Digital signatur - Det Digitale Nordjylland by pptfiles

VIEWS: 0 PAGES: 19

									    Digital signatur
   v/ Flemming Faber
Souschef, IT-Sikkerhedskontoret
Grundbegreber
  Offentlige Certifikater til Elektronisk Service
    OCES - Den fælles offentlige standard
  Certificeringscenter (CA)
    Enhed, der udsteder certifikater – kaldes nøglecenter i
    loven
  Certifikatpolitik (CP)
    Definerer krav til CA mht. ansvar, sikkerhed og
    indhold i certifikat m.v.
  Digital signatur
    Elektronisk underskrift, dvs. mulighed for entydigt at
    identificere afsender og sikre, at meddelelsen ikke er
    ændret undervejs
    Populærbetegnelse for hele infrastrukturen
OCES-Certifikater
Sikkerhedsniveau:
  SW baseret digital signatur (med tvungen password)
  Udstedelse uden personlig fremmøde
  CA ansvar i forhold til
     borgerne som i Loven om elektronisk signatur – dog med skærpet ansvar
     private virksomheder og myndigheder giver mulighed for indgåelse af aftale
  produktions- og tilsynskrav som i Loven om elektronisk signatur
kan anvendes til:
  adgangskontrol
  hemmeligholdelse
  (uafviselig) digital signatur til e-mails, dokumenter og websider
og udstedes som:
  personcertifikater – PID ~ CPR
  Medarbejdercertifikater – CVR
  Virksomhedscertifikater – CVR
OCES – Resultatet af udbuddet

  En aftale mellem Videnskabsministeriet og TDC
  gældende i 4 år med option på 1 års forlængelse:
  Koncernaftale dækkende alle offentlige myndigheder
  den danske stat, amter og kommuner (excl. statslige
  aktieselskaber og selvstændige offentlige
  virksomheder)
  Rammeaftale med produktkatalog og
  leverancekontrakt som myndigheder kan benytte ved
  anskaffelse af komponenter til digital signatur
  Vejledende priser på det private markedet
Koncernaftale
  Udstedelse af personcertifikater til alle borgere
  Installationssupport til alle borgere
  Ubegrænset modtagelse af personcertifikater og
  medarbejdercertifikater
  Baseret på modtager betaler for anvendelse


                    Privat
          Borger
                    virk.

              Offentlig
              myndig

                    Privat
          Borger
                    virk.
Udrulningsmål

 Periode      Antal certifikater
 -------------------------------------
 År  1         350.000
 År  2         700.000
 År  3        1.000.000
 År  4        1.300.000
 År  5 (option)   2.000.000
Infrastrukturen er på plads – og hvad nu ?

  Myndighederne og virksomhederne kan nu gå i gang med:
    konvertering af PIN-koder
    etablering af indholdstjener
    etablering af sikker e-mail
  Rådgivning og vejledning i IT- og Telestyrelsen
Vejledninger
  Infrastrukturen til digital signatur
  OCES - en fælles offentlig cerifikat-standard
  Digital signatur - forudsætninger og fordele
  Sikker brug af digital signatur
  Juridiske aspekter ved at bruge digital signatur
  Sikker e-post: Kom godt igang

  FAQ
    Spørgsmål fra offentlige myndigheder og tilhørende
    svar offentliggøres på digsig.dk
       Teoretiske, praktiske og juridiske spørgsmål
Det konkrete projekt
  Økonomi – fordele og ulemper
    Vurdering af behov i forhold til økonomi
  Valg af samarbejdspartner
    Kan myndigheden selv eller?
  Valg af løsning
    Medarbejdercertifikater vs. virksomhedscertifikat
    Produktbegrænsninger
  Implementering
    Pilot
    Brugertest
Organisatoriske og juridiske forhold

  Analyse af den nuværende arbejdsgange
  Identifikation af sagsgange og organisatoriske
  procedurer, der skal laves om
  Hvem skal der udveksles oplysninger med internt?
  Afklaring af underskriftsforholdene for tjenesten i
  kommunen
  Regler for ændringer af underskriftsforhold, prokura
  etc.
e-post og digital signatur
  Hvor stort er behovet for at kunne behandle e-post
  henvendelser?
  Hvilke formater og metoder kan kræves i
  kommunikationen til/fra borgere/virksomheder?
  Er der behov for at kunne håndtere en blanding af e-
  post og e-formularer?
  Skal e-post henvendelser henvises til e-formular?
  Skal modtagne dokumenter, der forsynet med sig-
  natur, re-signeres (”journal-signatur”)?
  Hvordan kontrolleres borgerens identitet ved e-post?
Integration til sikkerhedspolitik

  Opdatering af politikker, procedurer etc.
  Krav til tilgængelighed
  Nødplaner
  Regler for virusscanning af krypterede
  meddelelser
  Backup af krypteringsnøgler
Signatur-instruks

  Regler for anskaffelse, fornyelse og
  tilbagetrækning
  Digital signatur-instruks
    Hvem må hvad og hvordan?
  Hvad er signeringsproceduren for de
  forskellige typer certifikater?
     Fælles postkasse

          E-mail
         komponent
       Fælles   Intern
       postkasse  postkasse
Bruger    Mailserver

                GateWay
                     Medarb.
     Medarbejder certifikat
Bruger       Mailserver
     Medarbejdercertifikat til signering,
     virksomhedscertifikat til kryptering

      To: Medarbejder
      CC: Gateway
                Gateway
                            Medarb.
Bruger                  To: Bruger
                     CC: Gateway
               Mailserver
       Webbaseret sikker e-post

            Fælles postkasse

     Webformular
Bruger   Link
                     Medarb.

               www
OCES - brugsperiode

  Et OCES-certifikat er gyldigt i højest to år, hvorefter
  det kan fornyes.
  Et OCES-certifikat må fornyes for to år ad gangen
  men kan kun fornyes en gang.
  Nyudstedelse er derfor nødvendigt senest fire år
  efter første udstedelse af OCES-certifikatet.
  Nøgleparret kan maksimalt anvendes fire år.
  Herefter kan nye nøgler genereres og nyt certifikat
  udstedes.
OCES og ESDH

  Skal certifikatet kunne gemmes i
  systemet? Hvorfor?
  Central kontrol
  Sørg for et pålideligt revisionsspor
  Gem kontrollen i systemet
  Journalsignatur?

								
To top