taked 18 by juanagao

VIEWS: 9 PAGES: 111

									                            ‫قرار تقاعد رقم 81‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬   ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬     ‫اسم االم‬     ‫االسم الرباعي والقب‬       ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫فطيم محمد‬      ‫ابراهيم حسن جبر خضر‬    ‫1‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬    ‫فرحة يوسف‬      ‫ابراهيم حماد معروف ظاهر‬    ‫2‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫علية حمود‬    ‫ابراهيم عبد هللا محمد سالمة‬  ‫3‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫صبحة محمد‬    ‫ابراهيم عيسى محمد الجبوري‬    ‫4‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫زكية حميميد‬     ‫ابراهيم مصلح لطيف مهدي‬    ‫5‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫عبده سهيل‬     ‫ابراهيم موسى فاضل عباس‬    ‫6‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫سامية خطاب‬     ‫احسان فوزي رجب اللطيف‬     ‫7‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫رفعة صالح‬     ‫احمد ابراهيم عباس ريحان‬    ‫8‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫شاهرية محمد‬       ‫احمد ابراهيم عكلة عويد‬   ‫9‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫خرية حسن‬      ‫احمد اسماعيل محمد سعود‬    ‫01‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫هناء محمد‬      ‫احمد اسماعيل مفلح حمد‬   ‫11‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫شاهة عمر‬        ‫احمد حسين خلف فرج‬   ‫21‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫خمسة محمود‬         ‫احمد حسين علي طفيل‬   ‫31‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫غنية محمد‬     ‫احمد حمودي ابراهيم وهيب‬   ‫41‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫تفاحة طه‬     ‫احمد خليف ابراهيم محمود‬   ‫51‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫هنية حسن‬      ‫احمد زيدان حميد عبد هللا‬  ‫61‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫خنساء حسن‬   ‫احمد سليمان محمد حمد الجميلي‬   ‫71‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫اميرة جميل‬       ‫احمد شعبان حاجم مجيد‬   ‫81‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫حبيبة حسين‬        ‫احمد صالح احمد حبيب‬   ‫91‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫علية خليفة‬     ‫احمد صالح محمد هراطة‬    ‫02‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫هناء هاشم‬        ‫احمد عاصم خليل بكر‬  ‫12‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬    ‫صبيحة احمد‬      ‫احمد عباس شبيب خضير‬    ‫22‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫سنية خلف‬         ‫احمد عبد زويد خلف‬  ‫32‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫حصة علي‬       ‫احمد عزيز مصطفى عمر‬    ‫42‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫شمسة صلبي‬    ‫احمد عكاب كاظم حديد الجنابي‬   ‫52‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫عمشة صالح‬       ‫احمد عوض عكلة عوض‬     ‫62‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬   ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬     ‫اسم االم‬        ‫االسم الرباعي والقب‬       ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫فردوس عطوان‬         ‫احمد محمد عمران طوقان‬    ‫72‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫ريمة عباس‬         ‫احمد يحيى محمد كنعان‬   ‫82‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫نورية صيهود‬          ‫ادهم مرهون ولد جادر‬   ‫92‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫صفية ابراهيم‬          ‫ارشد علي رزيق بدي‬   ‫03‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫خولة سلطان‬        ‫ارشد محمد سلطان يوسف‬    ‫13‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫نورية شاكر‬        ‫اركان ثابت نعمان عسكر‬   ‫23‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫رسمية ولي‬        ‫اركان سعيد خورشيد سعاد‬   ‫33‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫فوزية كريم‬       ‫اسامة ابراهيم رشيد فراس‬   ‫43‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫كوثر زكريا‬       ‫اسامة انور عبد هللا خضير‬  ‫53‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫نفوذ حمود‬        ‫اسامة حامد سمير عباس‬   ‫63‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫فطيم طه‬        ‫اسماعيل جبار اسماعيل‬   ‫73‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫عمشه محمد‬        ‫اسماعيل خلف احمد جاسم‬    ‫83‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫مهدية فاضل‬       ‫اسماعيل كريم خضير عباس‬    ‫93‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫صبرية احمد‬   ‫اكرم احمد عبد الستار غايب العزاوي‬  ‫04‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫سعدة محمود‬          ‫اكرم كليب عوين جمعة‬   ‫14‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫خرية شويش‬      ‫انس ذياب صالح لجي الجبوري‬    ‫24‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬       ‫ليلى جواد‬       ‫انس مالك محمد مصطفى‬    ‫34‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫استخبارات‬        ‫الدفاع‬      ‫هالل علي‬        ‫انور مطلك طالل عجرش‬    ‫44‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫خلفة علي‬         ‫اياد صاحب هزاع علي‬   ‫54‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫وداد حسن‬      ‫اياد طارق مهيدي الشيشاوي‬   ‫64‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫هدية عباس‬          ‫اياد علي خلف سليمان‬   ‫74‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫كهرمان اسماعيل‬          ‫اياد نبيل صالح ياسين‬  ‫84‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫رؤدة دحام‬          ‫ايهم ظافر ياسين بكر‬  ‫94‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫حبيبة علي‬         ‫بارع جبار نامق توفيق‬  ‫05‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫خيرية يوسف‬            ‫باسم حافظ حمد عبد‬  ‫15‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫نجود مجيد‬         ‫باسم فرج عطوان كريم‬   ‫25‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫مناهل ضامن‬         ‫بدران احمد خيرو احمد‬   ‫35‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫رفعية رشيد‬       ‫برهان كريم عبد هللا موسى‬   ‫45‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬    ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬     ‫اسم االم‬         ‫االسم الرباعي والقب‬        ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫هدية رفعت‬   ‫بسام عبد الكريم حسين محمود البياتي‬    ‫55‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫شوقية صالح‬         ‫بسام علي عبد الحميد حبيب‬   ‫65‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫فرحة محمود‬           ‫بشير محمود حسن شلش‬     ‫75‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫هدلة حسين‬         ‫بيات مطني نجرس عبد هللا‬   ‫85‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫اميرة حوشي‬           ‫تحرير سالم ابراهيم شالل‬  ‫95‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫سعدية عبد القادر‬          ‫تحسين مزند هالل حسين‬    ‫06‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬       ‫زكية علي‬      ‫ثائر سلمان حسن احمد الدوري‬    ‫16‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫سامية كامل‬           ‫ثائر شريف جاسم حسن‬    ‫26‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫ساهرة توفيق‬             ‫ثائر كامل عمر ايوب‬  ‫36‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫نعيمة سلطان‬            ‫ثائر مزعل طالب جدوع‬   ‫46‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫وفيقة حساني‬            ‫ثامر مظهر جمعة عبد‬   ‫56‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫وضحه احمد‬              ‫ثاير امين علي احمد‬  ‫66‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬      ‫سارة حسين‬            ‫جاسم حسن حميد خلف‬    ‫76‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫نجود مجيد‬          ‫جاسم فرج عطوان كريم‬   ‫86‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬    ‫فوزية حمادي‬           ‫جاسم محمد عبد هللا امين‬  ‫96‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫وطفه محمود‬           ‫جاسم محمد فارس علوان‬    ‫07‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫استخبارات‬        ‫الدفاع‬    ‫عمشة حسين‬              ‫جاسم محمد ندا جاسم‬  ‫17‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬      ‫مريم حمود‬           ‫جبار ذياب حمدة حسين‬   ‫27‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫خديجة ابراهيم‬    ‫جمال احمد عبد هللا خضير االلوسي‬    ‫37‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬    ‫فرحة غثوان‬          ‫جمعة احمد ياسين كنامش‬    ‫47‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫حسيبة اكبر‬           ‫جمعة خلف ولي عباس‬    ‫57‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬   ‫رافعة خورشيد‬         ‫جمعة مصطفى حسين موسى‬      ‫67‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬       ‫امنلة عمر‬          ‫حاتم جالل مطلك قدوري‬   ‫77‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫نوفة مصطفى‬         ‫حاتم رمضان اسماعيل عمر‬    ‫87‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫مديحة عايد‬           ‫حاتم عبد عزيز يوسف‬   ‫97‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫مريم مجيد‬           ‫حاتم مجيد احمد عباس‬   ‫08‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫عايشة عبد هللا‬        ‫حامد ابراهيم صالح حمادي‬    ‫18‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫شريفة محمد‬           ‫حامد عبد هللا حسين بندر‬  ‫28‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬    ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬      ‫اسم االم‬       ‫االسم الرباعي والقب‬       ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫صبحة علي‬           ‫حبيب خميس تحيالن‬   ‫38‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬    ‫ثورة عبد الرزاق‬       ‫حسام ضيفي ناصر ارحيم‬    ‫48‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫نزهة عباس‬         ‫حسام طه محمد عبد هللا‬   ‫58‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫خالصة عباس‬          ‫حسام عطا سميان علي‬   ‫68‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫نزيهة صالح‬        ‫حسان ضيف احمد محمد‬     ‫78‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬      ‫حسنة غفور‬         ‫حسن جاسم محمد خلف‬    ‫88‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫اسيا حسين‬        ‫حسن خضر حسن شعاع‬     ‫98‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫شتلة علي‬     ‫حسين عاصي شكور محمود‬      ‫09‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫نهيدة حمد‬        ‫حسين عبد مجيد عباس‬    ‫19‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫صبحة سعود‬           ‫حسين علي حمد خلف‬    ‫29‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫فاطمة مضعن‬        ‫حسين نوفان عزان احمد‬    ‫39‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫نوفة محمد‬      ‫حفظي محسن حميدي عبيد‬     ‫49‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫رسمية فاضل‬      ‫حقي اسماعيل مهدي حسين‬     ‫59‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫منتهى مطر‬          ‫حمد حسين خلف حمد‬    ‫69‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫صبحة حمود‬        ‫حمدي مجيد احمد مريش‬     ‫79‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫شمسة عطية‬        ‫حمود صالح سحاب عطية‬     ‫89‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬     ‫فطيم ابراهيم‬       ‫حميد زيدان خلف عيسى‬    ‫99‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫هيلة محمد‬   ‫حميد سوعيد صالح عبد العجيلي‬    ‫001‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫مليحة مجيد‬        ‫حيدر فاضل كريم جاسم‬   ‫101‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫خديجة عبد الرحمن‬        ‫خالد جاسم عرب عبد هللا‬  ‫201‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫جميلة تركي‬        ‫خالد خلف حبيب حسين‬   ‫301‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬       ‫امل خليل‬         ‫خالد كريم حسن احمد‬  ‫401‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬       ‫كتبة محمد‬        ‫خالد محمد حمود فرهود‬   ‫501‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫زهية محمد‬         ‫خالد محمد عطية خلف‬   ‫601‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬                       ‫صبرية جاسم‬   ‫خذيفة عبد الستار عبد اللطيف علي‬   ‫701‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬        ‫جهاز المخابرات‬         ‫ملكية محمد‬      ‫خضر عزيز لطيف خضير‬     ‫801‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬      ‫الدفاع‬       ‫عبدة محمود‬        ‫خضير عذاب جاسم ماجد‬    ‫901‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬        ‫جهاز االمن الخاص‬         ‫هيلة رشيد‬     ‫خطاب خضير محمود محمد‬     ‫011‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬   ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬       ‫اسم االم‬       ‫االسم الرباعي والقب‬       ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫فخرية صالح‬        ‫خلف عبد هللا محمد حمزة‬  ‫111‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫فضيلة حسن‬       ‫خليل ابراهيم جاسم لطوف‬   ‫211‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬       ‫شكحه خلف‬        ‫خليل ابراهيم مخلف حمد‬  ‫311‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫خولة خلف‬       ‫خميس عيسى يوسف احمد‬     ‫411‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫صبرية عطوان‬        ‫خوام خليل ابراهيم محيميد‬  ‫511‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫فخرية فاضل‬      ‫خير هللا شكور محمد جاسم‬   ‫611‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫هضيمة ياسين‬        ‫خير هللا محمد عباس حميد‬  ‫711‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬      ‫صبحة صالح‬       ‫خيري محمد احمد سكجاني‬    ‫811‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫كرحة احمد‬         ‫دحام زين حسن سلطان‬   ‫911‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫وسمية عطية‬         ‫ذاكر جاسم محمد صالح‬  ‫021‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬       ‫نوفة جبير‬        ‫ذنون يونس رمان حبيب‬   ‫121‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬       ‫فلاير احمد‬    ‫رائد جاسم حميد عبد الرحمن‬   ‫221‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫خالدة احمد‬          ‫رائد شاكر طه يحيى‬  ‫321‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫جواهر خاطر‬          ‫رائد علي جياد فراس‬  ‫421‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬       ‫عذرة نجم‬      ‫راضي رمضان ياس خضير‬     ‫521‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬  ‫هاشمية عبد الهادي‬   ‫راغب جارهللا شعبان داود الحمداني‬  ‫621‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫حيزة فرحان‬      ‫رافد احمد عبد المجيد شلش‬   ‫721‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫ستة محسن‬        ‫رافد عبد هللا صالح خلف‬  ‫821‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬        ‫امل خليل‬         ‫رافد كريم حسن احمد‬  ‫921‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫منيرة عبد اللطيف‬        ‫رافع عمر صالح ابراهيم‬  ‫031‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫كريمة محمد‬          ‫رافع مطر حمد جرس‬   ‫131‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬       ‫هيلة ياسين‬       ‫رجب محمد محمود اسعد‬   ‫231‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫نعيمة ياسين‬        ‫رزاق نعيم مزعل موسى‬   ‫331‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫نجية نصيف‬        ‫رشيد فاضل عباس هاشم‬   ‫431‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫فضيلة حسن‬        ‫رعد ابراهيم جاسم لطوف‬   ‫531‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬   ‫فوزية محمد صالح‬         ‫رعد ابراهيم خليل جمعة‬  ‫631‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬       ‫كميلة عبد‬   ‫رعد خضير علي فرحان العزاوي‬    ‫731‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫فضيلة محمد‬        ‫رعد رحيم موسى خضير‬    ‫831‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬    ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬      ‫اسم االم‬      ‫االسم الرباعي والقب‬       ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫منخية مريس‬         ‫رعد صالح حميد زويد‬   ‫931‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬    ‫سعدية عباس‬   ‫رعد فاضل صالح قدوري الدوري‬     ‫041‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬      ‫ستة شكور‬         ‫رعد محمد خضر حمد‬    ‫141‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫حميدة ابراهيم‬        ‫رعد مطر عباس حسن‬    ‫241‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬       ‫كتبة مجيد‬  ‫رعد نوري حسن ارحيم الناصري‬     ‫341‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬    ‫ممتازة حمدي‬      ‫رعد هاشم حمد عبد الجبار‬    ‫441‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫جمعية محمد‬        ‫رفاعي عدنان عبد كريم‬   ‫541‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫نهيدة احمد‬     ‫رمزي مزهر فيصل هزاع‬     ‫641‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬      ‫نشمية احمد‬     ‫رمضان نصيف احمد موسى‬      ‫741‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫هديلة عبد هللا‬    ‫رياض كليب محمود عباس‬     ‫841‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫كيفية حسن‬          ‫زاحم كريم ابراهيم‬  ‫941‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫سناوة متعب‬     ‫زكريا يحيى عبد هللا خضير‬   ‫051‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫عنيدة مجيد‬        ‫زياد خلف محمد جاسم‬   ‫151‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫سعدية نعمان‬    ‫زين العابدين رشيد احمد مهدي‬   ‫251‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫جميلة ابراهيم‬  ‫زين العابدين قاسم محمد مصطفى‬    ‫351‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫مياسة عزيز‬        ‫سالم قاسم جاسم محمد‬   ‫451‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫فتحية رشيد‬        ‫سالم قاسم جهاد لطيف‬   ‫551‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬     ‫صهجة عبد‬        ‫سبهان ديثان حمد طرفة‬   ‫651‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫مناهل محمد‬      ‫سبهان علي عوجان علي‬     ‫751‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االستخبارات‬        ‫الدفاع‬     ‫شكلة شبيح‬      ‫سحاب بشون سلوم بخيت‬     ‫851‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫طليعة طعمة‬       ‫سرحان احمد خلف هزاع‬    ‫951‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫وطفة ذياب‬       ‫سطم جمعة عواد خليف‬    ‫061‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫خديجة عبد الرزاق‬   ‫سعد احمد فتاح عبد هللا العبيدي‬  ‫161‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫وضحة صالح‬        ‫سعد حنون صالح عبد هللا‬   ‫261‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫زهرة مهوي‬      ‫سعد عبد هللا زهوان خليفة‬   ‫361‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫صبحة جمعة‬         ‫سعد عبيد بنيان سلطان‬   ‫461‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬       ‫طيرة خلف‬          ‫سعد محل مطر جبر‬   ‫561‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫كريمة دعدوش‬        ‫سعد محي ذيبان معروف‬    ‫661‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬   ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬      ‫اسم االم‬        ‫االسم الرباعي والقب‬        ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫خولة جاسم‬    ‫سعد هاشم توفيق محمد الزوبعي‬     ‫761‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫طاهرة طايس‬        ‫سعدون توفيق اسماعيل طه‬     ‫861‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬      ‫ريمة زيدان‬        ‫سعدون صالح ماجد احمد‬    ‫961‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫حمدة حسين‬       ‫سعدي ابراهيم مهدي صالح‬     ‫071‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬      ‫سامية سعد‬          ‫سعدي علي زيدان خلف‬    ‫171‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫ثريا حسين‬        ‫سعيد احمد بريسم جدعان‬    ‫271‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫فطومة نصيف‬           ‫سعيد ثابت ذياب عباس‬   ‫371‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهازالمخابرات‬     ‫عيشة ابراهيم‬       ‫سعيد حسين خضير نصيف‬      ‫471‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫ريمة طارش‬          ‫سعيد عيسى زيدان خلف‬    ‫571‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫علية عبد هللا‬           ‫سالم امين عمر بكر‬  ‫671‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫حسنة حمود‬      ‫سالم سلمان ضيدان العيساوي‬     ‫771‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫مريم محمود‬           ‫سالم نايف حميد حسن‬   ‫871‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫يازي حماد‬        ‫سلطان عباس نصير علي‬     ‫971‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫حدشة شهاب‬    ‫سلطان عبيد عيسى ابراهيم الجبوري‬    ‫081‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫تيلة حسين‬    ‫سلطان محجوب خليف عبد هللا‬     ‫181‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫عائشة خضر‬         ‫سلمان خلف محمد هراطة‬    ‫281‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫وضحة خلف‬            ‫سليم اعبيد خلف فرج‬   ‫381‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬       ‫زهرة عبد‬          ‫سليم عبد هللا علي عبد‬  ‫481‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫حتينة ابراهيم‬        ‫سمير رحيم احمد جربدع‬    ‫581‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫صالحة حسن‬         ‫شاكر حمود حسين هنيدي‬     ‫681‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫جسومة حميدي‬         ‫شاكر يحيى غفور الدوري‬    ‫781‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬       ‫ربية سلوم‬       ‫شحاذة ابراهيم احمد شالل‬   ‫881‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫عطية سليمان‬        ‫شكور ابراهيم جاسم عزيز‬    ‫981‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬      ‫هدلة حسون‬        ‫شهاب احمد عبد هللا حمود‬   ‫091‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫هيلة شعبان‬        ‫صائب نامس تركي صالح‬     ‫191‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬      ‫لطيفة صالح‬       ‫صادق محمود مهدي صالح‬     ‫291‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬      ‫ربية ابراهيم‬    ‫صالح اسماعيل عصمان خلف‬      ‫391‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬  ‫خديجة عبد الرحمن‬        ‫صالح جاسم عرب عبد هللا‬    ‫491‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬    ‫الدائرة‬       ‫الوزارة‬     ‫اسم االم‬      ‫االسم الرباعي والقب‬        ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫خماسة وهيب‬    ‫صالح حامد سلطان محمد خسارة‬     ‫591‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬   ‫هدلة سليمان‬        ‫صالح خلف صالح الزايد‬  ‫691‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬    ‫سامية كامل‬       ‫صالح شريف جاسم حسين‬    ‫791‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫نهية مظهر‬        ‫صايل هزاع محمود عبد‬   ‫891‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬    ‫تركية صباح‬        ‫صباح ابراهيم علي حمد‬  ‫991‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬   ‫ساهية حسين‬         ‫صباح جاسم محمد خزيم‬   ‫002‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬  ‫عواطف ياسين‬        ‫صباح خلف احمد عبد هللا‬  ‫102‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫عطية جراد‬    ‫صباح عبد احمد خلف العصافي‬    ‫202‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫كلناز احمد‬        ‫صدام محمد حمد عباس‬   ‫302‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫تقية خطاب‬       ‫صعب حميد محمود فدعم‬    ‫402‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬    ‫مديحة احمد‬   ‫صالح الدين صالح حسين محمد‬     ‫502‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬   ‫مهدية محمود‬       ‫صالح حسن حسين كناص‬     ‫602‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬   ‫فدغة ابراهيم‬     ‫ضاري موسى حميد خورشيد‬     ‫702‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫فتحية خلف‬     ‫ضياء الدين كامل حسن احمد‬   ‫802‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫ثمينة عمر‬      ‫ضياء جارهللا مصطفى امين‬   ‫902‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫امينة محمد‬  ‫طالل محمود احمد سبتي الدليمي‬    ‫012‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫دوحة حاني‬        ‫طه سلمان رميض طالل‬   ‫112‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫هدية علي‬         ‫طه قاسم بنو اسماعيل‬  ‫212‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬    ‫رحمة عارف‬      ‫ظافر هتراوي روضان حسين‬    ‫312‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫حياة حمادي‬   ‫ظاهر خسارة حسين عبد العزيز‬    ‫412‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫شويشة ابراهيم‬       ‫ظاهر محمود علوان محمد‬   ‫512‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫فهيمة قدوري‬        ‫عارف حمد احمد قدوري‬   ‫612‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫وسفة عزيز‬          ‫عامر احمد عبد فياض‬  ‫712‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫فهيمة عبد‬     ‫عامر حمزة عبد الرزاق طه‬   ‫812‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫تاضي حسن‬          ‫عامر حميد عبود حافظ‬  ‫912‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداحلية‬   ‫وصال مهدي‬       ‫عامر فاروق صالح مطلوب‬    ‫022‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫نورية خورشيد‬       ‫عباس شريف سلمان محمد‬    ‫122‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫ثرية يوسف‬    ‫عبد الخالق فيصل شالل جار هللا‬   ‫222‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬    ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬      ‫اسم االم‬       ‫االسم الرباعي والقب‬       ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫عمشة حسين‬     ‫عبد الرحمن عبيد عيسى غضيب‬    ‫322‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫مهدية صالح‬      ‫عبد السالم حازم جري اسعد‬   ‫422‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬  ‫باسمة محي الدين‬     ‫عبد السالم حميد فيصل هزاع‬   ‫522‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫ملكية مخلف‬    ‫عبد الصمد مسلط عيدان سليمان‬   ‫622‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬      ‫زمزم نعمان‬        ‫عبد الفتاح ياسين جاسم‬  ‫722‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬        ‫تقية علي‬  ‫عبد اللطيف عبدالرحمن طه صافي‬   ‫822‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫ريمة احمد‬     ‫عبد هللا ابراهيم حسن صالح‬  ‫922‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬      ‫ستة محيميد‬       ‫عبد هللا عويد احمد حمود‬  ‫032‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫مهدية جربوع‬     ‫عبد هللا محسن حميد خورشيد‬   ‫132‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫فضيلة عرب‬       ‫عبد هللا ياسين مهدي هيثم‬  ‫232‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬    ‫وصال مهدي‬    ‫عبد المطلب فاروق صالح مطلوب‬    ‫332‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫صالحة عويد‬   ‫عبد النبي عبد الكريم مركز صالح‬  ‫432‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬      ‫افطيم حسن‬    ‫عبد الهادي احمد عصمان خلف‬    ‫532‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫فضة اصويلح‬     ‫عبد الهادي خضير صالح محمد‬    ‫632‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬                       ‫هاجر صبري‬    ‫عبد عبد هللا عبد مسلط الناصري‬  ‫732‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫هدية فياض‬       ‫عبيس جسام محمد ثويني‬   ‫832‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫زهرة عبد‬   ‫عثمان عبد هللا علي عبد الطائي‬  ‫932‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫نائلة صالح‬       ‫عدنان احمد ادريس علي‬   ‫042‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫سامية كامل‬      ‫عدنان شريف جاسم حسن‬    ‫142‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫عدلة سليمان‬       ‫عدنان يونس عبيد جرادا‬   ‫242‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫ذيبة حميد‬       ‫عزيز علي حسين رويد‬   ‫342‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫ربية ابراهيم‬   ‫عطا هللا اسماعيل عصمان خلف‬   ‫442‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬            ‫ديوان الرئاسة‬      ‫سعدية عبد‬     ‫عالء محسن خليفة محجوب‬    ‫542‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫حمدة عالوي‬        ‫عالء محمد خلف كالش‬   ‫642‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫شريفة عبد‬       ‫علي حسن مهدي صالح‬    ‫742‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫فوزية حسن‬        ‫علي شعبان حاجم مجيد‬   ‫842‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬            ‫ديوان الرئاسة‬      ‫عفرة منفي‬        ‫علي عايش عبد هجيج‬   ‫942‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫نورة احمد‬    ‫علي عبد الوهاب حسين علي‬    ‫052‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬    ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬     ‫اسم االم‬       ‫االسم الرباعي والقب‬      ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫اجهاز المخابرات‬    ‫سعدية محمد‬        ‫علي فرحان عبود محمد‬   ‫152‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬   ‫اعديلة سليمان‬         ‫علي فهد مطلك خلف‬   ‫252‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫وفيه حسون‬         ‫عماد ابراهيم عبد علي‬  ‫352‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫حكمة علي‬        ‫عماد ساير مناع محمد‬  ‫452‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫فاطمة جهاد‬         ‫عماد فريق رشيد عبد‬  ‫552‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫كرحة علي‬       ‫عماد مجيد فريح عصمي‬   ‫652‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬       ‫يازي طه‬        ‫عماد محمد مجيد احمد‬  ‫752‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫صبيحة محمد‬       ‫عماد محمود حسون االحمد‬   ‫852‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫وجيهة رشيد‬       ‫عماد مرشد عطية محمود‬   ‫952‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫شرقية شوكت‬          ‫عماد ناظم سفاح رحيم‬  ‫062‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫مهية لطيف‬        ‫عمار رشيد عبود محمد‬   ‫162‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫وصال مهدي‬       ‫عمار فاروق صالح مطلوب‬    ‫262‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬  ‫نداء عبد الوهاب‬       ‫عمر خطاب منديل مهدي‬   ‫362‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬  ‫هناء عبد الستار‬       ‫عمر محمد مهدي صالح‬    ‫462‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫فانوس رشيد‬         ‫عناد بكر شكور جواد‬  ‫562‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬     ‫فتحية احمد‬   ‫عواد علي عباس حسن القيسي‬    ‫662‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫فطيم محمد‬      ‫عواد محمود حسن حمود‬    ‫762‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫فضيلة حاجم‬   ‫عوف عبد الرحمن مصطفى يوسف‬     ‫862‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫فاطمة خضير‬      ‫عوني حنشول حسن محمود‬     ‫962‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫نجود محمد‬       ‫عويد شرقي خلف حسين‬    ‫072‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫غثيثة صالح‬   ‫عيسى حميد صالح حسين الجبوري‬    ‫172‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫كميلة عبد هللا‬      ‫غازي فيصل مجيد حميد‬   ‫272‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫خلفة حسن‬      ‫غالب حسن قدوري حسين‬    ‫372‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫كنكونة عبد هللا‬        ‫غالب رجب طه صافي‬   ‫472‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫سهام مرشود‬      ‫غالب محمود رمضان محيميد‬    ‫572‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫سعدية شاكر‬       ‫غالب يحيى مهدي صالح‬   ‫672‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫لطيفة عفر‬      ‫غانم خلف محمد العكيدش‬   ‫772‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫سنود شاكر‬      ‫غسان عبد هللا جاسم هيالن‬  ‫872‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬    ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬     ‫اسم االم‬     ‫االسم الرباعي والقب‬      ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫حيزة عمر‬   ‫فاروق اصليفج محمود ابراهيم‬   ‫972‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫ليلى داود‬    ‫فاروق علي ابراهيم محمد‬   ‫082‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫سعدة حسن‬       ‫فاضل جدوع علي محمد‬   ‫182‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫مريم منصور‬      ‫فاضل شيخ خضر محمود‬    ‫282‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫كميلة حميد‬  ‫فاضل محمد عبد الرحمن خلف‬    ‫382‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫كرحة خليل‬     ‫فالح عبد هللا حمادي غثيث‬  ‫482‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫سهيلة حمد‬     ‫فاهم حازم حمادي خضير‬   ‫582‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬    ‫جمالة حميد‬       ‫فراس عيسى عبد علو‬   ‫682‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫دادامان شندي‬      ‫فراس غائب دحام حسين‬   ‫782‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬   ‫مرشدة محمد‬       ‫فراس فارس عبد حمزة‬   ‫882‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫كميلة عبد‬       ‫فريد احمد حسن حميد‬  ‫982‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬  ‫كولخان جاسم‬       ‫فضيل قاسم ولي شريف‬   ‫092‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬               ‫فالح حمد صالح كميت‬  ‫192‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫مديحة عتوي‬     ‫فليحة كامل مهدي السنجري‬   ‫292‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫ستة شكور‬       ‫فهمي محمد خضر حمد‬   ‫392‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫مرضية جميل‬        ‫فواز بهاء حاجم مجيد‬  ‫492‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬    ‫حمدة محسن‬      ‫فوزي عوني صالح قدوري‬    ‫592‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫امينة كركي‬      ‫فيصل بدر محمد شالش‬   ‫692‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫نورية محمود‬     ‫فيصل تركي صالح حمودي‬    ‫792‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫نشمية فارس‬        ‫فيصل محمد كرم احمد‬  ‫892‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫زكية حسين‬     ‫قاسم عبد هللا علي اسماعيل‬  ‫992‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االستخبارات‬        ‫الدفاع‬    ‫نجود مجيد‬      ‫قاسم فرج عطوان كريم‬   ‫003‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫عمشة صالح‬       ‫قاسم محمد علي عنيزان‬   ‫103‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫حكيمة محمد‬       ‫قحطان خلف علي خلف‬    ‫203‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫بهية صالح‬     ‫قحطان نوفان حسين حمد‬   ‫303‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫ملكة فاضل‬    ‫قدوري احمد منصور هنوني‬    ‫403‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫زهيدة حمادي‬       ‫قيس رجب الطيف خليل‬   ‫503‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫سلوى حميد‬       ‫قيصر حميد دخيل عبود‬   ‫603‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬   ‫الدائرة‬     ‫الوزارة‬     ‫اسم االم‬      ‫االسم الرباعي والقب‬       ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬   ‫صبرية محمد‬    ‫قيصر عبد الحليم خلف مهدي‬    ‫703‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫فضيلة شيح‬       ‫قيصر مهنة مطلك خضر‬    ‫803‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬    ‫نشعة عباس‬   ‫كاظم احمد محمد عويد التميمي‬   ‫903‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬      ‫هاجر حميد‬      ‫كامل رشيد فاضل عباس‬    ‫013‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫هندية بحر‬    ‫كمال عبد هللا مجيت عصمي‬    ‫113‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬  ‫فهيمة مصطفى‬       ‫كنعان كريم رمضان قنبر‬   ‫213‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬    ‫جميلة هزيم‬         ‫لؤي خيرو بكر حميد‬  ‫313‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬   ‫نورية قدوري‬      ‫لؤي فرمان شوقي نصيف‬     ‫413‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫صفة رجب‬       ‫ليث جارهللا محمد كاظم‬  ‫513‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫كلية انوة الجوية صالح الدين اجهزة قمعية‬      ‫الدفاع‬      ‫هدية عبد‬      ‫ليث جاسم يوسف عمر‬    ‫613‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫سميرة رشيد‬   ‫ليث حسين بندر حسين النعيمي‬    ‫713‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫كوكب سلوم‬         ‫ليث دحام حامد محمد‬  ‫813‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬       ‫هند حامد‬      ‫ليث سعد سعدون حمود‬    ‫913‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬  ‫رحيمة مصطفى‬    ‫ليث فاضل حاجم سلطان العزاوي‬    ‫023‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬     ‫غنية مراد‬        ‫ليث والي بيدة عطية‬  ‫123‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬   ‫سعدية محمود‬      ‫مؤيد ابراهيم صالح جاسم‬   ‫223‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬     ‫بدرة صالح‬    ‫مؤيد عبد هللا فياض خضر‬    ‫323‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬    ‫سامية حسن‬        ‫مؤيد علي حماد خضر‬   ‫423‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬  ‫صبيحة مصطفى‬         ‫مؤيد ناجي حسن اسعد‬   ‫523‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬    ‫مديحة مرعي‬       ‫مازن صالح محي قدوري‬    ‫623‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬      ‫فاطمة مالك‬      ‫مازن معد ابراهيم خليل‬  ‫723‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬     ‫سعدة محمد‬      ‫مالك ذياب عالوي طالل‬   ‫823‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬      ‫مهجة عبد‬        ‫مانع ديثان حمد طرفة‬  ‫923‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬     ‫كرحة احمد‬      ‫ماهر زين حسن سلطان‬    ‫033‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬     ‫الداخلية‬  ‫شوشة عبد هللا‬       ‫متعب ثائر محمود خليل‬   ‫133‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫الحرس الخاص صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫الدفاع‬    ‫عبده حاذور‬        ‫متعب علي علو غايب‬   ‫233‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫الحرس الخاص صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫الدفاع‬    ‫مديحة صالح‬     ‫مثنى شاكر دعدوش يوسف‬     ‫333‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫سعدية احميد‬         ‫مثنى عبد احمد داود‬  ‫433‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬    ‫الدائرة‬       ‫الوزارة‬      ‫اسم االم‬       ‫االسم الرباعي والقب‬       ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫سنية اسماعيل‬   ‫مثنى عبد القادر عز الدين حمودي‬  ‫533‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬       ‫ذابلة فياض‬     ‫مجيد ابراهيم جاسم مشعل‬   ‫633‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬       ‫كريمة داود‬        ‫مجيد حميد حسن علي‬   ‫733‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬      ‫نجية شكر‬        ‫مجيد حميد مجيد احمد‬  ‫833‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬      ‫ماجدة خلف‬       ‫مجيد حميد مخلف عيسى‬   ‫933‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫وضحه فرحان‬       ‫مجيد محمود معروف ظاهر‬    ‫043‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬  ‫نزيهة عبد الستار‬        ‫محمد احمد خطاب عمر‬   ‫143‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬    ‫وضاحة حمادي‬        ‫محمد حسون ويسي خضر‬     ‫243‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬   ‫رسمية عبد هللا‬   ‫محمد حسين حميد عبد الرحمن‬    ‫343‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬                  ‫محمد حمود محل سمل‬   ‫443‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫امنة نصيف‬         ‫محمد خالد خلف ارزيق‬  ‫543‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬    ‫استخبارات‬        ‫الدفاع‬    ‫ساجدة قيزي‬         ‫محمد دحام مجول فيصل‬   ‫643‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫مديحة رحيم‬         ‫محمد سعد شنين جاسم‬   ‫743‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫خيرية موسى‬       ‫محمد عباس محسن فرحان‬    ‫843‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬   ‫صديقة عباس‬     ‫محمد عبد الستار عبد هللا سلطان‬  ‫943‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬     ‫كافي مولود‬     ‫محمد عبد الكريم طه حسين‬   ‫053‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫حميدة خلف‬       ‫محمد عبد هللا دخيل دليمي‬  ‫153‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫صالحة حمدة‬         ‫محمد علي حمود حسين‬   ‫253‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫سعاد حسن‬    ‫محمد علي محمد حمد السامرائي‬   ‫353‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬   ‫وزيرة سليمان‬         ‫محمد فائق جهاد علي‬  ‫453‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫انجيد حسن‬       ‫محمد محيميد ويس خضر‬    ‫553‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬       ‫خزة علي‬        ‫محمد نجم عبد هللا خلف‬  ‫653‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫ابتسام مهدي‬          ‫محمد هاشم عمر نجم‬  ‫753‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫فاطمة جاسم‬        ‫محمد هاني داود سلمان‬  ‫853‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫علية عبد هللا‬      ‫محمود اسود شريح احمد‬   ‫953‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫مريم شبيب‬       ‫محمود حسن جاسم حسن‬    ‫063‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫رفعة زيدان‬       ‫محمود حسن خلف ياسين‬    ‫163‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬    ‫فرحة عصفور‬       ‫محمود عويد سميط عبد هللا‬   ‫263‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬    ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬     ‫اسم االم‬        ‫االسم الرباعي والقب‬       ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬  ‫رابعة عبد الشيخ‬      ‫محمود محيميد حمزة محمد‬    ‫363‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬    ‫صبارة فاضل‬      ‫محمود منصور قنديل ناصر‬    ‫463‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫فتحية اكريم‬     ‫محمود ناجي محمود ارحيم‬    ‫563‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬       ‫نديمة عمر‬       ‫مرتض كامل حمدي محمد‬    ‫663‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫صبحة ابراهيم‬    ‫مرعي حسن علي صحن الجميلي‬     ‫763‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫سلوى اسماعيل‬      ‫مروان مالك عبد الكريم ارزيق‬   ‫863‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫ستاوة عبطان‬        ‫مزاحم حبيب صالح حبيب‬   ‫963‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬      ‫ظحية احمد‬       ‫مزاحم محمود خطاب حمد‬    ‫073‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬      ‫كوثر زكريا‬      ‫مسير انور عبد هللا خضير‬  ‫173‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬      ‫شفيقة شاكر‬     ‫مصطفى فاضل رزيق الهالل‬    ‫273‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬       ‫خولة مجيد‬   ‫مضر سعيد مصطفى خطاب عمر‬      ‫373‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫خاتون سليم‬      ‫مطلك شالش عبود عبد هللا‬   ‫473‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫رشيدة سكران‬    ‫معاذ توفيق محمد الشاطي الشمري‬   ‫573‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫هاجر جرقادر‬           ‫معن علي اسماعيل‬  ‫673‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫بهية نوري‬         ‫مقداد نجم محمد علي‬  ‫773‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬      ‫يازي حسن‬          ‫ملحم محمد حمد علي‬  ‫873‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫فتحية حسين‬         ‫مناف جيجي عباس طه‬   ‫973‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬    ‫فاطمة ابراهيم‬        ‫مناف مظهر جاسم محمد‬   ‫083‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬     ‫نورية خليل‬     ‫مناف نعمان مصطفى خطاب‬     ‫183‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫سميعة جمعة‬         ‫منيب كريم حميد موسى‬  ‫283‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬       ‫علية شكر‬     ‫مهدي سلمان خيدان هواش‬    ‫383‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫حزمة سليمان‬        ‫مهدي علوان خلف حسين‬    ‫483‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫سهامة عواد‬     ‫مهند صبحي حميد مجيد احمد‬    ‫583‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬  ‫نزيهة عبد الكريم‬         ‫مهند ضامن علي احمد‬  ‫683‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫كوكب غفار‬    ‫مهند عبد الحميد حسن ابراهيم‬   ‫783‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫شنوة عبد هللا‬        ‫مهند علي صالح سلطان‬   ‫883‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫فرحة عطا هللا‬        ‫مهند غدير خلف حويجة‬   ‫983‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬      ‫ريمة جبار‬     ‫موفق حاجم سلطان يوسف‬     ‫093‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬    ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬     ‫اسم االم‬        ‫االسم الرباعي والقب‬      ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫كميلة عايل‬         ‫موفق كنو صايل علي‬  ‫193‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬    ‫ثرياء صالح‬   ‫ناجي ساهي محمد درويش الجبوري‬    ‫293‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫هدلة حمود‬         ‫ناجي عبد جاسم محمد‬  ‫393‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫شتلة عبد‬     ‫ناصر محمود حق وردي بيات‬    ‫493‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫ملكة فيصل‬       ‫ناطق علوان نجم عبد هللا‬  ‫593‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫صالحة عكلة‬        ‫ناظر خليل ابراهيم شالل‬  ‫693‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫خديجة طه‬   ‫ناظر خليل عبد هللا عساف القيسي‬  ‫793‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫عبدة مجهد‬          ‫ناظم طه حسين جمعة‬  ‫893‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫بدرية فهد‬         ‫نافع محمد حسن باقر‬  ‫993‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬   ‫مهدية محمود‬        ‫نجاح حسن حسين كناص‬    ‫004‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬   ‫حمدية رشيد‬         ‫نزار راشد حمدي محمد‬   ‫104‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫ريمة صالح‬         ‫نعمان حسن علو جاسم‬   ‫204‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬     ‫سعاد ابرهيم‬        ‫نمير سعيد عواد صالح‬  ‫304‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫سليمة عرب‬          ‫نوري عبد عايد محمد‬  ‫404‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫كافي مولود‬      ‫نوفل عبد الكريم طه حسين‬  ‫504‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫نايلة حسين‬      ‫هادي خورشيد حسين حسن‬    ‫604‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬    ‫نبيهة ابراهيم‬         ‫هادي فاضل خليل علي‬  ‫704‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬     ‫فطيم طعمه‬       ‫هاشم سعيد عطا هللا علي‬  ‫804‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬   ‫حدي محمود‬        ‫هالل جدوع مشعل شندي‬    ‫904‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬       ‫الداخلية‬    ‫يسرى احمد‬        ‫همام خليل ابراهيم عثمان‬  ‫014‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫الحرس الخاص‬         ‫الدفاع‬   ‫صبيحة اسعد‬         ‫هيثم جدوع محي مجول‬   ‫114‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬   ‫خالصة عباس‬          ‫هيثم عطا سميان علي‬  ‫214‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫كميلة حسن‬        ‫هيثم نصيف جاسم احمد‬   ‫314‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬    ‫ظحية محمد‬       ‫هيالن حماد معروف ظاهر‬   ‫414‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫ماري عايد‬      ‫واصل سعدون عطية زيدان‬    ‫514‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬   ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫غالية هزاع‬        ‫والي حسين جزاع حيدر‬   ‫614‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫فطيم رشاد‬        ‫وديع فاضل طه قدراني‬  ‫714‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬           ‫جهاز المخابرات‬   ‫شوشة اسماعيل‬        ‫وسام سامي محمود شكر‬    ‫814‬
 ‫رقم‬
    ‫المحافظة الدرجة الحزبية نوع الطلب‬   ‫الدائرة‬      ‫الوزارة‬     ‫اسم االم‬     ‫االسم الرباعي والقب‬       ‫ت‬
‫القرار‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫فطيم سعيد‬   ‫وعد احمد حمد حسن الجميلي‬    ‫914‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫نفيلة جميل‬     ‫وعد شاكر ابراهيم هزيم‬   ‫024‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫جميلة جاسم‬       ‫وليد جبار صالح جاسم‬   ‫124‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫زهرة حسن‬      ‫وليد كمر خورشيد سلطان‬    ‫224‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫ماجدة جبوري‬    ‫وليد مجيد لطيف علي البازي‬    ‫324‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬         ‫جهاز االمن الخاص‬     ‫فطيم مطلك‬      ‫وليد ناظم نعمان مرعي‬   ‫424‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬   ‫هيلة عبد الرحمن‬        ‫وليد نايف مجيد علو‬  ‫524‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬    ‫فاطمة ابراهيم‬     ‫وميض احمد خطاب عمر‬     ‫624‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬   ‫فاطمة فارس‬     ‫وهاب فاضل عباس درويش‬     ‫724‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬     ‫سارة قنبر‬      ‫ياسر قادر رشيد حسن‬   ‫824‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫فريدة محمد‬      ‫يحيى حميد حسن حميد‬    ‫924‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫بدرية صالح‬    ‫يحيى سليمان عبد هللا البياتي‬  ‫034‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬          ‫جهاز المخابرات‬     ‫فوزية يحيى‬       ‫يعرب عبد الكريم جاسم‬   ‫134‬
 ‫81‬     ‫تقاعد‬  ‫صالح الدين اجهزة قمعية‬  ‫االمن العامة‬      ‫الداخلية‬    ‫عنوة محمد‬   ‫يوسف محمود حق وردي بيات‬     ‫234‬
                          ‫قرار تقاعد خاص رقم 91‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬    ‫الوزارة‬   ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                     ‫1‬
                                                     ‫2‬
                                                     ‫3‬
                                                     ‫4‬
                                                     ‫5‬
                                                     ‫6‬
                                                     ‫7‬
                                                     ‫8‬
                                                     ‫9‬
                                                    ‫01‬
                                                    ‫11‬
                                                    ‫21‬
                                                    ‫31‬
                                                    ‫41‬
                                                    ‫51‬
                                                    ‫61‬
                                                    ‫71‬
                                                    ‫81‬
                                                    ‫91‬
                                                    ‫02‬
                                                    ‫12‬
                                                    ‫22‬
                                                    ‫32‬
                                                    ‫42‬
                                                    ‫52‬
                                                    ‫62‬
                                                    ‫72‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫82‬
                                                 ‫92‬
                                                 ‫03‬
                                                 ‫13‬
                                                 ‫23‬
                                                 ‫33‬
                                                 ‫43‬
                                                 ‫53‬
                                                 ‫63‬
                                                 ‫73‬
                                                 ‫83‬
                                                 ‫93‬
                                                 ‫04‬
                                                 ‫14‬
                                                 ‫24‬
                                                 ‫34‬
                                                 ‫44‬
                                                 ‫54‬
                                                 ‫64‬
                                                 ‫74‬
                                                 ‫84‬
                                                 ‫94‬
                                                 ‫05‬
                                                 ‫15‬
                                                 ‫25‬
                                                 ‫35‬
                                                 ‫45‬
                                                 ‫55‬
                                                 ‫65‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫75‬
                                                 ‫85‬
                                                 ‫95‬
                                                 ‫06‬
                                                 ‫16‬
                                                 ‫26‬
                                                 ‫36‬
                                                 ‫46‬
                                                 ‫56‬
                                                 ‫66‬
                                                 ‫76‬
                                                 ‫86‬
                                                 ‫96‬
                                                 ‫07‬
                                                 ‫17‬
                                                 ‫27‬
                                                 ‫37‬
                                                 ‫47‬
                                                 ‫57‬
                                                 ‫67‬
                                                 ‫77‬
                                                 ‫87‬
                                                 ‫97‬
                                                 ‫08‬
                                                 ‫18‬
                                                 ‫28‬
                                                 ‫38‬
                                                 ‫48‬
                                                 ‫58‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                  ‫68‬
                                                  ‫78‬
                                                  ‫88‬
                                                  ‫98‬
                                                  ‫09‬
                                                  ‫19‬
                                                  ‫29‬
                                                  ‫39‬
                                                  ‫49‬
                                                  ‫59‬
                                                  ‫69‬
                                                  ‫79‬
                                                  ‫89‬
                                                  ‫99‬
                                                 ‫001‬
                                                 ‫101‬
                                                 ‫201‬
                                                 ‫301‬
                                                 ‫401‬
                                                 ‫501‬
                                                 ‫601‬
                                                 ‫701‬
                                                 ‫801‬
                                                 ‫901‬
                                                 ‫011‬
                                                 ‫111‬
                                                 ‫211‬
                                                 ‫311‬
                                                 ‫411‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫511‬
                                                 ‫611‬
                                                 ‫711‬
                                                 ‫811‬
                                                 ‫911‬
                                                 ‫021‬
                                                 ‫121‬
                                                 ‫221‬
                                                 ‫321‬
                                                 ‫421‬
                                                 ‫521‬
                                                 ‫621‬
                                                 ‫721‬
                                                 ‫821‬
                                                 ‫921‬
                                                 ‫031‬
                                                 ‫131‬
                                                 ‫231‬
                                                 ‫331‬
                                                 ‫431‬
                                                 ‫531‬
                                                 ‫631‬
                                                 ‫731‬
                                                 ‫831‬
                                                 ‫931‬
                                                 ‫041‬
                                                 ‫141‬
                                                 ‫241‬
                                                 ‫341‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫441‬
                                                 ‫541‬
                                                 ‫641‬
                                                 ‫741‬
                                                 ‫841‬
                                                 ‫941‬
                                                 ‫051‬
                                                 ‫151‬
                                                 ‫251‬
                                                 ‫351‬
                                                 ‫451‬
                                                 ‫551‬
                                                 ‫651‬
                                                 ‫751‬
                                                 ‫851‬
                                                 ‫951‬
                                                 ‫061‬
                                                 ‫161‬
                                                 ‫261‬
                                                 ‫361‬
                                                 ‫461‬
                                                 ‫561‬
                                                 ‫661‬
                                                 ‫761‬
                                                 ‫861‬
                                                 ‫961‬
                                                 ‫071‬
                                                 ‫171‬
                                                 ‫271‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫371‬
                                                 ‫471‬
                                                 ‫571‬
                                                 ‫671‬
                                                 ‫771‬
                                                 ‫871‬
                                                 ‫971‬
                                                 ‫081‬
                                                 ‫181‬
                                                 ‫281‬
                                                 ‫381‬
                                                 ‫481‬
                                                 ‫581‬
                                                 ‫681‬
                                                 ‫781‬
                                                 ‫881‬
                                                 ‫981‬
                                                 ‫091‬
                                                 ‫191‬
                                                 ‫291‬
                                                 ‫391‬
                                                 ‫491‬
                                                 ‫591‬
                                                 ‫691‬
                                                 ‫791‬
                                                 ‫891‬
                                                 ‫991‬
                                                 ‫002‬
                                                 ‫102‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫202‬
                                                 ‫302‬
                                                 ‫402‬
                                                 ‫502‬
                                                 ‫602‬
                                                 ‫702‬
                                                 ‫802‬
                                                 ‫902‬
                                                 ‫012‬
                                                 ‫112‬
                                                 ‫212‬
                                                 ‫312‬
                                                 ‫412‬
                                                 ‫512‬
                                                 ‫612‬
                                                 ‫712‬
                                                 ‫812‬
                                                 ‫912‬
                                                 ‫022‬
                                                 ‫122‬
                                                 ‫222‬
                                                 ‫322‬
                                                 ‫422‬
                                                 ‫522‬
                                                 ‫622‬
                                                 ‫722‬
                                                 ‫822‬
                                                 ‫922‬
                                                 ‫032‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫132‬
                                                 ‫232‬
                                                 ‫332‬
                                                 ‫432‬
                                                 ‫532‬
                                                 ‫632‬
                                                 ‫732‬
                                                 ‫832‬
                                                 ‫932‬
                                                 ‫042‬
                                                 ‫142‬
                                                 ‫242‬
                                                 ‫342‬
                                                 ‫442‬
                                                 ‫542‬
                                                 ‫642‬
                                                 ‫742‬
                                                 ‫842‬
                                                 ‫942‬
                                                 ‫052‬
                                                 ‫152‬
                                                 ‫252‬
                                                 ‫352‬
                                                 ‫452‬
                                                 ‫552‬
                                                 ‫652‬
                                                 ‫752‬
                                                 ‫852‬
                                                 ‫952‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫062‬
                                                 ‫162‬
                                                 ‫262‬
                                                 ‫362‬
                                                 ‫462‬
                                                 ‫562‬
                                                 ‫662‬
                                                 ‫762‬
                                                 ‫862‬
                                                 ‫962‬
                                                 ‫072‬
                                                 ‫172‬
                                                 ‫272‬
                                                 ‫372‬
                                                 ‫472‬
                                                 ‫572‬
                                                 ‫672‬
                                                 ‫772‬
                                                 ‫872‬
                                                 ‫972‬
                                                 ‫082‬
                                                 ‫182‬
                                                 ‫282‬
                                                 ‫382‬
                                                 ‫482‬
                                                 ‫582‬
                                                 ‫682‬
                                                 ‫782‬
                                                 ‫882‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫982‬
                                                 ‫092‬
                                                 ‫192‬
                                                 ‫292‬
                                                 ‫392‬
                                                 ‫492‬
                                                 ‫592‬
                                                 ‫692‬
                                                 ‫792‬
                                                 ‫892‬
                                                 ‫992‬
                                                 ‫003‬
                                                 ‫103‬
                                                 ‫203‬
                                                 ‫303‬
                                                 ‫403‬
                                                 ‫503‬
                                                 ‫603‬
                                                 ‫703‬
                                                 ‫803‬
                                                 ‫903‬
                                                 ‫013‬
                                                 ‫113‬
                                                 ‫213‬
                                                 ‫313‬
                                                 ‫413‬
                                                 ‫513‬
                                                 ‫613‬
                                                 ‫713‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫813‬
                                                 ‫913‬
                                                 ‫023‬
                                                 ‫123‬
                                                 ‫223‬
                                                 ‫323‬
                                                 ‫423‬
                                                 ‫523‬
                                                 ‫623‬
                                                 ‫723‬
                                                 ‫823‬
                                                 ‫923‬
                                                 ‫033‬
                                                 ‫133‬
                                                 ‫233‬
                                                 ‫333‬
                                                 ‫433‬
                                                 ‫533‬
                                                 ‫633‬
                                                 ‫733‬
                                                 ‫833‬
                                                 ‫933‬
                                                 ‫043‬
                                                 ‫143‬
                                                 ‫243‬
                                                 ‫343‬
                                                 ‫443‬
                                                 ‫543‬
                                                 ‫643‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫743‬
                                                 ‫843‬
                                                 ‫943‬
                                                 ‫053‬
                                                 ‫153‬
                                                 ‫253‬
                                                 ‫353‬
                                                 ‫453‬
                                                 ‫553‬
                                                 ‫653‬
                                                 ‫753‬
                                                 ‫853‬
                                                 ‫953‬
                                                 ‫063‬
                                                 ‫163‬
                                                 ‫263‬
                                                 ‫363‬
                                                 ‫463‬
                                                 ‫563‬
                                                 ‫663‬
                                                 ‫763‬
                                                 ‫863‬
                                                 ‫963‬
                                                 ‫073‬
                                                 ‫173‬
                                                 ‫273‬
                                                 ‫373‬
                                                 ‫473‬
                                                 ‫573‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫673‬
                                                 ‫773‬
                                                 ‫873‬
                                                 ‫973‬
                                                 ‫083‬
                                                 ‫183‬
                                                 ‫283‬
                                                 ‫383‬
                                                 ‫483‬
                                                 ‫583‬
                                                 ‫683‬
                                                 ‫783‬
                                                 ‫883‬
                                                 ‫983‬
                                                 ‫093‬
                                                 ‫193‬
                                                 ‫293‬
                                                 ‫393‬
                                                 ‫493‬
                                                 ‫593‬
                                                 ‫693‬
                                                 ‫793‬
                                                 ‫893‬
                                                 ‫993‬
                                                 ‫004‬
                                                 ‫104‬
                                                 ‫204‬
                                                 ‫304‬
                                                 ‫404‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫504‬
                                                 ‫604‬
                                                 ‫704‬
                                                 ‫804‬
                                                 ‫904‬
                                                 ‫014‬
                                                 ‫114‬
                                                 ‫214‬
                                                 ‫314‬
                                                 ‫414‬
                                                 ‫514‬
                                                 ‫614‬
                                                 ‫714‬
                                                 ‫814‬
                                                 ‫914‬
                                                 ‫024‬
                                                 ‫124‬
                                                 ‫224‬
                                                 ‫324‬
                                                 ‫424‬
                                                 ‫524‬
                                                 ‫624‬
                                                 ‫724‬
                                                 ‫824‬
                                                 ‫924‬
                                                 ‫034‬
                                                 ‫134‬
                                                 ‫234‬
                                                 ‫334‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫434‬
                                                 ‫534‬
                                                 ‫634‬
                                                 ‫734‬
                                                 ‫834‬
                                                 ‫934‬
                                                 ‫044‬
                                                 ‫144‬
                                                 ‫244‬
                                                 ‫344‬
                                                 ‫444‬
                                                 ‫544‬
                                                 ‫644‬
                                                 ‫744‬
                                                 ‫844‬
                                                 ‫944‬
                                                 ‫054‬
                                                 ‫154‬
                                                 ‫254‬
                                                 ‫354‬
                                                 ‫454‬
                                                 ‫554‬
                                                 ‫654‬
                                                 ‫754‬
                                                 ‫854‬
                                                 ‫954‬
                                                 ‫064‬
                                                 ‫164‬
                                                 ‫264‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫364‬
                                                 ‫464‬
                                                 ‫564‬
                                                 ‫664‬
                                                 ‫764‬
                                                 ‫864‬
                                                 ‫964‬
                                                 ‫074‬
                                                 ‫174‬
                                                 ‫274‬
                                                 ‫374‬
                                                 ‫474‬
                                                 ‫574‬
                                                 ‫674‬
                                                 ‫774‬
                                                 ‫874‬
                                                 ‫974‬
                                                 ‫084‬
                                                 ‫184‬
                                                 ‫284‬
                                                 ‫384‬
                                                 ‫484‬
                                                 ‫584‬
                                                 ‫684‬
                                                 ‫784‬
                                                 ‫884‬
                                                 ‫984‬
                                                 ‫094‬
                                                 ‫194‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫294‬
                                                 ‫394‬
                                                 ‫494‬
                                                 ‫594‬
                                                 ‫694‬
                                                 ‫794‬
                                                 ‫894‬
                                                 ‫994‬
                                                 ‫005‬
                                                 ‫105‬
                                                 ‫205‬
                                                 ‫305‬
                                                 ‫405‬
                                                 ‫505‬
                                                 ‫605‬
                                                 ‫705‬
                                                 ‫805‬
                                                 ‫905‬
                                                 ‫015‬
                                                 ‫115‬
                                                 ‫215‬
                                                 ‫315‬
                                                 ‫415‬
                                                 ‫515‬
                                                 ‫615‬
                                                 ‫715‬
                                                 ‫815‬
                                                 ‫915‬
                                                 ‫025‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫125‬
                                                 ‫225‬
                                                 ‫325‬
                                                 ‫425‬
                                                 ‫525‬
                                                 ‫625‬
                                                 ‫725‬
                                                 ‫825‬
                                                 ‫925‬
                                                 ‫035‬
                                                 ‫135‬
                                                 ‫235‬
                                                 ‫335‬
                                                 ‫435‬
                                                 ‫535‬
                                                 ‫635‬
                                                 ‫735‬
                                                 ‫835‬
                                                 ‫935‬
                                                 ‫045‬
                                                 ‫145‬
                                                 ‫245‬
                                                 ‫345‬
                                                 ‫445‬
                                                 ‫545‬
                                                 ‫645‬
                                                 ‫745‬
                                                 ‫845‬
                                                 ‫945‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫055‬
                                                 ‫155‬
                                                 ‫255‬
                                                 ‫355‬
                                                 ‫455‬
                                                 ‫555‬
                                                 ‫655‬
                                                 ‫755‬
                                                 ‫855‬
                                                 ‫955‬
                                                 ‫065‬
                                                 ‫165‬
                                                 ‫265‬
                                                 ‫365‬
                                                 ‫465‬
                                                 ‫565‬
                                                 ‫665‬
                                                 ‫765‬
                                                 ‫865‬
                                                 ‫965‬
                                                 ‫075‬
                                                 ‫175‬
                                                 ‫275‬
                                                 ‫375‬
                                                 ‫475‬
                                                 ‫575‬
                                                 ‫675‬
                                                 ‫775‬
                                                 ‫875‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫975‬
                                                 ‫085‬
                                                 ‫185‬
                                                 ‫285‬
                                                 ‫385‬
                                                 ‫485‬
                                                 ‫585‬
                                                 ‫685‬
                                                 ‫785‬
                                                 ‫885‬
                                                 ‫985‬
                                                 ‫095‬
                                                 ‫195‬
                                                 ‫295‬
                                                 ‫395‬
                                                 ‫495‬
                                                 ‫595‬
                                                 ‫695‬
                                                 ‫795‬
                                                 ‫895‬
                                                 ‫995‬
                                                 ‫006‬
                                                 ‫106‬
                                                 ‫206‬
                                                 ‫306‬
                                                 ‫406‬
                                                 ‫506‬
                                                 ‫606‬
                                                 ‫706‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫806‬
                                                 ‫906‬
                                                 ‫016‬
                                                 ‫116‬
                                                 ‫216‬
                                                 ‫316‬
                                                 ‫416‬
                                                 ‫516‬
                                                 ‫616‬
                                                 ‫716‬
                                                 ‫816‬
                                                 ‫916‬
                                                 ‫026‬
                                                 ‫126‬
                                                 ‫226‬
                                                 ‫326‬
                                                 ‫426‬
                                                 ‫526‬
                                                 ‫626‬
                                                 ‫726‬
                                                 ‫826‬
                                                 ‫926‬
                                                 ‫036‬
                                                 ‫136‬
                                                 ‫236‬
                                                 ‫336‬
                                                 ‫436‬
                                                 ‫536‬
                                                 ‫636‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫736‬
                                                 ‫836‬
                                                 ‫936‬
                                                 ‫046‬
                                                 ‫146‬
                                                 ‫246‬
                                                 ‫346‬
                                                 ‫446‬
                                                 ‫546‬
                                                 ‫646‬
                                                 ‫746‬
                                                 ‫846‬
                                                 ‫946‬
                                                 ‫056‬
                                                 ‫156‬
                                                 ‫256‬
                                                 ‫356‬
                                                 ‫456‬
                                                 ‫556‬
                                                 ‫656‬
                                                 ‫756‬
                                                 ‫856‬
                                                 ‫956‬
                                                 ‫066‬
                                                 ‫166‬
                                                 ‫266‬
                                                 ‫366‬
                                                 ‫466‬
                                                 ‫566‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫666‬
                                                 ‫766‬
                                                 ‫866‬
                                                 ‫966‬
                                                 ‫076‬
                                                 ‫176‬
                                                 ‫276‬
                                                 ‫376‬
                                                 ‫476‬
                                                 ‫576‬
                                                 ‫676‬
                                                 ‫776‬
                                                 ‫876‬
                                                 ‫976‬
                                                 ‫086‬
                                                 ‫186‬
                                                 ‫286‬
                                                 ‫386‬
                                                 ‫486‬
                                                 ‫586‬
                                                 ‫686‬
                                                 ‫786‬
                                                 ‫886‬
                                                 ‫986‬
                                                 ‫096‬
                                                 ‫196‬
                                                 ‫296‬
                                                 ‫396‬
                                                 ‫496‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫596‬
                                                 ‫696‬
                                                 ‫796‬
                                                 ‫896‬
                                                 ‫996‬
                                                 ‫007‬
                                                 ‫107‬
                                                 ‫207‬
                                                 ‫307‬
                                                 ‫407‬
                                                 ‫507‬
                                                 ‫607‬
                                                 ‫707‬
                                                 ‫807‬
                                                 ‫907‬
                                                 ‫017‬
                                                 ‫117‬
                                                 ‫217‬
                                                 ‫317‬
                                                 ‫417‬
                                                 ‫517‬
                                                 ‫617‬
                                                 ‫717‬
                                                 ‫817‬
                                                 ‫917‬
                                                 ‫027‬
                                                 ‫127‬
                                                 ‫227‬
                                                 ‫327‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫427‬
                                                 ‫527‬
                                                 ‫627‬
                                                 ‫727‬
                                                 ‫827‬
                                                 ‫927‬
                                                 ‫037‬
                                                 ‫137‬
                                                 ‫237‬
                                                 ‫337‬
                                                 ‫437‬
                                                 ‫537‬
                                                 ‫637‬
                                                 ‫737‬
                                                 ‫837‬
                                                 ‫937‬
                                                 ‫047‬
                                                 ‫147‬
                                                 ‫247‬
                                                 ‫347‬
                                                 ‫447‬
                                                 ‫547‬
                                                 ‫647‬
                                                 ‫747‬
                                                 ‫847‬
                                                 ‫947‬
                                                 ‫057‬
                                                 ‫157‬
                                                 ‫257‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫357‬
                                                 ‫457‬
                                                 ‫557‬
                                                 ‫657‬
                                                 ‫757‬
                                                 ‫857‬
                                                 ‫957‬
                                                 ‫067‬
                                                 ‫167‬
                                                 ‫267‬
                                                 ‫367‬
                                                 ‫467‬
                                                 ‫567‬
                                                 ‫667‬
                                                 ‫767‬
                                                 ‫867‬
                                                 ‫967‬
                                                 ‫077‬
                                                 ‫177‬
                                                 ‫277‬
                                                 ‫377‬
                                                 ‫477‬
                                                 ‫577‬
                                                 ‫677‬
                                                 ‫777‬
                                                 ‫877‬
                                                 ‫977‬
                                                 ‫087‬
                                                 ‫187‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫287‬
                                                 ‫387‬
                                                 ‫487‬
                                                 ‫587‬
                                                 ‫687‬
                                                 ‫787‬
                                                 ‫887‬
                                                 ‫987‬
                                                 ‫097‬
                                                 ‫197‬
                                                 ‫297‬
                                                 ‫397‬
                                                 ‫497‬
                                                 ‫597‬
                                                 ‫697‬
                                                 ‫797‬
                                                 ‫897‬
                                                 ‫997‬
                                                 ‫008‬
                                                 ‫108‬
                                                 ‫208‬
                                                 ‫308‬
                                                 ‫408‬
                                                 ‫508‬
                                                 ‫608‬
                                                 ‫708‬
                                                 ‫808‬
                                                 ‫908‬
                                                 ‫018‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫118‬
                                                 ‫218‬
                                                 ‫318‬
                                                 ‫418‬
                                                 ‫518‬
                                                 ‫618‬
                                                 ‫718‬
                                                 ‫818‬
                                                 ‫918‬
                                                 ‫028‬
                                                 ‫128‬
                                                 ‫228‬
                                                 ‫328‬
                                                 ‫428‬
                                                 ‫528‬
                                                 ‫628‬
                                                 ‫728‬
                                                 ‫828‬
                                                 ‫928‬
                                                 ‫038‬
                                                 ‫138‬
                                                 ‫238‬
                                                 ‫338‬
                                                 ‫438‬
                                                 ‫538‬
                                                 ‫638‬
                                                 ‫738‬
                                                 ‫838‬
                                                 ‫938‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫048‬
                                                 ‫148‬
                                                 ‫248‬
                                                 ‫348‬
                                                 ‫448‬
                                                 ‫548‬
                                                 ‫648‬
                                                 ‫748‬
                                                 ‫848‬
                                                 ‫948‬
                                                 ‫058‬
                                                 ‫158‬
                                                 ‫258‬
                                                 ‫358‬
                                                 ‫458‬
                                                 ‫558‬
                                                 ‫658‬
                                                 ‫758‬
                                                 ‫858‬
                                                 ‫958‬
                                                 ‫068‬
                                                 ‫168‬
                                                 ‫268‬
                                                 ‫368‬
                                                 ‫468‬
                                                 ‫568‬
                                                 ‫668‬
                                                 ‫768‬
                                                 ‫868‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫968‬
                                                 ‫078‬
                                                 ‫178‬
                                                 ‫278‬
                                                 ‫378‬
                                                 ‫478‬
                                                 ‫578‬
                                                 ‫678‬
                                                 ‫778‬
                                                 ‫878‬
                                                 ‫978‬
                                                 ‫088‬
                                                 ‫188‬
                                                 ‫288‬
                                                 ‫388‬
                                                 ‫488‬
                                                 ‫588‬
                                                 ‫688‬
                                                 ‫788‬
                                                 ‫888‬
                                                 ‫988‬
                                                 ‫098‬
                                                 ‫198‬
                                                 ‫298‬
                                                 ‫398‬
                                                 ‫498‬
                                                 ‫598‬
                                                 ‫698‬
                                                 ‫798‬
 ‫رقم‬
    ‫الدرجة الحزبية نوع الطلب‬  ‫المحافظة‬  ‫الدائرة‬  ‫الوزارة‬  ‫اسم االم‬  ‫االسم الرباعي والقب‬  ‫ت‬
‫القرار‬
                                                 ‫898‬
                                                 ‫998‬
                                                 ‫009‬
                                                 ‫109‬
                                                 ‫209‬
                                                 ‫309‬
                                                 ‫409‬
                                                 ‫509‬
                                                 ‫609‬
                                                 ‫709‬
                                                 ‫809‬
                                                 ‫909‬
                                                 ‫019‬
                                                 ‫119‬
                                                 ‫219‬
                                                 ‫319‬
                                                 ‫419‬
                                                 ‫519‬
               ‫االسم‬   ‫الرتبة‬
   ‫ابراهيم احمد طه ممدوح الحديثي‬
‫ابراهيم اسماعيل كنامش جاسم العبيدي‬  ‫عسكري‬
     ‫ابراهيم حسن جبر خضر‬
  ‫ابراهيم حسن جبر خضر الجبوري‬
       ‫ابراهيم حسين عبود‬    ‫موظف‬
   ‫ابراهيم حماد معروف ظاهر‬
  ‫ابراهيم حماد معروف ظاهر الدليمي‬
   ‫ابراهيم عايد فنخ عكاب الجبوري‬
   ‫ابراهيم عايد فنخ عكاب الجبوري‬
  ‫ابراهيم عبد هللا محمد سالمة‬
 ‫ابراهيم عبدهللا محمد سالمه الجبوري‬
  ‫ابراهيم علي مطر غشيم العزاوي‬    ‫ضابط‬
  ‫ابراهيم عيسى محمد الجبوري‬
  ‫ابراهيم عيسى محمد حمد الجبوري‬    ‫ضابط‬
   ‫ابراهيم مصلح لطيف مهدي‬
 ‫ابراهيم مصلح لطيف مهدي العبيدي‬
   ‫ابراهيم موسى فاضل عباس‬
  ‫ابراهيم موسى فاضل عباس البياتي‬   ‫موظف‬
   ‫اثير احمد شهاب احمد المعماري‬
 ‫اثير اسماعيل عباس سرحان التكريتي‬   ‫عسكري‬
   ‫اثير عبد اسماعيل طه الطربولي‬  ‫الموظف‬
  ‫اثير عبد الرحمن طه موسى الطائي‬   ‫الموظف‬
     ‫اثير عواد حمد صالح الطائي‬  ‫موظف‬
  ‫احسان ابراهيم جاسم محمد الدليمي‬  ‫عسكري‬
  ‫احسان عبود عبد هللا صالح القيسي‬  ‫عسكري‬
  ‫احسان فوزي رجب الطيف الطائي‬
   ‫احسان فوزي رجب اللطيف‬
   ‫احمد ابراهيم عباس ريحان‬
‫احمد ابراهيم عباس ريحان السامرائي‬
     ‫احمد ابراهيم عكلة عويد‬
   ‫احمد ابراهيم عكلة عويد الدليمي‬  ‫ضابط‬
   ‫احمد اسماعيل محمد سعود‬
‫احمد اسماعيل محمد سعود السامرائي‬
    ‫احمد اسماعيل مفلح حمد‬
  ‫احمد اسماعيل مفلح محمد العزاوي‬
  ‫احمد جلود عباس خليفه الجميلي‬   ‫عسكري‬
  ‫احمد حردان مخلف احمد الدوري‬    ‫عسكري‬
  ‫احمد حسن عبد هللا عجيل الجبوري‬   ‫عسكري‬
  ‫احمد حسين جمعه محمد السالمي‬    ‫موظف‬
  ‫احمد حسين جميل شهاب النعيمي‬    ‫الموظف‬
   ‫احمد حسين خلف حمد الجبوري‬
     ‫احمد حسين خلف فرج‬
   ‫احمد حسين خلف فرج الجبوري‬     ‫موظف‬
   ‫احمد حسين علي سلمان القيسي‬    ‫موظف‬
     ‫احمد حسين علي طفيل‬
   ‫احمد حسين علي طفيل الجبوري‬
‫احمد حسين محمد احمد حساني الدوري‬    ‫موظف‬
  ‫احمد حماد مضعن عليوي المعيني‬    ‫موظف‬
   ‫احمد حمد خلف سالمه الجبوري‬    ‫عسكري‬
   ‫احمد حمودي ابراهيم وهيب‬
 ‫احمد حمودي ابراهيم وهيب البياتي‬
 ‫احمد حميد مجيد احمد حنظل العزاوي‬    ‫موظف‬
   ‫احمد خليف ابراهيم محمود‬
 ‫احمد خليف ابراهيم محمود الجبوري‬
   ‫احمد خليل غفار حسن البزوني‬
  ‫احمد داود تركي يوسف الناصري‬     ‫موظف‬
    ‫احمد زيدان حميد عبد هللا‬
   ‫منتسب امن احمد زيدان حميد عبدهللا البياتي‬
  ‫احمد سعدي شهاب احمد الشياشي‬      ‫موظف‬
   ‫احمد سليمان محمد حمد الجميلي‬     ‫نقيب‬
 ‫احمد سليمان محمد حمد الجميلي‬
  ‫احمد شاكر حسن ابراهيم التكريتي‬
     ‫احمد شعبان حاجم مجيد‬
  ‫احمد شعبان حاجم مجيد الناصري‬
     ‫احمد صالح احمد حبيب‬
   ‫احمد صالح احمد حبيب السالوي‬
   ‫احمد صالح احمد حبيب السالوي‬
   ‫احمد صالح جراد دخيل الطربولي‬
   ‫احمد صالح جراد دخيل الطربولي‬
    ‫احمد صالح محمد هراطة‬
  ‫احمد صالح محمد هراطة الجبوري‬
   ‫احمد صالح نواف مطلق الجواري‬    ‫الموظف‬
               ‫0‬     ‫موظف‬
      ‫احمد عاصم خليل بكر‬
     ‫احمد عاصم خليل بكر البيجة‬   ‫موظف‬
    ‫احمد عباس شبيب خضير‬
  ‫احمد عباس شبيب خضيرالعزاوي‬
  ‫احمد عباس شبيب خضيرالعزاوي‬
  ‫احمد عباس عتيج دخيل الجبوري‬    ‫عسكري‬
  ‫احمد عباس محمد حسون المكدحي‬     ‫موظف‬
      ‫احمد عبد زويد خلف‬
    ‫احمد عبد زويد خلف الجنابي‬
    ‫احمد عبد زويد خلف الجنابي‬
  ‫احمد عبد صالح محيميد السالمي‬   ‫موظف‬
  ‫احمد عبد صالح محيميد السالمي‬   ‫موظف‬
    ‫احمد عزيز مصطفى عمر‬
  ‫احمد عزيز مصطفى عمر الطائي‬    ‫ضابط‬
   ‫احمد عكاب كاظم حديد الجنابي‬
   ‫احمد عكاب كاظم حديد الجنابي‬
 ‫احمد عكاب كاظم حديد الجنابي‬
    ‫احمد علي سعيد طه الحديثي‬   ‫موظف‬
    ‫احمد عوض عكلة عوض‬
 ‫احمد عوض عكلة عوض الجبوري‬
 ‫احمد عوض عكلة عوض الجبوري‬
   ‫احمد غايب اسود غدير الطائي‬  ‫موظف‬
 ‫احمد غصوب رؤوف حماد الشمري‬    ‫موظف‬
 ‫احمد غصوب رؤوف حماد الشمري‬    ‫موظف‬
  ‫احمد فالح ابراهيم حمد الناصري‬  ‫موظف‬
 ‫احمد فيصل محمود خطاب الناصري‬   ‫موظف‬
  ‫مفوض امن احمد كاظم حسين علي الدليمي‬
  ‫احمد ماجد توفيق حبش التكريتي‬  ‫ضابط‬
  ‫احمد محمد عمر طوقان التكريتي‬  ‫موظف‬
   ‫احمد محمد عمران طوقان‬
   ‫احمد مزعل حسين علي البياتي‬
   ‫احمد مزعل حسين علي البياتي‬
   ‫احمد نايف عبدهللا عبد البزوني‬  ‫موظف‬
  ‫احمد نزال طامن جماش الشمري‬
  ‫احمد نزال طامن جماش الشمري‬
 ‫احمد هاشم سلمان عبد هللا النجادي‬   ‫نع‬
  ‫احمد هاشم نجم عبد هللا االلوسي‬  ‫الموظف‬
 ‫احمد ياسين شعبان دتود الحمداني‬   ‫موظف‬
 ‫احمد ياسين شعبان دتود الحمداني‬   ‫موظف‬
    ‫احمد يحيى محمد كنعان‬
  ‫احمد يحيى محمد كنعان الجواري‬   ‫موظف‬
    ‫ادريس خليل ثامر طه الراوي‬   ‫ضابط‬
 ‫ادريس سلطان احمد عميري اللهيبي‬   ‫عسكري‬
‫ادهام سعدون عليان زيدان المزروعي‬   ‫نض‬
     ‫ادهم مرهون ولد جادر‬
   ‫ادهم مرهون ولد جادر البياتي‬
   ‫ادهم مرهون ولد جادر البياتي‬
  ‫اديب عباس خزعل تميم الدوري‬
  ‫اديب عباس خزعل تميم الدوري‬
  ‫ارشد علي ارزيق بدي الجوعاني‬
  ‫ارشد علي ارزيق بدي الجوعاني‬
     ‫ارشد علي رزيق بدي‬
    ‫ارشد محمد سلطان يوسف الطائي‬
    ‫ارشد محمد سلطان يوسف الطائي‬
     ‫اركان انجاد صالح حمد الدليمي‬   ‫موظف‬
     ‫اركان انجاد صالح حمد الدليمي‬   ‫موظف‬
      ‫اركان ثابت نعمان عسكر‬
    ‫اركان ثابت نعمان عسكر الفياضي‬
    ‫اركان ثابت نعمان عسكر الفياضي‬
   ‫منتسب امن اركان خميس محمود علو الخزرجي‬
   ‫اركان سعيد خورشيد رجاء الحمداني‬
   ‫اركان سعيد خورشيد رجاء الحمداني‬
     ‫اركان سعيد خورشيد سعاد‬
     ‫اركان طه حاجم سبتي الدليمي‬   ‫الموظف‬
 ‫اركان علي عبد هللا محمد الشيخ النامس‬   ‫موظف‬
 ‫اركان علي عبد هللا محمد الشيخ النامس‬   ‫موظف‬
   ‫اركان كاظم صالح طوقان الطربولي‬    ‫الموظف‬
   ‫اركان محمد صالح يوسف القيسي‬     ‫موظف‬
   ‫اركان محمد صالح يوسف القيسي‬     ‫موظف‬
     ‫ازهر سالم محمد صالح الجنابي‬    ‫موظف‬
     ‫ازهر سالم محمد صالح الجنابي‬    ‫موظف‬
    ‫ازهر محمد زغير عليوي القيسي‬    ‫موظف‬
    ‫ازهر محمد زغير عليوي القيسي‬    ‫موظف‬
    ‫ازهر محمد صالح يوسف القيسي‬     ‫موظف‬
    ‫ازهر محمد صالح يوسف القيسي‬     ‫موظف‬
     ‫اسامة ابراهيم رشيد فراس‬
     ‫اسامة انور عبد هللا خضير‬
    ‫اسامة انور عبدهللا خضير االلوسي‬   ‫موظف‬
     ‫اسامة حامد سمير عباس‬
 ‫اسامة عبد القادر عزالدين حمودي‬
‫اسامة عبدالقادر عزالدين حمودي التكريتي‬
‫اسامة عبدالقادر عزالدين حمودي التكريتي‬
   ‫اسامه ابراهيم رشيد فراس التكريتي‬
   ‫اسامه ابراهيم رشيد فراس التكريتي‬
     ‫اسامه احمد عاصي صالح الدوري‬   ‫الموظف‬
    ‫اسامه حامد سمير عباس الناصري‬    ‫موظف‬
    ‫اسامه حميد سليمان مجيد الناصري‬    ‫رائد‬
    ‫اسامه ذاكر جوبان ارزيق التكريتي‬  ‫الموظف‬
 ‫اسامه عبد الرحمن الطيف عبود الحديثي‬    ‫موظف‬
 ‫اسامه عبد الرحمن الطيف عبود الحديثي‬    ‫موظف‬
      ‫اسامه علي عيسى ترك القيسي‬    ‫موظف‬
      ‫اسامه علي عيسى ترك القيسي‬    ‫موظف‬
  ‫اسماعيل ابراهيم جاد هللا سلمان‬
 ‫اسماعيل ابراهيم جادهللا سليمان الجبوري‬
 ‫اسماعيل ابراهيم جادهللا سليمان الجبوري‬
       ‫اسماعيل جبار اسماعيل‬
  ‫اسماعيل جبار اسماعيل جواد السالمي‬    ‫موظف‬
     ‫اسماعيل خلف احمد جاسم‬
   ‫اسماعيل خلف احمد جاسم الجميلي‬     ‫ضابط‬
    ‫اسماعيل خلف نجم برد الجبوري‬
    ‫اسماعيل خلف نجم برد الجبوري‬
    ‫اسماعيل سفر خلف ظاهر اقيسي‬     ‫موظف‬
    ‫اسماعيل سفر خلف ظاهر اقيسي‬     ‫موظف‬
    ‫اسماعيل كريم خضير عباس‬
  ‫اسماعيل كريم خضير عباس السامرائي‬
  ‫اسماعيل كريم خضير عباس السامرائي‬
   ‫اسماعيل كريم محمد سلميان الدليمي‬   ‫عسكري‬
‫اكرم احمد عبد الستار غايب العزاوي‬
   ‫منتسب امن اكرم احمد عبدالستار غائب العزاوي‬
       ‫اكرم كليب عوين جمعة‬
     ‫اكرم كليب عوين جمعة الكراعي‬
     ‫اكرم كليب عوين جمعة الكراعي‬
     ‫اكرم كمال احمد حسين الدوري‬     ‫نقيب‬
    ‫امين جمعه خلف حسن الجبوري‬     ‫الموظف‬
    ‫انس حسام جوبان ارزيق التكريتي‬    ‫الموظف‬
    ‫انس ذياب صالح صبحي الجبوري‬
    ‫انس ذياب صالح صبحي الجبوري‬
   ‫انس ذياب صالح لجي الجبوري‬
        ‫انس مالك محمد الدوري‬    ‫موظف‬
      ‫انس مالك محمد مصطفى‬
 ‫انور شاكر محمود مهدي صالح الجغيفي‬     ‫موظف‬
      ‫انور مطلك طالل عجرش‬
    ‫انور مطلك طالل عجرش الجنابي‬   ‫عسكري‬
      ‫اوس احمد كاظم رحيم الدوري‬  ‫الموظف‬
     ‫اياد جابر شهاب احمد التكريتي‬   ‫مقدم‬
   ‫اياد حسين علي عبد الرزاق التكريتي‬ ‫الموظف‬
      ‫اياد زكي متعب حماد الشمري‬   ‫موظف‬
      ‫اياد زكي متعب حماد الشمري‬   ‫موظف‬
     ‫منتسب امن اياد صاحب هزاع سمير البياتي‬
       ‫اياد صاحب هزاع علي‬
     ‫اياد طارق احمد مهيدي الشناوي‬    ‫ضابط‬
    ‫اياد طارق مهيدي الشيشاوي‬
    ‫اياد عبد هللا حياوي سليم العزاوي‬  ‫الموظف‬
       ‫اياد علي خلف سليمان‬
     ‫اياد علي خلف سليمان العباسي‬    ‫ضابط‬
     ‫اياد مهدي صالح عزو الجويني‬
  ‫اياد مهدي صالح عزو الجويني‬
     ‫اياد نبيل صالح ياسين‬
  ‫اياد نبيل صالح ياسين النيساني‬
  ‫اياد نبيل صالح ياسين النيساني‬
 ‫ايهاب شهاب احمد مانع الناصري‬   ‫الموظف‬
     ‫ايهم ظافر ياسين بكر‬
  ‫ايهم ظافر ياسين بكر التكريتي‬   ‫موظف‬
‫ايوب عبدهللا محيميد خلف الجبوري‬
‫ايوب عبدهللا محيميد خلف الجبوري‬
    ‫بارع جبار نامق توفيق‬
   ‫بارع جبار نامق توفيق البياتي‬
   ‫بارع جبار نامق توفيق البياتي‬
 ‫باسل داود سليمان عيدان الحديثي‬   ‫ضابط‬
  ‫باسل مكي نجم عبدهللا التكريتي‬
  ‫باسل مكي نجم عبدهللا التكريتي‬
  ‫باسم احمد عبد فياض الجبوري‬   ‫الموظف‬
      ‫باسم حافظ حمد عبد‬
   ‫باسم حافظ حمد عبد الحديثي‬
   ‫باسم حافظ حمد عبد الحديثي‬
‫باسم حسن روضان حسين الجواري‬     ‫موظف‬
‫باسم صالح محمد جاسم المرسومي‬
‫باسم صالح محمد جاسم المرسومي‬
    ‫باسم فرج عطوان كريم‬
  ‫باسم فرج عطوان كريم الدوري‬
  ‫باسم فرج عطوان كريم الدوري‬
  ‫منتسب امن باسم فهد شالش عبود الجبوري‬
‫باسم محمد رمضان محيميد العزاوي‬
‫باسم محمد رمضان محيميد العزاوي‬
 ‫باسم محمد سلمان موسى العبيدي‬
 ‫باسم محمد سلمان موسى العبيدي‬
 ‫باسم محمد عيسى غضيب القيسي‬    ‫موظف‬
 ‫باسم محمد عيسى غضيب القيسي‬    ‫موظف‬
 ‫باسمة ابراهيم صالح حميد الجنابي‬ ‫موظفة‬
 ‫باهر فاضل مصطفى خليل التكريتي‬  ‫موظف‬
 ‫بدر رمضان محمد حمود الجميلي‬   ‫موظف‬
  ‫بدر صالح محمد جمعه السالمي‬  ‫موظف‬
  ‫بدر صالح محمد جمعه السالمي‬  ‫موظف‬
    ‫بدران احمد خيرو احمد‬
 ‫بدران احمد خيرو احمد الناصري‬
 ‫بدران احمد خيرو احمد الناصري‬
  ‫بديع محمد صالح خلف الدوري‬
  ‫بديع محمد صالح خلف الدوري‬
     ‫برهان حسين علي محمد البياتي‬
     ‫برهان حسين علي محمد البياتي‬
   ‫برهان عبدالرحمن حسين علي الطائي‬     ‫موظف‬
   ‫برهان فاضل غالب مصطفى الكراعي‬
   ‫برهان فاضل غالب مصطفى الكراعي‬
     ‫برهان كريم عبد هللا موسى‬
    ‫برهان كريم عبدهللا موسى البياتي‬    ‫موظف‬
   ‫برهان ناصر محسن محيميد الجبوري‬
   ‫برهان ناصر محسن محيميد الجبوري‬
‫بسام عبد الكريم حسين محمود البياتي‬
   ‫بسام عبدالكريم حسين محمود البياتي‬    ‫موظف‬
    ‫بسام عبدهللا صيهود عبد الناصري‬
    ‫بسام عبدهللا صيهود عبد الناصري‬
     ‫بسام علي عبد الحميد حبيب‬
    ‫بسام علي عبدالحميد حبيب الدوري‬
    ‫بسام علي عبدالحميد حبيب الدوري‬
    ‫بشير حمزة توفيق سلمان العزاوي‬
    ‫بشير حمزة توفيق سلمان العزاوي‬
     ‫بشير طه علوان حسين الدوري‬
     ‫بشير طه علوان حسين الدوري‬
      ‫بشير محمود حسن شلش‬
    ‫بشير محمود حسن شلش الدوري‬
    ‫بشير محمود حسن شلش الدوري‬
    ‫بالل ياسين خاطر زيدان الناصري‬    ‫الموظف‬
     ‫بالل يونس عباس غايب الدوري‬     ‫موظف‬
     ‫بالل يونس عباس غايب الدوري‬     ‫موظف‬
     ‫بيات مطني نجرس عبد هللا‬
    ‫مفوض امن بيات مطني نجرس عبدهللا الجواري‬
    ‫بيرق عبدهللا حميد يوسف الدوري‬   ‫ضابط‬
    ‫تاميم ابراهيم عبد صالح العباسي‬ ‫ن ع امن‬
      ‫تحرير سالم ابراهيم شالل‬
    ‫تحرير سالم ابرهيم شالل الحديثي‬
    ‫تحرير سالم ابرهيم شالل الحديثي‬
        ‫تحسين مزند هالل حسين‬
        ‫تحسين مزند هالل حسين‬
      ‫تحسين مزند هالل حسين‬
   ‫تحسين مزهر عبد هللا محمد النامس‬    ‫موظف‬
   ‫تحسين مزهر عبد هللا محمد النامس‬    ‫موظف‬
    ‫ثائر احمد سليمان عبد هللا العبيدي‬  ‫عسكري‬
          ‫ثائر امين احمد الجنابي‬
          ‫ثائر امين احمد الجنابي‬
    ‫ثائر بديوي نوفان محيميد العبيدي‬    ‫موظف‬
  ‫ثائر خيرو مصطفى حسن التكريتي‬    ‫موظف‬
    ‫ثائر سلمان حسن احمد الدوري‬   ‫موظف‬
  ‫ثائر سلمان حسن احمد الدوري‬
     ‫ثائر شريف جاسم حسن‬
   ‫ثائر شريف جاسم حسن الناصري‬    ‫موظف‬
   ‫ثائر غانم عايد محمد المعماري‬   ‫ضابط‬
       ‫ثائر كامل عمر ايوب‬
    ‫ثائر كامل عمر ايوب الجعفري‬   ‫موظف‬
      ‫ثائر مزعل طالب جدوع‬
    ‫ثامر احمد خلف جاسم الدليمي‬   ‫عسكري‬
   ‫ثامر جاسم احمد ابراهيم العقيلي‬  ‫موظف‬
   ‫ثامر محمد صادق علي الناصري‬    ‫عسكري‬
   ‫ثامر محمود رشيد احمد الحمداني‬
   ‫ثامر محمود رشيد احمد الحمداني‬
  ‫ثامر محمود محمد حسن الطربولي‬    ‫موظف‬
  ‫ثامر محمود محمد حسن الطربولي‬    ‫موظف‬
   ‫ثامر مزعل طالب جدوع الناصري‬
   ‫ثامر مزعل طالب جدوع الناصري‬
    ‫ثامر مظهر جمعة عبد الدوري‬
    ‫ثامر مظهر جمعة عبد الدوري‬
       ‫ثاير امين علي احمد‬
      ‫جاسم حسن حميد خلف‬
    ‫جاسم حسن حميد خلف الجبوري‬
    ‫جاسم حسن حميد خلف الجبوري‬
 ‫جاسم حسين درباس حسين الخزرجي‬    ‫عسكري‬
     ‫جاسم خلف فتاح عباس البياتي‬  ‫موظف‬
    ‫جاسم طالب عايد فيصل العكيدي‬  ‫عسكري‬
‫منتسب امن جاسم عبدالصاحب حسين مهدي الزبيدي‬
    ‫جاسم عبدهللا احمد عبد السالمي‬ ‫موظف‬
    ‫جاسم عبيد خلف حبيب الجميلي‬  ‫عسكري‬
    ‫جاسم عواد عطيه خلف الجبوري‬   ‫الموظف‬
     ‫جاسم فرج عطوان كريم‬
   ‫جاسم فرج عطوان كريم الدوري‬
   ‫جاسم فرج عطوان كريم الدوري‬
   ‫جاسم محمد حسين احمد الدوري‬    ‫موظف‬
   ‫جاسم محمد حسين احمد الدوري‬    ‫موظف‬
     ‫جاسم محمد عبد هللا امين‬
    ‫جاسم محمد عبد سردي الدليمي‬   ‫عسكري‬
   ‫جاسم محمد عبدهللا امين العباسي‬
   ‫جاسم محمد عبدهللا امين العباسي‬
    ‫جاسم محمد فارس علوان‬
  ‫جاسم محمد فارس علوان الجواري‬    ‫مالحظ‬
   ‫جاسم محمد فارس علوان الجواري‬    ‫مالحظ‬
       ‫جاسم محمد ندا جاسم‬
     ‫جاسم محمد ندا جاسم الدوري‬  ‫عسكري‬
      ‫جبار ذياب حمدة حسين‬
   ‫جبار ذياب حمدة حسين الجبوري‬
   ‫جبار ذياب حمدة حسين الجبوري‬
   ‫جليل ابراهيم حسن مرعي الدوري‬   ‫موظف‬
   ‫جمال احمد عبد هللا خضير االلوسي‬  ‫رع‬
‫جمال احمد عبد هللا خضير االلوسي‬
  ‫جمال عبدالرزاق رجب مرير العزاوي‬   ‫موظف‬
   ‫جمال كمال ياسين حماني التكريتي‬
   ‫جمال كمال ياسين حماني التكريتي‬
     ‫جمعة احمد ياسين كنامش‬
    ‫جمعة خضر طعمة ظاهر القيسي‬
    ‫جمعة خضر طعمة ظاهر القيسي‬
      ‫جمعة خلف ولي عباس‬
     ‫جمعة خلف ولي عباس البياتي‬
     ‫جمعة خلف ولي عباس البياتي‬
   ‫جمعة مصطفى حسين موسى‬
  ‫جمعة مصطفى حسين موسى البياتي‬
  ‫جمعة مصطفى حسين موسى البياتي‬
   ‫جمعه احمد ياسين كنامش العبيدي‬    ‫نقيب‬
  ‫جمعه عبد هللا خضر حسين الجبوري‬   ‫موظف‬
  ‫جمعه عبد هللا خضر حسين الجبوري‬   ‫موظف‬
    ‫جمعه مجيد سلمان ماجد العجيلي‬   ‫موظف‬
    ‫جمعه مجيد سلمان ماجد العجيلي‬   ‫موظف‬
    ‫جمعه محمد حمد جمعه السالمي‬   ‫موظف‬
    ‫جمعه محمد حمد جمعه السالمي‬   ‫موظف‬
‫جهاد سرحان قسومي معشوق الصميدعي‬    ‫عسكري‬
    ‫جواد احمد نزال جيجي العزاوي‬
    ‫جواد احمد نزال جيجي العزاوي‬
  ‫جوير سليمان خلف عبدهللا الجبوري‬  ‫موظف‬
      ‫حاتم جالل مطلك قدوري‬
    ‫حاتم جالل مطلك قدوري الدوري‬
    ‫حاتم جالل مطلك قدوري الدوري‬
    ‫حاتم رمضان اسماعيل عمر‬
  ‫حاتم رمضان اسماعيل عمر التكريتي‬   ‫ضابط‬
      ‫حاتم عبد عزيز يوسف‬
    ‫حاتم عبد عزيز يوسف العزاوي‬
    ‫حاتم عبد عزيز يوسف العزاوي‬
      ‫حاتم مجيد احمد عباس‬
    ‫حاتم مجيد احمد عباس الدوري‬
    ‫حاتم مجيد احمد عباس الدوري‬
    ‫حاتم محمد دحام جاسم القاسمي‬    ‫موظف‬
    ‫حاتم محمد دحام جاسم القاسمي‬    ‫موظف‬
   ‫حارث صايل محمود حسين الدوري‬    ‫الموظف‬
    ‫حازم دحام احميد علي العجيلي‬   ‫موظف‬
    ‫حازم دحام احميد علي العجيلي‬   ‫موظف‬
    ‫حاضر رحيم علي حسن الجنابي‬    ‫عسكري‬
    ‫حامد ابراهيم صالح حمادي‬
  ‫حامد ابراهيم صالح حمادي الجبوري‬
  ‫حامد ابراهيم صالح حمادي الجبوري‬
    ‫حامد حسين علي صحن الجنابي‬
    ‫حامد حسين علي صحن الجنابي‬
    ‫حامد صالح مهدي خضر القيسي‬     ‫ضابط‬
      ‫حامد عبد هللا حسين بندر‬
    ‫حامد عبدهللا حسين بندر الجنابي‬
    ‫حامد عبدهللا حسين بندر الجنابي‬
   ‫حامد عطيه محمود شهاب الجواري‬    ‫موظف‬
        ‫حبيب خميس تحيالن‬
  ‫حبيب خميس نخيالن جهجاه الجبوري‬
  ‫حبيب خميس نخيالن جهجاه الجبوري‬
   ‫حجي رمضان فرحان مخلف العمش‬     ‫ضابط‬
‫حذيفة عبدالستار عبداللطيف علي العبادي‬
‫حذيفة عبدالستار عبداللطيف علي العبادي‬
      ‫حر باز مجول جاسم الدوري‬    ‫مقدم‬
   ‫حرب عبد هللا كريم محمود الناصري‬   ‫موظف‬
     ‫حسام ضيفي ناصر ارحيم‬
    ‫حسام ضيفي ناصر ارحيم الدوري‬
    ‫حسام ضيفي ناصر ارحيم الدوري‬
      ‫حسام طه محمد عبد هللا‬
     ‫حسام طه محمد عبدهللا الدوري‬   ‫موظف‬
       ‫حسام عطا سميان علي‬
    ‫حسام عطا سميان علي التكريتي‬   ‫ضابط‬
     ‫حسام علي كريم حسين الدوري‬    ‫موظف‬
    ‫حسان ضيف احمد محمد الدوري‬    ‫ضابط‬
      ‫حسان ضيف احمد محمد‬
  ‫حسن ابراهيم حسين علي الجواري‬     ‫نقيب‬
 ‫حسن اسماعيل عبد هللا عجيل الجبوري‬   ‫عسكري‬
      ‫حسن جاسم محمد خلف‬
    ‫حسن جاسم محمد خلف العزاوي‬
    ‫حسن جاسم محمد خلف العزاوي‬
      ‫حسن خضر حسن شعاع‬
    ‫حسن خضر حسن شعاع الدوري‬
  ‫حسن خضر حسن شعاع الدوري‬
 ‫حسن سلطان جدوع عبد الجبوري‬     ‫الموظف‬
   ‫حسن صالح مغير سمين البياتي‬
   ‫حسن صالح مغير سمين البياتي‬
   ‫حسن علي خلف جاسم الدوري‬     ‫الموظف‬
‫حسن مهدي فارس حسين المرسومي‬
‫حسن مهدي فارس حسين المرسومي‬
 ‫حسيب نوفان عران احمد السامرائي‬    ‫موظف‬
 ‫حسين رضوان عواد حسن اللهيبي‬     ‫عسكري‬
  ‫حسين عاصي شكور محمود‬
 ‫حسين عاصي شكور محمود البياتي‬
 ‫حسين عاصي شكور محمود البياتي‬
‫حسين عباس حسين شاطي الخزرجي‬
‫حسين عباس حسين شاطي الخزرجي‬
     ‫حسين عبد مجيد عباس‬
   ‫حسين عبد مجيد عباس البياتي‬
   ‫حسين عبد مجيد عباس البياتي‬
  ‫حسين علي حسين عبدهللا الدوري‬    ‫موظف‬
      ‫حسين علي حمد خلف‬
   ‫حسين علي حمد خلف القيسي‬
   ‫حسين علي حمد خلف القيسي‬
  ‫حسين علي محسن صالح الجبوري‬
  ‫حسين علي محسن صالح الجبوري‬
   ‫حسين علي هزاع عمر الكراعي‬    ‫عسكري‬
    ‫حسين نوفان عزان احمد‬
  ‫حسين هندي حسن خالفه العجيلي‬    ‫موظف‬
   ‫حفظي محسن حميدي عبيد‬
 ‫حفظي محسن حميدي عبيد الدوري‬
 ‫حفظي محسن حميدي عبيد الدوري‬
   ‫حقي اسماعيل مهدي حسين‬
 ‫حقي اسماعيل مهدي حسين الدوري‬     ‫موظف‬
‫حكيم عبدهللا محمد عبدالرحيم االلوسي‬  ‫موظف‬
  ‫حكيم فؤاد خليل ابراهيم العزاوي‬
  ‫حكيم فؤاد خليل ابراهيم العزاوي‬
      ‫حمد حسين خلف حمد‬
   ‫حمد حسين خلف حمد الجبوري‬
   ‫حمد حسين خلف حمد الجبوري‬
    ‫حمدي مجيد احمد مريش‬
  ‫حمدي مجيد احمد مريش الفراجي‬     ‫موظف‬
  ‫حمزه حميد جاسم محمد الطربولي‬    ‫الموظف‬
   ‫حمود حسين علي صحن الهراط‬
   ‫حمود حسين علي صحن الهراط‬
     ‫حمود صالح سحاب عطية‬
  ‫حمود صالح سحاب عطية الجبوري‬
  ‫حمود صالح سحاب عطية الجبوري‬
     ‫حميد زيدان خلف عيسى‬
   ‫حميد زيدان خلف عيسى الجبوري‬    ‫عسكري‬
 ‫حميد سوعيد صالح عبد العجيلي‬
     ‫حميد سويعد صالح عبدالعجيل‬
     ‫حميد سويعد صالح عبدالعجيل‬
    ‫حميد محمد سالم عبدهللا الجميلي‬  ‫موظف‬
   ‫حميد محمد محمود فرحان اللهيبي‬    ‫موظف‬
    ‫حميد ياسين خلف عاكول العبيدي‬   ‫عسكري‬
  ‫حيدر حسن حميد عبدالرحمن الجنابي‬    ‫موظف‬
      ‫حيدر فاضل كريم جاسم‬
   ‫حيدر فاضل كريم جاسم الخزرجي‬
   ‫حيدر فاضل كريم جاسم الخزرجي‬
   ‫حيدر مسلم داود سليمان الخزرجي‬
   ‫حيدر مسلم داود سليمان الخزرجي‬
     ‫خالد جاسم عرب عبد هللا‬
    ‫خالد جاسم عرب عبدهللا العمري‬
    ‫خالد جاسم عرب عبدهللا العمري‬
     ‫خالد جليل اسماعيل مهدي‬
      ‫خالد خلف حبيب حسين‬
    ‫خالد خلف حبيب حسين الجميلي‬
    ‫خالد خلف حبيب حسين الجميلي‬
    ‫خالد خلف محمد عمر العجيلي‬     ‫رائد‬
    ‫خالد صبار حسن غيث القيسي‬     ‫موظف‬
    ‫خالد صبار حسن غيث القيسي‬     ‫موظف‬
    ‫خالد طلب احمد ابراهيم الشمري‬   ‫الموظف‬
   ‫خالد طه سعادي ارحيم الشيشاوي‬    ‫موظف‬
       ‫خالد كريم حسن احمد‬
     ‫خالد كريم حسن احمد الدوري‬
     ‫خالد كريم حسن احمد الدوري‬
      ‫خالد محمد حمود فرهود‬
    ‫خالد محمد حمود فرهود اللهيبي‬
    ‫خالد محمد حمود فرهود اللهيبي‬
    ‫خالد محمد خالد سليمان العمو‬   ‫ضابط‬
      ‫خالد محمد عطية خلف‬
    ‫خالد محمد عطية خلف العجيلي‬
    ‫خالد محمد عطية خلف العجيلي‬
‫حذيفة عبد الستار عبد اللطيف علي‬
   ‫خزعل جمعه كتاب صالح القيسي‬     ‫رع‬
   ‫خضر سامي حميد عجيل الشمري‬     ‫موظف‬
  ‫خضر سامي حميد عجيل الشمري‬     ‫موظف‬
   ‫خضر عزيز لطيف خضير‬
  ‫خضرعزيز لطيف خضر السعدي‬
  ‫خضرعزيز لطيف خضر السعدي‬
    ‫خضير عذاب جاسم ماجد‬
  ‫خضير عذاب جاسم ماجد العجيلي‬    ‫عسكري‬
  ‫خطاب خضير محمود محمد‬
‫خطاب خضير محمود محمد الناصري‬
‫خطاب خضير محمود محمد الناصري‬
‫خلدون صبار ابراهيم زيدان الناصري‬
‫خلدون صبار ابراهيم زيدان الناصري‬
    ‫خلدون عايد دكسن عواد‬
 ‫خلدون علي ابراهيم وحيد التكريتي‬   ‫موظف‬
   ‫خلف عبد هللا محمد حمزة‬
  ‫خلف عبدهللا محمد حمزة البياتي‬
  ‫خلف عبدهللا محمد حمزة البياتي‬
  ‫خلف عواد نواف مطلق الجواري‬    ‫الموظف‬
  ‫خليفة حمد عياش محمد الجبوري‬
  ‫خليفة حمد عياش محمد الجبوري‬
 ‫خليفه حسين خليفه عليوي اللهيبي‬   ‫عسكري‬
   ‫خليل ابراهيم جاسم لطوف‬
 ‫خليل ابراهيم جاسم لطوف عكوشي‬
 ‫خليل ابراهيم جاسم لطوف عكوشي‬
    ‫خليل ابراهيم مخلف حمد‬
  ‫خليل ابراهيم مخلف حمد اللهيبي‬
  ‫خليل ابراهيم مخلف حمد اللهيبي‬
   ‫خليل احمد عبد خليفه الفراجي‬  ‫عسكري‬
 ‫خليل اسماعيل طه عليوي الطربولي‬    ‫موظف‬
  ‫خليل شرار حسين يس الجبوري‬
  ‫خليل شرار حسين يس الجبوري‬
   ‫خليل عبد حمد خلف الجبوري‬     ‫رع‬
  ‫خميس عيسى يوسف احمد‬
‫خميس عيسى يوسف احمد القاسمي‬      ‫موظف‬
   ‫خوام خليل ابراهيم محيميد‬
 ‫خوام خليل ابراهيم محيميد العبيدي‬
 ‫خوام خليل ابراهيم محيميد العبيدي‬
   ‫خير هللا شكور محمد جاسم‬
   ‫خير هللا محمد عباس حميد‬
 ‫خيرهللا شكور محمد جاسم البياتي‬   ‫موظف‬
 ‫خيرهللا محمد عباس حميد الدوري‬
 ‫خيرهللا محمد عباس حميد الدوري‬
 ‫خيري حميد حسين حايف العكيدي‬
   ‫خيري حميد حسين حايف العكيدي‬
    ‫خيري محمد احمد سكجاني‬
   ‫خيري محمد احمد سكماني الدوري‬
   ‫خيري محمد احمد سكماني الدوري‬
      ‫دحام زين حسن سلطان‬
    ‫دحام زين حسن سلطان العبيدي‬
    ‫دحام زين حسن سلطان العبيدي‬
 ‫دريد اسماعيل عباس سرحان التكريتي‬   ‫عسكري‬
    ‫دريد جاسم محمد سلمان العبيدي‬
    ‫دريد جاسم محمد سلمان العبيدي‬
  ‫دسوقي عباس حمد محمد الطربولي‬    ‫الموظف‬
      ‫ذاكر جاسم محمد صالح‬
   ‫ذاكر جاسم محمد صالح البومهدي‬
   ‫ذاكر جاسم محمد صالح البومهدي‬
   ‫ذاكر محمود خضر صالح العجيلي‬     ‫رائد‬
       ‫ذنون يونس رمان حبيب‬    ‫موظف‬
     ‫ذنون يونس رمان حبيب‬
   ‫رؤوف داود سلمان داود الجعفري‬   ‫عسكري‬
   ‫رائد جاسم حميد عبد الرحمن‬
  ‫رائد جاسم حميد عبدالرحمن الجنابي‬
  ‫رائد جاسم حميد عبدالرحمن الجنابي‬
        ‫رائد شاكر طه يحيى‬
     ‫رائد شاكر طه يحيى الدوري‬
     ‫رائد شاكر طه يحيى الدوري‬
    ‫رائد عكاب احمد حمد الجبوري‬   ‫موظف‬
    ‫رائد عكاب احمد حمد الجبوري‬   ‫موظف‬
       ‫رائد علي جياد فراس‬
    ‫رائد علي جياد فراس المجمعي‬
    ‫رائد علي جياد فراس المجمعي‬
   ‫رائد مظهر جاسم محمد الناصري‬    ‫موظف‬
    ‫راشد محمد سلطان يوسف‬
    ‫راضي رمضان ياس خضير‬
  ‫راضي رمضان ياس خضير الحمداني‬
  ‫راضي رمضان ياس خضير الحمداني‬
  ‫راغب جارهللا شعبان داود الحمداني‬
  ‫راغب جارهللا شعبان داود الحمداني‬
‫راغب جارهللا شعبان داود الحمداني‬
   ‫رافد احمد عبد المجيد شلش‬
   ‫رافد احمد عبدالمجيد شلش الطائي‬
   ‫رافد احمد عبدالمجيد شلش الطائي‬
     ‫رافد عبد هللا صالح خلف‬
    ‫رافد عبدهللا صالح خلف الدوري‬   ‫ضابط‬
     ‫رافد كريم حسن احمد‬
  ‫رافد كريم حسن احمد الدوري‬   ‫موظف‬
 ‫رافد مظهر جاسم محمد الناصري‬   ‫موظف‬
  ‫رافع حمود حديد محمد اللهيبي‬   ‫موظف‬
   ‫رافع عمر صالح ابراهيم‬
‫رافع عمر صالح ابراهيم الناصري‬   ‫موظف‬
 ‫رافع عمران جواد محمد الموالي‬
 ‫رافع عمران جواد محمد الموالي‬
 ‫رافع غازي احميد علي العجيلي‬   ‫موظف‬
 ‫رافع غازي احميد علي العجيلي‬   ‫موظف‬
‫رافع محمد حميد سكماني الناصري‬   ‫موظف‬
     ‫رافع مطر حمد جرس‬
  ‫رافع مطر حمد جرس العبيدي‬    ‫موظف‬
 ‫رافل علي مصلح مرمي الدوري‬    ‫موظف‬
 ‫رافل علي مصلح مرمي الدوري‬    ‫موظف‬
‫رامي عطية عسكر مضحي مطرود‬
‫رامي عطية عسكر مضحي مطرود‬
 ‫رباح مهدي صالح حمزه الدوري‬   ‫عسكري‬
 ‫ربيع سهيل نجم عبدهللا الهيازعي‬
 ‫ربيع سهيل نجم عبدهللا الهيازعي‬
 ‫ربيع علي محمد عبد هللا القيسي‬  ‫موظف‬
 ‫ربيع علي محمد عبد هللا القيسي‬  ‫موظف‬
‫رجب عبد هللا جمعه محمد السالمي‬   ‫ضابط‬
 ‫رجب محمد طراد سليمان الدليمي‬   ‫موظف‬
   ‫رجب محمد محمود اسعد‬
 ‫رجب محمد محمود اسعد الناصري‬
 ‫رجب محمد محمود اسعد الناصري‬
  ‫رحاب مطر حميد خلف القيسي‬    ‫موظف‬
  ‫رحاب مطر حميد خلف القيسي‬    ‫موظف‬
 ‫رحيم صبحي جاسم جواد الفراجي‬
 ‫رحيم صبحي جاسم جواد الفراجي‬
 ‫رحيم مزعل بديوي مربط الدليمي‬   ‫موظف‬
 ‫رحيم مزعل بديوي مربط الدليمي‬   ‫موظف‬
  ‫رداد سعيد خالد سعد الحمداني‬  ‫الموظف‬
   ‫رزاق نعيم مزعل موسى‬
 ‫رزاق نعيم مزعل موسى الحالف‬    ‫موظف‬
 ‫رسالن محسن كريم ثامر الدوري‬   ‫موظف‬
 ‫رسالن محسن كريم ثامر الدوري‬   ‫موظف‬
 ‫رشاد حسين محمد خليل الزبيدي‬   ‫عسكري‬
 ‫رشيد احمد فرحان محمد العبيدي‬   ‫نقيب‬
   ‫رشيد فاضل عباس هاشم‬
‫رشيد فاضل عباس هاشم السامرائي‬
  ‫رشيد فاضل عباس هاشم السامرائي‬
   ‫رشيد ياسين جاسم محمد البدري‬    ‫موظف‬
    ‫رعد ابراهيم جاسم لطوف‬
  ‫رعد ابراهيم جاسم لطوف عكوشي‬
  ‫رعد ابراهيم جاسم لطوف عكوشي‬
     ‫رعد ابراهيم خليل جمعة‬
   ‫رعد ابراهيم خليل جمعه الدوري‬
   ‫رعد ابراهيم خليل جمعه الدوري‬
   ‫رعد خضير علي فرحان العزاوي‬    ‫موظف‬
‫رعد خضير علي فرحان العزاوي‬
    ‫رعد رحيم موسى خضير‬
  ‫رعد رحيم موسى خضير الناصري‬
  ‫رعد رحيم موسى خضير الناصري‬
      ‫رعد صالح حميد زويد‬
    ‫رعد صالح حميد زويد اللهيبي‬
    ‫رعد صالح حميد زويد اللهيبي‬
   ‫رعد عباس علي رويد المشايخي‬
   ‫رعد عباس علي رويد المشايخي‬
  ‫رعد عبد هللا زهوان خليفه العجيلي‬   ‫مقدم‬
   ‫رعد علي عباس رويد المشايخي‬     ‫ضابط‬
   ‫رعد علي فجر عليوي الطربولي‬    ‫الموظف‬
       ‫رعد فاضل صالح قدوري‬    ‫نض‬
‫رعد فاضل صالح قدوري الدوري‬
     ‫رعد محمد خضر حمد‬
     ‫رعد محمد خضر حمد البياتي‬
     ‫رعد محمد خضر حمد البياتي‬
      ‫رعد مطر عباس حسن‬
    ‫رعد مطر عباس حسن الدوري‬
    ‫رعد مطر عباس حسن الدوري‬
  ‫رعد نجرس هزاع عميري التكريتي‬
  ‫رعد نجرس هزاع عميري التكريتي‬
  ‫رعد نوري حسن ارحيم الناصري‬
  ‫رعد نوري حسن ارحيم الناصري‬
‫رعد نوري حسن ارحيم الناصري‬
  ‫رعد هاشم حمد عبد الجبار‬
‫رعد هاشم حمد عبدالجبار عبد التكريتي‬   ‫موظف‬
    ‫رعد ياسين عبدالرزاق التكريتي‬   ‫موظف‬
 ‫رفاعي حسين صالح طوقان الطربولي‬    ‫الموظف‬
  ‫رفاعي عباس حمد محمد الطربولي‬    ‫الموظف‬
     ‫رفاعي عدنان عبد كريم‬
    ‫رفاعي عدنان عبدالكريم البياتي‬
    ‫رفاعي عدنان عبدالكريم البياتي‬
  ‫رفعت عبدهللا كاظم رويد امشايخي‬
  ‫رفعت عبدهللا كاظم رويد امشايخي‬
   ‫رفيق محي حميد مهدي الدوري‬     ‫موظف‬
    ‫رمزي مزهر فيصل هزاع‬
  ‫رمزي مزهر فيصل هزاع الحديثي‬     ‫موظف‬
‫رمضان عبد هللا حسين عبد المرسومي‬    ‫عسكري‬
   ‫رمضان نصيف احمد موسى‬
‫روضان خلف نجرس عبد هللا الجبوري‬    ‫عسكري‬
 ‫روضان نصيف احمد موسى البياتي‬
 ‫روضان نصيف احمد موسى البياتي‬
  ‫رياض ابراهيم ثلج صالح السالمي‬    ‫موظف‬
  ‫رياض ابراهيم ثلج صالح السالمي‬    ‫موظف‬
‫رياض عبد الستار صبار احمد الجبوري‬   ‫عسكري‬
   ‫رياض كليب محمود عباس‬
  ‫رياض كليب محمود عباس العجيلي‬     ‫موظف‬
        ‫زاحم كريم ابراهيم‬
  ‫زاحم كريم ابراهيم جربوع الفراجي‬
  ‫زاحم كريم ابراهيم جربوع الفراجي‬
    ‫زبيده حالب مطر علي الحديثي‬    ‫موظف‬
  ‫زكري يحيى عبدهللا خصير الرستم‬
  ‫زكري يحيى عبدهللا خصير الرستم‬
   ‫زكريا يحيى عبد هللا خضير‬
 ‫زكي نجرس صالح منصور العزاوي‬     ‫الموظف‬
    ‫زمان حمد حميد مهدي القيسي‬    ‫عسكري‬
 ‫زمن عبد الصاحب احمد عطيه الدوري‬    ‫الموظف‬
 ‫زهير حسين محمود محمد الطربولي‬    ‫الموظف‬
    ‫زويد صالح حميد زويد اللهيبي‬   ‫موظف‬
  ‫زياد ابراهيم الطيف مهدي الطعمه‬   ‫عسكري‬
     ‫زياد خلف عويد احمد الدوري‬   ‫الموظف‬
      ‫زياد خلف محمد جاسم‬
  ‫زياد خلف محمد جاسم المزروعي‬
  ‫زياد خلف محمد جاسم المزروعي‬
   ‫زياد خليفه هويدي فرج النعيمي‬   ‫موظف‬
   ‫زياد خليفه هويدي فرج النعيمي‬   ‫موظف‬
   ‫زياد رمضان شران بكر التكريتي‬    ‫موظف‬
  ‫زياد عايد قدوري عبدهللا التكريتي‬  ‫موظف‬
   ‫زياد علي حسين علي العظيماوي‬
   ‫زياد علي حسين علي العظيماوي‬
   ‫زياد محمد خلف حميد الجبوري‬    ‫الموظف‬
  ‫زيد طارق صالح مطلوب الناصري‬     ‫ضابط‬
  ‫زيد محمد محمود ابراهيم العجيلي‬   ‫موظف‬
     ‫زيد محمود سليمان داود‬
  ‫زين العابدين رشيد احمد مهدي‬
 ‫زين العابدين رشيد احمد مهدي البياتي‬
 ‫زين العابدين رشيد احمد مهدي البياتي‬
 ‫زين العابدين قاسم محمد مصطفى‬
‫زين العابدين قاسم محمد مصطفى البياتي‬
‫زين العابدين قاسم محمد مصطفى البياتي‬
      ‫سالم حسين علي عبد العكيدي‬    ‫رائد‬
      ‫سالم قاسم جاسم محمد‬
     ‫سالم قاسم جاسم محمد البياتي‬
     ‫سالم قاسم جاسم محمد البياتي‬
       ‫سالم قاسم جهاد لطيف‬
    ‫سالم قاسم جهاد لطيف الحيالي‬
    ‫سالم قاسم جهاد لطيف الحيالي‬
    ‫سامي عايد علي حمادي العبيدي‬    ‫موظف‬
  ‫سبهان ابراهيم حسين علي الجبوري‬    ‫الموظف‬
      ‫سبهان ديثان حمد طرفة‬
    ‫سبهان ديثان حمد طرفه العجيلي‬    ‫نقيب‬
   ‫سبهان سليمان محمد عمر العجيلي‬    ‫عسكري‬
     ‫سبهان علي عوجان علي‬
   ‫سبهان علي عوجان علي الناصري‬
   ‫سبهان علي عوجان علي الناصري‬
     ‫سحاب بشون سلوم بخيت‬
   ‫سحاب بشون سلوم بخيت العبيدي‬    ‫عسكري‬
     ‫سرحان احمد خلف هزاع‬
  ‫سرحان احمد خلف هزاع النيساني‬
  ‫سرحان احمد خلف هزاع النيساني‬
    ‫سرحان بشو احمد بطان الطائي‬     ‫موظف‬
‫سرحان صبحي محمود هايس العيساوي‬      ‫عسكري‬
  ‫سرمد صفر ابراهيم رشيد الناصري‬      ‫رائد‬
   ‫سرمد مظهر خلف ياسين الدوري‬      ‫موظف‬
   ‫سرمد مظهر خلف ياسين الدوري‬      ‫موظف‬
  ‫سرمد ياسين احمد محمود العجيلي‬    ‫عسكري‬
   ‫سطام خميس مطر محمد العجيلي‬      ‫موظف‬
      ‫سطم جمعة عواد خليف‬
    ‫سطم جمعة عواد خليف الجنابي‬
    ‫سطم جمعة عواد خليف الجنابي‬
   ‫سطم حمش محمد حسن المرسومي‬      ‫عسكري‬
   ‫سعد احمد عبدهللا صالح السامرائي‬   ‫موظف‬
  ‫سعد احمد فتاح عبد هللا العبيدي‬
     ‫سعد احمد فتاح عبدهللا العبيدي‬
     ‫سعد احمد فتاح عبدهللا العبيدي‬
     ‫سعد حنون صالح عبد هللا‬
   ‫سعد حنون صالح عبدهللا القيسي‬   ‫عسكري‬
   ‫سعد خلف حسن خلف الجميلي‬     ‫موظف‬
   ‫سعد خلف عيسى غضيب القيسي‬     ‫موظف‬
    ‫سعد عبد هللا زهوان خليفة‬
‫سعد عبدالرحمن محمود شالل الزوبعي‬    ‫موظف‬
  ‫سعد عبدهللا زهوان خليفة العجيلي‬   ‫ضابط‬
     ‫سعد عبيد بنيان سلطان‬
   ‫سعد عبيد بنيان سلطان القيسي‬    ‫موظف‬
    ‫سعد علي شالل عويد السعدي‬
    ‫سعد علي شالل عويد السعدي‬
   ‫سعد فوزي خلف ارزيق الجويني‬     ‫نقيب‬
       ‫سعد محل مطر جبر‬
     ‫سعد محل مطر جبر العزاوي‬
     ‫سعد محل مطر جبر العزاوي‬
    ‫سعد محي ذيبان معروف‬
   ‫سعد محي ذيبان معروف االيوبي‬     ‫ضابط‬
   ‫سعد نعمان يوسف علي الحديثي‬     ‫ضابط‬
‫سعد هاشم توفيق محمد الزوبعي‬
   ‫سعد هاشم توفيق محمد الشاطي‬   ‫مدير امن‬
   ‫سعدون توفيق اسماعيل طه‬
 ‫سعدون توفيق اسماعيل طه الويس‬     ‫ضابط‬
 ‫سعدون حميد فيصل ناصر العزاوي‬     ‫موظف‬
 ‫سعدون خطاب يوسف احمد التكريتي‬     ‫موظف‬
   ‫سعدون رجب احمد عبد العجيلي‬     ‫نض‬
  ‫سعدون سالم حسين عبد الجبوري‬     ‫موظف‬
    ‫سعدون صالح ماجد احمد‬
 ‫سعدون صالح ماجد احمد الصميدعي‬     ‫موظف‬
 ‫سعدي ابراهيم محمد خزيم الفراجي‬    ‫موظف‬
   ‫سعدي ابراهيم مهدي صالح‬
 ‫سعدي ابراهيم مهدي صالح الجنابي‬
 ‫سعدي ابراهيم مهدي صالح الجنابي‬
                ‫ش‬
  ‫سعدي علي زيدان خلف الناصري‬
  ‫سعدي علي زيدان خلف الناصري‬
    ‫سعيد احمد بريسم جدعان‬
  ‫سعيد احمد بريسم جدعان العبيدي‬
  ‫سعيد احمد بريسم جدعان العبيدي‬
   ‫منتسب امن سعيد احمد عبد غايب العزاوي‬
     ‫سعيد ثابت ذياب عباس‬
  ‫سعيد جمعة جدعان عبدهللا العبيدي‬    ‫ضابط‬
   ‫سعيد حسين خضير نصيف‬
  ‫سعيد حسين ضير نصيف التميمي‬
    ‫سعيد حسين ضير نصيف التميمي‬
      ‫سعيد عيسى زيدان خلف‬
    ‫سعيد عيسى زيدان خلف العجيلي‬
    ‫سعيد عيسى زيدان خلف العجيلي‬
    ‫سعيد نايف ذياب عباس الحمداني‬
    ‫سعيد نايف ذياب عباس الحمداني‬
   ‫سفيان حمدي محمد سايج الفراجي‬    ‫عسكري‬
   ‫سفيان سلوم احمد محمد الصميدعي‬    ‫موظف‬
        ‫سالم امين عمر بكر‬
      ‫سالم امين عمر بكر التكريتي‬
      ‫سالم امين عمر بكر التكريتي‬
   ‫سالم سلمان ضيدان العيساوي‬
  ‫سالم سلمان ضيدان هواش العيساوي‬
  ‫سالم سلمان ضيدان هواش العيساوي‬
  ‫سالم سليمان حميد سكماني الناصري‬    ‫موظف‬
     ‫سالم محمد علي حسن القيسي‬     ‫موظف‬
     ‫سالم محمد علي حسن القيسي‬     ‫موظف‬
       ‫سالم نايف حميد حسن‬
     ‫سالم نايف حميد حسن العجيلي‬    ‫ضابط‬
     ‫سلطان عباس نصير علي‬
   ‫سلطان عباس نصير علي المولى‬
   ‫سلطان عباس نصير علي المولى‬
  ‫سلطان عبيد عيسى ابراهيم الجبوري‬
  ‫سلطان عبيد عيسى ابراهيم الجبوري‬
‫سلطان عبيد عيسى ابراهيم الجبوري‬
   ‫سلطان محجوب خليف عبد هللا‬
  ‫سلطان محجوب خليف عبدهللا القيسي‬
  ‫سلطان محجوب خليف عبدهللا القيسي‬
     ‫سلمان خلف محمد هراطة‬
    ‫سلمان خلف محمد هراطة الدليمي‬    ‫موظف‬
    ‫سلوان محمود بكر محمد الخسارة‬    ‫موظف‬
       ‫سليم اعبيد خلف فرج‬
      ‫سليم اعبيد خلف فرج القيسي‬
      ‫سليم اعبيد خلف فرج القيسي‬
       ‫سليم عبد هللا علي عبد‬
     ‫سليم عبدهللا علي عبد الجنابي‬
     ‫سليم عبدهللا علي عبد الجنابي‬
   ‫سمؤال صفر ابراهيم رشيد الناصري‬   ‫مالزم اول‬
    ‫سمير دحام عايد محمد المعماري‬
    ‫سمير دحام عايد محمد المعماري‬
      ‫سمير رحيم احمد جربدع‬
    ‫سمير رحيم احمد جربوع الفراجي‬
    ‫سمير رحيم احمد جربوع الفراجي‬
  ‫سيف جاسم احمد حسين خلف العزاوي‬
  ‫سيف جاسم احمد حسين خلف العزاوي‬
    ‫سيف مراد كاظم نجرس التكريتي‬    ‫موظف‬
    ‫سيف مراد كاظم نجرس التكريتي‬    ‫موظف‬
      ‫شاكر حمود حسين هنيدي‬
    ‫شاكر حمود حسين هنيدي الفراجي‬
    ‫شاكر حمود حسين هنيدي الفراجي‬
      ‫شاكر طه يحيى غفور الدوري‬
      ‫شاكر طه يحيى غفور الدوري‬
                 ‫مدير‬
    ‫الموظف / شاكر محمود يوسف امين الدوري‬
      ‫شاكر يحيى غفور الدوري‬
     ‫شبل عزيز علي مصلح الحمداني‬    ‫عسكري‬
      ‫شحاذة ابراهيم احمد شالل‬
    ‫شحاذة ابراهيم احمد شالل العزاوي‬
    ‫شحاذة ابراهيم احمد شالل العزاوي‬
      ‫شريف نزال علي جواد الطائي‬    ‫ع‬
‫شكريه عبد الصاحب علوان موسى النعيمي‬    ‫موظف‬
‫شكريه عبد الصاحب علوان موسى النعيمي‬    ‫موظف‬
     ‫شكور ابراهيم جاسم عزيز‬
    ‫منتسب امن شكور ابراهيم جاسم عزيز البياتي‬
    ‫شهاب احمد شهاب حميد الدوري‬   ‫الموظف‬
   ‫شهاب احمد عبد هللا حسين الجميلي‬   ‫موظف‬
      ‫شهاب احمد عبد هللا حمود‬
    ‫شهاب احمد عبدهللا حمود الجبوري‬
    ‫شهاب احمد عبدهللا حمود الجبوري‬
      ‫صائب نامس تركي صالح‬
    ‫صائب نامس تركي صالح التكريتي‬
    ‫صائب نامس تركي صالح التكريتي‬
     ‫صادق محمود مهدي صالح‬
   ‫صادق محمود مهدي صالح العباسي‬
   ‫صادق محمود مهدي صالح العباسي‬
    ‫صالح اسماعيل عصمان خلف‬
  ‫صالح اسماعيل عصمان خلف الجبوري‬
  ‫صالح اسماعيل عصمان خلف الجبوري‬
   ‫صالح تماوي علي سليمان الجبوري‬    ‫عسكري‬
      ‫صالح جاسم عرب عبد هللا‬
    ‫صالح جاسم عرب عبدهللا العمري‬
    ‫صالح جاسم عرب عبدهللا العمري‬
     ‫صالح حامد سلطان حمد خسارة‬
     ‫صالح حامد سلطان حمد خسارة‬
  ‫صالح حامد سلطان محمد خسارة‬
     ‫صالح خلف صالح الزايد‬
   ‫صالح خلف صالح زايد الجبوري‬    ‫موظف‬
    ‫صالح شريف جاسم حسين‬
  ‫صالح محمد محمود اسعد الناصري‬    ‫عسكري‬
     ‫صايل هزاع محمود عبد‬
   ‫صايل هزاع محمود عبد الدوري‬
   ‫صايل هزاع محمود عبد الدوري‬
     ‫صباح ابراهيم علي حمد‬
  ‫صباح ابراهيم علي حمد المرسومي‬   ‫عسكري‬
 ‫صباح ابراهيم محمد حسين الجبوري‬   ‫عسكري‬
     ‫صباح جاسم محمد خزيم‬
   ‫صباح جاسم محمد خزيم الفراجي‬    ‫موظف‬
   ‫صباح جمعة علي خلف الجبوري‬
   ‫صباح جمعة علي خلف الجبوري‬
    ‫صباح خلف احمد عبد هللا‬
    ‫صباح خلف احمد عبدهللا الحداد‬  ‫موظف‬
  ‫صباح خلف مضعن محيميد الجنابي‬    ‫عسكري‬
    ‫صباح عبد احمد خلف العصافي‬    ‫موظف‬
 ‫صباح عبد احمد خلف العصافي‬
   ‫صباح عيسى احمد دلو التكريتي‬   ‫عسكري‬
     ‫صدام محمد حمد عباس‬
    ‫صدام محمد حمد عباس البياتي‬
    ‫صدام محمد حمد عباس البياتي‬
    ‫صعب حميد محمود فدعم‬
   ‫صعب حميد محمود فدعم الدوري‬    ‫موظف‬
  ‫صفاء مولود محمد عسكر الحديثي‬
  ‫صفاء مولود محمد عسكر الحديثي‬
‫صالح الدين احمد خلف صالح الجبوري‬    ‫موظف‬
‫صالح الدين صالح حسن محمد العزاوي‬    ‫نض‬
 ‫صالح الدين صالح حسين محمد‬
   ‫صالح حسن حسين كناص‬
  ‫صالح حسن حسين كناص الفراجي‬     ‫موظف‬
   ‫صالح شجاع ذرب شالل العزاوي‬
   ‫صالح شجاع ذرب شالل العزاوي‬
  ‫صالح شريف جاسم حسن الناصري‬      ‫رائد‬
   ‫صالح محمود زويد خلف اللهيبي‬   ‫عسكري‬
  ‫صالح ياسين احمد صالح التكريتي‬   ‫عسكري‬
  ‫ضاحي عويد احمد ثويني الهيازعي‬   ‫عسكري‬
  ‫ضاري موسى حميد خورشيد‬
 ‫ضاري موسى حميد خورشيد البياتي‬
 ‫ضاري موسى حميد خورشيد البياتي‬
  ‫ضاري هالل حمد حساني الناصري‬
  ‫ضاري هالل حمد حساني الناصري‬
   ‫ضرار حسن رشيد علي الشالش‬
   ‫ضرار حسن رشيد علي الشالش‬
 ‫ضياء ابراهيم مهدي صالح المشايخي‬    ‫ضابط‬
‫ضياء الدين شوكت وهيب خليل الدوري‬    ‫موظف‬
  ‫ضياء الدين كامل حسن احمد‬
 ‫ضياء الدين كامل حسن احمد الجميلي‬
 ‫ضياء الدين كامل حسن احمد الجميلي‬
 ‫ضياء جادهللا مصطفى امين الحديثي‬
 ‫ضياء جادهللا مصطفى امين الحديثي‬
   ‫ضياء جارهللا مصطفى امين‬
  ‫ضياء جاسم شكر محمود الطربولي‬   ‫الموظف‬
   ‫ضياء جمعه علي حسين الحجيثي‬    ‫عسكري‬
 ‫ضياء محسن خليفه محجوب القيسي‬     ‫موظف‬
 ‫ضياء محسن خليفه محجوب القيسي‬     ‫موظف‬
   ‫طارق باييز بنيان سلطان القيسي‬
   ‫طارق باييز بنيان سلطان القيسي‬
 ‫طارق جوبان يوسف مخلف الخشماني‬
 ‫طارق جوبان يوسف مخلف الخشماني‬
  ‫طارق ضياء رشيد محمد السامرائي‬    ‫موظف‬
  ‫طارق ضياء رشيد محمد السامرائي‬    ‫موظف‬
     ‫طارق عبد احمد جاسم البدري‬
     ‫طارق عبد احمد جاسم البدري‬
   ‫طالب احمد خليفة داود الناصري‬
   ‫طالب احمد خليفة داود الناصري‬
  ‫طالل قحطان محمد صالح عبدالباقي‬
  ‫طالل قحطان محمد صالح عبدالباقي‬
   ‫طالل محمود احمد سبتي الدليمي‬   ‫موظف‬
‫طالل محمود احمد سبتي الدليمي‬
    ‫طه حماد مروح خليفه القيسي‬   ‫الموظف‬
    ‫طه خلف زيدان خلف الجبوري‬
    ‫طه خلف زيدان خلف الجبوري‬
     ‫طه سلمان رميض طالل‬
   ‫طه سلمان رميض طالل الفراجي‬    ‫موظف‬
      ‫طه قاسم بنو اسماعيل‬
   ‫طه قاسم بنو اسماعيل البياتي‬
   ‫طه قاسم بنو اسماعيل البياتي‬
  ‫طه محمد اسماعيل جلوط الجبوري‬    ‫الموظف‬
  ‫طيف ماهر حسن حسين الغريري‬     ‫ضابط‬
  ‫ظافر هتراوي روضان حسين‬
‫ظافر هتراوي روضان حسين الجواري‬
‫ظافر هتراوي روضان حسين الجواري‬
   ‫ظاهر خسارة حسين عبد العزيز‬
  ‫ظاهر خسارة حسين عبدالعزيز الدوري‬
  ‫ظاهر خسارة حسين عبدالعزيز الدوري‬
      ‫ظاهر محمود علوان محمد‬
    ‫ظاهر محمود علوان محمد الفراجي‬
    ‫ظاهر محمود علوان محمد الفراجي‬
     ‫عادل عبدهللا احمد علي العجيلي‬  ‫موظف‬
    ‫عادل عيسى احمد عيسى العزاوي‬    ‫موظف‬
    ‫عادل كامل حمود لطوف السامرائي‬    ‫ضابط‬
       ‫عارف حمد احمد قدوري‬
     ‫عارف حمد احمد قدوري الدوري‬
     ‫عارف حمد احمد قدوري الدوري‬
    ‫عامر ابراهيم خالد مصلح الحمداني‬   ‫موظف‬
        ‫عامر احمد عبد فياض‬
     ‫عامر احمد عبد فياض الحمداني‬
     ‫عامر احمد عبد فياض الحمداني‬
     ‫عامر تركي خلف حمدي الجبوري‬
     ‫عامر تركي خلف حمدي الجبوري‬
     ‫عامر حمد حميد ضاري العبيدي‬
     ‫عامر حمد حميد ضاري العبيدي‬
     ‫عامر حمزة عبد الرزاق طه‬
    ‫عامر حمزة عبدالرزاق طه الدوري‬   ‫موظف‬
        ‫عامر حميد عبود حافظ‬
    ‫عامر صالح جاسم حمادي الحيالي‬
    ‫عامر صالح جاسم حمادي الحيالي‬
   ‫منتسب امن عامر صالح حسين جديع المشهداني‬
   ‫عامر عبدهللا ضيف مسعود الجبوري‬  ‫موظف‬
     ‫عامر فاروق صالح مطلوب‬
       ‫عامر مظهر جمعة عبد‬
    ‫عامر وساف زيدان خلف العزاوي‬    ‫عسكري‬
    ‫عباس احمد جاسم محيميد الجبوري‬   ‫عسكري‬
     ‫عباس حماد حسن كاظم البياتي‬
     ‫عباس حماد حسن كاظم البياتي‬
     ‫عباس شريف سلمان محمد‬
     ‫عباس شريف سليمان محمد البياتي‬
     ‫عباس شريف سليمان محمد البياتي‬
      ‫عباس صالح مغير سمين البياتي‬
      ‫عباس صالح مغير سمين البياتي‬
     ‫عباس فاضل سبتي جمعة الرفيعي‬   ‫ضابط‬
     ‫عباس منير احمد عباس الناصري‬   ‫موظف‬
  ‫عبد الباقي حميد جاسم محمد الطربولي‬  ‫الموظف‬
‫عبد الحكيم مصطفى سليمان حسين التكريتي‬    ‫مقدم‬
‫عبد الحميد عبدهللا رمضان سلمان النعيمي‬  ‫موظف‬
‫عبد الحميد عبدهللا رمضان سلمان النعيمي‬  ‫موظف‬
 ‫عبد الخالق احمد نامس عدوه الجبوري‬   ‫عسكري‬
  ‫عبد الخالق فيصل شالل جار هللا‬
  ‫عبد الرحمن عبيد عيسى غضيب‬
 ‫عبد الرحمن عبيد عيسى غضيب القيسي‬    ‫موظف‬
    ‫عبد السالم حازم جري اسعد‬
    ‫عبد السالم حميد فيصل هزاع‬
  ‫عبد الصمد مسلط عيدان سليمان‬
    ‫عبد العزيز عبدالرزاق صالح شيخ‬   ‫عسكري‬
      ‫عبد الفتاح ياسين جاسم‬
  ‫عبد الكريم احمد مياح جمعه الجبوري‬  ‫عسكري‬
 ‫عبد اللطيف عبدالرحمن طه صافي‬
‫عبد اللطيف مظهور ياسين مرزوق الدليمي‬   ‫عسكري‬
   ‫عبد اللطيف ياسين جاسم محمد‬
    ‫عبد هللا ابراهيم حسن صالح‬
     ‫عبد هللا احمد عبد هللا حميد‬
      ‫عبد هللا عويد احمد حمود‬
   ‫عبد هللا محسن حميد خورشيد‬
    ‫عبد هللا محمد جاسم حمد الجبوري‬  ‫عسكري‬
    ‫عبد هللا ياسين مهدي هيثم‬
 ‫عبد المطلب فاروق صالح مطلوب‬
 ‫عبد النبي عبد الكريم مركز صالح‬
  ‫عبد الهادي احمد عصمان خلف‬
  ‫عبد الهادي خضير صالح محمد‬
  ‫عبد الواحد جمعه حسين زويد العكيدي‬   ‫موظف‬
      ‫عبد حسن احمد امين االحبابي‬  ‫موظف‬
      ‫عبد حسن احمد امين االحبابي‬  ‫موظف‬
     ‫عبد خلف احميد اسباك الدليمي‬  ‫ضابط‬
     ‫عبد خلف شمران جزاع الدليمي‬   ‫موظف‬
     ‫عبد خلف شمران جزاع الدليمي‬   ‫موظف‬
      ‫عبد طعمة حمد نجم الجبوري‬   ‫موظف‬
    ‫عبد عبد هللا عبد مسلط الناصري‬  ‫موظف‬
  ‫عبد عبد هللا عبد مسلط الناصري‬
      ‫عبد عطيه علي جلدة الدليمي‬  ‫موظف‬
     ‫عبد مذري سالم حسين الجبوري‬   ‫نض‬
  ‫عبدالجبار عبيد عيسى غضيب القيسي‬    ‫موظف‬
 ‫عبدالخالق فيصل شالل جارهللا العزاوي‬
 ‫عبدالخالق فيصل شالل جارهللا العزاوي‬
 ‫عبدالرحمن حسين محمود احمد الثويني‬
 ‫عبدالرحمن حسين محمود احمد الثويني‬
 ‫عبدالرحمن عبد عيسى غضيب القيسي‬
 ‫عبدالرحمن عبد عيسى غضيب القيسي‬
  ‫عبدالرزاق جهاد احمد ياس النعيمي‬      ‫موظف‬
    ‫عبدالسالم جواد عبدهللا التكريتي‬
    ‫عبدالسالم جواد عبدهللا التكريتي‬
 ‫عبدالسالم حازم صبري اسعد الناصري‬      ‫موظف‬
 ‫عبدالسالم حميد فيصل هزاع الحديثي‬      ‫موظف‬
  ‫عبدالسالم ناجي احمد قاسم البياتي‬
  ‫عبدالسالم ناجي احمد قاسم البياتي‬
‫عبدالصمد مسلط عيدان سليمان اللهيبي‬
‫عبدالصمد مسلط عيدان سليمان اللهيبي‬
  ‫عبدالغني مدحي فيصل عبد الدوري‬      ‫ضابط‬
 ‫عبدالفتاح ياسين جاسم محمد الدوري‬
 ‫عبدالفتاح ياسين جاسم محمد الدوري‬
  ‫عبدالقادر فايز عجيل حبيب الجميلي‬     ‫موظف‬
‫عبدالقادر مهدي طالب مصطفى الدليمي‬
‫عبدالقادر مهدي طالب مصطفى الدليمي‬
  ‫عبدالكريم احمد طه ممدوح الراوي‬
  ‫عبدالكريم احمد طه ممدوح الراوي‬
 ‫عبدالكريم شعيب عبدهللا حميد العزاوي‬
 ‫عبدالكريم شعيب عبدهللا حميد العزاوي‬
  ‫عبدالكريم نعمة نايف نجم الجبوري‬
  ‫عبدالكريم نعمة نايف نجم الجبوري‬
  ‫عبداللطيف عبدالرحمن طه الصافي‬
  ‫عبداللطيف عبدالرحمن طه الصافي‬
 ‫عبداللطيف عزت لطيف حميد الدوري‬       ‫ضابط‬
 ‫عبداللطيف ياسين جاسم محمد الدوري‬      ‫موظف‬
  ‫عبدهللا ابراهيم حسن صالح السالمي‬     ‫موظف‬
    ‫مفوض امن عبدهللا احمد عبدهللا حميد البياتي‬
 ‫عبدهللا خليل عبدالرحمن محمد الدوري‬
 ‫عبدهللا خليل عبدالرحمن محمد الدوري‬
  ‫عبدهللا رشيد حمادي سالم التكريتي‬     ‫موظف‬
   ‫عبدهللا عويد احمد حمود الجواري‬
   ‫عبدهللا عويد احمد حمود الجواري‬
  ‫عبدهللا محسن حميد خورشيد البياتي‬
  ‫عبدهللا محسن حميد خورشيد البياتي‬
  ‫عبدهللا مرعي حسن خلف الجبوري‬
  ‫عبدهللا مرعي حسن خلف الجبوري‬
  ‫عبدهللا ياسين مهدي هيثم الناصري‬     ‫موظف‬
  ‫عبدالمطلب فاروق صالح الناصري‬       ‫موظف‬
‫عبدالنبي عبدالكريم مركز صالح الدوري‬
‫عبدالنبي عبدالكريم مركز صالح الدوري‬
‫عبدالهادي احمد عصمان خلف الجبوري‬
 ‫عبدالهادي احمد عصمان خلف الجبوري‬
 ‫عبدالهادي خضير صالح محمد اللهيبي‬    ‫موظف‬
 ‫موظف/ مدير عبيدهللا صبري عجيل مخلف الخشماني‬
   ‫عبيده خضير عباس محمد الحياني‬   ‫الموظف‬
    ‫عبيس جسام محمد ثوني الجنابي‬    ‫موظف‬
     ‫عبيس جسام محمد ثويني‬
  ‫عثمان عبد هللا علي عبد الطائي‬
    ‫عثمان عبدهللا علي عبد الطائي‬
    ‫عثمان عبدهللا علي عبد الطائي‬
   ‫عجيل نجرس عبدهللا فيحان القيسي‬
   ‫عجيل نجرس عبدهللا فيحان القيسي‬
   ‫عدنام احمد ادريس علي العزاوي‬
   ‫عدنام احمد ادريس علي العزاوي‬
      ‫عدنان احمد ادريس علي‬
   ‫عدنان جمهور محمد سعيد العبيدي‬   ‫عسكري‬
   ‫عدنان سامي حسن رجب الطربولي‬    ‫الموظف‬
  ‫عدنان شحاذة محمود سلمان الدوري‬    ‫موظف‬
     ‫عدنان شريف جاسم حسن‬
   ‫عدنان شريف جاسم حسن الناصري‬     ‫موظف‬
   ‫عدنان مهدي حمد عبدهللا النيساني‬
   ‫عدنان مهدي حمد عبدهللا النيساني‬
   ‫عدنان ناجي محمود رحيم الدوري‬    ‫ضابط‬
    ‫عدنان يونس عبيد جراد العكيدي‬
    ‫عدنان يونس عبيد جراد العكيدي‬
      ‫عدنان يونس عبيد جرادا‬
    ‫عدي ادور خليل ابراهيم الفياضي‬  ‫موظف‬
    ‫عدي ادور خليل ابراهيم الفياضي‬  ‫موظف‬
     ‫عدي خيرو حسن صالح الويس‬     ‫موظف‬
     ‫عدي خيرو حسن صالح الويس‬     ‫موظف‬
‫عدي عبد الحافظ عبدالستار محمد الدوري‬  ‫عسكري‬
     ‫عدي مجيد احمد حسن الدراجي‬   ‫الموظف‬
   ‫عدي مهدي عباس علي السامرائي‬     ‫نقيب‬
    ‫عذال سالم صالح حمد المرسومي‬   ‫عسكري‬
 ‫عزالدين صبري وهيب سلمان الدوري‬      ‫رع‬
    ‫عزت ابراهيم عيش بنيان القيسي‬   ‫موظف‬
    ‫عزت ابراهيم عيش بنيان القيسي‬   ‫موظف‬
   ‫عزت خضير عباس رويد المشايخي‬     ‫موظف‬
  ‫عزيز جاجان روضان غضيب القيسي‬     ‫موظف‬
       ‫عزيز علي حسين رويد‬
    ‫عزيز علي حسين رويد المشايخي‬    ‫موظف‬
  ‫عطا هللا اسماعيل عصمان خلف‬
   ‫عطاهللا حسن محمد حسين الجبوري‬   ‫عسكري‬
‫عطاهلل اسماعيل عصمان خلف الجبوري‬
‫عطاهلل اسماعيل عصمان خلف الجبوري‬
 ‫عفيف اسكندر قدوري محمد الدوري‬    ‫الموظف‬
  ‫عالء ادريس عباس غايب الدوري‬     ‫موظف‬
  ‫عالء ادريس عباس غايب الدوري‬     ‫موظف‬
 ‫عالء حسين جاسم حمادي السامرائي‬
 ‫عالء حسين جاسم حمادي السامرائي‬
    ‫عالء حسين خلف سحل القيسي‬     ‫موظف‬
    ‫عالء حسين خلف سحل القيسي‬     ‫موظف‬
  ‫عالء عبداالله ابراهيم خليل الدوري‬  ‫ضابط‬
    ‫عالء عطيه اسعد داود الحديثي‬   ‫الموظف‬
   ‫عالء فارس زيدان خلف القيسي‬    ‫موظف‬
   ‫عالء فارس زيدان خلف القيسي‬    ‫موظف‬
   ‫عالء مجيد محمد طعمه الجبوري‬
   ‫عالء مجيد محمد طعمه الجبوري‬
   ‫عالء محسن خليفة محجوب‬
  ‫عالء محسن خليفه محجوب القيسي‬     ‫موظف‬
  ‫عالء محسن خليفه محجوب القيسي‬     ‫موظف‬
      ‫عالء محمد خلف كالش‬
   ‫عالء محمد خلف كالش الجبوري‬     ‫ضابط‬
   ‫عالء موسى خلف شهاب اللهيبي‬     ‫موظف‬
   ‫عالء نصيف جاسم سعيد االحبابي‬    ‫ضابط‬
   ‫عالء هاشم ثابت خلف الطربولي‬   ‫الموظف‬
  ‫علي احمد عبد الرازق احمد الالمي‬   ‫نض‬
   ‫علي احمد محمد حميد الجبوري‬    ‫عسكري‬
     ‫علي حسن مهدي صالح‬
    ‫علي حسن مهدي صالح الطائي‬
    ‫علي حسن مهدي صالح الطائي‬
   ‫علي حسين جمعه محمد السالمي‬    ‫موظف‬
   ‫علي حسين جمعه محمد السالمي‬    ‫موظف‬
    ‫علي حسين شرقي طالل الجنابي‬    ‫موظف‬
    ‫علي حسين صالح شيخ الجميلي‬    ‫موظف‬
    ‫علي حسين محمد مهدي القيسي‬
    ‫علي حسين محمد مهدي القيسي‬
   ‫علي حماد جسام ابراهيم الدراجي‬  ‫الموظف‬
    ‫علي حماد حسن عويد الفراجي‬    ‫موظف‬
   ‫علي خليل سطوان عطيه القيسي‬    ‫موظف‬
    ‫علي سعيد حسن سهيل الجنابي‬   ‫عسكري‬
      ‫علي شعبان حاجم مجيد‬
   ‫علي شعبان حاجم مجيد الناصري‬
   ‫علي شعبان حاجم مجيد الناصري‬
    ‫علي صالح حسين حمد الشمري‬    ‫عسكري‬
       ‫علي عايش عبد هجيج‬
      ‫علي عايش عبد هجيج الدليمي‬   ‫الموظف‬
    ‫علي عبد الوهاب حسين علي‬
   ‫علي عبدالوهاب حسين علي الدوري‬
   ‫علي عبدالوهاب حسين علي الدوري‬
       ‫علي فرحان عبود محمد‬
    ‫علي فرحان عبود محمد السامرائي‬
    ‫علي فرحان عبود محمد السامرائي‬
    ‫علي فضاله مجبل مطرود الزبيدي‬   ‫عسكري‬
        ‫علي فهد مطلك خلف‬
      ‫علي فهد مطلك خلف الجبوري‬    ‫نقيب‬
      ‫علي محمد حسين حمد الطائي‬     ‫رع‬
     ‫علي محمد صالح ملوح العبيدي‬   ‫عسكري‬
       ‫عماد ابراهيم عبد علي‬
     ‫عماد ابراهيم عبد علي الخفاجي‬   ‫موظف‬
     ‫عماد جودي هادي شبو الدوري‬    ‫موظف‬
     ‫عماد خلف حسن صالح التكريتي‬   ‫الموظف‬
            ‫عماد رشيد عبود‬   ‫موظف‬
        ‫عماد ساير مناع محمد‬
      ‫عماد ساير مناع محمد المولى‬
      ‫عماد ساير مناع محمد المولى‬
        ‫عماد فريق رشيد عبد‬
      ‫عماد فريق رشيد عبد الحيالي‬
      ‫عماد فريق رشيد عبد الحيالي‬
      ‫عماد مجيد فريح عصمي‬
     ‫عماد مجيد فريح عصمي الجنابي‬   ‫موظف‬
       ‫عماد محمد مجيد احمد‬
      ‫عماد محمد مجيد احمد الدوري‬
      ‫عماد محمد مجيد احمد الدوري‬
     ‫عماد محمود حسون االحمد‬
‫عماد محمود حسون االحمد الهادي الحسيني‬
‫عماد محمود حسون االحمد الهادي الحسيني‬
      ‫عماد مرشد عطية محمود‬
    ‫عماد مرشد عطية محمود التكريتي‬
    ‫عماد مرشد عطية محمود التكريتي‬
        ‫عماد ناظم سفاح رحيم‬
     ‫عماد ناظم سفاح رحيم العزاوي‬
     ‫عماد ناظم سفاح رحيم العزاوي‬
   ‫عمار رزوق محمود محمد الطربولي‬   ‫الموظف‬
       ‫عمار رشيد عبود محمد‬
      ‫عمار ظافر محمد احمد الساجي‬   ‫موظف‬
  ‫عمار عبد المجيد توفيق صياد الجميلي‬    ‫الموظف‬
  ‫عمار فاروق صالح مطلوب الناصري‬
  ‫عمار فاروق صالح مطلوب الناصري‬
     ‫عمار فيصل عبد اسمير الدوري‬     ‫ضابط‬
    ‫عمار محمود جياد حردان العبيدي‬     ‫موظف‬
    ‫عمار محمود جياد حردان العبيدي‬     ‫موظف‬
    ‫عمار مهدي صالح محمد الدوري‬      ‫ضابط‬
  ‫عمار مولود موسى حمودي التكريتي‬      ‫موظف‬
      ‫عمر اديب عبد دبيس القيسي‬     ‫موظف‬
      ‫عمر اديب عبد دبيس القيسي‬     ‫موظف‬
       ‫عمر جالل محمد حسين‬
      ‫عمر خطاب منديل مهدي‬
     ‫عمر خطاب منديل مهدي العجيلي‬     ‫رائد‬
    ‫عمر خليل ابراهيم عبد هللا الناصري‬   ‫موظف‬
    ‫عمر خليل ابراهيم عبد هللا الناصري‬   ‫موظف‬
  ‫عمر عبدالجبار عبدالعزيز عبدهللا العابد‬  ‫موظف‬
    ‫عمر عبدالحميد عبدهللا احمد الطائي‬   ‫ضابط‬
       ‫عمر محمد مهدي صالح‬
    ‫عمر محمد مهدي صالح الكنعاني‬
    ‫عمر محمد مهدي صالح الكنعاني‬
    ‫عمر مزاحم صالح محمود الحديثي‬     ‫موظف‬
    ‫عمر مزاحم صالح محمود الحديثي‬     ‫موظف‬
        ‫عناد بكر شكور جواد‬
      ‫عناد بكر شكور جواد البياتي‬
      ‫عناد بكر شكور جواد البياتي‬
     ‫عواد علي عباس حسن القيسي‬
     ‫عواد علي عباس حسن القيسي‬
   ‫عواد علي عباس حسن القيسي‬
     ‫عواد محمود حسن حمود‬
    ‫عواد محمود حسن حمود الجبوري‬
    ‫عواد محمود حسن حمود الجبوري‬
 ‫عوف عبد الرحمن مصطفى يوسف‬
‫عوف عبدالرحمن مصطفى يوسف العزاوي‬
‫عوف عبدالرحمن مصطفى يوسف العزاوي‬
   ‫عوني حنثول حسن محمود التكريتي‬
   ‫عوني حنثول حسن محمود التكريتي‬
     ‫عوني حنشول حسن محمود‬
      ‫عويد شرقي خلف حسين‬
     ‫عويد شرقي خلف حسين اللهيبي‬
     ‫عويد شرقي خلف حسين اللهيبي‬
     ‫عيادة خلف نزال جيجي العزاوي‬
     ‫عيادة خلف نزال جيجي العزاوي‬
  ‫عيسى حميد صالح حسين الجبوري‬
  ‫عيسى حميد صالح حسين الجبوري‬
‫عيسى حميد صالح حسين الجبوري‬
   ‫غازي عباس صالح جدوع العجيلي‬    ‫عسكري‬
     ‫غازي فيصل مجيد حميد‬
   ‫غازي فيصل مجيد حميد الدوري‬
   ‫غازي فيصل مجيد حميد الدوري‬
 ‫غافل عبدهللا حسين معروف المجمعي‬    ‫ضابط‬
   ‫غالب جمال توفيق نجم التكريتي‬   ‫موظف‬
    ‫غالب حسن قدوري حسين‬
   ‫غالب حسن قدوري حسين البياتي‬
   ‫غالب حسن قدوري حسين البياتي‬
   ‫غالب رجب طه الصافي التكريتي‬
   ‫غالب رجب طه الصافي التكريتي‬
      ‫غالب رجب طه صافي‬
   ‫غالب محمود رمضان محيميد‬
 ‫غالب محمود رمضان محيميد العزاوي‬    ‫موظف‬
     ‫غالب ندا خلف محمد الجبوري‬   ‫موظف‬
     ‫غالب يحيى مهدي صالح‬
   ‫غالب يحيى مهدي صالح العركوبي‬    ‫موظف‬
    ‫غانم خلف محمد العكيدش‬
   ‫غانم خلف محمد شندوخ العكيدي‬
   ‫غانم خلف محمد شندوخ العكيدي‬
   ‫غزال حماد مخلف ثامر الدليمي‬   ‫عسكري‬
  ‫غزوان تركان صالح احمد الدوري‬    ‫عسكري‬
  ‫غسان جغيف مجول فيصل الناصري‬      ‫رائد‬
  ‫غسان حنين حميد بدر المرسومي‬     ‫موظف‬
    ‫غسان عبد هللا جاسم هيالن‬
  ‫غسان عبدهللا جاسم هيالن الحديثي‬   ‫موظف‬
  ‫غضنفر عبد الجليل ابراهيم الدوري‬  ‫الموظف‬
   ‫فؤاد مونس حسن حمادي الفراجي‬    ‫عسكري‬
    ‫فائق مظهر خلف ياسين الدوري‬    ‫موظف‬
    ‫فائق مظهر خلف ياسين الدوري‬    ‫موظف‬
    ‫فاديه انور سعيد حميد العكيلي‬  ‫موظف‬
   ‫فارس حميد محمود جبير الدوري‬    ‫موظف‬
 ‫فارس شويش حسين محمود الطربولي‬     ‫الموظف‬
  ‫فارس منصور سرحان عبد العجيلي‬     ‫موظف‬
  ‫فاروق اصليفج محمود ابراهيم‬
‫فاروق اصليفج محمود ابراهيم الناصري‬   ‫عسكري‬
    ‫فاروق علي ابراهيم محمد‬
   ‫فاروق علي ابراهيم محمد العاني‬
   ‫فاروق علي ابراهيم محمد العاني‬
 ‫فاروق محمد سلطان جمعه الدوري‬
 ‫فاروق محمد سلطان جمعه الدوري‬
    ‫فاضل جدوع علي محمد‬
  ‫فاضل جدوع علي محمد الجميلي‬
  ‫فاضل جدوع علي محمد الجميلي‬
  ‫فاضل حمد حسن حمد الجميلي‬
  ‫فاضل حمد حسن حمد الجميلي‬
   ‫فاضل شيخ خضر محمود‬
  ‫فاضل شيخ خضر محمود الدوري‬    ‫موظف‬
 ‫فاضل محمد عبد الرحمن خلف‬
‫فاضل محمد عبدالرحمن خلف البياتي‬
‫فاضل محمد عبدالرحمن خلف البياتي‬
   ‫فالح عبد هللا حمادي غثيث‬
 ‫فالح عبدهللا حمادي غيث العزاوي‬
 ‫فالح عبدهللا حمادي غيث العزاوي‬
   ‫فاهم حازم حمادي خضير‬
 ‫فاهم حازم حمادي خضير العبيدي‬
 ‫فاهم حازم حمادي خضير العبيدي‬
 ‫فراس عبدهللا صيهود عبد الناصري‬
 ‫فراس عبدهللا صيهود عبد الناصري‬
     ‫فراس عيسى عبد علو‬
   ‫فراس عيسى عبد علو الدوري‬    ‫ضابط‬
   ‫فراس غائب دحام حسين‬
 ‫فراس غايب دحام حسين الحمداني‬   ‫موظف‬
    ‫فراس فارس عبد حمزة‬
  ‫فراس فارس عبد حمزه الدوري‬    ‫رائد‬
 ‫فراس مهدي صالح احمد الطربولي‬   ‫الموظف‬
  ‫فرج صالح احمد محمد الكراعي‬   ‫موظف‬
  ‫فرج صالح احمد محمد الكراعي‬   ‫موظف‬
     ‫فريد احمد حسن حميد‬
 ‫فريد احمد حسن حميد السامرائي‬
 ‫فريد احمد حسن حميد السامرائي‬
 ‫فزع مزعل محمود حمادي الفراجي‬   ‫عسكري‬
    ‫فضيل قاسم ولي شريف‬
  ‫فضيل قاسم ولي شريف الخفاجي‬
  ‫فضيل قاسم ولي شريف الخفاجي‬
 ‫فالح حسن عبد هللا جمعه السالمي‬  ‫موظف‬
 ‫فالح حسن عبد هللا جمعه السالمي‬  ‫موظف‬
  ‫فالح حسن عبد مراد السامرائي‬
  ‫فالح حسن عبد مراد السامرائي‬
  ‫فالح حسن كردي هايس القيسي‬
  ‫فالح حسن كردي هايس القيسي‬
    ‫فالح حمد صالح كميت‬
  ‫فالح حمد صالح كميت التكريتي‬    ‫رائد‬
  ‫فليح حسن عجيل خلف الجنابي‬   ‫عسكري‬
 ‫فليحة كامل مهدي السنجري‬
 ‫فليحة كامل مهدي صالح الشمري‬
 ‫فليحة كامل مهدي صالح الشمري‬
 ‫فهد فيصل عجيل حبيب الجميلي‬    ‫موظف‬
   ‫فهمي محمد خضر حمد‬
  ‫فهمي محمد خضر حمد البياتي‬
  ‫فهمي محمد خضر حمد البياتي‬
    ‫فواز بهاء حاجم مجيد‬
 ‫فواز بهاء حاجم مجيد الناصري‬   ‫موظف‬
 ‫فوزي ابراهيم خليل عبد الجبوري‬  ‫عسكري‬
  ‫فوزي حامد عبد امين الدوري‬   ‫الموظف‬
  ‫فوزي عوني صالح قدوري‬
‫فوزي عوني صالح قدوري الدوري‬     ‫ضابط‬
   ‫فيصل بدر محمد شالش‬
 ‫فيصل بدر محمد شالش العزاوي‬
 ‫فيصل بدر محمد شالش العزاوي‬
  ‫فيصل تركي صالح حمودي‬
‫فيصل تركي صالح حمودي الحديثي‬
‫فيصل تركي صالح حمودي الحديثي‬
  ‫فيصل علي حسين علي الدليمي‬
  ‫فيصل علي حسين علي الدليمي‬
  ‫فيصل غازي حميد علي العجيلي‬
  ‫فيصل غازي حميد علي العجيلي‬
    ‫فيصل محمد كرم احمد‬
 ‫منتسب امن فيصل محمد كرم احمد الخزرجي‬
‫قاسم ادريس عباس غايب الدوري‬
‫قاسم ادريس عباس غايب الدوري‬
 ‫قاسم حسين علوان فلفل الفراجي‬  ‫موظف‬
‫قاسم حميد جاسم محمد الطربولي‬  ‫موظف‬
‫قاسم حميد جاسم محمد الطربولي‬  ‫موظف‬
‫قاسم راضي عباس مرعي الدوري‬
‫قاسم راضي عباس مرعي الدوري‬
 ‫قاسم عبد هللا علي اسماعيل‬
‫مفوض امن قاسم عبد هللا علي اسماعيل البياتي‬
   ‫قاسم فرج عطوان كريم‬
  ‫قاسم فرج عطوان كريم الدوري‬    ‫نقيب‬
   ‫قاسم محمد علي عنيزان‬
 ‫قاسم محمد علي عنيزان الحمداني‬
 ‫قاسم محمد علي عنيزان الحمداني‬
  ‫قاسم مصطفى محمد صالح السالمي‬    ‫موظف‬
  ‫قاسم مصطفى محمد صالح السالمي‬    ‫موظف‬
    ‫قتيبة محمد عمر نجم التكريتي‬  ‫موظف‬
  ‫قحطان ابراهيم ساير سالم الراشدي‬  ‫ضابط‬
     ‫قحطان خلف علي خلف‬
 ‫قحطان خلف علي خلف الصميدعي‬
 ‫قحطان خلف علي خلف الصميدعي‬
‫قحطان عدنان محمود ابراهيم الناصري‬   ‫نقيب‬
    ‫قحطان نوفان حسين حمد‬
  ‫قحطان نوفان حسين حمد العبيدي‬   ‫ضابط‬
  ‫قدوري ابراهيم حسن حمد الشاماني‬   ‫موظف‬
   ‫قدوري احمد منصور هنوني‬
 ‫قدوري احمد منصور هنوني العزاوي‬   ‫موظف‬
    ‫قصي احمد حديد محمد اللهيبي‬   ‫موظف‬
   ‫قصي احمد سلمان داود الدوري‬   ‫الموظف‬
     ‫قصي زكم صعب حمد الدليمي‬   ‫موظف‬
     ‫قصي زكم صعب حمد الدليمي‬   ‫موظف‬
  ‫قصي شعبان احمد انصيف الزوبعي‬    ‫موظف‬
  ‫قصي شعبان احمد انصيف الزوبعي‬    ‫موظف‬
   ‫قصي صالح احمد محمد الكراعي‬    ‫موظف‬
   ‫قصي صالح احمد محمد الكراعي‬    ‫موظف‬
   ‫قصي صالح ضاحي خلف الدليمي‬    ‫الموظف‬
 ‫قصي عبد هللا فاضل هيشان التكريتي‬  ‫موظف‬
 ‫قصي عبد هللا فاضل هيشان التكريتي‬  ‫موظف‬
  ‫قصي محمد فياض عمر المشايخي‬    ‫موظف‬
  ‫قصي محمد فياض عمر المشايخي‬    ‫موظف‬
  ‫قيس احمد اسماعيل صالح الغازي‬
  ‫قيس احمد اسماعيل صالح الغازي‬
     ‫قيس رجب الطيف خليل‬
    ‫قيس رجب لطيف خليل الدوري‬
    ‫قيس رجب لطيف خليل الدوري‬
     ‫قيصر حميد دخيل عبود‬
   ‫قيصر حميد دخيل عبود الكراعي‬  ‫عسكري‬
  ‫قيصر عبد الحليم خلف مهدي‬
‫قيصر عبدالحليم خلف مهدي المزروعي‬   ‫ضابط‬
     ‫قيصر مهنة مطلك خضر‬
   ‫قيصر مهنه مطلك خضر الدوري‬    ‫عسكري‬
  ‫قيصر نصيف جاسم سعيد االحبابي‬   ‫ضابط‬
    ‫كاظم احمد محمد عويد التميمي‬
    ‫كاظم احمد محمد عويد التميمي‬
 ‫كاظم احمد محمد عويد التميمي‬
   ‫كاظم جاسم محمد علي السامرائي‬
  ‫كاظم جاسم محمد علي السامرائي‬
  ‫كاظم عبد هللا بلوز حمد الخزرجي‬  ‫موظف‬
   ‫كاظم عبد خليفة فياض الجنابي‬
   ‫كاظم عبد خليفة فياض الجنابي‬
    ‫كامل رشيد فاضل عباس‬
   ‫كامل رشيد فاضل عباس الدوري‬    ‫ضابط‬
   ‫كريم جودر هلو فارس الجبوري‬
   ‫كريم جودر هلو فارس الجبوري‬
  ‫كريم شكر محمود جاسم الجيالوي‬   ‫عسكري‬
  ‫كريم عبدسالم ملح العبيدي/متوفي‬
  ‫كريم عبدسالم ملح العبيدي/متوفي‬
      ‫كريم ماجد حمود العجيلي‬   ‫موظف‬
   ‫كمال عبد هللا مجيت عصمي‬
  ‫كمال عبدهللا مجيت عصمي الجنابي‬  ‫عسكري‬
    ‫كنعان كريم رمضان قنبر‬
   ‫كنعان كريم رمضان قنبر الجراح‬
   ‫كنعان كريم رمضان قنبر الجراح‬
  ‫كوان خلف درويش خلف الجبوري‬
  ‫كوان خلف درويش خلف الجبوري‬
 ‫كيالن محمود رشيد حسين السامرائي‬   ‫الموظف‬
      ‫لؤي خيرو بكر حميد‬
   ‫لؤي خيرو بكر حميد الخشماوي‬
   ‫لؤي خيرو بكر حميد الخشماوي‬
     ‫لؤي رشيد احمد عباس‬
  ‫ضابط امن لؤي رشيد احمد عباس الناصري‬
  ‫لؤي فرحان شوقي لطيف الدوري‬
  ‫لؤي فرحان شوقي لطيف الدوري‬
    ‫لؤي فرمان شوقي نصيف‬
  ‫لؤي محمد رشيد حسن السامرائي‬
  ‫لؤي محمد رشيد حسن السامرائي‬
  ‫لؤي يونس صيهود عبد الناصري‬     ‫موظف‬
 ‫لقمان فاضل غالب مصطفى الكراعي‬
 ‫لقمان فاضل غالب مصطفى الكراعي‬
  ‫لقمان فتحي عايد مرعي الحديثي‬
  ‫لقمان فتحي عايد مرعي الحديثي‬
‫لواء فائق عبدالرحمن فرحان الناصري‬   ‫موظف‬
    ‫لورنس حسن فرحان العزاوي‬    ‫ضابط‬
     ‫ليث جارهللا محمد كاظم‬
   ‫ليث جارهللا محمد كاظم الدوري‬
   ‫ليث جارهللا محمد كاظم الدوري‬
     ‫ليث جاسم يوسف عمر‬
   ‫ليث جاسم يوسف عمر الجبوري‬     ‫مقدم‬
   ‫ليث حسين بندر حسين النعيمي‬
   ‫ليث حسين بندر حسين النعيمي‬
 ‫ليث حسين بندر حسين النعيمي‬
  ‫ليث خضير ابراهيم خضير الدوري‬   ‫موظف‬
      ‫ليث دحام حامد محمد‬
   ‫ليث دحام حامد محمد الصميدعي‬   ‫موظف‬
     ‫ليث سعد سعدون حمود‬
   ‫ليث سعد سعدون حمود الناصري‬   ‫ضابط‬
   ‫ليث فاضل حاجم سلطان العزاوي‬
   ‫ليث فاضل حاجم سلطان العزاوي‬
‫ليث فاضل حاجم سلطان العزاوي‬
‫ليث هاشم رزيق محمد موسى الناصري‬   ‫موظف‬
      ‫ليث والي بيدة عطية‬
   ‫ليث والي بيدة عطية القره غولي‬
   ‫ليث والي بيدة عطية القره غولي‬
    ‫مؤيد ابراهيم صالح جاسم‬
  ‫مؤيد ابراهيم صالح جاسم الفراجي‬  ‫موظف‬
    ‫مؤيد عبد هللا فياض خضر‬
 ‫مؤيد عبدالحميد حسن مزعل التكريتي‬
 ‫مؤيد عبدالحميد حسن مزعل التكريتي‬
  ‫مؤيد عبدهللا فياض خضر الجبوري‬   ‫ضابط‬
      ‫مؤيد علي حماد خضر‬
   ‫مؤيد علي حماد خضر المفرجي‬
   ‫مؤيد علي حماد خضر المفرجي‬
  ‫مؤيد كريم شكوري محمود الزوبعي‬
  ‫مؤيد كريم شكوري محمود الزوبعي‬
     ‫مؤيد ناجي حسن اسعد‬
   ‫مؤيد ناجي حسن اسعد الناصري‬
   ‫مؤيد ناجي حسن اسعد الناصري‬
  ‫ماجد سامي محمد جاسم المرسومي‬
  ‫ماجد سامي محمد جاسم المرسومي‬
    ‫مازن صالح محي قدوري‬
  ‫مازن صالح محي قدوري التكريتي‬   ‫ضابط‬
     ‫مازن معد ابراهيم خليل‬
   ‫مازن معد ابراهيم خليل الدوري‬  ‫موظف‬
     ‫مالك ذياب عالوي طالل‬
   ‫مالك ذياب عالوي طالل العبيدي‬
   ‫مالك ذياب عالوي طالل العبيدي‬
      ‫مانع ديثان حمد طرفة‬
    ‫مانع ديثان حمد طرفة العجيلي‬
    ‫مانع ديثان حمد طرفة العجيلي‬
      ‫ماهر زين حسن سلطان‬
    ‫ماهر زين حسن سلطان العبيدي‬
    ‫ماهر زين حسن سلطان العبيدي‬
      ‫متعب ثائر محمود خليل‬
    ‫متعب ثائر محمود خليل العبيدي‬
    ‫متعب ثائر محمود خليل العبيدي‬
       ‫متعب علي علو غايب‬
     ‫متعب علي علو غايب العبيدي‬     ‫نقيب‬
   ‫مثنى خلف جاسم عيسى الجبوري‬
   ‫مثنى خلف جاسم عيسى الجبوري‬
   ‫مثنى داود سلمان ابراهيم العباسي‬   ‫ضابط‬
    ‫مثنى شاكر دعدوش يوسف‬
  ‫رئيس عرفاء مثنى شاكر دعدوش يوسف الناصري‬
    ‫مثنى طاهر اسعد حربي الدوري‬   ‫موظف‬
        ‫مثنى عبد احمد داود‬
      ‫مثنى عبد احمد داود النعيمي‬  ‫موظف‬
 ‫مثنى عبد الرحمن الطيف عبود الحديثي‬   ‫موظف‬
 ‫مثنى عبد الرحمن الطيف عبود الحديثي‬   ‫موظف‬
 ‫مثنى عبد القادر عز الدين حمودي‬
‫مثنى عبدالقادر عزالدين حمودي التكريتي‬
‫مثنى عبدالقادر عزالدين حمودي التكريتي‬
  ‫مثنى عبدالكريم خيرو احمد الناصري‬   ‫موظف‬
      ‫مثنى فرج سليم خلف القيسي‬   ‫موظف‬
      ‫مثنى فرج سليم خلف القيسي‬   ‫موظف‬
     ‫مثنى ناظم علي خساره الدوري‬   ‫موظف‬
     ‫مثنى ناظم علي خساره الدوري‬   ‫موظف‬
     ‫مثنى يونس حاتم سلطان الدوري‬  ‫الموظف‬
     ‫مجحم حسين عبد خليفة الدليمي‬  ‫عسكري‬
     ‫مجيب ضياء محي خلف الدوري‬    ‫الموظف‬
     ‫مجيد ابراهيم جاسم مشعل‬
   ‫مجيد ابراهيم جاسم مشعل الجبوري‬
   ‫مجيد ابراهيم جاسم مشعل الجبوري‬
     ‫مجيد برع خلف جبر العبيدي‬
     ‫مجيد برع خلف جبر العبيدي‬
       ‫مجيد حميد حسن علي‬
    ‫مجيد حميد حسن علي البومهدي‬    ‫موظف‬
       ‫مجيد حميد مجيد احمد‬
  ‫مجيد حميد مجيد احمد حنظل العزاوي‬
  ‫مجيد حميد مجيد احمد حنظل العزاوي‬
      ‫مجيد حميد مخلف عيسى‬
    ‫مجيد حميد مخلف عيسى الدوري‬     ‫ضابط‬
    ‫مجيد غثوان احمد خلف العبيدي‬   ‫مدير عام‬
  ‫مجيد غثوان احمد خلف العبيدي‬    ‫مدير عام‬
  ‫مجيد قدوري محمد خضير الدوري‬
  ‫مجيد قدوري محمد خضير الدوري‬
   ‫مجيد محمود معروف ظاهر‬
 ‫مجيد محمود معروف ظاهر االلوسي‬     ‫ضابط‬
  ‫مجيد مهدي حمد عبدهللا النيساني‬
  ‫مجيد مهدي حمد عبدهللا النيساني‬
  ‫محسن حميد سلمان ماجد العجيلي‬    ‫موظف‬
  ‫محسن حميد سلمان ماجد العجيلي‬    ‫موظف‬
 ‫محسن فرحان حماد حنظل العجيلي‬    ‫عسكري‬
 ‫محمد ابراهيم خليل ابراهيم التكريتي‬
 ‫محمد ابراهيم خليل ابراهيم التكريتي‬
  ‫محمد احمد حسن سلطان الدوري‬     ‫ضابط‬
     ‫محمد احمد خطاب عمر‬
  ‫محمد احمد خطاب عمر الناصري‬
  ‫محمد احمد خطاب عمر الناصري‬
  ‫محمد احمد خليف عذاب العزاوي‬    ‫موظف‬
  ‫محمد احمد خليف عذاب العزاوي‬    ‫موظف‬
  ‫محمد احمد ياسين هريس التميمي‬    ‫موظف‬
  ‫محمد جاسم محمد صالح السالمي‬     ‫موظف‬
  ‫محمد جاسم محمد صالح السالمي‬     ‫موظف‬
  ‫محمد جبار محي خلف الطربولي‬    ‫عسكري‬
  ‫محمد جالل محمد حسين الجبوري‬
  ‫محمد جالل محمد حسين الجبوري‬
  ‫محمد حاتم صالح محمود الشاطي‬     ‫موظف‬
  ‫محمد حاتم صالح محمود الشاطي‬     ‫موظف‬
   ‫محمد حازم رشاد حمد الدوري‬    ‫الموظف‬
   ‫محمد حسون ويسي خضر‬
 ‫محمد حسون ويسي خضر الجميلي‬      ‫موظف‬
 ‫محمد حسين حميد عبد الرحمن‬
‫محمد حسين حميد عبدالرحمن الجنابي‬
‫محمد حسين حميد عبدالرحمن الجنابي‬
  ‫محمد حمود عبد هللا حسين القيسي‬  ‫موظف‬
  ‫محمد حمود عبد هللا حسين القيسي‬  ‫موظف‬
    ‫مفوض امن محمد حمود محل سحل الدليمي‬
     ‫محمد حمود محل سمل‬
   ‫محمد حميد جاسم محمد الدوري‬    ‫موظف‬
     ‫محمد خالد خلف ارزيق‬
   ‫محمد خالد خلف رزين الجبوري‬
   ‫محمد خالد خلف رزين الجبوري‬
   ‫محمد خضر حمد شلش القيسي‬      ‫موظف‬
   ‫محمد خضر حمد شلش القيسي‬      ‫موظف‬
   ‫محمد خلف عبد ابراهيم الدليمي‬   ‫موظف‬
   ‫محمد خلف عبد ابراهيم الدليمي‬   ‫موظف‬
 ‫محمد خميس محمد محمود الناصري‬     ‫مالزم‬
  ‫محمد خيرهللا غني رحيم التكريتي‬   ‫عسكري‬
     ‫محمد دحام مجول فيصل‬
   ‫محمد دحام مجول فيصل الناصري‬     ‫رائد‬
   ‫محمد زين حسين خليفه الجنابي‬    ‫نقيب‬
      ‫محمد سعد شنين جاسم‬
   ‫محمد سعد شنين جاسم البزوني‬    ‫موظف‬
   ‫محمد سعد شنين جاسم البزوني‬    ‫موظف‬
  ‫محمد سلمان فيصل وهيب الجبوري‬     ‫موظف‬
   ‫محمد صالح يوسف عبيد القيسي‬     ‫موظف‬
   ‫محمد صالح يوسف عبيد القيسي‬     ‫موظف‬
    ‫محمد طه عبيد سلطان القيسي‬    ‫موظف‬
    ‫محمد طه عبيد سلطان القيسي‬    ‫موظف‬
    ‫محمد عباس محسن فرحان‬
  ‫محمد عباس محسن فرحان البياتي‬
  ‫محمد عباس محسن فرحان البياتي‬
 ‫محمد عبد الستار عبد هللا سلطان‬
   ‫محمد عبد الكريم طه حسين‬
  ‫محمد عبد الكريم طه حسين الدوري‬   ‫عسكري‬
    ‫محمد عبد هللا دخيل دليمي‬
 ‫محمد عبد هللا سلمان صالح الجبوري‬    ‫نض‬
 ‫محمد عبدالستار عبدهللا سلطان الطائي‬
 ‫محمد عبدالستار عبدهللا سلطان الطائي‬
  ‫محمد عبدهللا دخيل دليمي الجبوري‬   ‫ضابط‬
  ‫محمد عبدهللا نعمة موسى الجبوري‬    ‫ضابط‬
‫محمد عبدالوهاب قدوري عتوي الدوري‬
‫محمد عبدالوهاب قدوري عتوي الدوري‬
  ‫محمد عدنان شجاع حردان العبيدي‬   ‫الموظف‬
   ‫محمد عريبي اسعد احمد التكريتي‬
   ‫محمد عريبي اسعد احمد التكريتي‬
   ‫محمد علي حامد معروف الدليمي‬
   ‫محمد علي حامد معروف الدليمي‬
     ‫محمد علي حمود حسين‬
   ‫محمد علي حمود حسين الجبوري‬
   ‫محمد علي حمود حسين الجبوري‬
   ‫منتسب امن محمد علي محمد حمد السامرائي‬
 ‫محمد علي محمد حمد السامرائي‬
   ‫مفوض امن محمد عمر حسين محمد الطائي‬
  ‫محمد عويد سميط عبدهللا الجبوري‬ ‫موظف‬
       ‫محمد غانم عطا الصافي‬ ‫ضابط‬
       ‫محمد فائق جهاد علي‬
   ‫محمد فائق جهاد علي التكريتي‬     ‫نقيب‬
  ‫محمد فرحان حمود حيدر الجبوري‬    ‫م.مالحظ‬
   ‫محمد كامل حتروش نجم الشمري‬     ‫ضابط‬
   ‫محمد محيميد ويس خضر‬
 ‫محمد محيميد ويس خضر الجميلي‬
 ‫محمد محيميد ويس خضر الجميلي‬
 ‫محمد مزعل طالب جدوع الناصري‬    ‫موظف‬
  ‫محمد مطر حسن محمد الفراجي‬
  ‫محمد مطر حسن محمد الفراجي‬
 ‫محمد منير خليل مصطفى التكريتي‬   ‫موظف‬
 ‫محمد منير خليل مصطفى التكريتي‬   ‫موظف‬
 ‫محمد ناجي محي محمود الدوري‬    ‫موظف‬
 ‫محمد ناجي محي محمود الدوري‬    ‫موظف‬
    ‫محمد نجم عبد هللا خلف‬
   ‫محمد نجم عبد خلف االحبابي‬   ‫مالزم‬
  ‫محمد نجم عبدهللا خلف الدليمي‬
  ‫محمد نجم عبدهللا خلف الدليمي‬
 ‫محمد نعمان ثابت سليمان البدري‬  ‫عسكري‬
     ‫محمد هاشم عمر نجم‬
  ‫محمد هاشم عمر نجم التكريتي‬    ‫ضابط‬
 ‫محمد هاشم نجم عبد هللا االلوسي‬  ‫الموظف‬
    ‫محمد هاني داود سلمان‬
 ‫محمد هاني داود سليمان الخزرجي‬
 ‫محمد هاني داود سليمان الخزرجي‬
 ‫محمد ياسين حبيب مربط الجبوري‬    ‫موظف‬
   ‫محمود اسود شريح احمد‬
    ‫محمود اسود شريح الطرازي‬
    ‫محمود اسود شريح الطرازي‬
‫محمود حازم خليل مصطفى التكريتي‬   ‫موظف‬
‫محمود حازم خليل مصطفى التكريتي‬   ‫موظف‬
   ‫محمود حسن جاسم حسن‬
  ‫محمود حسن جاسم حسن البياتي‬
  ‫محمود حسن جاسم حسن البياتي‬
   ‫محمود حسن خلف ياسين‬
 ‫محمود حسن خلف ياسين العزاوي‬   ‫عسكري‬
  ‫محمود حسن محمد علي الجميلي‬
  ‫محمود حسن محمد علي الجميلي‬
 ‫محمود سلمان حسين جرو العزاوي‬   ‫موظف‬
 ‫محمود سليمان مجيد علي العجيلي‬  ‫الموظف‬
‫محمود شاكر محمود عبد هللا الناصر‬  ‫ضابط‬
‫منتسب امن محمود عجيل حناوي حمادي اللهيبي‬
 ‫محمود عواد عمر شحاذه الجميلي‬  ‫عسكري‬
  ‫محمود عويد سميط عبد هللا‬
 ‫محمود فتحي حماد حسين اللهيبي‬   ‫عسكري‬
  ‫محمود محيميد حمزة محمد‬
‫محمود محيميد حمزة محمد الجميلي‬   ‫موظف‬
  ‫محمود منصور قنديل ناصر‬
  ‫محمود منصور قنديل ناصر الجنابي‬    ‫عسكري‬
    ‫محمود ناجي محمود ارحيم‬
  ‫محمود ناجي محمود رحيم الدوري‬     ‫موظف‬
 ‫محمود نواف محمود شران العيساوي‬     ‫موظف‬
   ‫مخلص زعال علي فرهود اللهيبي‬     ‫موظف‬
  ‫مدحت كاظم حسين مظلوم الزبيدي‬      ‫ضابط‬
   ‫مراد عبدهللا برع مهدي الجنابي‬  ‫مالزم اول‬
    ‫مرتض كامل حمدي محمد‬
  ‫مرتضى كامل حمدي محمد الدوري‬      ‫ضابط‬
   ‫مرعي حسن علي صحن الجميلي‬       ‫عقيد‬
 ‫مرعي حسن علي صحن الجميلي‬
 ‫مروان خالد عبداالكريم وهيب التكريتي‬  ‫الموظف‬
   ‫مروان شهاب احمد خضر الدوري‬     ‫الموظف‬
   ‫مروان فاضل خطاب بكر الناصري‬     ‫موظف‬
    ‫مروان كامل عايد احمد العزاوي‬
    ‫مروان كامل عايد احمد العزاوي‬
  ‫مروان مالك عبد الكريم ارزيق‬
 ‫منتسب امن مروان مالك عبدالكريم ارزيق اللطيفي‬
     ‫مزاحم حبيب صالح حبيب‬
 ‫مزاحم حبيب صالح حبيب البومهيدي‬
 ‫مزاحم حبيب صالح حبيب البومهيدي‬
    ‫مزاحم محمود خطاب حمد‬
  ‫مزاحم محمود خطاب حمد الجبوري‬
  ‫مزاحم محمود خطاب حمد الجبوري‬
   ‫مزهر حميد عبود حافظ الكراعي‬
   ‫مزهر حميد عبود حافظ الكراعي‬
  ‫مزهر عالوي ياسين حمادي العبيدي‬    ‫عسكري‬
   ‫مزهر يونس عويد حميد الجميلي‬     ‫ضابط‬
    ‫مساهر حمد محمد سالم العبيدي‬   ‫عسكري‬
    ‫مسير انور عبد هللا خضير‬
  ‫مشتاق فالح حسن دخيل االسودي‬     ‫موظف‬
  ‫مشرق فالح حسن دخيل االسودي‬      ‫موظف‬
 ‫مصطفى خالد زيدان كوشان القاسمي‬     ‫موظف‬
   ‫مصطفى سالم طه عمر التكريتي‬
   ‫مصطفى سالم طه عمر التكريتي‬
‫مصطفى عبد الستار عنجاص مجيد‬
   ‫مصطفى فاضل رزيق الهالل‬
  ‫مصطفى فاضل رزيق هالل الدوري‬    ‫ضابط‬
  ‫مصطفى مساعد اسماعيل التكريتي‬   ‫موظف‬
  ‫منتسب امن مصطى ابراهيم عزيز علي الفراجي‬
 ‫مضر سعيد مصطفى خطاب عمر‬
‫مضر سعيد مصطفى خطاب عمرالعالوي‬      ‫ضابط‬
    ‫مضر ظافر محمد احمد الساجي‬    ‫موظف‬
   ‫مطلك جاسم محمد حسين القيسي‬
   ‫مطلك جاسم محمد حسين القيسي‬
    ‫مطلك شالش عبود عبد هللا‬
  ‫مفوض امن مطلك شالش عبود عبدهللا الجبوري‬
 ‫مظهر جسوم عزيز مصطفى الجبوري‬
 ‫مظهر جسوم عزيز مصطفى الجبوري‬
  ‫معاذ توفيق محمد الشاطي الشمري‬
  ‫معاذ توفيق محمد الشاطي الشمري‬
‫معاذ توفيق محمد الشاطي الشمري‬
   ‫معاذ ذياب جاسم محمد التكريتي‬   ‫ضابط‬
  ‫معاذ عبدهللا حسن محيميد الجبوري‬   ‫موظف‬
   ‫معاذ فارس صعب حسن الناصري‬      ‫نقيب‬
        ‫معن علي اسماعيل‬
    ‫معن علي اسماعيل سعيد االحمد‬   ‫ضابط‬
   ‫مقداد عدنان طلب فيصل الناصري‬
   ‫مقداد عدنان طلب فيصل الناصري‬
       ‫مقداد نجم محمد علي‬
     ‫مقداد نجم محمد علي البياتي‬
     ‫مقداد نجم محمد علي البياتي‬
       ‫ملحم محمد حمد علي‬
     ‫ملحم محمد حمد علي اللهيبي‬   ‫عقيد‬
      ‫مناف جيجي عباس طه‬
    ‫مناف جيجي عباس طه الدوري‬
    ‫مناف جيجي عباس طه الدوري‬
     ‫مناف مظهر جاسم محمد‬
   ‫مناف مظهر جاسم محمد الناصري‬
   ‫مناف مظهر جاسم محمد الناصري‬
   ‫مناف نعمان مصطفى خطاب‬
  ‫مناف نعمان مصطفى خطاب التكريتي‬   ‫عسكري‬
      ‫منيب كريم حميد موسى‬
     ‫منيب كريم محمد موسى البياتي‬
     ‫منيب كريم محمد موسى البياتي‬
‫منيف عبد الرحمن محمد سليمان الدليمي‬  ‫عسكري‬
    ‫مهدي سلمان خيدان هواش‬
 ‫مهدي سلمان ضيدان هواش العيساوي‬
 ‫مهدي سلمان ضيدان هواش العيساوي‬
     ‫مهدي علوان خلف حسين‬
  ‫مهدي علوان خلف حسين الجبوري‬
  ‫مهدي علوان خلف حسين الجبوري‬
  ‫مهدي علي ابراهيم جاسم الرياشي‬    ‫موظف‬
   ‫مهند احمد مجول فرحان الناصري‬   ‫الموظف‬
    ‫مهند حسن عبد محمد الدوري‬    ‫موظف‬
   ‫مهند صبحي حميد مجيد احمد‬
    ‫مهند صبحي حميد مجيد الحنظل‬
    ‫مهند صبحي حميد مجيد الحنظل‬
       ‫مهند ضامن علي احمد‬
    ‫مهند ضامن علي احمد الناصري‬    ‫ضابط‬
   ‫مهند عبد الحميد حسن ابراهيم‬
 ‫مهند عبدالحميد حسن ابراهيم الماشطي‬  ‫موظف‬
 ‫مهند عبدالواحد عوض مجول التكريتي‬   ‫ضابط‬
      ‫مهند علي صالح سلطان‬
    ‫مهند علي صالح سلطان العلكاوي‬
    ‫مهند علي صالح سلطان العلكاوي‬
      ‫مهند غدير خلف حويجة‬
    ‫مهند غدير خلف حويجة الجنابي‬
    ‫مهند غدير خلف حويجة الجنابي‬
      ‫مهند فرج سليم خلف القيسي‬   ‫موظف‬
      ‫مهند فرج سليم خلف القيسي‬   ‫موظف‬
    ‫موفق حاجم سلطان يوسف‬
   ‫موفق حاجم سلطان يوسف العزاوي‬
   ‫موفق حاجم سلطان يوسف العزاوي‬
       ‫موفق كنو صايل علي‬
    ‫موفق كنو صايل علي الحديثي‬
    ‫موفق كنو صايل علي الحديثي‬
    ‫مولود سهيل زهو مصلح الطائي‬    ‫عسكري‬
        ‫ميزر رشيد نايف محمد‬
        ‫ميزر رشيد نايف محمد‬
   ‫ميسر انور عبدهللا خضير االلوسي‬
   ‫ميسر انور عبدهللا خضير االلوسي‬
    ‫ميسون نوري حميد السامرائي‬    ‫موظف‬
  ‫ناجي ساهي محمد درويش الجبوري‬    ‫عسكري‬
‫ناجي ساهي محمد درويش الجبوري‬
      ‫ناجي عبد جاسم محمد‬
    ‫ناجي عبدجاسم محمد الحواري‬
    ‫ناجي عبدجاسم محمد الحواري‬
   ‫ناصر خضير عواد مخلف الدليمي‬    ‫موظف‬
   ‫ناصر خضير عواد مخلف الدليمي‬    ‫موظف‬
   ‫ناصر سالم محمد عطية الجبوري‬    ‫عسكري‬
    ‫ناصر عبد جاسم عبد هللا الدليمي‬  ‫موظف‬
    ‫ناصر عبد جاسم عبد هللا الدليمي‬  ‫موظف‬
  ‫ناصر عبدالكريم عبد محمد الناصري‬   ‫ضابط‬
   ‫ناصر محمود حق وردي بيات‬
  ‫ناصر محمود حق وردي بيات البياتي‬
  ‫ناصر محمود حق وردي بيات البياتي‬
     ‫ناضر خليل ابراهيم شالل‬
     ‫ناطق علوان نجم عبد هللا‬
   ‫ناطق علوان نجم عبدهللا الناصري‬  ‫موظف‬
    ‫ناطق كريم عمر فدعم الجواري‬   ‫موظف‬
    ‫ناظر خليل ابراهيم شالل الحديثي‬
   ‫ناظر خليل ابراهيم شالل الحديثي‬
‫ناظر خليل عبد هللا عساف القيسي‬
   ‫ناظر خليل عبدهللا عساف القيسي‬   ‫موظف‬
    ‫ناظر عبد عساف سليم االعجيلي‬    ‫رائد‬
      ‫ناظم طه حسين جمعة‬
    ‫ناظم طه حسين جمعة البزوني‬
    ‫ناظم طه حسين جمعة البزوني‬
       ‫نافع محمد حسن باقر‬
     ‫نافع محمد حسن باقر البياتي‬
     ‫نافع محمد حسن باقر البياتي‬
   ‫نامس علي جمعه محمد السالمي‬    ‫موظف‬
   ‫نامس علي جمعه محمد السالمي‬    ‫موظف‬
   ‫نبيل حميد ياسين صادق الحمداني‬   ‫ضابط‬
    ‫نبيل رجب عبد حسين الجواري‬    ‫ضابط‬
   ‫نبيل غازي فيصل هزاع الحديثي‬    ‫موظف‬
   ‫نجاح جاسم حمد حسين العيساوي‬    ‫موظف‬
    ‫نجاح حسن حسين كناص‬
   ‫نجاح حسن حسين كناص الفراجي‬     ‫نقيب‬
     ‫نجاح طه بكر محمد القاسمي‬    ‫موظف‬
   ‫نجم عبد اسماعيل محمد القيسي‬
   ‫نجم عبد اسماعيل محمد القيسي‬
    ‫نجم عويد ظاهر جمعه الدليمي‬   ‫عسكري‬
    ‫نجيب محمد رشيد حافظ المولى‬
    ‫نجيب محمد رشيد حافظ المولى‬
     ‫نزار راشد حمدي محمد‬
       ‫نزار رشاد حمدي الدوري‬   ‫نض‬
‫نزار عباس خضير عبد الرزاق التكريتي‬   ‫الموظف‬
     ‫نزار علي عبد غايب العزاوي‬   ‫موظف‬
     ‫نزال احمد نجم حسين العزاوي‬
     ‫نزال احمد نجم حسين العزاوي‬
  ‫نشوان مزهر شاكر راهي الجوعاني‬    ‫عسكري‬
   ‫نصر ارشد مهدي صالح العزاوي‬    ‫موظف‬
  ‫نصرهللا بديوي احمد شطي القيسي‬    ‫موظف‬
  ‫نصرهللا بديوي احمد شطي القيسي‬    ‫موظف‬
  ‫نصير رمضان فرحان خلف التكريتي‬
  ‫نصير رمضان فرحان خلف التكريتي‬
  ‫نصير زاحم تركي مهدي السامرائي‬   ‫الموظف‬
          ‫نصير مهدي حسن‬   ‫الموظف‬
 ‫نصير نافع عبداللطيف محمود الحديثي‬   ‫موظف‬
  ‫نصيف جاسم علي صالح الخزرجي‬     ‫موظف‬
      ‫نعمان حسن علو جاسم‬
   ‫نعمان حسن علو جاسم الزبيدي‬
   ‫نعمان حسن علو جاسم الزبيدي‬
   ‫نعمان حمدي عبد محمد المعماري‬    ‫موظف‬
‫نعمان فتحي عايد مرعي الحديثي‬
   ‫نعمة محمد جاسم حمد الدوري‬
   ‫نعمة محمد جاسم حمد الدوري‬
   ‫نمر علي ظاهر عبدهللا الجبوري‬    ‫موظف‬
     ‫نمير سعيد عواد صالح‬
   ‫نمير سعيد عواد صالح الكميت‬
   ‫نمير سعيد عواد صالح الكميت‬
  ‫نهاد عبدهللا ابراهيم عمر الحديثي‬
  ‫نهاد عبدهللا ابراهيم عمر الحديثي‬
   ‫نوري اسود زيدان دايح الدليمي‬   ‫الموظف‬
  ‫نوري سعيد حسن مرعي ادوري‬      ‫م اول‬
      ‫نوري عبد عايد محمد‬
   ‫نوري عبد عايد محمد التكريتي‬    ‫موظف‬
  ‫نوري عبدهللا محمد خلف الجبوري‬
  ‫نوري عبدهللا محمد خلف الجبوري‬
  ‫نوفل جاجان صالح عبدهللا العجيلي‬   ‫ضابط‬
   ‫نوفل عبد الكريم طه حسين‬
  ‫نوفل عبدالكريم طه حسين الدوري‬
  ‫نوفل عبدالكريم طه حسين الدوري‬
  ‫هادي خورشيد حسين حسن‬
 ‫هادي خورشيد حسين حسن البياتي‬
 ‫هادي خورشيد حسين حسن البياتي‬
     ‫هادي فاضل خليل علي‬
   ‫هادي فاضل خليل علي الخيالني‬    ‫موظف‬
 ‫هارون ارشيد مهدي صالح العزاوي‬     ‫موظف‬
    ‫هاشم سعيد عطا هللا علي‬
  ‫هاشم سعيد عطاهللا علي الجميلي‬
  ‫هاشم سعيد عطاهللا علي الجميلي‬
  ‫هدام محمد طعمه صالح العزاوي‬  ‫الموظف‬
‫هشام ابراهيم مصطفى عبد هللا الكماش‬ ‫موظف‬
  ‫منتسب امن هشام علي حسين علي السامرائي‬
    ‫هالل جدوع مشعل شندي‬
  ‫هالل جدوع مشعل شندي الدليمي‬   ‫موظف‬
               ‫رئيس مالحظين‬
  ‫هالل جزاع خلف دوري الجميلي‬
    ‫همام خليل ابراهيم عثمان‬
  ‫همام خليل ابراهيم عثمان الدوري‬
  ‫همام خليل ابراهيم عثمان الدوري‬
     ‫هيثم جدوع محي مجول‬
   ‫هيثم جدوع محي مجول البزوني‬    ‫عسكري‬
   ‫هيثم حبيب خليل رحيم الحيالي‬    ‫موظف‬
      ‫هيثم عطا سميان علي‬
   ‫هيثم عطا سميان علي التكريتي‬    ‫موظف‬
  ‫هيثم كامل موسى حمودي التكريتي‬    ‫موظف‬
    ‫هيثم مجيد طه حسين الدوري‬
    ‫هيثم مجيد طه حسين الدوري‬
     ‫هيثم نصيف جاسم احمد‬
    ‫هيثم نصيف جاسم احمد العاني‬
    ‫هيثم نصيف جاسم احمد العاني‬
    ‫هيالن حماد معروف ظاهر‬
  ‫هيالن حماد معروف ظاهر الدليمي‬
  ‫هيالن حماد معروف ظاهر الدليمي‬
   ‫واصل سعدون عطية زيدان‬
  ‫واصل سعدون عطية زيدان الحديثي‬    ‫موظف‬
     ‫والي حسين جزاع حيدر‬
   ‫وحيد فيصل محسن شاهر العبيدي‬   ‫الموظف‬
      ‫وديع فاضل طه قدراني‬
   ‫وديع فاضل طه قدراني القاسمي‬
   ‫وديع فاضل طه قدراني القاسمي‬
   ‫وسام خليل محمد مطر الناصري‬    ‫موظف‬
    ‫وسام سامي محمود شكر‬
   ‫وسام سامي محمود شكر البياتي‬    ‫موظف‬
‫وسام عبدالكريم حسين صالح الجبوري‬    ‫موظف‬
‫وسام علي عبد الستار محمد الصميدعي‬   ‫الموظف‬
  ‫وسام هزبر صالح حميدي الدوري‬    ‫موظف‬
  ‫وسام هزبر صالح حميدي الدوري‬    ‫موظف‬
 ‫وسناء صدف عبد كحموش الفتالوي‬    ‫الموظف‬
 ‫وضاح يعكوب محجوب خلف القيسي‬
 ‫وضاح يعكوب محجوب خلف القيسي‬
    ‫وعد احمد حمد حسن الجميلي‬    ‫موظف‬
  ‫وعد احمد حمد حسن الجميلي‬
   ‫وعد جادهللا حمود حيدر الجبوري‬   ‫ضابط‬
   ‫وعد حسيب شهاب احمد الدوري‬     ‫ضابط‬
     ‫وعد شاكر ابراهيم هزيم‬
  ‫وعد شاكر ابراهيم هزيم الدهمشي‬
  ‫وعد شاكر ابراهيم هزيم الدهمشي‬
  ‫وعد شاكر محمود حياوي الدوري‬  ‫الموظف‬
   ‫وعد ظاهر حاجم سبتي السبتي‬    ‫ضابط‬
   ‫وعدهللا رشيد صالح غيث القيسي‬  ‫موظف‬
   ‫وعدهللا رشيد صالح غيث القيسي‬  ‫موظف‬
   ‫منتسب امن ولي حسين جزاع حيدر البياتي‬
   ‫وليد جاسم محمد سالم العزاوي‬ ‫عسكري‬
      ‫وليد جبار صالح جاسم‬
   ‫وليد حكمت مجيد حمد الناصري‬    ‫عسكري‬
    ‫وليد صبار صالح جاسم الدلي‬
    ‫وليد صبار صالح جاسم الدلي‬
  ‫وليد ضياء رشيد محمد السامرائي‬   ‫الموظف‬
    ‫وليد كمر خورشيد سلطان‬
 ‫وليد كمر خورشيد سلطان داود البياتي‬
‫وليد كمر خورشيد سلطان داود البياتي‬
  ‫وليد مجيد لطيف علي البازي‬
  ‫وليد مجيد لطيف علي السامرائي‬    ‫ضابط‬
     ‫وليد ناظم نعمان مرعي‬
   ‫وليد ناظم نعمان مرعي الدوري‬   ‫عسكري‬
      ‫وليد نايف مجيد علو‬
    ‫وليد نايف مجيد علو الدوري‬   ‫ضابط‬
 ‫وليد نعمان عبدالنبي مهدي الجنابي‬   ‫موظف‬
   ‫وليد هاشم كامل صالح التكريتي‬
   ‫وليد هاشم كامل صالح التكريتي‬
    ‫وميض احمد خطاب عمر‬
  ‫وميض احمد خطاب عمر التكريتي‬
  ‫وميض احمد خطاب عمر التكريتي‬
   ‫وهاب فاضل عباس درويش‬
 ‫وهاب فاضل عباس درويش البياتي‬
 ‫وهاب فاضل عباس درويش البياتي‬
     ‫ياسر قادر رشيد حسن‬
   ‫منتسب امن ياسر قادر رشيد حسن البياتي‬
   ‫ياسر مزهر فريد حمدي النقيب‬  ‫الموظف‬
  ‫ياسين محمد خلف حسن العزاوي‬    ‫موظف‬
     ‫يحيى حميد حسن حميد‬
  ‫يحيى حميد حسن محمد الخزرجي‬     ‫ضابط‬
  ‫يحيى سليمان عبد هللا البياتي‬
  ‫منتسب امن يحيى سليمان عبدهللا احمد البياتي‬
     ‫يعرب عبد الكريم جاسم‬
 ‫يعرب عبدالكريم احمد جاسم الدوري‬    ‫ضابط‬
  ‫يعرب نعمان علي محمد التكريتي‬    ‫موظف‬
 ‫يوسف محمود حق وردي بيات‬
‫يوسف محمود حق وردي بيات البياتي‬
‫يوسف محمود حق وردي بيات البياتي‬
   ‫يوسف نفوس حمد خلف القيسي‬    ‫موظف‬
   ‫يوسف نفوس حمد خلف القيسي‬    ‫موظف‬
   ‫منتسب امن يونس رشيد احمد محمد النيساني‬
    ‫يونس رشيد عباس حسن‬
  ‫يونس عبدهللا علي عباس القيسي‬    ‫ضابط‬
               ‫ابراهيم حسن جبر خضر‬          ‫1‬
             ‫ابراهيم حماد معروف ظاهر‬          ‫2‬
             ‫ابراهيم عبد هللا محمد سالمة‬        ‫3‬
‫ابراهيم علي مطر غشيم العزاوي / املتوفر/ ابراهيم علي مطر غشيم.‬  ‫استبعاد‬

            ‫ابراهيم عيسى محمد الجبوري‬          ‫1‬
            ‫ابراهيم مصلح لطيف مهدي‬           ‫1‬
            ‫ابراهيم موسى فاضل عباس‬           ‫1‬
             ‫احسان فوزي رجب اللطيف‬           ‫1‬
             ‫احمد ابراهيم عباس ريحان‬          ‫1‬
              ‫احمد ابراهيم عكلة عويد‬          ‫1‬
             ‫احمد اسماعيل محمد سعود‬           ‫1‬
              ‫احمد اسماعيل مفلح حمد‬          ‫1‬
  ‫امحد حسني خلف محد اجلبوري / املتوفر/ امحد حسني خلف محد.‬   ‫استبعاد‬

                ‫احمد حسين خلف فرج‬          ‫1‬
                ‫احمد حسين علي طفيل‬          ‫1‬
            ‫احمد حمودي ابراهيم وهيب‬           ‫1‬
             ‫احمد خليف ابراهيم محمود‬          ‫1‬
              ‫احمد زيدان حميد عبد هللا‬         ‫1‬
          ‫احمد سليمان محمد حمد الجميلي‬          ‫1‬
              ‫امحد شاكر حسن ابراهيم التكرييت .‬  ‫استبعاد‬

               ‫احمد شعبان حاجم مجيد‬         ‫1‬
                ‫احمد صالح احمد حبيب‬         ‫1‬
               ‫احمد صالح محمد هراطة‬          ‫1‬
                ‫احمد عاصم خليل بكر‬         ‫1‬
              ‫احمد عباس شبيب خضير‬           ‫1‬
                 ‫احمد عبد زويد خلف‬         ‫1‬
              ‫احمد عزيز مصطفى عمر‬           ‫1‬
            ‫احمد عكاب كاظم حديد الجنابي‬         ‫1‬
              ‫احمد عوض عكلة عوض‬            ‫1‬
              ‫احمد محمد عمران طوقان‬          ‫1‬
               ‫احمد يحيى محمد كنعان‬         ‫1‬
                ‫ادهم مرهون ولد جادر‬         ‫1‬
                ‫ارشد علي رزيق بدي‬          ‫1‬
               ‫اركان ثابت نعمان عسكر‬         ‫1‬
              ‫اركان سعيد خورشيد سعاد‬          ‫1‬
             ‫اسامة ابراهيم رشيد فراس‬          ‫1‬
              ‫اسامة انور عبد هللا خضير‬         ‫1‬
       ‫اسامة حامد سمير عباس‬          ‫1‬
  ‫اسامة عبد القادر عز الدين محودي التكرييت .‬  ‫استبعاد‬

  ‫اسامة عبد القادر عزالدين حمودي‬           ‫1‬
   ‫اسماعيل ابراهيم جاد هللا سلمان‬          ‫1‬
   ‫امساعيل ابراهيم جاد اهلل سليمان اجلبوري .‬  ‫استبعاد‬

       ‫اسماعيل جبار اسماعيل‬          ‫1‬
      ‫اسماعيل خلف احمد جاسم‬           ‫1‬
        ‫امساعيل خلف جنم برد اجلبوري .‬   ‫استبعاد‬

     ‫اسماعيل كريم خضير عباس‬            ‫1‬
 ‫اكرم احمد عبد الستار غايب العزاوي‬          ‫1‬
       ‫اكرم كليب عوين جمعة‬           ‫1‬
   ‫انس ذياب صالح لجي الجبوري‬            ‫1‬
      ‫انس مالك محمد مصطفى‬            ‫1‬
      ‫انور مطلك طالل عجرش‬            ‫1‬
       ‫اياد صاحب هزاع علي‬            ‫1‬
    ‫اياد طارق مهيدي الشيشاوي‬           ‫1‬
       ‫اياد علي خلف سليمان‬           ‫1‬
       ‫اياد نبيل صالح ياسين‬          ‫1‬
        ‫ايهم ظافر ياسين بكر‬          ‫1‬
      ‫ايوب عبد اهلل حميميد خلف اجلبوري.‬   ‫استبعاد‬

        ‫بارع جبار نامق توفيق‬         ‫1‬
       ‫باسل مكي جنم عبد اهلل التكرييت .‬  ‫استبعاد‬

          ‫باسم حافظ حمد عبد‬         ‫1‬
        ‫باسم فرج عطوان كريم‬          ‫1‬
       ‫باسم حممد رمضان حميميد العزاوي.‬   ‫استبعاد‬

        ‫بدران احمد خيرو احمد‬         ‫1‬
        ‫بديع حممد صاحل خلف الدوري.‬    ‫استبعاد‬

      ‫برهان كريم عبد هللا موسى‬          ‫1‬
       ‫برهان ناصر حمسن حميميد اجلبوري.‬   ‫استبعاد‬

‫بسام عبد الكريم حسين محمود البياتي‬          ‫1‬
     ‫بسام علي عبد الحميد حبيب‬          ‫1‬
       ‫بشير محمود حسن شلش‬            ‫1‬
      ‫بيات مطني نجرس عبد هللا‬          ‫1‬
       ‫تحرير سالم ابراهيم شالل‬         ‫1‬
       ‫تحسين مزند هالل حسين‬          ‫1‬
           ‫ثائر خريو مصطفى حسن.‬    ‫استبعاد‬
                   ‫ثائر سلمان حسن احمد الدوري‬           ‫1‬
                      ‫ثائر شريف جاسم حسن‬            ‫1‬
                        ‫ثائر كامل عمر ايوب‬           ‫1‬
                       ‫ثائر مزعل طالب جدوع‬           ‫1‬
                        ‫ثامر جاسم امحد ابراهيم العقيلي .‬  ‫استبعاد‬

                         ‫ثاير امين علي احمد‬         ‫1‬
                        ‫جاسم حسن حميد خلف‬           ‫1‬
       ‫جاسم عبد اهلل امحد عبد السالمي/ املتوفر/ جاسم عبد اهلل امحد عبد .‬  ‫استبعاد‬

                       ‫جاسم فرج عطوان كريم‬           ‫1‬
                       ‫جاسم محمد عبد هللا امين‬         ‫1‬
                       ‫جاسم محمد فارس علوان‬           ‫1‬
                        ‫جاسم محمد ندا جاسم‬          ‫1‬
                        ‫جبار ذياب حمدة حسين‬          ‫1‬
     ‫جليل ابراهيم حسن مرعي الدوري / املتوفر/ جليل ابراهيم حسن مرعي.‬     ‫استبعاد‬

                 ‫جمال احمد عبد هللا خضير االلوسي‬           ‫1‬
                     ‫جمعة احمد ياسين كنامش‬            ‫1‬
                        ‫مجعة خضر طعمة ظاهر القيسي.‬    ‫استبعاد‬

                        ‫جمعة خلف ولي عباس‬           ‫1‬
         ‫مجعة عبد اهلل خضر حسني اجلبوري / املتوفر/ مجعة عبد اهلل خضري.‬  ‫استبعاد‬

                     ‫جمعة مصطفى حسين موسى‬             ‫1‬
    ‫جواد امحد نزال جيجي العزاوي / املتوفر / جواد امحد نزال حجي العمريي .‬    ‫استبعاد‬
‫جوير سليمان خلف عبد اهلل اجلبوري / املتوفر/ جوير سلمان خلف عبد اهلل اجلبوري.‬   ‫استبعاد‬

                       ‫حاتم جالل مطلك قدوري‬           ‫1‬
                     ‫حاتم رمضان اسماعيل عمر‬           ‫1‬
                       ‫حاتم عبد عزيز يوسف‬           ‫1‬
                       ‫حاتم مجيد احمد عباس‬           ‫1‬
                     ‫حامد ابراهيم صالح حمادي‬           ‫1‬
                      ‫حامد عبد هللا حسين بندر‬          ‫1‬
                        ‫حبيب خميس تحيالن‬           ‫1‬
           ‫حجي رمضان فرحان خملف العمش/ املتوفر/ حجي رمضان .‬      ‫استبعاد‬

                       ‫حسام ضيفي ناصر ارحيم‬           ‫1‬
                        ‫حسام طه محمد عبد هللا‬         ‫1‬
                        ‫حسام عطا سميان علي‬          ‫1‬
                        ‫حسانضيف احمد محمد‬           ‫1‬
                        ‫حسن جاسم محمد خلف‬           ‫1‬
                       ‫حسن خضر حسن شعاع‬            ‫1‬
                    ‫حسين عاصي شكور محمود‬             ‫1‬
                      ‫حسين عبد مجيد عباس‬            ‫1‬
                     ‫حسني علي حسني عبد اهلل الدوري.‬    ‫استبعاد‬

                       ‫حسين علي حمد خلف‬            ‫1‬
                     ‫حسين نوفان عزان احمد‬           ‫1‬
                    ‫حفظي محسن حميدي عبيد‬            ‫1‬
                    ‫حقي اسماعيل مهدي حسين‬            ‫1‬
‫حكيم فؤاد خليل ابراهيم العزاوي / املتوفر / حكيم فؤاد خليل ابراهيم الناصري .‬   ‫استبعاد‬

                      ‫حمد حسين خلف حمد‬            ‫1‬
                     ‫حمدي مجيد احمد مريش‬            ‫1‬
                    ‫حمود صالح سحاب عطية‬             ‫1‬
                     ‫حميد زيدان خلف عيسى‬            ‫1‬
                 ‫حميد سوعيد صالح عبد العجيلي‬            ‫1‬
                       ‫محيد حممد سامل عبد اهلل اجلميلي.‬  ‫استبعاد‬
                       ‫محيد حممد حممود فرحان اللهييب.‬   ‫استبعاد‬

                       ‫حيدر فاضل كريم جاسم‬          ‫1‬
                     ‫حيدر مسلم داود سليمان اخلزرجي .‬    ‫استبعاد‬

                      ‫خالد جاسم عرب عبد هللا‬          ‫1‬
                     ‫خالد جليل اسماعيل مهدي‬          ‫1‬
                       ‫خالد خلف حبيب حسين‬           ‫1‬
                        ‫خالد كريم حسن احمد‬         ‫1‬
                      ‫خالد محمد حمود فرهود‬          ‫1‬
                       ‫خالد حممد خالد سليمان العمو.‬   ‫استبعاد‬

                     ‫خالد محمد عطية خلف‬             ‫1‬
               ‫خذيفة عبد الستار عبد اللطيف علي‬            ‫1‬
                   ‫خضر عزيز لطيف خضير‬              ‫1‬
                    ‫خضير عذاب جاسم ماجد‬             ‫1‬
                  ‫خطاب خضير محمود محمد‬              ‫1‬
                    ‫خلدون عايد دكسن عواد‬             ‫1‬
                   ‫خلف عبد هللا محمد حمزة‬            ‫1‬
                      ‫خليفة محد عياش حممد اجلبوري .‬    ‫استبعاد‬

                     ‫خليل ابراهيم جاسم لطوف‬          ‫1‬
                      ‫خليل ابراهيم مخلف حمد‬          ‫1‬
                      ‫خليل امساعيل طه عليوي الطربويل.‬   ‫استبعاد‬
                      ‫خليل شرار حسني يس اجلبوري .‬     ‫استبعاد‬

                     ‫خميس عيسى يوسف احمد‬            ‫1‬
    ‫خوام خليل ابراهيم محيميد‬        ‫1‬
    ‫خير هللا شكور محمد جاسم‬        ‫1‬
    ‫خير هللا محمد عباس حميد‬        ‫1‬
    ‫خيري محمد احمد سكجاني‬         ‫1‬
      ‫دحام زين حسن سلطان‬         ‫1‬
      ‫ذاكر جاسم محمد صالح‬         ‫1‬
     ‫ذنون يونس رمان حبيب‬         ‫1‬
   ‫رائد جاسم حميد عبد الرحمن‬         ‫1‬
       ‫رائد شاكر طه يحيى‬        ‫1‬
       ‫رائد علي جياد فراس‬        ‫1‬
    ‫راشد محمد سلطان يوسف‬          ‫1‬
    ‫راضي رمضان ياس خضير‬           ‫1‬
‫راغب جارهللا شعبان داود الحمداني‬        ‫1‬
   ‫رافد احمد عبد المجيد شلش‬         ‫1‬
     ‫رافد عبد هللا صالح خلف‬        ‫1‬
       ‫رافد كريم حسن احمد‬        ‫1‬
     ‫رافع عمر صالح ابراهيم‬        ‫1‬
    ‫رافع حممد محيد سكماين الناصري .‬  ‫استبعاد‬

       ‫رافع مطر حمد جرس‬         ‫1‬
        ‫ربيع سهيل جنم عبد اهلل .‬  ‫استبعاد‬

    ‫رجب محمد محمود اسعد‬          ‫1‬
     ‫رزاق نعيم مزعل موسى‬          ‫1‬
    ‫رشيد فاضل عباس هاشم‬          ‫1‬
    ‫رعد ابراهيم جاسم لطوف‬         ‫1‬
     ‫رعد ابراهيم خليل جمعة‬         ‫1‬
     ‫رعد حسيب شهاب امحد الدوري.‬    ‫استبعاد‬

 ‫رعد خضير علي فرحان العزاوي‬          ‫1‬
     ‫رعد رحيم موسى خضير‬          ‫1‬
      ‫رعد صالح حميد زويد‬         ‫1‬
      ‫رعد علي عباس رويد املشاخيي.‬   ‫استبعاد‬

 ‫رعد فاضل صالح قدوري الدوري‬          ‫1‬
     ‫رعد محمد خضر حمد‬           ‫1‬
     ‫رعد مطر عباس حسن‬           ‫1‬
    ‫رعد جنرس هزاع عمريي التكرييت .‬   ‫استبعاد‬

 ‫رعد نوري حسن ارحيم الناصري‬          ‫1‬
   ‫رعد هاشم حمد عبد الجبار‬          ‫1‬
     ‫رعد ياسني عبد الرزاق التكرييت.‬  ‫استبعاد‬

     ‫رفاعي عدنان عبد كريم‬         ‫1‬
   ‫رفعت عبد اهلل كاظم رويد امشاخيي.‬   ‫استبعاد‬

   ‫رمزي مزهر فيصل هزاع‬           ‫1‬
  ‫رمضان نصيف احمد موسى‬            ‫1‬
   ‫رياض كليب محمود عباس‬           ‫1‬
      ‫زاحم كريم ابراهيم‬         ‫1‬
   ‫زكريا يحيى عبد هللا خضير‬         ‫1‬
    ‫زياد خلف محمد جاسم‬           ‫1‬
    ‫زياد علي حسني علي العظيماوي.‬    ‫استبعاد‬
   ‫زيد طارق صاحل مطلوب الناصري .‬     ‫استبعاد‬
    ‫زيد حممد حممود ابراهيم العجيلي.‬  ‫استبعاد‬

    ‫زيد محمود سليمان داود‬          ‫1‬
 ‫زين العابدين رشيد احمد مهدي‬         ‫1‬
‫زين العابدين قاسم محمد مصطفى‬          ‫1‬
     ‫سالم قاسم جاسم محمد‬          ‫1‬
     ‫سالم قاسم جهاد لطيف‬          ‫1‬
    ‫سبهان ديثان حمد طرفة‬          ‫1‬
   ‫سبهان علي عوجان علي‬           ‫1‬
   ‫سحاب بشون سلوم بخيت‬           ‫1‬
    ‫سرحان احمد خلف هزاع‬           ‫1‬
   ‫سرمد صفر إبراهيم رشيد الناصري.‬    ‫استبعاد‬
     ‫سطام مخيس مطر حممد العجيلي.‬   ‫استبعاد‬

     ‫سطم جمعة عواد خليف‬          ‫1‬
    ‫سعد امحد عبد اهلل صاحل السامرائي.‬  ‫استبعاد‬

 ‫سعد احمد فتاح عبد هللا العبيدي‬        ‫1‬
   ‫سعد حنون صالح عبد هللا‬          ‫1‬
  ‫سعد عبد الرمحن حممود شالل الزوبعي.‬   ‫استبعاد‬

   ‫سعد عبد هللا زهوان خليفة‬         ‫1‬
     ‫سعد عبيد بنيان سلطان‬         ‫1‬
         ‫سعد علي شالل عويد .‬    ‫استبعاد‬

      ‫سعد محل مطر جبر‬           ‫1‬
    ‫سعد محي ذيبان معروف‬          ‫1‬
     ‫سعد نعمان يوسف علي احلديثي.‬    ‫استبعاد‬

‫سعد هاشم توفيق محمد الزوبعي‬          ‫1‬
  ‫سعدون توفيق اسماعيل طه‬           ‫1‬
     ‫سعدون خطاب يوسف امحد التكرييت.‬  ‫استبعاد‬

      ‫سعدون صالح ماجد احمد‬       ‫1‬
    ‫سعدي ابراهيم مهدي صالح‬        ‫1‬
       ‫سعدي علي زيادن خلف‬       ‫1‬
      ‫سعيد احمد بريسم جدعان‬       ‫1‬
       ‫سعيد ثابت ذياب عباس‬       ‫1‬
     ‫سعيد حسين خضير نصيف‬         ‫1‬
       ‫سعيد عيسى زيدان خلف‬       ‫1‬
         ‫سالم امين عمر بكر‬      ‫1‬
   ‫سالم سلمان ضيدان العيساوي‬        ‫1‬
        ‫سالم نايف حميد حسن‬       ‫1‬
      ‫سلطان عباس نصير علي‬        ‫1‬
‫سلطان عبيد عيسى ابراهيم الجبوري‬        ‫1‬
  ‫سلطان محجوب خليف عبد هللا‬         ‫1‬
      ‫سلمان خلف محمد هراطة‬        ‫1‬
        ‫سليم اعبيد خلف فرج‬      ‫1‬
        ‫سليم عبد هللا علي عبد‬     ‫1‬
      ‫سمير رحيم احمد جربدع‬       ‫1‬
      ‫شاكر حمود حسين هنيدي‬        ‫1‬
     ‫شاكر يحيى غفور الدوري‬        ‫1‬
     ‫شحاذة ابراهيم احمد شالل‬       ‫1‬
     ‫شكور ابراهيم جاسم عزيز‬        ‫1‬
     ‫شهاب احمد عبد هللا حمود‬       ‫1‬
      ‫صائب نامس تركي صالح‬        ‫1‬
     ‫صادق محمود مهدي صالح‬         ‫1‬
   ‫صالح اسماعيل عصمان خلف‬          ‫1‬
     ‫صالح جاسم عرب عبد هللا‬       ‫1‬
 ‫صالح حامد سلطان محمد خسارة‬         ‫1‬
       ‫صالح خلف صالح الزايد‬       ‫1‬
     ‫صالح شريف جاسم حسين‬         ‫1‬
       ‫صايل هزاع محمود عبد‬       ‫1‬
       ‫صباح ابراهيم علي حمد‬       ‫1‬
       ‫صباح جاسم محمد خزيم‬       ‫1‬
      ‫صباح خلف احمد عبد هللا‬       ‫1‬
  ‫صباح عبد احمد خلف العصافي‬         ‫1‬
       ‫صدام محمد حمد عباس‬       ‫1‬
      ‫صعب حميد محمود فدعم‬        ‫1‬
    ‫صفاء مولود حممد عسكر احلديثي.‬    ‫استبعاد‬
  ‫صالح الدين امحد خلف صاحل اجلبوري.‬    ‫استبعاد‬

‫صالح الدين صالح حسين محمد‬            ‫1‬
  ‫صالح حسن حسين كناص‬             ‫1‬
    ‫صالح شجاع ذرب شالل العزاوي.‬     ‫استبعاد‬

  ‫ضاري موسى حميد خورشيد‬            ‫1‬
    ‫ضاري هالل محد حساين الناصري.‬    ‫استبعاد‬
    ‫ضياء ابراهيم مهدي صاحل املشاخيي.‬   ‫استبعاد‬

  ‫ضياء الدين كامل حسن احمد‬           ‫1‬
  ‫ضياء جارهللا مصطفى امين‬           ‫1‬
      ‫طارق عبد امحد جاسم البدري .‬   ‫استبعاد‬
    ‫طالب امحد خليفة داود الناصري .‬   ‫استبعاد‬

‫طالل محمود احمد سبتي الدليمي‬          ‫1‬
      ‫طه خلف زيدان خلف اجلبوري.‬    ‫استبعاد‬

    ‫طه سلمان رميض طالل‬           ‫1‬
     ‫طه قاسم بنو اسماعيل‬          ‫1‬
 ‫ظافر هتراوي روضان حسين‬            ‫1‬
‫ظاهر خسارة حسين عبد العزيز‬           ‫1‬
   ‫ظاهر محمود علوان محمد‬           ‫1‬
    ‫عادل عيسى امحد عيسى العزاوي .‬    ‫استبعاد‬
    ‫عادل كامل محود لطوف السامرائي.‬    ‫استبعاد‬

    ‫عارف حمد احمد قدوري‬           ‫1‬
     ‫عامر احمد عبد فياض‬           ‫1‬
   ‫عامر حمزة عبد الرزاق طه‬          ‫1‬
    ‫عامر حميد عبود حافظ‬           ‫1‬
     ‫عامر صاحل جاسم محادي احليايل.‬   ‫استبعاد‬

   ‫عامر فاروق صالح مطلوب‬           ‫1‬
     ‫عامر مظهر جمعة عبد‬           ‫1‬
      ‫عباس محاد حسن كاظم البيايت.‬   ‫استبعاد‬

   ‫عباس شريف سلمان محمد‬            ‫1‬
     ‫عباس منري امحد عباس الناصري.‬   ‫استبعاد‬

‫عبد الخالق فيصل شالل جار هللا‬          ‫1‬
   ‫عبد الرمحن حسني حممود امحد الثويين.‬  ‫استبعاد‬

‫عبد الرحمن عبيد عيسى غضيب‬            ‫1‬
   ‫عبد الرزاق جهاد امحد ياس النعيمي.‬   ‫استبعاد‬
 ‫عبد السالم جواد عبد اهلل صاحل التكرييت.‬  ‫استبعاد‬
   ‫عبد السالم حازم جري اسعد‬           ‫1‬
  ‫عبد السالم حميد فيصل هزاع‬           ‫1‬
    ‫عبد السالم ناجي امحد قاسم البيايت .‬   ‫استبعاد‬

 ‫عبد الصمد مسلط عيدان سليمان‬            ‫1‬
   ‫عبد الغين مدحي فيصل عبد الدوري.‬     ‫استبعاد‬

     ‫عبد الفتاح ياسين جاسم‬          ‫1‬
  ‫عبد الكرمي شعيب عبد اهلل محيد العزاوي.‬   ‫استبعاد‬

‫عبد اللطيف عبدالرحمن طه صافي‬            ‫1‬
 ‫عبد اللطيف ياسين جاسم محمد‬            ‫1‬
  ‫عبد اللطيف ياسني جاسم حممد الدوري.‬     ‫استبعاد‬

   ‫عبد هللا ابراهيم حسن صالح‬           ‫1‬
   ‫عبد هللا احمد عبد هللا حميد‬         ‫1‬
        ‫عبد اهلل امحد عبد اهلل محيد .‬  ‫استبعاد‬

   ‫عبد هللا عويد احمد حمود‬           ‫1‬
  ‫عبد هللا محسن حميد خورشيد‬            ‫1‬
   ‫عبد اهلل مرعي حسن خلف اجلبوري .‬     ‫استبعاد‬

   ‫عبد هللا ياسين مهدي هيثم‬           ‫1‬
‫عبد المطلب فاروق صالح مطلوب‬            ‫1‬
‫عبد النبي عبد الكريم مركز صالح‬           ‫1‬
 ‫عبد الهادي احمد عصمان خلف‬            ‫1‬
 ‫عبد الهادي خضير صالح محمد‬            ‫1‬
 ‫عبد عبد هللا عبد مسلط الناصري‬           ‫1‬
  ‫عبيد اهلل صربي عجيل خملف اخلشماين .‬    ‫استبعاد‬

    ‫عبيس جسام محمد ثويني‬            ‫1‬
 ‫عثمان عبد هللا علي عبد الطائي‬          ‫1‬
    ‫عجيل جنرس عبد اهلل فيحان القيسي.‬    ‫استبعاد‬

    ‫عدنان احمد ادريس علي‬            ‫1‬
    ‫عدنان شريف جاسم حسن‬             ‫1‬
    ‫عدنان مهدي صمد عبد اهلل النيساين‬    ‫استبعاد‬
     ‫عدنان ناجي حممود رحيم الدوري.‬     ‫استبعاد‬

     ‫عدنان يونس عبيد جرادا‬           ‫1‬
     ‫عزت خضري عباس رويد املشاخيي.‬     ‫استبعاد‬

    ‫عزيز علي حسين رويد‬             ‫1‬
 ‫عطا هللا اسماعيل عصمان خلف‬            ‫1‬
  ‫عالء محسن خليفة محجوب‬             ‫1‬
    ‫عالء محمد خلف كالش‬             ‫1‬
      ‫علي حسن مهدي صالح‬          ‫1‬
      ‫علي محاد حسن عويد الفراجي.‬   ‫استبعاد‬

     ‫علي شعبان حاجم مجيد‬         ‫1‬
      ‫علي عايش عبد هجيج‬          ‫1‬
  ‫علي عبد الوهاب حسين علي‬           ‫1‬
     ‫علي فرحان عبود محمد‬         ‫1‬
       ‫علي فهد مطلك خلف‬         ‫1‬
      ‫عماد ابراهيم عبد علي‬        ‫1‬
      ‫عماد ساير مناع محمد‬         ‫1‬
      ‫عماد فريق رشيد عبد‬         ‫1‬
     ‫عماد مجيد فريح عصمي‬          ‫1‬
      ‫عماد محمد مجيد احمد‬         ‫1‬
   ‫عماد محمود حسون االحمد‬          ‫1‬
    ‫عماد مرشد عطية محمود‬          ‫1‬
      ‫عماد ناظم سفاح رحيم‬         ‫1‬
     ‫عمار رشيد عبود محمد‬         ‫1‬
     ‫عمر جالل محمد حسين‬          ‫1‬
     ‫عمر خطاب منديل مهدي‬          ‫1‬
     ‫عمر محمد مهدي صالح‬          ‫1‬
      ‫عناد بكر شكور جواد‬         ‫1‬
 ‫عواد علي عباس حسن القيسي‬           ‫1‬
    ‫عواد محمود حسن حمود‬          ‫1‬
‫عوف عبد الرحمن مصطفى يوسف‬           ‫1‬
   ‫عوني حنشول حسن محمود‬           ‫1‬
     ‫عويد شرقي خلف حسين‬          ‫1‬
     ‫عيادة خلف نزال جيجي العزاوي.‬   ‫استبعاد‬

‫عيسى حميد صالح حسين الجبوري‬          ‫1‬
     ‫غازي فيصل مجيد حميد‬          ‫1‬
    ‫غافل عبد اهلل حسني معروف اجملمعي.‬  ‫استبعاد‬

    ‫غالب حسن قدوري حسين‬          ‫1‬
      ‫غالب رجب طه صافي‬          ‫1‬
   ‫غالب محمود رمضان محيميد‬          ‫1‬
      ‫غالب ندا خلف حممد اجلبوري.‬   ‫استبعاد‬

     ‫غالب يحيى مهدي صالح‬          ‫1‬
    ‫غانم خلف محمد العكيدش‬          ‫1‬
   ‫غسان عبد هللا جاسم هيالن‬         ‫1‬
  ‫فاروق اصليفج محمود ابراهيم‬         ‫1‬
               ‫فاروق علي ابراهيم محمد‬          ‫1‬
                ‫فاروق حممد سلطان مجعة الدوري.‬    ‫استبعاد‬

               ‫فاضل جدوع علي محمد‬             ‫1‬
              ‫فاضل شيخ خضر محمود‬             ‫1‬
            ‫فاضل محمد عبد الرحمن خلف‬            ‫1‬
              ‫فالح عبد هللا حمادي غثيث‬           ‫1‬
              ‫فاهم حازم حمادي خضير‬            ‫1‬
               ‫فراس عيسى عبد علو‬             ‫1‬
              ‫فراس غائب دحام حسين‬             ‫1‬
               ‫فراس فارس عبد حمزة‬             ‫1‬
                ‫فريد احمد حسن حميد‬            ‫1‬
               ‫فضيل قاسم ولي شريف‬             ‫1‬
                 ‫فالح حسن عبد مراد السامرائي.‬    ‫استبعاد‬

                 ‫فالح حمد صالح كميت‬           ‫1‬
              ‫فليحة كامل مهدي السنجري‬           ‫1‬
                ‫فهمي محمد خضر حمد‬            ‫1‬
                 ‫فواز بهاء حاجم مجيد‬          ‫1‬
               ‫فوزي عوني صالح قدوري‬            ‫1‬
                ‫فيصل بدر محمد شالش‬            ‫1‬
               ‫فيصل تركي صالح حمودي‬            ‫1‬
                 ‫فيصل محمد كرم احمد‬           ‫1‬
              ‫قاسم عبد هللا علي اسماعيل‬          ‫1‬
                ‫قاسم فرج عطوان كريم‬           ‫1‬
                ‫قاسم محمد علي عنيزان‬           ‫1‬
                ‫قحطان خلف علي خلف‬            ‫1‬
               ‫قحطان نوفان حسين حمد‬           ‫1‬
‫قدوري ابراهيم حسن محد الشاماين/ املتوفر/ قدوري ابراهيم حسن .‬    ‫استبعاد‬

             ‫قدوري احمد منصور هنوني‬             ‫1‬
               ‫قيس رجب الطيف خليل‬            ‫1‬
               ‫قيصر حميد دخيل عبود‬            ‫1‬
            ‫قيصر عبد الحليم خلف مهدي‬            ‫1‬
               ‫قيصر مهنة مطلك خضر‬             ‫1‬
            ‫كاظم احمد محمد عويد التميمي‬           ‫1‬
               ‫كامل رشيد فاضل عباس‬            ‫1‬
 ‫كرمي عبد سامل ملح العبيدي / املتوفر/ كرمي عبد سامل ملح اهلبازعي.‬  ‫استبعاد‬

              ‫كمال عبد هللا مجيت عصمي‬           ‫1‬
               ‫كنعان كريم رمضان قنبر‬           ‫1‬
                     ‫لؤي خيرو بكر حميد‬         ‫1‬
                     ‫لؤي رشيد احمد عباس‬         ‫1‬
                    ‫لؤي رشيد امحد عباس الناصري.‬   ‫استبعاد‬

                   ‫لؤي فرمان شوقي نصيف‬          ‫1‬
  ‫لورنس حسن فرحان العزاوي / املتوفر/ لورس حسن فرحان زرو العزاوي.‬    ‫استبعاد‬

                   ‫ليث جارهللا محمد كاظم‬         ‫1‬
                   ‫ليث جاسم يوسف عمر‬           ‫1‬
               ‫ليث حسين بندر حسين النعيمي‬           ‫1‬
                    ‫ليث دحام حامد محمد‬          ‫1‬
                   ‫ليث سعد سعدون حمود‬           ‫1‬
               ‫ليث فاضل حاجم سلطان العزاوي‬           ‫1‬
                     ‫ليث والي بيدة عطية‬         ‫1‬
                  ‫مؤيد ابراهيم صالح جاسم‬          ‫1‬
‫مؤيد عبد احلميد حسن مزعل التكرييت/ املتوفر/ مؤيد عبد احلميد حسن مزعل.‬  ‫استبعاد‬

                   ‫مؤيد عبد هللا فياض خضر‬         ‫1‬
                    ‫مؤيد علي حماد خضر‬           ‫1‬
                   ‫مؤيد كرمي شكوري حممود الزوبعي.‬   ‫استبعاد‬

                    ‫مؤيد ناجي حسن اسعد‬          ‫1‬
                   ‫مازن صالح محي قدوري‬          ‫1‬
                    ‫مازن معد ابراهيم خليل‬         ‫1‬
                    ‫مالك ذياب عالوي طالل‬         ‫1‬
                     ‫مانع ديثان حمد طرفة‬         ‫1‬
                    ‫ماهر زين حسن سلطان‬          ‫1‬
                    ‫متعب ثائر محمود خليل‬         ‫1‬
                     ‫متعب علي علو غايب‬          ‫1‬
                    ‫مثىن خلف جاسم عيسى اجلبوري.‬    ‫استبعاد‬
                   ‫مثىن داود سلمان ابراهيم العباسي.‬  ‫استبعاد‬

                ‫مثنى شاكر دعدوش يوسف‬             ‫1‬
                    ‫مثنى عبد احمد داود‬          ‫1‬
              ‫مثنى عبد القادر عز الدين حمودي‬          ‫1‬
                 ‫مجيد ابراهيم جاسم مشعل‬           ‫1‬
       ‫جميد برع خلف جرب العبيدي/ املتوفر/ جميد برع خلف العبيدي.‬  ‫استبعاد‬

                     ‫مجيد حميد حسن علي‬          ‫1‬
                    ‫مجيد حميد مجيد احمد‬         ‫1‬
                    ‫مجيد حميد مخلف عيسى‬          ‫1‬
                    ‫جميد قدوري حممد خضري الدوري.‬   ‫استبعاد‬
                     ‫مجيد محمود معروف ظاهر‬            ‫1‬
‫جميد مهدي محد عبد اهلل النيساين / املتوفر / جميد مهدي محد عبد اهلل السامرائي .‬  ‫استبعاد‬
                       ‫حممد امحد حسن سلطان الدوري.‬     ‫استبعاد‬

                     ‫محمد احمد خطاب عمر‬             ‫1‬
                    ‫محمد حسون ويسي خضر‬              ‫1‬
                  ‫محمد حسين حميد عبد الرحمن‬            ‫1‬
                      ‫محمد حمود محل سمل‬             ‫1‬
                     ‫محمد خالد خلف ارزيق‬            ‫1‬
                      ‫حممد مخيس حممد حممود الناصري.‬    ‫استبعاد‬

                       ‫محمد دحام مجول فيصل‬           ‫1‬
                       ‫حممد دحام جمول فيصل الناصري.‬    ‫استبعاد‬

                     ‫محمد سعد شنين جاسم‬             ‫1‬
                   ‫محمد عباس محسن فرحان‬              ‫1‬
                 ‫محمد عبد الستار عبد هللا سلطان‬           ‫1‬
                   ‫محمد عبد الكريم طه حسين‬             ‫1‬
                   ‫محمد عبد هللا دخيل دليمي‬            ‫1‬
    ‫حممد عبد اهلل نعمة موسى اجلبوري / املتوفر/ حممد عبد اهلل نعمة موسى .‬   ‫استبعاد‬
 ‫حممد عبد الوهاب قدوري عتوي الدوري / املتوفر/ حممد عبد الوهاب قدوري.‬       ‫استبعاد‬
          ‫حممد عرييب اسعد امحد التكرييت/ املتوفر/ حممد عرييب اسعد .‬   ‫استبعاد‬

                    ‫محمد علي حمود حسين‬              ‫1‬
                 ‫محمد علي محمد حمد السامرائي‬             ‫1‬
    ‫حممد عويد مسيط عبد اهلل اجلبوري / املتوفر/ حممد عويد مسيط عبد اهلل .‬   ‫استبعاد‬

                       ‫محمد فائق جهاد علي‬           ‫1‬
                      ‫محمد محيميد ويس خضر‬            ‫1‬
        ‫حممد مطر حسن حممد الفراجي/ املتوفر/ حممد مطر حسن حممد .‬      ‫استبعاد‬

                       ‫محمد نجم عبد هللا خلف‬         ‫1‬
                        ‫محمد هاشم عمر نجم‬          ‫1‬
                       ‫محمد هاني داود سلمان‬          ‫1‬
                      ‫حممد ياسني حبيب مربط اجلبوري.‬    ‫استبعاد‬

                      ‫محمود اسود شريح احمد‬           ‫1‬
                      ‫محمود حسن جاسم حسن‬            ‫1‬
                      ‫محمود حسن خلف ياسين‬            ‫1‬
                       ‫حممود حسن حممد علي اجلميلي.‬    ‫استبعاد‬
                      ‫حممود سلمان حسني جرو العزاوي.‬     ‫استبعاد‬

                    ‫محمود عويد سميط عبد هللا‬           ‫1‬
                    ‫محمود محيميد حمزة محمد‬            ‫1‬
    ‫محمود منصور قنديل ناصر‬         ‫1‬
    ‫محمود ناجي محمود ارحيم‬         ‫1‬
    ‫حممود نواف حممود شران العيساوي.‬  ‫استبعاد‬

     ‫مرتض كامل حمدي محمد‬          ‫1‬
  ‫مرعي حسن علي صحن الجميلي‬          ‫1‬
   ‫مروان مالك عبد الكريم ارزيق‬        ‫1‬
     ‫مزاحم حبيب صالح حبيب‬         ‫1‬
     ‫مزاحم محمود خطاب حمد‬         ‫1‬
      ‫مزهر محيد عبود حافظ التكرييت.‬  ‫استبعاد‬
      ‫مزهر يونس عويد محيد اجلميلي.‬  ‫استبعاد‬

    ‫مسير انور عبد هللا خضير‬        ‫1‬
 ‫مصطفى عبد الستار عنجاص مجيد‬          ‫1‬
   ‫مصطفى فاضل رزيق الهالل‬          ‫1‬
  ‫مضر سعيد مصطفى خطاب عمر‬           ‫1‬
    ‫مطلك شالش عبود عبد هللا‬         ‫1‬
    ‫مظهر جسوم عزيز مصطفى اجلبوري.‬   ‫استبعاد‬

 ‫معاذ توفيق محمد الشاطي الشمري‬         ‫1‬
        ‫معن علي اسماعيل‬        ‫1‬
       ‫مقداد نجم محمد علي‬        ‫1‬
       ‫ملحم محمد حمد علي‬        ‫1‬
      ‫مناف جيجي عباس طه‬         ‫1‬
     ‫مناف مظهر جاسم محمد‬         ‫1‬
   ‫مناف نعمان مصطفى خطاب‬          ‫1‬
      ‫منيب كريم حميد موسى‬         ‫1‬
    ‫مهدي سلمان خيدان هواش‬          ‫1‬
     ‫مهدي علوان خلف حسين‬          ‫1‬
   ‫مهند صبحي حميد مجيد احمد‬         ‫1‬
      ‫مهند ضامن علي احمد‬         ‫1‬
  ‫مهند عبد الحميد حسن ابراهيم‬        ‫1‬
      ‫مهند علي صالح سلطان‬         ‫1‬
     ‫مهند غدير خلف حويجة‬         ‫1‬
    ‫موفق حاجم سلطان يوسف‬          ‫1‬
       ‫موفق كنو صايل علي‬        ‫1‬
‫ناجي ساهي محمد درويش الجبوري‬          ‫1‬
       ‫ناجي عبد جاسم محمد‬        ‫1‬
   ‫ناصر محمود حق وردي بيات‬          ‫1‬
     ‫ناضر خليل ابراهيم شالل‬        ‫1‬
                   ‫ناطق علوان نجم عبد هللا‬             ‫1‬
                ‫ناظر خليل عبد هللا عساف القيسي‬             ‫1‬
                      ‫ناظم طه حسين جمعة‬             ‫1‬
                      ‫نافع محمد حسن باقر‬             ‫1‬
     ‫جناح جاسم محد حسني العيساوي/ املتوفر/ جناح جاسم محد حسني .‬       ‫استبعاد‬

                      ‫نجاح حسن حسين كناص‬             ‫1‬
      ‫جنيب حممد رشيد حافظ املوىل / املتوفر/ جنيب حممد رشيد حافظ .‬      ‫استبعاد‬

                       ‫نزار راشد حمدي محمد‬           ‫1‬
         ‫نزار علي عبد غايب العزاوي/ املتوفر/ نزار علي عبد غايب.‬     ‫استبعاد‬
                        ‫نزال امحد جنم حسني العزاوي.‬    ‫استبعاد‬
                     ‫نصري رمضان فرحان خلف التكرييت.‬      ‫استبعاد‬
                      ‫نصيف جاسم علي صاحل اخلزرجي.‬      ‫استبعاد‬

                     ‫نعمان حسن علو جاسم‬              ‫1‬
                ‫نعمان فتحي عايد مرعي الحديثي‬             ‫1‬
                       ‫نعمـه حممد جاسم محد الدوري.‬     ‫استبعاد‬
                       ‫منر علي ظاهر عبد اهلل اجلبوري.‬   ‫استبعاد‬

                        ‫نمير سعيد عواد صالح‬          ‫1‬
‫هناد عبد اهلل ابراهيم عمر احلديثي/ املتوفر/ هناد عبد اهلل ابراهيم عمر التكرييت.‬  ‫استبعاد‬
                     ‫نوري عبد اهلل حممد خلف اجلبوري.‬     ‫استبعاد‬

                      ‫نوري عبد عايد محمد‬            ‫1‬
                    ‫نوفل عبد الكريم طه حسين‬            ‫1‬
                    ‫هادي خورشيد حسين حسن‬             ‫1‬
                      ‫هادي فاضل خليل علي‬             ‫1‬
                     ‫هارون ارشيد مهدي صاحل العزاوي.‬     ‫استبعاد‬

                      ‫هاشم سعيد عطا هللا علي‬          ‫1‬
                      ‫هالل جدوع مشعل شندي‬            ‫1‬
                      ‫هالل جزاع خلف دوري اجلميلي.‬      ‫استبعاد‬

                     ‫همام خليل ابراهيم عثمان‬           ‫1‬
                      ‫هيثم جدوع محي مجول‬             ‫1‬
                       ‫هيثم عطا سميان علي‬            ‫1‬
                      ‫هيثم نصيف جاسم احمد‬            ‫1‬
                     ‫هيالن حماد معروف ظاهر‬            ‫1‬
                    ‫واصل سعدون عطية زيدان‬             ‫1‬
                      ‫والي حسين جزاع حيدر‬            ‫1‬
                      ‫وديع فاضل طه قدراني‬            ‫1‬
                     ‫وسام سامي محمود شكر‬             ‫1‬
 ‫وعد احمد حمد حسن الجميلي‬        ‫1‬
   ‫وعد شاكر ابراهيم هزيم‬       ‫1‬
    ‫وليد جبار صالح جاسم‬       ‫1‬
  ‫وليد كمر خورشيد سلطان‬        ‫1‬
 ‫وليد مجيد لطيف علي البازي‬       ‫1‬
    ‫وليد ناظم نعمان مرعي‬       ‫1‬
     ‫وليد نايف مجيد علو‬       ‫1‬
   ‫وميض احمد خطاب عمر‬         ‫1‬
 ‫وهاب فاضل عباس درويش‬         ‫1‬
    ‫ياسر قادر رشيد حسن‬       ‫1‬
   ‫ياسني حممد خلف حسن العزاوي.‬  ‫استبعاد‬

    ‫يحيى حميد حسن حميد‬        ‫1‬
 ‫يحيى سليمان عبد هللا البياتي‬      ‫1‬
    ‫يعرب عبد الكريم جاسم‬       ‫1‬
‫يوسف محمود حق وردي بيات‬         ‫1‬
   ‫يونس رشيد عباس حسن‬         ‫1‬

								
To top