HAND-OUT

Document Sample
HAND-OUT Powered By Docstoc
					    Standaardisatie van domotica.
                         De toekomst of utopie…?
                                    1
Presentatie afstudeeronderzoek Daniël Koningen
28 januari 2004
Inleiding


   1.   Waarom domotica niet van de grond gekomen is?

   2.   Onderzoeksopzet

   3.   (Inter-)nationale standaarden

   4.   Haalbaarheid standaard domoticanetwerk

   5.   Standaardisatieproces en rol opdrachtgever

   6.   Conclusies en aanbevelingen


                              2
Waarom domotica niet van de grond gekomen is? • Domotica-aanbieders implementeerde immotica i.p.v. domotica.

 • Veel merkspecifieke standaarden waardoor er geen
  interoperabiliteit en dus geen merkonafhankelijkheid bestond.

 • ‘Technology push’ te klein.

 • ‘Market pull’ nauwelijks aanwezig, consument kende en kent
  domotica niet.
                                  3
Onderzoeksopzet

       H1. Probleemformulering


       H2. Plan van Aanpak (Onderzoeksvragen)


       H3. Actorenanalyse domoticaspelers


       H4. Update internationale domoticastandaarden


       H5. Domoticastandaarden in Nederland


       H6. Haalbaarheid standaard domoticanetwerk


       H7. Procesontwerp standaardisatie domoticanetwerk


       H8. Conclusies en aanbevelingen
                                 4
Onderzoeksopzet

                 H1. Probleemformulering


                 H2. Plan van Aanpak (Onderzoeksvragen)
         Beoogde resultaten onderzoek kick-off meeting

         • Domoticastandaarden in kaart brengen.

         • Vraag vanuit de markt helder maken.

         • Haalbaarheid standaardisatieproces fysiek in-huis domoticanetwerk bepalen.

         • Indien haalbaar, strategie standaardisatieproces bepalen.


Hoofddoel: “Inzicht verschaffen in de mogelijkheden (kosten, baten, draagvlak, strategie) om aan de vraag
vanuit de markt voor wat betreft een standaard fysiek in-huis domoticanetwerk te kunnen voldoen” (p. 10)

Onderzoeksvragen: - Welke randvoorwaarden stellen (inter-)nationale standaarden van domotica aan een
         standaard fysiek in-huis domoticanetwerk? (p. 10)
                                                  5
         - Is het haalbaar om aan de vraag vanuit de markt tegemoet te komen voor wat betreft
          het specificeren van een standaard fysiek in-huis domoticanetwerk? (p. 10)
(Inter-)nationale standaarden

         H1. Probleemformulering


         H2. Plan van Aanpak (Onderzoeksvragen)


         H3. Actorenanalyse domoticaspelers


         H4. Update internationale domoticastandaarden


         H5. Domoticastandaarden in Nederland


         H6. Haalbaarheid standaard domoticanetwerk


         H7. Procesontwerp standaardisatie domoticanetwerk


         H8. Conclusies en aanbevelingen
                                   6
Applicatiestandaarden


 Application
 Supporting   Initiatie CEBus 1984  Standaard EIA (IS-60)   Standaard ANSI (EIA-
 Standards                 CEBus 1994        600) CEBus 1996                                     HAVi V0,8 1999      HAVi V1,0 2002
         EHS ontwikkeld    Convergentie-proces   Samen gaan in Konnex,      EHS V1.3a in
          1985 - 1991      Konnex 1995       EHS A-mode 1999        Konnex 2000                             OSGi opgericht   OSGi V1.0 2000    OSGi V2.0 2001   OSGi V3.0 2003
                              in 1999                                          Initiatie Salutation
                                               1995                                                  UPnP versie 1.0 2001        1980                        1990                          2003

                                                           Time                                                                 7
Applicatiestandaarden • Interoperabiliteit en compatibiliteit staan hoog in het vaandel d.m.v.
  werkgroepen en ontwerptools.


 • Applicatiestandaarden zijn over het algemeen dé facto-
  standaarden.


 • Vaak meerdere bedrijfskolommen betrokken.


 • Het sectoroverstijgende aspect vormt de complexiteit van
  domotica.

                                   8
Communicatiestandaarden

 Communication
 Sevice Standards     Ontw ikkeling DCC  BACnet ontwikkeling     BACnet CEN TC247     BACnet ISO 16484-5
               1980-1987       1987-1991         standaard 1995        2003               BatiBUS 1989                    Covergentie-proces  Samengaan in Konex
                ontstaan                       Konnex 1995     E-m ode 1999              EIB eind jaren 80  EIB 1992 CENELEC/TC 105     Covergentie-proces  Samengaan in Konnex
               ontwikkeld         HBES)           Konnex 1995     S-m ode 1999                                                   Ontstaan Konnex uit BatiBUS,
                                                      EHS en EIB 1999              Initiatie LonWorks   LonWorks ANSI/EIA
                1985-1988       709.1
          1980                         1990                       2003

                                                              Time                                                                   9
    DCC= direct digital control
Communicatiestandaarden • Ontwikkeling standaarden in het algemeen in dezelfde
  bedrijfskolom.

 • Communicatiestandaarden zijn in het algemeen voor commerciële
  gebouwbeheersystemen ontwikkeld.

 • Alleen officiële communicatiestandaarden.

 • Hogere wettelijke eisen commerciële bouw.

 • Wettelijke eisen residentiële omgeving worden aangescherpt i.v.m.
  calamiteiten (gasexplosie 2003)                                10
Bedrade netwerkstandaarden

   Network
 Infrastructure                                       HomePNA 1.0        HomePNA 2.0
Standards (Wired)                                      specificatie 1998     specificatie 2000                                            FireWire IEEE 1394     FireWire IEEE 1394B
                                             standaard 1995       standaard 2002


                                                               Gigabit
             Eerste     IEEE 802.3   IEEE 802.3   IEEE 802.3   IEEE 802.3   IEEE 802.3u    IEEE 802.3u
                                                               ethernet
             ontwerp     10Base5 1983  10Base2 1986  10BaseT 1991  10BaseF 1994-   100 Mbit     100 Mbit
                                                              (1000Mbitt)
           ethernet 1976                            1995     ethernet1995   ethernet1995
                                                              1998-1999                                     USB versie 1.1            USB versie 2.0
                                       1995                 2002              X10 ontwikkeld in
               1970-1975
          1980                        1990                         2003

                                                              Time                                                                   11
Bedrade netwerkstandaarden •  Alle bedrade standaarden interoperabel op HomePNA na
   (slechte telefoonnetwerken, vooral van belang voor Amerika).

 • Alle bedrade standaarden garanderen compatibiliteit met de
  oudere generaties van dezelfde standaard.

 • Op Ethernet na zijn alle bedrade standaarden dé facto-standaard
  of
   dé facto-consortiumstandaard
                                   12
Draadloze netwerkstandaarden

  Network
 Infrastructure                             IEEE 802.15 (Bluetooth)
Standards (Wire-                               ontstaan 1998
   less)


                             DECT 1e generatie    DECT 2e generatie
                                1992          1995             UWB ontwikkeling     UWB mogelijkheden voor
             geheim 1962-1994      IEEE 802.15 1994-nu                  IEEE 802.11         IEEE 802.11a,b        IEEE 802.11g
               gestandaardiseerd in 1997  gestandaardiseerd in 1999  gestandaardiseerd in 2003
          1980            1990                        2003

                                                   Time                                                       13
Draadloze netwerkstandaarden • Interoperabiliteit op de draadloze netwerklaag is op dit moment
  niet gegarandeerd.

   ■ Verschillende media (o.a. radio frequent, infrarood).

   ■ Point to point VS point to multi-point communicatie.

 •  Initiatie draadloze standaard door bedrijf of bedrijfskolom.

 • Resulteert in twee officiële standaarden en een dé facto-
  standaard.
                                   14
Haalbaarheid domoticanetwerk

        H1. Probleemformulering


        H2. Plan van Aanpak (Onderzoeksvragen)


        H3. Actorenanalyse domoticaspelers


        H4. Update internationale domoticastandaarden


        H5. Domoticastandaarden in Nederland


        H6. Haalbaarheid standaard domoticanetwerk


        H7. Procesontwerp standaardisatie domoticanetwerk


        H8. Conclusies en aanbevelingen
                                  15
Technische haalbaarheid domoticanetwerk
Theoretische
randvoorwaarden                               Praktische
                                      randvoorwaarden


              H4. Update internationale domoticastandaarden


              H5. Domoticastandaarden in Nederland


              H6. Haalbaarheid standaard domoticanetwerk            Resultaat: media waaruit een standaard fysiek domoticanetwerk
 OSI-lagen werken   moet kunnen bestaan zijn; bestaand bedraad, nieuw bedraad en
 in de praktijk door  draadloos, ten einde een flexibele infrastructuur mogelijk te
            maken.                                               16
Bestuurlijke haalbaarheid domoticanetwerk

Sterktes                              Zwaktes
          H3. Actorenanalyse domoticaspelers


          H4. Update internationale domoticastandaarden


          H5. Domoticastandaarden in Nederland


          H6. Haalbaarheid standaard domoticanetwerk      BedreigingenKansen    Resultaat: kansen en sterktes wegen zwaarder dan de
       bedreigingen en zwaktes t.a.v. het standaardisatieproces. Het
       standaardisatieproces is bestuurlijk haalbaar.
                                            17
Eisen aan procesontwerp


       H1. Probleemformulering


       H2. Plan van Aanpak (Onderzoeksvragen)


       H3. Actorenanalyse domoticaspelers


       H4. Update internationale domoticastandaarden


       H5. Domoticastandaarden in Nederland


       H6. Haalbaarheid standaard domoticanetwerk


       H7. Procesontwerp standaardisatie domoticanetwerk


       H8. Conclusies en aanbevelingen
                                 18
Eisen aan procesontwerp


             Veiligheid
             Proces-
    Openheid            Inhoud
             ontwerp
             Voortgang
                        19
Eisen aan procesontwerp


Mogelijke rol                   Mogelijke rol
Domotica Platform                 Domotica Platform
  Ontwerptraject       Procesontwerp        Standaardisatie  Standaard
  procesontwerp                      proces      domoticanetwerk
        Mogelijke onderwerpen in de domoticastandaard

        • Onderscheid in type woning

        • Media:
           – Specificatie bestaand bedraad
           – Specificatie nieuw bedraad
           – Specificatie draadloos


                                              20
Eisen aan procesontwerp


       H1. Probleemformulering


       H2. Plan van Aanpak (Onderzoeksvragen)


       H3. Actorenanalyse domoticaspelers


       H4. Update internationale domoticastandaarden


       H5. Domoticastandaarden in Nederland


       H6. Haalbaarheid standaard domoticanetwerk


       H7. Procesontwerp standaardisatie domoticanetwerk


       H8. Conclusies en aanbevelingen
                                 21
Conclusies  • Belangrijkste actoren zijn: projectontwikkelaars,
   woningcorporaties en domotica-aanbieders.


  • Domotica-aanbieders kunnen van dezelfde infrastructuur
   gebruikmaken.


  • De kansen en sterktes voor een standaardisatieproces voor
   een domoticanetwerk ‘winnen’ het van de bedreigingen en
   zwaktes.
                                22
Conclusies  • Het standaardisatieproces is een ‘ongestructureerd
   probleem’ dat verprocesmatigd moet worden om tot
   een oplossing met draagvlak te kunnen komen.

  • Het is de vraag of officiële standaardisatie altijd noodzakelijk
   c.q. wenselijk is. Aangezien veelal dé facto- of
   consortiumstandaardisatie toegepast wordt.

  • Het huidige bouwproces met de aannemer centraal, vormt
   een knelpunt voor innovatie en daarmee voor domotica.
                                  23
Conclusies                      Consumenten
                      Consumenten                      Consumenten
    Systeemintegrators
              Projectontwikkelaars
              Projectontwikkelaars    Woningcorporaties
                            Woningcorporaties     Projectontwikkelaars  Woningcorporaties                       Aannemers
                       Aannemers


                                                           Domotica-
                       Installateurs
                       Installateurs           Installateurs    Aannemers
                                                           aanbieders                     Domotica-aanbieders
                     Domotica-aanbieders


  Bouwproces
  Bouwproces                               Bouwproces
          Het huidige bouwproces met de aannemer centraal, vormt
          een knelpunt voor innovatie en daarmee voor domotica.
                                                                 24
Aanbevelingen  • Op korte termijn nationaal standaardisatieproces starten ten
   einde datering van onderzoeksgegevens te voorkomen.


  • Nationale domotica-aanbieders stimuleren om
   (inter-)nationale standaarden te gebruiken.
                                25
Aanbevelingen tot vervolg onderzoek   • Onderzoek naar de mogelijkheden van draadloze
    technologieën m.b.t. communicatie in de residentiële
    omgeving op wijkniveau.

   • Onderzoek naar de mogelijkheden om de huidige
    structuur van het bouwproces (niet-commerciële bouw)
    te veranderen.

   • Onderzoek naar de integratie van de ISO
    domoticastandaard “Homegate” en de Europese
    standaard “Konnex”.
                               26
Mogelijkheid tot het stellen van vragen.
                      27
Einde presentatie
          28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:3/14/2013
language:Unknown
pages:28