Docstoc

Sağlam Bankacılık Modeliyle Katılım Bankacılığına Giriş-M.Şerafettin �zsoy hakkında

Document Sample
Sağlam Bankacılık Modeliyle Katılım Bankacılığına Giriş-M.Şerafettin �zsoy hakkında Powered By Docstoc
					YAZAR HAKKINDA
Şerafettin Özsoy

1986 yılında Sakarya’da doğmuş ve 2005
yılında Kocaeli Körfez Fen Lisesinden me-
zun olmuştur. 2005 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne
girmiştir. Üniversitedeki birinci yılında elde
ettiği başarıdan dolayı İTÜ İşletme Mühen-
disliği bölümünde çift anadal programında
okumaya hak kazanmıştır. Aynı yıl Anadolu
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme
bölümüne de kayıt olmuştur. 2010 yılında ise
her üç bölümden de mezun olmuştur. Okul yıl-
larında İTÜ Bilişim Kulübü ve İTÜ Uluslararası
İlişkiler ve Ekonomi Topluluğunun başkanlık-
larını yürütmüştür.
      Şerafettin Özsoy başta doğrudan yaban-
cı yatırımlar, bankacılık ve finans sektörü ol-
mak üzere ekonomi alanında birçok makale
ve araştırma raporu hazırlamış ve birçok
araştırma ödülü almıştır. Bunlar; Uluslararası
Yatırımcılar Derneği Akademik İnceleme Ya-
rışması 2010 yılı birincilik ödülü, Devak-De-
loitte Akademi Bilimsel İnceleme Yarışması
2009 yılı birincilik ödülü, Uluslararası Yatırım-
cılar Derneği Akademik İnceleme Yarışması
2009 yılı ikincilik ödülü, Devak-Deloitte Aka-
demi Bilimsel İnceleme Yarışması 2008 yılı
finalist ödülü, İGEME Makale Yarışması 2008
birincilik ödülü.
      Şerafettin Özsoy iş dünyası konularında
katma değerli araştırma ve içerik geliştirme-
ye odaklanan İşbahar Danışmanlık şirketinin
2010 yılında kurulduğundan beri eş kurucu
ortağıdır ve hala yönetici ortağı pozisyo-
nunda İşbahar Danışmanlıkta çalışmalarına
devam etmektedir.