Docstoc

Katılım Bankacılığına Giriş (M.Şerafettin �zsoy)-B�l�m 2-5 Operasyon Ve Teknoloji

Document Sample
Katılım Bankacılığına Giriş (M.Şerafettin �zsoy)-B�l�m 2-5 Operasyon Ve Teknoloji Powered By Docstoc
					BIREYSEL VE IŞLETME BANKACILIĞI        KURUMSAL VE TICARI BANKACILIK  KREDILER  ULUSLARARASI BANKACILIK  OPERASYON, TEKNOLOJI, IDARI IŞLER  MALI KONTROL  DENETIM VE RISK  IK, EĞITIM, KALITE  HUKUK VE RISK TAKIP
                 SAĞLAM BANKACILIK MODELİ
                                                                                            OPERASYON,
                                                                                             TEKNOLOJİ,
                                                                                             İDARİ İŞLER
                               BÖLÜM
  2

                               5