Katılım Bankacılığına Giriş (M.Şerafettin �zsoy)-B�l�m 1-2 Tarih�e Ve Gelişim by faizsizekonomi.com

VIEWS: 4 PAGES: 1

									                        1
                 KATILIM BANKACILIĞI


                        BÖLÜM


                        2
~~~Fry-King~~~  ~~~gniK-yrF~~~
     KATILIM
 BANKACILIĞININ
TARİHİ ve GELİŞİMİ

								
To top