berichtspecificatie _xls - Declareren AWBZ zorg by juanagao

VIEWS: 1 PAGES: 74

									     Externe-integratiestandaard

     Identificatie EI-standaard/-bericht


     Aandachtsgebied          AWBZ INSTELLING
     Standaardnaam/-bericht       DECLARATIE AWBZ-ZORG
     Standaardcode           AW319
     Code EI-bericht
     Versie               1.3
     Versiedatum            12/15/2010
     Status               STANDAARD
     Type                DECLARATIE

     Beschrijving            EI-bericht voor aanlevering van declaratiegegevens AWBZ-zorg van zorgaanbieder (AWBZ) of
                      servicebureau aan een AWBZ-verzekeraar, of zorgaanbieder (AWBZ) aan een servicebureau.
     Toelichting            Doelgroep declaranten: zorgaanbieders (AWBZ)

     Kenmerken             De deelstandaard heeft geen vaste recordlengte. De lengte van met name het prestatierecord
                      kan per individuele EI-standaard verschillen.
     Bijzonderheden
     Documenten             Versie 1.3 (15-12-2010):
                      * AW319v1.3_BERu1.pdf; uitgave 1, 15-12-2010;
                      * AW319-AW320v1.3_STBu1.pdf; uitgave 1, 15-12-2010;
                      * AW319-AW320v1.3_INVu1.pdf; uitgave 1, 15-12-2010.     XML
     DTD beschikbaar
     Versiedatum
     Status
     Versie


     Houder/ functioneel beheer ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND
     Technisch beheer      VEKTIS CV


     Exportdatum            12/15/2010


     Dit Excelbestand is vooral bedoeld voor elektronisch inlezen en minder geschikt om af te drukken.
Bestand                                  Printdatum                           Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS022              3/14/2013                          1 / 74
Bestand                       Printdatum  Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS022  3/14/2013  2 / 74
Externe-integratiestandaard

Berichtstructuur en specificaties

Aandachtsgebied             AWBZ INSTELLING
Standaardnaam/-bericht         DECLARATIE AWBZ-ZORG
Standaardcode              AW319
Versie                 1.3
Versiedatum               12/15/2010
                                                                            Unieke identificatie
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode Volgnummer    Naam gegevenselement  Type  Lengte Patroon  Eindpositie Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam Beschrijving functie      Toelichting
AW319      VOORLOOPRECORD          01    0101   KENMERK RECORD       N    2           2      M   T     COD001  VEK4       TECH           Identificatie van het soort
                                                                                                 TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN record in een externe-integratiebericht
AW319      VOORLOOPRECORD          01    0102                 N
                                  CODE EXTERNE-INTEGRATIEBERICHT   3   NNN      5      M        COD002  VEKT       BERI           Code ALGEMEEN
                                                                                                 BERICHTINFORMATIEter identificatie van een (soort) (externe-integratie)bericht.
AW319      VOORLOOPRECORD          01    0103                 N
                                  VERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD    2           7      M        NUM001  VEK1       BERI           Volgnummer van de        Wijzigingen die gevolgen hebben
                                                                                                 BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN formele uitgifte van een versie van een (ext
AW319      VOORLOOPRECORD          01    0104                 N
                                  SUBVERSIENUMMER BERICHTSTANDAARD 2            9      C        NUM309  VEKT       BERI           Volgnummer binnen        Wijzigingen een (externe-integra
                                                                                                 BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN het versienummer vandie gevolgen hebben
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0105 SOORT BERICHT        AN   1          10     M       COD856 VEKT         BERI           Aanduiding van het    Met deze aanduiding kan aangeg
                                                                                                 BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN doel van het bestand.
AW319      VOORLOOPRECORD           01                      N   6
                                0106 CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER        16     O       COD805 VEKT         BERI           Identificatie van het   Hiermee kan men aangeven met
                                                                                                 BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN informatiesysteem van een softwareleveranc
AW319      VOORLOOPRECORD           01                      AN
                                0107 VERSIEAANDUIDING INFORMATIESYSTEEM10
                                                    SOFTWARELEVERANCIER
                                                             26        C       NUM284 VEKT         BERI           Aanduiding van een    een informatiesysteem.
                                                                                                 BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN versie vanHiermee kan men aangeven met
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0108 UZOVI-NUMMER         N    4          30     C       COD061 VEKT         ZVZA          Identificatie van een (zorg)verzekeraar=die betrokken is bij de uit
                                                                                                 ZORGVERZEKERAAR              UZOVI Unieke ZOrgVerzekeraa
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0109 CODE SERVICEBUREAU      N    8NNNNNNNN      38     C       COD377 VEKT         ZOVL          Identificerende code van een servicebureau. Een servicebureau
                                                                                                 ZORGVERLENER               Een servicebureau splitst een not
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0110 ZORGVERLENERSCODE      N    8NNNNNNNN      46     C       COD009 VEKT         ZOVL          Identificerende code van de zorgverlener (natuurlijk persoon).
                                                                                                 ZORGVERLENER
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0111 PRAKTIJKCODE         N    8NNNNNNNN      54     C       COD181 VEKT         ZOVL          Identificerende code van een praktijk, waartoe een individuele zo
                                                                                                 ZORGVERLENER
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0112 INSTELLINGSCODE       N    8NNNNNNNN      62     C       COD031 VEKT         ZOVL          Identificerende code van een instelling.
                                                                                                 ZORGVERLENER
AW319      VOORLOOPRECORD           01                       N
                                0113 IDENTIFICATIECODE BETALING AAN    2          64     M       COD833 VEKT         ZOVL          Verwijzing naar degene, die de betaling dient te ontvangen.
                                                                                                 ZORGVERLENER
AW319      VOORLOOPRECORD           01                      N
                                0114 BEGINDATUM DECLARATIEPERIODE     8 EEJJMMDD     72     M       DAT043 NEN         BERI           Datumveld.
                                                                                                 BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN           Eerste dag van een administratiev
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0115 EINDDATUM DECLARATIEPERIODE N    8 EEJJMMDD     80     M       DAT044 NEN         BERI           Laatste dag van een   De ontvanger waarop de gegeve
                                                                                                 BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN administratieve periode van het bericht kan
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0116 FACTUURNUMMER DECLARANT AN     12          92     M       NUM029 VEKT         BERI           Unieke aanduiding
                                                                                                 BERICHTINFORMATIE ALGEMEENvan een factuur, toegekend door de opsteller
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0117 DAGTEKENING FACTUUR     N    8 EEJJMMDD     100     M       DAT031 NEN         BERI           Datum van ondertekening van een declaratie door de declarant.
                                                                                                 BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0118 BTW-IDENTIFICATIENUMMER   AN   14         114     C       NUM351 BELA         BERI           Identificatienummer
                                                                                                 BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN voor een zorgverlener in het kader van de o
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0119 VALUTACODE          AN   3         117     M       COD363 ISO         BERI           Valuta waarin alle bedragen zijn uitgedrukt.
                                                                                                 BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN
AW319      VOORLOOPRECORD           01      0180 RESERVE           AN  193         310     S       TEC007 193         TECH           Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengt
                                                                                                 TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0201 KENMERK RECORD        N    2          2     M   T    COD001 VEK4         TECH           Identificatie van het soort
                                                                                                 TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN record in een externe-integratiebericht
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0202 IDENTIFICATIE DETAILRECORD  N   12          14     M   T    NUM040 VEKT         TECH           Unieke codering van een De identificatie wordt ingevuld do
                                                                                                 TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN detailrecord.
AW319      VERZEKERDENRECORD         02                      N   9
                                0203 BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE           23     M   L    NUM313 GBA         VERZ           Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het k
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT        Voor meer informatie over het BS
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0204 UZOVI-NUMMER         N    4          27     M   L    COD061 VEKT         VERZ           Identificatie van     UZOVI Unieke ZOrgVerzekeraa
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENTeen (zorg)verzekeraar=die betrokken is bij de uit
AW319      VERZEKERDENRECORD         02                     AN   15         42
                                0205 VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)        C   L    NUM003 ZNET         VERZ           Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ing
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT       Identificatienummer per verzekerd
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0206 PATIENT(IDENTIFICATIE)NUMMERAN   11          53     O       NUM366 VEKT         VERZ           Unieke identificerende aanduiding van een persoon per orgaanz
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT         Nummer wordt bepaald door de
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0207 DATUM GEBOORTE VERZEKERDE N     8 EEJJMMDD     61     M       DAT006 NEN         VERZ           Datum waarop de     Altijd volledig
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT verzekerde geboren is. invullen met de wer
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0208 CODE GESLACHT VERZEKERDE   N    1          62     M       COD134 NEN         VERZ           Unieke aanduiding    Volgens NEN-ISO 5218, decemb
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT van de sexe van een verzekerde, het niet be
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0209 NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)  N    1          63     M       COD700 NEN1         VERZ           Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT        Deze code geeft de betekenis van
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0210 NAAM VERZEKERDE (01)     AN   25          88     M       NAM193 NEN         VERZ           De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegev
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT
AW319      VERZEKERDENRECORD         02                     AN
                                0211 VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01)     10          98     C       NAM194 NEN         VERZ           Verzameling van
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan he
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0212 NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)  N    1          99     C       COD701 NEN1         VERZ           Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT        Deze code geeft de betekenis van
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0213 NAAM VERZEKERDE (02)     AN   25         124     C       NAM191 NEN         VERZ           De achternaam van verzekerde, indien nodig verkort weergegev
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT
AW319      VERZEKERDENRECORD         02                     AN
                                0214 VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02)     10         134     C       NAM192 NEN         VERZ           Verzameling van
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan he
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0215 VOORLETTERS VERZEKERDE    AN   6         140     M       NAM025 NEN         VERZ           De voorletters van
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT verzekerde. De verzameling van letters die w
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0216 NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)  N    1         141     C       COD829 NEN1         VERZ           Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT        Deze code geeft de betekenis van
AW319      VERZEKERDENRECORD         02                      AN
                                0217 POSTCODE (HUISADRES) VERZEKERDE   6  NNNNAA     147     C       COD083 KPN         VERZ           De postcode van      De officiële codering
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT het huisadres van een verzekerde.van TPG Po
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0218 POSTCODE BUITENLAND     AN   9         156     C       COD434 VEKT         VERZ           Weergave van buitenlandse postcodes.
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT
AW319      VERZEKERDENRECORD         02                      N
                                0219 HUISNUMMER (HUISADRES) VERZEKERDE  5         161     C       NUM030 NEN         VERZ           De numerieke aanduiding bij het adres van een verzekerde, zoa
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT        Zie Besluit Standaard Adressering
AW319      VERZEKERDENRECORD         02                     AN    6
                                0220 HUISNUMMERTOEVOEGING (HUISADRES) VERZEKERDE       167     C       NUM079 NEN1         VERZ           De alfanumerieke
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT aanduiding achter het huisnummer van de ver
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0221 CODE LAND VERZEKERDE     AN   2         169     C       COD090 NEN         VERZ           Identificatie van
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENTeen land of gebiedsdeel waar een verzekerde w
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0222 DEBITEURNUMMER        AN   11         180     C   L    COD316 VEKT         DEBT     DEBITEUR    Unieke aanduiding van een debiteur.
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0223 INDICATIE CLIENT OVERLEDEN  N    1         181     M       COD841 VEKT         VERZ           Aanduiding of cliënt overleden is.
                                                                                                 VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0224 CODE INDICATIEORGAAN     N    4         185     C   L    COD459 CIZ         ZEON           Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft
                                                                                                 ZENDER/ONTVANGER
AW319      VERZEKERDENRECORD         02                     AN
                                0225 CLIËNTNUMMER INDICATIEORGAAN    20         205     M   L    NUM258 INDI         CLIE           Identificerend nummer van eenHet betreft de indicatieorgaan. di
                                                                                                 CLIENTGEGEVENS              cliënt bij een persoon (vrager)
AW319      VERZEKERDENRECORD         02      0280 RESERVE           AN  105         310     S       TEC007 105         TECH           Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengt
                                                                                                 TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN
AW319      DEBITEURRECORD           03      0301 KENMERK RECORD        N    2          2     M   T    COD001 VEK4         TECH           Identificatie van het soort
                                                                                                 TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN record in een externe-integratiebericht
AW319      DEBITEURRECORD           03      0302 IDENTIFICATIE DETAILRECORD  N   12          14     M   T    NUM040 VEKT         TECH           Unieke codering van een De identificatie wordt ingevuld do
                                                                                                 TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN detailrecord.
AW319      DEBITEURRECORD           03      0303 DEBITEURNUMMER        AN   11          25     M   L    COD316 VEKT         DEBT     DEBITEUR    Unieke aanduiding van een debiteur.
      Bestand                                                    Printdatum                                                          Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                         3 / 74
    Codering bovengeschikt    Naam codering bovengeschikt       Organisatienaam    Status  Beschrijving codering algemeen
                                                                     Toelichting codering algemeen              Naam codelijst Code codelijst
                                                                                    Beschrijving codering berichtspecifiek              Voorbeeld vulling   Constraints/condities
 erne-integratiebericht.                           VEKTIS CV       SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING                 Voorlooprecord is recordtype 01.                            Waarde '01' vullen.
rne-integratie)bericht.                            VEKTIS CV       AANBEVELING VEKTIS                                       IDENTIFICATIE is.COD002-VEKT
                                                                     Vullen met de code, die voor het desbetreffende EI-bericht van toepassingEI/EDI BERICHT               Waarde '187' vullen.
                                       VEKTIS CV       van de versie van een EI-standaard. van uitgifte van de standaard bepaald.
                                                       Nummer wordt in volgorde Vullen
 die gevolgen hebben voor de structuur (recordlay-out) van een EI-bericht leiden tot een veranderingSITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING met het versienummer van de desbetreffende EI-standaard.                                 Waarde '01' vullen.
                                       VEKTIS CV       AANBEVELING VEKTIS verandering van de subversie van een EI-standaard. desbetreffende EI-standaard.
                                                        leiden tot een       Vullen met het subversienummer van de
 die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten,Het nummer wordt in volgorde van uitgifte van de subversie van een standaard bepaald.                               Conditie: verplicht vullen als de subversie een waarde 1 of hog
                                     VEKTIS of       SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
anduiding kan aangegeven worden of het bestand daadwerkelijk verwerkt moet wordenCV dat het alleen voor testdoeleinden gebruikt mag worden.                           BERICHTSOORT COD856-VEKT
n men aangeven met welk systeem het bericht aangemaakt is.          VEKTIS CV         De eerste 4 posities van de code identificeren de softwareleverancier, de laatste 2 posities identificerende COD805-VEKT codetabel doorgeven via helpdesk-ei@vektis.nl.
                                                 AANBEVELING VEKTIS                        op basis van vrijblijvendheid CODE INFORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER
                                                                                                 gegevens voor wordt ingevuld.
                                                                                                           vulling van deze
                                                                   Softwareleveranciers kunnenDe softwareleverancier bepaalt of dit gegevenhet informatiesysteem.
                                      VEKTIS CV       AANBEVELING VEKTIS
n men aangeven met welke versie van het informatiesysteem in de vorige rubriek het bericht aangemaakt is.                                                                           Conditie: als rubriek 0106 CODE INFORMATIESYSTEEM SOF
                                      VEKTIS CV       AANBEVELING VEKTIS         zijn voor declaraties. informatie het UZOVI-register bij Vektis (http://uzovi.vektis.nl).
                                                                                  Deze rubriek heeft "Code zorgverzekeraar".                      Conditie: partij). In detailrecords UZOVI-nummer van de AWB
nieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevantRaadpleeg voor meer Naam gegeven voorheen: naast een logistiek doel ook een inhoudelijk doel (AWBZ verzekeraar is betalendeverplicht vullen met het mag het UZOVI-nummer afw
    COD009              CODERING ZORGVERLENER        VEKTIS CV         De AGB-code        Voor meer informatie zie (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie Conditie: verplicht invullen als de declaratie van een zorgaanb
                                                                               Zorgverlenerssoort = 98.
                                                 AANBEVELING VEKTIS bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT http://agb.vektis.nl.                              1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgver
natuurlijk persoon).                             VEKTIS CV         De AGB-code        Voor meer informatie zie (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie Conditie: verplicht invullen als de praktijkcode 3-8. Hetis (dus a
                                                 AANBEVELING VEKTIS bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT http://agb.vektis.nl.                              1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie gevuld zorgver
rtoe een individuele zorgverlener behoort.                  VEKTIS CV         De AGB-code        De praktijkcode bevat op de derde positie een tussennul. Dus AGB-code 01(0)23456 wordt bij vulling als volgt: 01023456. Voor meer informatie zie http://agb.vektis.nl/.
                                                                                                                            1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. Het zorgver
                                                 AANBEVELING VEKTIS bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie Conditie: verplicht invullen als de zorg vanuit een praktijk verle
    COD009              CODERING ZORGVERLENER        VEKTIS CV         De AGB-code        Voor meer informatie zie (COD008) en 8-cijferige code vullen. Koepel-of stichtingscode worden regionaal afgegeven. Voor meer informatie raadpleegdeclareert,positie 3-8. Het de stich
                                                                               Altijd een ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie Conditie: Indien een koepel de AWBZ dan de koepel- zorgver
                                                 AANBEVELING VEKTIS bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT http://agb.vektis.nl.                                        1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op verzekeraar in of regio
ent te ontvangen.                              VEKTIS CV      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING                                IDENTIFICATIECODE BETALING AAN
                                                                                                          COD833-VEKT
                                                                                  De verwijzing betreft de rubrieken 0109 t/m 0112. De partij waarnaar in dit veld verwezen wordt, dient in de overeenkomende rubriek tussen 0109 en 0112
    DAT039              DATUM MET EEUW VOOROP               AANBEVELING VEKTIS
                                       NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT                                                                       Altijd volledig de werkelijke datum vullen. Het is aangepast.
                                                                                  Als er sprake is van nagekomen declaratieposten die eigenlijk onder een voorgaande declaratieperiode vielen, wordt deze begindatum niet niet de bedoel
    DAT039              DATUM MET EEUW VOOROP               AANBEVELING VEKTIS
                                       NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT                           Het betreft de einddatum van de declaratieperiode.                     Altijd volledig met een bestaande en de werkelijke datum vulle
    NUM021              FACTUURNUMMER            VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS                       letters bevatten.
                                                                    Factuurnummers kunnen ookDeze dient uniek te zijn per code betaling aan (uniek voor een periode van 5 jaar).
    DAT039              DATUM MET EEUW VOOROP               AANBEVELING VEKTIS
                                       NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT                                                                         Altijd volledig invullen met een bestaande datum.
 in het kader van de omzetbelasting.                                Het BTW-identificatienummer van een Nederlandse ondernemer bestaat uit dan negen cijfers voorbegint met de landcode B99.gevolgd door wordt het Conditie: verplicht vullen als de zorgverlener BTW-plichtigEr st
                                       BELASTINGDIENST AANBEVELING VEKTIS                                                                  BTW-identificatienummer aangevuld met opgenomen plus ee
                                                               Het omzetbelastingnummer heeft vaak minder veertien posities. Het de toevoeging B01 t/m NL, In dat geval negen cijfers, waarin het omzetbelastingnummer is voorloopnullen. is, o
                                               AANBEVELING VEKTIS
                                       INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION                                          COD363-ISO
                                                                                                 VALUTACODE, ISO 4217: 1995 (ALFANUMERIEK)           EUR' vullen.
an het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik. GEEN AANBEVELING VEKTIS                                                                   Verplicht vullen met spaties.
erne-integratiebericht.                           VEKTIS CV      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING                 Verzekerdenrecord is recordtype 02.                            Waarde '02' vullen.
                                        VEKTIS CV     AANBEVELING VEKTIS           in het 'heenrecord' ingevuld.
atie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer alsDetailrecords in het 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Het commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecor
    NUM285                           GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE
                     CODERING BURGERSERVICENUMMER       AANBEVELING VEKTIS                                                                            Voorlopige bedrijfsregel: termijn te verwachten valt.
                                                                                  In geval van pasgeborenen geen declaratie insturen in afwachting van uitgifte van een BSN, mits dit binnen redelijke het BSN verplicht vullen als een pers
                                      VEKTIS CV       AANBEVELING VEKTIS         zijn voor declaraties. informatie het UZOVI-register bij zorgverzekeraar".
nieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevantRaadpleeg voor meer Naam gegeven voorheen: "Code Vektis (http://uzovi.vektis.nl).                    Vullen met het UZOVI-nummer van de zorgverzekeraar van ve
                                     ZORGNET         AANBEVELING VEKTIS
nummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.                             In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer.     Conditie: indien bekend vullen met het verzekerdennummer (in
                                      VEKTIS CV      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
ordt bepaald door de zorgverlener. Indien van toepassing wordt het nummer identiek teruggemeld aan de zorgverlener.                                                                      Het nummer dient links uitgelijnd te worden
                                                                                  Dit nummer is bedoeld om te gebruiken als referentie, teneinde het zoeken in de administratie van de zorgverlener te vereenvoudigen. en rechts opgevuld
    DAT039              DATUM MET EEUW VOOROP               AANBEVELING VEKTIS
                                       NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT                                                                         Altijd volledig invullen met de werkelijke datum.
    COD046                            NEN-ISO 5218. AANBEVELING VEKTIS
                                              INSTITUUT
                     GESLACHT, GECODEERD VOLGENSNEDERLANDS NORMALISATIE Mannelijk of vrouwelijk.                                             COD046-NEN
                                                                                                 GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218.           Hier alleen code '1' (= mannelijk) of code '2' (= vrouwelijk) vulle
                                    NEDERLANDS NORMALISATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).  SITUATIE INSTITUUT                                           NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. Waarde '1' vullen.
                                                                                                         VERZEKERDE
                                                                                  Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAMCOD700-NEN1 (01) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (01). Het betreft hier alleen de eigen naam
    NAM039                             NEDERLANDS NORMALISATIE Als de naam uit meer delen
                                            AANBEVELING VEKTIS
                                                INSTITUUT                     koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken. Hier de geboortenaam
                     ACHTERNAAM SIGNIFICANT DEEL (VERKORT), CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. bestaat gescheiden door een De bijbehorende NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01) geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd. van de verzekerde vullen.
    NAM040                            NEDERLANDS NORMALISATIE Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".
                                           AANBEVELING VEKTIS
                     VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991.  INSTITUUT                                                    NAM040-NEN            Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verpl
                                                                                                 VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991.
                                    NEDERLANDS NORMALISATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).  SITUATIE INSTITUUT                                           NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. Waarde '2' of '0' (indien verzekerde name functie voor dus ni
                                                                                                         VERZEKERDE
                                                                                  Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAMCOD701-NEN1 (02) inclusief VOORVOEGSEL VERZEKERDE (02). Heeft met geen partner heeft,een se
    NAM039                             NEDERLANDS NORMALISATIE Als de naam uit meer delen
                                            AANBEVELING VEKTIS
                                                INSTITUUT                     koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken. Conditie: vullen indien
                     ACHTERNAAM SIGNIFICANT DEEL (VERKORT), CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. bestaat gescheiden door een De bijbehorende NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) geeft aan welke naam van de verzekerde wordt gehanteerd. NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) in d
    NAM040                            NEDERLANDS NORMALISATIE Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".
                                           AANBEVELING VEKTIS
                     VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991.  INSTITUUT                                                    NAM040-NEN            Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verpl
                                                                                                 VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991.
    NAM038                            NEDERLANDS NORMALISATIE Voorletters aansluitend zonder punt of spatie. Een voornaam waarbij twee elementen zijn verbonden middels een koppelteken wordt "P", "T" en "I". alsVoorletters van de verzekerde invullen die behoren bij "J".gebo
                                          AANBEVELING
                                               INSTITUUT
                     VOORLETTERS PERSOON, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. VEKTIS        De namen Jan-Pieter, Christiaan, Philip, Theo en IJsbrand hebben respectievelijk de voorletter "J", "C", in deze norm  één voornaam beschouwd, bijvoorbeeld Jan-Pieter is de
                                    NEDERLANDS NORMALISATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).  SITUATIE INSTITUUT                                            NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, name functie voor een servicebureau en niet voor de zorgverzekeraar.
                                                                                                           COD829-NEN1
                                                                                  Hier de code vullen die past bij de tenaamstelling van de verzekerde. Heeft metJULI 2002. Conditie: alleen vullen indien de tenaamstelling relevant is voo
    COD014                            KPN      AANBEVELING VEKTIS
                                              Het stelsel       De code KPN) plaatsnaam en het adres (onvolledig: straatnaam + huisnummer) in Nederland. (Conform Besluit Standaardadressering BIZA).
                                                                                                                      Conditie: verplicht vullen, indien
                     NEDERLANDSE POSTCODE, GECODEERD VOLGENS NEN 5825, DEC 1991. wordt door TPG (voorheen van debeheerd en uitgegeven. De codering bestaat uit 4 cijfers (numerieke woonplaatscode), gevolgd door 2 letters (alfabetische lettercode). verzekerde woonachtig is in N
                                       VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS                                                                    Conditie: verplicht vullen indien verzekerde in het buitenland w
                                                                                  Dit gegeven is met name van belang voor verzekerden van zorgverzekeraars in 'grensgebieden'. Duitsland: 5-cijferige postcode. Belgie: 4-cijferige postco
    NUM025                            NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT
                                           AANBEVELING VEKTIS
                     HUISNUMMER, GECODEERD VOLGENS NEN 5825, DEC.1991.                                                                              Conditie:Verplicht vullen tenzij de verzekerde
                                                                                  Declaraties met huisnummer 00000 moeten verwerkt kunnen worden. Huisnummer 00000 kan bijvoorbeeld het geval zijn bij woonboten. geen officieel hu
    NUM041                            NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT
                                          AANBEVELING VEKTIS
                     HUISNUMMERTOEVOEGING, GECODEERD VOLGENS NEN 5825, JULI 2002.                                                                          Conditie: verplicht invullen als er sprake is van een huisnumm
                                                                    Huisnummertoevoeging = door gemeente toegekende huisletter (indien aanwezig), direct gevolgd door de door de gemeente toegekende huisnummertoevoeging (indien aanwezig).
    COD032              ALPHA-2 LANDCODE (ISO 3166)     NEDERLANDS NORMALISATIE Van de drie mogelijke coderingen3166ISO 3166 (1993) wordtlanden algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2"00" gehanteerd. Zie GBA landentabel met een 'X' verplicht invullen als er sprake is van coderingen: - A
                                              AANBEVELING VEKTIS
                                                   INSTITUUT                                      ALPHA-2 wordt dan (ISO 3166)
                                                                                                     COD032-NEN                Conditie: beginnen, zijn bepaald de volgende een in het over
                                                                 ISO van kent geen historische in het (bijv. land geboorte). ActueelLANDCODEcountrycode' gebruikt. Landcodes die voor historie. ISO 3166 (1993) kentdoor NEN 1888. Dit is in buite
    COD038                             VEKTIS
                     PATIENTNUMMER (11 POSITIES MAXIMAAL) CV         AANBEVELING VEKTIS                                                                 Conditie: invullen verplicht als minimaal één declaratiepost van
                                                                                  Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Sleutelovererving met DEBITEURNUMMER in het debiteurrecord.
                                       VEKTIS CV         Voor VEKTIS                                     INDICATIE WEL/NIET OVERLEDEN
                                                                                                        COD841-VEKT                 Defaultwaarde '2' (cliënt worden (komt Waarde '1' indien clië
                                                 AANBEVELING de correspondentie van een servicebureau naar een cliënt/debiteur is het gewenst te weten of de cliënt overleden is en zo ja, aan wie de correspondentie gericht dient teniet overleden).in het gegeven SOOR
 indicatiestelling heeft verricht.                              AANBEVELING VEKTIS
                                                   Bestaat
                                       CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG uit vier cijfers "xxyy", Vaak zijn er meerdere indicatieorganencombinatie met CLIENTNUMMER INDICATIEORGAAN (0225). (2 posities) in de desbetreffendebekend vullen. Indien het gegeven niet beken
                                                                   waarbij xx het nummer van de zorgkantoorregio (2 posities), yy het volgnummer van het indicatieorgaan
                                                                                 Sleutel in in een regio.  CODE INDICATIEORGAAN
                                                                                                        COD459-CIZ            Conditie: Indien regio.
de persoon (vrager) die een beroep doet op de AWBZ-zorg.                      Het indicatieorgaan bepaalt de wijze van vullen.
                                       INDICATIEORGAAN AANBEVELING VEKTIS                           Sleutel in combinatie met CODE INDICATIEORGAAN (0224).                   Altijd verplicht vullen.
an het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik. GEEN AANBEVELING VEKTIS                                                                   Verplicht vullen met spaties.
erne-integratiebericht.                           VEKTIS CV      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING                 Debiteurrecord is recordtype 03.                              Waarde '03' vullen.
                                        VEKTIS CV     AANBEVELING VEKTIS           in het 'heenrecord' ingevuld.
atie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer alsDetailrecords in het 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Het commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecor
    COD038                             VEKTIS
                     PATIENTNUMMER (11 POSITIES MAXIMAAL) CV         AANBEVELING VEKTIS                                                                 Waarde dient gelijk te zijn
                                                                                  Nummer wordt bepaald door de zorgverlener. Sleutelovererving met DEBITEURNUMMER in het verzekerdenrecord. aan die in het debiteurnummer in he
             Bestand                                                           Printdatum                                                                  Blad
             0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                    3/14/2013                                                                  4 / 74
ersie een waarde 1 of hoger heeft, anders waarde '00' vullen (betekenis: er is geen subversie bij deze versie). Waarde '03' vullen. ORMATIESYSTEEM SOFTWARELEVERANCIER gevuld is, dan de versie verplicht vullen. Anders niet vullen.
OVI-nummer van de AWBZ verzekeraar, als de declaratie naar een AWBZ verzekeraar gaat.
 laratie van een zorgaanbieder naar een servicebureau of van een servicebureau naar een AWBZ-verzekeraar gaat.
ktijkcode gevuld is (dus als er geen sprake is van een instelling). Als er sprake is van een instelling, dan wordt in plaats van dit gegeven 0112 INSTELLINGSCODE ingevuld.
g vanuit een praktijk verleend is (en niet vanuit een instelling).
rt, dan de koepel- of stichtingscode (beter bekend als CAK bevoorschottingscode) vullen. Indien een instelling declareert, dan de AGB-code van de instelling of een individuele zorgverlener (namens instelling) vullen.


llen. Het is niet de bedoeling de begindatum van de prestatie hiervoor te gebruiken.
 de werkelijke datum vullen. Het is niet de bedoeling de einddatum van de prestatie hiervoor te gebruiken.


ande datum.
verlener BTW-plichtig is, ongeacht of er in het bestand wel of niet sprake is van gedeclareerde zorg, waarop BTW van toepassing is. Anders niet vullen.
 t bijbehorende detailrecord. Detailrecords in het retourbericht 'erven' het volgnr. in het heenbericht.
rplicht vullen als een persoon een BSN heeft en het gebruik is geregeld. Als de zorgaanbieder constateert dat de verzekerde geen BSN (of RNI) of sofinummer heeft, dan vullen met een dummywaarde van negens (9x9).
 e zorgverzekeraar van verzekerde. Indien onbekend dan als escapewaarde het UZOVI-nummer van het zorgkantoor vullen.
et verzekerdennummer (inschrijvingsnummer, relatienummer) van de zorgverzekeraar van verzekerde. Plaats alle tekens inclusief de nullen linksaangesloten in het veld. Rechts uitvullen met spaties.
worden en rechts opgevuld te worden met spaties.
 ke datum.
 ode '2' (= vrouwelijk) vullen.


 erde vullen.
sel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties.
geen partner heeft, dus niet van toepassing) vullen.
NAAMGEBRUIK (02) in de vorige rubriek de waarde '2' bevat. Anders vullen met spaties.
sel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties.
 n die behoren bij de geboortenaam of eventueel bij de tenaamstelling.
 amstelling relevant is voor correspondentiedoeleinden (bijvoorbeeld voor rechtstreekse communicatie tussen servicebureau en verzekerde). Toegestane waarden: '1', '2', '3' en '4'. Als niet relevant, dan vullen met '0'
ekerde woonachtig is in Nederland. Als verzekerde woont in het buitenland, dan de volgende rubriek vullen. Verplicht vullen met het GBA-adres, indien niet bekend (voorhanden) het verblijfadres vullen.
ekerde in het buitenland woonachtig is. Als verzekerde woont in Nederland, dan de vorige rubriek vullen. Links aansluiten en rechts opvullen met spaties.
 zekerde geen officieel huisnummer heeft. In dat geval vullen met nullen (00000).
ake is van een huisnummertoevoeging. Verplicht vullen met het GBA-adres, indien niet bekend (voorhanden) het verblijfadres vullen.
ake is van een in het buitenland wonende verzekerde.
aal één declaratiepost van de cliënt naar een debiteur gaat en dus het debiteurrecord gevuld wordt.
en). Waarde '1' indien cliënt overleden.
n het gegeven niet bekend is '0000' vullen.
 t bijbehorende detailrecord. Detailrecords in het retourbericht 'erven' het volgnr. in het heenbericht.
 het debiteurnummer in het verzekerdenrecord.
             Bestand                                                               Printdatum                           Blad
             0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                        3/14/2013                           5 / 74
Bestand                         Printdatum  Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  6 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode Volgnummer Naam gegevenselement  Type  Lengte Patroon  Eindpositie Verplichting SleutelCode gegeven Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam   Beschrijving functie    Toelichting
AW319      DEBITEURRECORD          03    0304 DATUM GEBOORTE DEBITEUR  N    8 EEJJMMDD      33      C        DAT264 NEN       DEBT     DEBITEUR    Geboortedatum van debiteur.
AW319      DEBITEURRECORD           03      0305 CODE GESLACHT DEBITEUR     N   1         34    C       COD446 NEN        DEBT     DEBITEUR                  Volgens NEN-ISO het niet beken
                                                                                                     Unieke aanduiding van de sexe van een debiteur,5218, decemb
AW319      DEBITEURRECORD           03      0306 NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01)   N   1         35    M       COD700 NEN1       DEBT     DEBITEUR                  Deze code geeft de betekenis van
                                                                                                     Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).
AW319      DEBITEURRECORD           03      0307 NAAM DEBITEUR (01)       AN  25         60    M       NAM214 NEN        DEBT     DEBITEUR    De achternaam van debiteur, indien nodig verkort weergegeven
AW319      DEBITEURRECORD           03      0308 VOORVOEGSEL DEBITEUR (01)   AN  10         70    C       NAM216 NEN        DEBT     DEBITEUR    Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan he
AW319      DEBITEURRECORD           03      0309 NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02)   N   1         71    C       COD701 NEN1       DEBT     DEBITEUR                  Deze code geeft de betekenis van
                                                                                                     Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).
AW319      DEBITEURRECORD           03      0310 NAAM DEBITEUR (02)       AN  25         96    C       NAM215 NEN        DEBT     DEBITEUR    De achternaam van debiteur, indien nodig verkort weergegeven
AW319      DEBITEURRECORD           03      0311 VOORVOEGSEL DEBITEUR (02)   AN  10        106     C       NAM217 NEN        DEBT     DEBITEUR    Verzameling van één of meer voorzetsels/lidwoorden, die aan he
AW319      DEBITEURRECORD           03      0312 VOORLETTERS DEBITEUR      AN  6        112     C       NAM089 NEN        DEBT     DEBITEUR    De voorletters van debiteur. De verzameling van letters die word
AW319      DEBITEURRECORD           03      0313 NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (03)   N   1        113     M       COD829 NEN1       DEBT     DEBITEUR                  Deze code geeft de betekenis van
                                                                                                     Aanduiding naamgebruik (gecodeerd).
AW319      DEBITEURRECORD           03      0314 TITULATUUR           N   2        115     C       COD843 VEKT       DEBT     DEBITEUR    (Aanspreek)titel van een persoon
AW319      DEBITEURRECORD           03      0315 STRAATNAAM DEBITEUR      AN  24        139     M       NAM141 NEN        DEBT     DEBITEUR    De officiële door de gemeente vastgestelde naam van een straa
AW319      DEBITEURRECORD           03                      N
                                0316 HUISNUMMER (HUISADRES) DEBITEUR   5        144     C       NUM098 NEN        DEBT     DEBITEUR                   Zie Besluit Standaard Adressering
                                                                                                     De numerieke aanduiding bij het adres van een debiteur, zoals d
AW319      DEBITEURRECORD           03                     AN    6
                                0317 HUISNUMMERTOEVOEGING (HUISADRES) DEBITEUR      150     C       NUM099 NEN1       DEBT     DEBITEUR    De alfanumerieke aanduiding achter het huisnummer van de deb
AW319      DEBITEURRECORD           03                      AN
                                0318 POSTCODE (HUISADRES) DEBITEUR    6  NNNNAA   156     C       COD312 KPN        DEBT     DEBITEUR                   De officiële codering van TPG Po
                                                                                                     De postcode van het huisadres van debiteur.
AW319      DEBITEURRECORD           03      0319 POSTCODE BUITENLAND      AN  9        165     C       COD434 VEKT       DEBT     DEBITEUR    Weergave van buitenlandse postcodes.
AW319      DEBITEURRECORD           03      0320 WOONPLAATSNAAM DEBITEUR    AN  24        189     M       NAM142 NEN        DEBT     DEBITEUR                  Er zijn hoedanigheden gemeente
                                                                                                     De naam van de woonplaats van debiteur. De door dezoals, ves
AW319      DEBITEURRECORD           03      0321 CODE LAND DEBITEUR       AN  2        191     C       COD313 NEN        DEBT     DEBITEUR    Identificatie van een land of gebiedsdeel waar een debiteur woo
AW319      DEBITEURRECORD           03      0322 TELEFOONNUMMER DEBITEUR    AN  15        206     C       NUM364 NEN1       DEBT     DEBITEUR                  de debiteur is te bereiken.
                                                                                                     Het telefoonnummer waarmee Hier kan een 'vast' telefoonnumm
AW319      DEBITEURRECORD           03                      N
                                0323 LANDNUMMER TELEFOON (CODE LAND)   3
                                                     MAX. 3 POS.   209     C       NUM092 KPN        DEBT     DEBITEUR    Het nummer waarmee voor internationaal telefoonverkeer het la
AW319      DEBITEURRECORD           03      0324 E-MAILADRES DEBITEUR      AN  70        279     O       NAM221 VEKT       DEBT     DEBITEUR                   HET NNI internet per elektronisc
                                                                                                     Het adres waaronder de debiteur via hetheeft in de NEN-5825 (2
AW319      DEBITEURRECORD           03      0325 BANKREKENINGNUMMER       N  16        295     C       NUM008 VEK1       DEBT     DEBITEUR                  Maatschappelijk relatiegegeven: g
                                                                                                     Nummer van de rekening courant van de betrokken (rechts-)pers
AW319      DEBITEURRECORD           03      0326 SOORT RELATIE DEBITEUR     N   2        297     C       COD819 VEKT       DEBT     DEBITEUR    De soort relatie die een debiteur ten opzichte van de verzekerde
AW319      DEBITEURRECORD           03      0380 RESERVE            AN  13        310     S       TEC007 013       TECH           Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengt
                                                                                             TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN
AW319      PRESTATIERECORD          04      0401 KENMERK RECORD         N   2         2    M   T    COD001 VEK4       TECH           Identificatie van het soort
                                                                                             TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN record in een externe-integratiebericht
AW319      PRESTATIERECORD          04      0402 IDENTIFICATIE DETAILRECORD   N  12         14    M   T    NUM040 VEKT       TECH           Unieke codering van een De identificatie wordt ingevuld do
                                                                                             TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN detailrecord.
AW319      PRESTATIERECORD          04                      N   9
                                0403 BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE          23    M   L    NUM313 GBA        VERZ           Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het k
                                                                                             VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT        Voor meer informatie over het BS
AW319      PRESTATIERECORD          04      0404 UZOVI-NUMMER          N   4         27    M   L    COD061 VEKT       VERZ           Identificatie van     UZOVI Unieke ZOrgVerzekeraa
                                                                                             VERZEKERDE/PATIENT/CLIENTeen (zorg)verzekeraar=die betrokken is bij de uit
AW319      PRESTATIERECORD          04                     AN   15         42
                                0405 VERZEKERDENNUMMER (INSCHRIJVINGSNUMMER, RELATIENUMMER)      C   L    NUM003 ZNET       VERZ           Nummer waaronder een verzekerde bij de zorgverzekeraar is ing
                                                                                             VERZEKERDE/PATIENT/CLIENT       Identificatienummer per verzekerd
AW319      PRESTATIERECORD          04      0406 MACHTIGINGSNUMMER       AN  15         57    C       NUM013 VEK2       PRES     PRESTATIE                   Doel: het bij de controle van
                                                                                                     Identificatie van een afgegeven machtiging/toestemming. decla
AW319      PRESTATIERECORD          04      0407 DOORSTUREN TOEGESTAAN     N   1         58    M       COD150 VEKT       PRES     PRESTATIE                   Dit gegeven desbetreffende pres
                                                                                                     Code die aangeeft of het doorsturen van deheeft privacybescher
AW319      PRESTATIERECORD          04      0408 CODE INDICATIEORGAAN      N   4         62    C   L    COD459 CIZ        ZEON           Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft
                                                                                             ZENDER/ONTVANGER
AW319      PRESTATIERECORD          04                     AN
                                0409 CLIËNTNUMMER INDICATIEORGAAN    20         82    M   L    NUM258 INDI       CLIE           Identificerend nummer van eenHet betreft de indicatieorgaan. di
                                                                                             CLIENTGEGEVENS              cliënt bij een persoon (vrager)
AW319      PRESTATIERECORD          04                      N    9
                                0410 INDICATIE-AANVRAAGNUMMER INDICATIEORGAAN        91    C   L    NUM259 INDI       INDA            Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag van een cliën
                                                                                             INDICATIE-AANVRAAG
AW319      PRESTATIERECORD          04                       N   9
                                0411 INDICATIEBESLUITNUMMER INDICATIEORGAAN        100     M   L    NUM260 INDI       INDB           Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een indicatie-a
                                                                                             INDICATIEBESLUIT
AW319      PRESTATIERECORD          04      0412 FUNCTIECODE          N   2        102     C       COD732 VEKT       FUNC     FUNCTIES    Gecodeerde aanduiding van een (reeks van) activiteit(en) in func
AW319      PRESTATIERECORD          04      0413 ZORGZWAARTEPAKKETCODE     N   3        105     C       COD163 CIZ        ZZP           Gecodeerde aanduiding
                                                                                             ZORGZWAARTEPAKKETGEGEVENS van een zorgzwaartepakket.
AW319      PRESTATIERECORD          04      0414 BEGINDATUM PRESTATIE      N   8 EEJJMMDD   113     M   L    DAT001 NEN       PRES     PRESTATIE    Datum waarop de prestatie feitelijk is of wordt uitgevoerd. Als de
AW319      PRESTATIERECORD          04      0415 EINDDATUM PRESTATIE      N   8 EEJJMMDD   121     M       DAT003 NEN       PRES     PRESTATIE    Datum waarop de prestatie is beëindigd, als de prestatie betrekk
AW319      PRESTATIERECORD          04                      N
                                0416 AANDUIDING PRESTATIECODELIJST    3        124     M   L    COD367 VEKT       PRES     PRESTATIE    Code die aangeeft welke prestatiecodelijst gebruikt is, met aand
AW319      PRESTATIERECORD          04      0417 PRESTATIECODE         AN  5        129     M   L    COD388 VEK8       PRES     PRESTATIE                   In de middel) identificeert.
                                                                                                     Code die de prestatie (zorg/ product/AANDUIDING PRESTATIEC
AW319      PRESTATIERECORD          04                      N
                                0418 AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES    4        133     M       ANT054 VEKT       PRES     PRESTATIE    Hoeveelheid verrichte prestaties in de prestatieperiode.
AW319      PRESTATIERECORD          04      0419 TIJDSEENHEID ZORGPERIODE    N   2        135     C       COD218 VEKT       PRES     PRESTATIE                   Deze tijdsduur betreft de gehele z
                                                                                                     De tijdsduur waarin de zorg/behandeling wordt uitgedrukt.
AW319      PRESTATIERECORD          04                     N    8NNNNNNNN
                                0420 ZORGVERLENERSCODE BEHANDELAAR/UITVOERDER       143     M       COD089 VEKT       PRES     PRESTATIE    De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk persoon of in
AW319      PRESTATIERECORD          04                      N
                                0421 SPECIALISME BEHANDELAAR/UITVOERDER 4    NNNN   147     C       COD952 VEKT       PRES     PRESTATIE                  zorgverlener per soort/beroepsgr
                                                                                                     Nadere verbijzondering van deBestaat uit ZORGVERLENERSSO
AW319      PRESTATIERECORD          04                     N    8NNNNNNNN
                                0422 ZORGVERLENERSCODE VOORSCHRIJVER/VERWIJZER      155     C       COD836 VEKT       PRES     PRESTATIE                   De identificatiecode persoon).
                                                                                                     De identificatiecode van de zorgverlener (natuurlijk van de zorgv
AW319      PRESTATIERECORD          04                      N
                                0423 SPECIALISME VOORSCHRIJVER/VERWIJZER4    NNNN   159     C       COD953 VEKT       PRES     PRESTATIE                  zorgverlener per soort/beroepsgr
                                                                                                     Nadere verbijzondering van deBestaat uit ZORGVERLENERSSO
AW319      PRESTATIERECORD          04      0424 VERREKENPERCENTAGE       N   5  NNNNN    164     C       ANT094 CTG       TARI     TARIEF     Berekeningsfactor over het normtarief voor het feitelijk gebruikte
AW319      PRESTATIERECORD          04      0425 TARIEF PRESTATIE (INCL. BTW)  N   8        172     M       BED160 VEKT       PRES     PRESTATIE    Tarief van de individuele prestatie, ongeacht wie (kunnen meerd
AW319      PRESTATIERECORD          04      0426 BEREKEND BEDRAG (INCL. BTW) N    8        180     M       BED153 VEKT       PRES     PRESTATIE    Het berekend bedrag is het bedrag dat de zorgverlener wil ontva
AW319      PRESTATIERECORD          04      0427 INDICATIE DEBET/CREDIT (01)  AN  1        181     M       COD668 VEKT       PRES     PRESTATIE    Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief)
AW319      PRESTATIERECORD          04                     N
                                0428 BTW-PERCENTAGE DECLARATIEBEDRAG   4        185     C       NUM352 VEKT       PRES     PRESTATIE                 Het declaratiebedrag is het deel v
                                                                                                     BTW-percentage dat van toepassing is.
AW319      PRESTATIERECORD          04      0429 DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW) N    8        193     M       BED161 VEKT       PRES     PRESTATIE                  Het declaratiebedrag is het deel v
                                                                                                     Het bedrag dat gedeclareerd wordt.
AW319      PRESTATIERECORD          04      0430 INDICATIE DEBET/CREDIT (02)  AN  1        194     M       COD665 VEKT       PRES     PRESTATIE    Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief)
AW319      PRESTATIERECORD          04                     AN   20
                                0431 REFERENTIENUMMER DIT PRESTATIERECORD         214     M       NUM362 VEKT       PRES     PRESTATIE                   zorgverlener heeft toegekend aa
                                                                                                     Uniek referentienummer dat deEen prestatie is bijvoorbeeld een
AW319      PRESTATIERECORD          04                    AN   20
                                0432 REFERENTIENUMMER VOORGAANDE GERELATEERDE PRESTATIERECORD
                                                            234      C       NUM363 VEKT       PRES     PRESTATIE                   zorgverlener heeft toegekend aa
                                                                                                     Uniek referentienummer dat deEen prestatie is bijvoorbeeld een
AW319      PRESTATIERECORD          04      0480 RESERVE            AN  76        310     S       TEC007 076       TECH           Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengt
                                                                                             TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN
AW319      COMMENTAARRECORD          98      9801 KENMERK RECORD         N   2         2    M   T    COD001 VEK4       TECH           Identificatie van het soort
                                                                                             TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN record in een externe-integratiebericht
      Bestand                                                   Printdatum                                                        Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                            3/14/2013                                                       7 / 74
    Codering bovengeschikt      Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam Status Beschrijving codering algemeen
                                                                Toelichting codering algemeen
                                                                             Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                           Naam codelijst            Code codelijst     Voorbeeld vulling  Constraints/condities
    DAT039              DATUM MET EEUW VOOROP                AANBEVELING VEKTIS
                                       NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT                                                                           Conditie: invullen met de werkelijke datum als deze bekend is.
    COD046                            NEN-ISO 5218. AANBEVELING VEKTIS
                                               INSTITUUT
                     GESLACHT, GECODEERD VOLGENSNEDERLANDS NORMALISATIE Mannelijk of vrouwelijk.                                               COD046-NEN
                                                                                                   GESLACHT, GECODEERD VOLGENS NEN-ISO 5218.           Conditie: indien bekend de waarde '1' (= mannelijk) of '2' (= vr
                                    NEDERLANDS NORMALISATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).  SITUATIE INSTITUUT                                             NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. DEBITEUR (01).
                                                                                                          DEBITEUR (01)
                                                                                    Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAMCOD700-NEN1 inclusief VOORVOEGSELWaarde '1' vullen.Het betreft hier alleen de eigen naam (gebo
    NAM039                             NEDERLANDS NORMALISATIE Als de naam uit meer delen
                                            AANBEVELING VEKTIS
                                                INSTITUUT                     koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor en/of na dit koppelteken. wordt gehanteerd.
                     ACHTERNAAM SIGNIFICANT DEEL (VERKORT), CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. bestaat gescheiden door een De bijbehorende NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (01) geeft aan welke naam van de debiteur Hier de geboortenaam van de debiteur vullen.
    NAM040                            NEDERLANDS NORMALISATIE Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".
                                            AANBEVELING VEKTIS
                     VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991.  INSTITUUT                                                      NAM040-NEN            Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verpl
                                                                                                   VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991.
                                    NEDERLANDS NORMALISATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).  SITUATIE INSTITUUT                                             NAAMCODE, CODERING VOLGENS NEN 1888, JULI 2002. DEBITEUR (02).
                                                                                                          DEBITEUR (02)
                                                                                    Dit gegevenselement heeft betrekking op NAAMCOD701-NEN1 inclusief VOORVOEGSELWaarde '2' of '0' (indien debiteur geen partner heeft, dus niet v
    NAM039                             NEDERLANDS NORMALISATIE Als de naam uit meer delen
                                            AANBEVELING VEKTIS
                                                INSTITUUT                     koppelteken ("-"), dan wordt er geen spatie geplaatst voor naam van koppelteken.   Conditie:
                     ACHTERNAAM SIGNIFICANT DEEL (VERKORT), CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. bestaat gescheiden door een De bijbehorende naamcode/naamgebruik geeft aan welke en/of na ditde debiteur wordt gehanteerd. vullen indien NAAMCODE/NAAMGEBRUIK (02) in d
    NAM040                            NEDERLANDS NORMALISATIE Codering volgens "GBA-voorvoegseltabel".
                                            AANBEVELING VEKTIS
                     VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991.  INSTITUUT                                                      NAM040-NEN            Conditie: als de naam een voorvoegsel bevat dan vullen verpl
                                                                                                   VOORVOEGSEL, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991.
    NAM038                            NEDERLANDS NORMALISATIE Voorletters aansluitend zonder punt of spatie. Een voornaam waarbij twee elementen zijn verbonden middels een koppelteken wordt "P", "T" en "I". alsConditie: verplicht vullen als bijvoorbeeldeen natuurlijk "J".
                                           AANBEVELING
                                                INSTITUUT
                     VOORLETTERS PERSOON, CODERING VOLGENS NEN 1888, DEC 1991. VEKTIS        De namen Jan-Pieter, Christiaan, Philip, Theo en IJsbrand hebben respectievelijk de voorletter "J", "C", in deze norm  één voornaam beschouwd, de debiteur Jan-Pieter is persoon
                                    NEDERLANDS NORMALISATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
geeft de betekenis van de bijbehorende naam weer (eigen naam, naam echtgenoot e.d.).  SITUATIE INSTITUUT                                              NAAMCODE, CODERING VOLGENS
                                                                                                            COD829-NEN1
                                                                                    Hier de code vullen die past bij de tenaamstelling van de debiteur. NEN 1888, JULI 2002. Toegestane waarden: '1', '2', '3' en '4'.
                                       VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS           Bron: De Nederlandse Taalunie.                      PERSONEN
                                                                                                   TITULATUUR VANCOD843-VEKT                   Conditie: invullen indien dit gegeven relevant en bekend is.
    NAM018                            NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT
                                            AANBEVELING VEKTIS
                     STRAATNAAM, GECODEERD VOLGENS NEN 5825, DEC. 1991.                       Voor straatnamen van meer dan 24 posities gelden afkortingsregels, die als bijlage aan NEN 5825 zijn toegevoegd.
    NUM025                            NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT
                                            AANBEVELING VEKTIS
                     HUISNUMMER, GECODEERD VOLGENS NEN 5825, DEC.1991.                                                                               Conditie:Verplicht vullen tenzij de debiteur geen officieel huisn
                                                                                    Declaraties met huisnummer 00000 moeten verwerkt kunnen worden. Huisnummer 00000 kan bijvoorbeeld het geval zijn bij woonboten.
    NUM041                            NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT
                                          AANBEVELING VEKTIS
                     HUISNUMMERTOEVOEGING, GECODEERD VOLGENS NEN 5825, JULI 2002.                                                                           Conditie: verplicht invullen als er sprake is van een huisnumm
                                                                     Huisnummertoevoeging = door gemeente toegekende huisletter (indien aanwezig), direct gevolgd door de door de gemeente toegekende huisnummertoevoeging (indien aanwezig).
    COD014                            KPN      AANBEVELING VEKTIS
                                               Het stelsel       De code KPN) plaatsnaam en het adres (onvolledig: straatnaam + huisnummer) in Nederland. (Conform Besluit Standaardadressering BIZA).
                                                                                                                      Conditie: verplicht vullen, indien
                     NEDERLANDSE POSTCODE, GECODEERD VOLGENS NEN 5825, DEC 1991. wordt door TPG (voorheen van debeheerd en uitgegeven. De codering bestaat uit 4 cijfers (numerieke woonplaatscode), gevolgd door 2 letters (alfabetische lettercode). debiteur woonachtig is in Ned
                                       VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS                         Duitsland: 5-cijferige postcode. België: 4-cijferige postcode.                Conditie: verplicht vullen indien debiteur in het buitenland woo
    NAM006                           NEDERLANDS 5825,AANBEVELING VEKTIS
                                           DEC 1991.
                                               INSTITUUT
                     WOONPLAATSNAAM, GECODEERD VOLGENS NENNORMALISATIE Voor woonplaatsen van meer dan 24 posities gelden afkortingsregels, de desbetreffende woonplaatsnamen zijn aan NEN 5825 toegevoegd.
    COD032              ALPHA-2 LANDCODE (ISO 3166)     NEDERLANDS NORMALISATIE Van de drie mogelijke coderingen3166ISO 3166 (1993) wordtlanden algemeen de hier weergegeven 'Alpha-2"00" gehanteerd. Zie GBA landentabel met een 'X' verplicht invullen als er sprake is van coderingen: - A
                                               AANBEVELING VEKTIS
                                                   INSTITUUT                                      ALPHA-2 wordt dan (ISO 3166)
                                                                                                      COD032-NEN                Conditie: beginnen, zijn bepaald de volgende een in het over
                                                                 ISO van kent geen historische in het (bijv. land geboorte). ActueelLANDCODEcountrycode' gebruikt. Landcodes die voor historie. ISO 3166 (1993) kentdoor NEN 1888. Dit is in buite
                                      NEDERLANDS worden.  AANBEVELING VEKTIS
                                                     INSTITUUT         Bron: telefoondienst leverancier. abonneenummer zie Staatscourant 1999, nr. 14.                  Conditie: invullen indien telefoonnummer bekend is.
n 'vast' telefoonnummer of 'mobiel' telefoonnummer (Nederlands en niet-Nederlands) ingevuld NORMALISATIE Bestaande uit netnummer (Nederlands of niet-Nederlands) en Voor nummerplan (Nederlands of niet-Nederlands) van een vast of mobiel telefoonnummer.
telefoonverkeer het land wordt aangeduid.                   KPN             International telecom Dialing De CEN beveelt voor alle gebruik buiten telefoonverkeer de ISO 3166 country code aan (COD032).
                                                  AANBEVELING VEKTIS          Code.                                                            Invullen indien debiteuradres niet in Nederland is.
    NAM145              CODERING E-MAILADRES        VEKTIS CV          HET VEKTIS
                                                  AANBEVELING NNI heeft in de NEN-5825 (2002) het formaat an..320 vastgesteld. Voor EI is vanuit praktische overwegingen een formaat van AN 70 vastgesteld.
                                       VEKTIS CV        SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING is bankrekening, zoals dat door EG-standaard vastgesteld wordt, en nummer aan nummer wordt. Zeer waarschijnlijk wordt het invullen verplicht wordt toegekend (definitie debiteur g
                                                        Het nummer van een Nederlandse nog niet bekend wanneer de een bankinstelling als identificerend hoe lang het een overeenkomst tussen de bank Conditie: nummer langer dan het declaratie aan een NEN 188
pelijk relatiegegeven: gegeven die de relatie tussen een persoon en een publiek- of privaatrechtelijk orgaan aangeeft.          Het            Bankrekening- of gironummer van de debiteur.                       en een of meer personen als de Nederlandse bankrekeningn
    COD821              SOORT RELATIE            VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS                                         SOORT RELATIE COD821-VEKT                   Conditie: invullen verplicht als Indicatie verzekerde overleden
an het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik. GEEN AANBEVELING VEKTIS                                                                      Verplicht vullen met spaties.
 erne-integratiebericht.                           VEKTIS CV      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING                  Prestatierecord is recordtype 04.                               Waarde '04' vullen.
                                        VEKTIS CV     AANBEVELING VEKTIS           in het 'heenrecord' ingevuld.
atie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer alsDetailrecords in het 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Het commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecor
    NUM285                           GEMEENTELIJKE BASIS ADMINISTRATIE
                     CODERING BURGERSERVICENUMMER       AANBEVELING VEKTIS                                                                                Waarde dient gelijk te zijn aan die in het BURGERSERVICEN
                                      VEKTIS CV       AANBEVELING VEKTIS         zijn voor declaraties. informatie het UZOVI-register bij zorgverzekeraar".
nieke ZOrgVerzekeraars Identificatie. In het UZOVI-register worden de nummers beheerd; hierin is ook aangegeven welke nummers relevantRaadpleeg voor meer Naam gegeven voorheen: "Code Vektis (http://uzovi.vektis.nl).                       Waarde dient gelijk te zijn aan die in het UZOVI-NUMMER in h
                                     ZORGNET         AANBEVELING VEKTIS
nummer per verzekerde (per verzekeraar toegekend). Dit nummer behoort uniek te zijn bij de zorgverzekeraar.                              In het geval dat het nummer met nullen begint, maken deze deel uit van het nummer.      Waarde dient gelijk te zijn aan die in het VERZEKERDENNUM
                                       VEKTIS CV       SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
 de controle van declaraties vaststellen, dat de zorgverzekeraar de toestemmingsverlening heeft verstrekt.                                                                              Conditie: Het MACHTIGINGSNUMMER is niet van toepassing
                                      VEKTIS CV
n heeft privacybeschermende functie. Het doorsturen geschiedt door een servicebureau.           Indien het doorsturen van de desbetreffende prestatie nietDe toegestaan, ontvangt te vullen of doorsturen van de prestatie toegestaan is. De cliënt geeft aan of vullen hiertegen bezwaar heeft.
                                                  AANBEVELING VEKTIS                                       DOORSTUREN TOEGESTAAN
                                                                                                          COD150-VEKT
                                                                                   is zorgverlener dient in de zorgverzekeraar hiervan ook geen records.           Verplicht hij/zij met waarde is "1".
 indicatiestelling heeft verricht.                               AANBEVELING VEKTIS
                                                    Bestaat
                                       CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG uit vier cijfers "xxyy", Vaak zijn er meerdere indicatieorganen in een regio.
                                                                   waarbij xx het nummer van de zorgkantoorregio (2 posities), yyindicatieorgaan vullen. Alsindicatieorgaan (2 posities) in de0, dan 0dient gelijk te zijn aan die in CODE INDICATIEORGA
                                                                                  Zorgkantoorregio en volgnummer het volgnummer van het volgnummer indicatieorgaan is Waarde vullen. regio.
                                                                                               CODE INDICATIEORGAANCOD459-CIZ                   desbetreffende
de persoon (vrager) die een beroep doet op de AWBZ-zorg.                       Het indicatieorgaan bepaalt de wijze van vullen.
                                       INDICATIEORGAAN AANBEVELING VEKTIS                                                                           Waarde dient gelijk te zijn aan die in het CLIENTNUMMER IND
anvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.                INDICATIEORGAAN AANBEVELING VEKTIS                            Nummering is per cliënt of over alle cliënten per indicatieorgaan.              Conditie: Indicatie-aanvraagnummer indicatieorgaan overnem
 sluit bij een indicatie-aanvraag van een cliënt bij een indicatieorgaan.              Het indicatieorgaan bepaalt dit nummer.
                                       INDICATIEORGAAN AANBEVELING VEKTIS                            Nummering is per cliënt of over alle cliënten per indicatieorgaan.              Verplicht vullen.
                                        VEKTIS CV       SITUATIE AFHANKELIJKE en aard van die                             en welzijn).
an) activiteit(en) in functionele termen die losgekoppeld is van een bepaalde leverancier, waarbij wordt beschreven wat de inhoudAANBEVELING activiteit is in termen van hulpverlening (wonen, zorg FUNCTIECODE      COD732-VEKT                Conditie: Altijd 0412 FUNCTIECODE of 0413 ZORGZWAART
artepakket.                                          AANBEVELING VEKTIS
                                       CENTRUM INDICATIESTELLING ZORG                              per 01-04-2011 in gebruik CODERING voor de AW319/AW320.
                                                                                                          COD163-CIZ
                                                                     Deze codetabel is in gebruik De codetabel is (AZR3.0) per 01-01-2011VAN HET ZORGZWAARTEPAKKET               Conditie: Altijd 0412 FUNCTIECODE of 0413 ZORGZWAART
    DAT039              DATUM MET EEUW VOOROP               AANBEVELING VEKTIS
                                       NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT                                                                           Het gegeven BEGINDATUM PRESTATIE vullen met een datu
    DAT039              DATUM MET EEUW VOOROP               AANBEVELING VEKTIS
                                       NEDERLANDS NORMALISATIE INSTITUUT                                                                           Het betreft de laatste dag, waarop de verzekerde de prestatie
                                      VEKTIS
 gebruikt is, met aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.CV       AANBEVELING VEKTIS                                               COD367-VEKT
                                                                                                   TOEGEPASTE PRESTATIECODELIJST                 Waarde '055' (= prestatiecodelijst AWBZ) vullen.
                                             SITUATIE            Zie
 UIDING PRESTATIECODELIJST wordt aangegeven welke codelijst in dit gegevenselement toegepast wordt. AFHANKELIJKE AANBEVELINGvoor desbetreffende prestatiecodelijst(en) http://tog.vektis.nl/prestatiecodelijsten.html.
statieperiode.                                VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS                         Altijd vullen in relatie met TIJDSEENHEID ZORGPERIODE (1).                  Het betreft de hoeveelheid verrichte prestaties AWBZ-zorg in
                                       VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS                                               waarin een prestatie wordt gevuld. De tijdseenheid zorgperiode behorend bij zijn: 01 uitgevoerde04 (=uur)
                                                                                                bepaalt de eenheidCOD218-VEKT
                                                                                     De PRESTATIE AWBZ-zorg TIJDSEENHEID BEHANDELING
uur betreft de gehele zorgperiode, of een deel van de zorgperiode. De laatste mogelijkheid kan gebruikt worden als bijvoorbeeld de facturering gekoppeld is aan een tijdsduur (uur/dag/enz.).                                 Constraints:Toegestane waarden ‘aantal (= minuut), prestatie
    COD009              CODERING ZORGVERLENER        VEKTIS CV          De AGB-code        Voor meer informatie zie (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie Invullen verplicht.
                                                                                Het betreft hier                                 1-2, ZORGVERLENERSNUMMER de extramurale zorg heef
                                                  AANBEVELING VEKTIS bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT http://agb.vektis.nl. de zorgaanbieder (AWBZ) waar de verzekerde is behandeld (behandellocatie) intramuraal, of de organisatie dieop positie 3-8. Het zorgver
    COD016                           VEKTIS
                     CODERING ZORGVERLENERSSPECIFICATIECV           AANBEVELING VEKTIS
                                                     De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er Positie 3 en 4 verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008. http://agb.vektis.nl/. dit gegeven verplicht niet vullen. Nullen vullen.
                                                                  Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. geen nadere zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie
                                                                                               CODERING ZORGVERLENERSSPECIFICATIE
                                                                                                         COD016-VEKT               Conditie:
    COD009              CODERING ZORGVERLENER        VEKTIS CV          De AGB-code        Voor meer informatie zie (COD008) en ZORGVERLENERSNUMMER (NUM005). ZORGVERLENERSSOORT op positie Conditie: dit gegeven altijd vullen. Als het gegevenHet zorgver
                                                  AANBEVELING VEKTIS bestaat uit ZORGVERLENERSSOORT http://agb.vektis.nl.                              1-2, ZORGVERLENERSNUMMER op positie 3-8. niet beken
    COD016                           VEKTIS
                     CODERING ZORGVERLENERSSPECIFICATIECV           AANBEVELING VEKTIS
                                                     De soorten (beroepsgroepen) zijn opgenomen, ook wanneer er Positie 3 en 4 verbijzondering bestaat. Zie voor de soorten ook COD008. http://agb.vektis.nl/. dit gegeven verplicht niet vullen. Nullen vullen.
                                                                  Positie 1 en 2 zorgverlenerssoort. geen nadere zorgverleners specificatienummer. Voor meer informatie zie
                                                                                               CODERING ZORGVERLENERSSPECIFICATIE
                                                                                                         COD016-VEKT               Conditie:
                                          COLLEGE TARIEVENAANBEVELING VEKTIS honderdste procenten. Voorbeeld: 09000 = Het verrekenpercentage segment A.
                                                      verrichting.
                                                           Percentage in
r het feitelijk gebruikte aandeel (event. in tijd) aan te geven in de declaratie van kosten, honorarium of GEZONDHEIDSZORG (CTG)                het DBC kostentarief in = 50% etc.                           Verplicht "00000" vullen.
                                                                  DBC: berekeningsfactor over 90%, factor 0,5 = 05000 kan in het geval de wetgeving AWBZ verandert van toepassing zijn.
    BED015              STANDAARDBEDRAG           VEKTIS CV          Bedrag in 1/100
                                                  AANBEVELING VEKTIS van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro. Hier het tarief invullen dat contractueel of wettelijk is vastgeste
    BED015              STANDAARDBEDRAG           VEKTIS CV          Bedrag in 1/100                   Het BEREKEND BEDRAG is voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. TARIEF Euro.
                                                  AANBEVELING VEKTIS van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als de uitkomst van de berekening uitgaande van Dit is 100PRESTATIE maal AANTAL UITGEVOERDE PRESTATIES. Toeslage
    COD043              D/C                 VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS(tegenboeking).
                                                     Debet, credit                                       D/C        COD043-VEKT
                                                                                    Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.    De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag
                                      VEKTIS CV        AANBEVELING VEKTIS           Relevante BTW-percentage in honderdste procenten. Voorbeelden: '0600' = 6 % '1750' = 17,5 % '1900' = 19 %
tiebedrag is het deel van het berekend bedrag dat de zorgverlener daadwerkelijk in rekening brengt bij de ontvanger van deze declaratieregel.                                                            Conditie: verplicht invullen als over de desbetreffende prestati
    BED015              STANDAARDBEDRAG           VEKTIS CV          Bedrag in 1/100
                                                  AANBEVELING VEKTIS van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 Euro.
    COD043              D/C                 VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS(tegenboeking).
                                                     Debet, credit                                       D/C        COD043-VEKT
                                                                                    Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.    De defaultwaarde is 'D' (positief bedrag). I.g.v. negatief bedrag
ie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.       VEKTIS CV          Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.
                                                  AANBEVELING VEKTIS                                                                     aanwezige prestatie- of tariefrecord dient
                                                                                  Het referentienummer dient uniek te zijn voor iedere declaratie-eenheid. M.a.w: voor iedere Zie verder het invulinstructiedocument. een uniek referentie
ie is bijvoorbeeld een behandeling of een geleverd (deel)product.       VEKTIS CV          Het referentienummer is over een periode van 5 jaar uniek voor een zorgverlener.
                                                  AANBEVELING VEKTIS                                                                        Conditie: invullen verplicht als er sprake is van een creditpost.
an het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik. GEEN AANBEVELING VEKTIS                                                                      Verplicht vullen met spaties.
 erne-integratiebericht.                           VEKTIS CV      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING                  Commentaarrecord is recordtype 98.                              Waarde '98' vullen.
              Bestand                                                            Printdatum                                                                   Blad
              0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                     3/14/2013                                                                   8 / 74
 atum als deze bekend is.
 ' (= mannelijk) of '2' (= vrouwelijk) vullen. Indien het gegeven niet bekend is '0' vullen.


 ur vullen.
sel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties.
 n partner heeft, dus niet van toepassing) vullen.
NAAMGEBRUIK (02) in de vorige rubriek de waarde '2' bevat. Anders vullen met spaties.
sel bevat dan vullen verplicht, anders vullen met spaties.
eur een natuurlijk persoon betreft. Voorletters van de debiteur invullen die behoren bij de geboortenaam of eventueel bij de tenaamstelling.


 relevant en bekend is.


biteur geen officieel huisnummer heeft. In dat geval vullen met nullen (00000).
ake is van een huisnummertoevoeging.
teur woonachtig is in Nederland. Als debiteur woont in het buitenland, dan de volgende rubriek vullen.
eur in het buitenland woonachtig is. Als debiteur woont in Nederland, dan de vorige rubriek vullen. Links aansluiten en rechts opvullen met spaties.


ake is van een in het buitenland wonende debiteur.
 mer bekend is.
Nederland is.


 laratie aan een debiteur gezonden wordt en het bankrekeningnummer beschikbaar is.
 ie verzekerde overleden de waarde '1' bevat (verzekerde is overleden). In de meest voorkomende gevallen de waarde '23' (Erven van) vullen. t bijbehorende detailrecord. Detailrecords in het retourbericht 'erven' het volgnr. in het heenbericht.
 het BURGERSERVICENUMMER (BSN) VERZEKERDE in het bovenliggende verzekerdenrecord.
 het UZOVI-NUMMER in het bovenliggende verzekerdenrecord.
 het VERZEKERDENNUMMER in het bovenliggende verzekerdenrecord.
ER is niet van toepassing is, hier spaties vullen.


 CODE INDICATIEORGAAN in het bovenliggende verzekerdenrecord.
 het CLIENTNUMMER INDICATIEORGAAN in het bovenliggende verzekerdenrecord.
 indicatieorgaan overnemen uit het betreffende indicatiebesluit.


 of 0413 ZORGZWAARTEPAKKETCODE vullen. Beide gegevens vullen is toegestaan.
 of 0413 ZORGZWAARTEPAKKETCODE vullen. Beide gegevens vullen is toegestaan.
ATIE vullen met een datum, die na 31-12-2010 en niet in de toekomst ligt.
e verzekerde de prestatie ontvangt (binnen deze declaratie). Als prestatie op één dag plaatsvindt, dezelfde datum vullen als BEGINDATUM PRESTATIE. EINDDATUM PRESTATIE vullen met een datum, die niet in de toekomst ligt.
WBZ) vullen.


prestaties AWBZ-zorg in de periode tussen begindatum prestatie (rubriek 0414) en einddatum prestatie (rubriek 0415).
n: 01 (= minuut), 04 (=uur), 13 (= halve dag), 14 (= etmaal (24 uur)), 16 (= dagdeel (4 uur)), 81 (= Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk). Indien niet van toepassing dan "00" vullen.


ullen. Nullen vullen.
s het gegeven niet bekend is, dan nullen vullen.
ullen. Nullen vullen.


 el of wettelijk is vastgesteld of door de zorgverlener gehanteerd wordt. Heeft betrekking op de PRESTATIECODE.
 PRESTATIES. Toeslagen in een apart prestatierecord declareren.
 ag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.
e desbetreffende prestatie BTW geheven wordt.


 ag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.


ake is van een creditpost. Hier wordt dan het nummer van de voorgaande debetpost ingevuld.
             Bestand                                                                Printdatum                          Blad
             0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                         3/14/2013                          9 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  10 / 74
Standaardcode  Recordnaam    Recordcode Volgnummer Naam gegevenselement    Type  Lengte Patroon  Eindpositie Verplichting SleutelCode gegeven Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam Beschrijving functie  Toelichting
AW319      COMMENTAARRECORD      98    9802 IDENTIFICATIE DETAILRECORD  N   12           14      M   T     NUM040 VEKT       TECH           Unieke codering van een De identificatie wordt ingevuld do
                                                                                            TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN detailrecord.
AW319      COMMENTAARRECORD          98      9803 REGELNUMMER VRIJE TEKST  N   4      18     M   T    NUM109 VEKT        TECH           Uniek aanduiding van een Binnen elke
                                                                                            TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN regel vrije tekst. reeks bij elkaar horen
AW319      COMMENTAARRECORD          98      9804 VRIJE TEKST        AN  140      158     M        OMS016 140        PRES     PRESTATIE    Vrije tekst (bijvoorbeeld een toelichting) in een bericht.
AW319      COMMENTAARRECORD          98      9880 RESERVE          AN  152      310      S       TEC007 152        TECH           Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengt
                                                                                            TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN
AW319      SLUITRECORD            99      9901 KENMERK RECORD       N   2       2     M   T    COD001 VEK4        TECH           Identificatie van het soort
                                                                                            TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN record in een externe-integratiebericht
AW319      SLUITRECORD            99      9902 AANTAL VERZEKERDENRECORDS N    6       8     M        ANT085 VEKT        TECH           Het aantal voorafgaande
                                                                                            TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN verzekerdenrecords.
AW319      SLUITRECORD            99      9903 AANTAL DEBITEURRECORDS   N   6      14     C        ANT086 VEK1        TECH           Het aantal voorafgaande
                                                                                            TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN debiteurrecords.
AW319      SLUITRECORD            99      9904 AANTAL PRESTATIERECORDS  N   6      20     M        ANT087 VEKT        TECH           Het aantal voorafgaande
                                                                                            TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN prestatierecords.
AW319      SLUITRECORD            99      9905 AANTAL COMMENTAARRECORDS N    6      26     C        ANT089 VEKT        TECH           Het totaal aantal voorafgaande commentaarrecords.
                                                                                            TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN
AW319      SLUITRECORD            99      9906 TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS N   7      33     M        ANT265 VEKT        TECH           Het totaal aantal voorafgaande detailrecords.
                                                                                            TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN
AW319      SLUITRECORD            99      9907 TOTAAL DECLARATIEBEDRAG  N   11      44     C        BED025 VEK1        BERI           Som van de te declareren bedragen.
                                                                                            BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN
AW319      SLUITRECORD            99      9908 INDICATIE DEBET/CREDIT  AN   1      45     M        COD043 VEKT        BERI           Indicatie of een bedrag/aantal debet (positief) of credit (negatief)
                                                                                            BERICHTINFORMATIE ALGEMEEN
AW319      SLUITRECORD            99      9980 RESERVE          AN  265      310      S       TEC007 265        TECH           Loze posities in een bericht ten behoeve van het op gelijke lengt
                                                                                            TECHNISCHE GEGEVENSELEMENTEN
      Bestand                                               Printdatum                                                          Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                        3/14/2013                                                         11 / 74
    Codering bovengeschikt     Naam codering bovengeschikt       Organisatienaam  Status   Beschrijving codering algemeen
                                                                     Toelichting codering algemeen              Naam codelijst Code codelijst
                                                                                    Beschrijving codering berichtspecifiek             Voorbeeld vulling  Constraints/condities
                                        VEKTIS CV     AANBEVELING VEKTIS           in het 'heenrecord' ingevuld.
atie wordt ingevuld door de zender van het 'heenbericht'. In een retourrecord wordt geen nieuw nummer gebruikt, doch hetzelfde nummer alsDetailrecords in het 'heenbericht' hebben een volgnummer beginnend bij 1 en oplopend met 1. Het commentaarrecord heeft hetzelfde nummer als dat van het bijbehorende detailrecor
                                        wordt voor     AANBEVELING VEKTIS het regelnummer tot maximaal '9999'.
                                                      Met behulp van
 reeks bij elkaar horende regels vrije tekst begint de nummering met '0001' en VEKTIS CVvolgende regels steeds met 1 verhoogd. Mogelijkhedenkunnen per detailrecord A of B meerdere commentaarregels (commentaarrecords) worden opgenomen.
een bericht.                                           SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING
an het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik. GEEN AANBEVELING VEKTIS                                                                    Verplicht vullen met spaties.
erne-integratiebericht.                           VEKTIS CV      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING                 Sluitrecord is recordtype 99.                                Waarde '99' vullen.
                                       VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS                         Het betreft het totaal aantal verzekerdenrecords in het bestand.
                                       VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS                         Het betreft het totaal aantal debiteurrecords in het bestand.                Indien het bericht naar de zorgverzekeraar gaat, bevat het bes
                                       VEKTIS CV      SITUATIE AFHANKELIJKE AANBEVELING                 Het betreft het totaal aantal prestatierecords in het bestand.
arrecords.                                  VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS                         Het betreft het totaal aantal commentaarrecords in het bestand.               Conditie: in geval geen commentaarrecords aanwezig zijn, dan
                                       VEKTIS CV      AANBEVELING VEKTIS                         Het betreft het de totaalsom van het aantal detailrecords, dus exclusief voorloop- en sluitrecord.
                                       VEKTIS CV         Bedrag in 1/100                   Eindtotaal van de bedragen in het veld DECLARATIEBEDRAG (INCL. BTW) over alle verzekerden die in dit bericht zijn opgenomen. bevatten als worden
                                                 AANBEVELING VEKTIS van gehanteerde valuta. Als er sprake is van de euro (EUR), dan is als voorbeeld 00010000 = tienduizend eurocent. Dit is 100 euro. Conditie: verplicht vullen; veld kan nullen Kan gebruikt resultan
ief) of credit (negatief) is.                        VEKTIS CV         Debet, credit
                                                 AANBEVELING VEKTIS(tegenboeking).                                D/C        COD043-VEKT
                                                                                  Indicatie of het bedrag in de vorige rubriek debet (positief) of credit (negatief) is.    De defaultwaarde is 'D' (nul of positief bedrag). I.g.v. negatief
an het op gelijke lengte brengen van records dan wel ruimte gereserveerd voor toekomstig gebruik. GEEN AANBEVELING VEKTIS                                                                    Verplicht vullen met spaties.
             Bestand                                                           Printdatum                                                                   Blad
             0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                    3/14/2013                                                                  12 / 74
t bijbehorende detailrecord. Detailrecords in het retourbericht 'erven' het volgnr. in het heenbericht.
keraar gaat, bevat het bestand 0 debiteurrecords. Conditie: in geval geen debiteurrecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.


ecords aanwezig zijn, dan '000000' vullen.


ullen bevatten als resultante van debet- en creditbedragen nul is.
ef bedrag). I.g.v. negatief bedrag 'C' invullen.
            Bestand                                                 Printdatum   Blad
            0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                          3/14/2013  13 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  14 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    15 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      16 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  17 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  18 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    19 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      20 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  21 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  22 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    23 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      24 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  25 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  26 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    27 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      28 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  29 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  30 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    31 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      32 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  33 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  34 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    35 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      36 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  37 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  38 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    39 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      40 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  41 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  42 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    43 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      44 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  45 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  46 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    47 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      48 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  49 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  50 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    51 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      52 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  53 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  54 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    55 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      56 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  57 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  58 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    59 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      60 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  61 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  62 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    63 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      64 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  65 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  66 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    67 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      68 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  69 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  70 / 74
Standaardcode  Recordnaam       Recordcode   Volgnummer  Naam gegevenselement  Type  Lengte  Patroon  Eindpositie  Verplichting SleutelCode gegeven  Organisatiecode  Objectcode  Objectnaam  Beschrijving functie  Toelichting
      Bestand                                                    Printdatum                                                     Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                             3/14/2013                                                    71 / 74
Codering bovengeschikt   Naam codering bovengeschikt     Organisatienaam  Status  Beschrijving codering algemeen
                                                          Toelichting codering algemeen
                                                                       Beschrijving codering berichtspecifiek
                                                                                     Naam codelijst  Code codelijst  Voorbeeld vulling  Constraints/condities
      Bestand                                                        Printdatum                                                       Blad
      0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028                                 3/14/2013                                                      72 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  73 / 74
Bestand                         Printdatum   Blad
0effe625-f69d-461f-913f-205cbd64f15d.xls - GIS027-028  3/14/2013  74 / 74

								
To top