0.369    2  1.732  0.245  -0.045  CDS; MEIS1; Meis1 homolog; Homo s
     H      0.535
NM_021961 SAP0406S00019717   0.21    2  1.401  0.302  0.125  CDS; TEAD1; TEA domain family mem
     H      2.178
NM_000526 SAP0406S00029207  0.263  1.999  1.298  0.067  0.263  CDS; KRT14; keratin 14; Homo sapie
           1.788
AK125308 HSAP0406S00013303  0.978  1.998  1.411   0.49  0.002  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.727
NM_015112 SAP0406S00001181  0.112  1.997  1.141  0.042  -0.015  CDS; MAST2; microtubule associated
     H      0.915
NM_198055 SAP0406S00033308  0.703  1.996  2.217  0.058  -0.251  CDS; ZNF42; zinc finger protein 42 iso
           0.379
BX248766 HSAP0406S00024683  -0.002  1.995  1.804  -0.147  0.145  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
     H      0.384
NM_174945 SAP0406S00032435  0.316  1.994  2.236  0.204  0.117  CDS; ZNF575; zinc finger protein 575
     H     -0.025
NM_014306 SAP0406S00035102  0.268  1.993  1.881  -0.108  -0.278  CDS; HSPC117; hypothetical protein H
           0.592
BC012552 HSAP0406S00028509  0.476  1.992  2.022  0.096  0.432  CDS; RANGNRF; RANGNRF protein;
     H      0.817
NM_001745 SAP0406S00010539   0.55  1.992  1.502  0.246  0.411  CDS; CAMLG; calcium modulating lig
     H      0.488
NM_005104 SAP0406S00011892   0.57  1.992  1.268  0.354  -0.011  CDS; BRD2; bromodomain containing
     H      0.639
NM_173537 SAP0406S00013907  1.032  1.992  1.747  0.392  0.569  CDS; GTF2IRD2; GTF2I repeat doma
     H      0.876
NM_016125 SAP0406S00029690  0.277  1.991  1.814  0.192  -0.078  CDS; LOC51136; PTD016 protein; Ho
     H     -0.172
NM_018178 SAP0406S00002189   0.44  1.991  2.187  -0.158  -0.558  CDS; GPP34R; GPP34-related protein
           0.652
AY032950 HSAP0406S00025777  0.591  1.99  1.347  0.292  -0.025  CDS; LTRPC7; LTRPC7; Homo sapie
L13848        0.874
     HSAP0406S00002975  0.316  1.99  1.617  0.112  -0.108  CDS; DDX9; RNA helicase A; Human
     H      1.202
NM_014390 SAP0406S00014517  1.133  1.99  2.333  0.268  0.321  CDS; SND1; staphylococcal nuclease
     H      0.347
NM_017916 SAP0406S00032764  0.603  1.99  1.804  0.048  -0.064  CDS; FLJ20643; hypothetical protein
     H      0.446
NM_173545 SAP0406S00004409  0.045  1.99  2.225  0.215  0.188  CDS; C2orf13; chromosome 2 open re
           0.67
BC024007 HSAP0406S00001555  0.486  1.989  1.425  0.371  0.051  CDS; CTBS; CTBS protein; Homo sap
     H      2.896
NM_003529 SAP0406S00011480  1.703  1.989  2.229  0.151  -0.15  CDS; HIST1H3A; H3 histone family, m
     H      0.552
NM_004280 SAP0406S00011343   0.39  1.988  1.536  0.203  0.188  CDS; EEF1E1; eukaryotic translation
     H      1.192
NM_000819 SAP0406S00034378  0.967  1.987  2.205  0.145  0.206  CDS; GART; phosphoribosylglycinam
     H      1.252
NM_001070 SAP0406S00029262  0.658  1.987  1.837  0.275  0.173  CDS; TUBG1; tubulin, gamma 1; Hom
     H      0.884
NM_033089 SAP0406S00033322  0.519  1.987  1.638  0.148   0.21  CDS; ZCCHC3; zinc finger, CCHC do
           0.564
BC007831 HSAP0406S00005996  0.126  1.985  1.848  0.306  -0.087  CDS; PDE6D; phosphodiesterase 6D,
     H      0.833
NM_145729 SAP0406S00002548  0.511  1.985  1.883  0.224  0.107  CDS; MRPL24; mitochondrial ribosom
     H      1.395
NM_025029 SAP0406S00005065  0.281  1.984  1.177  0.444    0.3  CDS; FLJ14346; hypothetical protein
     H      0.308
NM_178863 SAP0406S00027256  0.191  1.984  1.737   0.04  0.388  CDS; KCTD13; potassium channel tet
     H      0.667
NM_005641 SAP0406S00014209  0.167  1.982  1.957  0.294  0.112  CDS; TAF6; TBP-associated factor 6
     H      1.02
NM_133493 SAP0406S00012410  0.344  1.982  1.337  0.019  -0.129  CDS; CD109; CD109; Homo sapiens
     H      1.198
NM_003017 SAP0406S00012008  1.298  1.978  1.887  0.307  0.084  CDS; SFRS3; splicing factor, arginine
     H      0.505
NM_003816 SAP0406S00015378  0.461  1.977  1.719  0.191  0.256  CDS; ADAM9; a disintegrin and metal
     H      0.77
NM_014953 SAP0406S00023857  0.788  1.977  1.604  0.357  0.123  CDS; KIAA1008; KIAA1008; Homo sa
     H      0.567
NM_152517 SAP0406S00005421  -0.086  1.977  1.62  0.175  0.037  CDS; FLJ30990; hypothetical protein
     H      0.748
NM_015076 SAP0406S00012651  0.306  1.976  1.921  0.083  0.379  CDS; CDK11; cyclin-dependent kinas
     H      1.181
NM_016065 SAP0406S00018498  0.882  1.976  1.458  0.323  0.165  CDS; MRPS16; mitochondrial ribosom
     H      0.377
NM_152658 SAP0406S00032112  0.253  1.976  2.328  0.219  0.497  CDS; THAP8; THAP domain containin
     H     0.804
NM_198524 SAP0406S00025835  0.738  1.975  2.022   0.251  0.433  CDS; LOC161577; LOC161577 protei
     H      0.53
NM_016145 SAP0406S00031522  0.316  1.973  1.761   0.193  0.191  CDS; PTD008; PTD008 protein; Hom
     H     0.724
NM_006644 SAP0406S00023606  0.328  1.972  1.48   0.129  0.108  CDS; HSPH1; heat shock 105kD; Hom
          0.683
AB018342 HSAP0406S00009774  0.496  1.971  1.596   0.157  0.235  CDS; KIAA0799; KIAA0799 protein; H
     H     0.786
NM_003504 SAP0406S00034734  0.161   1.97  2.032   0.023  0.399  CDS; CDC45L; CDC45-like; Homo sa
     H     0.703
NM_024323 SAP0406S00031578  0.318   1.97  2.186   0.02  0.842  CDS; MGC11271; hypothetical protein
          0.411
AF447583 HSAP0406S00032521   0.12  1.969  1.143   0.176  0.188  CDS; N/A; hepatocellular carcinoma-a
     H     0.468
NM_000060 SAP0406S00006371   0.19  1.969  2.077   0.244  0.125  CDS; BTD; biotinidase precursor; Hom
     H      0.58
NM_007067 SAP0406S00029531    0.8  1.969  2.302   0.225   0.04  CDS; MYST2; MYST histone acetyltra
          0.497
BC063421 HSAP0406S00032293  0.247  1.968  1.089   0.045  -0.071  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H     0.535
NM_019895 SAP0406S00007203  0.239  1.968  1.171   0.229  0.468  CDS; C3orf4; chromosome 3 open re
     H     0.093
NM_032828 SAP0406S00033245  0.355  1.968  1.772   0.139  -0.02  CDS; ZNF587; zinc finger protein 587
          0.686
BC004969 HSAP0406S00002938  0.685  1.967  2.078   0.32  0.041  CDS; LAP1B; LAP1B protein; Homo s
          1.171
BC017479 HSAP0406S00012125  0.528  1.967  1.576   0.154  0.228  CDS; TBCC; beta-tubulin cofactor C;
     H     0.433
NM_002484 SAP0406S00026877  0.662  1.967  2.085   0.109  0.382  CDS; NUBP1; nucleotide binding prot
     H      0.54
NM_024771 SAP0406S00020378  0.373  1.967  1.448  -0.036  0.249  CDS; FLJ13848; hypothetical protein
     H     0.336
NM_032117 SAP0406S00009405  -0.061  1.966  2.014   0.068  0.012  CDS; GAJ; GAJ protein; Homo sapien
     H     1.022
NM_033177 SAP0406S00011766  0.354  1.966  1.484   0.103  0.476  CDS; BAT4; HLA-B associated transc
     H     0.523
NM_173470 SAP0406S00036586  0.002  1.966  1.104   0.022  -0.152  CDS; TMEM32; transmembrane prote
     H     0.636
NM_018394 SAP0406S00007305  0.446  1.965  1.962   0.213  -0.044  CDS; FLJ11342; hypothetical protein
     H     1.084
NM_030980 SAP0406S00002546   1.08  1.965  1.919   0.141   0.04  CDS; FLJ12671; hypothetical protein
            0.6
AK055124 HSAP0406S00003583  0.638  1.963  1.818   0.246   0.22  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.624
BC001963 HSAP0406S00033324  0.035  1.963  1.173   0.066  0.079  CDS; C20orf98; C20orf98 protein; Ho
     H     1.262
NM_001439 SAP0406S00001719  0.956  1.962  1.722   -0.02   0.34  CDS; EXTL2; exostoses (multiple)-like
          1.504
AJ344099 HSAP0406S00022090  1.492  1.961  1.365   0.144  0.098  CDS; N/A; putative 40-9-1 protein; Ho
     H     0.518
NM_001859 SAP0406S00017146  0.106   1.96  2.436   0.043  0.061  CDS; SLC31A1; solute carrier family 3
     H     1.014
NM_003925 SAP0406S00007565  0.584   1.96  1.616   0.228  0.232  CDS; MBD4; methyl-CpG binding dom
     H     0.975
NM_024989 SAP0406S00005584  0.169   1.96  1.544   0.42  -0.047  CDS; PGAP1; GPI deacylase; Homo s
     H     0.604
NM_007076 SAP0406S00023002  0.418  1.959  2.11   0.239  0.444  CDS; HYPE; Huntingtin interacting pro
     H     0.895
NM_006177 SAP0406S00024262  0.349  1.958  1.265   0.197  0.146  CDS; NRL; neural retina leucine zippe
     H     0.851
NM_006473 SAP0406S00020339  0.371  1.958  1.893   0.308  0.269  CDS; TAF6L; TAF6-like RNA polymer
     H     0.879
NM_014019 SAP0406S00029276  0.045  1.958  1.796   0.11  0.188  CDS; HSPC009; HSPC009 protein; H
     H     0.586
NM_181705 SAP0406S00010472  0.841  1.958  2.074   0.111  -0.207  CDS; LOC90624; hypothetical protein
     H     0.613
NM_017847 SAP0406S00003022  0.656  1.957  1.74   0.25  0.101  CDS; C1orf27; chromosome 1 open re
     H     0.604
NM_025076 SAP0406S00004853   0.08  1.957   1.1  0.124  0.229  CDS; UXS1; UDP-glucuronate decarb
     H     0.647
NM_153812 SAP0406S00000229  0.094  1.957  1.429   0.074  0.125  CDS; PHF13; PHD finger protein 13; H
     H     0.866
NM_005499 SAP0406S00032017    0.5  1.956  1.53   0.157  0.231  CDS; UBA2; SUMO-1 activating enzym
     H     0.604
NM_013299 SAP0406S00020458  0.335  1.955  1.843   0.071  0.259  CDS; SHD1; likely ortholog of mouse
     H     0.838
NM_152244 SAP0406S00029485  0.467  1.954  1.575   0.374  0.458  CDS; SNX11; sorting nexin 11; Homo
          0.579
AK124960 HSAP0406S00005750  0.189  1.953  1.49   0.169   0.14  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.34
AL833962 HSAP0406S00004381  0.338  1.953  1.689   0.204  0.052  CDS; DKFZp761H189; hypothetical p
          0.314
AY358172 HSAP0406S00003994  0.298  1.952  2.316   0.083  -0.335  CDS; N/A; GPR113; Homo sapiens cl
     H     1.158
NM_014335 SAP0406S00025750  0.766  1.952  1.577   0.433  0.018  CDS; CRI1; CREBBP/EP300 inhibitor
     H     0.922
NM_014607 SAP0406S00005126  0.696  1.952  1.372   0.304  0.106  CDS; UBXD2; UBX domain containing
          0.795
BC065534 HSAP0406S00005870  0.531  1.951  1.747  -0.168  -0.067  CDS; FLJ22169; FLJ22169 protein; H
     H     0.859
NM_002047 SAP0406S00013518  0.915  1.951  1.663   0.101   0.53  CDS; GARS; glycyl-tRNA synthetase;
     H     1.341
NM_006411 SAP0406S00011837  0.692  1.951  1.659  -0.119   0.24  CDS; AGPAT1; 1-acylglycerol-3-phos
     H     0.936
NM_021210 SAP0406S00028483  0.333  1.949  1.396   0.099  0.143  CDS; TRAPPC1; trafficking protein pa
          0.123
AY346333 HSAP0406S00001637  0.251  1.948  1.469   0.231  0.097  CDS; N/A; double BTB/POZ domain c
     H     0.055
NM_025129 SAP0406S00032798  0.141  1.948  1.949   0.122  -0.016  CDS; FLJ22688; hypothetical protein
     H      0.45
NM_003124 SAP0406S00004478  0.294  1.947  1.454   0.201  0.107  CDS; SPR; sepiapterin reductase (7,8
     H     0.569
NM_173198 SAP0406S00017021  0.299  1.947  1.465   0.441  0.107  CDS; NR4A3; nuclear receptor subfam
     H      1.098
NM_000043 SAP0406S00018648  0.924  1.945  1.95  0.188  0.136  CDS; TNFRSF6; tumor necrosis facto
     H      2.927
NM_175065 SAP0406S00002139  2.534  1.945  1.562  0.044  -0.095  CDS; HIST2H2AB; histone H2A; Hom
     H      0.817
NM_016389 SAP0406S00003012  0.765  1.944  2.021  0.475  0.263  CDS; IVNS1ABP; influenza virus NS1
     H     -0.017
NM_004808 SAP0406S00017977   0.04  1.943  1.037  0.195  0.232  CDS; NMT2; glycylpeptide N-tetradec
           1.113
AB095933 HSAP0406S00000336   0.38  1.942  1.031  0.089  -0.142  CDS; KIAA2013; KIAA2013 protein; H
     H      0.86
NM_022831 SAP0406S00003424  0.888  1.942  1.454  0.066  0.489  CDS; FLJ12806; hypothetical protein
     H      0.55
NM_144975 SAP0406S00028976  1.626  1.942  1.271  0.289   0.24  CDS; MGC19764; hypothetical protein
     H      0.473
NM_017443 SAP0406S00017160  0.432   1.94  1.862  0.094  0.202  CDS; POLE3; DNA polymerase epsilo
     H      0.591
NM_021141 SAP0406S00005777  0.852   1.94  1.719   0.55  0.351  CDS; XRCC5; ATP-dependent DNA h
           1.292
BC021993 HSAP0406S00011238  1.844  1.938  2.083  0.297  0.118  CDS; GNB2L1; guanine nucleotide bin
     H      0.581
NM_024613 SAP0406S00015731  0.214  1.937  1.439  0.169  0.332  CDS; PLEKHF2; phafin 2; Homo sapi
           0.597
AK026075 HSAP0406S00009965  0.329  1.936  1.962  0.419  -0.069  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
     H      1.06
NM_015113 SAP0406S00028293  0.982  1.936  1.363  0.216  -0.082  CDS; ZZEF1; zinc finger, ZZ-type with
     H     -0.029
NM_017691 SAP0406S00026039  0.229  1.936  2.64  0.265  0.138  CDS; FLJ20156; hypothetical protein
     H      0.43
NM_015878 SAP0406S00015798  0.317  1.935  1.303  0.177  0.209  CDS; OAZIN; ornithine decarboxylase
     H      0.802
NM_133175 SAP0406S00010642  0.943  1.935  2.046  0.151  0.197  CDS; APBB3; amyloid beta precursor
     H      0.366
NM_020728 SAP0406S00014945  0.271  1.934  0.857   0.21  0.335  CDS; KIAA1228; KIAA1228 protein; H
     H      0.272
NM_139126 SAP0406S00012943  0.276  1.933  2.132  0.141  0.333  CDS; PPIL4; peptidylprolyl isomerase
           0.66
BX247997 HSAP0406S00024463  0.252  1.932  1.537   0.13  -0.148  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
     H      1.383
NM_003027 SAP0406S00026300  0.072  1.932  1.001   0.14  0.186  CDS; SH3GL3; SH3-domain GRB2-lik
           0.449
AB037755 HSAP0406S00009819  0.197   1.93  1.109   0.56  0.459  CDS; KIAA1334; KIAA1334 protein; H
     H      0.687
NM_004193 SAP0406S00018945  0.345   1.93  2.085  0.093  -0.079  CDS; GBF1; golgi-specific brefeldin A
     H      0.118
NM_020199 SAP0406S00010522   0.27  1.929  0.554  0.056  -0.014  CDS; C5orf15; chromosome 5 open re
     H      0.897
NM_021212 SAP0406S00020915  0.721  1.929  1.888  0.251  0.172  CDS; ZF; HCF-binding transcription fa
     H      0.776
NM_139215 SAP0406S00028990   0.86  1.929  1.406  0.065   0.41  CDS; TAF15; TBP-associated factor 1
           1.07
BC001348 HSAP0406S00011176  1.409  1.928  1.829  0.222  0.189  CDS; HNRPH1; HNRPH1 protein; Ho
     H      0.576
NM_004483 SAP0406S00027944    0.1  1.926  1.494  0.443   0.46  CDS; GCSH; glycine cleavage system
     H      0.446
NM_022831 SAP0406S00037072  0.567  1.926  1.338  0.168  0.505  CDS; FLJ12806; hypothetical protein
     H      0.887
NM_002473 SAP0406S00035138  0.188  1.925  1.623  0.113  0.471  CDS; MYH9; myosin, heavy polypeptid
     H      0.205
NM_030821 SAP0406S00009156  0.263  1.924  1.308  0.242  0.333  CDS; PLA2G12A; phospholipase A2,
     H      0.388
NM_152515 SAP0406S00004927  -0.007  1.924  2.577  0.264  0.075  CDS; FLJ40629; hypothetical protein
           0.63
AK125969 HSAP0406S00030983  0.288  1.923  1.278  -0.099  0.242  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.405
NM_004622 SAP0406S00005002   0.17  1.922  0.823  0.108  -0.017  CDS; TSN; translin; Homo sapiens tra
     H      0.464
NM_015646 SAP0406S00022684  0.106  1.921  1.576  0.477  0.016  CDS; RAP1B; RAP1B, member of RA
     H      0.637
NM_020119 SAP0406S00014655  0.749  1.921  1.895  -0.014  0.404  CDS; ZC3HAV1; zinc finger antiviral p
     H      0.714
NM_153450 SAP0406S00020152  1.384  1.921  2.431  0.161  -0.025  CDS; LCMR1; lung cancer metastasis
           0.659
AK001687 HSAP0406S00027907  0.481   1.92  2.171  0.279  0.189  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.185
AF276707 HSAP0406S00030430  -0.022  1.919  2.008  0.223  -0.153  CDS; HCCA3; hepatocellular carcinom
     H      0.63
NM_006184 SAP0406S00032721  0.363  1.917  1.456  -0.131  0.439  CDS; NUCB1; nucleobindin 1; Homo s
     H      0.084
NM_181795 SAP0406S00012735  -0.005  1.917  2.491  0.198   0.12  CDS; PKIB; cAMP-dependent protein
           0.187
AK125205 HSAP0406S00005680  -0.097  1.916  1.177  0.289  -0.324  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.011
BC037295 HSAP0406S00015428  1.423  1.916  2.083  0.097  0.088  source; N/A; N/A; Homo sapiens farne
     H      1.08
NM_174952 SAP0406S00009051  0.902  1.915  1.591  0.171  0.341  CDS; MGC46496; hypothetical protein
           0.694
AK093424 HSAP0406S00015938  0.279  1.913  2.126  0.228  0.161  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.579
AY189280 HSAP0406S00016989  0.623  1.913  1.702  0.198  0.178  CDS; N/A; LP4790 protein; Homo sap
           0.422
BC041125 HSAP0406S00012340  0.222  1.913  2.039  0.296   0.54  CDS; KIAA1586; KIAA1586 protein; H
           0.751
BC005250 HSAP0406S00010920  0.946  1.912  1.554  0.055  -0.257  CDS; CRSP9; cofactor required for Sp
     H      0.929
NM_005617 SAP0406S00010847  1.334  1.912  2.344  0.065  0.193  CDS; RPS14; ribosomal protein S14;
           0.69
BX537451 HSAP0406S00003286  0.551   1.91  1.52  0.352  0.048  CDS; DKFZp686I12109; hypothetical
     H      0.427
NM_020433 SAP0406S00033862  0.427   1.91  1.848  0.435  0.002  CDS; JPH2; junctophilin 2 isoform 1; H
     H      0.599
NM_198489 SAP0406S00021300  0.326   1.91  1.815   0.29  0.279  CDS; DLNB14; similar to DLNB14; Ho
     H      0.525
NM_003363 SAP0406S00006803  0.412  1.909  1.818  0.563  0.506  CDS; USP4; ubiquitin specific proteas
     H      0.87
NM_007186 SAP0406S00033747   0.53  1.908  1.406   0.613   0.111  CDS; CEP2; centrosomal protein 2; H
     H     1.524
NM_018091 SAP0406S00015275  1.728  1.907  1.496   0.158  -0.069  CDS; ELP3; elongation protein 3 hom
     H     0.506
NM_020765 SAP0406S00000493  0.543  1.905  1.886   0.408   0.19  CDS; RBAF600; retinoblastoma-asso
     H     0.551
NM_138280 SAP0406S00023956  0.204  1.905  1.766   0.114   0.307  CDS; CLYBL; citrate lyase beta like; H
          0.732
BC035704 HSAP0406S00032524  0.308  1.904  1.806   0.335   0.215  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H     0.528
NM_002537 SAP0406S00025931  0.127  1.904    1.6  -0.023  -0.307  CDS; OAZ2; ornithine decarboxylase
     H      0.81
NM_002610 SAP0406S00005372  0.324  1.904   1.38  -0.006   0.41  CDS; PDK1; pyruvate dehydrogenase
     H     1.115
NM_145818 SAP0406S00027792  0.737  1.904  1.584  -0.005   0.375  CDS; COG4; component of oligomeric
          0.927
BC005087 HSAP0406S00034733  0.102  1.903  2.089   0.277   0.283  CDS; UFD1L; ubiquitin fusion degrada
     H      0.26
NM_031438 SAP0406S00010346  0.153  1.903   1.36   0.103  -0.278  CDS; NUDT12; nudix -type motif 12; H
     H     0.284
NM_015474 SAP0406S00033787  0.323  1.902  2.337   0.315   0.229  CDS; SAMHD1; SAM domain- and HD
     H     1.063
NM_015997 SAP0406S00002547  0.896  1.902  1.564  -0.037   0.097  CDS; CGI-41; CGI-41 protein; Homo s
     H     0.288
NM_144589 SAP0406S00018548  0.273  1.902  1.742   0.613   0.438  CDS; COMTD1; catechol-O-methyltra
          0.471
AK027773 HSAP0406S00001395  0.272  1.901  1.694   0.072  -0.246  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.851
NM_004477 SAP0406S00009623  0.365  1.901   1.95   0.564   0.478  CDS; FRG1; FSHD region gene 1; Ho
     H     0.251
NM_024706 SAP0406S00027350  0.448  1.901  1.622   0.227   -0.24  CDS; FLJ13479; hypothetical protein
     H     0.253
NM_177995 SAP0406S00016927  0.232  1.901  1.987   0.066   0.382  CDS; PTPDC1; protein tyrosine phosp
          1.096
BC010381 HSAP0406S00030318  1.139   1.9  1.668   0.215  -0.034  CDS; THOC1; nuclear matrix protein p
     H     0.741
NM_003331 SAP0406S00031400  0.536   1.9  2.125   0.284   0.351  CDS; TYK2; tyrosine kinase 2; Homo
     H     0.883
NM_005274 SAP0406S00001553  0.563   1.9  1.13   0.166  -0.223  CDS; GNG5; guanine nucleotide bind
     H     0.148
NM_014317 SAP0406S00018058  0.651   1.9  1.171   0.153   0.168  CDS; TPRT; trans-prenyltransferase;
     H     1.107
NM_014175 SAP0406S00015471  0.891  1.899  1.729   0.227  -0.069  CDS; MRPL15; mitochondrial ribosom
     H     0.375
NM_152445 SAP0406S00024777   0.28  1.899   2.13   0.36   0.121  CDS; C14orf44; chromosome 14 open
     H     0.154
NM_206907 SAP0406S00009893  0.145  1.899  1.087   0.255   0.266  CDS; PRKAA1; protein kinase, AMP-a
          0.278
AF429308 HSAP0406S00014581  0.073  1.898  1.821   0.208   -0.12  CDS; TSGA14; testis specific protein
           0.61
BC033097 HSAP0406S00010626  0.355  1.896  1.478   0.367  -0.091  CDS; DTR; diphtheria toxin receptor (
     H     0.727
NM_030578 SAP0406S00032356  0.595  1.896  1.632    0.2  -0.215  CDS; MGC4093; hypothetical protein
          0.196
AB075851 HSAP0406S00026288   0.14  1.895  1.738   0.107  -0.127  CDS; KIAA1971; KIAA1971 protein; H
          0.675
AK026107 HSAP0406S00024746  0.712  1.895  1.757   0.09  -0.233  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
          0.512
BC010084 HSAP0406S00026849  -0.016  1.895  1.077   0.195   0.133  CDS; SB153; hypothetical protein SB1
     H     0.516
NM_005713 SAP0406S00010172  0.254  1.895  1.208   0.123   0.03  CDS; COL4A3BP; alpha 3 type IV coll
     H      0.44
NM_005828 SAP0406S00029742  0.724  1.895  1.746   0.068   0.469  CDS; HAN11; WD-repeat protein; Hom
           0.71
AB006589 HSAP0406S00024626  0.508  1.893  1.976   0.227   0.333  CDS; N/A; estrogen receptor beta cx;
     H     0.427
NM_004753 SAP0406S00000354  0.157  1.892  1.789   0.333   0.184  CDS; DHRS3; dehydrogenase/reducta
     H     0.645
NM_032456 SAP0406S00008564  0.301  1.892  1.288   0.149   0.21  CDS; PCDH7; protocadherin 7 isoform
     H     1.042
NM_005524 SAP0406S00008170  1.122  1.891  1.709   0.125   0.001  CDS; HES1; hairy and enhancer of sp
     H     1.284
NM_012414 SAP0406S00003397  1.179  1.891  1.332   0.736   0.421  CDS; RAB3-GAP150; rab3 GTPase-a
     H     0.545
NM_174943 SAP0406S00024879  0.452  1.891  1.668   0.108   -0.48  CDS; FLJ25976; hypothetical protein
          0.663
AK090456 HSAP0406S00001325  0.753  1.889  2.232   0.126   0.248  CDS; FLJ00377; FLJ00377 protein; H
     H     0.613
NM_000367 SAP0406S00011423  0.237  1.889  1.032   0.015   0.314  CDS; TPMT; thiopurine S-methyltrans
     H     0.804
NM_173825 SAP0406S00007396  0.582  1.889  1.554   0.079  -0.109  CDS; RABL3; RAB, member of RAS o
          0.326
AB028971 HSAP0406S00004426  0.412  1.888   1.28   0.259  -0.118  CDS; KIAA1048; KIAA1048 protein; H
     H     2.651
NM_002714 SAP0406S00011665  2.972  1.888  1.754   0.259  -0.032  CDS; PPP1R10; protein phosphatase
     H     0.613
NM_022095 SAP0406S00033938  0.396  1.888  1.674   0.258   0.285  CDS; ZNF335; zinc finger protein 335
     H     0.421
NM_018129 SAP0406S00029477  0.128  1.887   1.81   0.712   0.549  CDS; PNPO; pyridoxine 5'-phosphate
     H     0.521
NM_178858 SAP0406S00018961   0.16  1.887   1.58   0.071   0.456  CDS; SFXN2; sideroflexin 2; Homo sa
     H     0.755
NM_017984 SAP0406S00014235  0.564  1.886  1.203   0.902   0.76  CDS; ZCWPW1; zinc finger, CW-type
          0.731
BC065023 HSAP0406S00031516  0.371  1.885  1.675   0.237  -0.176  CDS; MGC26914; MGC26914 protein
     H     0.621
NM_013248 SAP0406S00033587  0.288  1.885  1.604   0.114   0.163  CDS; NXT1; NTF2-like export factor 1
          0.581
BC003098 HSAP0406S00010424  0.251  1.884  1.676   0.019   0.026  CDS; HSD17B4; hydroxysteroid (17-b
     H     1.176
NM_003977 SAP0406S00020634  0.595  1.884  1.749   1.716   2.443  CDS; AIP; aryl hydrocarbon receptor i
     H     0.627
NM_005915 SAP0406S00005130  0.379  1.884  2.058   0.243   0.093  CDS; MCM6; minichromosome maint
          0.811
BC067803 HSAP0406S00016696  1.064  1.883  1.775   0.438  -0.002  CDS; LOC220869; LOC220869 protei
     H     0.629
NM_000309 SAP0406S00002696  0.558  1.883  1.854   0.285   0.116  CDS; PPOX; protoporphyrinogen oxid
     H     0.338
NM_131916 SAP0406S00005623  0.409  1.883  1.948   0.065   0.11  CDS; PPIL3; peptidylprolyl isomerase
     H     1.157
NM_174887 SAP0406S00028785  0.359  1.883  2.04   0.403   0.045  CDS; LOC90410; intraflagellar transpo
     H     0.572
NM_021807 SAP0406S00014605  0.023  1.882  1.567   0.34  -0.188  CDS; SEC8L1; SEC8 protein; Homo s
     HSAP0406S00012194
NM_001003690    0.428  0.804  1.881  0.968   0.379   0.394  CDS; MAD2L1BP; MAD2L1 binding p
     H     2.558
NM_003531 SAP0406S00011486  1.551  1.881  1.766   0.554  -0.085  CDS; HIST1H3C; H3 histone family, m
     H     0.068
NM_014015 SAP0406S00026879  0.091  1.881  1.332   0.131   0.326  CDS; DEXI; dexamethasone-induced
     H     0.481
NM_016258 SAP0406S00000781  0.41  1.881  1.46   0.332   0.313  CDS; YTHDF2; high glucose-regulate
     H     0.352
NM_004331 SAP0406S00015251  0.261  1.88  1.611   0.333   0.058  CDS; BNIP3L; BCL2/adenovirus E1B
     H     0.973
NM_020786 SAP0406S00027628  0.36  1.88  2.002   0.189   0.328  CDS; PDP2; pyruvate dehydrogenase
          0.517
AB023140 HSAP0406S00001558  0.219  1.879  1.693   0.123   0.371  CDS; KIAA0923; KIAA0923 protein; H
          1.203
BC012481 HSAP0406S00010800  0.963  1.879  2.347   0.146  -0.135  CDS; ADRB2; ADRB2 protein; Homo
     H     0.748
NM_018451 SAP0406S00023542  0.408  1.879   2.2  0.212   0.143  CDS; CENPJ; centromere protein J; H
          0.779
AF265443 HSAP0406S00025654  0.683  1.878  1.574   0.447   0.399  CDS; N/A; p21WAF1/CIP1 promoter-i
          0.058
BC027984 HSAP0406S00032393  0.491  1.878  1.935   0.515   0.026  CDS; GSK3A; glycogen synthase kina
          0.885
AB002330 HSAP0406S00007737  0.844  1.877  1.88   0.284  -0.125  CDS; KIAA0332; N/A; Human mRNA
     H     0.296
NM_002819 SAP0406S00030897  0.34  1.877  1.927   0.083   0.328  CDS; PTBP1; polypyrimidine tract-bin
     H     0.148
NM_014970 SAP0406S00002826  0.333  1.877  1.338  -0.039  -0.096  CDS; KIFAP3; kinesin-associated pro
     H     0.465
NM_017709 SAP0406S00001956  0.22  1.877  1.807   0.087   0.177  CDS; FAM46C; FLJ20202 protein; Ho
     H     0.785
NM_033259 SAP0406S00008066  0.007  1.877  1.666   0.09   0.212  CDS; CAM-KIIN; CaM-KII inhibitory pr
     H     0.371
NM_001948 SAP0406S00025743  0.264  1.876  2.417   0.033   0.434  CDS; DUT; dUTP pyrophosphatase; H
     H      0.57
NM_004724 SAP0406S00021177  0.117  1.876  1.415   0.158   0.142  CDS; ZW10; centromere/kinetochore
     H     0.987
NM_019048 SAP0406S00005535  0.348  1.875  1.814   0.352  -0.167  CDS; NS3TP1; HCV NS3-transactivat
     H     1.144
NM_152667 SAP0406S00033623  0.795  1.875  1.742   0.383   0.46  CDS; HDHD4; haloacid dehalogenase
     H     0.679
NM_003385 SAP0406S00003902  0.107  1.874  0.664   0.134   0.056  CDS; VSNL1; visinin-like 1; Homo sap
     H     0.709
NM_022784 SAP0406S00025993  0.41  1.874  1.369   0.453  -0.037  CDS; FLJ12476; hypothetical protein
     H      0.84
NM_033018 SAP0406S00035846  0.439  1.874  1.893   0.159   0.223  CDS; PCTK1; PCTAIRE protein kinas
     H      0.59
NM_033028 SAP0406S00026076  0.517  1.874  1.689   0.491   0.405  CDS; BBS4; Bardet-Biedl syndrome 4
          0.582
AB015051 HSAP0406S00011929  0.081  1.873  1.276   0.206   0.203  CDS; N/A; Daxx; Homo sapiens mRN
     H     0.459
NM_015984 SAP0406S00003038  0.705  1.872  2.228   0.067   0.355  CDS; UCHL5; ubiquitin C-terminal hyd
     H     0.201
NM_017922 SAP0406S00024430  0.193  1.871  1.265   0.143   0.181  CDS; PRPF39; PRP39 pre-mRNA pro
     H     0.413
NM_024678 SAP0406S00020885  0.396  1.87  1.602   0.312   0.03  CDS; FLJ23441; hypothetical protein
          0.622
BC015701 HSAP0406S00009892  0.259  1.869  1.241   0.377   0.64  CDS; OSRF; osmosis responsive fact
     H     0.821
NM_001470 SAP0406S00011610  0.202  1.869  1.69   0.179   0.068  CDS; GABBR1; gamma-aminobutyric
            1.1
BC008437 HSAP0406S00004265  1.166  1.868  1.635   0.097   0.257  CDS; CALM2; calmodulin 2; Homo sa
     H     1.528
NM_001016 SAP0406S00012812  1.366  1.868  1.627   0.164   0.064  CDS; RPS12; ribosomal protein S12;
     H     1.487
NM_005927 SAP0406S00010891  1.239  1.868  1.002  -0.115   0.157  CDS; MFAP3; microfibrillar-associated
     H     1.032
NM_001533 SAP0406S00032223  0.903  1.867  1.774   0.21   0.174  CDS; HNRPL; heterogeneous nuclear
     H     1.032
NM_002634 SAP0406S00029521  0.229  1.867  1.467   0.359  -0.007  CDS; PHB; prohibitin; Homo sapiens p
     H     0.208
NM_153822 SAP0406S00002228  0.46  1.866  1.636   0.066   0.054  CDS; PSMD4; proteasome 26S non-A
     H     0.313
NM_138471 SAP0406S00020373  0.136  1.865  1.495   0.226   0.163  CDS; LOC144097; hypothetical protei
     H     0.931
NM_152608 SAP0406S00003470  0.687  1.865  1.55   0.19   0.104  CDS; FLJ35382; hypothetical protein
          0.315
AF370379 HSAP0406S00031431  0.216  1.864  2.751   0.255   0.148  CDS; N/A; FP3235; Homo sapiens FP
     H     0.823
NM_024525 SAP0406S00003575  0.483  1.864  1.331   0.251   0.114  CDS; TTC13; tetratricopeptide repeat
          0.692
AB044805 HSAP0406S00003275  0.703  1.863  1.656    0.2  -0.076  CDS; N/A; 6-phosphofructo-2-kinase h
     H     0.794
NM_001293 SAP0406S00020863  1.052  1.863  1.791   0.236   0.462  CDS; CLNS1A; chloride channel, nucl
     H     0.576
NM_004672 SAP0406S00000733  0.131  1.863  1.722   0.143   0.087  CDS; MAP3K6; mitogen-activated pro
     H     0.323
NM_015358 SAP0406S00034417  0.399  1.863  1.438   0.211   0.258  CDS; ZCWCC3; zinc finger, CW-type
     H     0.562
NM_015608 SAP0406S00019189  0.445  1.863  2.033   0.582   0.484  CDS; C10orf137; erythroid differentiat
     H     1.063
NM_022451 SAP0406S00018725  0.542  1.863  1.644   0.246   0.445  CDS; C10orf117; chromosome 10 ope
     HSAP0406S00013404
NM_001002926    0.026  0.253  1.862  1.898   0.343   0.217  CDS; TWISTNB; TWIST neighbor; Ho
     H      0.196
NM_173500 SAP0406S00025640   0.137  1.862  1.449  -0.003   0.214  CDS; TTBK2; tau tubulin kinase 2; Ho
     H      0.547
NM_014167 SAP0406S00022775   0.418  1.861  1.655   0.181   0.018  CDS; HSPC128; HSPC128 protein; H
            0.4
BC016327 HSAP0406S00036362   0.254   1.86  2.069   0.44     0  CDS; FLJ20130; hypothetical protein
     H      0.871
NM_012470 SAP0406S00014550   0.326   1.86  1.682   0.224   0.037  CDS; TNPO3; transportin 3; Homo sa
     H       0.6
NM_016284 SAP0406S00027604   0.387   1.86  2.051   0.044   0.295  CDS; KIAA1007; KIAA1007 protein iso
     H      0.388
NM_153691 SAP0406S00008262   0.003   1.86  1.572   0.264  -0.244  CDS; FLJ90036; hypothetical protein
           1.204
BC063021 HSAP0406S00032398    0.3  1.857  1.588   0.191   0.38  CDS; MGC70924; MGC70924 protein
     H      0.238
NM_001303 SAP0406S00028579   0.095  1.857  1.693   0.092   0.234  CDS; COX10; heme A:farnesyltransfe
     H      0.674
NM_007086 SAP0406S00024525   0.425  1.857  2.167   0.298   0.186  CDS; WDHD1; WD repeat and HMG-
     H      0.421
NM_017831 SAP0406S00030542   0.294  1.857  1.235   0.56   0.218  CDS; RNF125; ring finger protein 125
     H      0.924
NM_181826 SAP0406S00035015   0.104  1.857  2.143   0.094   0.156  CDS; NF2; neurofibromin 2 isoform 3;
           0.442
AK057033 HSAP0406S00029684   0.924  1.856  1.634   0.238  -0.103  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.31
AL136840 HSAP0406S00017949   -0.02  1.856  2.223   0.036   0.252  CDS; DKFZp434H152; hypothetical p
           0.072
BC029783 HSAP0406S00029248   0.176  1.856  1.641   0.304   0.319  CDS; STAT3; STAT3 protein; Homo s
           0.221
AB082531 HSAP0406S00007620   0.117  1.852  1.151   0.067   0.313  CDS; KIAA2000; KIAA2000 protein; H
           0.787
AK098126 HSAP0406S00009209   0.85   1.85  1.519   0.519   0.25  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.779
NM_003193 SAP0406S00003626   0.883   1.85  2.153   0.175   0.295  CDS; TBCE; beta-tubulin cofactor E; H
     H      0.583
NM_018224 SAP0406S00013637   0.65   1.85  1.545   0.446   0.12  CDS; FLJ10803; hypothetical protein
     H      1.053
NM_198402 SAP0406S00007443   0.608   1.85  1.353   0.093  -0.101  CDS; PTPLB; protein tyrosine phosph
     H     -0.032
NM_003415 SAP0406S00023475   0.112  1.849  2.332   0.428   0.077  CDS; ZNF268; zinc finger protein 268
           1.484
AB037742 HSAP0406S00028854   2.313  1.848  1.726   0.131   -0.06  CDS; KIAA1321; KIAA1321 protein; H
     H      1.331
NM_004869 SAP0406S00030752   1.019  1.848  1.941   0.36   0.076  CDS; VPS4B; vacuolar protein sorting
     H      0.649
NM_014657 SAP0406S00033807   0.632  1.847  1.954    0.5  0.557  CDS; KIAA0406; KIAA0406 gene prod
     H      0.506
NM_016542 SAP0406S00036537   0.316  1.847  1.289   0.169   0.229  CDS; MST4; serine/threonine protein
     H     -0.136
NM_139276 SAP0406S00029247   0.107  1.847  1.841   0.192   0.156  CDS; STAT3; signal transducer and a
     H      0.478
NM_173690 SAP0406S00017328  -0.155  1.846  1.838   0.21   0.032  CDS; C9orf126; chromosome 9 open
     H      0.584
NM_006023 SAP0406S00017943   0.558  1.844  1.781   0.356  -0.011  CDS; C10orf7; D123 gene product; H
     H      0.586
NM_004128 SAP0406S00023717   0.539  1.841  1.855   0.282   0.004  CDS; GTF2F2; general transcription f
     H      0.248
NM_018558 SAP0406S00036686  -0.025  1.841  1.181   0.126   0.07  CDS; GABRQ; gamma-aminobutyric a
     H      0.915
NM_031216 SAP0406S00030433   0.114  1.841  1.328   0.298   0.341  CDS; SEH1L; sec13-like protein; Hom
     H      0.574
NM_006466 SAP0406S00033552   0.243   1.84  1.47  -0.015   0.013  CDS; POLR3F; DNA-directed RNA po
     H      0.332
NM_013255 SAP0406S00014591   0.148  1.839  1.403   0.301   0.036  CDS; MKLN1; muskelin 1, intracellula
     H      1.922
NM_052815 SAP0406S00011693   2.221  1.839  1.684  -0.022  -0.007  CDS; IER3; immediate early response
     H      0.713
NM_057175 SAP0406S00009298   0.389  1.839  2.181   0.182  -0.102  CDS; TBDN100; transcriptional coacti
     H      0.691
NM_016376 SAP0406S00028296   0.172  1.838  1.911   0.385   0.23  CDS; ANKFY1; ankyrin repeat and FY
     H      0.756
NM_022776 SAP0406S00007481   0.234  1.838  1.666   0.175   0.182  CDS; OSBPL11; oxysterol-binding pro
           0.576
BC067803 HSAP0406S00016697   0.774  1.837  1.894   0.309  -0.217  CDS; LOC220869; LOC220869 protei
           0.652
BC002830 HSAP0406S00007314   0.535  1.836  1.669   0.136   0.212  CDS; APG3L; APG3L protein; Homo s
     H      1.429
NM_020307 SAP0406S00007859   1.43  1.835  1.242   0.131  -0.056  CDS; CCNL1; cyclin L1; Homo sapien
     H      0.487
NM_002841 SAP0406S00007066   0.605  1.834  1.328   0.192   0.286  CDS; PTPRG; protein tyrosine phosph
     H      0.441
NM_016010 SAP0406S00015621   0.138  1.834  1.777  -0.077  -0.124  CDS; CGI-62; CGI-62 protein; Homo s
     H      0.415
NM_017420 SAP0406S00024593   0.294  1.834  1.807   0.216   0.307  CDS; SIX4; sine oculis homeobox hom
     H      0.428
NM_152594 SAP0406S00025493   0.193  1.834  1.723   0.213   0.119  CDS; SPRED1; sprouty-related protei
           1.282
AK000497 HSAP0406S00016268   1.004  1.833  1.25   0.452   0.02  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.828
BC002876 HSAP0406S00016457   0.518  1.833  1.571  -0.024   0.175  CDS; SMU1; smu-1 suppressor of me
     H      0.728
NM_004872 SAP0406S00001319   0.323  1.833  1.684   0.223   0.373  CDS; C1orf8; thymic dendritic cell-der
     H      0.294
NM_148980 SAP0406S00013843   0.264  1.833  1.152   0.021   0.222  CDS; WBSCR20C; Williams Beuren s
           0.629
BC054509 HSAP0406S00026329   0.169  1.832   1.4  0.137   0.201  CDS; LOC388161; LOC388161 protei
     H      0.549
NM_000249 SAP0406S00006488   0.971  1.832  1.817   0.074   0.17  CDS; MLH1; MutL protein homolog 1;
     H      1.113
NM_003068 SAP0406S00015447   0.849  1.832  1.871   0.22   0.222  CDS; SNAI2; snail 2; Homo sapiens s
     H      0.21
NM_052845 SAP0406S00023033   0.257  1.832  1.82   0.225   0.359  CDS; MMAB; cob(I)alamin adenosyltr
           0.546
BC000617 HSAP0406S00020050   0.326  1.831  1.84   0.193  -0.006  CDS; NDUFS3; NADH dehydrogenas
     H      0.789
NM_000610 SAP0406S00019923  0.644  1.83  2.193   0.253   0.41  CDS; CD44; CD44 antigen isoform 1
     H      0.78
NM_017918 SAP0406S00009154  0.226  1.83    1.3  0.178   0.053  CDS; FLJ20647; hypothetical protein
     H      0.149
NM_000476 SAP0406S00017395  -0.08  1.829  1.854   0.129   0.294  CDS; AK1; adenylate kinase 1; Homo
     H      0.719
NM_018105 SAP0406S00015421  0.739  1.829  1.158  -0.083  -0.069  CDS; THAP1; THAP domain containin
           0.297
AF117947 HSAP0406S00010479  0.424  1.828  1.868   0.288   0.484  CDS; N/A; PDZ domain-containing gu
     H      0.208
NM_015070 SAP0406S00023735  0.433  1.828    2.1  0.393  -0.065  CDS; KIAA0853; KIAA0853; Homo sa
     H      0.135
NM_022041 SAP0406S00027951  -0.024  1.828  1.518  -0.079   0.038  CDS; GAN; gigaxonin; Homo sapiens
     H      0.44
NM_023937 SAP0406S00031715  0.159  1.828  1.364   0.227   0.322  CDS; MRPL34; mitochondrial ribosom
           0.655
AK022939 HSAP0406S00025632  0.298  1.827  1.541   0.364   0.247  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.836
NM_016603 SAP0406S00010574  0.334  1.827  1.268   -0.05  -0.004  CDS; C5orf5; chromosome 5 open re
     H      0.604
NM_016169 SAP0406S00018957  0.454  1.826  1.207   0.388   0.141  CDS; SUFU; suppressor of fused; Ho
     H      1.548
NM_000937 SAP0406S00028447  1.356  1.825  1.655   0.135   0.369  CDS; POLR2A; DNA directed RNA po
     H     -0.168
NM_020880 SAP0406S00033219  -0.084  1.825  2.104   0.319  -0.089  CDS; ZNF530; zinc finger protein 530
     H      0.601
NM_021729 SAP0406S00021307  0.225  1.825  1.954   0.205  -0.041  CDS; VPS11; vacuolar protein sorting
     H      0.358
NM_024548 SAP0406S00007249  0.273  1.825   1.49   0.121  -0.026  CDS; LRRIQ2; leucine-rich repeats an
     H      0.688
NM_018003 SAP0406S00026035  -0.051  1.824  1.795  -0.073   0.047  CDS; UACA; uveal autoantigen with c
     H      0.816
NM_024051 SAP0406S00013515  0.592  1.824  2.386   0.316   0.522  CDS; C7orf24; chromosome 7 open re
     H      0.66
NM_024580 SAP0406S00026267  0.411  1.824  1.692  -0.008   0.15  CDS; EFTUD1; elongation factor Tu G
           0.209
BC007318 HSAP0406S00030560   0.29  1.822   1.32   0.458   0.276  CDS; MAPRE2; microtubule-associate
     H      0.275
NM_181354 SAP0406S00015825  0.223  1.822  1.416   0.264   0.055  CDS; OXR1; oxidation resistance 1; H
     H      0.904
NM_207350 SAP0406S00033632  0.367  1.822  1.197   0.296   0.215  CDS; MGC72104; similar to FRG1 pro
     H      0.406
NM_024638 SAP0406S00007347  0.121  1.821  1.705   0.232   0.005  CDS; QTRTD1; queuine tRNA-ribosyl
     H      0.926
NM_033114 SAP0406S00022051   0.36  1.819   1.05  -0.044  -0.205  CDS; MADP-1; MADP-1 protein; Hom
     H      0.608
NM_032263 SAP0406S00008254  0.296  1.818  1.542   0.283  -0.058  CDS; DKFZp434B227; hypothetical pr
     H      0.041
NM_005900 SAP0406S00009348  0.212  1.817  0.845   0.424   0.236  CDS; SMAD1; Sma- and Mad-related
     H      0.512
NM_013375 SAP0406S00011532  0.461  1.817  1.336   0.081     0  CDS; ABT1; activator of basal transcr
     H      0.745
NM_014741 SAP0406S00020012  0.206  1.817   1.38   0.062  -0.141  CDS; KIAA0652; KIAA0652 gene prod
           1.071
AK055053 HSAP0406S00022551  0.801  1.816  1.314   0.216  -0.393  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.616
NM_152519 SAP0406S00005738   0.21  1.816  1.309   0.023   0.118  CDS; FLJ23861; hypothetical protein
     H      0.513
NM_005998 SAP0406S00002524  0.448  1.814  1.152   0.059  -0.285  CDS; CCT3; chaperonin containing TC
     H      0.266
NM_145287 SAP0406S00030452  0.107  1.814  2.062   0.29   -0.12  CDS; ZNF519; zinc finger protein 519
     H      0.74
NM_000405 SAP0406S00010872  0.033  1.813  1.811  -0.029   0.07  CDS; GM2A; GM2 ganglioside activat
     H      0.622
NM_014673 SAP0406S00015836  0.489  1.813  1.588   0.127   0.296  CDS; KIAA0103; KIAA0103; Homo sa
     H      0.962
NM_013338 SAP0406S00023640   0.63  1.812  1.536   0.308   0.107  CDS; ALG5; dolichyl phosphate gluco
           0.444
BC010906 HSAP0406S00028644  0.166  1.811  1.407  -0.078   0.129  source; N/A; N/A; Homo sapiens cDN
           0.987
BC030514 HSAP0406S00023836   0.94  1.811  1.469   0.251   0.175  CDS; TDRD3; tudor domain containin
     H      0.322
NM_015072 SAP0406S00024832  0.096  1.81  1.707   0.052   0.134  CDS; KIAA0998; KIAA0998; Homo sa
     H      0.453
NM_015906 SAP0406S00001912  0.232  1.809  1.377   0.162   0.132  CDS; TRIM33; tripartite motif-containi
           1.128
AB023219 HSAP0406S00022557  0.474  1.808  1.153   0.389   0.167  CDS; KIAA1002; KIAA1002 protein; H
           0.576
AF147723 HSAP0406S00024768  0.101  1.808  0.681   0.202   -0.38  CDS; LSR68; lipopolysaccharide spec
     H      0.496
NM_005486 SAP0406S00029604  0.495  1.808  1.485   0.093   0.145  CDS; TOM1L1; target of myb1-like 1;
     H      0.449
NM_017676 SAP0406S00010341  0.791  1.807  2.268   0.24  -0.098  CDS; FLJ20125; hypothetical protein
     H      0.771
NM_000944 SAP0406S00009091  0.486  1.806  1.394    0.2  0.282  CDS; PPP3CA; protein phosphatase 3
     H      0.717
NM_012430 SAP0406S00007440  0.765  1.806  1.854   0.252   0.411  CDS; SEC22L2; SEC22 vesicle traffic
           0.472
AK123797 HSAP0406S00017484  0.588  1.804   0.97   0.549   0.193  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.127
NM_181598 SAP0406S00024472   0.32  1.803  1.515   0.166  -0.454  CDS; SPG3A; atlastin; Homo sapiens
     H      0.635
NM_001263 SAP0406S00008976  0.183  1.802  1.656   0.088   0.273  CDS; CDS1; phosphatidate cytidylyltra
     H      0.549
NM_002803 SAP0406S00014357   1.03  1.802    1.5  0.169   0.178  CDS; PSMC2; proteasome 26S ATPa
     H      0.532
NM_015679 SAP0406S00017426  0.758  1.802  1.275   0.254   0.308  CDS; TRUB2; TruB pseudouridine (ps
     H      0.485
NM_006367 SAP0406S00001039  0.952  1.801  1.589   0.04   0.302  CDS; CAP1; adenylyl cyclase-associa
     H      2.605
NM_138425 SAP0406S00021697  2.201   1.8  1.464   0.237  -0.231  CDS; GRCC10; C10 protein; Homo sa
           0.468
BC048798 HSAP0406S00006731  0.436  1.799  1.817   0.41   0.239  CDS; ZNF589; ZNF589 protein; Homo
           0.318
BC051717 HSAP0406S00018276  0.665  1.799  2.032   0.73   0.206  source; N/A; N/A; Homo sapiens cDN
     H      0.444
NM_004697 SAP0406S00017150  0.542  1.799  2.146    0.1   0.28  CDS; PRPF4; PRP4 pre-mRNA proce
     H      0.853
NM_000075 SAP0406S00022594  0.042  1.798  1.244  -0.016   0.19  CDS; CDK4; cyclin-dependent kinase
     H      0.302
NM_019059 SAP0406S00013425  0.663  1.798  2.253   0.213   0.016  CDS; TOMM7; 6.2 kd protein; Homo s
     H      0.489
NM_203497 SAP0406S00023865  0.222  1.798  1.342   0.109   0.442  CDS; COMMD6; COMM domain cont
     H      0.244
NM_001168 SAP0406S00030098  -0.002  1.797  2.231   0.056   0.268  CDS; BIRC5; baculoviral IAP repeat-c
     H      0.752
NM_006457 SAP0406S00009044  0.352  1.797  1.245   0.295   0.273  CDS; LIM; LIM protein (similar to rat p
     H      0.43
NM_004153 SAP0406S00001275  0.198  1.796  2.209   0.125  -0.067  CDS; ORC1L; origin recognition comp
     H      0.89
NM_182800 SAP0406S00014272  0.845  1.796  2.088   0.18   0.242  CDS; ARS2; arsenate resistance prot
           0.329
AY359026 HSAP0406S00003165  0.125  1.795  1.228   0.091   -0.09  CDS; N/A; GIQT3049; Homo sapiens
     H      0.183
NM_173677 SAP0406S00014690   0.86  1.795  1.809  -0.075    -0.6  CDS; FLJ40852; hypothetical protein
           0.345
AF060223 HSAP0406S00026515  0.305  1.793  2.695   0.166   0.49  CDS; N/A; My010 protein; Homo sapie
           0.451
BX641097 HSAP0406S00013629  0.933  1.793  1.915   0.139  -0.003  CDS; DKFZp686D09174; hypothetica
     H      0.447
NM_002641 SAP0406S00035645  0.353  1.792  1.46    0.1  0.302  CDS; PIGA; phosphatidylinositol N-ac
     H      0.432
NM_014992 SAP0406S00024570  0.047  1.792  1.634   0.268   0.077  CDS; DAAM1; dishevelled-associated
           0.507
BC033015 HSAP0406S00010255  0.575  1.791  1.116   0.078  -0.239  CDS; RASA1; RAS p21 protein activa
     H      0.195
NM_003940 SAP0406S00008003  -0.019  1.791  1.322   0.117   0.379  CDS; USP13; ubiquitin specific protea
     H      0.539
NM_003559 SAP0406S00029071  0.227  1.789  1.523   0.123   0.453  CDS; PIP5K2B; phosphatidylinositol-4
     H      0.74
NM_005802 SAP0406S00016443  0.552  1.789  1.609  -0.001   0.308  CDS; TOPORS; topoisomerase I bind
     H      0.771
NM_020412 SAP0406S00030410   1.09  1.789  1.338   0.135  -0.087  CDS; CHMP1.5; CHMP1.5 protein; Ho
           0.611
BC015753 HSAP0406S00008842  1.195  1.787  0.998   0.114   0.109  CDS; CXCL2; chemokine (C-X-C mot
     H      0.562
NM_003919 SAP0406S00014106  0.404  1.787  1.867   0.331   0.17  CDS; SGCE; sarcoglycan, epsilon; Ho
     H      0.822
NM_013293 SAP0406S00013441  0.983  1.787  1.978   0.069   0.109  CDS; TRA2A; transformer-2 alpha; Ho
     H      1.725
NM_018093 SAP0406S00020349  1.542  1.787  1.437   0.424  -0.601  CDS; FLJ10439; hypothetical protein
     H      0.303
NM_170662 SAP0406S00007261  0.241  1.787  1.273   0.169   -0.17  CDS; CBLB; Cas-Br-M (murine) ecotr
     H      0.387
NM_018019 SAP0406S00028645  0.037  1.786  1.545   0.102   0.083  CDS; MED25; mediator subunit 25; H
     H      0.648
NM_006816 SAP0406S00011114  0.401  1.784  1.596   0.333   0.087  CDS; LMAN2; lectin, mannose-binding
     H      0.563
NM_052865 SAP0406S00033542  0.359  1.784  1.295   0.217   0.244  CDS; C20orf72; chromosome 20 open
     H      0.337
NM_032435 SAP0406S00003604   0.09  1.783  1.024   0.268   0.186  CDS; KIAA1804; mixed lineage kinase
     H      1.002
NM_003016 SAP0406S00030054   1.23  1.782   1.7  0.064   0.266  CDS; SFRS2; splicing factor, arginine
     H      0.688
NM_003913 SAP0406S00011296  0.327  1.782  1.722   0.044  -0.281  CDS; PRPF4B; serine/threonine-prote
     H      0.798
NM_014713 SAP0406S00003915  0.563  1.78  1.412   0.11   0.078  CDS; LAPTM4A; lysosomal-associate
           0.301
BX538347 HSAP0406S00004422   0.61  1.779  2.118   0.168   0.03  CDS; DKFZp686H1983; hypothetical
     H      0.634
NM_002141 SAP0406S00013479  0.166  1.779  1.521   0.105   0.032  CDS; HOXA4; homeobox protein A4;
     H      0.682
NM_014703 SAP0406S00006891  0.379  1.779  1.592   0.402  -0.042  CDS; VprBP; Vpr-binding protein; Hom
     H      0.268
NM_030919 SAP0406S00033831  0.122  1.779  2.213   0.144   0.339  CDS; C20orf129; chromosome 20 ope
           1.899
AK057310 HSAP0406S00002869  2.429  1.778  1.891   0.221  -0.429  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.218
U93917 HSAP0406S00009532   -0.056  1.778  1.591   0.327   0.015  CDS; N/A; glycine receptor alpha 3 su
     H      0.711
NM_005671 SAP0406S00015307  1.038  1.776  1.32   0.342   0.371  CDS; D8S2298E; reproduction 8; Hom
     H      0.486
NM_005778 SAP0406S00006842  0.654  1.776  1.568   0.129   0.274  CDS; RBM5; RNA binding motif prote
     H      0.797
NM_014908 SAP0406S00017467  0.466  1.775  1.974   0.062   0.471  CDS; TMEM15; transmembrane prote
           1.301
AF281064 HSAP0406S00030411  1.222  1.774  1.409   0.127  -0.097  CDS; N/A; CHMP1.5; Homo sapiens C
     H      0.509
NM_144775 SAP0406S00028682  0.344  1.774  2.089   0.345   0.335  CDS; SMCR8; Smith-Magenis syndro
     H      0.735
NM_153686 SAP0406S00008520  0.281  1.774  1.999   0.137   0.32  CDS; MLR1; transcription factor MLR1
     H      0.568
NM_004064 SAP0406S00021833  0.307  1.773  1.137   0.32   0.17  CDS; CDKN1B; cyclin-dependent kina
     H      0.712
NM_030816 SAP0406S00001477  0.627  1.772  1.234   0.507  -0.021  CDS; DKFZP566D1346; hypothetical
     H     -0.147
NM_016132 SAP0406S00025737  -0.079  1.771  1.737   0.285   0.21  CDS; MYEF2; myelin gene expression
           0.28
BC052603 HSAP0406S00032139   0.11  1.77  2.29   0.16   0.037  CDS; LOC342892; LOC342892 protei
     H      0.49
NM_003101 SAP0406S00002927  0.158  1.769  1.694   0.084   0.177  CDS; SOAT1; sterol O-acyltransferas
     H      0.282
NM_032806 SAP0406S00006594  -0.013  1.769  0.785   0.267   0.039  CDS; FLJ14566; hypothetical protein
     H      0.297
NM_004269 SAP0406S00017553  0.364  1.767  2.278   0.199   0.152  CDS; CRSP8; cofactor required for Sp
     H      0.88
NM_152281 SAP0406S00002827  0.573  1.766  1.545   0.042  -0.027  CDS; FLJ11752; hypothetical protein
     H      0.488
NM_201428 SAP0406S00020370  0.389  1.766  1.37   0.406   0.391  CDS; RTN3; reticulon 3 isoform b; Ho
     H      0.592
NM_003194 SAP0406S00013169  0.714  1.765  1.534   0.204  -0.094  CDS; TBP; TATA box binding protein;
     H      0.796
NM_014203 SAP0406S00032796  0.461  1.765  0.882   0.156   0.447  CDS; AP2A1; adaptor-related protein
     H      0.143
NM_152562 SAP0406S00015245  0.155  1.765  1.839   0.135   0.255  CDS; CDCA2; cell division cycle asso
     H     -0.085
NM_198287 SAP0406S00021667  0.188  1.765  1.587    0.1  -0.276  CDS; ING4; inhibitor of growth family,
     H      0.221
NM_003173 SAP0406S00035897  -0.125  1.764   1.7  0.225   0.065  CDS; SUV39H1; suppressor of varieg
     H      0.872
NM_014142 SAP0406S00017942  0.448  1.764  1.539   0.312   -0.03  CDS; NUDT5; nudix-type motif 5; Hom
     H      0.719
NM_014455 SAP0406S00002066   0.45  1.764  1.458   0.086   0.222  CDS; ZNF364; Rabring 7; Homo sapie
     H      0.147
NM_002875 SAP0406S00025545  0.206  1.763  1.862   0.295   0.266  CDS; RAD51; RAD51 homolog protein
     H      0.446
NM_006746 SAP0406S00035675  -0.048  1.763  1.995   0.157   0.071  CDS; SCML1; sex comb on midleg-lik
     H      0.439
NM_014003 SAP0406S00027857  0.457  1.762  1.835   0.005  -0.093  CDS; DHX38; DEAH (Asp-Glu-Ala-His
     H      0.456
NM_018375 SAP0406S00024704  1.019  1.762  1.723   0.091   0.101  CDS; SLC39A9; solute carrier family 3
     H      0.298
NM_021933 SAP0406S00000342  0.111  1.762  1.834   0.093   0.301  CDS; FLJ12438; IGFBP-2-Binding Pro
     H      0.178
NM_032368 SAP0406S00000281  0.356  1.762  1.627   0.241   0.23  CDS; LZIC; leucine zipper and CTNNB
     H      0.763
NM_145011 SAP0406S00018148  0.336  1.761  1.223   0.293  -0.169  CDS; ZNF25; zinc finger protein 25; H
     H      0.534
NM_057089 SAP0406S00014296  0.101  1.759  1.721   0.073    0.2  CDS; AP1S1; adaptor-related protein
     H      0.988
NM_130847 SAP0406S00020995  0.344  1.759  1.952   0.075   0.081  CDS; AMOTL1; angiomotin like 1; Ho
           0.728
AK074087 HSAP0406S00036086  0.352  1.758  1.483   0.138   0.027  CDS; FLJ00158; FLJ00158 protein; H
     HSAP0406S00015601
NM_001001481     0.752   0.35  1.758  1.489   0.133   0.428  CDS; FLJ11011; hypothetical protein
     H      1.034
NM_004733 SAP0406S00007845  1.186  1.758   1.7  0.272  -0.096  CDS; SLC33A1; acetyl-coenzyme A tr
     H      -0.08
NM_004260 SAP0406S00016198  -0.016  1.757  1.702  -0.043   0.106  CDS; RECQL4; RecQ protein-like 4; H
     H      0.328
NM_003662 SAP0406S00035647  0.266  1.756  2.164   0.132   0.161  CDS; PIR; pirin (iron-binding nuclear p
           0.124
AY358712 HSAP0406S00029028  0.007  1.755  0.996   0.055   0.367  CDS; N/A; ARPG836; Homo sapiens
     H      0.183
NM_012238 SAP0406S00018367  0.334  1.755  1.709  -0.001   0.254  CDS; SIRT1; sirtuin 1; Homo sapiens
     H      0.777
NM_001997 SAP0406S00020471   0.89  1.754  1.582   0.29   0.38  CDS; FAU; ubiquitin-like protein fubi a
     H      0.616
NM_014489 SAP0406S00019486  0.252  1.754  1.674  -0.055   0.258  CDS; FRAG1; FGF receptor activating
           1.272
BC000144 HSAP0406S00001878  0.999  1.753  1.672   0.118   0.251  CDS; CAPZA1; CAPZA1 protein; Hom
           0.269
BC054509 HSAP0406S00026305  0.123  1.753  1.216   0.026  -0.075  CDS; LOC388161; LOC388161 protei
     H      0.776
NM_006839 SAP0406S00004624   0.57  1.753  1.556   0.228   0.154  CDS; IMMT; inner membrane protein,
           0.229
BC007811 HSAP0406S00026276  0.168  1.751  1.104   0.077  -0.247  CDS; FLJ22795; FLJ22795 protein; H
     H      0.474
NM_015261 SAP0406S00021532  0.249  1.751  2.468   0.091   0.401  CDS; KIAA0056; KIAA0056 protein; H
     H      0.816
NM_016391 SAP0406S00011070  1.075  1.751  1.844   0.287   0.137  CDS; HSPC111; hypothetical protein H
     H      0.432
NM_173607 SAP0406S00024371  0.437  1.751  0.872  -0.036   0.325  CDS; C14orf24; chromosome 14 open
           0.76
BC053362 HSAP0406S00029983  0.998  1.748  1.495   0.369   0.049  CDS; ZC3HDC5; ZC3HDC5 protein; H
     H      0.947
NM_052844 SAP0406S00017449   0.25  1.748  1.384   0.248   0.347  CDS; WDR34; WD repeat domain 34
     H      0.041
NM_004892 SAP0406S00002004  1.112  1.747  1.555   0.435   0.032  CDS; SEC22L1; vesicle trafficking pro
     H      1.006
NM_005788 SAP0406S00019822  0.196  1.747  1.519   0.138   0.141  CDS; HRMT1L3; HMT1 hnRNP methy
     H      1.554
NM_001165 SAP0406S00021036   1.35  1.746  1.434   0.29  -0.369  CDS; BIRC3; baculoviral IAP repeat-c
     H      0.452
NM_001693 SAP0406S00015142  0.054  1.746  1.251   0.199  -0.074  CDS; ATP6V1B2; ATPase, H+ transp
     H      0.706
NM_004450 SAP0406S00024703  1.099  1.746  1.752  -0.011   0.008  CDS; ERH; enhancer of rudimentary h
     H      0.016
NM_014143 SAP0406S00016281   0.19  1.746  1.051  -0.002   0.188  CDS; PDCD1LG1; programmed cell d
     H      0.339
NM_016373 SAP0406S00027928  0.236  1.746  2.102   0.207   0.158  CDS; WWOX; WW domain-containin
     H      0.502
NM_022734 SAP0406S00024143  0.301  1.746  1.149   0.256   0.09  CDS; FLJ20859; FLJ20859 protein; H
           1.168
BC005178 HSAP0406S00008169  0.554  1.744  1.336   0.205   0.136  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.786
NM_005333 SAP0406S00035607   0.18  1.743  1.754   0.205   0.365  CDS; HCCS; holocytochrome c syntha
           0.631
AL832612 HSAP0406S00028245  0.357  1.742  2.005   0.257  -0.346  CDS; DKFZp451K1417; hypothetical p
     H      0.983
NM_000984 SAP0406S00028822  1.137  1.742  1.637   0.106   -0.26  CDS; RPL23A; ribosomal protein L23a
           0.343
AK123631 HSAP0406S00032362  0.332  1.741  1.552  -0.014  -0.021  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.295
BC065031 HSAP0406S00002505  0.387  1.741  1.481   0.17  -0.148  CDS; PMF1; PMF1 protein; Homo sap
     H     -0.031
NM_005328 SAP0406S00015884  -0.104  1.741  1.486   0.271  -0.246  CDS; HAS2; hyaluronan synthase 2; H
     H      0.431
NM_014807 SAP0406S00021311  0.484  1.741  1.137   0.059   0.236  CDS; TMEM24; transmembrane prote
     H      0.285
NM_173511 SAP0406S00005662  0.095  1.741  1.055   0.036   0.295  CDS; ALS2CR13; amyotrophic lateral
     H      0.745
NM_207307 SAP0406S00007564   0.321  1.741  1.655  -0.005   0.368  CDS; LOC90288; hypothetical protein
     H      0.575
NM_004251 SAP0406S00035628   0.251  1.74  1.384    0.1  0.227  CDS; RAB9A; RAB9A, member RAS
           1.23
BC062731 HSAP0406S00007949   1.142  1.739  1.582   0.255   0.061  CDS; LOC200916; LOC200916 protei
     H      0.459
NM_199342 SAP0406S00001089   0.172  1.738  0.302   0.447   0.276  CDS; LOC374969; hypothetical protei
     H      0.378
NM_013239 SAP0406S00036848   0.327  1.737  1.858   0.176   0.208  CDS; PR48; protein phosphatase 2A 4
     H      0.521
NM_007233 SAP0406S00014027   0.375  1.735  1.826   0.069   0.373  CDS; TP53AP1; TP53 activated prote
     H      0.775
NM_004099 SAP0406S00017247   0.347  1.734  1.433   0.352   0.465  CDS; STOM; stomatin isoform a; Hom
     H       0.8
NM_022373 SAP0406S00013575   0.637  1.734  1.579   0.477   0.393  CDS; FLJ22313; hypothetical protein
Z12020        0.373
     HSAP0406S00022690   0.529  1.733  1.187   0.155   0.235  CDS; p53 associated; N/A; H.sapiens
           0.709
AK128144 HSAP0406S00032680   0.77  1.73   1.7  0.232   0.366  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.501
BC005066 HSAP0406S00029139   0.351  1.73  1.551   -0.04   0.36  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.388
NM_016948 SAP0406S00027685   0.255  1.73  2.019   0.286  -0.072  CDS; PARD6A; Tax interaction protein
     H      0.155
NM_145284 SAP0406S00036563   0.066  1.728  1.892   0.292   0.26  CDS; LOC159090; similar to hypothet
     H      0.917
NM_002886 SAP0406S00007826   0.827  1.727  1.643   0.253   0.204  CDS; RAP2B; RAP2B, member of RA
           2.053
AK093779 HSAP0406S00020287   1.794  1.726  0.943   0.041   0.183  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.025
NM_006541 SAP0406S00019228   0.398  1.726  0.822  -0.073   0.133  CDS; TXNL2; thioredoxin-like; Homo
     H      0.614
NM_012425 SAP0406S00017987   0.351  1.726  1.354   0.201   0.322  CDS; RSU1; ras suppressor protein 1
     H      0.495
NM_014300 SAP0406S00026317   0.274  1.726  1.729   0.11  -0.005  CDS; SPC18; signal peptidase comple
     H      0.963
NM_022551 SAP0406S00011917   1.473  1.726  1.28   0.099  -0.154  CDS; RPS18; ribosomal protein S18;
           0.694
BC001128 HSAP0406S00022173   0.315  1.725  0.702   0.146   0.057  CDS; K-ALPHA-1; tubulin, alpha, ubiq
           0.63
M54968 HSAP0406S00021938   -0.003  1.725  1.261   0.078   0.229  CDS; K-ras; K-ras oncogene protein; H
     H      0.674
NM_003825 SAP0406S00025629   0.518  1.724  1.587   0.321   0.297  CDS; SNAP23; synaptosomal-associa
     H      0.524
NM_024713 SAP0406S00025458   0.241  1.724  1.53   0.256   0.04  CDS; C15orf29; chromosome 15 open
     H      0.03
NM_032261 SAP0406S00034643   0.046  1.724  1.75   0.179   0.411  CDS; C21orf56; chromosome 21 open
           0.964
BC032480 HSAP0406S00033994   1.132  1.723  1.118   0.183   0.525  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.15
NM_000546 SAP0406S00028466   0.083  1.723  2.114   0.191   0.229  CDS; TP53; tumor protein p53; Homo
     H      0.483
NM_006749 SAP0406S00015417   0.287  1.723  1.025   0.328   0.264  CDS; SLC20A2; solute carrier family 2
     H      0.644
NM_133259 SAP0406S00004227   0.639  1.723  1.614   0.033   0.068  CDS; LRPPRC; leucine-rich PPR mot
     H      0.476
NM_178335 SAP0406S00008155   0.138  1.723  0.793   0.183  -0.152  CDS; C3orf6; chromosome 3 open re
     H      0.27
NM_183239 SAP0406S00019003   0.478  1.723  1.847   0.178   0.191  CDS; GSTO2; glutathione S-transfera
     H      0.652
NM_003618 SAP0406S00004184   0.459  1.722  1.26   0.147   0.286  CDS; MAP4K3; mitogen-activated pro
     H      0.518
NM_052864 SAP0406S00009173   0.368  1.722  1.566   0.161   0.236  CDS; T2BP; TRAF2 binding protein; H
           0.274
AB032996 HSAP0406S00014558   0.181  1.721  1.163   0.162   0.33  CDS; KIAA1170; KIAA1170 protein; H
     H      0.331
NM_015701 SAP0406S00004291   0.111  1.721  2.223   0.235   0.218  CDS; C2orf30; chromosome 2 open re
     H      0.873
NM_022128 SAP0406S00004077   0.366  1.721  0.925  -0.107   0.201  CDS; RBKS; ribokinase; Homo sapien
     H      1.138
NM_058183 SAP0406S00034380   1.393  1.721  2.141   0.139   0.15  CDS; SON; SON DNA-binding protein
     H      0.267
NM_006796 SAP0406S00030418   0.136  1.72  0.899   0.26   0.201  CDS; AFG3L2; AFG3 ATPase family g
           1.485
S63912 HSAP0406S00005416    1.135  1.719  1.819   0.358   0.147  CDS; D10S102; FBRNP; D10S102=F
           0.519
AK074148 HSAP0406S00020473   0.669  1.717  1.183   0.306   0.121  CDS; FLJ00221; FLJ00221 protein; H
     H      0.218
NM_018660 SAP0406S00015280  -0.084  1.717  0.393   0.055   0.25  CDS; ZNF395; zinc finger protein 395
           0.217
BC065260 HSAP0406S00037261   0.026  1.716  1.05   0.154  -0.002  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H     -0.226
NM_022873 SAP0406S00000744   0.075  1.716  1.581   0.071  -0.027  CDS; G1P3; interferon induced 6-16 p
           0.708
BC012733 HSAP0406S00030409   1.208  1.715  1.406   0.18   0.029  CDS; CHMP1.5; CHMP1.5 protein; Ho
     H     -0.266
NM_033332 SAP0406S00016960  -0.128  1.715  1.844   0.009  -0.111  CDS; CDC14B; CDC14 homolog B iso
           0.427
BC030520 HSAP0406S00015907   0.248  1.714  1.334   0.014  -0.063  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.236
NM_001990 SAP0406S00000758   0.63  1.714  1.537   0.063   0.126  CDS; EYA3; eyes absent 3 isoform a;
     H      0.544
NM_002024 SAP0406S00036641   0.276  1.713  1.713   0.119   0.197  CDS; FMR1; fragile X mental retardat
     H      0.497
NM_002419 SAP0406S00020504   0.692  1.713  1.925  -0.042   0.151  CDS; MAP3K11; mitogen-activated pr
           0.614
M85289 HSAP0406S00000568   -0.226  1.712  0.31   0.218  -0.054  CDS; HSPG2; heparan sulfate proteo
           0.349
BX641166 HSAP0406S00029529   0.304  1.711  1.192   0.393   0.149  CDS; DKFZp686B17238; hypothetica
     H      0.496
NM_004405 SAP0406S00005369   0.232  1.711  0.828   0.179   0.201  CDS; DLX2; distal-less homeo box 2;
     H      0.42
NM_006530 SAP0406S00022695   0.313  1.711  1.858   0.085  -0.074  CDS; YEATS4; glioma-amplified sequ
     H     0.325
NM_024103 SAP0406S00031232  0.166  1.711  1.434  -0.095  0.454  CDS; SLC25A23; solute carrier family
     H     1.066
NM_194314 SAP0406S00003071   0.46  1.711   0.95  0.535  -0.013  CDS; FRBZ1; FRBZ1 protein; Homo s
     H     0.798
NM_133645 SAP0406S00012393  0.425  1.71  1.564  0.189  -0.131  CDS; MTO1; mitochondrial translation
          0.354
AB032979 HSAP0406S00033478  0.151  1.709  2.005  0.207  0.179  CDS; KIAA1153; KIAA1153 protein; H
          0.585
AY033606 HSAP0406S00012711  1.064  1.708  2.366  0.261  0.135  CDS; N/A; fused in glioblastoma; Hom
     H     0.492
NM_017917 SAP0406S00024373  0.406  1.707  1.468  0.243  0.011  CDS; C14orf10; chromosome 14 open
     H     0.414
NM_181501 SAP0406S00009945  0.026  1.707  1.317  0.082  0.154  CDS; ITGA1; integrin, alpha 1 precurs
     H     0.491
NM_006178 SAP0406S00029443  0.214  1.706  0.881  -0.133  -0.019  CDS; NSF; N-ethylmaleimide-sensitiv
     H     0.314
NM_032632 SAP0406S00025091  0.429  1.706   1.92  0.204  0.265  CDS; PAPOLA; poly(A) polymerase a
     H     0.809
NM_152617 SAP0406S00008221  0.401  1.706  1.556  0.213  0.333  CDS; FLJ35794; hypothetical protein
          0.345
AK093227 HSAP0406S00019008  0.068  1.705  1.215  0.264   0.15  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.442
NM_000880 SAP0406S00015622  -0.023  1.705  1.383  -0.129  -0.063  CDS; IL7; interleukin 7 precursor; Hom
     H     0.519
NM_004206 SAP0406S00006571  0.261  1.705  1.847  0.159  0.302  CDS; SEC22L3; vesicle trafficking pro
          0.228
AF451990 HSAP0406S00033578  -0.044  1.704  1.537  0.228  0.403  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
     HSAP0406S00013919
NM_001003795     0.79  0.879  1.703  1.701   0.26  0.628  CDS; GTF2IRD2B; GTF2IRD2 beta; H
     H     0.359
NM_138421 SAP0406S00019769  0.284  1.703  1.883  -0.063  0.083  CDS; LOC113174; hypothetical protei
     H      0.29
NM_145325 SAP0406S00014333   0.41  1.703  1.522  0.099   0.44  CDS; POLR2J2; DNA directed RNA p
     H     0.651
NM_032895 SAP0406S00028209  0.574  1.702  1.707  0.146   0.41  CDS; MGC14376; hypothetical protein
     H     0.053
NM_152355 SAP0406S00031483  0.149  1.702  1.764   0.22  -0.205  CDS; ZNF441; zinc finger protein 441
     H     0.288
NM_006076 SAP0406S00014243  0.145  1.701  1.864  -0.069  0.454  CDS; HRBL; HIV-1 Rev-binding prote
     H      0.83
NM_007359 SAP0406S00029122  0.596  1.701  1.155  0.201  0.058  CDS; CASC3; cancer susceptibility ca
           1.04
BC017163 HSAP0406S00014664  0.739   1.7  1.487  0.254  0.435  CDS; LUC7L2; LUC7L2 protein; Hom
     H      -0.18
NM_213566 SAP0406S00000296  0.101   1.7  1.163  0.181  -0.003  CDS; DFFA; DNA fragmentation facto
     H     1.072
NM_022837 SAP0406S00005561  1.016  1.699  1.344  0.249  0.061  CDS; FLJ22833; hypothetical protein
     H      0.47
NM_138414 SAP0406S00027190  0.621  1.699  2.186  0.927  0.344  CDS; LOC112869; hypothetical protei
     HSAP0406S00029360
NM_001002909    0.559   0.37  1.698  1.524  0.119   0.51  CDS; KIAA0553; KIAA0553 protein; H
          0.772
BX537888 HSAP0406S00020256  0.322  1.697  0.728  -0.047   0.31  CDS; DKFZp313F1311; hypothetical p
     H     0.752
NM_003591 SAP0406S00018133  0.243  1.697  1.256  0.097  0.084  CDS; CUL2; cullin 2; Homo sapiens c
     H      0.62
NM_004328 SAP0406S00005827  0.255  1.697  2.228  0.061  0.403  CDS; BCS1L; BCS1-like; Homo sapie
     H     1.314
NM_005246 SAP0406S00010352  1.415  1.697  1.033  0.222  -0.486  CDS; FER; fer (fps/fes related) tyrosin
     H     0.446
NM_138341 SAP0406S00023095  0.279  1.697  1.778   0.35  0.442  CDS; LOC89894; hypothetical protein
     H      0.17
NM_173531 SAP0406S00031923  -0.005  1.697  1.725  0.251  -0.326  CDS; ZNF100; zinc finger protein 100
     H     0.865
NM_020159 SAP0406S00009042  0.626  1.696  1.245   0.42  0.189  CDS; SMARCAD1; SWI/SNF-related,
     H      0.95
NM_198076 SAP0406S00003686  0.782  1.696  1.307  0.106  0.261  CDS; FAM36A; family with sequence
          1.843
AK090418 HSAP0406S00014997  1.155  1.695  0.949  0.331  0.901  CDS; FLJ00326; FLJ00326 protein; H
          0.567
BC020786 HSAP0406S00009420   0.57  1.695  1.299  0.144  0.011  CDS; PLRG1; PLRG1 protein; Homo
     H      0.34
NM_000262 SAP0406S00035343  0.258  1.695  1.538  0.458  0.454  CDS; NAGA; alpha-N-acetylgalactosa
     H     0.281
NM_002719 SAP0406S00025147  0.424  1.695  1.164  0.176  -0.454  CDS; PPP2R5C; gamma isoform of re
     H     0.403
NM_006476 SAP0406S00021260   0.41  1.695  1.566  0.004  -0.429  CDS; ATP5L; ATP synthase, H+ trans
     H     0.417
NM_018717 SAP0406S00009305  0.157  1.695  0.924  0.402  -0.061  CDS; MAML3; mastermind-like 3; Hom
     H     0.271
NM_023071 SAP0406S00022183  0.354  1.695   1.33   0.19  0.294  CDS; SPATS2; spermatogenesis asso
     H     0.542
NM_152995 SAP0406S00008659  0.123  1.695  2.011  -0.187  0.394  CDS; HOZFP; ovarian zinc finger prot
          0.204
BC036784 HSAP0406S00008928  0.143  1.694  1.074  0.082  0.308  CDS; N/A; Similar to GPI-gamma 4; H
     H      1.08
NM_021932 SAP0406S00019308  1.532  1.694  1.982  0.423  0.339  CDS; RIC-8; hypothetical protein from
     H     0.748
NM_024887 SAP0406S00000696  0.192  1.692  1.564  0.557  0.411  CDS; DHDDS; dehydrodolichyl diphos
     H     0.511
NM_181356 SAP0406S00012230  0.311  1.692  0.725  0.328  0.278  CDS; SUPT3H; suppressor of Ty 3 ho
     H     0.339
NM_004163 SAP0406S00030685  0.298  1.69  1.286  0.356  -0.058  CDS; RAB27B; RAB27B, member RA
     H     0.541
NM_006282 SAP0406S00033885  0.371  1.69  1.812  0.195  0.281  CDS; STK4; serine/threonine kinase 4
     H     0.667
NM_005056 SAP0406S00021555  0.678  1.689  1.425  0.284   0.14  CDS; JARID1A; retinoblastoma bindin
          0.565
AB018326 HSAP0406S00013367  0.267  1.688  1.717  0.127  0.365  CDS; KIAA0783; KIAA0783 protein; H
     H     0.123
NM_004299 SAP0406S00036175  0.234  1.688   1.63  0.124  -0.154  CDS; ABCB7; ATP-binding cassette, s
     H     0.875
NM_007135 SAP0406S00017367  0.643  1.687  1.548  0.246  -0.146  CDS; ZNF79; zinc finger protein 79 (p
           0.841
BC000639 HSAP0406S00031676   0.748  1.686  1.838  0.195  -0.028  CDS; FAM32A; family with sequence
     H      0.177
NM_174931 SAP0406S00004149   0.279  1.686  1.633   0.18  0.219  CDS; FLJ38348; hypothetical protein
           0.658
AF327355 HSAP0406S00029762   0.435  1.684  1.91  -0.013  0.187  CDS; N/A; hypothetical protein SB92;
           0.193
AK096041 HSAP0406S00009370   0.006  1.684  1.253  0.224  0.196  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.801
AK096990 HSAP0406S00004923   1.374  1.683  1.411  0.259  0.199  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.604
NM_003348 SAP0406S00022825   0.319  1.683  1.419  0.212  0.103  CDS; UBE2N; ubiquitin-conjugating en
     H      0.256
NM_017853 SAP0406S00027855   0.723  1.683  1.731   0.38  0.322  CDS; TXNL4B; thioredoxin-like 4B; Ho
           1.151
BC043256 HSAP0406S00018995   0.559  1.682  1.362  -0.015  0.219  CDS; C10orf78; C10orf78 protein; Ho
           0.786
BC066990 HSAP0406S00013808   0.673  1.682  1.612  0.291  0.275  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.585
NM_003107 SAP0406S00011441   0.257  1.682  1.746  0.039  0.073  CDS; SOX4; SRY (sex determining re
     H      0.36
NM_007344 SAP0406S00017562   0.118  1.682  1.656  -0.013  0.091  CDS; TTF1; transcription termination
     H      0.37
NM_003921 SAP0406S00001567   0.144  1.681  1.442  0.285  -0.629  CDS; BCL10; B-cell CLL/lymphoma 1
     H      0.634
NM_030952 SAP0406S00003221   0.201  1.681  1.457  0.159  0.065  CDS; SNARK; hypothetical protein DK
           0.375
X75311 HSAP0406S00023034    0.346  1.681  1.612  0.313   0.19  CDS; N/A; N/A; H.sapiens /Hepatitis B
     H      0.385
NM_007176 SAP0406S00024831   0.201   1.68  1.368  0.169  0.168  CDS; C14orf1; chromosome 14 open
     H      1.108
NM_139033 SAP0406S00028712   0.73  1.678  2.102  0.323  0.296  CDS; MAPK7; mitogen-activated prote
           1.306
BX640701 HSAP0406S00025982   1.551  1.677  1.648  -0.091  -0.237  CDS; DKFZp686A05136; hypothetica
     H      0.385
NM_000311 SAP0406S00033459   0.151  1.677  1.261  0.113  0.003  CDS; PRNP; prion protein preproprote
     H      1.007
NM_002809 SAP0406S00029114   0.547  1.677  1.246  0.377  0.056  CDS; PSMD3; proteasome 26S non-A
     H      0.379
NM_005080 SAP0406S00034989   0.881  1.676  0.955  0.271  0.156  CDS; XBP1; X-box binding protein 1;
     H      0.592
NM_021931 SAP0406S00033834   0.266  1.676  1.721  0.162  0.289  CDS; DHX35; DEAH (Asp-Glu-Ala-His
            0.4
BC002505 HSAP0406S00022851   0.208  1.675  1.255  0.149  -0.064  CDS; SNRPF; SNRPF protein; Homo
     H      0.555
NM_014314 SAP0406S00016440   0.183  1.675  1.768  0.023  0.465  CDS; DDX58; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-
     H      0.615
NM_145323 SAP0406S00013454   0.439  1.675  2.042  0.195  0.279  CDS; OSBPL3; oxysterol-binding prot
           0.237
AB075858 HSAP0406S00031397   0.301  1.674  2.23  0.134  0.399  CDS; KIAA1978; KIAA1978 protein; H
           0.822
AK125697 HSAP0406S00016605   0.542  1.674  1.904  0.167  0.213  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.662
NM_004553 SAP0406S00009694   0.519  1.674  0.966  0.101    0.1  CDS; NDUFS6; NADH dehydrogenas
     H      0.541
NM_022720 SAP0406S00034761   0.255  1.674  1.248  0.907  0.379  CDS; DGCR8; DiGeorge syndrome cr
     H      0.558
NM_173074 SAP0406S00004251   0.47  1.674  1.617  0.361  0.046  CDS; PIGF; phosphatidylinositol glyca
     H      0.049
NM_015510 SAP0406S00028751   0.381  1.673  1.77  0.204  0.296  CDS; DKFZp566O084; DKFZP566O0
           0.449
BC027871 HSAP0406S00008168   0.386  1.672  2.254  0.274  0.195  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
M26880 HSAP0406S000233722.8  2.962  1.671  1.177  0.097  -0.077  CDS; N/A; N/A; Human ubiquitin mRN
     H      0.798
NM_003094 SAP0406S00003185   0.707  1.671  1.193  -0.065  0.069  CDS; SNRPE; small nuclear ribonucle
     H     -0.038
NM_033637 SAP0406S00018912  -0.012  1.669  1.161   0.28  -0.134  CDS; BTRC; beta-transducin repeat c
     H      0.655
NM_182640 SAP0406S00004841   0.537  1.669  1.455  0.312  0.247  CDS; MRPS9; mitochondrial ribosoma
     H      0.334
NM_000791 SAP0406S00010230   0.296  1.668  1.229  -0.13  -0.029  CDS; DHFR; dihydrofolate reductase;
     H      0.286
NM_001571 SAP0406S00032787   0.171  1.668  2.128   0.05   0.16  CDS; IRF3; interferon regulatory facto
     H      0.343
NM_001237 SAP0406S00009232   0.143  1.667  1.227  0.212  0.202  CDS; CCNA2; cyclin A; Homo sapiens
     H      0.339
NM_005740 SAP0406S00035233   0.066  1.667  1.041  0.078  0.178  CDS; DNAL4; dynein light chain 4, axo
     H       0.3
NM_006070 SAP0406S00007228   0.509  1.666  1.008  0.276  0.378  CDS; TFG; TRK-fused gene; Homo s
     H      0.314
NM_183050 SAP0406S00012450   0.134  1.666  0.984  0.103  0.306  CDS; BCKDHB; branched chain keto
     H      0.294
NM_000449 SAP0406S00002235  -0.059  1.665  1.33  0.191  -0.232  CDS; RFX5; regulatory factor X, 5; Ho
     H      0.407
NM_015471 SAP0406S00003349   0.735  1.665  1.856  0.272   0.19  CDS; DC8; DKFZP566O1646 protein;
          -0.007
BC058822 HSAP0406S00022654   0.502  1.664  1.634  0.128  -0.366  CDS; LOC204010; LOC204010 protei
     H      0.67
NM_005637 SAP0406S00030517   0.395  1.663  1.885  0.316  0.426  CDS; SS18; synovial sarcoma, translo
     H      0.572
NM_020702 SAP0406S00016498   0.282  1.663  1.62  -0.083  0.394  CDS; KIAA1161; KIAA1161; Homo sa
     H      0.471
NM_022107 SAP0406S00011844   0.511  1.663  1.701  0.349  0.437  CDS; GPSM3; G-protein signalling mo
     H      0.287
NM_194428 SAP0406S00032640   0.224  1.663  1.075  0.034   0.43  CDS; DHX34; DEAH (Asp-Glu-Ala-His
     H      0.501
NM_018240 SAP0406S00002582  -0.111  1.662  1.374  -0.079  0.217  CDS; KIRREL; kin of IRRE like; Homo
     H      0.242
NM_152603 SAP0406S00032138  -0.254  1.662  1.089  0.229  -0.532  CDS; ZNF567; zinc finger protein 567
     H      0.58
NM_176853 SAP0406S00002262   0.777  1.662  0.863  0.332  0.371  CDS; CTMP; carboxyl-terminal modul
     H      0.592
NM_018121 SAP0406S00018888    0.3  1.66  1.195  0.233  0.066  CDS; C10orf6; chromosome 10 open
          -0.243
BC068607 HSAP0406S00014497  -0.165  1.659  1.152   0.309  -0.266  CDS; FLJ35834; FLJ35834 protein; H
     H      0.373
NM_007013 SAP0406S00015662   0.081  1.659  0.299   0.144  0.142  CDS; WWP1; WW domain containing
     H      0.775
NM_002892 SAP0406S00024561   0.434  1.658  1.344  -0.157  -0.33  CDS; ARID4A; retinoblastoma-binding
     H      0.916
NM_020899 SAP0406S00028445   1.141  1.658  1.948   0.263  0.208  CDS; ZBTB4; zinc finger and BTB dom
            0.5
BC006119 HSAP0406S00001163   0.862  1.657  2.013   0.177  0.238  CDS; LOC400752; LOC400752 protei
           0.302
D79995 HSAP0406S00005833    0.086  1.656  2.075   0.086  -0.021  CDS; KIAA0173; N/A; Homo sapiens
     H      0.248
NM_018152 SAP0406S00033550   0.207  1.656  1.473   0.092  0.369  CDS; C20orf12; chromosome 20 open
     H     -0.093
NM_006085 SAP0406S00003388   0.837  1.655  1.616  -0.013  -0.274  CDS; BPNT1; 3'(2'), 5'-bisphosphate n
     H      0.279
NM_014260 SAP0406S00011921   0.345  1.655   1.9  -0.044  -0.003  CDS; HKE2; HLA class II region expre
     H      0.236
NM_025077 SAP0406S00001166   0.35  1.655  1.766   0.063  -0.261  CDS; TOE1; target of EGR1, member
     HSAP0406S00016964
NM_001001662     0.148   0.006  1.654  1.003   0.363  0.426  CDS; FLJ16636; FLJ16636 protein; H
           0.878
BC015093 HSAP0406S00036278   0.447  1.653  1.721   0.224  0.127  CDS; TIMM8A; translocase of inner m
     H      0.605
NM_006452 SAP0406S00008726   0.376  1.652  1.783   0.135  0.012  CDS; PAICS; phosphoribosylaminoim
     H      0.514
NM_024297 SAP0406S00028408   0.125  1.652  1.655   0.147  0.186  CDS; MGC2941; hypothetical protein
     H      1.129
NM_032876 SAP0406S00024206   0.301  1.652  1.094   0.257  -0.129  CDS; JUB; jub, ajuba homolog isoform
     H      0.745
NM_198083 SAP0406S00024256   0.406  1.652  1.569   0.474  0.298  CDS; DHRS4L2; dehydrogenase/redu
           1.853
AK093319 HSAP0406S00028766   0.564  1.651  0.606   0.28  0.564  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.531
NM_002199 SAP0406S00009579   0.318  1.651  1.281   0.147  0.098  CDS; IRF2; interferon regulatory facto
     H      0.465
NM_004268 SAP0406S00020985   0.218  1.65  1.552   0.253  0.005  CDS; CRSP6; cofactor required for Sp
     H      0.538
NM_004462 SAP0406S00015064   0.294  1.65  1.689   0.406  0.348  CDS; FDFT1; farnesyl-diphosphate fa
     H      0.624
NM_005146 SAP0406S00020534   0.767  1.65  1.782   0.004  -0.025  CDS; SART1; squamous cell carcinom
     H      0.44
NM_006006 SAP0406S00021184   0.282  1.65  1.791   0.252  0.104  CDS; ZBTB16; zinc finger and BTB do
     H      0.537
NM_147128 SAP0406S00013512   0.218  1.65  1.193   0.115  0.083  CDS; ZNRF2; zinc finger/RING finger
     H      0.792
NM_014033 SAP0406S00022240   0.188  1.649  1.613   0.053  -0.364  CDS; DKFZP586A0522; DKFZP586A
     H      0.718
NM_015670 SAP0406S00028452   0.353  1.649  1.393   0.177  0.354  CDS; SENP3; SUMO1/sentrin/SMT3 s
           0.395
AK123190 HSAP0406S00035193   0.256  1.648  1.45   0.223  0.312  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.903
BC005839 HSAP0406S00030893   0.032  1.648  0.667   -0.12  0.217  CDS; FSTL3; follistatin-like 3 glycopro
           0.501
AB058754 HSAP0406S00006825   0.132  1.647  2.04   0.199  0.161  CDS; KIAA1851; KIAA1851 protein; H
           1.651
BC005118 HSAP0406S00029214   2.189  1.647  1.442   0.278  -0.009  CDS; SUI1; putative translation initiati
     H
NM_016154 SAP0406S000323351  0.236  1.646  1.095   -0.04  0.191  CDS; RAB4B; ras-related GTP-bindin
     H      0.374
NM_018246 SAP0406S00015269   0.46  1.644  2.035   0.19  0.164  CDS; FLJ10853; hypothetical protein
     H      0.304
NM_004457 SAP0406S00005920   0.113  1.643  1.074   0.374  0.275  CDS; ACSL3; acyl-CoA synthetase lon
     H      0.961
NM_004890 SAP0406S00028336   1.116  1.643  1.611   0.415  0.345  CDS; SPAG7; sperm associated antig
     H      0.548
NM_016129 SAP0406S00008957   0.731  1.643   1.4  0.226  -0.323  CDS; COPS4; COP9 signalosome su
           0.402
BC031107 HSAP0406S00013723   0.002  1.642  1.284   0.381   0.07  CDS; LOC136288; LOC136288 protei
     H      0.639
NM_194285 SAP0406S00019794   0.921  1.642  1.383   0.435  0.191  CDS; FLJ39441; hypothetical protein
     H      0.814
NM_032360 SAP0406S00002951   0.477  1.641  1.384   0.137  0.103  CDS; ACBD6; acyl-Coenzyme A bindi
           0.831
AK055279 HSAP0406S00015855   0.472  1.64  1.733   0.165  -0.17  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.481
BC010612 HSAP0406S00028763   0.062  1.639  1.115  -0.047  -0.358  CDS; LOC339263; LOC339263 protei
     H      1.094
NM_005726 SAP0406S00022604   0.521  1.639  1.21   0.157  -0.16  CDS; TSFM; Ts translation elongation
     H      0.408
NM_145316 SAP0406S00012036   0.361  1.639  0.998  -0.118  0.172  CDS; C6orf128; chromosome 6 open
     H      0.527
NM_152458 SAP0406S00027317  -0.002  1.639  1.62   0.087  0.401  CDS; FLJ32130; hypothetical protein
           0.987
BC036203 HSAP0406S00022203   0.938  1.638  1.499   0.062  -0.04  CDS; TEGT; testis enhanced gene tra
     H      1.096
NM_014647 SAP0406S00026958   1.018  1.637   1.6   0.14  0.317  CDS; LKAP; limkain b1 isoform 1; Hom
     H      0.865
NM_017884 SAP0406S00015041   0.16  1.637  1.626   0.135  0.206  CDS; PINX1; PIN2-interacting protein
           0.426
AK054957 HSAP0406S00018352   0.466  1.636  1.097   0.397   0.02  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.723
BC039245 HSAP0406S00012694   0.794  1.635  1.587  -0.033  0.123  CDS; SART2; SART2 protein; Homo s
     H      0.814
NM_003477 SAP0406S00019922   0.377  1.635  1.687   0.133  0.297  CDS; PDHX; pyruvate dehydrogenase
     H      0.515
NM_025203 SAP0406S00003946   0.247  1.635  1.209   0.017  0.134  CDS; FLJ21945; hypothetical protein
     H      0.139
NM_014665 SAP0406S00016199   0.121  1.634  1.182   0.138  0.296  CDS; LRRC14; leucine rich repeat con
     H      0.939
NM_031844 SAP0406S00003693   0.947  1.634  1.64   0.173  -0.242  CDS; HNRPU; heterogeneous nuclea
           0.685
AK092844 HSAP0406S00032079   0.359  1.633  1.763   0.047   0.39  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.777
AY141974 HSAP0406S00026365  0.252  1.633  1.138  0.379   0.283  CDS; N/A; epididymal protein; Homo s
           1.112
AY028624 HSAP0406S00001600  0.229  1.631  1.114  -0.002   0.106  CDS; N/A; kynurenine aminotransfera
     H      0.797
NM_000981 SAP0406S00029084  1.05  1.631  1.473  0.123   0.097  CDS; RPL19; ribosomal protein L19; H
     H      0.169
NM_031280 SAP0406S00000964  0.262  1.631  1.774  -0.081   0.339  CDS; MRPS15; mitochondrial ribosom
           0.188
AK095089 HSAP0406S00020840  0.191  1.629  0.823  0.264   0.382  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.081
BC017820 HSAP0406S00022480  1.279  1.629  0.975  0.155  -0.074  source; N/A; N/A; Homo sapiens, clon
     H      0.619
NM_002793 SAP0406S00013168  0.644  1.629  1.769  -0.027  -0.067  CDS; PSMB1; proteasome beta 1 sub
           0.807
AF274951 HSAP0406S00025751  0.635  1.628  1.877   0.23   0.204  CDS; N/A; PNAS-26; Homo sapiens P
     H      1.098
NM_176863 SAP0406S00029279  0.977  1.628  1.501  0.136   0.024  CDS; PSME3; proteasome activator s
           0.659
AK128076 HSAP0406S00000794  0.108  1.627  1.171  0.253   0.164  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.712
NM_144721 SAP0406S00008859  0.633  1.627  1.466  0.216   0.088  CDS; THAP6; THAP domain containin
     H      0.434
NM_001098 SAP0406S00035315  0.325  1.626  1.136   0.23   0.195  CDS; ACO2; aconitase 2 precursor; H
     H      1.225
NM_003842 SAP0406S00015210  1.384  1.626  1.389    0.2  0.173  CDS; TNFRSF10B; tumor necrosis fa
     H      0.414
NM_170605 SAP0406S00001380  0.119  1.625  1.072  0.071   0.021  CDS; INADL; InaD-like protein isoform
     H      1.136
NM_002229 SAP0406S00031535  1.017  1.624  1.211  -0.072   0.039  CDS; JUNB; jun B proto-oncogene; H
     H      0.493
NM_024772 SAP0406S00000913  0.515  1.624  1.766  0.213   0.416  CDS; ZMYM1; zinc finger, MYM doma
           0.303
BC067253 HSAP0406S00005713  0.228  1.623  0.884  0.168   0.195  CDS; FLJ40432; FLJ40432 protein; H
     H      0.139
NM_016951 SAP0406S00027615  0.177  1.623  1.52  0.891   0.662  CDS; CKLF; chemokine-like factor iso
     H      0.406
NM_012245 SAP0406S00024880  0.561  1.622  1.44  0.199   0.127  CDS; SKIIP; SKI-interacting protein; H
          -0.042
AK074100 HSAP0406S00021428  0.034  1.621  1.997  0.097   0.206  CDS; FLJ00171; FLJ00171 protein; H
     H      0.353
NM_199193 SAP0406S00004079  0.522  1.621  0.478  0.336   0.198  CDS; BRE; brain and reproductive org
           1.136
BC045532 HSAP0406S00014475  0.369   1.62  1.576  0.291   0.109  CDS; LSM8; LSM8 protein; Homo sap
     H      0.67
NM_033029 SAP0406S00008256  0.426   1.62  1.876  0.382   0.108  CDS; LMLN; leishmanolysin-like (met
     H      0.326
NM_033480 SAP0406S00012301  0.372   1.62  1.091  1.116   0.185  CDS; FBXO9; F-box only protein 9 iso
     H      0.666
NM_002353 SAP0406S00001363  0.378  1.619  1.195  0.109  -0.447  CDS; TACSTD2; tumor-associated ca
     H      0.932
NM_004417 SAP0406S00011030  1.269  1.619  1.048  0.184   0.341  CDS; DUSP1; dual specificity phosph
     H      0.253
NM_007051 SAP0406S00001249  0.211  1.619  0.801   0.16  -0.026  CDS; FAF1; FAS-associated factor 1
           0.795
BC006011 HSAP0406S00000399  0.292  1.617  0.846  0.052   0.242  CDS; DDI2; DDI2 protein; Homo sapie
     H      0.332
NM_006190 SAP0406S00005627  0.299  1.617  2.483  0.134   0.273  CDS; ORC2L; origin recognition comp
           0.551
BC005333 HSAP0406S00012851  0.669  1.616  1.051  0.259   0.112  CDS; IFNGR1; interferon gamma rece
           0.524
BX537971 HSAP0406S00009106  0.245  1.616  1.348  0.388   0.333  CDS; DKFZp686A1586; hypothetical p
     H      0.272
NM_015200 SAP0406S00008613  0.26  1.615  0.967  0.375   0.532  CDS; SCC-112; SCC-112 protein; Ho
     H      0.947
NM_005973 SAP0406S00002551  0.721  1.614  1.429  0.051  -0.041  CDS; PRCC; papillary renal cell carcin
     H      0.544
NM_000082 SAP0406S00010017  0.586  1.613  1.218  0.283   0.503  CDS; CKN1; Cockayne syndrome 1 p
     H      0.911
NM_147780 SAP0406S00015066  0.344  1.613  0.862  0.145   0.129  CDS; CTSB; cathepsin B preproprote
           0.365
AF064244 HSAP0406S00034385  0.173  1.612  1.046   0.36   0.38  CDS; N/A; intersectin long form; Hom
           0.678
BC045641 HSAP0406S00004419  0.031  1.611  0.733  0.221   0.151  CDS; GFPT1; glucosamine-fructose-6
     H      0.364
NM_014503 SAP0406S00022905  0.164  1.611  1.296  0.271   0.005  CDS; DRIM; down-regulated in metas
     H      0.424
NM_025114 SAP0406S00022798  0.42  1.611  1.454  0.164   0.003  CDS; Cep290; centrosome protein ce
     H      1.312
NM_032141 SAP0406S00028882  1.523  1.611  1.405  -0.044  -0.044  CDS; DKFZP434K1421; hypothetical
     H      0.646
NM_003324 SAP0406S00021598  0.078   1.61  1.792   0.11   0.481  CDS; TULP3; tubby like protein 3; Hom
     H      0.834
NM_007096 SAP0406S00016587  0.388   1.61  1.435  0.339   0.052  CDS; CLTA; clathrin, light polypeptide
     H      0.514
NM_014305 SAP0406S00023912  0.81  1.609  1.379  0.449   0.203  CDS; TGDS; TDP-glucose 4,6-dehydr
     H      0.458
NM_000942 SAP0406S00025923  0.462  1.608  1.032   0.45  -0.073  CDS; PPIB; peptidylprolyl isomerase B
     H      0.57
NM_014138 SAP0406S00036010  0.228  1.608  1.938  -0.303  -0.048  CDS; TMEM29; transmembrane prote
     H      0.479
NM_000294 SAP0406S00027327  0.236  1.607  1.255   0.28   0.012  CDS; PHKG2; phosphorylase kinase,
     H      0.548
NM_004053 SAP0406S00012108  0.33  1.607  1.704  -0.179  -0.142  CDS; BYSL; bystin; Homo sapiens by
     H      0.628
NM_014182 SAP0406S00022449  0.372  1.607  1.139  0.223   0.057  CDS; ORMDL2; ORMDL2; Homo sap
     H      0.203
NM_016622 SAP0406S00004625  0.487  1.607  1.828  -0.022  -0.375  CDS; MRPL35; mitochondrial ribosom
     H      0.285
NM_152340 SAP0406S00026719  0.426  1.607  1.458  0.269   0.29  CDS; FLJ39075; hypothetical protein
           0.374
AJ237724 HSAP0406S00002806  0.852  1.606  1.42  0.169   0.117  CDS; TRMA; THTR-1 protein; Homo s
     H      0.481
NM_138731 SAP0406S00024400   0.3  1.606  0.363  0.388  -0.159  CDS; MIPOL1; mirror-image polydact
     H      0.852
NM_138793 SAP0406S00030125  0.434  1.605  1.085  0.092  0.203  CDS; CANT1; calcium activated nucle
     H      0.409
NM_152301 SAP0406S00008415  0.384  1.605  1.677  -0.076  0.043  CDS; PP784; PP784; Homo sapiens P
           1.397
AF275800 HSAP0406S00020981  1.923  1.604  1.165  0.085  -0.001  CDS; N/A; PNAS-104; Homo sapiens
     H      1.073
NM_000989 SAP0406S00015756  0.933  1.604   1.63  0.209  0.195  CDS; RPL30; ribosomal protein L30; H
     H      0.559
NM_002618 SAP0406S00004341  0.355  1.604  1.313  0.243  0.256  CDS; PEX13; peroxisome biogenesis
     H      0.307
NM_005614 SAP0406S00014878  -0.086  1.603  1.296  0.231  0.181  CDS; RHEB; Ras homolog enriched in
     H      0.262
NM_201286 SAP0406S00036060  0.159  1.603   2.09  0.067  0.484  CDS; USP51; ubiquitin specific protea
     H      0.644
NM_004990 SAP0406S00022564  0.645  1.602  0.904  0.178  -0.003  CDS; MARS; methionine-tRNA synthe
     H      0.281
NM_005914 SAP0406S00015443  0.371  1.602  1.774  0.155  0.226  CDS; MCM4; minichromosome maint
     H      0.665
NM_001281 SAP0406S00032118  0.361   1.6  1.644  0.228  0.306  CDS; CKAP1; cytoskeleton associated
           0.405
BC039817 HSAP0406S00031817  0.173  1.599   1.17  0.218  0.294  CDS; RENT1; regulator of nonsense t
     H      0.065
NM_025009 SAP0406S00008718   0.26  1.599  1.841  0.392   0.42  CDS; KIAA0635; centrosome protein
           0.061
BC036520 HSAP0406S00026941  0.359  1.598  1.069  0.054  0.186  CDS; KIAA0251; KIAA0251 protein; H
     H      0.477
NM_152394 SAP0406S00007792  0.067  1.598  1.174  0.059  0.269  CDS; MGC39662; hypothetical protein
           0.384
AB011123 HSAP0406S00007957  0.069  1.597  1.106  0.474  0.267  CDS; KIAA0551; KIAA0551 protein; H
           0.275
AF006516 HSAP0406S00018061  0.089  1.597  0.971  0.038  0.046  CDS; N/A; e3B1; Homo sapiens eps8
     H      0.011
NM_004370 SAP0406S00012414  0.192  1.597  1.049  0.242  -0.056  CDS; COL12A1; alpha 1 type XII colla
     H      0.796
NM_005325 SAP0406S00011479  0.598  1.597  1.378  0.475   0.19  CDS; HIST1H1A; H1 histone family, m
     H      0.56
NM_001110 SAP0406S00025860  0.304  1.596  1.541  0.266  0.301  CDS; ADAM10; a disintegrin and meta
     H      0.334
NM_032012 SAP0406S00017091  0.106  1.596  1.798  0.465  0.295  CDS; C9orf5; chromosome 9 open re
           0.928
BC066893 HSAP0406S00012406  1.909  1.595  1.782  0.025  -0.128  CDS; EEF1A1; eukaryotic translation
     H      0.498
NM_006694 SAP0406S00002347  0.495  1.595  1.342  0.028  -0.521  CDS; JTB; jumping translocation brea
     H      0.355
NM_139173 SAP0406S00009109  0.244  1.595  0.814  0.141  0.004  CDS; LOC150159; CG10806-like; Ho
     H      0.491
NM_173556 SAP0406S00020925  0.123  1.595   1.37  0.952  0.262  CDS; MGC34732; hypothetical protein
           0.792
AK022471 HSAP0406S00006422   0.04  1.594  0.862   0.24  0.303  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.701
BC068520 HSAP0406S00013836  0.487  1.594  1.668  0.248  0.033  CDS; LOC401369; LOC401369 protei
     H      0.348
NM_005487 SAP0406S00035112  0.008  1.594  1.673  0.284  0.022  CDS; HMG2L1; high-mobility group pr
     H      0.14
NM_175865 SAP0406S00003718  0.154  1.594  2.126  0.263  0.385  CDS; ELYS; transcription factor ELYS
           0.357
AB020735 HSAP0406S00006520  0.507  1.593  1.737  0.149  0.483  CDS; ENDOGL-2; endonuclease G-lik
           0.341
AK022929 HSAP0406S00002738   0.33  1.593  1.472  0.356  0.284  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.94
BC025792 HSAP0406S00020434  0.339  1.593  1.196  0.342  0.344  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.43
NM_012464 SAP0406S00009479  0.063  1.593  1.108  0.187  -0.206  CDS; TLL1; tolloid-like 1; Homo sapie
     H      0.514
NM_021928 SAP0406S00009540  0.227  1.593  1.309  -0.075  0.124  CDS; FLJ22649; hypothetical protein
     H      0.393
NM_030938 SAP0406S00029685  1.107  1.593  1.763  0.177  0.121  CDS; VMP1; hypothetical protein DKF
     H      0.386
NM_173562 SAP0406S00012004  0.216  1.593  0.723  0.117  -0.274  CDS; C6orf69; hypothetical protein MG
           0.673
BC026306 HSAP0406S00013657  0.223  1.592  1.223   0.38  0.047  CDS; POLM; POLM protein; Homo sa
     H      0.651
NM_024643 SAP0406S00024821  0.258  1.592  1.216  0.346  0.271  CDS; C14orf140; chromosome 14 ope
           1.172
U88153 HSAP0406S00028312   0.577  1.592  1.425  0.194  -0.119  CDS; N/A; PELP1; Homo sapiens PEL
           -0.06
AL834391 HSAP0406S00013507  -0.041  1.591  0.536  0.393  -0.016  CDS; DKFZp761D1923; hypothetical
           0.287
AK127136 HSAP0406S00027597  0.146  1.59  1.509  0.171  0.259  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.067
NM_005931 SAP0406S00011743  0.156  1.589  1.559  -0.054   0.39  CDS; MICB; MHC class I polypeptide-
     H      0.587
NM_013239 SAP0406S00035556  0.208  1.589  1.658  0.271   0.22  CDS; PR48; protein phosphatase 2A 4
           0.385
AB051491 HSAP0406S00023713  0.696  1.588  1.862  0.127  0.289  CDS; KIAA1704; KIAA1704 protein; H
           0.798
BC067816 HSAP0406S00002096  0.419  1.588  1.205  0.064  0.334  CDS; GPR89; GPR89 protein; Homo
           0.526
AY359027 HSAP0406S00002760  0.826  1.587  1.253  0.136  -0.263  CDS; N/A; STMF151; Homo sapiens c
     H      0.561
NM_000534 SAP0406S00005543  0.348  1.587   1.33  0.266   0.05  CDS; PMS1; postmeiotic segregation
     H      1.037
NM_002689 SAP0406S00020478  0.691  1.587  2.085  0.252  0.183  CDS; POLA2; polymerase (DNA-direc
     H      0.343
NM_003253 SAP0406S00034340  0.196  1.587  0.957  0.106  0.251  CDS; TIAM1; T-cell lymphoma invasio
           0.067
U25752 HSAP0406S00029292   -0.119  1.587  1.567  -0.189  -0.462  CDS; RPL27; ribosomal protein L27; H
           0.357
BC008478 HSAP0406S00014400  0.057  1.586  0.553  0.114  0.268  CDS; BCAP29; BCAP29 protein; Hom
     H      0.208
NM_002223 SAP0406S00021945  0.048  1.586  1.038  0.228  0.146  CDS; ITPR2; inositol 1,4,5-triphospha
     H     -0.089
NM_016066 SAP0406S00003043  0.043  1.586  0.263  0.286  -0.682  CDS; GLRX2; glutaredoxin 2 isoform
     H      0.561
NM_152601 SAP0406S00031515  0.375  1.586  1.699  0.014   -0.16  CDS; FLJ38281; hypothetical protein
     H      0.416
NM_002486 SAP0406S00016985  0.331  1.585  1.472  0.399   0.359  CDS; NCBP1; nuclear cap binding pro
     H      0.503
NM_007075 SAP0406S00035929  0.052  1.585  1.78   0.32   0.312  CDS; WDR45; WD repeat domain 45
           -0.03
BC021090 HSAP0406S00013375  0.144  1.583  1.321  0.248   0.207  CDS; SCIN; SCIN protein; Homo sapi
     H      0.579
NM_007122 SAP0406S00002681  0.848  1.583  1.271  0.155    -0.2  CDS; USF1; upstream stimulatory fac
     H      0.966
NM_012073 SAP0406S00009731  0.478  1.583  1.16  0.335   0.201  CDS; CCT5; chaperonin containing TC
           0.877
AB058772 HSAP0406S00002218  0.313  1.582  1.577  0.168   0.174  CDS; KIAA1869; KIAA1869 protein; H
           0.563
AY007127 HSAP0406S00002636  0.404  1.582  1.503  0.119   0.251  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens clone C
           0.372
BC012108 HSAP0406S00002759  0.081  1.582  1.429  0.175   0.104  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.459
NM_005455 SAP0406S00001483  0.569  1.582  1.132  0.153  -0.028  CDS; ZNF265; zinc finger protein 265
     H      0.46
NM_032116 SAP0406S00023598  0.098  1.582  1.241  0.115   0.259  CDS; KATNAL1; katanin p60 subunit
     H      0.546
NM_058241 SAP0406S00005117  0.223  1.582  1.178  0.058   0.215  CDS; CCNT2; cyclin T2 isoform b; Ho
     H      0.528
NM_004914 SAP0406S00034877  -0.019   1.58  1.425  0.084  -0.072  CDS; RAB36; RAB36, member RAS o
     H      0.226
NM_015987 SAP0406S00021843  0.305   1.58  0.914  0.012   0.443  CDS; HEBP1; heme binding protein 1
     H      0.153
NM_213723 SAP0406S00023907  0.024   1.58  0.171  0.186   0.349  CDS; C13orf25; chromosome 13 open
           1.042
AK074037 HSAP0406S00025611   0.89  1.579  1.502  0.021  -0.042  CDS; FLJ00088; FLJ00088 protein; H
           0.615
M36089 HSAP0406S00032436    0.13  1.579  1.79  0.079  -0.021  CDS; XRCC1; N/A; Human DNA-repa
           0.142
AK074136 HSAP0406S00032766  0.617  1.578  2.028  0.153  -0.001  CDS; FLJ00209; FLJ00209 protein; H
     H      0.706
NM_153219 SAP0406S00033146  0.302  1.578  1.575  0.374   0.403  CDS; ZNF524; zinc finger protein 524
           0.377
AB075822 HSAP0406S00032689   0.36  1.577  1.868  0.108   0.122  CDS; KIAA1942; KIAA1942 protein; H
           0.377
AK123974 HSAP0406S00008275  -0.049  1.577  1.174  -0.075  -0.643  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.862
BC032495 HSAP0406S00033746  0.476  1.577  1.423  0.265   0.134  CDS; GDF5; GDF5 protein; Homo sap
     H      0.374
NM_016491 SAP0406S00001326  0.294  1.577  1.288    0.1  0.304  CDS; MRPL37; mitochondrial ribosom
     H      0.322
NM_000286 SAP0406S00028982    0.9  1.576  1.433  0.119  -0.115  CDS; PEX12; peroxisomal biogenesis
     H      0.466
NM_005167 SAP0406S00001884  0.099  1.576  0.801  0.218   0.313  CDS; PPP2CZ; protein phosphatase 2
     H      0.317
NM_006358 SAP0406S00035286  0.147  1.576  1.091  0.248   0.316  CDS; SLC25A17; solute carrier family
     H      0.661
NM_175745 SAP0406S00011330  1.012  1.576  1.685  0.394   0.173  CDS; CTAG3; cancer/testis antigen 3
     H      0.254
NM_176880 SAP0406S00031841  0.157  1.576  1.22  0.162   0.339  CDS; TRA16; TR4 orphan receptor as
           1.123
AK125166 HSAP0406S00014129  0.468  1.575  0.641  -0.188   0.271  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.885
BC016396 HSAP0406S00014237  1.054  1.575  1.925   0.43   0.624  CDS; FLJ20257; FLJ20257 protein; H
     H      0.792
NM_015457 SAP0406S00020150  0.622  1.575  1.773  -0.057   0.186  CDS; ZDHHC5; zinc finger, DHHC do
     H      -0.03
NM_178450 SAP0406S00010458  0.051  1.575  1.626  0.261   0.29  CDS; MARCH-III; membrane-associa
     H      0.583
NM_015649 SAP0406S00032582  0.466  1.574  1.047  0.099   0.303  CDS; IRF2BP1; interferon regulatory f
           0.314
AY546085 HSAP0406S00009428  0.092  1.573  1.625  0.169   0.134  CDS; LRAT; lecithin:retinol acyltransfe
           2.532
BC014880 HSAP0406S00023371  2.371  1.573  1.152  -0.017  -0.304  CDS; UBC; UBC protein; Homo sapie
           0.43
BC064425 HSAP0406S00004524  0.363  1.573  1.517  0.027  -0.403  CDS; HMGA1L4; high mobility group A
     H      0.675
NM_000876 SAP0406S00013080   0.12  1.573  0.455  0.091  -0.038  CDS; IGF2R; insulin-like growth facto
           0.406
AL832010 HSAP0406S00008864  0.327  1.572  1.094  0.079   0.026  CDS; DKFZp451D234; hypothetical p
     HSAP0406S00025511
NM_001003940    -0.015  0.054  1.572  0.839  0.202   0.091  CDS; BMF; Bcl2 modifying factor isofo
     H      0.563
NM_032318 SAP0406S00016966   0.19  1.572  1.252  -0.022   0.463  CDS; HIATL2; hippocampus abundan
     H      0.568
NM_198189 SAP0406S00006085  0.563  1.572  1.458  0.285   0.454  CDS; COPS8; COP9 signalosome su
     H      0.408
NM_016467 SAP0406S00005542  0.343  1.571  1.295  0.117  -0.138  CDS; ORMDL1; ORM1-like 1; Homo s
     H      0.705
NM_017823 SAP0406S00002629  0.484  1.571  0.357  0.215   0.524  CDS; DUSP23; dual specificity phosp
           0.395
BC007226 HSAP0406S00006424  0.106   1.57  0.823  0.279   0.036  CDS; NGLY1; N-glycanase 1; Homo s
     H      0.055
NM_004237 SAP0406S00009665  0.016   1.57  1.979  0.098   0.226  CDS; TRIP13; thyroid hormone recep
     H      0.322
NM_145791 SAP0406S00021880  0.461   1.57  1.139  0.196  -0.254  CDS; MGST1; microsomal glutathione
     H      0.619
NM_001550 SAP0406S00014433  0.583  1.569  1.563  0.016  -0.118  CDS; IFRD1; interferon-related develo
     H      0.564
NM_020192 SAP0406S00013616  0.497  1.569  1.428  0.138   0.016  CDS; C7orf36; chromosome 7 open re
     H      0.235
NM_024928 SAP0406S00018989  0.262  1.569  0.98   0.18   0.189  CDS; OBFC1; oligonucleotide/oligosa
     H      0.321
NM_017813 SAP0406S00015489  0.354  1.568  1.031  0.376  -0.205  CDS; FLJ20421; hypothetical protein
     H      0.593
NM_021156 SAP0406S00033487   0.42  1.568  1.453  0.272  -0.028  CDS; DJ971N18.2; hypothetical prote
           0.412
AB014583 HSAP0406S00026633  0.199  1.567  1.23  0.292   0.323  CDS; KIAA0683; KIAA0683 protein; H
          1.022
AK074061 HSAP0406S00020313  1.314  1.567  1.324  -0.013   0.032  CDS; FLJ00132; FLJ00132 protein; H
          0.167
BC036123 HSAP0406S00012376  0.098  1.567  0.959  0.327  -0.129  CDS; SMAP1; SMAP1 protein; Homo
     H     0.145
NM_016058 SAP0406S00004497  0.191  1.567  1.927  0.286   0.448  CDS; CGI-121; CGI-121 protein; Hom
     H     0.188
NM_173083 SAP0406S00003480  0.143  1.566  1.264  0.289   0.342  CDS; TGS; TUDOR gene similar; Hom
          0.581
AF538150 HSAP0406S00006810  0.599  1.565  1.525  0.172   0.335  CDS; NPCEDRG; NPCEDRGP; Hom
           0.32
D26067 HSAP0406S00019664   0.079  1.565  1.536  0.123   0.162  CDS; KIAA0033; N/A; Homo sapiens
          0.724
BC064404 HSAP0406S00029823  0.623  1.564  1.657  0.202   -0.02  CDS; DKFZP586L0724; DKFZP586L0
     H     0.847
NM_005800 SAP0406S00023600  1.067  1.563  1.583  0.249   -0.02  CDS; C13orf22; chromosome 13 open
     H     0.314
NM_007212 SAP0406S00003006  0.142  1.563  0.673    0.3  0.327  CDS; RNF2; ring finger protein 2; Hom
     H     0.737
NM_015415 SAP0406S00002789  0.694  1.563  1.63  0.308   0.383  CDS; DKFZP564B167; DKFZP564B1
          0.614
AF445025 HSAP0406S00010643  0.877  1.562  1.338  0.074   0.305  CDS; N/A; tumor rejection antigen; Ho
     H     0.718
NM_024611 SAP0406S00025883  0.643  1.562  1.622  0.299   0.21  CDS; NARG2; NMDA receptor-regula
     H     0.602
NM_005955 SAP0406S00000988  0.686  1.561  1.743  0.079   0.294  CDS; MTF1; metal-regulatory transcri
     H     0.292
NM_021831 SAP0406S00004015  0.149  1.561  1.269  0.041   0.387  CDS; FLJ21839; hypothetical protein
     H     0.177
NM_000247 SAP0406S00011739  0.068  1.56  1.451  0.426   0.387  CDS; MICA; MHC class I chain-relate
          0.146
AK024077 HSAP0406S00027413  0.222  1.559  1.439  0.113   0.247  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.292
NM_014946 SAP0406S00004115  0.145  1.559  1.095  0.286  -0.105  CDS; SPG4; spastin isoform 1; Homo
          0.377
AF338241 HSAP0406S00012308  0.505  1.558  1.145  0.239   0.109  CDS; ELOVL2; elongation of very long
     H     0.606
NM_003051 SAP0406S00001889  0.325  1.558  1.435  0.186   0.161  CDS; SLC16A1; solute carrier family 1
     H      1.11
NM_007111 SAP0406S00024075  0.033  1.558  0.851  -0.074   0.096  CDS; TFDP1; transcription factor Dp-1
          0.251
BC007014 HSAP0406S00010421  0.208  1.557  0.91   0.09   0.062  CDS; TNFAIP8; TNFAIP8 protein; Ho
     H      0.47
NM_138333 SAP0406S00016710  0.441  1.557  1.102  0.185  -0.227  CDS; C9orf42; chromosome 9 open re
          0.206
AB020648 HSAP0406S00032067  0.082  1.556  1.964  0.126   0.229  CDS; KIAA0841; KIAA0841 protein; H
J05582       0.781
     HSAP0406S00002428  0.249  1.554  1.096  0.181   0.154  CDS; MUC1; mucin; Human pancreat
     H      0.52
NM_175887 SAP0406S00013501  0.542  1.553  1.534  0.361   0.144  CDS; LOC222171; hypothetical protei
           0.31
AK098318 HSAP0406S00000745  0.387  1.552  1.641  0.306   0.228  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.669
BC020539 HSAP0406S00010480  0.32  1.552  1.654  0.283   0.459  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H     0.811
NM_006391 SAP0406S00019665  0.421  1.552  1.044  0.177   0.219  CDS; IPO7; importin 7; Homo sapiens
     H      0.33
NM_032557 SAP0406S00009326  0.072  1.552  0.923  0.508  -0.168  CDS; USP38; ubiquitin specific protea
     H     0.461
NM_032783 SAP0406S00009497  0.644  1.552  1.375  0.483  -0.065  CDS; CBR4; carbonic reductase 4; Ho
          0.056
AF073727 HSAP0406S00033155  0.097  1.551  0.905  0.017   0.231  CDS; EPSIN; EH domain-binding mito
          0.377
BC002889 HSAP0406S00032468  0.395  1.551  1.582  0.083   0.211  CDS; ZNF224; ZNF224 protein; Homo
     H     0.383
NM_001512 SAP0406S00012296  0.065  1.551  1.348  0.305   0.104  CDS; GSTA4; glutathione S-transfera
     H     0.669
NM_032486 SAP0406S00027118  0.405  1.551  1.815  0.512   0.455  CDS; MGC3248; dynactin 4; Homo sa
     H     0.327
NM_138394 SAP0406S00004165  0.068  1.551  0.766  0.214   0.236  CDS; LOC92906; hypothetical protein
          0.717
BC048969 HSAP0406S00012693  0.63  1.55  1.68  0.149   0.192  CDS; TSPYL1; TSPYL1 protein; Hom
          0.871
BX161510 HSAP0406S00024410  1.626  1.55  1.491   0.12  -0.047  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
     H     1.005
NM_006276 SAP0406S00004170  1.269  1.55  1.44  0.467  -0.036  CDS; SFRS7; splicing factor, arginine
     H     0.398
NM_015921 SAP0406S00011934  0.43  1.55  1.462    0.6  0.305  CDS; C6orf82; chromosome 6 open re
     H     0.683
NM_153825 SAP0406S00008541  0.475  1.55  1.677   0.18   0.107  CDS; SLA/LP; soluble liver antigen/liv
          0.863
BC002646 HSAP0406S00001367  0.956  1.549  2.034  0.016   0.317  source; N/A; N/A; Homo sapiens v-jun
          0.274
BC002899 HSAP0406S00031369  0.119  1.548  1.435  0.195   0.214  CDS; PIN1; protein (peptidyl-prolyl cis
     H     0.311
NM_004773 SAP0406S00029022  0.226  1.548  1.587  0.222  -0.053  CDS; TRIP3; thyroid hormone recepto
     H     0.195
NM_004911 SAP0406S00014784  0.169  1.548  1.48  0.412   0.304  CDS; ERP70; protein disulfide isomer
     H     0.446
NM_000895 SAP0406S00022857  0.18  1.547  0.824  0.111  -0.232  CDS; LTA4H; leukotriene A4 hydrolas
     H     0.387
NM_005891 SAP0406S00013074  0.024  1.547  0.751  0.099   0.208  CDS; ACAT2; acetyl-Coenzyme A ace
     H     0.432
NM_006802 SAP0406S00000992  0.233  1.547  1.521  0.125   0.385  CDS; SF3A3; splicing factor 3a, subun
          0.426
AK128615 HSAP0406S00016984  0.403  1.546  1.156  0.401   0.24  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.307
BC006171 HSAP0406S00022497  0.323  1.546  0.672  0.069   0.483  CDS; MGC2731; MGC2731 protein; H
          0.129
BC028316 HSAP0406S00016412  0.249  1.546  0.718  0.464   0.332  CDS; TUSC1; TUSC1 protein; Homo
     H     0.549
NM_002715 SAP0406S00010527  0.829  1.545  1.685  0.057   0.278  CDS; PPP2CA; protein phosphatase 2
     H     0.266
NM_020354 SAP0406S00018856  0.738  1.545  1.603  0.133   0.308  CDS; ENTPD7; ectonucleoside tripho
     H      0.478
NM_007207 SAP0406S00003412  0.276  1.543  1.223  0.019   0.253  CDS; DUSP10; dual specificity phosp
     H      0.437
NM_030756 SAP0406S00019035  -0.022  1.543  1.085  0.151  -0.097  CDS; TCF7L2; transcription factor 7-li
           0.257
AL096716 HSAP0406S00024675  0.332  1.541  1.43  0.075  -0.199  source; N/A; N/A; Homo sapiens mRN
     H      0.437
NM_004687 SAP0406S00029656  0.605  1.541  1.317  0.198   0.334  CDS; MTMR4; myotubularin related p
     H      0.04
NM_018327 SAP0406S00033509  0.175  1.541  1.62   0.24  -0.329  CDS; C20orf38; chromosome 20 open
     H      0.035
NM_033305 SAP0406S00016768  -0.045  1.541  1.076  -0.131   0.181  CDS; VPS13A; vacuolar protein sortin
           0.469
BC022505 HSAP0406S00018411  0.525  1.54  1.45  0.164   0.17  CDS; VPS26; vacuolar protein sorting
     H      0.642
NM_018491 SAP0406S00016235  0.624  1.54  1.695  0.308   -0.02  CDS; LOC55871; COBW-like protein;
     H      0.429
NM_020127 SAP0406S00002242  0.413  1.54  1.396  -0.095   0.267  CDS; TUFT1; tuftelin 1; Homo sapien
     H      0.152
NM_213607 SAP0406S00029376  0.252  1.54  1.408  0.067   0.033  CDS; LOC388389; similar to RIKEN 4
     H      0.909
NM_004641 SAP0406S00018016  0.524  1.539  0.839  0.242   0.259  CDS; MLLT10; myeloid/lymphoid or m
     H      0.592
NM_006642 SAP0406S00003674  0.562  1.539  1.879  0.079   0.112  CDS; SDCCAG8; serologically defined
     H      0.634
NM_198584 SAP0406S00015649  0.358  1.539  0.948  0.306   0.096  CDS; CA13; carbonic anhydrase XIII;
           1.226
AK091220 HSAP0406S00003540  1.785  1.536  1.955  0.296  -0.013  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.491
NM_144772 SAP0406S00002534  0.297  1.536  0.816   0.23  -0.157  CDS; APOA1BP; apolipoprotein A-I bi
           0.361
D00265 HSAP0406S00013455    1.07  1.535  1.477  0.068  -0.167  CDS; N/A; cytochrome c; Homo sapie
     H      0.155
NM_032138 SAP0406S00023679  0.205  1.535  1.433  0.261   0.04  CDS; KBTBD7; kelch repeat and BTB
     H      0.503
NM_181783 SAP0406S00022799  0.444  1.535  1.59  0.284  -0.101  CDS; SMILE; SMILE protein; Homo sa
           1.594
AK127681 HSAP0406S00004437  0.176  1.534  0.183  0.451   0.081  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.219
NM_000284 SAP0406S00035686  0.287  1.534  1.357  -0.01   0.413  CDS; PDHA1; pyruvate dehydrogenas
     H      0.386
NM_003729 SAP0406S00001711  0.095  1.534  1.17  0.464   0.189  CDS; RTCD1; RNA terminal phospha
     H      0.508
NM_017679 SAP0406S00029703   0.32  1.534  1.458  0.236   0.238  CDS; BCAS3; breast carcinoma ampl
     H      0.043
NM_024581 SAP0406S00012726  0.188  1.534  1.358  0.304   0.26  CDS; C6orf60; chromosome 6 open re
     H      0.152
NM_181717 SAP0406S00011717  0.501  1.534  1.796  0.343   0.131  CDS; HCG27; HLA complex group 27
           0.078
AK126753 HSAP0406S00031480  0.081  1.533  1.58  -0.183   0.382  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.244
NM_004958 SAP0406S00000312  0.397  1.533  1.443  0.133   0.204  CDS; FRAP1; FK506 binding protein 1
     H      0.135
NM_006033 SAP0406S00030656  0.304  1.533  2.116  0.394   0.223  CDS; LIPG; endothelial lipase; Homo
     H      0.491
NM_032747 SAP0406S00018978  0.764  1.533  1.434  0.147   0.307  CDS; USMG5; upregulated during ske
     H      0.25
NM_144652 SAP0406S00015361  0.109  1.533  1.571  0.618   0.044  CDS; LETM2; leucine zipper-EF-hand
     H      0.208
NM_001991 SAP0406S00029268  -0.004  1.532  1.52  0.488   0.566  CDS; EZH1; enhancer of zeste homol
     H      0.385
NM_003292 SAP0406S00003020  0.523  1.532  1.335  -0.165  -0.065  CDS; TPR; translocated promoter reg
     H      0.372
NM_152550 SAP0406S00010763  0.606  1.532  1.536  0.471  -0.079  CDS; SH3RF2; SH3 domain containin
     H      0.962
NM_006830 SAP0406S00030978  0.352  1.531  1.252   0.43  -0.036  CDS; UQCR; ubiquinol-cytochrome c
           1.128
BC048251 HSAP0406S00017452  0.309  1.53  1.603  -0.024   0.39  CDS; ZDHHC12; ZDHHC12 protein; H
     H      0.617
NM_001912 SAP0406S00016834  0.425  1.53  1.491  0.191   0.202  CDS; CTSL; cathepsin L preproprotei
     H      1.006
NM_003930 SAP0406S00013472  0.971  1.529  1.88  0.389   0.337  CDS; SCAP2; src family associated p
     H      0.613
NM_016020 SAP0406S00013018   0.33  1.529  1.457  0.278   0.005  CDS; TFB1M; transcription factor B1,
           0.22
AB051539 HSAP0406S00027481  0.274  1.528  1.523  0.212   0.317  CDS; KIAA1752; KIAA1752 protein; H
     H      0.75
NM_207043 SAP0406S00002187  0.711  1.528  1.461  0.372  -0.327  CDS; ENSA; endosulfine alpha isoform
           0.119
AK055237 HSAP0406S00027698  0.022  1.527  1.498   0.24   0.247  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.059
AK128642 HSAP0406S00008925  0.033  1.527  1.293  0.331   0.065  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.34
NM_032593 SAP0406S00016575   0.18  1.527  1.188  0.284  -0.029  CDS; HINT2; PKCI-1-related HIT prot
     H      0.594
NM_194278 SAP0406S00024772   0.31  1.527  1.195  0.092   0.171  CDS; C14orf43; chromosome 14 open
     H      1.118
NM_001015 SAP0406S00032774  1.079  1.526  1.789  0.181   0.398  CDS; RPS11; ribosomal protein S11;
     H      0.711
NM_053056 SAP0406S00020691  0.491  1.525  1.286  0.084    0.2  CDS; CCND1; cyclin D1; Homo sapie
           0.066
AK095312 HSAP0406S00010363  0.397  1.524  1.571  0.919   0.849  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.263
NM_058219 SAP0406S00027778  -0.064  1.524  1.575  -0.064   0.066  CDS; EXOSC6; homolog of yeast mR
           1.117
D38502 HSAP0406S00013912   1.058  1.523  1.752  0.304   0.419  CDS; PMS4; N/A; Homo sapiens PMS
     H      0.81
NM_006704 SAP0406S00023820   0.97  1.522  1.327  0.228   0.242  CDS; SUGT1; suppressor of G2 allele
     H      0.602
NM_025165 SAP0406S00025676  0.286  1.519  1.588  0.358   0.49  CDS; ELL3; elongation factor RNA po
     H      2.89
NM_003543 SAP0406S00011518  1.468  1.518  0.902   0.12  -0.175  CDS; HIST1H4H; H4 histone family, m
     H      0.513
NM_020448 SAP0406S00000639  0.284  1.518  1.63    0.1  0.041  CDS; DJ462O23.2; hypothetical prote
          -0.213
AF242519 HSAP0406S00003720   -0.11  1.517  1.469  -0.083  -0.305  CDS; N/A; zinc finger protein SBZF3;
           0.254
AL834433 HSAP0406S00020499   0.169  1.517  1.086  0.348  0.318  CDS; DKFZp762C186; hypothetical p
     H      0.366
NM_005772 SAP0406S00016272   0.191  1.517  1.261   0.41  0.205  CDS; RCL1; RNA cyclase homolog; H
     H      0.153
NM_022754 SAP0406S00011050   0.171  1.516  0.309  0.103  0.548  CDS; SFXN1; sideroflexin 1; Homo sa
     H      0.349
NM_015575 SAP0406S00006020   0.219  1.515  1.315  0.156  0.177  CDS; TNRC15; trinucleotide repeat co
     H      0.632
NM_031908 SAP0406S00010967   0.101  1.515  0.899  0.162  0.261  CDS; C1QTNF2; C1q and tumor necr
           1.035
AL080148 HSAP0406S00016628   0.197  1.514  0.265  -0.101  0.099  CDS; DKFZp434B204; hypothetical pr
           0.247
BC046919 HSAP0406S00016413   0.128  1.514  1.451  0.341  0.378  CDS; TUSC1; TUSC1 protein; Homo
     H      0.418
NM_012262 SAP0406S00001587   0.155  1.514  1.238  0.013  0.144  CDS; HS2ST1; heparan sulfate 2-O-s
           0.51
AF069517 HSAP0406S00006838   0.48  1.513  1.667  0.094  0.422  CDS; N/A; RNA binding protein DEF-3
     H      0.483
NM_032230 SAP0406S00022776   0.183  1.513  1.661  0.009  -0.164  CDS; FLJ22789; hypothetical protein
     H      0.206
NM_002485 SAP0406S00015677   0.184  1.512  0.293  0.203  -0.086  CDS; NBS1; nibrin; Homo sapiens Nij
     H      0.532
NM_002824 SAP0406S00021674   0.14  1.512  0.908  -0.183  0.349  CDS; PTMS; parathymosin; Homo sa
     H      0.166
NM_003045 SAP0406S00023595   0.097  1.512  0.822  0.299  0.222  CDS; SLC7A1; solute carrier family 7
     H      0.904
NM_199229 SAP0406S00005734   0.923  1.512  1.649  -0.125    0.5  CDS; RPE; ribulose-5-phosphate-3-ep
           0.414
AK091161 HSAP0406S00024977  -0.242  1.511  1.116  0.301  -0.34  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.632
NM_022061 SAP0406S00019602   0.522  1.511  1.283  0.525  0.323  CDS; MRPL17; mitochondrial ribosom
     H      0.257
NM_024045 SAP0406S00018400   0.475  1.511  1.115  0.398  0.028  CDS; DDX50; nucleolar protein GU2;
     H      0.314
NM_138571 SAP0406S00012756  -0.053  1.511  1.363   0.09  -0.118  CDS; HINT3; histidine triad nucleotide
     H      0.347
NM_005089 SAP0406S00035657   0.591  1.51  1.794   0.16  0.028  CDS; U2AF1L2; U2 small nuclear ribo
     H      0.664
NM_006330 SAP0406S00015470   0.337  1.51  0.652  0.153  0.553  CDS; LYPLA1; lysophospholipase I; H
     H      0.865
NM_014933 SAP0406S00008949   0.851  1.51  1.356  0.199  0.362  CDS; SEC31L1; SEC31-like 1 isoform
     H      0.946
NM_002245 SAP0406S00003606   0.748  1.509  1.129  0.267  -0.093  CDS; KCNK1; potassium channel, sub
     H      0.708
NM_032582 SAP0406S00029698   0.406  1.509  0.549   0.11  0.389  CDS; USP32; ubiquitin specific protea
     H      0.221
NM_213612 SAP0406S00022867   0.549  1.507  1.586  0.312  0.136  CDS; SLC25A3; solute carrier family 2
           0.609
BC029412 HSAP0406S00013051   0.022  1.506  0.846  0.087  -0.076  CDS; TCTEL1; t-complex-associated-
     H      0.023
NM_005773 SAP0406S00033254   0.141  1.506  1.616  0.121  0.154  CDS; ZNF256; zinc finger protein 256
     H      0.65
NM_024096 SAP0406S00027308   0.224  1.506  1.732  0.287  0.207  CDS; XTP3TPA; XTP3-transactivated
           0.603
AB040882 HSAP0406S00006526   0.322  1.505   1.58  0.354  -0.078  CDS; KIAA1449; KIAA1449 protein; H
           0.786
AK096324 HSAP0406S00033288   0.282  1.505  1.803  0.657  0.383  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.396
BC002872 HSAP0406S00017542  -0.025  1.505  0.219  0.233  0.254  CDS; KIAA0515; KIAA0515 protein; H
           0.58
BC067098 HSAP0406S00015718   0.398  1.505  1.293  0.091  0.118  CDS; FLJ20171; FLJ20171 protein; H
     H      0.424
NM_006773 SAP0406S00004966   0.879  1.505   1.61  0.361  -0.05  CDS; DDX18; DEAD (Asp-Glu-Ala-As
     H      0.357
NM_176814 SAP0406S00014511   0.571  1.505  0.846  0.332  0.311  CDS; LOC168850; hypothetical protei
           0.017
BC056234 HSAP0406S00021878   0.172  1.504  1.212  0.243  0.341  CDS; CGI-26; CGI-26 protein; Homo s
     H      0.368
NM_014904 SAP0406S00019098   0.179  1.504  0.642  -0.044  0.418  CDS; RAB11FIP2; RAB11 family inter
     H      0.138
NM_003565 SAP0406S00023424     0  1.503  1.299  0.337  -0.175  CDS; ULK1; unc-51-like kinase 1; Hom
     H      0.33
NM_006716 SAP0406S00014035   0.21  1.502  1.596  -0.104  0.166  CDS; ASK; activator of S phase kinas
     H      0.353
NM_014711 SAP0406S00027015   0.237  1.502   1.61  0.092  0.401  CDS; CP110; CP110 protein; Homo s
     H      0.412
NM_022474 SAP0406S00024662   0.13  1.502  0.734  0.399  0.277  CDS; MPP5; membrane protein, palm
     H      0.404
NM_023935 SAP0406S00033409   0.612  1.502  1.695  0.237  0.459  CDS; C20orf116; chromosome 20 ope
     H      0.199
NM_002791 SAP0406S00024377   0.34  1.501  1.405  0.238  -0.021  CDS; PSMA6; proteasome alpha 6 su
     H      0.245
NM_004941 SAP0406S00029311   0.48  1.501  1.885  -0.078  0.167  CDS; DHX8; DEAH (Asp-Glu-Ala-His)
     H      0.918
NM_006111 SAP0406S00030657   0.473  1.501  1.375  0.174  0.348  CDS; ACAA2; acetyl-coenzyme A acy
     H      0.604
NM_007285 SAP0406S00027906   -0.07  1.501  0.939  0.086  -0.258  CDS; GABARAPL2; GABA(A) recepto
     H      0.159
NM_152417 SAP0406S00015475   0.455  1.501  1.883  0.089  0.219  CDS; FLJ32370; hypothetical protein
     H      0.174
NM_173827 SAP0406S00008817   0.245  1.501   1.18  0.303  -0.062  CDS; FLJ38991; hypothetical protein
            0.2
BC037171 HSAP0406S00016513   0.257   1.5  1.573  -0.073  0.111  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.285
BC045831 HSAP0406S00022012   0.443   1.5  1.256  0.053   0.23  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.456
NM_020532 SAP0406S00004309   0.547   1.5  1.056  0.144  -0.145  CDS; RTN4; reticulon 4 isoform A; Ho
     H      0.267
NM_032338 SAP0406S00022660   0.668   1.5  1.765  0.272  -0.147  CDS; MGC14817; hypothetical protein
           0.608
AF161337 HSAP0406S00002807   0.715  1.499  1.327  0.148  0.058  CDS; N/A; HSPC074; Homo sapiens
     H       0.5
NM_004685 SAP0406S00023553   0.014  1.499  1.113  0.366  -0.08  CDS; MTMR6; myotubularin related p
           0.637
AK124028 HSAP0406S00001459   0.842  1.498  1.126  0.211  -0.193  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.493
NM_005463 SAP0406S00008937   0.33  1.498  0.996  0.014  0.335  CDS; HNRPDL; heterogeneous nucle
     H      0.331
NM_005917 SAP0406S00004368   0.49  1.498  1.593  0.271  -0.015  CDS; MDH1; cytosolic malate dehydro
     H      0.508
NM_015116 SAP0406S00023743   0.04  1.497  1.461  0.119  0.255  CDS; LRCH1; leucine-rich repeats an
     H      0.148
NM_016015 SAP0406S00027154   0.31  1.497  1.38  0.107  0.311  CDS; LCMT1; leucine carboxyl methy
     H      0.374
NM_024528 SAP0406S00036459   0.461  1.497  1.536  0.018   0.06  CDS; NKAP; hypothetical protein FLJ2
           -0.12
AY358772 HSAP0406S00007300   0.379  1.494  1.675  -0.013  0.353  CDS; N/A; VGSA5840; Homo sapiens
     H      0.16
NM_016115 SAP0406S00004289   0.553  1.494  1.813  0.092  0.292  CDS; ASB3; ankyrin repeat and SOCS
     H      0.417
NM_052897 SAP0406S00022569   0.369  1.494  1.177  0.034  0.294  CDS; MBD6; methyl-CpG binding dom
     H      0.544
NM_001930 SAP0406S00031524   0.466  1.492  1.264  0.123  0.391  CDS; DHPS; deoxyhypusine synthase
     H     -0.023
NM_033213 SAP0406S00003721   0.128  1.492  0.707  -0.026  -0.424  CDS; MGC12466; hypothetical protein
     H      0.206
NM_153712 SAP0406S00004919   0.045  1.492  0.723  0.028  0.221  CDS; TTL; tubulin tyrosine ligase; Hom
     H      0.365
NM_000817 SAP0406S00005349   0.143  1.491  1.18  0.041  0.158  CDS; GAD1; glutamate decarboxylase
     H      1.038
NM_005275 SAP0406S00011662   0.619  1.491  1.396  0.173  0.285  CDS; GNL1; guanine nucleotide bindi
     H      0.547
NM_006351 SAP0406S00031304   0.124  1.491  1.89  0.052    0.2  CDS; TIMM44; translocase of inner m
     H      0.368
NM_030964 SAP0406S00010753   0.524  1.491  2.279  0.082  0.381  CDS; SPRY4; sprouty homolog 4; Hom
           0.931
AK090459 HSAP0406S00029482   0.94  1.49  1.01  0.386  0.449  CDS; FLJ00380; FLJ00380 protein; H
     H     -0.142
NM_001968 SAP0406S00009057   0.009  1.49  1.202  0.283  -0.516  CDS; EIF4E; eukaryotic translation ini
     H      1.799
NM_005319 SAP0406S00011487   1.695  1.49  1.679  0.175  0.174  CDS; HIST1H1C; H1 histone family, m
     H      0.634
NM_016617 SAP0406S00023648   0.733  1.489  1.504  0.125  -0.159  CDS; Ufm1; ubiquitin-fold modifier 1; H
     H      0.627
NM_153719 SAP0406S00032819   0.464  1.489  1.591  0.368  0.209  CDS; NUP62; nucleoporin 62kDa; Ho
     H      0.937
NM_006191 SAP0406S00022478   0.444  1.488  1.409  0.153  0.179  CDS; PA2G4; proliferation-associated
           0.732
AF277181 HSAP0406S00000777   0.851  1.487  1.673  0.287  0.434  CDS; N/A; PNAS-123; Homo sapiens
     H      0.501
NM_013241 SAP0406S00027660   0.115  1.487  1.67  0.413  0.338  CDS; FHOD1; formin homology 2 dom
     H      0.619
NM_006955 SAP0406S00018164   0.386  1.486  1.225  0.169  0.245  CDS; ZNF11B; zinc finger protein 11b
     H      0.083
NM_015263 SAP0406S00025787   0.154  1.486  1.112  0.202   0.27  CDS; RC3; rabconnectin-3; Homo sap
           0.351
AK074098 HSAP0406S00023320   0.395  1.484  1.604  0.293  0.365  CDS; FLJ00169; FLJ00169 protein; H
     H      1.109
NM_014739 SAP0406S00012842   1.514  1.484  1.738  0.398  0.004  CDS; BCLAF1; BCL2-associated tran
           0.425
BC034282 HSAP0406S00010528   0.372  1.483  1.276  0.127  0.175  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.706
NM_001962 SAP0406S00010349   0.494  1.483  1.963  0.256   0.37  CDS; EFNA5; ephrin-A5; Homo sapie
     H      0.621
NM_014569 SAP0406S00014169   0.289  1.483  1.126  -0.001  0.246  CDS; ZFP95; zinc finger protein 95 ho
           0.397
AY117399 HSAP0406S00009946   0.071  1.482  1.188  0.085  -0.122  CDS; N/A; pelota major; Homo sapien
     H     -0.038
NM_033222 SAP0406S00016322   0.057  1.482  1.053  -0.071   0.22  CDS; PSIP1; PC4 and SFRS1 interac
     H      0.375
NM_133375 SAP0406S00025975   0.155  1.482  0.753  0.186  0.037  CDS; MGC4562; hypothetical protein
     H      0.875
NM_002228 SAP0406S00001366   0.907  1.481  1.995  0.324  0.483  CDS; JUN; v-jun avian sarcoma virus
     H      0.145
NM_004304 SAP0406S00004098   0.052  1.481  0.804  0.257  0.376  CDS; ALK; anaplastic lymphoma kina
     H      0.196
NM_019091 SAP0406S00005440   0.088  1.481  0.436  0.143  0.392  CDS; PLEKHA3; pleckstrin homology
     H      0.471
NM_032047 SAP0406S00008025   0.569  1.481  0.752   0.27  -0.432  CDS; B3GNT5; beta-1,3-N-acetylgluc
     H      0.467
NM_198175 SAP0406S00029595   0.603  1.481  2.045  0.206  -0.266  CDS; NME1; nucleoside-diphosphate
           0.459
BC022001 HSAP0406S00007244   0.695  1.48  1.644  0.066  0.239  CDS; PCNP; PEST-containing nuclea
     H      0.403
NM_001028 SAP0406S00021302   0.706  1.48  0.95  0.007  0.119  CDS; RPS25; ribosomal protein S25;
     H      0.368
NM_018982 SAP0406S00001313   0.222  1.48  1.219  0.299  0.305  CDS; DJ167A19.1; hypothetical prote
           0.274
AK075155 HSAP0406S00015376   0.208  1.479  1.041  0.349  0.329  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.999
NM_012094 SAP0406S00020412   1.216  1.479  1.239  0.296  0.437  CDS; PRDX5; peroxiredoxin 5 precurs
     H      0.192
NM_018081 SAP0406S00028468   0.225  1.479  1.674   0.24  0.084  CDS; FLJ10385; hypothetical protein
     H      0.364
NM_024800 SAP0406S00007597   0.229  1.479  1.535  0.047  0.226  CDS; NEK11; NIMA (never in mitosis
     H      0.186
NM_144617 SAP0406S00032086   0.215  1.479  1.565   0.21  0.331  CDS; HSPB6; heat shock protein, alph
     H      0.398
NM_145241 SAP0406S00017154   0.241  1.479  1.169  0.264  0.232  CDS; WDR31; WD repeat domain 31
           0.375
AB023192 HSAP0406S00006953  -0.029  1.477  0.957  0.324  -0.041  CDS; KIAA0975; KIAA0975 protein; H
           0.761
AF083120 HSAP0406S00020306   0.303  1.477  1.252  0.158  0.008  CDS; CATX-4; unknown; Homo sapie
           0.55
BC001926 HSAP0406S00025673   0.386  1.476  1.284  0.206  0.008  CDS; CKMT1; ubiquitous mitochondri
     H      0.419
NM_004651 SAP0406S00035848  0.214  1.476  0.999  0.041   0.322  CDS; USP11; ubiquitin specific protea
     H      0.212
NM_006606 SAP0406S00033554  0.141  1.476  1.742  0.169   0.245  CDS; RBBP9; retinoblastoma binding
     H      0.391
NM_013438 SAP0406S00016794  0.642  1.476  1.415  0.141   0.209  CDS; UBQLN1; ubiquilin 1 isoform 1;
     H      0.236
NM_001154 SAP0406S00009227  0.193  1.475  0.572  0.306  -0.016  CDS; ANXA5; annexin 5; Homo sapie
     H      0.184
NM_001494 SAP0406S00017885  0.146  1.475  1.163  0.161   0.427  CDS; GDI2; GDP dissociation inhibito
           0.342
AK098798 HSAP0406S00032558  0.525  1.474  1.535  0.547   0.31  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.47
NM_014425 SAP0406S00017027   0.65  1.474  1.574  0.104   0.179  CDS; INVS; inversin isoform a; Homo
     H      0.145
NM_198463 SAP0406S00007063  0.103  1.474  1.463  0.426   0.226  CDS; FLJ42117; FLJ42117 protein; H
     H      0.416
NM_002830 SAP0406S00004986  0.167  1.473  0.859    0.1  -0.099  CDS; PTPN4; protein tyrosine phosph
     H     -0.049
NM_005657 SAP0406S00025664  0.156  1.473  1.288  0.225   0.238  CDS; TP53BP1; tumor protein p53 bin
     H      0.283
NM_018141 SAP0406S00012115   0.74  1.473  1.509  0.121   -0.26  CDS; MRPS10; mitochondrial ribosom
     H      0.197
NM_022116 SAP0406S00013742  0.214  1.473  1.636  0.352   0.396  CDS; FIGNL1; fidgetin-like 1; Homo s
     H      0.886
NM_053024 SAP0406S00007778  0.132  1.473  1.282  0.257   0.065  CDS; PFN2; profilin 2 isoform a; Hom
     H      0.205
NM_017548 SAP0406S00007630  0.446  1.472  0.938  0.004  -0.202  CDS; H41; hypothetical protein H41; H
     H      0.412
NM_006303 SAP0406S00013325  0.367  1.471  1.749  0.129   0.223  CDS; JTV1; JTV1; Homo sapiens JTV
     H      0.404
NM_019044 SAP0406S00004971  0.197  1.471  0.961  0.043   0.28  CDS; FLJ10996; hypothetical protein
     H      0.286
NM_032367 SAP0406S00010188  0.053  1.47  1.156  0.152   0.225  CDS; ZBED3; zinc finger, BED domai
     H      0.784
NM_148887 SAP0406S00029468  0.977  1.47  1.72  0.231  -0.007  CDS; MRPL10; mitochondrial ribosom
           0.421
AK022237 HSAP0406S00001368  0.229  1.469  1.172  0.134   0.357  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.435
NM_018441 SAP0406S00005774  0.029  1.468  1.015  -0.032   0.114  CDS; PECR; peroxisomal trans-2-eno
     H      0.24
NM_018710 SAP0406S00015686  -0.01  1.468  1.176  0.029  -0.143  CDS; DKFZp762O076; hypothetical p
     H      0.708
NM_130837 SAP0406S00008166  0.482  1.468  1.566  0.359   0.378  CDS; OPA1; optic atrophy 1 isoform 8
     H      0.289
NM_002439 SAP0406S00010231  0.081  1.466  1.344  0.007   0.203  CDS; MSH3; mutS homolog 3; Homo
     H      0.594
NM_014014 SAP0406S00004721  0.667  1.466  1.356  0.224   0.272  CDS; ASCC3L1; activating signal coin
           0.171
AK130364 HSAP0406S00008122  0.009  1.465  1.223  0.074  -0.017  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.014
NM_005025 SAP0406S00007916  0.074  1.465  1.326  0.218   -0.05  CDS; SERPINI1; serine (or cysteine) p
           0.432
AK095523 HSAP0406S00021085  0.354  1.464  1.426  0.021  -0.097  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.169
NM_004571 SAP0406S00034524  0.278  1.464  0.847  0.123   0.392  CDS; PKNOX1; PBX/knotted 1 homeo
     H      0.38
NM_004779 SAP0406S00010908  0.335  1.464  1.913  0.197   0.385  CDS; CNOT8; CCR4-NOT transcriptio
     H      0.543
NM_031915 SAP0406S00023771  0.376  1.464  1.317  -0.039   0.174  CDS; SETDB2; CLLL8 protein; Homo
           1.674
BC020169 HSAP0406S00019648  1.906  1.463  1.728  0.319   0.082  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.464
NM_080676 SAP0406S00033519  0.113  1.463  1.139  0.183  -0.014  CDS; C20orf133; chromosome 20 ope
           0.661
BC006487 HSAP0406S00026158  0.573  1.462  1.293  0.013   0.292  CDS; C15orf12; chromosome 15 open
           0.608
BC064144 HSAP0406S00001554   0.55  1.462  0.898  0.233   0.181  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.522
NM_004698 SAP0406S00002164  0.433  1.462  1.541  0.155   0.184  CDS; PRPF3; PRP3 pre-mRNA proce
     H      0.505
NM_152663 SAP0406S00002918  -0.007  1.462  0.85  0.102   0.158  CDS; RALGPS2; Ral GEF with PH do
     H      0.339
NM_003136 SAP0406S00024370  0.584  1.461  1.162  0.226   0.056  CDS; SRP54; signal recognition partic
     H      0.613
NM_012482 SAP0406S00003089  0.237  1.461  1.52  0.119   -0.08  CDS; ZNF281; zinc finger protein 281
           0.483
BC018134 HSAP0406S00027391  0.126  1.46  0.972  -0.006  -0.186  CDS; LOC124411; hypothetical protei
     H      0.167
NM_014734 SAP0406S00024707  0.049  1.46  0.554  0.097  -0.068  CDS; KIAA0247; KIAA0247; Homo sa
     H      0.257
NM_022719 SAP0406S00034725  0.435  1.46  1.805  0.096   0.197  CDS; DGCR14; DiGeorge syndrome c
     H      0.263
NM_172362 SAP0406S00003323  -0.124  1.46  0.376  -0.055   0.159  CDS; KCNH1; potassium voltage-gate
     H      0.662
NM_005648 SAP0406S00015602  0.564  1.459  1.271  0.484  -0.103  CDS; TCEB1; elongin C; Homo sapie
     H      0.827
NM_018024 SAP0406S00015903   0.06  1.459  0.663  0.044   0.153  CDS; FLJ10204; hypothetical protein
     H      0.481
NM_178523 SAP0406S00032937   0.34  1.458  1.025  0.095  -0.304  CDS; ZNF616; zinc finger protein 616
           2.047
BC002649 HSAP0406S00011488  1.291  1.457  1.808    0.1  0.218  CDS; HIST1H1C; H1 histone family, m
     H      0.33
NM_002691 SAP0406S00032845  0.177  1.457  1.708  0.083   0.475  CDS; POLD1; polymerase (DNA direc
     H      0.355
NM_012343 SAP0406S00009930  0.163  1.457  0.808  0.439  -0.171  CDS; NNT; nicotinamide nucleotide tr
     H      0.278
NM_138390 SAP0406S00005776   0.16  1.457  0.916  0.168  -0.026  CDS; LOC92691; hypothetical protein
     H      0.599
NM_006990 SAP0406S00000739  0.396  1.456  1.351  0.012   0.345  CDS; WASF2; WAS protein family, m
     H      0.37
NM_014705 SAP0406S00014429  0.034  1.456  1.158  0.013   0.173  CDS; DOCK4; dedicator of cytokinesis
           0.595
BC019880 HSAP0406S00016644  0.979  1.455  1.131  0.153   0.033  CDS; MGC21881; MGC21881 protein
     H      0.825
NM_001006 SAP0406S00009381  0.897  1.455  1.309   0.031  0.072  CDS; RPS3A; ribosomal protein S3a;
     H      0.373
NM_003414 SAP0406S00027393  0.433  1.455  1.926   0.133  0.049  CDS; ZNF267; zinc finger protein 267
     H      0.613
NM_006024 SAP0406S00013491  0.651  1.455  1.328   0.04  0.207  CDS; TAX1BP1; Tax1 (human T-cell
     H      0.109
NM_006857 SAP0406S00004432  0.239  1.455  1.328   0.077  0.021  CDS; RY1; putative nucleic acid bindin
     H      0.519
NM_032701 SAP0406S00033123  0.517  1.455  2.087   0.352  0.281  CDS; SUV420H2; suppressor of varie
     H      0.924
NM_004323 SAP0406S00016461  0.318  1.453  1.007   0.033  0.281  CDS; BAG1; BCL2-associated athano
     H      0.555
NM_013260 SAP0406S00029978  0.565  1.453  1.201  -0.165  -0.193  CDS; HCNGP; transcriptional regulato
     H      0.564
NM_021103 SAP0406S00004583  0.317  1.453  0.564   0.194  0.358  CDS; TMSB10; thymosin, beta 10; Ho
     H      0.632
NM_018145 SAP0406S00025550  0.128  1.452  1.235   0.032  0.077  CDS; FLJ10579; hypothetical protein
           0.446
BC014452 HSAP0406S00003639  0.509  1.451  1.32  -0.101  -0.208  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.701
D79991 HSAP0406S00017469   0.426  1.451  1.434  -0.054  0.005  CDS; KIAA0169; KIAA0169 protein; H
     H     -0.074
NM_015172 SAP0406S00002838  0.368  1.451  1.349  -0.092  -0.236  CDS; XTP2; HBxAg transactivated pro
           0.347
BC005404 HSAP0406S00033555  0.954  1.45  1.333   0.316  0.419  CDS; SEC23B; SEC23B protein; Hom
           0.191
BC039896 HSAP0406S00017133  -0.057  1.45  0.738  -0.026  0.381  CDS; N/A; Similar to ROD1 regulator
     H      0.137
NM_006814 SAP0406S00033340  0.641  1.45  1.598   0.249  0.272  CDS; PSMF1; proteasome inhibitor su
     H      0.195
NM_025238 SAP0406S00026294  0.292  1.45  1.099   0.217  0.284  CDS; BTBD1; BTB (POZ) domain con
           0.643
BC001926 HSAP0406S00025669  0.388  1.449  1.374   0.092  -0.036  CDS; CKMT1; ubiquitous mitochondri
     H      0.325
NM_001304 SAP0406S00028887  0.021  1.449  0.801   0.25   0.08  CDS; CPD; carboxypeptidase D precu
     H      0.265
NM_016105 SAP0406S00005439  0.099  1.449  1.083   0.332  -0.001  CDS; FKBP7; FK506-binding protein 7
           0.751
BC013608 HSAP0406S00001178   1.11  1.448  1.33   0.25  0.143  CDS; LOC51249; LOC51249 protein;
     H      0.708
NM_002211 SAP0406S00018126  0.574  1.448  1.053   0.111  0.191  CDS; ITGB1; integrin beta 1 isoform 1
     H      0.005
NM_002540 SAP0406S00017439  0.163  1.448  1.648   0.016  0.351  CDS; ODF2; outer dense fiber of sper
           0.225
AK023257 HSAP0406S00013829  0.389  1.447  1.388   0.042  0.024  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.495
D31886 HSAP0406S00005119   0.487  1.447  1.115   0.262  -0.168  CDS; KIAA0066; N/A; Homo sapiens
           0.501
U83115 HSAP0406S00012596   0.187  1.447  1.772   0.081   0.21  CDS; AIM1; non-lens beta gamma-cry
           0.256
BC031228 HSAP0406S00019725  0.381  1.446  1.238   0.129  0.051  CDS; N/A; Similar to LOC119597; Hom
     H      0.86
NM_000958 SAP0406S00009890  0.367  1.446  1.374   0.179  0.104  CDS; PTGER4; prostaglandin E recep
           0.252
BC013655 HSAP0406S00016442  0.225  1.445  1.236   0.076  0.225  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.488
BC042684 HSAP0406S00010952  0.799  1.445  1.188   0.185  -0.305  CDS; FLJ31951; FLJ31951 protein; H
           0.303
BC045598 HSAP0406S00031832   0.17  1.445  0.996   0.08  0.343  CDS; MGC26694; MGC26694 protein
     H      0.451
NM_183353 SAP0406S00036173  0.621  1.445  1.483   0.068  0.279  CDS; RNF12; ring finger protein 12; H
           0.642
AK091742 HSAP0406S00005990  0.532  1.444  1.697   0.148  0.166  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.283
NM_016025 SAP0406S00027065  0.246  1.444  0.935   0.299  0.284  CDS; DREV1; CGI-81 protein; Homo
     H      0.343
NM_018017 SAP0406S00019059  0.347  1.444  1.262   0.528  0.171  CDS; C10orf118; CTCL tumor antigen
     H      0.326
NM_020648 SAP0406S00030387  0.052  1.444  1.263   0.087  0.287  CDS; TWSG1; twisted gastrulation; H
     H      0.266
NM_002692 SAP0406S00024451  0.143  1.443  1.398   0.042    0.2  CDS; POLE2; DNA polymerase epsilo
     H      0.705
NM_013368 SAP0406S00032308  -0.027  1.443  0.821  -0.057  0.331  CDS; SERTAD3; RPA-binding trans-a
     H      0.363
NM_024077 SAP0406S00016854  0.836  1.443  0.556   0.124  0.282  CDS; SECISBP2; SECIS binding prot
           0.205
U18018 HSAP0406S00029315   0.026  1.443  1.834   0.209  0.177  CDS; E1A-F; adenovirus E1A enhanc
           1.089
BC002581 HSAP0406S00013909  0.752  1.442  1.753   0.248   0.33  CDS; DKFZP434A0131; DKFZP434A
     H      0.303
NM_002583 SAP0406S00022762  0.489  1.442  0.445   0.254  0.176  CDS; PAWR; apoptosis response pro
     H      0.38
NM_014138 SAP0406S00036013  0.459  1.442  1.824  -0.517   0.03  CDS; TMEM29; transmembrane prote
     H      0.552
NM_018462 SAP0406S00006286  0.715  1.442  1.45   0.215  0.024  CDS; C3orf10; chromosome 3 open re
     H      0.463
NM_016071 SAP0406S00014685  0.506  1.441  0.737   0.309  0.262  CDS; MRPS33; mitochondrial ribosom
     H      0.092
NM_173822 SAP0406S00005628  0.307  1.441  0.826   0.131  -0.244  CDS; MGC39518; hypothetical protein
     H      0.693
NM_182470 SAP0406S00026054  0.499  1.441  1.51   0.162  0.097  CDS; PKM2; pyruvate kinase 3 isoform
     H      0.189
NM_182586 SAP0406S00003873  0.017  1.441  1.97   0.134  0.194  CDS; FLJ33534; hypothetical protein
     H      0.394
NM_000038 SAP0406S00010373  0.104  1.44  1.014   0.325  0.183  CDS; APC; adenomatosis polyposis c
     H      0.399
NM_024529 SAP0406S00003044  0.237  1.44  0.948   0.21  0.239  CDS; HRPT2; parafibromin; Homo sa
     H      0.948
NM_001731 SAP0406S00022818  0.686  1.439   1.6  0.269  0.138  CDS; BTG1; B-cell translocation prote
           0.544
AB020718 HSAP0406S00000278  0.142  1.438  1.286   0.165  0.173  CDS; KIAA0911; KIAA0911 protein; H
           0.054
BX571745 HSAP0406S00004890  0.254  1.438  1.776   0.204  0.082  CDS; DKFZp686L12109; hypothetical
           0.37
BC002396 HSAP0406S00026818  0.138  1.437  0.932  0.424  0.365  CDS; HMOX2; heme oxygenase (dec
           0.425
BC014919 HSAP0406S00019649  0.217  1.437  1.356   0.08  -0.214  CDS; MGC10850; MGC10850 protein
     H      0.392
NM_182500 SAP0406S00003874  -0.029  1.437  1.953  0.355  0.126  CDS; FLJ25143; hypothetical protein
     H      0.762
NM_005346 SAP0406S00011789  0.946  1.436  1.303  0.497  0.184  CDS; HSPA1B; heat shock 70kDa pro
     H      0.408
NM_013449 SAP0406S00022528  0.116  1.436  0.744  0.159  -0.052  CDS; BAZ2A; bromodomain adjacent
     H      0.657
NM_014345 SAP0406S00012163  0.405  1.436  0.537  -0.063  0.351  CDS; ZNF318; zinc finger protein 318
     H      0.325
NM_018135 SAP0406S00012197  0.401  1.436  1.248   0.04  0.147  CDS; MRPS18A; mitochondrial riboso
     H      0.191
NM_021111 SAP0406S00016584  0.007  1.436  1.572  0.276  0.397  CDS; RECK; RECK protein precursor
     H      1.327
NM_172239 SAP0406S00015655  1.141  1.436  0.837  0.094   0.78  CDS; GOR; exonuclease GOR; Homo
           0.723
U46689 HSAP0406S00028721   0.437  1.436  1.649  0.126  0.486  CDS; ALDH10; aldehyde dehydrogena
           0.246
AJ539425 HSAP0406S00022869  0.094  1.435  1.999  0.031  0.291  CDS; IKIP; IKIP1; Homo sapiens mRN
           0.48
AB014540 HSAP0406S00019670  0.095  1.434  0.861  -0.016  0.015  CDS; KIAA0640; KIAA0640 protein; H
           0.746
AF078847 HSAP0406S00010093   0.79  1.434  1.441  0.199  0.368  CDS; N/A; basic transcription factor 2
           0.461
BC011606 HSAP0406S00033708  0.649  1.434  1.252  0.218  0.429  CDS; AHCY; S-adenosylhomocysteine
     H      0.569
NM_006016 SAP0406S00012625  0.552  1.433  1.129  0.162  0.259  CDS; CD164; CD164 antigen, sialomu
     H     -0.023
NM_014112 SAP0406S00015853  -0.109  1.433  0.633   0.11  -0.168  CDS; TRPS1; zinc finger transcription
     H      0.137
NM_017824 SAP0406S00018690  -0.02  1.433  0.601  0.033  0.174  CDS; RNF153; ring finger protein 153
     H      0.194
NM_025181 SAP0406S00004961   0.22  1.433  0.839   0.29  0.034  CDS; SLC35F5; solute carrier family 3
           0.726
AK095502 HSAP0406S00030572  0.865  1.431  1.517  0.222  0.334  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.513
BX640923 HSAP0406S00003200  0.786  1.431  1.466  0.108  0.228  CDS; DKFZp686B01123; hypothetica
     H      0.287
NM_002740 SAP0406S00007942  0.114  1.43  1.155  0.102  0.218  CDS; PRKCI; protein kinase C, iota; H
     H      0.383
NM_004563 SAP0406S00024264  0.021  1.43  0.685  -0.047  0.356  CDS; PCK2; phosphoenolpyruvate ca
     H      0.49
NM_024056 SAP0406S00022114  0.126  1.43  1.422  0.084  0.184  CDS; MGC5576; hypothetical protein
     H      0.054
NM_024321 SAP0406S00032070   0.22  1.429  1.487  0.434  0.245  CDS; MGC10433; hypothetical protein
           0.152
X98260 HSAP0406S00014356   0.463  1.429  1.271  0.173  -0.252  CDS; mpp11; M-phase phosphoprote
           0.801
BX640636 HSAP0406S00015663  0.604  1.428  1.685  0.954  0.712  CDS; DKFZp779H2259; hypothetical
     H      0.05
NM_013341 SAP0406S00005384  -0.064  1.428  0.877  0.088  -0.32  CDS; PTD004; hypothetical protein PT
     H      0.206
NM_017909 SAP0406S00012978   0.17  1.428  1.168  0.291  0.303  CDS; C6orf96; hypothetical protein FL
     H      0.453
NM_019088 SAP0406S00032255   0.43  1.428  1.326  0.728  0.082  CDS; PD2; hypothetical protein F2314
     H      0.467
NM_020834 SAP0406S00024224  0.493  1.428  1.411  0.105  0.204  CDS; KIAA1443; KIAA1443; Homo sa
     H      0.353
NM_001282 SAP0406S00028983  0.549  1.427  0.875  0.493  -0.075  CDS; AP2B1; adaptor-related protein
     H      2.538
NM_021062 SAP0406S00011485  1.271  1.427  1.606  0.291  -0.294  CDS; HIST1H2BB; H2B histone family
     H      0.32
NM_178837 SAP0406S00033109  -0.063  1.427  0.957   0.08  0.109  CDS; LOC352909; similar to hypothet
           0.627
BX649189 HSAP0406S00006456  0.334  1.426  1.216  0.202  0.213  CDS; DKFZp686A1525; hypothetical p
     H      0.447
NM_002335 SAP0406S00020665  -0.001  1.426  0.559  0.185  0.109  CDS; LRP5; low density lipoprotein re
     H      0.316
NM_017830 SAP0406S00008677  0.349  1.426  1.582  0.502  0.008  CDS; OCIAD1; OCIA domain containi
     H      0.946
NM_031459 SAP0406S00000769  0.883  1.425  1.282  0.137  0.102  CDS; SESN2; sestrin 2; Homo sapien
           0.539
AF035309 HSAP0406S00029764  0.527  1.424  1.412  0.095  -0.01  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens clone 2
     H      0.257
NM_012345 SAP0406S00023712  0.497  1.424  1.725  0.026  0.195  CDS; NUFIP1; nuclear fragile X menta
     H      0.776
NM_000224 SAP0406S00022324  0.592  1.423  0.999  0.206  0.089  CDS; KRT18; keratin 18; Homo sapie
     H      0.037
NM_000747 SAP0406S00028444  0.149  1.423  1.04  0.003  -0.181  CDS; CHRNB1; nicotinic acetylcholine
     H      0.445
NM_002267 SAP0406S00023779  0.224  1.423  1.449  0.118  0.056  CDS; KPNA3; karyopherin alpha 3; Ho
     H      0.27
NM_018046 SAP0406S00010187  0.348  1.423  1.462  0.674  0.337  CDS; VG5Q; angiogenic factor VG5Q
     H      0.381
NM_020870 SAP0406S00009501  0.246  1.423  1.061  0.009  0.459  CDS; SH3MD2; SH3 multiple domains
     H      1.212
NM_172239 SAP0406S00015656  1.119  1.423  0.797  0.261    0.7  CDS; GOR; exonuclease GOR; Homo
     H      0.423
NM_022481 SAP0406S00010742  0.566  1.422  1.153  0.266  0.192  CDS; ARAP3; ARF-GAP, RHO-GAP,
     H      0.909
NM_032168 SAP0406S00005529  0.925  1.422  1.517  -0.022   0.01  CDS; FLJ12519; hypothetical protein
           0.172
AB023147 HSAP0406S00035434  0.087  1.421  1.267  0.275  -0.134  CDS; KIAA0930; KIAA0930 protein; H
           0.105
AB033040 HSAP0406S00009318  0.148  1.421  0.944  0.242  0.135  CDS; KIAA1214; KIAA1214 protein; H
           0.977
BC000587 HSAP0406S00011071  0.933  1.421  1.042  0.506  -0.004  CDS; MGC2198; hypothetical protein
     H      0.764
NM_004992 SAP0406S00036758  0.206  1.421  0.867  0.018  0.283  CDS; MECP2; methyl CpG binding pr
     H      0.268
NM_012399 SAP0406S00034979  0.449  1.421  1.487  0.165  0.052  CDS; PITPNB; phosphatidylinositol tra
     H      0.837
NM_014891 SAP0406S00014157  0.714  1.421  1.133  -0.058  -0.101  CDS; PDAP1; PDGFA associated pro
     H      1.112
NM_014977 SAP0406S00024217  0.841  1.421  1.008  0.125  -0.323  CDS; ACIN1; apoptotic chromatin con
           1.481
BC032596 HSAP0406S00016649  0.083  1.42  0.947  0.441  0.131  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.335
NM_018638 SAP0406S00021917  0.385  1.42  1.356  0.242  0.013  CDS; ETNK1; ethanolamine kinase 1;
     H      0.265
NM_146388 SAP0406S00031384  0.157  1.42  1.491  0.076  0.314  CDS; MRPL4; mitochondrial ribosoma
     H      0.241
NM_000713 SAP0406S00032309  -0.091  1.419  0.711  0.046   0.17  CDS; BLVRB; biliverdin reductase B (
     H      0.475
NM_006246 SAP0406S00024614  0.503  1.419  1.497  0.238  0.278  CDS; PPP2R5E; epsilon isoform of re
     H      0.455
NM_024675 SAP0406S00027117  0.391  1.419  1.435  0.312  0.298  CDS; FLJ21816; hypothetical protein
           0.209
AF251059 HSAP0406S00021795  0.048  1.418  1.215   0.27  0.028  CDS; N/A; kinase domain protein; Hom
           0.247
BC016026 HSAP0406S00009352  0.019  1.418  0.709  0.084  0.167  CDS; LSM6; Sm protein F; Homo sap
           0.214
AK127130 HSAP0406S00018014  -0.046  1.417  0.841  0.191  -0.022  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.782
BC008782 HSAP0406S00016182  0.182  1.417  2.031  0.124  0.365  CDS; NFKBIL2; I-kappa-B-related pro
     H      0.319
NM_018229 SAP0406S00024551  0.166  1.417  1.277  0.288   0.05  CDS; C14orf108; chromosome 14 ope
     H      0.36
NM_032479 SAP0406S00009693  0.545  1.417  0.689  0.353  0.269  CDS; MRPL36; mitochondrial ribosom
           0.42
U83993 HSAP0406S00023242   0.403  1.417  1.015  0.217   0.32  CDS; N/A; P2X4 purinoreceptor; Hum
           0.337
AL834446 HSAP0406S00018013  -0.059  1.416  0.811  0.015  0.023  CDS; DKFZp761J229; hypothetical pr
     H      0.816
NM_016057 SAP0406S00022403  0.891  1.416  1.446  0.191  -0.518  CDS; COPZ1; coatomer protein comp
           0.285
BX537557 HSAP0406S00018857  0.276  1.415  1.537  0.159  0.288  CDS; DKFZp686C1869; hypothetical
     H      0.491
NM_006425 SAP0406S00010969   0.59  1.415  1.312  0.022  -0.138  CDS; SLU7; step II splicing factor SLU
     H      0.405
NM_058179 SAP0406S00016774  0.395  1.415  1.319  0.066  0.407  CDS; PSAT1; phosphoserine aminotr
           0.292
BC039849 HSAP0406S00030933  0.189  1.414  1.514  0.018  0.286  CDS; GPX4; glutathione peroxidase 4
     H      0.859
NM_015994 SAP0406S00024664  0.514  1.414  1.579  0.229  0.153  CDS; ATP6V1D; ATPase, H+ transpo
     H      0.512
NM_199344 SAP0406S00002795   0.18  1.414  0.923  0.807  0.481  CDS; LOC375035; hypothetical protei
           0.169
AK094629 HSAP0406S00013094  0.103  1.413  1.139  0.441   0.08  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.558
NM_006708 SAP0406S00012054  0.308  1.413  1.342  0.467  0.652  CDS; GLO1; glyoxalase I; Homo sapie
     H      0.371
NM_018211 SAP0406S00001412  0.056  1.413  0.766   0.22  0.169  CDS; KIAA1579; hypothetical protein
     H      0.528
NM_032779 SAP0406S00004530  0.274  1.413  1.924  -0.062  0.114  CDS; FLJ14397; hypothetical protein
           0.187
BC004951 HSAP0406S00020590  0.293  1.412  1.279  0.308  0.061  CDS; RBM30; RNA binding motif prot
     H      0.545
NM_003870 SAP0406S00026409  0.187  1.412  1.192  0.055  0.479  CDS; IQGAP1; IQ motif containing GT
           0.704
BC032347 HSAP0406S00015648  0.569  1.411  1.103   0.11  0.238  CDS; N/A; Similar to hypothetical gen
           0.27
BC034618 HSAP0406S00024560  0.211  1.411  0.898   0.77  -0.222  CDS; FLJ31306; FLJ31306 protein; H
     H      0.481
NM_001123 SAP0406S00018536  0.373  1.411  1.166  -0.148  0.432  CDS; ADK; adenosine kinase isoform
     H      0.447
NM_006100 SAP0406S00007207  0.063  1.411  1.097  0.115  0.101  CDS; SIAT10; alpha2,3-sialyltransfera
           0.617
BX640903 HSAP0406S00001491  0.405  1.41  0.968  0.215  -0.173  CDS; DKFZp686C06106; hypothetica
     H      0.998
NM_016410 SAP0406S00016462  0.171  1.41  1.096  0.054  0.139  CDS; SNF7DC2; SNF7 domain conta
           0.588
AB028950 HSAP0406S00016564  0.496  1.409  1.334  0.169  0.381  CDS; KIAA1027; KIAA1027 protein; H
     H      0.366
NM_005875 SAP0406S00006552  0.554  1.409  1.167  0.287  0.322  CDS; GC20; translation factor sui1 ho
           0.047
AK126453 HSAP0406S00026213  0.251  1.408  1.266  0.144  0.078  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.467
BC038596 HSAP0406S00021663  -0.013  1.408  0.589  -0.058  0.298  CDS; CHD4; CHD4 protein; Homo sa
     H      0.233
NM_012224 SAP0406S00009506  0.125  1.408  0.927  0.299  0.006  CDS; NEK1; NIMA (never in mitosis g
     H      0.477
NM_020310 SAP0406S00028244  0.442  1.408  1.101  0.143  0.418  CDS; MNT; MAX binding protein; Hom
     H      0.302
NM_206892 SAP0406S00005704  0.565  1.407  1.519  0.094  -0.15  CDS; MDH1B; malate dehydrogenase
           0.792
AB037808 HSAP0406S00004324  1.012  1.406  1.565  0.124  0.113  CDS; KIAA1387; KIAA1387 protein; H
          -0.034
AF161370 HSAP0406S00013581  -0.137  1.406  1.502  -0.177  -0.169  CDS; N/A; HSPC107; Homo sapiens
           0.486
BC001299 HSAP0406S00020560  0.666  1.406  1.432  0.297  0.318  CDS; YIF1; Yip1 interacting factor hom
          -0.169
BC047620 HSAP0406S00009435  0.037  1.406  1.557  0.352  0.641  CDS; GUCY1B3; guanylate cyclase 1
           0.181
BX248299 HSAP0406S00024211  0.445  1.406  1.298  -0.097  -0.375  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
           0.171
AB006536 HSAP0406S00034513  0.227  1.404  1.524  0.085   0.32  CDS; N/A; h-meichroacidin; Homo sap
     H      0.081
NM_016026 SAP0406S00024674  0.209  1.404  1.207   0.12  -0.144  CDS; RDH11; androgen-regulated sho
     H      0.598
NM_003115 SAP0406S00002736  0.497  1.403  1.142  0.159  0.191  CDS; UAP1; UDP-N-acteylglucosamin
     H      0.177
NM_003161 SAP0406S00029688  0.084  1.403  1.392  0.069  -0.105  CDS; RPS6KB1; ribosomal protein S6
     H      0.526
NM_006979 SAP0406S00011909  0.414  1.403  1.857  0.045  0.217  CDS; SLC39A7; solute carrier family 3
     H     0.434
NM_012434 SAP0406S00012407  0.196  1.403  0.688  0.101   0.431  CDS; SLC17A5; solute carrier family 1
     H     0.358
NM_020706 SAP0406S00034342  0.145  1.403  0.733  -0.013   0.164  CDS; SFRS15; splicing factor, arginin
     H     0.382
NM_031480 SAP0406S00011331  0.738  1.403  1.656  0.062   0.168  CDS; RIOK1; RIO kinase 1 isoform 1;
          0.098
U80739 HSAP0406S00027135   -0.002  1.403  0.982  0.057  -0.184  CDS; CAGH26; CAGH26; Homo sapi
     H     0.991
NM_015702 SAP0406S00005169  1.472  1.402  1.464  0.299  -0.371  CDS; C2orf25; chromosome 2 open re
     H     0.308
NM_032286 SAP0406S00009707  0.466  1.402  1.616  0.136   0.129  CDS; MGC5309; hypothetical protein
     H     0.085
NM_080597 SAP0406S00030506  0.107  1.402  0.687  0.192   0.223  CDS; OSBPL1A; oxysterol-binding pro
     H     0.693
NM_031266 SAP0406S00011152  0.597  1.401  1.565  0.408   0.43  CDS; HNRPAB; heterogeneous nucle
     H     0.203
NM_170692 SAP0406S00002910  0.006  1.401  1.499  0.316   0.247  CDS; RASAL2; RAS protein activator
     H     0.546
NM_178126 SAP0406S00029261  0.369  1.401  1.281  0.155   0.214  CDS; LOC162427; hypothetical protei
          0.814
AF067853 HSAP0406S00035275  0.793   1.4  1.078  0.357   0.172  CDS; ADSL; adenylosuccinate lyase;
          0.659
AY027661 HSAP0406S00018664  0.148   1.4  1.006  0.329  -0.247  CDS; PANK1; pantothenate kinase 1
     H     0.176
NM_003875 SAP0406S00007846  0.189   1.4  0.828  0.162  -0.032  CDS; GMPS; guanine monophosphat
     H     0.368
NM_013398 SAP0406S00032469  0.394   1.4  1.566  0.189   0.234  CDS; ZNF224; zinc finger protein 224
     H     0.236
NM_015051 SAP0406S00017025   0.62   1.4  1.353  0.083   0.273  CDS; TXNDC4; thioredoxin domain co
     H     0.081
NM_173474 SAP0406S00026945  0.136   1.4  0.695   0.04   0.274  CDS; NTAN1; N-terminal Asn amidas
          0.154
AF287012 HSAP0406S00021786  0.266  1.399  1.356  0.018  -0.003  CDS; GEC1; early estrogen-regulated
          0.432
AK124904 HSAP0406S00022842  0.436  1.399  1.339  0.113   0.229  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.28
NM_024641 SAP0406S00012544  0.035  1.399  0.718  0.212   0.393  CDS; MANEA; endo-alpha-mannosida
          0.472
AF161398 HSAP0406S00012870  0.767  1.398  1.001  0.108  -0.109  CDS; N/A; HSPC280; Homo sapiens
           0.35
AL157437 HSAP0406S00016131  0.115  1.398  0.792  -0.075   0.114  CDS; DKFZp434E1512; hypothetical p
     H     0.877
NM_001219 SAP0406S00014537  0.575  1.398  1.344  0.648   0.504  CDS; CALU; calumenin precursor; Ho
     H     0.277
NM_006010 SAP0406S00006882  0.567  1.398  1.611  0.179   0.336  CDS; ARMET; arginine-rich, mutated
          0.537
AF078847 HSAP0406S00010124  0.465  1.397  1.511  0.064   0.203  CDS; N/A; basic transcription factor 2
     H     0.326
NM_012420 SAP0406S00018659  0.153  1.397  0.893  0.345   0.056  CDS; IFIT5; interferon-induced protein
     H     0.171
NM_017610 SAP0406S00025866  0.258  1.397  1.101  0.151  -0.351  CDS; RNF111; ring finger protein 111
     H     0.892
NM_022100 SAP0406S00002886  0.732  1.397  1.968  -0.007   0.031  CDS; MRPS14; mitochondrial ribosom
          0.524
AB037824 HSAP0406S00025582   0.59  1.396  1.177  -0.158   0.035  CDS; KIAA1403; KIAA1403 protein; H
     H     0.307
NM_002871 SAP0406S00003160  0.284  1.395  1.323  0.186   0.056  CDS; RABIF; RAB-interacting factor; H
     H     0.386
NM_007243 SAP0406S00011685  0.039  1.395  0.821  0.099  -0.078  CDS; NRM; nurim (nuclear envelope m
     H     0.625
NM_012257 SAP0406S00014393  0.749  1.395  1.187  0.281   0.349  CDS; HBP1; HMG-box transcription fa
     H     0.071
NM_018373 SAP0406S00024718  0.301  1.395  1.173  0.171  -0.001  CDS; SYNJ2BP; synaptojanin 2 bindin
     H      0.35
NM_181861 SAP0406S00022870  0.288  1.395  1.943  0.099   0.593  CDS; APAF1; apoptotic protease activ
          1.387
AF534825 HSAP0406S00012087  0.128  1.394  0.112  0.208   0.007  CDS; TLT3; TREM-like transcript 3; H
     H     0.299
NM_024514 SAP0406S00019738  0.268  1.394  1.252  0.555   0.346  CDS; CYP2R1; cytochrome P450, fam
          0.274
AK091177 HSAP0406S00012312  0.488  1.393  1.438  0.403   0.247  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.785
NM_001014 SAP0406S00011956  1.028  1.393  1.487   0.09   0.014  CDS; RPS10; ribosomal protein S10;
     H     0.362
NM_194352 SAP0406S00027329  0.281  1.393  1.449  0.343   0.109  CDS; RNF40; ring finger protein 40 iso
     H     1.003
NM_001695 SAP0406S00015799  0.413  1.392  1.146  0.105   0.028  CDS; ATP6V1C1; ATPase, H+ transp
     H     0.507
NM_014517 SAP0406S00006470  0.457  1.392   1.77  0.276   0.446  CDS; UBP1; upstream binding protein
          0.237
X77533 HSAP0406S00006517    0.14  1.392  1.044  0.074   0.523  CDS; N/A; activin type II receptor; H.s
     H     0.678
NM_021029 SAP0406S00036282   0.68  1.391  0.948    0.2  -0.058  CDS; RPL36A; ribosomal protein L36a
          0.185
AK055561 HSAP0406S00029779  0.074  1.39  0.562   0.17  -0.278  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          1.337
AK090418 HSAP0406S00014999  0.942  1.39  0.694  0.072   0.68  CDS; FLJ00326; FLJ00326 protein; H
     H     0.866
NM_021825 SAP0406S00020906  0.804  1.39  1.272  0.096   0.022  CDS; MDS025; hypothetical protein M
     H     0.829
NM_002250 SAP0406S00032447  -0.036  1.389  1.012  -0.48  -0.329  CDS; KCNN4; intermediate conductan
     H     0.766
NM_004593 SAP0406S00008104  0.866  1.388  1.227  0.216   0.215  CDS; SFRS10; splicing factor, arginin
     H     0.485
NM_006763 SAP0406S00003174  0.142  1.388  1.202  0.016   0.128  CDS; BTG2; B-cell translocation gene
     H      0.79
NM_014445 SAP0406S00007785  0.442  1.388  0.955  0.162   0.098  CDS; SERP1; stress-associated endo
          0.086
AK123069 HSAP0406S00022868  0.055  1.387  1.681  0.116   0.197  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.986
NM_006621 SAP0406S00001806  0.231  1.387  1.247  0.165   0.104  CDS; AHCYL1; S-adenosylhomocyste
     H     0.642
NM_032860 SAP0406S00012901   0.64  1.387  0.883  0.251   0.224  CDS; C6orf93; hypothetical protein FL
           0.695
BC044576 HSAP0406S00016739  0.301  1.386  1.069  0.377  0.061  CDS; C9orf77; C9orf77 protein; Homo
     H      0.243
NM_000696 SAP0406S00002758  0.025  1.386  1.006  0.163  -0.27  CDS; ALDH9A1; aldehyde dehydroge
     HSAP0406S00011048
NM_001004348     1.579  0.592  1.386  0.907   0.35  0.722  CDS; FLJ16171; FLJ16171 protein; H
     H      0.034
NM_015463 SAP0406S00004407  -0.038  1.386  1.926  0.046  0.106  CDS; C2orf32; cannabinoid receptor C
           0.307
BC000566 HSAP0406S00035147  0.095  1.385  1.286  0.093  0.033  CDS; RABL4; RAB, member of RAS o
     H      0.356
NM_024602 SAP0406S00001160  0.235  1.384  0.941   0.18  -0.211  CDS; FLJ21156; hypothetical protein
           0.387
BC031057 HSAP0406S00008858  0.564  1.383  1.523  0.799  0.187  CDS; RCHY1; RCHY1 protein; Homo
     H      0.471
NM_013365 SAP0406S00035178  0.331  1.383  1.496  0.521  0.304  CDS; GGA1; golgi associated, gamma
     H      0.357
NM_015511 SAP0406S00033773  0.486  1.383  1.384  0.048  0.148  CDS; C20orf4; chromosome 20 open
     H      0.22
NM_016464 SAP0406S00020251  0.385  1.383  1.025  0.195  0.225  CDS; HSPC196; hypothetical protein H
     H      0.207
NM_006386 SAP0406S00035222  0.374  1.382  1.051  0.209  0.049  CDS; DDX17; DEAD box polypeptide
     H      0.355
NM_006793 SAP0406S00019114  0.398  1.382  1.001  0.101   0.05  CDS; PRDX3; peroxiredoxin 3 isoform
           0.145
AK002014 HSAP0406S00013160  0.196  1.381  0.938  0.824  0.176  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.545
NM_006364 SAP0406S00024408  0.265  1.381  1.231  0.234  0.173  CDS; SEC23A; SEC23-related protein
           0.174
BC001421 HSAP0406S00026959  0.167  1.38  0.499  0.024  0.218  CDS; NDE1; nuclear distribution gene
           0.077
M93415 HSAP0406S00005154   0.321  1.38  1.194  0.203  0.326  CDS; N/A; activin type II receptor; Hum
     H      0.799
NM_000994 SAP0406S00006321  1.307  1.38  1.045   0.25  0.113  CDS; RPL32; ribosomal protein L32; H
     H      0.414
NM_001551 SAP0406S00036107  0.266  1.38  1.127  0.038  0.228  CDS; IGBP1; immunoglobulin binding
     H      0.326
NM_177559 SAP0406S00033331  0.382  1.38  0.575  0.111  0.001  CDS; CSNK2A1; casein kinase II alph
           1.722
AK128308 HSAP0406S00020676  0.479  1.379  0.372  0.129   0.43  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.855
NM_002444 SAP0406S00036088  0.335  1.379  0.486  0.101  0.095  CDS; MSN; moesin; Homo sapiens m
     H      0.481
NM_022821 SAP0406S00001106  0.371  1.379  0.664  0.105  0.105  CDS; ELOVL1; elongation of very long
     H      0.63
NM_182744 SAP0406S00000512  0.174  1.379  0.52  0.142  -0.087  CDS; NBL1; neuroblastoma, suppress
           0.417
AF007157 HSAP0406S00001139  0.232  1.378  1.118  -0.045  0.478  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
     H      0.308
NM_004275 SAP0406S00012107  0.347  1.378  1.091  0.217  0.237  CDS; USP49; TRF-proximal protein; H
     H      0.73
NM_016462 SAP0406S00011364  0.538  1.378  1.265   0.31  0.501  CDS; TMEM14C; transmembrane pro
     H      0.499
NM_022496 SAP0406S00022887   0.33  1.378  1.158  0.137  0.152  CDS; ACTR6; ARP6 actin-related pro
     H      0.308
NM_057174 SAP0406S00019990   0.28  1.378  1.838  0.442  0.248  CDS; PEX16; peroxisomal biogenesis
     HSAP0406S00016606
NM_001001790     0.441  0.775  1.377  1.533  0.399   0.17  CDS; C9orf105; chromosome 9 open
           0.349
BC061910 HSAP0406S00032998  0.416  1.376  1.013  0.228  0.489  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.053
NM_002166 SAP0406S00003832  0.029  1.376  0.914  0.204  -0.139  CDS; ID2; inhibitor of DNA binding 2;
     H      0.206
NM_003025 SAP0406S00031134  0.046  1.376  0.802  0.009  0.286  CDS; SH3GL1; SH3-domain GRB2-lik
     H      0.834
NM_004922 SAP0406S00018513  1.177  1.376  0.814  0.171  0.266  CDS; SEC24C; SEC24-related protein
     H      0.215
NM_006296 SAP0406S00004334  0.272  1.376  0.446  0.373  0.026  CDS; VRK2; vaccinia related kinase 2
           0.765
AY334564 HSAP0406S00002469  1.056  1.375  1.818  0.193  0.199  CDS; N/A; misato; Homo sapiens mis
           0.766
BC011549 HSAP0406S00024466  0.348  1.375  1.113  0.206  0.475  CDS; ATP5S; ATP synthase, H+ trans
     H      0.365
NM_032933 SAP0406S00030483  -0.053  1.375  1.076  0.297   0.54  CDS; MGC11386; hypothetical protein
           0.183
AJ288954 HSAP0406S00011013  -0.004  1.374  0.479  0.321  0.124  CDS; N/A; hypothetical protein; Homo
     H      0.281
NM_002878 SAP0406S00028971  0.028  1.374  0.946  0.191   0.47  CDS; RAD51L3; RAD51-like 3 isoform
     H      0.258
NM_003664 SAP0406S00010195  0.241  1.374  1.235  -0.048  -0.005  CDS; AP3B1; adaptor-related protein
     H      0.497
NM_030907 SAP0406S00000424  0.193  1.374  0.581  0.104  0.199  CDS; MGC10731; hypothetical protein
     H      0.308
NM_181578 SAP0406S00023169  0.157  1.374  1.76  0.246  0.056  CDS; RFC5; replication factor C 5 iso
     H      0.242
NM_198990 SAP0406S00014347  0.198  1.374  0.896  0.226  0.249  CDS; NAPE-PLD; N-acyl-phosphatidy
           0.647
AK125299 HSAP0406S00008615  0.188  1.373  0.517  0.073  0.254  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.098
NM_144563 SAP0406S00004658  0.484  1.373  1.336  0.352  -0.106  CDS; RPIA; ribose 5-phosphate isome
     H     -0.017
NM_007114 SAP0406S00007108  0.674  1.372  1.574  0.167  0.091  CDS; TMF1; TATA element modulato
     H      0.666
NM_138342 SAP0406S00021541  0.179  1.372  1.038  0.058  0.058  CDS; LOC89944; hypothetical protein
     H      0.084
NM_176787 SAP0406S00030733  0.145  1.372  2.047  0.182  0.157  CDS; PIGN; phosphatidylinositol glyca
           0.537
X59960 HSAP0406S00019579   0.111  1.372  0.881  -0.009  0.231  CDS; N/A; sphingomyelin phosphodie
     H      0.52
NM_014285 SAP0406S00017521   0.45  1.371  1.436  0.254  -0.038  CDS; EXOSC2; homolog of Yeast RR
     H      0.054
NM_138432 SAP0406S00023137  0.049  1.371  1.28  0.088  -0.046  CDS; SDSL; serine dehydratase-like;
     H      0.468
NM_177538 SAP0406S00005677  0.426  1.371  1.033  0.631  0.097  CDS; CYP20A1; cytochrome P450, fa
     H      0.175
NM_180989 SAP0406S00023913   0.076  1.371  1.147  0.344  0.379  CDS; ITR; intimal thickness-related re
     H      0.55
NM_198056 SAP0406S00006523  -0.233  1.371  0.185  -0.034  -0.071  CDS; SCN5A; voltage-gated sodium c
           1.118
BC034149 HSAP0406S00020817   0.952  1.37  1.139  0.328  0.294  CDS; RPS3; ribosomal protein S3; Ho
     H      0.451
NM_005935 SAP0406S00008998   0.703  1.37  1.046  0.234  0.294  CDS; MLLT2; myeloid/lymphoid or mix
     H      0.484
NM_015062 SAP0406S00018936   0.391  1.37  1.12  0.306  0.307  CDS; PPRC1; PGC-1 related co-activ
     H      0.274
NM_019891 SAP0406S00003635  -0.014  1.37  0.868  0.127  0.111  CDS; ERO1LB; endoplasmic reticulum
     H      0.525
NM_199040 SAP0406S00022822   0.259  1.37  1.245  0.189  -0.007  CDS; NUDT4; nudix (nucleoside dipho
           0.335
AF447874 HSAP0406S00001777   0.011  1.369  1.399  0.077  0.085  CDS; FP3214; unknown; Homo sapie
           0.865
BC065722 HSAP0406S00018237   1.04  1.369  1.521  0.128  0.363  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.265
NM_020186 SAP0406S00014125   0.571  1.369  1.685  0.443   0.22  CDS; ACN9; ACN9 homolog; Homo s
           0.338
AL832622 HSAP0406S00002078   0.254  1.368  1.288  0.262  0.365  CDS; DKFZp451B1418; hypothetical p
     H      0.699
NM_003682 SAP0406S00020032   0.493  1.368  0.921  0.037  0.035  CDS; MADD; MAP-kinase activating d
     H      0.695
NM_014018 SAP0406S00015625   0.329  1.368  1.127  0.135  -0.003  CDS; MRPS28; mitochondrial ribosom
     H      0.352
NM_144709 SAP0406S00004340   0.472  1.368  0.945  -0.176  -0.26  CDS; FLJ32312; hypothetical protein
     H      1.194
NM_001675 SAP0406S00035264   1.318  1.367  1.143  0.184  0.264  CDS; ATF4; activating transcription fa
           0.065
BC003066 HSAP0406S00007245  -0.134  1.365  0.559  0.339  -0.255  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.148
NM_007038 SAP0406S00034291   0.066  1.365  1.154  0.198  0.087  CDS; ADAMTS5; a disintegrin and me
           0.447
BC011596 HSAP0406S00014604   0.199  1.364  1.494  0.231  0.467  CDS; CHCHD3; coiled-coil-helix-coile
     H      0.308
NM_012087 SAP0406S00017577   0.459  1.364  1.323  0.435  0.432  CDS; GTF3C5; general transcription f
     H      0.376
NM_014030 SAP0406S00028867   0.091  1.364  0.699  0.232  0.176  CDS; GIT1; G protein-coupled recepto
           0.251
AK075420 HSAP0406S00021038   0.189  1.363  0.609   0.15  0.138  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.438
BC028049 HSAP0406S00018504   0.218  1.363  0.624  -0.008  -0.342  CDS; PPP3CB; protein phosphatase 3
     H      0.216
NM_015595 SAP0406S00007827   -0.09  1.363  1.063  0.123  0.201  CDS; SGEF; DKFZP434D146 protein
     H      0.824
NM_024814 SAP0406S00014403   0.331  1.363  1.38  0.069  -0.035  CDS; CBLL1; Cas-Br-M (murine) ecot
     H      0.834
NM_032982 SAP0406S00014735   0.222  1.363  1.642  -0.043  0.323  CDS; CASP2; caspase 2 isoform 1 pr
     H      0.323
NM_002748 SAP0406S00025795   0.206  1.361  0.961  0.347  -0.016  CDS; MAPK6; mitogen-activated prote
     H      0.628
NM_017437 SAP0406S00024990   0.351  1.361  0.83  0.114  0.236  CDS; CPSF2; cleavage and polyaden
     H     -0.057
NM_032427 SAP0406S00021016   0.193  1.361  1.196  0.024  -0.105  CDS; MAML2; mastermind-like 2; Hom
           0.338
AF151896 HSAP0406S00029633   0.546  1.36  1.776  0.338  -0.019  CDS; N/A; CGI-138 protein; Homo sa
     H      0.407
NM_018428 SAP0406S00028918   0.49  1.36  1.688  0.092  0.038  CDS; HCA66; hepatocellular carcinom
           0.426
X52221 HSAP0406S00032546    0.086  1.36  0.952  0.246  -0.281  CDS; N/A; ercc2 gene product; H.sap
           0.903
AK124496 HSAP0406S00015011   0.963  1.359  0.733  0.197   0.79  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.423
NM_024762 SAP0406S00033243   0.603  1.358  1.505  0.205  0.055  CDS; ZNF552; zinc finger protein 552
     H      0.646
NM_153810 SAP0406S00019104   0.367  1.358  1.382  0.152   0.26  CDS; C10orf46; chromosome 10 open
     H      0.151
NM_002449 SAP0406S00011047   0.09  1.357  1.215  -0.06  -0.337  CDS; MSX2; msh homeo box homolo
     H      0.558
NM_012160 SAP0406S00012557  -0.033  1.357  0.786  0.362  -0.102  CDS; FBXL4; F-box and leucine-rich r
     H      -0.17
NM_022905 SAP0406S00026464   0.321  1.357  0.932  0.211  -0.381  CDS; FLJ12572; hypothetical protein
     H      0.352
NM_020850 SAP0406S00027693   0.428  1.356  1.655  0.129  0.168  CDS; RANBP10; RAN binding protein
           1.289
AF495523 HSAP0406S00015657   1.101  1.355  0.836  0.181  0.752  CDS; N/A; exonuclease GOR; Homo
     H      0.477
NM_004162 SAP0406S00006399   0.525  1.355  1.176  0.014  0.302  CDS; RAB5A; RAB5A, member RAS
     H      0.18
NM_004346 SAP0406S00009580   0.15  1.355  1.199  -0.048  0.149  CDS; CASP3; caspase 3 preproprotei
     H      0.359
NM_004863 SAP0406S00024874   0.112  1.355  0.929  0.385  -0.047  CDS; SPTLC2; serine palmitoyltransfe
     H      0.28
NM_207495 SAP0406S00011273   0.383  1.355  1.373  0.276  0.135  CDS; DKFZp686I15217; hypothetical
     H       0.5
NM_001424 SAP0406S00026875   0.015  1.354  1.341   0.03  0.312  CDS; EMP2; epithelial membrane pro
     H      0.83
NM_017426 SAP0406S00008878   0.298  1.354  1.084  0.071  0.218  CDS; NUP54; nucleoporin 54kDa; Ho
     H      0.356
NM_144692 SAP0406S00032089   0.239  1.353  1.315   0.28  0.199  CDS; LOC148137; hypothetical protei
           0.075
AB037794 HSAP0406S00018642  -0.012  1.352  1.053  -0.053  -0.232  CDS; KIAA1373; KIAA1373 protein; H
     H      0.486
NM_001173 SAP0406S00024357   0.265  1.351  1.048  0.331  0.301  CDS; ARHGAP5; Rho GTPase activa
     H      0.289
NM_002868 SAP0406S00022468   0.401  1.351  1.301  0.212  0.202  CDS; RAB5B; RAB5B, member RAS
     H      0.51
NM_032351 SAP0406S00029056   0.353  1.35  1.385  0.194  0.332  CDS; MRPL45; mitochondrial ribosom
           0.109
AK097772 HSAP0406S00011024   0.03  1.349  0.775  0.043  -0.078  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.057
NM_002954 SAP0406S00004313   0.885  1.349  1.104   0.21  0.079  CDS; RPS27A; ubiquitin and ribosoma
     H      0.151
NM_003968 SAP0406S00007110  0.105  1.349  0.477  0.183  -0.097  CDS; UBE1C; ubiquitin-activating enz
           0.687
AF078847 HSAP0406S00010109  0.405  1.348  1.431  0.118  0.205  CDS; N/A; basic transcription factor 2
     H      0.198
NM_002037 SAP0406S00012670  -0.008  1.348  0.799   0.01  0.075  CDS; FYN; protein-tyrosine kinase fyn
     H      0.316
NM_004515 SAP0406S00002328   0.45  1.348  1.185  0.165  -0.373  CDS; ILF2; interleukin enhancer bindi
     H      0.381
NM_004887 SAP0406S00010557  -0.026  1.348  1.636  0.059  -0.026  CDS; CXCL14; small inducible cytokin
           0.463
BC034579 HSAP0406S00037186  0.574  1.347  1.104  0.357    0  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.495
BC053622 HSAP0406S00016720  0.255  1.347  0.424  -0.029  0.089  CDS; PTAR1; PTAR1 protein; Homo s
          -0.355
BX640908 HSAP0406S00007919  -0.118  1.347  1.375   0.13  -0.382  CDS; DKFZp686J18113; hypothetical
     H      0.576
NM_000574 SAP0406S00003278    0.5  1.347  1.223  0.329  0.118  CDS; DAF; decay accelerating factor
     H      0.492
NM_003574 SAP0406S00030396  0.169  1.346  1.349  0.147   0.11  CDS; VAPA; vesicle-associated mem
     H      0.277
NM_015252 SAP0406S00004361  0.288  1.346  0.604  -0.156  0.588  CDS; EHBP1; EH domain binding pro
     H      0.402
NM_016565 SAP0406S00020773  0.343  1.346  1.141  0.147  0.248  CDS; E2IG2; E2IG2 protein; Homo sa
     H      0.001
NM_152636 SAP0406S00019861  0.105  1.346  1.01   0.14  -0.32  CDS; FLJ33979; hypothetical protein
     H      0.05
NM_207376 SAP0406S00022970  -0.036  1.346  0.417  0.266  0.228  CDS; LOC387882; hypothetical protei
     H      0.188
NM_002811 SAP0406S00027863  0.334  1.345  1.316  0.286  0.086  CDS; PSMD7; proteasome 26S non-A
     H      0.405
NM_020831 SAP0406S00035279    0.3  1.345  1.046  0.392  0.153  CDS; MKL1; megakaryoblastic leukem
     H      0.694
NM_033229 SAP0406S00011647  0.048  1.344  0.497   0.08  -0.05  CDS; TRIM15; tripartite motif protein 1
           0.373
AK022878 HSAP0406S00024187  0.127  1.343  1.001  0.084  -0.188  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.59
BC013873 HSAP0406S00036700  0.041  1.343  1.203  0.031  0.053  CDS; CETN2; caltractin; Homo sapien
           0.339
BC052282 HSAP0406S00004048  0.349  1.343  1.411  0.103  0.135  CDS; ZNF513; zinc finger protein 513
           0.367
AF318333 HSAP0406S00007959  0.445  1.342  1.003  0.222   0.25  CDS; pp13439; unknown; Homo sapie
           0.246
BC022324 HSAP0406S00005327  0.154  1.341  1.241  0.039  0.064  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.102
NM_017735 SAP0406S00004123   0.25  1.341  0.931  0.214  -0.157  CDS; FLJ20272; hypothetical protein
     H      0.695
NM_033413 SAP0406S00029470  0.894  1.341  1.373  0.072  0.412  CDS; MGC16309; hypothetical gene M
     H      0.195
NM_203406 SAP0406S00010264  0.151  1.341  1.178  0.127  -0.105  CDS; LOC153364; similar to metallo-b
     H      0.687
NM_001568 SAP0406S00015835  0.646   1.34  1.243  0.116  -0.232  CDS; EIF3S6; murine mammary tumo
     H      0.569
NM_006823 SAP0406S00015620    0.1  1.34  0.755  0.085  0.186  CDS; PKIA; cAMP-dependent protein
     H      0.069
NM_018650 SAP0406S00003398  0.112   1.34  0.712  0.071  0.238  CDS; MARK1; MAP/microtubule affini
     H      0.704
NM_153750 SAP0406S00034251  0.173   1.34  0.683  0.196  -0.024  CDS; C21orf81; chromosome 21 open
           0.236
BC048331 HSAP0406S00012137  0.498  1.339  0.907  0.193  -0.145  CDS; PEX6; peroxisomal biogenesis f
     H      0.089
NM_007007 SAP0406S00022693  0.203  1.339  0.764  0.067  -0.101  CDS; CPSF6; cleavage and polyaden
     H      0.296
NM_017644 SAP0406S00008032  0.255  1.339  1.19  0.268  0.369  CDS; DRE1; DRE1 protein; Homo sap
     H      0.17
NM_032892 SAP0406S00025685  0.044  1.339  2.079  0.041  0.393  CDS; MGC14161; hypothetical protein
           0.598
BC019880 HSAP0406S00016672  0.704  1.338  1.035  0.013  -0.094  CDS; MGC21881; MGC21881 protein
     H      0.614
NM_000906 SAP0406S00002329  0.046  1.338  1.008  -0.02  -0.15  CDS; NPR1; natriuretic peptide recep
     H      0.493
NM_002633 SAP0406S00001404  0.263  1.337  1.118  0.078  0.012  CDS; PGM1; phosphoglucomutase 1;
     H      0.59
NM_003170 SAP0406S00028814  0.305  1.337  1.179  0.368  0.061  CDS; SUPT6H; suppressor of Ty 6 ho
     H      0.691
NM_016500 SAP0406S00036181  0.592  1.337  1.103  0.187  0.128  CDS; CXorf26; chromosome X open r
     H      0.117
NM_022787 SAP0406S00000282  0.318  1.337  1.495  0.048  0.418  CDS; NMNAT1; nicotinamide nucleoti
     H      0.44
NM_031287 SAP0406S00012905  0.832  1.337  1.521  0.106  -0.161  CDS; SF3B5; SF3b10; Homo sapiens
     H      0.958
NM_018691 SAP0406S00010890  1.177  1.335  0.888   0.07  0.095  CDS; C5orf3; chromosome 5 open re
     H      1.353
NM_184244 SAP0406S00033761  1.595  1.335  0.869  0.138  0.173  CDS; RNPC2; RNA-binding region co
     H      0.229
NM_148909 SAP0406S00001258  0.119  1.334  0.992   0.34  -0.189  CDS; OSBPL9; oxysterol-binding prot
     H     -0.162
NM_207322 SAP0406S00025892    0.2  1.334  1.411  0.257  -0.014  CDS; LOC145741; hypothetical LOC1
     H      0.484
NM_016618 SAP0406S00004649  0.521  1.333  0.757  0.148  0.104  CDS; LOC51315; hypothetical protein
     H      0.966
NM_021079 SAP0406S00029387  0.885  1.333  1.649  0.133  -0.078  CDS; NMT1; N-myristoyltransferase 1
           0.431
D86979 HSAP0406S00008246   0.275  1.332  1.406   0.16  0.207  CDS; KIAA0226; KIAA0226 protein; H
     H      0.274
NM_001478 SAP0406S00022586  0.078  1.332  1.012  0.172  0.186  CDS; GALGT; UDP-N-acetyl-alpha-D-
     H      0.452
NM_017890 SAP0406S00015767  0.301  1.332  0.554  0.139  -0.071  CDS; COH1; Cohen syndrome 1 prote
           0.306
BC031288 HSAP0406S00014212  -0.011  1.331  1.062  0.166  -0.041  CDS; LOC255374; LOC255374 protei
           0.836
BC065533 HSAP0406S00006763  0.303  1.331  0.432  0.117  0.028  CDS; IHPK2; IHPK2 protein; Homo sa
           0.348
AB011175 HSAP0406S00023864  0.107   1.33  1.01  0.171  0.276  CDS; KIAA0603; KIAA0603 protein; H
           0.389
AF257175 HSAP0406S00011304   0.192  1.33  0.925  0.326   0.162  CDS; HCA64; hepatocellular carcinom
     H       0.2
NM_002894 SAP0406S00030477   0.178  1.33  1.046  0.214  -0.087  CDS; RBBP8; retinoblastoma binding
     H      0.483
NM_006496 SAP0406S00001790   0.738  1.33  1.58  0.093   0.124  CDS; GNAI3; guanine nucleotide bind
     H      0.231
NM_015888 SAP0406S00001370   0.102  1.33  0.912  0.061   0.223  CDS; HOOK1; hook homolog 1; Homo
           0.284
AB051232 HSAP0406S00001679  -0.006  1.329  0.445  0.393   0.04  CDS; PTBLP; PTB-like protein L; Hom
           0.122
AK129982 HSAP0406S00015077   0.116  1.328  1.157  -0.032   0.339  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.037
NM_032878 SAP0406S00032108   0.162  1.328  1.208  -0.098   0.461  CDS; MGC15677; hypothetical protein
     H      0.597
NM_033505 SAP0406S00003993   0.502  1.328  0.886  0.025   0.218  CDS; SELI; selenoprotein I; Homo sap
           0.449
AB023188 HSAP0406S00005705   0.448  1.327  1.174  0.342  -0.263  CDS; KIAA0971; KIAA0971 protein; H
           0.469
AY358399 HSAP0406S00024198   0.297  1.327  0.838  0.045   0.314  CDS; N/A; LRP10; Homo sapiens clon
     H      0.348
NM_000271 SAP0406S00030487   0.125  1.327  1.123  0.124   0.199  CDS; NPC1; Niemann-Pick disease, t
     H      0.914
NM_019610 SAP0406S00001599   0.135  1.327  1.48  0.101   0.185  CDS; KAT3; kynurenine aminotransfe
     H      0.459
NM_145803 SAP0406S00019942   0.538  1.327  1.406  0.053   0.162  CDS; TRAF6; TNF receptor-associate
     H      0.739
NM_000629 SAP0406S00034371   0.381  1.326  1.053  0.295   0.242  CDS; IFNAR1; interferon-alpha recep
     H      0.382
NM_173555 SAP0406S00018432   0.156  1.326  0.738   0.21   0.378  CDS; TYSND1; trypsin domain contai
           0.569
BX248072 HSAP0406S00024599   0.574  1.324  1.308  0.153   0.325  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
     H      0.415
NM_000318 SAP0406S00015619   0.27  1.324  0.722  0.693   0.072  CDS; PXMP3; peroxisomal membran
     H      0.176
NM_006066 SAP0406S00001172   0.53  1.324  1.677  0.479   0.173  CDS; AKR1A1; aldo-keto reductase fa
     H      0.426
NM_015338 SAP0406S00033661   0.186  1.324  0.871  -0.085   0.16  CDS; ASXL1; additional sex combs lik
     H      0.742
NM_022070 SAP0406S00029694   0.385  1.324  1.249  0.162   0.185  CDS; ABC1; amplified in breast cance
     H      0.89
NM_133433 SAP0406S00009853   0.098  1.324  1.074  0.086   0.23  CDS; NIPBL; delangin isoform A; Hom
           1.746
AK090418 HSAP0406S00014995   1.01  1.323  0.855  0.208   0.765  CDS; FLJ00326; FLJ00326 protein; H
     H      0.518
NM_018686 SAP0406S00021911   0.093  1.323  0.558  0.138   0.192  CDS; CMAS; cytidine 5'-monophosph
     H      0.607
NM_001609 SAP0406S00019159   0.233  1.322  1.325  -0.082   0.262  CDS; ACADSB; acyl-Coenzyme A deh
           0.309
BC016967 HSAP0406S00025541   0.272  1.321  1.574  0.147   0.102  CDS; C18B11; C18B11 protein; Homo
           1.059
D38502 HSAP0406S00013941    1.087  1.321  1.266   0.15   0.332  CDS; PMS4; N/A; Homo sapiens PMS
     H      0.354
NM_003239 SAP0406S00024837  -0.021  1.321  0.959  0.215  -0.011  CDS; TGFB3; transforming growth fac
     H      1.347
NM_013376 SAP0406S00032307   0.966  1.32  1.418  0.211   0.045  CDS; SERTAD1; SERTA domain con
     H      0.601
NM_145206 SAP0406S00019034   0.299  1.32  1.386  0.353   0.237  CDS; VTI1A; SNARE Vti1a-beta prote
     H      0.441
NM_152828 SAP0406S00012616   0.525  1.32  1.182  0.216   0.251  CDS; SNX3; sorting nexin 3 isoform c
     H      0.603
NM_178538 SAP0406S00023268   0.17  1.32  1.331  0.061  -0.027  CDS; LOC338799; hypothetical protei
     H      0.161
NM_016494 SAP0406S00004600   0.281  1.319  1.176  0.157   0.278  CDS; LOC51255; hypothetical protein
     H      0.449
NM_022173 SAP0406S00004442   0.582  1.319  1.583   0.12   0.23  CDS; TIA1; TIA1 protein isoform 2; Ho
     H      0.297
NM_005258 SAP0406S00025551   0.098  1.318  1.817    0.3   0.44  CDS; GCHFR; GTP cyclohydrolase I f
     H     -0.011
NM_005796 SAP0406S00027700   0.081  1.318  1.17  -0.035   0.339  CDS; NUTF2; nuclear transport factor
     H      0.255
NM_032574 SAP0406S00004114   0.471  1.318  0.873  0.282  -0.358  CDS; LOC84661; dpy-30-like protein;
     H      0.624
NM_005736 SAP0406S00018956   0.212  1.317  1.099  0.225   0.362  CDS; ACTR1A; ARP1 actin-related pr
     HSAP0406S00031634
NM_001004713     1.453   0.409  1.316  0.391   0.25   0.606  CDS; OR1I1; olfactory receptor, family
     H      0.434
NM_004239 SAP0406S00024984   1.111  1.316  1.929  0.386   0.056  CDS; TRIP11; thyroid hormone recep
     H      0.14
NM_005701 SAP0406S00026157   0.297  1.316  1.048  0.206   0.061  CDS; RNUT1; RNA, U transporter 1; H
           0.436
BC050350 HSAP0406S00007853   0.526  1.315  1.287   0.16    0.1  CDS; DKFZP434J214; DKFZP434J21
     H      0.393
NM_000179 SAP0406S00004270   0.072  1.315  0.602  0.326   0.142  CDS; MSH6; mutS homolog 6; Homo
     H      0.177
NM_002370 SAP0406S00001301   0.484  1.314  1.701  0.069   0.101  CDS; MAGOH; mago-nashi homolog;
     H      0.472
NM_005791 SAP0406S00004466   0.223  1.314  0.844   0.13  -0.054  CDS; MPHOSPH10; M-phase phosph
     H      0.365
NM_020933 SAP0406S00031346   0.558  1.314  1.259   0.15   0.259  CDS; ZNF317; zinc finger protein 317
     H      0.857
NM_021211 SAP0406S00019693   0.744  1.314  1.475  0.207   0.002  CDS; LOC58486; Buster1 transposas
     H      0.664
NM_181336 SAP0406S00011948   0.251  1.314  0.451  -0.062   0.412  CDS; LEMD2; LEM domain containing
     HSAP0406S00005398
NM_001002256     0.342   0.255  1.313  1.219  0.404  -0.016  CDS; ATP5G3; ATP synthase, H+ tra
     H      0.063
NM_013957 SAP0406S00015314   0.042  1.313  0.77  0.147  -0.026  CDS; NRG1; neuregulin 1 isoform HR
     H      0.533
NM_018364 SAP0406S00001898   0.146  1.312  1.005  0.222   0.213  CDS; RSBN1; round spermatid basic
     H      0.265
NM_012474 SAP0406S00002762   0.011  1.311  0.959  0.085   0.058  CDS; UCK2; uridine-cytidine kinase 2
     H      0.405
NM_013433 SAP0406S00031527   0.285  1.311  1.472  0.261   0.214  CDS; TNPO2; transportin 2 (importin
     H      0.666
NM_018264 SAP0406S00013826  0.814  1.311  1.682  0.433  -0.152  CDS; FLJ10900; hypothetical protein
     H      0.23
NM_133636 SAP0406S00008968   0.63  1.311  1.315  0.221  -0.179  CDS; HEL308; DNA helicase HEL308
     H      0.559
NM_015532 SAP0406S00025852  0.283   1.31  1.402  0.053  0.245  CDS; GRINL1A; glutamate receptor, i
           1.226
AK128042 HSAP0406S00003799  0.323  1.309  0.529  0.011  0.601  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.481
AL050388 HSAP0406S00013071  1.038  1.309  0.858  -0.019  0.356  CDS; DKFZp564M2422; hypothetical
     H      0.161
NM_002270 SAP0406S00010146  0.205  1.309  0.792  0.405  0.153  CDS; TNPO1; transportin 1; Homo sa
     H      0.568
NM_005479 SAP0406S00018802  0.038  1.309   0.85  0.132  0.168  CDS; FRAT1; GSK-3 binding protein F
     H      1.548
NM_013939 SAP0406S00031661    0.4  1.309  0.713  0.156  0.512  CDS; OR10H2; olfactory receptor, fam
     H      0.457
NM_016027 SAP0406S00015581  0.243  1.309  1.281  0.506   0.67  CDS; LACTB2; lactamase, beta 2; Ho
     H      0.365
NM_030809 SAP0406S00022250  0.225  1.309  0.769  0.356  0.248  CDS; C12orf22; TGF-beta induced ap
     H      0.089
NM_138699 SAP0406S00008412  0.236  1.309  0.987   0.39  0.164  CDS; LOC93622; hypothetical protein
           0.158
BC000711 HSAP0406S00021155  0.616  1.308  1.127  -0.051  -0.085  CDS; TIMM8B; TIMM8B protein; Hom
     H      0.123
NM_005433 SAP0406S00030330  0.438  1.308  0.943  -0.101  0.099  CDS; YES1; viral oncogene yes-1 hom
     H      0.509
NM_018571 SAP0406S00005640   0.12  1.307  0.944  0.068  -0.014  CDS; ALS2CR2; amyotrophic lateral s
     H      1.025
NM_178547 SAP0406S00000865  0.444  1.307  1.397  0.281  0.475  CDS; ARCH; archease; Homo sapien
           0.258
AK096849 HSAP0406S00032403  0.208  1.306  1.351   0.21  0.273  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.577
AK130546 HSAP0406S00016532  0.359  1.306  1.186  0.082  -0.208  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.925
NM_006471 SAP0406S00030350  1.059  1.306  1.219  0.125  0.363  CDS; MRCL3; myosin regulatory light
           0.68
AK122865 HSAP0406S00029610  0.787  1.305  1.473  0.197  0.175  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.274
NM_019112 SAP0406S00030924  0.025  1.305   1.35  0.217  0.002  CDS; ABCA7; ATP-binding cassette, s
           0.121
AL161991 HSAP0406S00009992  0.085  1.304  1.161  0.138  0.094  CDS; DKFZp761C169; hypothetical p
           0.26
BC034236 HSAP0406S00031886  0.193  1.304  1.135  0.221  0.265  CDS; MGC39821; MGC39821 protein
     H      0.54
NM_017567 SAP0406S00004464  0.827  1.304  1.387  0.414  0.375  CDS; NAGK; N-Acetylglucosamine kin
     H      0.469
NM_005213 SAP0406S00007420  0.416  1.303  1.252  0.123  -0.483  CDS; CSTA; cystatin A; Homo sapien
     H      1.111
NM_172239 SAP0406S00015654  1.078  1.303  0.864  -0.305  0.642  CDS; GOR; exonuclease GOR; Homo
           0.609
AB020699 HSAP0406S00031852  0.683  1.302  1.225  0.172  0.274  CDS; KIAA0892; KIAA0892 protein; H
          -0.415
AF116672 HSAP0406S00015700  0.132  1.302   1.43  0.064  -0.536  CDS; N/A; PRO1905; Homo sapiens P
           0.303
BC007983 HSAP0406S00015071  0.118  1.302  1.406  -0.011  0.475  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.462
BC033643 HSAP0406S00024985  0.946  1.302  1.672  0.203  0.038  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.565
NM_206994 SAP0406S00002058  0.445  1.302  1.244  -0.056  0.207  CDS; GNRHR2; gonadotropin-releasin
     H      0.419
NM_002496 SAP0406S00020650  0.215  1.301  1.109  0.204  0.241  CDS; NDUFS8; NADH dehydrogenas
           0.143
BC050346 HSAP0406S00023333  0.358    1.3  1.428  -0.001  -0.041  CDS; SET8; SET8 protein; Homo sap
     H      0.127
NM_005851 SAP0406S00020636  0.131    1.3  1.758  0.109  0.277  CDS; DOC-1R; tumor suppressor dele
           1.756
AK090418 HSAP0406S00014998   0.89  1.299  0.678  -0.038  0.523  CDS; FLJ00326; FLJ00326 protein; H
     H      0.372
NM_006207 SAP0406S00015108  0.048  1.299  1.237   0.15  0.248  CDS; PDGFRL; platelet-derived growt
     H      0.528
NM_018427 SAP0406S00026947  0.756  1.298  1.384  0.127  0.191  CDS; RRN3; RRN3 RNA polymerase
     H      0.323
NM_003291 SAP0406S00023975  0.406  1.297  1.225  0.117  -0.085  CDS; TPP2; tripeptidyl peptidase II; H
     H      0.371
NM_016231 SAP0406S00028777  0.057  1.297  0.849  0.205   0.46  CDS; NLK; nemo like kinase; Homo s
          -0.159
BX640784 HSAP0406S00022121  0.232  1.296  1.121  0.109  0.073  CDS; DKFZp686L1432; hypothetical p
     H     -0.036
NM_003929 SAP0406S00003238  0.052  1.296  0.961  -0.243  0.081  CDS; RAB7L1; RAB7, member RAS o
     H      0.524
NM_021038 SAP0406S00007821  -0.095  1.296  1.173  0.151  -0.27  CDS; MBNL1; muscleblind-like 1 isofo
     H      0.609
NM_199133 SAP0406S00009730  0.246  1.295  0.768  0.085  0.338  CDS; LOC134145; hypothetical protei
           0.494
BC025767 HSAP0406S00016059  0.249  1.294  1.012  0.132  0.167  CDS; RHPN1; RHPN1 protein; Homo
           0.133
BC029424 HSAP0406S00009961  0.355  1.294  1.026  0.167  -0.415  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.576
NM_001382 SAP0406S00021310  0.871  1.294   1.51  0.304  -0.125  CDS; DPAGT1; UDP-N-acetylglucosa
     H      0.339
NM_173539 SAP0406S00014951   0.14  1.294  1.213  0.275  0.098  CDS; ZNF596; zinc finger protein 596
     H      0.138
NM_199249 SAP0406S00032861  0.369  1.294  1.732  0.294  0.131  CDS; MGC13170; multidrug resistanc
           0.446
AK027742 HSAP0406S00028458  0.493  1.292  1.186  0.098  0.406  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.538
NM_176792 SAP0406S00018895  0.301  1.292  0.881  0.371  -0.079  CDS; MRPL43; mitochondrial ribosom
     H      0.784
NM_003651 SAP0406S00021796  0.381  1.291  0.717  0.147  0.135  CDS; CSDA; cold shock domain prote
     H      0.395
NM_002417 SAP0406S00019221  0.048   1.29  1.021  0.058  0.507  CDS; MKI67; antigen identified by mo
     H      0.507
NM_032324 SAP0406S00003599  0.545   1.29  1.273  0.282  0.342  CDS; MGC13186; hypothetical protein
           0.396
BC033221 HSAP0406S00018220  0.151  1.289  1.447  0.217   0.342  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.279
NM_007065 SAP0406S00031401  0.374  1.289  1.397  0.278   0.538  CDS; CDC37; CDC37 homolog; Hom
     H      0.581
NM_014225 SAP0406S00032939   0.42  1.289  1.182  0.266   0.207  CDS; PPP2R1A; alpha isoform of reg
     H      0.191
NM_017651 SAP0406S00012836  0.258  1.289  0.565  0.004   0.227  CDS; AHI1; Abelson helper integration
     H      0.631
NM_024594 SAP0406S00010994  0.721  1.289  0.659  -0.04   0.332  CDS; PANK3; pantothenate kinase 3;
     H      0.489
NM_031905 SAP0406S00014346  0.065  1.289  1.061  0.193  -0.087  CDS; SVH; SVH protein; Homo sapien
     H      0.216
NM_014280 SAP0406S00000766  0.195  1.287  1.31  0.182   0.348  CDS; DNAJC8; DnaJ (Hsp40) homolo
     H      0.753
NM_025109 SAP0406S00029024  0.526  1.287  1.41   0.36   0.154  CDS; MYOHD1; myosin head domain
     H      0.201
NM_152313 SAP0406S00020970  0.173  1.287  0.662  0.425   0.184  CDS; SLC36A4; solute carrier family 3
           0.408
AB040962 HSAP0406S00016971  0.559  1.286  1.235  0.186   0.367  CDS; KIAA1529; KIAA1529 protein; H
     H      1.117
NM_002639 SAP0406S00030753  0.939  1.286  0.873  0.287  -0.117  CDS; SERPINB5; serine (or cysteine)
     H      0.898
NM_018383 SAP0406S00005037  0.771  1.286  1.301  0.264   0.113  CDS; WDR33; WD repeat domain 33
     H      0.654
NM_022071 SAP0406S00015130  0.142  1.286  0.66  0.175   0.125  CDS; SH2D4A; SH2 domain containin
     H      0.615
NM_152477 SAP0406S00032121  0.346  1.286  1.112  0.209   0.097  CDS; ZNF565; zinc finger protein 565
     H      0.288
NM_014744 SAP0406S00006392  0.082  1.285  1.081  0.138  -0.073  CDS; TBC1D5; TBC1 domain family,
     H      0.437
NM_198179 SAP0406S00009225  0.378  1.285  1.492  0.332   0.433  CDS; GPR103; G protein-coupled rec
     H      0.422
NM_207012 SAP0406S00018534  0.106  1.285  0.979  0.095   -0.01  CDS; AP3M1; adaptor-related protein
     H      0.75
NM_152268 SAP0406S00001341  0.392  1.284  1.475  0.159   0.387  CDS; DKFZp727A071; similar to tRNA
           0.631
U58658 HSAP0406S00028467   1.047  1.284  1.248  0.084   0.02  CDS; unknown; unknown; Human unk
           0.22
AF116608 HSAP0406S00003272  0.067  1.283  1.203  0.171  -0.395  CDS; N/A; PRO0907; Homo sapiens P
           0.172
BC009550 HSAP0406S00001619  0.025  1.283  1.316  0.145   0.282  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.448
NM_207395 SAP0406S00033294  0.001  1.282  1.294  0.199  -0.069  CDS; FLJ45850; FLJ45850 protein; H
           0.425
AF336875 HSAP0406S00000882  0.131  1.281  0.842   0.68   0.31  CDS; FKSG48; FKSG48; Homo sapie
           0.618
AL833867 HSAP0406S00005437   0.39  1.281  0.572  0.088   0.338  CDS; DKFZp434E212; hypothetical pr
           0.434
BC002736 HSAP0406S00020048   0.26  1.281  1.228  0.176   0.069  CDS; KBTBD4; kelch repeat and BTB
           0.694
BC034145 HSAP0406S00007770  0.522  1.281  1.052  0.261  -0.173  CDS; TM4SF1; TM4SF1 protein; Hom
     H      0.434
NM_000538 SAP0406S00023638  0.014  1.281  0.852  0.236   0.037  CDS; RFXAP; regulatory factor X-ass
     H      0.473
NM_004048 SAP0406S00025699   0.57  1.281  0.971  0.318  -0.099  CDS; B2M; beta-2-microglobulin prec
     H      0.045
NM_017546 SAP0406S00004817  0.285  1.281  1.164  0.243   0.088  CDS; C2orf29; chromosome 2 open re
     H      0.575
NM_145197 SAP0406S00004796  0.595  1.281  1.203   0.11   0.338  CDS; LIPT1; lipoyltransferase 1; Hom
           0.186
D86980 HSAP0406S00024724    0.08   1.28  0.697  0.073  -0.004  CDS; KIAA0227; N/A; Human mRNA
     H      0.454
NM_000988 SAP0406S00029290   0.48   1.28  1.083  0.132   0.077  CDS; RPL27; ribosomal protein L27; H
     H      0.462
NM_144607 SAP0406S00028478  0.415   1.28  1.281  0.267   0.041  CDS; FLJ32499; hypothetical protein
     H      0.299
NM_002690 SAP0406S00015413  0.108  1.279  1.057  -0.108   0.029  CDS; POLB; polymerase (DNA directe
     H      0.048
NM_174942 SAP0406S00022900  0.055  1.278  1.377    0.4   0.16  CDS; GAS2L3; growth arrest-specific
           0.511
BC002856 HSAP0406S00026896   0.35  1.277  1.075  0.096   0.666  CDS; LOC51061; LOC51061 protein;
           0.414
BC030695 HSAP0406S00008744  0.375  1.277  1.818  0.221   0.087  CDS; CENPC1; CENPC1 protein; Hom
           0.508
BX537746 HSAP0406S00012494  0.184  1.277  1.109  0.516   0.082  CDS; DKFZp686P0262; hypothetical p
     H      0.044
NM_014869 SAP0406S00006325  -0.064  1.277  0.915  -0.151   0.298  CDS; IQSEC1; IQ motif and Sec7 dom
           0.338
AB033055 HSAP0406S00001578  0.507  1.276  1.335  0.185   0.028  CDS; KIAA1229; KIAA1229 protein; H
          -0.219
BX537444 HSAP0406S00003179  -0.128  1.276  0.87  0.179  -0.122  CDS; DKFZp686K08109; hypothetica
           0.65
AB011100 HSAP0406S00021916   0.23  1.275  1.142  0.325   0.111  CDS; KIAA0528; KIAA0528 protein; H
           0.48
AF151866 HSAP0406S00018809  0.474  1.275  1.378  0.081   0.289  CDS; N/A; CGI-108 protein; Homo sa
           0.502
AF170702 HSAP0406S00007212  0.303  1.275  1.175  0.081   0.013  CDS; N/A; smooth muscle cell-expres
           0.097
BC035006 HSAP0406S00008247  0.046  1.275  0.493  0.044  -0.055  CDS; DKFZp761B1514; hypothetical p
     H      0.342
NM_006929 SAP0406S00011803  0.188  1.275  0.957  0.091   0.191  CDS; SKIV2L; superkiller viralicidic ac
     H      0.654
NM_015497 SAP0406S00025609  0.934  1.275  1.606  0.258   0.101  CDS; DKFZP564G2022; DKFZP564G
     H      0.614
NM_005840 SAP0406S00036986  -0.064  1.274  0.679  -0.025   0.051  CDS; SPRY3; sprouty homolog 3; Hom
     H      0.234
NM_138363 SAP0406S00029791    0.8  1.274  0.747   0.28  -0.031  CDS; LOC90799; hypothetical protein
     H      0.747
NM_182531 SAP0406S00028105  0.559  1.274  0.864   0.51   0.217  CDS; FLJ31875; hypothetical protein
           1.134
BC033670 HSAP0406S00029054  0.562  1.273  0.592  0.262   0.31  CDS; MGC44903; similar to TBC1 do
     H      -0.11
NM_015411 SAP0406S00013774  0.229  1.273  1.257  0.221  -0.054  CDS; SUMF2; sulfatase modifying fac
     H      0.281
NM_016630 SAP0406S00025941   0.307  1.273  0.872  0.087   0.075  CDS; SPG21; acid cluster protein 33;
     H      0.21
NM_183075 SAP0406S00009140  -0.004  1.273  0.715  0.171   0.28  CDS; CYP2U1; cytochrome P450, fam
           0.533
AJ238395 HSAP0406S00035776   0.021  1.272  0.542  0.005   0.056  CDS; RPGR; RPGR protein; Homo sa
           0.514
AK027594 HSAP0406S00016280   0.216  1.272  1.727  0.352   0.192  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H       0.2
NM_006650 SAP0406S00011053  -0.006  1.272  0.926  0.211   0.216  CDS; CPLX2; complexin 2; Homo sap
           0.384
BC007348 HSAP0406S00013724   0.697  1.271  1.455  0.334   0.306  CDS; UPP1; UPP1 protein; Homo sap
     HSAP0406S00018831
NM_001002261     0.424   0.545  1.271  1.491  0.661   0.413  CDS; ZFYVE27; zinc finger, FYVE do
     H     -0.001
NM_002852 SAP0406S00007862  -0.112  1.27  1.451  -0.056  -0.476  CDS; PTX3; pentaxin-related gene, ra
     H      0.284
NM_004024 SAP0406S00003344   0.259  1.27  1.276  0.377    0.3  CDS; ATF3; activating transcription fa
     H       0.3
NM_173486 SAP0406S00004302   0.151  1.27  1.423  0.598   0.328  CDS; FLJ40298; hypothetical protein
     H      0.362
NM_004284 SAP0406S00002084   0.153  1.269  1.034  0.113  -0.009  CDS; CHD1L; chromodomain helicase
     H      0.029
NM_015982 SAP0406S00028418   0.109  1.269  1.877    0.4  0.567  CDS; YBX2; germ cell specific Y-box
     H      0.454
NM_025132 SAP0406S00008599   0.154  1.269  1.593  0.445  -0.102  CDS; WDR19; WD repeat domain 19
     H      0.559
NM_032280 SAP0406S00010235   0.488  1.269  1.169  0.141   0.31  CDS; ZCCHC9; zinc finger, CCHC do
     H      0.147
NM_032497 SAP0406S00031353   0.409  1.269  1.611  0.269   0.268  CDS; ZNF559; zinc finger protein 559
     H      0.697
NM_207367 SAP0406S00014890   0.164  1.269  0.156  0.006  -0.051  CDS; FLJ42291; FLJ42291 protein; H
     H      0.717
NM_004451 SAP0406S00020407   0.255  1.268  1.17  0.299  -0.065  CDS; ESRRA; estrogen-related recep
     H      0.332
NM_007011 SAP0406S00026366   0.262  1.268  1.127  -0.015   0.257  CDS; ABHD2; alpha/beta hydrolase d
     H      0.436
NM_022739 SAP0406S00029794   0.091  1.267  0.736  0.187   0.033  CDS; SMURF2; SMAD specific E3 ub
           0.196
AB018337 HSAP0406S00008219   0.386  1.266  1.052  0.186   0.061  CDS; KIAA0794; KIAA0794 protein; H
           0.343
AK055555 HSAP0406S00009202   0.182  1.266  1.132  0.274  -0.019  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.334
NM_017653 SAP0406S00030652   0.203  1.266  0.998  0.208   0.371  CDS; FLJ20071; dymeclin; Homo sap
     H      0.347
NM_144716 SAP0406S00006680   0.269  1.266  1.32  0.148  -0.042  CDS; MGC23918; hypothetical protein
           0.898
AK128780 HSAP0406S00000010   0.14  1.265  0.312  -0.229   0.202  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.358
BC007459 HSAP0406S00016761   0.317  1.265  0.838  0.091   0.299  CDS; OSTF1; OSTF1 protein; Homo s
     H      0.241
NM_001195 SAP0406S00033532   0.028  1.265  0.518  0.337   0.235  CDS; BFSP1; filensin; Homo sapiens
     H      0.695
NM_001310 SAP0406S00021831   0.443  1.265  0.938  0.219   0.143  CDS; CREBL2; cAMP responsive elem
     H      0.747
NM_003629 SAP0406S00001188   0.476  1.265  1.584  0.333   0.65  CDS; PIK3R3; phosphoinositide-3-kin
     H      0.686
NM_014603 SAP0406S00029932   0.101  1.265  0.824  -0.057   0.295  CDS; HUMPPA; paraneoplastic antige
     H      0.431
NM_024313 SAP0406S00035188   0.684  1.265  1.693   0.18   0.074  CDS; MGC3731; hypothetical protein
           0.466
AB040883 HSAP0406S00009450  -0.006  1.264  0.736  0.177   0.275  CDS; KIAA1450; KIAA1450 protein; H
           0.339
AK129942 HSAP0406S00020924  -0.049  1.264  1.058  0.291   0.211  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.215
AY188950 HSAP0406S00010825  -0.019  1.264  0.402  0.098   0.358  CDS; N/A; peroxisome proliferator-act
     H      0.238
NM_014697 SAP0406S00002731   0.096  1.264  0.604  0.095  -0.063  CDS; CAPON; C-terminal PDZ domai
     H      0.194
NM_018300 SAP0406S00032960   0.183  1.264  1.123  0.516  -0.131  CDS; ZNF83; zinc finger protein 83 (H
     H      0.236
NM_153029 SAP0406S00027441   0.244  1.264  0.405  0.099  -0.266  CDS; N4BP1; Nedd4 binding protein 1
     H      0.594
NM_145040 SAP0406S00019577   0.242  1.263  0.767  0.029   0.469  CDS; PRKCDBP; protein kinase C, de
     H      0.176
NM_153377 SAP0406S00022616   0.151  1.263  0.727  0.329   0.327  CDS; LRIG3; leucine-rich repeats and
     H      0.528
NM_015653 SAP0406S00035442   0.227  1.262  1.268  0.269    0.4  CDS; RIBC2; RIB43A domain with coi
     H      0.377
NM_000296 SAP0406S00026685   0.358  1.261  0.53  0.106   0.418  CDS; PKD1; polycystin 1 precursor; H
     HSAP0406S00017985
NM_001001484     0.326   0.426  1.261  1.404  0.133   0.184  CDS; PTER; phosphotriesterase relat
     H      0.544
NM_003907 SAP0406S00008050   0.429  1.261  1.147  0.358   0.21  CDS; EIF2B5; eukaryotic translation in
     H      0.784
NM_022838 SAP0406S00036305   0.719  1.261  1.077  0.113  -0.001  CDS; ARMCX5; armadillo repeat cont
           0.311
U37251 HSAP0406S00031354    0.407  1.261  1.523   0.24   0.269  CDS; ZNF177; KRAB zinc finger prote
           0.207
AK126212 HSAP0406S00023433   0.076  1.259  0.928  0.261   0.37  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.377
NM_004313 SAP0406S00028313   0.121  1.259  0.769  0.116   0.241  CDS; ARRB2; arrestin beta 2 isoform
     H      0.258
NM_024666 SAP0406S00025991   0.16  1.259  0.791  -0.06  -0.006  CDS; FLJ11506; hypothetical protein
           0.112
AK093672 HSAP0406S00031538   0.113  1.258  1.61  0.009   0.086  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     HSAP0406S00019147
NM_001001974     0.222   0.077  1.258  0.943   0.11   0.034  CDS; PLEKHA1; pleckstrin homology
     H      0.364
NM_017804 SAP0406S00027743   0.214  1.258  0.91  -0.125   0.317  CDS; DERPC; decreased expression
     H      0.36
NM_032342 SAP0406S00017039   0.071  1.258  0.81  0.256  -0.022  CDS; C9orf125; chromosome 9 open
     H      0.225
NM_133631 SAP0406S00007155   0.126  1.258  1.052  0.209   0.279  CDS; ROBO1; roundabout 1 isoform b
           0.709
AF000652 HSAP0406S00015497   0.495  1.257  1.391   0.082   0.302  CDS; sycl; syntenin; Homo sapiens sy
     H      0.681
NM_002788 SAP0406S00024558   0.676  1.257  0.951   0.133   0.15  CDS; PSMA3; proteasome alpha 3 su
     H      1.343
NM_004131 SAP0406S00024322   0.351  1.257  0.303   0.151   0.481  CDS; GZMB; granzyme B precursor; H
     H      0.158
NM_006195 SAP0406S00017342   0.248  1.257   0.4  0.204   0.508  CDS; PBX3; pre-B-cell leukemia trans
     H      0.459
NM_022899 SAP0406S00007000   0.183  1.257  0.424   0.023  -0.058  CDS; ACTR8; actin-related protein 8;
     H      1.005
NM_016480 SAP0406S00010606   0.43  1.256  1.498  -0.013   0.373  CDS; PAIP2; poly(A) binding protein in
     H      0.37
NM_024298 SAP0406S00033029   0.126  1.256  1.221   0.228   0.23  CDS; LENG4; leukocyte receptor clus
           0.146
AL035306 HSAP0406S00000747   0.039  1.255  0.855   0.206  -0.133  CDS; N/A; hypothetical protein; H.sap
     H      0.258
NM_017952 SAP0406S00004620   0.423  1.255  1.141   0.134    -0.4  CDS; FLJ20758; FLJ20758 protein; H
           0.612
AK057034 HSAP0406S00011113   0.091  1.254  1.112   0.206   0.353  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.578
AK127902 HSAP0406S00035802   0.856  1.254  0.925   0.325   0.306  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.278
BC029662 HSAP0406S00033866   0.212  1.254  1.999   0.089   0.313  source; N/A; N/A; Homo sapiens chro
     H      0.577
NM_000963 SAP0406S00003029   0.86  1.254  1.282   0.09  -0.356  CDS; PTGS2; prostaglandin-endopero
     H      0.199
NM_004231 SAP0406S00014544   0.109  1.254  1.244   0.255   0.149  CDS; ATP6V1F; ATPase, H+ transpo
     H      0.203
NM_207121 SAP0406S00033338   0.049  1.254  1.593  -0.044   0.075  CDS; C20orf55; chromosome 20 open
           0.786
BC001261 HSAP0406S00011293   0.224  1.253  1.511   0.123   0.244  CDS; FAM50B; family with sequence
     H      0.272
NM_001321 SAP0406S00022754   0.152  1.253  0.868   0.169   0.467  CDS; CSRP2; cysteine and glycine-ric
     H      0.151
NM_004619 SAP0406S00003326  -0.053  1.253  0.465   0.076  -0.152  CDS; TRAF5; TNF receptor-associate
     H      0.434
NM_005419 SAP0406S00022517   0.394  1.253  1.336   0.105   0.419  CDS; STAT2; signal transducer and a
     H      0.418
NM_014145 SAP0406S00033465   0.803  1.253  1.68   0.241   0.215  CDS; C20orf30; chromosome 20 open
     H      0.274
NM_138457 SAP0406S00012091   0.207  1.253  1.115   0.012   0.102  CDS; FOXP4; forkhead box P4; Homo
     H      0.355
NM_178148 SAP0406S00012214   0.246  1.253  0.725   0.072   0.417  CDS; SLC35B2; solute carrier family 3
           0.111
AB002328 HSAP0406S00034924   0.233  1.252  1.069   0.16   0.021  CDS; KIAA0330; N/A; Homo sapiens
           -0.09
AB007295 HSAP0406S00004994  -0.057  1.252  1.992  -0.084  -0.012  CDS; hGli2; hGLI2; Homo sapiens mR
           0.096
AB028979 HSAP0406S00024243   0.086  1.252  0.408    0.1  0.445  CDS; KIAA1056; KIAA1056 protein; H
     H      0.754
NM_012460 SAP0406S00024563   0.389  1.252   0.8  -0.042  -0.369  CDS; TIMM9; translocase of inner mit
     H      0.346
NM_031427 SAP0406S00024766   0.362  1.251  0.842   0.293   0.223  CDS; C14orf168; chromosome 14 ope
           0.404
BC041846 HSAP0406S00027736   0.195  1.25  0.969   0.164   0.183  CDS; CDH3; cadherin 3, type 1, prepr
           0.843
BC052981 HSAP0406S00011510   0.597  1.25  1.238   0.023  -0.625  CDS; HIST1H3E; H3 histone family, m
     H      0.603
NM_005850 SAP0406S00002144   1.331  1.25  1.438   0.536  -0.007  CDS; SF3B4; splicing factor 3b, subun
     H     -0.005
NM_032505 SAP0406S00007097   0.043  1.25  1.438   0.324  -0.022  CDS; TA-KRP; T-cell activation kelch
     H      1.269
NM_033052 SAP0406S00032372   0.435  1.25  0.344   0.009   0.402  CDS; DMRTC2; DMRT-like family C2
           0.347
AL137682 HSAP0406S00029235   0.167  1.249  0.851   0.036   0.259  CDS; DKFZp434N1526; hypothetical
           0.433
BC016818 HSAP0406S00035321   0.147  1.249  1.039   0.416   0.197  CDS; PMM1; phosphomannomutase
           0.383
BC054865 HSAP0406S00013640   0.274  1.249  1.186   0.185   0.48  CDS; MRPS24; mitochondrial ribosom
     H      0.983
NM_004859 SAP0406S00029680   1.026  1.249  1.268   0.363  -0.033  CDS; CLTC; clathrin heavy chain 1; H
           0.071
BC017341 HSAP0406S00013652   0.461  1.248  1.281   0.374   0.544  CDS; MGC13098; MGC13098 protein
     H      0.589
NM_004428 SAP0406S00002410   0.482  1.248  1.58   0.243   0.196  CDS; EFNA1; ephrin A1 isoform a pre
           1.175
AF058803 HSAP0406S00008202   0.118  1.247  0.078  -0.448   0.051  CDS; MUC4; mucin 4; Homo sapiens
     H       0.1
NM_007189 SAP0406S00014868   0.137  1.247  0.801   0.342   0.092  CDS; ABCF2; ATP-binding cassette, s
     H      1.013
NM_173475 SAP0406S00027042   0.543  1.247  1.068   0.074   0.268  CDS; MGC48972; hypothetical protein
           0.133
AK095554 HSAP0406S00009307   0.286  1.246  1.166   0.26   0.153  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.75
NM_024945 SAP0406S00016802   0.513  1.246  1.427   0.024   0.172  CDS; C9orf76; chromosome 9 open re
           0.287
AY507846 HSAP0406S00026965   0.319  1.245  1.346   0.046  -0.052  CDS; PHSECRG2; pluripotent embryo
           0.132
BC003186 HSAP0406S00028015   0.002  1.245  1.038   0.413   0.204  CDS; Pfs2; DNA replication complex G
           0.437
BC047071 HSAP0406S00025017   0.251  1.245  0.632   0.204   0.127  CDS; BTBD7; BTB (POZ) domain con
     H      0.47
NM_001527 SAP0406S00012680   0.439  1.245  0.981   0.459   0.733  CDS; HDAC2; histone deacetylase 2;
     H      0.076
NM_016281 SAP0406S00023176   0.325  1.245  0.848  -0.003   0.317  CDS; TAOK3; TAO kinase 3; Homo s
     H      0.142
NM_019001 SAP0406S00007729   0.042  1.245  0.817   0.212   0.249  CDS; XRN1; 5'-3' exoribonuclease 1;
     H      0.254
NM_019072 SAP0406S00010056   0.24  1.245  0.353   0.038   0.199  CDS; SGTB; small glutamine-rich tetr
     H      0.055
NM_138285 SAP0406S00005497   0.436  1.245  1.695   0.033  -0.121  CDS; NUP35; nucleoporin 35kDa; Ho
     H      0.334
NM_005591 SAP0406S00020989   0.208  1.244  1.621  -0.006   0.158  CDS; MRE11A; meiotic recombination
     H      0.518
NM_005840 SAP0406S00036831  0.021  1.244  0.429  0.147  -0.077  CDS; SPRY3; sprouty homolog 3; Hom
     H      0.59
NM_017827 SAP0406S00032231  0.445  1.244  1.167  0.405   0.125  CDS; SARS2; seryl-tRNA synthetase
     H      0.279
NM_024636 SAP0406S00014039  0.144  1.244  0.896  0.037   0.178  CDS; TNFAIP9; tumor necrosis factor
           0.209
BC025376 HSAP0406S00004290   0.06  1.242  0.876  0.186  -0.134  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.36
NM_006301 SAP0406S00022369  0.284  1.242  0.877  0.121   0.236  CDS; MAP3K12; mitogen-activated pr
     H      0.341
NM_032226 SAP0406S00016596  0.438  1.242  1.095  0.128    0.6  CDS; ZCCHC7; zinc finger, CCHC do
           0.184
AB079074 HSAP0406S00022095  0.162  1.241  0.379  0.024  -0.257  CDS; ali 1; alivin 1; Homo sapiens ali
           0.05
AF125100 HSAP0406S00030641  0.157  1.241  0.773  0.125   0.45  CDS; N/A; HSPC039 protein; Homo s
           0.514
AY358951 HSAP0406S00002157  0.296  1.241  0.661  0.036   0.097  CDS; N/A; GAAV579; Homo sapiens
     H      0.762
NM_006197 SAP0406S00015116  0.317  1.241  1.161  0.146  -0.062  CDS; PCM1; pericentriolar material 1;
          -0.027
AF529372 HSAP0406S00037244  0.148  1.24  0.943  0.338   0.205  CDS; HBEBP1; HBeAg-binding protei
     H      0.48
NM_000123 SAP0406S00023983  0.644  1.24  1.652   0.27   0.001  CDS; ERCC5; XPG-complementing p
     H      1.25
NM_024293 SAP0406S00005858  0.478  1.24  0.927  0.065   0.368  CDS; C2orf17; chromosome 2 open re
     H      0.177
NM_138771 SAP0406S00013442   0.17  1.24  1.321  1.026   0.556  CDS; LOC90693; alpha-1,3(6)-manno
           0.215
BX647065 HSAP0406S00003789  0.091  1.239  0.83  0.267   0.236  CDS; DKFZp686F06130; hypothetical
     H      0.571
NM_004663 SAP0406S00025969  0.467  1.239  0.967  0.349   0.296  CDS; RAB11A; Ras-related protein Ra
     H      1.414
NM_032927 SAP0406S00008382  0.867  1.238  0.936  0.031   0.002  CDS; MGC13159; hypothetical protein
     H      0.541
NM_005967 SAP0406S00022544  0.742  1.237  1.095  0.246   0.392  CDS; NAB2; NGFI-A binding protein 2
     H      0.848
NM_021075 SAP0406S00034521  0.799  1.237  0.866  0.214   0.319  CDS; NDUFV3; NADH-ubiquinone ox
     H      0.304
NM_152295 SAP0406S00009809  0.514  1.237  1.352  0.172  -0.175  CDS; TARS; threonyl-tRNA synthetas
           0.817
AK124550 HSAP0406S00002118  0.412  1.236  0.617  -0.172   0.152  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.581
NM_004815 SAP0406S00001665  0.144  1.236  1.004  0.475   -0.05  CDS; PARG1; PTPL1-associated Rho
           0.16
BC069048 HSAP0406S00004641  0.378  1.235  0.691  0.562   0.49  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.509
NM_012232 SAP0406S00029251  0.207  1.235  0.816  0.397   0.234  CDS; PTRF; polymerase I and transcr
     H      0.513
NM_001517 SAP0406S00011698  0.069  1.234  1.073  0.168   0.306  CDS; GTF2H4; general transcription f
     H      0.307
NM_002069 SAP0406S00014009  0.037  1.234  0.878  0.136    0.1  CDS; GNAI1; guanine nucleotide bind
     H      0.052
NM_145808 SAP0406S00014633  0.038  1.234  0.801   0.26  -0.053  CDS; MTPN; myotrophin; Homo sapie
           0.975
BC061522 HSAP0406S00027073  1.049  1.233  0.907  0.226   0.699  CDS; KIAA0220; KIAA0220 protein; H
     H      0.465
NM_033655 SAP0406S00016624  0.183  1.232  1.214  0.344   0.162  CDS; CNTNAP3; cell recognition mole
     H      0.492
NM_001955 SAP0406S00011379  0.226  1.231  1.031  -0.025   0.081  CDS; EDN1; endothelin 1; Homo sapi
     H      0.355
NM_145257 SAP0406S00003552  0.143  1.231  1.171   0.35   0.165  CDS; LOC126731; LOC126731; Hom
     H      0.363
NM_001498 SAP0406S00012311  0.011  1.23  0.563  0.127  -0.053  CDS; GCLC; glutamate-cysteine ligas
           0.238
BX640709 HSAP0406S00011274  0.294  1.229  1.297  0.056   0.209  CDS; DKFZp686I15217; hypothetical
     H      0.84
NM_003969 SAP0406S00033307  0.816  1.229  1.276  0.399   0.401  CDS; UBE2M; ubiquitin-conjugating e
     H      0.148
NM_007247 SAP0406S00029047  0.009  1.229  0.555  0.283   0.091  CDS; AP1GBP1; AP1 gamma subunit
     H      0.11
NM_023927 SAP0406S00010450  0.333  1.229  1.207    0.1  0.043  CDS; NS3TP2; HCV NS3-transactivat
     H      0.494
NM_031303 SAP0406S00030637   0.32  1.229  1.449  0.047   0.315  CDS; MGC33211; similar to mouse 49
     H      0.603
NM_031370 SAP0406S00008932  0.091  1.229  0.951  0.203   0.143  CDS; HNRPD; heterogeneous nuclea
     H      0.631
NM_032842 SAP0406S00014571  0.421  1.229  0.806  0.076   0.142  CDS; FLJ14803; hypothetical protein
           0.467
BC001632 HSAP0406S00030381   0.31  1.228  0.753   0.19   0.108  CDS; NDUFV2; NADH dehydrogenas
           0.189
BC011837 HSAP0406S00029233  0.312  1.228  0.764  0.117  -0.026  CDS; DNAJC7; DNAJC7 protein; Hom
     H      0.362
NM_014350 SAP0406S00010422  0.015  1.228  1.335  0.192   0.144  CDS; TNFAIP8; tumor necrosis factor
           0.289
AF087842 HSAP0406S00017325  0.658  1.227  0.902  0.183   0.226  CDS; N/A; ARC16-2; Homo sapiens A
           0.149
AK022209 HSAP0406S00014498  0.379  1.227  0.918  -0.054  -0.287  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.623
NM_001344 SAP0406S00024186  1.085  1.227  0.972  0.046  -0.127  CDS; DAD1; defender against cell dea
     H      0.577
NM_005836 SAP0406S00015758  0.517  1.227  0.784  0.015   0.023  CDS; HRSP12; heat-responsive prote
     H      0.199
NM_025002 SAP0406S00013163  0.161  1.227  1.729  0.217   0.166  CDS; C6orf208; chromosome 6 open
           0.704
AK095524 HSAP0406S00031253   0.27  1.225  1.301  0.027  -0.015  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.025
BC037281 HSAP0406S00017925  0.089  1.225  0.601  0.067  -0.124  CDS; USP6NL; USP6NL protein; Hom
     H      0.401
NM_007175 SAP0406S00015334  0.312  1.225  0.982  0.218   0.197  CDS; SPFH2; SPFH domain family, m
     H      0.663
NM_182767 SAP0406S00022781  0.607  1.225  1.032   0.22   0.277  CDS; SLC6A15; solute carrier family 6
           0.05
D50923 HSAP0406S00003558   -0.083  1.224  0.843  0.107  -0.028  CDS; KIAA0133; N/A; Homo sapiens
     H      0.264
NM_022662 SAP0406S00004906   0.216  1.224  1.265   0.331   0.09  CDS; ANAPC1; anaphase promoting
     H      0.548
NM_004614 SAP0406S00027614   0.062  1.223  1.247   0.31   0.19  CDS; TK2; thymidine kinase 2, mitoch
     H      0.341
NM_032131 SAP0406S00012620   0.068  1.223  0.727   0.219  0.187  CDS; ARMC2; armadillo repeat conta
     H      0.211
NM_033025 SAP0406S00031635   0.206  1.223  0.943   0.076   0.42  CDS; 7h3; hypothetical protein FLJ13
     H      0.467
NM_003851 SAP0406S00002778   0.473  1.222  0.797   0.095  0.192  CDS; CREG1; cellular repressor of E1
     H       0.4
NM_004998 SAP0406S00025874   0.448  1.222   1.2  0.295  0.018  CDS; MYO1E; myosin IE; Homo sapie
     H      0.422
NM_017784 SAP0406S00006447   0.015  1.222  1.04   0.116  -0.083  CDS; OSBPL10; oxysterol-binding pro
     H      0.335
NM_032493 SAP0406S00031678   0.327  1.222  1.015   0.155   0.37  CDS; AP1M1; adaptor-related protein
     H      0.622
NM_138576 SAP0406S00025099   0.137  1.222  0.708   0.047  0.112  CDS; BCL11B; B-cell CLL/lymphoma
     H      0.395
NM_024828 SAP0406S00016416   0.531  1.221  0.61   0.26  0.037  CDS; C9orf82; chromosome 9 open re
     H      0.286
NM_032888 SAP0406S00017182  -0.093  1.221  0.099   0.014   0.38  CDS; COL27A1; collagen, type XXVII
     H      0.968
NM_014872 SAP0406S00016601   0.342  1.22  1.375   0.235  0.162  CDS; ZBTB5; zinc finger and BTB dom
           0.492
AK074029 HSAP0406S00029918   0.166  1.219  0.955   0.034  0.044  CDS; FLJ00021; FLJ00021 protein; H
           1.006
AK125605 HSAP0406S00026599   0.603  1.219  0.418   0.051  0.369  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.502
NM_021004 SAP0406S00024255   0.344  1.219  0.994   0.025   0.21  CDS; DHRS4; peroxisomal short-chai
     H      0.787
NM_025187 SAP0406S00027640   0.349  1.219  1.395   0.06  0.316  CDS; Lin10; lin-10; Homo sapiens lin-
     H      0.066
NM_133444 SAP0406S00032392   0.371  1.219  1.042   0.192  0.328  CDS; ZNF526; zinc finger protein 526
     H      0.296
NM_198467 SAP0406S00013997   0.163  1.219  0.966   0.128  0.082  CDS; RSBN1L; round spermatid basic
     H      0.308
NM_002815 SAP0406S00028935   0.156  1.218  1.261   0.176  0.199  CDS; PSMD11; proteasome 26S non-
     H      0.052
NM_006403 SAP0406S00011373   0.017  1.218  1.118   0.079  -0.068  CDS; NEDD9; neural precursor cell ex
     H      0.009
NM_024294 SAP0406S00011961   0.135  1.218  0.587   0.067  0.048  CDS; C6orf106; chromosome 6 open
     H      0.613
NM_147171 SAP0406S00014054   0.255  1.218    1  -0.052   0.17  CDS; AKAP9; A-kinase anchor protein
           0.517
AK074134 HSAP0406S00002335   0.174  1.217  0.825   0.166  0.045  CDS; FLJ00207; FLJ00207 protein; H
     H     -0.022
NM_000623 SAP0406S00025081   0.12  1.217  1.305   0.161  -0.022  CDS; BDKRB2; bradykinin receptor B
     H      0.227
NM_007055 SAP0406S00018566   0.498  1.217  0.932   0.469  0.009  CDS; POLR3A; polymerase (RNA) III
     H      0.136
NM_007372 SAP0406S00029755   0.255  1.217  0.895   0.381  -0.001  CDS; DDX42; DEAD box polypeptide
           0.221
AK056230 HSAP0406S00013478   0.407  1.216  0.955   0.114  -0.044  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.794
AY129013 HSAP0406S00032814   0.508  1.216  1.412   0.152  0.136  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
     H      0.44
NM_001659 SAP0406S00022155   0.178  1.216  1.218   0.239  0.066  CDS; ARF3; ADP-ribosylation factor 3
     H      0.302
NM_007083 SAP0406S00009256   0.223  1.216  1.332   0.437  0.205  CDS; NUDT6; nudix-type motif 6 isofo
     H      0.154
NM_018697 SAP0406S00013759  -0.036  1.216  0.561   0.093  0.017  CDS; LANCL2; LanC lantibiotic synthe
           0.553
AK090445 HSAP0406S00027707   0.213  1.215  1.054   0.041  -0.022  CDS; FLJ00366; FLJ00366 protein; H
           0.856
BC034488 HSAP0406S00011664   0.55  1.215  0.583   0.107  0.214  CDS; ABCF1; ABCF1 protein; Homo s
           0.52
BC035058 HSAP0406S00001547   0.07  1.215  0.561   0.154  0.145  CDS; PRKACB; cAMP-dependent pro
           0.369
BC039540 HSAP0406S00008574   0.045  1.215  0.687   0.409  0.537  CDS; N/A; Similar to expressed seque
     H      0.298
NM_016322 SAP0406S00017242   0.132  1.215  0.651  -0.092  0.007  CDS; RAB14; GTPase Rab14; Homo
     H      0.705
NM_145693 SAP0406S00003884   0.199  1.215  0.885   0.139  0.142  CDS; LPIN1; lipin 1; Homo sapiens lip
     H      0.514
NM_153358 SAP0406S00031518   1.156  1.215  1.14   0.208  -0.012  CDS; FLJ90396; hypothetical protein
     H      0.534
NM_194290 SAP0406S00009916   0.422  1.215  1.337   0.342  0.304  CDS; LOC153684; hypothetical protei
           0.114
AL834532 HSAP0406S00033048   0.419  1.214  1.25   0.125   0.24  CDS; DKFZp434N0612; hypothetical
           0.423
AK074127 HSAP0406S00017475   0.234  1.213  1.559   0.146  0.382  CDS; FLJ00199; FLJ00199 protein; H
     HSAP0406S00030868
NM_001004321     0.921   0.176  1.213  0.264  -0.417   0.11  CDS; FLJ45445; FLJ45445 protein; H
     H      0.33
NM_003676 SAP0406S00003440   0.44  1.213  1.047   0.07  0.252  CDS; DEGS; sphingolipid delta 4 desa
     H      0.606
NM_004528 SAP0406S00002756   0.243  1.213  0.638   0.204  0.347  CDS; MGST3; microsomal glutathione
     H      0.242
NM_005051 SAP0406S00006786   0.385  1.213  1.127   0.097  -0.092  CDS; QARS; glutaminyl-tRNA synthet
           1.132
AK128780 HSAP0406S00013171   0.19  1.212  0.338   0.013  0.201  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.543
NM_002912 SAP0406S00012664   0.456  1.212  0.58   0.238  0.107  CDS; REV3L; REV3-like, catalytic sub
     H      0.272
NM_024926 SAP0406S00014657   0.228  1.212  1.15   0.111  -0.101  CDS; FLJ12571; hypothetical protein
     H      0.388
NM_025180 SAP0406S00007649   0.388  1.212  1.151   0.149  0.068  CDS; Cep63; centrosome protein Cep
     H      0.097
NM_152758 SAP0406S00015519   0.223  1.212  1.247   0.254  -0.034  CDS; YTHDF3; YTH domain family 3;
     H      0.413
NM_207423 SAP0406S00017917   0.08  1.212  1.203   0.278  0.371  CDS; FLJ45983; FLJ45983 protein; H
     H      0.118
NM_002710 SAP0406S00023068   0.129  1.211  0.81   0.071  0.524  CDS; PPP1CC; protein phosphatase 1
     H      0.429
NM_001918 SAP0406S00001710  0.245  1.21  1.252   0.196  -0.108  CDS; DBT; dihydrolipoamide branche
     H      0.193
NM_022466 SAP0406S00019158  0.189  1.21  1.031   0.023   0.084  CDS; ZNFN1A5; zinc finger protein, s
           0.533
AF022375 HSAP0406S00012199  0.395  1.208  0.801   0.112   0.45  CDS; N/A; vascular endothelial growth
     H      0.599
NM_001316 SAP0406S00033987  0.432  1.208  2.104   0.409   0.474  CDS; CSE1L; CSE1 chromosome seg
     H      0.25
NM_004849 SAP0406S00012595  0.732  1.208  0.922   0.139   0.256  CDS; APG5L; APG5 autophagy 5-like
     H      0.453
NM_005833 SAP0406S00017330  0.561  1.208  1.682   0.288   0.325  CDS; RAB9P40; Rab9 effector p40; H
     H      2.286
NM_175054 SAP0406S00021861  2.781  1.208  1.332   0.103  -0.237  CDS; HIST4H4; histone H4; Homo sa
     H      0.091
NM_003675 SAP0406S00017958  0.107  1.207  0.753   0.213   -0.15  CDS; PRPF18; PRP18 pre-mRNA pro
     H      0.309
NM_015425 SAP0406S00004619  0.553  1.207  1.216   0.248  -0.102  CDS; POLR1A; polymerase (RNA) I p
     H      0.387
NM_018267 SAP0406S00021862  0.319  1.207  0.828   0.471  -0.042  CDS; H2AFJ; H2A histone family, me
           0.358
AK092791 HSAP0406S00001867  0.598  1.206  1.028  -0.017  -0.069  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.233
NM_153702 SAP0406S00009312  0.031  1.206   1.18   0.213   0.207  CDS; ELMOD2; ELMO domain contai
           0.195
BC045695 HSAP0406S00011433  0.164  1.205  1.159   0.125   0.302  CDS; OACT1; OACT1 protein; Homo
     H      0.621
NM_007165 SAP0406S00031016  0.314  1.205  0.775   0.163   0.372  CDS; SF3A2; splicing factor 3a, subun
     H      0.479
NM_182529 SAP0406S00014421  0.844  1.205  1.054   0.256   0.367  CDS; THAP5; THAP domain containin
     H      0.327
NM_171982 SAP0406S00015258  0.378  1.204  1.134   0.174   0.172  CDS; TRIM35; tripartite motif-containi
     H     -0.014
NM_178549 SAP0406S00003497  0.024  1.204  1.398   0.022  -0.231  CDS; MGC42493; hypothetical protein
     H      0.052
NM_182565 SAP0406S00030025  0.017  1.204  0.639   0.307   0.177  CDS; MGC29814; hypothetical protein
           0.195
BC057794 HSAP0406S00024427  0.463  1.202  0.945   0.271   -0.22  CDS; BTBD5; BTBD5 protein; Homo s
     H      0.353
NM_005708 SAP0406S00023909  -0.052  1.202  1.133   0.156  -0.243  CDS; GPC6; glypican 6 precursor; Ho
     H      0.117
NM_203446 SAP0406S00034357    0  1.202  1.195   0.007   0.426  CDS; SYNJ1; synaptojanin 1 isoform
           0.656
BC016848 HSAP0406S00000419  -0.096  1.201  0.197  -0.073  -0.136  CDS; FLJ36766; hypothetical protein
     H      0.326
NM_003431 SAP0406S00003725  0.276  1.201  1.158   0.072   0.123  CDS; ZNF124; zinc finger protein 124
     H      0.524
NM_012248 SAP0406S00027309   1.01  1.201  1.015   0.238  -0.007  CDS; SEPHS2; selenophosphate syn
     H      0.583
NM_015231 SAP0406S00020065  0.292   1.2  1.336   0.207   0.098  CDS; NUP160; nucleoporin 160kDa; H
     H      0.478
NM_199245 SAP0406S00021651  0.578   1.2   1.4  0.313   0.247  CDS; VAMP1; vesicle-associated mem
     HSAP0406S00018481
NM_001002762     0.598  0.202  1.199  0.211   0.119   0.426  CDS; DNAJB12; DnaJ (Hsp40) homo
     H      0.327
NM_022102 SAP0406S00011398  0.119  1.199  0.608   0.21  -0.331  CDS; C6orf79; hypothetical protein FL
     H      0.359
NM_145261 SAP0406S00008015  0.493  1.199  1.223  -0.045  -0.262  CDS; TIM14; homolog of yeast TIM14
           0.255
BC000094 HSAP0406S00020623   0.32  1.198  1.256   0.235  -0.119  CDS; RPS6KB2; RPS6KB2 protein; H
           0.602
BC051799 HSAP0406S00035335  0.255  1.198  0.721   0.194   0.367  CDS; SREBF2; SREBF2 protein; Hom
     H      0.136
NM_006547 SAP0406S00013438  0.011  1.198  0.595   0.16   0.016  CDS; IMP-3; IGF-II mRNA-binding pro
     H      0.079
NM_014433 SAP0406S00034876  -0.115  1.198  1.086   0.238   0.105  CDS; RTDR1; rhabdoid tumor deletion
     H      2.53
NM_032311 SAP0406S00035368  2.124  1.198  1.098   0.23   0.091  CDS; POLDIP3; DNA polymerase del
     HSAP0406S00001289
NM_001004339    -0.223  -0.079  1.197  0.411   0.194  -0.126  CDS; LOC440590; ZYG-11A early em
     H      0.327
NM_004034 SAP0406S00018502  0.326  1.197  0.673   0.093   0.182  CDS; ANXA7; annexin VII isoform 2; H
     H      0.147
NM_004481 SAP0406S00003560  0.019  1.197  0.372   0.28   0.301  CDS; GALNT2; polypeptide N-acetylg
     H      0.936
NM_016121 SAP0406S00003372  0.357  1.197  0.964   0.185   0.033  CDS; KCTD3; potassium channel tetr
     H      0.219
NM_032581 SAP0406S00013427  -0.011  1.197  0.551  -0.103  -0.089  CDS; DRCTNNB1A; down-regulated b
     H      0.343
NM_182976 SAP0406S00001620  0.074  1.197  1.637    0.3  0.083  CDS; FLJ20403; hypothetical protein
     H      0.028
NM_016361 SAP0406S00002092  0.057  1.196   1.13   0.128  -0.053  CDS; ACP6; acid phosphatase 6, lyso
           0.871
AK128780 HSAP0406S00000016  0.179  1.194   0.36  -0.053   0.202  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.133
D50929 HSAP0406S00019108   0.309  1.194  0.428   0.124   0.075  CDS; KIAA0139; N/A; Homo sapiens
     H      0.902
NM_001862 SAP0406S00004774  0.273  1.194  1.029   0.25  -0.002  CDS; COX5B; cytochrome c oxidase
     H      0.419
NM_006875 SAP0406S00035912  0.181  1.194  0.714   0.034   0.061  CDS; PIM2; pim-2 oncogene; Homo s
     H     -0.106
NM_014683 SAP0406S00028727  -0.006  1.194  0.586   0.238   0.585  CDS; ULK2; unc-51-like kinase 2; Hom
     H      0.843
NM_053023 SAP0406S00020171  0.482  1.194  1.206   0.13   0.523  CDS; ZFP91; zinc finger protein 91 iso
           0.701
D80007 HSAP0406S00018979   0.933  1.193   1.31   0.13  -0.029  CDS; KIAA0185; N/A; Homo sapiens
     H      0.485
NM_001924 SAP0406S00001453  0.122  1.193  1.033   0.258  -0.234  CDS; GADD45A; growth arrest and D
     H      0.319
NM_020466 SAP0406S00012531  0.223  1.193  0.705  -0.024  -0.006  CDS; DJ122O8.2; hypothetical protein
           0.618
U29607 HSAP0406S00022844   1.177  1.193  1.086   0.237   0.071  CDS; N/A; methionine aminopeptidas
          -0.064
BC016930 HSAP0406S00007246  0.118  1.192  0.752   0.163   0.003  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.264
AB161944 HSAP0406S00015723   0.256  1.191  1.151  0.247  0.183  CDS; KAONASHI1; KAONASHI prote
           0.403
BX640641 HSAP0406S00011963   0.124  1.191  0.311  -0.071  0.186  CDS; DKFZp686F10110; hypothetical
     H      0.757
NM_020236 SAP0406S00008901   0.964  1.191  0.774   0.03  -0.397  CDS; MRPL1; mitochondrial ribosoma
     H      0.236
NM_207343 SAP0406S00021219   0.211  1.191  0.444  -0.098  0.249  CDS; DKFZp547C195; hypothetical p
           0.433
AB040891 HSAP0406S00008666   0.157   1.19  0.714  0.065   0.16  CDS; KIAA1458; KIAA1458 protein; H
            0.4
AK000301 HSAP0406S00020009    0.4  1.19  0.763  -0.037  -0.186  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.406
AY359011 HSAP0406S00000819   0.309   1.19  0.71  0.102  0.114  CDS; N/A; PEF; Homo sapiens clone
     H      0.421
NM_005027 SAP0406S00031766   0.201   1.19  0.92  0.099   0.36  CDS; PIK3R2; phosphoinositide-3-kin
     H      0.492
NM_017798 SAP0406S00034176   0.119   1.19  0.846  0.214  0.283  CDS; YTHDF1; YTH domain family 1;
     H      0.401
NM_020170 SAP0406S00031063   0.13   1.19  0.75  0.171  -0.044  CDS; NICALIN; nicalin; Homo sapiens
     H      0.417
NM_033631 SAP0406S00000591  -0.099   1.19  0.897  -0.084   0.04  CDS; LUZP1; leucine zipper protein 1
     H      0.436
NM_153611 SAP0406S00020250   0.183   1.19  1.629  0.275  0.374  CDS; MGC20446; hypothetical protein
     H      0.37
NM_194326 SAP0406S00035265   0.373   1.19  1.44  0.119  0.191  CDS; MGC52010; hypothetical protein
           0.321
AK074137 HSAP0406S00027265   0.512  1.189  1.391  0.234  0.368  CDS; FLJ00210; FLJ00210 protein; H
           0.18
BC056219 HSAP0406S00009969   0.655  1.189  1.656  0.348  0.071  CDS; DHX29; DEAH (Asp-Glu-Ala-His
     H      0.364
NM_005764 SAP0406S00001227   0.447  1.189  1.071  0.097   0.25  CDS; MAP17; membrane-associated
     H      0.296
NM_005868 SAP0406S00014096   0.849  1.189  1.218  0.216  -0.129  CDS; BET1; BET1 homolog; Homo sa
     H      0.319
NM_004995 SAP0406S00024197   0.339  1.188  0.999  -0.029  0.037  CDS; MMP14; matrix metalloproteinas
     H      0.173
NM_016623 SAP0406S00015946   0.306  1.188  1.32  0.236  0.458  CDS; FAM49B; family with sequence
     H      0.093
NM_032580 SAP0406S00028492   0.041  1.188  0.842  0.246  0.083  CDS; HES7; hairy and enhancer of sp
     H      0.709
NM_201380 SAP0406S00016111   0.169  1.188  1.33  -0.084  0.298  CDS; PLEC1; plectin 1 isoform 6; Hom
           0.981
AK128780 HSAP0406S00008259   0.123  1.187  0.315  -0.129  0.063  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.565
BC032379 HSAP0406S00003795   0.168  1.187  0.639  0.002  0.534  CDS; TMEM18; TMEM18 protein; Hom
     H      0.427
NM_002816 SAP0406S00029821   0.44  1.186  1.241  0.033  0.267  CDS; PSMD12; proteasome 26S non-
     H      0.134
NM_012316 SAP0406S00000839   0.31  1.186  0.918  0.473  -0.318  CDS; KPNA6; karyopherin alpha 6; Ho
     H      0.348
NM_152595 SAP0406S00025455   0.422  1.186  0.904   0.09  -0.016  CDS; PGBD4; piggyBac transposable
     H      0.523
NM_005721 SAP0406S00004962   0.451  1.185  0.834  0.032  -0.304  CDS; ACTR3; ARP3 actin-related pro
     H      0.619
NM_178816 SAP0406S00019099   0.301  1.185  0.683  0.143   0.22  CDS; CASC2; cancer susceptibility ca
          -0.042
BC010235 HSAP0406S00018975  -0.155  1.184  0.67  0.278  0.212  CDS; RNF134; RNF134 protein; Hom
           0.03
BC051295 HSAP0406S00010651   0.46  1.184  1.263  0.219  0.002  CDS; IK; IK protein; Homo sapiens IK
     H      0.179
NM_002828 SAP0406S00030432   0.172  1.184  0.479  0.237  0.076  CDS; PTPN2; protein tyrosine phosph
     H      0.434
NM_014502 SAP0406S00020231   0.354  1.184  0.993  0.548  0.522  CDS; PRP19; PRP19/PSO4 homolog
     H      0.11
NM_014668 SAP0406S00003879    -0.1  1.184  0.559  0.202  -0.329  CDS; GREB1; GREB1 protein isoform
     H      0.551
NM_015266 SAP0406S00034001   0.449  1.184  1.467  0.273  0.267  CDS; SLC9A8; Na+/H+ exchanger iso
     H      0.217
NM_017881 SAP0406S00016760   0.079  1.184  0.784  0.185  0.069  CDS; C9orf95; nicotinamide riboside k
     H      0.588
NM_022338 SAP0406S00020664   0.22  1.184  0.889  -0.081  0.451  CDS; C11orf24; chromosome 11 open
     H      0.12
NM_024423 SAP0406S00030530   0.023  1.184  0.825  0.253  0.208  CDS; DSC3; desmocollin 3 isoform D
     H      0.042
NM_138347 SAP0406S00033229   0.152  1.184  1.534  0.465  0.365  CDS; ZNF551; zinc finger protein 551
     H      0.431
NM_175898 SAP0406S00026238   0.179  1.184  0.754  -0.105  -0.547  CDS; LOC283687; hypothetical protei
     H      0.592
NM_005562 SAP0406S00002982   0.946  1.183  1.201  0.232  -0.248  CDS; LAMC2; laminin, gamma 2 isofo
     H      0.003
NM_018052 SAP0406S00027811   0.112  1.183  1.182  0.139  0.297  CDS; FLJ10305; Vac14 homolog; Hom
     H      0.683
NM_152385 SAP0406S00004312   1.359  1.183  0.696  -0.022  -0.071  CDS; FLJ31438; hypothetical protein
           0.213
AB011114 HSAP0406S00035078   0.185  1.182  0.89  0.153  0.513  CDS; KIAA0542; KIAA0542 protein; H
           0.601
AK095362 HSAP0406S00005123   0.214  1.182  1.102  0.151  0.376  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     HSAP0406S00006258
NM_001003694     0.64   0.061  1.182  0.555  -0.084  0.217  CDS; BRPF1; bromodomain and PHD
     H      1.159
NM_005217 SAP0406S00014992   0.525  1.182  0.472  0.159  0.587  CDS; DEFA3; defensin, alpha 3 prepr
     H      0.307
NM_025000 SAP0406S00005359   0.387  1.182  0.663   0.04  0.147  CDS; FLJ13096; hypothetical protein
     H      0.451
NM_031902 SAP0406S00004689   0.038  1.182  0.781   0.03  -0.043  CDS; MRPS5; mitochondrial ribosoma
     H     -0.003
NM_138796 SAP0406S00003380   0.594  1.182  1.156  0.035  -0.22  CDS; LOC128153; hypothetical protei
           0.304
AK022255 HSAP0406S00016006   0.019  1.181  1.238  0.002  -0.026  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.231
BX537569 HSAP0406S00021991   0.109  1.181  0.707  0.136  0.148  CDS; DKFZp686D159; hypothetical p
     H      0.328
NM_001433 SAP0406S00029778   0.289  1.181  0.657  0.284  0.352  CDS; ERN1; endoplasmic reticulum-to
     H      0.449
NM_004083 SAP0406S00022567  0.832  1.181  0.869   0.083   0.278  CDS; DDIT3; DNA-damage-inducible
     H      0.085
NM_020182 SAP0406S00034066  0.056  1.181  0.615   0.055   0.166  CDS; TMEPAI; transmembrane prosta
     H      1.107
NM_178339 SAP0406S00006497  -0.022  1.18  0.042   0.127  -0.191  CDS; APRG1; AP20 region protein iso
     H      0.208
NM_005452 SAP0406S00011920  0.341  1.179  1.669   0.011   0.014  CDS; C6orf11; chromosome 6 open re
     H      0.335
NM_016271 SAP0406S00030543   0.35  1.179  1.421   0.463   0.282  CDS; RNF138; ring finger protein 138
     H      0.493
NM_152766 SAP0406S00028434  0.263  1.179  1.381   0.127   0.464  CDS; MGC40107; hypothetical protein
           0.428
U96759 HSAP0406S00036816   0.389  1.179    1.2  0.157   0.065  CDS; VBP-1; von Hippel-Lindau bindin
           0.42
AB032995 HSAP0406S00023128  0.473  1.178  1.495   0.199   0.323  CDS; KIAA1169; KIAA1169 protein; H
     H      0.342
NM_016052 SAP0406S00003381  1.107  1.178  1.164   0.325   0.18  CDS; CGI-115; CGI-115 protein; Hom
     H      0.498
NM_018444 SAP0406S00015704  0.275  1.178  0.637   0.082   0.361  CDS; PPM2C; pyruvate dehydrogenas
     H      1.093
NM_078467 SAP0406S00012010  0.771  1.178  1.037   0.201   0.313  CDS; CDKN1A; cyclin-dependent kina
           0.554
AF312367 HSAP0406S00011172  0.138  1.177  0.668   0.125   0.189  CDS; N/A; La binding protein 1; Homo
           0.139
AK091661 HSAP0406S00016508  0.234  1.177   1.71   0.118  -0.227  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.038
NM_012129 SAP0406S00014050  0.377  1.177  1.237   0.385    0.3  CDS; CLDN12; claudin 12; Homo sap
     H      0.348
NM_032340 SAP0406S00011945  0.149  1.177  1.235   0.253   0.445  CDS; C6orf125; chromosome 6 open
     H      0.66
NM_177954 SAP0406S00033711   0.28  1.177  1.218  -0.004  -0.049  CDS; DNCL2A; cytoplasmic dynein lig
           0.662
AB052759 HSAP0406S00013440  0.892  1.176  1.139   0.09   0.423  CDS; hAWMS1; N/A; Homo sapiens h
           0.087
AJ578034 HSAP0406S00010469  -0.043  1.176   0.56   0.15   0.302  CDS; CHSY2; chodroitin synthase 2; H
           0.684
BC040300 HSAP0406S00002232  0.498  1.176  1.163   0.058    -0.2  CDS; PIK4CB; PIK4CB protein; Homo
     H      0.218
NM_003768 SAP0406S00002656  0.192  1.176  1.295  -0.119   0.423  CDS; PEA15; phosphoprotein enriche
     H      0.58
NM_007042 SAP0406S00007054  0.352  1.176  1.332   0.105   0.253  CDS; RPP14; ribonuclease P 14kDa s
     H      0.312
NM_014470 SAP0406S00022151  0.323  1.176   1.52   0.087   0.304  CDS; RND1; GTP-binding protein RH
     H      0.452
NM_022977 SAP0406S00036388   0.19  1.176  1.094   0.026   0.081  CDS; ACSL4; acyl-CoA synthetase lon
     HSAP0406S00017918
NM_001002295     0.384  0.384  1.175   0.82   0.257   0.373  CDS; GATA3; GATA binding protein 3
           0.562
BC001887 HSAP0406S00033547  0.851  1.174  1.064   0.253   0.232  CDS; ZNF133; zinc finger protein 133
     H      0.488
NM_004470 SAP0406S00020395  0.546  1.174  0.866   0.04   0.27  CDS; FKBP2; FK506-binding protein 2
     H      0.55
NM_152457 SAP0406S00026784  0.665  1.174   1.02   0.222   0.152  CDS; ZNF597; zinc finger protein 597
     H      0.499
NM_153607 SAP0406S00011038  0.227  1.174  1.162  -0.124   0.19  CDS; LOC153222; adult retina protein
     HSAP0406S00028481
NM_001005273     0.054  0.146  1.173  1.355  -0.052   0.233  CDS; CHD3; chromodomain helicase
     H      0.211
NM_005079 SAP0406S00015627   0.09  1.173  0.428   0.188  -0.068  CDS; TPD52; tumor protein D52; Hom
     H      0.23
NM_006468 SAP0406S00002065  0.354  1.173  0.936   0.043   0.25  CDS; POLR3C; polymerase (RNA) III
     H     -0.057
NM_014475 SAP0406S00032723  0.107  1.173  1.244   0.132   0.308  CDS; DHDH; dimeric dihydrodiol dehy
     H      0.46
NM_174856 SAP0406S00033379  0.734  1.173  0.986   0.179   0.009  CDS; IDH3B; isocitrate dehydrogenas
           0.489
BC052572 HSAP0406S00012153  0.245  1.172  1.514   0.081   0.217  CDS; SRF; serum response factor (c-
     H     -0.077
NM_002160 SAP0406S00017207  0.135  1.172  1.175   0.088   0.35  CDS; TNC; tenascin C (hexabrachion
     H      1.143
NM_175923 SAP0406S00016652  0.287  1.172  0.369   0.101   0.298  CDS; MGC42630; hypothetical protein
     H      0.438
NM_199341 SAP0406S00032670  0.098  1.172  1.212  -0.139   0.22  CDS; LOC374920; hypothetical protei
     H     -0.055
NM_002595 SAP0406S00022860  0.061  1.171  0.403   0.225   0.054  CDS; PCTK2; PCTAIRE protein kinas
     H      0.303
NM_004094 SAP0406S00024665  0.546  1.171   1.29   0.395  -0.047  CDS; EIF2S1; eukaryotic translation in
     H      1.378
NM_130441 SAP0406S00021723  0.087  1.17  -0.141   0.033  -0.068  CDS; CLECSF7; C-type lectin, superf
           0.362
U79751 HSAP0406S00002804   0.594  1.17  0.916   0.047  -0.141  CDS; JEM1; basic-leucine zipper nucl
           0.265
AB036063 HSAP0406S00015791   0.13  1.169  1.256  -0.019   0.132  CDS; p53R2; ribonucleotide reductase
           0.11
BC031649 HSAP0406S00002220  0.146  1.169  1.127   0.198   0.055  CDS; SB145; hypothetical protein SB1
     H      0.193
NM_001384 SAP0406S00001127   0.08  1.169  0.812   0.026  -0.034  CDS; DPH2L2; diphthamide biosynthe
     H      0.428
NM_015853 SAP0406S00020330   0.21  1.169  0.847   0.274  -0.103  CDS; LOC51035; unknown protein LO
     H      1.403
NM_032271 SAP0406S00026688   1.99  1.169  0.866   0.131   0.134  CDS; TRAF7; ring finger and WD repe
           1.071
BC063623 HSAP0406S00008915  0.303  1.168  0.459   0.331   0.318  CDS; MGC10646; MGC10646 protein
     H      0.38
NM_022918 SAP0406S00020945  0.181  1.168  0.467   0.319   0.079  CDS; FLJ22104; hypothetical protein
           0.209
AK024444 HSAP0406S00032784  0.347  1.167  1.091   0.291   0.113  CDS; FLJ00034; FLJ00034 protein; H
           0.854
AK128780 HSAP0406S00000012  0.049  1.167  0.264  -0.212   0.052  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.489
BC011177 HSAP0406S00012198  0.766  1.167  1.039    0.1  0.416  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.256
NM_014065 SAP0406S00007596  0.214  1.167   1.51   0.618   0.258  CDS; HT001; HT001 protein; Homo s
           1.356
BC057818 HSAP0406S00001219  0.584  1.166  0.516  0.187   0.537  CDS; LOC374973; LOC374973 protei
     H      0.076
NM_003100 SAP0406S00010437  0.159  1.166  1.013  0.306  -0.005  CDS; SNX2; sorting nexin 2; Homo sa
     H      0.565
NM_152449 SAP0406S00026473  0.227  1.166  0.54  0.324   0.364  CDS; FLJ33008; hypothetical protein
     H      0.037
NM_170735 SAP0406S00019856  -0.21  1.166  0.836  0.335  -0.376  CDS; BDNF; brain-derived neurotroph
           0.095
AF165514 HSAP0406S00018156  0.191  1.165  1.313  0.056   0.212  CDS; N/A; 17-beta-hydroxysteroid deh
           0.203
AK125763 HSAP0406S00002536  0.521  1.165  1.271  0.667  -0.097  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.143
BX248252 HSAP0406S00024794  0.102  1.165  0.846  -0.037   0.124  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
           0.018
BX537594 HSAP0406S00036463   0.14  1.165  0.94  -0.109   -0.27  CDS; DKFZp686B1195; hypothetical p
     H      1.069
NM_003523 SAP0406S00011501   0.09  1.165  0.798   0.34   0.011  CDS; HIST1H2BE; H2B histone family
           0.386
BX641157 HSAP0406S00010051  0.581  1.164  1.288  0.217   0.143  CDS; DKFZp686I20227; hypothetical
     H      0.397
NM_003581 SAP0406S00004849  -0.028  1.164  0.529   0.07   0.165  CDS; NCK2; NCK adaptor protein 2 is
     H      0.208
NM_004078 SAP0406S00003116   0.59  1.164  1.455  0.068   0.302  CDS; CSRP1; cysteine and glycine-ric
     H     -0.133
NM_004721 SAP0406S00008094  0.111  1.164  1.26   0.02  -0.109  CDS; MAP3K13; mitogen-activated pr
     H      0.625
NM_018221 SAP0406S00004508  0.324  1.164  1.496  -0.015   0.375  CDS; MOBK1B; Mob4B protein; Homo
           0.404
Y16355 HSAP0406S00035630   0.408  1.164  1.029  0.383   0.088  CDS; cxorf5 (71-7A); N/A; Homo sapi
           0.031
AK130540 HSAP0406S00012513    0.2  1.163  1.097  0.009  -0.153  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.077
BC000635 HSAP0406S00006508  0.556  1.163  0.977  0.067   0.236  CDS; ACAA1; acetyl-Coenzyme A acy
           0.591
BC015824 HSAP0406S00000648  1.067  1.163  1.001  0.051  -0.165  CDS; P29; P29 protein; Homo sapiens
     H      0.578
NM_006368 SAP0406S00016565  0.291  1.163  0.424  0.193   0.096  CDS; CREB3; cAMP responsive elem
     H      0.132
NM_024939 SAP0406S00027722  0.653  1.163  1.596  0.632   0.278  CDS; FLJ21918; hypothetical protein
     H      0.21
NM_152778 SAP0406S00009271  -0.006  1.163  0.833  0.273  -0.229  CDS; MGC33302; hypothetical protein
     H      0.097
NM_173811 SAP0406S00020011  0.369  1.163  1.063  0.235   0.165  CDS; FLJ32675; hypothetical protein
           0.06
AB002294 HSAP0406S00027351  0.339  1.162  1.088  0.155   0.086  CDS; KIAA0296; N/A; Homo sapiens
           0.952
AK021601 HSAP0406S00009524   0.27  1.162  0.606  0.185   0.383  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.761
BX641118 HSAP0406S00024774   0.61  1.162  1.092  0.238   0.071  CDS; DKFZp686P10120; hypothetica
     H      0.176
NM_138362 SAP0406S00036057  0.384  1.162  1.36  0.259   0.399  CDS; CXorf44; chromosome X open r
           0.406
AK094167 HSAP0406S00004369  0.306  1.161  0.889   0.05  -0.694  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.019
NM_144718 SAP0406S00007332  0.376  1.161  1.152    0.3   0.16  CDS; LOC152185; hypothetical protei
           0.842
BC016325 HSAP0406S00007037  1.608   1.16  0.741  0.316  -0.114  CDS; ARF4; ADP-ribosylation factor 4
     H      0.414
NM_002616 SAP0406S00028493   0.43   1.16  1.012  0.146   0.256  CDS; PER1; period 1; Homo sapiens
     H      0.263
NM_004618 SAP0406S00028681  0.224   1.16  1.32  0.199   0.387  CDS; TOP3A; topoisomerase (DNA) I
     H      0.292
NM_032833 SAP0406S00003197  0.602   1.16  0.948  0.156   0.353  CDS; PPP1R15B; protein phosphatas
           0.25
BC009250 HSAP0406S00000974  0.459  1.159  1.023  0.217   0.22  CDS; GNL2; guanine nucleotide bindi
     H      0.537
NM_000786 SAP0406S00014058  0.471  1.159  1.309  -0.061   0.242  CDS; CYP51A1; cytochrome P450, fa
     H      0.653
NM_003557 SAP0406S00002226  0.625  1.159  1.291  0.261  -0.084  CDS; PIP5K1A; phosphatidylinositol-4
     H      0.898
NM_018677 SAP0406S00033723  0.085  1.159  0.35  -0.14   0.181  CDS; ACAS2; acetyl-CoA synthetase
     H      0.33
NM_016447 SAP0406S00013451  0.145  1.158  0.464  0.426   0.118  CDS; MPP6; membrane protein, palm
     H      0.373
NM_033107 SAP0406S00014048  0.511  1.158  0.996  -0.016   0.036  CDS; LOC85865; hypothetical protein
     H      0.522
NM_033410 SAP0406S00027315  0.376  1.158  0.967   0.12   0.516  CDS; MGC13138; hypothetical protein
           0.729
D82348 HSAP0406S00005758   0.191  1.157  0.705  0.165   0.275  CDS; purH; 5-aminoimidazole-4-carbo
     H      1.548
NM_003554 SAP0406S00028267  0.269  1.157  0.329  0.135   0.35  CDS; OR1E2; olfactory receptor, fami
     H      0.507
NM_014234 SAP0406S00011911  0.157  1.157  1.328  0.061   0.462  CDS; HSD17B8; estradiol 17 beta-deh
           0.278
AK094116 HSAP0406S00013116  0.052  1.156  0.883   0.15   0.18  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.354
AY358566 HSAP0406S00028835  0.037  1.156  0.663  -0.134   0.191  CDS; N/A; EALL419; Homo sapiens c
     H      0.813
NM_003535 SAP0406S00011564  0.289  1.156  0.743  0.318  -0.353  CDS; HIST1H3J; H3 histone family, m
     H      1.036
NM_004552 SAP0406S00001007  1.733  1.156  1.524  0.302   -0.06  CDS; NDUFS5; NADH dehydrogenas
     H      0.326
NM_018352 SAP0406S00009466   0.75  1.156  1.331  0.334   0.291  CDS; FLJ11184; hypothetical protein
     H      0.518
NM_023938 SAP0406S00003271  0.296  1.156  0.786  0.036  -0.039  CDS; SARG; specifically androgen-re
     H      0.477
NM_032656 SAP0406S00023378  0.162  1.156  0.743  0.226   0.299  CDS; DHX37; DEAH (Asp-Glu-Ala-His
     H      0.197
NM_138558 SAP0406S00000749  0.231  1.156  1.222  0.097   0.026  CDS; PPP1R8; protein phosphatase 1
     H      0.469
NM_148674 SAP0406S00035441  0.034  1.156  1.139  0.447   0.352  CDS; SMC1L2; SMC1 structural main
     H      0.376
NM_182614 SAP0406S00024082  0.158  1.156  0.568  0.264   0.532  CDS; MGC20579; hypothetical protein
           0.358
BC039831 HSAP0406S00033854  0.141  1.155  0.625  0.216   0.203  CDS; C20orf9; C20orf9 protein; Homo
     H      0.53
NM_015517 SAP0406S00021314  0.398  1.155  0.996   0.09   0.034  CDS; MIZF; MBD2 (methyl-CpG-bindi
     H      0.808
NM_018838 SAP0406S00022837   0.28  1.155  1.188  0.262   0.188  CDS; DAP13; 13kDa differentiation-as
     H      0.23
NM_152596 SAP0406S00025566  0.371  1.155  1.359  0.351   0.695  CDS; MGC33637; hypothetical protein
     H      0.566
NM_207371 SAP0406S00018015  0.469  1.155  0.948  0.227   0.467  CDS; FLJ45187; FLJ45187 protein; H
           0.276
AB033113 HSAP0406S00029711  0.372  1.154  0.655  0.145  -0.189  CDS; KIAA1287; KIAA1287 protein; H
           0.605
AY037165 HSAP0406S00001115  0.028  1.154  0.68  0.248  -0.039  CDS; N/A; hypothetical protein SB156
          -0.165
AY358643 HSAP0406S00013504  0.325  1.154  0.865  0.036  -0.219  CDS; N/A; FKBP14; Homo sapiens cl
     H      0.222
NM_018202 SAP0406S00000655   0.27  1.154  0.259  0.316   0.258  CDS; FLJ10747; hypothetical protein
     H      0.825
NM_053275 SAP0406S00023199  1.561  1.154  1.393  0.095   0.059  CDS; RPLP0; ribosomal protein P0; H
           0.622
D29956 HSAP0406S00025771    0.62  1.153  1.094  0.056  -0.086  CDS; KIAA0055; N/A; Homo sapiens
     H      0.382
NM_004218 SAP0406S00031319  0.319  1.153  1.053  0.183   0.281  CDS; RAB11B; RAB11B, member RA
     H      0.337
NM_004594 SAP0406S00027661   0.16  1.153  1.217  -0.048   0.601  CDS; SLC9A5; solute carrier family 9
     H      0.497
NM_005669 SAP0406S00010378  0.038  1.153  0.503  0.007   0.085  CDS; C5orf18; chromosome 5 open re
     H      0.257
NM_016048 SAP0406S00010467  0.303  1.153  0.812  0.022   0.523  CDS; CGI-111; CGI-111 protein; Hom
     H      0.479
NM_130781 SAP0406S00011108  0.521  1.153  0.769  0.045  -0.062  CDS; RAB24; RAB24 gene product; H
           0.746
BC017237 HSAP0406S00031565   0.21  1.152  0.803  -0.042   0.174  CDS; STX10; STX10 protein; Homo s
     HSAP0406S00020160
NM_001005283     1.325   0.22  1.152  0.315  0.444    0.6  CDS; OR9Q2; olfactory receptor, fam
     H      0.442
NM_006589 SAP0406S00002438    0.3  1.152  0.951  -0.085   0.29  CDS; C1orf2; chromosome 1 open re
     H      0.284
NM_014574 SAP0406S00024341  0.222  1.152  1.127  0.164   0.136  CDS; STRN3; nuclear autoantigen; Ho
     H     -0.014
NM_207472 SAP0406S00034391  -0.156  1.152  1.161  0.236  -0.301  CDS; FLJ46020; FLJ46020 protein; H
           0.193
AK095973 HSAP0406S00012708  0.068  1.151  0.91  -0.092   0.272  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.916
AK128780 HSAP0406S00028163  0.025  1.151  0.275   -0.3  0.098  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.443
BC034579 HSAP0406S00007394  0.521  1.151  1.346  0.381   0.029  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.459
AK127152 HSAP0406S00023127  0.284   1.15  1.35    0.1  0.477  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.34
NM_005435 SAP0406S00014776  -0.165   1.15  0.359  -0.213  -0.272  CDS; ARHGEF5; rho guanine nucleot
     H      0.241
NM_015942 SAP0406S00015737  0.132   1.15  0.94  0.051   0.138  CDS; CGI-12; CGI-12 protein; Homo s
           0.116
AF284094 HSAP0406S00023379  0.004  1.149  0.436  0.309  -0.003  CDS; BRI3BP; I3 binding protein; Hom
           0.595
AF409114 HSAP0406S00015729  0.572  1.149  1.152  0.191   0.241  CDS; N/A; p53-induced protein SIP18
           0.232
BC009111 HSAP0406S00022731  0.441  1.149  1.065   0.42   0.173  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.303
BC041172 HSAP0406S00020030  0.175  1.149  1.395  0.159   0.028  CDS; NR1H3; NR1H3 protein; Homo
           0.413
BX640881 HSAP0406S00031972  0.174  1.149  0.813  0.086   0.349  CDS; DKFZp686D02125; hypothetica
     H      0.221
NM_002768 SAP0406S00028125  0.042  1.149  1.02  0.416   0.189  CDS; PCOLN3; procollagen (type III)
     H      0.573
NM_006431 SAP0406S00022698  0.278  1.149  1.193   0.04   0.241  CDS; CCT2; chaperonin containing TC
     H      0.54
NM_006729 SAP0406S00036255  0.024  1.149  0.789  0.131   0.058  CDS; DIAPH2; diaphanous 2 isoform
     H      0.189
NM_013336 SAP0406S00007523  0.157  1.149  0.651  0.165   0.03  CDS; SEC61A1; Sec61 alpha form 1;
     H      0.573
NM_007187 SAP0406S00023676  0.666  1.148  1.392   0.18   0.239  CDS; WBP4; WW domain-containing
           1.162
AB082527 HSAP0406S00018073  1.159  1.147  0.737  0.328  -0.043  CDS; KIAA1996; KIAA1996 protein; H
           0.245
AF190165 HSAP0406S00021840  0.652  1.147  1.058  0.089   0.136  CDS; MST162; MSTP162; Homo sap
           0.359
BC042421 HSAP0406S00035744   0.13  1.147  1.084  0.079   0.235  CDS; GK; glycerol kinase, isoform a; H
     H     -0.017
NM_015476 SAP0406S00030590  0.078  1.147  0.986  0.018   0.134  CDS; C18orf10; chromosome 18 open
     H      0.462
NM_205836 SAP0406S00010794  0.831  1.147  1.244  0.072   -0.29  CDS; FBXO38; F-box protein 38 isofo
           0.422
BC001449 HSAP0406S00000594  0.152  1.146  1.27  0.232  -0.035  CDS; HNRPR; HNRPR protein; Homo
     H      0.051
NM_006281 SAP0406S00015765  -0.086  1.146  0.507  0.296   0.092  CDS; STK3; serine/threonine kinase 3
     H      0.597
NM_032380 SAP0406S00010164  0.454  1.146  0.578  -0.014  -0.133  CDS; GFM2; mitochondrial elongation
     H      0.369
NM_032627 SAP0406S00031791  -0.08  1.146  0.629  0.329   0.395  CDS; SSBP4; single stranded DNA bi
     H      1.119
NM_175923 SAP0406S00016681  0.127  1.146  0.35  0.125   0.242  CDS; MGC42630; hypothetical protein
     H      0.063
NM_018060 SAP0406S00003389  -0.042  1.145  0.542  -0.01   0.353  CDS; FLJ10326; mitochondrial isoleuc
     H      0.255
NM_138340 SAP0406S00030465  -0.06  1.145  0.662  0.168   0.252  CDS; ABHD3; alpha/beta hydrolase d
           0.05
AK126873 HSAP0406S00035179  0.033  1.144  1.069  0.337   0.06  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.108
BC007983 HSAP0406S00015069  0.139  1.144  1.128  0.117   0.192  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.717
NM_001984 SAP0406S00023745  0.373  1.144  0.906  0.224  -0.138  CDS; ESD; esterase D/formylglutathio
     H      0.33
NM_012477 SAP0406S00004525   0.538  1.143  0.735  0.071  -0.285  CDS; WBP1; WW domain binding pro
     H      0.281
NM_020761 SAP0406S00030174   0.43  1.143  1.058  0.281  0.104  CDS; raptor; raptor; Homo sapiens ra
     H      0.365
NM_025069 SAP0406S00015331   0.14  1.143  1.176  0.145   0.36  CDS; FLJ14299; hypothetical protein
           0.495
BC013757 HSAP0406S00007389   0.345  1.142  0.808  0.261  0.119  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
          -0.109
BC051795 HSAP0406S00021695  -0.026  1.142  0.924  0.067  0.139  CDS; DRPLA; DRPLA protein; Homo
     H      0.123
NM_024911 SAP0406S00001460   0.202  1.142  0.827   0.24  0.024  CDS; FLJ23091; putative NFkB activa
     H      0.386
NM_138401 SAP0406S00031724   0.235  1.142  0.912  0.539   0.31  CDS; LOC93343; hypothetical protein
           0.503
X95808 HSAP0406S00036130    0.118  1.142  0.833  -0.029  0.072  CDS; DXS6673E; N/A; H.sapiens mR
           0.59
AL133100 HSAP0406S00003786   0.299  1.141  0.862  -0.135  0.549  CDS; DKFZp434G1221; hypothetical
     H      0.755
NM_013417 SAP0406S00016879   1.233  1.141  0.857  0.237  0.037  CDS; IARS; isoleucine-tRNA syntheta
           0.273
U01877 HSAP0406S00035294    0.304  1.141  0.806  0.316  0.221  CDS; N/A; p300 protein; Human p300
          -0.113
AJ318054 HSAP0406S00011991   0.121   1.14  0.406  0.298  0.242  CDS; SRPK1; SRPK1a protein kinase
           0.466
BC018183 HSAP0406S00005629   0.171   1.14  0.706  -0.151  -0.156  CDS; NDUFB3; NADH dehydrogenas
     H      0.202
NM_015999 SAP0406S00003163   0.125   1.14  0.763  -0.075  0.448  CDS; ADIPOR1; adiponectin receptor
     H      0.327
NM_018439 SAP0406S00030507   0.524   1.14  0.478  0.307   0.23  CDS; IMPACT; hypothetical protein IM
     H      0.482
NM_024584 SAP0406S00004069   0.421   1.14  0.655  -0.135  -0.304  CDS; FLJ13646; hypothetical protein
     H     -0.043
NM_144724 SAP0406S00010091  -0.003   1.14  0.791  -0.035  -0.038  CDS; MARVELD2; MARVEL domain c
           0.39
AB046832 HSAP0406S00027509   0.528  1.139  1.453  0.183  0.064  CDS; KIAA1612; KIAA1612 protein; H
     H     -0.013
NM_004928 SAP0406S00034572   0.366  1.139  0.691  0.142  0.236  CDS; C21orf2; chromosome 21 open
     H      0.095
NM_033647 SAP0406S00022666   0.003  1.139  0.751  0.284  -0.185  CDS; HELB; helicase (DNA) B; Homo
     H      0.542
NM_152221 SAP0406S00035216    0.2  1.139  0.634  0.255  -0.045  CDS; CSNK1E; casein kinase 1 epsilo
L78132       -0.069
     HSAP0406S00003641   0.021  1.138  0.548  -0.012  -0.749  CDS; pcta-1; prostate carcinoma tumo
     H      0.861
NM_002908 SAP0406S00004339   0.22  1.138  0.677  -0.019  0.201  CDS; REL; v-rel reticuloendotheliosis
           0.296
AF466366 HSAP0406S00022180  -0.023  1.137  0.623  0.044  0.255  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
     H      0.494
NM_017924 SAP0406S00024218   0.544  1.137  0.645  0.134  0.116  CDS; C14orf119; chromosome 14 ope
     H      0.037
NM_022745 SAP0406S00001218   0.11  1.137  0.719  0.091  0.254  CDS; ATPAF1; ATP synthase mitocho
     H      0.411
NM_024336 SAP0406S00027485   0.258  1.137  0.817  0.111  0.502  CDS; IRX3; iroquois homeobox protei
          -0.002
AJ608771 HSAP0406S00025890   0.147  1.136  1.189  0.173  0.225  CDS; VPS13C; VPS13C-2A protein; H
     H      0.714
NM_001788 SAP0406S00013577   0.323  1.136  1.38  0.233  0.295  CDS; CDC10; cell division cycle 10; H
     H      0.699
NM_005336 SAP0406S00006171   0.151  1.136  0.87  0.165  0.086  CDS; HDLBP; high density lipoprotein
     H      1.165
NM_014331 SAP0406S00009292   2.034  1.136  1.155  0.077  -0.458  CDS; SLC7A11; solute carrier family 7
     H      0.399
NM_015294 SAP0406S00029666   0.301  1.136  1.656  0.246  0.075  CDS; TRIM37; tripartite motif-containi
     H      0.396
NM_001204 SAP0406S00005659   0.205  1.135  0.579  0.088  0.192  CDS; BMPR2; bone morphogenetic p
     H      0.84
NM_014663 SAP0406S00001119   0.19  1.135  0.828  -0.033  -0.104  CDS; JMJD2A; jumonji domain contai
     H      0.11
NM_024704 SAP0406S00033526   0.078  1.135  1.091  0.238  0.213  CDS; C20orf23; chromosome 20 open
     H      0.334
NM_176799 SAP0406S00006111   0.386  1.135  1.031  0.445  0.364  CDS; ILKAP; integrin-linked kinase-as
     H      0.131
NM_212543 SAP0406S00007365   0.041  1.135  0.461  0.343  0.549  CDS; B4GALT4; UDP-Gal:betaGlcNA
           0.871
AK128780 HSAP0406S00037277   0.092  1.134  0.255  -0.155  0.038  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.123
NM_004926 SAP0406S00024687   1.247  1.134  0.912  0.047  0.136  CDS; ZFP36L1; butyrate response fac
          -0.217
AB014771 HSAP0406S00008929  -0.252  1.133  0.911  -0.217  -0.303  CDS; mop-1; MOP-1; Homo sapiens m
     H       0.6
NM_000903 SAP0406S00027761   0.59  1.132  1.126   0.05  -0.01  CDS; NQO1; NAD(P)H menadione ox
     H      0.393
NM_001863 SAP0406S00032072   0.357  1.132  1.221  -0.007  0.086  CDS; COX6B1; cytochrome c oxidase
     H      0.529
NM_006942 SAP0406S00028460   0.107  1.132  0.976  0.043  0.009  CDS; SOX15; SRY-box 15; Homo sap
     H      0.838
NM_015466 SAP0406S00006703   0.464  1.132  1.273  0.179  0.118  CDS; PTPN23; protein tyrosine phosp
     H       0.4
NM_145715 SAP0406S00009029   0.492  1.132  1.201  0.331  0.099  CDS; TIGD2; tigger transposable elem
     H      0.377
NM_175871 SAP0406S00031460   0.354  1.132  0.899  0.175  0.139  CDS; FLJ35119; hypothetical protein
     H      0.498
NM_181885 SAP0406S00002485   0.081  1.132  0.785   0.21   0.37  CDS; GPR100; G protein-coupled rec
     H      0.45
NM_207442 SAP0406S00024688   0.746  1.132  0.477  0.053  -0.014  CDS; FLJ39779; FLJ39779 protein; H
           0.546
AK127675 HSAP0406S00004991   0.107  1.131  0.64   0.37  0.367  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.189
NM_145254 SAP0406S00027900   0.251  1.131  1.016  0.029  0.335  CDS; LOC124491; LOC124491; Hom
     H      0.18
NM_014845 SAP0406S00012637   0.19   1.13  1.079  0.194  0.081  CDS; KIAA0274; Sac domain-containi
     H      0.724
NM_173549 SAP0406S00015757   0.091   1.13  0.86  0.001  0.111  CDS; FLJ39553; hypothetical protein
           0.083
AB011091 HSAP0406S00015283   0.091  1.129  0.631  0.291  0.258  CDS; KIAA0519; KIAA0519 protein; H
           0.263
AB058718 HSAP0406S00016290   -0.01  1.129  0.644  0.162  0.239  CDS; KIAA1815; KIAA1815 protein; H
           0.206
BC063609 HSAP0406S00012216  -0.024  1.129  0.388  0.149   0.06  CDS; NFKBIE; NFKBIE protein; Homo
     H      0.917
NM_016146 SAP0406S00021303   0.867  1.129  1.112  0.113  -0.105  CDS; TRAPPC4; trafficking protein pa
     H      0.371
NM_032332 SAP0406S00031523   0.188  1.129  0.741  0.196  0.182  CDS; MGC4238; mitogen-activated pr
     H      0.364
NM_183419 SAP0406S00015777   0.186  1.129  0.604  0.216  0.315  CDS; RNF19; ring finger protein 19; H
     H      0.145
NM_000297 SAP0406S00009013   0.018  1.128  0.815  0.036  0.142  CDS; PKD2; polycystin 2; Homo sapie
     H      0.21
NM_006506 SAP0406S00007719   0.114  1.128  1.023  0.047  0.461  CDS; RASA2; RAS p21 protein activa
     H      0.25
NM_013437 SAP0406S00015820   0.155  1.128  0.322   0.28   0.13  CDS; LRP12; suppression of tumorige
     H      0.155
NM_014764 SAP0406S00022256   0.21  1.128  1.048  0.109    0.2  CDS; DAZAP2; DAZ associated prote
     H      0.354
NM_014991 SAP0406S00008983  -0.029  1.128  0.89  0.169  0.101  CDS; WDFY3; WD repeat and FYVE
     H      0.527
NM_016024 SAP0406S00036527   0.198  1.128  1.009  0.226  0.143  CDS; RBMX2; RNA binding motif prot
     H      0.55
NM_032458 SAP0406S00036556   0.38  1.128  1.302  0.175  0.262  CDS; PHF6; PHD-like zinc finger prote
           0.359
BC017762 HSAP0406S00000018   0.201  1.127  1.003  0.168  0.088  CDS; FLJ22639; hypothetical protein
     H      -0.11
NM_005611 SAP0406S00027477   0.159  1.127  0.923   0.17  0.435  CDS; RBL2; retinoblastoma-like 2 (p1
     H     -0.016
NM_012106 SAP0406S00027552   0.259  1.127  0.485  0.469  -0.005  CDS; ARL2BP; binder of Arl Two; Hom
     H      0.03
NM_020414 SAP0406S00025032   0.343  1.127  1.351  0.303  0.389  CDS; DDX24; DEAD (Asp-Glu-Ala-As
     H      0.364
NM_032315 SAP0406S00000273   0.147  1.127  0.615   0.08  0.178  CDS; MGC4399; mitochondrial carrier
     H      0.579
NM_018719 SAP0406S00013418   0.357  1.126  1.162  0.078  0.373  CDS; RAM2; transcription factor RAM
     H      0.503
NM_153709 SAP0406S00000197   0.069  1.126  0.792  -0.184  0.362  CDS; MGC40168; hypothetical protein
     H      0.054
NM_178562 SAP0406S00014553   -0.01  1.126  0.786  -0.19  -0.186  CDS; MGC50844; hypothetical protein
           0.417
AL136732 HSAP0406S00031492   0.227  1.124  1.015  0.337  0.147  CDS; DKFZp434I1610; hypothetical p
     H      0.679
NM_002070 SAP0406S00006847   0.028  1.124  0.931  -0.122  0.197  CDS; GNAI2; guanine nucleotide bind
     H      0.304
NM_002489 SAP0406S00013366   0.158  1.124  0.956  0.183  0.114  CDS; NDUFA4; NADH dehydrogenas
     H      0.504
NM_031444 SAP0406S00034941   0.564  1.124  1.031  0.018  0.418  CDS; C22orf13; chromosome 22 open
     H      1.127
NM_145049 SAP0406S00010954   1.353  1.124  1.187   0.25  -0.213  CDS; MGC10067; hypothetical protein
     H      1.417
NM_152251 SAP0406S00015014   0.874  1.124  0.797  0.256  0.865  CDS; DEFB106; defensin, beta 106; H
           0.616
BC047621 HSAP0406S00002663   1.101  1.123  0.438  0.049  -0.278  CDS; NCSTN; NCSTN protein; Homo
     H      0.21
NM_018339 SAP0406S00016763   0.09  1.123  0.69  0.185  0.174  CDS; RFK; riboflavin kinase; Homo sa
     H      0.28
NM_052885 SAP0406S00022038  -0.022  1.123  0.818   0.13  0.323  CDS; SLC2A13; solute carrier family 2
           1.053
AF055708 HSAP0406S00002673   0.292  1.122  0.323  -0.265   0.18  CDS; LY9; lymphocyte antigen 9 prec
            0.1
AK095964 HSAP0406S00010141   0.172  1.122  0.852   0.18  0.465  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.615
NM_017990 SAP0406S00027771   0.257  1.122  1.196  0.112  -0.264  CDS; PDPR; pyruvate dehydrogenase
     H      0.164
NM_018561 SAP0406S00012104  -0.058  1.122  0.695   0.02  0.099  CDS; MGC20741; ubiquitin specific pr
     H      0.373
NM_024295 SAP0406S00015889   0.63  1.122  1.558  0.078  0.183  CDS; DER1; derlin-1; Homo sapiens d
           0.26
BC050369 HSAP0406S00033694  -0.052  1.121  0.991  0.188  0.359  CDS; E2F1; E2F transcription factor 1
           0.197
BC061901 HSAP0406S00003808   0.705  1.121  1.112  0.095  -0.008  CDS; RPS7; ribosomal protein S7; Ho
           0.197
D80001 HSAP0406S00034540    0.212  1.121  0.388  0.201  0.176  CDS; KIAA0179; N/A; Homo sapiens
     H      0.12
NM_000535 SAP0406S00013322   0.65  1.121  1.771  0.253  0.274  CDS; PMS2; PMS2; Homo sapiens PM
     H      0.419
NM_004229 SAP0406S00035795   0.124  1.121  0.43  0.169  0.303  CDS; CRSP2; cofactor required for Sp
     H      0.425
NM_004545 SAP0406S00024989   0.593  1.121  0.746  0.248  0.287  CDS; NDUFB1; NADH dehydrogenas
     H      0.345
NM_033627 SAP0406S00006747   0.242  1.121  1.117  0.238  0.231  CDS; TREX1; three prime repair exon
           0.88
AF370405 HSAP0406S00016363   0.173  1.12  1.053  -0.076  0.278  CDS; N/A; PP11646; Homo sapiens P
           1.06
BX537890 HSAP0406S00005709   1.096  1.12  0.672  0.324  -0.231  CDS; DKFZp313F0536; hypothetical p
     H      0.538
NM_006556 SAP0406S00002386   0.576  1.12  1.107  -0.007   0.13  CDS; PMVK; phosphomevalonate kin
     H      0.514
NM_014239 SAP0406S00024816   0.233  1.12  1.352  0.207  0.276  CDS; EIF2B2; eukaryotic translation in
           0.183
BC018034 HSAP0406S00018028   0.198  1.119  0.241  0.121  0.282  CDS; PIP5K2A; phosphatidylinositol-4
           0.557
D86959 HSAP0406S00018990    0.248  1.119  0.418  0.007  0.368  CDS; KIAA0204; KIAA0204 protein; H
     H      0.354
NM_002765 SAP0406S00035614   0.008  1.119  0.593  0.312   0.26  CDS; PRPS2; phosphoribosyl pyropho
     H     -0.064
NM_018473 SAP0406S00011456   0.281  1.119  0.889  0.181  0.199  CDS; THEM2; thioesterase superfami
     H      0.203
NM_178818 SAP0406S00027621   0.055  1.119  0.373   0.21  0.192  CDS; CKLFSF4; chemokine-like facto
     H      0.135
NM_212554 SAP0406S00019178   0.153  1.119  0.131  0.368   0.39  CDS; LOC399818; similar to CG9643
     H      0.383
NM_194291 SAP0406S00015914   0.393  1.118   1.194  0.319   0.465  CDS; LOC157378; hypothetical protei
           0.704
AF217975 HSAP0406S00034984   0.122  1.116   1.028  0.004   0.222  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           0.605
BC031606 HSAP0406S00012845   0.222  1.116   0.462  0.211  -0.018  CDS; PEX7; PEX7 protein; Homo sap
     HSAP0406S00022344
NM_001004304     0.606   0.434  1.116   0.878  0.185   0.123  CDS; LOC283337; hypothetical protei
           0.489
BC014400 HSAP0406S00022489   0.399  1.115   1.05  0.043   0.195  CDS; MLC1SA; myosin alkali light cha
     H      0.188
NM_002573 SAP0406S00032397   0.045  1.115   0.63  0.183   0.307  CDS; PAFAH1B3; platelet-activating f
           0.308
AK001939 HSAP0406S00024762   0.357  1.114   0.76  0.339  -0.234  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.104
NM_005438 SAP0406S00020528   0.122  1.114   0.564  0.051   0.401  CDS; FOSL1; FOS-like antigen 1; Hom
     H      0.139
NM_006750 SAP0406S00027747   0.086  1.114   0.864  0.411  -0.099  CDS; SNTB2; basic beta 2 syntrophin
     H      0.64
NM_007238 SAP0406S00033695   0.106  1.114   1.443  0.122  -0.018  CDS; PXMP4; peroxisomal membran
     H      0.357
NM_173362 SAP0406S00010305   0.405  1.114   0.755  0.451   0.321  CDS; LOC317671; LOC317671; Hom
     H      0.132
NM_002794 SAP0406S00000932   0.457  1.113   1.432   0.17   0.015  CDS; PSMB2; proteasome beta 2 sub
     H      0.627
NM_018332 SAP0406S00027783   0.655  1.113   1.237  0.445   0.188  CDS; FLJ11126; DDX19-like protein;
           1.453
AK090418 HSAP0406S00014996   0.867  1.112   0.627  0.103   0.583  CDS; FLJ00326; FLJ00326 protein; H
     H      0.842
NM_014166 SAP0406S00023753   0.199  1.112   1.112  0.013   0.217  CDS; VDRIP; vitamin D receptor inter
     H      0.225
NM_031292 SAP0406S00022059   0.165  1.112   1.373  -0.022   0.17  CDS; DKFZP434G1415; hypothetical
     H      0.378
NM_032758 SAP0406S00035314   0.298  1.112   1.025  0.011   0.146  CDS; PHF5A; SF3b14b; Homo sapien
     H      0.27
NM_181714 SAP0406S00012441   0.064  1.112   0.893  0.187   0.01  CDS; C6orf152; chromosome 6 open
     H      0.05
NM_024593 SAP0406S00015446  -0.083  1.111   1.006  -0.033   0.022  CDS; FLJ11767; hypothetical protein
           0.301
AK096958 HSAP0406S00026774   0.429  1.11   1.352  0.438   0.082  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.555
NM_003720 SAP0406S00034455   0.157  1.11   1.136   0.26   0.376  CDS; DSCR2; Down syndrome critica
     H      0.148
NM_004075 SAP0406S00022992   0.051  1.11   0.908   0.46  -0.011  CDS; CRY1; cryptochrome 1 (photoly
     H      0.053
NM_015032 SAP0406S00023622  -0.046  1.11   0.728  0.291   0.078  CDS; APRIN; androgen-induced prost
     H      0.292
NM_001268 SAP0406S00023758   0.192  1.109   0.773  0.264   0.487  CDS; CHC1L; RCC1-like G exchangin
     H      0.688
NM_001690 SAP0406S00007339   0.375  1.109   1.067  0.036   0.045  CDS; ATP6V1A; ATPase, H+ transpo
     H      0.394
NM_018256 SAP0406S00005666   0.437  1.109   0.892  -0.044  -0.118  CDS; WDR12; WD repeat domain 12
            0.3
AB002370 HSAP0406S00010300   0.209  1.108   1.132  -0.099   0.087  CDS; KIAA0372; N/A; Homo sapiens
     H      0.478
NM_000748 SAP0406S00002379   0.107  1.108   0.723  0.061   0.009  CDS; CHRNB2; cholinergic receptor,
     H      0.358
NM_006980 SAP0406S00014053   0.192  1.108   0.424  0.273  -0.074  CDS; MTERF; mitochondrial transcrip
           0.565
AK056076 HSAP0406S00022861   0.248  1.107   1.125  0.066   0.186  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.352
NM_001950 SAP0406S00027656   0.128  1.106   0.73  0.189  -0.062  CDS; E2F4; E2F transcription factor 4
     H     -0.091
NM_018846 SAP0406S00013429   0.15  1.106   1.277  0.151  -0.007  CDS; KLHL7; SBBI26 protein; Homo s
     H      0.267
NM_133476 SAP0406S00021669   0.459  1.106   0.645  -0.024  -0.025  CDS; ZNF384; nuclear matrix transcri
     HSAP0406S00010404
NM_001002924     0.27   0.372  1.105   1.218    0.1  0.147  CDS; AP3S1; adaptor-related protein
     H      0.202
NM_194328 SAP0406S00016590  -0.077  1.105   0.392  0.208   0.133  CDS; RNF38; ring finger protein 38 iso
           0.165
AB007963 HSAP0406S00001220   0.29  1.104   0.543  0.291   0.487  CDS; KIAA0494; KIAA0494 protein; H
           0.775
AK094323 HSAP0406S00001055   0.127  1.104   0.824  0.253   0.123  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.43
NM_053051 SAP0406S00028484   0.188  1.104   0.791  0.072   0.302  CDS; LIP8; LYST-interacting protein L
     H      0.26
NM_016237 SAP0406S00023250   0.446  1.103   0.898  0.314   0.132  CDS; ANAPC5; anaphase-promoting
     H      0.188
NM_017772 SAP0406S00012037   0.312  1.103   0.939  0.311  -0.178  CDS; C6orf197; chromosome 6 open
     H      0.268
NM_032174 SAP0406S00002703   0.008  1.103   0.674  0.124   0.195  CDS; FLJ12770; hypothetical protein
     H      0.128
NM_198450 SAP0406S00036217   0.132  1.103   1.24  -0.026   -0.13  CDS; CXorf33; chromosome X open r
           1.007
AF253321 HSAP0406S00019406   0.008  1.102  -0.182  -0.58   0.042  CDS; N/A; cervical mucin MUC5B; Ho
           0.298
BC020847 HSAP0406S00029434  -0.011  1.102   1.245   0.06   0.305  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.737
NM_001423 SAP0406S00021850   0.518  1.102   1.124  0.133   -0.26  CDS; EMP1; epithelial membrane pro
     H      0.744
NM_005067 SAP0406S00007794   0.102  1.102   0.501  0.211   0.142  CDS; SIAH2; seven in absentia homo
     H      0.405
NM_006432 SAP0406S00024792   0.198  1.102   0.991  0.086    0.4  CDS; NPC2; Niemann-Pick disease, t
     H      0.187
NM_021999 SAP0406S00023754   0.107  1.102   0.674  0.274  -0.042  CDS; ITM2B; integral membrane prote
     H      0.268
NM_182598 SAP0406S00015083   0.219  1.102   0.618   0.18   0.165  CDS; FLJ36980; hypothetical protein
           1.098
AK128099 HSAP0406S00032057   0.003  1.101   0.576   0.08  -0.151  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.811
BC024002 HSAP0406S00028972   0.092   1.1  0.806  0.116   0.031  CDS; DKFZp434H2215; hypothetical
     H      0.257
NM_005667 SAP0406S00004630   0.194   1.1  0.596  0.064   0.19  CDS; RNF103; ring finger protein 103
     H      0.518
NM_145756 SAP0406S00030570  0.017   1.1  0.466  0.072   0.193  CDS; ZNF396; zinc finger protein 396
     H      0.283
NM_153634 SAP0406S00022029  0.101   1.1  1.234   0.16   0.234  CDS; CPNE8; copine VIII; Homo sapi
     H      0.421
NM_201434 SAP0406S00029240  0.171   1.1  1.101  0.287   0.039  CDS; RAB5C; RAB5C, member RAS
           0.365
AJ131244 HSAP0406S00010538  0.336  1.099   0.786  0.075   0.099  CDS; N/A; Sec24A protein; Homo sap
           0.47
AY358935 HSAP0406S00020328  0.686  1.099   0.953  0.199   0.128  CDS; N/A; DSLR655; Homo sapiens c
     H      0.163
NM_005013 SAP0406S00019754   0.01  1.099   0.729  0.119   0.287  CDS; NUCB2; nucleobindin 2; Homo s
     H      0.378
NM_005347 SAP0406S00017332  1.916  1.099   1.368  0.056   0.249  CDS; HSPA5; heat shock 70kDa prote
     H      1.145
NM_012404 SAP0406S00022139  -0.089  1.099  -0.359  -0.281   0.08  CDS; ANP32D; acidic nuclear phosph
     H      0.081
NM_014916 SAP0406S00014132  -0.044  1.099   0.643  0.158   0.22  CDS; LMTK2; lemur tyrosine kinase 2
     H      0.846
NM_015416 SAP0406S00022245  0.663  1.099   1.49  0.305   0.006  CDS; LETMD1; cervical cancer 1 prot
     H     -0.087
NM_016548 SAP0406S00016819  0.094  1.099   0.838  0.159   0.367  CDS; GOLPH2; golgi phosphoprotein
     H      0.291
NM_153704 SAP0406S00015701  0.296  1.099   0.585  0.158   -0.35  CDS; MGC26979; hypothetical protein
           1.076
AF026246 HSAP0406S00013355  0.384  1.098   0.316  -0.206   0.377  CDS; env; HERV-E envelope glycopro
     H      0.281
NM_138819 SAP0406S00036564  -0.015  1.097   1.433  -0.056  -0.097  CDS; LOC159091; hypothetical protei
     H      0.426
NM_006109 SAP0406S00024203  0.267  1.096   1.217  0.035  -0.102  CDS; SKB1; SKB1 homolog; Homo sa
     H      0.77
NM_019613 SAP0406S00030297   0.22  1.096   0.468  0.216   0.269  CDS; WDR45L; WDR45-like; Homo s
     H     -0.018
NM_175895 SAP0406S00022626   0.23  1.096   0.762  0.015   0.128  CDS; FLJ25590; hypothetical protein
           0.204
AK096082 HSAP0406S00002917  -0.068  1.095   0.493  0.122  -0.656  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.72
NM_000593 SAP0406S00011887  0.108  1.095   1.283  0.158   0.228  CDS; TAP1; transporter 1, ATP-bindin
     H      0.42
NM_014408 SAP0406S00000943  0.314  1.095   0.947  0.026   0.388  CDS; TRAPPC3; BET3 homolog; Hom
     H      0.185
NM_145023 SAP0406S00018121  0.477  1.095   0.592  0.048   0.126  CDS; CCDC7; coiled-coil domain con
     H      0.603
NM_198480 SAP0406S00032927  0.191  1.095   1.076  0.295  -0.224  CDS; ZNF615; zinc finger protein 615
     H     -0.225
NM_020745 SAP0406S00012224  0.038  1.094   1.446  0.024   0.065  CDS; AARSL; alanyl-tRNA synthetase
     H      0.373
NM_022096 SAP0406S00033498   0.14  1.094   0.377  0.544   0.155  CDS; ANKRD5; ankyrin repeat domai
           0.495
AK058156 HSAP0406S00015089  0.221  1.093   1.248  0.338   0.112  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.322
AK130129 HSAP0406S00024010  0.342  1.093   0.106  0.226   0.32  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.606
NM_020228 SAP0406S00021497  0.525  1.093   0.686  0.192   0.486  CDS; PRDM10; PR domain containing
     H      0.113
NM_030819 SAP0406S00027691   0.38  1.093   1.032  0.163   0.127  CDS; MGC11335; hypothetical protein
           0.538
AF117756 HSAP0406S00000950  0.449  1.092   1.346  0.242   0.223  CDS; N/A; thyroid hormone receptor-a
     H      0.45
NM_004506 SAP0406S00012733  0.014  1.092   0.922  0.308  -0.056  CDS; HSF2; heat shock transcription
     H      0.705
NM_030934 SAP0406S00003008  0.356  1.092   1.015  0.114   0.129  CDS; C1orf25; N2,N2-dimethylguanos
          -0.052
AK092418 HSAP0406S00002126  -0.047  1.091   1.124  -0.006  -0.192  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.534
BC053860 HSAP0406S00008594  0.173  1.091   0.317  0.081   0.442  CDS; KLHL5; KLHL5 protein; Homo s
     H      0.907
NM_005834 SAP0406S00035907  0.478  1.091   0.723  0.023  -0.145  CDS; TIMM17B; translocase of inner
     H      0.204
NM_006735 SAP0406S00013475  0.167  1.091   0.619  0.418   0.087  CDS; HOXA2; homeobox A2 protein;
           0.238
AK001761 HSAP0406S00021841  0.277  1.09   1.008   0.12   0.343  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.784
BC006472 HSAP0406S00029386  0.828  1.09   0.592  0.282  -0.114  CDS; FLJ22955; hypothetical protein
     H      0.071
NM_006742 SAP0406S00027706  -0.008  1.09   0.525  0.249   0.038  CDS; PSKH1; protein serine kinase H
     H      0.431
NM_012200 SAP0406S00020318  0.201  1.089   1.107  0.112   0.436  CDS; B3GAT3; beta-1,3-glucuronyltra
     H      0.462
NM_017945 SAP0406S00007315  0.377  1.089   1.544  -0.067   0.479  CDS; SLC35A5; solute carrier family 3
     H      0.037
NM_032873 SAP0406S00021356  0.145  1.089   0.951  0.216   0.101  CDS; STS-1; Cbl-interacting protein S
     H      0.355
NM_002825 SAP0406S00014636  0.193  1.088   0.474  0.173   0.125  CDS; PTN; pleiotrophin; Homo sapien
     H        0
NM_020467 SAP0406S00022257  0.218  1.088   0.145  0.092   0.265  CDS; LOC57228; hypothetical protein
           1.126
BC067790 HSAP0406S00009896  1.142  1.087   1.011  0.121   -0.02  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.614
NM_003330 SAP0406S00022957  0.476  1.087   0.93  -0.073   -0.12  CDS; TXNRD1; thioredoxin reductase
     H     -0.065
NM_004726 SAP0406S00035672  -0.084  1.087   0.307  0.008   0.259  CDS; REPS2; RALBP1 associated Ep
     H      0.195
NM_006702 SAP0406S00031272  0.132  1.087   1.468  -0.026   0.037  CDS; NTE; neuropathy target esteras
     H      0.332
NM_016551 SAP0406S00021953  0.115  1.087   0.403  0.188   0.437  CDS; TM7SF3; transmembrane 7 sup
     H      0.161
NM_145249 SAP0406S00025034  0.135  1.087   1.381  0.199   0.097  CDS; FAM14B; family with sequence
           0.646
AK128780 HSAP0406S00019302  -0.045  1.085   0.149   -0.3  0.012  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.424
NM_006328 SAP0406S00020586  0.111  1.085   1.185  0.303   0.192  CDS; RBM14; RNA binding motif prot
     H      1.474
NM_054112 SAP0406S00033633  0.351  1.085   0.906  0.001   0.583  CDS; DEFB118; epididymus specific c
     H      0.166
NM_170710 SAP0406S00009535  -0.129  1.085  0.159   0.137  0.051  CDS; WDR17; WD repeat domain 17
     H       0.3
NM_005188 SAP0406S00021323   0.109  1.084  0.464   0.016  0.228  CDS; CBL; Cas-Br-M (murine) ecotrop
     H       0.3
NM_005746 SAP0406S00014388   0.648  1.084  0.91   0.128   0.21  CDS; PBEF1; pre-B-cell colony enhan
     H      0.341
NM_005857 SAP0406S00001042   0.639  1.084  0.977   0.358   0.31  CDS; ZMPSTE24; zinc metalloprotein
     H      0.216
NM_015336 SAP0406S00022753   0.031  1.084  0.461   0.305  -0.008  CDS; ZDHHC17; huntingtin interacting
     H      0.26
NM_015475 SAP0406S00004134   0.25  1.084  1.086   0.607  0.111  CDS; DKFZP564F0522; DKFZP564F0
           0.952
BC015393 HSAP0406S00000019   0.295  1.083  0.327   0.078  0.284  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.338
NM_017516 SAP0406S00021093   0.034  1.083  1.173   0.098   0.28  CDS; RAB39; rab-related GTP-binding
           1.467
U73377 HSAP0406S00002392    1.057  1.083  0.909   0.137  0.311  CDS; SHC; p66shc; Human p66shc (S
           0.374
BC003613 HSAP0406S00028807   0.033  1.082  0.734   0.06  0.229  CDS; ALDOC; ALDOC protein; Homo
           0.232
BC032824 HSAP0406S00012498   0.106  1.082  1.039   0.231  0.387  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.528
BC062357 HSAP0406S00033627   0.092  1.082  0.852   0.35  0.065  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.021
AK126295 HSAP0406S00035763   0.09  1.081  0.803   0.163  0.204  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.217
AK128585 HSAP0406S00006430  -0.076  1.081  1.302   0.129  -0.004  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.299
BC068594 HSAP0406S00000597   0.221  1.081  1.174   0.254  0.298  CDS; LOC148898; hypothetical protei
     HSAP0406S00021382
NM_001004464     1.294   0.399  1.081  0.41   0.028  0.442  CDS; OR10G8; olfactory receptor, fam
     H      0.788
NM_006859 SAP0406S00008605   1.718  1.081  1.297  -0.063  -0.098  CDS; LIAS; lipoic acid synthetase isof
     H      0.379
NM_020714 SAP0406S00031517   0.921  1.081  1.017   0.199  0.129  CDS; ZNF490; zinc finger protein 490
     H      0.23
NM_138575 SAP0406S00023456   0.42  1.081  1.247   0.156  0.222  CDS; MGC5352; hypothetical protein
     H      0.198
NM_004294 SAP0406S00023680   0.088  1.08  0.423   0.356  0.012  CDS; MTRF1; mitochondrial translatio
     H      0.203
NM_020153 SAP0406S00021274   0.092  1.08  1.139   0.078  -0.259  CDS; FLJ21827; hypothetical protein
           0.269
BC024039 HSAP0406S00011648   0.602  1.079  1.023  -0.102  0.533  CDS; TRIM26; TRIM26 protein; Homo
     H      0.254
NM_001762 SAP0406S00013773   0.381  1.079  1.207   0.153  0.277  CDS; CCT6A; chaperonin containing T
     H      0.196
NM_004261 SAP0406S00001585  -0.081  1.079  0.603  -0.058  0.019  CDS; SEP15; 15 kDa selenoprotein is
     H     -0.185
NM_016848 SAP0406S00016852  -0.015  1.079  0.906   0.107  -0.142  CDS; SHC3; src homology 2 domain c
     H      0.603
NM_138494 SAP0406S00014171   0.776  1.079  0.914   0.168  -0.049  CDS; VIK; vav-1 interacting Kruppel-li
     H      1.263
NM_152251 SAP0406S00015006   0.747  1.079  0.749   0.044  0.718  CDS; DEFB106; defensin, beta 106; H
           -0.09
AK057892 HSAP0406S00001194  -0.088  1.078  1.009   0.156  -0.02  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.06
NM_153690 SAP0406S00008183   0.164  1.078  0.588   0.338  0.044  CDS; FAM43A; family with sequence
          -0.279
AK074053 HSAP0406S00026347  -0.199  1.077  1.329   0.094  -0.513  CDS; FLJ00124; FLJ00124 protein; H
           0.041
AL831955 HSAP0406S00028505   0.378  1.077  0.883   0.285   0.44  CDS; DKFZp451G202; hypothetical p
           0.286
BC036503 HSAP0406S00015390   0.18  1.077  0.479  -0.058  0.031  CDS; SFRP1; SFRP1 protein; Homo s
     H      0.489
NM_001902 SAP0406S00001480   0.57  1.077  1.702   0.085  0.019  CDS; CTH; cystathionase isoform 1; H
     H      0.151
NM_014434 SAP0406S00017776   0.092  1.076  0.795   0.181  0.154  CDS; NDOR1; NADPH dependent difl
     H      0.115
NM_018294 SAP0406S00018870   0.584  1.076  1.372  -0.051  0.169  CDS; CWF19L1; CWF19-like 1, cell c
     H      0.471
NM_020810 SAP0406S00024597   0.549  1.076  1.712   0.065   0.14  CDS; KIAA1393; tRNA-(N1G37) meth
     H       0.2
NM_032826 SAP0406S00014609   0.183  1.076  1.354   0.214  0.006  CDS; SLC35B4; solute carrier family 3
     H      1.045
NM_201994 SAP0406S00002844   0.91  1.076  1.026   0.212  -0.161  CDS; VAMP4; vesicle-associated mem
           0.28
BC064689 HSAP0406S00012853   0.278  1.075  0.569   0.284  0.353  CDS; TNFAIP3; TNFAIP3 protein; Ho
     H      0.081
NM_152626 SAP0406S00013805   0.163  1.075  1.013   0.165  0.058  CDS; ZNF92; zinc finger protein 92 (H
     H      0.396
NM_152994 SAP0406S00004276   0.309  1.075  0.774   0.09  0.158  CDS; LOC129285; smooth muscle my
     H      0.088
NM_024699 SAP0406S00015637   0.208  1.074  0.782  -0.014  -0.156  CDS; FLJ14007; hypothetical protein
     H      0.452
NM_032390 SAP0406S00005001   0.094  1.074  0.564   0.03  0.142  CDS; MKI67IP; MKI67 (FHA domain)
           1.006
AL831982 HSAP0406S00034697   0.996  1.073  0.701   0.121  0.238  CDS; DKFZp451F173; hypothetical pr
     H      0.526
NM_004763 SAP0406S00003843   0.136  1.073  1.074   0.264  0.074  CDS; ITGB1BP1; integrin cytoplasmic
           1.068
AK124041 HSAP0406S00011011   0.123  1.072  0.325   0.023   0.35  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.136
NM_012199 SAP0406S00000938   0.085  1.072   0.6  0.196  0.402  CDS; EIF2C1; eukaryotic translation in
     H      0.519
NM_014874 SAP0406S00000339   0.097  1.072  0.746   0.258  0.343  CDS; MFN2; mitofusin 2; Homo sapie
     H      0.191
NM_030802 SAP0406S00029530   -0.08  1.072  0.54   0.122  0.108  CDS; LOC81558; C/EBP-induced pro
     H      0.065
NM_032772 SAP0406S00018552   0.06  1.072  1.344   0.139  0.068  CDS; ZNF503; zinc finger protein 503
     H      0.375
NM_182518 SAP0406S00001108   0.337  1.072  0.734   0.062  -0.021  CDS; LOC149469; hypothetical protei
     H      0.185
NM_182796 SAP0406S00010979   0.284  1.072  0.52   0.199  -0.515  CDS; MAT2B; methionine adenosyltra
           0.544
AK124057 HSAP0406S00034370   0.321   1.07  0.978  0.186  0.022  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H       0.5
NM_005620 SAP0406S00002265   0.543   1.07  0.904  0.029  -0.29  CDS; S100A11; S100 calcium binding
     H      0.187
NM_014804 SAP0406S00028383   0.41   1.07  1.135  0.145  0.095  CDS; KIAA0753; KIAA0753 gene prod
     H      0.183
NM_177983 SAP0406S00004051   0.18   1.07  0.533  -0.094  0.453  CDS; PPM1G; protein phosphatase 1
     H      0.539
NM_000189 SAP0406S00004552  -0.244  1.069  0.332  -0.016  -0.627  CDS; HK2; hexokinase 2; Homo sapie
     H      0.948
NM_001931 SAP0406S00021146   0.435  1.069  1.181  0.147  0.329  CDS; DLAT; dihydrolipoamide S-acety
     H      0.292
NM_004650 SAP0406S00035588   0.421  1.069  1.043  0.199  0.242  CDS; PNPLA4; GS2 gene; Homo sap
     H     -0.037
NM_016269 SAP0406S00009144   0.082  1.069  0.308  0.129  0.342  CDS; LEF1; lymphoid enhancer bindin
           0.796
AJ251878 HSAP0406S00011752   0.095  1.068  0.601  -0.119  0.049  CDS; TNF-alpha; tumor necrosis facto
           0.15
AL713725 HSAP0406S00025558   0.09  1.068  0.673  0.015  0.112  CDS; DKFZp762G147; hypothetical p
     H      0.758
NM_003442 SAP0406S00019667   0.863  1.068  0.787  0.268  0.323  CDS; ZNF143; zinc finger protein 143
     H      0.379
NM_006233 SAP0406S00032117   0.285  1.068  1.315  0.082  0.042  CDS; POLR2I; DNA directed RNA pol
     H      0.306
NM_006234 SAP0406S00014330   0.364  1.067  0.838  0.106  0.428  CDS; POLR2J; DNA directed RNA po
     H     -0.069
NM_007217 SAP0406S00007915   0.055  1.067  0.871  -0.062  -0.096  CDS; PDCD10; programmed cell dea
     H      0.149
NM_018282 SAP0406S00023486   0.273  1.067  0.647  0.161  -0.234  CDS; PSPC1; paraspeckle protein 1;
     H      0.309
NM_003408 SAP0406S00017143   0.35  1.066  0.898  0.261  -0.074  CDS; ZFP37; zinc finger protein 37 ho
     H     -0.055
NM_017860 SAP0406S00002210   0.079  1.065  0.676  0.016  -0.05  CDS; FLJ20519; hypothetical protein
     H      0.487
NM_203401 SAP0406S00000670   0.083  1.065  0.821  0.072  0.515  CDS; STMN1; stathmin 1; Homo sapi
           1.379
AK090461 HSAP0406S00025292   0.483  1.064  0.578  0.257  0.527  CDS; FLJ00382; FLJ00382 protein; H
           1.231
AK130379 HSAP0406S00035152   0.071  1.064  0.008  0.288  -0.028  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.387
BC063663 HSAP0406S00013692   0.096  1.064  1.278  -0.058  0.454  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.311
BC063703 HSAP0406S00027292   0.195  1.064  0.611  -0.006  0.335  CDS; LAT1-3TM; LAT1-3TM protein;
     H      0.203
NM_006813 SAP0406S00012514   0.65  1.064  0.805  0.119  0.221  CDS; PNRC1; proline-rich nuclear rec
           0.29
BC028354 HSAP0406S00007750   0.138  1.063  0.564  0.034  0.117  CDS; PLSCR4; phospholipid scrambla
     H      0.423
NM_004373 SAP0406S00023212   0.507  1.063  1.176  0.186  0.193  CDS; COX6A1; cytochrome c oxidase
     H      0.396
NM_025211 SAP0406S00016796   0.027  1.063  1.096  0.277   0.09  CDS; GKAP1; G kinase anchoring pro
           0.432
AB018275 HSAP0406S00028231   0.271  1.062  0.425  0.209  0.174  CDS; KIAA0732; KIAA0732 protein; H
           0.52
BC017854 HSAP0406S00021849   0.345  1.062  0.983  0.409  -0.214  CDS; EMP1; EMP1 protein; Homo sap
           0.496
BC028948 HSAP0406S00018859   0.451  1.062  1.165  0.221  0.241  CDS; CUTC; cutC copper transporter
           0.825
AF346307 HSAP0406S00000008  -0.045  1.061    0  -0.297  -0.315  CDS; F379; hypothetical protein; Hom
           0.705
AK094480 HSAP0406S00007855   0.74  1.061  0.534  0.402  0.387  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.167
BC042605 HSAP0406S00011986   0.61  1.061  0.766  0.017  0.199  CDS; FKBP5; FKBP5 protein; Homo s
     H      0.651
NM_015726 SAP0406S00002658   0.962  1.061  1.069  0.242  -0.105  CDS; WDR42A; H326; Homo sapiens
     H      0.87
NM_018316 SAP0406S00031807   0.013  1.061  0.258  -0.095  0.197  CDS; FLJ11078; hypothetical protein
     H      0.402
NM_032375 SAP0406S00032812   0.417  1.061  1.18   0.22  0.212  CDS; AKT1S1; AKT1 substrate 1 (pro
     H      0.284
NM_080667 SAP0406S00004321   0.51  1.061  1.011  0.274  0.017  CDS; MGC15407; hypothetical protein
     H      0.252
NM_173543 SAP0406S00007674   0.177  1.061  0.827  0.163  0.273  CDS; FLJ32844; hypothetical protein
     H     -0.054
NM_176815 SAP0406S00007177   0.723  1.061  1.53  0.495  0.162  CDS; LOC200895; hypothetical protei
     H      0.253
NM_178507 SAP0406S00021341   0.175  1.061  0.951  0.338  0.294  CDS; NS5ATP13TP2; NS5ATP13TP2
           0.395
BX640759 HSAP0406S00014208   0.167   1.06  1.11  0.249  0.405  CDS; DKFZp686E11263; hypothetica
           0.381
D31763 HSAP0406S00018149    0.347   1.06  0.973  0.131  0.134  CDS; KIAA0065; N/A; Homo sapiens
     H      0.043
NM_013296 SAP0406S00001761   0.145   1.06  0.511  0.293  0.549  CDS; GPSM2; G-protein signalling mo
     H      0.218
NM_018434 SAP0406S00011205   0.134   1.06  0.695  1.504  1.333  CDS; RNF130; ring finger protein 130
     H      0.189
NM_024661 SAP0406S00006741   0.391   1.06  1.063  0.323  0.124  CDS; FLJ12436; hypothetical protein
     H      0.391
NM_002490 SAP0406S00035347   0.041  1.059  1.416  0.381  0.063  CDS; NDUFA6; NADH dehydrogenas
     H      0.003
NM_002612 SAP0406S00014118   0.09  1.059  1.059  0.128  -0.03  CDS; PDK4; pyruvate dehydrogenase
     H      0.297
NM_005730 SAP0406S00022609   0.228  1.059  0.65  -0.045  0.301  CDS; CTDSP2; nuclear LIM interactor
     H      0.359
NM_005941 SAP0406S00015672   0.056  1.059  0.917  0.194   0.35  CDS; MMP16; matrix metalloproteinas
     H      0.139
NM_020177 SAP0406S00010397   0.182  1.059  0.839  0.312   -0.1  CDS; FEM1C; feminization 1 homolog
     H      0.533
NM_181847 SAP0406S00022096    0.4  1.059  0.857  0.204  0.157  CDS; AMIGO2; amphoterin induced g
           0.317
AL834469 HSAP0406S00012760   0.249  1.058  0.69  0.085  -0.027  CDS; DKFZp762M1110; hypothetical
           0.002
BX161512 HSAP0406S00024283   0.039  1.058  1.162   0.13  -0.121  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
     H      0.233
NM_022835 SAP0406S00032260  0.284  1.058  0.424   0.12   0.333  CDS; CLG; hypothetical protein FLJ00
     H     -0.047
NM_024882 SAP0406S00012383  0.155  1.058  1.073  0.358   0.131  CDS; C6orf155; chromosome 6 open
     H      0.372
NM_144644 SAP0406S00009537  0.312  1.058  0.586  0.242   0.112  CDS; SPATA4; spermatogenesis asso
     H      0.369
NM_181353 SAP0406S00033639  0.548  1.058  1.153  0.181   0.043  CDS; ID1; inhibitor of DNA binding 1 i
           0.093
AB058727 HSAP0406S00024696  0.078  1.057  0.591  0.107   0.099  CDS; KIAA1824; KIAA1824 protein; H
           0.54
AJ311359 HSAP0406S00031164  0.429  1.057  1.417  0.215   0.256  CDS; FEM1A; putative sex determinin
           1.256
M24355 HSAP0406S00002268   0.479  1.057  0.442  -0.165   0.505  CDS; FLG; N/A; Human filaggrin gene
     H      0.285
NM_033449 SAP0406S00010738  0.282  1.057  0.614  0.066   0.374  CDS; FCHSD1; FCH and double SH3
     HSAP0406S00029942
NM_001002033     0.229  0.365  1.056  0.856  0.213  -0.129  CDS; HN1; hematological and neurolo
     H      0.245
NM_001933 SAP0406S00024810  0.261  1.056  1.151  0.158   0.254  CDS; DLST; dihydrolipoamide S-succ
     H      0.319
NM_013330 SAP0406S00002803  0.502  1.056  0.91  -0.154  -0.257  CDS; NME7; nucleoside-diphosphate
     H      0.173
NM_014772 SAP0406S00030646  0.048  1.056  1.031  0.132   0.195  CDS; KIAA0427; KIAA0427; Homo sa
     H      0.712
NM_017869 SAP0406S00028053  0.079  1.056  0.722  0.125   0.092  CDS; BANP; BTG3 associated nuclea
     H      0.148
NM_032292 SAP0406S00002479  0.284  1.056  0.803  -0.008  -0.407  CDS; FLJ20203; hypothetical protein
     H      0.562
NM_201402 SAP0406S00008459   0.54  1.056  0.658  0.035   0.452  CDS; DUB3; deubiquitinating enzyme
     H     -0.478
NM_144778 SAP0406S00023929  -0.012  1.055  1.193  0.288  -0.383  CDS; MBNL2; muscleblind-like 2 isofo
     H     -0.145
NM_198201 SAP0406S00023224  0.165  1.055  1.284  0.097   0.072  CDS; POP5; processing of precursor
           0.108
AF032107 HSAP0406S00024592  0.157  1.054  1.076   0.29   0.239  CDS; AREC3; AREC3; Homo sapiens
           0.949
AF073924 HSAP0406S00008469  0.319  1.054  0.274  0.266   0.17  CDS; N/A; putative taste receptor HTR
     H      0.078
NM_001182 SAP0406S00010452  0.167  1.054  1.239  0.036   0.336  CDS; ALDH7A1; antiquitin; Homo sap
     H      0.263
NM_004809 SAP0406S00026096  0.168  1.054  0.689  0.173   0.458  CDS; STOML1; stomatin (EPB72)-like
     H      0.517
NM_016255 SAP0406S00011417  0.209  1.054  0.661  -0.007   0.426  CDS; FAM8A1; Autosomal Highly Con
     H      0.349
NM_020064 SAP0406S00017564  0.125  1.054  0.501   0.06  -0.124  CDS; BARHL1; BarH-like 1; Homo sa
     H      0.204
NM_033017 SAP0406S00014186  0.521  1.054  1.117  0.249   0.026  CDS; TRIM4; tripartite motif protein TR
     H      0.245
NM_033121 SAP0406S00023045  0.132  1.054  0.636  0.115   0.002  CDS; ANKRD13; ankyrin repeat doma
     H      0.264
NM_170781 SAP0406S00011641  0.424  1.054  0.803  0.296  -0.179  CDS; PPP1R11; protein phosphatase
           0.138
BC024239 HSAP0406S00007182  0.363  1.053  1.408  0.094  -0.019  CDS; ARL6; ARL6 protein; Homo sap
     H      0.294
NM_002187 SAP0406S00010956  -0.007  1.053  1.436  0.205   0.221  CDS; IL12B; interleukin 12B precurso
     H      0.196
NM_006545 SAP0406S00006867  0.343  1.053  0.759  0.108  -0.017  CDS; TUSC4; tumor suppressor cand
     H      0.021
NM_018004 SAP0406S00007226  -0.045  1.053  0.878  -0.012   0.358  CDS; FLJ10134; hypothetical protein
     H      0.358
NM_020204 SAP0406S00003082  0.203  1.053  0.627  0.031   0.326  CDS; LHX9; LIM homeobox 9; Homo
           1.04
AK124496 HSAP0406S00014994  0.764  1.052  0.729  0.012   0.749  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.026
BC016949 HSAP0406S00008635  0.497  1.052  0.932   0.21  -0.297  CDS; SLC30A9; solute carrier family 3
           0.222
M21188 HSAP0406S00018692   0.258  1.052  0.84  0.182   0.099  CDS; IDE; insulin-degrading enzyme;
     H      0.011
NM_016451 SAP0406S00019733  0.229  1.052  0.679  0.143  -0.236  CDS; COPB; coatomer protein comple
     H      0.06
NM_018433 SAP0406S00004628  0.204  1.052  0.709   0.48   0.301  CDS; JMJD1A; jumonji domain contai
     H      0.286
NM_018463 SAP0406S00021593  0.693  1.052  0.924  0.185  -0.139  CDS; MDS028; uncharacterized hema
     H      0.276
NM_019029 SAP0406S00013498  0.387  1.052  1.091  0.643   0.125  CDS; CPVL; serine carboxypeptidase
     H      0.471
NM_023948 SAP0406S00014251  0.148  1.052  1.018  0.028   0.435  CDS; MOSPD3; motile sperm domain
     H      0.907
NM_004929 SAP0406S00015679  0.228  1.051  1.014  0.031   0.389  CDS; CALB1; calbindin 1; Homo sapie
     H      0.131
NM_015091 SAP0406S00024428  0.347  1.051  0.761    0.4  -0.031  CDS; KIAA0423; KIAA0423; Homo sa
     H      0.685
NM_015642 SAP0406S00007353  -0.016  1.051  0.902  -0.004   0.297  CDS; ZBTB20; zinc finger and BTB do
     H      0.957
NM_032936 SAP0406S00014001   0.38  1.051  1.602  0.082   0.366  CDS; C7orf35; chromosome 7 open re
           0.614
AF022789 HSAP0406S00023569  0.105  1.05  0.648  -0.025   0.509  CDS; UBH1; ubiquitin hydrolyzing enz
L16842        0.028
     HSAP0406S00006756  0.182  1.05  1.184  0.078  -0.066  CDS; N/A; ubiquinol-cytochrome c red
     H      0.127
NM_002210 SAP0406S00005509  0.203  1.05  0.632  0.246   0.073  CDS; ITGAV; integrin alpha-V precurs
     H      0.341
NM_005596 SAP0406S00016310  -0.01  1.05  0.571  0.176   0.206  CDS; NFIB; nuclear factor I/B; Homo
           0.462
AB032986 HSAP0406S00007555  0.365  1.049  0.918  0.272   0.179  CDS; KIAA1160; KIAA1160 protein; H
     H      0.558
NM_002040 SAP0406S00034284  0.272  1.049  0.76  0.009   0.002  CDS; GABPA; GA binding protein tran
     H      1.072
NM_017955 SAP0406S00025253  0.456  1.049  0.692  0.469   0.202  CDS; CDCA4; cell division cycle asso
           0.068
AB018341 HSAP0406S00032933  0.106  1.048  0.887  0.065  -0.149  CDS; KIAA0798; KIAA0798 protein; H
     H      0.475
NM_001359 SAP0406S00015678  0.404  1.048  1.331   0.23   0.369  CDS; DECR1; 2,4-dienoyl CoA reduct
     H      0.155
NM_138492 SAP0406S00010761  0.105  1.048  0.964  0.455   0.194  CDS; MGC21644; hypothetical protein
     H      0.309
NM_004494 SAP0406S00002550  0.208  1.047  1.07  0.162   0.257  CDS; HDGF; hepatoma-derived grow
     H      0.357
NM_018708 SAP0406S00031163   0.31  1.047  1.14  0.123   0.088  CDS; FEM1A; fem-1 homolog a (C.ele
     H      0.768
NM_145179 SAP0406S00034618  0.185  1.047  0.305  0.025   0.324  CDS; C21orf93; C21orf93 protein; Ho
     H      0.127
NM_172240 SAP0406S00022810  0.129  1.047  1.087   0.21   0.057  CDS; TUWD12; TUWD12; Homo sap
           0.265
BX538064 HSAP0406S00010221  0.323  1.046  0.776  0.077  -0.007  CDS; DKFZp686B0395; hypothetical p
     H      0.323
NM_001698 SAP0406S00016871  0.198  1.046  0.654  0.174   0.133  CDS; AUH; AU RNA-binding protein/e
     H      0.24
NM_006390 SAP0406S00021985  0.088  1.046  1.181  0.094   0.297  CDS; IPO8; importin 8; Homo sapiens
     H      0.656
NM_016444 SAP0406S00032481  0.814  1.046  0.701  -0.04  -0.495  CDS; ZNF226; zinc finger protein 226
     H      0.305
NM_018359 SAP0406S00009598  0.257  1.046  1.163  0.318   0.081  CDS; FLJ11200; hypothetical protein
     H      0.418
NM_032121 SAP0406S00036189  0.649  1.046  0.897  0.084   0.039  CDS; DKFZp564K142; implantation-a
     H     -0.142
NM_052969 SAP0406S00008124  0.015  1.046  0.885  0.232   0.433  CDS; RPL39L; ribosomal protein L39-
           0.348
AK095036 HSAP0406S00005752  0.246  1.045  0.83  0.098   0.381  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.554
NM_013306 SAP0406S00020457  0.126  1.045  1.049  0.488   0.353  CDS; SNX15; sorting nexin 15 isoform
     H      0.495
NM_024635 SAP0406S00016815  0.324  1.045  0.301  -0.063   0.297  CDS; MAK10; corneal wound healing-
           0.477
AF136407 HSAP0406S00012667  0.187  1.044  1.091  -0.045  -0.168  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens u
     HSAP0406S00029102
NM_001005862     0.326  0.258  1.044  1.355  0.035   0.011  CDS; ERBB2; erbB-2 isoform b; Hom
     H      0.193
NM_022149 SAP0406S00008087   0.02  1.044  0.67    0.3  0.135  CDS; MAGEF1; melanoma antigen, fa
           0.269
BC025989 HSAP0406S00006635  0.197  1.043  0.893  0.499  -0.091  CDS; LARS2; leucyl-tRNA synthetase
           0.291
BC036092 HSAP0406S00024654  0.191  1.043  1.187  0.305   0.028  CDS; MAX; MAX protein; Homo sapie
     H      0.276
NM_002317 SAP0406S00010432  0.244  1.043  1.273  0.132  -0.269  CDS; LOX; lysyl oxidase preproprotein
     H      0.005
NM_004562 SAP0406S00013103  0.059  1.043  0.514  0.224   0.231  CDS; PARK2; parkin isoform 1; Homo
     H      0.135
NM_017582 SAP0406S00002378  0.182  1.043  1.093  0.166   0.21  CDS; UBE2Q; ubiquitin-conjugating e
     H      0.102
NM_173656 SAP0406S00006556  0.333  1.043  1.347  0.151  -0.025  CDS; ZNF619; zinc finger protein 619
     H      0.049
NM_198258 SAP0406S00003878    0.2  1.043  0.675  0.648   0.46  CDS; E2F6; E2F transcription factor 6
     H      0.199
NM_213622 SAP0406S00004499  0.337  1.043  0.592  0.244   0.011  CDS; STAMBP; STAM binding protein
          -0.343
AF116661 HSAP0406S00021930  -0.152  1.042  0.443  -0.001  -0.222  CDS; N/A; PRO1438; Homo sapiens P
     H      1.166
NM_080564 SAP0406S00011916  2.032  1.042  0.661  0.163  -0.261  CDS; VPS52; suppressor of actin mut
     H      0.188
NM_080927 SAP0406S00007211  0.056  1.042  0.959  0.074   0.228  CDS; DCBLD2; discoidin, CUB and LC
     H      0.398
NM_173174 SAP0406S00015261  0.571  1.042  1.016  0.155   0.443  CDS; PTK2B; PTK2B protein tyrosine
     H      0.377
NM_024710 SAP0406S00033138  0.447  1.041  1.109  0.184   0.252  CDS; FLJ23469; hypothetical protein
     H      0.425
NM_032740 SAP0406S00005035  0.583  1.041  0.568  -0.024  -0.078  CDS; MGC5391; hypothetical protein
          -0.023
AF211836 HSAP0406S00003546  0.087   1.04  0.518  -0.092   0.18  CDS; CDC42L1; CDC42-like GTPase
           0.784
AL080148 HSAP0406S00016639  0.146   1.04  0.086  -0.064  -0.023  CDS; DKFZp434B204; hypothetical pr
     H      0.602
NM_014498 SAP0406S00007917  0.161   1.04  0.781  0.129   0.335  CDS; GOLPH4; golgi phosphoprotein
     H      0.256
NM_021809 SAP0406S00033778  -0.05   1.04  0.411  0.244  -0.037  CDS; TGIF2; TGFB-induced factor 2;
     H      0.591
NM_058187 SAP0406S00034351  0.432   1.04  0.929  0.291   0.383  CDS; C21orf63; chromosome 21 open
           0.251
AB011132 HSAP0406S00025479  0.346  1.039  1.309   0.22   0.092  CDS; KIAA0560; KIAA0560 protein; H
           0.056
BC042869 HSAP0406S00003450  0.069  1.038  0.539  0.397   0.131  CDS; MGC27277; MGC27277 protein
     H      0.994
NM_000762 SAP0406S00032341  0.197  1.038  0.143   -0.3  0.134  CDS; CYP2A6; cytochrome P450, fam
     H      0.197
NM_198892 SAP0406S00008911  0.269  1.038  0.378  0.269   0.322  CDS; BMP2K; BMP-2 inducible kinase
           0.331
AK126160 HSAP0406S00011543  0.287  1.037  0.751  0.006   0.067  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     -0.183
NM_014661 SAP0406S00019175  -0.109  1.037  0.074  -0.036  -0.082  CDS; KIAA0140; KIAA0140 gene prod
     H      0.201
NM_021627 SAP0406S00008101  0.375  1.037  0.841   0.13  -0.037  CDS; SENP2; SUMO1/sentrin/SMT3 s
     H      0.503
NM_080655 SAP0406S00017030   0.03  1.037  0.651   0.01   0.41  CDS; MGC17337; hypothetical protein
     H      0.301
NM_016085 SAP0406S00004027   0.22  1.036  0.779  0.134   0.327  CDS; C2orf28; apoptosis related prote
     H      0.279
NM_018109 SAP0406S00018098   0.25  1.036  0.877  0.034   0.043  CDS; PAPD1; PAP associated domain
     H      0.531
NM_003609 SAP0406S00027264  0.397  1.035  1.252  0.092   0.421  CDS; HIRIP3; HIRA interacting protein
     H      0.443
NM_012068 SAP0406S00032820  0.254  1.035  1.166  0.066   0.313  CDS; ATF5; activating transcription fa
     H      0.405
NM_018084 SAP0406S00004320  0.194  1.035  1.077  0.213   0.276  CDS; KIAA1212; KIAA1212; Homo sa
     H      0.47
NM_032683 SAP0406S00031772  0.514  1.035  1.251  0.171   0.492  CDS; FKSG24; hypothetical protein M
           0.599
AJ616234 HSAP0406S00021834  0.438  1.034  0.877  0.273   0.407  CDS; CDKN1B; cyclin-dependent kina
     HSAP0406S00035022
NM_001003684     0.325   0.282  1.034  0.847  0.194  0.138  CDS; HSPC051; ubiquinol-cytochrom
     H     -0.017
NM_002556 SAP0406S00020196   0.174  1.034  0.606  0.452  0.184  CDS; OSBP; oxysterol binding protein
     H      0.436
NM_016264 SAP0406S00031508   0.105  1.034  0.969  0.322  -0.152  CDS; ZNF44; zinc finger protein 44; H
     H      0.505
NM_018314 SAP0406S00019789   0.505  1.034  1.038  -0.034  0.203  CDS; UEV3; ubiquitin-conjugating enz
     H      0.348
NM_024805 SAP0406S00030859   0.093  1.034  1.008  0.087  0.221  CDS; C18orf22; chromosome 18 open
           0.156
AK024489 HSAP0406S00024226   0.155  1.033  1.259  0.254  0.195  CDS; FLJ00089; FLJ00089 protein; H
           0.287
AY090480 HSAP0406S00024859   0.233  1.033  1.447  0.212  0.458  CDS; POMT2; protein O-mannosyltra
     H      1.353
NM_000115 SAP0406S00023884   0.339  1.033  0.562  0.147  0.523  CDS; EDNRB; endothelin receptor typ
     H     -0.363
NM_022133 SAP0406S00015639  -0.321  1.033  0.654  -0.061  -0.378  CDS; SNX16; sorting nexin 16 isoform
     H      0.283
NM_005229 SAP0406S00035859   0.058  1.032   0.81  0.177  0.308  CDS; ELK1; ELK1 protein; Homo sapi
     H     -0.031
NM_006568 SAP0406S00024516   0.284  1.032  1.282  0.049  0.487  CDS; CGRRF1; cell growth regulator
     H      0.165
NM_017666 SAP0406S00036523   0.275  1.032  0.721  0.196  0.189  CDS; SUHW3; suppressor of hairy wi
     H      0.078
NM_022480 SAP0406S00026340   0.013  1.032  0.858  0.011  0.145  CDS; FLJ12587; hypothetical protein
     H      0.229
NM_198457 SAP0406S00032964   0.291  1.032  1.309  0.193  0.077  CDS; ZNF600; zinc finger protein 600
           0.812
BX537975 HSAP0406S00018567   1.156  1.031  1.179  0.119  0.188  CDS; DKFZp686N1586; hypothetical
     H       0.1
NM_031449 SAP0406S00013676   0.139  1.031  0.316  0.373  0.045  CDS; DKFZp761I2123; hypothetical p
     H      0.132
NM_000293 SAP0406S00027427   0.37   1.03  0.748  0.038  -0.026  CDS; PHKB; phosphorylase kinase, b
     H      0.248
NM_030949 SAP0406S00012965   0.164   1.03  0.529  0.323  0.184  CDS; PPP1R14C; protein phosphatas
     H      0.206
NM_207356 SAP0406S00000173   0.35   1.03   1.19  0.061  0.473  CDS; LOC339448; hypothetical protei
     H      1.005
NM_000952 SAP0406S00000760   0.129  1.029  0.091  0.078  0.082  CDS; PTAFR; platelet-activating facto
     H      0.429
NM_152527 SAP0406S00005967  -0.038  1.029  0.849  0.277  -0.063  CDS; SLC16A14; solute carrier family
     H      0.354
NM_152905 SAP0406S00022863   0.114  1.029  0.905   0.15  0.253  CDS; NEDD1; neural precursor cell ex
     H      0.484
NM_176816 SAP0406S00010085   0.385  1.029  0.972  0.147  0.305  CDS; KENAE; Kenae; Homo sapiens
     H      0.462
NM_003943 SAP0406S00008881   0.117  1.028  0.766  0.135  0.246  CDS; GENX-3414; genethonin 1; Hom
     H      0.144
NM_207330 SAP0406S00008663   0.274  1.028  0.861  0.205  0.297  CDS; LOC152519; hypothetical protei
           0.193
AK128498 HSAP0406S00030323   0.01  1.027  0.525  -0.006  0.195  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.023
D83780 HSAP0406S00015929    0.138  1.027  0.745  0.179  0.042  CDS; KIAA0196; N/A; Homo sapiens
     H      0.47
NM_005700 SAP0406S00020574   0.21  1.027  1.052  0.189  0.266  CDS; DPP3; dipeptidylpeptidase III iso
     H      0.477
NM_024664 SAP0406S00001077   0.78  1.027  1.253  0.292  0.121  CDS; FLJ11838; hypothetical protein
     H      0.52
NM_032236 SAP0406S00000565   0.293  1.027  0.749  0.225  0.301  CDS; USP48; ubiquitin specific protea
           0.186
BC035143 HSAP0406S00006011   0.279  1.026  0.265  0.203  0.346  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.406
NM_182757 SAP0406S00011430   0.374  1.026  0.524  0.287  -0.045  CDS; IBRDC2; IBR domain containing
           0.333
AF330046 HSAP0406S00023858   0.731  1.025  0.987  0.139   0.12  CDS; PIBF1; progesterone-induced bl
           0.446
AK093344 HSAP0406S00026801   0.239  1.025   0.75  0.342   0.36  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.41
NM_014761 SAP0406S00027847   0.602  1.025  1.069  0.115  0.224  CDS; KIAA0174; KIAA0174 gene prod
     H      0.34
NM_020375 SAP0406S00021616   0.306  1.025  0.827  0.069  0.359  CDS; C12orf5; chromosome 12 open
     H      1.205
NM_021995 SAP0406S00000246   0.459  1.025  0.426   0.08  0.239  CDS; UTS2; urotensin 2 preproprotein
     H     -0.021
NM_020438 SAP0406S00017478   0.086  1.024  1.298  0.111  0.076  CDS; DOLPP1; dolichyl pyrophosphat
     H      0.58
NM_025194 SAP0406S00032328   0.309  1.024  0.517  0.274  0.443  CDS; ITPKC; inositol 1,4,5-trisphosph
     H      0.28
NM_033296 SAP0406S00008411   0.317  1.024  0.846  0.306  0.168  CDS; PGR1; protein associated with M
           0.173
AB040969 HSAP0406S00022381   0.163  1.023  0.697  -0.173  -0.013  CDS; KIAA1536; KIAA1536 protein; H
           0.424
BC002324 HSAP0406S00028187   0.229  1.023  1.262  0.502  0.212  CDS; TIMM22; translocase of inner m
     H      0.382
NM_001508 SAP0406S00005101   0.32  1.023  1.191   0.31  0.305  CDS; GPR39; G protein-coupled rece
     H      0.248
NM_003633 SAP0406S00010162   0.218  1.023  1.006  0.331  0.385  CDS; ENC1; ectodermal-neural cortex
           0.485
AY358406 HSAP0406S00031244   0.167  1.022  1.022  -0.03  0.384  CDS; N/A; NSP1; Homo sapiens clon
     H      0.075
NM_024738 SAP0406S00023154   0.015  1.022  0.891  0.214  -0.012  CDS; FLJ21415; hypothetical protein
     H     -0.099
NM_025217 SAP0406S00012955   0.162  1.022  1.133  0.204  0.365  CDS; ULBP2; UL16 binding protein 2;
           1.311
AK096772 HSAP0406S00019392  -0.024  1.021  -0.016  -0.695  -0.152  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.146
AK124996 HSAP0406S00018067   0.239  1.021  1.017  0.447  0.067  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.487
AL832648 HSAP0406S00028519   0.499  1.021  0.616  0.056  0.526  CDS; DKFZp451M0318; hypothetical
     H      1.132
NM_021020 SAP0406S00015143    0.3  1.021  0.342  0.143  0.288  CDS; LZTS1; leucine zipper, putative
     H      0.548
NM_005016 SAP0406S00022368   0.656   1.02  0.953   0.12  0.499  CDS; PCBP2; poly(rC)-binding protein
     H      0.596
NM_015578 SAP0406S00032008  0.678  1.02  1.029  0.303  0.266  CDS; C19orf13; chromosome 19 open
     H      0.413
NM_018089 SAP0406S00005871  0.097  1.02  0.711  0.144  0.287  CDS; FLJ10415; hypothetical protein
     H      0.126
NM_016374 SAP0406S00003624  0.248  1.019  0.688  -0.182  -0.159  CDS; ARID4B; AT rich interactive dom
     H      0.488
NM_018657 SAP0406S00007925  0.896  1.019  1.162   0.24  0.087  CDS; MYNN; myoneurin; Homo sapie
           0.237
M19154 HSAP0406S00003382   0.473  1.017  0.82  0.124  0.107  CDS; N/A; N/A; Human transforming g
     H     -0.151
NM_152279 SAP0406S00032153  0.177  1.017  1.175   0.01  -0.352  CDS; ZNF585B; zinc finger protein 58
           1.109
AF316855 HSAP0406S00026328  0.256  1.016  0.228  0.092  0.258  CDS; N/A; colon cancer-associated an
           0.339
BC040339 HSAP0406S00013514  0.109  1.016  0.817  0.301  0.134  CDS; CARD4; CARD4 protein; Homo
           1.041
AK125985 HSAP0406S00033629  0.617  1.015  0.394  0.163  0.399  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
             0
AL050003 HSAP0406S00024240  0.294  1.015  0.967  -0.056  -0.244  CDS; DKFZp564O092; hypothetical p
     H      0.543
NM_001610 SAP0406S00020028  0.379  1.015  1.151  0.065  0.127  CDS; ACP2; lysosomal acid phosphat
     H      0.319
NM_006460 SAP0406S00029395  0.661  1.015  0.999  0.248  0.062  CDS; HIS1; HMBA-inducible; Homo s
     H      0.546
NM_006947 SAP0406S00008728  0.873  1.015  0.778  -0.068  -0.208  CDS; SRP72; signal recognition partic
     H      0.95
NM_021960 SAP0406S00002184  0.503  1.015  0.418   0.33  0.087  CDS; MCL1; myeloid cell leukemia se
     H      0.431
NM_023079 SAP0406S00029506  1.027  1.015  0.804   0.08  0.096  CDS; FLJ13855; hypothetical protein
     H      0.215
NM_080546 SAP0406S00017066  0.164  1.015  0.715  0.259  0.191  CDS; CDW92; CDW92 antigen; Hom
     H      0.84
NM_145296 SAP0406S00032442   0.07  1.015  0.277  -0.142  0.119  CDS; IGSF4C; immunoglobulin super
           0.295
D38500 HSAP0406S00013828   0.382  1.014  1.416   0.35  0.485  CDS; PMS6; N/A; Homo sapiens PMS
     HSAP0406S00014726
NM_001001667     1.201  0.388  1.014  0.729  0.274  0.565  CDS; OR6V1; olfactory receptor, fami
     H      0.003
NM_002840 SAP0406S00001117  -0.348  1.014  0.225  -0.242  -0.016  CDS; PTPRF; protein tyrosine phosph
     H      0.306
NM_004278 SAP0406S00028608  0.858  1.014  0.968  0.121  -0.013  CDS; PIGL; phosphatidylinositol glyca
     H      0.392
NM_018715 SAP0406S00000470  0.459  1.014  0.681  0.125  -0.211  CDS; TD-60; RCC1-like; Homo sapien
     H      0.416
NM_019087 SAP0406S00009955  0.354  1.014  1.267  -0.012  0.096  CDS; ARFRP2; ADP-ribosylation facto
     H      0.064
NM_022476 SAP0406S00027479  0.282  1.014  1.123  0.131  0.238  CDS; FTS; fused toes homolog; Homo
     H      0.319
NM_152327 SAP0406S00025090  0.131  1.014  0.894   0.45   0.21  CDS; AK7; adenylate kinase 7; Homo
     H      0.193
NM_003660 SAP0406S00032749  0.334  1.013  1.003  0.267  0.257  CDS; PPFIA3; PTPRF interacting prot
           0.52
BC041054 HSAP0406S00032739  0.059  1.012  0.292  0.187  0.187  CDS; CGB; CGB protein; Homo sapie
     H      0.217
NM_000891 SAP0406S00029867  0.015  1.012  0.319  0.203  0.099  CDS; KCNJ2; potassium inwardly-rec
     H      0.347
NM_002576 SAP0406S00020858  -0.022  1.012  0.604  0.441  0.075  CDS; PAK1; p21-activated kinase 1; H
     H      0.201
NM_033389 SAP0406S00028878  0.058  1.012  0.99  0.385  -0.098  CDS; SSH2; slingshot 2; Homo sapien
           0.356
BC047005 HSAP0406S00033306  0.515  1.011  0.819  0.288  0.462  source; N/A; N/A; Homo sapiens puta
     H      0.505
NM_014347 SAP0406S00033295  0.099  1.011  1.085  0.079  0.046  CDS; ZNF324; zinc finger protein 324
           0.495
AB018264 HSAP0406S00012691   0.42  1.01  0.653  0.363  -0.057  CDS; KIAA0721; KIAA0721 protein; H
           0.269
AF289604 HSAP0406S00017929  0.119  1.01  0.556  0.262   0.09  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           0.465
AK027267 HSAP0406S00008692  0.169  1.01  0.894  0.181  0.392  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.326
AK056322 HSAP0406S00002221  0.067  1.01  0.779  0.014  -0.05  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.584
AL832325 HSAP0406S00010809  0.568  1.01  1.249  0.288  0.261  CDS; DKFZp451C205; hypothetical p
     H      0.118
NM_000899 SAP0406S00022805  0.057  1.01  1.156  0.179  0.343  CDS; KITLG; KIT ligand isoform b pre
     H     -0.011
NM_004529 SAP0406S00016367  0.071  1.01  1.101  0.241  0.039  CDS; MLLT3; myeloid/lymphoid or mix
     H      0.639
NM_021964 SAP0406S00007476  0.315  1.01  0.602  0.093  0.106  CDS; ZNF148; zinc finger protein 148
           0.134
AF147204 HSAP0406S00005132  0.097  1.009  1.301   0.33  0.439  CDS; CXCR4; chemokine receptor CX
     H      0.053
NM_004635 SAP0406S00006879  0.134  1.009  0.707  0.189  0.337  CDS; MAPKAPK3; mitogen-activated
     H      0.448
NM_006392 SAP0406S00033376  0.509  1.009  0.434  0.212  0.171  CDS; NOL5A; nucleolar protein 5A; H
     H      0.112
NM_017623 SAP0406S00004742  0.177  1.009  0.482  0.224  0.158  CDS; CNNM3; cyclin M3 isoform 1; H
           0.411
AF117646 HSAP0406S00032507  0.091  1.008  0.385  0.095  0.315  CDS; CBL-3; long CBL-3 protein; Hom
     H      0.28
NM_012134 SAP0406S00003132  0.142  1.008  0.915  0.115  0.066  CDS; LMOD1; leiomodin 1 (smooth m
     H      0.141
NM_020755 SAP0406S00012734  0.547  1.008  0.657  0.168  -0.108  CDS; TDE2; tumor differentially expre
     H     -0.078
NM_032193 SAP0406S00020513  -0.084  1.008  0.731  0.294  0.053  CDS; AYP1; AYP1 protein; Homo sap
     H      0.312
NM_172366 SAP0406S00015281   0.64  1.008  1.007  0.065  -0.255  CDS; FBXO16; F-box only protein 16;
           0.558
AB014602 HSAP0406S00025963  0.683  1.007  1.293  0.253  0.248  CDS; KIAA0702; KIAA0702 protein; H
           0.334
BX537944 HSAP0406S00008681  0.037  1.007  0.942  0.569  0.378  CDS; DKFZp686B1186; hypothetical p
     HSAP0406S00011241
NM_001004321     0.753  0.146  1.007  0.149  -0.401  0.064  CDS; FLJ45445; FLJ45445 protein; H
     H      0.271
NM_002155 SAP0406S00002714  0.029  1.007  0.808  0.211  0.115  CDS; HSPA6; heat shock 70kDa prote
     H      0.472
NM_014602 SAP0406S00007590  0.549  1.007  0.824  0.173  0.231  CDS; PIK3R4; phosphoinositide-3-kin
     H      0.134
NM_015359 SAP0406S00015181  0.146  1.007  0.785  0.013  0.363  CDS; SLC39A14; solute carrier family
     H     -0.101
NM_019022 SAP0406S00030779  0.089  1.007  0.796  0.044  -0.011  CDS; FLJ20793; FLJ20793 protein; H
     H      0.369
NM_181838 SAP0406S00010615   0.38  1.007  0.906  0.064    0.4  CDS; UBE2D2; ubiquitin-conjugating e
     H      0.18
NM_201520 SAP0406S00028510  0.259  1.007  0.936  0.542   0.34  CDS; FLJ40217; similar to 1810012H
           0.448
U59628 HSAP0406S00024398   0.377  1.007  1.409  0.102  0.207  CDS; PAX-9; N/A; Human PAX-9 mR
     H      0.295
NM_017840 SAP0406S00020206  0.284  1.006  0.746  0.146  -0.042  CDS; MRPL16; mitochondrial ribosom
           0.391
AB007886 HSAP0406S00011586   0.33  1.005   0.61  0.298  0.032  CDS; KIAA0426; N/A; Homo sapiens
           0.739
AB020714 HSAP0406S00002484  0.897  1.005  1.035  -0.199  -0.02  CDS; KIAA0907; KIAA0907 protein; H
           0.679
AK128128 HSAP0406S00027403  0.119  1.005  0.008  -0.206  -0.357  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.336
NM_153257 SAP0406S00032136  0.254  1.005  1.017  -0.073  -0.025  CDS; GIOT-1; gonadotropin inducible
     H     -0.128
NM_198549 SAP0406S00001525  -0.107  1.005  0.617   0.13  -0.172  CDS; FLJ35093; FLJ35093 protein; H
           0.251
AF285785 HSAP0406S00032359  0.121  1.004  0.716  0.215  -0.163  CDS; N/A; chronic myelogenous leuke
           0.872
AB104446 HSAP0406S00002267  0.817  1.003  0.858  -0.275  0.459  CDS; N/A; hornerin; Homo sapiens m
     H      0.163
NM_017996 SAP0406S00026354   0.11  1.003  0.796  0.143  0.104  CDS; DET1; de-etiolated 1; Homo sap
     H      0.325
NM_032325 SAP0406S00020535  0.505  1.003  0.773  0.339  0.036  CDS; MGC11102; hypothetical protein
           0.331
AF177341 HSAP0406S00028175  -0.166  1.002  0.376  0.005  -0.21  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           0.437
AF087895 HSAP0406S00020776  0.434  1.001  0.926  0.346  -0.019  CDS; N/A; G-16; Homo sapiens G-16
     H      0.309
NM_001728 SAP0406S00030884  -0.003  1.001  0.308  0.245  0.232  CDS; BSG; basigin isoform 1; Homo s
     H      0.675
NM_014437 SAP0406S00002344  0.357  1.001  1.007  0.126  0.251  CDS; SLC39A1; solute carrier family 3
     H      0.672
NM_016093 SAP0406S00011036  0.473  1.001  0.584  0.019  0.335  CDS; RPL26L1; ribosomal protein L26
     H      0.04
NM_020193 SAP0406S00020841  0.365  1.001  1.092  0.092  0.352  CDS; C11orf30; EMSY protein; Homo
     H      1.144
NM_000671 SAP0406S00009060  0.633    1  0.382   0.05   0.07  CDS; ADH5; class III alcohol dehydro
     H     -0.026
NM_014583 SAP0406S00006233  0.067    1   0.94  0.265  0.338  CDS; LMCD1; LIM and cysteine-rich d
     H     -0.134
NM_016422 SAP0406S00019685  0.098    1  1.488  0.071  0.277  CDS; RNF141; ring finger protein 141
     H      0.326
NM_018704 SAP0406S00001868  0.342    1  0.915  0.031  -0.353  CDS; DKFZp547A023; hypothetical pr
     H      0.237
NM_138779 SAP0406S00023978  -0.006    1  0.774  0.234  0.261  CDS; LOC93081; hypothetical protein
     H      0.616
NM_178170 SAP0406S00028824  0.451    1  1.159  0.212  0.373  CDS; NEK8; NIMA-related kinase 8; H
     H      0.006
NM_002225 SAP0406S00025529  0.084  0.999  0.907  0.002  0.012  CDS; IVD; isovaleryl Coenzyme A deh
     H      0.591
NM_002268 SAP0406S00007895  0.542  0.999  0.974  0.128   0.13  CDS; KPNA4; karyopherin alpha 4; Ho
     H      0.384
NM_015950 SAP0406S00012146  0.391  0.999  0.904  0.259  -0.09  CDS; MRPL2; mitochondrial ribosoma
     H      0.359
NM_016575 SAP0406S00022946   0.23  0.999  0.832  -0.065  0.301  CDS; TU12B1-TY; TU12B1-TY protei
           0.031
U71363 HSAP0406S00033244   0.564  0.999  1.331  0.106  0.043  CDS; ZF6; zinc finger protein zfp6; Hu
          -0.031
AB058742 HSAP0406S00001729   -0.1  0.998  0.616  0.198   -0.1  CDS; KIAA1839; KIAA1839 protein; H
           0.888
BC028232 HSAP0406S00026664  1.108  0.998  1.108  0.447  0.267  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
          -0.123
BX537838 HSAP0406S00002240  0.116  0.998  0.769  -0.027  -0.156  CDS; DKFZp686O0793; hypothetical
     H      0.451
NM_000399 SAP0406S00018351  0.269  0.998  0.908  0.494  0.021  CDS; EGR2; early growth response 2
     H      0.476
NM_014043 SAP0406S00007162  0.376  0.998  0.948  0.185  -0.094  CDS; DKFZP564O123; DKFZP564O1
     H      0.248
NM_025164 SAP0406S00021209  0.026  0.998  0.454  0.177  0.095  CDS; KIAA0999; KIAA0999 protein; H
           0.975
AK094659 HSAP0406S00030181  -0.187  0.997  -0.246  -0.309  -0.022  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.408
BC023544 HSAP0406S00036321  0.369  0.997  0.732  -0.037  -0.142  CDS; WBP5; WW domain binding pro
           0.249
AK092897 HSAP0406S00018550  0.071  0.996  0.623  0.072  0.037  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.174
AY358109 HSAP0406S00021609  0.297  0.996   0.38  0.077  0.475  CDS; N/A; ACAH3104; Homo sapiens
           0.293
BC036001 HSAP0406S00009004  0.159  0.996  0.704  0.138  -0.31  CDS; DHRS8; dehydrogenase/reducta
           0.664
AB017004 HSAP0406S00014229  0.981  0.995  0.784  0.225  0.425  CDS; PMS2L13; N/A; Homo sapiens P
     H      0.815
NM_006943 SAP0406S00033323  0.368  0.995  0.416  0.118  0.239  CDS; SOX12; SRY (sex determining r
           0.352
BC013906 HSAP0406S00014389  0.067  0.994  0.583  0.157  -0.065  CDS; FLJ36031; FLJ36031 protein; H
     H      0.495
NM_001007 SAP0406S00036153  0.938  0.994  1.173  0.311  0.128  CDS; RPS4X; ribosomal protein S4, X
     H      0.486
NM_003079 SAP0406S00029138  0.178  0.994  0.601  0.148  0.288  CDS; SMARCE1; SWI/SNF-related m
     H      0.321
NM_006923 SAP0406S00028813  0.444  0.994  1.068  0.362   0.03  CDS; SDF2; stromal cell-derived facto
     H      0.263
NM_015343 SAP0406S00028410  0.179  0.994  1.095  0.258  -0.113  CDS; DULLARD; dullard homolog; Ho
     H      0.568
NM_138969 SAP0406S00015486  0.155  0.994  1.325   0.004  -0.319  CDS; RDH-E2; retinal short chain deh
     H      1.416
NM_012315 SAP0406S00032878  0.227  0.993  0.287   0.075  0.273  CDS; KLK9; kallikrein 9; Homo sapien
     H      0.266
NM_014388 SAP0406S00003312   0.98  0.993  1.073  -0.023  -0.168  CDS; MGC29875; hypothetical protein
     H      0.027
NM_033500 SAP0406S00018418  -0.157  0.993  0.696  -0.152  -0.273  CDS; HK1; hexokinase 1 isoform HKI
     H      0.829
NM_003157 SAP0406S00006972  0.316  0.992  1.42   0.182  0.411  CDS; NEK4; NIMA (never in mitosis g
     H      0.253
NM_032797 SAP0406S00018430  0.216  0.992  0.825   0.051  0.495  CDS; AMID; apoptosis-inducing factor
     H     -0.282
NM_203349 SAP0406S00025753  -0.037  0.992  0.96   0.078  -0.011  CDS; RaLP; rai-like protein; Homo sa
           0.27
AF351612 HSAP0406S00007178  0.571  0.991  1.132   0.152  -0.028  CDS; N/A; UG0651E06; Homo sapien
     H      0.362
NM_020918 SAP0406S00019029  0.053  0.991  0.269   0.26  0.266  CDS; GPAM; mitochondrial glycerol 3
           1.385
AK096379 HSAP0406S00035982  0.446  0.99  0.553   0.154  0.443  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.225
BC006424 HSAP0406S00032232   0.23  0.99  1.101   0.236  -0.006  CDS; MRPS12; mitochondrial ribosom
     H      0.429
NM_001087 SAP0406S00005807  0.212  0.99  0.98   0.097  0.297  CDS; AAMP; angio-associated, migra
     H      0.189
NM_030784 SAP0406S00012551  0.191  0.99  1.497   0.349  0.497  CDS; GPR63; G protein-coupled rece
     H      0.531
NM_002103 SAP0406S00032728  0.186  0.989  1.426   0.128  0.355  CDS; GYS1; glycogen synthase 1 (mu
     H      1.156
NM_002284 SAP0406S00022288  0.078  0.989  0.043  -0.248  0.075  CDS; KRTHB6; keratin, hair, basic, 6;
     H      0.496
NM_022121 SAP0406S00012855  0.454  0.989  0.955   0.052  0.226  CDS; PERP; PERP, TP53 apoptosis e
     H      0.898
NM_145664 SAP0406S00036624  0.404  0.989  0.423  -0.118  0.263  CDS; SPANXB2; sperm protein assoc
           0.676
AK000982 HSAP0406S00029415  0.394  0.988  0.531  -0.197  0.342  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.332
NM_003059 SAP0406S00010489  0.438  0.988  1.211   0.131  0.359  CDS; SLC22A4; solute carrier family 2
     H      0.126
NM_145160 SAP0406S00025996  0.292  0.988  0.811   0.394    0.5  CDS; MAP2K5; mitogen-activated pro
           0.467
AB051497 HSAP0406S00000598  0.314  0.987  1.054   0.117  -0.113  CDS; KIAA1710; KIAA1710 protein; H
           1.109
BC035912 HSAP0406S00014894  0.237  0.987  0.308   0.208  0.592  CDS; N/A; Similar to dipeptidylpeptida
     H      0.144
NM_001466 SAP0406S00029362  0.108  0.987  0.495   -0.01   0.33  CDS; FZD2; frizzled 2; Homo sapiens
     H      0.25
NM_002789 SAP0406S00026215  0.433  0.987  0.625   0.143  0.195  CDS; PSMA4; proteasome alpha 4 su
     H      0.426
NM_016018 SAP0406S00015960  0.162  0.986  0.575   0.017  0.064  CDS; CGI-72; CGI-72 protein isoform
     H      0.229
NM_016122 SAP0406S00022832  0.249  0.986  1.481   0.502   0.29  CDS; NY-REN-58; NY-REN-58 antige
     H      0.389
NM_022118 SAP0406S00023895  0.357  0.986  0.711   0.454  0.165  CDS; C13orf10; cutaneous T-cell lymp
     H      0.678
NM_030806 SAP0406S00002999  0.157  0.986  0.773   0.047  0.362  CDS; C1orf21; chromosome 1 open re
           0.37
AY358442 HSAP0406S00021213  0.169  0.985  0.736   0.113  0.112  CDS; N/A; multi-transmembrane dom
           0.302
BC051753 HSAP0406S00004519  0.135  0.985  0.751   0.132  0.339  CDS; FLJ12953; FLJ12953 protein; H
          -0.072
BC063474 HSAP0406S00003379  0.814  0.985  1.084   0.112  -0.177  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.376
NM_003486 SAP0406S00028050  0.341  0.985  0.382   0.247  0.446  CDS; SLC7A5; solute carrier family 7
           0.722
AK130833 HSAP0406S00010101  0.393  0.984  0.249  -0.061  0.367  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.209
BC042754 HSAP0406S00019934  0.099  0.984  0.451   0.134  0.107  CDS; LOC143458; LOC143458 protei
     H      0.549
NM_012388 SAP0406S00025724  0.576  0.984   0.6  0.211  0.054  CDS; PLDN; pallidin; Homo sapiens p
           1.093
AF177925 HSAP0406S00008201  0.026  0.983  0.175  -0.286  0.242  CDS; MUC4; mucin 4; Homo sapiens
           0.486
AK074880 HSAP0406S00021732  0.897  0.983  0.641   0.293  -0.172  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.509
NM_007110 SAP0406S00024123  0.565  0.983  0.504   0.107  0.138  CDS; TEP1; telomerase-associated p
     H      0.393
NM_016530 SAP0406S00025909   0.11  0.983  0.611   0.023  0.455  CDS; RAB8B; RAB8B, member RAS
           0.116
BC012620 HSAP0406S00028888  0.253  0.982  1.113   -0.01  -0.008  CDS; GOSR1; GOSR1 protein; Homo
     H      0.18
NM_012096 SAP0406S00007028  0.285  0.982  1.004   0.252  0.307  CDS; APPL; adaptor protein containin
     H      0.692
NM_016069 SAP0406S00026809  0.234  0.982  0.448   0.25  0.362  CDS; Magmas; mitochondria-associat
           1.192
BC007434 HSAP0406S00033031   1.47  0.981  0.932   0.245  0.021  CDS; RPS9; ribosomal protein S9; Ho
           0.433
D63480 HSAP0406S00015437   0.297  0.981  0.73   0.062  0.141  CDS; KIAA0146; N/A; Human mRNA
     HSAP0406S00024758
NM_001005743     0.035  0.247  0.981  0.537   0.363  0.024  CDS; NUMB; numb homolog isoform
           0.236
U85992 HSAP0406S00013563   0.007  0.981  0.811   0.101  -0.108  CDS; N/A; unknown; Human clone IM
           0.33
BC057389 HSAP0406S00003922  0.153  0.98  0.552   0.011  0.072  CDS; FLJ14249; FLJ14249 protein; H
           0.366
BC028385 HSAP0406S00034832  0.516  0.979  1.34   0.184  0.283  CDS; PPIL2; PPIL2 protein; Homo sap
           0.366
BC047581 HSAP0406S00010209  0.375  0.979  0.782   0.134  0.206  CDS; PAPD4; PAPD4 protein; Homo
     H     -0.002
NM_000521 SAP0406S00010163  0.041  0.979  0.801   0.203  0.273  CDS; HEXB; hexosaminidase B prepr
     H      0.282
NM_014757 SAP0406S00011181  0.182  0.979  1.04   0.351  0.179  CDS; MAML1; mastermind-like 1; Hom
           1.414
AF355799 HSAP0406S00014991  0.615  0.978  0.235   0.213  0.444  CDS; N/A; retrocyclin; Homo sapiens
     H      0.04
NM_032213 SAP0406S00004590  0.673  0.978   1.12  -0.094  0.122  CDS; RBED1; RNA binding motif and
           1.149
AK129980 HSAP0406S00022271  0.038  0.977  0.051  0.922  -0.07  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.986
BC033670 HSAP0406S00029055  0.543  0.977  0.334  0.156  0.256  CDS; MGC44903; similar to TBC1 do
     H      0.23
NM_015585 SAP0406S00033569  0.134  0.977   0.96  0.217  0.138  CDS; C20orf26; chromosome 20 open
     H      0.269
NM_004208 SAP0406S00036521  0.351  0.976  1.311  0.147  0.127  CDS; PDCD8; programmed cell death
     H      0.504
NM_005227 SAP0406S00002408  0.138  0.976  1.204  0.127  0.385  CDS; EFNA4; ephrin A4 isoform a; Ho
     H        0
NM_138381 SAP0406S00006379  0.428  0.976  0.798  0.292  0.158  CDS; MGC15763; hypothetical protein
     H      0.165
NM_182524 SAP0406S00008260  0.212  0.976  1.259  0.032    0  CDS; ZNF595; zinc finger protein 595
           0.403
BC063301 HSAP0406S00028580  0.026  0.975  0.516  0.037  0.105  CDS; HS3ST3B1; heparan sulfate D-g
     H      -0.01
NM_003616 SAP0406S00024409   0.11  0.975  1.028  0.149  -0.27  CDS; SIP1; survival of motor neuron p
     H      0.397
NM_020690 SAP0406S00010630  0.319  0.975  1.047  0.424  0.327  CDS; MASK-BP3; MASK-4E-BP3 pro
           0.191
AK123491 HSAP0406S00030065  0.068  0.974  1.418  0.118  0.261  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.479
BC063836 HSAP0406S00026312  0.551  0.974  0.786  0.117  -0.28  CDS; SCAND2; SCAN domain-contai
           0.223
D89094 HSAP0406S00009218   -0.013  0.974  0.709  0.146  0.059  CDS; N/A; 3',5'-cyclic GMP phosphod
     H      0.424
NM_006950 SAP0406S00035856  0.086  0.974  0.237  -0.071  0.226  CDS; SYN1; synapsin I isoform Ia; Ho
     H      0.506
NM_182943 SAP0406S00007747  0.359  0.974  0.993  0.203  0.144  CDS; PLOD2; procollagen-lysine, 2-ox
           0.699
BC036080 HSAP0406S00025769  0.766  0.973  0.483  0.146  0.396  CDS; GABPB2; GA binding protein tra
     H      0.205
NM_001481 SAP0406S00028160  0.087  0.973  0.505  0.326  0.544  CDS; GAS8; growth arrest-specific 8;
     H      1.439
NM_006472 SAP0406S00002053  1.479  0.973   0.68  0.183  0.091  CDS; TXNIP; thioredoxin interacting p
     H      0.473
NM_024408 SAP0406S00001982  0.295  0.973  0.723  -0.045   0.35  CDS; NOTCH2; notch 2 preproprotein
     H      0.223
NM_182523 SAP0406S00006434  0.235  0.973  1.124  0.199  0.185  CDS; MGC61571; hypothetical protein
           0.14
AK098740 HSAP0406S00010610  0.054  0.972  1.256  0.478  0.016  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.397
NM_018346 SAP0406S00029568  0.052  0.972  0.368  -0.037  0.133  CDS; FLJ11164; hypothetical protein
     H      0.113
NM_170744 SAP0406S00018456  0.176  0.972  0.707   0.14  0.251  CDS; UNC5B; unc-5 homolog B; Hom
           0.653
AL832636 HSAP0406S00000840  0.535  0.971  0.903  0.272   0.41  CDS; DKFZp451I0918; hypothetical p
           0.639
BC047412 HSAP0406S00031493  0.318  0.971  -0.222  0.134  -0.193  CDS; ZNF433; ZNF433 protein; Homo
     H      1.117
NM_004084 SAP0406S00014988  0.526  0.971  0.632  0.201  0.479  CDS; DEFA1; defensin, alpha 1 prepr
     H      0.438
NM_014066 SAP0406S00016215  0.161  0.971   0.79  0.072  0.498  CDS; COMMD5; hypertension-related
     H      0.226
NM_015169 SAP0406S00015540  0.081  0.971  0.546  0.173  0.074  CDS; RRS1; homolog of yeast ribosom
     H      0.385
NM_017592 SAP0406S00032256  0.452  0.971  1.435  0.287  0.306  CDS; IXL; intersex-like; Homo sapiens
     H      0.005
NM_033034 SAP0406S00019553  0.011  0.971  1.329  -0.05  -0.329  CDS; TRIM5; tripartite motif protein TR
     H     -0.072
NM_176824 SAP0406S00009233  0.262  0.971  0.872  0.078  0.171  CDS; BBS7; Bardet-Biedl syndrome 7
     H      0.066
NM_181706 SAP0406S00019873  0.153  0.971  0.803  0.067  -0.043  CDS; ZCSL3; zinc finger, CSL domain
           0.908
BC012807 HSAP0406S00012211  1.077  0.97  0.837  0.082  0.198  CDS; HSPCB; heat shock 90kDa prot
     H      0.598
NM_000945 SAP0406S00004404  0.204  0.97  0.394  0.225  0.254  CDS; PPP3R1; protein phosphatase 3
     H      0.218
NM_013263 SAP0406S00027459  -0.128  0.97  0.192  0.019  0.186  CDS; BRD7; bromodomain containing
     H     -0.088
NM_020453 SAP0406S00008655  0.131  0.97  0.729  0.049  -0.28  CDS; ATP10D; ATPase, Class V, type
     H      0.424
NM_207477 SAP0406S00035454   0.57  0.97  1.297  0.267  0.308  CDS; FLJ27365; FLJ27365 protein; H
           0.357
AK124767 HSAP0406S00018047  0.334  0.969  1.117  0.422  0.316  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.295
NM_006595 SAP0406S00019951  0.199  0.969  1.157  0.209  0.218  CDS; API5; apoptosis inhibitor 5; Hom
     H      0.413
NM_006901 SAP0406S00026050  0.101  0.969  0.504  -0.009  0.289  CDS; MYO9A; myosin IXA; Homo sap
     H      0.261
NM_153032 SAP0406S00029800  0.276  0.969  0.719  0.268  0.307  CDS; FLJ32065; hypothetical protein
     H      0.402
NM_012118 SAP0406S00009293  0.373  0.968  0.702  0.144  0.044  CDS; CCRN4L; CCR4 carbon catabo
     H      1.28
NM_018406 SAP0406S00008203  0.084  0.968  0.227  0.215  0.024  CDS; MUC4; mucin 4 isoform a; Hom
     H      0.107
NM_022365 SAP0406S00018023  0.059  0.968  0.563  0.046  0.242  CDS; DNAJC1; DnaJ (Hsp40) homolo
     H      0.23
NM_024516 SAP0406S00027246  0.348  0.968  1.485  0.052  0.456  CDS; MGC4606; hypothetical protein
          -0.002
AB032981 HSAP0406S00004468  0.028  0.967  0.803  0.186  -0.177  CDS; KIAA1155; KIAA1155 protein; H
           1.872
AL136668 HSAP0406S00018478  2.469  0.967  1.444  0.314  0.315  CDS; DKFZp564O2071; hypothetical
           0.44
BC014311 HSAP0406S00010147  0.156  0.967  0.985   0.37  0.002  CDS; FCHO2; FCHO2 protein; Homo
     H      1.087
NM_000228 SAP0406S00003305  1.691  0.967  0.932  0.207  -0.173  CDS; LAMB3; laminin S B3 chain; Ho
     H      0.43
NM_005483 SAP0406S00031135  0.202  0.967  0.801   0.19  0.491  CDS; CHAF1A; chromatin assembly f
     H      0.631
NM_012097 SAP0406S00005189  0.427  0.967  0.877   0.39  0.083  CDS; ARL5; ADP-ribosylation factor-li
     H     -0.044
NM_016319 SAP0406S00021672  0.378  0.967  0.684  0.274  -0.001  CDS; COPS7A; COP9 complex subun
     H      0.055
NM_016488 SAP0406S00022053  0.135  0.967  0.856  0.327   0.16  CDS; PPHLN1; periphilin 1 isoform 1;
     H      0.187
NM_152392 SAP0406S00004346  0.283  0.967  0.781  0.374  0.096  CDS; AHSA2; AHA1, activator of heat
           0.889
AK091259 HSAP0406S00015067  0.396  0.966  0.508  -0.045  0.316  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.119
BC035645 HSAP0406S00008531  0.012  0.966  0.679  0.259  0.185  CDS; N/A; Similar to RIKEN cDNA 38
           0.778
M60502 HSAP0406S00002269   0.673  0.966  0.566  -0.03  0.322  CDS; FLG; profilaggrin; Human profila
     H      0.365
NM_000437 SAP0406S00000671  0.346  0.966  0.659  0.079   0.08  CDS; PAFAH2; platelet-activating fact
     H      0.454
NM_005228 SAP0406S00013758  0.325  0.966  0.368  0.181  0.163  CDS; EGFR; epidermal growth factor
     H      0.051
NM_198159 SAP0406S00007117  -0.004  0.966  0.637  0.164  0.372  CDS; MITF; microphthalmia-associate
     H      0.86
NM_198833 SAP0406S00030766  0.922  0.966  0.756  0.101  -0.66  CDS; SERPINB8; serine (or cysteine)
     H      0.266
NM_004595 SAP0406S00035703  0.052  0.965  0.627  0.191  0.063  CDS; SMS; spermine synthase; Homo
     H      0.468
NM_012328 SAP0406S00014422  0.533  0.965  1.054   0.29  0.299  CDS; DNAJB9; DnaJ (Hsp40) homolo
     H      0.157
NM_020444 SAP0406S00011066  0.385  0.965  0.891  0.377  0.105  CDS; KIAA1191; KIAA1191 protein; H
           0.11
AB051453 HSAP0406S00034820  -0.015  0.964  0.763  -0.036  0.269  CDS; KIAA1666; KIAA1666 protein; H
           0.518
BC012333 HSAP0406S00021352  0.192  0.964  0.495   0.19  -0.014  CDS; SC5DL; SC5DL protein; Homo s
           0.254
BC032431 HSAP0406S00008553  0.183  0.964  0.696   0.29    0.2  CDS; LOC389203; LOC389203 protei
           0.219
BC050405 HSAP0406S00014336  0.482  0.964  1.536  0.151  0.463  CDS; N/A; Similar to DNA directed RN
     H      0.427
NM_003215 SAP0406S00008665  0.168  0.964  1.131  -0.053  0.452  CDS; TEC; tec protein tyrosine kinase
     H      0.349
NM_020345 SAP0406S00006410   0.78  0.964  1.023  -0.073  0.111  CDS; NKIRAS1; kappa B-ras 1; Homo
     H      0.027
NM_025074 SAP0406S00008903  0.146  0.964  0.926  0.198  0.067  CDS; FRAS1; Fraser syndrome 1 isof
           0.351
AF533250 HSAP0406S00030562  0.754  0.963  0.922  0.368  0.059  CDS; ZNF397; zinc finger protein; Hom
     H      0.363
NM_005919 SAP0406S00031836  0.244  0.963  0.783  -0.163  0.405  CDS; MEF2B; MADS box transcription
           0.002
AB023189 HSAP0406S00016963  0.121  0.962  0.883  0.592  0.034  CDS; KIAA0972; KIAA0972 protein; H
           0.677
AK123993 HSAP0406S00030044  1.009  0.962  0.938  0.333  0.041  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.117
BC004530 HSAP0406S00033030  0.128  0.962  1.042  0.144  0.381  CDS; LENG5; LENG5 protein; Homo
     H      0.505
NM_006186 SAP0406S00005211  0.607  0.962  0.692  0.305   0.25  CDS; NR4A2; nuclear receptor subfam
     H      0.48
NM_012110 SAP0406S00008702  0.123  0.962  0.385  -0.053  0.208  CDS; CHIC2; cysteine-rich hydrophob
     H      0.437
NM_018452 SAP0406S00037217  0.552  0.962  0.969  0.108   0.47  CDS; C6orf35; uncharacterized bone
     H      0.303
NM_021077 SAP0406S00026315  0.072  0.962  0.416  0.193  0.068  CDS; NMB; neuromedin B isoform 1;
           0.883
AF355799 HSAP0406S00014989  0.419  0.961  0.266  -0.146  0.371  CDS; N/A; retrocyclin; Homo sapiens
           0.858
BC008178 HSAP0406S00026928  0.758  0.961  0.68  0.293  0.726  CDS; LOC339047; LOC339047 protei
     H      0.741
NM_012075 SAP0406S00026523  0.707  0.961  0.505  0.293  0.288  CDS; C16orf35; conserved gene telom
     H      0.065
NM_012428 SAP0406S00026087  0.235  0.961  0.689  0.291  -0.135  CDS; SDFR1; stromal cell derived fac
     H      0.815
NM_016091 SAP0406S00035197  1.276  0.961  1.217  0.372  0.093  CDS; EIF3S6IP; eukaryotic translation
     H      0.434
NM_033069 SAP0406S00011386  0.014  0.961  0.49  0.169  0.069  CDS; C6orf114; chromosome 6 open
          -0.219
AF447877 HSAP0406S00021457  -0.281  0.96  1.019  -0.224  -0.735  CDS; FP634; unknown; Homo sapien
           0.239
BC064384 HSAP0406S00023315  0.403  0.96  1.199  0.195  0.148  CDS; ABCB9; ABCB9 protein; Homo
     H      0.488
NM_005707 SAP0406S00025945  0.402  0.96  0.71  0.185  0.353  CDS; PDCD7; programmed cell death
     H      0.179
NM_006242 SAP0406S00034104   0.31  0.96  0.765   0.08  0.124  CDS; PPP1R3D; protein phosphatase
     H      0.393
NM_015107 SAP0406S00036036   0.35  0.96  0.713  0.421  0.229  CDS; PHF8; PHD finger protein 8; Ho
     H      0.411
NM_015161 SAP0406S00026996  0.239  0.96  1.473  -0.025   0.22  CDS; ARL6IP; ADP-ribosylation factor
           0.609
BC014269 HSAP0406S00010593  0.218  0.959  0.857  0.289  0.292  CDS; ETF1; ETF1 protein; Homo sap
           0.294
BC016820 HSAP0406S00011362  0.608  0.959  1.027  0.008  -0.114  CDS; C6orf52; C6orf52 protein; Homo
     H      0.282
NM_005688 SAP0406S00008044  0.194  0.959  1.101  0.091  0.322  CDS; ABCC5; ATP-binding cassette,
     H      0.106
NM_022469 SAP0406S00003658  0.144  0.959  1.143  0.127  0.132  CDS; GREM2; gremlin 2 homolog, cys
     H      0.042
NM_024570 SAP0406S00023790  0.086  0.959  1.055  0.306  0.019  CDS; FLJ11712; hypothetical protein
     H      0.005
NM_173611 SAP0406S00025495  0.448  0.959  0.955  0.222  0.373  CDS; FLJ38426; hypothetical protein
     H      0.538
NM_206839 SAP0406S00026226  0.045  0.959  0.557  -0.074  0.084  CDS; MORF4L1; MORF-related gene
     H      0.68
NM_002340 SAP0406S00034650  0.327  0.958  0.225  0.035  0.219  CDS; LSS; lanosterol synthase; Homo
     H      0.661
NM_000946 SAP0406S00022532  0.378  0.957  1.181  0.565  0.278  CDS; PRIM1; DNA primase small sub
     H      0.774
NM_001432 SAP0406S00008850  0.506  0.957  0.859  0.067  0.348  CDS; EREG; epiregulin; Homo sapien
     H      0.646
NM_002928 SAP0406S00002971  0.093  0.957  0.924  0.432  0.414  CDS; RGS16; regulator of G-protein s
     H      0.234
NM_052943 SAP0406S00000721  0.213  0.957  1.187  0.002   0.236  CDS; FAM46B; family with sequence
     H      0.225
NM_014394 SAP0406S00018600  0.224  0.956  0.552  0.279   0.122  CDS; GHITM; growth hormone induci
     H      0.972
NM_015717 SAP0406S00004454  0.391  0.956  0.418  0.211   0.478  CDS; CD207; CD207 antigen, langerin
           0.364
BC000309 HSAP0406S00000307  0.034  0.955  0.407   0.28  -0.113  CDS; SRM; spermidine synthase; Hom
     H      0.439
NM_018045 SAP0406S00000858  0.421  0.955  0.964  -0.082   0.363  CDS; FLJ10276; hypothetical protein
     H     -0.143
NM_182490 SAP0406S00032483  0.046  0.955  0.933  0.288  -0.212  CDS; ZNF227; zinc finger protein 227
           1.108
AK094090 HSAP0406S00016041  0.393  0.954  0.33  0.239   0.397  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.425
NM_021089 SAP0406S00033275  0.301  0.954  1.225  0.199   0.288  CDS; ZNF8; zinc finger protein 8; Hom
           0.132
AK097891 HSAP0406S00027151  0.128  0.953  0.915  0.199   0.309  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.485
BC015062 HSAP0406S00004511  0.652  0.953  1.152  0.247   0.177  CDS; MTHFD2; MTHFD2 protein; Hom
           0.204
BC022798 HSAP0406S00010700  0.689  0.953  0.652  0.444   0.212  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.314
NM_016037 SAP0406S00000995   0.58  0.953  1.272  0.939   0.419  CDS; CGI-94; CGI-94 protein; Homo s
     H      0.34
NM_018250 SAP0406S00015285  0.137  0.953  0.861  -0.06   0.063  CDS; FLJ10871; hypothetical protein
     H      0.068
NM_032679 SAP0406S00032919  0.095  0.953  0.865  0.017  -0.105  CDS; ZNF577; zinc finger protein 577
           0.191
BC026032 HSAP0406S00032780  0.536  0.952  0.856  -0.039   0.024  CDS; PRRG2; PRRG2 protein; Homo
     H      0.385
NM_000456 SAP0406S00022470   0.13  0.952  0.749  0.074   0.177  CDS; SUOX; N/A; Homo sapiens sulfi
     HSAP0406S00031663
NM_001004466     1.072  0.326  0.952  0.282  -0.046   0.353  CDS; OR10H5; olfactory receptor, fam
     H      0.39
NM_139205 SAP0406S00029337  0.139  0.952  1.129  0.362   0.26  CDS; HDAC5; histone deacetylase 5 i
     H      0.02
NM_000386 SAP0406S00028885  0.077  0.951  0.221  0.203   0.403  CDS; BLMH; bleomycin hydrolase; Ho
     H      0.351
NM_030645 SAP0406S00003782  0.455  0.951  1.035  0.093   0.142  CDS; KIAA1720; KIAA1720 protein; H
     H      1.17
NM_032298 SAP0406S00032856  0.253  0.951  0.151   0.13   0.068  CDS; SYT3; synaptotagmin 3; Homo s
     H      0.062
NM_145276 SAP0406S00031509  0.069  0.951  0.985  0.323   0.051  CDS; ZNF563; zinc finger protein 563
           0.319
BX538015 HSAP0406S00010020   0.51  0.95  0.82  0.162   0.147  CDS; DKFZp686E2158; hypothetical p
     H      0.337
NM_003003 SAP0406S00030061  0.072  0.95  0.434  0.257   0.439  CDS; SEC14L1; SEC14 (S. cerevisiae
     H      0.064
NM_004900 SAP0406S00035237  -0.08  0.95  0.945  0.163   0.207  CDS; APOBEC3B; apolipoprotein B m
     H      0.014
NM_016357 SAP0406S00022227   0.18  0.95  0.838  0.301  -0.068  CDS; EPLIN; epithelial protein lost in n
     H      0.257
NM_148179 SAP0406S00016507  0.214  0.95  0.537  0.262   0.275  CDS; C9orf23; chromosome 9 open re
           0.365
AB023178 HSAP0406S00032168  0.061  0.949  0.95  0.211   0.221  CDS; KIAA0961; KIAA0961 protein; H
           0.063
BC067257 HSAP0406S00019961  0.159  0.949  0.441  0.184  -0.096  CDS; DEPC-1; DEPC-1 protein; Hom
     H      0.414
NM_013386 SAP0406S00001749  0.253  0.949  0.451  0.144   0.096  CDS; SLC25A24; solute carrier family
     H      0.086
NM_015630 SAP0406S00005160  0.069  0.949  0.71  0.077   0.181  CDS; EPC2; enhancer of polycomb ho
     H      0.295
NM_198401 SAP0406S00015778  0.075  0.949  0.415  -0.025   0.129  CDS; LOC157567; hypothetical protei
           0.283
BC018880 HSAP0406S00028499  0.166  0.948  0.643  0.236   0.531  CDS; FLJ20014; hypothetical protein
           0.307
BX640744 HSAP0406S00009001  0.049  0.948  0.936  0.417   0.36  CDS; DKFZp686H07112; hypothetica
     H      0.221
NM_004279 SAP0406S00014351  0.281  0.948  0.904  0.163  -0.073  CDS; PMPCB; peptidase (mitochondr
     H      0.291
NM_022842 SAP0406S00006632  0.216  0.948  0.679  0.177   0.313  CDS; CDCP1; CUB domain-containin
     H      0.268
NM_197977 SAP0406S00017036   0.22  0.948  0.929   0.15   -0.03  CDS; ZNF189; zinc finger protein 189
     H      0.178
NM_000408 SAP0406S00005212  0.279  0.947  0.907  0.326   0.336  CDS; GPD2; glycerol-3-phosphate de
     H      0.467
NM_017875 SAP0406S00006546  0.302  0.947  1.144  0.169  -0.104  CDS; FLJ20551; hypothetical protein
     H      0.296
NM_138773 SAP0406S00010358   0.51  0.947  0.729  0.256  -0.019  CDS; LOC91137; hypothetical protein
           0.087
BC007811 HSAP0406S00026282  0.051  0.946  0.361  0.098  -0.054  CDS; FLJ22795; FLJ22795 protein; H
           0.051
BC009558 HSAP0406S00003129  -0.078  0.946  0.401  -0.149   0.404  CDS; C1orf40; C1orf40 protein; Homo
           0.322
BC040485 HSAP0406S00008803  0.102  0.946  0.572    0.1  0.254  CDS; GRSF1; GRSF1 protein; Homo
           1.063
BX537875 HSAP0406S00011976  0.089  0.946  0.331   0.24   0.118  CDS; DKFZp686B09105; hypothetica
     H      0.329
NM_001827 SAP0406S00016853   0.18  0.946  1.163  0.068   0.087  CDS; CKS2; CDC28 protein kinase 2;
     H      0.246
NM_178867 SAP0406S00019111  0.101  0.946  0.308   0.27   0.165  CDS; SFXN4; sideroflexin 4 isoform 2
           0.733
BC049375 HSAP0406S00021506  0.439  0.945  0.781  0.078    0.3  CDS; N/A; Similar to RIKEN cDNA 60
     H      0.568
NM_004960 SAP0406S00027363  0.669  0.945  0.898  0.127   0.268  CDS; FUS; fusion (involved in t(12;16
     H      0.509
NM_019896 SAP0406S00004554  0.305  0.945  0.992  0.253    0.5  CDS; POLE4; DNA polymerase epsilo
     H      0.099
NM_201555 SAP0406S00004848  0.091  0.945  0.481  0.301   0.142  CDS; FHL2; four and a half LIM doma
           0.452
AF170307 HSAP0406S00016946  0.717  0.944  0.711   0.12   0.173  CDS; NAG11; NAG11; Homo sapiens
           1.81
M17597 HSAP0406S00023370   2.525  0.944  0.329  -0.092  -0.537  CDS; N/A; N/A; Human poly-ubiquitin
     H      0.41
NM_014096 SAP0406S00020139  0.163  0.944  0.888   0.142  0.323  CDS; SLC43A3; solute carrier family 4
     H      0.421
NM_145010 SAP0406S00018048  0.518  0.944  1.231   0.418  0.106  CDS; C10orf63; chromosome 10 open
           0.281
AK123115 HSAP0406S00029916  0.046  0.943  0.855   -0.14  0.288  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.861
AK130833 HSAP0406S00009817  0.529  0.943  0.347  -0.186  0.308  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.474
BX537426 HSAP0406S00020347  0.314  0.943  0.834  -0.019  0.303  CDS; DKFZp313I1240; hypothetical p
     H      1.049
NM_000608 SAP0406S00017186  0.368  0.943  0.115   0.21  0.399  CDS; ORM2; orosomucoid 2; Homo s
     H      0.28
NM_012208 SAP0406S00010656  0.501  0.943  0.993   0.225  -0.066  CDS; HARSL; histidyl-tRNA synthetas
     H      -0.12
NM_016835 SAP0406S00029426  0.188  0.943  0.252   0.363  0.131  CDS; MAPT; microtubule-associated
     H      0.208
NM_024513 SAP0406S00006647  0.255  0.943    1.4  0.339  0.449  CDS; FYCO1; FYVE and coiled-coil d
     H      0.425
NM_152613 SAP0406S00035342  -0.035  0.943  0.283   -0.04  -0.01  CDS; MGC26816; hypothetical protein
           0.097
AY358952 HSAP0406S00012944  -0.004  0.942  0.769   0.286  0.386  CDS; N/A; EGAP710; Homo sapiens
     H      0.023
NM_015641 SAP0406S00014451  0.179  0.942  0.414   0.201  0.188  CDS; TES; testin isoform 1; Homo sa
     H      0.875
NM_016521 SAP0406S00036553  -0.015  0.942  -0.026  -0.091  -0.188  CDS; TFDP3; transcription factor Dp f
     H      0.348
NM_016614 SAP0406S00011455  0.104  0.942  0.644   0.267   0.21  CDS; TTRAP; TRAF and TNF recepto
     H      0.486
NM_181468 SAP0406S00033738  0.417  0.942  0.506   0.25   0.15  CDS; ITGB4BP; integrin beta 4 bindin
           0.839
AF452724 HSAP0406S00016232  0.439  0.941  0.322   0.051  0.256  CDS; FOXD4; forkhead box D4 protei
           0.843
AF346307 HSAP0406S00030866  -0.005  0.94  0.027  -0.176  -0.589  CDS; F379; hypothetical protein; Hom
     H      0.604
NM_012218 SAP0406S00031425  0.895  0.94  1.198   0.153  0.195  CDS; ILF3; interleukin enhancer bindi
     H      0.321
NM_203301 SAP0406S00024421  0.267  0.94  0.622   0.255  0.157  CDS; FBXO33; F-box protein 33; Hom
           0.355
AK131102 HSAP0406S00027986  -0.131  0.939  0.472   0.049  -0.078  CDS; FLJ00337; FLJ00337 protein; H
     H      0.242
NM_002696 SAP0406S00020338  0.246  0.939  0.848   0.128  0.135  CDS; POLR2G; DNA directed RNA po
     H      0.239
NM_004788 SAP0406S00021259  0.476  0.939  0.768  -0.025  -0.147  CDS; UBE4A; ubiquitination factor E4
           0.54
AK128657 HSAP0406S00033277   0.44  0.938  0.777   0.18  0.243  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.263
AK096379 HSAP0406S00035975  0.449  0.937  0.429   0.097  0.199  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.084
AK126109 HSAP0406S00013279  0.106  0.937  0.825   0.224  -0.144  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.159
BC000048 HSAP0406S00025553  0.063  0.937  0.858   0.14  -0.062  CDS; FLJ10634; hypothetical protein
     H      0.568
NM_002745 SAP0406S00034835  0.181  0.937  0.843   0.131  0.216  CDS; MAPK1; mitogen-activated prote
     H      0.53
NM_017636 SAP0406S00032753  0.118  0.937  0.372  -0.061  0.367  CDS; TRPM4; transient receptor pote
     H      0.545
NM_198993 SAP0406S00029086  -0.069  0.937  0.203  -0.017  0.405  CDS; STAC2; SH3 and cysteine rich d
           0.222
BC021714 HSAP0406S00019625  0.107  0.936  0.894   0.091  0.389  CDS; PPFIBP2; PPFIBP2 protein; Ho
     H      1.194
NM_003553 SAP0406S00028265  0.267  0.936  -0.025   0.218  0.223  CDS; OR1E1; olfactory receptor, fami
     H      0.436
NM_005783 SAP0406S00004801  0.402  0.936  0.772   0.105   0.01  CDS; TXNDC9; ATP binding protein a
     H     -0.042
NM_006665 SAP0406S00008965  -0.008  0.936   1.07   0.255  0.111  CDS; HPSE; heparanase; Homo sapi
     H      0.248
NM_016006 SAP0406S00006601  0.076  0.936  0.617   0.379  0.251  CDS; ABHD5; CGI58 protein; Homo s
     H      0.561
NM_020801 SAP0406S00010276   0.76  0.936  1.064   0.548  -0.098  CDS; ARRDC3; arrestin domain conta
     H      0.258
NM_145258 SAP0406S00001490  0.229  0.936  0.533   0.186  0.158  CDS; MGC22773; hypothetical protein
     H      0.783
NM_014889 SAP0406S00017855   0.26  0.935  0.278  -0.223  0.309  CDS; PITRM1; metalloprotease 1; Ho
     H      0.501
NM_057091 SAP0406S00001121  0.004  0.935  0.654  -0.125   0.15  CDS; ARTN; neurotrophic factor artem
     H      0.286
NM_018669 SAP0406S00034520  0.527  0.934  0.673  -0.021  0.488  CDS; WDR4; WD repeat domain 4 pr
L14837       -0.067
     HSAP0406S00025417  0.009  0.933   0.47   0.295  0.107  CDS; N/A; tight junction (zonula occlu
     H      0.339
NM_006153 SAP0406S00007667  0.416  0.933  0.982   0.355  0.334  CDS; NCK1; NCK adaptor protein 1; H
           0.404
D63878 HSAP0406S00006172   0.305  0.932  0.446   0.082  0.025  CDS; KIAA0158; N/A; Homo sapiens
     H      0.458
NM_007098 SAP0406S00034728  0.197  0.932  0.682   0.09  0.136  CDS; CLTCL1; clathrin, heavy polypep
     H      0.259
NM_017425 SAP0406S00021406  0.197  0.932  1.215   0.276  0.119  CDS; SPA17; sperm autoantigenic pro
     H      0.34
NM_024754 SAP0406S00010144  0.356  0.932  1.201   0.027  0.072  CDS; PTCD2; pentatricopeptide repea
     H      0.229
NM_024834 SAP0406S00019128  0.057  0.932  0.764   0.264  0.388  CDS; C10orf119; chromosome 10 ope
           0.732
AK122593 HSAP0406S00028063  0.279  0.931  0.463   0.158  0.057  CDS; FLJ00419; FLJ00419 protein; H
     H      0.317
NM_004445 SAP0406S00014714  0.055  0.931  1.149   0.293  0.206  CDS; EPHB6; ephrin receptor EphB6
     H      0.703
NM_018172 SAP0406S00020719  0.302  0.931  0.335   -0.03  0.281  CDS; FLJ10661; hypothetical protein
     H      0.321
NM_018699 SAP0406S00009220  0.005  0.931  0.405   0.443  -0.039  CDS; PRDM5; PR domain containing
     H      0.295
NM_024824 SAP0406S00024915  0.021  0.931  1.058   0.059  0.359  CDS; FLJ11806; nuclear protein UKp6
           0.102
Y12395 HSAP0406S00006856   0.268  0.931  0.908   0.214  -0.028  CDS; IFRD2; interferon-related IFRD2
           0.528
AF308298 HSAP0406S00033749  0.333   0.93  1.049   0.221  0.496  CDS; N/A; serologically defined breas
           0.958
AL834281 HSAP0406S00027152  0.268   0.93  0.383   0.026  0.212  CDS; DKFZp547B2315; hypothetical p
           0.676
BC005070 HSAP0406S00004955  0.401   0.93  0.464   0.205  0.031  CDS; MGC13005; MGC13005 protein
           0.092
AY358221 HSAP0406S00006829  -0.084  0.929  1.107   0.102  0.129  CDS; N/A; VLLR9392; Homo sapiens
           0.249
BX571744 HSAP0406S00030698  0.265  0.929  0.501   0.052   0.29  CDS; DKFZp686P18130; hypothetica
     H      0.067
NM_000163 SAP0406S00009911  0.063  0.929  0.774   0.24  0.004  CDS; GHR; growth hormone receptor
     H      0.096
NM_000194 SAP0406S00036557  0.088  0.929  0.526   0.301   0.25  CDS; HPRT1; hypoxanthine phosphor
     H      0.614
NM_004966 SAP0406S00018180  0.186  0.929  0.307   0.209  0.206  CDS; HNRPF; heterogeneous nuclear
     H      0.172
NM_005642 SAP0406S00010699  1.008  0.929  0.829   0.283  0.449  CDS; TAF7; TATA box-binding protein
     H      0.666
NM_007273 SAP0406S00021701  0.821  0.929  0.785   0.367  0.079  CDS; REA; repressor of estrogen rece
     H      0.732
NM_013342 SAP0406S00033017  0.114  0.929  0.572   0.047  -0.091  CDS; TFPT; TCF3 (E2A) fusion partn
           0.775
AF080232 HSAP0406S00007324  0.136  0.928  0.06   0.206  0.182  CDS; N/A; polymerase; Human endog
           0.968
AK094938 HSAP0406S00016669  0.391  0.928  0.252     0  0.452  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.251
NM_004125 SAP0406S00017120   0.26  0.928  0.775   0.181  0.096  CDS; GNG10; guanine nucleotide bin
     H      0.519
NM_004184 SAP0406S00025123  0.301  0.928  0.532   0.338  0.365  CDS; WARS; tryptophanyl-tRNA synth
     H      0.453
NM_016067 SAP0406S00008969   0.73  0.928  1.278   0.102   0.13  CDS; MRPS18C; mitochondrial riboso
     H      0.309
NM_025213 SAP0406S00032310  0.026  0.928  0.75   0.063  0.052  CDS; SPTBN4; spectrin, beta, non-er
     H      1.096
NM_152488 SAP0406S00001750  0.683  0.928  0.683   0.013  0.555  CDS; FLJ32833; hypothetical protein
           0.712
AK024422 HSAP0406S00018903  -0.015  0.927  0.634   0.083   0.26  CDS; FLJ00011; FLJ00011 protein; H
          -0.133
BC005268 HSAP0406S00028753  0.226  0.927  0.508   0.187  -0.09  CDS; C17orf35; putative receptor prot
     H      0.103
NM_003428 SAP0406S00023471  0.078  0.927  0.478   0.274  0.277  CDS; ZNF84; zinc finger protein 84 (H
     H      0.053
NM_004736 SAP0406S00002952  0.076  0.927  0.86  -0.072  0.157  CDS; XPR1; xenotropic and polytropic
           0.184
U66359 HSAP0406S00035930   0.004  0.927  0.782   0.015  0.184  CDS; T54; T54 protein; Human T54 p
           0.956
AJ628243 HSAP0406S00020713  0.307  0.925  0.275  -0.006  0.573  CDS; KRTAP5-3; keratin associated p
           0.484
BC006124 HSAP0406S00006781    0.4  0.925  0.738   0.106   0.19  CDS; IMPDH2; IMP (inosine monopho
           0.331
BC062306 HSAP0406S00021877  0.696  0.925  1.205   0.264  0.109  CDS; STRAP; serine/threonine kinase
     H      0.218
NM_007282 SAP0406S00007777  0.759  0.925  1.041   0.239  0.414  CDS; RNF13; ring finger protein 13 iso
           0.752
AB028991 HSAP0406S00013669  0.281  0.924  1.217   0.346  0.189  CDS; KIAA1068; KIAA1068 protein; H
           0.904
AF370364 HSAP0406S00001038  0.458  0.924  0.284   0.053  0.102  CDS; N/A; FP1147; Homo sapiens FP
           1.018
AJ457066 HSAP0406S00034317  0.239  0.924  0.422  -0.005  0.447  CDS; KRTAP13.1; high sulfur keratin
     H      0.533
NM_005345 SAP0406S00011788   0.45  0.924  0.857   0.083  0.091  CDS; HSPA1A; heat shock 70kDa pro
     H      0.503
NM_014330 SAP0406S00032719  1.544  0.924  0.845   0.109  0.056  CDS; PPP1R15A; protein phosphatas
     H     -0.028
NM_019006 SAP0406S00026242  0.094  0.924  0.836   0.266  0.043  CDS; ZA20D3; zinc finger, A20 domai
     H      0.474
NM_023931 SAP0406S00027313  0.462  0.924  0.836   0.419  0.224  CDS; MGC2474; hypothetical protein
           0.436
AK096009 HSAP0406S00023236  0.139  0.923  0.888   0.096  0.277  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.418
NM_004761 SAP0406S00011926  0.324  0.923  1.011   0.052  0.388  CDS; RGL2; ral guanine nucleotide di
     H      0.147
NM_024054 SAP0406S00013628  0.229  0.923  0.952   0.192  0.168  CDS; C7orf25; chromosome 7 open re
           0.468
AB023199 HSAP0406S00017842  0.305  0.922  0.901   0.185  0.145  CDS; KIAA0982; KIAA0982 protein; H
           0.137
AK023223 HSAP0406S00003983  0.287  0.922  0.853   0.188  0.139  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.481
BC047567 HSAP0406S00010445  1.178  0.922  1.04   0.027  -0.011  CDS; CSNK1G3; CSNK1G3 protein; H
     H      0.123
NM_003440 SAP0406S00023472  0.406  0.922  0.968   0.344  0.168  CDS; ZNF140; zinc finger protein 140
     H      0.212
NM_003953 SAP0406S00002783    0.2  0.922  0.253  -0.012  -0.155  CDS; MPZL1; myelin protein zero-like
           0.098
AK024632 HSAP0406S00004989  0.192  0.921  0.758   0.294  0.434  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
           0.602
BC067846 HSAP0406S00026497  0.236  0.921   0.5  0.047   0.38  CDS; SNRPA1; SNRPA1 protein; Hom
     H     -0.137
NM_000909 SAP0406S00009460  -0.052  0.921  0.792   0.278  -0.247  CDS; NPY1R; neuropeptide Y recepto
     H      0.509
NM_006788 SAP0406S00030389  0.371  0.921  1.241   0.052  0.194  CDS; RALBP1; ralA binding protein 1;
     H      0.363
NM_018420 SAP0406S00001933  0.317  0.921  0.435  -0.018  0.396  CDS; SLC22A15; solute carrier family
     H      0.401
NM_018569 SAP0406S00009171  0.461  0.921  0.936   0.282  -0.122  CDS; C4orf16; chromosome 4 open re
           0.055
AK125286 HSAP0406S00010860  -0.011   0.92  0.501   0.08  -0.342  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.029
BC042801 HSAP0406S00020342  0.204   0.92  0.569   0.101  0.307  CDS; N/A; Similar to RIKEN cDNA 06
     H      0.029
NM_006600 SAP0406S00000717  0.096   0.92  0.85   0.209  0.152  CDS; NUDC; nuclear distribution gene
     H      0.311
NM_016534 SAP0406S00023091  0.321   0.92  0.899   0.281  0.252  CDS; FLJ39616; apoptosis-related pro
     H      0.048
NM_018407 SAP0406S00015750   0.034   0.92  0.386  0.319  0.147  CDS; LAPTM4B; lysosomal-associate
     H      0.228
NM_138795 SAP0406S00003137   0.146   0.92  0.29  0.032  0.233  CDS; ARL10B; ADP-ribosylation facto
           0.006
AB051476 HSAP0406S00010130   0.26  0.919  1.343   0.16  0.116  CDS; KIAA1689; KIAA1689 protein; H
           0.424
AB075852 HSAP0406S00027550   0.236  0.919  1.013  -0.085  0.291  CDS; KIAA1972; KIAA1972 protein; H
           0.064
AK096194 HSAP0406S00020605   0.169  0.919  0.794  -0.104  -0.117  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.216
NM_006405 SAP0406S00024279   0.246  0.919  0.91  0.042  0.469  CDS; TM9SF1; transmembrane 9 sup
     H      0.363
NM_021633 SAP0406S00003162   0.155  0.919  1.208  0.062  0.194  CDS; KLHL12; kelch-like 12; Homo sa
     H     -0.015
NM_022832 SAP0406S00008689   0.132  0.919  0.628  0.243  0.168  CDS; USP46; ubiquitin specific protea
     H      0.235
NM_032357 SAP0406S00005070   0.492  0.919  0.828  0.092  0.259  CDS; MGC12981; hypothetical protein
     H      0.182
NM_174922 SAP0406S00016171   0.142  0.919  0.336  0.516  0.323  CDS; ADCK5; aarF domain containing
           0.283
AB011168 HSAP0406S00025594   0.019  0.918  1.016  0.154   0.11  CDS; KIAA0596; KIAA0596 protein; H
           0.216
AB051453 HSAP0406S00034779  -0.167  0.918  0.274  -0.065  0.263  CDS; KIAA1666; KIAA1666 protein; H
           0.935
AF495723 HSAP0406S00006678  -0.009  0.918  0.681  0.274  0.268  CDS; FP15529; unknown; Homo sapi
     H      0.072
NM_002538 SAP0406S00010092   0.018  0.918  1.02   0.19  0.119  CDS; OCLN; occludin; Homo sapiens
     H      0.044
NM_005388 SAP0406S00017277   0.356  0.918  1.168  0.454  0.165  CDS; PDCL; phosducin-like; Homo sa
          -0.116
AB032991 HSAP0406S00023897   0.106  0.917  0.162  0.203  0.186  CDS; KIAA1165; KIAA1165 protein; H
     H       0.3
NM_015323 SAP0406S00012549   0.326  0.917  0.596  0.143  0.198  CDS; KIAA0776; KIAA0776; Homo sa
     H      0.669
NM_016404 SAP0406S00020411    1.2  0.917  0.785  0.407   0.19  CDS; HSPC152; hypothetical protein H
     H      0.036
NM_183013 SAP0406S00018134   0.167  0.917  1.08  0.049  0.618  CDS; CREM; cAMP responsive eleme
          -0.037
AB028997 HSAP0406S00018066   0.047  0.916  0.711  0.242  -0.083  CDS; KIAA1074; KIAA1074 protein; H
     H      0.636
NM_006856 SAP0406S00022374   0.179  0.916  0.644  0.074  0.515  CDS; ATF7; activating transcription fa
     H      0.194
NM_015846 SAP0406S00030665   0.186  0.916  0.823  0.163  0.354  CDS; MBD1; methyl-CpG binding dom
     H      0.354
NM_178518 SAP0406S00028441   0.14  0.916  0.949  0.135  0.293  CDS; FLJ36878; hypothetical protein
     H      0.568
NM_181708 SAP0406S00022208   0.405  0.916  0.952  -0.001  0.048  CDS; LOC144233; hypothetical protei
     H      0.453
NM_013275 SAP0406S00028113   0.125  0.915  0.42  0.184  -0.017  CDS; ANKRD11; ankyrin repeat doma
     H      0.284
NM_013302 SAP0406S00027086   0.202  0.915  0.315  0.325  0.183  CDS; EEF2K; elongation factor-2 kina
     H      0.311
NM_016042 SAP0406S00016613   0.432  0.915  1.093  0.632   0.18  CDS; EXOSC3; exosome component
           0.583
BC012760 HSAP0406S00007385   0.683  0.914  0.553  0.203  0.428  CDS; GSK3B; GSK3B protein; Homo
     H      0.605
NM_001884 SAP0406S00010249   0.048  0.914  0.547  -0.047  0.219  CDS; HAPLN1; cartilage linking protei
     H      0.245
NM_005676 SAP0406S00035839   0.065  0.914  0.715  0.022  0.315  CDS; RBM10; RNA binding motif prot
     H      0.236
NM_014719 SAP0406S00014757   0.063  0.914  0.326  0.221  0.284  CDS; KIAA0738; KIAA0738 gene prod
     H      0.064
NM_020235 SAP0406S00007263   0.036  0.914  0.032  -0.043  -0.331  CDS; BBX; HMG-BOX transcription fa
           0.621
AK024481 HSAP0406S00000003   0.314  0.913  0.373  -0.158  0.349  CDS; FLJ00075; FLJ00075 protein; H
     H      0.03
NM_005302 SAP0406S00014505   0.031  0.913  0.604   0.36  0.246  CDS; GPR37; G protein-coupled rece
     H      0.487
NM_175605 SAP0406S00023497   0.096  0.913  0.289  0.421  0.059  CDS; TTC10; Tg737 protein isoform 1
     H      0.16
NM_001102 SAP0406S00024690   0.17  0.912  0.684  0.249  0.411  CDS; ACTN1; actinin, alpha 1; Homo
     H      0.284
NM_032023 SAP0406S00018193   0.004  0.912  0.638  0.243  0.071  CDS; RASSF4; Ras association doma
           0.89
AY217347 HSAP0406S00036990   0.437  0.911  0.407  0.174  0.296  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens u
           0.131
BC020559 HSAP0406S00036121   0.264  0.911  0.66  0.205  0.266  source; N/A; N/A; Homo sapiens sorti
     H      0.393
NM_003893 SAP0406S00018934   0.063  0.911  0.662    0   0.01  CDS; LDB1; LIM domain binding 1; Ho
     H      0.323
NM_004606 SAP0406S00036134   0.239  0.911  0.825  0.269  -0.036  CDS; TAF1; TBP-associated factor 1
     H      0.263
NM_031477 SAP0406S00027278   0.295  0.911  0.514  0.084  0.201  CDS; YPEL3; yippee-like 3; Homo sap
     H      0.617
NM_178191 SAP0406S00000767   0.547  0.911  1.044  0.227  -0.203  CDS; ATPIF1; ATPase inhibitory facto
     H      0.362
NM_004403 SAP0406S00013453   0.369   0.91  0.486  0.259   0.31  CDS; DFNA5; deafness, autosomal d
     H      0.243
NM_006333 SAP0406S00004398   0.784   0.91  0.83  0.103  0.403  CDS; C1D; nuclear DNA-binding prote
     H      0.152
NM_000956 SAP0406S00024495   0.05  0.909  0.841  0.202  0.225  CDS; PTGER2; prostaglandin E recep
     H      0.196
NM_003297 SAP0406S00022838   -0.02  0.909  0.513  0.145  0.132  CDS; NR2C1; nuclear receptor subfam
     H      0.147
NM_152360 SAP0406S00032176   0.072  0.909  0.76  0.198  -0.042  CDS; ZNF573; zinc finger protein 573
           0.36
AF467287 HSAP0406S00009380   0.06  0.908  0.771  0.236  0.246  CDS; LRBA; beige-like protein; Homo
           0.169
AJ297365 HSAP0406S00014167   0.534  0.908  0.747  0.179  0.177  CDS; N/A; hypothetical protein; Homo
           0.653
BC008343 HSAP0406S00035322   0.32  0.908  0.998  0.154   0.22  CDS; G22P1; G22P1 protein; Homo s
           0.26
D42039 HSAP0406S00026253    0.365  0.908  0.607   0.45  0.161  CDS; KIAA0081; N/A; Homo sapiens
     H      0.341
NM_017673 SAP0406S00003009  0.348  0.908   0.68   0.155   0.148  CDS; C1orf26; chromosome 1 open re
     H      0.101
NM_031922 SAP0406S00012869  0.222  0.908   1.114   0.164   0.173  CDS; REPS1; RALBP1 associated Ep
           0.293
D87453 HSAP0406S00010143   0.643  0.907   1.15   0.234   0.05  CDS; KIAA0264; N/A; Human mRNA
           0.912
AK000900 HSAP0406S00025770  0.841  0.906   0.577   0.053   0.301  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.79
AK024481 HSAP0406S00026510  0.495  0.906   0.474   0.205   0.474  CDS; FLJ00075; FLJ00075 protein; H
          -0.056
AK124207 HSAP0406S00032394  -0.024  0.906   0.339  -0.083   0.248  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.142
BC012987 HSAP0406S00012140  -0.01  0.906   1.249  -0.043   0.22  CDS; KLHDC3; KLHDC3 protein; Hom
     H      0.068
NM_001982 SAP0406S00022475  0.158  0.906     1  0.288   0.34  CDS; ERBB3; v-erb-b2 erythroblastic
     H      0.197
NM_005845 SAP0406S00023918  0.113  0.906   0.893   0.721   0.344  CDS; ABCC4; ATP-binding cassette,
     H      0.302
NM_022494 SAP0406S00019033  0.168  0.906   1.143   0.111   0.105  CDS; ZDHHC6; zinc finger, DHHC do
     H      0.35
NM_178819 SAP0406S00015395  0.247  0.906    0.8  0.005   0.197  CDS; DKFZp586M1819; putative lyso
     H      0.244
NM_182687 SAP0406S00026752    0.1  0.906   0.712   0.216   0.408  CDS; PKMYT1; protein kinase Myt1 is
           0.139
BC036890 HSAP0406S00000632  -0.142  0.905   0.776  -0.029  -0.315  CDS; TFCP2L4; TFCP2L4 protein; Ho
           0.264
BC062544 HSAP0406S00018830  0.124  0.905   0.363  -0.019   0.344  CDS; MARVELD1; MARVEL domain c
     H      0.343
NM_001539 SAP0406S00016454  0.698  0.905   0.845   0.266   0.209  CDS; DNAJA1; DnaJ (Hsp40) homolo
     H     -0.101
NM_018146 SAP0406S00028180  0.191  0.905   0.955   0.228   0.089  CDS; FLJ10581; putative RNA methyl
     H      0.014
NM_020350 SAP0406S00000322   0.22  0.905   1.169   0.302   0.008  CDS; AGTRAP; angiotensin II recepto
     H      0.466
NM_032836 SAP0406S00033145  0.186  0.905   0.345   0.087   0.345  CDS; FLJ14768; hypothetical protein
     H      0.155
NM_001084 SAP0406S00014303  0.214  0.904   0.716   0.014   0.173  CDS; PLOD3; procollagen-lysine, 2-ox
     H      0.102
NM_021259 SAP0406S00026542  0.101  0.904   1.151   0.17   0.106  CDS; TMEM8; transmembrane protein
     H      0.185
NM_203390 SAP0406S00015699  0.239  0.904   1.007   0.264   0.207  CDS; LOC389677; similar to RIKEN c
           0.272
AK092656 HSAP0406S00028567  0.312  0.903   0.391   0.187   0.386  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.396
AL834413 HSAP0406S00025595  0.157  0.903   0.947   0.023   0.192  CDS; DKFZp547E168; hypothetical pr
     H      0.414
NM_001975 SAP0406S00021694   0.08  0.903   0.549    0.1  0.297  CDS; ENO2; enolase 2; Homo sapien
     H      0.412
NM_013448 SAP0406S00024369  0.002  0.903   0.285   0.219  -0.448  CDS; BAZ1A; bromodomain adjacent
     H      0.575
NM_017898 SAP0406S00003402  0.116  0.903   0.412   0.145   0.102  CDS; FLJ20605; hypothetical protein
     H     -0.021
NM_018490 SAP0406S00019852  -0.096  0.903   0.589   0.084  -0.229  CDS; GPR48; G protein-coupled rece
          -0.089
AK092594 HSAP0406S00025905  0.128  0.902   0.862  -0.017  -0.555  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.475
BX247982 HSAP0406S00024254  0.576  0.902   0.884  -0.025   0.513  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
     HSAP0406S00007641
NM_001005861     0.339   0.21  0.902   0.752   0.392   0.267  CDS; RYK; RYK receptor-like tyrosine
     H      0.365
NM_032810 SAP0406S00018635  0.481  0.902   0.802   0.016   0.055  CDS; ATAD1; ATPase family, AAA do
     H      0.369
NM_138798 SAP0406S00004797  0.464  0.902   0.873   -0.02   0.153  CDS; LOC129531; hypothetical protei
     H      0.457
NM_144711 SAP0406S00005328  0.152  0.902   0.396   0.059   0.312  CDS; MGC22679; hypothetical protein
     H      1.008
NM_145189 SAP0406S00027430  0.122  0.902   0.246   0.134   0.559  CDS; ABCC12; ATP-binding cassette
           1.206
AB051449 HSAP0406S00035189  -0.025  0.901  -0.245  -0.671  -0.187  CDS; KIAA1662; KIAA1662 protein; H
     H     -0.197
NM_000346 SAP0406S00029869  -0.057  0.901   0.834   0.027   0.233  CDS; SOX9; transcription factor SOX9
     HSAP0406S00017158
NM_001003945     0.009  -0.126  0.901   0.44   0.197   0.254  CDS; ALAD; delta-aminolevulinic acid
     H      0.245
NM_003758 SAP0406S00025691  0.226  0.901   0.535   0.302   0.244  CDS; EIF3S1; eukaryotic translation in
     H      0.189
NM_006283 SAP0406S00015370  0.088  0.901   0.401   0.195   0.235  CDS; TACC1; transforming, acidic coi
     H      0.424
NM_015920 SAP0406S00025908  0.618  0.901   0.441   0.102  -0.053  CDS; RPS27L; ribosomal protein S27
     H      0.07
NM_016138 SAP0406S00027005  0.112  0.901   0.718   0.549  -0.214  CDS; COQ7; COQ7 protein; Homo sa
     H      0.099
NM_080794 SAP0406S00034281  0.044  0.901   0.833   0.125   0.083  CDS; MRPL39; mitochondrial ribosom
           0.504
AK002097 HSAP0406S00010372  0.063    0.9  0.824   0.226   0.242  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.274
BC065556 HSAP0406S00035546  0.221    0.9  0.445  -0.052   0.036  CDS; MGC70863; similar to RPL23AP
           0.328
BX537360 HSAP0406S00027508  0.482    0.9  1.303   0.201   0.075  CDS; DKFZp686H1588; hypothetical
     H      0.091
NM_030571 SAP0406S00010751  0.118    0.9  0.546   0.244   0.064  CDS; NDFIP1; Nedd4 family interactin
           0.141
AK055225 HSAP0406S00032021  0.363  0.899   0.959   0.294  -0.178  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.253
NM_021237 SAP0406S00007001  0.467  0.899   1.427   0.086   0.058  CDS; SELK; selenoprotein K; Homo s
     H      0.153
NM_152729 SAP0406S00012684  0.132  0.899   0.69   0.359   0.213  CDS; NT5C2L1; 5'-nucleotidase, cyto
     H      0.083
NM_213590 SAP0406S00023782  0.083  0.899    0.4  0.154   0.234  CDS; RFP2; ret finger protein 2; Hom
           0.085
BC012928 HSAP0406S00012391   0.18  0.898   1.034   0.105   0.366  CDS; C6orf150; C6orf150 protein; Ho
           2.528
BX538238 HSAP0406S00020487  2.306  0.898   0.862   0.314   0.007  CDS; DKFZp686B0790; hypothetical p
     H      0.345
NM_025205 SAP0406S00008515  0.281  0.898  0.979   0.167  -0.082  CDS; MED28; mediator of RNA polym
     H      0.495
NM_000986 SAP0406S00007248  0.865  0.897   0.77   0.234  -0.356  CDS; RPL24; ribosomal protein L24; H
     H      0.559
NM_024306 SAP0406S00027875  0.038  0.897  0.187  -0.037  0.273  CDS; FA2H; fatty acid 2-hydroxylase;
           0.449
BC003053 HSAP0406S00024287  0.455  0.896  0.827   0.184  0.229  CDS; GMPR2; GMPR2 protein; Homo
           0.289
BC066914 HSAP0406S00013551  0.115  0.896  0.629   0.305  0.214  CDS; NT5C3; NT5C3 protein; Homo s
     H      0.303
NM_006759 SAP0406S00004370  0.433  0.896  1.307   0.184  0.338  CDS; UGP2; UDP-glucose pyrophosp
     H      0.124
NM_012266 SAP0406S00016520  0.133  0.896  1.163   0.086  0.423  CDS; DNAJB5; DnaJ (Hsp40) homolo
     H      0.29
NM_018453 SAP0406S00024364  0.322  0.896  1.075   0.164  -0.146  CDS; C14orf11; chromosome 14 open
           0.222
X92518 HSAP0406S00022655   0.343  0.896  0.905   0.118  0.186  CDS; HMGI-C; N/A; H.sapiens mRNA
           0.393
AB011142 HSAP0406S00004352  1.002  0.895  0.885   0.052  0.176  CDS; KIAA0570; KIAA0570 protein; H
           0.685
AF277292 HSAP0406S00021409  0.183  0.895  0.214  -0.033  0.332  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens C
           0.322
BC022827 HSAP0406S00034384  0.236  0.895  1.196   0.838  0.391  CDS; CRYZL1; CRYZL1 protein; Hom
           0.211
BC034475 HSAP0406S00004151  0.408  0.895  1.059   0.12   0.25  CDS; CEBPZ; CCAAT/enhancer bindi
           0.232
BC039237 HSAP0406S00015236  0.189  0.895  0.752   0.491  0.235  CDS; NEFL; NEFL protein; Homo sap
     H      0.44
NM_005831 SAP0406S00029504  0.229  0.895  0.756   0.067  0.486  CDS; NDP52; nuclear domain 10 prot
     H      0.092
NM_032268 SAP0406S00027882  -0.106  0.895  0.499   0.108  0.218  CDS; ZNRF1; zinc and ring finger pro
           0.37
AB023161 HSAP0406S00005571  0.409  0.894   0.65   0.227  0.084  CDS; KIAA0944; KIAA0944 protein; H
           0.21
AK125175 HSAP0406S00018110   0.11  0.894   0.57  -0.031  0.218  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.855
BX640915 HSAP0406S00007352  0.417  0.894  0.415   0.074  0.525  CDS; DKFZp667N0215; hypothetical
     H      0.202
NM_018247 SAP0406S00012417   0.43  0.894  0.811   0.209  -0.112  CDS; TMEM30A; transmembrane pro
     H      0.78
NM_032102 SAP0406S00021002  0.792  0.894  0.419   0.087   0.24  CDS; SRP46; Splicing factor, arginine
     H      1.081
NM_181686 SAP0406S00034596  0.417  0.894  0.554   0.085   0.29  CDS; KRTAP12-1; keratin associated
     H      0.438
NM_005606 SAP0406S00025000  0.004  0.893  1.148   0.01  -0.007  CDS; LGMN; legumain; Homo sapien
     H      0.498
NM_005619 SAP0406S00032554  0.129  0.893  0.119   0.129  0.272  CDS; RTN2; reticulon 2 isoform A; Ho
     H      0.431
NM_021000 SAP0406S00015549  0.078  0.893  0.368   0.075  -0.055  CDS; PTTG3; pituitary tumor-transform
           0.497
AB002377 HSAP0406S00006374  0.207  0.892  0.436  -0.041  0.395  CDS; KIAA0379; KIAA0379 protein; H
           0.53
AL157417 HSAP0406S00002695  0.064  0.892  0.142  -0.124  0.273  CDS; DKFZp761E10121; hypothetica
           0.276
BC049367 HSAP0406S00003363  0.001  0.892  0.398   0.361   0.06  CDS; SMYD2; SMYD2 protein; Homo
     H      0.135
NM_021151 SAP0406S00014028  0.506  0.892  1.876   0.187  0.421  CDS; CROT; carnitine O-octanoyltran
     H      0.154
NM_145259 SAP0406S00005221  0.013  0.892  0.676   0.183  0.196  CDS; ACVR1C; activin A receptor, typ
     H      0.151
NM_201442 SAP0406S00021706  0.187  0.892  1.325  -0.036  0.002  CDS; C1S; complement component 1
           0.467
AK131104 HSAP0406S00006681  0.001  0.891  0.824   0.193  0.302  CDS; FLJ00341; FLJ00341 protein; H
           0.357
D79997 HSAP0406S00016592   -0.047  0.891   1.46   0.176  0.111  CDS; KIAA0175; N/A; Homo sapiens
     H      0.297
NM_020861 SAP0406S00012976  0.101  0.891  0.317   0.396  0.018  CDS; ZBTB2; zinc finger and BTB dom
     H      0.743
NM_198284 SAP0406S00013619  0.302  0.891  0.343  -0.204  -0.022  CDS; LOC349114; hypothetical protei
     H      0.014
NM_181807 SAP0406S00019871  0.296  0.89    0.8  0.153  -0.226  CDS; DCDC1; doublecortin domain co
     H     -0.042
NM_002182 SAP0406S00008150  0.085  0.889   1.09   0.071   0.12  CDS; IL1RAP; interleukin 1 receptor a
     H      0.188
NM_002192 SAP0406S00013626  0.202  0.889  0.688   0.211  -0.118  CDS; INHBA; inhibin beta A subunit p
     H      0.25
NM_016106 SAP0406S00024334  0.631  0.889  0.714  -0.075  -0.339  CDS; SCFD1; vesicle transport-relate
     H      0.303
NM_199186 SAP0406S00014612  0.601  0.889  0.785   0.134  -0.198  CDS; BPGM; 2,3-bisphosphoglycerate
           0.309
AK024427 HSAP0406S00011090   0.18  0.888  0.801  -0.095  0.413  CDS; FLJ00016; FLJ00016 protein; H
           0.28
AK092026 HSAP0406S00006270  0.324  0.888  1.092   0.31  0.224  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.535
AK128179 HSAP0406S00025920  0.092  0.888  0.534   0.075  -0.165  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.238
NM_002563 SAP0406S00007825  -0.062  0.888  0.953   0.323  0.205  CDS; P2RY1; purinergic receptor P2Y
     H      0.262
NM_015896 SAP0406S00006866  0.063  0.888  1.039   0.021  0.262  CDS; ZMYND10; zinc finger, MYND d
     H      0.372
NM_020860 SAP0406S00008561  0.234  0.888   0.43   0.249  0.074  CDS; STIM2; stromal interaction mole
          -0.163
AF479261 HSAP0406S00006455  0.039  0.887  0.435   0.147  0.052  CDS; CKLFSF6; chemokine-like facto
           0.707
AL136742 HSAP0406S00030395  0.098  0.887  -0.161  -0.036  -0.091  CDS; DKFZp434H0311; hypothetical
           0.289
BC003081 HSAP0406S00021950  0.364  0.887  0.592   0.006  0.474  CDS; FLJ10637; hypothetical protein
     H      0.273
NM_000859 SAP0406S00010171  0.307  0.887  0.774   0.189  0.134  CDS; HMGCR; 3-hydroxy-3-methylglu
     H      0.329
NM_002709 SAP0406S00004086  0.149  0.887  0.717   0.091  0.413  CDS; PPP1CB; protein phosphatase 1
     H      0.226
NM_006455 SAP0406S00029219  0.116  0.887   1.15   0.154  0.092  CDS; SC65; synaptonemal complex p
     H      0.389
NM_181900 SAP0406S00026261  0.124  0.887  0.932   0.036  0.253  CDS; STARD5; StAR-related lipid tran
           0.502
AK127534 HSAP0406S00028720  -0.003  0.886  0.543  -0.177  -0.002  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.392
NM_004375 SAP0406S00029609  0.432  0.886  0.843   0.058  0.193  CDS; COX11; COX11 homolog; Hom
     H      0.219
NM_004800 SAP0406S00023955  0.307  0.886  0.791   0.104  -0.054  CDS; TM9SF2; transmembrane 9 sup
     H      0.131
NM_014630 SAP0406S00026318  0.113  0.886  0.721   0.081  -0.155  CDS; ZNF592; zinc finger protein 592
     H      0.161
NM_024523 SAP0406S00014513    0.2  0.886  0.375   0.66   0.38  CDS; GCC1; Golgi coiled-coil protein
           1.473
BC008807 HSAP0406S00022298  1.481  0.885  0.551   0.119  -0.083  CDS; KRT6A; keratin 6A; Homo sapie
          -0.268
BC014776 HSAP0406S00004905  0.175  0.885  0.925   0.033  -0.546  CDS; MGC4677; MGC4677 protein; H
           0.384
BC016822 HSAP0406S00033797  0.406  0.885   0.48   0.001  0.192  CDS; MANBAL; MANBAL protein; Ho
     H      0.04
NM_173515 SAP0406S00013006  0.091  0.885  0.592   0.227  0.183  CDS; MAGI1; membrane associated g
           0.587
BC046149 HSAP0406S00002690  0.981  0.884  0.749   0.026  -0.12  CDS; N/A; Similar to nitrilase 1; Homo
     H      0.864
NM_130899 SAP0406S00010921  0.345  0.884  0.198   -0.18  0.283  CDS; MGC26988; hypothetical protein
     H      0.532
NM_144736 SAP0406S00004152  0.308  0.884  1.505   0.069  0.367  CDS; PRO1853; PRO1853 protein iso
           0.148
AK128036 HSAP0406S00021432  0.253  0.883  0.928   0.227  -0.084  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.002
AK128135 HSAP0406S00003321  0.363  0.883  0.341   0.034  0.436  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.122
AY358815 HSAP0406S00021170  0.161  0.883  0.348   0.127  0.301  CDS; N/A; SFVP2550; Homo sapiens
           0.259
BC001805 HSAP0406S00022171  -0.005  0.883  0.347   0.108  -0.417  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.192
NM_012458 SAP0406S00031026   0.33  0.882  1.009   0.091  0.285  CDS; TIMM13; translocase of inner m
     H     -0.024
NM_020362 SAP0406S00000613  0.157  0.882  0.715   0.212  0.038  CDS; HT014; thioredoxin family Trp26
     H      0.511
NM_022774 SAP0406S00001051  0.255  0.882  0.729   0.338  0.362  CDS; FLJ21144; hypothetical protein
     H      0.532
NM_024760 SAP0406S00031052  -0.129  0.882  0.559  -0.033  0.292  CDS; FLJ14009; transducin-like enha
     H      0.433
NM_138799 SAP0406S00003840  0.234  0.882  0.257   0.218  0.231  CDS; OACT2; O-acyltransferase (mem
           0.776
AF346307 HSAP0406S00016231  -0.005  0.881  -0.147   -0.49  -0.362  CDS; F379; hypothetical protein; Hom
           0.41
BC014033 HSAP0406S00020752  0.198  0.881  0.975   0.258  0.454  CDS; STARD10; STARD10 protein; H
     H      0.619
NM_014224 SAP0406S00020243  0.536  0.881  0.476   0.038  0.462  CDS; PGA5; pepsinogen 5, group I (p
     H      0.089
NM_152332 SAP0406S00024980  -0.078  0.881  0.386   0.047  0.168  CDS; MTAC2D1; membrane targeting
          -0.078
U60666 HSAP0406S00015957   -0.115  0.881  0.618   0.23  0.024  CDS; TSLRP; testis specific leucine ri
           0.197
AK074433 HSAP0406S00001851   0.06   0.88  0.315   0.44  -0.083  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.062
BC016788 HSAP0406S00012952  0.015   0.88  0.619   0.106  -0.209  CDS; LRP11; LRP11 protein; Homo s
           0.002
BC026186 HSAP0406S00001512  0.188   0.88  1.195   0.108  0.099  source; N/A; N/A; Homo sapiens mRN
     H      0.258
NM_002094 SAP0406S00026906  0.233   0.88  0.744   0.017  -0.008  CDS; GSPT1; G1 to S phase transitio
     H      0.324
NM_003177 SAP0406S00016868  0.156   0.88  0.634   0.138  0.452  CDS; SYK; spleen tyrosine kinase; Ho
     H      0.13
NM_014699 SAP0406S00027352  0.572   0.88  0.945   0.087  0.261  CDS; KIAA0296; KIAA0296 gene prod
     H      0.112
NM_033364 SAP0406S00007377  0.119   0.88  0.892   0.043  0.281  CDS; C3orf15; AAT1-alpha; Homo sa
     H      0.282
NM_181806 SAP0406S00008724   0.48   0.88  0.647   0.08  -0.013  CDS; NRPS998; 2-aminoadipic 6-sem
           0.219
AB058777 HSAP0406S00028593  0.399  0.879  0.949   0.179  0.217  CDS; KIAA1874; KIAA1874 protein; H
     H      0.39
NM_001355 SAP0406S00034920  0.221  0.879  0.509   0.035   0.35  CDS; DDT; D-dopachrome tautomera
     H      0.326
NM_024740 SAP0406S00021134  -0.036  0.879  0.394  -0.007  -0.186  CDS; ALG9; disrupted in bipolar disor
     H      0.774
NM_032829 SAP0406S00023037  0.423  0.879  0.345   0.017  0.499  CDS; FLJ14721; hypothetical protein
           1.096
AF177925 HSAP0406S00008200   0.05  0.878  -0.147  -0.345  -0.298  CDS; MUC4; mucin 4; Homo sapiens
          -0.083
BC062557 HSAP0406S00030776  0.067  0.878   1.01   0.145  -0.272  CDS; C18orf4; C18orf4 protein; Homo
     H      0.222
NM_005770 SAP0406S00025677   0.03  0.878  0.489   0.18  0.169  CDS; SERF2; small EDRK-rich factor
     H      0.352
NM_013246 SAP0406S00020615  0.258  0.878  0.707   0.418  0.161  CDS; CLC; cardiotrophin-like cytokine
     H      0.125
NM_194317 SAP0406S00005168  0.154  0.878  0.842   0.323  0.472  CDS; MGC52057; hypothetical protein
           0.026
AK092192 HSAP0406S00017487  0.125  0.877  0.392   0.216  0.422  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.539
NM_005252 SAP0406S00024827  0.579  0.877  0.801   0.272  -0.006  CDS; FOS; v-fos FBJ murine osteosa
     H      0.394
NM_016470 SAP0406S00033863  0.312  0.877  0.764   0.242  0.448  CDS; C20orf111; chromosome 20 ope
     H      0.56
NM_021821 SAP0406S00021961  0.272  0.877    0.8  0.151  0.066  CDS; MRPS35; mitochondrial ribosom
     H      0.738
NM_054028 SAP0406S00015052   0.03  0.877   0.14  -0.439  -0.019  CDS; AMAC; acyl-malonyl condensing
     H      0.114
NM_144982 SAP0406S00022722  0.818  0.877  0.621   0.188  -0.341  CDS; MGC23401; hypothetical protein
           0.383
AB020659 HSAP0406S00035060  0.115  0.876  0.414   0.354  0.594  CDS; KIAA0852; KIAA0852 protein; H
           0.229
AB046843 HSAP0406S00031717  0.048  0.876  0.339   0.186  0.329  CDS; KIAA1623; KIAA1623 protein; H
          -0.018
BC007811 HSAP0406S00026272  0.033  0.876  0.382  -0.244  -0.304  CDS; FLJ22795; FLJ22795 protein; H
     H      -0.05
NM_002061 SAP0406S00001662  0.022  0.876  -0.014   0.108  -0.004  CDS; GCLM; glutamate-cysteine ligas
     H      0.541
NM_024744 SAP0406S00005667  0.218  0.876  0.761   0.102  0.236  CDS; ALS2CR8; amyotrophic lateral s
           0.494
BC007006 HSAP0406S00036322  0.282  0.875  0.383   0.051  0.099  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.163
BC015335 HSAP0406S00029933  0.302  0.875  0.672   0.027   0.37  CDS; ICT1; immature colon carcinom
           0.463
BC059401 HSAP0406S00026249  -0.015  0.875  0.275   0.028  0.118  CDS; LOC58489; LOC58489 protein;
     H      0.012
NM_015394 SAP0406S00023473  -0.078  0.875  0.713   0.264  0.247  CDS; ZNF10; zinc finger protein 10; H
     H      0.177
NM_015444 SAP0406S00006634  -0.028  0.875  0.096   0.143  0.276  CDS; RIS1; Ras-induced senescence
     H      0.063
NM_030877 SAP0406S00033804  0.171  0.875  0.453   0.209   0.17  CDS; CTNNBL1; beta catenin-like 1; H
     H      0.128
NM_030974 SAP0406S00016136  0.347  0.875  0.741   0.093  0.364  CDS; Sharpin; shank-interacting prote
     H      0.178
NM_173468 SAP0406S00008804  0.105  0.875  0.993   0.136  -0.037  CDS; MOBKL1A; MOB1, Mps One Bin
           0.192
AB051453 HSAP0406S00034827  0.041  0.874  0.569   0.135  0.257  CDS; KIAA1666; KIAA1666 protein; H
           0.055
AB076184 HSAP0406S00004142  -0.014  0.874  0.126   0.16  0.407  CDS; FEZ2; fasciculation and elongat
           0.322
AK022399 HSAP0406S00001157  0.298  0.874  1.172   0.212  0.413  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.25
AK057228 HSAP0406S00011383   0.37  0.874  0.874   0.285  0.214  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.838
BX571764 HSAP0406S00029790  0.749  0.874  1.267   0.224  0.242  CDS; DKFZp686J01190; hypothetical
     H      0.065
NM_003273 SAP0406S00020469  0.175  0.874  0.919   0.246  0.036  CDS; TM7SF2; transmembrane 7 sup
     H      0.465
NM_006232 SAP0406S00008080  0.422  0.874  1.334   0.313   0.46  CDS; POLR2H; RNA polymerase II, p
     H      0.254
NM_178835 SAP0406S00009351  0.054  0.874  0.665   0.243  -0.097  CDS; LOC152485; hypothetical protei
           0.655
X74370 HSAP0406S00019407   -0.172  0.874  -0.192  -0.639  0.009  CDS; MUC5B; mucin; H.sapiens MUC
           0.88
AF274025 HSAP0406S00002494   0.06  0.873  0.389   0.144   0.22  CDS; N/A; GTP-binding protein Rab25
          -0.113
AK022252 HSAP0406S00030069  0.038  0.873  0.852   0.365  0.257  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.093
NM_016839 SAP0406S00005247  -0.083  0.873  0.452   0.052  -0.245  CDS; RBMS1; RNA binding motif, sing
           0.075
AF051907 HSAP0406S00002204  0.252  0.872  0.886   0.035  0.219  CDS; N/A; PRUNE-like protein; Homo
     H      1.311
NM_000764 SAP0406S00032342  0.303  0.872   0.14   0.244  0.219  CDS; CYP2A7; cytochrome P450, fam
           0.432
AB007938 HSAP0406S00000228  0.329  0.871  0.699   0.258  0.476  CDS; KIAA0469; KIAA0469 protein; H
           0.288
AB033030 HSAP0406S00007366   0.16  0.871  0.942   0.209  0.286  CDS; KIAA1204; KIAA1204 protein; H
           0.586
AL834226 HSAP0406S00026134  0.151  0.871  0.648   0.155  0.196  CDS; DKFZp761D1321; hypothetical
           0.783
BC032131 HSAP0406S00027530  0.795  0.871  0.764   0.254  0.109  CDS; MT1X; MT1X protein; Homo sap
           0.067
BC004916 HSAP0406S00023220  0.431  0.87  0.729   0.009  -0.088  CDS; MGC4767; MGC4767 protein; H
           0.189
BX640829 HSAP0406S00018896  0.308  0.87  0.904   0.278   0.18  CDS; DKFZp686O01205; hypothetica
     H      0.219
NM_003074 SAP0406S00006715  0.141  0.87  0.588   0.174  -0.154  CDS; SMARCC1; SWI/SNF-related m
     H      0.34
NM_005053 SAP0406S00031550  0.155  0.87  0.622   0.645  0.055  CDS; RAD23A; UV excision repair pro
     H      0.229
NM_005995 SAP0406S00020644  0.073  0.87  0.995   0.242  0.416  CDS; TBX10; T-box 10; Homo sapien
     H      0.522
NM_006837 SAP0406S00015556  0.524  0.87  0.881   0.068  -0.387  CDS; COPS5; COP9 signalosome su
     H      0.138
NM_014597 SAP0406S00001661   0.36  0.87  0.685   0.046  -0.236  CDS; ERBP; estrogen receptor bindin
     H      0.186
NM_144684 SAP0406S00032944   0.13  0.87  0.457   0.091  0.007  CDS; ZNF480; zinc finger protein 480
     H      0.312
NM_145034 SAP0406S00002936  1.035  0.87  0.898   0.032  -0.416  CDS; LOC163590; AF464140; Homo
     H      0.818
NM_145664 SAP0406S00036625  0.214  0.87  0.434  -0.071  0.241  CDS; SPANXB2; sperm protein assoc
     H      0.282
NM_152277 SAP0406S00011023  0.132  0.87  0.733   0.012  0.228  CDS; DC-UbP; dendritic cell-derived u
           0.228
AF329483 HSAP0406S00031865  0.293  0.869  0.562   0.344  0.111  CDS; SSTK; serine/threonine protein
           0.256
BC034762 HSAP0406S00029449   0.42  0.869    0.9  0.065  0.131  CDS; GOSR2; GOSR2 protein; Homo
           0.283
BC034792 HSAP0406S00033364  0.177  0.869  0.679   0.076  0.189  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.042
BC036704 HSAP0406S00013402  -0.016  0.869  0.659  -0.044  -0.017  CDS; TWIST1; twist; Homo sapiens tw
     H      0.252
NM_003490 SAP0406S00035109  0.084  0.869  0.245   0.105  -0.192  CDS; SYN3; synapsin III isoform IIIa;
     H      0.142
NM_003569 SAP0406S00012799  0.034  0.869  0.408   0.059  -0.086  CDS; STX7; syntaxin 7; Homo sapien
     H      0.246
NM_144581 SAP0406S00024574  0.477  0.869  1.001   0.326  0.154  CDS; C14orf149; chromosome 14 ope
     H      0.026
NM_198516 SAP0406S00019697  -0.052  0.869  0.428   0.109   0.32  CDS; GALNTL4; UDP-N-acetyl-alpha-
           0.725
M26316 HSAP0406S00002422   0.366  0.868  0.421   0.063  0.308  CDS; N/A; mucin; Human epithelial m
     HSAP0406S00032266
NM_001001563     0.211  0.166  0.868  1.066   0.042  -0.085  CDS; TIMM50; translocase of inner m
     H     -0.175
NM_017763 SAP0406S00029653  0.311  0.868  0.649   0.085  -0.19  CDS; FLJ20315; hypothetical protein
           1.018
U78550 HSAP0406S00019405   -0.137  0.868  -0.208  -0.198  0.131  CDS; N/A; mucin MUC5B; Homo sapi
           0.034
AK098479 HSAP0406S00022502  0.102  0.867  0.596   0.274   0.501  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.278
AL137488 HSAP0406S00022793  0.268  0.867  0.904   0.156   0.012  CDS; DKFZp434N2030; hypothetical
           0.337
AL834246 HSAP0406S00003708  0.518  0.867  1.319   0.139   0.035  CDS; DKFZp451A152; hypothetical pr
           0.324
BC014103 HSAP0406S00022094  0.087  0.867  0.503   0.329  -0.267  CDS; AMIGO2; AMIGO2 protein; Hom
     H      0.232
NM_002081 SAP0406S00006136  0.073  0.867  0.367   0.12   0.315  CDS; GPC1; glypican 1 precursor; Ho
     H      0.539
NM_003249 SAP0406S00031039  -0.022  0.867  0.707   0.108   0.342  CDS; THOP1; thimet oligopeptidase 1
     H      0.122
NM_021939 SAP0406S00029220  0.035  0.867  0.547   0.392   0.283  CDS; FKBP10; FK506 binding protein
     H      0.143
NM_024763 SAP0406S00001438   0.32  0.867  0.979   0.183   0.135  CDS; FLJ23129; FLJ23129 protein iso
           0.06
BC021222 HSAP0406S00018969  0.062  0.866  0.725   0.343   0.438  CDS; CNNM2; cyclin M2, isoform 3; H
           0.575
BC061522 HSAP0406S00027227  0.864  0.866  0.774   0.017   0.608  CDS; KIAA0220; KIAA0220 protein; H
           0.095
BT007331 HSAP0406S00010646  0.084  0.866  0.771   0.265   0.217  CDS; N/A; CD14 antigen; Homo sapie
     H      0.517
NM_001003 SAP0406S00026027  0.943  0.866  0.954   0.319   0.006  CDS; RPLP1; ribosomal protein P1 iso
     H      0.386
NM_002447 SAP0406S00006835  0.361  0.866  1.156   0.16   0.119  CDS; MST1R; macrophage stimulatin
     H      0.457
NM_006666 SAP0406S00032729  0.134  0.866  1.037   0.331  -0.057  CDS; RUVBL2; RuvB-like 2; Homo sa
     H      0.069
NM_014828 SAP0406S00024170   0.28  0.866  0.719   0.286   0.068  CDS; C14orf92; epidermal Langerhan
     H      0.888
NM_015423 SAP0406S00021078  0.206  0.866  0.888   0.09   0.053  CDS; AASDHPPT; aminoadipate-sem
     H      0.74
NM_033178 SAP0406S00009627  0.026  0.866  -0.08  -0.129   0.434  CDS; DUX4; double homeobox, 4; Ho
     H     -0.124
NM_206831 SAP0406S00006378  0.327  0.866  0.945   0.235  -0.017  CDS; ZCSL2; zinc finger, CSL domain
           0.36
AK074845 HSAP0406S00009006  0.261  0.865   0.7  0.199  -0.064  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.277
AY358445 HSAP0406S00025454  0.445  0.865  0.487   0.343  -0.106  CDS; N/A; AAAL905; Homo sapiens c
     H      0.102
NM_004068 SAP0406S00008056  -0.081  0.865  0.24   0.061   0.042  CDS; AP2M1; adaptor-related protein
     H      0.337
NM_031466 SAP0406S00015994   0.11  0.865  1.125   0.227   0.437  CDS; T1; T1 protein; Homo sapiens T
           0.634
AF052692 HSAP0406S00000904  0.313  0.864  0.42  -0.142   0.084  CDS; GJB3; connexin 31; Homo sapie
           1.056
AY358194 HSAP0406S00035474  0.249  0.864  0.274  -0.078   0.141  CDS; N/A; LPEQ6126; Homo sapiens
     H      0.499
NM_002502 SAP0406S00018946  0.737  0.864  0.664   0.064   0.37  CDS; NFKB2; nuclear factor of kappa
     H      0.099
NM_003202 SAP0406S00010524  0.041  0.864  0.502   0.063   0.08  CDS; TCF7; transcription factor 7 (T-c
     H      0.211
NM_006825 SAP0406S00022972  0.193  0.864  0.636   0.044   0.374  CDS; CKAP4; cytoskeleton-associate
           0.309
Y10183 HSAP0406S00007259   0.266  0.864  1.334   0.442   0.305  CDS; memD; MEMD protein; H.sapien
           0.573
AK023447 HSAP0406S00017075  0.196  0.863  0.772   0.31   0.285  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.281
NM_004185 SAP0406S00001871    0  0.863  0.872   0.403   0.212  CDS; WNT2B; wingless-type MMTV in
     H      0.192
NM_001714 SAP0406S00022017   0.09  0.862  0.699   0.186   0.35  CDS; BICD1; Bicaudal D homolog 1 is
     H     -0.052
NM_018983 SAP0406S00009159  0.405  0.862  1.186   0.326  -0.278  CDS; NOLA1; nucleolar protein family
     H      0.391
NM_173485 SAP0406S00034033  0.134  0.862  0.817   0.089   0.072  CDS; C20orf17; chromosome 20 open
     H      0.606
NM_203487 SAP0406S00023846  0.255  0.862  1.007   0.182   0.131  CDS; PCDH9; protocadherin 9 isoform
           0.421
BC016975 HSAP0406S00026239  0.056  0.861  0.545   0.102  -0.175  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           1.256
BC017893 HSAP0406S00027935  0.496  0.861  0.288   0.087   0.218  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           1.156
BC033670 HSAP0406S00029009   0.51  0.861  0.418   0.09   0.397  CDS; MGC44903; similar to TBC1 do
           0.167
BC067772 HSAP0406S00032727  0.264  0.861  0.702   0.15  -0.023  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.941
NM_000206 SAP0406S00036123  0.238  0.861  0.35  -0.205   0.239  CDS; IL2RG; interleukin 2 receptor, g
     H      0.23
NM_022778 SAP0406S00000681  0.035  0.861  1.014    0.2  0.242  CDS; DKFZP434L0117; hypothetical p
           0.272
AK128511 HSAP0406S00021575   0.26  0.86  0.707   0.149  -0.179  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.063
BC029055 HSAP0406S00020242  0.556  0.86  0.429   0.108   0.513  CDS; PGA5; pepsinogen 5, group I (p
     H      0.126
NM_000374 SAP0406S00001161  0.253  0.86  1.217   0.314   0.023  CDS; UROD; uroporphyrinogen decar
     H      0.697
NM_003106 SAP0406S00008016  0.095  0.86  0.424  -0.052   0.307  CDS; SOX2; sex-determining region Y
     H      0.313
NM_006048 SAP0406S00000286  0.122  0.86  0.657   0.043   0.231  CDS; UBE4B; ubiquitination factor E4
     H      0.661
NM_006585 SAP0406S00034301  0.385  0.86  0.78   0.268  -0.154  CDS; CCT8; chaperonin containing TC
     H      0.416
NM_018049 SAP0406S00031015  0.332  0.86  0.725   0.147   0.384  CDS; PLEKHJ1; pleckstrin homology
     H      0.326
NM_033238 SAP0406S00026097  0.106  0.86  0.419   0.009  -0.079  CDS; PML; promyelocytic leukemia pr
     H      0.071
NM_138385 SAP0406S00008323  0.099  0.86  0.648   0.131   0.413  CDS; LOC92305; hypothetical protein
           0.377
AK091375 HSAP0406S00010220  0.173  0.859  0.743   0.443  -0.176  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.053
AK125389 HSAP0406S00024908   0.46  0.859  0.364   0.037   0.523  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.58
NM_003400 SAP0406S00004353  0.138  0.859  1.232   0.204   0.322  CDS; XPO1; exportin 1; Homo sapien
     H      0.134
NM_004781 SAP0406S00000242   0.161  0.859  0.563  0.122  0.063  CDS; VAMP3; vesicle-associated mem
     H      0.371
NM_015388 SAP0406S00012174   0.363  0.859  0.601  -0.161  -0.391  CDS; C6orf109; chromosome 6 open
     H      0.093
NM_203448 SAP0406S00016645   0.854  0.859  0.692  0.054  -0.297  CDS; MGC21881; hypothetical protein
S59494 HSAP0406S000324101.1  0.241  0.859  0.06  0.068  0.151  CDS; pregnancy-specific beta 1-glyco
     H      -0.01
NM_006965 SAP0406S00030569   0.157  0.858  0.579  0.137  -0.169  CDS; ZNF24; zinc finger protein 24 (K
     H      0.216
NM_032998 SAP0406S00002691   0.225  0.858  0.705  -0.084  -0.239  CDS; DEDD; death effector domain-c
     H      0.157
NM_152306 SAP0406S00016297   0.081  0.858  0.579  0.107  0.114  CDS; UHRF2; Np95-like ring finger pr
     H      0.311
NM_201278 SAP0406S00021011   0.286  0.858  0.713  0.066  -0.043  CDS; MTMR2; myotubularin-related p
           0.041
AB002806 HSAP0406S00022587   0.195  0.857  1.007   0.05  0.034  CDS; OS-9; N/A; Homo sapiens OS-9
           0.022
AK095488 HSAP0406S00034991   0.053  0.857  1.089  0.004  0.037  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.16
AK127951 HSAP0406S00027429   0.302  0.857  0.405  0.194  0.314  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.334
BC052266 HSAP0406S00029361   0.116  0.857  0.593  0.318  0.187  CDS; FZD2; FZD2 protein; Homo sap
           0.133
D87444 HSAP0406S00033654    0.339  0.857  0.574  0.294  -0.134  CDS; KIAA0255; N/A; Homo sapiens
     H      0.201
NM_001513 SAP0406S00024861   0.336  0.857  0.897  0.148  0.354  CDS; GSTZ1; glutathione transferase
     H      0.403
NM_001605 SAP0406S00027779   0.438  0.857  0.692  0.144  0.112  CDS; AARS; alanyl-tRNA synthetase;
     H      0.166
NM_006389 SAP0406S00021306   0.361  0.857  0.772  0.227  0.319  CDS; HYOU1; oxygen regulated prote
     H      0.259
NM_006416 SAP0406S00012502   0.165  0.857  0.742  0.185  0.162  CDS; SLC35A1; solute carrier family 3
     H      0.364
NM_006688 SAP0406S00029385   0.069  0.857  0.356  0.012  0.297  CDS; C1QL1; complement componen
           0.576
AB011158 HSAP0406S00024564   0.283  0.856  0.406  0.147  0.167  CDS; KIAA0586; KIAA0586 protein; H
           0.23
AF303588 HSAP0406S00003663   0.172  0.856  0.742  0.029  -0.06  CDS; OPN3; panopsin; Homo sapiens
           0.778
AK128283 HSAP0406S00003594   0.521  0.856  0.651  -0.311  0.793  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.423
BC003110 HSAP0406S00016511  -0.064  0.856  0.726  -0.318  -0.031  CDS; IL11RA; interleukin 11 receptor,
     H      0.183
NM_002718 SAP0406S00007654     0  0.856  0.214   0.13  0.026  CDS; PPP2R3A; alpha isoform of reg
     H      0.656
NM_005808 SAP0406S00006499   0.213  0.856  0.516  0.237  0.338  CDS; CTDSPL; small CTD phosphata
     H      0.259
NM_006385 SAP0406S00033225   0.204  0.856  0.895  0.186  0.127  CDS; ZNF211; zinc finger protein 211
     H      0.176
NM_006502 SAP0406S00012187   0.073  0.856  0.779  -0.039  0.206  CDS; POLH; polymerase (DNA directe
     H      0.232
NM_007022 SAP0406S00006868   0.147  0.856  0.711  0.181  0.173  CDS; CYB561D2; cytochrome b-561 d
     H      0.132
NM_017750 SAP0406S00004589   0.409  0.856  1.16  0.266  -0.04  CDS; FLJ20296; hypothetical protein
     H      0.167
NM_032207 SAP0406S00031683   0.156  0.856  1.071  0.083   0.35  CDS; FLJ21742; hypothetical protein
     H      0.137
NM_138393 SAP0406S00030969   0.002  0.856  0.789  0.105  0.394  CDS; C19orf32; chromosome 19 open
     H      0.196
NM_145214 SAP0406S00003536  -0.069  0.856  0.601   0.23   0.36  CDS; TRIM11; tripartite motif-containi
           0.575
AF250321 HSAP0406S00007421   0.492  0.855  0.501  0.005  -0.047  CDS; N/A; DC16; Homo sapiens DC1
           0.059
AK127173 HSAP0406S00019157   0.112  0.855  1.37   0.46  0.165  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.134
BC060863 HSAP0406S00033215   0.144  0.855  1.076  0.198  0.339  CDS; ZNF549; ZNF549 protein; Homo
     H      0.308
NM_002887 SAP0406S00010993   0.72  0.855  0.932   0.07  0.031  CDS; RARS; arginyl-tRNA synthetase
     H      0.371
NM_004891 SAP0406S00004076   0.614  0.855  0.552  0.189  0.296  CDS; MRPL33; mitochondrial ribosom
     H      0.165
NM_006241 SAP0406S00037188   0.198  0.855  0.964  0.351  0.447  CDS; PPP1R2; protein phosphatase 1
     H      0.917
NM_033178 SAP0406S00009628   0.23  0.855  0.008  0.011  0.505  CDS; DUX4; double homeobox, 4; Ho
           0.164
AB018256 HSAP0406S00013395   0.34  0.854  0.741  0.307  0.214  CDS; KIAA0713; KIAA0713 protein; H
           0.358
AK128704 HSAP0406S00025232   0.013  0.854  0.499  0.149  0.465  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.42
NM_024585 SAP0406S00029939   0.112  0.854  0.702  0.191  0.408  CDS; ARMC7; armadillo repeat conta
     H      0.268
NM_024843 SAP0406S00005360   0.111  0.854  0.931  0.352  0.269  CDS; CYBRD1; cytochrome b reducta
     H      0.329
NM_030763 SAP0406S00036207   0.236  0.854  0.894  -0.01  -0.03  CDS; NSBP1; nucleosomal binding pr
           1.006
X74954 HSAP0406S00019403    -0.17  0.854  -0.31  -0.623  -0.219  CDS; MUC5B; mucin; H.sapiens MUC
           0.409
BC033823 HSAP0406S00023923   0.294  0.853  0.642  0.604  0.333  CDS; DNAJC3; DNAJC3 protein; Hom
     H      0.386
NM_005063 SAP0406S00018875   0.154  0.853  0.686  -0.093  0.189  CDS; SCD; stearoyl-CoA desaturase;
     H     -0.199
NM_006620 SAP0406S00012826   0.064  0.853  1.024  0.041  -0.004  CDS; HBS1L; HBS1-like; Homo sapie
     H      0.782
NM_032560 SAP0406S00024975   0.411  0.853  0.513  0.052  0.358  CDS; KIAA2010; KIAA2010 isoform 1
     H      0.096
NM_133171 SAP0406S00033953   0.166  0.852  0.636  0.044  0.214  CDS; ELMO2; engulfment and cell mo
     H      0.34
NM_181787 SAP0406S00015721   0.125  0.852  0.506  0.122  0.339  CDS; LOC286148; hypothetical protei
           0.183
AL157433 HSAP0406S00023292   0.162  0.851  1.09  0.044  0.299  CDS; DKFZp434E2220; hypothetical p
           0.597
AY217347 HSAP0406S00026514   0.31  0.851  0.327  0.014  0.262  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens u
           0.221
BC014837 HSAP0406S00006412  0.501  0.851  0.711   0.066   0.151  CDS; RPL15; ribosomal protein L15; H
     H      0.432
NM_016544 SAP0406S00003962   0.56  0.851  0.498   0.098   0.01  CDS; RBJ; Ras-associated protein Ra
     H      0.263
NM_032711 SAP0406S00037305  0.105  0.851  1.066   0.123   0.215  CDS; MAFG; v-maf musculoaponeuro
     H      0.97
NM_139166 SAP0406S00015828  0.629  0.851  0.616   0.314   0.638  CDS; STARS; striated muscle activato
     H      0.273
NM_203505 SAP0406S00008862  0.375  0.851  0.762   0.614   0.27  CDS; G3BP2; Ras-GTPase activating
           0.144
AB097012 HSAP0406S00030653   0.11  0.85  0.927   0.314   0.002  CDS; N/A; putative NFkB activating pr
           0.794
AK128769 HSAP0406S00018002  0.186  0.85  -0.059   0.29   0.279  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.165
NM_012163 SAP0406S00027658  0.325  0.85    1.2  0.128  -0.182  CDS; LRRC29; F-box and leucine-rich
     H      0.568
NM_024783 SAP0406S00020057  0.182  0.85  0.796   0.083   0.063  CDS; FLJ23598; hypothetical protein
     H      0.288
NM_025061 SAP0406S00031295  0.092  0.85  0.876   0.112   0.179  CDS; FLJ23420; hypothetical protein
     H      0.207
NM_032319 SAP0406S00004487  0.266  0.85  1.136   0.202   0.327  CDS; C2orf7; chromosome 2 open re
     H      0.087
NM_144974 SAP0406S00023704  0.164  0.85  0.596   0.515   0.391  CDS; FLJ31846; hypothetical protein
          -0.126
AY032883 HSAP0406S00009915  0.073  0.849  0.364   0.246  -0.394  CDS; N/A; annexin II receptor; Homo
     H      0.054
NM_000466 SAP0406S00014069  0.216  0.849  0.748   0.479  -0.015  CDS; PEX1; peroxisome biogenesis f
     H     -0.027
NM_003429 SAP0406S00031904  0.046  0.849  1.089   0.107  -0.302  CDS; ZNF85; zinc finger protein 85 (H
     H     -0.062
NM_024784 SAP0406S00020337  0.242  0.849  1.229   0.178   0.207  CDS; ZBTB3; zinc finger and BTB dom
     H      0.525
NM_030573 SAP0406S00034806  0.424  0.849  1.105   0.183   0.296  CDS; THAP7; THAP domain containin
     H      0.15
NM_032819 SAP0406S00033696  -0.013  0.849  0.179  -0.063   0.252  CDS; ZNF341; zinc finger protein 341
           0.205
AK098038 HSAP0406S00031172  0.063  0.848  0.451   0.124   0.389  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.553
AK125034 HSAP0406S00000886  0.329  0.848  0.273   0.249   0.508  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.871
BC062672 HSAP0406S00036629  0.232  0.848  0.332   0.151   0.278  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.465
D50810 HSAP0406S00010324   0.451  0.848  0.902   0.295   0.451  CDS; N/A; placental leucine aminopep
           0.612
M26316 HSAP0406S00002425   0.275  0.848  0.236  -0.064   0.208  CDS; N/A; mucin; Human epithelial m
     H      0.118
NM_005453 SAP0406S00011928  0.229  0.848  1.062   0.076   0.377  CDS; ZNF297; zinc finger protein 297
     H      0.845
NM_005566 SAP0406S00019783  0.411  0.848  0.518   0.368   0.424  CDS; LDHA; lactate dehydrogenase A
     H      0.337
NM_017525 SAP0406S00020441  0.056  0.848   0.18    0.2  0.446  CDS; CDC42BPG; CDC42 binding pro
     H      0.272
NM_022767 SAP0406S00026356  0.263  0.848  0.956   0.118   0.462  CDS; FLJ12484; hypothetical protein
     H      0.116
NM_024917 SAP0406S00036272  0.106  0.848  0.695   0.184   0.16  CDS; CXorf34; chromosome X open r
           0.48
AK023875 HSAP0406S00002236  0.067  0.847  0.585  -0.035   -0.14  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.684
AK125998 HSAP0406S00016226  0.278  0.847  0.217  -0.035   0.17  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.194
BC023518 HSAP0406S00005593  0.231  0.847  0.724   0.091   0.275  CDS; HSPE1; heat shock 10kDa prote
           0.783
BX161396 HSAP0406S00024761  0.349  0.847   0.59   0.121  -0.247  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
     H      0.31
NM_001664 SAP0406S00006806  0.374  0.847  0.897   0.146  -0.093  CDS; RHOA; ras homolog gene family
     H      0.764
NM_001739 SAP0406S00028051  0.268  0.847  0.487  -0.038   0.213  CDS; CA5A; carbonic anhydrase VA,
     H      0.198
NM_001779 SAP0406S00001941  0.012  0.847  0.582  -0.082   0.397  CDS; CD58; CD58 antigen, (lymphocy
     H      0.344
NM_004045 SAP0406S00010885   0.35  0.847  0.879  -0.015   -0.16  CDS; ATOX1; antioxidant protein 1; H
     H      0.384
NM_004282 SAP0406S00012346   0.05  0.847  0.451   0.032   0.205  CDS; BAG2; BCL2-associated athano
     H      0.451
NM_019045 SAP0406S00036426  0.496  0.847   1.01   0.225  -0.008  CDS; WDR44; WD repeat domain 44
     H      0.107
NM_019063 SAP0406S00004196  0.207  0.847  0.669   0.303   0.159  CDS; EML4; echinoderm microtubule
     H      0.002
NM_181671 SAP0406S00029822  0.051  0.847  0.769   0.133   0.422  CDS; PITPNC1; phosphatidylinositol t
           0.966
AF025529 HSAP0406S00033056  0.485  0.846  0.198   0.381   0.315  CDS; LIR-6; leucocyte immunoglobuli
J05235        0.354
     HSAP0406S00034948  0.277  0.846  0.268   0.02   0.403  CDS; N/A; N/A; Human gamma-glutam
     H      0.224
NM_006384 SAP0406S00026403  0.063  0.846  0.373   0.083   0.373  CDS; CIB1; calcium and integrin bindi
           0.314
AK055241 HSAP0406S00028026  0.212  0.845  0.322   0.139   0.313  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.278
AL834199 HSAP0406S00008291  0.005  0.845   0.23   0.114   0.247  CDS; DKFZp547K246; hypothetical pr
           0.581
AY217347 HSAP0406S00036835   0.37  0.845  0.316   0.01   0.358  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens u
           0.482
BC016952 HSAP0406S00001570  0.224  0.845  0.565  -0.014   0.236  CDS; CYR61; cysteine-rich, angiogen
     H      0.21
NM_000135 SAP0406S00028137  0.126  0.845  0.957   0.317   0.358  CDS; FANCA; Fanconi anemia, comp
     H      0.609
NM_000595 SAP0406S00011750   0.21  0.845   0.19   0.17   0.144  CDS; LTA; lymphotoxin alpha precurs
     H      0.168
NM_002812 SAP0406S00032198  0.365  0.845  0.504   0.166   0.157  CDS; PSMD8; proteasome 26S non-A
     H      0.312
NM_018011 SAP0406S00023990  0.506  0.845  0.924   0.198   0.341  CDS; FLJ10154; hypothetical protein
     H      0.528
NM_025230 SAP0406S00024265  0.389  0.845  0.956   0.588   0.233  CDS; WDR23; WD repeat domain 23
     H     -0.033
NM_152772 SAP0406S00022975   0.022  0.845  0.423  -0.028  0.319  CDS; MGC40368; hypothetical protein
     H      0.194
NM_180699 SAP0406S00023337   0.174  0.845   0.84   0.438  0.039  CDS; U1SNRNPBP; U11/U12 snRNP
     H      1.041
NM_207466 SAP0406S00002598   0.44  0.845  0.514   0.084  0.684  CDS; FLJ46489; FLJ46489 protein; H
           0.906
AF147791 HSAP0406S00014283  -0.116  0.844  0.116  -0.516  -0.061  CDS; MUC11; mucin 11; Homo sapie
     H      0.24
NM_006703 SAP0406S00011954   0.103  0.844   0.39   0.213  -0.107  CDS; NUDT3; nudix-type motif 3; Hom
     H      0.576
NM_017775 SAP0406S00028598   0.053  0.844   0.39  -0.081  -0.028  CDS; TTC19; tetratricopeptide repeat
     H      0.337
NM_017885 SAP0406S00026758   0.123  0.844  0.666   0.577  -0.002  CDS; HCFC1R1; host cell factor C1 re
           0.868
AB040945 HSAP0406S00033728   0.43  0.843  0.329   0.218   0.33  CDS; KIAA1512; KIAA1512 protein; H
     H      0.249
NM_153026 SAP0406S00022056   0.161  0.843  0.396   0.164  0.045  CDS; PRICKLE1; prickle-like 1; Homo
     H     -0.046
NM_152623 SAP0406S00009962  -0.054  0.842    0.4  0.148  -0.14  CDS; FLJ37927; CDC20-like protein;
           1.136
AK125400 HSAP0406S00023182   0.474  0.841  0.323  -0.047  0.471  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.158
BC019260 HSAP0406S00032284   0.123  0.841  0.383   0.127  0.371  CDS; FBL; fibrillarin; Homo sapiens fib
           0.552
M83234 HSAP0406S00016583    0.291  0.841  0.582  -0.146   0.24  CDS; NSEP; DNA-binding protein; Hu
     H      0.22
NM_001417 SAP0406S00022327   0.482  0.841  0.877   0.17  0.284  CDS; EIF4B; eukaryotic translation ini
     H      0.207
NM_015980 SAP0406S00011046   0.055  0.841  0.702  -0.019  -0.083  CDS; HMP19; HMP19 protein; Homo
     H      0.222
NM_173075 SAP0406S00008624   0.19  0.841  0.797   0.144  0.332  CDS; APBB2; amyloid beta A4 precur
     H      0.378
NM_177457 SAP0406S00016036   0.072  0.841  0.387   0.102  0.334  CDS; LYNX1; Ly-6 neurotoxin-like pro
           0.212
U19969 HSAP0406S00018108    0.166  0.841   0.87   0.144  0.382  CDS; N/A; ZEB; Human two-handed z
           0.083
AJ320486 HSAP0406S00007940   0.149  0.84  0.463   0.222  0.168  CDS; PHC3; homolog of polyhomeotic
           0.053
AK056871 HSAP0406S00011526  -0.024  0.84   0.53   0.11  -0.141  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.087
BC012205 HSAP0406S00008960   0.012  0.84  0.363   0.368  0.028  CDS; PLAC8; PLAC8 protein; Homo s
     H      0.533
NM_002178 SAP0406S00022339   0.096  0.84  0.431   0.036   0.27  CDS; IGFBP6; insulin-like growth fact
Y09703 HSAP0406S000244120.3  0.377  0.84  1.091   0.334  0.021  CDS; memA; MEMA; H.sapiens mRN
     H      0.263
NM_003098 SAP0406S00033687   0.022  0.839  0.403  -0.016  0.093  CDS; SNTA1; acidic alpha 1 syntroph
     H      0.079
NM_004047 SAP0406S00001128   0.267  0.839  1.448   0.174  0.544  CDS; ATP6V0B; ATPase, H+ transpo
     H      0.124
NM_004578 SAP0406S00003549   0.181  0.839  0.462  -0.018  0.423  CDS; RAB4A; RAB4A, member RAS
     H     -0.055
NM_020770 SAP0406S00002241  -0.016  0.839   0.47   0.086  0.233  CDS; CGN; cingulin; Homo sapiens c
     H      0.839
NM_021636 SAP0406S00003143   0.698  0.839  0.703  -0.177  0.388  CDS; LGR6; leucine-rich repeat-conta
     H      0.371
NM_031420 SAP0406S00002254   0.424  0.839  0.561   0.149  0.147  CDS; MRPL9; mitochondrial ribosoma
           0.695
X74956 HSAP0406S00019404   -0.027  0.839  -0.339  -0.324  -0.297  CDS; MUC5B; mucin; H.sapiens MUC
          -0.133
AK130186 HSAP0406S00032532   0.354  0.838  0.727   0.475  0.221  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.523
NM_006196 SAP0406S00004438   0.503  0.838  0.578   0.031  0.344  CDS; PCBP1; poly(rC) binding protein
     H      0.138
NM_006401 SAP0406S00016994   0.39  0.838  0.526   0.275  0.421  CDS; ANP32B; acidic (leucine-rich) nu
     H      0.156
NM_002468 SAP0406S00006509   0.264  0.837  0.671   0.34   0.29  CDS; MYD88; myeloid differentiation p
     H      0.072
NM_003280 SAP0406S00006952   0.074  0.837  0.579   0.015  0.412  CDS; TNNC1; troponin C, slow; Homo
     H      0.385
NM_005732 SAP0406S00010497   0.375  0.837  0.903   0.186  0.203  CDS; RAD50; RAD50 homolog isoform
     H      0.45
NM_014328 SAP0406S00002451   0.192  0.837  0.591   0.134  0.541  CDS; RUSC1; nesca protein; Homo s
           0.765
BC061522 HSAP0406S00027095   0.845  0.836  0.656   0.014  0.696  CDS; KIAA0220; KIAA0220 protein; H
           0.689
BX640737 HSAP0406S00020890   0.118  0.836  0.405   0.254  0.188  CDS; DKFZp686K11107; hypothetica
     H      0.364
NM_138807 SAP0406S00006309   0.373  0.836  0.551   0.162  0.191  CDS; MGC16471; hypothetical protein
     H     -0.031
NM_145212 SAP0406S00004798   0.415  0.836  0.805   0.078  -0.26  CDS; MRPL30; mitochondrial ribosom
     H      -0.06
NM_145230 SAP0406S00014815   0.175  0.836  0.768  -0.114  -0.127  CDS; C7orf32; ATPase, H+ transporti
     H      0.05
NM_147188 SAP0406S00026168   0.297  0.836  0.856   0.508   0.12  CDS; FBXO22; F-box only protein 22
           0.16
AB075837 HSAP0406S00030875   0.273  0.835  0.669   0.092  0.434  CDS; KIAA1957; KIAA1957 protein; H
           0.655
AK091621 HSAP0406S00018517   0.321  0.835  0.641   0.29   0.29  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.149
NM_003555 SAP0406S00028259   0.349  0.835  0.141   0.159   0.39  CDS; OR1G1; olfactory receptor, fam
     H      0.478
NM_006429 SAP0406S00004488   0.399  0.835  0.877   0.231  0.443  CDS; CCT7; chaperonin containing TC
     H      0.262
NM_018413 SAP0406S00022958   0.096  0.835  0.589   0.238  0.149  CDS; CHST11; carbohydrate (chondro
     H      0.376
NM_201397 SAP0406S00006804   0.334  0.835  0.508   0.211  0.207  CDS; GPX1; glutathione peroxidase 1
           1.001
AK098599 HSAP0406S00000238   0.391  0.834  0.146   0.41  0.113  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.096
BC050468 HSAP0406S00031909  -0.002  0.834  0.874  -0.018  -0.352  CDS; LOC148206; LOC148206 protei
     H     -0.057
NM_002010 SAP0406S00023517   0.035  0.834  0.572   0.08  0.058  CDS; FGF9; fibroblast growth factor 9
     H      0.311
NM_002577 SAP0406S00008228  0.173  0.834  0.365  -0.036   0.51  CDS; PAK2; p21-activated kinase 2; H
     H     -0.138
NM_005233 SAP0406S00007171  -0.131  0.834  0.331  0.225  -0.169  CDS; EPHA3; ephrin receptor EphA3
     H      0.516
NM_005911 SAP0406S00004596  0.614  0.834   0.61  0.091   0.306  CDS; MAT2A; methionine adenosyltra
     H      0.468
NM_014913 SAP0406S00030861  0.136  0.834  0.531  0.022  -0.067  CDS; KIAA0863; KIAA0863 protein; H
     H      0.348
NM_182517 SAP0406S00001101  0.072  0.834  0.918  -0.219   0.051  CDS; MGC52423; hypothetical protein
           0.942
AF316855 HSAP0406S00026304  0.235  0.833  0.145  -0.097   0.178  CDS; N/A; colon cancer-associated an
           0.421
AK096901 HSAP0406S00034807  0.363  0.833  0.492  0.379   0.158  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.706
AK097528 HSAP0406S00034052  -0.011  0.833  0.163  -0.167   0.19  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.515
BC015188 HSAP0406S00021157  0.619  0.833   0.94  0.106   0.114  CDS; SDHD; succinate dehydrogenas
           0.047
BX248745 HSAP0406S00024885  0.146  0.833  -0.311  0.101   0.32  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
     H      0.306
NM_017895 SAP0406S00033990  0.533  0.833  0.536  -0.037   -0.06  CDS; DDX27; DEAD (Asp-Glu-Ala-As
     H      0.253
NM_152310 SAP0406S00018942  0.141  0.833  0.652  0.128   0.077  CDS; ELOVL3; elongation of very long
           1.95
AK056171 HSAP0406S00033971  1.958  0.832  0.736    0.3   0.09  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.861
AK125470 HSAP0406S00014959  0.256  0.832   0.52  0.047   0.306  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.047
BC009115 HSAP0406S00005598  0.014  0.832  0.196  0.317   0.157  CDS; MetRS; MetRS protein; Homo s
     H      0.471
NM_004757 SAP0406S00009135  0.429  0.832  0.587  -0.034  -0.058  CDS; SCYE1; small inducible cytokine
     H      0.935
NM_012377 SAP0406S00031629  0.254  0.832  0.175  0.286   0.086  CDS; OR7C2; olfactory receptor, fami
     H      0.144
NM_014725 SAP0406S00036098  0.083  0.832  0.605  0.126   0.292  CDS; STARD8; START domain conta
     H      0.219
NM_015458 SAP0406S00015050  0.193  0.832  0.297   0.17   0.017  CDS; MTMR9; myotubularin-related p
     H      1.156
NM_173506 SAP0406S00032371  0.215  0.832  0.313  0.405   0.335  CDS; MGC42718; hypothetical protein
     H      0.767
NM_182558 SAP0406S00021851   0.08  0.832  -0.074  -0.114  -0.126  CDS; FLJ33810; hypothetical protein
     H      0.078
NM_182776 SAP0406S00014204  0.138  0.832  1.073  0.073   0.375  CDS; MCM7; minichromosome maint
           0.102
AB014532 HSAP0406S00014161  0.035  0.831  0.671     0  0.431  CDS; KIAA0632; KIAA0632 protein; H
           0.576
BC009952 HSAP0406S00000982  0.183  0.831  0.362  -0.132    0.2  CDS; FLJ31434; FLJ31434 protein; H
     HSAP0406S00034283
NM_001003703     0.137  0.129  0.831  0.424   0.11   0.14  CDS; ATP5J; ATP synthase, H+ trans
     H     -0.044
NM_014813 SAP0406S00001890  0.189  0.831  0.998  0.104   0.066  CDS; LRIG2; leucine-rich repeats and
     H      0.406
NM_033201 SAP0406S00026954  -0.155  0.831  0.192  -0.022  -0.099  CDS; BC008967; hypothetical gene B
           0.309
AK098544 HSAP0406S00024128   0.35  0.83  1.139  0.112   0.039  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.185
BC065258 HSAP0406S00009972  0.487  0.83  1.072  0.079   0.136  CDS; KIAA0052; KIAA0052 protein; H
           0.115
AF256215 HSAP0406S00021957  0.043  0.829  0.418  0.172  -0.027  CDS; N/A; cycle-like factor CLIF; Hom
           1.043
AY456129 HSAP0406S00014635  0.272  0.829  0.284  -0.039   0.42  CDS; CHRM2; M2 muscarinic acetylc
     H      0.312
NM_006407 SAP0406S00007111  0.313  0.829  0.782  0.183  -0.156  CDS; ARL6IP5; ADP-ribosylation-like
     H      0.087
NM_014669 SAP0406S00027531  0.244  0.829   1.12  0.178   0.337  CDS; NUP93; nucleoporin 93kDa; Ho
     H     -0.042
NM_014956 SAP0406S00021227  -0.009  0.829  0.533  0.129  -0.316  CDS; Cep164; KIAA1052 protein; Hom
     H      0.273
NM_016013 SAP0406S00025574  0.645  0.829  0.805  0.109   0.232  CDS; NDUFAF1; NADH dehydrogena
     H      0.558
NM_152690 SAP0406S00017401  0.222  0.829  0.949  0.097   0.325  CDS; DPM2; dolichyl-phosphate mann
           0.162
U22680 HSAP0406S00008734   -0.025  0.829  0.324    0.1  0.258  CDS; N/A; X2 box repressor; Human
           0.145
AK125823 HSAP0406S00009427  0.191  0.828  0.787  0.188   0.418  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.608
NM_005509 SAP0406S00010418  0.433  0.828   0.69  0.085   0.173  CDS; DMXL1; Dmx-like 1; Homo sapi
     H      0.231
NM_016107 SAP0406S00009805  0.054  0.828   0.53  -0.067   0.343  CDS; ZFR; zinc finger RNA binding pr
     H      0.59
NM_030674 SAP0406S00022086  0.254  0.828  0.587  0.142   0.251  CDS; SLC38A1; amino acid transport
           0.176
BC049169 HSAP0406S00036587  0.032  0.827  0.556  0.064  -0.071  CDS; SLC9A6; SLC9A6 protein; Hom
           0.034
BC050283 HSAP0406S00023566  -0.127  0.827  0.419  0.164   0.131  CDS; WASF3; WASF3 protein; Homo
     H      -0.14
NM_000232 SAP0406S00008684  -0.04  0.827  0.626  -0.01  -0.052  CDS; SGCB; sarcoglycan, beta (43kD
     H      0.44
NM_000980 SAP0406S00031755  0.648  0.827  0.748  0.096  -0.025  CDS; RPL18A; ribosomal protein L18a
     H      0.296
NM_002553 SAP0406S00014361  0.215  0.827  0.137  0.209  -0.034  CDS; ORC5L; origin recognition comp
     H      0.229
NM_016076 SAP0406S00003685  0.271  0.827  1.015  0.274   0.343  CDS; PNAS-4; CGI-146 protein; Hom
           0.71
AF147791 HSAP0406S00014284  -0.178  0.826  -0.105  -0.899  -0.347  CDS; MUC11; mucin 11; Homo sapie
     H      0.059
NM_000723 SAP0406S00029082  0.174  0.826  0.467  0.174   0.307  CDS; CACNB1; calcium channel, volta
     H     -0.517
NM_006524 SAP0406S00013796  -0.141  0.826  0.485  0.415  -0.546  CDS; ZNF138; zinc finger protein 138
     H      0.126
NM_006959 SAP0406S00033208  0.085  0.826  0.882  -0.185  -0.205  CDS; ZNF17; zinc finger protein 17; H
     H      0.155
NM_021136 SAP0406S00024581  0.033  0.826  0.684  0.098  -0.048  CDS; RTN1; reticulon 1 isoform A; Ho
     H     -0.058
NM_022894 SAP0406S00004337  -0.001  0.826  0.736   0.189  -0.069  CDS; PAPOLG; poly(A) polymerase g
           0.124
AK000313 HSAP0406S00013339  0.178  0.825  0.286   0.028  -0.014  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.192
AK128408 HSAP0406S00026709  0.028  0.825  0.559   0.061   0.38  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.701
AY054403 HSAP0406S00019855  0.748  0.825  0.643   0.114  -0.253  source; N/A; N/A; Homo sapiens non-
           0.346
BC041080 HSAP0406S00007482  0.111  0.825  0.694   0.128   0.149  CDS; N/A; Similar to hypothetical prot
     HSAP0406S00019607
NM_001004490     0.966  0.481  0.825  0.428   0.252   0.53  CDS; OR2AG2; olfactory receptor, fam
     H      0.171
NM_079834 SAP0406S00030992  0.135  0.825  0.748   0.282   0.256  CDS; SCAMP4; secretory carrier mem
     H      0.569
NM_194287 SAP0406S00024848   0.29  0.825  0.241   0.413   0.378  CDS; C14orf166B; chromosome 14 o
           1.046
AB023508 HSAP0406S00027395  0.329  0.824  0.215   0.027   0.52  CDS; TP53TG3b; TP53TG3b; Homo
     H      0.13
NM_000901 SAP0406S00009375  0.045  0.824  0.721    0.1  0.487  CDS; NR3C2; nuclear receptor subfam
     H      0.608
NM_004927 SAP0406S00020472  0.687  0.824  0.832   0.083   0.25  CDS; MRPL49; mitochondrial ribosom
     H      0.428
NM_014399 SAP0406S00013390  0.079  0.824  0.379   0.196   0.121  CDS; TM4SF13; tetraspan NET-6; Ho
     H      0.351
NM_016819 SAP0406S00006259   0.09  0.824  0.533   0.416   0.031  CDS; OGG1; 8-oxoguanine DNA glyc
     H      0.363
NM_175876 SAP0406S00003586  0.298  0.824  0.723  -0.045  -0.048  CDS; EXOC8; exocyst complex 84-kD
     H      0.457
NM_175920 SAP0406S00010322  0.456  0.824  1.043   0.25   0.506  CDS; FLJ39485; hypothetical protein
           1.092
AF338232 HSAP0406S00012789  0.388  0.823  0.319  -0.041   0.455  CDS; N/A; CTAGE-4 protein; Homo s
           0.126
BC064617 HSAP0406S00035678  0.092  0.823  0.352   0.378   0.221  CDS; SCML2; sex comb on midleg-lik
     H      0.174
NM_004627 SAP0406S00034460  0.149  0.823  0.353   0.113  -0.058  CDS; WRB; tryptophan rich basic prot
     H      0.334
NM_016569 SAP0406S00023146  0.162  0.823  0.759   0.214   0.319  CDS; TBX3; T-box 3 protein isoform 2
     H      0.202
NM_024038 SAP0406S00031529  0.226  0.823  0.226   0.107   0.468  CDS; MGC2803; hypothetical protein
           0.941
AL833871 HSAP0406S00037260  0.405  0.822  0.488  -0.088   0.414  CDS; DKFZp434P162; hypothetical pr
     H      0.216
NM_018376 SAP0406S00017062  -0.053  0.822  0.582   0.105   0.026  CDS; NIPSNAP3B; nipsnap homolog
     H      0.274
NM_024650 SAP0406S00020592  0.377  0.822  0.591   0.074    0.3  CDS; FLJ22531; hypothetical protein
     H      0.482
NM_030930 SAP0406S00020647  0.182  0.822  0.493   0.089   0.588  CDS; UNC93B1; unc-93 homolog B1;
           0.367
AK074570 HSAP0406S00004773  0.222  0.821  0.36   0.177   0.391  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.461
NM_001556 SAP0406S00015412  0.417  0.821  0.664   0.397   0.452  CDS; IKBKB; inhibitor of kappa light p
     H      0.871
NM_002979 SAP0406S00001294  0.002  0.821  0.674   0.185   0.142  CDS; SCP2; sterol carrier protein 2; H
     H      0.183
NM_003745 SAP0406S00026884  0.149  0.821  0.55   0.139   0.449  CDS; SOCS1; suppressor of cytokine
     H      0.841
NM_021915 SAP0406S00031490  0.352  0.821  0.493   0.132   0.203  CDS; ZNF69; zinc finger protein 69 (C
     H      0.334
NM_032988 SAP0406S00013871  0.015  0.821  0.691   0.12   0.211  CDS; TBL2; transducin (beta)-like 2 is
           0.109
AF263547 HSAP0406S00001360  0.139   0.82  0.933   0.022   0.102  CDS; DAB1; disabled-1; Homo sapien
     H      0.85
NM_002625 SAP0406S00036051  0.093   0.82  0.465   0.158   0.362  CDS; PFKFB1; 6-phosphofructo-2-kin
     H      0.475
NM_032487 SAP0406S00007924  0.488   0.82  0.354   0.101  -0.088  CDS; ARPM1; actin related protein M1
     H      0.394
NM_177438 SAP0406S00025061  0.342   0.82  0.307  -0.013   0.151  CDS; DICER1; dicer1; Homo sapiens
     H      0.23
NM_182627 SAP0406S00008222  -0.02   0.82   0.3  0.196   0.098  CDS; MGC64882; hypothetical protein
     H      0.11
NM_198066 SAP0406S00024504    0.1  0.82  0.48   0.108   0.31  CDS; GNPNAT1; glucosamine-phosp
           0.616
BC029228 HSAP0406S00020147  0.043  0.819  0.263  -0.091   0.069  CDS; YPEL4; YPEL4 protein; Homo s
     H      0.166
NM_017947 SAP0406S00030582  0.273  0.819  0.833   0.151   0.347  CDS; MOCOS; molybdenum cofactor
     H      0.151
NM_022130 SAP0406S00009796  0.629  0.819  0.562   0.172   0.13  CDS; GOLPH3; golgi phosphoprotein
     H      0.383
NM_152640 SAP0406S00021583  0.263  0.819  0.656  -0.027   0.282  CDS; DCP1B; decapping enzyme Dcp
           0.045
BC026351 HSAP0406S00024930  0.126  0.818  0.931   0.142  -0.248  CDS; TTC8; TTC8 protein; Homo sap
           0.641
BC062599 HSAP0406S00034731  0.023  0.818  1.153   0.065   0.024  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.407
NM_024052 SAP0406S00028669  0.082  0.818  0.885  -0.033   0.163  CDS; C17orf39; hypothetical protein M
     H      0.424
NM_030792 SAP0406S00020827  0.132  0.818  0.395   0.057   0.385  CDS; PP1665; hypothetical protein PP
     H      0.707
NM_031934 SAP0406S00028821  0.468  0.818  0.391   -0.04   0.144  CDS; RAB34; RAB39; Homo sapiens
     H      0.389
NM_152490 SAP0406S00003627  0.299  0.818  0.793   0.139   0.418  CDS; MGC39558; hypothetical protein
           0.421
AF289566 HSAP0406S00032155  -0.136  0.817  0.077   0.172  -0.127  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           0.366
AK090471 HSAP0406S00016193  0.171  0.817  0.652   0.062   0.305  CDS; FLJ00392; FLJ00392 protein; H
           0.008
AK126002 HSAP0406S00025434  0.062  0.817  0.384   0.067   0.163  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.569
AK130833 HSAP0406S00010115  0.274  0.817  0.219  -0.399   0.34  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.157
AY359091 HSAP0406S00037067  0.157  0.817  0.315   0.182   0.252  CDS; N/A; AAAP6077; Homo sapiens
     H      0.269
NM_000285 SAP0406S00032004  0.092  0.817  0.395   0.16   0.39  CDS; PEPD; Xaa-Pro dipeptidase; Ho
     H      0.148
NM_006698 SAP0406S00033801   0.47  0.817  0.611   0.242  0.294  CDS; BLCAP; bladder cancer associa
     H      0.487
NM_019025 SAP0406S00033454  0.057  0.817  0.745   0.011  0.103  CDS; SMOX; polyamine oxidase isofo
     H      0.523
NM_032382 SAP0406S00027753  0.382  0.817  0.889  -0.008  -0.172  CDS; COG8; component of oligomeric
     H     -0.016
NM_138288 SAP0406S00024363  0.077  0.817  0.391   0.235  -0.323  CDS; C14orf147; chromosome 14 ope
     H      0.101
NM_173833 SAP0406S00015273  0.137  0.817  0.575   -0.16  -0.115  CDS; MGC45780; hypothetical protein
     H      0.87
NM_178019 SAP0406S00010547  0.267  0.817   0.21   0.052  0.181  CDS; CATSPER3; cation channel, spe
     H      0.363
NM_178812 SAP0406S00015749  0.052  0.817  0.406   0.224  0.101  CDS; LYRIC; LYRIC/3D3; Homo sapie
           0.818
AK128541 HSAP0406S00036222  0.488  0.816  0.397   0.078  0.774  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.146
NM_003946 SAP0406S00027649  0.217  0.816  0.691  -0.137  0.278  CDS; NOL3; nucleolar protein 3; Hom
     H      0.205
NM_016201 SAP0406S00007645  0.228  0.816  1.283   0.323    0.4  CDS; AMOTL2; angiomotin like 2; Ho
           0.181
AF389338 HSAP0406S00008944   0.18  0.815   0.95   0.098  0.189  CDS; N/A; acyl-CoA-desaturase; Hom
          -0.176
AK091331 HSAP0406S00034255   0.12  0.815  0.833   0.239  0.027  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.525
BC036352 HSAP0406S00027104    0.1  0.815  0.831   0.214  0.438  CDS; SCNN1B; sodium channel, nonv
     HSAP0406S00003731
NM_001004492     0.292  0.058  0.815  0.455   0.166  0.015  CDS; OR2B11; olfactory receptor, fam
     H      0.118
NM_003580 SAP0406S00015498  0.148  0.815  0.013   0.218  0.346  CDS; NSMAF; neutral sphingomyelina
     H      0.142
NM_005969 SAP0406S00019468  -0.081  0.815  1.007   0.069  0.335  CDS; NAP1L4; nucleosome assembly
     H        1
NM_020167 SAP0406S00010888  0.543  0.815    0.5  0.008  0.616  CDS; NMUR2; neuromedin U recepto
     H      0.159
NM_080725 SAP0406S00033335  0.015  0.815  0.544  -0.102  0.425  CDS; C20orf139; chromosome 20 ope
     H      0.58
NM_198458 SAP0406S00033285  0.504  0.815  0.628   0.189  0.314  CDS; ZNF497; zinc finger protein 497
     HSAP0406S00028264
NM_001005334     1.138  0.349  0.814  0.373  -0.102   0.49  CDS; OR3A4; olfactory receptor, fami
     H      0.223
NM_015040 SAP0406S00005725  0.119  0.814  0.483  -0.032  0.038  CDS; PIP5K3; phosphatidylinositol-3-
     H      0.062
NM_015071 SAP0406S00010755  -0.026  0.814  0.353   0.468  0.373  CDS; ARHGAP26; GTPase regulator
           0.844
M22406 HSAP0406S00019381   0.131  0.813  -0.036  -0.001  0.099  CDS; N/A; N/A; Human intestinal muc
     H      0.192
NM_018367 SAP0406S00020849  0.116  0.813  0.355  -0.056  0.148  CDS; PHCA; phytoceramidase, alkalin
     H      0.312
NM_019557 SAP0406S00000664  0.224  0.813    0.5   0.17  0.323  CDS; LOC56181; hypothetical protein
     H     -0.009
NM_152341 SAP0406S00026751  0.079  0.813  0.724   0.317    0.2  CDS; PAQR4; progestin and adipoQ r
           0.834
BC033670 HSAP0406S00037285  0.376  0.812  0.413   0.123  0.215  CDS; MGC44903; similar to TBC1 do
     H      0.511
NM_003118 SAP0406S00010883  0.027  0.812  0.461   0.154  -0.053  CDS; SPARC; secreted protein, acidic
     H      0.59
NM_024685 SAP0406S00022748  0.749  0.812  0.937  -0.005  0.265  CDS; FLJ23560; hypothetical protein
           0.657
AL050020 HSAP0406S00002985  0.258  0.811  0.168   0.301  0.181  source; N/A; N/A; Homo sapiens mRN
     H      1.245
NM_004084 SAP0406S00014990  0.603  0.811  0.505  -0.009  0.525  CDS; DEFA1; defensin, alpha 1 prepr
     H      0.179
NM_013234 SAP0406S00032210  0.125  0.811  1.093   0.071  -0.045  CDS; eIF3k; eukaryotic translation init
     H      0.121
NM_080738 SAP0406S00003637  0.013  0.811  0.079   0.216  0.283  CDS; EDARADD; EDAR-associated d
           1.192
X89676 HSAP0406S00031623   0.243  0.811  0.513   0.164  0.434  CDS; tpcr86; putative olfactory recept
          -0.009
BC001699 HSAP0406S00002679  0.023   0.81  0.899   0.142  0.328  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.201
NM_002693 SAP0406S00026372  0.255   0.81  0.582   0.155  0.366  CDS; POLG; polymerase (DNA direct
     H      0.073
NM_004703 SAP0406S00028358  -0.057   0.81  0.475   0.142  0.192  CDS; RABEP1; rabaptin, RAB GTPas
     H      0.086
NM_018675 SAP0406S00032018  0.154   0.81  0.621   0.212  0.311  CDS; ZNF302; ZNF135-like protein; H
     H      0.005
NM_025188 SAP0406S00001951  0.114   0.81  1.424   0.308  0.366  CDS; TRIM45; tripartite motif-containi
     H      0.429
NM_152365 SAP0406S00000720  0.312   0.81  0.234   0.151  0.447  CDS; FLJ34633; hypothetical protein
           0.354
AL050275 HSAP0406S00006277  0.072  0.809  0.319   0.094  0.365  CDS; DKFZp566D213; hypothetical p
     H      0.389
NM_025146 SAP0406S00007338  0.134  0.809  0.682   0.144   0.22  CDS; MAK3; Mak3 homolog; Homo sa
     H      0.421
NM_033419 SAP0406S00029100  0.066  0.809  0.893   0.037  0.048  CDS; PERLD1; CAB2 protein; Homo s
           0.374
BC033940 HSAP0406S00030300  0.199  0.808  1.192  -0.051  0.527  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.505
NM_005126 SAP0406S00006413  -0.04  0.808  0.217   0.072  0.471  CDS; NR1D2; nuclear receptor subfam
     H      0.458
NM_005430 SAP0406S00022157  0.128  0.808  0.195  -0.072  0.054  CDS; WNT1; wingless-type MMTV int
     H      0.352
NM_006693 SAP0406S00014162  0.127  0.808   0.54   0.13  0.285  CDS; CPSF4; cleavage and polyaden
     H      0.173
NM_024775 SAP0406S00004171  0.052  0.808  0.682   0.243  -0.384  CDS; GEMIN6; gemin 6; Homo sapien
           0.305
AB094095 HSAP0406S00021318   0.15  0.807  0.407  -0.044  0.167  CDS; DLNB26; N/A; Homo sapiens D
           0.889
AK094938 HSAP0406S00016687  0.499  0.807  0.491   0.201  0.472  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.362
AK123032 HSAP0406S00031061  0.189  0.807    0.4  0.071  0.092  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.695
BC028711 HSAP0406S00036582   0.14  0.807  0.075   0.088  0.097  CDS; MGC27005; hypothetical protein
     H      0.184
NM_002708 SAP0406S00020617   0.097  0.807   0.351  0.264   0.032  CDS; PPP1CA; protein phosphatase 1
     H      0.294
NM_005768 SAP0406S00021705   0.12  0.807   0.854  0.052   0.496  CDS; C3F; gene rich cluster, C3f gene
     H      0.253
NM_020796 SAP0406S00010415   0.088  0.807   0.538  0.139   0.081  CDS; SEMA6A; semaphorin 6A1; Hom
     H      0.385
NM_025065 SAP0406S00001552   0.533  0.807   0.842  0.003   0.229  CDS; RPF1; RNA processing factor 1
     H      0.378
NM_174928 SAP0406S00023501   0.431  0.807   0.632  0.149   0.361  CDS; LOC221143; hypothetical protei
     H      0.168
NM_000782 SAP0406S00034039   0.152  0.806   0.574  0.492   0.488  CDS; CYP24A1; cytochrome P450, fa
     H       0.2
NM_018066 SAP0406S00000713   0.175  0.806   0.625  0.091   0.033  CDS; FLJ10349; hypothetical protein
          -0.202
AK055547 HSAP0406S00017722  -0.205  0.805   0.18   0.24   -0.31  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.631
AK130833 HSAP0406S00010126   0.369  0.805   0.258  -0.404   0.448  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.534
AK130833 HSAP0406S00010107   0.247  0.805   0.159  -0.449   0.276  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.352
AY359091 HSAP0406S00003419   0.307  0.805   0.473  -0.014   0.291  CDS; N/A; AAAP6077; Homo sapiens
          -0.043
BX640907 HSAP0406S00009991  -0.059  0.805   0.216  0.223  -0.071  CDS; DKFZp686H11113; hypothetica
     H      0.834
NM_152677 SAP0406S00033227   0.436  0.805   0.368  -0.162   0.388  CDS; ZNF494; zinc finger protein 494
     H      0.909
NM_198698 SAP0406S00034593   0.28  0.805   0.217  -0.002   0.408  CDS; KRTAP12-4; keratin associated
     H      0.303
NM_199162 SAP0406S00024069   0.551  0.805   0.685  -0.126   0.192  CDS; ADPRHL1; ADP-ribosylhydrolas
     H      0.528
NM_207424 SAP0406S00019186   0.081  0.805   0.083  -0.059   0.017  CDS; FLJ40536; FLJ40536 protein; H
          -0.179
AF226729 HSAP0406S00024717   0.463  0.804   0.476  0.146  -0.348  CDS; N/A; PTD019; Homo sapiens PT
           0.381
AK074106 HSAP0406S00033731   0.171  0.804   0.352   0.22   0.341  CDS; FLJ00177; FLJ00177 protein; H
           1.048
AK095032 HSAP0406S00034681   0.14  0.804   0.143  -0.094   0.116  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.452
BC065273 HSAP0406S00031096   0.356  0.804   0.37  0.226   0.348  CDS; MRPL54; mitochondrial ribosom
     H      0.77
NM_000124 SAP0406S00018263   0.684  0.804   0.877  0.361    0.2  CDS; ERCC6; excision repair cross-c
     HSAP0406S00008209
NM_001001699     0.179  -0.013  0.804   0.337  0.028  -0.071  CDS; FLJ25996; FLJ25996 protein; H
     HSAP0406S00019635
NM_001003745     0.662   0.205  0.804   0.339  0.004   0.38  CDS; OR10A3; olfactory receptor, fam
     H      0.368
NM_002413 SAP0406S00009302   0.369  0.804   0.888  -0.103   0.138  CDS; MGST2; microsomal glutathione
           0.849
AK124469 HSAP0406S00024242   0.225  0.803   0.181  0.075   0.204  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.292
NM_002799 SAP0406S00017314   0.359  0.803   0.781  -0.005   0.255  CDS; PSMB7; proteasome beta 7 sub
     H      0.088
NM_004774 SAP0406S00029088   0.36  0.803   0.723  0.386   0.138  CDS; PPARBP; peroxisome proliferat
     H      0.491
NM_018466 SAP0406S00036400   0.893  0.803   0.837  0.254   0.046  CDS; GLT28D1; glycosyltransferase 2
     H      0.583
NM_019067 SAP0406S00036044   0.381  0.803   0.454   0.37  -0.051  CDS; FLJ10613; hypothetical protein
           1.353
AB011538 HSAP0406S00010995   0.519  0.802   0.317  0.331   0.295  CDS; MEGF5; MEGF5; Homo sapien
           0.772
AF058804 HSAP0406S00008199   -0.08  0.802  -0.363   -0.7  -0.539  CDS; MUC4; mucin 4; Homo sapiens
     H      0.234
NM_000159 SAP0406S00031545   -0.08  0.802   0.518  -0.087   0.14  CDS; GCDH; glutaryl-Coenzyme A de
     H     -0.136
NM_012394 SAP0406S00002689   0.537  0.802   0.578  -0.01   0.139  CDS; PFDN2; prefoldin 2; Homo sapie
     H      0.247
NM_023080 SAP0406S00016224  -0.041  0.802   0.473  0.166  -0.059  CDS; FLJ20989; hypothetical protein
     H      0.062
NM_032775 SAP0406S00034789   0.218  0.802   0.586  0.205   0.579  CDS; KELCHL; kelch-like; Homo sapi
     H      0.27
NM_138477 SAP0406S00025637  -0.015  0.802   0.198  0.365   0.133  CDS; CDAN1; codanin 1; Homo sapie
     H      0.172
NM_145025 SAP0406S00012636   0.33  0.802   0.999  0.202  -0.248  CDS; C6orf199; chromosome 6 open
           0.546
AF343006 HSAP0406S00016704   0.278  0.801   0.438  -0.162   0.208  CDS; N/A; winged helix transcription f
           0.293
AK124108 HSAP0406S00012152   0.081  0.801   0.443  -0.024  -0.232  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.106
NM_000183 SAP0406S00003989   0.338  0.801   0.724  0.123   0.177  CDS; HADHB; hydroxyacyl dehydroge
     H      0.083
NM_006156 SAP0406S00024285   0.395  0.801   0.591   0.37   0.048  CDS; NEDD8; neural precursor cell ex
     H      0.563
NM_015061 SAP0406S00016300   0.802  0.801   1.004  0.061   0.169  CDS; JMJD2C; jumonji domain contai
     H      0.309
NM_021913 SAP0406S00032349   0.103  0.801   0.306  -0.201  -0.332  CDS; AXL; AXL receptor tyrosine kina
           0.065
U64315 HSAP0406S00026918    0.224  0.801   0.998   0.32   -0.06  CDS; XPF; DNA repair endonuclease
           0.065
BC028724 HSAP0406S00035055   0.113   0.8  0.908  0.224   0.242  CDS; DUSP18; DUSP18 protein; Hom
           0.46
BC066316 HSAP0406S00028517   0.363   0.8  0.628  0.279   0.364  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.54
NM_003970 SAP0406S00014974   0.131   0.8  0.677  0.116   0.163  CDS; MYOM2; myomesin 2; Homo sa
     H      0.223
NM_006888 SAP0406S00024947   0.31   0.8  0.294   0.45   0.38  CDS; CALM1; calmodulin 1; Homo sa
     H     -0.484
NM_024420 SAP0406S00003030  -0.131   0.8  0.395  -0.025  -0.385  CDS; PLA2G4A; phospholipase A2, g
     H      0.455
NM_177442 SAP0406S00013233   0.165   0.8  0.453  0.004   0.513  CDS; FTSJ2; FtsJ homolog 2 isoform
           0.629
AK097280 HSAP0406S00033137   0.127  0.799   0.248  0.253   0.286  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.418
BC015808 HSAP0406S00020949   0.288  0.799   0.439  0.015  -0.086  CDS; RAB38; RAB38; Homo sapiens
     H     0.257
NM_005269 SAP0406S00022561  0.172  0.799  0.733  0.025  0.372  CDS; GLI; glioma-associated oncogen
     H     0.201
NM_015196 SAP0406S00009407   0.11  0.799  0.253  0.106  0.058  CDS; KIAA0922; KIAA0922 protein; H
     H     0.531
NM_018073 SAP0406S00019502  0.089  0.799  0.868  0.316  -0.02  CDS; RNF137; ring finger protein 137
     H     0.117
NM_004050 SAP0406S00024227  0.116  0.798  0.536   0.03  -0.236  CDS; BCL2L2; BCL2-like 2 protein; H
     H     0.171
NM_005729 SAP0406S00018571  0.138  0.798  0.205  0.057  0.284  CDS; PPIF; peptidylprolyl isomerase F
     H     0.075
NM_024031 SAP0406S00027320   0.15  0.798  0.799  0.383  0.042  CDS; MGC3121; hypothetical protein
     H     0.988
NM_138794 SAP0406S00003383  0.778  0.798  0.677  0.326  0.474  CDS; LYPLAL1; lysophospholipase-lik
     H     0.908
NM_207378 SAP0406S00025058  0.231  0.798  0.175   0.02  0.173  CDS; SERPINA13; serine (or cysteine
          0.166
AK128056 HSAP0406S00022178  0.146  0.797  1.411  0.041  0.063  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     HSAP0406S00019503
NM_001004751    1.086   0.277  0.797  0.289  -0.215  0.432  CDS; OR51D1; olfactory receptor, fam
     H     0.319
NM_004431 SAP0406S00000421   0.84  0.797  0.457  0.082  0.418  CDS; EPHA2; ephrin receptor EphA2;
     H     0.426
NM_014251 SAP0406S00014121  0.155  0.797  0.532  0.174  0.282  CDS; SLC25A13; solute carrier family
     H     1.839
NM_025115 SAP0406S00015323  1.876  0.797  1.039  0.273  -0.159  CDS; FLJ23263; hypothetical protein
          0.222
BC040879 HSAP0406S00001788  0.091  0.796  0.171  0.117  0.303  CDS; KIAA1163; KIAA1163 protein; H
     H     1.053
NM_019120 SAP0406S00010684  0.572  0.796  0.584  0.153  0.692  CDS; PCDHB8; protocadherin beta 8
     H     0.393
NM_032442 SAP0406S00028425  0.181  0.796  0.862  0.245  0.418  CDS; KIAA1787; KIAA1787 protein iso
     H     0.247
NM_006230 SAP0406S00013661  0.213  0.795  0.92  0.185  0.391  CDS; POLD2; polymerase (DNA direc
     H     0.102
NM_017686 SAP0406S00001957  0.129  0.795  0.614  -0.009  -0.012  CDS; GDAP2; ganglioside induced dif
     H     0.582
NM_052878 SAP0406S00031009  0.139  0.795  0.32  0.046  0.429  CDS; C19orf36; chromosome 19 open
          0.432
AK128040 HSAP0406S00021344  0.143  0.794  0.505   0.11  -0.134  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.235
NM_002863 SAP0406S00024483  0.071  0.794  0.518  0.081  0.258  CDS; PYGL; glycogen phosphorylase
     H     0.541
NM_018134 SAP0406S00000844  0.121  0.794  0.981  0.109  0.316  CDS; IQCC; IQ motif containing C; Ho
     H     0.071
NM_032625 SAP0406S00014912  0.065  0.794  0.457  0.425   0.16  CDS; C7orf13; chromosome 7 open re
     H       0.2
NM_033339 SAP0406S00019043  0.169  0.794  1.167  0.038  0.335  CDS; CASP7; caspase 7 isoform alph
          0.329
AF246705 HSAP0406S00009562  0.382  0.793  0.465  0.233  0.378  CDS; N/A; putative serine-rich protein
     H     0.345
NM_000854 SAP0406S00034919  0.147  0.793  0.739  0.263  0.107  CDS; GSTT2; glutathione S-transfera
     H     0.156
NM_006166 SAP0406S00022954   0.05  0.793  0.615  0.473  0.145  CDS; NFYB; nuclear transcription fact
     H     0.321
NM_019103 SAP0406S00035021   0.43  0.793  0.671  0.244   0.12  CDS; LOC55954; U11/U12 snRNP 20
     H     0.102
NM_033102 SAP0406S00003234  0.003  0.793  0.539   0.33  0.273  CDS; Prostein; prostein protein; Homo
     H     0.318
NM_138501 SAP0406S00031614  0.226  0.793  0.988  0.222   0.27  CDS; GPSN2; glycoprotein, synaptic 2
     H     0.451
NM_145719 SAP0406S00020481  0.132  0.793  1.073  -0.19  0.364  CDS; TIGD3; tigger transposable elem
          0.725
AK093639 HSAP0406S00017902  -0.034  0.792  0.113  0.031  0.144  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          0.461
AY359012 HSAP0406S00003104  -0.131  0.792  0.345  -0.152  -0.625  CDS; N/A; TMEM9; Homo sapiens clo
     H     0.433
NM_000991 SAP0406S00033132  1.501  0.792  0.79  0.139  0.268  CDS; RPL28; ribosomal protein L28; H
     H     0.339
NM_003718 SAP0406S00013620  0.778  0.792  1.195  0.148  0.246  CDS; CDC2L5; cell division cycle 2-lik
     H      0.37
NM_012088 SAP0406S00031731  0.481  0.792  0.776  0.392  0.038  CDS; PGLS; 6-phosphogluconolacton
     H     0.999
NM_033178 SAP0406S00019301  0.249  0.792  0.061  0.116  0.543  CDS; DUX4; double homeobox, 4; Ho
     H     0.147
NM_004264 SAP0406S00021954  0.253  0.791  1.006  0.192  -0.001  CDS; SURB7; SRB7 suppressor of RN
     H     0.637
NM_007266 SAP0406S00004070  0.284  0.791  0.554  -0.096  0.084  CDS; XAB1; XPA binding protein 1; H
     H     0.526
NM_014870 SAP0406S00000576  0.063  0.791  0.636  0.126  -0.081  CDS; KIAA0478; KIAA0478 gene prod
          0.147
BX537612 HSAP0406S00033904  0.489  0.79  1.034  0.448  0.291  CDS; DKFZp686O1650; hypothetical
     H     0.244
NM_016589 SAP0406S00007370  0.558  0.79  0.769  0.034  -0.166  CDS; C3orf1; M5-14 protein; Homo sa
     H     0.318
NM_018425 SAP0406S00018827   0.18  0.79  0.829  -0.001  0.484  CDS; PI4KII; phosphatidylinositol 4-kin
          1.334
AL117514 HSAP0406S00023369  2.684  0.789  0.395  0.324  -0.331  CDS; DKFZp434K0435; hypothetical p
     H     0.135
NM_006824 SAP0406S00001097  0.046  0.789  0.984  0.475  -0.011  CDS; EBNA1BP2; EBNA1 binding pro
     H     0.477
NM_025196 SAP0406S00008428  0.375  0.789  1.315  0.173  0.327  CDS; GRPEL1; GrpE-like 1, mitochon
     H     0.274
NM_152539 SAP0406S00007363  0.028  0.789  0.823  0.269  0.136  CDS; FLJ32859; hypothetical protein
     H     0.138
NM_173828 SAP0406S00010735  0.042  0.789  0.964   0.15  0.308  CDS; C5orf16; chromosome 5 open re
          0.396
AB033083 HSAP0406S00007550  -0.059  0.788  0.464  0.002  0.175  CDS; KIAA1257; KIAA1257 protein; H
          0.051
AJ488203 HSAP0406S00019815  -0.14  0.787  0.489  0.076  0.111  CDS; STEERIN2; steerin2 protein; Ho
           0.31
AK126702 HSAP0406S00009055  0.125  0.787  0.202  -0.032  0.124  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     0.183
NM_001226 SAP0406S00009155  0.021  0.787  1.011  0.081  0.221  CDS; CASP6; caspase 6 isoform alph
     H      0.153
NM_006667 SAP0406S00036440  0.055  0.787   0.4   0.02  0.179  CDS; PGRMC1; progesterone recepto
     H      0.094
NM_000081 SAP0406S00003632  0.118  0.786  0.609   0.239  -0.008  CDS; CHS1; lysosomal trafficking reg
     H      0.474
NM_002437 SAP0406S00004038  1.493  0.786  0.683   0.002  0.179  CDS; MPV17; MpV17 transgene, mur
     H      0.548
NM_005658 SAP0406S00017234  0.023  0.786  0.27  -0.059  0.059  CDS; TRAF1; TNF receptor-associate
     H      0.432
NM_018170 SAP0406S00030576   0.31  0.786  0.564   0.182  0.002  CDS; P15RS; hypothetical protein FLJ
     H      0.487
NM_024656 SAP0406S00031736  -0.002  0.786  1.064   0.022  -0.02  CDS; GLT25D1; glycosyltransferase 2
     H      0.069
NM_152334 SAP0406S00026502  0.057  0.786  0.205   0.207   0.08  CDS; FLJ25005; FLJ25005 protein; H
           0.367
AB018282 HSAP0406S00022262  0.173  0.785  0.43   0.146  0.367  CDS; KIAA0739; KIAA0739 protein; H
           0.838
AF305815 HSAP0406S00033905  -0.129  0.785  0.23  -0.228  -0.033  CDS; N/A; PRO0433; Homo sapiens P
           0.651
AF435588 HSAP0406S00009614  0.184  0.785  0.198   0.176  0.266  CDS; MTNR1A; melatonin receptor M
           0.481
AF469043 HSAP0406S00033289  0.178  0.785  0.568  -0.037  0.329  CDS; N/A; hepatocellular carcinoma-a
           0.132
AK022360 HSAP0406S00014166  0.464  0.785  0.71   0.187  0.279  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.991
AK097976 HSAP0406S00008029  0.273  0.785  0.484   0.176  0.478  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.269
BC000782 HSAP0406S00026864  0.091  0.785  0.231  -0.121  0.441  CDS; CARHSP1; CARHSP1 protein; H
           0.927
BC066906 HSAP0406S00022013  0.471  0.785  0.061   0.078  0.289  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.018
NM_002562 SAP0406S00023240  0.099  0.785  0.778  -0.075   0.31  CDS; P2RX7; purinergic receptor P2X
     H      0.243
NM_030800 SAP0406S00025962   0.74  0.785  1.093   0.245  0.103  CDS; DKFZP564O1664; hypothetical
     H      1.054
NM_173351 SAP0406S00006131  0.337  0.785  0.345   0.001  0.467  CDS; OR6B3; olfactory receptor, fami
           0.948
AK125079 HSAP0406S00025340  0.186  0.784  0.138   0.061  0.224  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.307
NM_003705 SAP0406S00005363  0.278  0.784  0.411   0.227  0.404  CDS; SLC25A12; solute carrier family
     H      -0.21
NM_015275 SAP0406S00022965  0.212  0.784  0.466   0.157  -0.132  CDS; KIAA1033; KIAA1033 protein; H
     H      0.188
NM_022750 SAP0406S00014672  -0.162  0.784  0.602   0.079  -0.361  CDS; ZC3HDC1; zinc finger CCCH ty
     H      0.884
NM_173676 SAP0406S00012001  0.033  0.784  0.25   0.161  0.214  CDS; PNPLA1; patatin-like phospholip
           0.407
AF035947 HSAP0406S00006876  0.036  0.783   0.7  -0.086  0.243  CDS; N/A; cytokine-inducible inhibitor
           0.362
BC045815 HSAP0406S00008844  0.455  0.783  0.126   0.106  0.001  CDS; FLJ13105; FLJ13105 protein; H
     H      0.242
NM_003959 SAP0406S00023309  -0.019  0.783  0.338   0.057  0.342  CDS; HIP1R; huntingtin interacting pro
     H      0.173
NM_005984 SAP0406S00034727  0.162  0.783  0.573   0.113  0.225  CDS; SLC25A1; solute carrier family 2
     H      0.254
NM_014415 SAP0406S00007247  0.387  0.783  0.647   0.188  -0.069  CDS; ZBTB11; zinc finger protein ZNF
     H      0.16
NM_032356 SAP0406S00028476  0.553  0.783  0.691   0.117  -0.119  CDS; MGC14151; hypothetical protein
     H      0.18
NM_175744 SAP0406S00001883  0.234  0.783  0.342   0.193  0.212  CDS; RHOC; ras homolog gene famil
           0.436
AB028998 HSAP0406S00022332  0.056  0.782  0.502   0.132  0.297  CDS; KIAA1075; KIAA1075 protein; H
           0.166
AK128125 HSAP0406S00035161  0.166  0.782  0.608   0.225  0.259  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.278
NM_005005 SAP0406S00015919  0.858  0.782  0.761   0.139  -0.121  CDS; NDUFB9; NADH dehydrogenas
     H      0.022
NM_174950 SAP0406S00016674  0.466  0.782  0.491  -0.223  -0.391  CDS; FLJ30435; hypothetical protein
           0.23
AF111852 HSAP0406S00021304  0.035  0.781  0.626   0.098  0.136  CDS; N/A; PRO0685; Homo sapiens P
           0.683
AK125816 HSAP0406S00016809  0.429  0.781  0.352   0.277  0.356  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.047
D28588 HSAP0406S00029475   0.206  0.781  0.645   0.169   0.14  CDS; KIAA0048; N/A; Homo sapiens
     HSAP0406S00011596
NM_001005216     1.106  -0.096  0.781  0.062   0.308  0.056  CDS; OR2J3; olfactory receptor, famil
     H      0.293
NM_001096 SAP0406S00029226  0.144  0.781  0.961   0.046  0.239  CDS; ACLY; ATP citrate lyase isoform
     H      0.37
NM_005668 SAP0406S00010333  0.036  0.781  0.757   0.001  0.215  CDS; SIAT8D; sialyltransferase 8D iso
     H      0.227
NM_007236 SAP0406S00025568   0.23  0.781  0.998   0.521  0.602  CDS; CHP; calcium binding protein P2
     H      0.221
NM_016627 SAP0406S00029834  0.245  0.781  0.703  -0.011   0.25  CDS; LOC51321; hypothetical protein
     H     -0.046
NM_004667 SAP0406S00025404  0.007  0.78  0.737   0.152  0.292  CDS; HERC2; hect domain and RLD
     H      0.415
NM_024940 SAP0406S00015237   0.19  0.78  0.664   0.216  0.448  CDS; DOCK5; dedicator of cytokinesis
           0.049
BC015738 HSAP0406S00025554  0.291  0.779  0.862   0.418  0.079  CDS; ZFYVE19; ZFYVE19 protein; Ho
     H      0.28
NM_005469 SAP0406S00033927  0.338  0.779  0.556   0.073  0.011  CDS; PTE1; peroxisomal acyl-CoA thi
     H      0.202
NM_014462 SAP0406S00015352  0.353  0.779  0.607   0.115  0.371  CDS; LSM1; Lsm1 protein; Homo sap
     H      0.214
NM_017656 SAP0406S00031365  0.392  0.779  0.555   0.042  0.324  CDS; ZNF562; zinc finger protein 562
     H      0.044
NM_024705 SAP0406S00023801  0.344  0.779  0.862   0.533  0.163  CDS; FLJ13639; hypothetical protein
     H      0.076
NM_201431 SAP0406S00008832  0.027  0.779  0.404   0.142  -0.074  CDS; RASSF6; Ras association (RalG
           0.184
AK127190 HSAP0406S00006765  0.287  0.778  0.487   0.327  0.351  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.466
BC007049 HSAP0406S00003037  0.148  0.778  0.367   0.059   0.29  CDS; RGS2; regulator of G-protein sig
     H      0.36
NM_001697 SAP0406S00034390   0.14  0.778  0.517  0.317  -0.086  CDS; ATP5O; mitochondrial ATP synt
     H      0.514
NM_006765 SAP0406S00015092  0.056  0.778  0.827   0.18  0.438  CDS; TUSC3; tumor suppressor cand
           0.116
BC040107 HSAP0406S00013816  0.148  0.777  0.669  0.124  0.213  CDS; RCP9; RCP9 protein; Homo sap
     H      0.733
NM_000603 SAP0406S00014844  0.168  0.777  0.029  -0.207  0.033  CDS; NOS3; nitric oxide synthase 3 (e
     H      0.04
NM_002717 SAP0406S00015250  0.106  0.777  0.688  -0.112  0.142  CDS; PPP2R2A; alpha isoform of reg
     H      0.276
NM_006829 SAP0406S00018621  0.181  0.777  0.812  0.167  0.231  CDS; C10orf116; adipose specific 2; H
     H      0.346
NM_024909 SAP0406S00011668  0.273  0.777  0.697  -0.006  0.364  CDS; C6orf134; hypothetical protein F
     H      0.34
NM_031212 SAP0406S00018853  0.235  0.777  0.802  0.243  0.428  CDS; SLC25A28; solute carrier family
           0.146
AK001954 HSAP0406S00001584  0.227  0.776  0.738  0.085  0.155  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.099
AK074035 HSAP0406S00031278  0.081  0.776  0.608  -0.21  -0.102  CDS; FLJ00081; FLJ00081 protein; H
           0.369
AY554164 HSAP0406S00016957  0.091  0.776  0.679  0.121  0.378  CDS; ZFF29; C2H2 zinc finger protein
     H      0.359
NM_002814 SAP0406S00036375  0.504  0.776  0.609  0.092  -0.013  CDS; PSMD10; proteasome 26S non-
     H      0.401
NM_005002 SAP0406S00021625  0.263  0.776  0.666   0.17  0.178  CDS; NDUFA9; NADH dehydrogenas
     H      0.088
NM_030615 SAP0406S00013145  0.081  0.776  0.708  0.163  -0.156  CDS; KIF25; kinesin family member 2
     H      0.084
NM_080656 SAP0406S00010531  0.476  0.776  1.352   0.21  0.341  CDS; MGC13017; hypothetical protein
     H      0.239
NM_152330 SAP0406S00024489  0.216  0.776  0.847  0.113  0.359  CDS; C14orf31; chromosome 14 open
           0.175
AK000005 HSAP0406S00026130  0.261  0.775  0.578  -0.16  0.405  CDS; FLJ00005; FLJ00005 protein; H
           0.474
AK027004 HSAP0406S00031366   0.09  0.775  0.268  -0.019  0.209  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
     H      0.607
NM_000761 SAP0406S00026118  0.142  0.775  0.135  -0.029  0.074  CDS; CYP1A2; cytochrome P450, fam
     H      0.443
NM_001021 SAP0406S00026283  0.616  0.775  0.476  0.084   0.36  CDS; RPS17; ribosomal protein S17;
     H      0.271
NM_004415 SAP0406S00011334   0.24  0.775  0.483  0.207  0.018  CDS; DSP; desmoplakin; Homo sapie
     H      0.65
NM_014139 SAP0406S00006525  0.317  0.775  0.045  0.244  -0.091  CDS; SCN11A; sodium channel, volta
     H      0.153
NM_020456 SAP0406S00023780   0.28  0.775  0.543  -0.024  0.358  CDS; C13orf1; CLLL6 protein; Homo
     H      0.322
NM_170705 SAP0406S00000195  0.048  0.775  0.596  0.176  0.445  CDS; ICMT; isoprenylcysteine carbox
           0.317
AB051467 HSAP0406S00009035  0.201  0.774  0.77  -0.024  0.208  CDS; KIAA1680; KIAA1680 protein; H
          -0.041
AK130227 HSAP0406S00006873  0.279  0.774  0.34  0.064  0.371  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.424
NM_004109 SAP0406S00021114  0.103  0.774  0.466  0.237  0.083  CDS; FDX1; ferredoxin 1 precursor; H
     H      0.211
NM_007112 SAP0406S00002429   0.32  0.774  0.643  0.364  0.277  CDS; THBS3; thrombospondin 3 prec
     H      0.086
NM_004105 SAP0406S00004331  0.003  0.773  0.825  0.098  0.488  CDS; EFEMP1; EGF-containing fibulin
     H      0.131
NM_138461 SAP0406S00008215  0.098  0.773  0.823  -0.131  -0.022  CDS; LOC116211; hypothetical protei
     H      0.349
NM_148894 SAP0406S00008489  0.731  0.773  0.346  0.133  0.117  CDS; FAM44A; family with sequence
     H     -0.044
NM_178558 SAP0406S00013791  -0.021  0.773  1.216  0.213   -0.2  CDS; FLJ90430; hypothetical protein
           0.418
AJ504714 HSAP0406S00011652  0.196  0.772  0.577  0.175  0.127  CDS; CAT60-V2; ribonucleoprotein V2
          -0.013
BC053658 HSAP0406S00027545   0.08  0.772  0.725  0.075  0.371  CDS; CPNE2; CPNE2 protein; Homo
     H      1.121
NM_001010 SAP0406S00016362  1.369  0.772  0.485  0.174  0.076  CDS; RPS6; ribosomal protein S6; Ho
     H      0.233
NM_178815 SAP0406S00018007  0.243  0.772  0.746  0.184  0.115  CDS; ARL8; ADP-ribosylation factor-li
           0.239
AF161448 HSAP0406S00006743  0.385  0.771  0.86  0.674  0.403  CDS; N/A; HSPC330; Homo sapiens
          -0.049
AK074174 HSAP0406S00001879  0.119  0.771  0.459  0.022  -0.097  CDS; FLJ00247; FLJ00247 protein; H
           0.733
AK125488 HSAP0406S00005241  0.144  0.771  0.287  -0.064  0.319  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.079
BC011026 HSAP0406S00011413  0.246  0.771  0.795  0.436  0.155  CDS; ATXN1; ATXN1 protein; Homo s
     HSAP0406S00016792
NM_001001551    -0.158  -0.05  0.771  0.36  0.215  0.068  CDS; C9orf103; gluconokinase-like pr
     HSAP0406S00005196
NM_001004421    -0.065  -0.119  0.771  0.225  -0.049  -0.096  CDS; FMNL2; formin-like 2 isoform A;
     H      0.116
NM_006911 SAP0406S00016279  -0.026  0.771  0.334   0.32  -0.255  CDS; RLN1; relaxin 1 preproprotein; H
     H      0.218
NM_014254 SAP0406S00022631  0.144  0.771  1.039  0.165  0.072  CDS; TMEM5; transmembrane protein
     H      0.11
NM_014781 SAP0406S00015459  0.295  0.771  0.908  0.225  -0.039  CDS; RB1CC1; Rb1-inducible coiled c
     H      0.272
NM_017520 SAP0406S00023480  0.119  0.771  0.664  0.274  -0.051  CDS; HSMPP8; M-phase phosphopro
     H      0.078
NM_019014 SAP0406S00004920  0.184  0.771  0.645  0.078  0.298  CDS; POLR1B; RNA polymerase I po
           0.831
AK128759 HSAP0406S00009605  0.676  0.77  0.347  -0.074  0.481  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.297
AY037867 HSAP0406S00021826  0.475  0.77  0.451  0.145  0.142  CDS; LOH12CR2; LOH12CR2; Homo
           0.176
BC018302 HSAP0406S00031562  0.394  0.77  0.944  0.005  0.375  CDS; FLJ20244; FLJ20244 protein; H
     H      0.335
NM_000203 SAP0406S00008293  0.108  0.77  0.027  0.126  0.075  CDS; IDUA; alpha-L-iduronidase prec
     H      0.956
NM_003399 SAP0406S00036509  0.037  0.77  0.359  0.083  0.296  CDS; XPNPEP2; X-prolyl aminopeptid
     H      0.804
NM_006261 SAP0406S00011142   0.288  0.77  0.368   0.121   0.411  CDS; PROP1; prophet of Pit1, paired-
     H      0.124
NM_024332 SAP0406S00036814   0.059  0.77  0.375   0.093   0.418  CDS; C6.1A; c6.1A; Homo sapiens c6
     H      0.063
NM_032423 SAP0406S00032949   0.417  0.77  0.356   0.207   0.041  CDS; ZNF528; zinc finger protein 528
           0.95
AJ001402 HSAP0406S00019399  -0.027  0.769  -0.089  -0.344  -0.069  CDS; MUC5AC; MUC5AC protein; Ho
          -0.017
BC009866 HSAP0406S00020332   0.02  0.769  0.402  -0.043   0.28  CDS; BSCL2; seipin; Homo sapiens B
           0.091
BC055413 HSAP0406S00015554   0.116  0.769  0.565    0.1  -0.029  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.491
NM_001330 SAP0406S00027335  -0.018  0.769  0.262   0.014   0.553  CDS; CTF1; cardiotrophin 1; Homo sa
     H      0.207
NM_006223 SAP0406S00036148   0.253  0.769  0.777  -0.094   0.278  CDS; PIN4; protein (peptidyl-prolyl cis
     H     -0.016
NM_012175 SAP0406S00019905   -0.07  0.769  0.511   0.078   0.023  CDS; FBXO3; F-box only protein 3 iso
           0.099
AK127522 HSAP0406S00032593  -0.186  0.768  0.306   0.052  -0.306  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.318
AL050051 HSAP0406S00007648   0.355  0.768  0.696   0.318   0.143  CDS; DKFZp566D193; hypothetical p
           0.845
BC061522 HSAP0406S00027289   0.846  0.768  0.732  -0.101   0.655  CDS; KIAA0220; KIAA0220 protein; H
     H      0.637
NM_175858 SAP0406S00034339   0.215  0.768  0.346  -0.045   0.185  CDS; KRTAP11-1; keratin associated
           -0.02
AF071309 HSAP0406S00036125   0.12  0.767  0.209   0.286   0.196  CDS; N/A; OPA-containing protein; Ho
           0.29
BC010659 HSAP0406S00004106   0.158  0.766  0.632   0.396   0.225  CDS; GALNT14; GALNT14 protein; H
           0.622
BC034418 HSAP0406S00002114   0.21  0.766  0.356  -0.166   0.032  CDS; FLJ20719; FLJ20719 protein; H
            0.7
BC036790 HSAP0406S00034975   0.462  0.766    0.5  0.068   0.449  CDS; CRYBB1; crystallin, beta B1; Ho
     H      0.432
NM_004549 SAP0406S00020878   0.547  0.766  0.765   0.211   0.142  CDS; NDUFC2; NADH dehydrogenas
     H      0.478
NM_005754 SAP0406S00010886   0.538  0.766  0.828   0.206   0.265  CDS; G3BP; Ras-GTPase-activating p
     H      0.209
NM_014402 SAP0406S00010511   0.509  0.766  0.756   0.162   0.023  CDS; QP-C; low molecular mass ubiq
     H      0.337
NM_021818 SAP0406S00024473   0.161  0.766  0.297   0.298   0.289  CDS; SAV1; WW45 protein; Homo sa
     H      0.438
NM_024048 SAP0406S00027390   0.146  0.766  0.243   0.07   0.12  CDS; MGC3020; hypothetical protein
          -0.003
AB040932 HSAP0406S00030217   0.087  0.765  0.125   0.094   0.419  CDS; KIAA1499; KIAA1499 protein; H
           1.509
AK125849 HSAP0406S00019261   0.401  0.765  0.328   0.23   0.453  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.62
AK126001 HSAP0406S00011636   0.607  0.765  0.643   0.084  -0.163  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.178
AK127696 HSAP0406S00025510   0.316  0.765   0.62   0.247   -0.03  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.127
BC056246 HSAP0406S00005279  -0.018  0.765  1.004  -0.027   0.037  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H       0.9
NM_000924 SAP0406S00022413  -0.129  0.765  0.014   0.029   0.239  CDS; PDE1B; phosphodiesterase 1B,
     H      0.052
NM_001375 SAP0406S00031543   0.412  0.765   0.71   0.11   0.464  CDS; DNASE2; deoxyribonuclease II,
     H      0.107
NM_005605 SAP0406S00015182   0.198  0.765  0.181   0.128   0.229  CDS; PPP3CC; protein phosphatase 3
           0.086
X98261 HSAP0406S00018315    0.18  0.765  1.294   0.005   0.246  CDS; mpp5; M-phase phosphoprotein
           0.021
AB011180 HSAP0406S00018726   0.083  0.764  0.624   0.07   0.201  CDS; KIAA0608; KIAA0608 protein; H
           0.762
BC045732 HSAP0406S00005099   0.094  0.764  0.253  -0.137   0.187  CDS; LOC339742; LOC339742 protei
     H      0.431
NM_001018 SAP0406S00030961   0.351  0.764  0.757   0.021   0.354  CDS; RPS15; ribosomal protein S15;
     H      0.02
NM_006387 SAP0406S00031684   0.208  0.764  0.183   0.071   0.224  CDS; CHERP; calcium homeostasis e
     H      0.026
NM_017649 SAP0406S00018968   0.083  0.764  0.788   0.255   0.289  CDS; CNNM2; cyclin M2 isoform 1; H
           0.609
AB051448 HSAP0406S00035426  -0.076  0.763  -0.061   0.062  -0.141  CDS; KIAA1661; KIAA1661 protein; H
           0.174
AK058131 HSAP0406S00015088   0.15  0.763  0.704   0.173   0.367  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.317
BC053520 HSAP0406S00024745   0.128  0.763  0.683   0.202  -0.207  CDS; ZFYVE1; zinc finger, FYVE dom
           0.919
BC061522 HSAP0406S00027056   0.856  0.763  0.872   0.145   0.644  CDS; KIAA0220; KIAA0220 protein; H
           0.328
BX640898 HSAP0406S00027035   0.232  0.763  0.919   0.037   0.436  CDS; DKFZp686C1054; hypothetical
     HSAP0406S00011087
NM_001001502     0.868   0.076  0.763  0.095  -0.081   0.236  CDS; SNCB; beta-synuclein; Homo sa
     H      0.275
NM_001687 SAP0406S00030939   0.273  0.763  0.559   0.31   0.205  CDS; ATP5D; ATP synthase, H+ trans
     H      0.715
NM_002823 SAP0406S00005994   0.363  0.763   1.11   0.222   0.349  CDS; PTMA; prothymosin, alpha (gen
     H      0.775
NM_004071 SAP0406S00005622   0.701  0.763  0.885   0.226   0.193  CDS; CLK1; CDC-like kinase 1; Homo
     H     -0.031
NM_004949 SAP0406S00030531  -0.053  0.763  0.669   0.113  -0.447  CDS; DSC2; desmocollin 2 isoform D
     H      0.07
NM_022777 SAP0406S00014309   0.201  0.763  0.445   0.161   0.23  CDS; RABL5; RAB, member RAS onc
          -0.034
AJ243797 HSAP0406S00006748   0.118  0.762  0.768   0.29   0.155  CDS; drn3; deoxyribonuclease III (DN
           0.943
AK094938 HSAP0406S00016666   0.353  0.762  0.299   0.005   0.357  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.207
AK126967 HSAP0406S00030247   0.122  0.762  1.116   0.413   0.391  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.119
BC063295 HSAP0406S00004737   0.034  0.762  0.463  -0.003   0.186  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.452
NM_021173 SAP0406S00020614   0.444  0.762  0.676   0.07   0.326  CDS; POLD4; polymerase (DNA-direc
     H     -0.041
NM_021992 SAP0406S00036303  0.066  0.762  0.777  0.132  -0.134  CDS; TMSNB; thymosin, beta, identifi
     H      0.348
NM_134269 SAP0406S00035062  0.213  0.762  0.544   0.03   0.44  CDS; SMTN; smoothelin isoform b; H
     H      0.645
NM_002989 SAP0406S00016515  0.078  0.761  0.277  -0.133  0.291  CDS; CCL21; small inducible cytokine
     H      0.13
NM_019028 SAP0406S00019805  0.043  0.761  0.341  -0.003  0.299  CDS; ZDHHC13; zinc finger, DHHC d
     H     -0.314
NM_133473 SAP0406S00031913  -0.028  0.761  0.635  -0.006  -0.239  CDS; ZNF431; zinc finger protein 431
           0.412
AB065089 HSAP0406S00026663  0.937  0.76  0.937  0.133  0.382  CDS; OK/KNS-cl.7; ribosomal protein
     H      0.477
NM_001294 SAP0406S00032516  0.479  0.76  0.848  0.038  0.213  CDS; CLPTM1; cleft lip and palate ass
     H      0.263
NM_004444 SAP0406S00014264  0.112  0.76  0.398  0.039  0.311  CDS; EPHB4; ephrin receptor EphB4
     H      0.271
NM_007039 SAP0406S00024914  -0.028  0.76   0.06  0.141  0.142  CDS; PTPN21; protein tyrosine phosp
     H      0.846
NM_178472 SAP0406S00033763  0.093  0.76  0.091  0.021  0.087  CDS; C20orf53; chromosome 20 open
           0.194
AB060968 HSAP0406S00017029  0.216  0.759  1.051  0.432  0.498  CDS; nbla10363; N/A; Homo sapiens
           1.134
AK126078 HSAP0406S00029833  0.226  0.759  0.219  0.037  0.142  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.481
AK126090 HSAP0406S00003630  -0.108  0.759  0.117  0.074  -0.045  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.166
NM_018841 SAP0406S00001454  0.161  0.759  0.325  0.151  0.242  CDS; GNG12; G-protein gamma-12 s
     H     -0.094
NM_145207 SAP0406S00009257  0.148  0.759  0.878  0.145  0.314  CDS; SPATA5; spermatogenesis asso
           0.207
AK023986 HSAP0406S00028049  0.534  0.758  0.803  0.067  0.274  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.702
AY358349 HSAP0406S00012671  0.256  0.758  0.194  0.126  0.241  CDS; N/A; WISP-3; Homo sapiens clo
           0.424
BC041036 HSAP0406S00025236  0.167  0.758  0.523  0.155  0.513  CDS; MGC23270; MGC23270 protein
     H      0.58
NM_000314 SAP0406S00018637  0.466  0.758  1.019  0.131  0.354  CDS; PTEN; phosphatase and tensin
     H      0.447
NM_006835 SAP0406S00008896  0.519  0.758  0.514  0.079  0.036  CDS; CCNI; cyclin I; Homo sapiens cy
     H      0.13
NM_014966 SAP0406S00006717  0.201  0.758   0.43  -0.11  0.302  CDS; DHX30; DEAH (Asp-Glu-Ala-His
     H      0.049
NM_022759 SAP0406S00030128  0.036  0.758   0.34  0.145  0.015  CDS; FLJ21865; endo-beta-N-acetylg
     H      0.532
NM_033514 SAP0406S00004893  0.367  0.758  0.806  0.186  0.389  CDS; LIMS3; LIM and senescent cell
     H      0.514
NM_152462 SAP0406S00028975  0.078  0.758  0.091  -0.011  0.005  CDS; TMEM21A; transmembrane pro
           0.879
AK128235 HSAP0406S00028996  0.252  0.757  0.008  0.396  0.164  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.261
BC015526 HSAP0406S00026173   0.46  0.757   1.31  0.281  0.385  CDS; ETFA; electron transfer flavopro
     H      0.364
NM_005204 SAP0406S00018100  0.106  0.757  0.957   0.25  0.274  CDS; MAP3K8; mitogen-activated pro
           0.259
AF116723 HSAP0406S00019129  0.555  0.756  0.724  0.249  0.187  CDS; N/A; MSTP053; Homo sapiens
           1.193
AK127849 HSAP0406S00036653  0.367  0.756   0.38  -0.301  0.451  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.231
D13892 HSAP0406S00012951   0.446  0.756  0.511  0.052  0.112  CDS; N/A; carboxyl methyltransferase
     HSAP0406S00020068
NM_001004727     1.191  0.294  0.756  0.411  0.094  0.366  CDS; OR4X2; olfactory receptor, fami
     H      0.213
NM_004939 SAP0406S00003895  0.494  0.756  1.118  0.267  0.223  CDS; DDX1; DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp
     H      0.47
NM_005523 SAP0406S00013486   0.29  0.756  0.272  0.122  0.437  CDS; HOXA11; homeobox protein A1
     H      0.252
NM_024491 SAP0406S00007691  0.365  0.756   0.71  0.408  0.295  CDS; Cep70; centrosomal protein 70
     H      0.232
NM_033416 SAP0406S00005071  0.284  0.756  0.639   0.06  0.351  CDS; IMP4; U3 snoRNP protein 4 hom
     H      0.961
NM_152250 SAP0406S00015007  0.541  0.756   0.41  0.305  0.338  CDS; DEFB105; defensin, beta 105; H
           0.737
BC025793 HSAP0406S00003609  1.608  0.755  0.931  -0.132  -0.073  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
          -0.088
BC066345 HSAP0406S00018342  0.149  0.755  0.639   0.08  -0.063  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.122
NM_004886 SAP0406S00031095  0.439  0.755  0.823  0.213  0.255  CDS; APBA3; amyloid beta (A4) precu
     H      0.454
NM_022915 SAP0406S00005927  0.312  0.755    1  0.161  0.099  CDS; MRPL44; mitochondrial ribosom
     H      0.47
NM_030783 SAP0406S00019330  0.177  0.755  0.748  0.117  0.501  CDS; PTDSS2; phosphatidylserine sy
           0.673
AK023582 HSAP0406S00029333  0.152  0.754  -0.298  0.935  -0.203  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.238
NM_012433 SAP0406S00005590  0.602  0.754  0.935  0.292  -0.187  CDS; SF3B1; splicing factor 3b, subun
     H      0.364
NM_014747 SAP0406S00001054  0.016  0.754  0.522  0.124  0.212  CDS; RIMS3; regulating synaptic mem
     H      0.59
NM_033514 SAP0406S00004885  0.465  0.754  0.722  -0.118  0.311  CDS; LIMS3; LIM and senescent cell
           0.167
BX641066 HSAP0406S00036065  0.313  0.753  0.415  0.193  0.253  CDS; DKFZp686O08126; hypothetica
     H      0.263
NM_014212 SAP0406S00022386  -0.01  0.753  0.364  0.189  0.071  CDS; HOXC11; homeo box C11; Hom
     H      0.572
NM_015958 SAP0406S00001723  0.584  0.753  0.704  0.282  0.115  CDS; CGI-30; CGI-30 protein; Homo s
     H      0.096
NM_203413 SAP0406S00028411  0.223  0.753  0.329  0.171  0.202  CDS; DERP6; S-phase 2 protein; Hom
           0.444
AY217347 HSAP0406S00026511   0.43  0.752  0.174  -0.086  0.282  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens u
     H      0.004
NM_000916 SAP0406S00006239  0.063  0.752  0.658  0.147  0.215  CDS; OXTR; oxytocin receptor; Homo
     HSAP0406S00020121
NM_001004741     0.744  0.364  0.752  0.077  -0.325  0.509  CDS; OR5M10; olfactory receptor, fam
     H      0.067
NM_006754 SAP0406S00014387  0.069  0.752  0.666  0.157   0.288  CDS; SYPL; synaptophysin-like protei
     H      0.125
NM_016261 SAP0406S00029687  -0.084  0.752  0.579  0.311  -0.125  CDS; TUBD1; delta-tubulin; Homo sap
     H      0.629
NM_018088 SAP0406S00021738  0.261  0.752  0.193  -0.252    0.1  CDS; FLJ10408; hypothetical protein
     H      0.337
NM_002821 SAP0406S00012150  0.126  0.751  0.297  -0.101   0.351  CDS; PTK7; PTK7 protein tyrosine kin
     H      0.102
NM_003689 SAP0406S00000502  0.124  0.751  0.129    0.2  0.506  CDS; AKR7A2; aldo-keto reductase fa
     H      0.835
NM_014618 SAP0406S00017223  -0.006  0.751   0.24  0.047   0.059  CDS; DBC1; deleted in bladder cance
     H      0.343
NM_198968 SAP0406S00023922  0.008  0.751  0.525  0.521    -0.2  CDS; DZIP1; DAZ interacting protein 1
           0.01
AL050256 HSAP0406S00035092  0.045  0.75  0.479  0.056  -0.243  CDS; N/A; hypothetical protein; Novel
           0.657
M30474 HSAP0406S00034775    0.17  0.75  -0.011  -0.166   0.009  CDS; GGT2; gamma-glutamyl transpe
     H      0.484
NM_024741 SAP0406S00020015   0.14  0.75  0.599  0.076  -0.035  CDS; ZNF408; zinc finger protein 408
     H      0.396
NM_212553 SAP0406S00008466  0.423  0.75  0.562  -0.831   0.456  CDS; DUB4; deubiquitinating enzyme
           0.488
AB023200 HSAP0406S00035013  0.359  0.749  0.695  0.072   0.11  CDS; KIAA0983; KIAA0983 protein; H
           0.535
AY498718 HSAP0406S00027226  -0.017  0.749  -0.193   -0.2  -0.133  CDS; N/A; pps22-1 protein; Homo sap
     H      0.413
NM_000737 SAP0406S00032731  0.189  0.749  0.484  0.105   0.227  CDS; CGB; chorionic gonadotropin be
     H      0.052
NM_007181 SAP0406S00032209   0.09  0.749  0.856  0.418   0.093  CDS; MAP4K1; mitogen-activated pro
     H      0.292
NM_133480 SAP0406S00006262  0.454  0.749  0.473  0.438   0.043  CDS; TADA3L; transcriptional adaptor
           0.146
BC000393 HSAP0406S00036570  0.377  0.748  0.424  0.131  -0.044  CDS; DKFZP564B147; DKFZP564B1
           0.101
BX537609 HSAP0406S00009081  0.211  0.748  0.389  0.087   0.259  CDS; DKFZp686I04113; hypothetical
     H      0.108
NM_000332 SAP0406S00011411   0.11  0.748  0.654  0.157   0.103  CDS; ATXN1; ataxin 1; Homo sapiens
     H     -0.014
NM_000950 SAP0406S00035767  -0.112  0.748  0.416  0.164  -0.045  CDS; PRRG1; proline rich Gla (G-carb
     H      0.329
NM_003607 SAP0406S00003495  0.332  0.748  0.433  0.186   0.432  CDS; CDC42BPA; CDC42-binding pro
     H      0.135
NM_003941 SAP0406S00014501  0.546  0.748  0.427  0.306   0.002  CDS; WASL; Wiskott-Aldrich syndrom
     H      0.235
NM_020457 SAP0406S00027699  -0.022  0.748  0.671  0.122   0.358  CDS; THAP11; THAP domain contain
     H      0.13
NM_032514 SAP0406S00033714  0.013  0.748  0.443  0.345   0.257  CDS; MAP1LC3A; microtubule-assoc
     H      0.126
NM_138387 SAP0406S00029335  0.275  0.748  0.541  0.005   0.195  CDS; G6PC3; glucose-6-phosphatase
     H      0.368
NM_152529 SAP0406S00005392  0.374  0.748  0.841  0.142   0.318  CDS; GPR155; G protein-coupled rec
     H      1.203
NM_152719 SAP0406S00023728   0.44  0.748   0.16  0.045   0.436  CDS; NURIT; testis-specific leucine zi
     H      0.131
NM_006325 SAP0406S00023410  0.078  0.747  0.608  0.177   0.402  CDS; RAN; ras-related nuclear protein
     H      -0.06
NM_006784 SAP0406S00001958   0.08  0.747  0.651  0.124  -0.064  CDS; WDR3; WD repeat-containing p
     H      0.156
NM_012424 SAP0406S00003359  0.189  0.747  0.837  0.244   0.343  CDS; RPS6KC1; ribosomal protein S6
     H      0.22
NM_014964 SAP0406S00028709  0.274  0.747  0.262   0.05   0.426  CDS; EPN2; epsin 2 isoform b; Homo
     H      0.16
NM_017671 SAP0406S00033483  0.189  0.747  0.478  0.137  -0.138  CDS; C20orf42; chromosome 20 open
     H      0.143
NM_018272 SAP0406S00021934  0.257  0.747  0.851  0.049  -0.235  CDS; CASC1; cancer susceptibility ca
           0.902
U78550 HSAP0406S00019402   -0.175  0.747  -0.34  -0.63   -0.21  CDS; N/A; mucin MUC5B; Homo sapi
           0.501
AL137534 HSAP0406S00005778  -0.095  0.746   0.24  -0.037  -0.144  CDS; DKFZp434H1419; hypothetical
           0.172
AL831978 HSAP0406S00007660  0.352  0.746  1.019  0.159   0.388  CDS; DKFZp451E113; hypothetical pr
     H      0.441
NM_002214 SAP0406S00013408  0.608  0.746  0.765  0.223   0.465  CDS; ITGB8; integrin, beta 8; Homo s
     H      0.638
NM_003338 SAP0406S00018319  0.188  0.746  0.266  0.053   0.33  CDS; UBE2D1; ubiquitin-conjugating e
     H      0.341
NM_014180 SAP0406S00010911  0.601  0.746  0.902  -0.046   0.116  CDS; MRPL22; mitochondrial ribosom
           0.266
AB014518 HSAP0406S00013837  0.279  0.745  0.693  0.093   0.439  CDS; KIAA0618; KIAA0618 protein; H
           0.194
AK023916 HSAP0406S00015872  0.028  0.745  0.695  0.203   0.196  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.072
NM_004759 SAP0406S00003258  0.092  0.745  0.279  0.096  -0.004  CDS; MAPKAPK2; mitogen-activated
     H      0.42
NM_024838 SAP0406S00018049  0.402  0.745  0.723  0.402   0.45  CDS; THNSL1; threonine synthase-lik
           0.073
AB007899 HSAP0406S00030706  -0.081  0.744  0.498  0.144   0.255  CDS; KIAA0439; N/A; Homo sapiens
           0.841
AK057320 HSAP0406S00014931  0.265  0.744  0.242  0.287   0.416  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.377
NM_003419 SAP0406S00032141  0.124  0.744   0.98  0.098   0.186  CDS; ZNF345; zinc finger protein 345
     H      0.222
NM_012124 SAP0406S00020962   0.37  0.744  0.973  0.109   0.005  CDS; CHORDC1; cysteine and histidi
     H      0.388
NM_013309 SAP0406S00025721  0.112  0.744  0.319  0.199   0.341  CDS; SLC30A4; solute carrier family 3
     H      0.662
NM_198541 SAP0406S00032594  0.349  0.744  0.355  0.082   0.29  CDS; IGFL1; insulin growth factor-like
           0.063
AK128517 HSAP0406S00028472  -0.047  0.743   0.11  0.001  -0.289  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.407
BC031882 HSAP0406S00018222  0.067  0.743  0.953     0  0.294  CDS; N/A; Similar to hypothetical gen
           0.375
BC045536 HSAP0406S00004531  0.233  0.743  1.043  -0.013   0.332  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.087
NM_005114 SAP0406S00008482  0.186  0.743  0.859   0.14  0.112  CDS; HS3ST1; heparan sulfate D-glu
     H      0.17
NM_005839 SAP0406S00000643  0.311  0.743  0.656   0.211  0.203  CDS; SRRM1; serine/arginine repetitiv
     H      0.469
NM_007278 SAP0406S00028409  0.119  0.743  1.162   0.048  0.143  CDS; GABARAP; GABA(A) receptor-a
     H      0.911
NM_175062 SAP0406S00011207  0.192  0.743   0.14   0.252   0.27  CDS; RASGEF1C; RasGEF domain f
     H      0.444
NM_182752 SAP0406S00000162  0.229  0.743  0.321  -0.009   0.19  CDS; LOC127262; hypothetical protei
     H      0.653
NM_198695 SAP0406S00034589  0.082  0.743  -0.081  -0.075   0.05  CDS; KRTAP10-8; keratin associated
           0.357
AB046852 HSAP0406S00030614  0.196  0.742  0.979   0.127  0.013  CDS; KIAA1632; KIAA1632 protein; H
           0.792
AL136578 HSAP0406S00007627  0.168  0.742  0.093  -0.079  0.078  CDS; DKFZp761C0824; hypothetical
           0.133
BC031359 HSAP0406S00011243  -0.231  0.742  -0.011  -0.643  -0.28  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.528
NM_005687 SAP0406S00005918   0.39  0.742  1.184   0.11  0.036  CDS; FARSLB; phenylalanine-tRNA s
           0.052
BC038564 HSAP0406S00002723  0.116  0.741  0.685   0.031  -0.13  CDS; FLJ31052; FLJ31052 protein; H
           0.173
BC064604 HSAP0406S00027887  0.268  0.741  0.558   0.123  0.381  CDS; ZFP1; ZFP1 protein; Homo sap
     H      0.631
NM_000522 SAP0406S00013487  -0.083  0.741  0.022  -0.155  0.174  CDS; HOXA13; homeobox protein A1
     H      0.607
NM_020424 SAP0406S00027043  0.413  0.741  0.495   0.014  0.333  CDS; LOC57149; hypothetical protein
     H      0.204
NM_198562 SAP0406S00006802  -0.002  0.741  0.308  -0.127  0.348  CDS; FLJ43654; FLJ43654 protein; H
           0.905
AK125985 HSAP0406S00033626  0.572  0.74  0.386   0.253  0.419  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.026
BC012056 HSAP0406S00017876   0.04  0.74  0.449   -0.04   0.55  CDS; ASB13; ASB13 protein; Homo s
           0.975
BC025766 HSAP0406S00033036  0.264  0.74  0.252   0.059  0.341  CDS; LILRB2; LILRB2 protein; Homo
     H      0.242
NM_020234 SAP0406S00025762  0.601  0.74  0.847   0.149  0.122  CDS; MDS009; x 009 protein; Homo s
     H      0.196
NM_058190 SAP0406S00034609   0.07  0.74  0.699   0.208  0.436  CDS; C21orf70; chromosome 21 open
     H      0.116
NM_152516 SAP0406S00004357  0.344  0.74  0.649   0.03  0.381  CDS; COMMD1; MURR1; Homo sapi
     H      1.092
NM_170745 SAP0406S00011470  0.504  0.74  0.516   0.364  0.215  CDS; HIST1H2AA; histone H2A; Hom
     H      0.166
NM_181304 SAP0406S00024196  0.365  0.74  0.451   0.266  -0.082  CDS; MRPL52; mitochondrial ribosom
           1.114
AK055347 HSAP0406S00002764  0.165  0.739  0.177   0.091  0.331  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.836
BC008178 HSAP0406S00026988  0.795  0.739  0.619   0.161  0.732  CDS; LOC339047; LOC339047 protei
     H      0.183
NM_000259 SAP0406S00025804  -0.013  0.739   0.31   -0.11  -0.122  CDS; MYO5A; myosin VA (heavy poly
     H      0.234
NM_004031 SAP0406S00019348  0.128  0.739  0.985   0.41  0.178  CDS; IRF7; interferon regulatory facto
     H      0.079
NM_005219 SAP0406S00010732  0.221  0.739  0.652   0.21  0.391  CDS; DIAPH1; diaphanous 1; Homo s
     H      0.14
NM_012247 SAP0406S00017954  0.137  0.739  0.704   0.224  -0.025  CDS; SEPHS1; selenophosphate syn
     H      0.048
NM_174889 SAP0406S00010018  0.388  0.739   0.71   0.169  0.106  CDS; LOC91942; hypothetical protein
           0.312
AK094751 HSAP0406S00016499  0.201  0.738  0.312   0.185  0.068  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.536
AK130833 HSAP0406S00010127  0.259  0.738  0.209  -0.343  0.333  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.217
NM_002504 SAP0406S00016464  0.378  0.738  0.492   0.214  0.168  CDS; NFX1; nuclear transcription fact
     H      0.371
NM_014278 SAP0406S00009268  0.139  0.738  0.489  -0.046  0.245  CDS; APG-1; heat shock protein apg-
     H      0.238
NM_017838 SAP0406S00011148  0.155  0.738  0.632   0.109  0.048  CDS; NOLA2; nucleolar protein family
     H      0.291
NM_021109 SAP0406S00035618  0.689  0.738  0.739   0.133  0.059  CDS; TMSB4X; thymosin, beta 4; Hom
          -0.306
AJ492195 HSAP0406S00018154  0.181  0.737    0.5  0.262  0.182  CDS; ZNF37A; zinc finger protein 37A
           0.328
AK128746 HSAP0406S00018157  0.028  0.737  0.076  -0.319  -0.085  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.011
BC014315 HSAP0406S00025979  0.176  0.737  1.048   0.32  -0.105  CDS; SNAPC5; SNAPC5 protein; Hom
           0.162
BX248274 HSAP0406S00025162   0.17  0.737   0.64   0.106  0.376  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
     H      0.339
NM_000344 SAP0406S00010121  0.414  0.737  0.471  -0.079  0.269  CDS; SMN1; survival of motor neuron
     H      0.233
NM_003334 SAP0406S00035843  0.406  0.737  0.549  -0.042  0.131  CDS; UBE1; ubiquitin-activating enzym
     H      0.373
NM_013446 SAP0406S00014677   0.42  0.737   0.64  -0.015  0.398  CDS; MKRN1; makorin, ring finger pro
     H      0.44
NM_022066 SAP0406S00030038  0.103  0.737   0.26   0.171  0.048  CDS; E2-230K; likely ortholog of mous
           0.169
AK055736 HSAP0406S00020329  0.533  0.736  0.901   0.012  -0.008  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.064
AK125824 HSAP0406S00018588  0.144  0.736  0.247   0.069   0.18  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.265
AL365404 HSAP0406S00031242  0.212  0.736   0.54  -0.037    0.3  CDS; N/A; hypothetical protein, simila
     H      0.33
NM_000380 SAP0406S00016986  -0.061  0.736  0.379   0.142  0.096  CDS; XPA; xeroderma pigmentosum,
     H      0.16
NM_016430 SAP0406S00034425  0.308  0.736  0.398  -0.033  0.349  CDS; DSCR5; Down syndrome critica
     H      0.529
NM_031200 SAP0406S00006641  0.451  0.736  0.487  -0.003   0.38  CDS; CCR9; chemokine (C-C motif) r
           0.409
AK126937 HSAP0406S00009701  0.507  0.735  0.977   0.235  0.239  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.354
BC011986 HSAP0406S00000779  0.606  0.735  0.375   0.189  0.206  CDS; TAF12; TAF12 protein; Homo s
           0.835
BC023552 HSAP0406S00000712  0.931  0.735  0.592  0.009  0.308  CDS; SFN; stratifin; Homo sapiens str
     H      0.274
NM_003605 SAP0406S00036140  0.715  0.735  0.823  0.114  0.005  CDS; OGT; O-linked GlcNAc transfera
     H      0.247
NM_030762 SAP0406S00021943  0.068  0.735  0.567  0.083  -0.026  CDS; BHLHB3; basic helix-loop-helix
     H      0.493
NM_152582 SAP0406S00036583    0.1  0.735   0.06   0.11   0.17  CDS; MGC27005; hypothetical protein
           0.908
AK090929 HSAP0406S00036101  0.246  0.734  0.215  -0.027  0.403  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      1.012
NM_001557 SAP0406S00005798  0.152  0.734  0.263  -0.133  0.306  CDS; IL8RB; interleukin 8 receptor be
     H      0.187
NM_003366 SAP0406S00027079  0.601  0.734  0.905  0.126  0.285  CDS; UQCRC2; ubiquinol-cytochrome
           0.549
AK097411 HSAP0406S00037237  0.167  0.733  -0.148  -0.348  -0.032  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.194
BC034998 HSAP0406S00018489  0.292  0.733  0.875  0.321  0.445  CDS; P4HA1; P4HA1 protein; Homo s
     H      0.007
NM_005679 SAP0406S00027984  -0.045  0.733  0.567   0.02  0.108  CDS; TAF1C; TBP-associated factor 1
     H      0.166
NM_012215 SAP0406S00018925  0.179  0.733  0.473  0.325  0.061  CDS; MGEA5; meningioma expressed
     H      0.061
NM_014396 SAP0406S00013613  -0.021  0.733  0.618  0.204  -0.009  CDS; VPS41; vacuolar protein sorting
     H      0.937
NM_032770 SAP0406S00018159  0.219  0.733  0.244  0.296  0.381  CDS; MGC16291; hypothetical protein
     H      0.08
NM_138364 SAP0406S00009368  0.357  0.733  0.417  0.176  0.141  CDS; LOC90826; hypothetical protein
     H      0.397
NM_152705 SAP0406S00023577  0.446  0.733  0.975  0.253  0.262  CDS; MGC9850; hypothetical protein
     H      0.147
NM_182641 SAP0406S00029826  0.091  0.733  0.921  0.317  0.184  CDS; FALZ; fetal Alzheimer antigen is
           0.201
BX248765 HSAP0406S00024450  -0.013  0.732  0.239  0.126  -0.141  CDS; N/A; N/A; human full-length cDN
           0.344
BX640928 HSAP0406S00026471  0.276  0.732  0.916  0.117  0.386  CDS; DKFZp779J2370; hypothetical p
     H      0.007
NM_020639 SAP0406S00034487  0.015  0.732   0.45  0.111  0.401  CDS; RIPK4; ankyrin repeat domain 3
     H      0.038
NM_194270 SAP0406S00004178  0.027  0.732  0.413  0.171  -0.146  CDS; MOPT; protein containing single
           0.124
AB062057 HSAP0406S00035778  -0.095  0.731  0.211  0.002  0.164  CDS; TM4SF2; transmembrane 4 sup
           0.297
AK130802 HSAP0406S00003117   0.35  0.731  0.489  0.034  0.334  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.445
BC018652 HSAP0406S00021240  0.079  0.731  0.177  0.086  0.327  CDS; FXYD6; FXYD6 protein; Homo s
     H      0.448
NM_004889 SAP0406S00014164  0.501  0.731  0.727  0.243  0.004  CDS; ATP5J2; ATP synthase, H+ tran
     H     -0.008
NM_005716 SAP0406S00031612  0.091  0.731  0.242  0.202  0.043  CDS; RGS19IP1; regulator of G-prote
     H      0.244
NM_014562 SAP0406S00004363  0.035  0.731  0.916  0.194  0.208  CDS; OTX1; orthodenticle 1; Homo sa
     H      0.342
NM_020239 SAP0406S00002212  0.228  0.731  0.451  0.151  0.352  CDS; CDC42SE1; CDC42 small effec
     H      0.353
NM_152316 SAP0406S00019866  0.564  0.731  0.577  0.209  0.209  CDS; FLJ38968; hypothetical protein
     H      1.025
NM_198687 SAP0406S00034583  -0.011  0.731  -0.05  -0.357  -0.036  CDS; KRTAP10-4; keratin associated
          -0.024
AB014582 HSAP0406S00023141  0.322   0.73  0.799  0.041   0.26  CDS; KIAA0682; KIAA0682 protein; H
           0.567
AF231919 HSAP0406S00034349  0.683   0.73  0.649   0.25  0.365  CDS; N/A; C21orf108; Homo sapiens
           0.372
AF350451 HSAP0406S00012453  0.187   0.73  1.001  0.231  0.321  CDS; N/A; C6orf37; Homo sapiens C6
     H      0.318
NM_002818 SAP0406S00024271  0.233   0.73  0.705  -0.011  0.377  CDS; PSME2; proteasome activator s
     H      0.32
NM_153380 SAP0406S00035852  -0.02   0.73  0.382  0.043  0.182  CDS; ZNF41; zinc finger protein 41; H
           0.665
AF461898 HSAP0406S00018843  0.476  0.729  0.367  -0.038  0.512  CDS; FP3420; unknown; Homo sapie
           0.941
AK127427 HSAP0406S00029309  0.538  0.729  0.589  -0.003   0.12  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.137
NM_006978 SAP0406S00036456  0.642  0.729  0.655  0.411  0.096  CDS; ZNF183; zinc finger protein 183
     H      0.071
NM_015922 SAP0406S00036701  0.124  0.729  0.611  0.212   0.36  CDS; NSDHL; NAD(P) dependent ste
     H      0.072
NM_016060 SAP0406S00028385  0.235  0.729  0.618  0.304  0.437  CDS; CGI-125; CGI-125 protein; Hom
     H      0.06
NM_018245 SAP0406S00018269  0.114  0.729  0.322   0.13  0.355  CDS; OGDHL; oxoglutarate dehydrog
           0.014
AB020702 HSAP0406S00013583  0.037  0.728  0.475  0.118  0.034  CDS; KIAA0895; KIAA0895 protein; H
           0.473
AB033073 HSAP0406S00033979  0.077  0.728  0.659  0.369  0.374  CDS; KIAA1247; KIAA1247 protein; H
           0.746
AK097497 HSAP0406S00033561  -0.016  0.728  -0.038  0.077  0.154  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.593
BC000632 HSAP0406S00002319  0.321  0.728  0.404  0.023  0.113  CDS; S100A13; S100A13 protein; Ho
           0.187
BC019385 HSAP0406S00015632  0.076  0.728  0.103  0.269  -0.188  CDS; FABP5; fatty acid binding protei
     H      0.584
NM_021034 SAP0406S00019323  0.903  0.728  0.308  0.073  -0.025  CDS; IFITM3; interferon-induced trans
     H      0.288
NM_025019 SAP0406S00005877  0.301  0.728  0.722  0.379  0.196  CDS; TUBA4; tubulin, alpha 4; Homo
     H      0.716
NM_131915 SAP0406S00034856   0.45  0.728  0.422   0.01  0.496  CDS; LOC150236; similar to hypothet
           0.148
AK128062 HSAP0406S00021092  0.088  0.727  0.414  0.085  0.297  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.376
NM_001260 SAP0406S00023565   0.13  0.727  0.703  -0.013  0.284  CDS; CDK8; cyclin-dependent kinase
     H      0.092
NM_017760 SAP0406S00014939  0.114  0.727  0.516  0.215  0.637  CDS; MTB; more than blood homolog
     H      0.193
NM_144698 SAP0406S00002061  0.016  0.727  0.628  -0.09  0.214  CDS; FLJ25124; hypothetical protein
     H      0.437
NM_199135 SAP0406S00016703   0.293  0.727  0.327  -0.157   0.23  CDS; FOXD4L2; FOXD4-like 2; Homo
     H      0.604
NM_207485 SAP0406S00006207   0.117  0.727  0.118   0.114  0.079  CDS; FLJ41327; FLJ41327 protein; H
           0.116
AK074694 HSAP0406S00022338   0.371  0.726  0.626  -0.063  0.263  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.074
AK126659 HSAP0406S00025138   0.338  0.726  0.319   0.215  0.284  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.086
BC068602 HSAP0406S00007102   0.305  0.726  0.403   0.185  0.428  CDS; SUCLG2; SUCLG2 protein; Hom
          -0.076
BX537505 HSAP0406S00036671   0.15  0.726  1.066   0.627  0.003  CDS; DKFZp779G118; hypothetical p
     H     -0.352
NM_018286 SAP0406S00029615   0.171  0.726  0.642   0.101  0.199  CDS; FLJ10970; hypothetical protein
     H      0.152
NM_020676 SAP0406S00007053   0.074  0.726  0.623   0.126  0.208  CDS; ABHD6; abhydrolase domain co
     H     -0.031
NM_021908 SAP0406S00014463  -0.052  0.726  0.384   0.119  -0.433  CDS; ST7; suppression of tumorigenic
     H       0.1
NM_022908 SAP0406S00006960   0.076  0.726  0.487   0.115  -0.257  CDS; FLJ12442; hypothetical protein
     H     -0.101
NM_033515 SAP0406S00012770   0.031  0.726  0.664   0.038  -0.14  CDS; ARHGAP18; Rho GTPase activ
     H     -0.049
NM_198841 SAP0406S00016915   0.094  0.726  0.558   0.253  -0.181  CDS; C9orf10OS; chromosome 9 ope
     H      0.332
NM_199459 SAP0406S00018256   0.285  0.726  0.171   0.188  0.332  CDS; C10orf71; chromosome 10 open
           0.11
AK024449 HSAP0406S00018472   0.125  0.725  0.592   0.289  -0.152  CDS; FLJ00041; FLJ00041 protein; H
           0.469
AK097411 HSAP0406S00010095   0.121  0.725  -0.054  -0.046  0.217  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.723
AK125135 HSAP0406S00007518   0.452  0.725  0.213   0.312  0.355  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.337
BC025345 HSAP0406S00034153   0.038  0.725  0.348   0.167  0.204  CDS; N/A; Similar to LOC149651; Hom
           0.637
M26316 HSAP0406S00002427    0.515  0.725  0.269   0.035  0.189  CDS; N/A; mucin; Human epithelial m
     H      0.112
NM_000692 SAP0406S00016620   0.113  0.725  0.798   0.131  0.092  CDS; ALDH1B1; aldehyde dehydroge
     HSAP0406S00019983
NM_001001679      0.3  -0.038  0.725  0.245   0.16  -0.123  CDS; FLJ41423; FLJ41423 protein; H
     H      0.125
NM_080664 SAP0406S00024354   0.241  0.725  0.559   0.415  0.288  CDS; C14orf126; hypothetical protein
           0.562
AB007901 HSAP0406S00012632   0.126  0.724  0.312   0.192  -0.037  CDS; KIAA0441; N/A; Homo sapiens
           0.993
AK001979 HSAP0406S00021587   0.272  0.724  0.291   0.131  0.302  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.007
AL833932 HSAP0406S00013903   1.652  0.724  0.548   0.317  -0.362  CDS; DKFZp586G2224; hypothetical
           1.29
AY358358 HSAP0406S00011226   0.468  0.724  0.543   0.351  0.451  CDS; N/A; VDLS1900; Homo sapiens
          -0.159
BC034229 HSAP0406S00007910  -0.162  0.724  0.335   0.092  -0.108  CDS; FLJ23049; FLJ23049 protein; H
           0.59
M26316 HSAP0406S00002423    0.513  0.724  0.187   0.078  0.175  CDS; N/A; mucin; Human epithelial m
     H      0.35
NM_015328 SAP0406S00014556   0.067  0.724  0.838   0.48  0.053  CDS; KIAA0828; KIAA0828 protein; H
     H      0.051
NM_018227 SAP0406S00008749   0.355  0.724  0.501   0.076  0.072  CDS; FLJ10808; hypothetical protein
     H      0.246
NM_019848 SAP0406S00036792  -0.116  0.724  0.422  -0.014  -0.084  CDS; SLC10A3; solute carrier family 1
     H      0.225
NM_031211 SAP0406S00027231   0.083  0.724  0.155   0.104  0.469  CDS; LAT1-3TM; LAT1-3TM protein;
     H      0.297
NM_033625 SAP0406S00009146   0.786  0.724  0.663   0.012  -0.328  CDS; RPL34; ribosomal protein L34; H
     H      0.47
NM_152450 SAP0406S00025875  -0.245  0.724  0.387   0.321  0.318  CDS; MGC26690; hypothetical protein
           0.016
AB037757 HSAP0406S00003913   0.328  0.723  0.585   0.286  0.191  CDS; KIAA1336; KIAA1336 protein; H
           0.193
AJ002231 HSAP0406S00010750   0.177  0.723  0.255   0.324  0.401  CDS; N/A; glucosamine-6-phosphate;
           0.333
BX537794 HSAP0406S00031558  -0.002  0.723  0.381   0.113  0.288  CDS; DKFZp686I05275; hypothetical
           0.927
M30474 HSAP0406S00034817    0.346  0.723  0.001   -0.16  0.011  CDS; GGT2; gamma-glutamyl transpe
     H      0.753
NM_001964 SAP0406S00010592   0.771  0.723  0.589   0.081  0.395  CDS; EGR1; early growth response 1
     H      0.001
NM_002773 SAP0406S00027361   0.208  0.723  0.492   0.107  -0.307  CDS; PRSS8; prostasin preproprotein
     H      0.644
NM_003160 SAP0406S00033197   0.27  0.723  0.298   0.174  0.325  CDS; AURKC; aurora kinase C; Homo
     H      0.054
NM_032601 SAP0406S00004465   0.41  0.723    0.7  0.022  0.314  CDS; MCEE; methylmalonyl-CoA epim
           0.132
D25215 HSAP0406S00009024    0.104  0.722  0.934   0.086  0.213  CDS; KIAA0032; N/A; Homo sapiens
     H      0.064
NM_000930 SAP0406S00015410   0.113  0.722  0.227   0.285  -0.034  CDS; PLAT; plasminogen activator, tis
     H      0.217
NM_014674 SAP0406S00006230   0.193  0.722  0.451   0.267  0.424  CDS; EDEM1; ER degradation enhan
     H      0.815
NM_031962 SAP0406S00029180   0.152  0.722  0.049   0.065  0.227  CDS; KRTAP9-3; keratin associated p
     H      0.432
NM_182710 SAP0406S00020512   0.299  0.722  0.803   0.393  0.339  CDS; HTATIP; HIV-1 Tat interactive p
           0.028
AK127108 HSAP0406S00015557   0.048  0.721  0.809   0.213  0.215  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.192
BC006248 HSAP0406S00034831   0.112  0.721  0.807   0.233   0.27  CDS; N/A; stromal cell-derived factor
     H      0.431
NM_000246 SAP0406S00026878   0.09  0.721  1.143  -0.034  -0.177  CDS; MHC2TA; MHC class II transac
     H      0.588
NM_000607 SAP0406S00017185   -0.07  0.721  0.237   0.104  0.228  CDS; ORM1; orosomucoid 1 precurso
     H      0.472
NM_001412 SAP0406S00035694   0.277  0.721  0.882  -0.022   0.39  CDS; EIF1AX; X-linked eukaryotic tran
     H     -0.064
NM_005871 SAP0406S00019019   0.167  0.721  0.283   0.402  -0.084  CDS; SMNDC1; survival motor neuron
     H      0.115
NM_007126 SAP0406S00016528  0.273  0.721  0.397   0.253  -0.135  CDS; VCP; valosin-containing protein
     H      0.345
NM_031916 SAP0406S00009739  0.112  0.721   0.98   0.312   0.22  CDS; ROPN1L; AKAP-associated spe
     H      0.234
NM_138408 SAP0406S00012654   0.27  0.721   0.09   0.217  0.222  CDS; C6orf51; chromosome 6 open re
     H      0.137
NM_206825 SAP0406S00006967  0.287  0.721  0.129   0.248  0.228  CDS; NS; nucleostemin isoform 2; Ho
           0.118
AB002559 HSAP0406S00031282  0.169   0.72  0.486   0.098  0.211  CDS; N/A; hunc18b2; Homo sapiens m
           0.755
AF090934 HSAP0406S00025139  0.136   0.72  0.305   0.114  0.149  CDS; N/A; PRO0518; Homo sapiens c
     H      0.233
NM_000264 SAP0406S00016943  0.172   0.72  0.804   0.172   0.13  CDS; PTCH; patched; Homo sapiens
     H      0.111
NM_005981 SAP0406S00022592  0.132   0.72  0.744  -0.166  -0.217  CDS; SAS; sarcoma amplified sequen
     H      0.066
NM_017510 SAP0406S00011134  -0.007   0.72  0.595   0.091  0.349  CDS; HSGP25L2G; gp25L2 protein; H
     H     -0.098
NM_017631 SAP0406S00009487    0.1  0.72  0.875   0.101  0.326  CDS; FLJ20035; hypothetical protein
     H      0.138
NM_145201 SAP0406S00016069  0.235   0.72  0.475   0.041  0.262  CDS; PP3856; similar to CG3714 gen
     H      0.278
NM_152647 SAP0406S00025761  0.507   0.72  0.774   0.096  -0.051  CDS; FLJ32800; hypothetical protein
           0.421
AB029016 HSAP0406S00035274  0.259  0.719  0.739   -0.05  -0.404  CDS; KIAA1093; KIAA1093 protein; H
           0.141
AK125667 HSAP0406S00013863  0.042  0.719  0.353   0.056  0.158  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.264
D87449 HSAP0406S00001446     0.2  0.719    0.3   0.48   0.07  CDS; KIAA0260; N/A; Human mRNA
     H      0.11
NM_003310 SAP0406S00003815  0.497  0.719  0.785   0.428  0.083  CDS; TSSC1; tumor suppressing sub
     H      0.132
NM_003782 SAP0406S00011918  0.125  0.719  0.507   0.034  0.261  CDS; B3GALT4; UDP-Gal:betaGlcNA
     H      -0.07
NM_015417 SAP0406S00033432  -0.13  0.719  0.633   0.099  0.002  CDS; C20orf28; chromosome 20 open
     H      0.053
NM_177439 SAP0406S00035878    0.3  0.719  0.673   0.325   0.14  CDS; FTSJ1; FtsJ homolog 1 isoform
           0.086
BC009408 HSAP0406S00001061  0.135  0.718  0.447   0.106  0.484  CDS; CTPS; CTP synthase; Homo sa
           0.212
BC017244 HSAP0406S00024084   0.16  0.718  1.017   0.239  0.431  CDS; CDC16; CDC16 protein; Homo
           0.259
BC017706 HSAP0406S00031730  0.518  0.718  0.631   0.453  -0.033  source; N/A; N/A; Homo sapiens 6-ph
           0.902
K02766 HSAP0406S00009887   0.446  0.718  0.227  -0.089  0.362  CDS; C9; N/A; Human complement co
     HSAP0406S00004314
NM_001005369     0.38  0.508  0.718  0.827   0.169  -0.005  CDS; MTIF2; mitochondrial translation
     H      0.208
NM_017411 SAP0406S00010104  0.627  0.718  0.552   0.104  0.317  CDS; SMN2; survival of motor neuron
     H      0.67
NM_152495 SAP0406S00003449  0.043  0.718  0.128   0.091  0.386  CDS; FLJ38993; hypothetical protein
           0.614
AF119894 HSAP0406S00011020  0.225  0.717  0.473  -0.026  0.372  CDS; N/A; PRO2729; Homo sapiens P
           1.011
AF161343 HSAP0406S00033383  0.262  0.717  0.173   0.165  0.189  CDS; N/A; HSPC080; Homo sapiens
           0.03
AK096917 HSAP0406S00035337  0.132  0.717  0.353   0.191  -0.218  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.606
BC017851 HSAP0406S00022083  0.254  0.717    0.8   0.37  0.393  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H     -0.191
NM_004277 SAP0406S00012243   0.21  0.717  1.217   0.379  0.005  CDS; SLC25A27; solute carrier family
     H      0.099
NM_006892 SAP0406S00033672  0.051  0.717  0.617   0.257  0.325  CDS; DNMT3B; DNA cytosine-5 meth
     H      0.489
NM_015397 SAP0406S00016487  0.341  0.717  0.651   0.212  0.287  CDS; WDR40A; WD repeat domain 4
     H      0.476
NM_015414 SAP0406S00031189  0.905  0.717  0.969   0.284  0.077  CDS; RPL36; ribosomal protein L36; H
     H      0.658
NM_015912 SAP0406S00015982   0.52  0.717   0.12   0.232  0.486  CDS; LOC51059; hypothetical protein
     H      0.201
NM_025195 SAP0406S00015931    0.3  0.717  0.952   0.279  0.219  CDS; TRIB1; G-protein-coupled recep
     H      0.378
NM_032725 SAP0406S00021197  0.389  0.717  1.104   0.262  0.385  CDS; MGC13125; hypothetical protein
     H      1.102
NM_138396 SAP0406S00022596  0.007  0.717  0.619  -0.077  0.425  CDS; MARCH-IX; membrane-associa
           1.433
BC063476 HSAP0406S00005784   1.26  0.716  0.693  -0.079  -0.267  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H     -0.123
NM_000401 SAP0406S00019965  0.049  0.716  0.217   0.48  -0.153  CDS; EXT2; exostosin 2; Homo sapie
     HSAP0406S00019519
NM_001005164     0.687   0.14  0.716  -0.074   0.095  0.066  CDS; OR52E2; olfactory receptor, fam
     H      0.34
NM_003779 SAP0406S00002697    0.5  0.716  0.464   0.105  -0.042  CDS; B4GALT3; UDP-Gal:betaGlcNA
     H      1.977
NM_005321 SAP0406S00011499   1.73  0.716  0.839   0.68  0.006  CDS; HIST1H1E; H1 histone family, m
     H      0.451
NM_016047 SAP0406S00003948  0.255  0.716  0.503   0.344  0.373  CDS; SF3B14; splicing factor 3B, 14 k
     H      0.347
NM_017457 SAP0406S00032691  0.418  0.716  0.484   0.063   0.39  CDS; PSCD2; pleckstrin homology, S
     H      0.347
NM_022764 SAP0406S00028025  0.235  0.716  0.751   0.26  0.265  CDS; FLJ12998; hypothetical protein
           0.787
AB033091 HSAP0406S00005565  0.837  0.715  0.388   0.153  -0.108  CDS; KIAA1265; KIAA1265 protein; H
           0.417
AK125430 HSAP0406S00032339  0.006  0.715  0.194  -0.026  -0.039  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.481
AL832575 HSAP0406S00006376  0.312  0.715   0.29   0.204  0.169  CDS; DKFZp451D2416; hypothetical
           0.063
BC008246 HSAP0406S00009122  0.195  0.715  0.273   0.497  -0.093  CDS; PPA2; PPA2 protein; Homo sap
           0.682
BC020239 HSAP0406S00011314  0.088  0.715  0.927   0.153  0.312  CDS; FARS1; phenylalanine-tRNA syn
     H      0.461
NM_003190 SAP0406S00011927  0.088  0.715  0.566  -0.023  0.366  CDS; TAPBP; tapasin isoform 1 precu
     H      0.088
NM_138357 SAP0406S00018485  -0.005  0.715  0.044  0.203  -0.192  CDS; C10orf42; chromosome 10 open
     H      0.766
NM_182591 SAP0406S00009145  0.861  0.715  0.391  -0.151  -0.101  CDS; FLJ37673; hypothetical protein
           0.304
AF078103 HSAP0406S00035074  0.244  0.714  0.767    0.3  -0.081  CDS; DRG; developmentally regulated
           0.855
AK095662 HSAP0406S00034964  0.291  0.714  -0.005  0.097   0.172  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.23
NM_005370 SAP0406S00031672  0.006  0.714  0.748  -0.031   0.517  CDS; RAB8A; mel transforming oncog
     H      0.926
NM_012385 SAP0406S00027189  1.374  0.714  0.904   0.38   0.262  CDS; P8; p8 protein (candidate of me
     H      0.091
NM_016133 SAP0406S00004972  0.081  0.714   0.38  0.132   0.201  CDS; INSIG2; insulin induced protein
     H      0.411
NM_021242 SAP0406S00035780  0.362  0.714  0.491  0.096   0.082  CDS; MID1IP1; MID1 interacting G12-
     H      0.194
NM_080621 SAP0406S00034229  0.343  0.714  0.372  0.059   0.272  CDS; SAMD10; sterile alpha motif dom
     H     -0.107
NM_152909 SAP0406S00033207  0.206  0.714  0.785  0.134   0.051  CDS; ZNF548; zinc finger protein 548
           0.268
BC007095 HSAP0406S00004200  0.286  0.713  0.913     0  -0.047  CDS; COX7A2L; COX7A2L protein; H
     H      0.22
NM_001032 SAP0406S00024443  0.382  0.713  0.734  -0.022  -0.322  CDS; RPS29; ribosomal protein S29;
     H      0.137
NM_005004 SAP0406S00018881   0.23  0.713   0.23  0.305  -0.089  CDS; NDUFB8; NADH dehydrogenas
           0.392
BC066366 HSAP0406S00024167  0.302  0.712  0.486  -0.095   0.264  CDS; RAB2B; RAB2B protein; Homo
     H      0.29
NM_000821 SAP0406S00004597  0.295  0.712  0.696  0.397   0.219  CDS; GGCX; gamma-glutamyl carbox
     H      0.876
NM_021920 SAP0406S00019351  -0.21  0.712  -0.361  -0.225   0.105  CDS; SCT; secretin preproprotein; Ho
     H      0.283
NM_024813 SAP0406S00001642  0.333  0.712  0.558  0.054   0.184  CDS; FLJ13150; hypothetical protein
     H      0.407
NM_172127 SAP0406S00009191  0.634  0.712  0.377  0.401   0.059  CDS; CAMK2D; calcium/calmodulin-d
           0.587
AY358963 HSAP0406S00030968  0.147  0.711  0.341  0.196   0.115  CDS; N/A; prohormone convertase; H
           0.024
BC028424 HSAP0406S00028968  -0.033  0.711  0.631  0.112   0.409  CDS; RFFL; RFFL protein; Homo sap
     HSAP0406S00007196
NM_001005482     0.93  0.334  0.711  0.327    0.3  0.326  CDS; OR5H2; olfactory receptor, fami
     H      0.26
NM_001988 SAP0406S00030010  0.091  0.711   0.57  0.136   0.455  CDS; EVPL; envoplakin; Homo sapien
     H      0.571
NM_134444 SAP0406S00033160  0.108  0.711  -0.091  0.204   0.12  CDS; NALP4; NACHT, leucine rich re
           0.902
AL080128 HSAP0406S00003534  0.307  0.71  0.235  -0.038   0.503  CDS; DKFZp434C153; hypothetical p
           0.678
AY217347 HSAP0406S00016227  0.409  0.71  0.275  -0.034   0.282  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens u
           0.253
BC030558 HSAP0406S00017611  -0.081  0.71  0.178   0.08   0.115  CDS; C9orf7; chromosome 9 open re
           0.231
BC068199 HSAP0406S00036443  0.199  0.71  0.411  0.227   0.514  CDS; SLC25A5; SLC25A5 protein; Ho
     H      0.138
NM_002763 SAP0406S00003362  -0.072  0.71  0.775  0.438   0.077  CDS; PROX1; prospero-related home
           0.205
AF241786 HSAP0406S00018829  0.289  0.709  0.568   0.15   0.422  CDS; NPD013; NPD013; Homo sapie
           0.954
AK094656 HSAP0406S00023399  0.311  0.709  -0.001  -0.046   0.362  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.23
AK127790 HSAP0406S00013822  0.246  0.709  1.007    0.4  0.281  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.24
BC068551 HSAP0406S00015478  0.235  0.709  0.159   0.19   0.062  CDS; LYN; LYN protein; Homo sapien
     H      0.24
NM_014297 SAP0406S00032434  0.147  0.709  0.351   0.06   0.208  CDS; ETHE1; ETHE1 protein; Homo s
     H     -0.032
NM_015662 SAP0406S00004060  0.108  0.709  0.553  0.144  -0.161  CDS; SLB; selective LIM binding facto
     H      0.146
NM_016213 SAP0406S00025929   0.27  0.709   0.65  -0.021   0.293  CDS; TRIP4; thyroid hormone recepto
     H      0.185
NM_016436 SAP0406S00033764  0.084  0.709  0.531  0.185   0.362  CDS; C20orf104; chromosome 20 ope
     H      0.233
NM_033396 SAP0406S00020133  0.152  0.709  0.058  -0.016  -0.032  CDS; TNKS1BP1; tankyrase 1-binding
           0.154
AB033117 HSAP0406S00012186  0.232  0.708  0.705  0.206   0.084  CDS; KIAA1291; KIAA1291 protein; H
           0.016
AF220188 HSAP0406S00008709  0.225  0.708  0.104  0.124   0.313  CDS; N/A; uncharacterized hypothalam
           0.004
BC031213 HSAP0406S00009943  0.196  0.708  0.631  0.236   0.223  CDS; ISL1; ISL1 protein; Homo sapien
L17326        0.115
     HSAP0406S00006848  0.172  0.708  0.848  0.101  -0.043  CDS; 1F6; N/A; Human pre-T/NK cell
     H      0.189
NM_006572 SAP0406S00029801  0.157  0.708  0.702  0.179   0.199  CDS; GNA13; guanine nucleotide bind
     H      0.493
NM_006925 SAP0406S00024709  0.888  0.708  0.637  0.207   0.026  CDS; SFRS5; splicing factor, arginine
     H      0.002
NM_021990 SAP0406S00036680  0.029  0.708  0.493   0.15   0.114  CDS; GABRE; gamma-aminobutyric a
     H      0.166
NM_173479 SAP0406S00036384  -0.519  0.708  -0.083  -0.055  -0.867  CDS; LOC126248; hypothetical protei
     H      0.061
NM_173557 SAP0406S00030732  0.069  0.708  0.329  -0.006   0.299  CDS; RNF152; ring finger protein 152
     H      0.391
NM_178004 SAP0406S00025022  -0.031  0.708  0.322  0.166   0.41  CDS; PRIMA1; proline rich membrane
           0.56
BC062619 HSAP0406S00001827  0.617  0.707  0.574  0.235   0.128  CDS; HBXIP; hepatitis B virus x-intera
     H      0.06
NM_016297 SAP0406S00004444  -0.105  0.707  0.237  -0.007   0.257  CDS; PCYOX1; prenylcysteine oxidas
     H      0.904
NM_016512 SAP0406S00015004  0.412  0.707  0.423  0.009   0.453  CDS; SPAG11; N/A; Homo sapiens sp
     H      0.276
NM_017911 SAP0406S00035439  0.215  0.707  0.365  0.163   0.454  CDS; C22orf8; chromosome 22 open
     H      0.392
NM_182557 SAP0406S00021292  0.225  0.707  0.496  0.111   0.152  CDS; BCL9L; B-cell CLL/lymphoma 9
           0.576
BC040499 HSAP0406S00006440   0.16  0.706   0.428  0.123  0.138  CDS; TGFBR2; TGFBR2 protein; Hom
     H      0.403
NM_001663 SAP0406S00024459  0.373  0.706   0.619  0.156  0.493  CDS; ARF6; ADP-ribosylation factor 6
     H      0.457
NM_003234 SAP0406S00008208  0.285  0.706   0.228  0.214   0.38  CDS; TFRC; transferrin receptor; Hom
     H      0.279
NM_032565 SAP0406S00023778  0.061  0.706   0.514  0.257  0.014  CDS; EBPL; emopamil binding related
           0.318
AK096920 HSAP0406S00005100  0.338  0.705   0.581   0.07  -0.219  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.723
AK124642 HSAP0406S00004110  0.407  0.705   0.429  0.059  0.352  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     HSAP0406S00006437
NM_001003793     0.697  0.657  0.705   0.498  0.146  -0.373  CDS; RBMS3; RNA binding motif, sing
     H      0.109
NM_001132 SAP0406S00028154  0.201  0.705   0.563   0.29  0.413  CDS; AFG3L1; AFG3 ATPase family g
           0.622
AK126834 HSAP0406S00032045  0.416  0.704   0.81   0.14  0.459  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.202
AY208839 HSAP0406S00016451   0.72  0.704   0.818  0.174  -0.076  CDS; N/A; FHA-HIT aberrant isoform;
           0.057
BC017486 HSAP0406S00002239  0.507  0.704   0.85  0.102  -0.114  CDS; PSMB4; proteasome beta 4 sub
     H      0.108
NM_006380 SAP0406S00029701  0.207  0.704   0.492  0.173  0.133  CDS; APPBP2; amyloid beta precurso
     H      0.131
NM_014773 SAP0406S00010746  0.375  0.704   0.516  0.205  0.229  CDS; KIAA0141; KIAA0141 gene prod
     H      0.13
NM_018702 SAP0406S00017849  -0.122  0.704   0.956  0.187  0.099  CDS; ADARB2; adenosine deaminase
           0.746
AL137594 HSAP0406S00001185  0.123  0.703   0.292  -0.017  0.251  CDS; DKFZp434N0810; hypothetical
           0.236
BC036762 HSAP0406S00027377  0.042  0.703   0.75  0.267  0.425  CDS; MGC46336; MGC46336 protein
           0.033
BX538343 HSAP0406S00011272  0.222  0.703   0.147  0.347  0.489  CDS; DKFZp686I04222; hypothetical
     H      0.405
NM_001696 SAP0406S00034696  0.633  0.703   0.902   0.26  0.085  CDS; ATP6V1E1; ATPase, H+ transp
     H      0.28
NM_020951 SAP0406S00032129  0.136  0.703   0.297  0.049  0.204  CDS; ZNF529; zinc finger protein 529
     H      0.169
NM_198839 SAP0406S00029040  0.073  0.703   0.463  0.166  0.277  CDS; ACACA; acetyl-Coenzyme A ca
           0.435
AY043013 HSAP0406S00003119  0.006  0.702   0.249  -0.032  0.274  CDS; NAV1; neuron navigator 1; Hom
     H      0.544
NM_005281 SAP0406S00000737  0.129  0.702   0.622  0.022  0.361  CDS; GPR3; G protein-coupled recep
     H      0.193
NM_014172 SAP0406S00017726  0.076  0.702   0.204  0.057  0.421  CDS; PHPT1; phosphohistidine phosp
     H      0.22
NM_015380 SAP0406S00035404  0.549  0.702   0.715  -0.071  0.326  CDS; CGI-51; CGI-51 protein; Homo s
     H      0.267
NM_015516 SAP0406S00020847  0.082  0.702   0.665  0.271  0.242  CDS; TSK; tsukushi; Homo sapiens lik
           0.351
AK124154 HSAP0406S00027864  0.195  0.701   0.857  0.156  0.399  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.416
BC014643 HSAP0406S00029886  0.252  0.701   0.48  0.345  0.153  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     HSAP0406S00003668
NM_001004343     0.356  0.245  0.701   0.026   0.23  -0.139  CDS; LOC440738; MAP1 light chain 3
     H      0.262
NM_016407 SAP0406S00034050   0.24  0.701   0.67  0.101  0.171  CDS; C20orf43; chromosome 20 open
           0.458
AL080179 HSAP0406S00016842  0.604    0.7   0.45  0.129  0.438  CDS; DKFZp434M131; hypothetical p
           0.919
BC036743 HSAP0406S00019543  0.335    0.7  0.188   0.05  0.313  CDS; UBQLN3; ubiquilin 3; Homo sap
     H      0.203
NM_005533 SAP0406S00029293     0   0.7  0.368  -0.177  0.186  CDS; IFI35; interferon-induced protein
     H      0.261
NM_020948 SAP0406S00001440    0.3   0.7  0.553  0.208  0.211  CDS; MI-ER1; mesoderm induction ea
     H      0.198
NM_024040 SAP0406S00018951   0.17    0.7  0.415  0.235  0.061  CDS; CUEDC2; CUE domain containi
     H      0.724
NM_024410 SAP0406S00015794  0.582    0.7  0.432  0.221  0.435  CDS; ODF1; outer dense fiber of sper
     H      0.247
NM_198477 SAP0406S00032405  0.181    0.7  0.588  0.012  0.102  CDS; UNQ473; DMC; Homo sapiens
     H      0.089
NM_203453 SAP0406S00016265  -0.007    0.7  0.691  0.274  -0.059  CDS; LOC403313; hypothetical LOC4
     H      0.529
NM_002127 SAP0406S00011621  0.074  0.699   0.139  0.214  0.189  CDS; HLA-G; major histocompatibility
     H      0.199
NM_005065 SAP0406S00024901  0.208  0.699   0.647  0.043  0.249  CDS; SEL1L; sel-1 suppressor of lin-1
     H      0.402
NM_012279 SAP0406S00011098   0.33  0.699   1.176  -0.108  0.305  CDS; ZNF346; zinc finger protein 346
     H      0.283
NM_031469 SAP0406S00012445  -0.012  0.699   0.714  -0.025  0.103  CDS; SH3BGRL2; SH3 domain bindin
     H      0.148
NM_138619 SAP0406S00029947   0.16  0.699   0.609  0.156  0.146  CDS; GGA3; ADP-ribosylation factor b
     H      0.18
NM_145020 SAP0406S00030663  0.045  0.699   0.374  0.087  0.291  CDS; FLJ32743; hypothetical protein
           0.777
AB018336 HSAP0406S00006174  0.153  0.698   0.043  0.089  0.341  CDS; KIAA0793; KIAA0793 protein; H
     H      0.695
NM_000079 SAP0406S00005395  0.315  0.698   0.167  -0.114  0.445  CDS; CHRNA1; cholinergic receptor,
     H      0.581
NM_000982 SAP0406S00023571   1.15  0.698   0.602   0.23  0.193  CDS; RPL21; ribosomal protein L21; H
     H      0.573
NM_002973 SAP0406S00023082  0.559  0.698   0.416  -0.115  0.081  CDS; ATXN2; ataxin 2; Homo sapiens
     H      0.126
NM_003043 SAP0406S00006345   0.15  0.698   0.77  0.217  0.176  CDS; SLC6A6; solute carrier family 6
     H      0.235
NM_005426 SAP0406S00003435   0.23  0.698   0.265  0.087  0.293  CDS; TP53BP2; tumor protein p53 bin
     H      0.833
NM_006569 SAP0406S00004020  -0.183  0.698  -0.036  -0.471  -0.411  CDS; CGREF1; cell growth regulator w
     H     -0.058
NM_012396 SAP0406S00003114  0.127  0.698   0.46  0.012  0.105  CDS; PHLDA3; pleckstrin homology-li
     H      0.335
NM_033141 SAP0406S00024727  0.159  0.698   0.388  0.393  0.427  CDS; MAP3K9; mitogen-activated pro
           0.806
AB095940 HSAP0406S00018629  0.561  0.697  0.587  -0.083   0.42  CDS; KIAA2020; KIAA2020 protein; H
           0.645
AK097487 HSAP0406S00003548  0.322  0.697  0.595  -0.003  0.259  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.803
AY026351 HSAP0406S00004684  0.413  0.697  0.282  -0.06  0.334  CDS; FKSG73; FKSG73; Homo sapie
           0.052
BC052592 HSAP0406S00027966  0.048  0.697  0.202  0.153  0.173  CDS; MLYCD; MLYCD protein; Homo
     H      0.177
NM_000908 SAP0406S00009807  -0.062  0.697  0.571  -0.055  0.413  CDS; NPR3; natriuretic peptide recep
     H      0.046
NM_138356 SAP0406S00025715  -0.163  0.697  0.062  0.115  -0.424  CDS; LOC90525; hypothetical protein
           0.351
AK126087 HSAP0406S00003519  0.112  0.696  0.715  0.134  0.023  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           -0.27
AL512710 HSAP0406S00010535  0.255  0.696  0.48   0.06   -0.2  CDS; DKFZp434B2017; hypothetical p
     H     -0.086
NM_017780 SAP0406S00015505  0.009  0.696  0.141  0.074  0.012  CDS; CHD7; chromodomain helicase
     H      0.31
NM_020818 SAP0406S00025020  0.038  0.696  0.258  -0.027  0.321  CDS; KIAA1409; KIAA1409; Homo sa
          -0.153
AB002384 HSAP0406S00011461  -0.066  0.695  0.254  0.216  0.047  CDS; KIAA0386; N/A; Homo sapiens
           0.276
AB050468 HSAP0406S00007096  0.096  0.695  0.241  0.514  0.573  CDS; lig-1; membrane glycoprotein LI
           0.264
AF161372 HSAP0406S00028395  0.206  0.695  0.567  0.169  0.313  CDS; N/A; HSPC254; Homo sapiens
           1.081
AK130852 HSAP0406S00021549  0.341  0.695  0.24  0.127  0.072  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.17
BC014960 HSAP0406S00003566  0.138  0.695  0.86  -0.053  -0.116  CDS; COG2; component of oligomeric
          -0.359
BC024968 HSAP0406S00020047  0.054  0.695  0.352  0.167  -0.292  CDS; KBTBD4; KBTBD4 protein; Hom
           0.098
BX640996 HSAP0406S00019833  0.543  0.695  1.116  0.371   0.07  CDS; DKFZp686L16252; hypothetical
     H      0.606
NM_001418 SAP0406S00019692  0.503  0.695  0.468  0.293  0.304  CDS; EIF4G2; eukaryotic translation i
     H      0.442
NM_006292 SAP0406S00019787  0.768  0.695  0.317   0.43  -0.038  CDS; TSG101; tumor susceptibility ge
     H      0.018
NM_014294 SAP0406S00015580  0.117  0.695  0.497  0.196   0.14  CDS; TRAM1; translocating chain-ass
     H      0.921
NM_031943 SAP0406S00037255  0.246  0.695  0.216  0.036  0.035  CDS; IFP38; IFP38; Homo sapiens IF
     H      0.564
NM_152296 SAP0406S00032381   0.15  0.695  0.055  -0.466  -0.021  CDS; ATP1A3; Na+/K+ -ATPase alph
     H      0.098
NM_153268 SAP0406S00007299  -0.01  0.695  0.822  0.102  0.073  CDS; PLCXD2; phosphatidylinositol-s
           0.018
AB085763 HSAP0406S00023336  0.193  0.694  0.535  0.104  0.321  CDS; N/A; p40phox binding protein; H
     H      0.224
NM_001710 SAP0406S00011801  0.132  0.694  0.764  0.098  0.068  CDS; BF; complement factor B prepro
     H      0.389
NM_006047 SAP0406S00033757  0.969  0.694  0.418  0.092  0.328  CDS; RBM12; RNA binding motif prot
     H      0.212
NM_145048 SAP0406S00008522  0.447  0.694  0.615  0.379  0.135  CDS; MGC29898; hypothetical protein
     H      0.048
NM_152284 SAP0406S00015638  0.426  0.694  0.307  0.148  -0.469  CDS; Shax3; Snf7 homologue associa
     H      0.511
NM_152653 SAP0406S00006408  0.002  0.694  0.521   0.05  0.147  CDS; UBE2E2; ubiquitin-conjugating e
           0.38
AF401638 HSAP0406S00014493  0.102  0.693  1.204   0.42  0.371  CDS; N/A; CADPS2; Homo sapiens C
           0.342
AK074683 HSAP0406S00031704  0.886  0.693  1.169  0.421   0.27  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.183
NM_000854 SAP0406S00034921  0.162  0.693  0.672  0.433  0.287  CDS; GSTT2; glutathione S-transfera
     H      0.98
NM_001502 SAP0406S00027027   0.35  0.693  0.293   0.26  0.454  CDS; GP2; glycoprotein 2 (zymogen g
     H      0.06
NM_015303 SAP0406S00008088   0.09  0.693  0.589  0.246  0.224  CDS; KIAA0804; KIAA0804 protein; H
     H      0.398
NM_174910 SAP0406S00013159  0.114  0.693  0.334  0.119  0.144  CDS; TCTE3; t-complex-associated-te
     H      0.943
NM_182617 SAP0406S00027032  0.622  0.693  0.481  0.014  0.399  CDS; HXMA; xenobiotic/medium-chai
     H      0.297
NM_198268 SAP0406S00001904   0.34  0.693  0.62  0.199  -0.323  CDS; HIPK1; homeodomain-interactin
           0.433
AB033071 HSAP0406S00002015  0.221  0.692  0.215  -0.071  -0.023  CDS; KIAA1245; KIAA1245 protein; H
           0.183
AB037790 HSAP0406S00013328  0.166  0.692  0.378  0.068  0.289  CDS; KIAA1369; KIAA1369 protein; H
           0.928
AK093126 HSAP0406S00025492  0.331  0.692  0.282  0.133  0.199  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.329
AL834189 HSAP0406S00015102  0.128  0.692  0.757  0.112  0.277  CDS; DKFZp762I185; hypothetical pro
           0.608
BC047594 HSAP0406S00013915  0.266  0.692  0.28  0.006  0.417  CDS; N/A; Similar to Williams Beuren
     H      0.071
NM_001873 SAP0406S00009478  -0.017  0.692  0.205  0.028  -0.005  CDS; CPE; carboxypeptidase E precu
     H      0.758
NM_002986 SAP0406S00028951  0.357  0.692  0.266  0.339  0.185  CDS; CCL11; small inducible cytokine
     H      0.511
NM_005556 SAP0406S00022283  0.877  0.692  0.645  0.323  -0.113  CDS; KRT7; keratin 7; Homo sapiens
     H      0.082
NM_014693 SAP0406S00008065  0.414  0.692  0.738  0.098  -0.014  CDS; ECE2; endothelin converting en
     H      0.25
NM_182794 SAP0406S00017430  0.136  0.692  0.407  0.004  0.331  CDS; TMSL4; thymosin-like 4; Homo
           0.499
BC047584 HSAP0406S00016478  0.193  0.691  0.34  0.125  0.125  CDS; UBE2R2; ubiquitin-conjugating e
     H      0.455
NM_000694 SAP0406S00020648  0.433  0.691  0.86   0.18  0.374  CDS; ALDH3B1; aldehyde dehydroge
     H      0.532
NM_004069 SAP0406S00032625  0.275  0.691  0.902  0.087  0.554  CDS; AP2S1; adaptor-related protein
     H      0.155
NM_018212 SAP0406S00003459  0.224  0.691  0.296  0.118  0.231  CDS; ENAH; enabled homolog; Homo
     H      0.077
NM_020247 SAP0406S00003488  0.477  0.691  0.989  0.367  0.246  CDS; CABC1; chaperone, ABC1 activ
     H     -0.115
NM_022549 SAP0406S00021435   0.033  0.691  0.177   0.149  0.435  CDS; FEZ1; zygin 1 isoform 2; Homo
     H      0.541
NM_198893 SAP0406S00032979   0.124  0.691  0.781   0.104  0.148  CDS; ZNF160; zinc finger protein 160
     H      0.127
NM_207037 SAP0406S00025844   0.298  0.691   1.07   0.382  0.451  CDS; TCF12; transcription factor 12 is
          -0.027
AB002317 HSAP0406S00011454   0.005   0.69  0.338   0.152  0.154  CDS; KIAA0319; N/A; Homo sapiens
           0.33
AB011157 HSAP0406S00030050   0.446   0.69  0.649   0.133  0.283  CDS; KIAA0585; KIAA0585 protein; H
           0.365
BC016300 HSAP0406S00002314  -0.178   0.69  0.231  -0.032  -0.214  CDS; S100A4; S100 calcium-binding
           0.469
BC066547 HSAP0406S00024096   0.16   0.69  -0.018   0.114  0.058  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.199
NM_003748 SAP0406S00000482   0.059   0.69  0.748   0.013  0.232  CDS; ALDH4A1; aldehyde dehydroge
     H      0.444
NM_014051 SAP0406S00012289   0.154   0.69  0.918   0.179  0.125  CDS; TMEM14A; transmembrane pro
     H      0.83
NM_022640 SAP0406S00029772   0.221   0.69  0.155   0.128  0.195  CDS; CSH1; chorionic somatomamm
     H      0.192
NM_032792 SAP0406S00033302   0.545   0.69  0.922   0.041  0.402  CDS; ZNF499; zinc finger protein 499
           0.731
S66773 HSAP0406S00033875    0.085   0.69  0.358   0.058  0.164  CDS; ADA; mutant adenosine deamin
           0.529
BC068999 HSAP0406S00027071   0.428  0.689    0.7  0.245  0.252  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     HSAP0406S00019567
NM_001001917     0.974  -0.082  0.689  -0.233   0.05  -0.086  CDS; OR56A1; olfactory receptor, fam
     HSAP0406S00031627
NM_001005190     0.858   0.127  0.689  -0.134   0.206  0.019  CDS; OR7A10; olfactory receptor, fam
     H       0.2
NM_015185 SAP0406S00036077   0.428  0.689  0.846   0.37  0.225  CDS; ARHGEF9; Cdc42 guanine exch
     H      0.481
NM_018061 SAP0406S00001753   0.401  0.689  1.023  -0.069  0.012  CDS; FLJ10330; hypothetical protein
     H      0.374
NM_145645 SAP0406S00013948   0.276  0.689  0.694   -0.01   0.13  CDS; WBSCR20B; Williams-Beuren S
     H      0.425
NM_182793 SAP0406S00003811   0.579  0.689  0.527  -0.057  0.329  CDS; TMSL2; thymosin-like 2; Homo
     H      0.152
NM_207035 SAP0406S00000649   0.324  0.689  0.169   0.119  0.425  CDS; NPD014; NPD014 protein isofor
           0.077
BC024328 HSAP0406S00028899   0.035  0.688  0.546  -0.031  0.176  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.379
NM_001425 SAP0406S00032682   0.133  0.688  0.393   0.004  0.087  CDS; EMP3; epithelial membrane pro
     H      0.609
NM_014359 SAP0406S00003178   0.28  0.688  0.274   0.003  0.364  CDS; OPTC; opticin; Homo sapiens o
     H     -0.062
NM_016262 SAP0406S00012674   0.169  0.688  0.541   0.12  -0.101  CDS; TUBE1; tubulin, epsilon 1; Hom
     H      0.341
NM_024788 SAP0406S00014046   0.084  0.688  0.496   0.155  0.324  CDS; FLJ21062; hypothetical protein
     H      0.174
NM_004252 SAP0406S00029915   0.28  0.687  0.552   0.034  0.133  CDS; SLC9A3R1; solute carrier family
     H      0.085
NM_005250 SAP0406S00028028   0.126  0.687  0.736   0.089  0.131  CDS; FOXL1; forkhead box L1; Homo
     H      0.576
NM_005924 SAP0406S00013383   0.224  0.687  0.494   0.173   0.27  CDS; MEOX2; mesenchyme homeo b
     H      0.201
NM_007097 SAP0406S00011072   0.102  0.687  0.692   0.061  0.118  CDS; CLTB; clathrin, light polypeptide
     H      0.39
NM_015229 SAP0406S00028252   0.223  0.687  0.647   0.232  0.397  CDS; KIAA0664; KIAA0664 protein; H
     H      0.635
NM_018347 SAP0406S00033440   0.131  0.687   0.38   0.137  0.379  CDS; C20orf29; chromosome 20 open
     H      0.555
NM_020994 SAP0406S00036803    0.1  0.687  -0.019  -0.148  0.147  CDS; CTAG2; cancer/testis antigen 2
     H      0.477
NM_145245 SAP0406S00031292   0.047  0.687  0.614   0.019  0.302  CDS; EVI5L; ecotropic viral integration
     H     -0.102
NM_178544 SAP0406S00032287   0.227  0.687  0.501   0.094  0.023  CDS; ZNF546; zinc finger protein 546
           0.701
AF380581 HSAP0406S00037159   0.562  0.686  0.383  -0.007  0.143  CDS; N/A; AG3; Homo sapiens AG3 m
           0.401
AK123490 HSAP0406S00003886   0.108  0.685  0.168  -0.024   0.27  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.231
AY359005 HSAP0406S00018311   0.218  0.685  0.806   0.199  0.135  CDS; N/A; DKK1; Homo sapiens clon
           0.09
BC035578 HSAP0406S00023941   0.024  0.685  0.506   0.206  0.353  CDS; STK24; STK24 protein; Homo s
            0.1
BC050029 HSAP0406S00026924   0.224  0.685  0.801   0.129  0.293  CDS; PARN; PARN protein; Homo sa
     H      0.453
NM_004374 SAP0406S00015771   0.295  0.685   0.41   0.032  -0.28  CDS; COX6C; cytochrome c oxidase
     H       0.7
NM_014549 SAP0406S00034934   0.345  0.685  0.353   0.082  0.216  CDS; DKFZP434P211; POM121-like p
     H      0.069
NM_025079 SAP0406S00000967   0.202  0.685  0.263   0.062  0.253  CDS; FLJ23231; hypothetical protein
     H      0.004
NM_144567 SAP0406S00003358   0.128  0.685  0.772  -0.117  -0.034  CDS; LOC90806; similar to RIKEN cD
     H      0.638
NM_207305 SAP0406S00016233   0.281  0.685  0.304   0.059  0.371  CDS; FOXD4; forkhead box D4; Hom
           0.591
AB067486 HSAP0406S00025361   0.147  0.684  0.373   0.195  0.151  CDS; KIAA1899; KIAA1899 protein; H
           0.262
AB075829 HSAP0406S00011681   0.114  0.684  0.653   0.041  0.388  CDS; KIAA1949; KIAA1949 protein; H
     H      0.48
NM_004738 SAP0406S00034076   0.08  0.684  0.097   0.19  0.392  CDS; VAPB; VAMP-associated protei
     H      0.462
NM_021925 SAP0406S00003924   0.512  0.684  1.113   0.158  0.197  CDS; FLJ21820; hypothetical protein
     H      0.361
NM_177951 SAP0406S00024587   0.335  0.684  0.395   0.188  0.302  CDS; PPM1A; protein phosphatase 1A
           0.64
AB023165 HSAP0406S00013699   1.01  0.683   0.84  -0.089  0.438  CDS; KIAA0948; KIAA0948 protein; H
AK054965 HSAP0406S000329100  0.175  0.683  0.682   0.114  0.095  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.131
NM_006715 SAP0406S00026152   0.536  0.683  0.425   0.425  0.132  CDS; MAN2C1; mannosidase, alpha,
     H      0.15
NM_023112 SAP0406S00025028  -0.074  0.683  0.806  0.167  0.203  CDS; OTUB2; OTU domain, ubiquitin
     H      0.253
NM_152416 SAP0406S00015730  0.162  0.683  0.598  0.004   0.31  CDS; MGC40214; hypothetical protein
           0.101
AF439744 HSAP0406S00031424  0.763  0.682    1  0.285  -0.057  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens u
           0.744
AL833871 HSAP0406S00025407  0.498  0.682  0.526  -0.388  0.335  CDS; DKFZp434P162; hypothetical pr
           0.097
BC063853 HSAP0406S00021095   0.13  0.682  0.209  0.095  0.152  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.723
D17525 HSAP0406S00008129   0.317  0.682  0.284  0.063  0.373  CDS; CRARF; precursor of P100 serin
     H     -0.041
NM_006470 SAP0406S00028591  0.185  0.682  0.341  0.065  -0.301  CDS; TRIM16; tripartite motif-containi
     H      0.899
NM_017863 SAP0406S00036571  -0.023  0.682  0.016  0.165  -0.037  CDS; FLJ20527; hypothetical protein
     H     -0.014
NM_025179 SAP0406S00003299  0.085  0.682  0.624   0.01  0.212  CDS; PLXNA2; plexin A2; Homo sapie
     H      0.111
NM_030780 SAP0406S00015807  0.397  0.682  0.603  0.303  0.036  CDS; MFTC; mitochondrial folate tran
     H      0.121
NM_198236 SAP0406S00002564  0.189  0.682  0.348  0.122  0.502  CDS; ARHGEF11; Rho guanine nucle
           0.61
AF467654 HSAP0406S00020967  0.151  0.681  0.089   0.16  -0.058  CDS; MTNR1B; melatonin receptor M
           0.493
AK096088 HSAP0406S00011116  0.015  0.681  0.158  -0.016  0.255  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.539
AK097411 HSAP0406S00010117  0.049  0.681  -0.021  -0.399  -0.209  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.275
BC031359 HSAP0406S00037278  -0.15  0.681  0.209  -0.608  -0.04  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.183
NM_005011 SAP0406S00014560  0.208  0.681  0.257    0  0.334  CDS; NRF1; nuclear respiratory factor
     H      0.746
NM_005283 SAP0406S00006648   0.43  0.681  0.149  0.066  0.396  CDS; XCR1; G protein-coupled recep
     H      0.099
NM_012230 SAP0406S00013981  0.213  0.681  0.531  0.623  0.386  CDS; POMZP3; POMZP3 fusion prote
     H      0.489
NM_021045 SAP0406S00018146  0.305  0.681  0.732  0.402   0.45  CDS; ZNF248; zinc finger protein 248
     H     -0.093
NM_024592 SAP0406S00008708  0.034  0.681  0.189  0.297  -0.023  CDS; FLJ13352; hypothetical protein
     H      0.936
NM_178348 SAP0406S00002292  0.248  0.681  0.283  -0.154  0.417  CDS; LCE1A; late cornified envelope
     H      0.563
NM_207340 SAP0406S00020581  0.134  0.681  0.367  0.074  0.442  CDS; LOC254359; hypothetical protei
           0.112
AB051504 HSAP0406S00009301  0.318   0.68  0.977  0.392  0.285  CDS; KIAA1717; KIAA1717 protein; H
           0.265
AY359056 HSAP0406S00035835  0.013   0.68  0.169  0.136  0.035  CDS; N/A; AAGL111; Homo sapiens c
     H     -0.013
NM_003199 SAP0406S00030688  -0.084   0.68  0.525  0.255  -0.291  CDS; TCF4; transcription factor 4 isof
     H      0.286
NM_005476 SAP0406S00016588  0.109   0.68  0.734  0.082  0.267  CDS; GNE; UDP-N-acetylglucosamine
     H      0.31
NM_006441 SAP0406S00026236  0.171   0.68  0.598  0.149  0.396  CDS; MTHFS; 5,10-methenyltetrahyd
     H      0.176
NM_012407 SAP0406S00035208  0.193   0.68  0.955  0.081  0.236  CDS; PRKCABP; protein kinase C, alp
           0.233
AB033000 HSAP0406S00022170  0.164  0.679  1.163   0.21  0.115  CDS; KIAA1174; KIAA1174 protein; H
           0.588
BC008178 HSAP0406S00026930  0.785  0.679  0.571  0.023   0.68  CDS; LOC339047; LOC339047 protei
           0.231
BC031560 HSAP0406S00030414  0.152  0.679  0.622  -0.083  0.531  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.272
NM_000993 SAP0406S00004814  0.581  0.679  0.633  0.673  0.258  CDS; RPL31; ribosomal protein L31; H
     H      0.401
NM_012469 SAP0406S00034230  0.386  0.679  0.708  0.223  0.285  CDS; C20orf14; U5 snRNP-associate
     H      0.025
NM_014656 SAP0406S00002888   0.06  0.679  0.472  0.036   0.26  CDS; KIAA0040; KIAA0040 gene prod
     H      0.338
NM_032257 SAP0406S00001076  0.508  0.679  0.604  0.132  0.146  CDS; ZMYND12; zinc finger, MYND d
           0.776
AF316855 HSAP0406S00037266  0.038  0.678  -0.027  -0.27   0.02  CDS; N/A; colon cancer-associated an
           0.721
AK098689 HSAP0406S00036584  0.221  0.678  0.162  0.023  0.093  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.451
NM_006930 SAP0406S00010526  0.505  0.678  0.726  0.175  0.062  CDS; SKP1A; S-phase kinase-associa
     H      0.579
NM_000635 SAP0406S00031212  0.108  0.677  0.652  0.126  0.461  CDS; RFX2; regulatory factor X2 isofo
     H      0.073
NM_004999 SAP0406S00012425  0.214  0.677  0.335  0.278  0.154  CDS; MYO6; myosin VI; Homo sapien
     H      0.308
NM_006819 SAP0406S00020385  0.485  0.677  0.511  0.159   0.35  CDS; STIP1; stress-induced-phospho
     H      0.261
NM_018330 SAP0406S00019088  0.072  0.677  0.606   0.09  0.235  CDS; KIAA1598; KIAA1598; Homo sa
     H      0.038
NM_031452 SAP0406S00026292  0.554  0.677  0.699  0.837  0.545  CDS; C6orf119; chromosome 6 open
     H      0.422
NM_032433 SAP0406S00031619  0.098  0.677  0.355  0.064  0.325  CDS; ZNF333; zinc finger protein 333
     H      0.387
NM_198282 SAP0406S00010612  0.105  0.677  0.338  -0.003     0  CDS; LOC340061; hypothetical protei
           0.273
AF092131 HSAP0406S00020640  0.203  0.676  0.778  0.172   0.13  CDS; N/A; 51kDa subunit of NADH de
           0.406
AF345651 HSAP0406S00001988  0.315  0.676  -0.015  0.049    0.3  CDS; COAS3; COAS3; Homo sapiens
           0.269
BC010570 HSAP0406S00000616  0.306  0.676  0.492  0.136   0.26  CDS; HMGCL; 3-hydroxymethyl-3-me
     H      1.095
NM_000492 SAP0406S00014470  0.339  0.676  0.338  0.144  0.338  CDS; CFTR; cystic fibrosis transmem
     H     -0.189
NM_005023 SAP0406S00010392  0.464  0.676  0.735  0.266  -0.166  CDS; PGGT1B; protein geranylgerany
     H     -0.214
NM_020216 SAP0406S00003134    0.2  0.676  0.345  -0.067  0.257  CDS; RNPEP; arginyl aminopeptidase
     H     -0.254
NM_023924 SAP0406S00009663  -0.02  0.676  0.691  0.136  0.092  CDS; BRD9; bromodomain containing
     H      0.447
NM_145280 SAP0406S00005712  0.294  0.676  0.974  0.158  0.349  CDS; LOC151194; similar to hepatoce
           0.937
X64979 HSAP0406S00017264   0.203  0.676  0.341  0.448  0.474  source; N/A; N/A; H.sapiens mRNA H
           0.047
Y14436 HSAP0406S00009975   0.228  0.676  0.492  0.326  0.449  CDS; PAP-2; phosphatidic acid phosp
          -0.005
AB033061 HSAP0406S00037213  -0.104  0.675  0.103  0.047  -0.225  CDS; KIAA1235; KIAA1235 protein; H
           0.036
AF198358 HSAP0406S00032493  0.313  0.675  0.614  -0.029  -0.182  CDS; ZNF228; zinc finger protein ZNF
           0.688
AJ566383 HSAP0406S00034581  0.117  0.675  0.066   0.37  0.056  CDS; KRTAP10-3; keratin associated
           1.159
AK124497 HSAP0406S00034967  0.346  0.675  0.367  0.005  0.382  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.164
AK127759 HSAP0406S00030953  0.015  0.675  0.361  0.313   0.27  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.021
AL512758 HSAP0406S00011056  0.177  0.675  -0.002  -0.032  0.069  source; N/A; N/A; Homo sapiens mRN
           0.761
BC031278 HSAP0406S00001739  0.058  0.675  -0.187  0.199  -0.136  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.262
BC031359 HSAP0406S00000011  -0.231  0.675  0.217  -0.69  -0.187  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.315
NM_005184 SAP0406S00032610   0.22  0.674  0.789  0.203  0.199  CDS; CALM3; calmodulin 3; Homo sa
     H      0.167
NM_005216 SAP0406S00000538  0.231  0.674  0.619  0.275  0.278  CDS; DDOST; dolichyl-diphosphooligo
     H      0.091
NM_006112 SAP0406S00001028  0.058  0.674  0.423   0.02  0.384  CDS; PPIE; peptidylprolyl isomerase E
     H      0.06
NM_032434 SAP0406S00004065  0.349  0.674  0.553  0.296  0.208  CDS; ZNF512; zinc finger protein 512
     H      0.768
NM_133436 SAP0406S00014128  0.555  0.674  0.831  0.217  0.244  CDS; ASNS; asparagine synthetase; H
           0.327
AB007945 HSAP0406S00002340  0.086  0.673   0.29  0.031  0.124  CDS; KIAA0476; KIAA0476 protein; H
           0.659
AF119818 HSAP0406S00014963  0.349  0.673  0.267  0.079  0.291  CDS; DLGAP2; discs, large (Drosoph
           0.331
AJ406941 HSAP0406S00037312  0.163  0.673  0.298  0.244  0.083  CDS; KRTAP4.9; keratin associated p
           0.702
AK097437 HSAP0406S00003347  0.232  0.673  0.099  -0.001  0.392  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.202
AK097510 HSAP0406S00010170  0.116  0.673  0.177  0.407  0.111  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.679
AY255545 HSAP0406S00027024  0.236  0.673  0.156  0.152  0.254  CDS; N/A; G protein-coupled receptor
          -0.137
BC006365 HSAP0406S00003486  -0.009  0.673  0.323  0.129    0.3  CDS; PSEN2; PSEN2 protein; Homo
           0.201
BC041094 HSAP0406S00003557  -0.047  0.673  0.321  0.141  0.209  CDS; TAF5L; TAF5L protein; Homo s
           0.263
BC051861 HSAP0406S00025718   0.69  0.673  0.634  0.178  -0.259  CDS; MGC5347; MGC5347 protein; H
     H      0.334
NM_002064 SAP0406S00010309  0.956  0.673  0.882  0.151  0.233  CDS; GLRX; glutaredoxin (thioltransfe
     H     -0.031
NM_004454 SAP0406S00008105  0.233  0.673  0.427  0.029  0.217  CDS; ETV5; ets variant gene 5 (ets-re
     H      0.66
NM_017578 SAP0406S00007454  -0.04  0.673  0.524  0.275  0.072  CDS; ROPN1; AKAP-binding sperm p
           0.179
BC028578 HSAP0406S00021037  0.352  0.672  0.598  0.097  0.119  CDS; BIRC2; BIRC2 protein; Homo sa
           0.197
BC033104 HSAP0406S00014514  0.078  0.672  0.537  0.199  0.292  CDS; ARF5; ADP-ribosylation factor 5
     H      0.878
NM_005223 SAP0406S00026797  0.095  0.672  0.237  0.011  -0.049  CDS; DNASE1; deoxyribonuclease I;
     H      0.381
NM_007071 SAP0406S00001478   0.73  0.672  1.237  0.019  0.422  CDS; HHLA3; HERV-H LTR-associati
     H      1.051
NM_178829 SAP0406S00014722  0.317  0.672  0.341  0.341  0.367  CDS; C7orf34; chromosome 7 open re
          -0.175
AF041410 HSAP0406S00032540  -0.183  0.671  0.809  0.127  0.025  CDS; N/A; malignancy-associated pro
          -0.055
AK126671 HSAP0406S00018515  0.141  0.671   1.01  0.287  0.116  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.537
BC030224 HSAP0406S00002669  0.249  0.671  0.216  0.239  0.294  CDS; CD48; CD48 protein; Homo sap
     H      0.76
NM_014406 SAP0406S00034677  0.186  0.671  0.378  0.005  0.026  CDS; CESK1; T-complex protein 1; H
     H      0.13
NM_014982 SAP0406S00024728    0.1  0.671   0.22  -0.159   0.23  CDS; PCNX; pecanex homolog; Hom
     H      0.398
NM_152862 SAP0406S00005800  0.257  0.671  0.574  -0.093  0.195  CDS; ARPC2; actin related protein 2/3
     H      0.025
NM_176783 SAP0406S00024268  -0.003  0.671  0.707  -0.188  0.259  CDS; PSME1; proteasome activator s
           0.323
AL117471 HSAP0406S00025798  0.101   0.67  0.602  0.099  0.388  CDS; DKFZp586O1922; hypothetical
     H      0.481
NM_000985 SAP0406S00030654  0.674   0.67  0.282  0.009  0.144  CDS; RPL17; ribosomal protein L17; H
     HSAP0406S00028315
NM_001001683    -0.043  0.305   0.67  0.811  0.056  0.082  CDS; MGC88387; similar to HSPC296
     H      0.648
NM_003807 SAP0406S00031239  0.148   0.67  0.074  -0.39  -0.464  CDS; TNFSF14; tumor necrosis facto
     H     -0.142
NM_005059 SAP0406S00016278  -0.098   0.67  0.399  0.252  -0.083  CDS; RLN2; relaxin 2 isoform 2; Hom
     H      0.418
NM_005099 SAP0406S00002698  0.047   0.67  0.215  -0.193  -0.119  CDS; ADAMTS4; a disintegrin and me
     H      0.56
NM_030939 SAP0406S00011457  0.575   0.67  0.383  0.155  0.104  CDS; C6orf62; chromosome 6 open re
     H      0.415
NM_080545 SAP0406S00024249  0.261   0.67  0.749  0.076  -0.054  CDS; AP1G2; adaptor-related protein
           0.405
X99270 HSAP0406S00011258    0.18   0.67  0.217  0.174  0.286  CDS; unknown; N/A; H.sapiens Xq28,
           0.288
AK125729 HSAP0406S00011035  0.824  0.669  0.758  0.078  -0.105  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.786
BC033670 HSAP0406S00029053  0.559  0.669  0.438  0.056  0.335  CDS; MGC44903; similar to TBC1 do
           0.149
BC053521 HSAP0406S00017445  0.256  0.669  0.518  0.146  0.467  CDS; SPTAN1; SPTAN1 protein; Hom
           0.212
BC054892 HSAP0406S00027934  -0.087  0.669  0.397  0.484  0.098  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.744
NM_001892 SAP0406S00010822   1.15  0.669  0.402  0.255  0.092  CDS; CSNK1A1; casein kinase 1, alph
     H      0.265
NM_002203 SAP0406S00009948  0.134  0.669  0.645   0.04  0.267  CDS; ITGA2; integrin alpha 2 precurs
     H     -0.015
NM_003156 SAP0406S00019489  0.037  0.669  0.441  0.049   0.42  CDS; STIM1; stromal interaction mole
     H     -0.124
NM_006309 SAP0406S00006491  -0.097  0.669  0.324  0.248  -0.307  CDS; LRRFIP2; leucine rich repeat (in
     H      0.042
NM_006532 SAP0406S00031797  -0.009  0.669  0.436  -0.038  0.391  CDS; ELL; elongation factor RNA poly
     H      0.516
NM_032563 SAP0406S00002276  -0.045  0.669  0.274  0.309  -0.199  CDS; LCE3D; late cornified envelope
           0.281
AK090406 HSAP0406S00026313  0.383  0.668  0.944  0.072  0.268  CDS; FLJ00296; FLJ00296 protein; H
           0.395
AK097866 HSAP0406S00034114  0.088  0.668  -0.049  -0.105  0.129  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.037
AL050356 HSAP0406S00018630   0.17  0.668  0.208  0.003  -0.012  CDS; DKFZp564L2016; hypothetical p
           0.17
BC036556 HSAP0406S00034408   0.59  0.668  0.757  0.148  0.132  CDS; C21orf18; C21orf18 protein; Ho
     H      0.578
NM_000029 SAP0406S00003568  0.135  0.668   0.44  -0.041  0.372  CDS; AGT; angiotensinogen precurso
     H      0.363
NM_006145 SAP0406S00031613   0.21  0.668  0.461  -0.062  0.325  CDS; DNAJB1; DnaJ (Hsp40) homolo
     H      0.124
NM_021724 SAP0406S00029121  0.292  0.668  0.458  0.221  0.169  CDS; NR1D1; nuclear receptor subfam
     H      0.486
NM_024511 SAP0406S00008341  0.116  0.668  0.884  0.243  0.336  CDS; C4orf15; chromosome 4 open re
     H      0.302
NM_024742 SAP0406S00027379  0.598  0.668  0.447  0.038  0.396  CDS; ARMC5; armadillo repeat conta
     H      0.021
NM_152735 SAP0406S00011937  0.309  0.668  0.989  0.096  0.367  CDS; ZBTB9; zinc finger and BTB dom
           0.296
AB011122 HSAP0406S00012357  0.014  0.667  0.247  -0.094   0.21  CDS; KIAA0550; KIAA0550 protein; H
           0.33
AF289566 HSAP0406S00032123  -0.148  0.667  0.037  0.037  -0.203  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           0.934
AK092345 HSAP0406S00014595  0.211  0.667  0.343  0.214  0.317  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.114
BC017871 HSAP0406S00011310  0.018  0.667  0.556  0.101  0.151  CDS; RPP40; RPP40 protein; Homo s
     HSAP0406S00018871
NM_001001342     0.495  0.221  0.667  0.738  -0.007  0.319  CDS; BLOC1S2; biogenesis of lysoso
     H      0.149
NM_005095 SAP0406S00000917  0.257  0.667  0.492  0.326  0.409  CDS; ZNF262; zinc finger protein 262
     H      0.834
NM_005168 SAP0406S00005171  1.228  0.667  0.693  0.014  -0.026  CDS; ARHE; ras homolog gene family
     H      0.397
NM_016173 SAP0406S00006875  0.199  0.667  0.393  0.176  0.385  CDS; HEMK1; HemK methyltransfera
     H      0.042
NM_017797 SAP0406S00031003  -0.056  0.667  0.727  0.017  0.384  CDS; BTBD2; BTB (POZ) domain con
     H      0.204
NM_018023 SAP0406S00008034  0.123  0.667  0.291  -0.126  0.594  CDS; YEATS2; YEATS domain conta
     H      0.197
NM_018706 SAP0406S00017938  0.271  0.667  0.538  0.352  0.566  CDS; DHTKD1; dehydrogenase E1 an
     H      0.39
NM_020142 SAP0406S00022552  0.404  0.667  1.339  0.237  0.193  CDS; LOC56901; NADH:ubiquinone o
     H      0.187
NM_144997 SAP0406S00028640  0.154  0.667  0.635  0.025  0.157  CDS; FLCN; folliculin isoform 1; Homo
     H      -0.18
NM_152996 SAP0406S00001509  -0.051  0.667  0.434  0.101   0.01  CDS; SIAT7C; sialyltransferase 7 ((alp
           0.236
AF124250 HSAP0406S00001660  0.264  0.666  0.388  0.163  0.487  CDS; N/A; SH2-containing protein Nsp
           0.893
AK057355 HSAP0406S00006797  0.084  0.666  0.105  -0.059   0.12  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.25
AK093274 HSAP0406S00026393  0.126  0.666   0.95  0.182  0.423  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.054
BC011600 HSAP0406S00011802  0.309  0.666  0.754  -0.077  0.525  CDS; N/A; Similar to RD RNA-binding
           0.158
BC035054 HSAP0406S00008483  0.208  0.666  0.617  0.024   0.26  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.487
NM_000454 SAP0406S00034341  0.239  0.666  0.564  0.213  0.245  CDS; SOD1; superoxide dismutase 1,
     H      0.596
NM_004850 SAP0406S00003876  0.341  0.666   0.17  0.321  0.347  CDS; ROCK2; Rho-associated, coiled
     H     -0.132
NM_017983 SAP0406S00029839  0.037  0.666  0.522  0.147  0.364  CDS; WIPI49; hypothetical protein FL
     H      0.08
NM_030927 SAP0406S00018595  -0.046  0.666  0.202  0.018  0.077  CDS; TM4SF14; transmembrane 4 su
           0.198
AF480883 HSAP0406S00001354  -0.025  0.665  0.524  0.057  0.044  CDS; VCIP; vascular endothelial grow
           0.602
AK096069 HSAP0406S00021238  0.069  0.665  0.107  0.047  0.118  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.459
AK097637 HSAP0406S00035310  -0.062  0.665  0.091  0.016  0.093  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.295
AL161962 HSAP0406S00036511  0.204  0.665  0.665  -0.041  0.142  CDS; DKFZp761E1347; hypothetical p
           0.303
AY358571 HSAP0406S00004761  0.133  0.665  0.214   0.26  0.308  CDS; N/A; ankyrin-related; Homo sap
           0.114
BC017996 HSAP0406S00006961  0.378  0.665  0.567  0.456  -0.003  CDS; LOC440957; LOC440957 protei
     HSAP0406S00016831
NM_001001709     0.165  -0.03  0.665  0.736  -0.046  0.211  CDS; FLJ45537; FLJ45537 protein; H
     H      0.597
NM_004984 SAP0406S00022572  -0.12  0.665  0.055  -0.185  0.189  CDS; KIF5A; kinesin family member 5
     H      0.115
NM_015191 SAP0406S00021129  0.109  0.665  0.331  0.112  0.462  CDS; SIK2; salt-inducible kinase 2; Ho
     H      0.093
NM_015278 SAP0406S00012931  0.181  0.665  0.334  0.284  0.063  CDS; SASH1; SAM and SH3 domain
     H      0.099
NM_032221 SAP0406S00033846  -0.019  0.665  0.244  0.027  0.313  CDS; CHD6; chromodomain helicase
     H      0.06
NM_139279 SAP0406S00004257  0.413  0.665   0.53  -0.049  -0.013  CDS; MCFD2; multiple coagulation fa
     H      0.664
NM_182560 SAP0406S00025097   0.07  0.665  -0.047  -0.145  0.062  CDS; FLJ25773; hypothetical protein
     H     -0.045
NM_206943 SAP0406S00004128   0.01  0.665  0.208   0.132  0.286  CDS; LTBP1; latent transforming grow
           0.31
AK096196 HSAP0406S00004333   0.127  0.664  0.769   0.19  0.212  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.662
BC008178 HSAP0406S00026983   0.866  0.664  0.666   0.114  0.665  CDS; LOC339047; LOC339047 protei
     HSAP0406S00017443
NM_001003722    -0.053   0.137  0.664   0.83   0.289  0.432  CDS; GLE1L; GLE1-like, RNA export
     H      0.253
NM_005793 SAP0406S00006736   0.164  0.664  0.416   0.086  0.482  CDS; NME6; nucleoside diphosphate
     H      0.446
NM_014344 SAP0406S00019931   0.23  0.664  0.818   0.213  0.444  CDS; FJX1; four jointed box 1; Homo
     H      0.07
NM_152730 SAP0406S00012731   0.511  0.664   0.36   0.227  -0.045  CDS; C6orf170; hypothetical protein F
           0.085
AK024460 HSAP0406S00023177   0.009  0.663  0.258  -0.141  0.291  CDS; FLJ00052; FLJ00052 protein; H
           0.535
AK025111 HSAP0406S00037208   0.446  0.663  0.292   0.119   0.33  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
           0.332
AK130874 HSAP0406S00001273   0.196  0.663  0.745   0.475  0.451  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.276
NM_003908 SAP0406S00033704   0.504  0.663  0.637  -0.105  0.119  CDS; EIF2S2; eukaryotic translation in
     H      0.242
NM_024074 SAP0406S00031691   0.188  0.663  0.692   0.16  0.532  CDS; MGC3169; hypothetical protein
     H      0.662
NM_025054 SAP0406S00015547   0.481  0.663  0.492   0.118  -0.005  CDS; VCIP135; valosin-containing pro
     H      0.862
NM_144602 SAP0406S00027445   0.435  0.663  0.187  -0.171  0.345  CDS; MGC33367; hypothetical protein
     H       0.6
NM_178517 SAP0406S00029025   0.443  0.663  0.934   0.175  0.388  CDS; PIGW; phosphatidylinositol glyc
     H      0.357
NM_205856 SAP0406S00035865   0.159  0.663  0.661   0.304  0.353  CDS; LOC389852; PNPK6288; Homo
           0.327
AK024486 HSAP0406S00032658   0.214  0.662  0.442   0.024  0.084  CDS; FLJ00085; FLJ00085 protein; H
           0.215
BC025400 HSAP0406S00035328  -0.107  0.662  0.635   0.433  0.224  CDS; MGC40042; MGC40042 protein
     H      0.274
NM_003268 SAP0406S00037080   0.087  0.662  0.627   0.069  0.139  CDS; TLR5; toll-like receptor 5; Homo
     H      0.315
NM_005982 SAP0406S00024591   -0.07  0.662  0.464   0.337  0.076  CDS; SIX1; sine oculis homeobox hom
     H      0.018
NM_012223 SAP0406S00005557   0.125  0.662  0.335   0.199  0.237  CDS; MYO1B; myosin IB; Homo sapie
     H       1.1
NM_144949 SAP0406S00004256   0.268  0.662  0.403   0.146   0.21  CDS; SOCS5; suppressor of cytokine
     H      0.491
NM_199484 SAP0406S00033779   0.278  0.662    0.6  0.062  -0.006  CDS; C20orf24; RAB5-interacting pro
           0.357
S71376 HSAP0406S00004479    0.095  0.662  0.247   0.02  -0.087  CDS; N/A; sepiapterin reductase; Hom
           0.234
AF451991 HSAP0406S00013157   0.113  0.661  0.498   0.014  0.219  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens u
           0.327
AK027667 HSAP0406S00037222   0.327  0.661   0.25  -0.105  -0.114  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.039
BC012903 HSAP0406S00009123   0.178  0.661  0.376   0.283  0.016  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
          -0.017
BX641032 HSAP0406S00019669   0.171  0.661   0.52   0.091   0.37  CDS; DKFZp686I18166; hypothetical
     H      0.254
NM_012337 SAP0406S00002633  -0.102  0.661  0.344   0.058  0.272  CDS; NESG1; nasopharyngeal epithe
     H     -0.071
NM_015355 SAP0406S00028919  -0.036  0.661  0.343   0.176  0.299  CDS; JJAZ1; joined to JAZF1; Homo
           0.63
D63477 HSAP0406S00015953    0.095  0.66   0.66   0.087  -0.167  CDS; KIAA0143; N/A; Human mRNA
D87454 HSAP0406S000145660.3  0.304  0.66  0.611   0.237  0.139  CDS; KIAA0265; N/A; Human mRNA
M26316 HSAP0406S000024210.3  0.279  0.66  0.248  -0.083  0.167  CDS; N/A; mucin; Human epithelial m
     H      1.037
NM_000488 SAP0406S00002871   0.509  0.66  0.392   0.345  0.412  CDS; SERPINC1; serine (or cysteine)
     H      0.384
NM_001414 SAP0406S00023344   0.67  0.66  1.032   0.042  0.231  CDS; EIF2B1; eukaryotic translation in
     H      0.363
NM_005399 SAP0406S00002082   0.178  0.66  0.596   0.217  0.414  CDS; PRKAB2; AMP-activated protein
     H      0.263
NM_006848 SAP0406S00020527   0.214  0.66  0.492   0.133  0.151  CDS; DIPA; hepatitis delta antigen-int
     H      0.503
NM_014342 SAP0406S00020054   0.084  0.66  0.574   0.221  0.374  CDS; MTCH2; mitochondrial carrier h
     H      0.179
NM_080476 SAP0406S00033715   0.035  0.66  0.559   0.114  -0.028  CDS; CDC91L1; cell division cycle 91
     H      0.311
NM_002880 SAP0406S00006318   0.308  0.659  0.718   0.211  0.067  CDS; RAF1; v-raf-1 murine leukemia
     H     -0.024
NM_016581 SAP0406S00031472   0.038  0.659  0.469   0.178  0.305  CDS; SITPEC; evolutionarily conserve
     H      0.254
NM_018342 SAP0406S00009446   0.133  0.659  0.853   0.212  -0.001  CDS; FLJ11155; hypothetical protein
     H     -0.042
NM_018579 SAP0406S00015221   0.162  0.659  0.535   0.316   0.27  CDS; MSCP; mitochondrial solute car
     H      0.558
NM_138331 SAP0406S00024149   0.013  0.659  0.134   0.051  0.221  CDS; RNASE8; RNase 8, placental; H
     H      0.533
NM_181776 SAP0406S00010876   0.137  0.659  0.395   0.039  0.255  CDS; SLC36A2; solute carrier family 3
           0.278
AF385926 HSAP0406S00023959   0.199  0.658  0.387  -0.023  0.296  CDS; PCCA; propionyl-CoA carboxyla
           0.345
AK095243 HSAP0406S00029213   0.272  0.658  0.951   0.299  0.537  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.497
AK126330 HSAP0406S00023809   0.129  0.658  0.209   0.138  -0.019  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H     -0.046
NM_000305 SAP0406S00014114   0.304  0.658  0.126   0.166   0.36  CDS; PON2; paraoxonase 2; Homo s
     H      0.532
NM_001021 SAP0406S00026274   0.973  0.658   0.67   0.196  0.431  CDS; RPS17; ribosomal protein S17;
     H      0.754
NM_001722 SAP0406S00015176   1.428  0.658  0.257   0.115  0.193  CDS; POLR3D; RNA polymerase III 5
     H      0.962
NM_006514 SAP0406S00006524   0.406  0.658  -0.001  0.198  0.268  CDS; SCN10A; sodium channel, volta
     H      0.08
NM_016078 SAP0406S00028694   0.083  0.658   0.33  -0.116  -0.393  CDS; FAM18B; CGI-148 protein; Hom
     H      0.897
NM_033031 SAP0406S00035962   0.194  0.658  0.158  0.227  0.281  CDS; CCNB3; cyclin B3 isoform 3; Ho
     H      0.094
NM_005792 SAP0406S00027963   0.069  0.657  0.468  0.473  0.475  CDS; MPHOSPH6; M-phase phospho
     H      0.223
NM_012133 SAP0406S00014586   0.092  0.657  0.477  0.297   0.44  CDS; COPG2; coatomer protein comp
     H      0.299
NM_024884 SAP0406S00024465   0.124  0.657  0.754  0.158  0.319  CDS; C14orf160; chromosome 14 ope
     H      0.162
NM_139207 SAP0406S00022746   0.178  0.657  0.539  0.284   0.28  CDS; NAP1L1; nucleosome assembly
     H      0.776
NM_152888 SAP0406S00015984   0.341  0.657  0.358  0.207   0.39  CDS; COL22A1; collagen, type XXII, a
           0.064
AB067472 HSAP0406S00011699   0.228  0.656  0.803  0.287  0.394  CDS; KIAA1885; KIAA1885 protein; H
           0.709
AF308814 HSAP0406S00003756   0.567  0.656  0.419  -0.045  0.561  CDS; JCG10; olfactory receptor-like p
           0.367
AK129545 HSAP0406S00006126   0.138  0.656  0.568  0.133  0.401  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.081
BC001941 HSAP0406S00016079   0.211  0.656  0.621  0.369  0.406  CDS; TSTA3; tissue specific transplan
     H      0.374
NM_018622 SAP0406S00008041   0.518  0.656  0.623  0.191  0.415  CDS; PSARL; presenilin associated, r
     H      0.389
NM_020462 SAP0406S00011033   0.666  0.656   0.84  0.353  0.306  CDS; KIAA1181; KIAA1181 protein; H
     H      0.169
NM_025267 SAP0406S00029285   0.143  0.656  0.144   0.09  0.308  CDS; MGC2744; hypothetical protein
          -0.001
AB037765 HSAP0406S00024498   0.116  0.655  0.574  0.231  0.338  CDS; KIAA1344; KIAA1344 protein; H
           0.873
AF277624 HSAP0406S00013781   0.284  0.655  0.269  0.245  0.451  CDS; KR19; KRAB zinc finger protein
           0.862
AY358683 HSAP0406S00001829   0.385  0.655  0.204  0.132  0.242  CDS; N/A; EG-VEGF; Homo sapiens
           0.388
AY498718 HSAP0406S00027072   -0.05  0.655  -0.305  -1.05  -0.275  CDS; N/A; pps22-1 protein; Homo sap
          -0.055
BC005077 HSAP0406S00019831   0.469  0.655  1.201  0.096  0.377  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H     -0.006
NM_030824 SAP0406S00031510  -0.056  0.655  0.575  0.094  0.057  CDS; ZNF442; zinc finger protein 442
     H      0.306
NM_133491 SAP0406S00028462   0.024  0.655  0.369  0.089  0.381  CDS; SAT2; polyamine N-acetyltransf
            0.7
AB002340 HSAP0406S00006484   0.235  0.654   0.34  0.363  0.335  CDS; KIAA0342; KIAA0342 protein; H
          -0.391
AK124633 HSAP0406S00023306  -0.028  0.654  0.373  0.337  -0.259  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.404
AL713683 HSAP0406S00034099   0.169  0.654  0.133  0.228   0.04  CDS; DKFZp667D092; hypothetical p
     H      0.749
NM_205767 SAP0406S00031186   0.192  0.654  0.593  0.395  0.346  CDS; QIL1; QIL1 protein; Homo sapie
          -0.211
AF177395 HSAP0406S00009136   0.159  0.653  0.826  0.071  0.135  CDS; DKK-2; dickkopf-2; Homo sapie
           0.498
AJ488206 HSAP0406S00019814  -0.099  0.653  0.097  -0.002  0.175  CDS; STEERIN2; steerin2 protein; Ho
           0.658
AK093040 HSAP0406S00015909   0.239  0.653  0.236   0.24  0.077  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.308
AY043278 HSAP0406S00001740   0.154  0.653  0.837  0.279  0.107  CDS; N/A; arginine methyltransferase
     H      0.101
NM_003592 SAP0406S00014782   0.014  0.653  0.444   0.14  0.364  CDS; CUL1; cullin 1; Homo sapiens c
     H      0.229
NM_005881 SAP0406S00027357  -0.083  0.653  0.189  0.306  0.317  CDS; BCKDK; branched chain alpha-k
     H      0.35
NM_006298 SAP0406S00011572   0.517  0.653  0.918  0.135  0.205  CDS; ZNF192; zinc finger protein 192
     H      0.783
NM_198510 SAP0406S00036046   0.371  0.653  0.238   0.01  0.315  CDS; ITIH5L; inter-alpha (globulin) inh
           0.53
BC026254 HSAP0406S00016277   0.118  0.652  0.269  0.004   0.23  CDS; INSL4; insulin-like 4, precursor;
     H      0.23
NM_002956 SAP0406S00023291   0.252  0.652   0.44   0.01  0.254  CDS; RSN; restin isoform a; Homo sa
     H      0.005
NM_015569 SAP0406S00002849  -0.133  0.652   0.38  0.239  0.271  CDS; DNM3; dynamin 3; Homo sapien
     H      1.062
NM_182583 SAP0406S00033630   0.173  0.652  0.266  -0.113  0.103  CDS; FLJ38374; hypothetical protein
     H      0.583
NM_199338 SAP0406S00026309   0.136  0.652  0.195  -0.176  0.464  CDS; FLJ35171; FLJ35171 protein; H
           0.62
AF428259 HSAP0406S00027867   0.295  0.651  0.361  0.007  0.347  CDS; N/A; hypothetical protein; Homo
           0.394
BC002573 HSAP0406S00019196   0.376  0.651  0.622  0.106  0.302  CDS; UROS; uroporphyrinogen III syn
           0.08
BC042037 HSAP0406S00015432  -0.027  0.651  0.305  0.388    0.3  CDS; FLJ32731; FLJ32731 protein; H
     H      0.396
NM_000292 SAP0406S00035682   0.153  0.651  0.747  0.291    0.5  CDS; PHKA2; phosphorylase kinase,
     H      0.015
NM_006993 SAP0406S00018923   0.138  0.651  0.502  -0.126   0.54  CDS; NPM3; nucleophosmin/nucleopl
     H      0.333
NM_014454 SAP0406S00012622   0.175  0.651  0.901  0.071  0.384  CDS; SESN1; sestrin 1; Homo sapien
     H      0.68
NM_032260 SAP0406S00004896   0.301  0.651   0.41   0.04  0.262  CDS; RANBP2L1; RAN-binding protei
     H     -0.033
NM_203290 SAP0406S00012175   0.261  0.651  0.604  0.203  0.228  CDS; POLR1C; RNA polymerase I su
           0.337
AF412027 HSAP0406S00013648   0.403  0.65   0.46  -0.331  0.327  CDS; WBSCR19; Williams-Beuren sy
           0.022
AK090438 HSAP0406S00030990   -0.09  0.65  0.028  0.068  0.043  CDS; FLJ00358; FLJ00358 protein; H
           0.484
BC008026 HSAP0406S00006125   0.101  0.65  0.141  0.049  0.172  CDS; MGC16025; MGC16025 protein
           0.28
BC030654 HSAP0406S00025161   0.159  0.65  0.624   0.31  0.243  CDS; WDR20; WDR20 protein; Homo
           0.448
BC036465 HSAP0406S00035701   0.387  0.65  0.497  0.081   0.19  CDS; MBTPS2; MBTPS2 protein; Hom
     H      0.047
NM_000883 SAP0406S00014526  -0.033  0.65  0.433   0.112  0.354  CDS; IMPDH1; inosine monophospha
     H      0.256
NM_016535 SAP0406S00033152  -0.055  0.65  0.062   0.09  0.199  CDS; ZNF581; zinc finger protein 581
     H      0.096
NM_022067 SAP0406S00024865   0.085  0.65  0.831   0.221  0.021  CDS; C14orf133; chromosome 14 ope
     H      0.419
NM_022464 SAP0406S00010601   0.299  0.65  0.322   0.188  0.478  CDS; SIL1; endoplasmic reticulum ch
     H      0.902
NM_033026 SAP0406S00014016   0.408  0.65  0.514   0.072  0.403  CDS; PCLO; piccolo; Homo sapiens p
     H     -0.091
NM_178169 SAP0406S00022641   0.119  0.65   0.2  0.091  0.146  CDS; RASSF3; Ras association (RalG
     H      0.095
NM_212552 SAP0406S00004507   0.098  0.65  0.614   0.138  0.487  CDS; LOC388962; similar to RIKEN 1
           0.037
AB037860 HSAP0406S00001376  -0.063  0.649  0.35   0.07  0.087  CDS; KIAA1439; KIAA1439 protein; H
          -0.003
BX537946 HSAP0406S00008741  -0.105  0.649  0.74   0.273  0.025  CDS; DKFZp686C0686; hypothetical
     H      0.356
NM_001640 SAP0406S00006815   0.163  0.649  0.896   0.137  0.123  CDS; APEH; N-acylaminoacyl-peptide
     H      0.167
NM_003684 SAP0406S00001211   0.031  0.649  0.293  -0.014  0.143  CDS; MKNK1; MAP kinase interacting
     H      0.133
NM_004343 SAP0406S00031549   0.231  0.649  0.605   0.134   0.31  CDS; CALR; calreticulin precursor; Ho
     H     -0.049
NM_021226 SAP0406S00018243   0.082  0.649  0.438   0.22  0.256  CDS; ARHGAP22; Rho GTPase activ
     H      0.138
NM_021258 SAP0406S00000628   0.024  0.649  0.403   0.043  0.064  CDS; IL22RA1; interleukin 22 recepto
     H      0.309
NM_024007 SAP0406S00010946   0.018  0.649  0.677   0.062   0.18  CDS; EBF; early B-cell factor; Homo s
     H      0.374
NM_033502 SAP0406S00012119   0.363  0.649  0.763   0.164  0.457  CDS; TRERF1; transcriptional regulat
           0.724
U31214 HSAP0406S00032037    0.221  0.649  0.797   0.245  -0.144  CDS; nmc; N/A; Human (nmc) mRNA
           0.441
AK122580 HSAP0406S00004704   0.366  0.648  0.335   0.15  0.338  CDS; FLJ00202; FLJ00202 protein; H
           0.819
AK127116 HSAP0406S00037215   0.124  0.648  0.22   0.023  0.195  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.097
BC012203 HSAP0406S00032849   0.122  0.648  1.132   0.03  0.108  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.01
BC032825 HSAP0406S00016340   0.152  0.648  0.614   0.245  0.228  CDS; SH3GL2; SH3GL2 protein; Hom
     H      0.244
NM_002833 SAP0406S00026156   0.172  0.648  0.282   0.138  0.431  CDS; PTPN9; protein tyrosine phosph
     H      0.606
NM_002919 SAP0406S00016257   1.131  0.648  0.873   0.067  0.166  CDS; RFX3; regulatory factor X3 isofo
     H      1.055
NM_002981 SAP0406S00028955   0.361  0.648  0.29  -0.002  0.364  CDS; CCL1; small inducible cytokine A
     H      0.09
NM_006768 SAP0406S00023084   0.204  0.648  0.587   0.277  -0.001  CDS; BRAP; BRCA1 associated prote
     H      0.201
NM_012436 SAP0406S00016573  -0.098  0.648  0.278  -0.071  0.031  CDS; SPAG8; sperm associated antig
     H      0.231
NM_013392 SAP0406S00004052   0.355  0.648  0.25   0.029   0.34  CDS; NRBP; nuclear receptor binding
     H      0.289
NM_183040 SAP0406S00011407   0.276  0.648  0.857   0.372  0.442  CDS; DTNBP1; dystrobrevin binding p
           0.53
AF177173 HSAP0406S00002224   0.131  0.647  0.368  -0.008  0.264  CDS; TMOD4; tropomodulin 4; Homo
           0.442
D21163 HSAP0406S00029375    0.14  0.647  0.925   0.139  0.338  CDS; KIAA0031; N/A; Homo sapiens
     H      0.744
NM_002988 SAP0406S00029004   0.402  0.647  0.231   0.045  0.283  CDS; CCL18; small inducible cytokine
     H      0.403
NM_005242 SAP0406S00010184   0.138  0.647  1.164   0.184  0.156  CDS; F2RL1; coagulation factor II (thr
     H      0.335
NM_005636 SAP0406S00035874   0.25  0.647  0.703  -0.108  -0.003  CDS; SSX4; synovial sarcoma, X brea
     H      0.274
NM_015120 SAP0406S00004491   0.066  0.647  0.886   0.452  0.243  CDS; ALMS1; ALMS1; Homo sapiens
     H      0.277
NM_017713 SAP0406S00006711   0.345  0.647  0.502   0.177  -0.046  CDS; FLJ20211; hypothetical protein
     H      0.04
NM_017752 SAP0406S00036353   0.11  0.647  0.351   0.394  -0.175  CDS; FLJ20298; FLJ20298 protein iso
     H     -0.051
NM_032420 SAP0406S00010744  -0.069  0.647  0.884   0.162   0.34  CDS; PCDH1; protocadherin 1 isoform
     H      0.27
NM_153344 SAP0406S00012266   0.263  0.647  0.622   0.321  0.306  CDS; C6orf141; hypothetical protein M
     H      0.896
NM_175906 SAP0406S00030695   -0.05  0.647  0.053   0.224  0.106  CDS; MGC33608; hypothetical protein
           1.195
U47671 HSAP0406S00023144    0.53  0.647  0.415   0.229  0.493  CDS; N/A; unknown; Human mRNA, c
           0.177
X53586 HSAP0406S00005370    0.253  0.647  0.602   0.056  0.412  CDS; N/A; integrin alpha 6 (or alpha E
           0.661
BC068549 HSAP0406S00018717   0.299  0.646  0.346   0.327  0.397  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.401
NM_003144 SAP0406S00011328   0.626  0.646  0.861   0.157  0.053  CDS; SSR1; signal sequence recepto
     H      0.314
NM_018639 SAP0406S00023171   0.149  0.646  0.291   -0.02  0.252  CDS; WSB2; WD SOCS-box protein 2
     H      0.269
NM_031892 SAP0406S00035689   0.091  0.646  0.147   0.13  0.375  CDS; SH3KBP1; SH3-domain kinase
           0.878
AK124580 HSAP0406S00025140   0.173  0.645   0.3  0.059  0.417  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.15
AL834437 HSAP0406S00014437   0.125  0.645  0.514   0.029  -0.232  CDS; DKFZp762M126; hypothetical p
            0.2
BC000525 HSAP0406S00027606   0.186  0.645  0.57   0.196  -0.113  CDS; GOT2; aspartate aminotransfera
     H      0.097
NM_003844 SAP0406S00015214   0.337  0.645  0.643   0.369  0.198  CDS; TNFRSF10A; tumor necrosis fa
     H      0.365
NM_014860 SAP0406S00004072   0.355  0.645  0.425  -0.016  0.008  CDS; STAF65(gamma); SPTF-associ
     H      0.698
NM_018968 SAP0406S00003801   0.564  0.645  0.192   0.167  0.509  CDS; SNTG2; syntrophin, gamma 2; H
           0.07
AF466367 HSAP0406S00000685  -0.029  0.644  0.282   0.004  -0.352  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           0.704
AK124574 HSAP0406S00021739  0.356  0.644  0.314  -0.194   0.449  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.494
BC030568 HSAP0406S00003118   0.36  0.644  0.191  -0.376   0.184  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.654
BC047594 HSAP0406S00013928  0.344  0.644  0.263  0.024   0.231  CDS; N/A; Similar to Williams Beuren
     H      0.088
NM_001400 SAP0406S00001724  0.078  0.644  0.68  0.153   0.253  CDS; EDG1; endothelial differentiation
     H      0.846
NM_003889 SAP0406S00007382  0.411  0.644  0.258  0.215   0.318  CDS; NR1I2; pregnane X receptor iso
     H      1.098
NM_012365 SAP0406S00014761  0.302  0.644  0.288  0.076   0.309  CDS; OR2A5; olfactory receptor, fami
           0.837
AF316855 HSAP0406S00026277  0.212  0.643  0.03  -0.038   0.096  CDS; N/A; colon cancer-associated an
           0.337
AJ236915 HSAP0406S00025517  0.066  0.643  0.65  0.064   0.298  CDS; pak5; pak5 protein; Homo sapie
          -0.091
AK001878 HSAP0406S00036361  -0.164  0.643  0.223  0.222  -0.037  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.016
AL157430 HSAP0406S00005564   0.06  0.643  0.62  0.065   0.265  CDS; DKFZp564L1878; hypothetical p
           0.041
BC028842 HSAP0406S00025891  0.002  0.643  0.185  0.141   0.331  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.279
BX640703 HSAP0406S00012890  0.628  0.643  0.552  0.109   0.215  CDS; DKFZp686F03136; hypothetical
     H      0.72
NM_003960 SAP0406S00004494  0.381  0.643  0.329  -0.023   0.333  CDS; NAT8; N-acetyltransferase 8; H
     H      0.393
NM_004422 SAP0406S00028406  0.046  0.643  0.607  0.185   0.54  CDS; DVL2; dishevelled 2; Homo sap
     H      0.734
NM_207447 SAP0406S00026444   0.41  0.643  0.399  0.108   0.282  CDS; UNQ9370; IFMQ9370; Homo sa
     H      0.317
NM_207481 SAP0406S00005109  0.341  0.643  0.34  0.454   0.243  CDS; FLJ34870; FLJ34870 protein; H
           0.319
AB007872 HSAP0406S00033195  0.536  0.642  0.551  -0.043   0.446  CDS; KIAA0412; N/A; Homo sapiens
           0.128
AF271775 HSAP0406S00027230  0.216  0.642  0.907  0.129   0.458  CDS; N/A; DC49; Homo sapiens DC4
           0.032
BX537394 HSAP0406S00010071  0.272  0.642  0.896  0.049   0.069  CDS; DKFZp686F23142; hypothetical
     H      0.224
NM_001744 SAP0406S00010364  0.071  0.642  0.334  0.044   0.266  CDS; CAMK4; calcium/calmodulin-de
     H     -0.192
NM_019084 SAP0406S00018767  0.016  0.642  0.462  0.294   0.346  CDS; CCNJ; cyclin J; Homo sapiens c
     H      0.322
NM_058230 SAP0406S00011162  0.456  0.642  0.378  0.483   0.327  CDS; ZNF354B; zinc finger protein 35
           0.379
AF231410 HSAP0406S00007483  0.094  0.641  0.34  0.071   0.108  CDS; N/A; AKAP-binding sperm prote
           0.599
AK124820 HSAP0406S00034977  0.722  0.641  0.539  0.155   0.072  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.708
BC031903 HSAP0406S00000983  0.292  0.641  0.45  -0.209   0.357  CDS; N/A; similar to endo-alpha-mann
     H      0.146
NM_005805 SAP0406S00005250  0.326  0.641  0.832  0.103   0.322  CDS; PSMD14; 26S proteasome-asso
     H      0.052
NM_017943 SAP0406S00024537  0.087  0.641  0.429  0.242   0.324  CDS; FBXO34; F-box only protein 34;
           0.775
BC040501 HSAP0406S00029440  0.092  0.64  0.091  0.031  -0.048  CDS; LOC9894; hypothetical LOC989
          -0.122
BC064634 HSAP0406S00015542  -0.01  0.64  0.391  0.433   0.25  CDS; ADHFE1; ADHFE1 protein; Hom
           0.169
BC066967 HSAP0406S00025674  0.211  0.64  0.397  0.192   0.249  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.357
NM_033138 SAP0406S00014613  0.107  0.64  0.358  -0.121  -0.201  CDS; CALD1; caldesmon 1 isoform 1;
           0.475
AK054590 HSAP0406S00030639  0.419  0.639  0.675  0.386   0.248  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.295
BC020640 HSAP0406S00003683  0.282  0.639  0.963   0.33   0.287  CDS; PNAS-4; PNAS-4 protein; Homo
           0.104
BC032610 HSAP0406S00001842  0.166  0.639  1.027  0.664   0.037  CDS; CEPT1; CEPT1 protein; Homo s
     H      1.094
NM_015680 SAP0406S00005857  0.467  0.639  0.401  0.185   0.303  CDS; C2orf24; chromosome 2 open re
     H      0.382
NM_130839 SAP0406S00025391  0.182  0.639  0.208  0.124   0.215  CDS; UBE3A; ubiquitin protein ligase
           0.277
AL365411 HSAP0406S00031198  0.745  0.638  1.308   0.26   0.141  CDS; N/A; hypothetical protein, simila
           0.206
BC004382 HSAP0406S00033562  0.254  0.638  0.439  0.189   0.131  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.611
BC015390 HSAP0406S00001969  0.186  0.638  0.256    0.2  0.333  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     HSAP0406S00020193
NM_001004705     0.89  0.081  0.638  0.099   0.17   0.399  CDS; OR4D10; olfactory receptor, fam
     H     -0.117
NM_006238 SAP0406S00011979  -0.057  0.638  0.313  0.138   0.518  CDS; PPARD; peroxisome proliferativ
     H      0.145
NM_014604 SAP0406S00028277  0.457  0.638  0.937  0.256   0.139  CDS; TAX1BP3; Tax1 (human T-cell
     H     -0.055
NM_025189 SAP0406S00031907  0.013  0.638  0.17  0.226    -0.2  CDS; ZNF430; zinc finger protein 430
     H      0.172
NM_145906 SAP0406S00030484  0.236  0.638  0.824  0.115   0.172  CDS; RIOK3; sudD suppressor of bim
     H      0.161
NM_152487 SAP0406S00001676  0.094  0.638  0.497  0.142   0.277  CDS; FLJ31842; hypothetical protein
           0.101
AK021835 HSAP0406S00022280   0.26  0.637  0.522  0.108   0.279  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.464
AK130705 HSAP0406S00010100  0.264  0.637  0.139  0.028   0.358  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.171
AL834341 HSAP0406S00030874  0.211  0.637  0.245  0.165   0.466  CDS; DKFZp761G0314; hypothetical
           0.257
AY251272 HSAP0406S00032274  0.103  0.637  0.717  0.406   0.21  CDS; N/A; EID2; Homo sapiens EID2
     H      0.634
NM_001426 SAP0406S00004973  0.111  0.637  0.096  -0.051   0.359  CDS; EN1; engrailed homolog 1; Hom
     H      0.243
NM_002346 SAP0406S00016044  0.021  0.637  0.003  -0.034   0.054  CDS; LY6E; lymphocyte antigen 6 com
     H      0.011
NM_014815 SAP0406S00029118  0.245  0.637  0.816  0.012   0.091  CDS; THRAP4; thyroid hormone rece
     H      0.095
NM_207505 SAP0406S00015797  0.158  0.637  0.361  -0.112   0.33  CDS; FLJ45248; FLJ45248 protein; H
           0.46
AK127038 HSAP0406S00017420   0.22  0.636  0.626  -0.087  0.461  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.404
AL831988 HSAP0406S00012877   0.18  0.636  0.304  0.289  0.127  CDS; DKFZp451G083; hypothetical p
           -0.21
AY358506 HSAP0406S00013099  0.058  0.636   0.83  0.215  -0.02  CDS; N/A; LPAAT-delta; Homo sapien
           0.021
BC027454 HSAP0406S00015394  0.082  0.636  0.997  0.225  0.398  CDS; SLD5; SLD5 protein; Homo sap
           0.921
BC032319 HSAP0406S00002614  0.468  0.636  0.347  0.389  0.371  CDS; MNDA; myeloid cell nuclear diffe
     HSAP0406S00019547
NM_001005162     0.682  0.547  0.636  0.474  0.269  0.398  CDS; OR52B6; olfactory receptor, fam
     H      0.289
NM_002712 SAP0406S00006165  0.139  0.636  0.978  0.213  0.348  CDS; PPP1R7; protein phosphatase 1
     H      0.069
NM_007220 SAP0406S00035655  0.027  0.636  0.619  0.193  0.376  CDS; CA5B; carbonic anhydrase VB,
     H      0.082
NM_021648 SAP0406S00012690  0.522  0.636   0.78   0.03  -0.37  CDS; TSPYL4; KIAA0721 protein; Ho
     H      0.071
NM_021944 SAP0406S00024207  -0.166  0.636  0.282  -0.064  -0.173  CDS; C14orf93; chromosome 14 open
     H      0.334
NM_153693 SAP0406S00022393  0.366  0.636  0.148  0.235  -0.217  CDS; HOXC6; homeo box C6 isoform
     H      0.718
NM_199244 SAP0406S00016691  0.426  0.636  0.416  -0.296  0.361  CDS; FOXD4b; forkhead box protein D
          -0.152
AB046837 HSAP0406S00017903  -0.329  0.635  0.473  0.186  0.155  CDS; KIAA1617; KIAA1617 protein; H
          -0.322
AK123697 HSAP0406S00031785  -0.245  0.635  0.821  -0.129  -0.212  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.133
BC040214 HSAP0406S00014170  0.145  0.635  0.436  -0.015  0.012  CDS; DKFZp727G131; hypothetical p
           0.017
BC050291 HSAP0406S00013362   0.06  0.635  0.391  0.079  0.315  CDS; GLCCI1; GLCCI1 protein; Homo
     H      0.022
NM_012317 SAP0406S00036626  0.067  0.635  0.124  -0.097  -0.108  CDS; LDOC1; leucine zipper, down-re
     H      0.017
NM_018261 SAP0406S00008717  -0.04  0.635  0.418  0.104  0.196  CDS; SEC3L1; Sec3-like isoform 1; H
     H      0.032
NM_024789 SAP0406S00018953  0.066  0.635  0.721   0.26  0.274  CDS; C10orf77; hypothetical protein F
     H      0.138
NM_032259 SAP0406S00026580  0.382  0.635  0.674  -0.034  0.213  CDS; DKFZp434F054; hypothetical pr
     H     -0.038
NM_033542 SAP0406S00033900  0.203  0.635  0.488   0.27  -0.009  CDS; C20orf35; uncharacterized hypo
     H      0.123
NM_173620 SAP0406S00030287  0.063  0.635  0.546  0.337  0.324  CDS; FLJ23825; hypothetical protein
           0.243
AF229804 HSAP0406S00028177  0.007  0.634  0.242  -0.008  0.241  CDS; N/A; endozepine-like protein typ
           0.752
AF238487 HSAP0406S00020942  0.445  0.634  0.303  -0.004  0.175  CDS; PJCG2; olfactory-like receptor P
           0.398
AK091840 HSAP0406S00021507  0.175  0.634  0.406   0.02  0.414  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.131
NM_006915 SAP0406S00035832  0.082  0.634  0.538  0.007  0.364  CDS; RP2; XRP2 protein; Homo sapie
     H      0.228
NM_014701 SAP0406S00025754  0.222  0.634  0.248  0.025  0.266  CDS; KIAA0256; KIAA0256 gene prod
     H      0.436
NM_015039 SAP0406S00002984  0.063  0.634  0.249  0.083  -0.041  CDS; NMNAT2; nicotinamide mononu
     H      1.282
NM_019841 SAP0406S00014721  0.157  0.634  0.489  0.597  0.491  CDS; TRPV5; transient receptor poten
           0.89
AF147790 HSAP0406S00014285  -0.042  0.633  -0.125  -0.75  -0.139  CDS; MUC12; transmembrane mucin
           0.318
AL136922 HSAP0406S00025946  0.231  0.633  0.272  0.228  0.234  CDS; DKFZp586J151; hypothetical pr
           0.259
BC000979 HSAP0406S00031825  0.519  0.633  0.756  0.313  0.149  CDS; DDX49; DDX49 protein; Homo s
     H      0.312
NM_000086 SAP0406S00027184  0.194  0.633   0.54  0.221  0.233  CDS; CLN3; CLN3 protein; Homo sap
     H      0.114
NM_017791 SAP0406S00024830  -0.09  0.633  1.044  0.204  0.155  CDS; C14orf58; chromosome 14 open
     H      0.934
NM_153330 SAP0406S00007532  0.228  0.633  0.212  0.226  0.363  CDS; DNAJB8; DnaJ homolog, subfam
           0.836
AK125751 HSAP0406S00011244  0.197  0.632   0.34  -0.04  0.363  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.453
BC057810 HSAP0406S00005088  0.116  0.632  0.012  0.335  0.204  CDS; TUBA2; TUBA2 protein; Homo s
     H      0.243
NM_000979 SAP0406S00032700  0.459  0.632  0.962  0.151  0.034  CDS; RPL18; ribosomal protein L18; H
     H      0.172
NM_001361 SAP0406S00027849  0.208  0.632   0.63  0.155  0.419  CDS; DHODH; dihydroorotate dehydro
     H      0.429
NM_004517 SAP0406S00019596    0.1  0.632  0.663  0.105  -0.035  CDS; ILK; integrin-linked kinase; Hom
     H      0.304
NM_016272 SAP0406S00035313  0.649  0.632  1.097  0.372  0.404  CDS; TOB2; transducer of ERBB2, 2;
     H      0.345
NM_078480 SAP0406S00016099  0.652  0.632  0.516  0.312  0.573  CDS; SIAHBP1; fuse-binding protein-i
     H      0.221
NM_080861 SAP0406S00026648  0.158  0.632   0.55   0.01  0.069  CDS; SSB3; SPRY domain-containing
     H      0.971
NM_170695 SAP0406S00030355  1.123  0.632  0.253  0.348  0.306  CDS; TGIF; TG-interacting factor isofo
           0.76
S63845 HSAP0406S00007348   0.469  0.632  0.253  0.181  0.422  CDS; D3R; D3 dopamine receptor; (D
           1.139
U09413 HSAP0406S00033264   0.208  0.632  0.135  0.111  0.152  CDS; N/A; zinc finger protein ZNF135
           0.243
AB055225 HSAP0406S00027062  0.244  0.631  0.212   0.14   0.54  CDS; IMAA; hLAT1-3TM; Homo sapie
           0.27
AF064603 HSAP0406S00019883  0.547  0.631  0.851   0.14  0.126  CDS; N/A; GA17 protein; Homo sapie
           0.451
AK093877 HSAP0406S00028724  0.156  0.631  0.551  -0.15  -0.097  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.199
AK123098 HSAP0406S00028342  -0.015  0.631  0.234  0.002  0.016  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
L20941        0.715
     HSAP0406S00020286   1.22  0.631  0.686  0.039  0.043  CDS; N/A; ferritin heavy chain; Human
     H      0.479
NM_000370 SAP0406S00015517  0.195  0.631  0.634  -0.213  0.302  CDS; TTPA; tocopherol (alpha) transf
     H      0.08
NM_002585 SAP0406S00002747  0.101  0.631  0.477   0.122  0.129  CDS; PBX1; pre-B-cell leukemia trans
     H      0.029
NM_005157 SAP0406S00017523  -0.013  0.631  0.494   0.159  0.174  CDS; ABL1; v-abl Abelson murine leu
     H      0.044
NM_013256 SAP0406S00032500  0.119  0.631  0.938   0.289   0.22  CDS; ZNF180; zinc finger protein 180
     H      0.221
NM_020921 SAP0406S00024477  0.218  0.631    0.6  0.173  0.403  CDS; NIN; ninein isoform 2; Homo sa
     H      0.735
NM_198696 SAP0406S00034582  0.393  0.631  0.231   0.227   0.18  CDS; KRTAP10-3; keratin associated
           0.14
AK022886 HSAP0406S00035025  0.151  0.63  0.638   0.145  0.245  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.378
AK026249 HSAP0406S00020800  0.177  0.63  0.247  -0.004  0.108  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
           0.522
AK075204 HSAP0406S00009917  0.926  0.63  0.683   0.168  -0.083  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.647
AK098689 HSAP0406S00036580  0.172  0.63  0.235  -0.093  0.109  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.334
AK128395 HSAP0406S00010193  0.047  0.63  0.407   0.397  0.114  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.675
BC066547 HSAP0406S00034673  0.219  0.63  -0.069  -0.093  -0.028  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.115
NM_001104 SAP0406S00020582  0.206  0.63  0.519   0.189  0.284  CDS; ACTN3; skeletal muscle specific
     H      0.774
NM_001464 SAP0406S00015384  0.306  0.63  0.428   -0.06  0.432  CDS; ADAM2; a disintegrin and metal
     H      0.536
NM_001486 SAP0406S00004062  -0.083  0.63  0.254  -0.011  0.072  CDS; GCKR; glucokinase regulatory p
     H      0.077
NM_002861 SAP0406S00030235  0.007  0.63  0.665   0.247  0.514  CDS; PCYT2; phosphate cytidylyltrans
     H      0.049
NM_005908 SAP0406S00009102   0.09  0.63  0.551   0.267  0.192  CDS; MANBA; mannosidase, beta A,
     H      0.169
NM_012062 SAP0406S00022021  0.152  0.63  0.608   0.212  0.264  CDS; DNM1L; dynamin 1-like protein
     H      0.209
NM_144494 SAP0406S00035909  0.553  0.63  0.695   0.155  -0.013  CDS; PQBP1; polyglutamine binding p
     H      0.709
NM_172138 SAP0406S00032245  0.147  0.63  0.367   0.023  0.103  CDS; IL28A; interleukin 28A; Homo sa
          -0.255
AK090420 HSAP0406S00024460  -0.009  0.629  0.454   0.256  0.104  CDS; FLJ00328; FLJ00328 protein; H
           0.623
BC007251 HSAP0406S00024356  0.167  0.629  0.382  -0.032  0.216  CDS; C14orf128; C14orf128 protein; H
           0.454
BC026183 HSAP0406S00036765  0.135  0.629   0.19   0.783  0.165  CDS; CXorf2; CXorf2 protein; Homo s
           0.644
BX640750 HSAP0406S00020805  -0.038  0.629  0.044   0.079  -0.143  CDS; DKFZp686K10126; hypothetica
     HSAP0406S00036606
NM_001004355     0.156  0.128  0.629  0.263   0.175  0.062  CDS; FLJ31132; FLJ31132 protein; H
     H      0.505
NM_002975 SAP0406S00032858  -0.011  0.629  0.282   0.191  0.102  CDS; SCGF; stem cell growth factor p
     H      0.871
NM_006193 SAP0406S00014516  0.306  0.629  0.332   0.13  0.357  CDS; PAX4; paired box gene 4; Homo
     H      0.597
NM_014834 SAP0406S00029437  0.088  0.629  -0.043   0.033  0.191  CDS; LOC9894; hypothetical LOC989
     H      0.11
NM_021061 SAP0406S00016216  0.323  0.629  1.045   0.001  0.318  CDS; ZNF647; zinc finger protein, clon
     H      0.049
NM_144671 SAP0406S00023076  0.092  0.629  0.543   0.125   0.45  CDS; FLJ32356; hypothetical protein
     H      0.15
NM_144779 SAP0406S00032042  0.133  0.629  0.522  -0.073  0.388  CDS; FXYD5; FXYD domain-containin
     H     -0.186
NM_203434 SAP0406S00017485  0.055  0.629  1.446   0.162  0.357  CDS; IER5L; immediate early respons
     H      0.297
NM_207494 SAP0406S00010099  0.375  0.629  0.105  -0.383  0.135  CDS; FLJ40092; FLJ40092 protein; H
           0.186
AB023162 HSAP0406S00025530  0.074  0.628  0.287  -0.016  0.212  CDS; KIAA0945; KIAA0945 protein; H
          -0.007
AK128754 HSAP0406S00035484  -0.182  0.628  0.197   0.09  -0.14  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.09
AL157442 HSAP0406S00016123  0.079  0.628  0.097   0.084  -0.022  CDS; DKFZp586P1424; hypothetical p
           0.08
BC002555 HSAP0406S00026114  0.104  0.628  0.458   0.147  0.322  CDS; CLK3; CDC-like kinase 3, isofor
           0.272
BC014131 HSAP0406S00021452  0.591  0.628  0.593  -0.008  0.084  CDS; FLJ14494; hypothetical protein
     H     -0.012
NM_030631 SAP0406S00024399  0.417  0.628  0.947   0.212  0.063  CDS; SLC25A21; solute carrier family
           1.305
X79067 HSAP0406S00024686   1.746  0.628  0.478   0.067   0.25  source; N/A; N/A; H.sapiens ERF-1 m
          -0.033
AK092388 HSAP0406S00017383  -0.02  0.627  0.513   0.133  0.181  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.565
AK130705 HSAP0406S00010118  0.173  0.627   0.13   -0.42  0.153  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.278
NM_001491 SAP0406S00011359  0.107  0.627  0.405   0.045  0.232  CDS; GCNT2; glucosaminyl (N-acetyl
     H      0.162
NM_005922 SAP0406S00013093  0.162  0.627  0.547   0.106  0.374  CDS; MAP3K4; mitogen-activated pro
     H      0.274
NM_006362 SAP0406S00020345  0.127  0.627  0.265   0.021  0.387  CDS; NXF1; nuclear RNA export facto
     H      0.056
NM_014888 SAP0406S00014485  0.176  0.627  0.203   0.063  0.414  CDS; FAM3C; predicted osteoblast pr
     H      0.322
NM_016487 SAP0406S00012602  0.012  0.627  0.289  -0.002   0.29  CDS; C6orf203; HSPC230 protein; Ho
     H      0.79
NM_023036 SAP0406S00029894  0.178  0.627  -0.075   0.041  0.018  CDS; DNAI2; dynein, axonemal, interm
     H      0.795
NM_197975 SAP0406S00011225  0.274  0.627   0.38   0.049  0.289  CDS; BTNL3; butyrophilin-like 3 isofor
           0.208
AF087853 HSAP0406S00031029  0.048  0.626  0.278   0.208   0.34  CDS; GADD45B; growth arrest and D
     H      0.816
NM_000240 SAP0406S00035812   0.67  0.626  0.233   0.055  0.054  CDS; MAOA; monoamine oxidase A;
     H      0.092
NM_004429 SAP0406S00036099  0.178  0.626  0.339   0.193   0.18  CDS; EFNB1; ephrin-B1 precursor; H
     H     -0.048
NM_014899 SAP0406S00010308  -0.038  0.626  0.579  -0.075  0.374  CDS; RHOBTB3; rho-related BTB dom
           0.817
AF143328 HSAP0406S00019494   0.129  0.625  0.196   0.184  0.249  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           0.07
BC019083 HSAP0406S00011804   0.559  0.625  0.563   0.095  0.188  CDS; DOM3Z; DOM-3 homolog Z; Ho
     H      0.379
NM_002269 SAP0406S00012701   0.379  0.625  0.619   0.045  0.302  CDS; KPNA5; karyopherin alpha 5 (im
     H      0.657
NM_003566 SAP0406S00022821   0.493  0.625  0.135   0.608  0.353  CDS; EEA1; early endosome antigen
     H      0.171
NM_013979 SAP0406S00011039   0.495  0.625  0.664   0.162  0.047  CDS; BNIP1; BCL2/adenovirus E1B 1
     H      0.714
NM_018013 SAP0406S00012607  -0.012  0.625  0.184   0.197  0.316  CDS; FLJ10159; hypothetical protein
     H      0.019
NM_022047 SAP0406S00011978   0.02  0.625  0.328   0.015  0.004  CDS; DEF6; differentially expressed in
     H      0.726
NM_024110 SAP0406S00030147   0.404  0.625  0.537   0.468   0.51  CDS; CARD14; caspase recruitment d
     H      0.304
NM_152378 SAP0406S00002724   0.284  0.625  0.65   0.261  -0.328  CDS; FLJ31052; hypothetical protein
     H      0.302
NM_152686 SAP0406S00010611   0.145  0.625  0.455   0.107  -0.086  CDS; MGC29463; hypothetical protein
     H     -0.038
NM_173631 SAP0406S00033206   0.565  0.625  0.767   0.175  -0.293  CDS; ZNF547; zinc finger protein 547
     H      1.099
NM_181688 SAP0406S00034591   0.111  0.625  0.193   0.153  0.305  CDS; KRTAP10-10; keratin associate
           0.133
X99975 HSAP0406S00017319   -0.039  0.625  0.464   0.199  0.344  CDS; N/A; hRTR/hGCNF protein; H.s
           0.388
BC017721 HSAP0406S00008743   0.041  0.624  0.17   0.037  0.279  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.168
BC020814 HSAP0406S00023672   0.285  0.624  0.471   0.215   0.26  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.782
BC029916 HSAP0406S00027529   0.702  0.624  0.848   0.134  0.177  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.36
BC047594 HSAP0406S00013931   0.266  0.624  0.243   0.043  0.152  CDS; N/A; Similar to Williams Beuren
     H      0.229
NM_002097 SAP0406S00023573   0.155  0.624  0.439   0.023  -0.032  CDS; GTF3A; general transcription fa
     H      0.806
NM_003320 SAP0406S00019639   0.188  0.624  0.18  -0.176  0.217  CDS; TUB; tubby isoform a; Homo sa
     H      0.053
NM_006324 SAP0406S00027899   0.245  0.624  0.875   0.282  0.386  CDS; CFDP1; craniofacial developme
     H      0.232
NM_014780 SAP0406S00012145   0.522  0.624  0.476   0.267  0.332  CDS; CUL7; cullin 7; Homo sapiens c
     H      0.151
NM_015453 SAP0406S00006245   0.527  0.624  0.814   0.197  0.389  CDS; THUMPD3; THUMP domain con
     H      0.123
NM_021101 SAP0406S00008147   0.171  0.624  0.275  -0.003  0.273  CDS; CLDN1; claudin 1; Homo sapien
           0.057
AF227192 HSAP0406S00002256   0.009  0.623  0.58   0.073  0.124  CDS; TDRKH; tudor and KH domain-c
           0.214
AK096092 HSAP0406S00033710   0.257  0.623  0.435   0.162  0.041  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
            0.2
AL832450 HSAP0406S00006452  -0.019  0.623  0.473   0.178  0.233  CDS; DKFZp434I2129; hypothetical p
     HSAP0406S00034097
NM_001001977    -0.051   0.068  0.623  0.549   0.09  0.376  CDS; ATP5E; ATP synthase, H+ trans
     H      0.287
NM_007353 SAP0406S00013264  -0.057  0.623  0.406   0.115  0.014  CDS; GNA12; guanine nucleotide bind
     H      0.079
NM_025198 SAP0406S00022990   0.209  0.623  0.671   0.281  0.325  CDS; LOC80298; transcription termin
     H     -0.042
NM_174912 SAP0406S00036071   0.329  0.623  0.879   0.067  0.037  CDS; FLJ31204; hypothetical protein
           0.805
AK124536 HSAP0406S00015035   0.595  0.622  0.358   0.147  0.668  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.517
AL833852 HSAP0406S00007774   0.408  0.622  0.463   0.214  0.156  CDS; DKFZp761G0111; hypothetical
           0.59
BC063642 HSAP0406S00001989   0.224  0.622  0.141  -0.208   0.26  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.792
BC067891 HSAP0406S00024544   0.216  0.622  0.341   0.05  0.334  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H      0.121
NM_016640 SAP0406S00009934   0.504  0.622  0.735   0.204  -0.093  CDS; MRPS30; mitochondrial ribosom
           0.422
AB051442 HSAP0406S00035309   0.033  0.621  0.609   0.213   0.12  CDS; KIAA1655; KIAA1655 protein; H
           0.688
AF035034 HSAP0406S00004674   0.297  0.621  0.111   -0.04  0.359  CDS; N/A; myosin-reactive immunoglo
           0.423
AF346307 HSAP0406S00026505  -0.142  0.621  -0.09  -0.653  -0.605  CDS; F379; hypothetical protein; Hom
           0.248
AK074672 HSAP0406S00016264   0.097  0.621  0.633   0.297  -0.202  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.143
AK126255 HSAP0406S00008966  -0.105  0.621  0.307   0.186  -0.52  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.533
NM_004387 SAP0406S00011040   0.109  0.621  0.411   0.123  0.191  CDS; NKX2-5; NK2 transcription facto
     H      0.194
NM_014398 SAP0406S00008023   0.22  0.621  1.169   0.241  0.365  CDS; LAMP3; lysosomal-associated m
     H      0.148
NM_018198 SAP0406S00000236   0.041  0.621  0.062   0.212  0.406  CDS; DNAJC11; DnaJ (Hsp40) homo
           0.249
AJ293866 HSAP0406S00001154   0.207  0.62  0.477  -0.001   0.37  CDS; FNK; FNK serine/threonine prot
           0.191
AK055204 HSAP0406S00012319   0.216  0.62  0.945   0.206  0.343  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.336
BC011957 HSAP0406S00034269   0.209  0.62  0.288   0.417   0.31  CDS; BTG3; BTG3 protein; Homo sap
           0.096
BC012026 HSAP0406S00035063   0.106  0.62   0.3  0.126  0.276  CDS; SMTN; SMTN protein; Homo sa
           0.708
D42038 HSAP0406S00013471    0.285  0.62  0.192   0.295  0.248  CDS; KIAA0087; N/A; Homo sapiens
     H      0.253
NM_002116 SAP0406S00011629   0.392  0.62  0.711   0.026  0.182  CDS; HLA-A; major histocompatibility
     H      -0.11
NM_016645 SAP0406S00026405   0.658  0.62  0.63   -0.04  0.089  CDS; NEUGRIN; mesenchymal stem
     H      0.094
NM_134264 SAP0406S00028767   0.391  0.62  0.784   0.07  -0.068  CDS; WSB1; WD SOCS-box protein 1
     H      0.247
NM_139016 SAP0406S00033819  0.415  0.62  0.743  0.051  -0.111  CDS; LOC128439; hypothetical gene
     H      0.145
NM_198080 SAP0406S00022650  -0.053  0.62  0.504  0.065  -0.293  CDS; LOC253827; hypothetical protei
           0.636
U57365 HSAP0406S00035662   0.214  0.62  0.213  0.347   0.39  CDS; N/A; GRP/bombesin receptor; H
           0.278
AB037819 HSAP0406S00033537  0.086  0.619  0.451  0.097  0.331  CDS; KIAA1398; KIAA1398 protein; H
           0.427
AK024480 HSAP0406S00000483  0.361  0.619  0.173  -0.149  0.419  CDS; FLJ00074; FLJ00074 protein; H
           0.285
AK095678 HSAP0406S00004892  0.183  0.619  0.716  0.407  0.255  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.325
AK126559 HSAP0406S00002456  -0.258  0.619  0.204  -0.736  -0.701  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.257
BC031954 HSAP0406S00033139  0.017  0.619  0.457  0.522  0.543  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.841
BC053989 HSAP0406S00028716  -0.04  0.619  0.184   0.01  0.115  CDS; ZNF179; zinc finger protein 179
     H      0.322
NM_002997 SAP0406S00003917  0.129  0.619  0.344  0.141  0.217  CDS; SDC1; syndecan 1; Homo sapie
     H      -0.03
NM_014452 SAP0406S00012254  -0.061  0.619  0.504  0.114  -0.013  CDS; TNFRSF21; tumor necrosis fact
     H      0.097
NM_138386 SAP0406S00009459  0.168  0.619  0.553  0.185  -0.113  CDS; LOC92345; hypothetical protein
          -0.076
AF293367 HSAP0406S00026655  0.124  0.618  0.954  0.111  0.056  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           0.582
AK024481 HSAP0406S00016228  0.267  0.618  0.103  -0.302   0.24  CDS; FLJ00075; FLJ00075 protein; H
           0.604
AK127597 HSAP0406S00034516  0.159  0.618  0.496  -0.031  0.325  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.194
NM_000391 SAP0406S00019598  0.165  0.618  0.201  -0.057  -0.045  CDS; CLN2; tripeptidyl-peptidase I pre
     H     -0.075
NM_000591 SAP0406S00010647  -0.186  0.618  0.678  0.067  0.098  CDS; CD14; CD14 antigen precursor;
     H     -0.188
NM_005326 SAP0406S00026653  0.072  0.618  0.857  0.204  0.127  CDS; HAGH; hydroxyacyl glutathione
     H      0.104
NM_024098 SAP0406S00020228  -0.059  0.618  0.236  -0.032  0.245  CDS; MGC2574; hypothetical protein
     H      0.038
NM_138453 SAP0406S00009998  0.039  0.618  0.376  0.122  0.116  CDS; RAB3C; RAB3C, member RAS
     H      0.15
NM_173510 SAP0406S00034987  -0.06  0.618  0.357  0.176  0.153  CDS; FLJ33814; hypothetical protein
     H      1.012
NM_182600 SAP0406S00016973  0.496  0.618  0.539  0.108  0.537  CDS; LOC286359; hypothetical protei
           0.928
AB095940 HSAP0406S00018583  0.426  0.617  0.61  -0.234  0.325  CDS; KIAA2020; KIAA2020 protein; H
     H      0.693
NM_002231 SAP0406S00019968  0.092  0.617  0.683  0.064  0.513  CDS; KAI1; kangai 1; Homo sapiens k
     H      0.97
NM_004038 SAP0406S00001736  0.281  0.617  0.072  0.059  0.212  CDS; AMY1A; amylase, alpha 1A; sal
     H      0.994
NM_017506 SAP0406S00031626  0.305  0.617  0.262  0.058  0.308  CDS; OR7A5; olfactory receptor, fami
     H     -0.105
NM_032105 SAP0406S00003146   0.17  0.617  0.868  0.314  0.093  CDS; PPP1R12B; protein phosphatas
     H      0.676
NM_144492 SAP0406S00034420  0.291  0.617  0.283  -0.001  0.171  CDS; CLDN14; claudin 14; Homo sap
           0.543
AF525930 HSAP0406S00033315  0.179  0.616  0.092   0.11  -0.047  CDS; DEFB28; beta-defensin 28 prec
           0.167
AK127505 HSAP0406S00026714  0.167  0.616  0.247  0.123  -0.123  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.045
BC016172 HSAP0406S00018429  0.076  0.616  0.427  0.087  -0.033  CDS; H2AFY2; core histone macroH2
     H      0.399
NM_012074 SAP0406S00024740  -0.039  0.616  0.731   0.08   0.12  CDS; DPF3; cer-d4 (mouse) homolog
     H      0.139
NM_020205 SAP0406S00002150  0.163  0.616  0.561  0.137  0.357  CDS; ZA20D1; zinc finger protein Cez
     H     -0.018
NM_147131 SAP0406S00016510  0.086  0.616  1.084  0.039  -0.001  CDS; GALT; galactose-1-phosphate u
     H     -0.081
NM_152776 SAP0406S00007727  -0.017  0.616  0.531  0.156  0.238  CDS; MGC40579; hypothetical protein
     H      0.07
NM_173060 SAP0406S00010314  0.126  0.616  0.776  0.408  0.147  CDS; CAST; calpastatin isoform b; Ho
           0.759
AF316855 HSAP0406S00026281  0.138  0.615  0.074  -0.356  -0.031  CDS; N/A; colon cancer-associated an
           0.719
AK091541 HSAP0406S00032497  0.467  0.615  0.375  0.252  0.409  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     HSAP0406S00001425
NM_001003679     0.248  0.184  0.615  0.632  -0.037  0.497  CDS; LEPR; leptin receptor isoform 2
     H      0.271
NM_002827 SAP0406S00034018  0.348  0.615  0.664  0.332  0.329  CDS; PTPN1; protein tyrosine phosph
     H      0.729
NM_021046 SAP0406S00020712   0.28  0.615  0.073  0.086  0.285  CDS; UHSKerB; keratin, ultrahigh sulf
     H      0.069
NM_152788 SAP0406S00022878  -0.061  0.615  0.278  0.135  0.346  CDS; EB-1; cajalin 2 isoform a; Homo
     HSAP0406S00002833
NM_001002294     0.665  0.343  0.614  0.135  0.105  0.336  CDS; FMO3; flavin containing monoox
     H      0.175
NM_012103 SAP0406S00004542  0.229  0.614  0.445  0.029  0.404  CDS; AUP1; ancient ubiquitous protei
           0.379
AL117556 HSAP0406S00036569  0.142  0.613  0.387  0.073  0.034  source; N/A; N/A; Homo sapiens mRN
           0.414
BC002601 HSAP0406S00024378  0.886  0.613  0.325  0.205  0.079  CDS; NFKBIA; nuclear factor of kappa
           0.11
BC063280 HSAP0406S00021493  0.059  0.613  0.402  -0.014  0.225  CDS; NFRKB; NFRKB protein; Homo
     H      0.154
NM_003636 SAP0406S00000183  0.177  0.613  0.471  0.134  0.207  CDS; KCNAB2; potassium voltage-ga
     H      0.258
NM_032823 SAP0406S00016938  0.384  0.613  0.766  0.056  0.363  CDS; C9orf3; aminopeptidase O; Hom
     H     -0.006
NM_138704 SAP0406S00025414  0.196  0.613  0.785  0.158  -0.016  CDS; NDNL2; necdin-like 2; Homo sa
           0.348
BC015809 HSAP0406S00027420  0.337  0.612  0.471  0.149  0.084  CDS; DNAJA2; DnaJ subfamily A mem
           0.148
BC050685 HSAP0406S00000615  0.255  0.612  0.547  0.182  0.441  CDS; GALE; UDP-galactose-4-epime
     H      0.179
NM_001020 SAP0406S00032264  0.384  0.612  0.501  0.138   0.37  CDS; RPS16; ribosomal protein S16;
     H      0.242
NM_001678 SAP0406S00028465  0.153  0.612  0.194  0.229  0.233  CDS; ATP1B2; Na+/K+ -ATPase beta
     H      0.183
NM_005436 SAP0406S00018331  0.287  0.612  0.224  0.193   0.35  CDS; CCDC6; coiled-coil domain con
     H      0.091
NM_016641 SAP0406S00027013  0.151  0.612  0.375  0.044  0.111  CDS; MIR16; membrane interacting p
     H      0.188
NM_017949 SAP0406S00029634  -0.169  0.612  0.126  -0.005  -0.222  CDS; CUEDC1; CUE domain-contain
     H      0.334
NM_020381 SAP0406S00012605   0.47  0.612  0.541  0.215  0.219  CDS; C6orf210; candidate tumor supp
     H      0.113
NM_024779 SAP0406S00022574  0.151  0.612  0.756  0.098  0.306  CDS; PIP5K2C; phosphatidylinositol-4
     H      0.223
NM_025201 SAP0406S00025935  0.192  0.612  0.244  0.192  0.426  CDS; pp9099; PH domain-containing
     H      0.752
NM_033185 SAP0406S00037326  0.259  0.612  0.296  0.119  0.139  CDS; KRTAP3-3; keratin associated p
     H      0.116
NM_152611 SAP0406S00033481  -0.005  0.612   0.96  0.049  0.233  CDS; C20orf75; chromosome 20 open
           0.594
X63759 HSAP0406S00026885   0.385  0.612  0.219  -0.022  0.335  CDS; hTNP2; transition protein 2; H.s
           0.183
BC028092 HSAP0406S00036778  0.109  0.611  0.778  0.182  0.455  CDS; DNASE1L1; DNASE1L1 protein
           1.059
BC063642 HSAP0406S00002079  0.508  0.611  0.368  0.102  0.247  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     HSAP0406S00020162
NM_001004458     0.509  0.467  0.611  0.076  0.374  0.257  CDS; OR1S1; olfactory receptor, fami
     H      0.989
NM_002049 SAP0406S00035899  0.217  0.611  0.343  0.183  0.246  CDS; GATA1; GATA binding protein 1
     H      0.444
NM_014563 SAP0406S00035629  0.745  0.611  1.077  0.198  -0.033  CDS; SEDL; spondyloepiphyseal dysp
     H      0.162
NM_024864 SAP0406S00029030   0.19  0.611  0.475  0.101  0.277  CDS; FLJ22578; hypothetical protein
           1.297
AF007194 HSAP0406S00014279  -0.039   0.61  -0.084  -0.231  -0.048  CDS; MUC3; mucin; Homo sapiens m
           0.488
AK094417 HSAP0406S00015078  0.089   0.61  0.021  -0.306  0.176  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.195
AL049329 HSAP0406S00005422  0.125   0.61  0.477  0.064  -0.202  CDS; DKFZp564G196; hypothetical p
           0.362
BC015973 HSAP0406S00002263   0.19   0.61  0.219  -0.003  0.205  CDS; S100A10; S100 calcium-binding
     H     -0.063
NM_016166 SAP0406S00025999  -0.056   0.61  0.713  0.268  -0.155  CDS; PIAS1; protein inhibitor of activa
     H      0.092
NM_033414 SAP0406S00009768  0.666   0.61  0.572  0.218  0.269  CDS; ZNF622; zinc finger protein 622
     H      0.911
NM_145053 SAP0406S00019544  0.177   0.61  0.007  0.273  0.228  CDS; MGC20470; hypothetical protein
     H      0.16
NM_145315 SAP0406S00012617  0.519   0.61  0.667  0.217  0.098  CDS; LACE1; lactation elevated 1; Ho
           0.158
AF200348 HSAP0406S00003804  0.135  0.609  0.376  0.295  0.387  CDS; N/A; melanoma-associated anti
           0.56
AK125190 HSAP0406S00037211  0.243  0.609  0.213  0.178  0.216  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.058
NM_005402 SAP0406S00013618  0.291  0.609  0.158  0.209  0.014  CDS; RALA; ras related v-ral simian le
     H      0.521
NM_006423 SAP0406S00032380  0.356  0.609  0.839  0.409  0.084  CDS; RABAC1; Rab acceptor 1; Hom
     H      0.385
NM_014064 SAP0406S00017490  0.395  0.609  1.011  0.176  0.128  CDS; AD-003; AD-003 protein; Homo
     H      0.451
NM_016474 SAP0406S00006347   0.87  0.609  0.113  0.018  -0.156  CDS; LOC51244; hypothetical protein
     H     -0.115
NM_018195 SAP0406S00021152  0.084  0.609  0.469  0.084  -0.136  CDS; FLJ10726; hypothetical protein
     H      0.062
NM_021202 SAP0406S00033716  -0.096  0.609  0.257  0.119  0.055  CDS; TP53INP2; tumor protein p53 in
           0.215
X60152 HSAP0406S00004691    0.37  0.609  1.211  -0.109  -0.197  CDS; ZNF2.2; zinc finger 2.2; Homo s
           0.266
AF121908 HSAP0406S00025596  0.154  0.608  0.631  0.046  0.359  CDS; N/A; cytosolic phospholipase A2
           0.315
AF318360 HSAP0406S00028243  0.168  0.608  0.283  -0.028  0.372  CDS; pp7518; unknown; Homo sapien
           0.599
BC004905 HSAP0406S00017652  0.127  0.608  0.336  0.059  0.374  CDS; MRPS2; MRPS2 protein; Homo
           0.104
BC017212 HSAP0406S00023773  0.028  0.608  0.636  0.219  0.001  CDS; PHF11; PHF11 protein; Homo s
           0.598
BC053899 HSAP0406S00003168  0.212  0.608  0.357  0.016  0.251  CDS; MYOG; myogenin; Homo sapien
     H      0.321
NM_003840 SAP0406S00015213  0.622  0.608  0.713  0.132  0.165  CDS; TNFRSF10D; tumor necrosis fa
     H     -0.104
NM_025231 SAP0406S00011570  0.178  0.608  0.646  0.156  -0.039  CDS; ZNF435; zinc finger protein 435
     H      0.457
NM_032648 SAP0406S00000852  0.083  0.608  0.145  0.137  0.305  CDS; MGC10820; hypothetical protein
     H      0.381
NM_152237 SAP0406S00035002  0.062  0.608  0.427  -0.083  0.506  CDS; GAS2L1; growth arrest-specific
     H      0.255
NM_201402 SAP0406S00008458  0.454  0.608  0.643  0.021  0.454  CDS; DUB3; deubiquitinating enzyme
           0.124
AF068007 HSAP0406S00022189  0.366  0.607  0.326  0.295  0.153  CDS; N/A; cell cycle-regulated factor p
     H      0.421
NM_001672 SAP0406S00033707  0.026  0.607  0.207  -0.356  0.079  CDS; ASIP; agouti signaling protein p
     H      0.894
NM_005803 SAP0406S00011692   1.87  0.607   0.37   0.05   0.47  CDS; FLOT1; flotillin 1; Homo sapiens
     H      0.445
NM_006430 SAP0406S00004356  0.123  0.607  0.307  0.064  0.139  CDS; CCT4; chaperonin containing TC
     H      0.073
NM_012249 SAP0406S00004250  0.126  0.607  0.171  0.179  0.266  CDS; RHOQ; ras-like protein TC10; H
     H      0.259
NM_014853 SAP0406S00028239  0.269  0.607  1.041  0.412  0.468  CDS; RUTBC1; RUN and TBC1 doma
     H      0.116
NM_024065 SAP0406S00004811  0.103  0.607  0.523  0.003  -0.073  CDS; PDCL3; phosducin-like 3; Homo
     H      0.882
NM_207646 SAP0406S00032276    0.1  0.607  0.234  0.356  0.111  CDS; LOC400696; eosinophil lysopho
           0.524
U51166 HSAP0406S00022951   0.764  0.607  0.686   -0.01   0.099  CDS; N/A; G/T mismatch-specific thym
           0.114
AJ583817 HSAP0406S00028535  0.238  0.606  0.565    0.1  0.532  CDS; USP43; ubiquitin specific protein
           0.758
AK128397 HSAP0406S00025096  0.426  0.606  0.132   0.153   0.222  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.738
BC004338 HSAP0406S00019195   0.15  0.606  0.122   0.258   0.09  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.104
BC008381 HSAP0406S00015635  0.524  0.606  0.865   0.21   -0.15  CDS; IMPA1; inositol(myo)-1(or 4)-mo
           0.075
BC031564 HSAP0406S00020975  0.019  0.606    0.1  0.082   0.357  CDS; FN5; FN5 protein; Homo sapien
           0.159
BC035854 HSAP0406S00000642  0.138  0.606  0.336   0.322   0.322  CDS; DSCR1L2; Down syndrome criti
     HSAP0406S00021394
NM_001005196     0.593  0.517  0.606  0.122   0.151   0.379  CDS; OR8B4; olfactory receptor, fami
     H      0.412
NM_004805 SAP0406S00005040  0.018  0.606  0.285   0.061   0.036  CDS; POLR2D; DNA directed RNA po
     H      0.296
NM_014221 SAP0406S00036813  0.062  0.606   0.41   0.034   0.184  CDS; MTCP1; mature T-cell proliferat
     H      0.188
NM_014243 SAP0406S00008815  0.143  0.606  0.164   0.129   0.108  CDS; ADAMTS3; a disintegrin-like and
     H      0.318
NM_015125 SAP0406S00032396  0.162  0.606  0.143   0.068   0.358  CDS; CIC; capicua homolog; Homo sa
     H      0.628
NM_021250 SAP0406S00033038  0.109  0.606  0.058   0.163   0.063  CDS; LIR9; leukocyte Ig-like receptor
     H      0.014
NM_032710 SAP0406S00021261   0.21  0.606  0.353   0.21   0.285  CDS; MGC13053; hypothetical protein
     H      0.298
NM_033133 SAP0406S00029229  0.115  0.606  0.678   0.234   0.353  CDS; CNP; 2',3'-cyclic nucleotide 3' ph
     H      0.685
NM_182792 SAP0406S00001079  0.478  0.606  0.577  -0.362   0.274  CDS; TMSL1; thymosin-like 1; Homo
     H      0.869
NM_207449 SAP0406S00027444  0.589  0.606  0.476   0.084   0.463  CDS; FLJ44674; FLJ44674 protein; H
           0.867
AB018258 HSAP0406S00010971  0.374  0.605  0.171   0.142   0.321  CDS; KIAA0715; KIAA0715 protein; H
     H      0.336
NM_007262 SAP0406S00000249  0.321  0.605  0.576  -0.242   0.439  CDS; PARK7; RNA-binding protein re
     H      0.543
NM_019851 SAP0406S00015096  0.157  0.605  0.089   0.378   0.294  CDS; FGF20; fibroblast growth factor
     H      0.144
NM_020166 SAP0406S00008022  0.126  0.605   0.43   0.274   0.219  CDS; MCCC1; methylcrotonoyl-Coenz
     H      0.131
NM_130807 SAP0406S00031007  0.147  0.605  0.154  -0.035   0.523  CDS; MOBKL2A; MOB-LAK; Homo sa
     H      0.123
NM_144665 SAP0406S00021006  0.048  0.605  0.507   0.109   0.091  CDS; SESN3; sestrin 3; Homo sapien
     H      0.172
NM_152680 SAP0406S00009395  0.255  0.605  0.776   0.216   0.125  CDS; FLJ32028; hypothetical protein
     H      0.083
NM_178859 SAP0406S00025943  -0.043  0.605  0.687   0.278   0.148  CDS; OSTbeta; organic solute transpo
           0.048
AF193059 HSAP0406S00005613  0.046  0.604  0.313    0.3  0.142  CDS; SP1224; unknown; Homo sapie
           0.265
M14083 HSAP0406S00014295   0.226  0.604  0.398  -0.165   0.187  CDS; PAI1; N/A; Human beta-migratin
     H      0.118
NM_002077 SAP0406S00017326  0.337  0.604   0.67   0.341   0.142  CDS; GOLGA1; golgin 97; Homo sapi
     H     -0.338
NM_178155 SAP0406S00024657  -0.237  0.604  0.095  -0.034  -0.408  CDS; FUT8; fucosyltransferase 8 isofo
           0.882
U09411 HSAP0406S00033292   0.282  0.604  0.338   0.083   0.325  CDS; N/A; zinc finger protein ZNF132
           0.406
AB058767 HSAP0406S00027814   0.39  0.603  0.337   0.079   0.464  CDS; KIAA1864; KIAA1864 protein; H
          -0.454
AF452720 HSAP0406S00010275  0.095  0.603   0.53  -0.042  -0.507  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           0.893
AK128878 HSAP0406S00011083  0.325  0.603  0.443  -0.054   0.21  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     HSAP0406S00019139
NM_001001976    -0.069  0.106  0.603  0.253   0.127   0.369  CDS; ATE1; arginyltransferase 1 isofo
     HSAP0406S00003769
NM_001004136     0.694   0.13  0.603  0.354   0.007   0.239  CDS; OR2T2; olfactory receptor, fami
     H      0.521
NM_002099 SAP0406S00009337  0.364  0.603  0.165   0.098   0.245  CDS; GYPA; glycophorin A precursor;
     H      0.012
NM_002959 SAP0406S00001779  0.029  0.603  0.249   0.09   0.286  CDS; SORT1; sortilin 1 preproprotein;
     H      0.194
NM_003378 SAP0406S00014298  -0.035  0.603  0.426   0.115   0.146  CDS; VGF; VGF nerve growth factor i
     H     -0.047
NM_016593 SAP0406S00012242  0.129  0.603  0.687   0.146   0.217  CDS; CYP39A1; cytochrome P450, fa
     H      0.827
NM_182931 SAP0406S00014364  0.827  0.603  0.655   0.006   0.36  CDS; MLL5; myeloid/lymphoid or mixe
     H      0.137
NM_198428 SAP0406S00013555  0.221  0.603  0.739   0.308   0.078  CDS; B1; parathyroid hormone-respon
           0.627
AY026350 HSAP0406S00034676  0.392  0.602  0.333   0.089   0.361  CDS; FKSG72; FKSG72; Homo sapie
           0.202
BC007396 HSAP0406S00033147  0.261  0.602  0.278  -0.186   0.342  CDS; ZNF524; ZNF524 protein; Homo
     H      0.068
NM_014369 SAP0406S00005072  0.142  0.602  0.284  -0.075   0.453  CDS; PTPN18; protein tyrosine phosp
           0.16
AF157482 HSAP0406S00000320  0.185  0.601  0.482   0.161   0.383  CDS; REV7; Rev7p; Homo sapiens R
           0.519
AK093799 HSAP0406S00032909  0.277  0.601  0.418   0.098   0.473  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.88
AL442096 HSAP0406S00035392  0.084  0.601  0.141   0.098   0.063  source; N/A; N/A; Homo sapiens mRN
           0.813
BC013353 HSAP0406S00010965  0.337  0.601  0.257   0.179   0.399  CDS; FLJ14166; FLJ14166 protein; H
           0.19
BC020852 HSAP0406S00018516  0.098  0.601  0.535  -0.066   0.374  CDS; CHCHD1; coiled-coil-helix-coile
     H      0.208
NM_002759 SAP0406S00004150  0.171  0.601  0.173  -0.025   0.179  CDS; PRKR; protein kinase, interferon
     H      0.452
NM_080876 SAP0406S00005495   0.49  0.601  0.451   0.075  -0.378  CDS; DUSP19; dual specificity phosp
           0.06
AK055587 HSAP0406S00035036  0.041   0.6  0.478   0.003   0.304  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.12
BX537961 HSAP0406S00017989  0.217    0.6  0.272   0.276  0.383  CDS; DKFZp686N1286; hypothetical
     H      0.928
NM_000560 SAP0406S00001834  0.426    0.6  0.206  -0.019  0.467  CDS; CD53; CD53 antigen; Homo sap
     H      0.117
NM_006252 SAP0406S00001355  0.109    0.6  0.186   0.006  0.316  CDS; PRKAA2; AMP-activated protein
     H      0.11
NM_016315 SAP0406S00005518  0.097    0.6   1.02   0.356  0.388  CDS; GULP1; GULP, engulfment ada
     H      0.601
NM_019064 SAP0406S00029885  0.357    0.6  0.402  -0.087  0.482  CDS; SDK2; sidekick 2; Homo sapien
     H      0.061
NM_020932 SAP0406S00036182  -0.045    0.6  0.508   0.21   0.01  CDS; MAGEE1; melanoma antigen, fa
     H      0.069
NM_030667 SAP0406S00021874  0.078    0.6  0.332   0.122  0.523  CDS; PTPRO; receptor-type protein ty
     H      0.531
NM_054032 SAP0406S00019771  0.048    0.6  0.118  -0.036  0.113  CDS; MRGX4; G protein-coupled rece
           1.268
AK129559 HSAP0406S00035886  1.553  0.599   0.43  -0.044  -0.02  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.899
AL157436 HSAP0406S00036300  0.505  0.599   0.373   0.077  0.513  CDS; DKFZp434B1612; hypothetical p
           0.102
BC011869 HSAP0406S00010625  0.528  0.599   0.473   0.053  -0.24  CDS; PFDN1; prefoldin 1; Homo sapie
     H      0.002
NM_000484 SAP0406S00034286  0.019  0.599   0.254  -0.255   0.21  CDS; APP; amyloid beta A4 protein pr
     H      0.15
NM_003873 SAP0406S00018129  -0.058  0.599   0.171  -0.066  0.408  CDS; NRP1; neuropilin 1; Homo sapie
     H      0.31
NM_005439 SAP0406S00021673  0.114  0.599   0.488   0.017  0.428  CDS; MLF2; myeloid leukemia factor
     H      0.272
NM_022449 SAP0406S00006093  0.128  0.599   0.271   0.106  -0.017  CDS; RAB17; RAB17, member RAS o
     H      0.778
NM_058200 SAP0406S00015016  0.432  0.599   0.447   0.058  0.528  CDS; SPAG11; N/A; Homo sapiens sp
           0.018
AB011154 HSAP0406S00004388  0.022  0.598    0.5  0.143  0.072  CDS; KIAA0582; KIAA0582 protein; H
           0.135
AB020628 HSAP0406S00031603  0.065  0.598   0.252   0.001  0.375  CDS; KIAA0821; KIAA0821 protein; H
           0.364
AK090411 HSAP0406S00002907   0.23  0.598   0.418   0.118  0.241  CDS; FLJ00305; FLJ00305 protein; H
           0.145
BC054033 HSAP0406S00015034  0.165  0.598   0.373   0.054  -0.096  CDS; MSRA; methionine sulfoxide red
     H      0.328
NM_004337 SAP0406S00015676  0.345  0.598   0.517  -0.019  0.355  CDS; C8orf1; chromosome 8 open re
     H      0.154
NM_005418 SAP0406S00019650  0.042  0.598   0.598   0.259  0.091  CDS; ST5; suppression of tumorigenic
     H      0.051
NM_017832 SAP0406S00017086  0.126  0.598   0.587   0.041  -0.06  CDS; FLJ20457; hypothetical protein
     H      0.189
NM_030627 SAP0406S00011043  0.608  0.598   0.449   0.224  0.225  CDS; CPEB4; cytoplasmic polyadenyl
     H     -0.122
NM_145170 SAP0406S00018501  0.183  0.598   0.558   0.162  0.067  CDS; TTC18; tetratricopeptide repeat
     H      -0.18
NM_213589 SAP0406S00005685  0.105  0.598   0.129   0.297  -0.041  CDS; RAPH1; Ras association and pl
     H     -0.279
NM_002624 SAP0406S00022355   0.17  0.597   0.446  -0.018  -0.242  CDS; PFDN5; prefoldin 5 isoform alph
     H     -0.524
NM_004643 SAP0406S00024229  -0.29  0.597   0.153   0.089  -0.637  CDS; PABPN1; poly(A) binding protein
     H      0.344
NM_012341 SAP0406S00017835  0.541  0.597   0.577   0.36  0.194  CDS; GTPBP4; G protein-binding prot
     H     -0.002
NM_015150 SAP0406S00006382  0.032  0.597  -0.006  -0.059  0.076  CDS; RAFTLIN; raft-linking protein; H
     H      0.86
NM_181435 SAP0406S00009816  0.165  0.597   0.214   0.285  0.175  CDS; C1QTNF3; C1q and tumor necr
           0.246
AL834372 HSAP0406S00024500  0.088  0.596   1.245   0.267  0.419  CDS; DKFZp762F0713; hypothetical p
           0.529
BC005331 HSAP0406S00035289  0.575  0.596   0.604   0.054  0.076  CDS; LOC63929; LOC63929 protein;
     H      0.294
NM_016056 SAP0406S00022663  0.301  0.596   0.307   0.057  0.006  CDS; CGI-119; CGI-119 protein; Hom
     H      0.906
NM_022789 SAP0406S00024234  0.404  0.596   0.424   0.234  0.475  CDS; IL17E; interleukin 17E isoform 1
     H      0.315
NM_152395 SAP0406S00007601  0.034  0.596   0.223   0.093  -0.008  CDS; FLJ31265; hypothetical protein
           0.27
AB018284 HSAP0406S00004802   0.34  0.595   0.998   0.323  0.295  CDS; KIAA0741; KIAA0741 protein; H
           0.13
AF477977 HSAP0406S00025461   0.13  0.595   0.122   0.082  0.383  CDS; N/A; K-Cl cotransporter KCC3 v
           0.585
AK126956 HSAP0406S00004423  -0.155  0.595  -0.028   1.677  -0.133  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.509
AK130705 HSAP0406S00037238  0.196  0.595   0.036  -0.184  0.236  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.684
AL080148 HSAP0406S00016635  0.161  0.595   0.124  -0.114  -0.038  CDS; DKFZp434B204; hypothetical pr
           0.14
BC030702 HSAP0406S00014976  0.301  0.595   0.603   0.12  0.364  CDS; MCPH1; MCPH1 protein; Homo
     H      0.432
NM_001500 SAP0406S00011259  0.179  0.595   0.635   0.098  0.189  CDS; GMDS; GDP-mannose 4,6-dehy
     H      0.282
NM_005527 SAP0406S00011787  0.896  0.595   0.973   0.535  0.028  CDS; HSPA1L; heat shock 70kDa pro
     H      0.676
NM_198151 SAP0406S00014084  0.152  0.595   0.178   0.195  0.071  CDS; LOC253012; hypothetical protei
           0.719
AL359565 HSAP0406S00001870  -0.12  0.594    -0.2  -0.184  -0.232  CDS; DKFZp547A023; hypothetical pr
           0.255
BC062352 HSAP0406S00017914    0.2  0.594    0.7  0.159  0.366  CDS; TAF3; TAF3 protein; Homo sap
     H      0.026
NM_002611 SAP0406S00029539  0.059  0.594   0.571   0.476  0.245  CDS; PDK2; pyruvate dehydrogenase
     H      0.787
NM_080916 SAP0406S00004501  0.879  0.594   0.528   0.183  -0.016  CDS; DGUOK; deoxyguanosine kinas
     H      0.294
NM_145119 SAP0406S00036100  -0.206  0.594   0.04  -0.356  -0.17  CDS; PJA1; praja 1; Homo sapiens pr
           0.329
AF454494 HSAP0406S00012912   0.16  0.593   0.371   0.15  0.419  CDS; EPM2A; truncated laforin isoform
           0.012
AK094816 HSAP0406S00025456  0.559  0.593   0.39   0.353  -0.03  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.557
AL137601 HSAP0406S00015867  0.187  0.593  0.152   0.13   0.096  CDS; DKFZp434E0811; hypothetical p
           0.137
BC018210 HSAP0406S00010194  0.121  0.593  0.797  0.442   0.052  CDS; TBCA; beta-tubulin cofactor A; H
           0.169
BC045626 HSAP0406S00021433  0.129  0.593  0.394  0.044   0.104  CDS; PKNOX2; PKNOX2 protein; Hom
     H      0.306
NM_022557 SAP0406S00029770  0.173  0.593  0.266  0.103   0.267  CDS; GH2; growth hormone 2 isoform
     H      0.345
NM_024676 SAP0406S00000951  0.105  0.593  0.881  0.103   0.51  CDS; FLJ22938; hypothetical protein
     H      0.301
NM_153425 SAP0406S00027645  -0.009  0.593  0.263  0.171   0.112  CDS; TRADD; TNFRSF1A-associated
     H      0.287
NM_173680 SAP0406S00014826  0.188  0.593  0.334  0.224   0.388  CDS; MGC33584; hypothetical protein
          -0.062
AF067519 HSAP0406S00000105  0.243  0.592  1.015  0.262  -0.056  CDS; CDC2L2; PITSLRE protein kina
           0.317
AK002015 HSAP0406S00021187  1.109  0.592  0.837   0.41   0.059  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.09
AK090414 HSAP0406S00000447  0.412  0.592   0.34  0.108   0.155  CDS; FLJ00313; FLJ00313 protein; H
     H     -0.075
NM_001233 SAP0406S00014455  -0.031  0.592  0.174  -0.028  -0.252  CDS; CAV2; caveolin 2 isoform a and
     H      0.248
NM_005124 SAP0406S00011418  0.107  0.592  0.761  0.055   0.249  CDS; NUP153; nucleoporin 153kDa; H
     H      0.221
NM_005636 SAP0406S00035873  0.193  0.592   0.53  0.034  -0.044  CDS; SSX4; synovial sarcoma, X brea
     H      0.15
NM_006247 SAP0406S00032601  0.174  0.592   0.45  0.072   0.417  CDS; PPP5C; protein phosphatase 5,
     H      0.007
NM_015375 SAP0406S00003213  0.384  0.592  0.632  0.058  -0.094  CDS; RIPK5; receptor interacting prot
     H      0.16
NM_152282 SAP0406S00007714  -0.073  0.592  0.267  -0.071   0.119  CDS; ACPL2; acid phosphatase-like 2
     H      0.064
NM_152531 SAP0406S00008186  -0.026  0.592  0.281  0.143   0.307  CDS; FLJ35155; hypothetical protein
           0.548
AK124549 HSAP0406S00033184  0.181  0.591   0.21  0.092   0.319  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.306
AK125746 HSAP0406S00003157  0.106  0.591  0.335  -0.008   0.21  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.366
BC051698 HSAP0406S00009266  -0.102  0.591  0.549  0.203  -0.163  CDS; PDZK6; PDZK6 protein; Homo s
     H      0.138
NM_002798 SAP0406S00028320  0.193  0.591  0.511  0.138  -0.262  CDS; PSMB6; proteasome beta 6 sub
     H      0.022
NM_003076 SAP0406S00022222  0.039  0.591  0.369  0.244   0.504  CDS; SMARCD1; SWI/SNF-related m
     H      0.184
NM_006833 SAP0406S00014202  0.239  0.591  0.379  0.003   0.517  CDS; COPS6; COP9 signalosome su
     H      0.162
NM_014184 SAP0406S00003443  0.064  0.591  0.627  0.137   0.292  CDS; HSPC163; HSPC163 protein; H
     H      0.113
NM_014255 SAP0406S00022512   0.22  0.591  0.383  0.343  -0.341  CDS; TMEM4; transmembrane protein
     H      0.508
NM_016941 SAP0406S00032270  -0.094  0.591  0.307  -0.273   0.171  CDS; DLL3; delta-like 3 protein isoform
     H     -0.105
NM_133639 SAP0406S00025557  0.148  0.591  0.372  0.198   0.533  CDS; RHOV; ras homolog gene family
     H      0.564
NM_173524 SAP0406S00018244  0.257  0.591  0.099  0.024   0.505  CDS; C10orf64; chromosome 10 open
           0.223
U50277 HSAP0406S00014253   0.047  0.591  0.114  0.222   0.148  CDS; N/A; suppressor element Ishma
           0.051
AB033064 HSAP0406S00021747   0.04  0.59  0.266    0.2  0.248  CDS; KIAA1238; KIAA1238 protein; H
           0.585
BC008657 HSAP0406S00019751  0.063  0.59  -0.009  0.437   0.158  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.617
BC033670 HSAP0406S00037280   0.37  0.59  0.245  -0.08   0.182  CDS; MGC44903; similar to TBC1 do
           0.652
BC057848 HSAP0406S00037352   0.38  0.59  0.359  -0.099   0.401  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.264
D87440 HSAP0406S00025575    0.41  0.59  0.382  0.193   0.191  CDS; KIAA0252; N/A; Human mRNA
     H      0.258
NM_002046 SAP0406S00021655  0.263  0.59  0.919  0.354   0.412  CDS; GAPD; glyceraldehyde-3-phosp
     H      0.401
NM_002224 SAP0406S00011941  0.205  0.59  0.381  0.113   0.401  CDS; ITPR3; inositol 1,4,5-triphospha
     H     -0.063
NM_198353 SAP0406S00008641  0.022  0.59  0.501  0.312   0.291  CDS; KCTD8; potassium channel tetr
           0.701
AB058689 HSAP0406S00023387   0.08  0.589  0.154  0.205   0.186  CDS; KIAA1786; KIAA1786 protein; H
     H      0.262
NM_000291 SAP0406S00036192  0.343  0.589  0.692  0.415   0.101  CDS; PGK1; phosphoglycerate kinase
     H      0.121
NM_022366 SAP0406S00003707  0.445  0.589  1.128  0.296   0.24  CDS; TFB2M; transcription factor B2,
           0.122
AK074886 HSAP0406S00021740  -0.028  0.588  0.101  0.106   0.368  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.923
AK093303 HSAP0406S00014708  0.239  0.588  -0.11  -0.113   0.294  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.835
AK128355 HSAP0406S00013761  0.043  0.588  0.081  0.228   0.156  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.339
BC002461 HSAP0406S00025878  0.029  0.588  0.442  -0.015   0.233  CDS; BNIP2; BNIP2 protein; Homo sa
           0.13
BC015216 HSAP0406S00004703  -0.034  0.588  0.219  -0.167   -0.08  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     HSAP0406S00018359
NM_001001330    -0.019   0.12  0.588  0.082  0.091  -0.015  CDS; C10orf74; chromosome 10 open
     H      0.23
NM_016561 SAP0406S00026925  0.305  0.588  0.404  0.131   0.393  CDS; BFAR; apoptosis regulator; Hom
     H      0.784
NM_018384 SAP0406S00014834  0.111  0.588  0.315  0.164   0.151  CDS; IAN4L1; immune associated nu
     H      0.325
NM_018668 SAP0406S00026428  0.443  0.588  0.819  0.216   0.372  CDS; VPS33B; vacuolar protein sortin
     H      0.269
NM_019099 SAP0406S00001861  0.042  0.588  0.663  0.258   0.358  CDS; LOC55924; hypothetical protein
     H      0.007
NM_138350 SAP0406S00000231  0.039  0.588  0.315  0.004   0.415  CDS; MGC33488; hypothetical protein
     H      0.161
NM_138572 SAP0406S00012112  0.337  0.588  0.678  0.029   0.338  CDS; TBN; taube nuss; Homo sapien
     H      0.554
NM_207286 SAP0406S00013566  0.392  0.588  0.168  -0.173  0.244  CDS; AAA1; AAA1 protein isoform IV;
           0.504
AB023177 HSAP0406S00013368  0.379  0.587  0.114  0.216  0.359  CDS; KIAA0960; KIAA0960 protein; H
           0.522
AF416904 HSAP0406S00002574  0.379  0.587  0.088  0.063  0.214  CDS; N/A; SH2 domain-containing ph
           0.386
AK130705 HSAP0406S00010114  0.074  0.587  0.082  -0.255  0.286  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.287
BC006419 HSAP0406S00008610  -0.014  0.587  0.316  0.082  0.194  CDS; HIP2; HIP2 protein; Homo sapie
           0.142
BC063677 HSAP0406S00027904  0.226  0.587  0.434  0.265  0.082  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.097
BC068500 HSAP0406S00008182   0.15  0.587  0.477  0.183  0.037  CDS; FLJ11301; hypothetical protein
     H      0.119
NM_006626 SAP0406S00017285  0.405  0.587  0.396  0.039  -0.079  CDS; ZNF482; zinc finger protein 482
     H      0.26
NM_007235 SAP0406S00022638  0.332  0.587  0.252  0.211  0.192  CDS; XPOT; tRNA exportin; Homo sa
     H      0.099
NM_013236 SAP0406S00035446  0.157  0.587  0.263  -0.004   0.15  CDS; ATXN10; ataxin 10; Homo sapie
     H      0.279
NM_033257 SAP0406S00034773  0.216  0.587  0.514  -0.042  0.365  CDS; DGCR6L; DiGeorge syndrome c
     H     -0.055
NM_001387 SAP0406S00010783  0.108  0.586  0.499  0.146  0.132  CDS; DPYSL3; dihydropyrimidinase-li
     H      0.618
NM_004942 SAP0406S00015019  0.182  0.586  0.344  0.061  0.216  CDS; DEFB4; defensin, beta 4 precur
     H      0.094
NM_005932 SAP0406S00023525  0.332  0.586  0.405  -0.116  0.432  CDS; MIPEP; mitochondrial intermedi
     H      0.158
NM_058169 SAP0406S00021827  0.548  0.586  0.699  0.279   0.16  CDS; LOH12CR1; LOH1CR12; Homo
     H      0.344
NM_178470 SAP0406S00036497  0.155  0.586  -0.124   0.05  -0.036  CDS; WDR40B; WD repeat domain 4
     H      0.052
NM_198243 SAP0406S00026482  0.182  0.586  0.793  0.072  -0.045  CDS; ASB7; ankyrin repeat and SOCS
           0.211
U31556 HSAP0406S00015647   -0.061  0.586  0.408  0.111  0.394  CDS; N/A; E2F-5; Human transcriptio
Z22814        0.469
     HSAP0406S00021696  -0.079  0.586  0.003  0.017  0.067  CDS; N/A; N/A; H.sapiens ORF, comp
           0.634
AK127273 HSAP0406S00014532  0.096  0.585  0.081  0.228  -0.079  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.632
BC008178 HSAP0406S00026980  0.746  0.585  0.639   0.15  0.541  CDS; LOC339047; LOC339047 protei
           0.681
BC015961 HSAP0406S00019682   0.57  0.585  0.834  0.219  0.094  CDS; ADM; adrenomedullin; Homo sa
           0.642
BC059388 HSAP0406S00032918  0.285  0.585  -0.004  0.109  0.137  CDS; FPRL2; formyl peptide receptor-
           0.29
D87452 HSAP0406S00006828   0.178  0.585   0.95  0.327  0.258  CDS; KIAA0263; KIAA0263 protein; H
     H      0.376
NM_004311 SAP0406S00018960  0.093  0.585  0.755  0.086  0.251  CDS; ARL3; ADP-ribosylation factor-li
     H      0.639
NM_012364 SAP0406S00017268  0.132  0.585  0.141  0.171  0.393  CDS; OR1Q1; olfactory receptor, fam
     H      0.35
NM_018280 SAP0406S00035450  0.163  0.585  0.258  0.017  0.067  CDS; FLJ10945; hypothetical protein
     H      0.471
NM_022661 SAP0406S00036627  0.332  0.585  0.328  -0.174  0.302  CDS; SPANXC; sperm protein associ
           1.01
AF333098 HSAP0406S00010224  0.308  0.584  0.497  0.164  0.328  CDS; N/A; testis-specific protein NYD
           0.809
AK127208 HSAP0406S00025424  0.132  0.584  0.309  -0.045  0.437  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.209
AK130729 HSAP0406S00017488  0.166  0.584  0.294  0.103   0.61  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.474
NM_005503 SAP0406S00025410  0.269  0.584  0.074  -0.05  0.186  CDS; APBA2; amyloid beta A4 precur
     H      0.156
NM_007363 SAP0406S00036131  0.123  0.584  0.569  0.142  -0.236  CDS; NONO; non-POU domain conta
     H      0.263
NM_024662 SAP0406S00019911  0.547  0.584  0.906   0.03  -0.289  CDS; FLJ10774; hypothetical protein
     H      0.578
NM_054030 SAP0406S00019804  0.289  0.584   0.14  0.199  0.323  CDS; MRGX2; G protein-coupled rece
     H      0.232
NM_170740 SAP0406S00011452  -0.068  0.584  0.465  0.266  0.092  CDS; ALDH5A1; aldehyde dehydroge
     H      0.817
NM_173846 SAP0406S00024147  0.374  0.584   0.36  0.002  0.384  CDS; C14orf8; chromosome 14 open
           0.543
S79267 HSAP0406S00021677    0.27  0.584  0.561  0.092  0.356  CDS; CD4 receptor; CD4 receptor; CD
           0.712
AK096139 HSAP0406S00001099  0.207  0.583  0.011  -0.066  0.185  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.299
NM_002592 SAP0406S00033467  0.034  0.583  0.138  0.132  0.108  CDS; PCNA; proliferating cell nuclear
     H      0.729
NM_006398 SAP0406S00011607  0.196  0.583  0.077  0.218  0.367  CDS; UBD; diubiquitin; Homo sapiens
     H      0.259
NM_181784 SAP0406S00004394  0.106  0.583   0.41  0.178  0.457  CDS; SPRED2; sprouty-related protei
     H      0.758
NM_201402 SAP0406S00015068  0.514  0.583  0.638  -0.124  0.422  CDS; DUB3; deubiquitinating enzyme
     H      0.248
NM_207372 SAP0406S00018596  -0.082  0.583  0.433  0.083  0.101  CDS; SH2D4B; SH2 domain containin
           0.16
BC012194 HSAP0406S00026844  0.092  0.582  0.622  0.062   0.16  CDS; NAGPA; NAGPA protein; Homo
     H      0.621
NM_000513 SAP0406S00036764  0.472  0.582  0.273  0.018   0.45  CDS; OPN1MW; opsin 1 (cone pigme
     H      0.136
NM_017896 SAP0406S00034167  0.131  0.582   0.61  0.143  0.368  CDS; C20orf11; chromosome 20 open
     H      0.16
NM_018306 SAP0406S00006319  0.484  0.582   0.72  0.003  0.266  CDS; FLJ11036; hypothetical protein
     H      0.028
NM_024095 SAP0406S00022129  0.256  0.582  0.335  0.356  -0.147  CDS; ASB8; ankyrin repeat and SOCS
     H      0.307
NM_080677 SAP0406S00029638  0.164  0.582  0.348  0.362  0.174  CDS; Dlc2; dynein light chain 2; Homo
     H      0.259
NM_138446 SAP0406S00013436  0.234  0.582  0.184  0.161  0.421  CDS; C7orf30; chromosome 7 open re
     H      0.452
NM_152376 SAP0406S00000525  0.002  0.582  0.167  -0.122    0.2  CDS; UBXD3; UBX domain containing
           0.059
BC031359 HSAP0406S00000014  -0.159  0.581  -0.02  -0.585  -0.332  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.358
NM_004113 SAP0406S00008158  0.134  0.581  -0.011  0.534   0.05  CDS; FGF12; fibroblast growth factor
     H      0.748
NM_007028 SAP0406S00011644  0.057  0.581  0.312  -0.041   0.287  CDS; TRIM31; tripartite motif protein 3
     H      0.408
NM_014824 SAP0406S00020761  0.254  0.581  0.347  0.135   0.456  CDS; FCHSD2; FCH and double SH3
     H      0.293
NM_015629 SAP0406S00033018  0.166  0.581  0.345  0.102   0.195  CDS; PRPF31; pre-mRNA processing
           0.258
BC005365 HSAP0406S00031299  0.371  0.58  0.374  0.233   0.222  source; N/A; N/A; Homo sapiens cDN
           0.508
BC068439 HSAP0406S00031079  0.115  0.58  0.252  0.191   0.564  CDS; C19orf28; C19orf28 protein; Ho
     H      0.147
NM_002431 SAP0406S00024594  0.247  0.58  0.598  0.145  -0.183  CDS; MNAT1; menage a trois 1 (CAK
     H      0.397
NM_030790 SAP0406S00027426   0.07  0.58  0.378  0.224   0.349  CDS; CDA08; T-cell immunomodulato
     H     -0.148
NM_031939 SAP0406S00030670  -0.218  0.58  0.527  -0.033  -0.187  CDS; MRO; maestro; Homo sapiens m
     H      0.017
NM_175888 SAP0406S00006559  0.234  0.58  0.796  0.253   0.188  CDS; ZNF620; zinc finger protein 620
           0.442
AF015043 HSAP0406S00006071  0.135  0.579  -0.175  0.043  -0.135  CDS; N/A; EH-binding protein; Homo
           0.327
AK130201 HSAP0406S00017671  0.022  0.579  0.049  -0.022  -0.072  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.563
AY498718 HSAP0406S00027055  -0.067  0.579  -0.253  -0.434  -0.296  CDS; N/A; pps22-1 protein; Homo sap
           0.611
BC058890 HSAP0406S00029717  0.417  0.579  0.326  -0.104   0.49  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     HSAP0406S00020166
NM_001005489     0.885  0.129  0.579  0.044  0.133   0.279  CDS; OR5B17; olfactory receptor, fam
     H     -0.043
NM_012263 SAP0406S00035382  -0.077  0.579  0.453  0.275  -0.018  CDS; TTLL1; tubulin tyrosine ligase-lik
     H      0.104
NM_178422 SAP0406S00000667  -0.108  0.579   0.35  0.025  -0.174  CDS; MPRA; membrane progestin rec
           0.161
AK000702 HSAP0406S00034710  0.202  0.578  0.729  0.079   0.118  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.668
AY070437 HSAP0406S00007878  0.273  0.578  0.344  -0.034   0.456  CDS; N/A; cytokine receptor CRL2 pre
           0.555
AY255557 HSAP0406S00010776  0.296  0.578  0.478  0.136   0.358  CDS; N/A; G protein-coupled receptor
           0.721
BC015126 HSAP0406S00017015  -0.026  0.578  -0.266  0.261  -0.546  source; N/A; N/A; Homo sapiens aspa
     H      0.216
NM_000838 SAP0406S00012921  0.204  0.578  0.592  0.161   0.282  CDS; GRM1; glutamate receptor, met
     H      1.124
NM_003463 SAP0406S00012352    1  0.578  0.592  0.345   0.069  CDS; PTP4A1; protein tyrosine phosp
     H      1.18
NM_005324 SAP0406S00029982  1.779  0.578  0.423  0.314   0.074  CDS; H3F3B; H3 histone, family 3B; H
     H      0.256
NM_013322 SAP0406S00013469  0.028  0.578  0.345  0.287  -0.088  CDS; SNX10; sorting nexin 10; Homo
           0.743
X89674 HSAP0406S00003741   0.434  0.578  0.271  0.289   0.497  CDS; tpcr27; putative olfactory recept
     H      0.023
NM_001399 SAP0406S00036103  -0.025  0.577  0.611  0.069   0.127  CDS; EDA; ectodysplasin A isoform E
     H      0.805
NM_005454 SAP0406S00016313  0.258  0.577  0.224  0.217   0.335  CDS; CER1; cerberus 1; Homo sapien
           0.003
AB018260 HSAP0406S00015207  0.002  0.576  0.244  0.126   0.258  CDS; KIAA0717; KIAA0717 protein; H
           0.558
BC000596 HSAP0406S00004956  0.071  0.576  0.435  0.121   0.195  source; N/A; N/A; Homo sapiens ribos
     H      0.632
NM_004088 SAP0406S00018772  0.267  0.576  0.397  0.061   0.255  CDS; DNTT; deoxynucleotidyltransfer
     H      0.522
NM_012184 SAP0406S00004948  0.283  0.576  0.329  -0.115   0.163  CDS; FOXD4L1; forkhead box D4-like
     H      0.012
NM_018683 SAP0406S00034005  0.053  0.576  0.218  0.056   0.106  CDS; ZNF313; zinc finger protein 313
     H      0.358
NM_201402 SAP0406S00008461  0.401  0.576  0.584   -0.1  0.399  CDS; DUB3; deubiquitinating enzyme
     H     -0.047
NM_205847 SAP0406S00005891  0.115  0.576  1.335  0.078   0.057  CDS; GMPPA; GDP-mannose pyroph
           0.799
X65231 HSAP0406S00033265   0.048  0.576  0.098  -0.175   0.026  CDS; N/A; zinc-finger protein (ZNFpT3
           0.552
AK098270 HSAP0406S00014316  0.061  0.575  0.095   0.06  -0.131  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.952
AL833234 HSAP0406S00023400  0.155  0.575  0.114  0.075   0.224  CDS; DKFZp761K1218; hypothetical p
           0.448
M26316 HSAP0406S00002424   0.379  0.575  0.187  -0.116   0.268  CDS; N/A; mucin; Human epithelial m
     H      0.49
NM_006138 SAP0406S00020210  0.178  0.575  0.152   0.12   0.083  CDS; MS4A3; membrane-spanning 4-
     H      0.176
NM_006761 SAP0406S00028192  0.369  0.575  0.979  0.159   0.372  CDS; YWHAE; tyrosine 3/tryptophan 5
     H      0.453
NM_020131 SAP0406S00002492  0.247  0.575  0.356  0.403   0.517  CDS; C1orf6; ataxin-1 ubiquitin-like in
     H     -0.078
NM_020924 SAP0406S00017286  0.133  0.575   0.57  0.015   0.23  CDS; ZBTB26; zinc finger protein 483
     H      0.218
NM_031482 SAP0406S00010240   0.27  0.575  0.629  0.413   0.333  CDS; APG10L; APG10 autophagy 10-
     H      0.183
NM_033055 SAP0406S00001700  0.332  0.575  0.441  0.215   0.06  CDS; HIAT1; hippocampus abundant
     H      0.637
NM_080920 SAP0406S00033602  0.356  0.575  0.101  -0.137   0.024  CDS; GGTLA4; gamma-glutamyltrans
     H      0.138
NM_198553 SAP0406S00003951  0.222  0.575  0.288  0.026   0.577  CDS; FLJ30851; FLJ30851 protein; H
           0.322
AK129685 HSAP0406S00031575  0.883  0.574  0.776  0.061   0.28  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.695
AY122476 HSAP0406S00033636  0.222  0.574  0.104  -0.002   0.321  CDS; DEFB124; defensin beta 124; H
     H      0.161
NM_000966 SAP0406S00022346  0.077  0.574  0.449   0.14   0.307  CDS; RARG; retinoic acid receptor, ga
     HSAP0406S00021381
NM_001001953     0.573  0.152  0.574  0.093  0.331   0.007  CDS; OR10G9; olfactory receptor, fam
     H      0.088
NM_001488 SAP0406S00029042   0.14  0.574  0.356  -0.016  0.473  CDS; TADA2L; transcriptional adaptor
     H      0.252
NM_005697 SAP0406S00026127   0.175  0.574  0.442  0.041  0.059  CDS; SCAMP2; secretory carrier mem
     H      0.178
NM_015938 SAP0406S00007900   0.389  0.574  1.001  0.169  0.261  CDS; CGI-07; CGI-07 protein; Homo s
     H      0.082
NM_020122 SAP0406S00004584   0.191  0.574  0.467  0.043  0.263  CDS; KCMF1; potassium channel mo
     H      1.007
NM_152536 SAP0406S00006350   0.045  0.574  -0.03  -0.096  0.369  CDS; FGD5; FYVE, RhoGEF and PH
     H      0.408
NM_000237 SAP0406S00015140  -0.016  0.573  0.573  0.277  -0.173  CDS; LPL; lipoprotein lipase precurso
     H      0.122
NM_002305 SAP0406S00035185   0.166  0.573  0.624   0.12  0.199  CDS; LGALS1; beta-galactosidase bin
     H      0.285
NM_016930 SAP0406S00008388   0.237  0.573  0.683  0.068  0.194  CDS; STX18; syntaxin 18; Homo sapi
     H      0.206
NM_018231 SAP0406S00027605   0.107  0.573  0.382  0.034  -0.027  CDS; FLJ10815; hypothetical protein
           0.577
AB046770 HSAP0406S00014598   0.253  0.572  0.028  -0.167  0.206  CDS; KIAA1550; KIAA1550 protein; H
           0.19
AF055585 HSAP0406S00008521   0.146  0.572   0.37  0.427  0.581  CDS; N/A; neurogenic extracellular sli
           0.304
AK128423 HSAP0406S00030943   0.471  0.572  0.603  -0.056   0.18  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.016
BC015951 HSAP0406S00018851  -0.254  0.572  0.107  -0.17  -0.255  CDS; SLC25A28; SLC25A28 protein;
     H      0.129
NM_001780 SAP0406S00022446   0.204  0.572  0.367  -0.113  0.446  CDS; CD63; CD63 antigen; Homo sap
     H     -0.165
NM_006617 SAP0406S00002544  -0.228  0.572  0.311  -0.104  -0.116  CDS; NES; nestin; Homo sapiens nes
     H      0.069
NM_033318 SAP0406S00035345   0.372  0.572  0.575  0.223  0.298  CDS; LOC91689; hypothetical protein
     H      0.247
NM_058237 SAP0406S00025038   0.03  0.572  0.326  0.041  0.443  CDS; KIAA1622; HEAT-like repeat-co
     H      0.371
NM_153232 SAP0406S00032273   0.022  0.572  0.595  0.268  -0.088  CDS; CRI2; CREBBP/EP300 inhibitor
           0.101
AF218009 HSAP0406S00004041   0.383  0.571  0.601  0.168  0.416  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens c
           0.331
AK025837 HSAP0406S00031294   0.018  0.571  -0.047  -0.031  -0.143  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
           0.198
AK128772 HSAP0406S00027290   0.287  0.571  0.399  -0.438  0.145  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.409
BC002385 HSAP0406S00036567   0.267  0.571  0.138  0.219  0.062  CDS; CXX1; CXX1 protein; Homo sap
           0.359
BC012096 HSAP0406S00036110   0.275  0.571  0.135  -0.129  0.088  CDS; ARR3; ARR3 protein; Homo sap
     H      0.151
NM_003769 SAP0406S00023217   0.269  0.571  0.334  0.214   0.36  CDS; SFRS9; splicing factor, arginine
     H     -0.045
NM_004688 SAP0406S00005173   0.114  0.571  0.088   0.14  -0.147  CDS; NMI; N-myc and STAT interacto
           0.801
AB011127 HSAP0406S00010785   0.416  0.57   0.36  0.048  0.406  CDS; KIAA0555; KIAA0555 protein; H
           0.805
AJ406949 HSAP0406S00029182   0.259  0.57  0.224  0.103  0.292  CDS; KRTAP9.5; keratin associated p
           0.522
AK124132 HSAP0406S00013611   0.021  0.57  -0.001  -0.039  0.131  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.715
AY358796 HSAP0406S00033314   0.145  0.57  0.141  0.039  0.272  CDS; N/A; DEFB127; Homo sapiens c
           0.935
BT006853 HSAP0406S00033253   0.258  0.57  0.369  -0.032  0.183  CDS; N/A; zinc finger protein 256; Hom
           0.089
D83032 HSAP0406S00004469    0.184  0.57  0.376  0.481  0.412  CDS; N/A; nuclear protein, NP220; Ho
     HSAP0406S00021380
NM_001004462     1.012   0.164  0.57  0.115  0.236  0.238  CDS; OR10G4; olfactory receptor, fam
     H      0.178
NM_001540 SAP0406S00013971   0.394  0.57  0.737  0.238   0.11  CDS; HSPB1; heat shock 27kDa prote
     H      0.014
NM_001787 SAP0406S00037057   0.323  0.57  0.754  0.601  0.019  CDS; CDC2L1; cell division cycle 2-lik
     H     -0.026
NM_003847 SAP0406S00026382   0.092  0.57  0.844  0.299  0.172  CDS; PEX11A; peroxisomal biogenes
     H      0.408
NM_017553 SAP0406S00025564   0.595  0.57   0.48  0.209  0.008  CDS; INO80; yeast INO80-like protein
     H      0.339
NM_021994 SAP0406S00014431   0.09  0.57  0.416  0.067  0.386  CDS; ZNF277; zinc finger protein (C2
     H      0.261
NM_201402 SAP0406S00008464   0.332  0.57  0.585  -0.564  0.259  CDS; DUB3; deubiquitinating enzyme
     H      0.114
NM_203370 SAP0406S00006830   0.18  0.57  0.876  0.216  0.142  CDS; LOC389119; similar to RIKEN c
           0.16
AB049150 HSAP0406S00014107   0.157  0.569  0.571  -0.075  0.349  CDS; MEF3L1; MEF3 like 1; Homo sa
           0.76
AF029900 HSAP0406S00024720   0.082  0.569  0.192  0.356  0.303  CDS; N/A; ADAM 21; Homo sapiens A
          -0.298
AF161423 HSAP0406S00010408   0.218  0.569  0.512  0.328  -0.055  CDS; N/A; HSPC305; Homo sapiens
     HSAP0406S00028394
NM_001004333     0.024   0.455  0.569  0.431  0.203  0.047  CDS; MGC71993; similar to DNA seg
     H       0.3
NM_012212 SAP0406S00017119   0.184  0.569  0.448  0.057  0.444  CDS; LTB4DH; NADP-dependent leuk
     H      0.204
NM_014171 SAP0406S00004252   0.253  0.569  1.095  0.173  0.319  CDS; CRIPT; postsynaptic protein CR
     H      0.241
NM_018322 SAP0406S00012062   0.168  0.569  0.483  0.033  0.132  CDS; C6orf64; hypothetical protein FL
     H      0.047
NM_206894 SAP0406S00032140  -0.071  0.569   1.01  0.174  0.278  CDS; MGC62100; hypothetical protein
     H      0.164
NM_207381 SAP0406S00025780   0.004  0.569  0.018  0.142   0.18  CDS; FLJ41287; FLJ41287 protein; H
           0.323
AY358188 HSAP0406S00003513   0.127  0.568   0.06  -0.051  0.218  CDS; N/A; ESFI5812; Homo sapiens
           0.062
BC002812 HSAP0406S00034411   0.027  0.568  0.378  -0.114  0.141  CDS; CBR3; carbonyl reductase 3; Ho
     H      0.007
NM_006714 SAP0406S00012737   0.128  0.568  0.668  0.091  -0.168  CDS; SMPDL3A; acid sphingomyelina
     H      0.212
NM_015932 SAP0406S00023588   0.286  0.568   0.55  -0.045  0.275  CDS; C13orf12; chromosome 13 open
     H      0.27
NM_052848 SAP0406S00032353  0.505  0.568   0.95  0.096  0.375  CDS; MGC20255; hypothetical protein
     H      0.258
NM_052868 SAP0406S00002648  0.091  0.568  0.098  -0.076  0.241  CDS; IGSF8; immunoglobulin superfa
     H      0.087
NM_173685 SAP0406S00015930  0.036  0.568  0.433  0.059  0.322  CDS; FLJ32440; hypothetical protein
           0.621
AK095925 HSAP0406S00030375  -0.09  0.567  0.083  0.045  -0.112  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.544
AK123403 HSAP0406S00037201  0.051  0.567   0.17  -0.292  -0.179  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.103
AK127033 HSAP0406S00031434  -0.28  0.567  0.103  0.014  -0.102  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.209
AY070137 HSAP0406S00005380  0.282  0.567  0.548  -0.014   0.36  CDS; SP3; specificity protein 3 interna
           0.723
AY360461 HSAP0406S00020714  0.244  0.567  0.165  0.117  0.347  CDS; N/A; UHS KERB-like protein; Ho
           0.791
BC005245 HSAP0406S00001315  0.324  0.567  0.635  0.251  0.379  CDS; LOC51668; LOC51668 protein;
           1.001
BC010951 HSAP0406S00014728  0.423  0.567  0.495  0.324  0.583  CDS; PIP; prolactin-induced protein; H
          -0.089
BC066918 HSAP0406S00001767   0.35  0.567  0.856  0.231  0.231  CDS; AD-020; protein x 013; Homo sa
     H      0.008
NM_012210 SAP0406S00017217  0.138  0.567  0.438  0.216   0.26  CDS; TRIM32; TAT-interactive protein
     H      0.191
NM_013982 SAP0406S00010621  0.024  0.567  0.287  0.054  0.315  CDS; NRG2; neuregulin 2 isoform 3; H
     H      0.184
NM_014623 SAP0406S00012139  0.003  0.567  0.392   0.16  0.401  CDS; MEA; male-enhanced antigen; H
     H      0.488
NM_018009 SAP0406S00021650  0.081  0.567  0.322  0.062  0.249  CDS; TAPBPL; TAP binding protein-li
     H      0.081
NM_018662 SAP0406S00003592  0.133  0.567  0.481   0.08  0.334  CDS; DISC1; disrupted in schizophren
     H      0.354
NM_020429 SAP0406S00014153  -0.02  0.567  0.028  0.066   0.18  CDS; SMURF1; Smad ubiquitination r
     H      0.141
NM_020886 SAP0406S00021181  0.096  0.567  0.299  0.275  0.415  CDS; USP28; ubiquitin specific protea
     H      0.243
NM_020895 SAP0406S00032029   0.26  0.567  0.714  0.011  0.429  CDS; KIAA1533; KIAA1533; Homo sa
     H      0.313
NM_032928 SAP0406S00017715  0.084  0.567  0.045   0.23  0.113  CDS; MGC14141; hypothetical protein
     H     -0.037
NM_033281 SAP0406S00010080  0.016  0.567  0.704  0.052  0.002  CDS; MRPS36; mitochondrial ribosom
     H      0.233
NM_058182 SAP0406S00034396  0.187  0.567  0.488  0.209  -0.034  CDS; C21orf51; chromosome 21 open
     H      0.613
NM_181684 SAP0406S00034595  0.064  0.567  0.169  0.078  -0.106  CDS; KRTAP12-2; keratin associated
     H      -0.02
NM_181786 SAP0406S00032157  0.186  0.567  0.575  0.013   0.07  CDS; HKR1; GLI-Kruppel family mem
          -0.127
S79449 HSAP0406S00035805   0.061  0.567  0.834  0.112  0.396  CDS; 14-3-3 protein/cytosolic phospho
           0.732
AK127897 HSAP0406S00030078  0.102  0.566  0.167   0.08  0.144  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.308
BC030574 HSAP0406S00033154  0.166  0.566  1.003  -0.041  0.369  CDS; U2AF2; U2AF2 protein; Homo s
     H      0.846
NM_001911 SAP0406S00024319  0.135  0.566   0.01  0.191  0.107  CDS; CTSG; cathepsin G preproprote
     H      0.899
NM_003947 SAP0406S00007456  0.277  0.566   0.28  -0.057  0.469  CDS; HAPIP; huntingtin-associated pr
     H      0.121
NM_004263 SAP0406S00004550  -0.041  0.566  0.609  0.048  0.117  CDS; SEMA4F; semaphorin W; Homo
     H      0.158
NM_005316 SAP0406S00019782  0.409  0.566  0.805  0.228  0.323  CDS; GTF2H1; general transcription f
     H      0.786
NM_019062 SAP0406S00000518  0.196  0.566  0.213  0.009  0.201  CDS; FLJ20225; hypothetical protein
     H      0.239
NM_080818 SAP0406S00023928  0.109  0.566  0.567  -0.131  0.219  CDS; OXGR1; oxoglutarate (alpha-ke
     H      0.068
NM_145798 SAP0406S00029467  0.042  0.566  0.321  -0.044  0.245  CDS; OSBPL7; oxysterol-binding prot
     H      0.15
NM_152439 SAP0406S00022700  -0.063  0.566  0.446  0.217  -0.224  CDS; VMD2L3; vitelliform macular dys
     H      -0.03
NM_197973 SAP0406S00017016  0.426  0.566  0.567  0.212  0.159  CDS; ALG2; asparagine-linked glycos
     H      0.085
NM_198794 SAP0406S00024471  0.083  0.566  0.273  0.201  0.154  CDS; MAP4K5; mitogen-activated pro
           0.676
AK092094 HSAP0406S00036445  0.093  0.565  0.508  0.281  0.222  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.628
AY203947 HSAP0406S00014719  0.253  0.565  0.513   0.26  0.338  CDS; N/A; LP6728; Homo sapiens LP
     H      0.46
NM_000149 SAP0406S00031202  -0.037  0.565  0.121  0.105  -0.03  CDS; FUT3; fucosyltransferase 3 (gal
     H      0.007
NM_002647 SAP0406S00030598  0.136  0.565  0.416  0.007  0.542  CDS; PIK3C3; phosphoinositide-3-kin
     H      0.372
NM_003240 SAP0406S00003468  0.117  0.565  0.045  -0.041  0.239  CDS; EBAF; endometrial bleeding ass
     H      0.19
NM_004572 SAP0406S00022025  0.272  0.565  0.665   0.22  0.079  CDS; PKP2; plakophilin 2 isoform 2b;
     H     -0.261
NM_005260 SAP0406S00010510  0.135  0.565  0.265  0.105  -0.315  CDS; GDF9; growth differentiation fac
     H      0.163
NM_006277 SAP0406S00003954  0.095  0.565  0.136  0.234  0.416  CDS; ITSN2; intersectin 2 isoform 1; H
     H      0.254
NM_016333 SAP0406S00026727   0.49  0.565  0.717  0.326  0.382  CDS; SRRM2; splicing coactivator sub
     H      0.042
NM_016536 SAP0406S00032166  0.191  0.565  0.578  0.141  -0.178  CDS; ZNF571; zinc finger protein 571
     H      0.232
NM_021253 SAP0406S00011651  0.106  0.565  -0.033  0.267  0.335  CDS; TRIM39; tripartite motif-containi
     H      0.723
NM_022098 SAP0406S00035290  0.507  0.565  0.577   0.08  0.052  CDS; LOC63929; hypothetical protein
     H      0.108
NM_130808 SAP0406S00007603  0.129  0.565   0.68  0.012  0.324  CDS; CPNE4; copine IV; Homo sapie
     H      0.212
NM_173621 SAP0406S00028502  0.108  0.565  0.562  0.022  -0.113  CDS; FLJ34790; hypothetical protein
     H      1.096
NM_181621 SAP0406S00034315   0.26  0.565  0.203  0.298  0.004  CDS; KRTAP13-2; keratin associated
           0.667
U22961 HSAP0406S00022224   0.143  0.565  0.111  0.251  0.149  CDS; N/A; N/A; Human mRNA clone w
           0.25
AK093095 HSAP0406S00030357  0.443  0.564  0.282  -0.134  -0.265  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.575
AL050158 HSAP0406S00013949  0.103  0.564  0.088  0.062  0.262  source; N/A; N/A; Homo sapiens mRN
     H      0.031
NM_003980 SAP0406S00012843  0.088  0.564  0.334  0.288   0.03  CDS; MAP7; microtubule-associated p
     H      0.289
NM_004441 SAP0406S00007651   0.36  0.564  0.394  0.045   0.23  CDS; EPHB1; ephrin receptor EphB1
     H      0.344
NM_020422 SAP0406S00027050  0.174  0.564  0.678  -0.096  0.469  CDS; LOC57146; promethin; Homo sa
     H      0.532
NM_173683 SAP0406S00015042  0.167  0.564  0.081  0.064  0.182  CDS; C8orf21; chromosome 8 open re
           0.212
AB058729 HSAP0406S00021074  0.196  0.563  0.688  0.018  0.379  CDS; KIAA1826; KIAA1826 protein; H
           0.507
AK124944 HSAP0406S00014849  -0.025  0.563  0.11  0.071  0.255  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.139
NM_015974 SAP0406S00023496  0.214  0.563  0.347   0.04  0.234  CDS; CRYL1; lambda-crystallin; Hom
     H      0.178
NM_022727 SAP0406S00034765  0.028  0.563  0.057  0.112  0.117  CDS; HTF9C; HpaII tiny fragments loc
     H      0.307
NM_153347 SAP0406S00019795   0.02  0.563  0.272  0.088  0.333  CDS; FLJ90119; hypothetical protein
     H      0.194
NM_205856 SAP0406S00035867  -0.033  0.563  0.75  -0.149  0.095  CDS; LOC389852; PNPK6288; Homo
          -0.015
BC013969 HSAP0406S00034098  0.045  0.562  0.187  0.127  0.177  CDS; C20orf45; C20orf45 protein; Ho
           0.49
BC047594 HSAP0406S00013858   0.22  0.562  0.232  -0.159   0.12  CDS; N/A; Similar to Williams Beuren
     HSAP0406S00017273
NM_001005235     0.843  0.324  0.562  0.211  0.192  0.181  CDS; OR1L4; olfactory receptor, fami
     H      0.253
NM_002726 SAP0406S00012592  0.017  0.562  0.098  0.164  0.073  CDS; PREP; prolyl endopeptidase; Ho
     H      0.269
NM_014620 SAP0406S00022397  0.421  0.562  0.312  -0.076  0.179  CDS; HOXC4; homeo box C4; Homo
     H      0.255
NM_017664 SAP0406S00024031  0.059  0.562  0.028  0.072  0.117  CDS; ANKRD10; ankyrin repeat doma
     H      0.237
NM_018241 SAP0406S00009361  0.558  0.562  0.729  0.049  -0.07  CDS; TMEM34; transmembrane prote
     H     -0.187
NM_024590 SAP0406S00009193  0.275  0.562  0.673  0.134  0.401  CDS; FLJ23548; hypothetical protein
     H      0.332
NM_182578 SAP0406S00002260  0.099  0.562  0.06  -0.142  -0.042  CDS; FLJ37964; hypothetical protein
     H      0.293
NM_207504 SAP0406S00015445  -0.086  0.562  0.618  0.103  -0.246  CDS; FLJ46365; FLJ46365 protein; H
           0.678
X89668 HSAP0406S00031351   0.226  0.562  0.306  0.211  0.353  CDS; tpcr110; putative olfactory recep
           0.656
AL136789 HSAP0406S00005076  0.304  0.561  0.125  -0.064  0.262  CDS; DKFZp434F1719; hypothetical p
           0.544
BC007841 HSAP0406S00008376  -0.005  0.561  0.137  -0.368  -0.127  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     H      0.134
NM_006593 SAP0406S00005252  -0.026  0.561  0.562  0.237  0.181  CDS; TBR1; T-box, brain, 1; Homo sa
     H      0.331
NM_012285 SAP0406S00029241  0.033  0.561  0.467  0.301  0.319  CDS; KCNH4; potassium voltage-gate
     H      -0.04
NM_015533 SAP0406S00020248  0.219  0.561  0.538  0.227  -0.404  CDS; DKFZP586B1621; DKFZP586B
     H      0.134
NM_022036 SAP0406S00029900  0.225  0.561  0.844  0.046  0.171  CDS; GPRC5C; G protein-coupled rec
     H      0.475
NM_031900 SAP0406S00009834  0.077  0.561  0.017  -0.255   0.17  CDS; AGXT2; alanine-glyoxylate amin
     H      0.13
NM_032930 SAP0406S00021033  -0.09  0.561  0.249   0.16  0.043  CDS; MGC13040; hypothetical protein
     H      0.187
NM_033210 SAP0406S00006615  0.127  0.561  0.533  0.266  -0.003  CDS; ZNF502; zinc finger protein 502
     H      0.171
NM_194455 SAP0406S00014060  0.015  0.561  0.208  0.163  0.192  CDS; CCM1; krev interaction trapped
           0.007
AK025430 HSAP0406S00026895  -0.047  0.56  0.268  -0.039  -0.414  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
           0.834
AY358160 HSAP0406S00022500  0.239  0.56  0.164  0.052  0.242  CDS; N/A; CVWG5837; Homo sapien
     H      0.575
NM_001276 SAP0406S00003171  0.274  0.56  0.342  0.141  0.285  CDS; CHI3L1; chitinase 3-like 1; Hom
     H      0.061
NM_006474 SAP0406S00000366  0.215  0.56  0.825  0.478  0.143  CDS; T1A-2; lung type-I cell membran
     H      0.101
NM_020169 SAP0406S00007876  -0.124  0.56  0.556  -0.048  -0.177  CDS; LXN; latexin; Homo sapiens late
     H      0.065
NM_031446 SAP0406S00030574  0.171  0.56  0.915  0.156  0.326  CDS; C18orf21; chromosome 18 open
           0.841
AK125480 HSAP0406S00019764  0.291  0.559  0.381  0.264  0.333  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.041
BC006286 HSAP0406S00002725  0.396  0.559  0.676  0.038  0.297  CDS; DUSP12; dual specificity phosp
     H      0.127
NM_006002 SAP0406S00023866  0.007  0.559  0.232  0.122   0.07  CDS; UCHL3; ubiquitin carboxyl-termi
     H      0.27
NM_014633 SAP0406S00019691  0.312  0.559  0.433  0.016  0.393  CDS; SH2BP1; SH2 domain binding p
           0.065
AF529372 HSAP0406S00017774  0.084  0.558  0.544  0.202  0.066  CDS; HBEBP1; HBeAg-binding protei
           0.378
BC033670 HSAP0406S00029052  0.485  0.558  0.199  0.019  0.364  CDS; MGC44903; similar to TBC1 do
     H      0.126
NM_003409 SAP0406S00030361  -0.353  0.558  0.244  -0.039  -0.451  CDS; ZFP161; zinc finger protein 161
     H      0.101
NM_144503 SAP0406S00002678  0.125  0.558  0.423  -0.083  0.411  CDS; F11R; F11 receptor isoform a p
     H      0.179
NM_001642 SAP0406S00021499  0.353  0.557  0.445  0.311  0.471  CDS; APLP2; amyloid beta (A4) precu
     H      0.837
NM_002418 SAP0406S00011949  0.389  0.557  0.317  0.091  0.168  CDS; MLN; motilin; Homo sapiens mo
     H      0.442
NM_002725 SAP0406S00003177  0.009  0.557  -0.03  -0.068  -0.092  CDS; PRELP; proline arginine-rich en
     H      0.398
NM_004255 SAP0406S00026132  0.097  0.557  0.153   0.16  0.232  CDS; COX5A; cytochrome c oxidase
     H      0.671
NM_080706 SAP0406S00028273  0.333  0.557  0.226  -0.087  0.226  CDS; TRPV1; transient receptor poten
     H      0.675
NM_182645 SAP0406S00012706  0.144  0.557  0.072  0.033  0.218  CDS; VGLL2; vestigial-like 2 isoform 1
           1.069
AF204269 HSAP0406S00026851   0.26  0.556  0.434   0.22  0.105  CDS; N/A; pRbBP-39; Homo sapiens
           1.247
AJ289111 HSAP0406S00002594  0.293  0.556  0.634  0.292  0.532  CDS; CD1E; CD1E antigen, isoform 1
           0.311
AK125830 HSAP0406S00034911  0.109  0.556  0.352  0.109  0.325  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.432
AK128724 HSAP0406S00016345  0.093  0.556  -0.009  0.092  -0.088  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           1.468
AL834225 HSAP0406S00024994  0.395  0.556  0.452  0.173  0.449  CDS; DKFZp434P185; hypothetical pr
          -0.176
AY358740 HSAP0406S00009979  -0.176  0.556  0.219  0.422  0.277  CDS; N/A; GLM-R; Homo sapiens clo
           0.056
D86963 HSAP0406S00008051   0.073  0.556   0.28  0.268  0.255  CDS; KIAA0208; N/A; Homo sapiens
     H      0.879
NM_005305 SAP0406S00032056   0.15  0.556  0.522  0.166  0.328  CDS; GPR42; G protein-coupled rece
     H      0.069
NM_006307 SAP0406S00035775  0.167  0.556  0.273  0.286  0.206  CDS; SRPX; sushi-repeat-containing
     H      0.418
NM_012264 SAP0406S00035214  0.042  0.556  0.259  -0.171  0.648  CDS; C22orf5; chromosome 22 open
     H      0.217
NM_014484 SAP0406S00034026  0.483  0.556  0.274  0.081  -0.138  CDS; MOCS3; molybdenum cofactor
     H     -0.045
NM_018310 SAP0406S00015339  0.424  0.556  0.459  0.156  0.058  CDS; BRF2; RNA polymerase III trans
           0.199
AK023166 HSAP0406S00024290  0.636  0.555  0.892  0.381  0.289  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.115
AK025249 HSAP0406S00017094  -0.184  0.555  0.499  0.169  -0.255  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
           0.703
AL133015 HSAP0406S00007487  0.199  0.555   0.18  -0.18  0.379  CDS; DKFZp434O2417; hypothetical
           0.121
BC007073 HSAP0406S00034025  0.435  0.555  0.451   0.19  0.097  CDS; DPM1; dolichyl-phosphate mann
           0.69
BC008001 HSAP0406S00037240  0.745  0.555  0.644  0.435  0.509  CDS; N/A; Similar to hypothetical prot
     H      0.305
NM_000067 SAP0406S00015652  0.106  0.555  0.377  0.242   0.39  CDS; CA2; carbonic anhydrase II; Hom
     HSAP0406S00019417
NM_001005922     0.643  0.303  0.555  0.135  -0.195   0.18  CDS; KRTAP5-1; keratin associated p
     H      0.047
NM_006736 SAP0406S00005879  -0.06  0.555  0.482  0.162  0.015  CDS; DNAJB2; DnaJ (Hsp40) homolo
     H      0.232
NM_016423 SAP0406S00024157  -0.01  0.555  0.391  0.219  -0.301  CDS; ZNF219; zinc finger protein 219
     H      0.173
NM_017723 SAP0406S00017788  0.084  0.555  0.406  -0.213  0.356  CDS; FLJ20245; hypothetical protein
     H      0.016
NM_017821 SAP0406S00001005  0.077  0.555  0.552  -0.083  0.209  CDS; RHBDL2; rhomboid-related prot
     H      0.241
NM_032564 SAP0406S00020836  -0.044  0.555  0.135  0.341  0.472  CDS; DGAT2; diacylglycerol O-acyltra
     H      0.059
NM_178546 SAP0406S00000851  0.115  0.555  0.532   0.34  0.312  CDS; LOC339483; hypothetical protei
           0.081
AF131852 HSAP0406S00019698  0.171  0.554  0.376  0.244  0.224  CDS; N/A; Unknown; Homo sapiens c
           0.009
AF322648 HSAP0406S00032438  0.257  0.554  0.748  0.225  0.247  CDS; FKSG27; FKSG27; Homo sapie
           0.269
AK130705 HSAP0406S00010094  0.113  0.554  -0.051  -0.428  0.195  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.357
NM_006271 SAP0406S00002320  0.443  0.554  0.478  -0.076  0.386  CDS; S100A1; S100 calcium binding p
     H      0.003
NM_017816 SAP0406S00008384  0.249  0.554  0.726  0.297  0.293  CDS; LYAR; hypothetical protein FLJ2
     H      0.495
NM_021812 SAP0406S00007701  0.281  0.554  0.235  0.273  0.121  CDS; BPESC1; blepharophimosis, ep
     H      0.021
NM_030813 SAP0406S00020747  0.019  0.554  0.853  0.364   0.12  CDS; SKD3; suppressor of potassium
     H      0.115
NM_152528 SAP0406S00005232  0.122  0.554  0.208  0.169  0.384  CDS; WDSAM1; WD repeat and SAM
           0.532
AK123204 HSAP0406S00005718  0.212  0.553  0.173  0.228  0.331  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.408
NM_001356 SAP0406S00035801  0.274  0.553  0.379  0.328  0.294  CDS; DDX3X; DEAD/H (Asp-Glu-Ala-
     H      0.363
NM_006272 SAP0406S00034670  0.123  0.553  0.234  0.197  0.289  CDS; S100B; S100 calcium-binding p
     H     -0.004
NM_007024 SAP0406S00006869  0.049  0.553  0.208  0.145  0.006  CDS; PL6; PL6 protein; Homo sapiens
     H     -0.004
NM_015891 SAP0406S00012642  0.097  0.553   0.14  0.268  0.266  CDS; CDC40; pre-mRNA splicing fact
     H      0.586
NM_130769 SAP0406S00020451  0.336  0.553  0.409  0.018  0.295  CDS; GPHA2; glycoprotein hormone a
     H      0.677
NM_144585 SAP0406S00020426  0.225  0.553  0.253  -0.051  0.308  CDS; SLC22A12; urate anion exchang
     H      0.005
NM_153226 SAP0406S00018715  0.106  0.553   0.17  0.371  0.269  CDS; TMEM20; transmembrane prote
     H      0.579
NM_198495 SAP0406S00014766  0.475  0.553  0.157  0.035  0.266  CDS; CTAGE4; CTAGE family, memb
     H      0.214
NM_212482 SAP0406S00005770  -0.005  0.553  0.291  0.086  0.125  CDS; FN1; fibronectin 1 isoform 1 pre
           0.351
AK075065 HSAP0406S00002008  0.437  0.552  0.477  -0.087  0.391  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.005
AK126656 HSAP0406S00008076  -0.012  0.552  0.459  -0.028  0.244  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.325
BC000330 HSAP0406S00024775  0.247  0.552  1.037  0.243  0.296  source; N/A; N/A; Homo sapiens zinc
          -0.211
M90359 HSAP0406S00024629   -0.162  0.552  0.131  0.087  -0.218  CDS; AKAP 79; protein kinase; Huma
     H     -0.128
NM_018217 SAP0406S00033733  0.322  0.552  0.612  0.156  -0.008  CDS; C20orf31; chromosome 20 open
     H      0.201
NM_020927 SAP0406S00027924  -0.02  0.552  0.376  -0.007  0.068  CDS; KIAA1576; KIAA1576 protein; H
           0.35
AK057159 HSAP0406S00003250  0.174  0.551  0.215  -0.128  0.112  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.221
AK095678 HSAP0406S00004886   0.111  0.551  0.741   0.211   0.203  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     HSAP0406S00035475
NM_001001693     0.685   0.427  0.551  0.283   0.204   0.198  CDS; FLJ46257; FLJ46257 protein; H
     H      0.467
NM_017928 SAP0406S00029585   0.086  0.551  0.151  -0.263   0.338  CDS; FLJ20694; hypothetical protein
     H      0.127
NM_021204 SAP0406S00008938   0.185  0.551  0.221   0.124   0.596  CDS; MASA; E-1 enzyme; Homo sapi
     H      0.265
NM_145047 SAP0406S00000963   0.358  0.551  0.605   0.372   0.233  CDS; NOR1; oxidored-nitro domain-co
     H      0.262
NM_198270 SAP0406S00035674   0.146  0.551    0.3  0.127  -0.033  CDS; NHS; Nance-Horan syndrome p
          -0.042
AK075531 HSAP0406S00007634   0.275  0.55  0.408   0.053   0.278  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.735
AK095105 HSAP0406S00004681   0.321  0.55  0.384    -0.1  0.377  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.03
AK125477 HSAP0406S00007692   0.191  0.55   0.34   0.065   0.412  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.265
BC030525 HSAP0406S00010490   0.219  0.55  0.541  -0.128   0.15  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.571
BC043258 HSAP0406S00004272   0.08  0.55  -0.047   0.163   0.323  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     H       0.7
NM_003837 SAP0406S00016936   0.102  0.55  0.223  -0.166   0.464  CDS; FBP2; fructose-1,6-bisphosphat
     H     -0.056
NM_005391 SAP0406S00035725   0.083  0.55  0.298   0.205   0.433  CDS; PDK3; pyruvate dehydrogenase
     H      0.009
NM_013286 SAP0406S00006884   0.324  0.55   0.79   0.061   0.215  CDS; HUMAGCGB; chromosome 3p2
     H      0.209
NM_014296 SAP0406S00006362   0.265  0.55  0.143   0.397   0.029  CDS; CAPN7; calpain 7; Homo sapien
     H      0.074
NM_017607 SAP0406S00033102   0.221  0.55   0.34   0.186   0.397  CDS; PPP1R12C; protein phosphatas
     H      0.406
NM_021177 SAP0406S00011786   0.139  0.55  0.466   0.209   0.18  CDS; LSM2; LSM2 homolog, U6 sma
           0.476
X63547 HSAP0406S00028352    0.388  0.55  0.086   0.262   0.349  CDS; tre; oncogene; H.sapiens mRNA
           0.151
AB007869 HSAP0406S00019595   0.075  0.549  0.396   0.092   0.25  CDS; KIAA0409; N/A; Homo sapiens
           0.537
AL117634 HSAP0406S00017665  -0.157  0.549  0.063  -0.029  -0.136  CDS; DKFZp434F195; hypothetical pr
           0.415
BC001896 HSAP0406S00011689   0.072  0.549  0.466   0.17  -0.132  CDS; N/A; Similar to tubulin, beta 5; H
           0.547
BC008178 HSAP0406S00026978   0.744  0.549  0.597  -0.124   0.483  CDS; LOC339047; LOC339047 protei
           0.638
BC032019 HSAP0406S00023391   0.101  0.549  0.002   0.112    0.1  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     HSAP0406S00014794
NM_001004302     0.234   0.125  0.549  0.213   0.175   0.304  CDS; LOC155060; hypothetical protei
     H      0.202
NM_001407 SAP0406S00006760   0.354  0.549  0.589    0.1  0.493  CDS; CELSR3; cadherin EGF LAG se
     H      0.215
NM_014520 SAP0406S00028305   0.378  0.549  0.791   0.117   0.089  CDS; MYBBP1A; MYB binding protein
     H      0.329
NM_017846 SAP0406S00000774   0.158  0.549  0.569   0.162   0.179  CDS; SECP43; tRNA selenocysteine
     H      0.05
NM_024680 SAP0406S00019808  -0.001  0.549  0.382   0.006   0.494  CDS; FLJ23311; FLJ23311 protein; H
     H      0.104
NM_145755 SAP0406S00006532   0.23  0.549  0.283   0.132   0.192  CDS; STI2; TPR domain containing S
           0.323
U10991 HSAP0406S00019901    0.139  0.549  0.006  -0.285   0.075  CDS; N/A; G2; Human G2 protein mR
           0.809
AK026786 HSAP0406S00021607   0.048  0.548  0.251  -0.011   0.021  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
           0.274
BC001776 HSAP0406S00022599   0.11  0.548  0.679   0.144   0.08  CDS; CYP27B1; CYP27B1 protein; Ho
           0.171
BC016341 HSAP0406S00026360   0.122  0.548   0.48   0.06   0.262  CDS; ISG20; ISG20 protein; Homo sa
           0.826
BC027613 HSAP0406S00014828   0.271  0.548  0.357   0.088   0.387  CDS; hIAN7; immune associated nucl
     H      0.072
NM_018252 SAP0406S00003342  -0.055  0.548  0.238   0.15   0.046  CDS; FLJ10874; hypothetical protein
     H      0.115
NM_198449 SAP0406S00009939   0.405  0.548  0.578   0.267  -0.069  CDS; MGC71745; similar to embigin;
          -0.476
AF267854 HSAP0406S00018852  -0.341  0.547  0.674   0.093  -0.293  CDS; N/A; NPD016; Homo sapiens N
           0.737
AL834414 HSAP0406S00001495   0.212  0.547  0.074   0.226   0.374  CDS; DKFZp547I048; hypothetical pro
           0.537
BC004388 HSAP0406S00019666   0.506  0.547  0.465   0.109   0.444  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.348
BC015171 HSAP0406S00016187   0.136  0.547  0.912   0.212   0.141  CDS; KIFC2; KIFC2 protein; Homo sa
          -0.001
BC024939 HSAP0406S00015610  -0.025  0.547  0.644   0.319   0.023  CDS; GDAP1; GDAP1 protein; Homo
     HSAP0406S00022132
NM_001004134     1.003   0.267  0.547  0.198  -0.006   0.256  CDS; OR10AD1; olfactory receptor, fa
     H     -0.036
NM_001510 SAP0406S00009039   0.03  0.547  0.452   0.046  -0.028  CDS; GRID2; glutamate receptor, iono
     H      0.238
NM_002703 SAP0406S00008725   0.239  0.547  0.805   0.348   0.28  CDS; PPAT; phosphoribosyl pyrophos
     H      0.279
NM_003403 SAP0406S00025118   0.058  0.547   0.14   0.341   0.242  CDS; YY1; YY1 transcription factor; H
     H      0.112
NM_014611 SAP0406S00012533   0.441  0.547  1.031   0.324   0.25  CDS; MDN1; MDN1, midasin homolog
     H      -0.01
NM_032494 SAP0406S00004913  -0.059  0.547   0.28   0.292   0.097  CDS; ZC3HDC8; zinc finger CCCH ty
     H      0.346
NM_130900 SAP0406S00012960   0.105  0.547  0.879   0.051   0.11  CDS; RAET1L; retinoic acid early tran
           0.362
AK125160 HSAP0406S00031370  -0.031  0.546  -0.159  -0.027  -0.331  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.558
AL137525 HSAP0406S00013255   0.226  0.546  0.363   0.222   0.353  source; N/A; N/A; Homo sapiens mRN
           0.294
BC051771 HSAP0406S00023792  -0.092  0.546  0.183   0.104   0.283  CDS; FLJ30707; FLJ30707 protein; H
     H      0.121
NM_019057 SAP0406S00011133  -0.116  0.546  0.403   0.103   0.482  CDS; FLJ10404; hypothetical protein
     H      0.643
NM_020130 SAP0406S00015387  0.389  0.546  0.268   0.026  0.323  CDS; C8orf4; chromosome 8 open re
     H      0.239
NM_024430 SAP0406S00030616   0.03  0.546  0.311   0.139  0.338  CDS; PSTPIP2; proline-serine-threoni
           0.953
X89666 HSAP0406S00003761   0.231  0.546  0.409   0.021  0.497  CDS; tpcr100; putative olfactory recep
           0.445
AB040938 HSAP0406S00013989  0.365  0.545  0.203   0.027  0.188  CDS; KIAA1505; KIAA1505 protein; H
           0.243
AF119666 HSAP0406S00014143  0.279  0.545  0.337   0.193  0.393  CDS; N/A; insulin receptor tyrosine kin
           0.406
AK056283 HSAP0406S00023799  0.491  0.545  0.502   0.219  -0.088  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.272
BC052980 HSAP0406S00007166  0.355  0.545  1.351   0.176  0.369  CDS; CGGBP1; CGGBP1 protein; Ho
     H      0.399
NM_000496 SAP0406S00034955  0.332  0.545  0.278   0.22  0.219  CDS; CRYBB2; crystallin, beta B2; Ho
     H      0.521
NM_004576 SAP0406S00010780  0.286  0.545  0.103   0.211  0.271  CDS; PPP2R2B; beta isoform of regu
     H     -0.047
NM_005203 SAP0406S00018425  -0.089  0.545  0.541   0.093  0.034  CDS; COL13A1; alpha 1 type XIII coll
           0.617
U80736 HSAP0406S00027470   0.081  0.545  -0.098   0.054  0.073  CDS; CAGF9; CAGF9; Homo sapiens
Z25436        0.867
     HSAP0406S00017112  0.418  0.545  0.522   0.331  0.471  CDS; N/A; protein-tyrosine kinase; H.s
           0.555
AF057061 HSAP0406S00000102  0.191  0.544  0.039   0.003  0.342  CDS; MMP21/22B; metalloprotease m
           0.269
AK096928 HSAP0406S00000020  0.152  0.544  0.674   0.128  0.167  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.354
AK130369 HSAP0406S00019378  0.151  0.544  0.179   0.143  0.263  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.303
AK130705 HSAP0406S00010113  0.101  0.544  -0.019  -0.384  0.282  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.289
BC004121 HSAP0406S00031706  0.167  0.544  0.459   0.138  0.468  CDS; FLJ22709; FLJ22709 protein; H
           0.103
BC062534 HSAP0406S00026823  0.369  0.544  1.114   0.469  0.355  CDS; LOC124402; LOC124402; Hom
           0.744
D88797 HSAP0406S00010681   0.275  0.544  0.274   0.007   0.32  CDS; ME4; cadherin; Homo sapiens m
     H      0.826
NM_000491 SAP0406S00000581  0.167  0.544   0.13   0.235  0.267  CDS; C1QB; complement component
     HSAP0406S00019512
NM_001005238     0.637  0.324  0.544  0.313   0.147  0.184  CDS; OR51G2; olfactory receptor, fam
     H      0.231
NM_001761 SAP0406S00026707  0.182  0.544  0.399   0.128   0.53  CDS; CCNF; cyclin F; Homo sapiens
     H      0.521
NM_005220 SAP0406S00029536  -0.101  0.544  0.308   0.057  -0.137  CDS; DLX3; distal-less homeo box 3;
     H      0.268
NM_005920 SAP0406S00002531  0.638  0.544  0.538   0.079  0.437  CDS; MEF2D; MADS box transcription
     H      0.197
NM_006113 SAP0406S00001745  -0.169  0.544  0.507   0.048  0.309  CDS; VAV3; vav 3 oncogene; Homo s
     H      0.183
NM_006536 SAP0406S00001579  0.251  0.544   0.27   0.297   -0.3  CDS; CLCA2; calcium activated chlori
     H      0.283
NM_012320 SAP0406S00027723  0.202  0.544   1.09   0.069  0.437  CDS; LYPLA3; lysophospholipase 3 (l
     H     -0.133
NM_017421 SAP0406S00012563  -0.043  0.544  0.396   0.074  -0.113  CDS; COQ3; methyltransferase COQ
     H      0.101
NM_144498 SAP0406S00034132  0.007  0.544  0.327   0.315   0.43  CDS; OSBPL2; oxysterol-binding prot
     H     -0.004
NM_152999 SAP0406S00014044  -0.148  0.544  0.404   0.142  0.008  CDS; STEAP2; six transmembrane ep
     H      0.601
NM_173859 SAP0406S00033681  0.287  0.544  0.226   0.048  0.205  CDS; BASE; breast cancer and saliva
     H      0.039
NM_178508 SAP0406S00011953  0.159  0.544  0.615   0.238  0.278  CDS; MGC57858; hypothetical protein
           0.639
AJ566384 HSAP0406S00034584  0.197  0.543  -0.059  -0.274  0.019  CDS; KRTAP10-5; keratin associated
           0.131
BC000964 HSAP0406S00019170  0.125  0.543  0.356   0.251  0.302  CDS; OAT; ornithine aminotransferas
           0.457
BC047594 HSAP0406S00013933  0.221  0.543  0.259  -0.151  0.151  CDS; N/A; Similar to Williams Beuren
     HSAP0406S00020191
NM_001004728     0.63  0.339  0.543  0.163   0.099  0.159  CDS; OR5A1; olfactory receptor, fami
     HSAP0406S00019509
NM_001004758     0.898  0.177  0.543  0.106   0.13  0.268  CDS; OR51S1; olfactory receptor, fam
     H      0.412
NM_004485 SAP0406S00003629  -0.088  0.543  0.202   0.273  0.219  CDS; GNG4; guanine nucleotide bind
     H      0.287
NM_017841 SAP0406S00020257  0.157  0.543  0.054   0.145  0.032  CDS; FLJ20487; hypothetical protein
     H      0.568
NM_025227 SAP0406S00033675   0.01  0.543  0.185   0.056  0.354  CDS; BPIL1; bactericidal/permeability
     H      0.121
NM_033453 SAP0406S00033410   0.22  0.543    0.3    0  0.211  CDS; ITPA; inosine triphosphatase iso
     H      0.03
NM_145054 SAP0406S00028533  0.098  0.543  0.554   0.023  -0.034  CDS; LOC146845; hypothetical protei
     H      0.812
NM_145057 SAP0406S00033051  0.003  0.543  0.124   -0.19   0.25  CDS; CDC42EP5; CDC42 effector pro
          -0.086
AK128391 HSAP0406S00011276  0.281  0.542  0.672   0.055  -0.003  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.644
AK128620 HSAP0406S00020834  0.263  0.542  0.156  -0.067  0.317  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.063
AY163812 HSAP0406S00029876  0.049  0.542   0.34   0.396  0.267  CDS; N/A; HLC-8; Homo sapiens HLC
     H      0.19
NM_002808 SAP0406S00008069  0.292  0.542  0.698   0.164   0.36  CDS; PSMD2; proteasome 26S non-A
     H      0.468
NM_005094 SAP0406S00017431  -0.023  0.542   0.38  -0.068  0.401  CDS; SLC27A4; solute carrier family 2
     H      0.145
NM_014924 SAP0406S00024540  0.199  0.542  0.437   0.114  -0.121  CDS; KIAA0831; KIAA0831; Homo sa
           0.734
BC020891 HSAP0406S00011637  0.103  0.541  0.448   0.069  0.221  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.084
BC047750 HSAP0406S00032844  0.268  0.541   0.64   0.064  0.499  CDS; NR1H2; NR1H2 protein; Homo
     H      0.263
NM_000983 SAP0406S00000189  0.221  0.541  0.667   0.462   0.17  CDS; RPL22; ribosomal protein L22 p
     H      0.379
NM_005022 SAP0406S00028333   0.165  0.541    0.2  0.304  0.313  CDS; PFN1; profilin 1; Homo sapiens
     H      0.759
NM_020778 SAP0406S00026319   0.17  0.541  0.244   0.065  0.041  CDS; MIDORI; KIAA1330 protein; Hom
     H      0.249
NM_181507 SAP0406S00019780   0.176  0.541  0.749   0.156   0.05  CDS; HPS5; Hermansky-Pudlak synd
     H      0.013
NM_212559 SAP0406S00036269   0.125  0.541  0.339   0.102  0.388  CDS; XKRX; X Kell blood group precu
           0.294
AB023223 HSAP0406S00007398  -0.134   0.54  0.001  -0.073  -0.031  CDS; KIAA1006; KIAA1006 protein; H
           0.976
AK094821 HSAP0406S00003943   0.389   0.54  0.325   0.271  0.301  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.086
BC012758 HSAP0406S00003541   0.133   0.54  0.304   0.099  0.078  CDS; LOC149603; LOC149603 protei
     H      0.737
NM_000513 SAP0406S00036762   0.459   0.54  0.352   0.071  0.462  CDS; OPN1MW; opsin 1 (cone pigme
     H      0.161
NM_000904 SAP0406S00011275    0.1  0.54  0.391   0.262  0.425  CDS; NQO2; NAD(P)H dehydrogenas
     HSAP0406S00002612
NM_001005185     1.019   0.42   0.54  0.418   0.431  0.451  CDS; OR6N1; olfactory receptor, fami
     H      0.45
NM_001019 SAP0406S00026995   0.385   0.54  0.777   0.195  -0.079  CDS; RPS15A; ribosomal protein S15
     H      0.324
NM_001773 SAP0406S00003293   0.131   0.54  0.278  -0.206  0.265  CDS; CD34; CD34 antigen; Homo sap
     H      0.043
NM_002960 SAP0406S00002315   0.096   0.54  0.218   0.058  0.242  CDS; S100A3; S100 calcium binding p
     H      0.187
NM_018430 SAP0406S00027695   0.244   0.54  0.947   0.172  0.209  CDS; TSNAXIP1; translin-associated
     H      0.49
NM_033518 SAP0406S00035877  -0.023   0.54  0.183   0.158  0.177  CDS; SLC38A5; amino acid transport
     H      0.28
NM_145702 SAP0406S00006012   0.231   0.54  0.273   0.289  0.435  CDS; TIGD1; tigger transposable elem
     H      0.477
NM_170783 SAP0406S00011640   0.72   0.54  0.339   0.162  -0.231  CDS; ZNRD1; zinc ribbon domain con
     H     -0.042
NM_199351 SAP0406S00002769   0.085   0.54  0.298   0.236  0.315  CDS; C1orf32; chromosome 1 open re
     H       0.3
NM_206962 SAP0406S00034671   0.422   0.54   0.49   0.423  0.237  CDS; HRMT1L1; HMT1 hnRNP methy
          -0.079
AF106934 HSAP0406S00030914   0.084  0.539  -0.026   0.316   0.04  CDS; DRIP92; vitamin D receptor-inte
           0.682
AK097495 HSAP0406S00023977   0.14  0.539  -0.087  -0.217  0.199  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.444
AY498718 HSAP0406S00027096  -0.013  0.539  -0.216  -0.483  -0.207  CDS; N/A; pps22-1 protein; Homo sap
           0.817
D88795 HSAP0406S00010692    0.288  0.539  0.281   0.191   0.28  CDS; ME2; cadherin; Homo sapiens m
     H     -0.045
NM_000169 SAP0406S00036284   0.129  0.539  0.454   0.235  0.094  CDS; GLA; galactosidase, alpha; Hom
     H     -0.084
NM_015313 SAP0406S00021345   0.006  0.539  0.158   0.14  0.318  CDS; ARHGEF12; Rho guanine nucle
     H      0.242
NM_018142 SAP0406S00015139   0.205  0.539  0.603   0.219  0.319  CDS; FLJ10569; hypothetical protein
     H      0.989
NM_030901 SAP0406S00031628   0.287  0.539  0.304   0.352  0.167  CDS; OR7A17; olfactory receptor, fam
     H      0.286
NM_152774 SAP0406S00013405  -0.022  0.539  -0.115  -0.029  0.063  CDS; MGC42090; hypothetical protein
           0.828
U11863 HSAP0406S00014838    0.094  0.539  0.376   0.17  0.192  CDS; N/A; diamine oxidase, copper/to
           0.659
X67055 HSAP0406S00006976    0.008  0.539  0.148   0.067  0.224  CDS; N/A; inter-alpha-trypsin inhibitor
           0.191
AB028964 HSAP0406S00001074   0.236  0.538  0.494   0.089  0.295  CDS; KIAA1041; KIAA1041 protein; H
           0.381
BC009627 HSAP0406S00022463   0.489  0.538  0.766   0.103  0.088  CDS; PYM; PYM protein; Homo sapie
           0.227
BC016719 HSAP0406S00014734   0.16  0.538  0.496   0.036   0.18  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
           0.424
BC042297 HSAP0406S00029348   0.25  0.538  0.245   0.088  0.189  CDS; UBTF; UBTF protein; Homo sap
     H      0.682
NM_024850 SAP0406S00011224   0.54  0.538  0.175   0.156  0.383  CDS; BTNL8; butyrophilin-like 8; Hom
     H      0.483
NM_030958 SAP0406S00015575   0.063  0.538  0.143   0.035  0.132  CDS; SLCO5A1; organic anion transp
     H      0.755
NM_032579 SAP0406S00007283   0.341  0.538  0.258   0.286  0.349  CDS; RETNLB; colon and small intest
     H      0.91
NM_173698 SAP0406S00036254  -0.025  0.538  0.163  -0.003  0.059  CDS; FLJ37659; hypothetical protein
          -0.092
AB033020 HSAP0406S00011212   0.041  0.537  0.231   0.381  0.202  CDS; KIAA1194; KIAA1194 protein; H
           0.386
BC047594 HSAP0406S00013936   0.233  0.537  0.138   0.02  0.057  CDS; N/A; Similar to Williams Beuren
           0.19
D84454 HSAP0406S00035911    0.291  0.537  0.501   0.064  0.169  CDS; N/A; UDP-galactose translocato
     H      0.579
NM_000537 SAP0406S00003192   0.32  0.537  0.419   0.141  0.301  CDS; REN; renin precursor; Homo sa
     H     -0.036
NM_001938 SAP0406S00001655   0.126  0.537  0.306   0.288  -0.033  CDS; DR1; down-regulator of transcri
     H      0.745
NM_005218 SAP0406S00014985   0.366  0.537  0.305  -0.153  0.148  CDS; DEFB1; defensin, beta 1 prepro
     H      0.06
NM_016401 SAP0406S00020935   0.043  0.537  0.446   0.245  -0.01  CDS; HSPC138; hypothetical protein H
     H      0.574
NM_021006 SAP0406S00029011   0.249  0.537  0.045   0.032  0.117  CDS; CCL3L1; chemokine (C-C motif
           0.487
AF414442 HSAP0406S00031340   0.206  0.536  0.204   0.156   0.09  CDS; N/A; ovarian cancer related tum
           0.828
M17779 HSAP0406S00003931    0.18  0.536  0.222   0.269  0.272  CDS; APOB; N/A; Human intestinal ap
           0.191
M19503 HSAP0406S00007075   -0.047  0.536  0.354   0.197  -0.109  CDS; N/A; N/A; Human Line-1 repeat
     H      0.175
NM_021626 SAP0406S00029625  -0.003  0.536  0.362   0.166  0.142  CDS; SCPEP1; serine carboxypeptida
     H      0.057
NM_024847 SAP0406S00027003   -0.01  0.536  0.595   0.065  0.421  CDS; TMC7; transmembrane channe
     H      0.421
NM_024927 SAP0406S00029265   0.115  0.536   0.92   0.087  0.209  CDS; FLJ21019; hypothetical protein
     H      0.169
NM_178171 SAP0406S00029113  -0.004  0.536  -0.21  -0.171   0.016  CDS; GSDM1; gasdermin 1; Homo sa
           0.137
AK027009 HSAP0406S00015431  0.218  0.535   0.73   0.268   0.179  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
           0.607
AK092846 HSAP0406S00026856  0.231  0.535  0.325   0.133   0.298  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.558
AY255552 HSAP0406S00012247  0.415  0.535  0.155   0.004   0.341  CDS; N/A; G protein-coupled receptor
     H      0.428
NM_000721 SAP0406S00002964   0.01  0.535  0.267   0.034   0.147  CDS; CACNA1E; calcium channel, vo
     H      0.594
NM_002117 SAP0406S00011724  0.172  0.535  0.266   0.079   0.435  CDS; HLA-C; major histocompatibility
     H      0.517
NM_002255 SAP0406S00037332  0.353  0.535  0.123   0.154   0.155  CDS; KIR2DL4; killer cell immunoglob
     H      0.609
NM_004038 SAP0406S00001737  0.195  0.535    0.1  -0.154   0.037  CDS; AMY1A; amylase, alpha 1A; sal
     H      0.173
NM_004898 SAP0406S00008711  -0.064  0.535  0.672    0.2  0.293  CDS; CLOCK; clock; Homo sapiens c
     H      0.127
NM_005172 SAP0406S00009041  -0.084  0.535   0.58   0.347   0.058  CDS; ATOH1; atonal homolog 1; Hom
     H     -0.046
NM_006912 SAP0406S00002482  -0.016  0.535  0.768   0.13   0.086  CDS; RIT1; Ras-like without CAAX 1;
     H      0.213
NM_014007 SAP0406S00017353  0.247  0.535  0.406   0.021   0.406  CDS; ZNF297B; zinc finger protein 29
     H      0.425
NM_014578 SAP0406S00020601  0.133  0.535  0.198   0.015   0.378  CDS; RHOD; ras homolog D; Homo s
     H      0.586
NM_017677 SAP0406S00036082  0.407  0.535  0.261   0.087   0.38  CDS; MTMR8; myotubularin related p
     H      0.136
NM_018171 SAP0406S00022969  0.025  0.535   0.19   0.162  -0.094  CDS; DIP13B; DIP13 beta; Homo sap
     H      0.905
NM_080757 SAP0406S00033736  0.298  0.535  0.207  -0.136   0.263  CDS; C20orf127; chromosome 20 ope
           0.639
AJ309206 HSAP0406S00000041  0.193  0.534  0.294   0.163   0.299  CDS; AGRN; agrin; Homo sapiens pa
           0.08
AK024025 HSAP0406S00034908  0.102  0.534  0.232   0.01   0.084  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.166
AK128310 HSAP0406S00028680   0.21  0.534  1.248   0.294   0.332  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.785
BC031970 HSAP0406S00026436  0.226  0.534  0.064   0.206   0.324  CDS; LOC400451; LOC400451 protei
     H      0.554
NM_005593 SAP0406S00022769  0.301  0.534  0.287   0.14   0.31  CDS; MYF5; myogenic factor 5; Homo
     H      0.013
NM_207400 SAP0406S00002098  0.082  0.534  0.395  -0.047   0.254  CDS; FLJ39739; FLJ39739 protein; H
           0.169
AK096509 HSAP0406S00009399  0.268  0.533   0.77   0.294   0.407  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.218
AK125373 HSAP0406S00021536  0.065  0.533  0.767   0.199   0.043  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     HSAP0406S00032588
NM_001002923    -0.034  -0.382  0.533  0.287  -0.252  -0.307  CDS; IGFL4; insulin growth factor-like
     H      0.278
NM_002414 SAP0406S00035571  0.132  0.533  0.221   0.119   0.203  CDS; CD99; CD99 antigen; Homo sap
     H     -0.201
NM_003467 SAP0406S00005133  -0.056  0.533  0.508   0.336   0.182  CDS; CXCR4; chemokine (C-X-C mo
     H     -0.189
NM_005047 SAP0406S00017228  0.396  0.533  0.821   0.121  -0.088  CDS; PSMD5; proteasome 26S non-A
     H      0.38
NM_007198 SAP0406S00015335  0.344  0.533  0.413   0.453  -0.225  CDS; PROSC; proline synthetase co-t
     H      0.452
NM_153606 SAP0406S00003346  0.366  0.533  0.322   0.138   0.539  CDS; FLJ32796; hypothetical protein
     H      0.467
NM_203454 SAP0406S00002992  0.036  0.533  0.164  -0.077   -0.03  CDS; MGC26594; hypothetical protein
           0.485
AK126764 HSAP0406S00035099  -0.399  0.532  -0.342   0.246   0.522  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.184
BC004252 HSAP0406S00030135  0.002  0.532   0.23   0.165   0.473  CDS; MGC10561; hypothetical protein
           0.553
M18471 HSAP0406S00003929   0.258  0.532  0.138   0.062   0.456  CDS; N/A; N/A; Human apolipoprotein
     H      0.157
NM_001562 SAP0406S00021158  0.285  0.532  0.654   0.074  -0.508  CDS; IL18; interleukin 18 proprotein; H
     H      0.106
NM_005724 SAP0406S00026183  0.031  0.532  0.211  -0.039   0.336  CDS; TM4SF8; transmembrane 4 sup
     H      0.064
NM_016604 SAP0406S00010586  -0.062  0.532  0.235  -0.063   0.027  CDS; JMJD1B; jumonji domain contai
     H      0.151
NM_017776 SAP0406S00035828  0.141  0.532  0.328   0.065   0.407  CDS; FLJ20344; hypothetical protein
     H      0.189
NM_020390 SAP0406S00007951   0.15  0.532  0.358   0.271   0.095  CDS; EIF5A2; eIF-5A2 protein; Homo
     H      -0.12
NM_024010 SAP0406S00009724  0.025  0.532  0.498   0.238   0.356  CDS; MTRR; methionine synthase red
     H      0.719
NM_033207 SAP0406S00018773  0.261  0.532  0.081   0.173   0.194  CDS; TMEM10; transmembrane prote
     H      0.183
NM_152551 SAP0406S00011336  0.092  0.532  0.884   0.203   0.246  CDS; C6orf151; U11/U12 snRNP 48K
           0.055
AB020692 HSAP0406S00001921  0.314  0.531  0.613   0.151  -0.219  CDS; KIAA0885; KIAA0885 protein; H
           0.56
AK126775 HSAP0406S00017303  0.239  0.531  0.187   0.128   0.341  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.251
BC031867 HSAP0406S00015193  0.034  0.531  0.328  -0.131   0.082  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     HSAP0406S00020814
NM_001005285     0.808  0.228  0.531  0.156   0.029   0.297  CDS; OR2AT4; olfactory receptor, fam
     H      0.163
NM_004555 SAP0406S00027719  0.047  0.531  0.676  -0.006   0.348  CDS; NFATC3; cytoplasmic nuclear fa
     H      0.537
NM_006873 SAP0406S00004280  0.086  0.531   0.11   0.144   0.092  CDS; SBLF; stoned B-like factor; Hom
     H      0.118
NM_007318 SAP0406S00024750  -0.003  0.531  0.449   0.077   0.26  CDS; PSEN1; presenilin 1 isoform I-4
     H      0.34
NM_013247 SAP0406S00004543  0.283  0.531  0.737   0.155   0.039  CDS; PRSS25; protease, serine, 25 is
     H      0.516
NM_015383 SAP0406S00002107  0.381  0.531  0.204  -0.129   0.124  CDS; DJ328E19.C1.1; hypothetical pr
     H      -0.05
NM_015399 SAP0406S00020567  0.211  0.531  0.654   0.101   0.082  CDS; BRMS1; breast cancer metasta
     H     -0.047
NM_024111 SAP0406S00025560   0.273  0.531  0.469  0.281   0.142  CDS; MGC4504; hypothetical protein
     H      1.002
NM_138294 SAP0406S00021443   0.242  0.531  0.081  0.135   0.252  CDS; PATE; expressed in prostate an
     H      0.197
NM_153208 SAP0406S00027021   0.121  0.531  0.539  0.034  -0.104  CDS; MGC35048; hypothetical protein
           0.658
X89671 HSAP0406S00019632    0.446  0.531  0.558  0.206   0.439  CDS; tpcr24; putative olfactory recept
           0.573
AF161344 HSAP0406S00002634   0.128  0.53  0.281  0.111   0.04  CDS; N/A; HSPC081; Homo sapiens
           0.677
AL833871 HSAP0406S00025406   0.312  0.53   0.28  -0.348   0.161  CDS; DKFZp434P162; hypothetical pr
           0.129
BC003159 HSAP0406S00027563   0.106  0.53  0.331  0.079  -0.067  CDS; POLR2C; DNA directed RNA po
           0.001
D86985 HSAP0406S00008417    0.096  0.53  0.035  0.283   0.511  CDS; KIAA0232; KIAA0232 protein; H
     H     -0.062
NM_000154 SAP0406S00029981   0.14  0.53  0.631  0.156   0.324  CDS; GALK1; galactokinase 1; Homo
     HSAP0406S00019419
NM_001004325     0.955  -0.008  0.53   0.06  0.078   0.118  CDS; KRTAP5-2; keratin associated p
     H      0.013
NM_004486 SAP0406S00017423   0.264  0.53  0.559  0.025   0.286  CDS; GOLGA2; Golgi autoantigen, go
     H      0.602
NM_033191 SAP0406S00029181   0.409  0.53  0.173  -0.102   0.138  CDS; KRTAP9-4; keratin associated p
     H      0.254
NM_148842 SAP0406S00013917   0.15  0.53  0.103    0.2  -0.104  CDS; WBSCR16; RCC1-like G excha
           0.074
AF502289 HSAP0406S00031243   0.11  0.529  0.372  -0.032   0.474  CDS; CIP4; Cdc42-interaction protein
     H      0.21
NM_003388 SAP0406S00013895   0.002  0.529  0.301  -0.076   0.262  CDS; CYLN2; cytoplasmic linker 2 iso
     H      0.137
NM_004690 SAP0406S00012947   0.142  0.529  0.361  0.141   0.207  CDS; LATS1; LATS homolog 1; Homo
     H     -0.068
NM_007001 SAP0406S00016956   0.001  0.529  0.408  0.147    0.2  CDS; SLC35D2; solute carrier family 3
     H      0.135
NM_014432 SAP0406S00012848  -0.034  0.529  0.038  0.304  -0.248  CDS; IL20RA; interleukin 20 receptor,
     H      0.459
NM_016591 SAP0406S00010169   0.18  0.529  0.013  0.222   0.318  CDS; C2GNT3; core 2 beta-1,6-N-ace
     H      0.862
NM_052964 SAP0406S00008481   0.407  0.529  0.251  0.053   0.356  CDS; MIST; mast cell immunorecepto
     H      0.246
NM_203330 SAP0406S00019903   0.165  0.529   0.42  0.302   0.38  CDS; CD59; CD59 antigen p18-20; Ho
           0.841
AK075014 HSAP0406S00036119   0.144  0.528  -0.086   0.22   0.128  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.238
AK092265 HSAP0406S00027245   0.046  0.528  0.475  0.003   0.34  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.424
AK096006 HSAP0406S00026210   0.104  0.528  0.172  0.111   0.275  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.648
AK127987 HSAP0406S00019545   0.101  0.528  0.107  0.133   0.153  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.785
AL137422 HSAP0406S00017045   0.146  0.528   0.18  0.018   0.11  source; N/A; N/A; Homo sapiens mRN
     HSAP0406S00003776
NM_001001827      0.5  0.212  0.528   0.08  0.112   0.234  CDS; OR2T35; olfactory receptor, fam
     HSAP0406S00019510
NM_001004759     0.49   0.09  0.528  0.232  0.227   0.141  CDS; OR51T1; olfactory receptor, fam
     H      0.363
NM_003082 SAP0406S00024603   0.61  0.528  0.834  0.098   0.086  CDS; SNAPC1; small nuclear RNA ac
     H     -0.313
NM_144648 SAP0406S00014607  -0.052  0.528  0.168  0.131  -0.152  CDS; FLJ32786; hypothetical protein
     H      0.731
NM_181611 SAP0406S00034326   0.121  0.528  0.155  0.055   0.261  CDS; KRTAP19-5; keratin associated
Z11518       -0.063
     HSAP0406S00010655   0.221  0.528  0.341  0.059  -0.204  CDS; N/A; histidyl-tRNA synthetase; H
           0.272
AB033031 HSAP0406S00032781  -0.096  0.527  0.246  0.262   0.324  CDS; KIAA1205; KIAA1205 protein; H
          -0.056
AK097109 HSAP0406S00026291   0.544  0.527  0.523  0.007   0.333  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.362
AK127532 HSAP0406S00033980   0.219  0.527  0.104  0.004   0.195  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.348
AY203938 HSAP0406S00013815   0.169  0.527  0.426    0.1  0.307  CDS; N/A; LP3236; Homo sapiens LP
     HSAP0406S00020067
NM_001005470     0.634   0.251  0.527  0.332  0.278   0.182  CDS; OR4B1; olfactory receptor, fami
     H      0.434
NM_007338 SAP0406S00006503   0.26  0.527  0.208  0.241   0.112  CDS; DLEC1; deleted in lung and eso
     H      0.274
NM_014382 SAP0406S00007592   0.383  0.527  0.656  0.088   0.539  CDS; ATP2C1; calcium-transporting A
     H      0.145
NM_022725 SAP0406S00019832   0.359  0.527  0.933  0.584  -0.027  CDS; FANCF; Fanconi anemia, comp
     H      0.123
NM_078483 SAP0406S00010877   0.248  0.527  1.101  0.095   0.39  CDS; SLC36A1; solute carrier family 3
           0.462
AB095942 HSAP0406S00036174   0.148  0.526  0.136  -0.127   0.12  CDS; KIAA2022; KIAA2022 protein; H
           0.606
AK124953 HSAP0406S00025351   0.096  0.526  0.023  0.122   0.292  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.111
AK125123 HSAP0406S00014305   0.22  0.526  0.642   0.12   0.281  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.546
BC029446 HSAP0406S00035908   0.662  0.526  0.558  0.048   0.058  CDS; TIMM17B; TIMM17B protein; Ho
           0.524
BC053996 HSAP0406S00007562   0.472  0.526  0.388  0.227  -0.324  CDS; LOC132241; LOC132241 protei
     HSAP0406S00003759
NM_001004689     0.697   0.294  0.526  0.296  0.304   0.26  CDS; OR2M3; olfactory receptor, fam
     H      0.495
NM_014385 SAP0406S00032888   0.21  0.526  0.041  0.066   0.306  CDS; SIGLEC7; sialic acid binding Ig-
     H      -0.07
NM_024493 SAP0406S00011584   0.367  0.526  0.937  0.201   0.138  CDS; ZNF306; zinc finger protein 306
     H      0.667
NM_033106 SAP0406S00033168   0.144  0.526  0.154  -0.155   0.399  CDS; GALP; galanin-like peptide prec
     H      0.085
NM_212481 SAP0406S00004726   0.033  0.526  0.468  0.109   0.316  CDS; ARID5A; AT rich interactive dom
           0.476
S77772 HSAP0406S00009543   -0.031  0.526   0.05  0.067   0.037  CDS; aspartylglucosaminidase, AGA;
           0.119
U68382 HSAP0406S00031519    0.055  0.526  0.664  0.052  0.304  CDS; MANB; truncated lysosomal acid
           0.798
X75363 HSAP0406S00032865    0.202  0.526   0.45  0.084  0.384  CDS; ACO; serine protease homologu
           0.228
AK130189 HSAP0406S00030648   0.02  0.525  0.121  -0.004  0.068  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
     H      0.275
NM_000754 SAP0406S00034752   0.272  0.525  0.317  -0.128  0.518  CDS; COMT; catechol-O-methyltransf
     H      0.445
NM_080912 SAP0406S00028401   0.245  0.525   0.18  0.421  0.233  CDS; ASGR2; asialoglycoprotein rece
     H     -0.165
NM_207506 SAP0406S00015861  -0.033  0.525  0.513  -0.124  0.122  CDS; SAMD12; sterile alpha motif dom
           0.522
AJ316284 HSAP0406S00024883   0.214  0.524  0.192  0.224  0.342  CDS; NRXN3; neurexin 3-alpha; Hom
           0.093
AK000920 HSAP0406S00016266  -0.019  0.524  0.318  0.086  0.193  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.173
AL833931 HSAP0406S00015752   0.176  0.524   0.31  0.154  0.245  CDS; DKFZp434I245; hypothetical pro
     HSAP0406S00014767
NM_001003702     0.301   0.003  0.524  0.233  -0.092  0.141  CDS; FLJ43692; ARHGEF5-like prote
     H      0.172
NM_001976 SAP0406S00028334   0.146  0.524  0.223  0.134   0.29  CDS; ENO3; enolase 3; Homo sapien
     H      0.195
NM_003216 SAP0406S00035311   0.109  0.524  0.517  0.189  0.437  CDS; TEF; thyrotrophic embryonic fac
     H      0.381
NM_004952 SAP0406S00002409   0.033  0.524  0.324  0.096  0.252  CDS; EFNA3; ephrin A3; Homo sapie
     H      0.011
NM_020162 SAP0406S00028368   0.071  0.524   0.31  0.143   0.29  CDS; DHX33; DEAH (Asp-Glu-Ala-His
     H      -0.12
NM_030568 SAP0406S00012387   0.099  0.524  0.232  0.326  0.373  CDS; C6orf148; chromosome 6 open
     H      0.815
NM_182495 SAP0406S00021192   0.407  0.524  0.276  0.157   0.24  CDS; FLJ25224; hypothetical protein
           0.112
AB032960 HSAP0406S00023665   0.144  0.523  0.312  0.181  0.352  CDS; KIAA1134; KIAA1134 protein; H
           0.341
AK023708 HSAP0406S00004068   0.293  0.523  0.641  0.153  -0.055  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
            0.4
AK127971 HSAP0406S00033685   0.195  0.523  0.432  0.157  0.243  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.776
AL157436 HSAP0406S00036301   0.367  0.523  0.295  -0.088  0.405  CDS; DKFZp434B1612; hypothetical p
           0.552
M16796 HSAP0406S00002652    0.113  0.523  0.037  0.117   0.18  CDS; ATP1A1; N/A; Human Na,K-ATP
     H      0.409
NM_001386 SAP0406S00015254   0.15  0.523  0.158  0.174  0.475  CDS; DPYSL2; dihydropyrimidinase-li
     H      0.223
NM_003622 SAP0406S00021960   0.245  0.523  0.599  0.427  -0.012  CDS; PPFIBP1; PTPRF interacting pr
     H      0.336
NM_004584 SAP0406S00020616   0.027  0.523  0.876  0.021  0.087  CDS; RAD9A; RAD9 homolog; Homo
     H      0.062
NM_004782 SAP0406S00034799  -0.017  0.523  0.049  -0.025  0.138  CDS; SNAP29; synaptosomal-associa
     H      0.575
NM_006149 SAP0406S00032219   0.132  0.523  0.275  0.089   0.39  CDS; LGALS4; galectin 4; Homo sapi
     H      0.087
NM_006910 SAP0406S00027126   0.186  0.523  0.557  0.284  0.411  CDS; RBBP6; retinoblastoma-binding
     H     -0.032
NM_016128 SAP0406S00007558   0.616  0.523  0.557  0.141  -0.155  CDS; COPG; coatomer protein compl
     H      0.407
NM_017584 SAP0406S00035525  -0.005  0.523  0.479  0.385  0.261  CDS; ALDRL6; aldehyde reductase (a
     H      0.482
NM_019885 SAP0406S00004475  -0.008  0.523  -0.065  -0.066  0.092  CDS; CYP26B1; cytochrome P450, fa
     H      0.145
NM_021117 SAP0406S00019987   0.036  0.523  0.364  -0.037  0.225  CDS; CRY2; cryptochrome 2 (photoly
     H      1.236
NM_080653 SAP0406S00004246   0.167  0.523  0.243  0.086  0.419  CDS; ATP6V1E2; ATPase, H+ transp
     H      0.096
NM_173553 SAP0406S00009620  -0.011  0.523  0.247  0.027  -0.175  CDS; FLJ25801; hypothetical protein
           0.585
AF177291 HSAP0406S00009206   0.068  0.522  0.085  -0.03  0.242  CDS; N/A; genethonin 2; Homo sapien
          -0.078
AK125199 HSAP0406S00004872  -0.021  0.522  0.351   0.16  0.008  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.634
AL713800 HSAP0406S00034872   0.366  0.522  0.282  0.222  0.377  CDS; DKFZp667J0810; hypothetical p
          -0.183
BC066649 HSAP0406S00003571   0.049  0.522  0.111  0.261  0.298  CDS; FLJ14525; hypothetical protein
           0.546
BX538035 HSAP0406S00010976   0.853  0.522   0.51  0.145  0.084  CDS; DKFZp686M0576; hypothetical
     H      0.221
NM_002408 SAP0406S00024448   0.543  0.522  0.492  0.079  0.137  CDS; MGAT2; alpha-1,6-mannosyl-gly
     H      0.25
NM_005371 SAP0406S00022600   0.207  0.522  0.491  0.138  0.266  CDS; METTL1; methyltransferase-like
     H      0.691
NM_005416 SAP0406S00002297   0.016  0.522  0.316  0.318  -0.043  CDS; SPRR3; small proline-rich prote
     H      0.607
NM_005442 SAP0406S00006433   0.056  0.522  0.354  0.458   0.22  CDS; EOMES; eomesodermin; Homo
     H      0.558
NM_018666 SAP0406S00036585   0.108  0.522  0.109  -0.102  0.139  CDS; SAGE1; sarcoma antigen 1; Ho
     H      0.106
NM_032299 SAP0406S00021049   0.473  0.522  0.454   0.16  -0.131  CDS; MGC2714; hypothetical protein
          -0.072
AF459743 HSAP0406S00014872   0.035  0.521  0.354  0.038  0.356  CDS; NUB1L; NEDD8 ultimate buster
           0.745
AK000177 HSAP0406S00012719   0.443  0.521  0.234   0.12  0.294  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.442
BC034593 HSAP0406S00011316   0.295  0.521  0.351  0.201  0.272  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
     HSAP0406S00001145
NM_001004307     0.093   0.176  0.521  0.603  0.105  0.389  CDS; MGC33556; hypothetical LOC33
     HSAP0406S00024175
NM_001005466     0.802   0.188  0.521  0.438  0.038  0.295  CDS; OR10G2; olfactory receptor, fam
     H      0.142
NM_025147 SAP0406S00005591   0.309  0.521  0.459  0.125   0.09  CDS; FLJ13448; hypothetical protein
     H     -0.378
NM_152429 SAP0406S00018684  -0.029  0.521  0.246  0.269  -0.443  CDS; C10orf13; hypothetical protein M
     H      0.679
NM_178435 SAP0406S00002275   0.246  0.521  0.319  0.093  0.205  CDS; LCE3E; late cornified envelope
     H      0.29
NM_201631 SAP0406S00025652  0.029  0.521  0.662  -0.033  -0.027  CDS; TGM5; transglutaminase 5 isofo
           0.727
U82306 HSAP0406S00023545   0.163  0.521  0.025  -0.057  -0.112  CDS; N/A; unknown; Homo sapiens u
           0.438
AK056290 HSAP0406S00035926   0.04  0.52  -0.004  -0.033  0.258  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.35
AK124064 HSAP0406S00035217  0.287  0.52  0.391   0.09  0.454  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.088
BC050466 HSAP0406S00004602  0.057  0.52  0.615   -0.09  -0.057  CDS; FLJ90024; FLJ90024 protein; H
     H      0.117
NM_000319 SAP0406S00021716   0.09  0.52    0.4  0.201  0.407  CDS; PEX5; peroxisomal biogenesis f
     H     -0.036
NM_001348 SAP0406S00031106   0.18  0.52  0.239  -0.255  0.351  CDS; DAPK3; death-associated prote
     H      0.039
NM_001806 SAP0406S00032003  0.241  0.52  0.464   0.21  0.324  CDS; CEBPG; CCAAT/enhancer bind
     H     -0.123
NM_005622 SAP0406S00027036  0.024  0.52  0.338   0.267  -0.278  CDS; SAH; SA hypertension-associat
     H      0.942
NM_006683 SAP0406S00024137  0.192  0.52  0.256   0.296  0.188  CDS; FAM12A; human epididymis-spe
     H      0.337
NM_182908 SAP0406S00024251  0.319  0.52  -0.024   0.367  0.043  CDS; DHRS2; dehydrogenase/reducta
           0.472
X99682 HSAP0406S00022390   0.153  0.52  0.156   0.114  0.163  CDS; HOXC9; N/A; H.sapiens mRNA
           0.107
AB028986 HSAP0406S00028748  0.137  0.519  0.705   0.138  0.206  CDS; KIAA1063; KIAA1063 protein; H
           0.379
AK098749 HSAP0406S00028946  0.141  0.519  0.229   0.098  0.285  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.812
AY203962 HSAP0406S00015031  0.279  0.519   0.17   0.092  0.183  CDS; N/A; LP5624; Homo sapiens LP
           0.628
AY365119 HSAP0406S00021645  0.515  0.519  0.866   0.126  0.077  CDS; SCNN1A; amiloride-sensitive ep
     H      0.307
NM_020361 SAP0406S00015562  -0.068  0.519  0.201   0.11  -0.104  CDS; CPA6; carboxypeptidase B prec
           0.83
AK091978 HSAP0406S00027031  0.167  0.518  0.187   0.015  0.225  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.181
BC015889 HSAP0406S00011690  0.215  0.518  0.457   0.163  -0.023  CDS; N/A; Similar to tubulin, beta 5; H
     H      0.416
NM_002813 SAP0406S00023271  0.318  0.518  0.822   0.036  0.531  CDS; PSMD9; proteasome 26S non-A
     H      0.824
NM_006438 SAP0406S00015863  0.392  0.518  0.628   0.278  0.485  CDS; COLEC10; collectin sub-family m
     H     -0.392
NM_023929 SAP0406S00015628  0.066  0.518  0.215   0.042  -0.04  CDS; ZBTB10; zinc finger and BTB do
           0.508
AF241539 HSAP0406S00008767  0.242  0.517   0.09   0.103  0.389  CDS; N/A; ncaml; Homo sapiens ncam
           0.558
AF401211 HSAP0406S00030749  0.294  0.517  0.089   0.105  0.091  CDS; N/A; BCL2 protein; Homo sapie
           0.674
AL035288 HSAP0406S00000449  0.361  0.517  0.377   0.045  0.308  CDS; N/A; hypothetical protein; H.sap
           0.271
AY050659 HSAP0406S00033745  0.519  0.517  0.164   0.195  -0.038  CDS; N/A; CBP3; Homo sapiens CBP
     H      0.167
NM_020841 SAP0406S00022752  0.164  0.517  0.608   0.255   0.08  CDS; OSBPL8; oxysterol-binding prot
     H      0.195
NM_022733 SAP0406S00001045  0.036  0.517  0.363   0.095   0.45  CDS; LOC64744; hypothetical protein
     H      0.27
NM_152707 SAP0406S00018388  0.126  0.517   0.55  -0.066  0.039  CDS; SLC25A16; solute carrier family
     H      0.108
NM_153603 SAP0406S00027107  0.152  0.517  0.644   0.122  0.295  CDS; COG7; component of oligomeric
     H      -0.05
NM_198077 SAP0406S00001566   0.05  0.517  0.405   0.286  0.008  CDS; gm117; gm117; Homo sapiens
           0.41
AB020698 HSAP0406S00006789  0.104  0.516  0.413   0.321  0.106  CDS; KIAA0891; KIAA0891 protein; H
           0.39
BC020945 HSAP0406S00002755  0.088  0.516  0.109  -0.011  0.023  CDS; LOC400794; LOC400794 protei
     H      0.189
NM_001047 SAP0406S00009712  0.191  0.516  0.211   0.098  0.325  CDS; SRD5A1; steroid-5-alpha-reduc
     H     -0.093
NM_003799 SAP0406S00030447  0.156  0.516  0.596   0.05  0.175  CDS; RNMT; RNA (guanine-7-) methy
     H      0.723
NM_005856 SAP0406S00013700  0.102  0.516   0.02  -0.029  0.254  CDS; RAMP3; receptor (calcitonin) ac
     H      0.046
NM_014508 SAP0406S00035240  0.161  0.516  0.675   0.071  0.131  CDS; APOBEC3C; apolipoprotein B m
     H      0.193
NM_015899 SAP0406S00022069  0.033  0.516  0.459   0.008  0.432  CDS; PLEKHA9; pleckstrin homology
     H      0.023
NM_018943 SAP0406S00034712  0.159  0.516  0.366   0.19  0.336  CDS; TUBA8; tubulin, alpha 8; Homo
     H      0.501
NM_023013 SAP0406S00000356  0.213  0.516  0.012  -0.026  0.166  CDS; LOC65121; similar to preferenti
           0.129
AB046767 HSAP0406S00026031   0.12  0.515  0.544   0.035  0.425  CDS; KIAA1547; KIAA1547 protein; H
           0.149
AB110209 HSAP0406S00028861  0.138  0.515  0.525   0.23  0.356  CDS; DSCP1; damage stimulated cyto
           0.327
BX640860 HSAP0406S00021276  0.316  0.515  0.204  -0.171   0.34  CDS; DKFZp686M09245; hypothetica
     HSAP0406S00029014
NM_001001418     0.492  0.492  0.515  0.502   0.175  0.244  CDS; MGC44903; telomeric TBC1 do
     HSAP0406S00020716
NM_001005405     0.792  0.171  0.515  0.057   0.046  0.144  CDS; KRTAP5-11; keratin associated
     H      0.11
NM_018992 SAP0406S00026722  0.418  0.515  0.534   0.14  0.318  CDS; KCTD5; potassium channel tetr
     H      0.592
NM_144988 SAP0406S00001675  0.731  0.515  0.357   0.283  -0.184  CDS; MGC19780; hypothetical protein
           0.497
AF118062 HSAP0406S00010944  0.231  0.514  0.239   0.081  0.389  CDS; N/A; PRO1386; Homo sapiens P
           0.761
AK023273 HSAP0406S00006223  0.129  0.514  0.158   0.139  0.317  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.121
BC000871 HSAP0406S00008910  0.238  0.514  0.696   0.029   0.24  CDS; ANXA3; annexin A3; Homo sap
           0.115
BC044591 HSAP0406S00012640   0.12  0.514  0.931   0.082  0.124  CDS; WASF1; WASF1 protein; Homo
          -0.057
D50927 HSAP0406S00005357   0.071  0.514  0.234   0.052  0.274  CDS; KIAA0137; KIAA0137 protein; H
     HSAP0406S00005137
NM_001001664     0.067  0.157  0.514   0.59  0.197   0.16  CDS; LOC339745; hypothetical protei
     H      0.139
NM_001430 SAP0406S00004243  0.082  0.514  0.193  0.105  0.045  CDS; EPAS1; endothelial PAS domain
     H      0.08
NM_006808 SAP0406S00017018   0.43  0.514  0.177  0.427  0.037  CDS; SEC61B; protein translocation c
     H     -0.072
NM_019597 SAP0406S00036285  0.053  0.514  0.552  -0.154  -0.174  CDS; HNRPH2; heterogeneous nucle
     H      0.118
NM_025075 SAP0406S00007079  0.022  0.514  0.129  0.096  0.329  CDS; NIF3L1BP1; hypothetical protein
     H      0.468
NM_173509 SAP0406S00002935  0.135  0.514  0.129  0.126  0.382  CDS; MGC16664; hypothetical protein
           0.351
AB037718 HSAP0406S00005889  -0.021  0.513  0.104  0.126  0.283  CDS; KIAA1297; KIAA1297 protein; H
           0.015
AF135021 HSAP0406S00017088  0.132  0.513  0.544   0.21  0.414  CDS; CTNNAL1; alpha2-catulin; Hom
     H      0.783
NM_004895 SAP0406S00003729  0.022  0.513  0.093  -0.001  -0.118  CDS; CIAS1; cryopyrin isoform a; Hom
     H      0.038
NM_018137 SAP0406S00001741  0.278  0.513  0.636  0.496  0.139  CDS; HRMT1L6; HMT1 hnRNP methy
     H      0.168
NM_030928 SAP0406S00028080  -0.05  0.513  0.466  0.061  0.294  CDS; CDT1; DNA replication factor; H
     H      0.013
NM_031304 SAP0406S00031075  0.357  0.513  0.262  0.179   0.18  CDS; MGC4293; hypothetical protein
     H      0.275
NM_032861 SAP0406S00013044  0.189  0.513  0.406  0.064  0.387  CDS; SERAC1; serine active site cont
     H      0.266
NM_198939 SAP0406S00017413  0.147  0.513  0.392  0.044  0.503  CDS; PTGES2; prostaglandin E synth
     H      0.052
NM_001966 SAP0406S00008093  0.309  0.512  0.639  0.089  0.333  CDS; EHHADH; enoyl-Coenzyme A, h
     H      0.873
NM_005421 SAP0406S00017072  0.302  0.512   0.19  -0.224  0.097  CDS; TAL2; T-cell acute lymphocytic l
     H      0.72
NM_006961 SAP0406S00027832  0.194  0.512  0.312  0.104   0.36  CDS; ZNF19; zinc finger protein 19; H
     H      0.073
NM_013355 SAP0406S00017451  -0.007  0.512   0.63  0.052  0.312  CDS; PKN3; protein kinase PKNbeta;
     H      0.11
NM_021628 SAP0406S00028491   0.21  0.512  0.665  0.359  0.061  CDS; ALOXE3; arachidonate lipoxyge
     H      0.165
NM_152526 SAP0406S00005691  0.157  0.512  0.479  0.062  0.555  CDS; ALS2CR19; amyotrophic lateral
     H      0.148
NM_153482 SAP0406S00006275  0.058  0.512  0.391  0.041  0.331  CDS; IL17RE; interleukin 17 receptor
     H      0.609
NM_203424 SAP0406S00006899  0.312  0.512  0.185  0.224  0.164  CDS; IQCF2; IQ motif containing F2; H
     H     -0.032
NM_213598 SAP0406S00033201  0.333  0.512  0.446  0.193  0.413  CDS; ZNF543; zinc finger protein 543
           0.167
AK074092 HSAP0406S00035973  0.081  0.511  0.481  0.009  0.453  CDS; FLJ00163; FLJ00163 protein; H
           0.097
BC012476 HSAP0406S00028860  -0.03  0.511  0.259  -0.021  0.334  CDS; LOC116236; hypothetical protei
           0.281
BC014228 HSAP0406S00022251  -0.183  0.511  0.064  0.154  -0.145  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
           0.382
BC046125 HSAP0406S00024054  0.117  0.511  0.152  -0.124  0.188  CDS; F10; coagulation factor X, precu
     H      0.387
NM_003945 SAP0406S00011037  0.387  0.511  0.602  0.054  0.396  CDS; ATP6V0E; ATPase, H+ transpo
     H      0.424
NM_016275 SAP0406S00007789  0.414  0.511  0.725  0.058  0.147  CDS; SELT; selenoprotein T; Homo s
     H      0.446
NM_022644 SAP0406S00029769  -0.137  0.511  0.176  -0.058  0.147  CDS; CSH2; chorionic somatomamm
     H      0.949
NM_024554 SAP0406S00003565  0.015  0.511  0.114  0.055  0.221  CDS; PGBD5; piggyBac transposable
     H      0.695
NM_032545 SAP0406S00005075   0.62  0.511  0.498  0.347  0.585  CDS; CFC1; cryptic; Homo sapiens cr
           0.557
S80782 HSAP0406S00020033   0.204  0.511  0.131  -0.033  0.258  CDS; MyBP-C; cardiac myosin binding
           0.752
AB029029 HSAP0406S00003806   0.17  0.51  0.136  0.086  0.298  CDS; KIAA1106; KIAA1106 protein; H
           0.77
AB078028 HSAP0406S00003345  0.205  0.51  0.038  0.109  0.173  CDS; ATF3deltaZip2exonD'DE'E; ATF
           0.106
AK023706 HSAP0406S00033691  0.103  0.51  0.129  0.285   0.24  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.26
AK074518 HSAP0406S00015766  -0.027  0.51  0.015  0.061  0.271  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.356
AK125752 HSAP0406S00017847  -0.084  0.51  -0.45  -1.156  -0.524  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.285
AL713754 HSAP0406S00028891  0.019  0.51  0.045  -0.071  -0.039  CDS; DKFZp667M2411; hypothetical
           0.747
BC020734 HSAP0406S00009043   0.24  0.51  0.007  0.206  -0.019  CDS; PGDS; prostaglandin-D synthas
           0.144
BC034962 HSAP0406S00023215  0.803  0.51  1.059  0.005  0.156  CDS; N/A; Unknown (protein for IMAG
          -0.118
D86970 HSAP0406S00028850   -0.097  0.51  0.479  0.113  -0.006  CDS; KIAA0216; N/A; Homo sapiens
     HSAP0406S00017274
NM_001004453     0.86  0.113  0.51  -0.027  0.044   -0.1  CDS; OR1L6; olfactory receptor, fami
     H      0.049
NM_001201 SAP0406S00008926  -0.054  0.51  0.322  0.052  0.238  CDS; BMP3; bone morphogenetic pro
     H      0.02
NM_004461 SAP0406S00031548  0.565  0.51  0.732  0.303  0.146  CDS; FARSLA; phenylalanine-tRNA s
     H      0.353
NM_005415 SAP0406S00004924  0.323  0.51  0.282  0.203  0.313  CDS; SLC20A1; solute carrier family 2
     H      0.106
NM_005456 SAP0406S00019989  0.241  0.51  0.295  -0.059  0.222  CDS; MAPK8IP1; mitogen-activated p
     H      0.174
NM_032718 SAP0406S00004836  0.042  0.51  0.317  0.202  -0.024  CDS; MGC11332; hypothetical protein
     H      0.712
NM_054021 SAP0406S00036607  0.105  0.51  0.268   0.36  0.004  CDS; GPR101; G protein-coupled rec
           0.764
AF035025 HSAP0406S00025343  0.512  0.509  0.351  0.241  0.442  CDS; N/A; myosin-reactive immunoglo
          -0.132
AK123755 HSAP0406S00022071  -0.16  0.509  0.361  0.104  -0.411  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.238
AK124170 HSAP0406S00033858  -0.073  0.509  0.208  -0.119  -0.087  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.322
BC007003 HSAP0406S00006623   0.141  0.509  0.075   0.033  0.342  CDS; TGM4; transglutaminase 4 (pros
           0.349
BC042539 HSAP0406S00016671   0.229  0.509  0.215   0.145   0.33  CDS; N/A; Similar to prostaglandin E r
     H     -0.024
NM_003034 SAP0406S00021912   0.119  0.509  0.425   0.156  0.378  CDS; SIAT8A; sialyltransferase 8A; H
     H      0.423
NM_005594 SAP0406S00022531   0.96  0.509  0.487   0.15  0.137  CDS; NACA; nascent-polypeptide-ass
     H      0.218
NM_005933 SAP0406S00021262   0.17  0.509   0.26   0.313  0.448  CDS; MLL; myeloid/lymphoid or mixed
     H      0.057
NM_006007 SAP0406S00016745   0.163  0.509  0.136   0.314  0.282  CDS; ZA20D2; zinc finger protein 216
     H      0.248
NM_012338 SAP0406S00014479  -0.158  0.509  0.075   0.035  -0.348  CDS; TM4SF12; transmembrane 4 su
     H      0.169
NM_133474 SAP0406S00008267   0.377  0.509  0.852   0.103  0.301  CDS; KIAA1982; KIAA1982 protein; H
          -0.682
AF338194 HSAP0406S00032322  -0.288  0.508  0.748   -0.08  -0.646  CDS; FKSG66; FKSG66; Homo sapie
            -0.2
AK022448 HSAP0406S00022605  -0.168  0.508  0.603   0.084  -0.408  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.417
AK127911 HSAP0406S00015313   0.23  0.508  0.132   0.097  0.348  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.797
BX641029 HSAP0406S00008128   0.157  0.508  0.097   0.118  0.085  CDS; DKFZp686M0562; hypothetical
           0.373
D26488 HSAP0406S00004089    0.204  0.508  0.792   0.264  0.175  CDS; KIAA0007; N/A; Homo sapiens
     H     -0.124
NM_003270 SAP0406S00036263   0.037  0.508  0.649   0.223  -0.13  CDS; TM4SF6; transmembrane 4 sup
     H      0.04
NM_016217 SAP0406S00012872   0.137  0.508  0.298   0.112  0.333  CDS; HECA; headcase homolog; Hom
     H      0.298
NM_080614 SAP0406S00033920   0.085  0.508  0.263   0.154   0.14  CDS; WFDC3; WAP four-disulfide cor
     H      0.099
NM_145046 SAP0406S00031682   0.094  0.508   1.09  -0.108  0.291  CDS; CALR3; calreticulin 3; Homo sa
     H      1.08
NM_181774 SAP0406S00010874   0.379  0.508  0.412   0.226  0.529  CDS; SLC36A3; solute carrier family 3
Z71389        0.551
     HSAP0406S00015001   0.315  0.508  0.285   0.377  0.424  CDS; N/A; skin-antimicrobial peptide 1
           0.885
AF258549 HSAP0406S00031423   0.178  0.507  0.419   0.094  0.322  CDS; N/A; PP1292; Homo sapiens PP
           0.772
AK027197 HSAP0406S00036777   1.304  0.507  0.472   0.067  0.025  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA:
           0.798
AK124520 HSAP0406S00003733   0.129  0.507  0.221  -0.008  0.316  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
          -0.199
AK125827 HSAP0406S00001198  -0.004  0.507  0.576   0.046  -0.127  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.17
BC005177 HSAP0406S00000383   0.207  0.507  0.414   0.18  0.374  CDS; FLJ10199; FLJ10199 protein; H
           0.534
BC035967 HSAP0406S00007242   0.719  0.507  0.689   0.249  0.141  CDS; FLJ20432; FLJ20432 protein; H
     HSAP0406S00026993
NM_001004067     0.157   0.006  0.507  0.149  -0.074  0.542  CDS; NOMO3; nodal modulator 3; Ho
     H      0.056
NM_006844 SAP0406S00031638   0.144  0.507  0.495   0.042  0.396  CDS; ILVBL; ilvB (bacterial acetolacta
     H      0.57
NM_032681 SAP0406S00020095   0.317  0.507  0.247   0.103  0.409  CDS; TRIM51; tripartite motif-containi
           0.14
AF332229 HSAP0406S00036983   0.107  0.506    0.1  0.234    0.3  CDS; N/A; golgi autoantigen golgin su
           0.116
BC062720 HSAP0406S00024353   0.035  0.506  0.413   0.026  0.026  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     HSAP0406S00005414
NM_001006635     0.131   0.109  0.506  0.606   0.144  0.149  CDS; MTX2; metaxin 2 isoform b; Hom
     H      0.293
NM_016039 SAP0406S00024492   0.436  0.506  0.533   0.221  0.014  CDS; C14orf166; chromosome 14 ope
     H      0.226
NM_024821 SAP0406S00035334   0.227  0.506  1.017   0.376  0.175  CDS; FLJ22349; hypothetical protein
     H      0.496
NM_138422 SAP0406S00030991   0.061  0.506  0.863   0.136  0.177  CDS; LOC113179; hypothetical protei
     H      0.153
NM_181726 SAP0406S00009596   0.226  0.506  0.272   0.267  0.426  CDS; Lrp2bp; low density lipoprotein r
     H      0.327
NM_182686 SAP0406S00000927   0.365  0.506  0.717   0.156   0.31  CDS; PKD1-like; polycystic kidney dis
           0.084
S66450 HSAP0406S00029786   -0.164  0.506  0.012   0.07  -0.296  CDS; PECAM-1, CD31/EndoCAM; PE
           0.221
AK125684 HSAP0406S00018559   0.051  0.505  0.047   -0.05  -0.193  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.539
AK127751 HSAP0406S00033374   0.065  0.505  0.037   0.089  0.162  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.709
AL050214 HSAP0406S00019928   0.29  0.505    0.3  0.158  0.137  CDS; DKFZp586H2123; hypothetical
           0.267
BC016849 HSAP0406S00004990   0.185  0.505  0.412   0.328  0.343  source; N/A; N/A; Homo sapiens fami
           0.014
BC067288 HSAP0406S00025907   0.104  0.505  0.665   0.213  -0.172  CDS; LACTB; lactamase, beta, isoform
     HSAP0406S00011219
NM_001001657     0.722   0.146  0.505  0.038   0.174  0.074  CDS; OR2Y1; olfactory receptor, fami
     HSAP0406S00019491
NM_001005161     0.589   0.247  0.505  0.327   0.205  0.453  CDS; OR52B4; olfactory receptor, fam
     H      0.28
NM_003333 SAP0406S00031801   0.097  0.505  0.455   0.128  0.326  CDS; UBA52; ubiquitin and ribosomal
     H      0.549
NM_005396 SAP0406S00019081   0.16  0.505  0.157   0.026  0.219  CDS; PNLIPRP2; pancreatic lipase-re
     H      0.26
NM_006357 SAP0406S00005463   0.142  0.505   0.09   0.154   0.32  CDS; UBE2E3; ubiquitin-conjugating e
     H      0.023
NM_020792 SAP0406S00007971   0.243  0.505  0.912   0.332  -0.223  CDS; KIAA1363; KIAA1363 protein; H
     H      0.645
NM_030795 SAP0406S00015257   0.171  0.505   0.38   0.077  0.226  CDS; STMN4; stathmin-like-protein R
     H      0.424
NM_177453 SAP0406S00008913  -0.008  0.505  0.391   0.289  0.255  CDS; PAQR3; progestin and adipoQ r
     H      0.053
NM_199227 SAP0406S00005367   0.187  0.505  0.565   0.254  0.051  CDS; MAP1D; methionine aminopepti
           0.676
AB033028 HSAP0406S00035966  -0.017  0.504  -0.004   0.193  0.304  CDS; KIAA1202; KIAA1202 protein; H
           0.218
AK096051 HSAP0406S00027775   0.257  0.504   0.105   0.272  0.274  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.256
BC062672 HSAP0406S00036631   0.289  0.504   0.251  -0.012  0.277  CDS; N/A; Unknown (protein for MGC
     HSAP0406S00011617
NM_001003807    -0.046  -0.025  0.504   0.524   0.146  0.313  CDS; FLJ35429; hypothetical protein
     H      0.104
NM_001733 SAP0406S00021708  -0.037  0.504   0.166  -0.032  0.099  CDS; C1R; complement component 1
     H      0.089
NM_002015 SAP0406S00023669   0.119  0.504   0.159   0.389  0.265  CDS; FOXO1A; forkhead box O1A; H
     H       0.6
NM_002277 SAP0406S00029188   0.158  0.504   0.243  -0.018  0.203  CDS; KRTHA1; type I hair keratin 1; H
     H      0.151
NM_014056 SAP0406S00006584   0.225  0.504   0.534   0.086  0.384  CDS; HIG1; DKFZP564K247 protein;
     H      0.152
NM_138444 SAP0406S00023869   0.11  0.504   0.08   0.208  0.345  CDS; KCTD12; potassium channel tet
     H      0.128
NM_138934 SAP0406S00011832   0.049  0.504   0.174   0.023  0.194  CDS; PPT2; palmitoyl-protein thioeste
     H      0.299
NM_181836 SAP0406S00010400   0.112  0.504   0.322   0.341  0.065  CDS; CGI-109; CGI-109 protein; Hom
           0.09
AK096323 HSAP0406S00005916   0.16  0.503   0.201   0.012  0.082  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.226
AK130705 HSAP0406S00010110  -0.024  0.503  -0.045  -0.608  0.143  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.411
BC013919 HSAP0406S00030325   0.158  0.503   0.168  -0.046  0.418  CDS; TYMS; thymidylate synthetase;
           0.222
BC027591 HSAP0406S00028960   0.735  0.503   0.301   0.018  -0.324  CDS; CCT6B; CCT6B protein; Homo
          -0.117
BC042844 HSAP0406S00005633  -0.092  0.503   0.199   0.275  -0.348  CDS; CASP10; CASP10 protein; Hom
           0.594
BC043153 HSAP0406S00014749   0.521  0.503   0.386  -0.015  0.578  CDS; CTAGE6; CTAGE6 protein; Hom
           0.591
BC060785 HSAP0406S00011645   0.117  0.503  -0.015   0.155  0.301  CDS; TRIM40; TRIM40 protein; Homo
     H      0.232
NM_002254 SAP0406S00003981   0.151  0.503   0.239  -0.094  0.515  CDS; KIF3C; kinesin family member 3
     H      0.549
NM_172113 SAP0406S00033966   0.097  0.503   0.184  -0.108  0.287  CDS; EYA2; eyes absent 2 isoform b;
           0.123
AF194971 HSAP0406S00016947   0.511  0.502   0.493   0.192  0.362  CDS; NAG12; unknown; Homo sapien
           0.103
AK127900 HSAP0406S00001251   0.212  0.502   0.644  -0.058  0.108  CDS; N/A; N/A; Homo sapiens cDNA
           0.211
AY203925 HSAP0406S00019374   0.224  0.502   0.548   0.204   0.56  CDS; N/A; FP17548; Homo sapiens F
     H      0.226
NM_021640 SAP0406S00022356   0.094  0.502   0.472   0.155  0.143  CDS; C12orf10; MYG1 protein; Homo
     H      0.282
NM_022780 SAP0406S00004632   0.286  0.502   0.57   0.172  0.569  CDS; FLJ13910; hypothetical protein
     H      0.213
NM_182540 SAP0406S00036577   0.208  0.502   0.307   0.076  0.005  CDS; DDX26B; DEAD/H (Asp-Glu-Ala
     H      0.635
NM_207440 SAP0406S00024039   0.395  0.502   0.164   0.105  0.294  CDS; FLJ26443; FLJ26443 protein; H
           0.145
X59739 HSAP0406S00035721    0.167  0.502   0.137   0.169  0.355  CDS; ZFX; ZFX product, isoform 2; H
           0.142
AF370398 HSAP0406S00022456   0.214  0.501   0.001   0.051  0.219  CDS; N/A; PP10764; Homo sapiens P
           0.111
BC004376 HSAP0406S00018227   0.398  0.501    0.3  0.226  0.132  CDS; ANXA8; annexin A8; Homo sap
     HSAP0406S00017270
NM_001004450     0.95   0.271  0.501   0.353   0.024  0.416  CDS; OR1B1; olfactory receptor, fami
     H      0.561
NM_001445 SAP0406S00010964   0.296  0.501   0.284   0.005   0.37  CDS; FABP6; gastrotropin; Homo sap
     H     -0.1